Norrbottens ungdoms- och skytteförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrbottens ungdoms- och skytteförbund"

Transkript

1 Norrbottens ungdoms- och skytteförbund Protokoll fört vid styrelsemöte i Frivillighuset, Boden. Närvarande: Harry Thorneus, Lars-Erik Kemlén, Jan-Olof Lampinen, Stefan Nilsson, Sture Nilsson, Tommy Åkerström, Robert Ek och undertecknad Henry Johansson 1. Mötet öppnas: Efter gemensam måltid på I 19 hälsade ordföranden Harry Thorneus välkommen till Frivillighuset och förklarade mötet öppnat. 2. Anmäldes en övrig fråga till dagordningen; postgiro SM fält Justering: Jan-Olof Lampinen valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 4. Föregående styrelseprotokoll från 30/4 lades med godkännande till handlingarna. 5. Rapporter: Ordföranden - att genomförandet av JSM/RM gick enligt ritningarna med endast ett par obetydliga missar och att lovorden varit genomgående mycket positiva såväl från SkytteUO som enskilt och i Svenskt skytte - att förberedelserna för SM fält 2007 är i gång, två planeringsmöten har hållits, de flesta ansvariga funktionärer har utsetts och I 19 har tagit på sig stort ansvar för bistånd, bl a vad gäller markarbeten som snart påbörjas och att regementet blir central plats för tävlingarna - att militära NM, tillika förvm inför 2008, kommer att genomföras i Boden v , att ordföranden blir ansvarig ledare för detta arrangemang samt att skytteförbundet kommer att tilldelas vissa betalda uppdrag - att SkytteUO:s semestervecka för ledare i Norrbotten genom förbundets bistånd lockade 52 deltagare och blev genomgående lyckad och att förbundskassan tilldelades kr för uppdraget Förbundssekreteraren - att JSM/RM kommer att ge en nettobehållning till ungdomsskytteförbundet på runt kr då alla utgifter nu är erlagda och kvarvarande intäkter på cirka kr förväntas från SISU - att förbundets hemmabanetävlingar är genomförda, dock med lägre antal deltagare än förra året (127 mot 182), resultatlistor är utsända och prisanskaffningen påbörjad. Behållningen beräknas till cirka 6000 kr - att inbjudan till fält-sm är påbörjad trots att det ännu inte är klart om kvot-systemet kommer att kvarstå (se nedan p 6) - att kalender för 2007 för tävlingsprogram med vissa uppgifter ifyllda har skickats till grenledarna för fortsatt åtgärd så att programmet kan fastställas vid decembermötet -att FSR utreder grenvisa skytteveckor för framtiden och att det redan nu är beslutat att v blir korthållsvecka med SM-dagar 3-5 augusti - att årets JSM och Skol-SM genomförts med goda resultat och under budgeterad ekonomi bl a för att lagledarna Leif Sandberg och Jan-Olof Lampinen samtidigt på SkytteUO:s bekostnad följt tävlingarna som representanter för nästa års JSM - att förbundsmedaljer för tre års behov har inköpts och mästerskapsmedaljer erövrade 2005 är under utdelning

2 Förbundskassören - att ekonomin ligger på en balanserad nivå, skytteförbundets tillgångar inkl papper är kr, ungdomsskyttförbundets minus och JSMRM-girot som skall tillföras ungdomsförbundet är i nuläget på kr - att 17 föreningar ännu inte har erlagt förbundsavgift för Krav ut inom kort - att alla föreningar utom Övertorneå har erlagt anmälningsavgifter till förbundets hemmabane - att ett 20-tal föreningar ännu inte erlagt förundsavgift för 2006 Grenledare 10 m genom Robert Ek - att närmast förestående är programarbetet och utskick av inbjudan till Skyttiaden Grenledaren 50 m genom Sture Nilsson, se bil 1) - att målet med 40 deltagare i förbundstävlingar ännu inte nåtts Grenledaren 300 m ej närvarande Grenledaren fält gevär genom Jan-Olof Lampinen - att det planeras för en ny spännande säsong med bl a SM på hemmaplan och att banfältskjutningarna fortsätter i ungefär samma omfattning som tidigare - att frågan om kvotskyttar kommer att avgöra upplägget av SM-uttagningarna Grenledaren K-pist genom Stefan Nilsson..se bilaga 2) Utbildningsledare/Tjejkonsulent genom Josefine Engman ej närvarande SSO Lars-Erik Kemlén - att besiktningar och kontroller genomförts enligt gällande direktiv 6 Beslöts efter diskussion att på FSR:s snabbenkät svara att förbundet röstar för att öppna SM skall gälla för gevär fält och bana enligt nuvarande skrivning enligt skytteregelboken, dvs bort med kvotskyttesystemet 7 Beslöts att fr o m 2007 även anordna hemmabanetävling för Ak 4 i en klass med 25 skott från 200 meter och att tävlingstiden blir samma som för övriga vapen 8 Jan-Olof Lampinen redovisade förslag till klassificering 2007 av förbundets fältskyttar enligt det uppdrag som grenledarna fick vid förra styrelsemötet.. Beslöts att övriga grenledare skulle tillställas hans sammanställning och upprätta en liknande för redovisning på decembermötet,...bilaga 3) 9 Beslöts att efter avslutande av ekonomi JSM/RM behålla postgiro och nyttja detta för transaktioner under fält-sm 10 Beslöts att nästa styrelsemöte hålls söndagen den 10 december i Frivillighuset och börjar med lunch på I 19 kl varefter förhandlingarna startar kl Tackade ordföranden för visat intresse och avslutade styrelsemötet Protokoll: Henry Johansson Justering: Henry Johansson Jan-Olof Lampinen Harry Thorneus förbundssekreterare Jan-Olof Lampinen Harry Thorneus

3 Sändlista Förbunds/Styrelseordf. Harry Thorneus Hedersordf/Förbundssekr Henry Johansson Hedersledamot Sven Selberg /A-post Kassör Carina Martinsson Grenledare 300 m Donald Johansson Tomas Lindblom Grenledare fält Jan-Olof Lampinen Robert Grape Grenledare50 m Sture Nilsson Tommy Åkerström Grenledare 10 m Robert Ek Lennart Blom Grenledare K-pist Stefan Nilsson Dennis Sundkvist /A-post Förbundets sakkunnige Nils Ström Tjejkonsulent/utbildningsledare Josefine Engman SSO Lars Erik Kemlén /A-post Styrelsesuppleant Kent Isacsson Bilaga 1, korthåll rapport Korthållsläget (inför styrelsemöte Vi har nu tre väl fungerande anläggningar med 10 tavlor som i stort sett fungerade klanderfritt under J- SM et.. Ett motorhaveri var enda problemet. Viktigt att vi utnyttjar utrustningarna på rätt sätt. Ev kan Piteå tänka sej att låna 5 ställ av Övertorneå under vinterhalvåret Reklamation ska sammanställas o skickas till Megalink angående dålig kvalitet på dukarna Tävlingsmässigt har säsongen varit riktigt bra. Vi har exempelvis minst 3 tjejer som håller hög klass Veteranerna som vanligt nära toppen. Planering inför nästa säsong innebär att vi lägger in landslagsuttagningarna i programmet. Totalt sett någon tävling färre under sommaren samt förhoppningsvis fler under mörkaste vinterperioden. Vi måste jobba aktivt för att folk ska tycka att det är lönt att åka på tävlingar i korthållsfält. Fler kombinationstävlingar kan vara melodin alt fler statiner-.. Sture och Tommy

4 Bilaga 2 Ak 4/K-pist rapport Tävlingsframgångar under 2006 Ak-4 Riksmästerskap Enköping Fältskjutning: Riksmästare Stefan Nilsson Norrbottensgruppen efter 2 särskjutningar Silver: Erik Berg Norrbottensgruppen Brons Ulf Lindeberg, Norrbottensgruppen (4:a Rolf Sehlberg Norrbottensgruppen) Lag Fält 1:a Norrb-grp Lag 1 Erik Berg/ Ulf Lindeberg 2:a Norrb-grp Lag 2 Stefan Nilsson/ Alf Granqvist, 3:a Norrb-grp Lag 5 Rolf Sehlberg/ Lennart Johansson Banskjutning: Riksmästare Conny Pettersson Lappl-Jägar-grp efter särskjutning Silver Ann-Charlotte Lind Lappl-Jägar-grp Brons Tage Ansen Gotland Lag Bana 1:a Norrb-grp Lag 2 Stefan Nilsson/ Alf Granqvist 2:a Norrb-grp Lag 5 Rolf Sehlberg/ Lennart Johansson 3:a Lappl-Jägar-grp Lag 1 Conny Pettersson/ Yngve Lahti Sammanfattningsvis: Norrbotten gör ett lika bra Riksmästerskap som ifjol Vi tar 11 av totalt 12 medaljer. Nästa år kan Ak-4 erhålla SM-status!! Kommer troligen att gå på Gotland tillsammans med K-pist SM. Förbundsmästare Fältskjutning Ulf Lindeberg Piteå Förbundsmästare Banskjutning Ulf Lindeberg Piteå Tävlingsframgångar K-pist 2006 SM Falun Banskjutning ställning vet. Dennis Sundqvist Piteå GULD! Förbundslag vet. GULD! Föreningslag Ale Silver, Piteå Brons Banskjutning Liggande sen. Eva Pettersson Ale Silver! Föreningslag Ale Brons Liggande vet. Herbert Westerberg Nja Brons! Förbundslag Silver Ett mycket framgångsrikt SM, 8 medaljer varav 3 individuella! Värmlandsserien, många fina placeringar. Norrbotten tar hem vandringspriset förbundslag för alltid! Ale vinner elitserien. Värmlandsseriens final Karlstad sen. Eva Pettersson Ale Totalsegrare! BW-Knallen Herbert Westerberg Nja Totalsegrare! Förbundslag 1:a

5 Förb.M. Bana Ställning sen Stefan Nilsson Ale GULD Vet. Dennis Sundqvist Piteå GULD Liggande sen. Stefan Nilsson Ale GULD Vet. Rolf Marklund Mellanström GULD Fält sen. Stefan Marksved Ale GULD Vet. Martin Lundqvist Mellanström GULD Förb.Hemmab. Sture Grahn Piteå Totalsegrare. Lag. 1.a Piteå Sture Grahn/ Dennis Sundqvist. Stefan Nilsson Grenledare K-pist

6 Bilaga 3 Klassificering fält 2007 Klass F ELIT Klass F 4 Skytt Förening Skytt Förening 1 Joakim Nordlund S 3 1 Gunnar Sundelin Niemis 2 Leif Sandberg Kalix 2 Alf Edin Ale 3 Jan-Olof Lampinen S 3 3 Tommy Åkerström Niemisel 4 Robert Grape Niemis 4 Sven Edlund Piteå 5 Donald Johansson Ale 5 Kenneth Jatko Pajala 6 Gustav Lövgren Niemisel 6 Rolf Jakobsson Persön 7 Stefan Sundelin Övertorneå 7 Tore Jakobsson Persön 8 Rune Skarpsvärd Pajala 8 Arne Lindkvist Niemis 9 Harry Östling F 21 9 Per Östling F Tomas Lindblom Notviken-Bj 10 Matthias Lampinen S 3 11 Fredrik Kaarle Niemis 11 Emil Johansson Ale 12 Peter Östling F Alexander Emanuelsson Juoksengi 13 Niclas Grape Niemis 13 Peter Grym Kuivakangas 14 Urban Johansson F Anton Lindfors I Patrik Lindfors I Emil Huuva Niemis 16 Ove Emanuelsson Juoksengi 16 Mikael Andersson Töre 17 Tommy Öhman Råneå Klass F3 Klass F2 Skytt Förening Skytt Förening 1 Kent Isacsson S 3 1 Pernilla Sirviö Niemis 2 Göran Stridsman Niemis 2 Mia Jakobsson Persön 3 Robert Ek Kalix 3 Linus Blomkvist Råneå 4 Per-Åke Harila Haparanda 5 Hampus Stenlund I19 6 Lars Löpare Juoksengi 7 Karl-Anders Lehto Niemis 8 Jan-Ola Pettersson Överkalix 9 Roger Andersson Notviken-Bj 10 Johanna Fogman Kiruna 11 Josefin Sandberg Kalix 12 Anders Nordström Råneå 13 Lisa Löpare Juoksengi

Blekinge Skyttesportförbund

Blekinge Skyttesportförbund Blekinge Skyttesportförbund Verksamhetsberättelse 2013 Styrelse, sektioner, grenledare, ombud Ordförande Håkan Sigurdsson V.ordförande, ledamot Pär Karlsson Ordf. Utb.sektionen Förbundssekreterare, ledamot

Läs mer

KalIX-leIf LINDA. snabb- tog sm-guldet. GrENöVErskrIDaNDE lerduveläger. satsning HOs. PistOlskyttaR FEMTEPLATS FÖR PÅ VÄRLDSCUPEN FÖR UNGDOMAR

KalIX-leIf LINDA. snabb- tog sm-guldet. GrENöVErskrIDaNDE lerduveläger. satsning HOs. PistOlskyttaR FEMTEPLATS FÖR PÅ VÄRLDSCUPEN FÖR UNGDOMAR SVENSK WEBBtidNiNG nummer 2 2013 KalIX-leIf tog sm-guldet GrENöVErskrIDaNDE lerduveläger FÖR UNGDOMAR 24 TIMMARS SKYTTE I KRISTIANSTAD satsning HOs snabb- PistOlskyttaR FEMTEPLATS FÖR LINDA PÅ VÄRLDSCUPEN

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27.

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Till samtliga föreningar Förbundsstyrelsen, kretsarna och rikstränarna för kännedom Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Förare: Marcus Igelström Fotograf: Arne Hedin Quality Hotel Arlandastad 2014-03-01 ~ 1 ~ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3-5 Röstlängd

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Frostabladet. Ordföraren har ordet

Frostabladet. Ordföraren har ordet FROSTA OK-ORIENTERARKLUBB I HÖRBY Frostabladet Ordföraren har ordet Så har vi klarat av ett årsmöte till. Åren går fort, när orienteringssäsongen i princip pågår hela året. Men det är inte fel att klubbmedlemmarna

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 13 augusti 2014 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sune Andersson Sören Johansson Britt-Marie

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Skytteårsboken 2007-2008

Skytteårsboken 2007-2008 Skytteårsboken 2007-2008 Utgiven i juni 2007 Skytterörelsens Ungdomsorganisation Skytterörelsens Ungdomsorganisation Box 5435 114 84 Stockholm. Besöksadress: Östhammarsgatan 70, 1 tr Tel: 08-663 63 50

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1

PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1 Årgång 7 Nr 8 November 2004 PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140220 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA

Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140220 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140220 i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA Carl Ragnarsson CRA Helena Axelsson HAX Pontus Silow PSI P O Eriksson POE Övriga:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse... 3 Styrelsens sammansättning... 3 Uppföljning av styrelsens verksamhetsplan för 2014... 3 Styrelsens verksamhet... 4 Aktivitetsområden... 4 Arrangemang,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer