Till dig som kör taxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som kör taxi"

Transkript

1 Till dig som kör taxi December 2010

2 Innehåll Till dig som kör taxix... Bemötandex... Extra service i samband med resax... Före resanx... Olika typer av resorx... Vart får man resax... Reservrutin tekniska problemx... Innan du hämtar resenären... Innan du börjar körningen... Egenavgift... Felaktigt beställd resa... Felaktigheter i kortetx... Om det uppstår problemx... Bil på gatan... Under resanx... Mobiltelefon under resanx... Radio under resanx... Vilken väg ska du välja?x... Hämta/lämna samplanerade resenärerx... Uppehåll under resanx... Efter resanx... När resan avslutasx... Hänvisa till Kundservicex... Övrigtx... Tystnadspliktenx... Hel och renx... Rökningx... Doftföremålx... Resegarantix... Förares lämplighetx... Säkerhetx... Miljöx INNEHÅLL

3 Till dig som kör taxi Den här broschyren är till för dig som kör taxi på uppdrag av färdtjänstverksamheten inom SL (AB Storstockholms Lokaltrafik). Broschyren kompletterar den utbildning du fått från din beställningscentral (BC) med tips och råd men även krav på vad du ska tänka på, när du är ute i trafiken med resenärerna. När du kör taxi betyder det att du kör många olika resenärer med olika behov. De allra flesta färdtjänstresenärer är äldre personer med varierande funktionsnedsättningar och många har behov av stöd och extra hjälp i samband med resan. Men det finns också barn som har färdtjänst. Deras hjälpbehov skiljer sig inte nämnvärt från övriga resenärers behov, däremot är barn mer utsatta än vuxna, det gäller i många situationer ute i samhället. Vi följer Barnkonventionen som alla verksamheter i landstinget ska följa, det gäller också de entreprenörer som genom avtal kör färdtjänst. Förutom färdtjänstresenärer kommer du även att köra sjukresenärer men också landstingsanställda som reser i tjänsten. Oavsett vilken resenär du kör så är det viktigt att du är lyhörd och uppmärksam och beredd att ge den service och det stöd som varje enskild resenär är i behov av vid varje restillfälle. Detta brukar kallas för God taxitradition. När det gäller din taxameter och trafikledningssystemet i din taxibil så är det din arbetsgivare eller beställningscentral (BC) som ger dig instruktioner. Eventuella frågor om färdtjänst och sjukresor ställer du till din arbetsgivare eller BC beroende på rutinen där du arbetar. Din BC har sedan färdiga kontaktvägar med färdtjänstverksamheten och kan ge svar på frågor som uppkommer för dig. KÖRA FÖR FÄRDTJÄNSTEN 3

4 Bemötande Resenärer som åker färdtjänst eller sjukresa har ofta olika behov och behöver mer hjälp jämfört med andra resenärer. Det är naturligt och en del av verksamheten. Ditt bemötande och hur du tar hand om resenärerna är mycket viktigt för att alla ska känna sig trygga och uppleva resan positivt. Det kan ta lite längre tid att stiga in och ut ur bilen. Ibland måste du ge extra stöd och hjälpa till både när resan börjar och slutar. Fråga resenären vad du ska hjälpa till med och ge en god service. Det är viktigt och självklart att du som förare ska hjälpa till. Gör så här Hälsa på resenären och kontrollera att resenärens namn stämmer med din beställning. Berätta från vilket taxibolag du kommer om du hämtar i en reception eller port. Öppna dörrar och erbjud resenären hjälp in och ut ur bilen. Hjälp till med säkerhetsbältet. Hjälp till med att bära och lasta bagage och handikapphjälpmedel. Vid resans start eller slut hämta eller lämna resenären vid porten, receptionen eller väntrum. Vid försening ring Om du blir försenad till en hämtning ska du ringa till resenären och meddela det. I en reception eller ett väntrum: tala tydligt om namnet på resenären du söker. Kanske använder du en skylt med resenärens namn. Tänk på att inte alla resenärer hör och ser bra. Om du är försenad ska du alltid ringa till resenären och berätta det. 4 KÖRA FÖR FÄRDTJÄNSTEN

5 Extra service sjukresa Vissa resenärer behöver mer hjälp än andra och då beställs en resa med så kallad Extra service. Det betyder att du hämtar/lämnar resenären inne på avdelningen inne på sjukhuset eller följer med ända fram till lägenhetens dörr eller en annan plats resenären åker till. Gäller endast resenärer med tillstånd för sjukresa. Det står skrivet på beställningen om en resenär behöver extra service. Extra service har högre pris i taxametern som ersätter det beställda särskilda behovet. De resenärer som har rätt att beställa extra service kan bara göra det när de beställer resan. Ditt trafikledningssystem har den informationen när körningen kommer till dig. KÖRA FÖR FÄRDTJÄNSTEN 5

6 Före resan Olika typer av resor Resor som det handlar om här är färdtjänstresor, landstingets sjukresor och vissa tjänsteresor. Olika resenärer använder olika kort och biljetter som de ska ha fått före resan. De kort och biljetter som används ser du här. Färdtjänst med kort För att åka färdtjänst ska resenären lämna sitt färdtjänstkort till dig. Kontrollera att kortet tillhör resenären. Färdtjänstkortet har ett foto på resenären. Vissa undantag finns. Kontrollera också att kortet är giltigt. Om resenären ska betala någon avgift i taxibilen så står det på displayen. Färdtjänst bil på gatan Om resenären tar sin bil på gatan eller vid en taxistolpe ska resenären lämna sitt färdtjänstkort och en Bil på gatan-biljett. En biljett krävs för varje påbörjad resesträcka av 30 km. Vid en resa Bil på gatan betalar resenären 50 procent av taxameterbeloppet till dig. Du måste välja rätt taxa och rutinen för bil på gatan i din taxameter. Sjukresa med kort För att åka sjukresa ska resenären lämna sitt sjukresekort till dig. Kontrollera att det är rätt kort genom att jämföra kortnumret från ditt trafikledningssystem. Ett sjukresekort har inte något foto. Resan kommer alltid vara beställd från ditt trafikledningssystem och resenären betalar aldrig någon avgift i taxibilen. 6 FÖRE RESAN

7 Sjukresa med biljett För att åka sjukresa med biljett ska resenären lämna en sjukresebiljett till dig. Kontrollera att det är rätt biljett genom att jämföra biljettnumret (stora, svarta siffrorna) i ditt trafikledningssystem. Resan kommer alltid vara beställd från ditt trafikledningssystem och resenären betalar aldrig någon avgift i taxibilen. En biljett räcker hela resan. Biljetten är delad i två delar. Vänster halva drar du som kort och höger halva som biljett i din taxameter. Tjänsteresa med kort För att åka tjänsteresa ska resenären lämna sitt tjänsteresekort till dig Resenären betalar ingenting i taxibilen. En tjänsteresa går att ta som Bil på gatan. Resenären får åka till flera adresser och även utanför länet. Ett tjänsteresekort kan jämföras med hur du arbetar med betalkort/kontokort i taxibilen. Tjänsteresa med biljett För att åka tjänsteresa med biljett ska resenären lämna sin tjänsteresebiljett till dig. En tjänsteresa går att ta som Bil på gatan. Resenären får åka till flera adresser och även utanför länet. Resenären betalar aldrig någon avgift i taxibilen. En biljett räcker hela resan. Biljetten är delad i två delar. Vänster halva drar du som kort och höger halva som biljett i din taxameter. Obs! Resenären ska alltid ha med sig giltigt kort eller biljett. FÖRE RESAN 7

8 Vart får man resa Färdtjänstresor och sjukresor får endast ske inom Stockholms län. Några få resor kan förekomma utanför länet. Resor utanför länet är beställda i förväg och kommer till ditt trafikledningssystem från din BC. Tjänsteresor är vanligast inom Stockholms län men får även ske utanför länet. En sjukresa går till eller från vårdgivaren. Reservrutin tekniska problem Om det är tekniska problem i datasystemen kan du få meddelande från din BC att du ska använda reservrutinen och transport-id noll (0). Du ska då inte använda rutinen för Bil på gatan i din taxameter. Resenären ska inte betala någonting i taxibilen när du kör enligt reservrutinen. Var uppmärksam på informationen från din BC. Reservrutinen används endast en kort tid då felet rättas. Innan du hämtar resenären När du får beställningen från BC ska du knappa in rätt transport-id (om det inte kommer automatiskt sänt till din taxameter) och välja rätt taxa i taxametern. 1. Läs all text i din beställning. 2. Försäkra dig om att du hittar till adresserna. 3. Se till att du har resenärens telefonnummer tillgängligt om du måste meddela eventuell försening. Det är du som förare som kan bedöma körtiden bäst. 4. Kontrollera om det är en samplanerad resa och om det finns fler hämtadresser i beställningen. 8 FÖRE RESAN

9 5. Kontrollera om resenären ska betala särskild avgift (50 procent av taxameterbeloppet) till dig i taxibilen. Informera resenären före avfärd att det tillkommer en egenavgift i taxibilen. 6. Kontrollera om det är en sjukresa med Extra service så att du ska hämta/lämna inne på sjukhus eller på annan plats. 7. Starta taxametern med rätt grundavgift/framkörningstaxa eller rabattaxa när det är aktuellt. 8. Hämta resenären på rätt adress. Läs all text i din beställning. Om resenären inte finns på överenskommen adress/port/mötesplats vid beställd hämttid, ska du vänta på resenären i fem minuter. Det gäller även om du är försenad till adressen, då väntar du fem minuter från det att du kommer dit. Först därefter kör du till nästa hämtning om det är en samplanerad resa. 9. Var noga med att ringa resenären för att meddela när du kommer att vara på plats om det uppstår försening. Det gäller båda resenärerna vid en samplanerad resa. FÖRE RESAN 9

10 Innan du börjar körningen Innan du börjar körningen ska du göra följande: 1. Kontrollera att resenärens kort eller biljett är giltigt. 2. Kontrollera att kort eller biljett används av rätt person. 3. Fråga resenären om lämnadressen på beställningen är korrekt. 4. Informera resenären om eventuell egenavgift i taxibilen om det står i beställningen på displayen. 5. Läs av kort eller biljett i taxametern (dra i kortläsaren) vid resans start. Egenavgift När resenären ska betala egenavgift i taxibilen står det i beställningen. Informera resenären om det innan resan påbörjas. Resenären ska betala 50 procent av taxameterbeloppet i taxibilen. Det måste du berätta för resenären före resans start så att inga onödiga missförstånd uppstår. Resenären kan sedan betala med kontanter eller med betal- eller kreditkort. Du måste vara uppdaterad på rutinen hur du ska kunna ta betalt med kort i din taxameter. Egenavgift betalas normalt vid: Bil på gatan-resa. När resenären har beställt Bil för eget bruk. När det framgår av beställningen att resenären har med sig ett djur (gäller ej ledarhund alt. service- eller assistenthund). 10 FÖRE RESAN

11 Alla nya taxibilar ska ha alkolås. Felaktigt beställd resa Om Du ska köra en samplanerad resa och den ena resenären har en felaktigt beställd resa där till exempel adressen inte stämmer eller det är flera personer än beställt. Så här gör du: 1. Erbjud den resenären som har en felaktig resa hjälp att beställa en ny bil. 2. Kör den resa som är rätt beställd. Om det uppstår problem Det är viktigt att du kontaktar din BC om det uppstår problem. FÖRE RESAN 11

12 Felaktigheter i kortet Om det inte går att dra kortet eller biljetten i kortläsaren kan du knappa in numret manuellt i taxametern. Det är viktigt att du har kunskap hur man gör i din taxameter. Om du misstänker att det är något fel på kortet/biljetten ska resenären ta kontakt med Kundservice för färdtjänst för att få sitt kort kontrollerat. När manuell inmatning av kundnumret skett ska kvittot signeras av resenären. Om det uppstår problem Det är viktigt att du kontaktar din BC om det uppstår problem. Bil på gatan En resenär kan ta en ledig bil på gatan eller vid en taxistolpe, så kallad Bil på gatan. Resenären ska ha både färdtjänstkort och så kallade Bil på gatan-biljetter. Du ska kontrollera att resenärens färdtjänstkort och biljetter överstämmer. Det innebär att resenärens namn ska stå på både biljett och kort. Transport-id noll (0) registreras med egenavgift i taxametern. Vid resa enligt rutinen Bil på gatan betalar resenären egenavgift i taxibilen och lämnar en Bil på gatan-biljett för varje påbörjade 30 km av resan. Kortet och biljetten läses av i taxametern genom att det dras i kortläsaren på vanligt sätt. En Bil på gatan sker alltså alltid utan avgift för framkörning. Taxametern talar om för dig hur många biljetter som behövs och egenavgiftens storlek när resan avslutas. Resenären ska alltså betala 50 procent av taxameterbeloppet i taxibilen. Det måste du berätta för resenären 12 FÖRE RESAN

13 före resans start så att inga onödiga missförstånd uppstår. Du måste vara uppdaterad på rutinen hur du ska kunna ta betalt med betal- eller kreditkort i din taxameter (för egenavgiften) om resenären vill betala med kort. Alla sjukresor måste förbeställas och kan inte tas som bil på gatan. Alla tjänsteresor kan beställas eller tas som Bil på gatan. För tjänsteresor betalas ingen egenavgift i taxibilen. FÖRE RESAN 13

14 Under resan Mobiltelefon under resan Du får inte prata i mobiltelefon när du har en resenär i bilen. Självklart kan du göra undantag om du under körningen behöver det för att ringa en annan resenär och meddela att du är försenad. Tala gärna om att det gäller ett jobbsamtal. Annars kan en resenär uppleva det otryggt om du talar i telefon under körning. Försök att ringa vid ett trafikljusstopp eller på lämplig vägsträcka. Radio under resan Du ska enligt God taxitradition inte ha radion på i bilen på ett sätt som stör resenären. Du kan alltid fråga resenären om det går bra och använda en låg ljudnivå som inte är störande. Det finns resenärer med vissa funktionsnedsättningar som är mycket störda av bakgrundsljud. Vilken väg ska du välja? Du väljer den närmaste vägen för resan men ibland finns det sakliga skäl att välja annan väg, till exempel vid trafikstockning eller andra anledningar som annars skulle göra resan dyrare. Hämta/lämna samplanerade resenärer Hämta Vid samplanerade resor hämtas resenärerna i den ordning så att resan blir så kort som möjligt. Lämna Resenärerna lämnas i den ordning som adresserna står på köruppdraget eller så att resan blir så kort som möjligt. 14 UNDER RESAN

15 UNDER RESAN 15

16 Uppehåll under resan En färdtjänstresa eller sjukresa ska alltid ske mellan två olika adresser det vill säga från hämtadressen till lämnadressen och får inte ske via ytterligare en annan adress. För resenären är det tillåtet att göra ett uppehåll längs resvägen på högst fem minuter. Andra regler gäller i vissa fall vid resa till kyrkogård/ begravningsplats och förskola. 1. Kyrkogårdsresa En Kyrkogårdsresa är något som färdtjänstresenären kan beställa för besök på kyrkogård och begravningsplats. En kyrkogårdsresa kan se ut på två sätt: Antingen åker resenären från hämtadressen till begravningsplatsen för att sedan åka tillbaka till hämtadressen. Alternativet är från hämtadressen till begravningsplatsen och sedan vidare till en annan adress. Resenären får i båda fallen stanna på begravningsplatsen i 20 minuter medan du väntar på resenären. En sådan resa är inte samplanerad. 2. Förskoleresa Färdtjänstresenärer kan få göra en Förskoleresa för att hämta eller lämna sitt barn på förskola. Den sker som en viaresa från hämtadress via förskola till en lämnadress. På förskolan kan resenären göra ett uppehåll på cirka 20 minuter under tiden som taxibilen väntar. En sådan resa är inte samplanerad. 16 UNDER RESAN

17 Efter resan När resan avslutas Innan du hjälper resenären ur bilen: 1. Kort eller biljett/er ska läsas av i taxametern (dras i kortläsaren) vid resans slut. 2. Ta betalt för eventuell egenavgift i särskilda fall. Detta står beskivet i tidigare avsnitt. 3. Erbjud alltid resenären kvitto (följesedel). 4. Var noga med att rätt resenär får tillbaks rätt färdtjänstkort/sjukresekort/tjänsteresekort. 5. Öppna dörren åt resenären, hjälp resenären ut och erbjud hjälp med resenärens bagage. 6. Erbjud resenären hjälp till porten. 7. Om resenären är synskadad kan ytterligare stöd eller vägledning behövas. 8. Resenärer som har resa bokad med Extra service ska få hjälp till avdelning, lägenhetsdörr eller liknande. 9. God taxitradition innebär att du inte kör iväg före det att resenären kommit in genom porten. Hänvisa till Kundservice för färdtjänst Om resenären har synpunkter på resan ska du hänvisa resenären till Kundservice för färdtjänst tel EFTER RESAN 17

18 18 ÖVRIGT

19 Övrigt Tystnadsplikten Som förare har du tystnadsplikt. Det betyder att det är förbjudet för dig att prata om resenärernas personliga förhållanden med till exempel din familj, vänner eller arbetskamrater. Bara om din/dina arbetskamrater är engagerade i samma ärende och det behövs för att genomföra arbetet. Färdtjänstresenärerna ska vara säkra på att ingenting diskuteras, förs vidare eller lämnas ut om hans eller hennes personliga förhållande. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas enligt brottbalkens regler. Det är viktigt att komma ihåg att tystnadsplikten gäller även sedan du slutat din anställning. Det är inte alltid möjligt att se varför en resenär har färdtjänst eller åker sjukresa. Det finns många funktionsnedsättningar och sjukdomar som inte syns utanpå. Det är därför viktigt att du aldrig ifrågasätter resenärens behov av färdtjänst eller sjukresa. Sådana bedömningar görs av läkare eller annan personal i vården. Hel och ren Det är viktigt att både du och att den bil du kör är i vårdat skick. Precis som ditt bemötande påverkar det hur resenären uppfattar hela resan. Om du är välvårdad och uppträder korrekt, din bil är städad och inte har några skador så ger det ett gott och tryggt intryck till resenären. Det är viktigt att du använder de kläder/den uniform som gäller för den BC du kör för. ÖVRIGT 19

20 Rökning Rökning i bilen är förbjudet enligt Tobakslagen. För att undvika att det ska lukta rök i bilen får du inte heller röka i närheten av bilen. Många resenärer har svåra besvär av tobaksrök. Doftföremål Många resenärer är allergiska. Håll därför bilen fri från starka dofter (lukt) som till exempel parfym eller rakvatten. I en bil som kör för färdtjänstverksamheten ska det inte finnas några doftföremål eller doftgranar. Resegaranti Om beställd bil inte kommer kan resenären tidigast 20 minuter efter beställd hämttid, ringa till Resegarantin för färdtjänst, för att få hjälp med sin resa. Vid minst 20 minuters försening kan resan avbeställas. Resenären kan också själv välja att lösa sitt resande utan att kontakta Resegarantin. Men även när resenären själv löser sitt resande är det ett resegarantiärende. Resegarantiärende medför en kvalitetsavgift om inte din BC kan visa att den inte orsakat att resan har blivit ett resegarantiärende. Förares lämplighet Det är viktigt att du har god kunskap om de regler, föreskrifter, etiska policy som gäller färdtjänstkörningar samt att du förstår, läser och talar svenska. Din arbetsgivare och din BC ska arrangera sådan utbildning. Förare som uppträder olämpligt eller saknar behörighet kan stängas av för färdtjänstkörningar. 20

21 Säkerhet Resenärer som reser färdtjänst- eller sjukresor ska alltid använda bilbälte. Små barn ska sitta i godkänd bilbarnstol eller på bälteskudde anpassat efter barnets längd. Det ska finnas minst en bälteskudde i varje bil. Din BC eller arbetsgivare kan lämna ytterligare information om reglerna. Men det är du som förare som ansvarar för säkerheten i taxibilen. Det förekommer att resenärer beviljas undantag från bältesplikten men då måste resenären före start visa ett läkarintyg som styrker detta. Miljö Det ligger i allas intresse att begränsa miljöbelastningen från fordonstrafiken så långt som det är praktiskt möjligt. I avtalet med alla leverantörer regleras ett antal frågor ÖVRIGT 21

22 som gäller miljö och fordonstrafik och utvecklingen följs noga på förbättrade fordon och drivmedel. Även du som förare kan bidra till en bättre miljö i det dagliga arbetet exempelvis genom att köra energisnålt och undvika tomgångskörning. Att köra energisnålt har fördelar för både resenärers trygghet och miljön. Exempel på detta är om du planerar din körning långt fram så att du undviker onödiga stopp, hårda inbromsningar och accelerationer. Att du ser till att bilen är maskinellt välservad och har rätt lufttryck i däcken är också viktigt. Nedan finns några av avtalskraven Drivmedel Taxibilar ska tankas med miljöklass 1 drivmedel eller med biobränsle för miljöbilar. Däck Däck på taxibilen ska vara utan cancerskapande mjukgörande oljor (PAH) i EU-direktiv 2005/69/EG reglerar halten av PAH i alla typer av däck. Dubbdäck påverkar miljön negativt och bör endast användas då det är nödvändigt av trafiksäkerhetsskäl. Tvätt, service och underhåll av fordon Hur du tvättar taxibilen och vilka medel du använder påverkar miljön. Tvätt ska utföras på anläggningar som uppfyller Stockholms stad, miljöförvaltningens och Stockholm Vattens riktlinjer för fordonstvättar. 22 ÖVRIGT

23 EGNA ANTECKNINGAR Kundservice för Färdtjänst tel

24 Har du besökt Leverantörswebben? Leverantörswebben är en webbplats som i första hand vänder sig till våra leverantörer. Som förare hittat du nyheter om verksamheten och information om störningar i trafiken. Våra broschyrer och tidningar finns tillgängliga i PDF- eller Wordformat. Gör ett besök på Leverantörswebben redan idag! Tryck Printfabriken, 2010 Foto Erja Lempinen, Marcus Krun s. 15 Illustration Anna Ödlund Form Soya kommunikation År 2009 övertog SL ansvaret för färdtjänst. Det innebär att det är SL som upphandlar och kontrollerar kvaliteten på utförda transporter. Postadress AB Storstockholms Lokaltrafik Besöksadress Lindhagensgatan 100 Växel Fax E-post Webb Redaktör Ann-Cathrine Medwik, Annika Hansson

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Till Vårdgivare Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting. Innehåll Förtydligandet

Läs mer

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län Informationen gäller dig som är folkbokförd i Stockholms län. Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län EN DEL AV DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN September 2015 Vad är en sjukresa? En sjukresa

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45 30 00 Färdtjänst i Luleå Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Innehåll. Färdtjänst 3. Beställning av resa 4. Trappklättrare 7. Riksfärdtjänst 8. Resor på annan ort 9. Synpunkter och frågor 10

Innehåll. Färdtjänst 3. Beställning av resa 4. Trappklättrare 7. Riksfärdtjänst 8. Resor på annan ort 9. Synpunkter och frågor 10 Färdtjänst Innehåll Färdtjänst 3 Beställning av resa 4 Trappklättrare 7 Riksfärdtjänst 8 Resor på annan ort 9 Synpunkter och frågor 10 Telefonnummer och adresser 11 Mölndals färdtjänstområde 12 Färdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2014

Resa med färdtjänst Februari 2014 Resa med färdtjänst Februari 2014 Sjukresor Som färdtjänstresenär har du även rätt till sjukresor. Om du behöver åka till landstingsansluten vård och behandling kan du få sjukresor av din vårdgivare. Du

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst

Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst För dig som har tillstånd att resa med färdtjänst 1 oktober 2010 I denna broschyr kan du läsa om hur det går till att resa färdtjänst, vad resan kostar samt få

Läs mer

Kollektivtrafik för alla

Kollektivtrafik för alla Färdtjänst Kollektivtrafik för alla Färdtjänst är till för att alla ska ha möjlighet att åka kollektivt, även den som har en funktionsnedsättning. När du reser med färdtjänst får du därför räkna med att

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2012

Resa med färdtjänst Februari 2012 Resa med färdtjänst Februari 2012 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 7 jan 2008 tills vidare Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning. Du kan få färdtjänst på grund av att du har funktionshinder som gör att

Läs mer

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2013-04-01 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för färdtjänstlegitimeringen i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken Staffanstorps kommun Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken 1 Färdtjänsttillstånd Färdtjänst i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för dig som, på grund

Läs mer

ATT RESA MED FÄRDTJÄNST

ATT RESA MED FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST ATT RESA MED FÄRDTJÄNST Den här broschyren vänder sig till dig som har beviljats tillstånd för färdtjänst. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som har någon form av funktionsnedsättning.

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Resa med färdtjänst Augusti 2015

Resa med färdtjänst Augusti 2015 Resa med färdtjänst Augusti 2015 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 14 Resan... 15 Avgifter... 19

Läs mer

Resa med Färdtjänsten

Resa med Färdtjänsten Resa med Färdtjänsten Juni 2010 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Anpassning av kollektivtrafiken... 4 Närtrafiken... 6 Resa med Färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Göteborgs Stad. Resevillkor för riksfärdtjänstresor

Göteborgs Stad. Resevillkor för riksfärdtjänstresor Göteborgs Stad Resevillkor för riksfärdtjänstresor 151203 Resevillkor för riksfärdtjänstresor Dessa resevillkor är en del i Göteborg Stad Färdtjänstens arbete för trygga och säkra resor. De innehåller

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken 1 Resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Dessa Allmänna resevillkor för Serviceresa gäller för resor som beställs genom Skånetrafikens beställningscentral

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst i Örebro län Vi på Länstrafiken har fått uppdraget från länets kommuner att sköta färdtjänsten. Till vår hjälp har vi ett antal entre pre -

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun Färdtjänst En del av kollektivtrafiken Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun 2 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstresan är en resa

Läs mer

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader.

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader. FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Den är avsedd för personer med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

FÄRDTJÄNST. Tfn

FÄRDTJÄNST. Tfn FÄRDTJÄNST Tfn 033-35 50 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÄRDTJÄNST 4 FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND 4 ATT RESA MED FÄRDTJÄNST 6 VÅRA UPPGIFTER OM DIG 11 MER INFORMATION 12 FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en form av kollektivtrafik

Läs mer

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare.

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare. 1 (5) Sektorn för samhällsbyggnad Emma Lindström 2014-11-20 Dnr 2014KS104 539 RIKTLINJER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN, FÄRDTJÄNST, I HÄRRYDA KOMMUN 1. Bakgrund Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, men med fordon som är avsedda för personer med funktionshinder. När du åker färdtjänst

Läs mer

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor enligt färdjänstkundernas

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Färdtjänstregler Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som p g a någon funktionsnedsättning inte kan anlita allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafiken och

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen Ljungby

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 2 Reviderad 2015-06-08 Riktlinjer för färdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör färdtjänst

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst? FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter

Läs mer

Senast reviderad Färdtjänst

Senast reviderad Färdtjänst Senast reviderad 2017-02-06 Färdtjänst Färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. För att vara berättigad till färdtjänst har du en funktionsnedsättning

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med HÖÖRS KOMMUN Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN Gällande från och med 1 juli 2008 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik som kan erbjudas den som på grund av varaktig funktionsnedsättning

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst BORTA HEMMA www.katrineholm.se Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är till för

Läs mer

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Vad är särskilt anpassad kollektivtrafik (färdtjänst)? Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2013-12-05 Sida 2 av 15 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2010-04-29 Sida 2 av 13 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 2010... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

att resa med färdtjänst i Gävle kommun

att resa med färdtjänst i Gävle kommun Om att resa med färdtjänst i Gävle kommun 2008 2 Det här är färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, med fordon avsedda för personer med funktionshinder.

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Riksfärdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Riksfärdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Riksfärdtjänst Vad är riksfärdtjänst? Riksfärdtjänst ersätter de kostnader som uppstår när du på grund av en funktionsnedsättning måste resa på ett sätt som är dyrare än vanligt.

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Resa med färdtjänst April 2017

Resa med färdtjänst April 2017 Resa med färdtjänst April 2017 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 14 Resan... 15 Avgifter... 19

Läs mer

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2010-01-13, 5, 2015-10-14 137 Gäller från 2016-01-01 Vad är färdtjänst och vem har rätt till färdtjänst?

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Resevillkor riksfärdtjänstresor

Resevillkor riksfärdtjänstresor Trafikkontoret Sektor färdtjänst 2017-04-18 Resevillkor för riksfärdtjänstresor Dessa resevillkor är en del i Göteborg Stad färdtjänstens arbete för trygga och säkra resor. De är sammanställda för att

Läs mer

Resa med färdtjänst 3 Januari 2017

Resa med färdtjänst 3 Januari 2017 Resa med färdtjänst Januari 2017 3 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 14 Resan... 15 Avgifter...

Läs mer

Information till Skola

Information till Skola Ekonomi och styrning, Planeringsenheten Dnr 5.3.1-587/2015 Sida 1 (6) 2016-04-18 Information Information till Skola Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal skola utanför

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Gäller från 1 September Skånetrafikens färdtjänst

Gäller från 1 September Skånetrafikens färdtjänst Gäller från 1 September 2017. Skånetrafikens färdtjänst I denna broschyr kan du läsa om vad färdtjänst är samt hur det går till att ansöka om och resa färdtjänst. Informationen gäller för dig som är folkbokförd

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun 2009-06-24 1(7) Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-04-29, 110 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST LÄTTLÄST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en taxi eller minibuss för dig som har svårt att röra dig. Du betalar en avgift varje

Läs mer

Resevillkor färdtjänstresor

Resevillkor färdtjänstresor Trafikkontoret Sektor färdtjänst 2017-04-18 Resevillkor för färdtjänstresor Dessa resevillkor är en del i Göteborg Stad färdtjänstens arbete för trygga och säkra resor. De är sammanställda för att det

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Ansöka om färdtjänst Vad är färdtjänst och vem kan få färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Färdtjänstreglemente för Essunga kommun

Färdtjänstreglemente för Essunga kommun Färdtjänstreglemente för Essunga kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd 2014-12-15 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Från och med 2015-01-01 Dokumentansvarig

Läs mer

Anmäl dig till flexlinjen Du kan anmäla dig via Lerums kommun på 0302-52 20 00 eller via hemsidan www.lerum.se/kollektivtrafik

Anmäl dig till flexlinjen Du kan anmäla dig via Lerums kommun på 0302-52 20 00 eller via hemsidan www.lerum.se/kollektivtrafik FLEXLINJERNA Lerum Välkommen till Flexlinjen Lerum I Lerum finns tre flexlinjer som alla får åka med. Flexlinjerna kör i begränsade områden och kan komma närmare än annan kollektivtrafik. Alla bussarna

Läs mer

FÄRDTJÄNST GRÄSTORP. 1 JUN 2010 och tills vidare

FÄRDTJÄNST GRÄSTORP. 1 JUN 2010 och tills vidare FÄRDTJÄNST GRÄSTORP 1 JUN 2010 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas färdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer