Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt"

Transkript

1 Bilaga 1 Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt Provacykel - Ett delprojekt för MM-åtgärder under ombyggnationen av E18 Hjulsta-Kista...1 Testcyklisterna, GR & HUV...2 Testcyklister Mölndal och Halmstad...3 Vintercyklistprojekt i Halmstad och Mölndal...4 Vintercyklist Gävleborgs län...5 Rescoachning - Ett projekt för ändrade resvanor, Göteborgs Stad...6 Elcyklist Halmstad (2015)...8 ELMOS-Elcyklar, Växjö kommun Elcykelkortet Projektet Gör din hälsa och naturen till vinnare, Gävleborg Hälsotramparna, Halmstad kommun Provacykel - Ett delprojekt för MM-åtgärder under ombyggnationen av E18 Hjulsta-Kista Genomförare av projektet: Trafikverket och Cykelkonsulterna Syfte: Pilotprojekt 1 som en del av MM-åtgärder under vägombyggnad med syftet att minska biltrafiken under ombyggnaden av E18 Hjulsta-Kista. Genomförandetid: maj månad Resvaneundersökning av alla anställda Man vände sig till anställda på företag i Kista: o Målgrupp 1: Bilister som kunde tänka sig börja cykla och o Målgrupp 2: Redan befintliga cyklister (rekrytera testcyklister -> prisutlottning) Anmälningssida dit deltagarna hittade främst genom utdelat Provacykel-kort i infodisk på resp. företag, länk via intranät eller via tips från kollega 100 hybridcyklar och platser fanns att tillgå i projektet. Cyklarna finansierades via det upphandlade konsultföretaget (Cykelkonsulterna). Cykelkonsulterna ägde de cyklar som inte köptes av testresenärerna efter projektet. Kostnader: okänt Utlämning av cyklar ihop med justering av dem. Bra med flera uthämtningstillfällen som deltagarna bokar in sig till. Samarbete med cykelhandlare som löpande servade cyklarna Utvärdering/uppföljning via webbenkät: o RVU innan (se ovan) o under testtiden fyllde deltagarna i en gång per vecka o utvärdering i september God effekt av projektet: o Regelbunden cykelpendling innan var 5 % och efter 31 %. o Andelen bilresor innan var 58 % och efter 43 % (motsvarar 30 färre bilar).

2 61 av 100 köpte sin testcykel efter projektet. Ytterligare ca 20 köptes av de deltagande företagen 1. Bra för att locka testcyklister: o Möjligheten att undvika bilköer o Att kunna testa cykelpendling utan att behöva köpa en egen cykel. Att finnas på plats och beskriva projektet samt få personal som redan cyklade att tipsa sina arbetskollegor om kampanjen skapade troligen ett förtroende bland testresenärerna. Likheter/samma möjligheter: en MM-åtgärd i byggskedet, möjligheten att gå via företagen som kanal. Samma målgrupp. Trafikverket skulle kanske kunna vara en projektägare i kommande projekt. Möjligheten att cykel blir bästa framkomlighetsmedlet (framför bil och kollektivtrafik). Använda speciell webbsida för anmälan som även skulle kunna användas för inrapportering av vägstatus, tider olika sträckor osv. Gör uppföljning efter projekttiden. Troliga olikheter: att en aktör troligtvis inte går in och köper in ett visst antal cyklar Testcyklisterna, GR & HUV Genomförare av projektet: GR och HUV, men deltagande kommunerna Halmstad, Alingsås, Mölndal, Ale, Lidköping, Lilla Edet och Öckerö. Genomförandetid: 6 månader, april-oktober Syfte: att visa upp och inspirera olika målgrupper via goda exempel av cykel som transportmedel med vinster som bättre hälsa, ekonomi och ett snabbt och effektivt transportmedel. Stort fokus på spridning av resultaten till befolkningen i kommunerna. Målgrupp: vanebilister 37 deltagare i 7 olika kommuner, allt från pensionärer till småbarnsföräldrar. Rekrytering skedde genom att kommunerna marknadsförde projektet utifrån en gemensamt framtagen mall. Kostnad för cyklar + andra kostnader för viktiga komponenter: o Varje kommun fick kr av projektet (ca kr/deltagare) för att leasa cyklar. Vissa kommuner gick in med mer pengar. Finansiering: Energimyndigheten, Västsvenska paketet, Naturskyddsföreningen, EUkommissionens kampanj Do the Right Mix samt de deltagande kommunerna. Deltagarna kunde köpa sin cykel efter projekttiden. Olika cyklar och tillbehör att välja bland kan motverka de hindrande faktorerna, t ex: o Elcykel: motvind och backar, långa sträckor, minskat behov av ombyte och dusch o Lastcykel: få med sig arbetsutrustning, handla mat på hemvägen, skjutsa barn o Vikcykel: för flexibel resa med flera transportmedel över långa distanser. Cykelhandlare (via offert) för leasing av de flesta modellerna. Projektet köpte in de resterande modellerna. De flesta kunde leverantören köpa tillbaka om Testcyklisten inte ville köpa loss den (avtal skrevs) Projektet betalade cirka hälften av cyklarnas värde vid leasingen. Viktig lärdom gällande cykelanskaffning och leasingmodell: Det var svårt att hitta cykelhandlare som ville ställa upp på en leasingmodell (fr a för vissa av cykeltyperna). Detta var en modell handlarna inte hade någon erfarenhet av innan. Rädsla fanns för att de skulle stå med massa cyklar efter projektets slut, även kring krångliga avtal, hantering av garanti med mera. De var heller inte vana vid att inte ha direktrelationen till kunden, utan via projektledningen. De handlare som valde att hoppa på tåget mötte dock inga större svårigheter. Ungefär hälften av cyklarna såldes och resten hade de fått en intäkt på och fick tillbaka i gott skick att sälja begagnade. Modellen gav ett bra ekonomiskt resultat och mindre krångel än vad cykelhandlarna troligtvis trodde. Projektledningen lade också mycket tid och kraft för att underlätta för cykelhandlarna och för att ha en bra relation med dem och bygga upp förtroende. 2 Cykelexpert som hjälp för att välja cykel var en av projektets framgångsfaktorer 1 Tomas Grönkvist, Cykelkonsulterna, samtal Rickard Waern, HUV, mejl

3 Cykelcoach för stöd och peppning för att uppnå goda långtidseffekter (tveksam nytta) Kommuntjänstemän samordnade arbetet med hjälp av projektledningen Utvärdering via RVU och hälsoundersökning: o webbaserad resvaneundersökning i samband med intresseanmälningen o Hälsoundersökning 1 o Hälsoundersökning 2 i slutet av testperioden o Webbaserad resedagbok som deltagarna fyllde i varannan vecka o webbaserad resvaneundersökning efter via enkät och djupintervjuer Nyhetsbrev varannan vecka till alla deltagare; bl a påminnelse om att fylla i resedagboken. Startmöten hölls i de respektive kommunerna Spridning bl. a genom följejournalister i varje kommun, lokala arrangemang, broschyr och film med goda exempel från projektet Avtal där deltagarna bl. a åtog sig att ersätta bilresor med cykel åtminstone 3 dagar i veckan Egen webbsida: där deltagarna har kunnat följa och stötta varandra Effekter: o 80 % av deltagarna ersatte minst 50 % av sina vardagsbilresor med cykel. o Varje Testcyklist ersatte ca 136 bilresor med cykel under projektettiden, främst en arbetsresa. Totalt ersattes 4899 bilresor med cykel. o Ingen mätning har kunnat göras som visar långtidseffekten o I genomsnitt kr i sparade bensinkostnader o Bättre hälsa o 80 % ansåg sig ha påverkat sin omgivning med sitt cyklande Bra för att locka testcyklister: o smidigheten i att komma från dörr till dörr o hälsoeffekterna är motiverande Framgångsfaktorer o Att få möjlighet att testcykla o Att projektet sänkt trösklarna genom att erbjuda stöd att hitta rätt behovsanpassad cykel (cykelexperten viktig) o Krav på motprestation, t ex rapportering (som fungerade bra), som sätter lite press och krav på deltagarna är ofta en fördel. De flesta tycker att det är rimligt, och många uppskattar att bli pådrivna. Likheter/samma möjligheter: extern projektledning med lokala koordinatorer. Leasing som möjlig cykelanförskaffning. Använda speciell webbsida för deltagarna som även skulle kunna användas för inrapportering av vägstatus, tider olika sträckor osv. Bra lärdomar från detta projekt: gällande kontakt med cykelhandlare, arbetsresor ersattes främst med cykel, hälsan är en viktig motivation att bli testcyklist, bra med expertstöd vid val av cykel (vid inköp/leasingmodell), fördel att kräva motprestation (ok att rapportera in vägstatus mm troligtvis), avtal skrevs Troliga olikheter: Privatpersoner som målgrupp och inte bara arbetsresor. Dyrt per deltagare - fokus på spridningseffekter istället för att få med så många testcyklister som möjligt i projektet. Nytt projekt: ej nödvändigt att använda hälsoundersökning många upplevde ändå en förbättrad hälsa. Gör uppföljning efter projekttiden. Testcyklister Mölndal och Halmstad Genomförare: Mölndals stad och Halmstad kommun. Nedan presenteras exempel från Mölndal. Genomförandetid: maj-oktober 2015 (1 period) (mars-november i Halmstad (3 perioder)) Syfte: att inspirera och belysa fördelarna med cykel för vardagsresor - till förskolan, affären eller sommarutflykten. Målgrupp: 10 föräldrar med barn mellan 1-5 år, som idag främst använder bil Genomförande: o baseras på 2014 års upplaga av Testcyklister, se ovan projekt

4 o Deltagare får testa en el-lådcykel eller en cykelkärra under sex månader. Cykelkärran monteras på deltagarnas egna cyklar som ska vara i gott skick. Deltagarna får välja vilken kärra de helst vill testa, men förstahandsvalet kan inte garanteras då antalet är begränsat. o minst 3 dagar i veckan mellan maj-oktober 2015 Motkrav: o delta i startmöte i början av maj o delta i avslutningsmöte i oktober/november o fylla i en enkel rapport varje månad Kostnad: okänd Vintercyklistprojekt i Halmstad och Mölndal Genomförare: Halmstad kommun (vintrarna ) och Mölndals stad 3 som genomfört projektet på liknande sätt. Har genomförts under flera år Syfte: locka fler kommuninvånare som vanligtvis brukar åka bil vintertid till att cykla + få in synpunkter på vinterväghållning. Halmstad fokus på trafiksäkerhetsaspekten och sedan sparat koldioxidutsläpp. Målsättning om att minst 50 % av deltagarna fortsätter att cykla vintern efter. Målgrupp: personer som vanligtvis inte cyklar vintertid. Halmstad 70 personer/år. Deltagarna åtog sig att: o cykelpendla minst tre gånger i veckan under tre vintermånader (i Halmstad var kravet att deltagarna skulle cykla minst tre km minst tre dagar i veckan december till och med februari, alltså 9 km/vecka) o att fylla i en webbenkät i slutet av varje månad o att fylla i en rapport när projektet avslutas Utvärdering: o SUMO-utvärdering o Uppföljningsenkät efter avslutad period o Enkät efter ytterligare ett år för att mäta permanent effekt o Resdagbok för att mäta systemeffekt Genomförande Halmstad: o Erbjudande: deltagarna får värdebevis hos upphandlad cykelhandlare på dubbdäck inkl. montering (och senare avmontering), cykelbelysning och reflexväst. o Startträff: cykelklubben där, pratat vintercykling med tips och råd Kostnad/deltagare: Dubbdäck (inkl. montering) , Reflexvästar 3 500, Belysning 2 500, CK Bure 2 500, Lokal + fika 2 500, HP , Lokaltidningen 2 500, Hstd7dagar Totalt: deltagare kr/70= 950 kr Finansieringsmodell: Cykelhandlare är upphandlad av kommunen som står för alla kostnader. Cyklisterna använder sina egna cyklar och förses med vintercyklistmaterial. Effekt/resultat vid uppföljning ett år efter i Halmstad: o 2012/2013: 41/70 svarade 88 % cyklade <1-2 dgr/v varav 68 % <3-7 dgr/v o 2013/2014: 41/68 svarade 88 % cyklade <1-2 dgr/v varav 54 % <3-7 dgr/v Framgångsfaktorer Halmstad: o Byggt upp ett koncept som fungerar o Planeringen behöver börja vår/sommar o Effektivt med gemensam upphandling o Gemensam plattform- hemsida, blogg, facebook-sida o Gemensamma mallar och rapportering o Gemensamt marknadsföringsmaterial- möjligt för den egna kommunen att anpassa o Nytta i att göra det gemensamt: genomslaget i media, mängden totalt och att det sker samtidigt 3 https://www.molndal.se/medborgare/trafikochresor/cykling/vintercyklisten.4.1cf f8c6fecb20.html

5 Likheter/samma möjligheter: Nytta med att göra projekten gemensamt effektivt. De har samlat in info från deltagarna kring vinterväghållning via webbenkät. Upphandlat cykelhandlare dit deltagare går med värdebevis. Skulle kunna vara en del av en typ av testcyklistprojekt för att behålla cyklister över vintern. Målsättning om att hälften av deltagarna ska cykla även nästa vinter. Troliga olikheter: privatpersoner som målgrupp, ej via arbetsgivare. Egen cykel som vinterrustas. Vintercyklist Gävleborgs län Genomförare: Regionalt mobilitetskontor i Gävleborg 4 (projektägare) samordnar projektet. Tio kommuner med var sin kontaktperson/lokal projektledare har genomfört projektet (bl a Borlänge kommun, Falu kommun) Projektägare tog fram grundmaterial, hemsida, handlade upp däck (inkl ett däckbyte), reflexvästar, sadelskydd, fingervantar, dator och uppföljningsmaterial för de deltagande kommunerna att avropa 5. Landstinget och Länsstyrelsen var med som organisationer Har genomförts under flera år Syfte: öka andelen cyklister som cyklar året runt och ställa bilen hemma. Avsikten är att de förändrade resvanorna ska bli bestående. Målsättning 2010/2011 om att minst 80 procent av deltagarna ska fortsätta vintercykla nästa säsong. Målgrupp: vanebilister. 2010/2011 deltog 200 personer från Borlänge respektive Falun i fyra månader. Utvärdering: o Under och efter projekttiden redovisade deltagarna cyklad sträcka via ett web-formulär o Omfattande webenkät efter projektslut o 2011 planerades ett utskick kommande vintersäsong för att se hur många som cyklade även då Genomförande: o Påkostad marknadsföring o I samband med anmälan på hemsidan presenterades ett antal villkor för att bli antagen som vintercyklist, bl a Deltagarna förband sig att cykla minst tre gånger i veckan till och från arbetet Att använda cykelhjälm vid all cykling under projekttiden (upplevdes som positivt av deltagarna) o Via en cykeldator eller via en app registrerades alla cyklade sträckor o I samband med startmöte fick deltagarna fram och bakdäck monterade, cykeldator, sadelskydd och reflexväst o De undertecknade även ett avtal där de gick med på några villkor. o För att upprätthålla kontakten med deltagarna under projektet användes en blogg (vintercyklisten.blogg.se), mail och SMS. En grupp på Facebook för kommunikation med deltagare i projektet. o På bloggen visualiserades Borlänge- och Falucyklisternas resultat efter varje månadsrapportering i form av en sträcka på en världskarta som en inspiration för att uppmuntra deltagarna Gåvor/erbjudande till deltagarna: o Dubbdäck o Reflexväst o Cykeldator/App 4 Hållbara transporter, det sedan tidigare etablerade nätverket i länet, Hållbart resande, där bland andra kommunerna, Region Gävleborg, Landstinget och Länsstyrelsen ingår drivs vidare genom Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg. Inom nätverket sprids erfarenheter och information och man genomför eller samordnar gemensamma aktiviteter såsom trafikantveckan och vintercyklisten. https://www.energimyndigheten.se/global/press/pressmeddelanden/dnr% %20bilaga%202%20statusrapport% pdf 5 Christine Sisell, Gävleborgs mobilitetskontor, , genom Lisa Ström, mejl

6 o Sadelskydd o Smartphone vantar Effekt/resultat: o Totalt har 410 personer deltagit i Vintercyklisten Gävleborg under de fem åren. o Deltagarna har under de fyra första åren sparat 24 ton koldioxid och cyklat cirka mil. Total energibesparing av åtgärden är kwh under de tre vintrar som mobilitetskontoret drivit kampanjen. De första 4 åren ersattes km bilresor av de 273 deltagarna (445 km i snitt per deltagare) 6 o I Borlänge kommun cyklade Vintercyklisterna i genomsnitt 327 km per person under projekttiden o I Falu kommun cyklade Vintercyklisterna i genomsnitt 373 km per deltagare. o Totalt 84 procent av deltagarna angav att deras hälsa påverkats positivt eller mycket positivt under projektet. o 76 procent svarade att de kommer att använda cykelhjälm både sommar- och vintertid. Motivation/drivkrafter för deltagande: o Att utmana sig själv o Hälsoskäl Total kostnad: kr (kampanj: kr, upptaktsmöte: kr, utrustning vintercyklister: kr, övrigt: 1307 kr). Kostnad per cyklist (material): 804 kr. 200 deltagare kr/200 deltagare = kr. Arbetstid ingår inte i projektkostnad och användes huvudsakligen till projektplanering, projektledning, upptaktsmöte, informationsinsatser (blogg och hemsida), kampanjutformning, och utvärdering/rapportering. Tidsåtgången för hela projektet uppskattas till cirka 800 timmar fördelat på två personer. o Kostnad/deltagare: Utrustning ca 1200 kr. Kommunen har själv fått välja antal deltagare utifrån sin egen budget. 7 o Budget för kontoret: marknadsföringsmaterial, enkätsystem och arbetstid. Kommunerna står för materialet och tid för att hålla start- och avslutningsmöten, lokal och fika till cyklisterna. 8 Framgångsfaktorer: o att pröva en ny vana under längre tid o de positiva hälsoeffekterna var sannolikt den största nyttan med Vintercyklisten o effekterna av marknadsföringen, när det gäller ambitionen att höja statusen för cykel, är sannolikt begränsad o deltagarna själva är betydelsefulla inspiratörer och normskapare Likheter/samma möjligheter: Nytta med att göra projekten gemensamt effektivt. De har använt sig av en app istället för en speciell cykeldator. Samma syfte att få fler året-runt-cyklister. Vanebilister som målgrupp. Avtal tecknades. Hälsoskäl ett starkt motiv för deltagande utnyttja det. Skulle kunna vara en del av en typ av testcyklistprojekt för att behålla cyklister över vintern. Kravet på användande av cykelhjälm upplevdes som positivt av deltagarna. Troliga olikheter: privatpersoner som målgrupp, ej via arbetsgivare. Egen cykel som vinterrustas. Rescoachning - Ett projekt för ändrade resvanor, Göteborgs Stad Genomförare av projektet: Göteborgs Stad Trafikkontoret, Lundby Mobility Center Genomförandetid: augusti februari 2007 Syfte: förändra beteenden och minska bilåkandet Målgrupp: bilister som använde sin bil 5 7 dagar i veckan 6 Slutrapport_regionalt_mobilitetskontor_i_Gaevleborg.pdf Christine Sisell, Gävleborgs mobilitetskontor, , genom Lisa Ström, mejl Christine Sisell, Gävleborgs mobilitetskontor, , genom Lisa Ström, mejl

7 Rekrytering av målgrupp: alla bilister i Lundby fick erbjudande om att vara med. 68 personer deltog aktivt i projektet. Utvärdering: o Enkät före och efter projektet o Hälsoundersökningar före och efter projektet o Resdagböcker under projektets gång o Intervjuer Organisation: o En coach hjälpte deltagarna att sätta upp egna mål och att hålla motivationen uppe. Vissa coachades individuellt och de andra i grupp. o En samordnare och en projektledare för praktiska frågor och för uppmuntran deltagarna Avtal skrevs mellan deltagare och Trafikkontoret/Lundby Mobility Centre, där deltagaren åtog sig att ställa bilen och vid minst tre tillfällen per vecka gå, cykla eller åka kollektivt istället. Gåvor/erbjudande till deltagarna: o på Kick-off-träffen fick alla deltagare fick varsin stegräknare, en T-shirt och kort för resor med kollektivtrafiken. o föreläsningar om kost, rörelse och personlig motivation o hjälp att hitta resvägar i kollektivtrafiken o att komma iväg till cykelreparatören o utlottning av cykelprylar, gångstavar och kollektivtrafikkort vid stormöte i december samt vid avslutningsmötet. o Cykelkväll i början av projektet hos en lokal cykelhandlare med tips om cykelutrustning och rabatterbjudande. Den planerade efter avslutat projekt ställdes in p g av lågt intresse. o Efter avslutat projekt (i april) erbjöds deltagarna en guidad cykeltur i Lundbyområdet i samband med en efterträff. Deltagarna delade in sig i tre undergrupper utifrån vilken människotyp de ansåg sig vara ( utmana mig, sätt press på mig eller bekväm och lat, varav den sistnämnda behövde mer stöd och coachning och där fler än hälften sedan hoppade av. Men de av dessa som fullföljde såg man störst resvaneförändringar hos.) Motiv för deltagande var bl a för stort bilberoende och behov av hjälp att komma igång och röra på sig mer (man såg kopplingen dålig kondition och mycket stillasittande i bil) Effekt/resultat: betydligt minskad bilkörning. Istället cyklar eller går deltagarna, eller åker kollektivt. o bil till arbetet varje dag: innan 25 st, efter 2. o cykel eller promenad till jobbet minst två dagar per vecka: innan 18 st, efter 49. o Flera deltagare hade börjat missionera för andra i sin omgivning. Denna positiva spinoff effekt ska inte underskattas i ett lokalt sammanhang, t ex en enskild arbetsplats. o Långtidseffekt: Deltagarna återkontaktades tre år efter projektet (av cykelcoachen). En stor del av deltagarna hade fortsatt med sina nya vanor och tog sig till jobbet utan bil minst tre dagar i veckan. Framgångsfaktorer/rekommendationer: o Indelning i olika coaching-grupper var bra o Engagerade organisatörer o Föreläsningarna och hälsoundersökningarna var uppskattade och bör finnas med i någon form i ett framtida projekt o Resdagboken uppfattades av många som bra och som en sporre Likheter/samma möjligheter: Trafikkontoret Göteborg stad som en möjlig projektägare. Deltagare som använde egna cyklar. Bra med resdagbok på något sätt. Avtal skrevs. Utnyttja hälsodrivkraften. Olika insatser för de med hög motivation och de som ser sig som mer bekväma och lata? Eller skippa den sista gruppen helt pga. högre arbetsinsats? Utnyttja missionskraften på arbetsplatsen. Erbjuda föreläsningar till deltagarna om t ex hälsa, även för att lära ut om hur bl a Göteborgs stad arbetar med cyklister och koppla till byggområden. Belysa vikten av att få in info från cyklister om hur det är att cykla för att följa upp att det fungerar som det ska.

8 Troliga olikheter: Privatpersoner som målgrupp. Inte bara cykling, utan även gång och kollektivtrafik. Kostnadsintensivt. Liten grupp. Hälsoundersökning många får via sina arbetsgivare. Elcyklist Halmstad (2015) Genomförare av projektet: Halmstad kommun Genomförandetid: mars-november 2015, Tre stycken tremånadersperioder Syfte: få fler att cykla istället för att ta bilen för att minska trängsel, utsläpp och buller från trafiken. Målgrupp: 3*100 vanebilister för olika typer av resor Motkrav: Elcyklisterna åtar sig att cykla minst tre km minst tre dagar i veckan under en tremånadersperiod. Målet ett år efter avslutat projekt är att minst 50 % av elcyklisterna har fortsatt att cykla minst tre km minst tre dagar i veckan under sommarhalvåret. Utvärdering: o Avläsning av trippmätare/cykeldator vid utlämning och inlämning av resp. cykel o Avslutningsenkät efter avslutad period o Uppföljande enkät efter ett år i november 2016 o SUMO (system för utvärdering av mobilitetsprojekt) Coachning/hälsobloggande via en hemsida samt en sluten Facebook-grupp för respektive deltagarperiod Priser den som cyklat mest per period + utlottning Kostnad: Budget totalt (ej arbetstid): ca kr (elcyklar: kr, skyltar på cyklarna: kr, Marknadsföring: kr, priser/uppmuntran: kr, coaching/bloggskrivande: kr) kr/300 deltagare = 835 kr Finansiering: Avdelningen Hållbart resande på Samhällsbyggnadskontoret, Halmstad kommun förmedlar (och betalar) ett lån av respektive cykel mellan cykeltillverkaren och deltagarna. Efter respektive testperiod kan deltagarna köpa cykeln till rabatterat pris. Avtalet mellan Hållbart resande och cykeltillverkaren/cykelhandlaren är på ett år. Mellan perioderna ska cyklarna servas. Cykeltillverkaren/cykelhandlaren får byta ut cyklarna efter period 1 och 2 till likvärdiga cyklar, t ex p.g.a. att de gamla säljs till elcyklisterna efter respektive period. Avtal för resp. period mellan cykelhandlare och deltagare. Där framgår bl a att elcyklisten är personligt ansvarig för cykeln och dess tillbehör. Eventuella skador (som inte innefattas av garantin) eller stöld står elcyklisten själv för (genom försäkring och eventuella självrisker). Utköpserbjudande framgår där hela summan kan betalas alternativt att avbetalning kan göras. Likheter/samma möjligheter: En kommun skulle kunna vara projektägare för testcyklistprojekt. Någon extern part som kan gå in och finansiera ett cykellån? Möjligt med avtal mellan cykelhandlare och deltagare där det framgår köpmöjlighet inkl. avbetalningsmöjlighet efter testperiod? Är utlottning av priser till nytta? Användande av slutna Facebookgrupper för kommunikation? Vad ger coachningen här? Bra att använda cykeldator för info om sträckor? Ha skyltar på cyklarna för att föra ut ett budskap och/eller där cykelhandlare kan marknadsföra sig? Troliga olikheter: Ej bara arbetsresor och anställda som målgrupp. Svårt att få tag på lika förmånligt avtal med elcykelhandlare. Ingen resvaneundersökning innan för att få fram minskat antal bilresor efter projektet.

9 ELMOS 9 -Elcyklar, Växjö kommun Genomförare: Växjö kommun, inom ett EU-projekt för introduktion av olika elfordon Genomförandetid: 2012 till september 2014, 16 testperioder på 3-4 veckor fr.o.m. slutet av mars 2013 till sista juni Syfte: att erbjuda ett nytt och alternativt färdmedel till och från jobbet, i tjänsten och på fritiden (som fortsättning på en kollektivtrafikresa) Målgrupp: 445 anställda hos 24 olika arbetsgivare. Både vardagsbilpendlare till de som aldrig bilpendlade. 25 % av dessa cyklade redan dagligen till arbetet, 40 % sällan/aldrig. Av låntagarna var 63 % kvinnor och 37 % män. En majoritet av låntagarna var i åldern år. 11 Genomsnittligt avstånd till arbetet för deltagarna var 6,5 km. Utvärdering via enkät: o Enkät före o Enkät skickades dagen efter återlämnande av elcykeln o Enkät skickades 2 månader efter återlämnandet av cykeln Tillvägagångssätt: o Kostnadsfritt lån av elcyklar till privatpersoner via deras arbetsgivare o 30 elcyklar införskaffades till projektet o Utlåning 3-4 veckor till respektive låntagare. o Boende utanför Växjö tätort erbjöds även gratis kollektivtrafikresor till och från arbetet. På detta vis kunde projektet erbjuda en mer komplett och hållbar resekedja. Effekt/resultat: o Pendling ensam i bil 5-7 dagar/vecka innan: 25 %, under perioden: 3% o I snitt uppskattade respektive deltagare att de ersatt knappt 26 km bilkörning till och från jobbet med elcykel under testperioden (tillsammans km). o Projektet gav ett ökat intresse för cykling och elcyklar o Växjö kommun byggde bland annat ett (el-)cykelgarage med koppling till kollektivtrafiken 12 och tog fram en strategi för elmobilitet. o 2 månader efter testperioden hade ca 8 % av deltagarna köpt en egen elcykel. Alla dessa använde den till jobbet minst en dag/vecka och 42 % 5-7 dagar/vecka. o Ytterligare 9 % angav att de skulle köpa en elcykel inom snar framtid. o 20 % av alla deltagare angav att de ändrat sina resvanor efter lånet av elcykel. 13 Motiv till deltagande var främst som alternativ till att bilpendla och därefter som alternativ till vanlig cykel. Bra att få testa elcykel under en längre period om man vill få till en förändring av människors val av färdmedel Likheter/samma möjligheter: Man nådde målgruppen via arbetsgivare, fokus på arbetsresor. Skulle Göteborgs stad kunna köpa in elcyklar och låna ut under testperiod och sedan ha cyklarna för användning i sin egen organisation? Enkät före, direkt efter och efter en tid. Kan hända att det kan bli inom ett EU-projekt också-medfinansiering? Möjligheten att kombinera testcyklistperioden med ett provåkarkort för kollektivtrafiken? Gbg stad bygga säkra elcykelgarage vid pendelparkering + arbetsgivarna? Troliga olikheter: att inte kunna köpa sin cykel, troligtvis en testperiod på 3 veckor i kortaste laget? Att kommunen köpte in istället för att leasa cyklar. 9 ELMOS (Electric mobility in smaller cities) är ett EU-projekt inom Södra Östersjöprogrammet som avslutades i september Tanken med EU-projektet ELMOS är att introducera elbilar, elcyklar och andra elfordon som fortsättning på en kollektivtrafikresa. Utöver Växjö kommun medverkade även Karlskrona kommun och Energikontor Sydost. Länstrafiken Kronoberg har medverkat som associerade partner. Ytterligare tre andra städer i Polen och Tyskland medverkade

10 Elcykelkortet 14 Genomförare: Sust (Sustainable Innovation i Sverige AB) - ett nationellt centrum för energieffektivisering och hållbarhet med syfte att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv på området. Sust ägs av Föreningen för Energieffektivisering (Effekt). 15 Samarbetspartners: Projektet är ett samarbete mellan KTH, Folksam, Riksbyggen, JM, Sportson, KGK Motor, ZET Electric, EcoRide, Vattenfall och Trafikutredningsbyrån. Stöd från Energimyndigheten och med Vattenfall som energipartner. Genomförandetid: slutet av 2012 till mitten av Syfte: att minska utsläpp och trängsel i rusningstrafiken i framförallt storstadsregionerna Stockholm och Göteborg men även i övriga landet. Målgrupp: allmänheten Utvärdering/uppföljning: insamlad cykeldata från alla testpersoner sammanställs och utvärderas utifrån faktorer som utsläpp och trängsel. De samlade elcykelmilen laddas upp på startsidan. Tillvägagångssätt: o I projektet ingår elcyklar och 100 elmopeder/elskotrar som utvärderas ur aspekterna minskade koldioxidutsläpp, fossil bränsleförbrukning och hur mycket trängseln i infartstrafiken på sikt kan påverkas. o Testpersoner laddar ner appen Elcykelkortet som anonymt mäter de dagliga cykelsträckorna. Med appen ser man även var man cyklat och hur mycket CO2 man sparat jämfört med om man hade åkt bil. Appen skickar cykeldatan till projektet, som Elcykelkortet är en del av, för utvärdering och kunskapsinsamling. Självklart sker datainsamlingen anonymt i enlighet med personuppgiftslagen. o På hemsidan listas exempel på olika elcyklar och butiker kopplade till Elcykelkortet. Butiker hjälper deltagaren att välja mellan flera slags elcyklar eller att få sin befintliga cykel ombyggd till en elcykel. o Elcykeltävling o I butik får du även råd om elcykling, skötsel, utrustning och säkerhet. Fråga om det är något du undrar över. Kostnad/deltagare: okänd Finansieringsmöjlighet: deltagarna köper själva sina elcyklar eller ombyggnadskit Framgångsfaktorer: ej specificerade Likheter/samma möjligheter: användande av cykelapp, samarbete med cykelhandlare, Troliga olikheter: privatpersoner som målgrupp Projektet Gör din hälsa och naturen till vinnare, Gävleborg 16 Genomförare: samarbete mellan Frisk i Landstinget (mål: halvera sjukfrånvaron inom Landstinget Gävleborg) och X-MaTs, Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg (uppdrag: minska utsläpp av koldioxid från resor och transporter i länet). Genomförandetid: maj-oktober 2006, 6 månader. Syfte: förbättrad hälsa och minskade koldioxidutsläpp. Målgrupp: 100 anställda bilpendlare. Ålder, kön och bostadsort styrde urvalet. Utvärdering/uppföljning: 14 Elcykelkortet.se 15 Företaget driver stora demonstrationsprojekt, uppmuntrar innovationer och nyföretagande, bedriver informationsspridning och kunskapsutveckling. Sust finansierar sin verksamhet dels genom serviceavgifter från medlemmarna i Effekt, dels genom finansiering från projektdeltagarna och även genom projektbidrag från Energimyndigheten, Vinnova, EU och andra liknande finansiärer. 16 X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg , Slutrapport_Gör din hälsa och naturem till vinnare.pdf

11 o Konditionstest på sex orter samt hälsoenkät före och efter projektet o Inrapportering av data via hemsida (cykeldator användes t ex) Tillvägagångssätt: o Rekrytering via Landstinget Gävleborgs personaltidning o 100 deltagare valdes ut av dem som anmält intresse. o De anställda som redan gick och cyklade fick delta i en utlottning som uppmuntran o Anmälan via en särskild upplagd hemsida. o Samarbetsavtal där deltagare förband sig att gå eller cykla minst tre dagar i veckan under sex månader samt att projektet fick ta del av sjukfrånvaro. o Deltagarna försågs med Cykla och gå-paket ; regnställ, pedometer eller cykeldator och cykelhjälm till dem som cyklar. o Vissa deltagare anmälde att de kunde vara kontaktpersoner utspridda över hela länet under projektet. Dessa delade ut ovanstående material till de andra deltagarna. o Inrapportering av bl a mätarställning varannan månad, antal gånger de gått, cyklat, åkt kollektivt eller bil inom perioden. o Utlottning av badlakan och ståltermosar vid varje inrapportering för att motivera deltagarna att rapportera in. o Vid projektavslutning hölls prisutdelning och resultat presenterades i personaltidningen. De som presterat bäst fick biobiljetter som pris. Gåvor/erbjudande till cykeldeltagarna som de fick behålla om de deltog under de sex månader avtalet gällde: o Konditionstest före och efter projektet o cykelhjälm, cykelmätare och regnställ ( cykelpaket ) Effekt/resultat: o Totalt gick och cyklade deltagarna mil under projekttiden o 40 % av deltagarna hade förbättrat sin syreupptagningsförmåga. o 88 % uppgav att de upplevde en förbättrad hälsa efter projektet Kostnad/deltagare: Material: kr, Konditionstest: kr, Personalkostnad: kr. Totalt: kr. Kostnad per deltagare: kr/100 deltagare = kr obs! Inkluderar personalkostnad, annars kr/deltagare Finansieringsmodell: Hade inga egna cyklar utan försåg endast cyklisterna med extramaterial och konditionstest. Framgångsfaktorer o Anmälan, webbformulär och inrapportering via intranätet var smidigt för datahantering. o Information till deltagarna skedde främst via e-post och material via landstingets interna posthantering. o Regelbunden inrapportering med utlottning var motiverande o Avtalet var motiverande o Cykelhjälm är ett måste då vi uppmanar människor att ge sig ut i trafiken. Under projekttiden inträffade två cykelolyckor. De klarade sig bra tack vare hjälm. o Cykeldator inspirerade, dock bra att gardera sig om de strular och samarbeta med tillgänglig återförsäljare. Likheter/samma möjligheter: Man nådde målgruppen via arbetsgivaren, fokus på arbetsresor. Lång testperiod, deltagarna fick cykelhjälm, cykeldator och regnställ. Avtal skrevs. Kan det vara intressant att hålla utlottningar för att motivera? Materialkostnad var 700 kr/deltagare. Samordnare med lokala kontaktpersoner jämför projektägare med företagskontaktpersoner. Användande av webbformulär och intranät. Troliga olikheter: hälsa och koldioxidutsläpp som syfte istället för minskad biltrafik. Provcykel var ej en del, utan användande av egen cykel + cykeldator. Anställda med samma arbetsgivare, men på sex olika orter.

12 Hälsotramparna, Halmstad kommun 17 Genomförare: Halmstad kommun Genomförandetid: 7 månader: april till och med oktober 2012 samt 2013 Syfte: att få fler Halmstadbor att välja cykel till jobbet Målgrupp: vanebilister Utvärdering/uppföljning: enkät efter samt efter 1 år Tillvägagångssätt: o Hälsoundersökning före och efter o Deltagarna åtar sig att cykla 80 % av sina arbetsresor och att fylla i en rapport varje månad Gåvor/erbjudande till cykeldeltagarna o Regnställ, cykelhjälm och cykeldator Effekt/resultat: o efter 1 år för båda kampanjåren var att ca 65 % cyklade fortfarande minst hälften av resorna till arbetet o Efter kampanjen 2012 hade 60 % av deltagarna förbättrat sin kondition och över hälften minskat sina midjemått Kostnad/deltagare 2012: cykeldator: 100 kr/st, regnkläder 460 kr/st, hjälmar 150 kr/st. Tre inspirationskvällar: kr. Hälsoundersökning före och efter: kr (projektet betalade inget för de kommunanställda). Totalt för Hållbart resande ca kr ( / 60 deltagare = ca kr obs! kr/deltagare om de kommunanställda hade tillkommit i Hälsoundersökningen) Finansiering: Halmstad kommun, Samhällsbyggnadskontoret, avd. Hållbart resande Framgångsfaktorer: hela paketet Likheter/samma möjligheter: Man nådde målgruppen via arbetsgivaren, fokus på arbetsresor. Lång testperiod Troliga olikheter: Provcykel var ej en del, utan användande av egen cykel + cykeldator, regnställ och cykelhjälm Figur 1 Bild från Hälsotramparna folder, Halmstad kommun 17 Sören Lundh, Halmstad kommun, intervju

13

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

Gör din hälsa och naturen till vinnare

Gör din hälsa och naturen till vinnare Slutrapport Gör din hälsa och naturen till vinnare Gör din hälsa och naturen till vinnare! X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg 2005-2007 www.x-mats.nu Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg

Läs mer

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Christine Sisell mobilitetskontoret@lg.se Bakgrund 2001-2003, X-MaTs (Landstinget) 2005-2007, X-MaTs (Landstinget)

Läs mer

Rescoachning. Ett projekt för ändrade resvanor. Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2007

Rescoachning. Ett projekt för ändrade resvanor. Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2007 Rescoachning Ett projekt för ändrade resvanor Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2007 Deltagarna åtog sig att ställa bilen och vid minst tre tillfällen per vecka gå, cykla eller åka kollektivt. Inledning I

Läs mer

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES 2014-11-06 VÄXJÖ KOMMUN ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES Enkätresultat 2:2 Växjö kommun Enkät skickad till låntagare ca 2 månader efter återlämnande av elcykel. Sammanställd 2014-11-06 av Mats

Läs mer

Vintertramparna 2013/2014

Vintertramparna 2013/2014 Projektrapport av Grön Trafik: Vintertramparna 2013/2014 Med stöd från Länsstyrelsen i Jämtlands läns klimatmiljon för ett Fossilfritt Jämtland 2013 Projektperiod: 2013-11-15 2014-04-30 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 1. Hur har du upplevt det att vara vintercyklist? Kommentera gärna. Mycket positivt Positivt Varken positivt eller negativt Negativt Mycket negativt Fritextsvar: Mycket

Läs mer

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012 Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Syfte med projektet... 4 Beskrivning av genomförandet...

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

Dialog med bilister ger nya vägvanor

Dialog med bilister ger nya vägvanor Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Nyhetsbrev april 2014 Har du nyheter, tips och goda exempel i arbetet för ett mer hållbart resande? Kontakta Lisa Ström, 031 335 53 12 Dialog med bilister

Läs mer

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2011 Ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och Landstinget Kronoberg

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2011 Ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och Landstinget Kronoberg Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2011 Ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och Landstinget Kronoberg Tre av projektledarna i Hälsotrampare Kronoberg: Jörgen Gustavsson, Pär Wallin och Annelie Lageson

Läs mer

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Rapport 25:8 1 april 25 Dokumentinformation Titel Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Serie nr Trivector rapport 25:8 Författare Johan

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla mer. Stimulera de som redan cyklar att cykla mer. Få de som cyklar till jobbet

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Hållbar trafik och samhällsbyggnad

Hållbar trafik och samhällsbyggnad Hållbar trafik och samhällsbyggnad i Örebro kommun Klimatkommunerna, 25 nov 2016 Örebro kommun har ambitiösa mål = förutsättning Antaget Trafikprogram 2014, 3 huvudmål: GCK-andel idag ca 45 % - MÅL 2020

Läs mer

Rescoachprojektet i Lundby

Rescoachprojektet i Lundby Rescoachprojektet i Lundby ett projekt för ändrade resvanor Utvärderingsrapport Meddelande 06:2007 Trafikkontoret Lundby Mobility Centre Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Projektets syfte 2 Uppstart

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Fokusområde nr 3: Arbetsplatser i tätorter Projektledare Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55 60 Email:

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Välkommen som testresenär på el-cykel

Välkommen som testresenär på el-cykel Välkommen som testresenär på el-cykel HÅLLBART RESANDE I UMEÅREGIONEN 2008 maj 2011 Länstrafiken i Västerbotten, Volvo, GE, Liljaskolan i Vännäs 144 000 invånare Bakgrund till projektet Umeå överskrider

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan - och - Oskarshamn Fokusområde nr 1: Pendlingsresor med tåg mellan och Fokusområde nr 5: Kommun med stor utpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor

Läs mer

Vintercyklisten 2 Projekt för hållbart resande 2010/2011

Vintercyklisten 2 Projekt för hållbart resande 2010/2011 Hållbar utveckling Vintercyklisten 2 Projekt för hållbart resande 2010/2011 Slutrapport 1 INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Projektmål... 5 1.4 Övergripande mål för hållbar utveckling...

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla!

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla! Guiden för cyklister För dig som vill börja cykelpendla! Inledning Den här guiden har vi gjort för att hjälpa er som vill bli cykelpendlare, för vårt mål är att öka cyklingen i kommunen. Det är bra att

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Projektbeskrivning Skåne trampar 2008

Projektbeskrivning Skåne trampar 2008 Projektbeskrivning Skåne trampar 1 1 (8) Projektbeskrivning Skåne trampar 2008 Bakgrund Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, startade sin verksamhet i slutet av 2006. HMSkåne är ett regionalt centrum för

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet 2014-06-26 Göteborgsregionens kommunalförbund GR Lisa Ström Målgruppen för rapporten

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet DinKoll Hållbara resor till och från jobbet MM-Öresund 2012-02-09 Karin Edenius, UL Bakgrund Uppsala kommun sökte bidrag via KLIMP 2008 Projektidé: Dialog- och informationssatsning för ökat kollektivtrafikresande

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande.

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande. Rapport Sammanfattning What s your löjligaste bilresa kampanjen är en utveckling och anpassning av kampanjen Inga Löjliga bilresor. Inga löjliga bilresor är en masskommunikativ kampanj med syfte att minska

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se SUMO: Pedal for medal 2012 Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Testresenär Startmöte höst 2013. Page 1

Testresenär Startmöte höst 2013. Page 1 Testresenär Startmöte höst 2013 Page 1 Testresenär höst 2013 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Cykel i Jönköpings kommun Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Utmaningar för cykel i Jönköping Stor höjdskillnad Barriärer Utsträckt i olika riktningar E4 0 m RVU 2014: 67 % bilresor 10 %

Läs mer

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda!

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Fyra fristående tävlingsperioder! En avgift för hela året! VGR

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från ITT Flygt i Emmaboda September 2006 oktober 2007 ITT Water& Wastewater Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Testcyklisterna - Slutrapport

Testcyklisterna - Slutrapport Testcyklisterna - Slutrapport Rickard Waern Göteborg 1/30/2015 INNEHÅLL Sammanfattning... 2 Projektmotivering... 3 Syften, mål och måluppfyllnad... 5 Syfte... 5 Aktivitetsmål... 6 Beteendemål... 8 Effektmål...

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

DEN GODA RESAN- SLUTRAPPORT

DEN GODA RESAN- SLUTRAPPORT DEN GODA RESAN- HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS LÄN SLUTRAPPORT Ett projekt finansierat av: i samarbete med Energikontor Norra Småland Energikontor Norra Småland har i uppdrag att verka för energieffektivisering

Läs mer

Vintertramparna 2010/2011

Vintertramparna 2010/2011 Projektrapport av Grön Trafik: Vintertramparna 2010/2011 Projektperiod: 2010-12-01 2011-04-30 Sammanfattning Vintertramparna genomfördes mellan 1 december 2010 till 31 april 2011och har utgjort en del

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Vårt arbete Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Mölndal cirka 2 200 medarbetare och ca 300 entreprenörer och konsulter Varför valde

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Sammanfa2ning sta6s6k över deltagande. 11 kommuner totalt 258 anmälda klasser elever km 32,35 ton CO2

Sammanfa2ning sta6s6k över deltagande. 11 kommuner totalt 258 anmälda klasser elever km 32,35 ton CO2 Uppföljning 2015 Sammanfa2ning sta6s6k över deltagande 11 kommuner totalt 258 anmälda klasser 6 023 elever 181 716 km 32,35 ton CO2 Uppföljning På egna ben 2015 Enkätundersökning (Defgo.se) 233 enkäter

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan 2012 i Karlskrona

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan 2012 i Karlskrona Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan 2012 i Karlskrona AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafikantveckan 2012 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Sven-Olof Petersson Organisationstillhörighet

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar

Läs mer

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept.

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Ev diarienummer Energimyndigheten Diarienr. 2013-006281 Projektnr. 38207-1 Stockholm, 2016-06-30 Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Med vänlig hälsning Teo Enlund Industridesigner, Senior Projektledare

Läs mer

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder Backcasting 2. Kartläggning 3. Åtgärder 1. Målformulering Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg

Läs mer

TESTCYKLISTPROJEKT SOM EN DEL AV MOBILITY MANAGEMENT I BYGGSKEDET

TESTCYKLISTPROJEKT SOM EN DEL AV MOBILITY MANAGEMENT I BYGGSKEDET RAPPORT TESTCYKLISTPROJEKT SOM EN DEL AV MOBILITY MANAGEMENT I BYGGSKEDET FÖRSTUDIE MED E45 I GÖTEBORG SOM FALL 2015-07-01 Uppdrag 261098, Förstudie av testcyklistprojekt Titel på rapport: Testcyklistprojekt

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen 2012-04-16 ADRESS TELEFON Nämndhuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Lätta elfordon. Pendling med elcykel i Stockholm och Göteborg. Författare: Karin Nilsson Jessica Kriström Roland Elander

Lätta elfordon. Pendling med elcykel i Stockholm och Göteborg. Författare: Karin Nilsson Jessica Kriström Roland Elander Lätta elfordon Pendling med elcykel i Stockholm och Göteborg Författare: Karin Nilsson Jessica Kriström Roland Elander Utgiven i december 2015 av Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) www.sust.se

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN Ansvariga: Helen Gårner, miljösamordnare Lars Ivarsson, energi och klimatrådgivare Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare Milos

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer