Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader"

Transkript

1 Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar i LRF Landsbygdsprogrammet - en möjlighet för byarörelsen Inspirera medlemmar och förtroendevalda till samverkan med andra organisationer och aktivt deltagande i LAG och s genomförande. Öka kunskapen och det lokala engagemanget för Landsbygdsprogrammet med särskilt fokus på Leader. Inspirera läns- och kommunbygderåd till samverkan med andra organisationer för ett aktivt deltagande i Landsbygdsprogrammet och Leader. Ungdomar Föreningen ung på landsbygden Lotti Jilsmo Naturbruksskolornas förening Maria Elinder Lantbrukarnas riksförbund (ungdom) Sabina Sandell Ungdomsfokus inom nya Leader Erfarenhetsutbyte och metodutveckling ger företagsamma naturbruksungdomar Företag i centrum Landsbygdsutveckling på gymnasienivå Genom erfarenhetsutbyte inspirera de blivande Leadergrupperna till att aktivt få med ungdomar i verksamheten. Samla och inspirera lärare och elever på NB-skolorna till ökat intresse för entreprenörskap och företagande på landsbygden. Stärka synen på unga företagares roll och möjligheter inom Landsbygdsprogrammet. Inspirera lärare och elever vid NB-skolor till ett ökat fokus på företagande på landsbygden och på Landsbygdsprogrammets möjligheter.

2 Företagande Företagarna i Uppsala län Urban Laurin Företagarna i Uppsala län Urban Laurin Sveriges småsågares riksförbund Timo Andersson Stiftelsen lantbrukets utveckling Anna Blomberg Entreprenörskap för kultur och upplevelsenäringarna på landsbygden, del 1 Entreprenörskap för kultur och upplevelsenäringarna på landsbygden, del 2 Trärevolution Bonde söker forskare Kartlägga nationella och regionala erfarenheter av projekt kring entreprenörskap på landsbygden, egna och andras projekt. Studien förväntas leda till en långsiktig samverkan mellan Företagarna och andra aktörer. Samla ett brett urval av aktörer, lyfta fram såväl positiva som negativa erfarenheter, samt att koncentrera kon-ferensens arbete på att diskutera fram-gångsvägar. Avser att stimulera nätverks-byggande och initiering av projekt. Inspirera, pusha och informera så att träverksamheten på landsbygden kan utvecklas. Många på landsbygden är beroende av skogen och har funderingar på hur man kan utveckla den näringsgrenen för att stärka det ekonomiska utbytet. Diskutera hur man kan överbrygga det upplevda kunskapsglappet mellan forskning och näringsliv. Ett sådant kunskapsutbyte bidrar till en resurseffektiv landsbygdsutveckling och verkningsfull landsbygdsforskning. Miljö/hållbar utveckling Naturskyddsföreningen Gun Rudqvist Sveriges lantbruksuniversitet CUL Karin Eksvärd Främja Landsbygdsprogrammets bidrag till hållbar utveckling Deltagardriven forskning i ekologiskt lantbruk På regional och lokal nivå inspirera till ökad samverkan mellan SNF och andra organisationer för miljöinsatser inom. Erfarenhetsutbyte mellan forskare, rådgivare och lantbrukare av metoden

3 Etik och energi Dan Melander SLU Inger Persson Församlings- och stiftsnätverk för lokal och regional omställning Temadagar om naturbetesmarker deltagardriven forskning. Utveckling och breddning av genomförandet. Inspirera och stärka stift och församlingar till ökad samverkan med omgivande samhälle och för att göra insatser inom Landsbygdsprogrammet, bl.a. utveckla lokala närvärmecentraler. Sammanföra forskning med praktiska erfarenheter för gemensamt lärande. Konferenserna bildar bas för fortsatt rådgivning och vid behov FoU inom aktuella ämnesområden. Landsbygdsprogrammets innehåll, genomförande, mål och syfte Hela Sverige ska leva Staffan Bond Etablering av regionala katalysatorer för Erfarenhetsutbyte inom byarörelsen om Startgas för att etablera regionala resurspersoner som katalysatorer för Landsbygdsprogrammets genomförande. Stärka länsbygderåden i sin roll för lokal och regional utveckling med fokus på Landsbygdsprogrammets möjligheter. Coompanion Västmanland Anders Johansson Nykooperationen i Landsbygdsprogrammet Öka kunskapen om och inspirera till insatser i Landsbygdsprogrammet med fokus på kooperativt företagande. Sveriges lantbruksuniversitet (Skara) John Andersson Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Kompetensutveckling av rådgivare Bra partnerskap Samla rådgivarfortbildarna och utbyta erfarenheter, precisera kunskapsbehoven, utveckla nya kunskaper och ta fram nya metoder. Detta leder till att effektiviteten i kan förbättras. Utveckla kunskapen om och metoden för ett aktivt partnerskapsarbete inom

4 Hushållningssällskapens Service AB Bygdegårdarnas Riksförbund Monica Eriksson Gillesmedlem som inspiratör för Bygdegården som nav för lokalutveckling Landsbygdsprogrammet. Lokal förankring genom att gillesmedlemmar inspirerar kring möjligheterna till utveckling av landsbygden. som visar på samverkansmöjligheter och ökar kunskapen om Landsbygdsprogrammet för Bygdegårdarnas föreningar. Lokal och regional utveckling Skärgårdarnas riksförbund Bengt Almkvist Skärgårdsnätet Genomföra regionala seminarier i samarbete med fler organisationer för att stimulera till ökad samverkan om skärgårdsutveckling. och konferens Coompanion Bridget Wedberg Nätverk för metodutveckling fria metoder Coompanion Kronoberg Magnus Andersson Lokalekonomidagarna 2007 Föreningen landsbygdshandelns främjande Maivor Carlstam Svenska Fotbollsförbundet Gunilla Axén Samverkan för att utveckla service på landsbygden En förening i varje by - fotboll för alla Utveckla och sprida erfarenheterna av metoder och verktyg för lokal utveckling Ge möjlighet att nätverka, diskutera, inspirera, byta erfarenheter, skapa och sprida kunskap om hur lokalt kapital kan skapa förutsättningar för att göra så väl kunskapskapital som finansiellt kapital tillgängligt för lokal utveckling. Främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan nätverkets aktörer, vilket sedan kan utvecklas vidare inom Leadernätverken. Aktiviteten handlar såväl om att finna organisatoriska samverkansformer för att utveckla service som att identifiera områden för framtida projekt. I samarbete med andra organisationer, ge sina specialdistriktsförbund stöd i hur

5 Integration Inlandskommunerna ek för Ulf Björklund Hushållningssällskapens Service AB Marianne Barrljung Samlad satsning på turism i Inlandet tillsammans blir vi starkare Mångfald, invandrare och landsbygd man kan engagera sig i landsbygdsutveckling. Organisationen ska vara en mötesplats för lokal utveckling som kan erbjuda mer än bara fotboll. Främja erfarenhetsutbytet och stimulera till samverkan mellan olika parter för att utnyttja inlandets möjligheter till turism på bästa sätt. Skapa möten mellan aktörer som arbetar med mångfald och landsbygdens utveckling, stimulera entreprenörer på landsbygden att medverka i måmgfaldsprojekt samt stimulera till ett mångfaldsnätverk.

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september 2007. Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet 2008. Mål och Effektmål samt identifierade områden

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1 SVERIGE 2000-2006 1 DET HÄR ÄR LEADER+ Under programperioden 2000-2006 finansierar EU flera så kallade gemenskapsinitiativ. Ett av dem är Leader+, som syftar till att främja landsbygdsutveckling. Programmet

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Seminarieprogram Lokalekonomidagarna 2007. Torsdag 25 oktober kl. 14.30 16.30

Seminarieprogram Lokalekonomidagarna 2007. Torsdag 25 oktober kl. 14.30 16.30 Seminarieprogram Lokalekonomidagarna 2007 Torsdag 25 oktober kl. 14.30 16.30 1. Fördjupade diskussioner om regional/lokal valuta som utvecklingsmetod (på engelska) Under de senaste åren har ett 20-tal

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt Landsbygdskonferens Höga Kusten Kramfors 16-17 oktober 2014 Text: Sofia Sollén-Norrlin Agronomstudent inriktning

Läs mer

REGIONARV SMÅLAND. Preliminär ansökan om projektmedel

REGIONARV SMÅLAND. Preliminär ansökan om projektmedel REGIONARV SMÅLAND Preliminär ansökan om projektmedel 1 Regionarv Småland / cs 20131110 Preliminär ansökan om projektmedel Regionarv Småland kort beskrivning Föreningen Regionarv Småland är stiftad av Hela

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer