GOLFAREN. Kumla Golfklubb firade 25 år!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GOLFAREN. Kumla Golfklubb firade 25 år!"

Transkript

1 NUMMER GOLFAREN MEDLEMSBLAD FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I KUMLA GOLFKLUBB Amerikabrev från Josefine Bilden visar universitetets tjejlag i golf med Josefine längst till höger. Man kan utgå från att förväntningarna inte bara är att alla gör så gott de kan utan att laget vinner sina tävlingar. Hej på er där hemma! Jag skall försöka beskriva lite hur det är att vara här i USA. Vi går i skolan på förmiddagarna fram till lunch och sedan är det golf träning på range eller på bana. Vi har en egen range på skolan. Vår hemmabana heter Waynesville och dit är det ca 35 min med bil, ibland åker vi och tränar till andra banor, Maggie Valley och några fler. På bilden ser vi det hus (dormitory) där Josefine bor i ett litet krypin på första våningen. I huset bor totalt 400 studenter och det finns flera hus med studentrum på universitetsområdet (campus). Jag bor bra i en Dorm (se ovan) tillsammans med 400 studenter, mitt rum är på ca 11m 2, säng, dator, skrivbord och AC. Luftkonditionering behövs, när jag kom hit i augusti så var det ca grader och nu i slutet av oktober är det mellan grader på dagen, kallare på natten, ner mot 8 tror jag. Jag hörde att ni hade kallt hemma, usch minusgrader. Det har varit en mycket tuff tid på universitetet, det är väldigt jobbigt att följa med på lektionerna. Det har varit mycket pluggande på all ledig tid, kvällar, nätter och helger för att hinna med alla läxor. På grund av allt det krävande skolarbetet (på engelska) som jag har varit tvungen att göra har jag har haft det lite svårt att få mitt golfspel att stämma. Jag har på tävlingar spelat runt slag som ni kanske har sett på nätet, vilket jag inte alls är nöjd med, jag har haft trassel med min driver men nu börjar vi bli kompisar igen Vid ett tillfälle så kändes det som en enda stor röra men jag fick veta av alla runt omkring mig, både från Sverige och här, att det är helt normalt att det tar ca 2 3 månader att komma in i språket och studierna, så nu börjar der att kännas bra. Jag har redan många kompisar här, vilket är kul. Här i USA har alla universitetslag en coach som är ansvarig Chef över oss golftjejer. Vår coach heter Steve Lott, men man måste säga coach, och han bestämmer allt, vilket jag inte är van vid från Sverige, så det har blivit att tänka om lite i en del situationer. forts. sid 7 Kumla Golfklubb firade 25 år! så var då festligheterna i samband med vårt 25-årsjubileum genomförda i den trevliga Officersmässen i Sannahed med ett drygt 60-tal glada och förväntansfulla medlemmar med respektive och några inbjudna hedersgäster. Vår krögare Toni hade till kvällen komponerat och anrättat en utmärkt välsmakande trerätters middag och stod själv som sponsor för kvällens viner till gästernas förtjusning. Örebro Läns Golfförbund representerades av dess ordf. Anders Eriksson, som vid tacktalet för maten även överlämnade en check från förbundet för inköp av träd som bankommittén har som önskemål som säkerhetsskydd mellan 4:an och 7:ans tees. Under kaffet och den delikata italienska desserten utdelades av vår ordförande minnestroféerna till förtjänta deltagare under årets KM. forts. sid 6 Läs mer i detta nummer... Kallelsen till Höstårsmöte Amerikabrev från Josefine Vinterträning i slaghallen Glada vinnare!

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... Visionen, budgeten och vardagen många klubbmedlemmar och gäster har i positiva ordalag kommenterat den utveckling de anser att banan och klubben genomgått de senaste åren. Det är naturligtvis roligt för dem som arbetar med denna utveckling att få ett kvitto på att man ligger rätt samtidigt som det stimulerar till fortsatta ansträngningar. I den anda som råder har det kommit fram många tankar och idéer om hur klubben skall kunna utvecklas ytterligare. Man kan lugnt säga att det håller på att växa fram en vision av vad Kumla GK skall stå för om 3 5 år. En sådan vision, som ju närmast är en beskrivning av ett önskvärt tillstånd, löser inga problem i sig. Den kan däremot fungera som en utgångspunkt för arbetet med budgetar, planer och handlingsprogram på kortare och längre sikt och även utgöra en vägledning i det dagliga arbetet. Greenklippare och bunkerkratta Under året har vi skaffat en ny greenklippare, bytt ut en traktor och ersatt en äldre motoriserad bunkerkratta, vilken havererade under sommaren. Vi har färdigställt rangen, målat parkeringsrutor och inte minst inlett en utveckling av den nya rastplatsen vid 8:ans tee. Denna utveckling kommer att fortsätta under hösten och våren. Vi kommer också att under hösten göra en del dräneringsarbeten för att ytterligare begränsa våra i grunden ganska små problem med blöta områden på banan. Vinteride och mer arbete För den kvarvarande banpersonalen gäller när detta skrivs i slutet av oktober att iordningställa banan för vintern, vilken kan stå för dörren när som helst. Därefter finns en lång lista från bankommittén med olika arbetsuppgifter, vilka får utföras så långt tid och väder tillåter. Därutöver har banpersonalen egna listor på uppgifter av olika slag. En positiv golfupplevelse Banan och speciellt greenerna är centrala för en positiv golfupplevelse. Det har vi med eftertryck kunnat konstatera i år då både medlemmar och gäster under hösten uttryckt sin stora tillfredsställelse med banans kondition. Vi har också haft en positiv tillströmning av greenfeegäster under hösten. I motsats till detta står den kritiska inställning som klubben mötte under våren, när banan och framför allt greenerna inte var tillfredsställande och som avspeglade sig bl.a i fallande greenfeeintäkter. Jag hoppas och tror att vi lärt oss hantera just denna situation om den skulle dyka upp på nytt men också att hantera andra, likartade situationer. Personalutbildning Personalutbildning är, liksom även utbildning av ideella krafter, ett något försummat område. Det finns en hel del både längre och kortare utbildningar, inte minst på bansidan, och jag skulle gärna se att vi kunde öka vårt deltagande. Naturligtvis kan man läsa sig till en hel del men den stimulans man får av kurssituationen och kontakten med andra kursdeltagare kan inte ersättas. Det finns även anledning att delta i utbildning i datasystem och andra administrativa frågor liksom i marknadsföring och kundservice. Vi har också en samarbetspartner i SISU om vi vill ordna någon intern utbildning med externa föreläsare eller kursledare. Medlemsrekrytering Rekrytering av nya medlemmar har stått på agendan ganska länge nu. Personligen tror jag inte att värvningskampanjer är lösningen, däremot kan rekommendationer från nuvarande medlemmar spela stor roll. Det viktiga är att vi kan visa upp en bra och attraktiv verksamhet och vi måste göra allt vi kan för att bli förstahandsvalet för fler golfare eller blivande golfare. Det känns som om vi är på väg på detta område. Vi har haft fler i nybörjarutbildning än under de senaste åren, ungdomsträningarna och även golfskolan har varit välbesökta och den nybildade medlemskommittén ligger rätt med sina erbjudanden om frivillig och kostnadsfri gruppträning på måndagskvällar liksom om medlemmar som kan ställa upp som spelpartners för nya medlemmar, vare sig dessa är nyutbildade eller har golfat förut på annat håll. De särskilda nybörjartävlingarna med faddrar i varje boll har också fallit väl ut. Golfskolan 2008 Under det kommande året, med början redan i höst, tänker vi öka våra aktiviteter betydligt mot skolan och andra ställen där intresserade ungdomar kan tänkas finnas. Vi avser att fastställa datum för golfskolan redan tidigt under våren och gå ut med information och inbjudan betydligt tidigare än under de senaste åren. Erfarenheten säger också att ungdomarna i många fall drar med sig föräldrarna in i golfen men naturligtvis gäller också att golfande föräldrar och far- och morföräldrar drar med sig ungdomar. Greenfee och medlemsutveckling viktig för vår framtid Trots att medlemssiffran innehåller viss nedgång har inte medlemsintäkterna fallit särskilt mycket under Vi har dock inte utrymme för ens små årliga minskningar om vi vill förverkliga den potential klubben har i olika avseenden, inte minst med en naturskön och bra bana som kan utvecklas ytterligare till en verklig pärla. Greenfeeintäkterna blir med säkerhet något lägre än 2006 men inte heller här är det frågan om någon större avvikelse. Den uppvägs i stort sett av att intäkterna från rangen blivit högre i år och återgått till den nivå som gällde för några år sedan. Sponsorer och reklam Sponsrings- och reklamintäkterna har ökat sedan förra året och man kan vara hoppfull på denna punkt även inför framtiden. Jag tycker att vi genom olika åtgärder förbättrat exponeringen av reklamen samtidigt som vi något utökat antalet reklamplatser. Vi arbetar också på att förbättra den personliga kontakten med sponsorerna. Kansli och reception Kansli och reception har fungerat bra under det gångna året och vi har haft ganska lite datastrul. Det nya kassasyste- 2

3 met, som togs i bruk omedelbart före säsongen, har fungerat i stort sett tillfredsställande liksom den nya kortterminalen. Vi kan ändå se ett antal förbättringsmöjligheter till den kommande säsongen, inte minst när det gäller samarbetet med andra instanser på klubben såsom banpersonalen, restaurangen och kiosken. Klubbens professionals Martin Sterner och Jonny Lindström har båda jobbat för klubben som pro i år liksom under de senaste åren och gjort en uppskattad insats. Deras verksamhet har huvudsakligen legat på ungdomssidan och Jonny har varit och är personlig tränare till Josefine Sundh i hennes elitsatsning. Martin fortsätter även det kommande året medan det är osäkert med Jonnys medverkan beroende på ev arbetsbyte. STORT TACK Till sist vill jag tacka alla klubbmedlemmar som arbetar ideellt för klubben på olika sätt, i styrelsen, i kommittéer, som golfvärdar eller hålvärdar, slyröjare, gräsklippare, lövkrattare eller annat. Utan dessa insatser skulle klubben inte kunna existera men min förhoppning är också att alla som arbetar ideellt upplever ett positivt kamratskap och att deras insats uppskattas både av klubben och av klubbmedlemmarna. ulf persson ordf. Kallelse till HÖSTÅRSMÖTE 2007 YTONGHALLEN kl 18:30 Föredragningslista: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet 7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgifter för år a) Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. b) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år c) Val av 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turord ning för en tid av 1 år 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 11. Övriga frågor 12. Avslutning Välkomna! Styrelsen för Kumla Golfklubb Möteshandlingar kan hämtas eller rekvireras från kansliet fr o m måndagen den 26 november 2007 Jag märker emellanåt att det bland klubbmedlemmar finns en osäkerhet om huruvida medlemmar som utträtt fått sina insatser tillbaka som de skall. Det återspeglar naturligtvis en allmänhet osäkerhet om klubbens ekonomi. Svaret är att alla medlemmar som inte omvandlat sina kapitalinsatser till spelrätter har fått ut sina pengar om de förfallit till betalning. Det stora flertalet medlemmar, som för att rädda klubbens existens accepterade att omvandla sina medlemslån till spelrätter, får däremot inte ut några pengar från klubben vid utträde utan är beroende av att få sin spelrätt såld. Detta var själva idén Kort om klubbens ekonomi med att omvandla medlemslånen till spelrätter. Hade inte så många accepterat omvandlingen som skedde hade klubben med stor sannolikhet tvingats till konkurs för ett antal år sedan och alla dåvarande medlemslån hade över en natt blivit helt värdelösa. Liknande förändringar har framtvingats i andra klubbar, lokalt kan man på senare tid peka på Karlskoga GK och Örebro GK samt tidigare Nora GK, som alla gått över till spelrätter. Mosjö G&CC genomgick en rekonstruktion på 90-talet men valde att i stället för spelrätter införa en hög inträdesavgift. Alla fordringsägare har efter hand fått sina pengar. Klubben amorterar på sina banklån, vilka som mest under året inkl. checkräkning uppgår till cirka 4,5 milj. kronor, en siffra som många anser ganska låg. Det säger sig närmast självt att det tar tid att arbeta upp likviditeten till en tillfredsställande nivå men vi gnetar på. Innevarande år ser ganska säkert ut att bli det tredje i rad med positivt resultat. Det känns skönt att vi uppnått denna stabilitet. Klubben gör fullständiga månadsbokslut och följer upp dessa genom olika analyser så vi vet var vi står ekonomiskt, både när det gäller resultatutveckling och likviditet. ulf persson ordf. 3

4 Bankommittén informerar vid bk:s senaste möte 3 sept. presenterades och godkändes i stort en 5-sidig arbetsplan för såväl banpersonal som frivilligt arbete inför kommande säsong. Planen omfattar såväl generella förbättringar som hålvisa justeringar och finns anslagen för delgivning på informationstavlan i klubbrummet. Efter allt beröm som delgivits vår banpersonal och klubben om banans kvalitét under sommaren, är det nu ytterst viktigt, att vi med alla gemensamma krafter hjälps åt i arbetet att bibehålla och förhoppningsvis även höja den standard vi tillsammans uppnått i år. Generellt kan informeras om planerade förbättringar enligt följande: Avståndsmarkeringar på tees och fairways görs enhetliga. Uppställning av busskurer som skydd på väntplatserna vid hål 3 och 18. Planering för nya WC. Förbättringar av dränering på valda delar av banan. Slyborttagning runt många hål för att återge utsikt mot vattenytorna. Kapning av solskymmande träd runt vissa greener och tees. Plantering av nya träd av säkerhets - skäl mellan fairway på hål 4 och 7. Införande av ny outgräns av säkerhetsskäl mellan hål 13 och 14, då alltför många incidenter inträffat under säsongen. gert lundin ordf. bankommittén Bunkern på hål 8 är återställd Bunkern kollapsade som bekant i slutet av augusti förra året i samband med det lokala skyfall som då dränkte delar av banan. Återställningen har dragit ut på tiden av olika skäl men under hösten har den genomförts. Vissa smärre förändringar har skett av bunkerns utseende, bl a för att underlätta skötseln och för att stabilisera bunkerslänten. Dessutom har bunkern fått en dränering i botten för att undvika att vatten blir stående i den. Bunkern är mark under arbete året men till våren tas den i ordinarie drift. Klubbmästerskapet att spela km är kul årets enda klubbtävling som spelas schratch. Man tävlar mot varandra utan hcp. Det är alltid spännande att försöka förvara sin plats i hcp-ordningen. Rent tekniskt är det svårt för en spelare med hcp 18 att vinna över en spelare som t.ex har singel hcp. Men att försvara sin ranking kan vara nog så tufft. Det gäller att hålla nerverna i styr och spela klokt. Oftast handlar det bara om några slags skillnad (precis som hos proffsen) om man mäter sig mot spelare med samma hcp som man själv har. Roligast är km om många ställer upp så det blir lite liv i luckan och huvudsaken är ju inte att vinna utan att kämpa väl. 4 Suveränt spel av Johan Garp som är årets klubbmästare på herrsidan. Tävlingsvilliga damer fr.v Mimmie Södergren, Birgitta Sundh, årets klubbmästarinna Låtta Götemo och Raija Keltto.

5 Caravan Club träff på Kumla GK Efter vårens CC-träff, runt påskhelgen, med ett femtontal ekipage utplacerade i lervällingen på klubbens uppställningsplats för arbetsredskap, utlovade undertecknad vid det avslutande knytkalaset, att vi till deras höstträff i augusti skulle presentera en fullgod campingplats vid uppfarten till vår bilparkering. Vi planerade för ett drygt 25-tal husbilar och vagnar. Efter kommunens välvilliga medgivande till en tillfällig uppställningsplats blev den uppklippta ytan en succé bland det gästande CC-folket! Med eluttag vid alla platser och även en centralt placerad grillplats med färdighuggen brasved för kvällarnas samkväm. Det fantastiskt fina vädret tillsammans med banpersonalens välpreparerade bana gjorde det hela till en mycket minnesvärd samvaro för såväl CC-medlemmarna och till glädje för klubbens ansvariga. Vid tredagarsbesöket gjorde gästerna under dag två en välbesökt rundtur med besök på Kvarntorpshögens konstutställning under kommunalt ciceronskap. Ett sevärt besök på den nyinvigda brandstationen vid Byrstakorset hanns också med innan finalrundan på onsdagen tog vid. Ragnar Johansson snodde förstås segern i tvådagarstävlingen men det förlät säkert alla, då hustrun Berit och Ragnar är ett utmärkt och rutinerat värdpar för hela CC-arrangemanget. gert lundin ordf. bankommittén Lyckad Nordsjörunda med kanonstart "Årets sista klubbtävling spelades i år med kanonstart och 64 par i startfältet. Spelet flöt på överraskande bra med en ovanligt kort rondtid och snabb prisutdelning som följd. Segrade i A-klassen gjorde Niklas och Oskar Pettersson och i B-klassen Liselott Lundström och Kjell Widström (bilden). Information från medlemskommittén Under ledning av Roland Strömberg, har de medlemmar som vill igång med sitt golfande samlats på måndagar klockan för att umgås och bli bättre i golf. Tillsammans med andra medlemmar som tränar på rangen, puttinggren eller bunker brukar man avsluta träningen genom att gå några hål. Det har kommit några nya varje gång. Vi har även informerat dem som går nybörjarutbildningen hos oss, att de är välkomna till vår klubb. Att vi finns till för deras fortsatta utveckling inom golfen, som kamrat, medspelare eller fadder. Och även för att lotsa dem vidare till klubbens o- lika kommitteer. Finns det fler medlemmar som vill utveckla eller vara med i vår kommitte så är ni välkomna! Kontakta oss. marianne ahlsson VAD HADE NI BESTÄLLT? Fyrbollens golf med direktörer från öltillverkarna Heineken, Budweiser, Carlsberg & Guinness samlas efter ronden vid 19:e hålet på Gleneagles. Man hann knappt sätta sig förrän en servitris uppenbarade sig, och frågade vad de ville dricka. Carlsbergs direktör skulle ha: Carlsberg. Probably the best beer in the world. Heinekens direktör fnös och beställde det han ansåg vara världens bästa öl, nämligen Heineken. Budweisers direktör smålog och sa på släpig Texasaccent: You guy's don't know a shit. Give me the best selling beer in the United States, a Budweiser. Direktören för Guinness meddelade frankt: - I'll have a Coke. Chockade frågade dom andra varför han inte beställt en Guinness, varpå Guinness direktören snabbt svarade: Well, if you guys don't drink beer, neither will I. Till alla ölande golfare från låtta götemo 5

6 forts. från sid 1 Kvällen igenom tråddes dansen mycket livligt till vårt inlånade och mycket välspelande kapell, och festligheterna avslutades fram på småtimmarna efter en mycket trivsam samvaro, och vi begav oss hemåt i natten under ett intensivt skyfall för att ladda för söndagens tävling, säsongen sista på tävlingsåret, Nordsjörundan. gert lundin (t.f. toastmaster för kvällen) Alla platsar ingen ställs utanför Ungdomskommittén vill tacka alla barn, ungdomar, föräldrar och ledare för den gångna säsongen som har präglats av glädje och god kamratskap. Glädjande är att många yngre anslutit till träningarna vilket bådar gott för framtiden. Ungdomarna har även i år satt Kumla GK på svenska golfkartan genom flitigt tävlande. Och med vår goda tillväxt på ungdomssidan kommer vi garanterat att framgångsrikt visa att klubbens satsning på ungdomar ger resultat. För elitjuniorerna blir det träning hela vintern. Alla barn och ungdomar är välkomna att vara med på de av klubben anordnade träningarna. Det är inte dyrt och alla platsar, ingen ställs utanför. Till vår hjälp som tränare har vi Martin Sterner och Jonny Lindström. matz jonsson ordf. ungdomskommitten Hans Bodin jag började spela golf 94 och har varit medlem i Kumla GK sedan dess. Eftersom jag rest en del i Sverige har det blivit många rundor även på andra banor. Men varje gång jag går ut på min hemmabana blir jag glad att vara medlem här. Man behöver inte planera sin golf, oftast är det lätt att få starttid. Banan är fin och alla som sköter den gör ett bra arbete och kanske tar man det för givet. I varje fall har inte jag tänkt särskilt mycket på det tidigare. Men nu när jag är mer involverad i klubbens arbete har jag insett hur oerhört mycket som måste fungera i en golfklubb. Förutom allt vi ser runt om oss på banan och vid klubbhuset skall det hållas kurser, träningar, it-funktionen, tävlingar, sponsorer m.m. Mycket av det här sköts av ideella krafter, som lägger ner mycket engagemang och tid för att alla i klubben skall ha det bra, och liksom jag, tycka att vi har en fin klubb med bra verksamhet. eftersom jag numera har bättre med tid och blev tillfrågad om jag ville vara med i arbetet på klubben så hakade jag på. Jag försöker hitta sponsorer och samarbetspartners och tycker det är trevligt och stimulerande. Alla kontakter jag tagit är positiva och jag kan konstatera att klubben har ett bra rykte. En del kan inte vara med nu, men vill gärna vara det nästa år. Och de företag som på ett eller annat sätt stöttar oss i år kan du främst se på skyltar eller annons i vår matrikel. Jag skulle bli glad om ni tar del av våra sponsorers utbud och gynnar dem så mycket som möjligt. Det har vi förstås glädje av i klubben och i slutändan blir det bra även för dig som medlem. Ju fler nöjda sponsorer vi får till klubben desto lättare blir det med allt som skall göras på vår bana, bevattningssystem som skall underhållas, nya maskiner, reparationer m.m. kanske har du tips om företag som jag borde kontakta eller om du själv har någon verksamhet och vill vara med som sponsor. Det finns många olika sätt att stötta vår verksamhet i Kumla GK. Hör av dig till mig på eller lämna ett meddelande i receptionen så lämnar de vidare till mig. hans bodin 6

7 forts. från sid 1 Tävlingarna här är annorlunda. Vi spelar inspel hela laget tillsammans i samma boll, sedan första dagen 36 hål utan paus med shotgunstart och till lunch där får man något som kallas boxlunch och i denna låda brukar de finnas en macka, en snickers, en chipspåse, och om man har tur så får man en banan. Dag 2 sedan spelar vi 18 hål, det är scratch man utser bästa lag och bästa spelare. Vi tävlar mot andra universitet i något som kallas Southern Conference, det går att se resultat på nätet. De tävlingar vi spelat har varit i North Carolina, Myrtel Beach och i Florida bland krokodiler samt en hemmatävling. Helgen 27 29/10 skall vi spela på Kiawah i South Carolina. Vi tränar för fullt nu inför den tävlingen. Jag har kontakt med Sverige via skype och pratar med mamma, pappa och Emil och ibland Jonny Lindström. Ni som vill se lite bilder och följa vad som händer här kan läsa i resedagboken som jag skriver på nätet. Gå i så fall in på och sök på alias josefinesundh i ett ord. Med bästa hälsningar Josefine Ovanstående brev fick jag via mejl i slutet av oktober från en något stressad Josefine som ändå tog sig tid att skriva och berätta lite för Golfarens läsare om hur det är att vara golfstipendiat i USA. Josefine studerar och golfar vid Western Carolina University och den som vill följa lagets tävlande kan gå in på universitetets hemsida och där klicka på Ahletics och sedan Golf under Women s Sports. Där ser man också att det finns ett par andra svenskor med i laget. Totalt finns enligt Svenska Golfförbundets hemsida drygt 50 svenska collegegolfande tjejer i USA. /ulf p Övningsfältet utvecklas i avvaktan på Oljeberget Övningsfältet intill hål 5 har i år varit mycket välbesökt och det är uppenbart att det fyller en viktig funktion. Inte minst den i höst något improvisationsvis tillkomna korthålsbanan för närspelsövningar har visat sig uppskattad. Klubben har därför beslutat att satsa på en viss utveckling av området i avvaktan att vi så småningom får tillgång till en lite större korthålsbana på det s.k. Oljeberget strax öster om maskinhallen. En av de saker som skall göras är en bunker vid inspelsgreenen som det tidigare varit tal om. Dessutom kan det bli Golfskoj i slaghallen Bertil Berg på kurs i banskötsel Bertil Berg har under oktober månad gått en treveckors utbildning i banskötsel i Vara i Västergötland. Meningen var från början att han skulle gå en i november i Bro mellan Enköping och Stockholm men den blev inställd p.g.a för få anmälningar. Hemmavarande personal har dock hållit ställningarna väl under Bertils frånvaro. Kursen är en grundkurs men är ändå ganska omfattande eftersom den sträcker sig över tre fulla veckor. Kursen täcker i stort sett hela arbetsområdet för skötseln av en golfbana. För den som önskar mer utbildning finns även en högre kurs i banskötsel men grundkursen skall då ha genomgåtts först. För vår del kanske det i nuläget kan vara mera angeläget att fler medarbetare får ta del av olika utbildningar. aktuellt att ta ned några träd och allmänt höja skötselnivån av området. Vi skall också lyfta fram området i vår information samt sätta upp en tydlig skyltning av det. Vår klubb är förhållandevis väl tillgodosedd med träningsmöjligheter både för erfarna golfare och rena nybörjare. Övningsfältet vänder sig till båda kategorierna men dessutom erbjuder det en möjlighet för dem som ännu inte är golfare att prova på sporten under realistiska förhållanden. Efter årsskiftet startar en ny inomhusaktivitet för ungdomar i vår egen slaghall med vår duktiga junior Tobias Lidéus som ledare. Den kollas golfskoj och är en lite lättsammare form av golfövningar. Trolig tid är tisdagseller torsdagskvällar. Golfskoj vänder sig till klubbmedlemmar i åldern 7 12 år. Det är troligt att vi denna vinter inbjuder in till golfaktiviteter i slaghallen under sportlovet. Vi kommer också att under våren gå ut mera till ungdomar i skolor och på andra håll för att informera om golf och golfklubben och bjuda in till prova-på-golf och andra aktiviteter. Till sommaren kommer golfskola att anordnas i huvudsak som tidigare. Information om aktiviteter för ungdomarna kommer att finnas på klubbens hemsida. Redaktionen önskar sponsorer, personal och medlemmar en riktigt Fridfull Julhelg och ett GottNytt År! 7

8 Mimmie Mimmie Södergren gick till distriktsfinal! 6175 damer slog golfslag på 116 golfbanor för att få fortsätta till Qtee Sverigefinaler och spela om platserna till Qtee Europafinal i Turkiet. 164 damer kom resande från Åselei norrtill Bedinge i söder för att checka in på Körunda Golfhotell under 2 helger i oktober. Den äldsta var 73 år och den yngsta 28, handicap från 3 till 36 och hemmahörande på över 100 olika golfklubbar. Gemensamt var att alla under säsongen spelat en Qtee tävling någonstans i Sverige och där vunnit en plats till Qtees Sverigefinal i Nynäshamn. Sorlet steg under kvällarna, kreativiteten flödade då det ena uppträdandet efter det andra framfördes under glada skratt och tillrop i uppladdningen inför tävlingsdagen. Nynäshamns GK visade stolta upp utmärkelsen Årets Golfklubb i samband med finalen som spelades på Sjö-Berg slingan som stått värd för Teliatouren. Nästa år vill man också Qtee Certifiera klubben dvs klara Qtees kvalitetskrav för att bli en bana som håller lika god kvalitet för damer som för herrar. De första 4 paren som i februari åker till Gloria Golf för att möta Qteedamer från Belgien, England, Irland, Tyskland och Spanien blev: I Eva Eliasson Torslanda GK Suzanna Salomonsson Torslanda GK II Lollo Andreini Solbacka Gnesta GK Lena Apelgren Vidbynäs GK III Ingela Enehall Upsala GK Ann-Charlott Sjöberg Upsala GK IV Ann-Britt Bylund-Danielsson Värnamo GK och Lena Lintzén Motala GK Många nybörjare i klubbens kurser Antalet deltagare i klubbens nybörjarutbildningar har varit glädjande stort i år. Över 60 förhoppningsfulla nya golfare har genomgått utbildningen. Det är klubbens förhoppning att vi även kommande år skall kunna nå liknande siffror. Årets sista kurs var inriktad på unga spelare och Rune Gustafsson, kursledare och utbildningsansvarig i klubben, använde Golfförbundets nya utbildningsmaterial för de yngsta åldrarna och var mycket nöjd med det. Klubben är öppen för att ordna nybörjarutbildning även under vintern med sikte på att nybörjaren skall kunna komma ut på banan redan i april maj. Intresserade kan anmäla sig till Linda på klubbens kansli på tel Vi kommer senare att efterhöra med intresserade vilken dag i veckan som kan passa bäst för utbildningen. Välkommen med din intresseanmälan! Gruppträning i slaghallen i vinter, välkommen! Den gångna vintern genomförde vi några omgångar med gruppträning under ledning av Martin Sterner och Jonny Lindström, dels inomhus i vår egen slaghall, dels utomhus. Deltagarna var genomgående mycket nöjda och ville gärna se fler gruppträningar. Vi kommer därför att efter nyår inbjuda till ett antal nya omgångar med liknande upplägg. Träningarna vänder sig inte bara eller ens främst till spelare med 36+ i handicap utan till alla med tvåsiffrigt handicap. Inomhusträningarna avser av naturliga skäl främst svingträning medan utomhusträningen blir mera varierad efter deltagarnas önskemål. En mindre avgift tas ut för denna gruppträning. Utöver den ovan nämnda träningen med professionella instruktörer erbjuder klubben gruppträning under ledning av några av klubbens egna medlemmar. Det är den under sommaren och hösten populära träningen på måndagskvällar, som Roland Strömberg tog initiativ till och i huvudsak själv ledde, som flyttar inomhus. Träningen startar efter nyår i vår egen slaghall på klubben. Troligen blir det måndagskvällar även i fortsättningen. Uppgift om tider och startdatum kommer på klubbens hemsida. 8

9 Rapport från seniorverksamheten 2007 seniorerna har samlats på måndagsmorgnar för spel under lättsamma förhållanden. Förutom singeltävlingar har även ett antal partävlingar förekommit. Under 21 måndagar har det varit ca startande varje gång. Totalt har det gjorts 657 starter, vilket är en liten ökning från föregående år. Säsongen avslutades med en Shoot Out som hade 32 startande med Roland Strömberg som segrare. Totalsegrare under Måndagsgolfen blev Gert Lundin, vilken även tog hem Veteranernas vandringspris. Ett antal serielag har varit i farten under hela säsongen Vi har haft lag i Distriktsserien (matchspel mellan klubbarna i distriktet), ett lag i Oldboysserien H55, 2 lag i Veteranserien H65, ett lag i Veteranserien H75 samt ett lag i Dam 6-an. Särskilda prestationer har gjorts av laget i Distriktsserien som tog hem förstaplatsen. Matchspel mellan seniorerna har också pågått under hela säsongen. Slutsegrare blev Birgitta Bagge Gustafsson som besegrade Bosse Andersson i finalen. Som vanligt började säsongen med den traditionella vårresan till Båstad i början maj månad med drygt 20 deltagare och spel på Laholm, Ängelholm samt Bjäre. Totalsegrare under dessa dagar blev Gert Lundin. Höstresan gick i år till Tobo GK med inkvartering på Fredensborgs herrgård. 23 stycken var med på denna resa. Den som i år tog hem höstresans vandringspris var Bengt Feldt. Seniortouren (en Order of Merittävling på distriktets alla banor) har pågått under hela spelåret. Inga Kumlaspelare hade några särskilt framstående placeringar. Golfsäsongen avslutades med, som många tycker, årets höjdpunkt nämligen Oktobertouren. På Högtorpsbanan gjordes 226 starter. Sammanlagt 487 spelare gjorde 2851 starter, vilket är en nedgång från föregående år. Starka prestationer gjordes av följande Kumlaspelare: C-klass: 8. Ulf Karlsson, 11. PeO Anell, 12. Leif M Lindquist och 13. Uno Skeppstedt. D-klass: 3. Rolf Parbratt, 4. Britt- Mari Öberg och 7. Ingemar Pihl jan sundin ordf Seniorkommitten Vattentoalett planeras vid rastplatsen vid hål 8 Kommunen har tidigare meddelat att man kommer att upphöra med den latrinhämtning som mer eller mindre varit en förutsättning för våra hittillsvarande toaletter efter banan. Nu kommer man att göra slag i saken och vi tvingas därmed att finna en alternativ lösning redan till den kommande säsongen. Sedan tidigare finns förslag på att dra ned kommunalt vatten från Högtorp till det nya kioskområdet vid 8:ans tee. Vi kommer därför att dra en ledning för sommarvatten till kiosken och till en ny vattentoalett på ungefär samma plats som nuvarande toalett efter hål 7. Den kan, som alla vet, även nås efter green på hål 3. Vi lutar åt att bygga toaletten med två bås och ett gemensamt förrum med tvättställ och annat som hör till. Det är alltså frågan om en betydande standardhöjning gentemot nuläget. Möjlighet till påfyllning av dricksvatten kommer att finnas i anslutning till kiosken. Någon form av toalett, men av något enklare slag, kommer att ordnas någonstans på hålen Beslut i den saken kommer att tas senare. Glada vinnare i bevattningsinsamlingen! Den i vintras utlysta insamlingen för att skynda på sprinklerutbytet på banan inbringade kronor. Utlottningen av en vistelse för två personer på Ombergs golfbana med middag, övernattning och spel två dagar vanns av Lucia Åkerstedt och Berit Gunnarsson. Ytterligare 12 medlemmar erhöll 2 greenfeecheckar var på vår egen klubb. Hela beloppet har använts och totalt har vi under året lagt över hela kronor på underhåll av bevattningsanläggningen. Ett haveri tidigt i våras i styrdatorn för bevattningen drog med sig en hel del merarbete men vi kom tursamt nog ganska lindrigt undan. I dagsläget är det endast ett fåtal fairwaysprinklers kvar att byta om man bortser från hålen 4 och 7, vilka normalt sett inte fordrar bevattning. Bevattningsystemet fungerar, liksom tidigare, på samtliga greener, tees och övningsområden. Bevattning av fairways sker betydligt mindre frekvent än greener och tees. Grattis Berit Gunnarsson Grattis Lucia Åkerstedt P.S. Känner du att du missade insamlingen och vill hjälpa till att få de sista saknade sprinklersen på plats, kan du lämna ditt bidrag på klubbens pg eller bg Märk talongen bevattning. Tack för ditt bidrag! Red.anm. 9

10 för Kumla Golfklubbs styrelse (Ev. senare överlåtelse framgår av baksidan) Torr bana blir ännu torrare Kumlabanan är känd i vida kretsar för att kunna öppna tidigt på vårarna och hålla öppet långt in på höstarna. Det finns säkert flera orsaker till denna vår lyckliga belägenhet, men en är utan tvekan en ganska god dränering av banan. bra kan dock bli bättre och i höst planerar vi att lägga ned en dränering i en halvmåne framför fairwaybunkern på hål 7, där vi har ett efterhängset surhål på vårarna och vid kraftigare regn. Vi skall också lägga ned nya rör mellan ett par brunnar i dungen mellan hålen 13 och 14 för att undvika att vatten på vårarna blir stående mellan dungen och fairwaybunkern på hål 13. Troligen har trädrötter vuxit in i de befintliga rören och minskat genomströmningen av vatten. I våras upptäcktes mer eller mindre av en slump att det finns en dräneringsbrunn mellan hålen 4 och 7 i det område som brukar vara surt långt fram på vårarna. När banpersonalen länspumpade den lilla brunnen visade sig en kraftig tillrinning av vatten, troligen från området nedanför kullen på hål 4. Förhoppningsvis har vi hittat nyckeln till en snabbare upptorkning av främre delen av hål 4 på vårarna. Det blöta området nedanför backen på hål 5 har varit mycket bättre i år än tidigare, vilket bl a ses på den bättre gräsväxten. Det finns dränering under det aktuella området men problemet har varit att utloppet i tvärdiket har varit mer eller mindre tilltäppt av det fina slam som förekommer i marken på många håll. Vi avser att i höst gräva ur tvärdiket för att säkerställa utflödet ur dräneringsrören de närmaste åren. Till våren skall vi försöka få igång gräsväxten på återstående kala fläckar strax före fairway på hål 5. Detta är väl närmast en estetisk fråga men för den skull inte oväsentlig. De angivna åtgärderna får antagligen räcka denna höst och vinter. Vissa problem finns även på hål 15 men de får med största sannolikhet vänta ytterligare något år medan vi den kommande våren kartlägger dem mera i detalj. Tävlingskommittejobbet inget latmansgöra Stort TACK till alla er i tk som ser till att klubbtävlingarna kan genomföras. Att tävlingarna lottas, att resultat blir framräknade, att ev. uppkomna regelfrågor tolkas rätt, att spelet flyter på på banan och framför allt TACK för ett trevligt och glatt bemötande i tävlingskuren! Glada miner på TKs interna avslutningstävling Nominellt värde 8500 KRONOR november 2003 Medlem nummer SPELRÄTTSBEVIS Ovan namngiven person är registrerad som innehavare av en spelrätt på Kumla klubbs anläggning. Den registrerade innehavarens rättigheter och skyldigheter framgår Golf- av vid varje tidpunkt gällande stadgar och spelrättsbestämmelser. Rätten att som medlem spela på Kumla Golfklubbs anläggning har endast innehavare av spelrätt och som beviljats aktivt medlemskap i Kumla Golfklubb. Spelrätten är personlig. Innehavare av spelrätt som önskar vara passiv medlem i klubben får, med godkännande av styrelsen, låna ut eller på annat sätt upplåta spelrätten under helt kalenderår till fysisk person. Därmed träder denne in i upplåtarens (spelrättsinnehavarens) ställe, dock under förutsättning att upplåtaren har betalat gällande årsavgift till klubben som passiv medlem och att den person, till vilken upplåtelsen skett, har beviljats aktivt skap i klubben och erlagt gällande årsavgift för aktiv medlem- medlem. Spelrätten kan överlåtas på annan fysisk person. Bestämmelser om skyldighet för den som vill överlåta sin spelrätt att först erbjuda, hembjuda, golfklubben finns på baksidan av detta spelrättsbevis. Om spelrätten pantsätts för spelrättsinnehavarens skuld, skall detta skriftligen anmälas till golfklubben. Panträtten medför ej rätt att spela på Kumla Golfklubbs anläggning. Kumla den KUMLA GOLFKLUBB gällande för KUMLA GOLFKLUBB 8500 KRONOR S B E V I S SPELRÄTTSBEVIS Ovan namngiven person är registrerad som innehavare av en spelrätt på Kumla Golfklubbs anläggning. Den registrerade innehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av vid varje tidpunkt gällande stadgar och spelrättsbestämmelser. Rätten att som medlem spela på Kumla Golfklubbs anläggning har endast innehavare av spelrätt och som beviljats aktivt medlemskap i Kumla Golfklubb. Spelrätten är personlig. Innehavare av spelrätt som önskar vara passiv medlem i klubben får, med godkännande av styrelsen, låna ut eller på annat sätt upplåta spelrätten under helt kalenderår till fysisk person. Därmed träder denne in i upplåtarens (spelrättsinnehavarens) ställe, dock under förutsättning att upplåtaren har betalat gällande årsavgift till klubben som passiv medlem och att den person, till vilken upplåtelsen skett, har beviljats aktivt medlemskap i klubben och erlagt gällande årsavgift för aktiv medlem. Spelrätten kan överlåtas på annan fysisk person. Bestämmelser om skyldighet för den som vill överlåta sin spelrätt att först erbjuda, hembjuda, golfklubben finns på baksidan av detta spelrättsbevis. Om spelrätten pantsätts för spelrättsinnehavarens skuld, skall detta skriftligen anmälas till golfklubben. Panträtten medför ej rätt att spela på Kumla Golfklubbs anläggning. Kumla den Nominellt värde november 2003 KUMLA GOLFKLUBB gällande för Medlem nummer (Ev. senare överlåtelse framgår av baksidan) för Kumla Golfklubbs styrelse S P E L R Ä T T S B E V I S KUMLA GOLFKLUBB Klubben förmedlar spelrätter till lägre pris Enligt de bestämmelser som antogs när spelrätterna infördes skulle klubben förmedla resp. nysälja varannan spelrätt. Eftersom priset för en ny spelrätt ligger på 8500 kr innebar det med automatik att även förmedlade spelrätter fick samma pris. Efterfrågan på spelrätter i klubben har i praktiken kunnat tillgodoses genom köp på den privata marknaden utanför klubben. Priset har vanligen legat under priset på nya spelrätter, vilket inneburit att inga sådana sålts på de senaste åren. Styrelsen har i det rådande läget beslutat att tills vidare inte nysälja några spelrätter. Som en följd därav kan kopplingen till priset 8500 kr släppas och klubben kan nu förmedla inlämnade spelrätter för 7000 kr i de fall säljarna godkänt detta. Försäljning sker i den ordning spelrätterna inlämnats till försäljning. Provmedlem som väljer att förvärva spelrätt genom klubben kan få den senast erlagda förhöjningen av årsavgiften avräknad från beloppet 7000 kr och kan då som lägst betala 6000 kr. Tänk gärna på Sörens Minnesfond till förmån för ungdomsverksamheten på Kumla Golfklubb bg

11 Ännu en golfsäsong Under säsongen har vi haft många olika aktiviteter och tävlingar som vanligt och det har varit Ladies Trophy, Triss Lady, inbjudningstävlingar, vår egen damgolf samt nytt för i år, Qtee Matchplay. Det som jag tycker var roligt med det sistnämnda var att det var så många som ställde upp och spelade matchspel vilket kan vara positivt inför kommande års Ladies Trophy. Jag vill tacka och gratulera alla er som deltagit och varit arrangörer i våra olika evenemang under Första grattis går till Mimmie Södergren som vann vårt Qtee Matchplay och gick vidare till riksfinal i Nynäshamn, det blev inte Europafinal i Turkiet men bra kämpat i alla fall. Nästa grattis går till Siw Persson som vann damgolfens avslutande ShootOut. Tredje grattis går till Låtta Götemo och Jill Persson som vann vårt klubbkval i Triss Lady och fick därmed spela regionfinal på Mellringe GK. Stort tack till Annika och Vivi som arrangerade en hellyckad hemlig resa. Både arrangemang och väder var perfekt. Verkar nästan som om damerna har kontakter på SMHI eller kanske någon ännu högre upp?! Resan gick i år till Orresta GK, en mycket vacker och rolig bana och även fast det var mycket vatten så var det ingen som badade i år varken spelare eller bag! Vi fick ett varmt mottagande av en trevlig klubbrepresentant som berättade lite om bana och klubb. Dessutom, bara för vår skull, kastat ut herrarna från sitt omklädningsrum så att alla vi damer skulle få plats. Varför har herrarna större omklädningsrum överhuvudtaget? Efter avslutad runda blev det en god middag och prisutdelning med många fina priser som vanligt. Stort tack till Front Line reklam som alltid generöst ställer upp med jättefina priser till vår egen damtävling. Och slutligen, tack alla ledamöter i damkommittén, där alla har hjälpts åt med alla olika evenemang. Ett särskilt tack vill jag rikta till Annika, Siw, Vivi, Gunilla, Lotta och Agneta som efter denna säsong beslutat sig för att dra sig tillbaka från kommittéarbetet för att ge plats åt nya friska damer och idéer. Vi som kvarstår i damkommittén är undertecknad och Karin Karlsson, de nya medlemmarna är Ann Johnsson- Eklund, Pernilla Skinnars och Mimmie Södergren, ni är hjärtligt välkomna och jag tror nog att vi ska kunna ha lika roligt tillsammans. Ha nu en riktigt skön höst och vinter så hoppas jag att vi ses på upptaktsmötet och golfbanan nästa säsong. Utmärkt höstskick på banan eva pålman ordf. damkommittén Banan har under hösten fått mycket beröm både från medlemmar och gäster. Många anser att den aldrig varit bättre än i september oktober i år. Man kan säga att efter midsommar har den varit tillfredsställande, för att sedan bli allt bättre. Detta gäller alla hål, från tee till green. Det goda höstskicket är särskilt glädjande mot bakgrund av de ordentliga problem vi hade med omkring en tredjedel av greenerna under våren, och en bit in i juni. Problemen löstes i samarbete med SGFs bankonsulent. Men under en period fick spelarna nöja sig med starkt förminskade greener på en del hål, medan övriga greenerna var täckta av växtdukar. I några fall måste vi t.o.m tillgripa provisoriska greener under kortare tid. Det positiva detta var att greenerna ganska snabbt växte ihop och efter hand blev riktigt bra. Själva har vi naturligtvis lärt en läxa och har bättre handlingsberedskap om något liknande händer i framtiden. Styrelsens förslag till årsavgifter 2008 Styrelsen föreslår i princip att nuvarande årsavgifter för seniormedlemmar behålls oförändrade under För greenfeemedlemmar föreslås dock en förbättring såtillvida att de erhåller två personliga vardagsgreenfeebiljetter (4 st om de dessutom innehar spelrätt eller kapitalinsats) inom ramen för sitt medlemskap. Spel på lördag eller söndag kan ske mot erläggande av två personliga vardagsgreenfeebiljetter. Styrelsen föreslår vidare att passiva medlemmar erhåller en personlig vardagsgreenfeebiljett för att möjliggöra spel på vår bana vid något tillfälle under året, dock ej i form av deltagande i någon tävling. Fakturor i enlighet med styrelsens förslag utsändes omedelbart i början av oktober. Ungdomar och juniorer När det gäller ungdomar och juniorer har Kumla betydligt lägre årsavgifter än alla andra klubbar i distriktet. Eftersom Kumla samtidigt torde tillhöra de klubbar som satsar mest på ungdomar, och vill fortsätta att göra så, finner styrelsen det väl motiverat att föreslå en höjning av årsavgiften för samtliga åldersgrupper upp till och med 21 år med 150 kr/år. Även efter denna höjning kommer vår klubb att ligga under avgifterna 2007 för alla klubbar i distriktet om man räknar samman utgående årsavgifter i intervallet år. Greenfee 2008 När det gäller greenfeeavgifterna har styrelsen beslutat att inte genomföra någon höjning utan behålla de avgifter som gällt ett antal år, även om en del klubbar i distriktet justerat upp sina nivåer under senare tid. Styrelsen bedömer att det i dagsläget är bättre att försöka öka volymen greenfeespel på banan till vad som gällde för 3 4 år sedan och den vägen öka intäkterna. Bagskåp Slutligen har styrelsen beslutat att höja årsavgiften för bagskåp med 50 kr till 300 kr/år. Samtidigt beslutades att positivt överväga anskaffning av ytterligare ett antal skåp om någon längre kö skulle uppkomma. 11

12 B FÖRENINGS- BREV KUMLA 1 PORTO BETALT PORT PAY P69 JACKS REGELHÖRNA Hej alla regelintresserade REGEL 28 handlar om ospelbar boll. Spelaren får förklara sin boll ospelbar var som helst på banan utom när bollen är i ett vattenhinder. Spelaren avgör ensam om hans boll är ospelbar. Om spelaren anser att hans boll är ospelbar, skall han, med ett slags plikt spela en boll från föregående plats droppa en boll inom två klubblängder. Om bollen låg i en bunker skall den droppas i bunkern. droppa en boll på flagglinjen. Om bollen låg i en bunker skall den droppas i bunkern. Man måste hitta bollen för att kunna tillämpa alt. 2 eller 3. Om en boll som återfinnes uppe i ett träd förklaras som ospelbar, får spelaren droppa inom två klubblängder från en punkt på marken rakt under där bollen sitter i trädet. Detta kan då vara på en green. Således ett exempel på ett av de sällsynta tillfällen då en boll får droppas (och inte placeras) på en green. Svaret på förra hörnans regelfråga är att man skiljer på förlorad boll och boll som är out-of-bound. Båda fallen är exempel på bollar som inte är din boll i spel. Men en boll som är out-ofbounds är inte ett exempel på en boll som är förlorad. Med förhoppning om en snabb vinter! Jack Dagens fråga: Är det tillåtet att droppa bollen i ett vattenhinder då man skall ta lättnad för en boll som ligger ospelbar bakom en sten på fairway? Vattenhindret befinner sig inom två klubblängder från bollens ursprungsläge. Sett och hört För kännedom inför 2008 Ändrad tid mellan bollarna Det har visat sig att tidsavståndet 7,5 minuter blir för litet när banan är fullbokad med 3- och 4-bollar, vilket oftast händer på lördag och söndag förmiddag. Tidsavståndet kommer därför att till nästa år ändras till ca 8,5 minuter genom att en starttid per timme tas bort. Av praktiska skäl får ändringen genomslag alla dagar i veckan. Det kan synas vara en liten ändring men erfarenheten visar att den kan få stor betydelse för att hålla nere väntetiderna på banan och därmed rondtiderna. Kansli information BAGSKÅPEN Töm bagskåpen senast sista november så att städning kan ske. Meddela kansliet om du vill fortsätta hyra bagskåp God Jul och välkomna till bords! Restaurangen har lunchöppet mellan Hög tid att boka julbord. Välkommen! Bokning av julbord förbokas på tel Redaktionsrutan Material till Golfaren: Art & Original, Bergkulla, Glasnhammar Att.: Raija Keltto. Tel Fax e-post: Glada gänget i nyrustat ungdomsrum. Ungdomsrummet har fått en ansiktlyftning i form av nytt golv, nya tapeter och nytt möblemang. Skönt att ha något eget att mysa och fika tillsammans i med kompisar. Adress till klubben: Kumla GK / Marknadskommittéen Box 46, KUMLA

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt.

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt. Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 oktober 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson,

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det.

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det. Lite kvar Sommaren har passerat och så även sensommaren. Hösten närmar sig obevekligt och så även slutet på denna säsong av golfande. Vår bana börjar även den ikläda sig höstskruden, grönskan börjar avta

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Sammanställning av enkäterna

Sammanställning av enkäterna Sammanställning av enkäterna Under senhösten gjordes två enkäter som besvarades av medlemmar respektive gäster. Ovanligt många svar från gäster och framförallt medlemmar har gett mycket värdefull input.

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar:

Partille Golfklubb presenterar: Partille Golfklubb presenterar: Göteborgs närmaste golfbana T io minuter från centrala Göteborg ligger Partille Golfklubb en omväxlande skogsbana med mycket vacker layout. Banan invigdes 1988 och 2008

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare Månadsbrev november- januari 2013/2014 för Bråvikens GK Nu börjar det lacka mot jul och vår bana har gått i vinteride. Nästa månadsbrev kommer i februari

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 12 okt 2014 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 12 okt 2014 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 12 okt 2014 mellan kl 09.00-13.30 Plats: Klubblokalen Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Åsa Johanson (09.00-12.20)

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 Beslutande organ 3 Verksamhet 4 Tävlingsform 5 Arrangemanget Liberian Open 6 Vandringspris

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Martin Engström. Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Claes Carlstedt.

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Martin Engström. Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Claes Carlstedt. Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 7 november 2016 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Martin Engström. Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist,

Läs mer

INBJUDAN TILL CITROËN GOLF TOUR 2009. www.citroëngolftour.se SPORTS

INBJUDAN TILL CITROËN GOLF TOUR 2009. www.citroëngolftour.se SPORTS INBJUDAN TILL CITROËN GOLF TOUR 2009 www.citroëngolftour.se SPORTS 08Tack! Den tionde upplagan av Citroën Golf Tour blev en ännu större succé än tidigare år. Tack alla ni som deltagit i de lokala klubbtävlingarna,

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Q Scramble 2009 Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Company Finalen flyttar till Barsebäck! Open! Sydafrika resa i 1:a pris! Nytt

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17.

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17. Nyhetsbrev 2 2017 Årsmöte Välkomna till Årsmöte Lördagen den 25 mars klockan 10.00 på Öregrunds Golfklubb. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 4 mars. Kallelsen har

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

GOLFAREN. Välkommen att bli medlem i onsdagsgänget! GOLF CAMP GOLF CAMP

GOLFAREN. Välkommen att bli medlem i onsdagsgänget! GOLF CAMP GOLF CAMP 1 (6 ) GOLFAREN NYHETSBREV för dig som är medlem i Kumla Golfklubb GOLF CAMP GOLF CAMP Välkommen att bli medlem i onsdagsgänget! som du kanske observerat, hjälper frivilliga seniorer banpersonalen på onsdagsförmiddagarna

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 Team-Handigolf Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg. Redaktör Conny Dahlberg. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 INNEHÅLL 1. Inledning. 2. Smålands

Läs mer

Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april

Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april 1 En historisk tillbakablick - kompletteras 2 50-årsjubileum 1966-2016 Mål Att under hela 2016 få en röd tråd att vi fyller 50 år Avslutas med spel- och festvecka 24

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN Höstmöte 2017-11-21 WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2018 Wattholma Golfklubb Salsta Industrihus 743 92 Vattholma Tel 018-350 340 www.wattholmagk.se Org nr 802445-6785 Wattholma Golfklubb är en ideell

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Det yttersta målet för klubbens verksamhet är en nöjd golfspelare medlem eller greenfeegäst, som upplever att han/hon kan spela

Läs mer