Till dig som kör taxi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som kör taxi"

Transkript

1 Till dig som kör taxi December 2010

2 Innehåll Till dig som kör taxix... Bemötandex... Extra service i samband med resax... Före resanx... Olika typer av resorx... Vart får man resax... Reservrutin tekniska problemx... Innan du hämtar resenären... Innan du börjar körningen... Egenavgift... Felaktigt beställd resa... Felaktigheter i kortetx... Om det uppstår problemx... Bil på gatan... Under resanx... Mobiltelefon under resanx... Radio under resanx... Vilken väg ska du välja?x... Hämta/lämna samplanerade resenärerx... Uppehåll under resanx... Efter resanx... När resan avslutasx... Hänvisa till Kundservicex... Övrigtx... Tystnadspliktenx... Hel och renx... Rökningx... Doftföremålx... Resegarantix... Förares lämplighetx... Säkerhetx... Miljöx INNEHÅLL

3 Till dig som kör taxi Den här broschyren är till för dig som kör taxi på uppdrag av färdtjänstverksamheten inom SL (AB Storstockholms Lokaltrafik). Broschyren kompletterar den utbildning du fått från din beställningscentral (BC) med tips och råd men även krav på vad du ska tänka på, när du är ute i trafiken med resenärerna. När du kör taxi betyder det att du kör många olika resenärer med olika behov. De allra flesta färdtjänstresenärer är äldre personer med varierande funktionsnedsättningar och många har behov av stöd och extra hjälp i samband med resan. Men det finns också barn som har färdtjänst. Deras hjälpbehov skiljer sig inte nämnvärt från övriga resenärers behov, däremot är barn mer utsatta än vuxna, det gäller i många situationer ute i samhället. Vi följer Barnkonventionen som alla verksamheter i landstinget ska följa, det gäller också de entreprenörer som genom avtal kör färdtjänst. Förutom färdtjänstresenärer kommer du även att köra sjukresenärer men också landstingsanställda som reser i tjänsten. Oavsett vilken resenär du kör så är det viktigt att du är lyhörd och uppmärksam och beredd att ge den service och det stöd som varje enskild resenär är i behov av vid varje restillfälle. Detta brukar kallas för God taxitradition. När det gäller din taxameter och trafikledningssystemet i din taxibil så är det din arbetsgivare eller beställningscentral (BC) som ger dig instruktioner. Eventuella frågor om färdtjänst och sjukresor ställer du till din arbetsgivare eller BC beroende på rutinen där du arbetar. Din BC har sedan färdiga kontaktvägar med färdtjänstverksamheten och kan ge svar på frågor som uppkommer för dig. KÖRA FÖR FÄRDTJÄNSTEN 3

4 Bemötande Resenärer som åker färdtjänst eller sjukresa har ofta olika behov och behöver mer hjälp jämfört med andra resenärer. Det är naturligt och en del av verksamheten. Ditt bemötande och hur du tar hand om resenärerna är mycket viktigt för att alla ska känna sig trygga och uppleva resan positivt. Det kan ta lite längre tid att stiga in och ut ur bilen. Ibland måste du ge extra stöd och hjälpa till både när resan börjar och slutar. Fråga resenären vad du ska hjälpa till med och ge en god service. Det är viktigt och självklart att du som förare ska hjälpa till. Gör så här Hälsa på resenären och kontrollera att resenärens namn stämmer med din beställning. Berätta från vilket taxibolag du kommer om du hämtar i en reception eller port. Öppna dörrar och erbjud resenären hjälp in och ut ur bilen. Hjälp till med säkerhetsbältet. Hjälp till med att bära och lasta bagage och handikapphjälpmedel. Vid resans start eller slut hämta eller lämna resenären vid porten, receptionen eller väntrum. Vid försening ring Om du blir försenad till en hämtning ska du ringa till resenären och meddela det. I en reception eller ett väntrum: tala tydligt om namnet på resenären du söker. Kanske använder du en skylt med resenärens namn. Tänk på att inte alla resenärer hör och ser bra. Om du är försenad ska du alltid ringa till resenären och berätta det. 4 KÖRA FÖR FÄRDTJÄNSTEN

5 Extra service sjukresa Vissa resenärer behöver mer hjälp än andra och då beställs en resa med så kallad Extra service. Det betyder att du hämtar/lämnar resenären inne på avdelningen inne på sjukhuset eller följer med ända fram till lägenhetens dörr eller en annan plats resenären åker till. Gäller endast resenärer med tillstånd för sjukresa. Det står skrivet på beställningen om en resenär behöver extra service. Extra service har högre pris i taxametern som ersätter det beställda särskilda behovet. De resenärer som har rätt att beställa extra service kan bara göra det när de beställer resan. Ditt trafikledningssystem har den informationen när körningen kommer till dig. KÖRA FÖR FÄRDTJÄNSTEN 5

6 Före resan Olika typer av resor Resor som det handlar om här är färdtjänstresor, landstingets sjukresor och vissa tjänsteresor. Olika resenärer använder olika kort och biljetter som de ska ha fått före resan. De kort och biljetter som används ser du här. Färdtjänst med kort För att åka färdtjänst ska resenären lämna sitt färdtjänstkort till dig. Kontrollera att kortet tillhör resenären. Färdtjänstkortet har ett foto på resenären. Vissa undantag finns. Kontrollera också att kortet är giltigt. Om resenären ska betala någon avgift i taxibilen så står det på displayen. Färdtjänst bil på gatan Om resenären tar sin bil på gatan eller vid en taxistolpe ska resenären lämna sitt färdtjänstkort och en Bil på gatan-biljett. En biljett krävs för varje påbörjad resesträcka av 30 km. Vid en resa Bil på gatan betalar resenären 50 procent av taxameterbeloppet till dig. Du måste välja rätt taxa och rutinen för bil på gatan i din taxameter. Sjukresa med kort För att åka sjukresa ska resenären lämna sitt sjukresekort till dig. Kontrollera att det är rätt kort genom att jämföra kortnumret från ditt trafikledningssystem. Ett sjukresekort har inte något foto. Resan kommer alltid vara beställd från ditt trafikledningssystem och resenären betalar aldrig någon avgift i taxibilen. 6 FÖRE RESAN

7 Sjukresa med biljett För att åka sjukresa med biljett ska resenären lämna en sjukresebiljett till dig. Kontrollera att det är rätt biljett genom att jämföra biljettnumret (stora, svarta siffrorna) i ditt trafikledningssystem. Resan kommer alltid vara beställd från ditt trafikledningssystem och resenären betalar aldrig någon avgift i taxibilen. En biljett räcker hela resan. Biljetten är delad i två delar. Vänster halva drar du som kort och höger halva som biljett i din taxameter. Tjänsteresa med kort För att åka tjänsteresa ska resenären lämna sitt tjänsteresekort till dig Resenären betalar ingenting i taxibilen. En tjänsteresa går att ta som Bil på gatan. Resenären får åka till flera adresser och även utanför länet. Ett tjänsteresekort kan jämföras med hur du arbetar med betalkort/kontokort i taxibilen. Tjänsteresa med biljett För att åka tjänsteresa med biljett ska resenären lämna sin tjänsteresebiljett till dig. En tjänsteresa går att ta som Bil på gatan. Resenären får åka till flera adresser och även utanför länet. Resenären betalar aldrig någon avgift i taxibilen. En biljett räcker hela resan. Biljetten är delad i två delar. Vänster halva drar du som kort och höger halva som biljett i din taxameter. Obs! Resenären ska alltid ha med sig giltigt kort eller biljett. FÖRE RESAN 7

8 Vart får man resa Färdtjänstresor och sjukresor får endast ske inom Stockholms län. Några få resor kan förekomma utanför länet. Resor utanför länet är beställda i förväg och kommer till ditt trafikledningssystem från din BC. Tjänsteresor är vanligast inom Stockholms län men får även ske utanför länet. En sjukresa går till eller från vårdgivaren. Reservrutin tekniska problem Om det är tekniska problem i datasystemen kan du få meddelande från din BC att du ska använda reservrutinen och transport-id noll (0). Du ska då inte använda rutinen för Bil på gatan i din taxameter. Resenären ska inte betala någonting i taxibilen när du kör enligt reservrutinen. Var uppmärksam på informationen från din BC. Reservrutinen används endast en kort tid då felet rättas. Innan du hämtar resenären När du får beställningen från BC ska du knappa in rätt transport-id (om det inte kommer automatiskt sänt till din taxameter) och välja rätt taxa i taxametern. 1. Läs all text i din beställning. 2. Försäkra dig om att du hittar till adresserna. 3. Se till att du har resenärens telefonnummer tillgängligt om du måste meddela eventuell försening. Det är du som förare som kan bedöma körtiden bäst. 4. Kontrollera om det är en samplanerad resa och om det finns fler hämtadresser i beställningen. 8 FÖRE RESAN

9 5. Kontrollera om resenären ska betala särskild avgift (50 procent av taxameterbeloppet) till dig i taxibilen. Informera resenären före avfärd att det tillkommer en egenavgift i taxibilen. 6. Kontrollera om det är en sjukresa med Extra service så att du ska hämta/lämna inne på sjukhus eller på annan plats. 7. Starta taxametern med rätt grundavgift/framkörningstaxa eller rabattaxa när det är aktuellt. 8. Hämta resenären på rätt adress. Läs all text i din beställning. Om resenären inte finns på överenskommen adress/port/mötesplats vid beställd hämttid, ska du vänta på resenären i fem minuter. Det gäller även om du är försenad till adressen, då väntar du fem minuter från det att du kommer dit. Först därefter kör du till nästa hämtning om det är en samplanerad resa. 9. Var noga med att ringa resenären för att meddela när du kommer att vara på plats om det uppstår försening. Det gäller båda resenärerna vid en samplanerad resa. FÖRE RESAN 9

10 Innan du börjar körningen Innan du börjar körningen ska du göra följande: 1. Kontrollera att resenärens kort eller biljett är giltigt. 2. Kontrollera att kort eller biljett används av rätt person. 3. Fråga resenären om lämnadressen på beställningen är korrekt. 4. Informera resenären om eventuell egenavgift i taxibilen om det står i beställningen på displayen. 5. Läs av kort eller biljett i taxametern (dra i kortläsaren) vid resans start. Egenavgift När resenären ska betala egenavgift i taxibilen står det i beställningen. Informera resenären om det innan resan påbörjas. Resenären ska betala 50 procent av taxameterbeloppet i taxibilen. Det måste du berätta för resenären före resans start så att inga onödiga missförstånd uppstår. Resenären kan sedan betala med kontanter eller med betal- eller kreditkort. Du måste vara uppdaterad på rutinen hur du ska kunna ta betalt med kort i din taxameter. Egenavgift betalas normalt vid: Bil på gatan-resa. När resenären har beställt Bil för eget bruk. När det framgår av beställningen att resenären har med sig ett djur (gäller ej ledarhund alt. service- eller assistenthund). 10 FÖRE RESAN

11 Alla nya taxibilar ska ha alkolås. Felaktigt beställd resa Om Du ska köra en samplanerad resa och den ena resenären har en felaktigt beställd resa där till exempel adressen inte stämmer eller det är flera personer än beställt. Så här gör du: 1. Erbjud den resenären som har en felaktig resa hjälp att beställa en ny bil. 2. Kör den resa som är rätt beställd. Om det uppstår problem Det är viktigt att du kontaktar din BC om det uppstår problem. FÖRE RESAN 11

12 Felaktigheter i kortet Om det inte går att dra kortet eller biljetten i kortläsaren kan du knappa in numret manuellt i taxametern. Det är viktigt att du har kunskap hur man gör i din taxameter. Om du misstänker att det är något fel på kortet/biljetten ska resenären ta kontakt med Kundservice för färdtjänst för att få sitt kort kontrollerat. När manuell inmatning av kundnumret skett ska kvittot signeras av resenären. Om det uppstår problem Det är viktigt att du kontaktar din BC om det uppstår problem. Bil på gatan En resenär kan ta en ledig bil på gatan eller vid en taxistolpe, så kallad Bil på gatan. Resenären ska ha både färdtjänstkort och så kallade Bil på gatan-biljetter. Du ska kontrollera att resenärens färdtjänstkort och biljetter överstämmer. Det innebär att resenärens namn ska stå på både biljett och kort. Transport-id noll (0) registreras med egenavgift i taxametern. Vid resa enligt rutinen Bil på gatan betalar resenären egenavgift i taxibilen och lämnar en Bil på gatan-biljett för varje påbörjade 30 km av resan. Kortet och biljetten läses av i taxametern genom att det dras i kortläsaren på vanligt sätt. En Bil på gatan sker alltså alltid utan avgift för framkörning. Taxametern talar om för dig hur många biljetter som behövs och egenavgiftens storlek när resan avslutas. Resenären ska alltså betala 50 procent av taxameterbeloppet i taxibilen. Det måste du berätta för resenären 12 FÖRE RESAN

13 före resans start så att inga onödiga missförstånd uppstår. Du måste vara uppdaterad på rutinen hur du ska kunna ta betalt med betal- eller kreditkort i din taxameter (för egenavgiften) om resenären vill betala med kort. Alla sjukresor måste förbeställas och kan inte tas som bil på gatan. Alla tjänsteresor kan beställas eller tas som Bil på gatan. För tjänsteresor betalas ingen egenavgift i taxibilen. FÖRE RESAN 13

14 Under resan Mobiltelefon under resan Du får inte prata i mobiltelefon när du har en resenär i bilen. Självklart kan du göra undantag om du under körningen behöver det för att ringa en annan resenär och meddela att du är försenad. Tala gärna om att det gäller ett jobbsamtal. Annars kan en resenär uppleva det otryggt om du talar i telefon under körning. Försök att ringa vid ett trafikljusstopp eller på lämplig vägsträcka. Radio under resan Du ska enligt God taxitradition inte ha radion på i bilen på ett sätt som stör resenären. Du kan alltid fråga resenären om det går bra och använda en låg ljudnivå som inte är störande. Det finns resenärer med vissa funktionsnedsättningar som är mycket störda av bakgrundsljud. Vilken väg ska du välja? Du väljer den närmaste vägen för resan men ibland finns det sakliga skäl att välja annan väg, till exempel vid trafikstockning eller andra anledningar som annars skulle göra resan dyrare. Hämta/lämna samplanerade resenärer Hämta Vid samplanerade resor hämtas resenärerna i den ordning så att resan blir så kort som möjligt. Lämna Resenärerna lämnas i den ordning som adresserna står på köruppdraget eller så att resan blir så kort som möjligt. 14 UNDER RESAN

15 UNDER RESAN 15

16 Uppehåll under resan En färdtjänstresa eller sjukresa ska alltid ske mellan två olika adresser det vill säga från hämtadressen till lämnadressen och får inte ske via ytterligare en annan adress. För resenären är det tillåtet att göra ett uppehåll längs resvägen på högst fem minuter. Andra regler gäller i vissa fall vid resa till kyrkogård/ begravningsplats och förskola. 1. Kyrkogårdsresa En Kyrkogårdsresa är något som färdtjänstresenären kan beställa för besök på kyrkogård och begravningsplats. En kyrkogårdsresa kan se ut på två sätt: Antingen åker resenären från hämtadressen till begravningsplatsen för att sedan åka tillbaka till hämtadressen. Alternativet är från hämtadressen till begravningsplatsen och sedan vidare till en annan adress. Resenären får i båda fallen stanna på begravningsplatsen i 20 minuter medan du väntar på resenären. En sådan resa är inte samplanerad. 2. Förskoleresa Färdtjänstresenärer kan få göra en Förskoleresa för att hämta eller lämna sitt barn på förskola. Den sker som en viaresa från hämtadress via förskola till en lämnadress. På förskolan kan resenären göra ett uppehåll på cirka 20 minuter under tiden som taxibilen väntar. En sådan resa är inte samplanerad. 16 UNDER RESAN

17 Efter resan När resan avslutas Innan du hjälper resenären ur bilen: 1. Kort eller biljett/er ska läsas av i taxametern (dras i kortläsaren) vid resans slut. 2. Ta betalt för eventuell egenavgift i särskilda fall. Detta står beskivet i tidigare avsnitt. 3. Erbjud alltid resenären kvitto (följesedel). 4. Var noga med att rätt resenär får tillbaks rätt färdtjänstkort/sjukresekort/tjänsteresekort. 5. Öppna dörren åt resenären, hjälp resenären ut och erbjud hjälp med resenärens bagage. 6. Erbjud resenären hjälp till porten. 7. Om resenären är synskadad kan ytterligare stöd eller vägledning behövas. 8. Resenärer som har resa bokad med Extra service ska få hjälp till avdelning, lägenhetsdörr eller liknande. 9. God taxitradition innebär att du inte kör iväg före det att resenären kommit in genom porten. Hänvisa till Kundservice för färdtjänst Om resenären har synpunkter på resan ska du hänvisa resenären till Kundservice för färdtjänst tel EFTER RESAN 17

18 18 ÖVRIGT

19 Övrigt Tystnadsplikten Som förare har du tystnadsplikt. Det betyder att det är förbjudet för dig att prata om resenärernas personliga förhållanden med till exempel din familj, vänner eller arbetskamrater. Bara om din/dina arbetskamrater är engagerade i samma ärende och det behövs för att genomföra arbetet. Färdtjänstresenärerna ska vara säkra på att ingenting diskuteras, förs vidare eller lämnas ut om hans eller hennes personliga förhållande. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas enligt brottbalkens regler. Det är viktigt att komma ihåg att tystnadsplikten gäller även sedan du slutat din anställning. Det är inte alltid möjligt att se varför en resenär har färdtjänst eller åker sjukresa. Det finns många funktionsnedsättningar och sjukdomar som inte syns utanpå. Det är därför viktigt att du aldrig ifrågasätter resenärens behov av färdtjänst eller sjukresa. Sådana bedömningar görs av läkare eller annan personal i vården. Hel och ren Det är viktigt att både du och att den bil du kör är i vårdat skick. Precis som ditt bemötande påverkar det hur resenären uppfattar hela resan. Om du är välvårdad och uppträder korrekt, din bil är städad och inte har några skador så ger det ett gott och tryggt intryck till resenären. Det är viktigt att du använder de kläder/den uniform som gäller för den BC du kör för. ÖVRIGT 19

20 Rökning Rökning i bilen är förbjudet enligt Tobakslagen. För att undvika att det ska lukta rök i bilen får du inte heller röka i närheten av bilen. Många resenärer har svåra besvär av tobaksrök. Doftföremål Många resenärer är allergiska. Håll därför bilen fri från starka dofter (lukt) som till exempel parfym eller rakvatten. I en bil som kör för färdtjänstverksamheten ska det inte finnas några doftföremål eller doftgranar. Resegaranti Om beställd bil inte kommer kan resenären tidigast 20 minuter efter beställd hämttid, ringa till Resegarantin för färdtjänst, för att få hjälp med sin resa. Vid minst 20 minuters försening kan resan avbeställas. Resenären kan också själv välja att lösa sitt resande utan att kontakta Resegarantin. Men även när resenären själv löser sitt resande är det ett resegarantiärende. Resegarantiärende medför en kvalitetsavgift om inte din BC kan visa att den inte orsakat att resan har blivit ett resegarantiärende. Förares lämplighet Det är viktigt att du har god kunskap om de regler, föreskrifter, etiska policy som gäller färdtjänstkörningar samt att du förstår, läser och talar svenska. Din arbetsgivare och din BC ska arrangera sådan utbildning. Förare som uppträder olämpligt eller saknar behörighet kan stängas av för färdtjänstkörningar. 20

21 Säkerhet Resenärer som reser färdtjänst- eller sjukresor ska alltid använda bilbälte. Små barn ska sitta i godkänd bilbarnstol eller på bälteskudde anpassat efter barnets längd. Det ska finnas minst en bälteskudde i varje bil. Din BC eller arbetsgivare kan lämna ytterligare information om reglerna. Men det är du som förare som ansvarar för säkerheten i taxibilen. Det förekommer att resenärer beviljas undantag från bältesplikten men då måste resenären före start visa ett läkarintyg som styrker detta. Miljö Det ligger i allas intresse att begränsa miljöbelastningen från fordonstrafiken så långt som det är praktiskt möjligt. I avtalet med alla leverantörer regleras ett antal frågor ÖVRIGT 21

22 som gäller miljö och fordonstrafik och utvecklingen följs noga på förbättrade fordon och drivmedel. Även du som förare kan bidra till en bättre miljö i det dagliga arbetet exempelvis genom att köra energisnålt och undvika tomgångskörning. Att köra energisnålt har fördelar för både resenärers trygghet och miljön. Exempel på detta är om du planerar din körning långt fram så att du undviker onödiga stopp, hårda inbromsningar och accelerationer. Att du ser till att bilen är maskinellt välservad och har rätt lufttryck i däcken är också viktigt. Nedan finns några av avtalskraven Drivmedel Taxibilar ska tankas med miljöklass 1 drivmedel eller med biobränsle för miljöbilar. Däck Däck på taxibilen ska vara utan cancerskapande mjukgörande oljor (PAH) i EU-direktiv 2005/69/EG reglerar halten av PAH i alla typer av däck. Dubbdäck påverkar miljön negativt och bör endast användas då det är nödvändigt av trafiksäkerhetsskäl. Tvätt, service och underhåll av fordon Hur du tvättar taxibilen och vilka medel du använder påverkar miljön. Tvätt ska utföras på anläggningar som uppfyller Stockholms stad, miljöförvaltningens och Stockholm Vattens riktlinjer för fordonstvättar. 22 ÖVRIGT

23 EGNA ANTECKNINGAR Kundservice för Färdtjänst tel

24 Har du besökt Leverantörswebben? Leverantörswebben är en webbplats som i första hand vänder sig till våra leverantörer. Som förare hittat du nyheter om verksamheten och information om störningar i trafiken. Våra broschyrer och tidningar finns tillgängliga i PDF- eller Wordformat. Gör ett besök på Leverantörswebben redan idag! Tryck Printfabriken, 2010 Foto Erja Lempinen, Marcus Krun s. 15 Illustration Anna Ödlund Form Soya kommunikation År 2009 övertog SL ansvaret för färdtjänst. Det innebär att det är SL som upphandlar och kontrollerar kvaliteten på utförda transporter. Postadress AB Storstockholms Lokaltrafik Besöksadress Lindhagensgatan 100 Växel Fax E-post Webb Redaktör Ann-Cathrine Medwik, Annika Hansson

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Till Vårdgivare Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting. Innehåll Förtydligandet

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2012

Resa med färdtjänst Februari 2012 Resa med färdtjänst Februari 2012 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2014

Resa med färdtjänst Februari 2014 Resa med färdtjänst Februari 2014 Sjukresor Som färdtjänstresenär har du även rätt till sjukresor. Om du behöver åka till landstingsansluten vård och behandling kan du få sjukresor av din vårdgivare. Du

Läs mer

Resa med Färdtjänsten

Resa med Färdtjänsten Resa med Färdtjänsten Juni 2010 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Anpassning av kollektivtrafiken... 4 Närtrafiken... 6 Resa med Färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2013-12-05 Sida 2 av 15 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med HÖÖRS KOMMUN Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN Gällande från och med 1 juli 2008 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik som kan erbjudas den som på grund av varaktig funktionsnedsättning

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun Färdtjänst En del av kollektivtrafiken Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun 2 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstresan är en resa

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor enligt färdjänstkundernas

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, men med fordon som är avsedda för personer med funktionshinder. När du åker färdtjänst

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 REGLER FÖR FÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-23, 71 att gälla fr o m 2007-01-01. INLEDNING

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Till dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar.

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

Välkommen att bli prioriterad kund hos oss på taxi 020, där tillgänglighet, service och gröna frågor är honnörsord. Det är enkelt att boka och

Välkommen att bli prioriterad kund hos oss på taxi 020, där tillgänglighet, service och gröna frågor är honnörsord. Det är enkelt att boka och Välkommen att bli prioriterad kund hos oss på taxi 020, där tillgänglighet, service och gröna frågor är honnörsord. Det är enkelt att boka och prisvärt att resa, svårare än så behöver det inte vara. Välj

Läs mer

Färdtjänstreglemente för Vara kommun

Färdtjänstreglemente för Vara kommun Färdtjänstreglemente för Vara kommun Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-31 38 att gälla fr.o.m. 2010-06-01 Innehållsförteckning Antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 samt reviderat den 27 mars 2012, 35 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner

Läs mer

Serviceresor Malmö stad

Serviceresor Malmö stad Serviceresor Malmö stad Information om färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Färdtjänsten i Malmö stad... 4 Ansöka om färdtjänsttillstånd... 5 Färdtjänst för barn och ungdomar... 6 Tidsbegränsade

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007 SKOLSKJUTSANSVARIG Varje skola har en skolskjutsansvarig som handlägger skolans skolskjutsfrågor. SKOLSKJUTSFORMER Skolskjuts bedrivs SKOLTAXI Vid skoltaxi skall särskilt beaktas: Skolbarn skall till och

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Riktlinjer för färdtjänst 2 1. Inledning Dalslandskommunerna (Bengtsfors,

Läs mer

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla.

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Lördagsflexlinjen Mölndal Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Så fungerar flexlinjen För att åka med flexlinjen måste man ringa och boka sin resa. Bussen stannar bara

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRD- TJÄNST (ersätter nuvarande regelverk i tillämpliga delar)

REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRD- TJÄNST (ersätter nuvarande regelverk i tillämpliga delar) Ersätter Utbytt den Sign 1:11 REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRD- TJÄNST (ersätter nuvarande regelverk i tillämpliga delar) (Regler anges inom markerad ram och kommentarer anges i direkt samband

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN RIKSFÄRDTJÄNST BOKNING AV RESA Beviljad resa beställs hos Enheten för bistånd och stöd. Telefon 0371-814 29 eller 0371-811 29. Beviljad resa med allmänna kommunikationer beställs minst 14 vardagar innan

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare Sjukresehandbok för vårdgivare Ver.2 2012 Innehållsförteckning ALLMÄNT... 1 SJUKRESEHANDBOKEN... 1 SJUKRESA... 1 TILLSTÅNDSGIVARE... 1 INFORMATION TILL PATIENTER... 1 REGLER FÖR TILLSTÅNDSGIVNING... 1

Läs mer

Kontantlöst från 1 november 2013

Kontantlöst från 1 november 2013 Kontantlöst resande Kontantlöst från 1 november 2013 Från och med 1 november betalar du ingenting till föraren i fordonet när du gör en resa med färdtjänsten. Första fakturan kommer med posten andra veckan

Läs mer

NOLLVISION FÖR FÄRDTJÄNSTEN

NOLLVISION FÖR FÄRDTJÄNSTEN NOLLVISION FÖR FÄRDTJÄNSTEN En orsaksstudie och analys av de misstag som begås 2015-06-29 NOLLVISION FÖR FÄRDTJÄNSTEN Misstagen i färdtjänsten kräver en nollvision Upphandling av olika välfärdstjänster

Läs mer

Sommar. Tidtabell LOKALTRAFIKEN I KIRUNA. 16 juni - 22 augusti 2014

Sommar. Tidtabell LOKALTRAFIKEN I KIRUNA. 16 juni - 22 augusti 2014 Sommar 2014 Tidtabell LOKALTRAFIKEN I KIRUNA 16 juni - 22 augusti 2014 BILJETTPRISER OCH UPPLYSNINGAR Enkel T o R 10 resor 20 resor 40 resor Vuxen 26- år 23 kr 44 kr 207 kr 368 kr 552 kr Ungdom 20-25 år

Läs mer

Bilaga 1, KRAVSPECIFIKATION. Taxiresor inom Sverige. Allmänna Krav. Krav 1

Bilaga 1, KRAVSPECIFIKATION. Taxiresor inom Sverige. Allmänna Krav. Krav 1 11-11-07 1 (10) Bilaga 1, KRAVSPECIFIKATION Taxiresor inom Sverige Allmänna Krav Krav 1 Anbudsgivaren ska offerera samtliga prisuppgifter som efterfrågas i bilaga 2, pris per kommun och i bilaga 3, pris

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Så fungerar färdtjänsten

Så fungerar färdtjänsten Så fungerar färdtjänsten Innehåll Välkommen som resenär... 3 Vad är en färdtjänstresa?... 4 Boka resa... 5 Bagage och ressällskap... 11 Vad kostar färdtjänstresan?... 12 Välkommen som resenär Färdtjänst

Läs mer

Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne.

Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne. Datum 2005-01-17 Beteckning Kenneth Gravin Tfn 046-71 99 45 Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne. Inledning och syfte Skånetrafiken har ett samlat ansvar för handikappanpassning av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) Ersätter KFS 2013:26 2014:08 REGELVERK OCH TILLÄMPNINGS FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS DEFINITIONER Särskild kollektivtrafik är transporter som avser färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

2. Vid slutdestination, metern på kassa och vänta på att. 4. Med hjälp av piltangenten ta fram Laskutus, tryck på gröna knappen

2. Vid slutdestination, metern på kassa och vänta på att. 4. Med hjälp av piltangenten ta fram Laskutus, tryck på gröna knappen Enkel resa 1. Utför resan enligt föreskrifterna 2. Vid slutdestination, metern på kassa och vänta på att Sagem pipar 3. Välj F 4. Med hjälp av piltangenten ta fram Laskutus, tryck på gröna knappen 5. Välj

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Välkommen till Bilpoolen.nu

Välkommen till Bilpoolen.nu Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu en medlem i Bilpoolen.nu. Vi är en snabbt växande bilpool, klimatneutral och oberoende av de stora bilbolagen. Vi finns här för att erbjuda dig en smart och

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Det här får du som kund

Det här får du som kund Taxibeställning: 077108 30-86 00 00 Det här får du som kund Direktverkande rabatter på tariff- och fastpriser i Sverige och Norge. Rabatten gäller vid såväl tjänste- som privatresor. Du går före i kön

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Samtrans söker åkare!

Samtrans söker åkare! Samtrans söker åkare! Samtrans är privatägt och Sveriges ledande företag när det gäller skol- och handikapptransporter. Bolagets kunder är framförallt stadsdelar, kommuner och landsting men kunderna är

Läs mer