Juli 1943 juni 1943 November 1946 Biljetter på Västergötland-Göteborgs Järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juli 1943 juni 1943 November 1946 Biljetter på Västergötland-Göteborgs Järnväg"

Transkript

1 B Juli 1943 juni 1943 November 1946 Biljetter på Västergötland-Göteborgs Järnväg ertil Isaksson,boende på Lundbyvägen i fastigheten Solglimten i Gråbo, har sparat ett antal månadskort på Västgötabanan gällande sträckan Gråbo - Göteborg från år 1943 till år Det vänstra kortet överst på sidan är troligen för minderårig under 18 år vilket då kostade kr.12:95 medan månadskortet för vuxna betingade ett pris på 25:90. Färgen på månadskorten varierade under åren. Även utseendet förändrades. Från år 1943 till 1946 märks ju förändringen tydligt. Baksidans text förändrades inte så mycket efter 1946.Vid inköpstillfället klipptes biljetten i höger hörn efter en linje och blev sedan giltigt efter att man skrivit sin namnteckning på framsidan. Dokument i Stora Lundby Hembygdsförenings samling. Fakta: Bertil Isakssons Text och bild: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 1193

2 I febr kostade månadskortet fortfarande kr. 25: kostade månadskortet i augusti 28:00 kr. men i men priset sjönk till 27:00kr. i september. Även utseende och nummerserien förändrades månadsskiftet aug.- sept. Kanske Statens järnvägars övertagande av Västergötlands-Göteborgs Järnväg hade med förändringen att göra. År 1959 hade priset på månadskortet stigit till 49:00 kr. Även år och månadsangivning hade förändrats. Kortet till höger var månadskort för buss, alternativt tågresor. Det gällde endast för en tur och retur-resa per dygn och ett hål klipptes av konduktören på aktuell dag. Dokument i Stora Lundby Hembygdsförenings samling. Text och bild: Karl Gustafsson Ordningsnr. 1194

3 . V Gångbiljett!!!. estergötlands-göteborgs Järnväg fordrade under dom första årtiondena på 1900-talet gångbiljett för att få använda banvallen som promenadväg. Edvard Olausson som köpt gångbiljett nr. 674, se ovan, ägde en vattendriven såg i Stannum alldeles intill Stannums station, och när man vet hur byvägarna slingrade sig på den tiden kan man förstå hans investering. Som synes gällde biljetten 5 månader och kostade 3 kr. Baksidan av biljetten, se nedan, innehåller villkor och förhållningsregler som åvilade biljettinnehavaren.. Bild nr.36 och 262 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.2.

4 P Stannums stationshus på 1910-talet. ersonerna på bilden är stinsfamiljen Rundqvist. En tragisk olycka drabbade familjen Rundqvist på 1910-talet, då tre av flickorna som är med på bilden omkom vid bad i dammen som finns ovanför stationsområdet. Stannums stationshus med gamla skyltar och lampa. Stationsföreståndare Rundqvist med två döttrar, Edit och Mabel sittande till vänster, samt två systrar Anna och Rut, boende intill stationen.,. Bild nr.13 och 636 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text: Dagny Andersson och Karl Gustafsson. Ordningsnr.31.

5 D Flygfoto över Gråbo taget år et fanns fyra affärer i Gråbo under en lång period. Konsum ligger vid stationsområdet, en tvåvåningsbyggnad alldeles där banvallen korsar Lundbyvägen. Albin Johanssons höll till på andra sidan banvallen, också intill Lundbyvägen. Uppe vid Gråbokrysset och Sniken ligger Ernst Svenssons lanthandel och på andra sidan vägen har vi Albert Larsson affär. I förgrunden till vänster håller Stakeberg på att bygga ett hus där Gråboborna sedan kunde inhandla charkuterivaror. Till höger uppe vid Monvägen har Martin Pettersson börjat driva en handelsträdgård. På Snikaplan uppe vid skolan bygger Konsum snart en ny affärsbyggnad och flyttar från stationsområdet. Där låg tidigare en såg och ännu tidigare en smedja. Träden som stationspersonalen planterade i början på seklet vid järnvägsstationen har nu blivit en lummig alle. I förgrunden ser vi Fridhem, förr kallad Knepplakullen, dit Ernst Olsson hade flyttat från mellangården i Olstorp. Längst upp i bild ligger Moslätt där familjen Skoog driver jordbruk, men vars mark nu mest består av grustag och en damm. Som vi ser på bilden var Gråbo ett jordbrukssamhälle 1934, och nybyggnationen var mycket liten fram till 1960-talet, och tog inte fart förrän efter Järnvägens nedläggning år Bild nr.8 i Stora Lundby Hembygdsförening fotosamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.5.

6 B Flygbild över Gråbokrysset. ilden är tagen någon gång mellan år Konsum har nu flyttat från stationsområdet till den gamla lekplatsen mitt emot Lekstorpsskolan, Snikaplan. Gråboborna hade fyra livsmedelsaffärer att välja på. Närmast på bilden har vi August Nilssons, och gavel mot gavel på andra sidan Lundbyvägen låg Albert Larssons spec. och diversehandel, samt till vänster ser vi den nybyggda konsumbutiken och nere vid stationsområdet fanns Albin Johanssons livsmedelsaffär. Dessutom kunde Gråboborna inhandla charkuterivaror hos Stakebergs vars hus låg där servicehusen ligger nu. Bild nr. 7 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnt.49..

7 D Gråbo station i början av l900-talet. et här fotografiet är troligen taget före invigningen av Vestergötlands-Göteborgs Järnväg. I januari år 1900 började den reguljära trafiken, medan invigningen av banan dröjde till den 16/7, i samband med Kung Oscar II sommarvistelse på Marstrand. Kung Oscar skulle nämligen förrätta invigningen. Under så gott som hela byggtiden av Västgötabanan var arbetsnamnet på stationen Stora Lundby. När byggtiden närmade sig slutet kom postverket in med synpunkter på namnet. Stora Lundby var för likt andra poststationer i riket, och risken för förväxling vid postsortering ansågs för stor. Även Hjällsnäs som marken tillhört där stationen låg var olämpligt. Gråbo heter ett gammalt prästänkearrende som ligger närmare Stannum, och det tyckte baningenjören var ett passande namn på stationen. Det rådde, som Lars Edmundsson som forskat i Stora Lundbys historia, lite skämtsamt uttryckte det, ett grått förhållande mellan Hjällsnäsborna och Västgötabanan efter diverse tvister angående banvallens sträckning, och dessutom hade nog banans ledning uppfattningen att Stora Lundby hade snålat med aktieteckningen. Bergum t.ex. hade satsat 50000:- kr. medan Stora Lundby endast hade köpt aktier för 10000:- kr. Vi får ändå vara tacksamma för att man inte valde namnet på en fastighet som låg ganska nära stationen, nämligen Sniken. Man har under årens lopp vid flera tillfällen försökt ändra namnet, pristävlingar med namnförslag har utlysts, vackra namn har t.o.m. prisbelönats, men namnet Gråbo har hittills stått emot alla attacker. Bild nr. 361 i Stora Lundby Hembygdsförenings fotosamling. Bildbehandling och text; Karl Gustafsson. Ordningsnr.6.

8 D Gråbo Järnvägsstation den 16/7 år en här dagen invigdes Westergötland-Göteborgs Järnväg av Kung Oscar II, med ett extratåg från Skara till Göteborg. Att det var en stor dag för invånarna i Stora Lundby kan vi förstå när vi betraktar bilden ovan. Alla var festklädda och man hoppades att få se skymt av den populäre landsfadern och att få utbringa hurrarop. Margareta Nilsson i studiecirkeln Bygd i förvandling, berättade att även Sjöviksbor hade mött upp med blommor, men att tåget bara tuffade förbi och kungen visade sig ej. De besvikna Sjöviksborna vände dock det hela till munterhet då en förvånad banvakt kom cyklande på sin dressin och blev överhöljd med blommor och hurrarop. Att den åldrige monarken behagat ta sig en lur är inte heller att förvåna sig över. Med en tåghastighet som inte översteg 45 km. i timmen och uppehåll och uppvaktning vid större stationer, måste resan Skara-Göteborg tagit lång tid. Bild nr. 362 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text; Karl Gustafsson. Ordningsnr.23.

9 P Restaurang Strandkullen. å Toppen av Björbo Huvde anlade Vestergötlands-Göteborgs Järnväg någon gång i början på l900-talet en restaurangbyggnad med strandpromenad som gick runt kullen, bryggor och badhus, och så småningom även ett flertal övernattningsstugor som fortfarande ligger kvar uppe på toppen. Namnet på restaurangen blev Restaurang Strandkullen, som kanske var lättare att marknadsföra än Restaurang Björbo Huvde. Den blev snart en samlingspunkt för Björboholmsocieten, där man ordnade maskerader, baler och andra fester eller bara samlades för att förfriska sig med på den tiden populära punschen, eller ta en stärkande promenad runt kullen och upp för dom branta trappavsatserna med den vackra utsikten över Mjörn. Lennart Orrefeldt, född och uppvuxen i Björboholm, som i tonåren, omkring 1930, fick hjälpa till med allehanda sysslor på restaurangen, berättar att fina sommardagar med bra vind kunde det hända att Alingsås Segelsällskap gjorde strandhugg på Strandkullen. Fru Fors, som arrenderade Restaurangen höll sådana dagar särskild utsikt över sjön för att se om några segel dök upp vid Sunneröns sydspets. När dom siktades blev det brått för personalen att duka fram och kyla drycker till törstiga seglare. Lennart berättar att det var en vacker syn att se Björboholmsviken intagas av smäckra segelbåtar med vita segel. Starköl var det som då gällde, men Strandkullen som i dessa restriktionstider inte hade några sprit och vinrättigheter, skulle egentligen inte få servera starkare drycker än Lyckholms Ljusa, klarade det problemet efter-som man kylde dryckerna i zinkbaljor med is, vilket gjorde att etiketterna lossnade och ev spritspioner inte kunde se vad som serverades. Vid ett tillfälle var seglarnas törst särskilt stor eller starkölslagret för dåligt, och då Lennart frågade Fru Fors hur man skulle lösa problemet, svarade hon: Ta utav de svaga, dom märker nog inte någon skillnad nu. Bild nr.566 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text: Lennart Orrefeldt och Karl Gustafsson.Ordningsnr.17.

10 Björbo Huvde. ykort från första decenniet av 1900-talet. På denna bild har Restaurang Strandkullen Vendast en våning. Inga stora sommarhus syns ännu vid strandkanten i Björboholmsviken. I Början av 1910-talet byggdes Restaurang Strandkullen på med en våning. Det blev en perfekt punschveranda. Så här såg restaurangen ut till slutet 1930-talet då den brann ner. Nu finns endast grunden kvar och en källare. Restaurangen byggdes upp igen, men då nedanför själva kullen. Bild nr.552 och 16 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text; Karl Gustafsson. Ordningsnr.18

11 Gråbo Järnvägsstation år tationsinspektör Lundgrens barn, Elsa och Fritz, framför stationshuset. På det från början Skala stationsområdet planterades det en alle som vi fortfarande har en del träd kvar av. Här ser vi hur växtligheten har börjat bädda in stationen i grönska i form av häckar och träd. Den här bilden är från år Bild nr. 3 och 363 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildarkiv. Bildbehandling och Text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.20..

12 Stationshuset i Gråbo på 1920-talet. ägg märke till att snickarglädjen på gavlarna nu är borta. Även här poserar två barn Lframför stationshuset, dessa är dock okända. På 1940-talet hade Gråbo Järnvägsstation begåvats med kioskrörelse. Bild nr. 146 och 375 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.21.

13 P Georg Anderssons sista dag som stationsmästare i Stannum. ostmästare Tor Cullberg avtackar Georg Andersson vid Västgötabanans nedläggning den 27/ Georg fick sin första anställning vid Västgötabanan i Mariestad som banarbetare den 2/ Under åren i Mariestad tjänstgjorde han senare som linjevikarie på stationerna runt Mariestad. De flesta stationerna var förenade post och järnvägsstationer, så det var inte bara järnvägstjänst, utan även postgöromål att syssla med. Den 1/ blev det flyttning till Gunnilse som stationskarl. År 1945 flyttning till Olofstorp tillträdde Georg tjänsten som föreståndare vid Stannum som varade till nedläggningen. I och med nedläggningen försvann Stannum som postanstalt, och Gråbo övertog Stannumsposten med lantbrevbärning. Georg tjänstgjorde fram till sin pensionering vid ilgodsexpeditionen vid Göteborgs Central. Bild nr. 325 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling: Karl Gustafsson.. Text: Georg Andersson. Ordningsnr.22.

14

15 N Gråbo järnvägsstation rivs år är järnvägen lades ner 1967, fortsatte posten sin verksamhet i huset. När det nya centrumet byggdes år 1970 och blev färdigt på sommaren flyttade posten till dom nya modernare lokalerna på Mjörnbotorget, som torget med hjälp av namnpristävling högtidligen döptes till. Under några år höll dock lantbrevbärarna till i den gamla stationen. Dom sista åren bodde Josef, ett Gråboorginal i lägenheten på andra våningen, tills det var nödvändigt att ordna en bussterminal. På denna plats kan man kanske säga att Gråbo vagga stod, och den har i även idag behållits sin betydelse som Gråbos och Stora Lundbys kommunikationscentrum. Bild nr. 46 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.24

16 Gunnar Egerbo vid järnvägskorsningen på Lundbyvägen. Bakgrunden skymtar Hermanssons Snickeri där numera Helegårdsområdets radhus ligger. I Bilden är tagen samma månad som den spårbundna trafiken på Västgötabanan lades ner, nämligen maj kom Gunnar Egerbo till Gråbo från Antens station där bemanningen hade dragits in. Han är den siste i raden av stinsar och stationsföreståndare som verkat i Gråbo. En bidragande orsak till den nedläggningen av Västgötabanan var Göteborgs Stads önskemål att få använda banvallen till snabbspårväg Göteborg-Hjällbo. I varje fall påskyndade detta nedläggningen. Bild nr. 164 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och Text: Karl Gustafsson Ordningsnr.43

17 E Nuvarande Gråbo Centrum i början av 1900-talet. tt mycket tidigt vykort med de få hus som fanns kring Gråbo vid den nya järnvägsstationen. Fotot bör vara taget från en plats nära gamla torpet Knepplakullen, senare kallat Fridhem, som låg där Konsum nu ligger. På åkern mellan fotografen och järnvägen finns nu centrumparkeringen. Huset från vänster: Villabyggnad med tillbyggd affär, byggt av J. Eriksson från Fjällared som en kort tid drev speceri- och diversehandel här. Han står som synes som förläggare för vykortet. Andra handlare i byggnaden har varit Albin Johansson, Sven Isaksson. På 1970-talet Hade Lars Pettersson El & Presentaffär. Två andra presentaffärer har avlöst varandra, Perita på 1980-talet och Pikant på tal. Nu finns en mäklarfirma i övervåningen och en video och godisbutik i affärslokalen. Huset med gaveln hitåt och bakom järnvägens jordkällare står nu närmare affären och på dess plats finns nu ett nyare hus. Över dess tak skymtar manhuset på Branten, Snik-Ernst, sedan i bakgrunden Brantens ladugård. Den större och tydligare ladugården hörde till Snika-Jonases torp. Detta döptes senare till Hagängen. Här ligger nu Hagängsvägens bebyggelse. Nästa hus, med två vita fönster är fattigstugan, Bockastuva, på det forna torpet Mossalaggens plats. Nästa vita hus är vi uppriktigt sagt osäkra på, men något annat än Albert Larssons affär kan det knappast vara, föregångare till nutidens pub. Längst till höger i fonden syns Missionshuset med sitt stall. Allra längst åt höger sticker stationshuset fram sin gavel och på bangården står en godsfinka och en personvagn. Därefter åt vänster finns en ekonomibyggnad tillhörig järnvägen. Bild nr. 621 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Okänd fotograf. Bildbehandling: Karl Gustafsson.. Text: Lars Edmundsson. Ordningsnr27.

18 E Vy över Gråbo Centrum på 1910-talet. n senare vy med i stort sett samma motiv och taget från samma plats som foto nr. 621 med vilket det bör jämföras. Skillnaden kan vara c:a år. Från vänster: Albin Johanssons speceriaffär, Johan Eriksson hade nu sålt och byggt Björkäng, nästa hus med två skorstenar. Det blev senare församlingshem.. Nästa hus kan vara nr. 2 på föregående bild som blivit vänd ett halvt varv och flyttat närmare affärsbyggnaden. Hus nr. 3 här kan vara hus nr. 2 på föregående bild. Kanske är det så. I så fall är nr.2 här ett nybygge. I nästa byggnad igenkänner vi i alla fall Hagängens Snika-Jonases ladugård. Sedan sticker missionshuset upp ur grönskan som skyler stallet. Nu har predikantbostaden och en flaggstång tillkommit. Det lilla vita huset bak stationens flaggstång torde vara Småhöga. Återstår så stationshuset med tillhörande ekonomibyggnad. Som synes skyms nästan stationshuset av uppväxande granar. Bild nr 622 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text: Lars Edmundsson.Ordningsnr.28

19 B Järnvägsspår i Björboholmsviken. ilden kan vara tagen någon gång på 1920-talet uppifrån Strandkullens restaurang på toppen av Björbo Huvde, och visar att Västgötabanan lossar och lastar gods från öarna i Mjörn, troligen i första hand Sunnerön. Där järnvägens stickspår slutade tog båtbryggan vid. Skeppsredare Valler köpte mark och byggde hus på Bua Huvde, huset till höger ungefär mitt i bild, och udden har sedan dess fått heta Vallers Udde. Bild nr. 324 och 152 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson.. Ordningsnr. 32.

20 B En banvakts vardag. anvakten skulle åka sträckan för att tillse att banan var trafikduglig. Säkerheten för tågen fick inte åsidosättas. Man hade olika arbetsmoment att utföra då banan kunde vara svårskött på vissa ställen. Sträckor med kurvor var mer arbetskrävande än raksträckor. Tågen ( tunga tåg ) som kanske dessutom körde lite för fort genom kurvor, kunde åstadkomma att rälsen förskjöts och den måste då baxas tillbaka i sitt rätta läge. Staket utmed banan där djur betade måste alltid vara i perfekt skick. När grusvägar kom i lutning mot en järnvägsövergång, följde ofta grus med regnvattnet och fyllde igen mellan rälsen och planket och måste då rensas. Vattentrummor under banan fick inte slamma igen. Där sträckan hade hållplats fick banvakten hålla rent för snö och sanda vid halka. Efter ånglok fick banvakten under torrperioder åka efter tågen för att vid antändning släcka en begynnande eldsvåda. Byta enstaka ruttna slipers, skyffla ogräs och hålla banslänterna krattade och prydliga hörde till arbetsuppgifterna. Ogräsbekämpning med gift förekom inte. Banvakten vid Anten skulle hålla tunneln fri från istappar i taket och rälsen fri från överisning. Före 1960 gjordes detta livsfarliga jobb på morgnarna i mörkret utan fast belysning. Banvakten fick lysa med sin lykta och samtidigt jobba med hacka, spett och skyffel och en lång skrapa för att slå ned istapparna från det flera meter höga tunneltaket. Undrar vad nutida skyddsombud skulle sagt om dom sett detta livsfarliga arbete i mörker och kyla kl. 6 på morgnarna. Då tjälen sköt upp spåret på vissa platser, måste banvakten kila under rälsen intill tjälskottet för att få banan så jämn som möjligt. På våren fick kilningen tas bort när tjälen började släppa här och där. Många gånger var detta arbete omöjligt att utföra, utan lokförarna fick order om hastighetsbegränsning på vissa sträckor. Banvakten på bilden ovan är Karl Olsson, Björboholm. Bild nr. 17 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text: Gunnar Egerbo och Lennart Orrefeldt. Ordningsnr.34.

21 P Gunnar Egerbo anmäler sista tåget ut från Gråbo. å aftonen den 27 maj 1967 anmäler tågklareranen i Gråbo tåg ut till kollegorna i Sjövik och Olofstorp för sista gången. En järnvägsepok är slut. Efter 67 år går det inte längre några tåg mellan Göteborg och Sjövik. Genom fönstret på expeditionen ser man de tomma järnvägsspåren och längre bort har ett underligt lugn brett ut sig över ängsmarken. Snart kommer Hjällsnässkolan och Mjörnbotorget att byggas på ängen, och stationshuset slås i spillror av kraftiga grävskopor för att ge plats åt en väntkur till SJ-bussarna, Göteborg, Sjövik och Lerum. En kort presentation av den siste Stinsen i Gråbo. Född i Sandhem i Skaraborgs län, hösten Fick anställning vid Bankeryd station i Småland som grindvakt Blev stationskarl i Jönköping samma år. Placerades i Sandhem Kom åter till Jönköping Fick sedan Stationsföreståndartjänsten i Anten 1955 och i Gunnilse Kom till Gråbo 1964 och blev kvar där tills tågtrafiken upphörde Bild nr 627 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Foto: Alf Hallgren. Bildbehandling: Karl Gustafsson.. Text: Gunnar Egerbo. Ordningsnr.44.

22 V Klubbmärke, Västgötabanans IF. ästgötabanans IF bildades år 1938 och hade fotboll och friidrott i korporationssammanhang på sitt program. Föreningen upphörde 1948 i samband med att VGJ övertogs av SJ. Enligt beslut den 25 febr kortades namnet till SJ Sport. I Korpkalendern år 1946 finns VGJ:s Idrottsförening upptagen. Denna och Västgötabanans IF är samma förening. Georg Borg, född 1913 står då som föreningens ordförande. Han avled Det avbildade klubbmärket skänktes av änkan Vera Borg år 1986 till dåvarande ordf. Gösta Adolfsson, Gråbo. Dokument nr D 287 i Stora Lundby Hembygdsförenings samling. Text: Gunnar Egerbo Bild och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 287.

23 Morgontåget. ilden är tagen på järnvägsstationen i Stannum omkring år Lokaltåget till Göteborg Bvar välbesatt, det var ju före bilismens tidevarv. Förutom ortsborna åkte många sommargäster varje dag till sina arbetsplatser. På den tiden fanns tidningspojkar med tågen, och här stiger en förhoppningsfull ung försäljare på sista vagnen. Bild nr. 612 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Edit Göthe. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.78.

24 L Lok nr.31. ok nr. 31 ( 31:an ) var ett starkt ånglok som orkade dra många vagnar. Det användes i godstågen men också i de populära sporttågen som ibland kunde ha uppemot 1000 passagerare. Enl. Georg Andersson, Stannums siste stationsföreståndare, köpte Västgötabanan två lok från Tyskland under kriget som var likadana, varav det ena är 31:an. Det andra torpederades av engelsmännen och skall alltså ligga på havsbotten. H 31:an, sista gången i Stannum. är har 31:an fått upp ångan för sista gången i Stannum den 27/5 1967, den dagen då trafiken Göteborg-Sjövik upphörde. Det fina gamla loket finns nu på Anten-Gräfsnäs museibana. Bild nr. 32 och 30 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson Ordningsnr.119..

25 Georg Andersson tatens Järnvägar som hade övertagit Västgötabanan 1948, bytte snart ut skylten som Svisade höjd över havet och avståndet till Göteborg mot enbart namnskylt. Arton år senare, Maj 1967, togs denna bild på Georg Andersson och Per Eriksson vid biljettluckan på Stannums station. Sista dagen såldes mer biljetter än vanligt, det var många som ville ta avsked av Västgötabanan med en sista åktur. Bild nr. 169 och 183 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.79

26 S I väntan på tåget. tannums stationsområde en Söndagseftermiddag i Augusti Trots att SJ under tal samkörde med bussar på samma linje, och vid ungefär samma tider, var morgon och eftermiddagstågen alltid välbesatta. Sommartid fick resenärer som gick på tåget i Gunnilse för det mesta alltid stå in till Göteborg, och detsamma gällde för dom som steg på eftermiddagstågen i Gamlestaden. Tågen tuffade och gjorde sin tjänst till 1967, just när befolkningen efter banan började öka kraftigt, framför allt i Gråbo. Bild nr. 28 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.80

27 V Rallare. id en skärning vid Granåsen i Björboholm togs denna bild av rallare på Västgötabanan. Mannen som sitter till höger i bild är Karl Rydbom som senare blev stationsmästare i Björboholm. Tunnelbygge vid Brobacka. Bilden är tagen år Loket i tunnelöppningen är Västergötlands-Göteborgs Järnväg nr. 1 Bild nr. 190 och 321 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson.Ordningsnr. 100.

28 Lok V.G.J. nr. 24. Typ...Tenderlok för person och snälltåg. Tillverkning...Nydqvist & Holm AB NOHAB, Trollhättan år 1911 med tillverkningsnr.982 Historia...Byggt för Västergötlands-Göteborgs Järnväg som ett av de största lok som dittills byggts för Svenska smalspåriga banor. Avsett för banans långgående snabbpersontåg. Kom till SJ i samband med förstatligandet år Avställt i mitten av 1950-talet. Inköptes på hösten 1965 av då nybildade Stora Lundby Järnvägsmuseum i Gråbo för 6000:- kr. Maskineri...Tvåcylindrig tvillingmaskin med axelföljd Dragkraft 4,1 Mp. Största hastighet 60 km i timmen. Längd över koppel mm. Vikt i tjänst kg. Bild nr. 501 i Stora Lundby hembygdsförenings bildsamling. Uppgifterna tagna ur Anten- Gräfsnäs- Järnvägsmuseums anteckningar av Gunnar Egerbo. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.101.

29 I Björboholms Station på 1940-talet. mitten av 1930-talet byggdes Björboholms stationshus till åt öster för att plats åt pressbyrå och servering. Järnvägen skapade också arbetstillfällen åt Björboholmare. Banvakten Karl Olsson bodde i en stuga vid Stenbrokärr i Björboholm. Stationsmästare Rydbom byggde och sålde flera hus och bodde själv på Burhultsvägen Stinsen C.F. Eriksson bodde i ett stort hus alldeles intill landsvägen med magnifik utsikt över sjön Mjörn., och banmästare Fagerberg byggde på 1920-talet sitt hus ovanför Stenbrokärr där han bodde till sin bortgång. Trafikchefen John Nyström hade ett stort sommarhus inte långt från stationsområdet. Bild nr. 5 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.105.

30 Godshantering i Björboholm på 1930-talet. Godstransporterna från den rika Västgötaslätten till Göteborg med sin stora befolkning och hamnen, samt befordran av importvaror, industriprodukter och andra förnödenheter från Göteborg till alla stationerna efter banan var ända in på 1950-talet en minst lika viktig uppgift som persontrafiken, kanske viktigare. Mannen med klockkedjan i västen är stationsföreståndare Karl Rydbom. Att hålla reda på tiden var viktigt när man arbetade på järnvägen. Karl Rydbom var i sin ungdom med och byggde järnvägen. Han finns bl.a. med på bild nr. 190 som visar järnvägsrallare vid en skärning i Granåsen. Bild nr. 20 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.111.

31 K Banvakten Karl Olsson. arl Olsson var barnfödd i Björboholm vid Stenbrokärr. Han deltog i byggandet av Västergötlands-Göteborgs Järnväg, och fick när järnvägen var klar tjänst som banvakt i Björboholm. Järnvägen hade gradbeteckningar, nästan en militär indelning av sin personal. Man kunde med hjälp av uniformen och framför allt huvudbonaden skilja på olika yrken eller grader. Banvakt, stationskarl, stationsmästare och stationsinspektör är några av de titlar som användes av personal vid Västgötabanan. Bild nr. 18 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 109

32 B Flygbild över Björboholm. ilden bör vara tagen någon gång mellan 1947 och Affären i början av allén byggdes år 1947, och vägen lades om och delvis fick en ny sträckning. Huset i nederkantens mitt var på den tiden telefonstation. Där bodde fröknarna Henriksson som skötte telefonväxeln dag och natt. Järnvägsområdet till höger hade ett stickspår ut till bryggan för att lätt kunna lasta och lossa gods till och från öarna i Mjörn. Det fanns Jordbruk på Sunnerön och Bokö, och i varje fall Sunneröbonden lämnade mjölk i början på seklet som järnvägen levererade till mejeri. Djur, timmer och is var gods som man lastade nere vid Björboholms brygga, och nyinköpta båtar kunde lossas direkt vid båtplatsen. Stickspåret togs bort i mitten av 1950-talet. Den ganska nybyggda affären Byggdes av Pelov, men ägdes nu av Kastensson som sedan efterträddes av Kasparsson, men upphörde som lanthandel 1971, något år efter Kasparssons död. Affären i Björboholm hade under en period filial vid Mjörns busshållplats. Bild nr.44 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordn.nr. 125.

33 B Äkta Björboholmare. jörboholmsprofiler i Björboholm omkring år Från vänster ser vi jordbrukaren Edvard Olsson med sönerna Johan och Oskar Edvardsson. Banvakten är Karl Olsson. Edvard Olsson sålde senare sitt jordbruk till Wallman men behöll ett hus där Oskar med sin fru Valborg bosatte sig. Oskar Edvardsson bodde hela sitt liv i Björboholm där han på 1960-talet körde ut tidningar och fiskade. Banvakten Karl Olsson var också född i Björboholm och bodde vid Stenbrokärr där han byggt en stuga i början på seklet. Bild nr. 22 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling. Karl Gustafsson. Ordningsnr.113.

34 S Jul vid Björboholms station. tinsen C.F. Eriksson och stationsmästare Karl Rydbom beundrar sin julgran någon gång på 1920-talet. En skylt med stationens namn skulle också vara försedd med uppgift om höjd över havet och avståndet till närmaste större ort. Höjden över havet anges till 60 m enl. dåtidens mätmetoder och avståndet till Göteborg är 3,5 mil. Bild nr. 24 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling.text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.114.

35 P Motorvagn. å 1940-talet började motorvagnarna ersätta loken. Den här bilden visar en tysk motorvagn under provning. Lokförare är Albert Cloberg, och bilden är tagen på Björboholms stationsspår. Den här motorvagnen hade kylen på taket, och vintertid var den känslig för istappar i tunnlarna som kunde slå sönder aggregatet. Lennart Orrefelt berättar att hans far, banvakten Karl Olsson, fick ut och hacka bort istappar i tunnlarna när den här och även andra tåg var i antågande. Bild nr.33 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 120.

36 A Inspektionsdressin. merikansk Lyxbil, Graham Page från 1931, som blev inspektionsdressin, först i Östergötland och senare på 1950-talet på Västgötabanan. Den var gengasdriven, i varje fall under 1940-talet, och gengasaggregatet är ju kvar på bilden ovan. Den användes i huvudsak av högre befattningshavare vid Västgötabanan vid inspektion av banvall, räls och stationer. Bilen lär ha skrotats på 1960-talet. Faktauppgifter ur boken Bilar på räls. Bild nr. 331 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Tomas Andreasson. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 234.

Floda Järnvägsstation, år 1903.

Floda Järnvägsstation, år 1903. F Floda Järnvägsstation, år 1903. loda järnvägsstation tillhör ju inte Västgötabanan, men bilden är historiskt intressant, och stationen ligger i vår kommundel. Ur Älvsborgs-Posten saxar vi följande artikel

Läs mer

Vykort Konsum. Dokument i Stora Lundby Hembygdsförening samling. Identifikation: Solvig Eriksson. Bildbehandling: Karl Gustafsson Ordningsnr 1247.

Vykort Konsum. Dokument i Stora Lundby Hembygdsförening samling. Identifikation: Solvig Eriksson. Bildbehandling: Karl Gustafsson Ordningsnr 1247. Vykort Konsum Konsums personal på 1970-talet. Från vänster: Seidi Josefsson, Karin Johansson. Anna-Lena Hansson, Britt Gingfelt, Kajsa Nilsson, Inger Löfqvist och Solvig Eriksson. Dokument i Stora Lundby

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Björboholmskvintett.

Björboholmskvintett. Ordningsnnr.63 U Björboholmskvintett. tan radio, TV och freestyle, sjöng och spelade man själv både inne och ute. Flickorna på höräfsan är Rut och Ester Fredriksson, Edit och Agnes från Björboholm och

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av Storgatan Nossebro är centralort i Essunga kommun. Kommunen tidigare bestod

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Börringe Östratorps järnväg

Börringe Östratorps järnväg Börringe Östratorps järnväg Banans tillkomst Anderslöv har sedan länge varit en viktig ort vid gamla landsvägen Malmö Ystad. Det är därför kanske inte så underligt att den första gång Anderslöv förekommer

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Utredning beträffande totalbrand i villa,

Utredning beträffande totalbrand i villa, Sida 1 Datum 2011-10-25 Vår beteckning 500-2011-00826-1 Utredning beträffande totalbrand i villa,, Örebro. Upplysningar om händelsen Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag Adress: Objektstyp: Villa Startutrymme:

Läs mer

KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK

KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK Här följer en sammanställning av hopsamlade uppgifter om den karosserifabrik som fanns på Blomstervägen i Karlskoga. Mats Karlsson 2012-01-08 Urklipp i Karlskoga Tidning 2011-12-28:

Läs mer

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934.

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Runt Ursvattnet sommaren 1934 har jag många trevliga minnen ifrån. Vintern 1934 kom jag att hamna i Jämtland. Jag skulle hit och hålla en fortsättningsskolkurs

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

GENOM HENNES ÖGON. Spelet utgår ifrån: Torget

GENOM HENNES ÖGON. Spelet utgår ifrån: Torget GENOM HENNES ÖGON I detta spel möter du spöket av en ung kvinna som tar dig på en vandring genom de äldre delarna av Staffanstorp. Spelet utgår ifrån: Torget Spelet är skapat tillsammans med Hembygdsföreningen.

Läs mer

Fornleden genom Fryksdalen

Fornleden genom Fryksdalen 1 2 Fornleden genom Fryksdalen I denna bildberättelse får vi följa två unga damers vandring genom Fryksdalen på en uråldrig färdled. Vi är en liten grupp som sedan en tid arbetar med ett projekt kring

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Översättning: Lova Meister

Översättning: Lova Meister JAROSLAV RUDIš HIMMEL UNDER BERLIN Översättning: Lova Meister ASPEKT FÖRLAG 5 Det är ljuden vi minns. De hjälper oss att sortera, glömma bort och dra oss till minnes händelser. Världen är en ljudverkstad,

Läs mer

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö.

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö. Förord J ag tänker oftast med hjärtat, och den här samlingen berättelser, bilder, dikter och fragment är inget undantag. Sammantaget är den ett subjektivt porträtt av skärgården utanför Fjällbacka och

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum måndagen den 6 november 2006 Upprättat 2006-11-20 Reviderat 2006-11-29 Reviderat 2007-09-03 Reviderat 2008-06-25 TRYGGHETSVANDRING KRING HERTSÖNS CENTRUM Tid och

Läs mer

Januari 2015 Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Januari 2015 Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Södra utfarten från Korted. Spåren gapar tomma och av verksamhet syns ingen alls, förutom en övergiven bil och Johanssons barack. För stunden även den övergiven. Baracken är annars tillhåll för pensionerade

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen Jag valde Greyhound av två skäl: En var att jag ville sitta och titta ut genom fönstret och bara titta på

Läs mer

Sveriges elektrifiering

Sveriges elektrifiering Sveriges elektrifiering - grunden för vårt moderna samhälle Carl Johan Wallnerström, Kungliga Tekniska högskolan 1999 (en uppgift i kursen 2E1111 Teknikinformation med elektriska mätningar) I Sverige är

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

Rapport från Fedecrailmötet i Budapest 21-25 april 2010

Rapport från Fedecrailmötet i Budapest 21-25 april 2010 Rapport från Fedecrailmötet i Budapest 21-25 april 2010 Från Sverige deltog följande personer: JRHF: Jonas Hjelm, Morrgan Claesson MRO: Ragnar Hellborg SJVM: Sten Holm Styrelseledamot i Fedecrail: Sten

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Molnby station. Bebyggelseantikvarisk utredning av Molnby station, Molnby 6:1, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Uppland.

Molnby station. Bebyggelseantikvarisk utredning av Molnby station, Molnby 6:1, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Uppland. 2013-07-01 SID 1/14 Molnby station Bebyggelseantikvarisk utredning av Molnby station, Molnby 6:1, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Uppland. Kulturenheten Linnea Skog SID 2/14 Innehåll Molnby station...

Läs mer

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE Fönsterrenovering Antikvarisk rapport 2006-2007 INLEDNING Godsmagasinet är beläget i kvarteret Residenset i Nora stadskärna. Det ingår som en del i byggnadsminnet

Läs mer

Busstrafiken Stockholm-Haninge, en återblick

Busstrafiken Stockholm-Haninge, en återblick Busstrafiken Stockholm-Haninge, en återblick (Backspegeln nr 5, copyright Mauritz Henriksson 1999 Den första kända busslinjen startades i maj 1916 av Karl Gustav Ferdinand Ring och kördes med två turer

Läs mer

NÄSSJÖ. Stationen öppnades för allmän trafik den i december 1864. Staden hade år igjy ett invånarantal av

NÄSSJÖ. Stationen öppnades för allmän trafik den i december 1864. Staden hade år igjy ett invånarantal av NÄSSJÖ Stationen öppnades för allmän trafik den i december 1864. Staden hade år igjy ett invånarantal av F M nit ort- 1855 56 års järnvägskommittés förslag skulle Södra stambanan dragas från Malmö genom

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Historien om och kring ett nyrenoverat HPD-lok

Historien om och kring ett nyrenoverat HPD-lok Historien om och kring ett nyrenoverat HPD-lok I skriften Industrilok i Östergötland kan man under rubriken Stora Aleryd se en bild på och läsa om torvmosseloket på Hög- eller Klintamossen som ligger i

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening En grön oas mellan Ringvägen och Årstaviken www.eriksdalslunden.se För aktuell information, se hemsidan och anslagstavlor i området. Karta över Eriksdalslunden

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer