Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl på Vikingsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg"

Transkript

1 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Bo Roland Larsson BRL Ulf Hedén UH Staffan Premmert SP Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB Ingrid Persson IP Peter Berggren PB 1. Mötets öppnande Ordförande Sofia Orre öppnade mötet. 2. Val av mötesfunktionärer och förslag till dagordning Till ordförande valdes SO, till sekreterare KÖ och justerare BRL. Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 4. Kassarapport hade inkommit från IP. Bank: ,71 Plusgirot (Nordea) ,42 5. Webmasterns rapport KÖ rapporterade: Till och med 7 jan 2009 gäller: Antal inbetalda årsavgifter för % av inbetalda årsavgifter Antal medlemmar 2008/ Antal konstnärer på konstnärssidorna: 68 Varav vänster spalt 32 Varav höger spalt 36 Medlemsavgifter: 2009 hittills Medlemsaktiviteter a) SO rapporterade från möte med Helsingörs-klubben. För utställningen i Helsingör gäller nu Forstedernes Bank 17 apr 29 maj b) Årsmötet på Dunkers ska innehålla föredrag. SO fick i uppdrag att ordna detta. c) Vårresa: Den kommer att äga rum den 10 maj PB organiserar detta. d) Liten konstrunderesa: Det uppdrogs åt UH & PB att genomföra den som föregående år. 1 av 2

2 7. Arkiv a) Vårt lager av blad behöver uppdateras. IP gör detta. b) Föreningens historiska dokument tar stor plats. Det ska undersökas om Stadsarkivet är villiga att ta hand om detta. 9. Medlemsbrev. SDH har utarbetat ett brev till nya medlemmar. Ärendet bordlades. Avsikten är att det ska fastställas vid kommande styrelsemöte. 10. Övriga frågor Önskemål framkom att se över hemsidan, så den verkligen prioriterar aktuella aktiviteter. KÖ fick i uppdrag att genomföra detta. 11. Kommande sammanträden Styrelsemöte: 12 feb, 18 mar. Årsmöte 18 mar. Därefter förklarades mötet avslutat. Kjell Östlund Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

3 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 10 feb 2009 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Inga Björstedt IB Susanne Dieroff Hay SDH Staffan Premmert SP Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare PB 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Arkivet Frågan bordlades då BRL var frånvarande. 6. Rapport från webbnaster KÖ rapporterar om 287 som hittills i år betalt medlemsavgift. Webbsidan är uppdaterad och en innovation är Frågesidan, en redovisning av frågor som kommer till föreningen och som medlemmar eller styrelsen kan svara på. 7. Medelmsaktiviteter a/ ÅM på Dunkers K hus den 18 mars kl Ingrid Einarsson håller ett anförande. Dan R i valberedningen ska vidtalas. b/ Info som ska sändas ut inför ÅM: Kallelse till ÅM ska också innehålla följande: Gallerixreklam, PB:s vårresa den 10 maj, Påskresa den 13 april, inbet. kort, PÅ Kryssinfo, konstlotteri på ÅM. Istopp 2 mars, utskick 3 mars. c/ Resa den 10 maj blir prel till utställning med Bertil Vallien, glasets historia och Växjö Domkyrka. d/ Påskresan sker den 13 april och UH och PB är bilförare. Avsikten är att besöka konstnärer som är medlemmar i konstrundan NV Skåne och HKF. e/på Kryss våren Följande svenska utställare aktuella. På Sofiero: Bibbi Lovel (tex), Ingrid 1 av 2

4 Einarsson (tex/skultp), Nina Bondesson (tex), Peter Johansson (skulpt), Barbro Westling (skulpt), Ragnhild Reingardt (skulpt), Jean Jac Cary (skulpt). På Forstaedernas bank: Birgitta Nelson-Clauss (tex), Maj-Lis Persson (tex), Maj-Lis Agbeck (skultp), Åsa Maria Bengtsson (tex/skulpt), Maria Bianca Barmen (skulpt), Inga Björsetdt (tex), Jonas Högström (skultp). För Sofiero: Inlämning 1/4 kl 12-17, Vernissage 9/4, Utställning 10/4-19/5. För Forstaedernas: Inlämning 15/4 kl 12-17, Vernissage 17/4, Utställning 17/4 29/5. Inför tryck. Konstnärsmaterial till Benr den 26 feb, tryckt material klart 23/3, pressvisning 7/4 kl Alla konstnärer (utom Jean Jac Cary) har beviljats transportkostnad. SO skriver kontrakt med Sofiero inom en vecka. Som invigare av Sofiero föreslås Helsingborgs nya kulturchef Kerstin Hassner. SO kontaktar henne. Ansökan om stöd från HH samarbetet ska skrivas av SO och UH den 16 feb. 8. Medlemsbrev SDH har författat brev till nya medlemmar och intresserade potentiella dito. Brevet till nya medlemmar godkändes enligt SDH:s förslag. KÖ uppdras skicka breven så nya medlemmar betalt sin avgift. Brev till intresserade bordlades. 9. Rapport från kassören Kassören har översänt preliminärt årsbokslut Resterande poster ska snarast införas, vilket uppdras till PB och IP gemensamt. 10. Övriga frågor a/ Föreligger inbjudan att delta i Helsingörs konstförenings årsmöte. Beslutas att KÖ deltar samt medför ett litografiskt blad som gåva. b/ SO föreslår en frukost i det gröna. Avsikten är att bjuda in aktiva konstnärer som är våra medlemmar samt styrelsen som ett närverksmöte med anförande eller temaupplägg. Beslutas att testa idén då det blir varmare, förslagsvis under sommarmånaderna. SO återkommer. 11. Kommande sammanträden ÅM 18 mars, konstituerande SM 18 mars. Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

5 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings konstituerande styrelsemöte den 25 mars 2009 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Susanne Dieroff Hay SDH Ulf Hedén UH Staffan Premmert SP Peter Berggren PB Jörgen Schultz JS Bo Roland Larsson BRL Anders Lindner AL Inga Björstedt IB 1. Öppnande av möte Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare KÖ och justerare IB 3. Årsmötets protokoll Punkten bordlades. 4. Presentation av våra nya ledamöter Jörgen och Anders- välkomna! Jörgen Schultz och Anders Lindner presenterade sig. 5. Konstituering av styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Medlemsregister Klubbmästare Medlemsblad Inköpskommitté Researrangör Medlemsaktiviteter Internet, webben Lager Sofia Orre Kjell Östlund Ulf Hedén Ingrid Persson Kjell Östlund Inga Björstedt Susanne Dieroff Hay Bo Roland Larsson (sammankallande) Sofia Orre Susanne Dieroff Hay Inga Björstedt Peter Berggren Utses per arrangemang Kjell Östlund Anders Lindner Jörgen Schultz Sofia Orre Ingrid Persson 1 av 3

6 Stipendiekommitté Revisorer Revisorssuppleant Firmatecknare Sofia Orre Inga Björstedt Susanne Dieroff Haye Staffan Premmert Anette Olsson Kjell Nilsson Hans Otto Ingrid Persson och Sofia Orre var för sig 6. Kassören har ordet Punkten bordlades. 7. Inköpsnämnd Rapporterade 2 inköpta verk samt 1 vunnet (på årsmötet hos Kunstforeningen for Helsingör og omegn). 8. Medlemsregister samt webb KÖ rapporterar om 402 som hittills i år betalt medlemsavgift. Antalet medlemmar beräknas för tillfället vara 548 st, där de som betalt för 2008 och/eller 2009 medräknats. Helt nya medlemmar hittills under 2009 är 14 st. Baserat på inbetalda medlemsavgifter finns nu utrymme för ett totalt vinstvärde på ca kr till nästa konstlotteri. På konstnärssidorna har idag 74 st medlemmar valt att presentera sig, varav 34 etablerade konstnärer. Under påsken 2009 deltar 90 st konstnärsmedlemmar i någon konstrunda eller annan utställning. 9. Medlemsaktiviteter a. På kryss tider vernissage, hönspassning och annat. SO redogjorde för läget. b. Liten Påskrunda PB och UH ordnar för andra året en egen runda med bil. Några av föreningens konstnärsmedlemmar kommer därvid att besökas. c. Resan till glasriket PB ordnar bussresa. 30 deltagare behövs för att resan ska bli av. d. Frukost i det gröna/hipp Hipp Hurra SDH erbjuder sig att vara värd för en inbjudan till föreningens konstnärsmedlemmar 6 juni e. Tankar kring v.40 SO redogjorde för sin idé att detta år göra ett liknande arrangemang som under förra året: Låna ett fönster. 10. Övriga frågor KÖ framförde en förfrågan från Båstad-Bjäre Konstförening om samarbete i någon form. Styrelsen såg samverkan kring konstresor som den form som kan vara aktuell idag. Frågan om webbenkäter för att efterfråga medlemmarnas önskemål om aktiviteter dryftades. Sammanträdesdagar i vår 14 maj kl. 18 på Vikingsberg 2 av 3

7 Dessutom fastställdes: 18 juni 20 augusti Därefter förklarades mötet avslutat. Kjell Östlund Sofia Orre Inga Björstedt Sekreterare Ordförande Justerare 3 av 3

8 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP Kjell Östlund KÖ Staffan Sommelius SS Staffan Premmert SP Jörgen Schultz JS Anders Lindner AL Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB Bo Roland Larsson BRL 1. Mötets öppnande Ordförande Sofia Orre öppnade mötet. 2. Val av mötesfunktionärer och förslag till dagordning Till ordförande valdes SO, till sekreterare AL och justerare BRL. Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående styrelsemöte 25/3 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte. Tillägg: AL skall vid behov assistera klubbmästaren. 4. Protokoll från årsmötet 18/3 Dagordningen vid årsmötet var inte bra. Ska förberedas bättre. Se även till att vi håller oss till stadgarna. 5. Lagerrapport från inköpskommittén BRL informerade om reglerna för inköp. Dessa finns f.n. inte nedskrivna. Görs nu. BRL översända lista bifogas (bilaga 2). Kritik angående hur lagerlistan förs. JS föreslår ny lagerrutin/reglemente/ instruktion. Listan bör föras av någon som har fysisk överblick av de inköpta verken. Följande nya förvärv presenterades: Universum glaskonst av Monika Prentice inköpt av PB för kr Grafiska blad av Torgil Anderberg och Ulf Eklund inköpta av PB för ca kr Snödroppar olja av Karl Pettersson inköpt av SP Verk av Steen Berg Hansen. Vinst från Konstforeningen Helsingör og Omegn Gul växt, grafiskt blad av Christina Lindeberg Då hördes humlorna, grafiskt blad av Martisa Vásquez Hare, grafiskt blad av Eva Holmér Edling 6. Medlemsutveckling KÖ rapporterade dagsläget. Se bilaga 3. Huvudpunkter: 457 medlemmar (80% av alla medlemmar 08-09) har hittills betalt avgiften kr har influtit 160 av de 216 som blev medlemmar 2008 har hittills förnyat sitt medlemskap. 1 av 9

9 7. Kassarapporten Ingen ekonomisk rapport hade lämnats av kassören till mötet. 8. Rapport om Föreningens Konstrunda Annandag påsk 13 april Rapport från PB till OS bifogas. Se bilaga Rapport om Föreningens resa till Glasriket 10 maj PB gav en längre redogörelse. Huvudpunkter: 45 deltagare; medlemmar och en del externer. Researrangören bra och proffsig. PB använder gärna dem igen. Ingen klagade på priset 590 kr. IB tackar PB för gott genomförandet. 10. Om de pågående På Kryss utställningarna OS rapporterar att broschyren (som vi inte fick ekonomiskt bidrag till) som tryckts i ex har sålt dåligt och att marknadsföringen av utställningarna lämnar övrigt att önska. HD:s recension dock bra. Försäljningen av konsten också svag. Den 18 maj börjar nedmontering på Sofiero. Konstnärerna ansvarar för att ta ner sina verk. Även OS och AL där. Föreningen ska spackla väggar och göra i ordning efter utställningen. Installationen Kackalorum (hönsburen) tas bort 19 maj. 11. Hipp Hipp Hurra 7 juni Inbjudan går nu ut till 200 konstnärsmedlemmar om Picknick på Dalhems gård. Se bilaga Va 40 - Låna ett fönster Utställning av konst i butiksfönster i Helsingborgs centrum. Arbetsgruppen för Va 40 (SP, IB, SDH) träffas den 28 maj kl Rapport om Höstsalongen på Dunkers 2010 HKF får disponera 80m 2 /Rum 1 på Dunkers hösten Fri entré, bra! Litet rum men högt till tak. Detta måste vi utnyttja maximalt. Budget från Dunkers minimal. Föreningens kontaktperson på Dunkers är Ann-Katrin Gummesson. Frivilliga till detta projekt: SO, PB, KÖ, AL, SDH, IB. Fack på väggen med infoblad om konstnär och verk i.s.f. katalog diskuterades. Ekonomin i projektet: Försäljning av verken, HKF får 20% Anmälningsavgift/juryavgift (ingen garanti för att få ställa ut) Antagningsavgift (för dem som får ställa ut) 14. Övriga frågor beslut om en sorteringskväll där delar föreningens historiska dokument förpassas till stadsarkivet för förvaring. Se föregående styrelsemöteprotokoll. Viktiga lotterivinster ej avhämtade. Knivigt om 3 månaders-regeln när man sagt att man kommer och hämtar men inte sedan inte kommer. Diskussion om val av vinster på lotteriet. Idag går det till så här: Vinnare med vinst nr 1 har rätt att välja först. Därefter sker valen i turordning. Om vinnare inte personligen kan delta vid utlämningen, bör vinnaren uppdra åt ett ombud att välja och hämta vinsten. Om vinnaren inte själv eller genom ombud deltar, övergår vinnarens möjlighet att välja till nästa vinnare i turordningen. Styrelsen har tidigare uppdragit åt Staffan Sommelius att börja undersöka/planera för specialutställning kring äldre helsingborgskonstnärer (inspirerat av framgången med Lars Herderutställningen 2008). JS anmäler sitt intresse för att delta i detta arbete. SO åtager sig samråda med Staffan Somelius ang hans nuvarande möjligheter att bedriva arbetet och ev intresse av medhjälpare. I arbetet ingår att leta efter lämpliga konstnärer och utställningslokaler. Sista flytt från HD. SO och JS ansvarar för detta Idéer om framtida konstresor efterlyses 2 av 9

10 15. Nästa styrelsemöte 18 juni, kl , Vikingsberg Därefter förklarades mötet avslutat och förfriskningar bjöds. Anders Lindner Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 3 av 9

11 Bilaga 1 DAGORDNING Styrelsemöte för Helsingborgs konstförening Torsdagen den 14 maj 2009 kl på Vikingsberg. 1. Mötet öppnas 2. Justeringsman väljes 3. Genomgång av förra mötesprotokoll 4. Lagerrapport samt inköpsnämnd 5. Meddlemsregister samt hemsida 6. Kassarapport 7. Medlemsaktiviteter: a x) Lilla Påskrundan - rapport a) Resan till Glasriket- hur gick det. b) På Kryss- genomgång samt planering av avslut Sofiero c) Frukost i det gröna/hipp Hipp Hurra den 7 juni Endast för konstnärsmedlemmar samt styrelsen d) V 40 arbetsgrupp formas, diskutera extern hjälp. e) Salong rapport från Dunkersmöte. Bilda arbetsgrupp. 9. Sista flytten från HD. 10. Övriga frågor 11. Mötet avslutas Mycket välkomna Sofia 4 av 9

12 Bilaga 2 (sid 1) Bifogar aktuell vinstlista (som skall kompletteras med uppgifter av resp inköpare). Helsingborgs Konstförening - Vinstlista Vinst nr Konstnär Titel Teknik Värde Inköp Karin Bengtsson Snödroppar olja Sofia 7 8 Monika Prentice Universum glas Steen Berg Hansen? olja Torgil anderberg Ulf 11 Ulf Eklund Ulf Göran Billing? litografi Peter Bo Roland summa tillgängligt av 9

13 Förslag till regler för inköp av konst till vårt lotteri. Bilaga 2 (sid 2) 1. Inköpskommittén, sammankallande och 3 ledamöter, är ansvariga för vinster till vårt lotteri. 2. Värdet av inköpt eller på annat sätt förvärvad konst skall mosvara 80% av årets medlemsavgift. 3. Inköpskommittén genomför eller ger direktiv om var och när inköp skall göras. 4. Ledamot av inköpskommittén får enskilt göra inköp för max 5000 kr. 5. Övriga styrelseledamöter kan efter kontakt med sammankallande i inköpskommittén få tillstånd att göra inköp. 6. Inköp skall anmälas vid nästkommande styrelsemöte varvid uppgift om konstnär, titel på konstverket, teknik, inköpspris och värde skall redovisas. Reglerna skall behandlas av styrelsen. Jag har ej möjlighet att vara med på Hipp Hipp Hurra (reser till Stockholm) eller vårt styrelsemöte den 18 juni (sommaren i Kivik har börjat). Med tillönskan om en skön sommar Bo Roland 6 av 9

14 Bilaga 3 7 av 9

15 Rapport från Konstrundan Annandag Påsk 2009 Bilaga 4 Vi var ungefär tio personer och fick en mycket trevlig dag enligt följande turordning. 1. Ulf Eklund, Viken 2. Pelle Wadströmer, Arild, som var på ett strålande humör och invigde oss alla i konsten hur man gör när man gör om en redan målad akvarell 3. Göran Billing, Tånga 4. Lunch på Ängelholms Golfklubb i Munka Ljungby. Ulf och jag bestämde att HK skulle stå för lunchen som kostade 70 kr per person, detta blev mycket uppskattat. 5. Torkil Anderberg, Skälderhus, keramiker (han är bror till Margareth Anderberg Fjellström på Tomarps kungsgård) 6. Bertil Englert som även han var på ett lysande humör. Han är så full av humor Bertil och det alltid lika roligt att komma till hans bostad vid Västersjön, vilket naturläge! Peter Berggren 8 av 9

16 Bilaga 5 9 av 9

17 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 18 juni 2009 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Bo Roland Larsson BRL Staffan Premmert SP Anders Lindner AL Inga Björstedt IB Peter Berggren PB Susanne Dieroff Hay SDH Jörgen Schulz JS 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare IB 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes med följande justeringar: - Punkt 5. Vinstlista ska redovisas under följande rubriker: Konstnär teknik- titel- värde inköpspris. Ingen rangordning på objekten förrän listan är slutgiltigt fastställd. - Punkt 6. Siffran kr avser summa att köpa konst för. 5. Kassarapport KÖ rapporterar från underlag från IP. Konstaterades att det behövs tydligare redovisning genom projektnummer och objektsredovisning för att kunna förstå posterna. PB talar med IP om detta. 6. Medlemsregistret 468 inbetalda avgifter. 7. Inköpsnämnden Utgår 8. Webmasters rapport Nyhetsbilder från vårens aktiviteter ligger på webben. 9 Medlemsaktiviteter - Rapport från Hipp Hipp Hurra hos SDH. Ca 25 deltagare, euforiskt och uppskattat bland deltagarna. Bör upprepas kanske redan i höst, kanske med tema, info, tips. 1 av 2

18 - Konstens vecka v Planeringen har inletts i samarbete med Dunkers, Konstrundan Skåne NV, Cityföreningen, Avd för Levande Stadskärna inom Hbg Stad. Diskuterades namnförslaget Konst.City. - Dunkersgruppen håller möte senare i kväll, rapport kommande möte. - Höstresa. PB har uppdrag att undersöka. På förslag fanns Källemo möbler i Värnamo, Sven Ljungbergsmuseet, Teckningsmuseet i Laholm, Kivik Art, Tomelilla konsthall, Kabusa konsthall, Ystad museum, Bornholms konstmuseum. Datum kring okt eller okt Övriga frågor - JS kan upplåta sin lokal, Galleri Purpur, på Råå till utställningar med konstnärer som är medlemmar i HKF. Förslagsvis 1 verk per konstnär. - Var ska vi visa vinstutställningen i år? Galleri Purpur erbjuder sig via JS. Diskussion om att ändra valprincipen vid vinstutlämningen för att premiera de som kommer dit. Båda frågorna bordläggs till nästa möte. - Förslag att under Konstens Vecka (40) arrangera konstpromenader i city som medlemsarrangemang. Inget beslut. - Föreslås att dela ut konstbroschyrer från Konst på Kryss gratis till medlemmar. Inget beslut. 14. Kommande sammanträden Kommande SM: 20 aug, 16 sep, 15 okt, 5 nov (med dragning), ett möte i dec, ej fastlagd datum nov vinstvisning och vinstutdelning (öppet lördag kl , sön kl 12- ca 14) Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Inga Björstedt Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

19 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 20 aug 2009 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Staffan Premmert SP Anders Lindner AL Jörgen Schulz JS Inga Björstedt IB Peter Berggren PB Susanne Dieroff Hay SDH Bo Roland Larsson BRL 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare BRL. 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes med ytterligare förtydligande gällande punkt 4.6 som ska lyda som följer: kr är sammanlagt värde av inköpt och inramad konst till utlottning. 5. Kassarapport Kassarapport föreligger ej då kassören är frånvarande. 6. Medlemsregistret KÖ rapporterar 474 inbetalda medlemsavgifter under Inköpsnämnden Till BRL rapporteras följande inköpt konst: Av UH; Pelle Wadströmer, akvarell, Snipor i Arild, 3600 kr. AV SDH; Helena Knoop, lito, Selfportret under stjernehimmel, 2500 kr. Från vårens På Kryss utställning ytterligare 2 verk i textil i låda av Lotte Deyer, 700 kr per styck och med titlarna Anemon och Strut. De två senare sannolikt ej till årets lotteri. 8. Webben KÖ rapporterar 77 konstnärer på hemsidan samt att 219 av våra medlemmar är utövande konstnärer. 9. Medlemsaktiviteter 1 av 2

20 a/ SO informerar om arbetsgruppens arbete gällande konstens vecka 40. Arrangemanget kallas Konstpåstan. I nästa vecka ska SO,SDH och IB besöka citys affärer, därefter kommer BRL, AL och ev. JS att meddela affärerna om vald konstnär. b/höstresa den 17 okt till Värnamo (Cällmo Collection), Ljungby, (Sven Ljungberg-museet, Annedalskyrkan samt till tecknings museet i Laholm. PB håller i arrangemanget från HKF:s sida. c/ Salong Salong gruppen har haft arbetsmöte och materialet distribueras av KÖ. d/ Föredrag i höst med mingel bordläggs till vidare. e/ Lotteriet: SO uppdras att ordna lokal på Vikingsberg till vinstutlämningen. Beslutas öppet för besök och utlämning 28 nov kl med utlämning från kl 15. Nyordning i hur vinnare väljer vinst beslutades: Närvarande vinnare väljer vinst i turordning. Icke närvarande vinnare tilldelas vinst då närvarande vinnare valt. SDH uppdras att på ett tydligt sätt formulera detta för kommande info-utskick. Avsikten är att intresse/närvaro ska premieras. 10. Utskick Istopp för nästa utskick beslutades till sön 13 sep kl på klubblokalen. Utskick ska innehålla info om höstresan, Konstpåstan, lotteriet, föredrag i Helsingör 4 nov samt påminnelse om att betala medlemsavgift. 11. Arkivet Meddelas att vårt arkiv har flyttats från HD till vår klubblokal och att JS håller på att organisera inflytten. 12. Övriga frågor a/ SO har haft möte med Helsingörs KF angående ekonomin kring PÅ KRYSS. Pengar ska överföras från dem till oss för att täcka delar av våra utlägg. b/ KÖ informerar om att det numera finns en konstrunda på Nordsjälland, i år den 5-6 sep. c/ SO meddelar att revisor och revisor suppleant kommer att avgå kommande ÅM. Styrelsen uppmanas försöka hitta intresserade med ekonomisk skolning. 14. Kommande sammanträden Kommande SM: 16 sep, 15 okt, 5 nov (med dragning), ett möte i dec, ej fastlagd datum. 28 nov vinstvisning och vinstutdelning (öppet lördag kl ) Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

21 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 16 sep 2009 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Staffan Premmert SP Inga Björstedt IB Peter Berggren PB Anders Lindner AL Jörgen Schulz JS Susanne Dieroff Hay SDH (från punkt 7b) Bo Roland Larsson (från BRL punkt 7d) 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer och förslag till dagordning Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare PB. Dagordningen fastställdes med ändringa att punkten om Lager ska behandlas efter punkten om Inköpskommitté. 3. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 4 Kassarapport a/ Kassarapport föreligger ej då kassören IP är frånvarande. b/ beslöts att från okt 2009 övergår uppdraget som kassör till JS, då IP önskat lösas från uppgiften. 5. Medlemsregistret KÖ rapporterar 482 inbetalda medlemsavgifter under Kö har via äldre datauppgifter påbörjat en adresskontroll för medlemmar i föreningen vid mitten 1990-talet. Han vill efter kontroll göra ett utskick för att reaktivera medlemmar. Beslutades att styrelsen vill se förslaget till skrivelse innan det sänds ut. 6. Webben KÖ meddelar att webben fortsatt uppdateras löpande. 7. Medlemsaktiviteter a/ KONSTPÅSTAN; 124 konstnärer ställer ut i fönster i city. Samarbete mellan vår förening, Hbg Cityförening, NVS konstrunda, Dunkers och Hbs stad (via SBN). SO redogör för olika aktiviteter och deltagare med början lörd 26/9 kl AL samordnar utdelning av affisch och ryttare. 1 av 2

22 Sambandscentral på Sweco hos SP. Diskuterades syfte och utformning med tipstävling som HD administrerar. 10 vinnare hämta pris på HD. Hela arrangemanget ska utvärderas av vår konstpåstan-grupp. b/ Resa den 17 okt; PB meddelar att allt är klart och info går ut i aktuellt utskick. c/ Föredragsserie; SO föreslår en föredrags serie om 3 tillfällen i feb-mars-april En minikurs i samtidskonst. Ex på föredragshållare kan vara Lars Wilks, Martin Schibli. Tänkbart med en deltagarkostnad för enstaka föreläsning och ett pris för hela serien. Vidare ska SDH undersöka ett samarbete med en skola som gärna får stå för lokalen. Styrelsen återkommer till frågan. d/ Salong: Salongsgruppen ska föreslå jury till Salong SDH och IB ges uppdrag att hitta kandidater. Vi diskuterade behovet av 2 konstnärer i jury, och namnen Isabella Nilsson och Michael Bogh. e/ Lotteri; 5 nov är det vinstdragning enl. tidigare beslut. Värdet av vinster ska vara kr. 8. Inköpsnämnden BRL redovisar aktuell vinstlista. Till listan läggs Sort lamm i brons av Elna Christiansen. Kostnad och värde ska redovisas av kassören. Inköp kommer att göras i KONSTPÅSTANarrangemanget samt under v 41. BRL koordinerar. 9. Lager Lagret är helt flyttat till vår klubblokal men behöver gås igenom. JS ansvarar. 10. Övriga frågor a/ Diskuterades behov av nya namn till revisorer och valberedning. Ska sökas öppet i nästa utskick samt via kontakter. b/ UH redogör för nya rutiner att söka medel i HH samarbetet. JS föreslår möte med Helsingör kf i samband med arrangemang 4 nov. c/ IB vill att kriterierna för konstnärswebben diskuteras. Är det nödvändigt att kategorisera? KÖ föreslår att varje konstnär presenteras enligt förbestämda rubriker och vill ge några förslag hur det kan se ut till nästa möte. Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

23 Protokoll Fört vid styrelsemöte den 15 oktober 2009 kl , på Vikingsberg. Närvarande: Peter Berggren Inga Björstedt Susanne Dieroff Hay Bo Roland Larsson Anders Lindner Sofia Orre Ingrid Persson Staffan Premmert Jörgen Schultz Kjell Östlund PB IB SDH BRL AL SO IP SP JS (delvis) KÖ Ej närvarande: Ulf Hedén Staffan Sommelius UH SS 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare PB och justerare SP. 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks. Något att anteckna förelåg ej varför protokollet fastställdes. 5. Kassarapport IP meddelar : plusgiro: , bankkonto JS redogjorde för sina planer om hur redovisningen skall handläggas när han tar över från IP. IP kommer att biträda till årets slut för att skapa ett bra underlag för blivande bokslut. PB skall komma med förslag på ny framtida revisor. 6 Lager 1 av 3

24 Något att anteckna förelåg ej. 7. Medlemsregistret KÖ redogör för läget enligt bilaga. Tyvärr menade KÖ är inte läget helt positivt, ungefär 60 medlemmar fattas. 8. Web KÖ redogjorde för innehållet på hemsidan och hänvisade till bilaga 3. Enligt KÖ bör informationen på hemsidan struktureras. Beslöts att varje person som önskar använda vår hemsida skall (med utgångspunkt från innehållet i bilaga 3) skicka detaljerad information om sig själv till KÖ som sedan gör ett förslag och återemitterar detta till personen för godkännande. Vidare beslöts att en gemensam lista skall användas. 9. Medlemsaktiviteter a.konstpåstan Utföll tämligen väl, både konstnärerna och butikerna var nöjda, så även Helsingborgs stad och Cityföreningen. Dock menade SO att det var för få människor på invigningen framför Dunkers, i synnerhet konstnärer. Kanske skulle hela projektet varit lite mer koncentrerat och skulle det mått bra av att en del konstnärer hade varit lite mer proffsiga. Detta innebär menade SO vidare att bättre struktur krävs nästa gång t ex med klistermärken på butikernas fönsterrutor. Några fler tipspromenader bör inte genomföras. AL upplyste att han tagit bilder på i huvudsak alla butiker, resultatet kommer att brännas på CD. KÖ kommer på hemsidan att gratulera vinnarna i lotteriet. b.beträffande konstresan till Värnamo-Ljungby den 17 oktober upplystes att 26 personer hade anmält sig av önskade 30. Beslöts att HK skjuter till 4 x 250 kr (bussbolagets nettokostnad) för att resan skall kunna genomföras. c. Föredragsserie. SO redogjorde för planerna gällande Samtidskonst x 3. Lars Wilks och Martin Schibli skall kontaktas. SDH har kollat hur det ligger till med intresset på marknaden och har fått positivt svar från Frihems Folkhögskola och Nicolaigymnasiets estetiska linje. SO upplyste att även folkhögskolan i MunkaLjungby är positivt inställd. SO redogjorde vidare för textförslagen till de berörda grupperingar som skall deltaga i föredragen. SDH kollar lokalfrågan. SP menade att det bör vara korta tider mellan varje möte ev bör hela serien köras på två veckor förslagsvis under jan-febr-mars eller ännu kortare period. Beslöts att SO skall sammanställa skrivelse inför projektet. Efter ovan lämnad information beslöts att Samtidskonst x 3 skall genomföras. d. Salongjury. Det antecknades att de juryförslag som lagts av salongsgruppen skall vidaresändas till Dunkers. e. Lotteri. Upplyste BRL att det mesta är klart. BRL hade varit ute på inköpsrunda i veckan. 2 av 3

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP Kjell Östlund

Läs mer

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 13 nov 2008 kl. 18.00, på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 13 nov 2008 kl. 18.00, på Vikingsberg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 13 nov 2008 kl. 18.00, på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Ulf Hedén

Läs mer

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 januari 2010 kl. 18.00, på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 januari 2010 kl. 18.00, på Vikingsberg Protokoll Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 januari 2010 kl. 18.00, på Vikingsberg Närvarande: Sofia Orre SO Anders Lindner AL Kjell Östlund KÖ Bo Roland Larsson BRL Ulf

Läs mer

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD 2014-01-11 13:18 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 16 januari 2014 kl. 18.00, SVECOs lokaler, Helsingborg

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 16 januari 2014 kl. 18.00, SVECOs lokaler, Helsingborg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 16 januari 2014 kl. 18.00, SVECOs lokaler, Helsingborg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Kerstin Schultz KS Ingrid Hennell IH Ulf

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2009 var 117 (120) stycken medlemmar. Vi har fått 15 nya medlemmar

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Ordförande Lasse Törnqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Niclas Hallberg valdes till justerare för dagens protokoll.

Ordförande Lasse Törnqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Niclas Hallberg valdes till justerare för dagens protokoll. 1 Protokoll nr 5 2004/2005 2004-11-01 Sammanträde: Styrelsemöte Tid: 26 Oktober 2004 Plats: Närvarande: 1 Öppnande Jenny Nyström Skolan Lasse Törnqvist Niclas Hallberg Eva Lindh Marie Norregårdh Susanne

Läs mer

- 1 - Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i föreningen.

- 1 - Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i föreningen. - 1 - STADGAR FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS KONSTFÖRENING I GÖTEBORG Fastställda 8 dec 2004 samt 10 mars 2005 1 Föreningens namn är Stadsbyggnadskontorets Namn och ändamål Konstförening i Göteborg. Den är

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

71 Mötets öppnande Ordföranden Bo Lindgren förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna.

71 Mötets öppnande Ordföranden Bo Lindgren förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna. Närvarande: Bo Lindgren, Bertil Johansson, Johnny Nilsson, Roland Svensson, Åsa Mood och Wide Hellman Frånvarande: Ingen 71 Mötets öppnande Ordföranden Bo Lindgren förklarar mötet för öppnat och hälsar

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr

BLCS Styrelsemöte nr 1 BLCS Styrelsemöte nr 7 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 8, 2009-09-24, 1800 ca 1930 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll Nr 11, , 2014

Protokoll Nr 11, , 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-11-22, kl. 14.00 2014-11-23, kl. 12.00. Plats: Scandic, Värnamo. Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Telefonmöte Tillägg 9 E) Aktuella omval resp nyval till styrelsen.

Telefonmöte Tillägg 9 E) Aktuella omval resp nyval till styrelsen. Styrelsemöte 2014-01-13 Telefonmöte 15.00 Närvarande: Jane, Göran, Olle, Anna-Lisa, Per Johan och Susanne. 1. Mötet öppnandes av Jane. 2. Jane valdes till mötesordförande, Susanne till sekreterare samt

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar Alla närvarande

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Sekreterare Sekreterarens uppgift är att skriva protokoll vid styrelsemöten. Ett protokoll är anteckningar från ett möte och visar vilka beslut som tagits. Protokollet påminner

Läs mer

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-05-25, kl. 10.00-15.00. Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund. Närvarande: Jesper Kedjevåg ordförande Nico Christoforidis kassör

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. ANMÄLT FÖRHINDER André Lennberth

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm

Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm PROTOKOLL STY 8/2005 1(6) PROTOKOLL STY 8/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl.10.30 på Kustbohemmet 1. Mötet öppnas. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Monica Åkerlund-Baumgarten. 2. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Tomelilla Golfklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte i Tomelilla Golfklubb 1(5) Protokoll fört vid styrelsemöte i Tomelilla Golfklubb Tomelilla Golfklubb 273 94 Ullstorp Tel. 0417-19430 Datum : 2017-01-09 kl 18:30 i konferensrummet Närvarande: Kenth Bergström (ordförande) Tommie

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Onsdagen den 14 november 2007 Plats: Kansliet i Backaryd kl: 18:30 Närvarande Ledamöter: Ulf Nelsén, Laila Myhr, Bennie Erlandsson, Fredrik Einarsson,

Läs mer

2. Cecilia Hamilton, premierings länskommitté informerar om sommarpremieringarna.

2. Cecilia Hamilton, premierings länskommitté informerar om sommarpremieringarna. Styrelsemöte 2015-09-08 Studiefrämjandet, Uppsala Närvarande: Cecilia Birgersson, Rolf Arvidsson, Gunilla Söderberg, Kjell Sjöström, Carola Sahlin, Sanna Arndt Inbjudna: Cecilia Hamilton, Premierings länskommitté

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer