Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet"

Transkript

1 Datum: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Jnr Jnr Forskarsamverkan Skärgårdarnas Riksförbund Kristina Mattsson Staffan Bond Högskolan Dalarna Lars Larsson Skärgårds-Leader Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet Metodutveckling CCAL SRF vill samla Leadergrupperna som finns runt kusterna samt öarna i Vättern och Hjälmaren för att utarbeta en samarbetsstrategi inför ett mellan områdena gemensamt Leaderprojekt. Hur den ideella sektorn tar del av genomförandet av landsbygdsprogrammet och särskilt map Leader. Landsbygsforskare från fem länder utvecklar metoden CCAL som används vid internationellt erfarenhetsutbyte, inom främst Leader.

2 Ungdomar /seminarier Jnr /seminarier Jnr /seminarium Jnr /seminarium Jnr Uno Lundback Skärgårdarnas riksförbund Naturbruksskolornas förening Maria Elinder Lantbrukarnas riksförbund (ungdom) Sabina Sandell Ungas attityder och roll i den lokala utvecklingen Skärgårdens unga är skärgårdens framtid Erfarenhetsutbyte och metodutveckling ger företagsamma naturbruksungdomar Företag i centrum Samla och inspirera lärare och elever på NB-skolorna till ökat intresse för entreprenörskap och företagande på landsbygden. Stärka synen på unga företagares roll och möjligheter inom Landsbygdsprogrammet. Integration /seminarium Jnr Jnr Jnr Hushållningssällskapens Service AB Marianne Barrljung Lantbrukarnas Ekonomi AB Jenny Svensson Leader Upplandsbygd Urban Laurin Mångfald, invandrare och landsbygd Affärsskapande seminarier för ökad mångfald på landsbygden Mångfald och integration på landsbygden Skapa möten mellan aktörer som arbetar med mångfald och landsbygdens utveckling, stimulera entreprenörer på landsbygden att medverka i måmgfaldsprojekt samt stimulera till ett mångfaldsnätverk. Bjuder in bl.a. människor med utländsk bakgrund med intresse för den gröna näringen till infoträffar och affärsskapande seminarier. Inspirationskonferens riktad till medborgare med utländsk bakgrund för att få dessa engagerade i landsbygden och landsbygdsprogrammets möjligheter.

3 Företagande /seminarium Jnr Jnr /seminarium Företagarna i Uppsala län Urban Laurin Hushållningssällskapens Förbund Åke Clason Glesbygdsverket Catarina Lundström Stiftelsen lantbrukets utveckling Anna Blomberg Entreprenörskap för kultur och upplevelsenäringarna på landsbygden, del 2 Mat och turism Kvalitetssäkrad och samordnad företagsrådgivning Bonde söker forskare Samla ett brett urval av aktörer, lyfta fram såväl positiva som negativa erfarenheter, samt att koncentrera konferensens arbete på att diskutera framgångsvägar. Avser att stimulera nätverks-byggande och initiering av projekt. Erfarenhets- och kunskapsutbyte med etablerade och nya företagare inom mat och turism för att visa på möjligheter. Utbyta erfarenheter inom företagsrådgivning, med fokus på kvinnors företagande i gles- och landsbygder. Diskutera hur man kan överbrygga det upplevda kunskapsglappet mellan forskning och näringsliv. Ett sådant kunskapsutbyte bidrar till en resurseffektiv landsbygdsutveckling och verkningsfull landsbygdsforskning.

4 Miljö/hållbar utveckling /seminarium Jnr /seminarium Jnr /seminarium Jnr Samverkan kring forskning och utveckling /seminarium Jnr Jnr Emmaboda kommun Sveriges lantbruksuniversitet CUL Karin Eksvärd SLU Inger Persson CUL Karin Svanäng Hållbar byautveckling Weronica Stålered Agroväst Livsmedel AB Kent-Olof Söderqvist SLU Thomas Norrby Landsbygdskonferensen i Emmaboda: Hållbar utveckling Deltagardriven forskning i ekologiskt lantbruk Temadagar om naturbetesmarker Nätverk kring deltagande metoder på försöksgårdar Hållbar byautveckling Förnybar energi som drivkraft för landsbygdsutveckling Bygdebalanser Erfarenhetsutbyte mellan forskare, rådgivare och lantbrukare av metoden deltagardriven forskning. Utveckling och breddning av genomförandet. Sammanföra forskning med praktiska erfarenheter för gemensamt lärande. erna bildar bas för fortsatt rådgivning och vid behov FoU inom aktuella ämnesområden. Utveckla regionen och gården genom deltagande metoder. Samla, utveckla och sanalysera idéer och frågeställningar hos lantbrukare och forskare inom ekologisk odling. Byautveckling med tyngdpunkt på hållbara bygder. Lantbrukets tillväxtpotential inom energiområdet. Energiomställningen kan ge nya jobb lokalt och är betydelsefull för hela samhället. Bygdebalanser är en metod som innebär att man gör en analys över en bygds resurser (ekonomi och naturtillgångar) och flöden. Fem konferenser/workshops har genomförts som har ökat kunskapen om frågorna, spridit modellen med lokala bygdebalanser och bidragit med

5 Jnr Jnr SLU Thomas Norrby Bygdebalanser 2 Lokal Utveckling Västra Götaland Jan Vinkvist Mellanlanda 2009 material till en metodhandbok om bygdebalanser. Stor konferens för att väcka intresset för bygdebalanser. Vänder sig till redan invigda och nya inom området. Energi och miljö i hållbar landsbygdsutveckling. Lokala energilösningar. Landsbygdsprogrammets innehåll, genomförande, mål och syfte Jnr /seminarium Jnr /seminarium Jnr SLUSS Patrik Hansson Staffan Bond Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Studentnätverk för landsbygdsprogrammet Erfarenhetsutbyte inom byarörelsen om landsbygdsprogrammet Bra partnerskap Göra SLUSS studenter och angränsande utbildningar medvetna om landsbygdsprogrammet och landsbygdsutveckling som arbetsfält. Stärka länsbygderåden i sin roll för lokal och regional utveckling med fokus på Landsbygdsprogrammets möjligheter. Utveckla kunskapen om och metoden för ett aktivt partnerskapsarbete inom Landsbygdsprogrammet.

6 Lokal och regional utveckling /seminarium Jnr Skärgårdarnas riksförbund Bengt Almkvist Skärgårdsnätet Genomföra regionala seminarier i samarbete med fler organisationer för att stimulera till ökad samverkan om skärgårdsutveckling. /seminarium Jnr /seminarium Inspiratör och konferens Jnr Coompanion Bridget Wedberg Nätverk för metodutveckling fria metoder Coompanion Kronoberg Magnus Andersson Lokalekonomidagarna 2007 Föreningen landsbygdshandelns främjande Maivor Carlstam Samverkan för att utveckla service på landsbygden Utveckla och sprida erfarenheterna av metoder och verktyg för lokal utveckling Ge möjlighet att nätverka, diskutera, inspirera, byta erfarenheter, skapa och sprida kunskap om hur lokalt kapital kan skapa förutsättningar för att göra så väl kunskapskapital som finansiellt kapital tillgängligt för lokal utveckling. Främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan nätverkets aktörer, vilket sedan kan utvecklas vidare inom Leader-nätverken. Aktiviteten handlar såväl om att finna organisatoriska samverkans-former för att utveckla service som att identifiera områden för framtida projekt. I samarbete med andra organisationer, ge sina specialdistriktsförbund stöd i hur man kan engagera sig i landsbygdsutveckling. Organisationen ska vara en mötesplats för lokal utveckling som kan erbjuda mer än bara fotboll. /seminarium Svenska Fotbollsförbundet Jnr Gunilla Axén En förening i varje by - fotboll för alla /seminarium Inlandskommunerna ek för Samlad satsning på turism i Inlandet Främja erfarenhetsutbytet och stimulera

7 Jnr Ulf Björklund tillsammans blir vi starkare till samverkan mellan olika parter för att utnyttja inlandets möjligheter till turism på bästa sätt. Jnr Jnr Jnr Jnr Jnr Jnr Framtida drivmedelsförsörjning på Uno Lundback landsbygden Coompanion Västmanland Monica Lindkvist Lokalekonomidagarna 2009 Coompanion Västmanland Monica Lindkvist Lokalekonomidagarna 2008 Föreningen Friteatern på turné Eva Janstad Uno Lundback Professionell teater som en del i byutvecklingsarbetet Lokal planering Lantmäteriverket Ingrid Ohlund Vägen för en levande landsbygd; 2008 Jnr Coompanion Västmanland Monica Lindkvist Lokalekonomidagarna 2009 Jnr SLU Skara Kompetensutveckling av rådgivare Diskussion om mackdödens betydelse för servicen på landsbygden. Goda och inspirerande exempel ska lyftas. Temat är samhällsentreprenörskap - en väg ut ut krisen Temat är samhällsentreprenörskap och finansieringslösningar. Genom skratt och funderingar uppnå en anda av framtidstro och styrka att gå vidare med byutvecklingsidéer inom framförallt miljö och etik. Få kommunala företrädare att förstå nyttan med den lokala planeringen för översiktsplaneringen Genom informationsmöten skapa förutsättningar för ett bra enskilt vägnät på landsbygden. Temat för årets konferens är Samhällsentreprenörskap en väg ut ur krisen!

8 Natur och kultur /seminarium Jnr Jnr Hushållningssällskapet i Värmland Bygdegårdarnas Riksförbund Monica Eriksson Nationella kvalitetskriterier för vandringsturism samt organisation Det digitala huset en banbrytande satsning på delaktighet Vilka möjligheter erbjuder den digitala tekniken och hur kan landsbygdsprogrammet gagna den? Internationellt /seminarium Etik & Energi Dan Melander Samverkan Sverige Tyskland för hållbar utveckling Öka samarbetet mellan organisationer och projekt som arbetar för miljö och hållbar energianvändning kopplat till lokalt utvecklingsarbete i Sverige och Tyskland.

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1 SVERIGE 2000-2006 1 DET HÄR ÄR LEADER+ Under programperioden 2000-2006 finansierar EU flera så kallade gemenskapsinitiativ. Ett av dem är Leader+, som syftar till att främja landsbygdsutveckling. Programmet

Läs mer

Tillhör: Där generationer möts utvecklas landsbygden!

Tillhör: Där generationer möts utvecklas landsbygden! B C Ö Tillhör: Där generationer möts utvecklas landsbygden! X Innehåll 2. Innehållsförteckning, redaktionsruta, viktiga telefonnummer 3. Programmet i korthet 10. Fredagens program 14. Seminariepass A 18.

Läs mer

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september 2007. Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet 2008. Mål och Effektmål samt identifierade områden

Läs mer

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt Landsbygdskonferens Höga Kusten Kramfors 16-17 oktober 2014 Text: Sofia Sollén-Norrlin Agronomstudent inriktning

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Kulturarv och landsbygdsutveckling

Kulturarv och landsbygdsutveckling Slutrapport Kulturarv och landsbygdsutveckling Kultur- och landsbygdsutveckling Rapport 2012:12 Författare Rolf Danielsson Västarvet Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Kristina Wallman Hushållningssällskapet

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva Lokal Kapitalbildning Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva/ulla

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION EN DOKUMENTATION LOKALEKONOMI 2014 Göteborg 2014 arrangerades fyra regionala Lokalekonomidagar över hela landet. Det här är en dokumentation från konferensen i Göteborg, Västra Götalands län. På bilden

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer