Till dig som kör taxi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som kör taxi"

Transkript

1 Till dig som kör taxi December 2010

2 Innehåll Till dig som kör taxix... Bemötandex... Extra service i samband med resax... Före resanx... Olika typer av resorx... Vart får man resax... Reservrutin tekniska problemx... Innan du hämtar resenären... Innan du börjar körningen... Egenavgift... Felaktigt beställd resa... Felaktigheter i kortetx... Om det uppstår problemx... Bil på gatan... Under resanx... Mobiltelefon under resanx... Radio under resanx... Vilken väg ska du välja?x... Hämta/lämna samplanerade resenärerx... Uppehåll under resanx... Efter resanx... När resan avslutasx... Hänvisa till Kundservicex... Övrigtx... Tystnadspliktenx... Hel och renx... Rökningx... Doftföremålx... Resegarantix... Förares lämplighetx... Säkerhetx... Miljöx INNEHÅLL

3 Till dig som kör taxi Den här broschyren är till för dig som kör taxi på uppdrag av färdtjänstverksamheten inom SL (AB Storstockholms Lokaltrafik). Broschyren kompletterar den utbildning du fått från din beställningscentral (BC) med tips och råd men även krav på vad du ska tänka på, när du är ute i trafiken med resenärerna. När du kör taxi betyder det att du kör många olika resenärer med olika behov. De allra flesta färdtjänstresenärer är äldre personer med varierande funktionsnedsättningar och många har behov av stöd och extra hjälp i samband med resan. Men det finns också barn som har färdtjänst. Deras hjälpbehov skiljer sig inte nämnvärt från övriga resenärers behov, däremot är barn mer utsatta än vuxna, det gäller i många situationer ute i samhället. Vi följer Barnkonventionen som alla verksamheter i landstinget ska följa, det gäller också de entreprenörer som genom avtal kör färdtjänst. Förutom färdtjänstresenärer kommer du även att köra sjukresenärer men också landstingsanställda som reser i tjänsten. Oavsett vilken resenär du kör så är det viktigt att du är lyhörd och uppmärksam och beredd att ge den service och det stöd som varje enskild resenär är i behov av vid varje restillfälle. Detta brukar kallas för God taxitradition. När det gäller din taxameter och trafikledningssystemet i din taxibil så är det din arbetsgivare eller beställningscentral (BC) som ger dig instruktioner. Eventuella frågor om färdtjänst och sjukresor ställer du till din arbetsgivare eller BC beroende på rutinen där du arbetar. Din BC har sedan färdiga kontaktvägar med färdtjänstverksamheten och kan ge svar på frågor som uppkommer för dig. KÖRA FÖR FÄRDTJÄNSTEN 3

4 Bemötande Resenärer som åker färdtjänst eller sjukresa har ofta olika behov och behöver mer hjälp jämfört med andra resenärer. Det är naturligt och en del av verksamheten. Ditt bemötande och hur du tar hand om resenärerna är mycket viktigt för att alla ska känna sig trygga och uppleva resan positivt. Det kan ta lite längre tid att stiga in och ut ur bilen. Ibland måste du ge extra stöd och hjälpa till både när resan börjar och slutar. Fråga resenären vad du ska hjälpa till med och ge en god service. Det är viktigt och självklart att du som förare ska hjälpa till. Gör så här Hälsa på resenären och kontrollera att resenärens namn stämmer med din beställning. Berätta från vilket taxibolag du kommer om du hämtar i en reception eller port. Öppna dörrar och erbjud resenären hjälp in och ut ur bilen. Hjälp till med säkerhetsbältet. Hjälp till med att bära och lasta bagage och handikapphjälpmedel. Vid resans start eller slut hämta eller lämna resenären vid porten, receptionen eller väntrum. Vid försening ring Om du blir försenad till en hämtning ska du ringa till resenären och meddela det. I en reception eller ett väntrum: tala tydligt om namnet på resenären du söker. Kanske använder du en skylt med resenärens namn. Tänk på att inte alla resenärer hör och ser bra. Om du är försenad ska du alltid ringa till resenären och berätta det. 4 KÖRA FÖR FÄRDTJÄNSTEN

5 Extra service sjukresa Vissa resenärer behöver mer hjälp än andra och då beställs en resa med så kallad Extra service. Det betyder att du hämtar/lämnar resenären inne på avdelningen inne på sjukhuset eller följer med ända fram till lägenhetens dörr eller en annan plats resenären åker till. Gäller endast resenärer med tillstånd för sjukresa. Det står skrivet på beställningen om en resenär behöver extra service. Extra service har högre pris i taxametern som ersätter det beställda särskilda behovet. De resenärer som har rätt att beställa extra service kan bara göra det när de beställer resan. Ditt trafikledningssystem har den informationen när körningen kommer till dig. KÖRA FÖR FÄRDTJÄNSTEN 5

6 Före resan Olika typer av resor Resor som det handlar om här är färdtjänstresor, landstingets sjukresor och vissa tjänsteresor. Olika resenärer använder olika kort och biljetter som de ska ha fått före resan. De kort och biljetter som används ser du här. Färdtjänst med kort För att åka färdtjänst ska resenären lämna sitt färdtjänstkort till dig. Kontrollera att kortet tillhör resenären. Färdtjänstkortet har ett foto på resenären. Vissa undantag finns. Kontrollera också att kortet är giltigt. Om resenären ska betala någon avgift i taxibilen så står det på displayen. Färdtjänst bil på gatan Om resenären tar sin bil på gatan eller vid en taxistolpe ska resenären lämna sitt färdtjänstkort och en Bil på gatan-biljett. En biljett krävs för varje påbörjad resesträcka av 30 km. Vid en resa Bil på gatan betalar resenären 50 procent av taxameterbeloppet till dig. Du måste välja rätt taxa och rutinen för bil på gatan i din taxameter. Sjukresa med kort För att åka sjukresa ska resenären lämna sitt sjukresekort till dig. Kontrollera att det är rätt kort genom att jämföra kortnumret från ditt trafikledningssystem. Ett sjukresekort har inte något foto. Resan kommer alltid vara beställd från ditt trafikledningssystem och resenären betalar aldrig någon avgift i taxibilen. 6 FÖRE RESAN

7 Sjukresa med biljett För att åka sjukresa med biljett ska resenären lämna en sjukresebiljett till dig. Kontrollera att det är rätt biljett genom att jämföra biljettnumret (stora, svarta siffrorna) i ditt trafikledningssystem. Resan kommer alltid vara beställd från ditt trafikledningssystem och resenären betalar aldrig någon avgift i taxibilen. En biljett räcker hela resan. Biljetten är delad i två delar. Vänster halva drar du som kort och höger halva som biljett i din taxameter. Tjänsteresa med kort För att åka tjänsteresa ska resenären lämna sitt tjänsteresekort till dig Resenären betalar ingenting i taxibilen. En tjänsteresa går att ta som Bil på gatan. Resenären får åka till flera adresser och även utanför länet. Ett tjänsteresekort kan jämföras med hur du arbetar med betalkort/kontokort i taxibilen. Tjänsteresa med biljett För att åka tjänsteresa med biljett ska resenären lämna sin tjänsteresebiljett till dig. En tjänsteresa går att ta som Bil på gatan. Resenären får åka till flera adresser och även utanför länet. Resenären betalar aldrig någon avgift i taxibilen. En biljett räcker hela resan. Biljetten är delad i två delar. Vänster halva drar du som kort och höger halva som biljett i din taxameter. Obs! Resenären ska alltid ha med sig giltigt kort eller biljett. FÖRE RESAN 7

8 Vart får man resa Färdtjänstresor och sjukresor får endast ske inom Stockholms län. Några få resor kan förekomma utanför länet. Resor utanför länet är beställda i förväg och kommer till ditt trafikledningssystem från din BC. Tjänsteresor är vanligast inom Stockholms län men får även ske utanför länet. En sjukresa går till eller från vårdgivaren. Reservrutin tekniska problem Om det är tekniska problem i datasystemen kan du få meddelande från din BC att du ska använda reservrutinen och transport-id noll (0). Du ska då inte använda rutinen för Bil på gatan i din taxameter. Resenären ska inte betala någonting i taxibilen när du kör enligt reservrutinen. Var uppmärksam på informationen från din BC. Reservrutinen används endast en kort tid då felet rättas. Innan du hämtar resenären När du får beställningen från BC ska du knappa in rätt transport-id (om det inte kommer automatiskt sänt till din taxameter) och välja rätt taxa i taxametern. 1. Läs all text i din beställning. 2. Försäkra dig om att du hittar till adresserna. 3. Se till att du har resenärens telefonnummer tillgängligt om du måste meddela eventuell försening. Det är du som förare som kan bedöma körtiden bäst. 4. Kontrollera om det är en samplanerad resa och om det finns fler hämtadresser i beställningen. 8 FÖRE RESAN

9 5. Kontrollera om resenären ska betala särskild avgift (50 procent av taxameterbeloppet) till dig i taxibilen. Informera resenären före avfärd att det tillkommer en egenavgift i taxibilen. 6. Kontrollera om det är en sjukresa med Extra service så att du ska hämta/lämna inne på sjukhus eller på annan plats. 7. Starta taxametern med rätt grundavgift/framkörningstaxa eller rabattaxa när det är aktuellt. 8. Hämta resenären på rätt adress. Läs all text i din beställning. Om resenären inte finns på överenskommen adress/port/mötesplats vid beställd hämttid, ska du vänta på resenären i fem minuter. Det gäller även om du är försenad till adressen, då väntar du fem minuter från det att du kommer dit. Först därefter kör du till nästa hämtning om det är en samplanerad resa. 9. Var noga med att ringa resenären för att meddela när du kommer att vara på plats om det uppstår försening. Det gäller båda resenärerna vid en samplanerad resa. FÖRE RESAN 9

10 Innan du börjar körningen Innan du börjar körningen ska du göra följande: 1. Kontrollera att resenärens kort eller biljett är giltigt. 2. Kontrollera att kort eller biljett används av rätt person. 3. Fråga resenären om lämnadressen på beställningen är korrekt. 4. Informera resenären om eventuell egenavgift i taxibilen om det står i beställningen på displayen. 5. Läs av kort eller biljett i taxametern (dra i kortläsaren) vid resans start. Egenavgift När resenären ska betala egenavgift i taxibilen står det i beställningen. Informera resenären om det innan resan påbörjas. Resenären ska betala 50 procent av taxameterbeloppet i taxibilen. Det måste du berätta för resenären före resans start så att inga onödiga missförstånd uppstår. Resenären kan sedan betala med kontanter eller med betal- eller kreditkort. Du måste vara uppdaterad på rutinen hur du ska kunna ta betalt med kort i din taxameter. Egenavgift betalas normalt vid: Bil på gatan-resa. När resenären har beställt Bil för eget bruk. När det framgår av beställningen att resenären har med sig ett djur (gäller ej ledarhund alt. service- eller assistenthund). 10 FÖRE RESAN

11 Alla nya taxibilar ska ha alkolås. Felaktigt beställd resa Om Du ska köra en samplanerad resa och den ena resenären har en felaktigt beställd resa där till exempel adressen inte stämmer eller det är flera personer än beställt. Så här gör du: 1. Erbjud den resenären som har en felaktig resa hjälp att beställa en ny bil. 2. Kör den resa som är rätt beställd. Om det uppstår problem Det är viktigt att du kontaktar din BC om det uppstår problem. FÖRE RESAN 11

12 Felaktigheter i kortet Om det inte går att dra kortet eller biljetten i kortläsaren kan du knappa in numret manuellt i taxametern. Det är viktigt att du har kunskap hur man gör i din taxameter. Om du misstänker att det är något fel på kortet/biljetten ska resenären ta kontakt med Kundservice för färdtjänst för att få sitt kort kontrollerat. När manuell inmatning av kundnumret skett ska kvittot signeras av resenären. Om det uppstår problem Det är viktigt att du kontaktar din BC om det uppstår problem. Bil på gatan En resenär kan ta en ledig bil på gatan eller vid en taxistolpe, så kallad Bil på gatan. Resenären ska ha både färdtjänstkort och så kallade Bil på gatan-biljetter. Du ska kontrollera att resenärens färdtjänstkort och biljetter överstämmer. Det innebär att resenärens namn ska stå på både biljett och kort. Transport-id noll (0) registreras med egenavgift i taxametern. Vid resa enligt rutinen Bil på gatan betalar resenären egenavgift i taxibilen och lämnar en Bil på gatan-biljett för varje påbörjade 30 km av resan. Kortet och biljetten läses av i taxametern genom att det dras i kortläsaren på vanligt sätt. En Bil på gatan sker alltså alltid utan avgift för framkörning. Taxametern talar om för dig hur många biljetter som behövs och egenavgiftens storlek när resan avslutas. Resenären ska alltså betala 50 procent av taxameterbeloppet i taxibilen. Det måste du berätta för resenären 12 FÖRE RESAN

13 före resans start så att inga onödiga missförstånd uppstår. Du måste vara uppdaterad på rutinen hur du ska kunna ta betalt med betal- eller kreditkort i din taxameter (för egenavgiften) om resenären vill betala med kort. Alla sjukresor måste förbeställas och kan inte tas som bil på gatan. Alla tjänsteresor kan beställas eller tas som Bil på gatan. För tjänsteresor betalas ingen egenavgift i taxibilen. FÖRE RESAN 13

14 Under resan Mobiltelefon under resan Du får inte prata i mobiltelefon när du har en resenär i bilen. Självklart kan du göra undantag om du under körningen behöver det för att ringa en annan resenär och meddela att du är försenad. Tala gärna om att det gäller ett jobbsamtal. Annars kan en resenär uppleva det otryggt om du talar i telefon under körning. Försök att ringa vid ett trafikljusstopp eller på lämplig vägsträcka. Radio under resan Du ska enligt God taxitradition inte ha radion på i bilen på ett sätt som stör resenären. Du kan alltid fråga resenären om det går bra och använda en låg ljudnivå som inte är störande. Det finns resenärer med vissa funktionsnedsättningar som är mycket störda av bakgrundsljud. Vilken väg ska du välja? Du väljer den närmaste vägen för resan men ibland finns det sakliga skäl att välja annan väg, till exempel vid trafikstockning eller andra anledningar som annars skulle göra resan dyrare. Hämta/lämna samplanerade resenärer Hämta Vid samplanerade resor hämtas resenärerna i den ordning så att resan blir så kort som möjligt. Lämna Resenärerna lämnas i den ordning som adresserna står på köruppdraget eller så att resan blir så kort som möjligt. 14 UNDER RESAN

15 UNDER RESAN 15

16 Uppehåll under resan En färdtjänstresa eller sjukresa ska alltid ske mellan två olika adresser det vill säga från hämtadressen till lämnadressen och får inte ske via ytterligare en annan adress. För resenären är det tillåtet att göra ett uppehåll längs resvägen på högst fem minuter. Andra regler gäller i vissa fall vid resa till kyrkogård/ begravningsplats och förskola. 1. Kyrkogårdsresa En Kyrkogårdsresa är något som färdtjänstresenären kan beställa för besök på kyrkogård och begravningsplats. En kyrkogårdsresa kan se ut på två sätt: Antingen åker resenären från hämtadressen till begravningsplatsen för att sedan åka tillbaka till hämtadressen. Alternativet är från hämtadressen till begravningsplatsen och sedan vidare till en annan adress. Resenären får i båda fallen stanna på begravningsplatsen i 20 minuter medan du väntar på resenären. En sådan resa är inte samplanerad. 2. Förskoleresa Färdtjänstresenärer kan få göra en Förskoleresa för att hämta eller lämna sitt barn på förskola. Den sker som en viaresa från hämtadress via förskola till en lämnadress. På förskolan kan resenären göra ett uppehåll på cirka 20 minuter under tiden som taxibilen väntar. En sådan resa är inte samplanerad. 16 UNDER RESAN

17 Efter resan När resan avslutas Innan du hjälper resenären ur bilen: 1. Kort eller biljett/er ska läsas av i taxametern (dras i kortläsaren) vid resans slut. 2. Ta betalt för eventuell egenavgift i särskilda fall. Detta står beskivet i tidigare avsnitt. 3. Erbjud alltid resenären kvitto (följesedel). 4. Var noga med att rätt resenär får tillbaks rätt färdtjänstkort/sjukresekort/tjänsteresekort. 5. Öppna dörren åt resenären, hjälp resenären ut och erbjud hjälp med resenärens bagage. 6. Erbjud resenären hjälp till porten. 7. Om resenären är synskadad kan ytterligare stöd eller vägledning behövas. 8. Resenärer som har resa bokad med Extra service ska få hjälp till avdelning, lägenhetsdörr eller liknande. 9. God taxitradition innebär att du inte kör iväg före det att resenären kommit in genom porten. Hänvisa till Kundservice för färdtjänst Om resenären har synpunkter på resan ska du hänvisa resenären till Kundservice för färdtjänst tel EFTER RESAN 17

18 18 ÖVRIGT

19 Övrigt Tystnadsplikten Som förare har du tystnadsplikt. Det betyder att det är förbjudet för dig att prata om resenärernas personliga förhållanden med till exempel din familj, vänner eller arbetskamrater. Bara om din/dina arbetskamrater är engagerade i samma ärende och det behövs för att genomföra arbetet. Färdtjänstresenärerna ska vara säkra på att ingenting diskuteras, förs vidare eller lämnas ut om hans eller hennes personliga förhållande. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas enligt brottbalkens regler. Det är viktigt att komma ihåg att tystnadsplikten gäller även sedan du slutat din anställning. Det är inte alltid möjligt att se varför en resenär har färdtjänst eller åker sjukresa. Det finns många funktionsnedsättningar och sjukdomar som inte syns utanpå. Det är därför viktigt att du aldrig ifrågasätter resenärens behov av färdtjänst eller sjukresa. Sådana bedömningar görs av läkare eller annan personal i vården. Hel och ren Det är viktigt att både du och att den bil du kör är i vårdat skick. Precis som ditt bemötande påverkar det hur resenären uppfattar hela resan. Om du är välvårdad och uppträder korrekt, din bil är städad och inte har några skador så ger det ett gott och tryggt intryck till resenären. Det är viktigt att du använder de kläder/den uniform som gäller för den BC du kör för. ÖVRIGT 19

20 Rökning Rökning i bilen är förbjudet enligt Tobakslagen. För att undvika att det ska lukta rök i bilen får du inte heller röka i närheten av bilen. Många resenärer har svåra besvär av tobaksrök. Doftföremål Många resenärer är allergiska. Håll därför bilen fri från starka dofter (lukt) som till exempel parfym eller rakvatten. I en bil som kör för färdtjänstverksamheten ska det inte finnas några doftföremål eller doftgranar. Resegaranti Om beställd bil inte kommer kan resenären tidigast 20 minuter efter beställd hämttid, ringa till Resegarantin för färdtjänst, för att få hjälp med sin resa. Vid minst 20 minuters försening kan resan avbeställas. Resenären kan också själv välja att lösa sitt resande utan att kontakta Resegarantin. Men även när resenären själv löser sitt resande är det ett resegarantiärende. Resegarantiärende medför en kvalitetsavgift om inte din BC kan visa att den inte orsakat att resan har blivit ett resegarantiärende. Förares lämplighet Det är viktigt att du har god kunskap om de regler, föreskrifter, etiska policy som gäller färdtjänstkörningar samt att du förstår, läser och talar svenska. Din arbetsgivare och din BC ska arrangera sådan utbildning. Förare som uppträder olämpligt eller saknar behörighet kan stängas av för färdtjänstkörningar. 20

21 Säkerhet Resenärer som reser färdtjänst- eller sjukresor ska alltid använda bilbälte. Små barn ska sitta i godkänd bilbarnstol eller på bälteskudde anpassat efter barnets längd. Det ska finnas minst en bälteskudde i varje bil. Din BC eller arbetsgivare kan lämna ytterligare information om reglerna. Men det är du som förare som ansvarar för säkerheten i taxibilen. Det förekommer att resenärer beviljas undantag från bältesplikten men då måste resenären före start visa ett läkarintyg som styrker detta. Miljö Det ligger i allas intresse att begränsa miljöbelastningen från fordonstrafiken så långt som det är praktiskt möjligt. I avtalet med alla leverantörer regleras ett antal frågor ÖVRIGT 21

22 som gäller miljö och fordonstrafik och utvecklingen följs noga på förbättrade fordon och drivmedel. Även du som förare kan bidra till en bättre miljö i det dagliga arbetet exempelvis genom att köra energisnålt och undvika tomgångskörning. Att köra energisnålt har fördelar för både resenärers trygghet och miljön. Exempel på detta är om du planerar din körning långt fram så att du undviker onödiga stopp, hårda inbromsningar och accelerationer. Att du ser till att bilen är maskinellt välservad och har rätt lufttryck i däcken är också viktigt. Nedan finns några av avtalskraven Drivmedel Taxibilar ska tankas med miljöklass 1 drivmedel eller med biobränsle för miljöbilar. Däck Däck på taxibilen ska vara utan cancerskapande mjukgörande oljor (PAH) i EU-direktiv 2005/69/EG reglerar halten av PAH i alla typer av däck. Dubbdäck påverkar miljön negativt och bör endast användas då det är nödvändigt av trafiksäkerhetsskäl. Tvätt, service och underhåll av fordon Hur du tvättar taxibilen och vilka medel du använder påverkar miljön. Tvätt ska utföras på anläggningar som uppfyller Stockholms stad, miljöförvaltningens och Stockholm Vattens riktlinjer för fordonstvättar. 22 ÖVRIGT

23 EGNA ANTECKNINGAR Kundservice för Färdtjänst tel

24 Har du besökt Leverantörswebben? Leverantörswebben är en webbplats som i första hand vänder sig till våra leverantörer. Som förare hittat du nyheter om verksamheten och information om störningar i trafiken. Våra broschyrer och tidningar finns tillgängliga i PDF- eller Wordformat. Gör ett besök på Leverantörswebben redan idag! Tryck Printfabriken, 2010 Foto Erja Lempinen, Marcus Krun s. 15 Illustration Anna Ödlund Form Soya kommunikation År 2009 övertog SL ansvaret för färdtjänst. Det innebär att det är SL som upphandlar och kontrollerar kvaliteten på utförda transporter. Postadress AB Storstockholms Lokaltrafik Besöksadress Lindhagensgatan 100 Växel Fax E-post Webb Redaktör Ann-Cathrine Medwik, Annika Hansson

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Till Vårdgivare Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting. Innehåll Förtydligandet

Läs mer

Att vara chaufför. Manual för Äldrekontakts volontärer

Att vara chaufför. Manual för Äldrekontakts volontärer Att vara chaufför Manual för Äldrekontakts volontärer Ä l d r e k o n t a k t N o r r l a n d s g a t a n 7 1 1 1 4 3 S t o c k h o l m 0 7 3-2 0 6 2 4 2 4 Detta är en manual som riktar sig till dig som

Läs mer

Taxehandbok för SL-trafiken

Taxehandbok för SL-trafiken Ändrad senast 2015-05-29 Taxehandbok för SL-trafiken Den här digitala versionen av den tryckta taxehandboken för 2014 är alltid aktuell och uppdaterad med det senaste relevanta taxemeddelandet. (Taxemeddelanden

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1 Prislista Gäller från 5 april 2013 1 Äntligen nytt biljettsystem 2013 Du som brukar betala kontant eller köpa mobilbiljett kan göra det även i fortsättningen. Åker du med något av våra busskort så måste

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Gångtrafikant Lärarhandledning

Gångtrafikant Lärarhandledning Gångtrafikant Syftet med lärarhandledningen 2 Fördelar med gående 2 Grundläggande trafikregler för gående 4 Relevanta skyltar och vägmärken 4 Andra viktiga gångpassage 6 Hur man korsar vägen 8 Korsa vägen

Läs mer

Handbok. 2003-10-30 Sidan 1

Handbok. 2003-10-30 Sidan 1 Handbok 2003-10-30 Sidan 1 Flyget är bara halva resan Varje år genomför vi i Sverige nära 20 miljoner flygresor. Vi reser in- och utrikes. Bakom dessa resor finns ofta månader av planering och förberedelser,

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer