Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl på Vikingsberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg"

Transkript

1 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Bo Roland Larsson BRL Ulf Hedén UH Staffan Premmert SP Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB Ingrid Persson IP Peter Berggren PB 1. Mötets öppnande Ordförande Sofia Orre öppnade mötet. 2. Val av mötesfunktionärer och förslag till dagordning Till ordförande valdes SO, till sekreterare KÖ och justerare BRL. Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 4. Kassarapport hade inkommit från IP. Bank: ,71 Plusgirot (Nordea) ,42 5. Webmasterns rapport KÖ rapporterade: Till och med 7 jan 2009 gäller: Antal inbetalda årsavgifter för % av inbetalda årsavgifter Antal medlemmar 2008/ Antal konstnärer på konstnärssidorna: 68 Varav vänster spalt 32 Varav höger spalt 36 Medlemsavgifter: 2009 hittills Medlemsaktiviteter a) SO rapporterade från möte med Helsingörs-klubben. För utställningen i Helsingör gäller nu Forstedernes Bank 17 apr 29 maj b) Årsmötet på Dunkers ska innehålla föredrag. SO fick i uppdrag att ordna detta. c) Vårresa: Den kommer att äga rum den 10 maj PB organiserar detta. d) Liten konstrunderesa: Det uppdrogs åt UH & PB att genomföra den som föregående år. 1 av 2

2 7. Arkiv a) Vårt lager av blad behöver uppdateras. IP gör detta. b) Föreningens historiska dokument tar stor plats. Det ska undersökas om Stadsarkivet är villiga att ta hand om detta. 9. Medlemsbrev. SDH har utarbetat ett brev till nya medlemmar. Ärendet bordlades. Avsikten är att det ska fastställas vid kommande styrelsemöte. 10. Övriga frågor Önskemål framkom att se över hemsidan, så den verkligen prioriterar aktuella aktiviteter. KÖ fick i uppdrag att genomföra detta. 11. Kommande sammanträden Styrelsemöte: 12 feb, 18 mar. Årsmöte 18 mar. Därefter förklarades mötet avslutat. Kjell Östlund Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

3 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 10 feb 2009 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Inga Björstedt IB Susanne Dieroff Hay SDH Staffan Premmert SP Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare PB 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Arkivet Frågan bordlades då BRL var frånvarande. 6. Rapport från webbnaster KÖ rapporterar om 287 som hittills i år betalt medlemsavgift. Webbsidan är uppdaterad och en innovation är Frågesidan, en redovisning av frågor som kommer till föreningen och som medlemmar eller styrelsen kan svara på. 7. Medelmsaktiviteter a/ ÅM på Dunkers K hus den 18 mars kl Ingrid Einarsson håller ett anförande. Dan R i valberedningen ska vidtalas. b/ Info som ska sändas ut inför ÅM: Kallelse till ÅM ska också innehålla följande: Gallerixreklam, PB:s vårresa den 10 maj, Påskresa den 13 april, inbet. kort, PÅ Kryssinfo, konstlotteri på ÅM. Istopp 2 mars, utskick 3 mars. c/ Resa den 10 maj blir prel till utställning med Bertil Vallien, glasets historia och Växjö Domkyrka. d/ Påskresan sker den 13 april och UH och PB är bilförare. Avsikten är att besöka konstnärer som är medlemmar i konstrundan NV Skåne och HKF. e/på Kryss våren Följande svenska utställare aktuella. På Sofiero: Bibbi Lovel (tex), Ingrid 1 av 2

4 Einarsson (tex/skultp), Nina Bondesson (tex), Peter Johansson (skulpt), Barbro Westling (skulpt), Ragnhild Reingardt (skulpt), Jean Jac Cary (skulpt). På Forstaedernas bank: Birgitta Nelson-Clauss (tex), Maj-Lis Persson (tex), Maj-Lis Agbeck (skultp), Åsa Maria Bengtsson (tex/skulpt), Maria Bianca Barmen (skulpt), Inga Björsetdt (tex), Jonas Högström (skultp). För Sofiero: Inlämning 1/4 kl 12-17, Vernissage 9/4, Utställning 10/4-19/5. För Forstaedernas: Inlämning 15/4 kl 12-17, Vernissage 17/4, Utställning 17/4 29/5. Inför tryck. Konstnärsmaterial till Benr den 26 feb, tryckt material klart 23/3, pressvisning 7/4 kl Alla konstnärer (utom Jean Jac Cary) har beviljats transportkostnad. SO skriver kontrakt med Sofiero inom en vecka. Som invigare av Sofiero föreslås Helsingborgs nya kulturchef Kerstin Hassner. SO kontaktar henne. Ansökan om stöd från HH samarbetet ska skrivas av SO och UH den 16 feb. 8. Medlemsbrev SDH har författat brev till nya medlemmar och intresserade potentiella dito. Brevet till nya medlemmar godkändes enligt SDH:s förslag. KÖ uppdras skicka breven så nya medlemmar betalt sin avgift. Brev till intresserade bordlades. 9. Rapport från kassören Kassören har översänt preliminärt årsbokslut Resterande poster ska snarast införas, vilket uppdras till PB och IP gemensamt. 10. Övriga frågor a/ Föreligger inbjudan att delta i Helsingörs konstförenings årsmöte. Beslutas att KÖ deltar samt medför ett litografiskt blad som gåva. b/ SO föreslår en frukost i det gröna. Avsikten är att bjuda in aktiva konstnärer som är våra medlemmar samt styrelsen som ett närverksmöte med anförande eller temaupplägg. Beslutas att testa idén då det blir varmare, förslagsvis under sommarmånaderna. SO återkommer. 11. Kommande sammanträden ÅM 18 mars, konstituerande SM 18 mars. Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

5 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings konstituerande styrelsemöte den 25 mars 2009 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Susanne Dieroff Hay SDH Ulf Hedén UH Staffan Premmert SP Peter Berggren PB Jörgen Schultz JS Bo Roland Larsson BRL Anders Lindner AL Inga Björstedt IB 1. Öppnande av möte Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare KÖ och justerare IB 3. Årsmötets protokoll Punkten bordlades. 4. Presentation av våra nya ledamöter Jörgen och Anders- välkomna! Jörgen Schultz och Anders Lindner presenterade sig. 5. Konstituering av styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Medlemsregister Klubbmästare Medlemsblad Inköpskommitté Researrangör Medlemsaktiviteter Internet, webben Lager Sofia Orre Kjell Östlund Ulf Hedén Ingrid Persson Kjell Östlund Inga Björstedt Susanne Dieroff Hay Bo Roland Larsson (sammankallande) Sofia Orre Susanne Dieroff Hay Inga Björstedt Peter Berggren Utses per arrangemang Kjell Östlund Anders Lindner Jörgen Schultz Sofia Orre Ingrid Persson 1 av 3

6 Stipendiekommitté Revisorer Revisorssuppleant Firmatecknare Sofia Orre Inga Björstedt Susanne Dieroff Haye Staffan Premmert Anette Olsson Kjell Nilsson Hans Otto Ingrid Persson och Sofia Orre var för sig 6. Kassören har ordet Punkten bordlades. 7. Inköpsnämnd Rapporterade 2 inköpta verk samt 1 vunnet (på årsmötet hos Kunstforeningen for Helsingör og omegn). 8. Medlemsregister samt webb KÖ rapporterar om 402 som hittills i år betalt medlemsavgift. Antalet medlemmar beräknas för tillfället vara 548 st, där de som betalt för 2008 och/eller 2009 medräknats. Helt nya medlemmar hittills under 2009 är 14 st. Baserat på inbetalda medlemsavgifter finns nu utrymme för ett totalt vinstvärde på ca kr till nästa konstlotteri. På konstnärssidorna har idag 74 st medlemmar valt att presentera sig, varav 34 etablerade konstnärer. Under påsken 2009 deltar 90 st konstnärsmedlemmar i någon konstrunda eller annan utställning. 9. Medlemsaktiviteter a. På kryss tider vernissage, hönspassning och annat. SO redogjorde för läget. b. Liten Påskrunda PB och UH ordnar för andra året en egen runda med bil. Några av föreningens konstnärsmedlemmar kommer därvid att besökas. c. Resan till glasriket PB ordnar bussresa. 30 deltagare behövs för att resan ska bli av. d. Frukost i det gröna/hipp Hipp Hurra SDH erbjuder sig att vara värd för en inbjudan till föreningens konstnärsmedlemmar 6 juni e. Tankar kring v.40 SO redogjorde för sin idé att detta år göra ett liknande arrangemang som under förra året: Låna ett fönster. 10. Övriga frågor KÖ framförde en förfrågan från Båstad-Bjäre Konstförening om samarbete i någon form. Styrelsen såg samverkan kring konstresor som den form som kan vara aktuell idag. Frågan om webbenkäter för att efterfråga medlemmarnas önskemål om aktiviteter dryftades. Sammanträdesdagar i vår 14 maj kl. 18 på Vikingsberg 2 av 3

7 Dessutom fastställdes: 18 juni 20 augusti Därefter förklarades mötet avslutat. Kjell Östlund Sofia Orre Inga Björstedt Sekreterare Ordförande Justerare 3 av 3

8 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP Kjell Östlund KÖ Staffan Sommelius SS Staffan Premmert SP Jörgen Schultz JS Anders Lindner AL Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB Bo Roland Larsson BRL 1. Mötets öppnande Ordförande Sofia Orre öppnade mötet. 2. Val av mötesfunktionärer och förslag till dagordning Till ordförande valdes SO, till sekreterare AL och justerare BRL. Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående styrelsemöte 25/3 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte. Tillägg: AL skall vid behov assistera klubbmästaren. 4. Protokoll från årsmötet 18/3 Dagordningen vid årsmötet var inte bra. Ska förberedas bättre. Se även till att vi håller oss till stadgarna. 5. Lagerrapport från inköpskommittén BRL informerade om reglerna för inköp. Dessa finns f.n. inte nedskrivna. Görs nu. BRL översända lista bifogas (bilaga 2). Kritik angående hur lagerlistan förs. JS föreslår ny lagerrutin/reglemente/ instruktion. Listan bör föras av någon som har fysisk överblick av de inköpta verken. Följande nya förvärv presenterades: Universum glaskonst av Monika Prentice inköpt av PB för kr Grafiska blad av Torgil Anderberg och Ulf Eklund inköpta av PB för ca kr Snödroppar olja av Karl Pettersson inköpt av SP Verk av Steen Berg Hansen. Vinst från Konstforeningen Helsingör og Omegn Gul växt, grafiskt blad av Christina Lindeberg Då hördes humlorna, grafiskt blad av Martisa Vásquez Hare, grafiskt blad av Eva Holmér Edling 6. Medlemsutveckling KÖ rapporterade dagsläget. Se bilaga 3. Huvudpunkter: 457 medlemmar (80% av alla medlemmar 08-09) har hittills betalt avgiften kr har influtit 160 av de 216 som blev medlemmar 2008 har hittills förnyat sitt medlemskap. 1 av 9

9 7. Kassarapporten Ingen ekonomisk rapport hade lämnats av kassören till mötet. 8. Rapport om Föreningens Konstrunda Annandag påsk 13 april Rapport från PB till OS bifogas. Se bilaga Rapport om Föreningens resa till Glasriket 10 maj PB gav en längre redogörelse. Huvudpunkter: 45 deltagare; medlemmar och en del externer. Researrangören bra och proffsig. PB använder gärna dem igen. Ingen klagade på priset 590 kr. IB tackar PB för gott genomförandet. 10. Om de pågående På Kryss utställningarna OS rapporterar att broschyren (som vi inte fick ekonomiskt bidrag till) som tryckts i ex har sålt dåligt och att marknadsföringen av utställningarna lämnar övrigt att önska. HD:s recension dock bra. Försäljningen av konsten också svag. Den 18 maj börjar nedmontering på Sofiero. Konstnärerna ansvarar för att ta ner sina verk. Även OS och AL där. Föreningen ska spackla väggar och göra i ordning efter utställningen. Installationen Kackalorum (hönsburen) tas bort 19 maj. 11. Hipp Hipp Hurra 7 juni Inbjudan går nu ut till 200 konstnärsmedlemmar om Picknick på Dalhems gård. Se bilaga Va 40 - Låna ett fönster Utställning av konst i butiksfönster i Helsingborgs centrum. Arbetsgruppen för Va 40 (SP, IB, SDH) träffas den 28 maj kl Rapport om Höstsalongen på Dunkers 2010 HKF får disponera 80m 2 /Rum 1 på Dunkers hösten Fri entré, bra! Litet rum men högt till tak. Detta måste vi utnyttja maximalt. Budget från Dunkers minimal. Föreningens kontaktperson på Dunkers är Ann-Katrin Gummesson. Frivilliga till detta projekt: SO, PB, KÖ, AL, SDH, IB. Fack på väggen med infoblad om konstnär och verk i.s.f. katalog diskuterades. Ekonomin i projektet: Försäljning av verken, HKF får 20% Anmälningsavgift/juryavgift (ingen garanti för att få ställa ut) Antagningsavgift (för dem som får ställa ut) 14. Övriga frågor beslut om en sorteringskväll där delar föreningens historiska dokument förpassas till stadsarkivet för förvaring. Se föregående styrelsemöteprotokoll. Viktiga lotterivinster ej avhämtade. Knivigt om 3 månaders-regeln när man sagt att man kommer och hämtar men inte sedan inte kommer. Diskussion om val av vinster på lotteriet. Idag går det till så här: Vinnare med vinst nr 1 har rätt att välja först. Därefter sker valen i turordning. Om vinnare inte personligen kan delta vid utlämningen, bör vinnaren uppdra åt ett ombud att välja och hämta vinsten. Om vinnaren inte själv eller genom ombud deltar, övergår vinnarens möjlighet att välja till nästa vinnare i turordningen. Styrelsen har tidigare uppdragit åt Staffan Sommelius att börja undersöka/planera för specialutställning kring äldre helsingborgskonstnärer (inspirerat av framgången med Lars Herderutställningen 2008). JS anmäler sitt intresse för att delta i detta arbete. SO åtager sig samråda med Staffan Somelius ang hans nuvarande möjligheter att bedriva arbetet och ev intresse av medhjälpare. I arbetet ingår att leta efter lämpliga konstnärer och utställningslokaler. Sista flytt från HD. SO och JS ansvarar för detta Idéer om framtida konstresor efterlyses 2 av 9

10 15. Nästa styrelsemöte 18 juni, kl , Vikingsberg Därefter förklarades mötet avslutat och förfriskningar bjöds. Anders Lindner Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 3 av 9

11 Bilaga 1 DAGORDNING Styrelsemöte för Helsingborgs konstförening Torsdagen den 14 maj 2009 kl på Vikingsberg. 1. Mötet öppnas 2. Justeringsman väljes 3. Genomgång av förra mötesprotokoll 4. Lagerrapport samt inköpsnämnd 5. Meddlemsregister samt hemsida 6. Kassarapport 7. Medlemsaktiviteter: a x) Lilla Påskrundan - rapport a) Resan till Glasriket- hur gick det. b) På Kryss- genomgång samt planering av avslut Sofiero c) Frukost i det gröna/hipp Hipp Hurra den 7 juni Endast för konstnärsmedlemmar samt styrelsen d) V 40 arbetsgrupp formas, diskutera extern hjälp. e) Salong rapport från Dunkersmöte. Bilda arbetsgrupp. 9. Sista flytten från HD. 10. Övriga frågor 11. Mötet avslutas Mycket välkomna Sofia 4 av 9

12 Bilaga 2 (sid 1) Bifogar aktuell vinstlista (som skall kompletteras med uppgifter av resp inköpare). Helsingborgs Konstförening - Vinstlista Vinst nr Konstnär Titel Teknik Värde Inköp Karin Bengtsson Snödroppar olja Sofia 7 8 Monika Prentice Universum glas Steen Berg Hansen? olja Torgil anderberg Ulf 11 Ulf Eklund Ulf Göran Billing? litografi Peter Bo Roland summa tillgängligt av 9

13 Förslag till regler för inköp av konst till vårt lotteri. Bilaga 2 (sid 2) 1. Inköpskommittén, sammankallande och 3 ledamöter, är ansvariga för vinster till vårt lotteri. 2. Värdet av inköpt eller på annat sätt förvärvad konst skall mosvara 80% av årets medlemsavgift. 3. Inköpskommittén genomför eller ger direktiv om var och när inköp skall göras. 4. Ledamot av inköpskommittén får enskilt göra inköp för max 5000 kr. 5. Övriga styrelseledamöter kan efter kontakt med sammankallande i inköpskommittén få tillstånd att göra inköp. 6. Inköp skall anmälas vid nästkommande styrelsemöte varvid uppgift om konstnär, titel på konstverket, teknik, inköpspris och värde skall redovisas. Reglerna skall behandlas av styrelsen. Jag har ej möjlighet att vara med på Hipp Hipp Hurra (reser till Stockholm) eller vårt styrelsemöte den 18 juni (sommaren i Kivik har börjat). Med tillönskan om en skön sommar Bo Roland 6 av 9

14 Bilaga 3 7 av 9

15 Rapport från Konstrundan Annandag Påsk 2009 Bilaga 4 Vi var ungefär tio personer och fick en mycket trevlig dag enligt följande turordning. 1. Ulf Eklund, Viken 2. Pelle Wadströmer, Arild, som var på ett strålande humör och invigde oss alla i konsten hur man gör när man gör om en redan målad akvarell 3. Göran Billing, Tånga 4. Lunch på Ängelholms Golfklubb i Munka Ljungby. Ulf och jag bestämde att HK skulle stå för lunchen som kostade 70 kr per person, detta blev mycket uppskattat. 5. Torkil Anderberg, Skälderhus, keramiker (han är bror till Margareth Anderberg Fjellström på Tomarps kungsgård) 6. Bertil Englert som även han var på ett lysande humör. Han är så full av humor Bertil och det alltid lika roligt att komma till hans bostad vid Västersjön, vilket naturläge! Peter Berggren 8 av 9

16 Bilaga 5 9 av 9

17 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 18 juni 2009 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Bo Roland Larsson BRL Staffan Premmert SP Anders Lindner AL Inga Björstedt IB Peter Berggren PB Susanne Dieroff Hay SDH Jörgen Schulz JS 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare IB 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes med följande justeringar: - Punkt 5. Vinstlista ska redovisas under följande rubriker: Konstnär teknik- titel- värde inköpspris. Ingen rangordning på objekten förrän listan är slutgiltigt fastställd. - Punkt 6. Siffran kr avser summa att köpa konst för. 5. Kassarapport KÖ rapporterar från underlag från IP. Konstaterades att det behövs tydligare redovisning genom projektnummer och objektsredovisning för att kunna förstå posterna. PB talar med IP om detta. 6. Medlemsregistret 468 inbetalda avgifter. 7. Inköpsnämnden Utgår 8. Webmasters rapport Nyhetsbilder från vårens aktiviteter ligger på webben. 9 Medlemsaktiviteter - Rapport från Hipp Hipp Hurra hos SDH. Ca 25 deltagare, euforiskt och uppskattat bland deltagarna. Bör upprepas kanske redan i höst, kanske med tema, info, tips. 1 av 2

18 - Konstens vecka v Planeringen har inletts i samarbete med Dunkers, Konstrundan Skåne NV, Cityföreningen, Avd för Levande Stadskärna inom Hbg Stad. Diskuterades namnförslaget Konst.City. - Dunkersgruppen håller möte senare i kväll, rapport kommande möte. - Höstresa. PB har uppdrag att undersöka. På förslag fanns Källemo möbler i Värnamo, Sven Ljungbergsmuseet, Teckningsmuseet i Laholm, Kivik Art, Tomelilla konsthall, Kabusa konsthall, Ystad museum, Bornholms konstmuseum. Datum kring okt eller okt Övriga frågor - JS kan upplåta sin lokal, Galleri Purpur, på Råå till utställningar med konstnärer som är medlemmar i HKF. Förslagsvis 1 verk per konstnär. - Var ska vi visa vinstutställningen i år? Galleri Purpur erbjuder sig via JS. Diskussion om att ändra valprincipen vid vinstutlämningen för att premiera de som kommer dit. Båda frågorna bordläggs till nästa möte. - Förslag att under Konstens Vecka (40) arrangera konstpromenader i city som medlemsarrangemang. Inget beslut. - Föreslås att dela ut konstbroschyrer från Konst på Kryss gratis till medlemmar. Inget beslut. 14. Kommande sammanträden Kommande SM: 20 aug, 16 sep, 15 okt, 5 nov (med dragning), ett möte i dec, ej fastlagd datum nov vinstvisning och vinstutdelning (öppet lördag kl , sön kl 12- ca 14) Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Inga Björstedt Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

19 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 20 aug 2009 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Staffan Premmert SP Anders Lindner AL Jörgen Schulz JS Inga Björstedt IB Peter Berggren PB Susanne Dieroff Hay SDH Bo Roland Larsson BRL 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare BRL. 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes med ytterligare förtydligande gällande punkt 4.6 som ska lyda som följer: kr är sammanlagt värde av inköpt och inramad konst till utlottning. 5. Kassarapport Kassarapport föreligger ej då kassören är frånvarande. 6. Medlemsregistret KÖ rapporterar 474 inbetalda medlemsavgifter under Inköpsnämnden Till BRL rapporteras följande inköpt konst: Av UH; Pelle Wadströmer, akvarell, Snipor i Arild, 3600 kr. AV SDH; Helena Knoop, lito, Selfportret under stjernehimmel, 2500 kr. Från vårens På Kryss utställning ytterligare 2 verk i textil i låda av Lotte Deyer, 700 kr per styck och med titlarna Anemon och Strut. De två senare sannolikt ej till årets lotteri. 8. Webben KÖ rapporterar 77 konstnärer på hemsidan samt att 219 av våra medlemmar är utövande konstnärer. 9. Medlemsaktiviteter 1 av 2

20 a/ SO informerar om arbetsgruppens arbete gällande konstens vecka 40. Arrangemanget kallas Konstpåstan. I nästa vecka ska SO,SDH och IB besöka citys affärer, därefter kommer BRL, AL och ev. JS att meddela affärerna om vald konstnär. b/höstresa den 17 okt till Värnamo (Cällmo Collection), Ljungby, (Sven Ljungberg-museet, Annedalskyrkan samt till tecknings museet i Laholm. PB håller i arrangemanget från HKF:s sida. c/ Salong Salong gruppen har haft arbetsmöte och materialet distribueras av KÖ. d/ Föredrag i höst med mingel bordläggs till vidare. e/ Lotteriet: SO uppdras att ordna lokal på Vikingsberg till vinstutlämningen. Beslutas öppet för besök och utlämning 28 nov kl med utlämning från kl 15. Nyordning i hur vinnare väljer vinst beslutades: Närvarande vinnare väljer vinst i turordning. Icke närvarande vinnare tilldelas vinst då närvarande vinnare valt. SDH uppdras att på ett tydligt sätt formulera detta för kommande info-utskick. Avsikten är att intresse/närvaro ska premieras. 10. Utskick Istopp för nästa utskick beslutades till sön 13 sep kl på klubblokalen. Utskick ska innehålla info om höstresan, Konstpåstan, lotteriet, föredrag i Helsingör 4 nov samt påminnelse om att betala medlemsavgift. 11. Arkivet Meddelas att vårt arkiv har flyttats från HD till vår klubblokal och att JS håller på att organisera inflytten. 12. Övriga frågor a/ SO har haft möte med Helsingörs KF angående ekonomin kring PÅ KRYSS. Pengar ska överföras från dem till oss för att täcka delar av våra utlägg. b/ KÖ informerar om att det numera finns en konstrunda på Nordsjälland, i år den 5-6 sep. c/ SO meddelar att revisor och revisor suppleant kommer att avgå kommande ÅM. Styrelsen uppmanas försöka hitta intresserade med ekonomisk skolning. 14. Kommande sammanträden Kommande SM: 16 sep, 15 okt, 5 nov (med dragning), ett möte i dec, ej fastlagd datum. 28 nov vinstvisning och vinstutdelning (öppet lördag kl ) Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

21 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 16 sep 2009 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Staffan Premmert SP Inga Björstedt IB Peter Berggren PB Anders Lindner AL Jörgen Schulz JS Susanne Dieroff Hay SDH (från punkt 7b) Bo Roland Larsson (från BRL punkt 7d) 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer och förslag till dagordning Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare PB. Dagordningen fastställdes med ändringa att punkten om Lager ska behandlas efter punkten om Inköpskommitté. 3. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 4 Kassarapport a/ Kassarapport föreligger ej då kassören IP är frånvarande. b/ beslöts att från okt 2009 övergår uppdraget som kassör till JS, då IP önskat lösas från uppgiften. 5. Medlemsregistret KÖ rapporterar 482 inbetalda medlemsavgifter under Kö har via äldre datauppgifter påbörjat en adresskontroll för medlemmar i föreningen vid mitten 1990-talet. Han vill efter kontroll göra ett utskick för att reaktivera medlemmar. Beslutades att styrelsen vill se förslaget till skrivelse innan det sänds ut. 6. Webben KÖ meddelar att webben fortsatt uppdateras löpande. 7. Medlemsaktiviteter a/ KONSTPÅSTAN; 124 konstnärer ställer ut i fönster i city. Samarbete mellan vår förening, Hbg Cityförening, NVS konstrunda, Dunkers och Hbs stad (via SBN). SO redogör för olika aktiviteter och deltagare med början lörd 26/9 kl AL samordnar utdelning av affisch och ryttare. 1 av 2

22 Sambandscentral på Sweco hos SP. Diskuterades syfte och utformning med tipstävling som HD administrerar. 10 vinnare hämta pris på HD. Hela arrangemanget ska utvärderas av vår konstpåstan-grupp. b/ Resa den 17 okt; PB meddelar att allt är klart och info går ut i aktuellt utskick. c/ Föredragsserie; SO föreslår en föredrags serie om 3 tillfällen i feb-mars-april En minikurs i samtidskonst. Ex på föredragshållare kan vara Lars Wilks, Martin Schibli. Tänkbart med en deltagarkostnad för enstaka föreläsning och ett pris för hela serien. Vidare ska SDH undersöka ett samarbete med en skola som gärna får stå för lokalen. Styrelsen återkommer till frågan. d/ Salong: Salongsgruppen ska föreslå jury till Salong SDH och IB ges uppdrag att hitta kandidater. Vi diskuterade behovet av 2 konstnärer i jury, och namnen Isabella Nilsson och Michael Bogh. e/ Lotteri; 5 nov är det vinstdragning enl. tidigare beslut. Värdet av vinster ska vara kr. 8. Inköpsnämnden BRL redovisar aktuell vinstlista. Till listan läggs Sort lamm i brons av Elna Christiansen. Kostnad och värde ska redovisas av kassören. Inköp kommer att göras i KONSTPÅSTANarrangemanget samt under v 41. BRL koordinerar. 9. Lager Lagret är helt flyttat till vår klubblokal men behöver gås igenom. JS ansvarar. 10. Övriga frågor a/ Diskuterades behov av nya namn till revisorer och valberedning. Ska sökas öppet i nästa utskick samt via kontakter. b/ UH redogör för nya rutiner att söka medel i HH samarbetet. JS föreslår möte med Helsingör kf i samband med arrangemang 4 nov. c/ IB vill att kriterierna för konstnärswebben diskuteras. Är det nödvändigt att kategorisera? KÖ föreslår att varje konstnär presenteras enligt förbestämda rubriker och vill ge några förslag hur det kan se ut till nästa möte. Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

23 Protokoll Fört vid styrelsemöte den 15 oktober 2009 kl , på Vikingsberg. Närvarande: Peter Berggren Inga Björstedt Susanne Dieroff Hay Bo Roland Larsson Anders Lindner Sofia Orre Ingrid Persson Staffan Premmert Jörgen Schultz Kjell Östlund PB IB SDH BRL AL SO IP SP JS (delvis) KÖ Ej närvarande: Ulf Hedén Staffan Sommelius UH SS 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare PB och justerare SP. 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks. Något att anteckna förelåg ej varför protokollet fastställdes. 5. Kassarapport IP meddelar : plusgiro: , bankkonto JS redogjorde för sina planer om hur redovisningen skall handläggas när han tar över från IP. IP kommer att biträda till årets slut för att skapa ett bra underlag för blivande bokslut. PB skall komma med förslag på ny framtida revisor. 6 Lager 1 av 3

24 Något att anteckna förelåg ej. 7. Medlemsregistret KÖ redogör för läget enligt bilaga. Tyvärr menade KÖ är inte läget helt positivt, ungefär 60 medlemmar fattas. 8. Web KÖ redogjorde för innehållet på hemsidan och hänvisade till bilaga 3. Enligt KÖ bör informationen på hemsidan struktureras. Beslöts att varje person som önskar använda vår hemsida skall (med utgångspunkt från innehållet i bilaga 3) skicka detaljerad information om sig själv till KÖ som sedan gör ett förslag och återemitterar detta till personen för godkännande. Vidare beslöts att en gemensam lista skall användas. 9. Medlemsaktiviteter a.konstpåstan Utföll tämligen väl, både konstnärerna och butikerna var nöjda, så även Helsingborgs stad och Cityföreningen. Dock menade SO att det var för få människor på invigningen framför Dunkers, i synnerhet konstnärer. Kanske skulle hela projektet varit lite mer koncentrerat och skulle det mått bra av att en del konstnärer hade varit lite mer proffsiga. Detta innebär menade SO vidare att bättre struktur krävs nästa gång t ex med klistermärken på butikernas fönsterrutor. Några fler tipspromenader bör inte genomföras. AL upplyste att han tagit bilder på i huvudsak alla butiker, resultatet kommer att brännas på CD. KÖ kommer på hemsidan att gratulera vinnarna i lotteriet. b.beträffande konstresan till Värnamo-Ljungby den 17 oktober upplystes att 26 personer hade anmält sig av önskade 30. Beslöts att HK skjuter till 4 x 250 kr (bussbolagets nettokostnad) för att resan skall kunna genomföras. c. Föredragsserie. SO redogjorde för planerna gällande Samtidskonst x 3. Lars Wilks och Martin Schibli skall kontaktas. SDH har kollat hur det ligger till med intresset på marknaden och har fått positivt svar från Frihems Folkhögskola och Nicolaigymnasiets estetiska linje. SO upplyste att även folkhögskolan i MunkaLjungby är positivt inställd. SO redogjorde vidare för textförslagen till de berörda grupperingar som skall deltaga i föredragen. SDH kollar lokalfrågan. SP menade att det bör vara korta tider mellan varje möte ev bör hela serien köras på två veckor förslagsvis under jan-febr-mars eller ännu kortare period. Beslöts att SO skall sammanställa skrivelse inför projektet. Efter ovan lämnad information beslöts att Samtidskonst x 3 skall genomföras. d. Salongjury. Det antecknades att de juryförslag som lagts av salongsgruppen skall vidaresändas till Dunkers. e. Lotteri. Upplyste BRL att det mesta är klart. BRL hade varit ute på inköpsrunda i veckan. 2 av 3

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP Kjell Östlund

Läs mer

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD 2014-01-11 13:18 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer