Små& Familjejordbrukarnas tidning. Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund. årgång 80 Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Små& Familjejordbrukarnas tidning. Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund. årgång 80 Nr 2 2014"

Transkript

1 Små& Familjejordbrukarnas tidning Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund. årgång 80 Nr

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET: Kontakt med ordföranden: Guy Allan Svensson Gisslabol,31034 KVIBILLE Tfn: Ansvarig utgivare: Eskil Wilhelmsson Redaktion: Förbundsstyrelsen: c/o Erling Hansen Segergatan 2E Landskrona Tfn: Föreningensreg: nr Bankgiro: Kassör.medlemsreg.prenumeration: Arne Andersson Lindby SK/VARP Tfn: Föreningen har också en fin o bra hemsida som uppdateras med jämna mellanrum, gåp gärna in här: http: ljwww.familjejordbrukarna.se/ och kika emellanåt: Vintern tycks ha rasat ut och här i södra delen av landet pågår vårbruket för fullt. I Skåne påbörjades potatissättningen redan i februari och sådden av vårsäd påbörjades vid månadsskiftet februari/mars. Växtligheten har kommit igång och i trädgårdarna prunkar de tidiga vårblommorna för fullt i mitten av mars månad. Vi får i skrivandes stund hoppas att vi inte råkar ut för bakslag med frost och kyla. Det gamla talesättet att "jula sommar ger påska vinter" inte slår in. Jag vill passa på att tacka Anders Borg för att han höjde sin brandfackla och uttalade i Land Lantbruk att "jordbruksindustrin i Sverige är dödsdömd". Äntligen tycks riksdagsmän och LRF ha vaknat till och går i svaromål mot uttalandet. Jag kan bara hålla med Anders Borg om att läget är allvarligt för återstoden av de svenska bönderna. Vi har nu bara ca mjölkproducenter kvar i hela landet. Grisnäringen är i kris och spannmålsodlarna har mycket svårt att få ekonomin att gå runt. Nötköttsproducenterna suger på ramarna och vad jag hört håller många på att avveckla. Medelåldern hos nötköttsproducenterna är hög och djurrättspöbeln går mycket hårt åt de sista uppfödarna, där många uppnått pensionsåldern. Försörjningsläget b.lir allt sämre och vi blir allt mer beroende av kött från andra länder, som behandlar sina bönder bättre. Varför Sverige behandlar sina bönder så illa måste man fråga sig. Att regering och riksdag bar sig ytterst illa åt mot bönderna på nittonhundrafemtio och sextiotalen trodde man berodde på minnena från statartiden, men nu borde svenska folket ändå ha begripit att vi behöver tre mål mat om dagen. Om vi blir tvingade till att leva enbart på det vi producerar inom Sverige, då kan vi bara äta tre mål mat varannan dag. Vi kanske kan överleva på den dieten, men vi lär nog minska ordentligt i vikt. Vi går dock mot ljusare tider med sol och värme. Önskar läsarna en härlig vår! Guy Allan Svensson LURIKS FUNDERING Veganerna vill inte ge oss kött. Ge veganerna råa nässlor.

3 DJURSKYDDSRÄTTEGÅNG Torsdagen den 13 mars var jag närvarande vid en rättegång vid Varbergs Tingsrätt, där en pensionerad kvinna stod åtalad för djurplågeri. Därför att hon har skött sin sons får och under sommaren 2011 blev ett lamm halt på ett framben och när hon undersökte lammet fann hon en tagg mellan klövarna. Hon avlägsnade taggen och hoppades att lammet skulle bli bra. Tyvärr fortsatte lammet att halta och efter några dagar kontaktade hon besättni :gsveterinären, som tidigare lämnat henne penicillin för behandling av juverinflammation hos en tacka och då det fanns antibiotika kvar, rekommenderade veterinären henne att ge lammet en ml per dag mot inflammationen. Då fick hon besök av läns - styrelsens djurskyddshandläggare, som delgav annan behandling. Lammet förvandlades därefter till en filmstjärna, där länsstyrelsen filmade det halta lammet ända till det avlivades den 24 augusti. Då tog länsstyrelsen hand om kadavret och sände det till SV A i Uppsala för obduktion. Kadavret obducerades i oktober, men var då så ruttet att det inte gick att se hur muskulaturen sett ut, men man fastslog att det var fel på leden. Nu, efter tre och ett halvt år blev den arma fårskötaren åtalad för detta bestialiska brott. Hur mycket har detta halta lamm kostat? Och hur mycket lidande skall den stackars ideellt arbetande behöva utstå för den svenska ultra - religiösa djurskyddsdårskapen? Domen har nu avkunnats och det blev femtusen kronor i böter plus femhundra kronor till brottsofferfonden. Återigen får vi bekräftat att det enda det återstår att göra i Sverige, är att avyttra djurhållningen och lägga ner produktionen. I ett land där perversa särintressen såsom Djurens Rätt har tagit över lag - stiftningen för vår livsmedelsförsörjning och åsidosatt allt sunt förnuft är det omöjligt att hålla djur för produktion. Efter att ha åhört rättegången och länsstyrelsens tjänstemäns vittnes mål och rättens dom, så förfasas jag över det rättsetiska förfall Sverige har utsatts för. Köp inte längre kött från Sverige, köp kött från länder som behandlar sina bönder väl! ******************************************** FÖRENINGSANNONSER MEDLEMSAVG. inkl ANNONSPRISER: 1/1 sida 1000:- 2/3 sida 750:- 1/2sida 500:- 1/3sida 350:- 1/4sida 250:- 1/6sida 175:- 1/9sida 125:- Medlemsavgift inkl tidning 2014 Endast tidningsprenumeration 2014 Enkelspalt,max 40mm 50:- Dubbelspalt,max 40 mm 100 : Enkelspalt,max 60 mm 75 : Dubbelspalt, max 60 mm 150 :- 250 :- 200:- Bankgiro: ,....

4 Tittade på en EU-information med kandidater inför röstningen till EU-paria - mentet, där Marit Paulsen deltog. Varför det ser ut som det gör för de svenska bönderna förklarade Marit Paulsen, när hon förklarade att det var lätt för EU-paria - mentarikerna att förhandla med LRF, men hon uttryckte en sur nuna när hon för - klarade hur det var att för - handla med Jose Beuve. De svenska bönderna har Jose Bouve att tacka för att de fortfarande kan hanka sig fram på de svenska gårdarna. Hade Marit Paulsen och de övriga svenska EU-paria - mentarikerna bara haft LRF att förhandla med hade det MARIT PAULSEN OCH BÖNDERNA svenska jordbruket varit ödelagt för många år sedan. I och för sig, hade det kanske varit det bästa om bönderna drivits bort från sina hemman och blivit uteliggare i Stockholm. Marit Paulsens envisa kamp för att få bort EU-stöden för de svenska bönderna lär hon fortsätta med tills att det bara blir några stycken djurfabriker kvar, som enligt förlegad sovjetisk modell likt reliker får till uppgift att fungera som symboler för det svenska jordbruket. Det genuina familjejordbruket tycks vara ett rött skynke för Marit Paulsen och de övriga EUparlamentarikerna. Det tycks föresväva dem, att om de bara får styrt över gårds - stöden till industrijordbruken, så blir det bättre och att reg~ringen får mer EU-pengar att leka med som de kan kalla "la ndsbygdsutveckl i ng". Sverige utmärker sig på alla sätt som en avfälling fjärran från den gemensamma EUmarknaden. Tänk bara det där med Belgisk blå. Den rasens positiva egenskaper med ett högre avräkningspris, får de svenska bönderna inte ta del av annat än om de köper nötkött av hög kvalitet i aff - ären. Då får de äta kött från rasen Belgisk blå, men de får inte ha dem i sin besättning. Vad Marit Paulsen har ut - rättat mycket för Sveriges bönder! DEN 72-ÅRIGE BONDEN I VARBERG Äntligen efter drygt ett år har jag lyckats få fram namnen på de fyra poliser, som den 22 januari 2013 misshandlade den 72- årige lantbrukaren utanför Varberg så illa att de drog vänsterarmen ur led med svåra smärtor och efterföljande operationer som följd. För drygt ett år sedan skrev jag en artikel om polismisshandeln i ATL, där jag redovisade den misshandlade bondens berättelse om hur det gick till när han fick sin vänster armbåge dragen ur led, när fyra poliser drog ut honom ur hans traktor när han körde fram ensilagebalar till sina djur den kalla vintermorgonen. Anledningen till polisinsatsen var att länsstyrelsen djurskyddshandläggare ville inspektera djuren på grund av att dessa hade utfärdat vite och krävde att Alfa Lavals vattenkoppar skulle ge minst tio liter per minut, vilket de inte är avsedda att ge mer än 6 liter per minut. Och djurskyddslagen kräver att kor skall ha vatten två gånger per dygn, men det räcker inte för just denne djurskyddshandläggare, som skriver sin egen djurskyddslag.

5 ATLDebatt Med anledning av den misshandel av både djur och djurägare, som sker i samband med myndigheternas omhändertagande av djur, föranleder det mig att påtala de allt flera ingrepp länsstyrelsernas djurskyddshandläggare med bistånd av polisen utsätter våra bönder och djurägare för runtom i landet. Där vi har sett hur fyra poliser drog armen ur led på en 72-årig bonde för drygt ett år sedan och hur Djurambulansen i Skåne bröt nacken av en get och hur polisen otillbörligt använde grovt våld mot den lilla kvinna som ägde getterna när de omhändertogs. Vid ett tillgrepp av en dikobesättning i Halland, som ägs av en arrendator och som stod uppbundna på arrendestället. Där Djurambulansen omhändertog dikorna och deras dikalvar och föste samman samtliga djur lösa på djurtransportbilarna tillsammans med några slakttjurar, varvid omfattande stångskador på djuren senare konstaterats av veterinär. Med anledning av att jag med en motion vid LRF:s regionstämma i Halland påtalat missförhållandena i samband med tillämpningen av Djurskyddslagen, men som inte regionstämman lät gå vidare, finner jag mig nödsakad att påtala dessa missförhållande i ATL, för att om möjligt förmå landets bönder att samfällt protestera mot den djurmisshandel och rättsövergrepp mot djurägare som de omhändertagande myndigheterna gör sig skyldiga till. Efter att ha åhört riksdagsdebatten om djurskyddet finner jag att våra riksdagsmän helt saknar insikt i hur djurskyddet fungerar i verkligheten i vårt land. För att komma tillrätta med de rättsvidriga tillslag djurskyddshandläggare och polisen utövar mot Sveriges djurägare krävs långtgående åtgärder för att komma tillrätta med det förfall dagens myndigheter sjunkit allt djupare ner i. För att försöka rädda de rester av seriös djurhållning vi har kvar måste staten återinföra en omfattande rådgivnings - verksamhet med ansvarstagande branschkunniga rådgivare, som får makt och myndighet att avpollettera alla olämpliga djurskyddshandläggare och veterinärer, som i dag härjar runtom i vårt land. Situationen för landets djurägare är synnerligen allvarlig och myndig - heterna bryter öppet mot Djurskyddslagen och transporterar kalvfärdiga kor, som de tar ur kalvningsboxar och transporterar helt lagstridigt. Så snart myndigheterna beslagtar djuren, så gäller inget djurskydd. Vi har en lång rad märkliga omhändertagande där exempelvis kor gående på bete som hållit på att kalva har fångats in och med efterbörden hängande har lastats på djurtransporter och de nyfödda kalvarna har skiljts från mödrarna och trans - porterats iväg. Så fort djurskyddsmyndigheterna tagit över djuren, då gäller inget djurskydd i Sverige! Kvibille Guy Allan Svensson Gisslabol Kvibille Tfn Mobil

6 SATIRKRÖNIKAN HÄNT SEN SIST Från bananrepubliken rapporteras att statschefen "Fege" Reinfeldt har sadlat sin krigshingst och sätter av i full galopp med lansen riktad mot Stefan Löfven, som med sin arbetshäst söker sig högerut för att sänka jobbskatteavdraget, rutavdraget, för att med vård, skola och omsorg försöka peta av Reinfeldt från stridshingsten för att själv kunna ta plats vid köttgrytorna. Med sig har han hyenorna Romsson, Fridolin och Sjöstedten. Anders Borg vill höja skatten, men det blir nog bara för låginkomsttagarna. Centern har samlats till kommundagarna i Malmö, med historiens lägsta opinionssiffror på 3;1 % av väljarstödet. Det har visat sig att landsbygdsbefolkningen har slutat att tro på Eskil Erlandssons matland. Förra året blev det missfall för Vattenfall, som trots sina vidlyftiga affärer fick en förlust på sexton miljarder, som vi skattebetalare tvingas att pröjsa för. Calle Bildt har varit på korståg i Iran och fröjdat sig med ayatollorna i de Persiska salongerna. sverigedemokraterna vill att alla svenskar skall få rätt att bedriva renskötsel. Jimmy Åkesson besökte Jockmocks marknad och där fick han sina fiskar värmda av Samerna, som körde in bland folket med sina renar. Jimmy Åkesson Lär nog inte få så många röster från Samerna, men han får nog det svårt att bli renskötare också. Så har Olympiska spelen öppnats i Ryssland med "diktatorn" Putin högst upp i bild, tronande likt som Hitler gjorde vid Berlin -olympiaden lnvigningsceremonin var verkligen pampig, med enastående arrangemang och skådespel. Enligt uppdrag granskning fick gästarbetarna som byggde arken fick ingen lön men de fick sparken och tvingades resa hem hungriga och utan pengar. Putin och hans kompisar tog hand om alla miljarderna själva. Så skall slipstenen dras. Nog om det, nu skördar våra skidåkare sina medaljer och den främsta bragden gjorde Charlotte Kalla och hennes stafettkompisar när de tog hem guldmedaljen. Även herrarna gjorde goda insatser och tog både guld, och medaljer av mindre ädla valörer. Alliansen får ordentligt på tafsen för att låna pengar till att sänka skatten för dem, som har arbete. Oppositionen påstår att Anders Borg behöver låna 87 miljarder för att täcka budgetunderskottet. Det blir hårda pix i val rörelsen. För att täcka underskottet vill Borg och Reinfeldt sänka studiestödet för studerande och sänka pensionerna för de gamla. Det kallas för resultatutjämning fick vi lära oss under jordbruksavtalets tid. Anders Borg är på studieresa i Afrika för att lära sig hur han skall kunna utnyttja afrikanernas kunskaper om "svarta" pengar. För några år sedan läste jag en artikel om hur viktig den svarta ekonomin är och hur utvecklande denna sektor är för näringslivet. Hoppas att Borg får nyttiga kunskaper med sig hem, som han kan använda i val rörelsen, för det ser mörkt ut för alliansen i oppinionsmätningarna. NU lämnar även Alexander Bard centern och hamnar antagligen hos de rödgröna lycksökarna. Inte för att det blir bättre, men det blir kanske mer kulturellt med pastellfärger på skorna. Kungen har nu tillkännagett att hans nya dotterdotter skall heta Leone Hertiginna av Gotland. Kul för Gutarna! Värre var det i Stockholm, när arbetsförmedlingen inbjöd några arbetslösa och företagare för att låta dem träffas och prata om anställningar. Tror att det var sex företagare, som kom in på arbetsförmedlingen, med det kom sextiotusen arbetslösa. Lokalerna blev fort för små och gatorna förslog inte heller. En färgad man TV intervjuade tyckte att det liknade krig och det kan man förstå. Om någon av de sextiotusen arbetslösa fick något jobb sades det inget om, men arbetsförmedlingen fick en ny ställföreträdande generaldirektör. Arbetsförmedlingen i Arlöv har löst det där med arbetslösheten på ett genialiskt sätt helt i stil med den svenska modellen. Tjänstemännen har helt enkelt kodat om dem utan arbete till dem som har arbete. Det snyggar till statistiken. Centerledaren Annie Lööv intervjuades i TV, där hon berättade om sitt liv och uppväxt. Det visade sig att hon är en vanlig bonddotter, vilket gör att hon ses över axeln av Stockholms överklass "den nya adeln". Dessa akademiker har visat sig vara så högutbildade att de inte begriper någonting. Kan man tänka, vårmånaden inleddes med sol. Det har varit så fattigt denna vinter att solen lyst med sin frånvaro. Fåglarna kvittrar på samma sätt som de alltid har gjort,

7 Stenknäckarna sitter påfågelbordet och äter solrosfrö för fullt och massor med blåmesar, talgoxar och nötväckor far omkring runt fågelbordet som tättingar. Nu är det vår! I Agenda debatterade Reinfeldt med Löfven om vem som är sämst lämpad att bli statsminister efter valet. Efter en lång rad räkneövningar där den ena räknade sämre än den andre kom de fram till att de vad oense om var de var oense om. Klart blev dock att ingen riktigt visste vad de räknade med. I Örebro har man infört återbruk av vatten i form av att man återanvänder avloppsvattnet i dricksvattnet. Det kallas för näringsberikat kranvatten och används lämpligen till att koka soppa på. Vill man förstärka dricksvattnet ytterligare kan man använda vatten från Kallinge och några andra orter i närheten av nedlagda flygflottiljer, där flyget vid sina brandövningar har berikat marken med kemikalier, som nu har trängt ner i dricksvattnet, som folk får i det kommunala vattnet. Nu kan kommunerna höja taxan för det berikade vattnet. Stalins efterträdare i Kreml Putin, har i samma stil som Hitler gjorde, erövrat Krim och dödat en ukrainsk officer. Sveriges morsvarighet till Molotov, han Carl Bildt har plötsligt fått drag under galoscherna och far runt i Europa och stylar. Han tror att han är en mäktig man, som försöker skrämma diktator Putin. Regeringen föreslår att skolungarna skall få betyg från och med årskurs fyra. lbrahim Bayland S, tycker inte det, han tycker att årskurs sex räcker och det kanske är riktigt. Därför att ungarna inte kan läsa sina betyg innan. Ytterligare en människa har avrättats av polisen. I bananrepubliken behövs ingen rättegång, polisen avrättar medborgarna ändå. Styrkan i vårt flygvapen ligger i att de kan laga trasiga Gripenplan genom att hämta delar från andra plan, som får tjäna som reservdelsplan. På så sätt blir alla Jas Gripen-plan så småningom användbara som skrotdepåer på samma sätt som man gör med uttjänta bilar på bilskroten. Vilken försvarsreserv. Maud Olofsson har kallats till Konstitutionsutskottet för att svara på hur det gick till när Vattenfall gav Holländarna närmare hundra miljarder för det nästan spänningslösa NuOn, men hon vägrar att infinna sig och ledamöterna i KU är förgrymmade över att de går miste om spänningen och komiken. Krisdemokraterna håller lands dagar med flera medlemmar och sympatisörer. Det gäller att mobilisera inför valen och med vallokomotiv som Adaktusson lär de få flera röster i EUvalet. Det gäller nog att söka hjälp från ovan. Radio och TV försöker att få bort sverigedemokraterna genom att genomföra Sverigefientliga demonstrationer, där de mobiliserar afagrupperna för att skapa kaos och om inte det räcker kan de ju kommendera ut Biskop Eva Brun ner att hjälpa till med att kasta sten. Inför höstens val verkar det bli många nya partier att kasta sten på. Det skall bli roligt att se hur det går. Avslutar krönikan med att hänvisa till Naum 1:7-9. Ha en härlig vår önskar krönikören! Haha llilda hade ramlat i vattnet vid kajen och en herre skyndade till och sträckte hjälpsamt ner sitt paraplytill henne. Tack, sa hon, men jag tror inte det hjälper rör jag är redan våt

8 LANDSMÖTET Årets Landsmöte kommer att hållas fredagen den 13 till den 15 juni i Hörby. Reservera helgen och delta i riksförbundets landsmöte. Välkomna med motioner och förslag till vår verksamhet. Utförligare annons införs i nästa tidning. SVENSK MJÖLK Mjölkproduktionens svaga lönsamhet skördar sina offer ännu en stor mjölkgård i Halland har kastat in handduken. Det talades om i Radio Halland att Glostorps mjölkgård med ca fyrahundra kor har gått i konkurs. Ägaren utökade i strid med omkringboende sin mjölkgård till dagens industrijordbruk och har enligt rykte haft ekonomiska problem allt sedan dess och nu blev det tvunget att kasta in handduken. Konkursen innebär ännu ett bevis för den miserabla lönsamheten inom primärproduktionen i "Matlandet". Vid en kontroll med LRF-mjölk fick jag beskedet att antalet mjölkproducenter i Sverige är Utvecklingen är glädjande för övriga medlemsländer i EU, som kan utöka sin försäljning till oss svenska konsumenter och därigenom kunna förbättra lönsamheten. Att Sverige utarmas med ökande arbetslöshet tycks inte bekymra politikerna i Rosenbad. Visserligen saknar regeringen möjlighet att påverka avräkningspriserna, men Eskil Erlandsson har ~att skyldighet att ta i med hårdhandskarna mot djurrättspöbeln och djurrättsaktivisterna, som sitter i Jordbruksverket och stiftar kostnadshöjande lagar och onödiga pålagor, som skapar onödiga "mervärden" i form av höga kostnader för animalieproduktionen i vårt land. Tydligen är våra politiker och tjänstemän resultatet av den bristfälliga svenska skolan, som visar att våra förtroendevalda och ansvariga tjänstemän saknar tillräcklig utbildning för att kunna hantera vår livsmedelsförsörjning med inhemsk matproduktion.

9 Den viktiga frågan om vårt försvar diskuteras och jag har lyssnat på Mats Knutssons intertju med Försvars - minister Karin Enström och jag måste konstatera att hon som kvinna och för svarsminister inte är tappad bakom lavetten. Att vi har bantat vårt försvar och förlorat en icke ansenlig numerär av monarkcyklar och okunniga rek -ryter är hon väl medveten om. Det är givetvis förklarligt att det gamla försvar vi hade kvar sedan andra världskriget inte var något att luta sig mot, i den händelse lede fi skulle invadera. Gårdagens för - svar med en massa rekryter, som numera tränat sin kondition framför dataskärmen sak -nade kraft att trampa en gammal monarkcykel med ryggsäck och mausergevär var givetvis nödvändigt att avskaffa. Dagens moderna och digi - taliserade stridsmaterial kräver special - utbildade operatörer, som besitter full förmåga att hantera de sofistikerade styrsystem och utrustning försvaret förfogar över. Den moderna utrust - ningen är sannolikt alltför komplicerad för snabbutbildade rekryter att kunna använda. Det krävs därför stamanställd personal för att kunna använda materielen på ett effektivt sätt. Det finns heller ingen anledning att kommendera ut en massa ungdomar för att användas som kanonmat såsom gene 0 FORSVARSFRAGAN ralerna av tradition har gjort. Anledningen till att vi kan befara ett hot torde komma från Ryssland, som med sin autoritäre ledare Putin kan befaras bli övermodig och få för sig att han vill visa sin makt. Detta hot kanske borde gynna tanken att gå med i N ato, för att stärka vår försvarsstyrka och det kanske skulle gynna Sverige även ekonomiskt. Det allra allvarligaste är dagens enormt kraftiga militära slagstyrka, där kärn - vapen utgör det yttersta hotet. Vi får ändå hoppas att det inte kommer att framträda någon så vansinnig galning som börjar använda kärnvapen. Den sista idioten är inte född än, så det gäller gardera sig emot detta förskräckliga framtidsscenarium och ha kvar ett in - vasionsförsvar. Vad vi måste ha är en försörjningsberedskap, som tillförsäkrar oss mat även vid andra faror är krig och denna förmåga har våra politiker berövat oss möjligheten till. Detta måste vi framföra i valrörelsen.

10 ATL DEBATI DJURAMBULANSEN Länsstyrelsernas rättsstridiga tillämpning av Djurskyddslagen tar sig allt värre uttryck vid beslut om omhändertagande av djur och behandling och hantering av djuren vid omhändertagandena. Vid ett omhändertagande av en besättning i Falkenbergs kommun tog Länsstyrelsen beslut om att omhänderta ett femtiotal djur på en arrendegård, bestående av uppbundna dikor, deras kalvar och enligt uppgift fem gödtjurar, som gick på lösdrift i en spaltbox i väntan på slakt. Som framgår av handlingarna har beslutet riktats mot jordägarna, två bröder, som tidigare belagts med djurförbud, efter att tre kvigor blivit ihjäl rivna och uppätna av vargar, vilket besiktigande veterinär intygade att de dödade kvigorna var ihjälrivna av "artfränder". Rovdjursexperten var lite mer raljant och intygade att djuren var dödade av kamraterna i "bregottfabriken". Efter djurförbudet arrenderade en annan bonde gården enligt upprättat arrendeavtal och i enlighet med J B Kap 7 till 9. Trots att arrendatorn och djurägaren inte var underrättad infann sig djurambulansen i sällskap med två poliser på arrendestället och Släppte loss de uppbundna korna och föste upp både korna och kalvarna på djurambulansens lastbilar. Hur slakttjurarna transporterades har inte gått att få reda på, men sannolikt lastades de på samma sätt. Med alla djuren i kaos på lastbilarna fördes djuren ner till Skåne, var och hur djuren förvaras går inte att få reda på. Nu har Länsstyrelsen presenterat ett besiktningsprotokoll från en veterinär, som har konstaterat att många av djuren blivit ohanterbara och utsatta för en mängd stångskador, varför vissa av djuren inte kan säljas som livdjur. Med erfarenhet från en lång rad omhändertagande tvingas vi konstatera att våra svenska djur aldrig hanterats och behandlats så illa som i dag. Det som kallas för djurskydd, har av djurskyddsmyndigheterna förvandlats till djurmisshandel och lagstridigt djurplågeri. Det gör ont i en gammal bonde att tvingas konstatera att den djurhållning vi hade innan myndigheterna införde tillämpningen av djurskyddslagen och som vi bönder var stolta över har av myndigheterna förvandlats till misshandel av både bönder och djur. Nu måste tillämpningen av Djurskyddslagen revideras grundligt, Eskil Erlandsson! Kvibille Guy Allan Svensson Gisslabol Kvibille Tfn

11 DJURSKYDDSTILLSYN En fd småbrukare i Skåne hade skadat sig vid trädfällning, då han brutit ett ben och hade svårt att förflytta sig, fick dagarna för jul besök av två djurskyddskontrollanter, som skulle utföra en extra offentlig kontroll på den stora djurhållningen, vilka består av tolv hönor och två tuppar av gammal lantras. Han har även en hund av rott weiler typ, som har sin uppehålls plats i bondens säng. De båda "jätte - viktiga" kontrollanterna blev upp - manade att gå in i köksförstun för att titta på hunden. Hunden var för fet tyckte de. Därefter kontrollerades den stora hönsbesättningen varvid det befanns att de skitit på golvet och för övrigt fanns sittpinnar,värprede och 3 bunkar för utfodring och vatten. Normalt går hönsen ute på gården och äter grönt och balar i sand och jord. På grund av nedsatt rörelseförmåga anlitade han en bekant för att fodra djuren och rasta hunden. Nu har han fått räkning på tillsynsavgiften där Länsstyrelsen debiterar 2,5 timmar a 800 kronor. Besöket för kontrollen kostar 2000 kronor, som den pensionerade f d bonden tvingas betala. Fakturan är undertecknad av Sverker Olsson. Det är verkligen beklämmande att bevittna hur djur - rättspöbeln lyckat skända Astrid Lindgrens minne genom att missbruka sin ställning som statstjänstemän och tillskansa sig fullständigt horribla ersättningar för dessa dåraktiga inspektioner. Vi har i TV 4:as program kunnat följa två "politruker" när de iförda uniformliknande klädsel med polisemblem på jackor och mössor när de gör sina tillslag hos gamla pen - sionärer. Där de beslagtar gamlingar - nas enda sällskap, deras hundar och katter. Där de lämnar en ensam och övergiven åldring som sitter på en stol i den tömda hunsgården och gråter efter sina keldjur. Varefter de kör till fiket och dricker kaffe, stolta över att de lyckats förstöra tillvaron för ännu en ensam åldring. Detta är det Sverige våra urbaniserade riksdagsmän lyckats åstadkomma med hjälp av djurrättspöbeln. Jag skäms! FÖR 50 ÅR SEN Debatterades det livligt om att sänka vår självförsörjningsgrad ned till 80 procent. Detta för att undvika exportförluster för den svenska jordbruksproduktionen. Debatten bidrog till att pressa ner inkomsterna för de svenska bönderna vid avtalsförhandlingarna. Den försämrade lönsamheten fick allt fler bönder att sluta med mjölkproduktionen och utarmningen av landsbygden påskyndades. Regeringens mål var att få till stånd ett nytt jordbrukspolitiskt beslut, som skulle tvinga bort arbetskraften från jordbruket och föra över folket till industrin. Den socialdemokratiska regeringens övertro på industrisamhället skulle genomdrivas till varje pris.

12 SKOGSBYGDEN BREDER UT SIG Nu lägger även de större godsen ner sin produktion och här i Halland är de kända godsen Sperlingsholm och Stjärnarp utbjudna till arrende. Sperlingsholm som ägs av släkten Kyllenstjärna har en åkerareal av 200 hektar kvar sedan Halmstad exploaterat omfattande arealer för byggande av motorvägar och lagerbyggnader. Stjärnarp har en areal av 400 hektar åker och stora byggnader för svinproduktion, vilka stått tomma i flera år. Det räcker inte längre till att ha stora anrika gods, förlusten i produk - tionen är numera oundviklig. Följden blir nu att skötseln av de svenska egendomarna blir efter - satt och landskapen förfaller. Det svenska folkets kulturarv raseras i allt större omfattning, buskar och sly tar över landskapen, vilket vi redan ser på många håll. Den allt sämre lönsamheten inom spannmålsodlingen kommer att tvinga odlarna att lägga ner produk - tionen. För att kunna odla spann - mål tvingas bönderna att låna pengar till driften. Om den röd - gröna återtar regeringsmakten till hösten kommer de att återinföra konstgödselskatten och skatterna på bekämpningsmedel. Även drivmedelsbeskattningen kommer att höjas kännbart. Följden blir att även slättbygden kommer att beskogas, med påföljd att landsbygdsbefolkningen inte kommer att kunna få någon som helst inkomst från jorden de närmaste femtio till sjuttiofem åren. Efter att ha lyssnat på den jordbrukspolitiska debatten från riksdagen finner jag att förståelsen för vår modernäring är obefintlig. När jag summerar inläggen från sossarna kan jag notera ett visst nymornat intresse för jordbruket, som de bär skulden till att ha för - därvat. Sammantaget kan man konstatera att begreppet företags ekonomi helt lyser med sin från - vare. Politikerna begriper inte ens att uppfödarna tvingas skicka sina grisar utomlands för att få dem slaktade. Fastän att de svenska slakterierna inte kan ta emot dem därför att de inte kan få avsättning för det dyra svenska köttet. Så långt har det tydligen gått med den bristfälliga svenska skol - utbildningen att våra ledande politiker saknar förmågan att tänka! VAD GÖR PUTIN? Frågan är aktuell med anledning av händelserna i Ukraina. Vi äldre som bevittnat Ungernkravallerna och övergreppen i Tjeckoslovakien och i Östeuropa, känner igen mönstret på ett otäckt sätt. Händelseförloppet i Ryssland för tankarna tillbaka till Sovjetunionens våld mot befolkningen i satellitstaterna under efterkrigstiden. När folket i Öst försökte befria sig från Sovjetstatens bojor, fann alltid de sovjetiska ledarna någon kriminell skurk, som de kunde ställa upp för att utnämna till president och som bredvilligt kallade på Sovjet - maktens trupper för att mörda och kväsa den frihets - längtande befolkningen. Nu ser vi hur Putin upprepar samma våldshandlingar i Ukraina. Putin struntar i följderna och jag är säker på att han ger FN i FN och den övriga världen och likt Stalin och Hitler sänker han människorna i massgravar och exploaterar länd -ernas naturtillgångar för egen vinning. Vi kan absolut inte förlita oss till USA. Jänkarna har visat sig göra på samma sätt i de länder de härjar i. Vi ser redan hur börserna i världen drar öronen åt sig och aktiemarknaden sjunker som en sten. Den svaga ljusning som kunde skönjas i världsekonomin förändras åter till bäs. För Sveriges del ör situationen liknande som den var vid tiden för både första och andra världskrigets utbrott. Såtillvida att vi står med byxorna nere, det är bara för Putin att slå. Som någon uttryckte det: Om Putin går över gränsen till Sverige ät det bara att ge honom in - resevisum. Vi har vare sig försvarsmakt, livsmedels - beredskap eller beredskapslager. De värnpliktsutbildade soldater vi har är delvis överåriga och resten är överviktiga storstadsbor och de yngre har aldrig hållit något modernt vapen. Och den svenska befolkningen måste bereda sig på hård ransonering. Det är hög tid att genomföra ett nytt bondetåg, men vi har ingen kung att inställa oss för. Karl den 16 Gustav befinner sig väl utomlads!

13 En förtrollande musikupplevelse i den mörka natten. Året var Jag var tillfrågad av Mjöbäcks S.L.U-förening att komma dit till ett möte och tillsammans med en dragspelare spela till dans på kvällen. Det var minsann inte så stora fordringar på musik på den tiden. Ungdomen dansade och hade roligt, förstärkare med högtalare och mikrofoner så musiken som nu för tiden kunde komma upp i 80 decibel nu för tiden, låg 25 år framåt i tiden. Dragspelaren mötte upp som avtalat och efter förhandlingarna vidtog dansen till kl.24. Sedan tog jag min gamla fiol, som jag inhandlat mig av en zigenare på Skållareds marknad och trampade hemåt på cykeln, för en sådan lyx som att åka bil, det hägrade bara i fantasin. Det var de första dagarna i december månad och det hade varit några rejäla frostnätter, men ingen snö. Isen på sjöarna var omkring 2 cm. När jag åkte till Mjöbäck hade jag kraftig motvind, det hade börjat blåsa frampå dagen men när jag cyklade hem hade vinden mojnat. Det var mörkt och enda vägledande ljuset var det dynamon alstrade till cykellyktan, som liksom framfarten måste tillverkas med muskelkraft. När jag kom till Alvshults kvarn tog jag av på vägen mot Alvshult och Hökås mot Sjöbacken. Vägen, som på den tiden liknade de flesta vägarna i socknarna runt om som utgrenade sig från landsvägarna, var en icke grusad väg, bestående av utdikad mjälajord med ett par djupa hjulspår efter järnhjulsvagnarna. Vägen rundar Alvsjöns norra vikar och följer dessa helt nära. När jag kom till Alvshult var det som jag hörde att inget var som vanligt. Det kom något ljud i luften som jag aldrig hört förut. Det var ett brus, ett ständigt malande liksom svävande ut i den mörka natten. Jag fortsatte och när jag kom till Alvsjöns norra vikar hade ljudet förändrats till en egendomlig musik som jag inte kunde förklara orsaken till, men jag fortsatte och kom till den sjövik där vägen endast går 3 meter från sjön. ----Näcken spelade för mig!! men inte fiol utan piano, med hela klaviaturen, från det högsta ackordet, till lägsta basen. Jag följde vägen som går utefter sjön till jag att ljudet var som starkast. Sedan letade jag mig i mörkret ned till stranden och repade eld på en bunt tändstickor och såg då orsaken till den vackra musiken. Den kraftiga blåsten förut på dagen hade brutit upp den endast centimetertjocka isen och den syd-ostliga vinden drev in isflaken in i de norra vikarna på sjön. Sedan mojnade vinden men vågorna fortsätter att rullande höja och sänka sig i någon timma efter vindens avtagande. Ute i viken låg tusentals isflak och guppade i de loja vågorna, från en meter i kvadrat till hela måttskalan nedåt. När vågorna höjde och sänkte dem slog de mot varandra, varvid varje isflak fick sin egen ton. Om man skall ha turen att höra något sådant måste många orsaker passa in, att sjön fryser hastigt till och bildar kärnis, att det efteråt inte kommer snö, att det sedan börjar blåsa kraftigt så isen bryts upp och att sedan vinden mojnar av när all is är uppbruten och bara ligger ett hundratal meter ut i viken. OM man då är på plats vid den rätta tidpunkten --- Då spelar Näcken för Dig. Där nere vid stranden stod jag länge och lyssnade till denna förtrollande musik som ingen människa kan efterlikna. Medan jag sakta vandrar hemåt förstod jag att det var den enda gången en sådan stund var mig given. Efter en sådan upplevelse förstår man att naturen är den store mästaren. Gunnar Persson Älekulla (inskickat av Thomas Gunnarsson)

14 FILOSOFISKA RUTAN I kölvattnet från alla fantasier om framtidstro och om den svenska modellen med vår dyra djurskyddslag och byråkrati, som har fördyrat vår köttproduktion och raserat vår konkurrenskraft, har grisproducenterna ställts inför faktum att det inte går att sälja det svenska fläsket från de svenska slakterierna. Nu får grisarna transporteras till Tyskland och slaktas där. Så går det när man låter fablerna styra i stället för att anpassa sig till marknaden från början. Den marknad Dinkelspeil, Karl-Erik Olsson och Bo Dockered förespeglade svenska folket att vi skulle gå med i inför folkomröstningen om EU. Hela etablissemanget fantiserade om att veganernas djurskyddslag skulle göra svenskt kött attraktivt inom EU, men nu borde de ändå förstå att svensk djurskyddsterror mot de svenska bönderna inte går att sälja. För fjortonfemton år sedan skrev vi många artiklar om burhönsförbudet. Som vanligt vurmade jag för att värphönsen skulle tillbaks till småbruket i form av frigående hönor och vi hade ett nära samarbete med Erik Sterner i Värnamo, som tillverkade ett sinnrikt voljärsystem Oli Volotage, där hönorna gick fritt dels på gångarna mellan voljärerna och kan flyga upp på tre våningar, där de har tillgång till värpreden. Om en höna blir angripen har hon flera fluktvägar. Voljären är dessutom försedd med en gummimatta där gödseln salas och kan förpassas ut på gödselstaden dagligen. Hygieniskt och bra. Men detta system ville inte Jordbruksverket godkänna, utan man offrade stora pengar på att låta Bröderna Viktorsson forska fram den inredda buren, som staten satsade stora pengar i, men som konsumenterna nu ratar äggen från. De äggfabriker som monterade ner de gamla burarna och sålde dem till Finland, står där nu och tittar på sina inredda burar och funderar över hur de skall kunna upphöra med sin äggproduktion. Kvar kanske de riktigt stora äggfabrikerna blir. Var det detta Astrid Lindgren fick i åttioårspresent? I konsekvensens namn har finansminister Anders Borgkastat en brandfackla när han uttalar "att den svenska jordbruksindustrin är dödsdömd". Uttalandet visar att våra ledande politiker ser det moderna industrijordbruket som jordbruksindustri. Jag för min del ser det enda uthålliga jordbruket som det vi har sextusen års erfarenhet av. Det småskaliga naturnära jordbruket, som har försörjt oss så länge som vi sysslat med jord och boskapsskötsel. På 1960-talet yttrade Tage Erlander att" vi behöver inga bönder i Sverige, vi kan köpa maten av våra danska vänner". Där är vi i dag och säkerhetsläget blir allt allvarligare genom utvecklingen i Ukraina med Putins annektering av Krim. För bara två veckor sedan sov alla riksdagsmän gott och stod vid Fredsmässan och förklarade självsäkert att det inte förelåg någon hotbild mot Sverige. Jag minns ännu när Per Albin Hansson vid krigsutbrottet talade i radion om att "landets säkerhetsläge var gott". Samtidigt sysslade de inkallade mer att bygga kanonattrapper av propsvirke runt våra kuster. Det var säkerhet då. Och vad har vi nu? Detta bör vi alla filosofera över.

15 LIVETS BRÖD Vår Gud vi må tacka för livets bröd, han frälsar oss från svält och nöd. Åkerns gröda förser oss med mat, Vi låter oss njuta av det timliga från fyllda fat. Vi lever dock inte av bröd allenast. Guds ord är rättesnöret som oss förenar. I gemensam tro vi människor honom ber, för alla Guds gåvor som han oss förser. I alla tider vi förenat oss i hans bön, och Gud har hört oss och gett oss lön. I vårt anletes svett skall vi äta vårt bröd, som låter oss undslippa svält och nöd. För Guds nåderika gåvor vi må tacka, och odla vår jord med spade och hacka. För åkerns gröda som ger oss föda, i tacksamhet vi njuter av livets bröd. Guy Allan Svensson Kvartalsmöte för Kristianstadslänsförbund hålls den 30 maj kl hos Evy Danielsson och Jan-Åke Landgren i Skillinge. 29 augusti kl hos Mariann och Stefan Andersson i Löderup. Alla Hjärtligt Välkomna! Vid frågor om adresser m.m. ring fji)~ ETT HJÄRTLIGT TA~K till larr-å~n~ Garptäppan för den fina gåvan till Små o Familjejordbrukarnas tidning.

16 p{vf_>kv 13uvtd; tt(ov!yolll g h ~ en 0 F 2 <;f. / :5 f3 y :7 rcl r( FAMIUEJORDBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Små & Familjejordbrukarnas Tidning c/o Wilhelmsson Ammås Ullared Målsättning och verksamhet FR arbetar aktivt för att förbättra för familjejordbruken och till fromma för landsbygden. FR förhandlar med regeringn och riksdag och har remissrätt i jordbruksfrågor. FR deltar i olika debatter och slår vakt om de demokratiska principerna. FR utövar påverkan på kommuner och länsstyrelser. Familjejordbrukarna arbetar för närvarande med bl.a nedanstående frågor Övergödningen av haven: Bönderna har sedan länge ensamma fått klä skott för övergödningen av haven på grund av kväveurlakning från åkrarna, trots att bara % av kvävet kommer från jordbruket, och trots att kvävet,som läcker på vintern, beror på surt nedfall och skogsbruksåarna för det mesta av kvävet till haven. Det har också visat sig att vi sommartid har ett kväveunderskott åtminstone i Östersjön. Jordbruksverkets misslyckande att anpassa oss till EU: Det sades att vi förhandlat till oss ett alldeles utmärkt avtal med EU, som skulle ge förbättringar på många områden. Än så. länge har vi inte sett något fungerande exempel på detta. Tvärtom har jordbruksverket genom sina ogenomtänkta nationella bestämmelser krånglat till det för lantbruken och totalt misslyckats med anpassningen till EU. Skatten på jordbrukstraktorer bör skippas: Man har belagt traktorbränslet med omotiverad skatt, vilket snedvrider konkurrensen både gentemot bönder i andra EU länder, som har mkt lägre skatt, och med andra företag i Sverige, vilka använder bränslet stationärt. Nu har vi fått gehör för slopandet av skatten för de äldre traktorerna. Djurskyddslagen och Miljöbalken: Som det nu är tillämpas olika tolkningsregler och kostnadsavgifter för samma slags tillsyn och kontroll, beroende på i vilken kommun förrättningen sker. Vi har i praktiken 310 olika lagar. Kostnaden får inte heller överstiga den verkliga, då kommuner inte har rätt att genom höga avgifter tillskansa sig extra skatt. Omhändertaganden får ej ske utan faktiska bevis. Anpassningen till EU:s lagar: Hela samhällslagstiftningen måste anpassas till EU:s,så att de svenska bönderna har samma villkor som konkurrenterna i övriga EU. Som det nu fungerar införs i Sverige lagar och bestämmelser som står i konflikt med Romfördraget. Dessa svenska regler diskriminerar enskilda näringsidkare och hindrar det fria varuflödet, som är grunden i fördraget och det EU-avtal Sverige skrivit på. Miljöbalken är ej sanktionerad av EU. Den avreglerade elmarknaden: När elmarknaden avreglerades sades det att elpriserna skulle sjunka, vilket de gjorde en kort tid. Nu har de emellertid börjat stiga i rask fart. Det är också bara en liten del av elpriset, nämligen den rörliga kostnaden för elkonsumtion som konsumenterna kan påverkagenom att välja elleverantör. Elleverantören i regionen har monopol på nätavgiften. El konsumenterna skulle, genom att bilda sammanslutningar för gemensamt uppköp av el, kunna förhandla sig till lägre priser. FR arbetar med att bilda en sådan sammanslutning. lnnehållsdeklaration av färdigfoder: Ingående råvaror i färdigfoder som finns att köpa, måste deklareras, så att köparen vet vad som ingår o själv kan avgöra om han vill använda det. Fortfarande tillsätts mängder av olika fodersubstitut, vars inverkan på djuren ingen vet riktigt något om. Ursprungsmärkning av livsmedel: Alltsedan 1988 har FR drivit frågan om ursprungsmärkning av livsmedel, för att konsumenten själv skall kunna avgöra vad han vill köpa. När vi nu vet hur hanteringen av kött av utländskt härkomst sker, framstår vårt krav som än viktigare. lnnehållsdeklaration av livsmedel: Vi vill även att små mängder tillsatser eller råvaror skall deklareras till fromma för bland annat allergiker.

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan.

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan. Motion 1 Till Familjejordbrukarnas Riksförbund. ~' Tillämpningen av djurskyddet i Sverige har urartat så långt att många djurskyddshandl~ggare och länsveterinärer utövar ren terror mot landets djurägare.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Gud är en eld inuti huvudet.

Gud är en eld inuti huvudet. Gud är en eld inuti huvudet. Siri Frances Stockholm 2013 Gerlesborgsskolan Du skulle gått till skolan och på ett möte och på lokal med en vän idag. Det skulle varit en dag av saker att uträtta, en dag

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar 2015-04-13 Det talade ordet gäller! Palle Borgströms inledningstal Guldmedaljen 2015 Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar Det är en ära

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

DEN MAGISKA STENEN OM HUR JORDEN SKAPADES

DEN MAGISKA STENEN OM HUR JORDEN SKAPADES DEN MAGISKA STENEN OM HUR JORDEN SKAPADES Den magiska stenen En gång för länge, länge, länge sedan var det 5 gudar Ty, Wesp, Plopp Sod och Vespan. Vespan och wesp var tvillingar lika så var Ty och Plopp.

Läs mer

Sveriges bönder om djur och etik.

Sveriges bönder om djur och etik. Våra värderingar och vårt sätt att handla ska leda till att djuren får en god djurhälsovård, sina grundläggande fysiologiska behov tillgodosedda, möjlighet att bete sig naturligt, skydd mot smärta, lidande

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Vad är Länsstyrelsen? Det finns 21 län i Sverige. Ett län är ett stort område som består av flera kommuner. Länsstyrelsen är en myndighet som är med och bestämmer i länet.

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL LÄRARDOKUMENT UNDERVISNINGSMATERIAL 3: JABALI TILLVERKAR LEKSAKER ÄVENTYRSPAKET UPPFINNARNA I AFRIKA Copyright De Uitvinders Utgåva 2012 Version 2.0 EN BERÄTTELSE UPPFINNARNA IN AFRIKA

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser MJÖLKKRISEN: Många fler mjölkbönder kan få betydligt mer betalt när man producerar mjölk på ett hållbart sätt. Marknaden

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Häxskolan Lärarmaterial

Häxskolan Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken är en fortsättning på Jag är en häxa. Vera åker till vaxmuseet för att vara med på sin första lektion på häxskolan. Lektionen

Läs mer

Att vara eller inte vara ekobonde

Att vara eller inte vara ekobonde Att vara eller inte vara ekobonde Insikter från projektet: Det svenska lantbrukets omvandling 1990-2040 Camilla Eriksson Fil.dr. i landsbygdsutveckling Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Institutionen

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

tema familjen och företaget

tema familjen och företaget 32 EMMISLÖV. Även Lantbrukarfamiljer spricker. För Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla gård i norra Skåne, blev det ett hårt slag när hans före detta sambo tog deras son med sig och flyttade till Norrland.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Titta upp, tala långsamt Inledning Du har fått en rejäl utmaning, ett kraft prov ska utföras. Det kommer behövas starka muskler

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Leo och olyckan Lärarmaterial

Leo och olyckan Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Per Østergaard Vad handlar boken om? Boken handlar om Leo. Leos pappa har en gård där han har kor. En kväll hör Leo hur det brakar utanför. Hela taket på ladan har rasat in, för att

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

SAGAN Om RÄVEN. Av Freja Fortier

SAGAN Om RÄVEN. Av Freja Fortier SAGAN Om RÄVEN Av Freja Fortier Kap 1 Ungarna Det var en gång en rävmamma som var ganska ensam men som tur att hon skulle få ungar. Hon bodde ute i skogen i sitt lilla gryt. Det var en mycket vacker skog

Läs mer

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan.

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Jorden Bildas Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Det var en gång en måne som kallades gubben i månen för han var typ en levande måne som åkte omkring i rymden och skapade saker. Han var gud över allting

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

tacksamma för att det finns någon som bryr sig om dem för att deras liv är lika mycket värda som andras. Hjälp

tacksamma för att det finns någon som bryr sig om dem för att deras liv är lika mycket värda som andras. Hjälp När sommaren var slut, lämnades min mamma av sin familj. Hon har berättat att hon sprang flera kilometer efter bilen, men ingen hörde hennes rop på hjälp. Till slut gav hon upp och kröp in i en håla under

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Adjektiv. Namn: Klass:

Adjektiv. Namn: Klass: Namn: Klass: Upphovsrätten till materialet tillhör Skolplus AB och respektive upphovsman. Materialet kan användas i den egna interna verksamheten under förutsättning att man har en licens för Skolplus.

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck.

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck. Förord 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och detta var början till andra världskriget. Det blev ett krig som varade i 6 hemska år. Över 20 miljoner icke- stridande miste sina liv. 6 miljoner människor

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

Våra gemensamt skrivna sagor

Våra gemensamt skrivna sagor Våra gemensamt skrivna sagor inspirerade av naturfoton fröken tagit i augusti på uppstartsdagarnas it-utvecklingspass och vårt arbete kring boken Se upp för krokodilen, mossor och lavar, troll, drakar

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Livsfrågor i ord och bild från Lillholmsskolans nior. Träd

Livsfrågor i ord och bild från Lillholmsskolans nior. Träd Livsfrågor i ord och bild från Lillholmsskolans nior Träd Träddikt I somligas ögon så ses föremål som livlösa, de existerar ej, de är endast prylar som skall underlätta för mig och dig. Men vad händer

Läs mer

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Textbladet får skrivas ut och kopieras Talgoxen Hallå, hallå, hallå vad är det som står på? Nu kommer våren snart, helt underbart så klart! En talgoxe

Läs mer

mysteriet Torsten Bengtsson

mysteriet Torsten Bengtsson mysteriet med fuskarna Torsten Bengtsson Mysteriet med fuskarna av Torsten Bengtsson Illustrerad av Katarina Strömgård Ett hot Jag är hemma i vår trädgård. Där har jag byggt ett fotbollsmål. Nu spelar

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas

Läs mer

Hon vill få Skåne att cykla

Hon vill få Skåne att cykla Page 1 of 5 Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln. Hon vill få Skåne att cykla Av Anna Lindblom 28 MAJ 13.39 Kristin Nilsson är tyskan som vill ge sitt nya hemland Sverige den cykelturism hon

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Jessica Hagård Annika Giannini. Jordbruksverket

Jessica Hagård Annika Giannini. Jordbruksverket Jessica Hagård Annika Giannini Jordbruksverket FAKTA FRÅN LANDET (Fakta från staden: se längst bak i boken!) Visste du att ett vindkraftverk kan ge elektricitet till 1 000 hus? El till lamporna, till

Läs mer

Döda bergen Lärarmaterial

Döda bergen Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Cecilie Eken Vilka handlar böckerna om? Berättarjaget i böckerna om den svarta safiren är pojken Aram och äventyret utspelar sig när han är 13 år. Aram bor i staden Rani

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr 3. Felicias personlighet har kränkts bla. läst hennes dagbok alla har

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer