REACT. Variabelflödesspjäll SNABBFAKTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REACT. Variabelflödesspjäll SNABBFAKTA"

Transkript

1 Variabelflödesspjäll SNABBFAKTA Spjäll för flödesreglering Snabb avläsning via regulatorns display Enkel att injustera Kan enkelt kondensisoleras i kanalsystem Fabriksisolerat utförande kan fås för cirkulär kanalanslutning Cirkulär anslutning : Ø0-6 mm Rektangulär anslutning: 0x0-10x700 Även andra rektangulära storlekar kan fås på förfrågan Master/slav styrning ska ha samma dimension Varianter: - Standard analog signal - Modbusstyrning - Fjäderåtergångsmotor F L Ö D E S O M R Å D E Min. * Max. (nom.) l/s m 3 /h l/s m 3 /h *Minflödet kan variera, se under rubrik Mätnoggrannhet på sidan 6.

2 Innehåll Teknisk beskrivning...3 Utförande...3 Egenskaper...3 Injustering och skötsel...3 Miljö...3 Projektering...4 Allmänt...4 Styrning...4 Elektriska data...4 Reglering Exempel...4 Slavstyrning Exempel...4 Montering...5 Montering cirkulärt utförande...5 Montering rektangulärt utförande...5 Dimensionering...6 Luftflöden samtliga utföranden...6 Mätnoggrannhet samtliga utföranden...6 Luftflöden cirkulärt utförande...6 Ljuddata cirkulärt utförande...6 Ljudeffekt i oktavband...6 Transmitterat ljud genom oisolerat hölje...6 Transmitterat ljud genom isolerat hölje - IR...6 Dimensioneringsdiagram Cirkulär, samtliga utförande...7 Luftflöden och mått rektangulärt utförande...9 Dimensioneringsdiagram rektangulärt utförande...9 Mått och vikt... Specifikation...12 Produkt Tillbehör Beskrivningstext Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 1412

3 Teknisk beskrivning Utförande Variabelflödesspjäll med regler- och mätfunktion. Utrustad med kompaktregulator (inklusive motor). och MB med kompaktregulator. GUAC med fjäderåtergångsmotor och separat regulator. Regulatorn har display för direktavläsning. Enkel att injustera och hantera utan behov för separat handenhet. Det enda som behövs är en skruvmejsel. Finns i versionerna: Cirkulär Rektangulär Med Modbus Med fjäderåtergångsmotor Egenskaper Avsedd för tempererade utrymmen (0 - C). Lagring och transport - - C. Täthetsklasser enligt SS-EN 1751 Täthetsklass C mot omgivning. Cirkulär: klass 4, stängt spjäll. Rektangulär: klass 3, stängt spjäll. Luftflöde mäts genom en eller flera mätstavar. Alla inställningar visas i realvärden. Ändring av min. och maxflöden gör direkt i regulatorn via potentiometrar. Motorhylla med distans mm för att underlätta vid kondensisolering av kanalsystem. Gångtid öppet/stängt (90 grader): 5 Nm - 0 s Nm - 1 s 15 Nm - 1 s Fjäderåtergångsmotor, gångtid elektriskt: 5 Nm - 0 s Nm - 1 s Gångtid fjäder max s (90 grader) Figur 1. Cirkulär och Rektangulär. Figur 2. -regulator. Förklaringar till figur 2: 1. Funktionshjul 2. Edit-hjul 3. Display 4. Frikopplingsknapp Vnom Edit Adr Vmin 227VM Made in Germany Mode Vmax 24 VAC/DC / Hz Test C IP 42 Do not open Flow I/s Test 3 m /h 4 Material Alla plåtdetaljer är av förzinkad stålplåt. Mätstavar är av strängpressad aluminium. Tillbehör RTC Rumstermostat för temperaturreglering av rum. (kopplas till regulator). DETECT Quality Koldioxidgivare med integrerad temperaturgivare för rums- eller kanalmontage. DETECT Occupancy Närvarogivare för omkoppling till min. luftflöde vid frånvaro, eller tvåflödekontroll min-max. CU Mätenhet för styrning av ett eller flera. Enbart 0- V signal FSR Fästsvep/snabbkoppling för enkel demontering av cirkulär vid rengöring och inspektion. Injustering och skötsel Se separat MIS, Montering-Injustering-Skötsel. Miljö Byggvarudeklaration finns på Figur 3. CU för slavstyrning av /0- V signal. 1 Figur 4. Tillbehör RTC rumstermostat. 2. DETECT Quality koldioxid- och temperaturgivare. 3. DETECT Occupancy närvarogivare Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 3

4 Projektering Allmänt Avsedd för behovsstyrd ventilation av lokaler med varierande belastning. Avsedd för komfortventilation. Fuktig, kall och aggressiv miljö ska undvikas. Omgivnings- och luftflödestemperatur mellan 0 - C. Kan installeras i såväl till- som frånluftssystem. Tryckoberoende men kräver minst tryck motsvarande tryckfallet för öppet spjäll. Fabrikskalibrerad med nominellt luftflöde (Q nom ). Vid projekteringen skall min-luftflödet beaktas. Styrning Styrning på värme, koldioxid eller närvaro. Fabriksinställning är alltid 0-0% = 0 l/s Q nom. Kan tvångsstyras till: max- resp. min- luftflöde helt stängt eller öppet spjäll Vid slavstyrning måste master och slavenheten vara samma dimension. Kan användas som konstantflödesspjäll. (Q max =0 och Q min = önskat konstant flöde) Levereras för 0 - V bör- och ärvärdessignal. Omställbar till 2 - V bör- och ärvärdessignal. Möjligt att koppla analogt till överordnat styrsystem (DUC). Dataundercentral (DUC) är ett elektroniskt styrsystem för fastighetsautomation. Möjligt att erhålla med Modbusstyrning. Möjlighet att erhålla med fjäderåtergångsmotor. Elektriska data OBS: För att få rätt funktion på styr- och reglerutrustningen är det av största vikt att all inkopplad reglerutrustning har samma polaritet. Reglering Exempel Nedan visas några exempel på hur kan fungera i ett VAV-sytem. När reglering med CO 2 -givare väljs ska rumstermostaten uteslutas tack vare att DETECT Q har integrererad temperaturgivare som kombineras med värdet från CO 2 -givaren. Den högsta signalen från DETECT Q skickas till för reglering av luftflödet. Med hjälp av närvarogivare DETECT O kan 0- V signalen brytas så att reglerar ner till minluftflödet vid frånvaro. Det går även att koppla DETECT O så att stänger helt. Slavstyrning Exempel Slavstyrning har den begränsningen att slavenheten ej kan ha större flöde än masterenheten och att avvikelse nedåt bara kan ske i % av masterenhetens flöde. En kan slavstyras från en annan eller från CU. Slavstyrning kan även ske enligt principen parallellkoppling, d v s rumstermostatens signal kopplas till både till- och frånluftsenheten. Parallellkoppling rekommenderas p g a att styrningen då går samtidigt från de båda enheterna och att inställning av luftflöden blir fri inom s arbetsområde. Förklaringar till figur 5-6: R = RTC eller DETECT Q M = Spjäll K = Regulator BF = Flödesgivare BF K M R Figur 5. Luftflödesstyrning med temperaturgivare alternativt CO 2 -givare (till- och frånluften parallellstyrs av temperaturgivaren). BF K M Matningsspänning 24 V AC/DC ±%, / Hz CU Effektförbrukning, dimensionering av transformator: BF K K M 5 Nm 2,5 W 4 VA Nm 2,5 W 4,5 VA 15 Nm 3 W 4,5 VA K BF M R BF GUAC DM3 regulator 0,6 W 1,3 VA Fjäderåtergångsmotor 5 Nm 6,5 W (standby 2 W) 7,5 VA Fjäderåtergångsmotor Nm 5 W (standby 2 W) 8 VA K BF M R Figur 6. Individuell rumsreglering med överluft. Frånluften slavstyrs av det totala tilluftsflödet. 4 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 1412

5 Montering s luftflödesmätning kräver raksträcka före enheten (i luftriktningen) enligt montagefigurerna. Montageanvisning medföljer produkten vid leverans, men kan även hämtas på Montering cirkulärt utförande Förklaringar till figur 7-9: 1. Cirkulärt VAV-spjäll 2. Fästsvep FSR 3. Ljuddämpare med baffel eller centrumkropp Installationsmått, Cirkulärt utförande A (mm) Installationsmått (A + mm) * * * 0, 6 har installationsmått A+ mm Montering rektangulärt utförande Mått B i figur och tabell nedan hittas på sidan 9, i tabellen "Luftflöden och mått rektangulärt utförande". Raksträcka före i rektangulära kanaler Typ av störning E (m 2 =5%) E (m 2 =%) Figur 7. Raksträckekrav cirkulära kanaler. En 90 -böj E = 3 x B E = 2 x B T-stycke E = 3 x B E = 2 x B E E Figur 8. Raksträckekrav på ~2 x ØD vid ljuddämpare med baffel eller centrumkropp. E E = Racksträcka. B = Bredd, kanal. H = Höjd, kanal. Figur. Raksträckekrav rektangulära kanaler. Raksträcka före/efter ljuddämpare med baffel E mm 0 mm Figur 11. Raksträckekrav rektangulär och ljuddämpare med baffel. Montage med raksträcka gäller både till- och frånluft. Figur 9. Installation i kanalsystemet. Kanalerna måste fixeras i byggnadsstommen på vardera sida av. 1 = Rektangulärt VAV-spjäll 2 = Rak kanal 0 mm. 3 = Ljuddämpare med baffel Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 5

6 Dimensionering Luftflöden samtliga utföranden har ett nominellt luftflöde Q nom för varje storlek. Maxflödet kan ställas in på mellan och 0% av Q nom. Minflödet justeras i förhållande till Q nom och kan ställas in på mellan 0 och 0% av Q nom. Mätnoggrannhet samtliga utföranden Vid Q min erhålls ett mättryck på 1 Pa och mätnoggrannheten varierar ± 5-% av flödet. Ett minsta mättryck på 5 Pa är rekommenderat vilket motsvarar ca 1,7 m/s i kanalhastighet samt mätnoggrannhet ± 5-% på flödet. Vid kanalhastigheter mellan 2,5-9 m/s kan ± 5% mätnoggrannhet på flödet uppnås. För rektangulära spjäll är Q vid 5 Pa angiven som rekommenderat minflöde. Maximalt luftflöde är Q nom och vid förfågan kan Q nom ökas för att få ökat Q max. Konsekvensen med ökat Q nom blir en sämre noggrannhet i det lägre flödes området. OBS: Ökat Q nom ger ökad kanalhastighet och ökad ljudnivå. Luftflöden cirkulärt utförande Luftflöden (l/s) Q min Q nom k-faktor Ljuddata cirkulärt utförande Vridmoment (Nm) , , , , , , , , Ljudeffektnivå Diagrammen visar den totala ljudeffekten (L Wtot -db), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Korrigera L Wtot med korrektionsfaktor K ok från tabellerna nedan för att erhålla ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (L W = L Wtot + K ok ). Korrektionsfaktorer för omräkning till ljudeffekt i oktavband L Wtot = Ljudnivå i dimensioneringsdiagram för kanalprodukt K ok = Korrektionsfaktor i oktavband K trans = Korrektionsfaktor i oktavband för transmitterat ljud K IR = Korrektionsfaktor i oktavband för transmitterat ljud med i isolerat utförande Ljudeffekt i oktavband L W = L Wtot + K ok Korrektionsfaktor K ok Mittfrekvens (oktavband) Hz Tol ± Transmitterat ljud genom oisolerat hölje L W = L Wtot + K trans Korrektionsfaktor K trans Mittfrekvens (oktavband) Hz Tol± Transmitterat ljud genom isolerat hölje - IR L W = L Wtot + K IR Korrektionsfaktor K isolated Mittfrekvens (oktavband) Hz Tol± Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 1412

7 Dimensioneringsdiagram Cirkulär, samtliga utförande Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Redovisade ljudnivåer L Wtot :,,, och 70 db. Data gäller ljudalstring i kanal. = Min. flöde, ±5-% mätnoggrannhet % 0% L Wtot70 db % 0% l/s m 3 /h l/s m 3 /h % 0% % 0% l/s m 3 /h l/s m 3 /h % 00 % % % l/s m 3 /h l/s m 3 /h 1412 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 7

8 0 00 % % l/s m 3 /h 0 00 L Wtot70 db % % l/s m 3 /h 6 00 L Wtot70 db % % l/s m 3 /h 8 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 1412

9 Luftflöden och mått rektangulärt utförande (B x H, mm) Luftflöden (l/s) Q min * Q nom k-faktor Vridmoment (Nm) 0 x ,5 5 0 x ,0 5 0 x ,5 5 0 x ,5 5 0 x , x , x , x ,0 0 x ,0 5 0 x ,0 5 0 x ,0 5 0 x , x ,0 800 x ,0 00 x ,0 0 x ,0 5 0 x ,0 0 X ,0 700 x ,0 800 x ,0 00 x ,0 10 x , x , x , x ,0 0 x ,0 700 x ,0 800 x ,0 00 x , x , x , x , x ,0 700 x ,0 800 x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x ,0 15 * Vid P i = 5Pa Ljuddata rektangulärt utförande Ljudeffektnivå Diagrammet visar den totala ljudeffekten (L Wtot -db), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Korrigera L Wtot med korrektionsfaktor K ok från tabellerna nedan för att erhålla ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (L W =L Wtot +K k +K ok ). Korrektionsfaktor K ok Mittfrekvens (oktavband) Hz Alla Tol. ± Korrektionsfaktor K K för spjällets frontyta Korrektionsfaktor frontyta Yta m 2 0,1 0,15 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 K k Dimensioneringsdiagram rektangulärt utförande Hastighet Tryckfall Ljudnivå Data gäller ljudalstring i kanal Minflöden gäller vid 1,5-2 m/s i kanalen samt minst 5 Pa mättryck Räkna ut fronthastigheten över spjället och läs av ljuddata och tryckfall vid lämpligt spjälläge. 0% motsvarar helt öppet spjäll. %Ps Pa % % % % m/s 70% 80% 90% 0% Andra storlekar på förfrågan Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 9

10 Mått och vikt cirkulärt utförande och FSR Mått (mm) ØD Ød A C Vikt (kg) GUAC ,9 2,9 0, ,0 3,0 0, ,1 3,1 0, ,3 3,3 0, ,4 4,4 0, ,4 6,0 0, ,0 7,6 1, ,0,6 1, ,5 FSR 0 Ød C C A Figur 12. Cirkulär och MB. Figur 15. Cirkulär GUAC med fjäderåtergångsmotor. 92 Ø d 45 2 Figur 13. CU, cirkulär. D d Figur 14. FSR. Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 1412

11 2 isolerad - cirkulär kanalanslutning Mått Vikt (kg) A Ød E F G J * GUAC FSR ,1 4,7 0, ,3 4,9 0, ,1 5,7 0, ,2 6,8 0, ,2 8,8 0, ,7 11,3 0, ,6 16,2 1, ,4 23 1, ,5 * Gäller båda varianterna rektangulärt utförande Mått (B x H) i figur nedan för rektangulär och CU finns i tabellen "Mått och Luftflöden rektangulärt utförande" på sid. 9. Figur 16. Cirkulär isolerad och MB Figur 19. Rektangulär och MB. Figur 17. isolerad GUAC, cirkulär. J 2 Figur 18. isolerad GUAC, cirkulär. Figur. CU, rektangulär Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

12 Specifikation Produkt Cirkulärt utförande Cirkulärt variabelflödesspjäll a -bbb -cc Dimension: 0, 125, 1, 0, 2, 315, 0, 0, 6 Utförande: Ingen kod = Oisolerad, IR = Isolerad levereras med inställningen max 0% = nom l/s och min = 0%. Rektangulärt utförande Rektangulärt variabelflödesspjäll a -bbb-ccc Dimension: B x H (se tabell sid 9) Tillbehör Sensormodul för slavstyrning av CU a -bbb i cirkulärt utförande Dimension: 0, 2, 315, 0, 0, 6 CU enbart analog signal Sensormodul för slavstyrning av i rektangulärt utförande Dimension: B x H (se tabell sid 9) CU enbart analog signal CU a -bbb-ccc levereras med inställningen max 0% = nom l/s och min = 0%. Rumstermostat RTC Modbusversion Cirkulärt utförande Cirkulärt variabelflödesspjäll a MB-bbb -cc Dimension: 0, 125, 1, 0, 2, 315, 0, 0, 6 Utförande: Ingen kod = Oisolerad, IR = Isolerad Rektangulärt utförande Rektangulärt variabelflödesspjäll a MB-bbb-ccc Dimension: B x H (se tabell sid 9) MB levereras med inställningen max 0% = nom l/s och min = 0%. med fjäderåtergångsmotor Cirkulärt utförande Cirkulärt variabelflödesspjäll a GUAC-bbb -cc Dimension: 0, 125, 1, 0, 2, 315, 0, 0, 6 Utförande: Ingen kod = Oisolerad, IR = Isolerad GUAC levereras med inställningen strömlöst stänger spjäll max 0% = nom l/s och min = 0%. Koldioxid-/temperaturgivare, rum DETECT Q 1 Koldioxid-/temperaturgivare, kanal DETECT Q 2 Närvarogivare, väggmontage Närvarogivare, takmontage Beskrivningstext Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA. Swegons variabelfödesspjäll av typen med följande funktioner: Tryckoberoende VAV-enhet för behovsstyrd ventilation Skall monteras med min. raksträcka på inloppssidan enligt katalogdata, endast avsedd för temperaturer mellan 0- C : a - bbb a - bbb-ccc CU a -bbb-ccc Tillbehör Rumstermostat RTC Koldioxidgivare DETECT Q med integrerad temperaturreglering Fästsvep för ventilationskanal FSR Sensormodul för slavstyrning CU Närvarogivare DETECT O o.s.v. DETECT O V1 DETECT O T3 Fästsvep för cirk ulär ventilationskanal: FSR c -aaa Dimension: 0, 125, 1, 0, 2, 315, 0, 0, 6 12 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 1412

VAR. Allmänt. Terminalapparat för behovsstyrd ventilation. Snabbval

VAR. Allmänt. Terminalapparat för behovsstyrd ventilation. Snabbval Terminalapparat för behovsstyrd ventilation Allmänt VAR är en komplett och tryckoberoende enhet för elektronisk behovsstyrning av luftflöden. VAR kan även användas för konstanthållning av luftflödet. VAR

Läs mer

Katalog. Flödeskontroll. www.swegon.com

Katalog. Flödeskontroll. www.swegon.com Katalog Flödeskontroll www.swegon.com Innehåll Flödeskontroll, produktöversikt 1 Produktredovisning flödeskontroll 2 Produkter flödeskontroll 4 Flödeskontroll, alfabetiskt register CRM CRP 1 CRT 19 REACT

Läs mer

REACT. Variabelflödesspjäll

REACT. Variabelflödesspjäll Variabelflödesspjäll Snabbfakta Spjäll för tryckoberoende flödesreglering Används för variabelt eller konstant flöde Möjlighet till tvångsstyrt avstängt eller fullt öppet läge Integrerad flödesmätning

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Elektronisk slav- och konstantflödesregulator för luftflödesreglering. Snabbval

Elektronisk slav- och konstantflödesregulator för luftflödesreglering. Snabbval Elektronisk slav- och konstantflödesregulator för luftflödesreglering Allmänt Funktion KSA är en elektronisk slavregulator för luftflödesreglering med LONTALK-kommunikation Snabbfakta Statisk igensättningsfri

Läs mer

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval Blandningsbox för tvåkanalssystem Allmänt Blandningsbox för blandning av varm och kall luft i tvåkanalssystem. Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Kan levereras med elektriskt

Läs mer

CRT. Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 SNABBFAKTA

CRT. Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 SNABBFAKTA Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 SNABBFAKTA Tätt avstängningsspjäll Täthetsklass 4 Motorreglering (standard) Manuell reglering med vred (tillbehör) Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör) Teknisk beskrivning

Läs mer

RSMd --------------------------------------------------------

RSMd -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Rensbart mät- och injusteringsspjäll ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulärt injusteringsspjäll

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - -3 2017-03-02 Variabel-/Konstantflödesspjäll med display -3, rektangulärt Storlekar från 200-200 mm. axbredd 1600 mm, maxhöjd 1300mm. Låga minflöden Display

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Snabbfakta För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan fås i alternativa färger Kan användas med anslutningslåda ALS Snabbval L

Läs mer

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell TM Rotationsdon för installationsgolv Snabbfakta Kraftig plåtkonstruktion Klarar stora undertemperaturer Hög induktionseffekt Rensbart Anslutningslåda ALS med spjällfunktion eller smutsfälla T som tillbehör

Läs mer

SDW. Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA

SDW. Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA Tilluftsdon anpassat för små lokaler, t.ex. bostäder och kontor Monteras på vägg nära tak Fronten avtagbar utan verktyg Luftflödet justeras enkelt med

Läs mer

KZMd. Allmänt. Elektronisk zonregulator för tryckreglering. Snabbval

KZMd. Allmänt. Elektronisk zonregulator för tryckreglering. Snabbval Elektronisk zonregulator för tryckreglering Allmänt KZM är en elektronisk zonregulator för tryckreglering och flödesmätning. KZM är försedd med LONTALK-kommunkation. Snabbfakta Tryckreglering från - Pa

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

AREb

AREb --------------------------------------------------------- Aktiv reglerenhet ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ARE är en cirkulär mätbar reglerenhet med motorstyrd

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

EAGLETMFree. Cirkulärt takdon med dysor för lokaler utan undertak

EAGLETMFree. Cirkulärt takdon med dysor för lokaler utan undertak EAGLETMFree Cirkulärt takdon med dysor för lokaler utan undertak Snabbfakta Vridbara dysor 0 % flexibel spridningsbild Vertikal spridningsmöjlighet Rotationsfunktion Stor induktionseffekt Anpassad för

Läs mer

DPG. Låghastighetsdon

DPG. Låghastighetsdon Låghastighetsdon Bild visar specialutförande, standard svartlackerad Snabbfakta Lämplig för gradin Fast spridningsbild Enkelt montage Kräver ingen skötsel Rensbart Kan fås i alternativa färger Passar även

Läs mer

DIR. VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA

DIR. VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA Omställbar spridningsbild och närzon Passar alla typer av lokaler Enkelt montage Rensbart Inga synliga skruvar Kan fås i alternativa

Läs mer

CGV/RGV. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbval

CGV/RGV. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbval Ljuddämpande överluftsdon CGV/ Snabbfakta För överluft genom vägg Flödesområde < 80 l/s Rund alt. rektangulär håltagning Enkelt montage Kan fås i alternativa färger Snabbval LUFTFLÖDE TRYCKFALL R w -VÄRDE

Läs mer

PELICAN Ceiling HF. Kvadratiskt frånluftsdon SNABBFAKTA

PELICAN Ceiling HF. Kvadratiskt frånluftsdon SNABBFAKTA PELICAN Ceiling HF Kvadratiskt frånluftsdon SNABBFAKTA Perforerad front Hanterar stora frånluftsflöden Flush design Anpassad för kassettundertak Quick Access-front Kan kombineras med anslutningslåda ALS

Läs mer

CBE. Cirkulärt takdon med envägsspridning för tilluft

CBE. Cirkulärt takdon med envägsspridning för tilluft Cirkulärt takdon med envägsspridning för tilluft Snabbfakta 1-vägs spridningsbild, vridbar Korta kastlängder Enkelt montage Kan användas med anslutningslåda ALS Rensbart Passar för s k hålbjälklag Kan

Läs mer

VARd

VARd --------------------------------------------------------- MONTERING - INKOPPLING ---------------------------------------------------------------------- Figur 1. Tillåten omgivningstemperatur. Figur 4.

Läs mer

Damper. Rumsprodukt till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

Damper. Rumsprodukt till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation ADAPTTM Damper Rumsprodukt till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Snabbfakta Integrerad temperaturgivare Modbus RTU-kommunikation Snabbval Enkel inkoppling; Plug and Play Finns som paketlösning

Läs mer

ALJa -----------------------------------------------------------

ALJa ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Jetspridare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ är en riktbar jetspridare

Läs mer

IBIS. Dyskanaldon för tilluft SNABBFAKTA

IBIS. Dyskanaldon för tilluft SNABBFAKTA Dyskanaldon för tilluft SNABBFAKTA flexibel spridningsbild Frihängande montage Enkelt montage Modullängd 0 mm Kan fås i alternativa färger L U F T F L Ö D E - L J U D N I V Å IBIS db(a) db(a) db(a) Storlek

Läs mer

ORTO. Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA

ORTO. Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA För överluft genom vägg Rektangulär håltagning Lätt att montera Anpassad för montage ovanför dörr Tillbehör: -- Teleskopisk väggenomföring VGR Kan fås i alternativa

Läs mer

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w Ljuddämpande överluftsdon Snabbfakta För överluft genom vägg Flödesområde < 50 l/s Rund håltagning Enkelt montage Kan fås i alternativa färger Snabbval L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L -V Ä R D E Håltagning

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

CDYb

CDYb --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Cirkulärt takdon med dysor för lokaler utan undertak FUNKTION Komplett cirkulärt

Läs mer

FALCON Ceiling. Cirkulärt takdon för tilluft SNABBFAKTA

FALCON Ceiling. Cirkulärt takdon för tilluft SNABBFAKTA Cirkulärt takdon för tilluft SNABBFAKTA Klarar stora tilluftsflöden Horisontell eller vertikal spridningsbild Möjlighet till motoromställning av spridningsbilden Lämpligt för luftvärme Kan användas med

Läs mer

GTH. Rektangulärt gallerdon för vägg och tilluft SNABBFAKTA

GTH. Rektangulärt gallerdon för vägg och tilluft SNABBFAKTA Rektangulärt gallerdon för vägg och tilluft SNABBFAKTA För tilluft Omställbara luftriktare Rensbart anslut- Monteras i fästram FHA eller FHB alternativt ningslåda TRG Kan fås i alternativa färger L U F

Läs mer

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft Snabbfakta För till- och frånluft Fast spridningsbild Rensbart Monteras i fästraar FHA eller FHB alternativt anslutningslåda TRG Kan fås i alternativa

Läs mer

CVH. Cirkulärt takdon för tilluft

CVH. Cirkulärt takdon för tilluft Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Klarar stora tilluftsflöden Horisontell eller vertikal spridningsbild Möjlighet till motoromställning av spridningsbilden Lämpligt för luftvärme Kan användas med

Läs mer

Bevent Rasch RAEC. - Brand

Bevent Rasch RAEC. - Brand Bevent Rasch - Brand - RAEC 2015-03-20 Tryckavlastningsspjäll RAEC, cirkulärt Täthetsklass 3 ar från 100mm till 630mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Strömlöst öppet Varmförzinkat alt. rostfritt

Läs mer

BOC. Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion

BOC. Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion Snabbfakta För lokaler som värms med luft Elmotor alternativt manuell omställning För lokaler med höga takhöjder Tar ingen golvyta Snabbvalstabell L U F T F L

Läs mer

ABC VAV MP. Produktblad Montage VARIABEL/KONSTANTFLÖDESDON

ABC VAV MP. Produktblad Montage VARIABEL/KONSTANTFLÖDESDON ABC VAV MP VARIABEL/KONSTANTFLÖDESDON 2014-06 Produktblad Montage 1 ABC-VAV MP Variabel / Konstantflödesdon - Dimension Ø100 till Ø630 mm - Finns i oisolerat/isolerat/modbus utförande - Ovalt spjällblad

Läs mer

HAWKTM. Ceiling. Kvadratiskt takdon för tilluft

HAWKTM. Ceiling. Kvadratiskt takdon för tilluft HAWKTM Ceiling eiling Kvadratiskt takdon för tilluft Snabbfakta Flush design Finns även i frånluftsutförande Anpassad för kassettundertak (600 x 600) Quick Access Adapter för systemtak Anslutningslåda

Läs mer

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft TM Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Tilluftsdon för stora lokaler med högt i tak Manuell omställning av spridning horisontell/vertikal som standard Motormanövrerad omställning som tillbehör Samma

Läs mer

MFA/UFA/UFK. Universalgaller för golv-, vägg- och fönsterbänksmontage. Storlek Längd 5-5 *)

MFA/UFA/UFK. Universalgaller för golv-, vägg- och fönsterbänksmontage. Storlek Längd 5-5 *) Universalgaller för golv-, vägg- och fönsterbänksmontage SNABBFAKTA Kan användas för både till- och frånluft Mycket flexibelt och kan skräddarsys för varje behov Byggbart till långa längder Gallret är

Läs mer

ADAPTTM. Extract. Frånluftsdon till Swegons system WISE. Snabbvalstabell

ADAPTTM. Extract. Frånluftsdon till Swegons system WISE. Snabbvalstabell ADAPTTM Extract Frånluftsdon till Swegons system WISE Snabbfakta Aktivt spjäll Tryckoberoende och rensbar Integrerad sensormodul Enkel inkoppling, Plug & Play Kommunikation via Modbus RTU Levereras komplett

Läs mer

IN:LINE -----------------------------------------------------

IN:LINE ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Linjärt spaltdon för Gyprocs IN: tak ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION är ett linjärt spaltdon för estetisk

Läs mer

Bevent Rasch VAV och Flödeskontroll

Bevent Rasch VAV och Flödeskontroll Bevent Rasch VAV och Flödeskontroll När energibesparing är i fokus www.bevent-rasch.se Behovsstyrd ventilation Det blir allt viktigare att anpassa luftflödet efter aktuellt behov. Syftet är att minska

Läs mer

ALAa ---------------------------------------------------------

ALAa --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ALBATROSS Jetspridare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALA är en riktbar jetspridare för

Läs mer

CONTROL Room. Rumsspjäll till system WISE CONTROL Room, version a (CONTROL Ra) Snabbfakta Rumsreglering mot temperatur, CO 2. Snabbval.

CONTROL Room. Rumsspjäll till system WISE CONTROL Room, version a (CONTROL Ra) Snabbfakta Rumsreglering mot temperatur, CO 2. Snabbval. Rumsspjäll till system WISE, version a (CONTROL Ra) Snabbfakta Rumsreglering mot temperatur, CO 2, mm Statisk igensättningsfri tryck- och flödesmätning Lägesoberoende Avstängningsbart spjäll i täthetsklass

Läs mer

MORENDO. Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd och baffelavtrappning SNABBFAKTA

MORENDO. Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd och baffelavtrappning SNABBFAKTA Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd och baffelavtrappning SNABBFAKTA Kan användas överallt där rektangulära ljuddämpare används Låg bygghöjd Lågt tryckfall via baffelavtrappning Typgodkänt isoleringsmaterial,

Läs mer

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon.

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon. Swegon Home Solutions FIRE lock TM SNFKT E-märkning enligt SS EN 15650 randteknisk klass minst EI 60 (ho i o) S Självverkande mekanisk lösning Innehåller brandspjäll, backströmningsskydd och isolerkassett

Läs mer

Virvelluftspridare UDZ

Virvelluftspridare UDZ Virvelluftspridare UDZ Virvelluftspridare UDZ som är avsett att monteras i ventilationskanal kan användas i lokaler med stor volym, till exempel fabrikslokaler, lagringsutrymmen, stormarknader, hallar

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

Flödesvariator EMOS, EMOE

Flödesvariator EMOS, EMOE Flödesvariator EMOS, EMOE EMOS och EMOE är flödesvariatorer för system OPTIVENT och OPTILAB. De används för att styra och reglera tillufts- respektive frånluftsflöden. De kan användas för många olika ändamål,

Läs mer

DOMO S/E/R. Till- och frånluftsdon SNABBFAKTA

DOMO S/E/R. Till- och frånluftsdon SNABBFAKTA Till- och frånluftsdon SNABBFAKTA Injusteringsfritt till- respektive frånluftsdon med snabbkoppling mot kanalsystem. Material i Polypropen. Tilluftsdon med justerbar inblåsningsriktning. Frånluftsdon med

Läs mer

UDYa --------------------------------------------------------

UDYa -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Väggdon med dysor för utanpåliggande väggmontage och tilluft FUNKTION Rektangulärt

Läs mer

Kanalgaller. Dimensioner

Kanalgaller. Dimensioner Dimensioner B+0 A+0 A B Beskrivning är ett rektangulärt ventilationsgaller med lodräta, ställbara lameller, för montering direkt i cirkulära kanaler. BxA Gallret kan användas för både till- och frånluft.

Läs mer

PRIDUX. världens tystaste spjäll

PRIDUX. världens tystaste spjäll PRIDUX världens tystaste spjäll Pridux är ett patenterat regler- och mätspjäll med unika egenskaper. Dubbelt så tyst som ett IRIS-spjäll och hela fyra gånger tystare än ett vridspjäll. Det innebär att

Läs mer

PTS - Trottelspjäll för motor eller manuell styrning. Halton PTS. Trottelspjäll för motor eller manuell styrning

PTS - Trottelspjäll för motor eller manuell styrning. Halton PTS. Trottelspjäll för motor eller manuell styrning Halton PTS Trottelspjäll för motor eller manuell styrning Spjäll för avstängning, injustering eller reglering Höljets täthetsklass: EN 1751, klass 4 Hölje och spjäll är utförda i galvaniserad stål Täthetsklass

Läs mer

IGNIS CR2 & CU2. Rektangulära och cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120/EI60

IGNIS CR2 & CU2. Rektangulära och cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120/EI60 Rektangulära och cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Snabbfakta IGNIS är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120, med rektangulär eller cirkulär anslutning. Används

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Konluftspridare KHAA. Specifikationer. Snabbval (vid tryckfall 50 Pa)

Konluftspridare KHAA. Specifikationer. Snabbval (vid tryckfall 50 Pa) Luftspridare KHAA är lämplig som tilluftsdon i affärs- och industrilokaler eller motsvarande. Donet som har spridningsbild kan användas såväl frihängande som monterad i ett undertak. Luftriktningen är

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

EAGLETM. Ceiling. Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft

EAGLETM. Ceiling. Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft EAGLETM Ceiling Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft Snabbfakta Vridbara dysor flexibel spridningsbild Vertikal spridningsmöjlighet Rotationsfunktion Finns även i frånluftsutförande Anpassad för kassettundertak

Läs mer

Frånluftsventil KGEB. Produktfakta. Snabbval. VVS AMA-kod. Produktkod exempel

Frånluftsventil KGEB. Produktfakta. Snabbval. VVS AMA-kod. Produktkod exempel Frånluftsventil KGEB Frånluftsventil KGEB är en mönsterskyddad ventil som kan användas i alla typer av anläggningar. Ventilen kan monteras i vägg eller tak, och dess flöde är enkelt att ställa in. KGEB

Läs mer

1 2013-12-13 NYCKELTAL

1 2013-12-13 NYCKELTAL 1 Klimatapparat för montage i undertak är en helt ny typ av klimatapparat som är estetiskt tilltalande och som använder sig av INVENTIAIR-teknik. L NYCKELTAL monteras integrerat i standard undertak eller

Läs mer

ARPa

ARPa ---------------------------------------------------------- Tilluftsdon för bakkantsinblåsning till system e.r.i.c. ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Helaktivt

Läs mer

Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ

Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ Jalusispjället används i luftbehandlingssystem som regler- och avstängningsspjäll. Jalusispjällen ansluts till rektangulära kanaler med gejd- eller flänsanslutning

Läs mer

Frånluftsdon HPKB. Specifikationer. Snabbval HPKB utan spalt med 1:3 anslutningslåda ATTC (50 Pa) Connbox

Frånluftsdon HPKB. Specifikationer. Snabbval HPKB utan spalt med 1:3 anslutningslåda ATTC (50 Pa) Connbox Frånluftsdon HPKB HPKB är ett tyst, takmonterat frånluftsdon som består av en frånluftsspridare HPKH och en ljuddämpande anslutningslåda ATTC. Spridaren har en nästan helperforerad donplåt som är lätt

Läs mer

KCDb ---------------------------------------------------------

KCDb --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Regulator för aktiva luftdon ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KCD är en elektronisk rumsregulator

Läs mer

Mät- och reglerspjäll IRIS

Mät- och reglerspjäll IRIS Mät- och reglerspjäll IRIS IRIS är den ideala lösningen för exakt och snabb luftflödesmätning och reglering. IRIS består av reglerskivor, justeringsmutter eller handtag (storlek 80), och justeringsskala

Läs mer

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60 Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60 Allmänt IGNIS-C-E60 är ett typgodkänt brandgasspjäll, brandklass E60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1

Brandgasspjäll ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR

Läs mer

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll -

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - BRTB 2015-06-18 Tryckklass B < 2500Pa Täthetsklass 1-4 Storlekar Ø100-Ø630 Varmförzinkat alt. Rostfritt Spiroanslutning alt. Flänsanslutning Temperatur max 70 alt. 225

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Frånluftsventil KGEB. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel

Frånluftsventil KGEB. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel Frånluftsventil KGEB Frånluftsventil KGEB är en mönsterskyddad ventil som kan användas i alla typer av anläggningar. Ventilen kan monteras i vägg eller tak, och dess flöde är enkelt att ställa in. KGEB

Läs mer

Tilluftsdon KTI. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel Tilluftsdon KTI C

Tilluftsdon KTI. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel Tilluftsdon KTI C Tilluftsdon KTI Tilluftsdon KTI passar såväl i kontorsmiljö som i bostäder och har ett brett luftflödesområde mellan 5-100 l/s. Donet är snabbt och enkelt att installera i kanal utan att använda någon

Läs mer

Tellus-Opus LØV-R. Front med justerbara Opus-dysor Hög induktion Justerbar spalthöjd Ljudabsorbent av polyester i trycklådan. TROX Auranor Norge AS

Tellus-Opus LØV-R. Front med justerbara Opus-dysor Hög induktion Justerbar spalthöjd Ljudabsorbent av polyester i trycklådan. TROX Auranor Norge AS SE0624 09.15 LØV-R Tilluftsdon för frihängande montage Front med justerbara Opus-dysor Hög induktion Justerbar spalthöjd Ljudabsorbent av polyester i trycklådan TROX Auranor Norge AS Postboks 100 NO-2712

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Runda Floormaster DVRA

Runda Floormaster DVRA Floormaster är ett runt tilluftsdon avsett för placering på golv med anslutning till cirkulär kanal. Donet är utvecklat för deplacerande luftföring enligt Floormastersystemet som ger god luftkomfort och

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

Virvelluftsdon VFKB. Produktfakta. Snabbval. Anslutningslåda. Produktkod exempel

Virvelluftsdon VFKB. Produktfakta. Snabbval. Anslutningslåda. Produktkod exempel Virvelluftsdon är ett tyst, takmonterat virvelluftsdon som består av en virvelluftsspridare VFKH och en ljuddämpande anslutningslåda ATTC. Spridarens utformning ger en mycket god inblandning av rumsluft

Läs mer

PRA - Konformat mät- och injusteringsspjäll. Halton PRA. Konformat mät- och injusteringsspjäll

PRA - Konformat mät- och injusteringsspjäll. Halton PRA. Konformat mät- och injusteringsspjäll Halton PRA Konformat mät- och injusteringsspjäll Spjäll för injustering och mätning av luftflödet Manuell injustering, inga verktyg erfordras Noggrann luftflödesmätning baserad på irisprincipen Minimerad

Läs mer

ABC VAV CONTROL BLACK

ABC VAV CONTROL BLACK ABC VAV CONTROL BLACK 2017-08 Produktblad 250 V / 4kv / 3 24 V / 4kv / 3 Max 250 ma SPJÄLL ABC VAV CONTROL BLACK ANVÄNDNING ABC-VAV Control Black är ett system för VAV spjäll. Med snabbkopplingar kan montören

Läs mer

Tilluftsdon CTVK. Specifikationer. Snabbval vid fullt öppen spalt. Produktkod exempel Tilluftsdon CTVK Stos KGEZ

Tilluftsdon CTVK. Specifikationer. Snabbval vid fullt öppen spalt. Produktkod exempel Tilluftsdon CTVK Stos KGEZ Tilluftsdon CTVK CTVK är ett mycket tyst tilluftsdon som placeras på vägg. Det används i små lokaler, som t.ex. kontor, bostäder och hotellrum. Donet har stor inblandning av rumsluft, vilket ger en dragfri

Läs mer

Tryckfördelningslådor

Tryckfördelningslådor lindab tryckfördelningslådor Om Lindab Comfort och design Produktöversikt / symboler Teori Takdon Takdon synliga Väggdon Dysor Dyskanaler Galler Deplacerande don VAV Konstant-/variabelflödesdon Till-,

Läs mer

Väggluftspridare SVQC

Väggluftspridare SVQC SVQC är en luftspridare med mycket låg ljudnivå avsedd att placeras i vägg. Spridarna är lämpliga för kontor, hotell, skolor och sjukhus med höga krav på inomhusklimat. är alltid försedd med anslutningslåda

Läs mer

Ventilationsgaller. Dimensioner. Beskrivning B3020 är ett rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella

Ventilationsgaller. Dimensioner. Beskrivning B3020 är ett rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella Ventilationsgaller B0 Dimensioner B+/A+ B-/A- Beskrivning B0 är ett rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella lameller. B0 används för både till- och frånluft och levereras som tandard med fjäderklämmor

Läs mer

Virvelluftspridare SDZ

Virvelluftspridare SDZ Virvelluftspridare SDZ Virvelluftspridare SDZ är avsedd för publika byggnader med stor volym, till exempel saluhallar, varuhus, offentliga arenor osv. Spridarens funktion kan anpassas till både sommar-

Läs mer

Låghastighetsdon BVHC

Låghastighetsdon BVHC Specifikation Exempel: Låghastighetsdon BVHC - 160-1500 - 2-1 Storlek enl. måttabell Höjd H enl. måttabell Ytbehandling: galvaniserat =1 vitlackerat =2 special = ange i klartext Utförande: filterkona =1

Läs mer

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak Luftspridare för integrering i undertak Nyckeltal Anslutning: 25 mm Mått låda: 380 x 300 x 82 mm (l x b x h) Tilluftflöde: 4-45 l/s Tryckområde: 30-20 Pa Ljudnivå: Alltid under 28 db(a) Ytbehandling: RAL

Läs mer

FIRE Block. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning SNABBFAKTA

FIRE Block. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning SNABBFAKTA Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning SNFKT E-märkning enligt SS EN 15650 randteknisk klass minst EI 60 (ho i o) S Självverkande mekanisk lösning Innehåller brandspjäll,

Läs mer

CADENZA. Ljuddämpare med baffelavtrappning för rektangulära kanaler SNABBFAKTA

CADENZA. Ljuddämpare med baffelavtrappning för rektangulära kanaler SNABBFAKTA Ljuddämpare med baffelavtrappning för rektangulära kanaler SNABBFAKTA Rektangulär ljuddämpare med anslutning mot ytterhölje, vilket även ger möjlighet till flänsanslutning Goda aerodynamiska egenskaper

Läs mer

Konstant-/variabelflödesdon

Konstant-/variabelflödesdon lindab spjäll och mätdon ariabelflödesdon DAU Dimensioner B Ød l Beskrining Konstantflödesdon med manuell inställning a ett flöde DAU är ett konstantflödesdon, som underlättar injustering a entilationssystem

Läs mer

Dysdon MAP-MAK (BMAP)

Dysdon MAP-MAK (BMAP) MAP MAP+KL MAK MAK+KL MAP och MAK är dysdon med vridbara dysor för inställning av valfri spridningsbild. Omställbar för horisontell eller vertikal spridning. Skillnaden mellan MAP och MAK är utförandet

Läs mer

Induktionsluftkylare AURORA för hotell

Induktionsluftkylare AURORA för hotell Induktionsluftkylare INDUKTIONSLUFTKYLARE Aurora för hotell DATABLAD Datablad Induktionsluftkylare AURORA för hotell Single Chamber för konstant luftflöde Dual Chamber för sparflöde Denna variant passar

Läs mer

Forceringsventil KSO-M, KSO-MH

Forceringsventil KSO-M, KSO-MH Dimensionering, ljuddata Dimensioneringsdiagram KSO-M-100 / KSO-MH-100 Ventilationsanläggning Den med hjälp av KSO-M- och KSO-MH-ventilen uppnådda forceringen av luftflödet i enstaka rum kan förverkligas

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll ETCE

Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE-märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Bevent Rasch RAER. - Brand -

Bevent Rasch RAER. - Brand - Bevent Rasch - Brand - RAER Tryckavlastningsspjäll RAER, rektangulärt Täthetsklass 3 ar från 100-100 mm till 1600-1600 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Strömlöst öppet Varmförzinkat alt.

Läs mer

DLDY. Rektangulär rak ljuddämpare. Dimensioner

DLDY. Rektangulär rak ljuddämpare. Dimensioner Rektangulär rak ljuddämpare Dimensioner a + 00 b a Beskrivning är försedd med inbyggda sidobafflar placerade utanför det anslutande breddmåttet. n kan tillverkas i alla normalt förekoande kanaldimensioner.

Läs mer

LENTO. Vinkelljuddämpare för rektangulära kanaler SNABBFAKTA

LENTO. Vinkelljuddämpare för rektangulära kanaler SNABBFAKTA Vinkelljuddämpare för rektangulära kanaler SNABBFAKTA Mycket utrymmessnål rektangulär ljuddämpare Utmärkta aerodynamiska egenskaper Mycket lågt tryckfall - bafflar fungerar som ledskenor Typgodkänt miljövänligt

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFC

Kylbaffel Flexicool IQFC Kylbaffel Flexicool IQFC Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFC är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme som löser de flesta

Läs mer

WISE. Nästa generations system för behovsstyrd ventilation. swegon.se

WISE. Nästa generations system för behovsstyrd ventilation. swegon.se WISE Nästa generations system för behovsstyrd ventilation. swegon.se Be WISE! Använd luften på ett smart sätt Nästa generations system för behovsstyrd ventilation Rätt mängd luft på rätt plats! Vi vet

Läs mer