PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor"

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok Rapporter Sveroks IT-verksamhet Riksmötet Distriktsarbetet Operation Frispel Grafisk linje Ordföranderapport Nationell Spelvecka Hemsidan Historiska världar Studieförbund Ideell Arena Organisationsstruktur PR-satsning Utbildning och kurser Personalvård Värdegrund Boken om Sverok Sverox LSU Arbetsbeskrivningar Kanslilokal Ekonomi Beslut 70 Distriktsbudget 71 Distrikt och vikingar 72 Arbetsbeskrivningar för tjänster på Sveroks rikskansli 73 Minevas skuld till Sverok 74 Ratificering av antagna föreningar Övriga frågor 75 Diskmaskin till kansliet 76 Färger i grafisk linje 77 Operation Frispel 78 Boken om Sveroks verksamheter Ansvarslista Bilagor Arbetssätt Styrelsearbetet är uppdelat i olika ansvarsområden där olika ledamöter är ansvariga. En ansvarslista finns i slutet av protokolldelen av protokollet. Ansvarig ledamot har befogenhet att ta större beslut inom sitt eget område. Detta för att ägna styrelsemötena åt viktigare frågor samt att bättre kunna hinna med allt som ska tas upp på mötena. Det krävs utförliga rapporter om vad som händer inom respektive arbetsområde för att detta arbetssätt ska kunna användas. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLL Sida 2 Förbundsstyrelsesammanträde Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Plats och tid Studiefrämjandet, Linköping, Tjänstgörande: Andreas Nyström, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Michael Bjurshagen Fredrik Bonander Björn Flintberg Peter Johnels Hanna Jonsson Björn von Knorring Marcin Kucharski Jon Nilsson Övriga deltagare: Christer Pettersson, Sveroks kansli Lars Johansson, Sveroks kansli Kristoffer Andsten, Sverok Stockholm Kim Carlqvist, Sveroks IT-grupp Wilhelm Raab, Sveroks IT-grupp Johan Strömqvist, Sverok Stockholm Paragrafer Underskrifter Andreas Nyström, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Sida 3 FS Rapporter Björn Flintberg rapporterar angående Sveroks IT-verskamhet. Petra Malmgren rapporterar angående distriktsarbetet. Petra Malmgren rapporterar angående Operation Frispel Jon Nilsson rapporterar angående angående Nationell Spelvecka. Jon Nilsson rapporterar angående riksmötet. Jon Nilsson rapporterar angående arbetsbeskrivningar. Kim Carlqvist rapporterar angående hemsidan. Hanna Jonsson rapporterar angående historiska världar. Hanna Jonsson rapporterar angående studieförbund. Hanna Jonsson rapporterar angående Ideell Arena. Hanna Jonsson rapporterar angående organisationsstruktur Marcin Kucharski rapporterar angående PR-satsning. Marcin Kucharski rapporterar angående utbildning och kurser. Andreas Nyström rapporterar angående Andreas Nyström. Andreas Nyström rapporterar angående den grafiska linjen. Andreas Nyström rapporterar angående värdegrund. Björn von Knorring rapporterar angående Boken om Sverok. Björn von Knorring rapporterar angående Sverox. Peter Johnels rapporterar angående LSU. Fredrik Bonander rapporterar angående kanslilokal. Christer Pettersson rapporterar angående ekonomin. Christer Pettersson rapporterar angående kansliets arbete. Beslut Styrelsen beslutar att 1) rapport angående Sveroks IT-verksamhet, rapport angående riksmötet, rapport angående distriktsarbetet, rapport angående Operation Frispel, rapport angående grafisk linje, ordföranderapport, rapport angående nationell spelvecka, rapport angående kanslilokal, rapporter angående ekonomin biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Sida 4 Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Sida 5 FS Distriksbudgeten Mer pengar än beräknat har gått åt inom distriktsbudgeten och för att verksamheten ska kunna fungera som tänkt behöver arbetsbudgeten utökas. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående distriktsbudgeten Beslut Styrelsen beslutar att 1) arbetsbudgeten för distrikt utökas med kronor. 2) beslutsunderlag angående distriktsbudgeten biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Sida 6 FS Distrikt och vikingar Förbundet köpte förra året in ett stort lager av rollspelet Viking och har sedan delat ut dessa gratis. En del distrikt hade vid det tillfället redan en hel del Viking. En orättvisa uppstår då vissa distrikt får Viking gratis medan andra har betalt för sina egna. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående distrikt och vikingar Beslut Styrelsen beslutar att 1) dela ut gratis Viking till dem som anses lämpliga, 2) beslutsunderlag angående distrikt och vikingar biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Sida 7 FS Arbetsbeskrivningar för tjänster på Sveroks rikskansli Arbetsbeskrivningsgruppen har utarbetat ett förslag på arbetsbeskrivning för Sveroks rikskansli. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående arbetsbeskrivningar för tjänster på Sveroks rikskansli Arbetsbeskrivning för Sveroks rikskansli Planering och styrning av arbete på rikskansliet Kansliet ett tankeexperiment Beslut Styrelsen beslutar att 1) anta arbetsbeskrivningsgruppens förslag på arbetsbeskrivningar för tjänster på Sveroks rikskansli. 2) anta förslaget på hur planering och styrninga och rikskansliets arbete ska skötas. 3) beslutsunderlag angående arbetsbeskrivningar för tjänster på Sveroks rikskansli biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Sida 8 FS Minevas skuld Stockholms Robotsällskap fick 1997 ett lån av Sverok på kronor för att arrangera lajvet Mineva. Efter godkänd rapportering skulle lånet omvandlas till ett bidrag. Lajvet ställdes efter många turer in, men lånet har inte återbetalas. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Minevas skuld Beslut Styrelsen beslutar att 1) lånet till Stockholms Robotsällskap ska drivas in, 2) avskriva räntan då den av dagens förbundsstyrelse anses oskälig, 3) ekonomiansvarig Fredrik Bonander tar kontakt med Stockholms Robotsällskap, 4) beslutsunderlag angående Minevas skuld biläggs protokollet Reservationer Fredrik Bonander och Andreas Nyström reserverar sig mot beslutet. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Sida 9 FS Ratificering av antagna föreningar Utöver dessa finns en förening till, Pluto med 5 medlemmar, som antogs och sedan avregistrerades efter en vecka. Föreningen Parklan funderar på att gå ur Sverok och gå med i Aktiv Ungdom för att de har högre bidrag än vi. Dock är det inte säkert att de har rätt i sitt antagande. Handlingar i ärendet: Nyantagna föreningar Beslut Styrelsen beslutar att 1) att ratificera antagningen av föreningarna F F ) nyantagna föreningar biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Sida 10 FS Diskmaskin på kansliet Folk diskar inte efter sig när de har ätit och druckit på kansliet. Beslut Styrelsen beslutar att 1) köpa in en diskmaskin till kansliet för 3500 kronor. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Sida 11 FS Färger i grafisk linje Under sommaren har Peter Hagström arbetat med Sveroks nya grafiska linje och har nu presenterat ett förslag. Styrelsen diskuterar den nya grafiska profilen. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Sida 12 FS Operation Frispel Operation Frispel har nu satts igång ordentligt. Regler för hur finansiering av distriktens delprojekt måste bestämmas. Beslut Styrelsen beslutar att 1) förbundets finansiering av distriktens delprojekt delas upp i åtta potter, en för varje distrikt., 2) varje distrikt kan beviljas upp till kronor av Sveroks pengar för finansiering av sina delprojekt., 3) de projektbeskrivningar som inkommit till den 31/10, samt de övriga projektadminstrationskostnader som kan hänföras till Operation Frispel, skall ligga till grund för den ansökan som skall skickas till Ungdomsstyrelsen för vidare finansiering, 4) de pengar som inte har sökts den 31/12 återgår till förbundets egna kapital. Reservationer Marcin Kucharski och Peter Johnels reserverar sig mot beslutet. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Sida 13 FS Boken om Sveroks verksamheter Henrik Summanen och Tomas Walch fick i uppdrag av ett tidigare riksmöte att för kronor skriva en bok om Sveroks verksamheter samt att hitta ett förlag villigt att ge ut boken. Dock hittades inget intresserat förlag och frågan att Sverok även ska stå för utgivningskostnaderna väcktes. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Boken om Sveroks verksamheter Beslut Styrelsen beslutar att 1) Sverok inte ska trycka Boken om Sveroks verksamheter, 2) kontakta Henrik Summanen och Tomas Walch för vidare diskussion om framtida användning av bokens texter, 3) beslutsunderlag angående Boken om Sveroks verksamheter biläggs protokollet Reservationer Björn Flintberg och Björn von Knorring reserverar sig mot beslutet att inte trycka Boken om Sveroks verksamheter. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Sida 14 Ansvarslista Mötesordförande Mötessekreterare Personalutvecklare Styrelsevård Ekonomi Distrikt Riksmötet IT Utbildning för distrikt, styrelse Föreningskontakt Fitness 2001 Historiska världar Ideell Arena LSU Studiefrämjandet Studieförbund Operation Frispel Nationell spelvecka PR-satsning Vision Värdegrund Boken om Sverok Sverox Organisationsstruktur Arbetsbeskrivningar Grafisk profil/ikonisering Arrangörssamverkan Andreas Nyström Petra Malmgren Fredrik Bonander Andreas Nyström Fredrik Bonander Petra Malmgren, Magnus Alm,, Marcin Kucharski Peter Johnels Jon Nilsson, Andreas Nyström Björn Flintberg, Peter Johnels Marcin Kucharski Magnus Alm Fredrik Bonander Hanna Jonsson, Björn Flintberg, Moa Hartman Hanna Jonsson Peter Johnels, Michael Bjurshagen Petra Malmgren Hanna Jonsson Petra Malmgren, Hanna Jonsson Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Magnus Alm Marcin Kucharski, Björn Flintberg, Peter Johnels Hanna Jonsson, Fredrik Bonander Andreas Nyström Hanna Jonsson, Magnus Alm Björn von Knorring, Fredrik Bonander, Peter Johnels Hanna Jonsson, Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Andreas Nyström Jon Nilsson, Marcin Kucharski, Fredrik Bonander, Petra Malmgren Andreas Nyström, Marcin Kucharski, Moa Hartman Moa Hartman Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Sida 15 Vi-kraft Moa Hartman Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

16 Sida16 SVEROKS IT-VERKSAMHET Rapport Malmö, I skrivande stund lanseras förhoppningsvis och till styrelsemötet måste den definitivt vara uppe. Vi har på kort tid lyckats genomföra vår satsning, om än med en del förseningar. Trots dessa så har vi med bara två veckors försening lyckats lansera en hemsida som inte bara är anpassad för att kunna passa vår grafiska profil utan även kan administreras av personer med ganska begränsad kunskap om datorer. Förseningarna får jag ta på mig då jag överskattat den ideella kapaciteten och underskattat problematiken med att sköta projektledning över stora avstånd där det är stor risk för miskommunikation. Yttre faktorer har också gjort att en del kompetens gått förlorad med förseningar på ett antal dagar som följd. Vidare har min icke-ideella arbetsbörda sammanfallit med en av de kritiska punkterna. Ingen ska ha all äran för lanseringen för alla har slitit. Och ingen undkommer heller eventuell kritik (inte ens FS) då det har brustit någong gång på något sätt i nästan alla ändar men detta är något man måste räkna med i ideella projekt där det inte alltid går att hålla arbetsmoral och projektlojalitet på topp, speciellt när saker och ting inte fungerar. Självkritik är ett verktyg som måste nyttjas. Dock finns det anledningar och förutom de redan nämnda kommunikationssvårigheter och yttre, opåverkbara faktorer, så har det största problemet varit brist på arbetskraft. Då vi var hänvisade till att använda icke-windowsbaserade miljöer var bristen på kompetent folk stor och flera ideella resurser blev i stort sett till intet. All heder till Wille Raab och Kim Carlquist för deras enorma arbetsinsats. Trots svårigheterna anser jag att resultatet är en levande hemsida som vi kan vara stolta över och vi har nu kommit ur tunneln och börjat få en dialog som andas positivism. Gruppen som arbetar med har ett gott samarbete med mig och vi hoppas faktiskt på att kunna slå samman båda sidorna (se BRIKKS nedan) i framtiden om alla förväntningar infrias. Det finns mer som ska komma till sidorna. Vi kommer kunna börja bygga community och samla medlemmar från hela landet på men det kan dröja till nästa styrelsemöte. Serverinköp Ett större serverinköp förbereds. Vi har idag ingen windowsmiljö med NT-baserat operativsystem och det börjar bli viktigare och viktigare, något som vi lärt oss från.se-projektet. Sverok är ett ideellt förbund och vi måste kunna lita på våra ideella krafter. Det finns mångfalt fler kompetenta människor som kan hantera windowsmiljö än de som kan hantera unix. Inlärningströskeln är dessutom lägre. Våra säkerhetskritiska system så som förbundsdatabasen håller vi kvar på vår eminenta unixmaskin JANUS, där Kriss Andsten vakar över den. Däremot kommer det behövas en NT-server för att driva då den kommer agera webbhotell för en rad föreningar, varav majoriteten kan antas vara föreningar med enklare

17 Sida17 datakusnkaper som helst vill jobba i en miljö de känner igen och förstår när de bygger sina egna hemsidor. Dessutom ger en NT-server oss möjligheten att även låta de i förbundet som sysslar med datautveckling syssla med något eget projekt i windowsmiljö. Eventuell hantering av våra egna sidor blir dessutom lättare om vi kan ha dem kopplade till en windowsmiljö i framtiden. Slutligen kommer vi kunna dra nytta av BRIKKS med servern. Alla dessa faktorer tillsammans väger tungt. Vi haltar lite fortfarande och är fruktansvärt beroende av två-tre riktigt kompetenta människor, vilket gör att hela den del av vår verksamhet på nätet blir ett informationsstöd enbart, när det skulle kunna vara något som ger ett enormt värde till våra medlemmar och stöttar dem i att göra deras verksamhet enklare och roligare. Se mitt BU om att köpa in servern. Den är lagd som BU då kostnaden är såpass stor att beslut bör fattas av styrelsen. Ideella Partnerprogrammet och BRIKKS Jag har i dagarna med Hannas godkännande skrivit på ett avtal som utan kostnad och förpliktelser ger oss ett rätt unikt erbjudande vi får, gratis, programvara i form av en infrastrukturell tjänsteplattform (lekmannaspråk: en riktigt avancerad portal) samt utvecklingsverktyg till denna i så många exemplar vi vill ha OCH en hel dags utbildning för ett par personer. Anledningen är att företaget Labs2 har ett partnerprogram där man ger bort en begränsad version av sin mjukvara till ideella organisationer. Vi förbinder oss egentligen inte till någonting, även om det naturligtvis är önskvärt att vi ska använda plattformen. Till att börja med kommer den vara vår utvecklingsplattform för Windows, men om försöken slår väl ut finns möjlighet att lyfta över den till att hantera vår hemsida. Detta får dock bli en senare fråga. Fördelen med plattformen, BRIKKS, är att den tillåter programmerare att bygga sina egna program på ett enklare sätt än vad de är vana och att folk med minimala programmeringskunskaper kan göra egna applikationer. Dessutom innehåller plattformen redan en hel del färdiga applikationer som för oss är tekniskt svåra att lösa, bl.a. chat, forum, kalender och annat. Det finns få begränsningar och plattformen BRIKKS är byggd för största möjliga flexibilitet så jag är övertygad om att Sveroks kreativitet kommer nyttja de möjligheterna till fullo. Björn Flintberg FS-ledamot

18 Sida18 RIKSMÖTET Rapport Linköping, Arbetet med att välja ut ort och möteslokaler för Riksmötet 2002 är nu avslutat. Valet blev Eksjö och European Youth Centre. Avtal är ännu inte undertecknat men detta kommer ske inom kort. Det av riksmötet rekommenderade alternativet Hässleholm föll bort då kostnaderna där var ca dubbelt så höga. Nomineringsprocessen inleddes med utskick till alla förening samt artikel i kommande nummer av Sverox. När det gäller val av mötesform samt övriga praktiska frågor har inte mycket gjorts. Som det ser ut nu kommer mötet att bli ett mellanting mellan traditionell plenum och påverkanstorg. Påverkanstorg kan användas som huvudform för ett fåtal (3-5 stora frågor) medan plenum används för att inleda och avsluta debatterna om dessa. För resterande frågor används uteslutande plenum. Detta är enbart ett utkast till upplägg och kommer troligen förändras under tiden fram till mötet. Jon Nilsson styrelseledamot

19 Sida19 DISTRIKTSARBETET Rapport Linköping, I augusti arrangerade Sverok Västra Götaland Landsslaget. Det ägde rum i Skövde och lockade tyvärr inte fler än 30-talet personer. Platsantalet var beräknat för 50 personer och många som anmält sig uteblev. Temat för slaget var det Sverok det synliga förbundet. Under mötet diskuterades bland annat mediahantering, den nya förbundsstidningen Sverox, Nationell Spelvecka och Sveroks PR-satsning. Datum för nästa slag, Hjärtslaget, är satt till 9-11 september i Nyköping. Det arrangeras av Sverok Svealand och planeringen är i full gång. Under sommaren har två distrikt fått förbundsstyrelsebesök på sina styrelsemöten. Sverok Västra Götaland hade styrelsemöte i Varberg där även ett besök på medeltidsdagen på Varbergs fästning ingick. Sverok Svealand hade möte i Uppsala och gästades av både förbundsstyrelsen och Sveroxredationen. Sverok GävleDala, som har annorlunda verksamhetsår än resten av förbundet, kommer att ha årsmöte 29 september. Tyvärr krockar det med förbundsstyrelsens möte, men årsmötet kommer att gästas av distriktare från andra distrikt. Tankar på en eller flera gemensamma distriktskanlister har återigen väckts. Från början var det bara några få distrikt inblandade, men intresset verkar vara större än väntat. Ett möte med intresserade personer kommer troligtvis att hållas nästa vecka, så får vi se hur saken utvecklas. Den senaste veckan har en debatt om distrikten blossat upp på distrikts-e-postlistan. Diskussionen har bland annat gällt vad avsikten med distrikten är, vad de ska göra, vem som bestämmer vad de ska göra och vad riks har för makt över distrikten. Tre distrikt, Sverok Övre Norrland, Sverok GävleDala och Sverok Ost, är berättigade till ekonomisk grundgaranti. Alla tre har fått delar av sin grundgaranti utbetalad, men exakta siffror har ännu inte inkommit på hur mycket varje distrikt ska få. Nu har de i alla fall så mycket att de klarar sig för stunden. Nästa bidrag betalas ut när de kan visa exakt hur mycket de vill ha och det är även upp till dem att se till att sådan information lämnas in. Åtminstone Sverok Ost kommer inte behöva ekonomiskt grundbidrag nästa år. Distriktsbudgeten är hårt ansträngd. Vi kommer att gå över budget och jag föreslår att distriktsposten ombudgeteras och utökas för att distriktsarbetet ska kunna fortsätta under hösten. Petra Malmgren styrelseledamot

20 Sida20 OPERATION FRISPEL Rapport Linköping, Under sommaren har styrgruppen jobbat med det styrdokument Inslaget i Eksjö gav dem i uppdrag att ta fram för Operation Frispel. Det presenterades på styrelsemötet i juli, men återremitterades då styrelsen hade synpunkter. I efterhand har det visat sig att de regler styrgruppen satt upp för projektet inte fungerar tillsammans med Ungdomsstyrelsens regler för bidrag. Därför har stora delar av styrdokumentet skrivits om, men är nu äntligen färdigt. Operation Frispel ska genomföras på distriktsnivå och bestå av delprojekt som äger rum runt om i landet. För att kunna söka bidrag från Ungdomsstyrelsen måste projektbeskrivningar för alla delprojekt inkomma till förbundet för sammanställning av den slutgiltiga projektbeskrivingen och bidragsansökan. Avsikten är att söka pengar ur en pott Ungdomsstyrelsen avsatt under år 2001 för liknande projekt. Detta medför att det inte är lång tid kvar innan bidragsansökan till Ungdomsstyrelsen måste lämnas in. Den närmaste månaden kommer därför vara väldigt stressig för distrikten. Distrikten måste lämna in sina delprojektbeskrivningar innan allt kan sammanställas till den slutgiltiga projektbeskrivning. Denna måste lämnas in till Ungdomsstyrelsen i tid för dem att fatta beslut innan årsskiftet. För några dagar sedan skickades information ut till alla förtroendevalda inom distrikten. Informationen handlade om hur projektet ska gå till och hur man skriver en projektbeskrivning. Sista datum för inlämnande av projektbeskrivning är satt till 22 oktober. Det är inte mycket tid, särskilt för de distrikt som ännu inte vet vad de vill göra, men vi hoppas att de tycker att det är en bra idé och ändå vill delta. Nu när styrgruppen avslutat sitt arbete tar beredningsgruppen vid. Beredningsgruppen har till uppgift att stödja och hjälpa distrikten under planerandet och genomförandet av delprojekten. Ett möte för att sätta igång arbetet är planerat till den närmaste tiden, men det har varit svårt att hitta ett datum som passar tillräckligt många. Kontakt kommer att tas med beredningsgruppens medlemmar snarast så arbetet kan sätta igång. Petra Malmgren styrelseledamot

21 Sida21 GRAFISK LINJE Rapport Karlstad, Sverok har nu för första gången en professionellt framtagen grafisk profil. Den grafiska profilen är framtagen av Peter Hagström från Digiplant. Här följer en kort beskrivning av förfarandet vid produktionen av den grafiska profilen: Under våren 2001 beslutades att en ny grafisk profil skulle framtas, och det första steget var att skapa en ny logotyp. Via hemsidan, direkt till flera reklamföretag samt samtal med enskilda personer, meddelades omvärlden om att Sverok sökte en logotyp. De inkomna logotyperna lades upp på en gemensam hemsida där hela styrelsen kunde ta del av de olika förslagen. Efter en tids debatt stod valet mellan två logotyper, och efter en omröstning inom styrelsen beslutade jag att välja Peter Hagströms förslag. Efter beslutet diskuterade jag och Peter vid ett flertal tillfällen under sommaren den grafiska profilen. Diskussionerna ledde fram till den nu färdiga grafiska profilen. I skrivande stund är endast tryckningen av brevpapper, visitkort samt en förklaring av den grafiska profilen det som återstår av arbetet, samt naturligtvis införandet av den nya logotypen och den grafiska profilen i vår verksamhet. En diskussion som måste tas inom förbundsstyrelsen är på vilket sätt den grafiska profilen ska påverka disktrikten. Andreas Nyström styrelseledamot

22 Sida22 ORDFÖRANDERAPPORT Rapport Leksand, Sommaren har varit varierat kraftigt mellan att vara ganska lugn och mycket hektisk. Bortsett från de tre semesterveckorna (v.27, v.30 samt v.32) har det varit ovanligt mycket epostkontakter och telefonsamtal vilket har tagit större del av tiden i anspråk. än i vanliga fall. Fortfarande är det en hel del kvar innan allt är helt genomgånget. Värt att notera är att även resor tar lång tid, årskortet har verkligen kommit till sin rätt och under sommaren har över 40 timmar spenderats på tåg Planeringen för hösten har tagit sin början och det verkar luta åt att mycket arbete kommer läggas på organisationsutveckling (Sveroks struktur, värdegrund, Studieförbund, Vision) samt utbildning. Förhoppningsvis kommer även myndighetskontakterna ta fart igen, dessa har av naturliga skäl (semester) legat på is under sommaren. Det har varit en hel del resande till olika möten på olika platser vilket har inneburit att närvaron på kansliet har varit förhållandevis låg. Under hösten skall jag försöka planera in arbete, möten och "Linköpings dagar" i förväg. Detta blir mindre flexibelt och kräver att jag behöver veta vad övriga styrelsen behöver få gjort av mig lite tidigare, men jag får förhoppningsvis en något jämnare arbetsbelastning. Styrelsearbete Nytt rapporteringssystem, arbete m hemsida Runtringning till styrelsemedlemmar Kursplanering/undersökning Planering inför hösten Distrikt Svealands styrelsemöte Mysmöte i Uppsala för Uppsalaföreningar Prat med Emil Broberg - ordf. Ost Prat och planering med Jonas Sand - ordf. GävleDala Mikael Enmalm - ordf. Svealand Sverok Stockholms 10års jubileum Landslaget Slaget 2 dagar Planering av kurspass Kansli Genomgång av post Kontakt m kanslister

23 Sida23 Myndighetskontakt Intervju med Bengt Harju ang. demokrati och ungdomar Försökt komtakta bidragssystemetutredarna utan resultat Media Medverkat i tre intervjuer, Svenska Dagbladet, SvT Nyhetsmorgon samt Aktuellt Sverok varit mycket väl representerat under sommaren, Aftonbladet, flertalet större dagstidningar, Fantasyfestivalen (Sverok Stockholm och Wille Raab) drog mycket uppmärksamhet där Sverok gled med. Övrigt Sydcon - Sverokmonter Bok och Biblioteksmässa Möte m Jon (Dan Sivnert och Andreas Brodin) i Lund Sverokfolder Börjat på tre olika artiklar om Sverok Startat insamling till Bildarkivet (lämpligt häftiga Sverokbilder) med bland annat Olle Sahlin Möte med Kaliope angående bidrag för fansin Informationsutredningen Skicka NSV utskick Projekt Operation Frispel Planering Utskick Prat med beredningsgrupp Hemsidan Skrivit texter Kontakt med Kim och Wille Visionsarbete Visionshelgen Planering inför Dokumentation av helgen Vidare visionerande Organisationsstruktur Diskussion med flera styrelsemedlemmar Diskussion på slag Ny input från kurs - skisser på tillvägagångssätt Kurs IFL Kurs

24 Sida24 Samtal och planering med Jan Ström, Ideell Arena Förberedelser, litteratur och kortfattad Sverokpresentation, Projekt "Starta studieförbund" Samarbeten Sverox Tre möten Skriva artiklar + ledare Läsa igenom tidningen Studiefrämjandet Kontakt inför NSV GävleDala fantasyutställning Riks - projekt med föreningskontakt Historiska Världar Planering av invigning Möten med Historiska 4 stycken Invigning kontakt m Linda Klementsson angående fortsatt samarbete Codex/Portal Möten, 2 stycken Check av samarbete m portal samt distribution LSU Ungdomspolitiskt fokusmöte prat med Soledad angående Sverok - LSU Generalsekreterarutbildning Samarbeten - Övriga Hantverkslägret Levande Legender Hanna Jonsson Förbundsordförande

25 Sida25 Linköping, NATIONELL SPELVECKA Rapport Förbundsstyrelsemöte Arbete med NSV har intensifierats och under perioden har ett antal aktiviteter genomförts. Kontakt Sverok Artiklar om NSV har publicerats i Sverox, OstFronten och VG:s distriktstidning. Distrikten har informerats om veckan och i samband med Vi-kraft har flera distrikt informerat sina föreningar om veckan. Vidare har ett föreningsutskick gjorts till alla förenigar där de informeras om nationell spelvecka och också ges möjlighet att beställa NSV-kit. Kontakt spelföretag Vi har haft kontakt med ett antal spelföretag/distributörer och erbjudit dem samarbete kring NSV. Intresset verkar vara reativt stort, men vår framförhållning kunde ha varit bättre. De som har nappat är Alga, Portal och Tradition, som alla bidra på olika sätt. NSV-kit Det har producerats och tryckts affischer, flyers, redovisningsblanketter och t-shirts. Kansliet har också börjat packa och distribuera NSV-kit till föreningar som har beställt ett kit. 26 NSV-kit skickats iväg hittills och ytterligare 9 är beställda. Förhoppningsvis inkommer några ytterligare beställningar nästa vecka. Ekonomi De fakturor vi hittills har fått in summerar till 26638,50 kr. Dock väntar vi på fler fakturor och huvuddelen av NSV:s utgifter utgörs av bidrag som utbetalas efter veckan. Michael Bjurshagen styrelseledamot

26 Sida26 Linköping, KANSLILOKALSRAPPORT Rapport Generellt Flera lokaler i Linköpingsområdet har besökts av delar av styrelsen och kansliet. Efter förfrågningar till hyresvärdar i området kan följande prisbild framläggas. I City: 1850 kr/kvm och år Vid centralstationen: 1200 kr/kvm och år Där vi är nu (några hundra meter från centralstationen): 850 kr/kvm och år Den lokal vi har i dag är cirka 140 kvm och den lär behövas även i framtiden. Eftersom vi fått ett uppdrag av riksmötet att se över kostnaderna för kansliet känns det inte riktigt rätt att flytta till en lokal som kostar mer än förut per kvadratmeter. Framtida perspektiv Den nuvarande lokalen måste dock byggas om. Det behövs en dusch, ett bättre kök samt annorlunda arbetslokaler. Frågan är bara hur detta ska ordnas. Dessutom ska hyran förhandlas. Arbetet fortskrider därmed. Fredrik Bonander Ekonomiskt ansvarig

27 Sida27 Linköping, NOTER TILL EKONOMISK RAPPORT Rapport Förbundsstyrelsesammanträde Egentligen är det kr till i budget, för internationellt-budgeten är vikt till Knutpunkt. 2. Denna budget är så gott som omöjlig att göra av med i denna takt. 3. Alla distrikt som ska få har fått, såvitt jag vet. 4. Mycket kommer att gå åt vid kontroll av underlag i samband med statsbidragsrekvisitionen. Förra året kr. 5. Ideell Arenas årsavgift är inte erlagd.var kr förra året. 6. Allt som var kvar är överfört till PR-budgeten.Info-uppdrag är överförda till PR (pressklipp). 7. En utbetalning från staten är kvar; drygt kr kommer i början av oktober. 8. Räntorna kommer att bli avsevärt högre än budget.kanske så mycket som kr. 9. Detta är för fordringar vi har som betalats, men som vi inte fick räkna som tillgångar i bokföringen längre. 10. Personalkostnader kommer att gå under budget med kr. En del bör dock läggas över på vi-kraft, eftersom det blir en del traktamenteskostnader där. 11. Kan kanske hålla budgeten - kanslihyran är redan bokförd för resten av året. Går det över beror det främst på kr i färg och mastrar till nya tryckmaskinen och att det i början av året köptes motsvarande saker till den gamla för kr. Dessa saker räcker länge, kanske 2 år. 12. Stockholmsdistriktet har inte fakturerat oss ännu. Okänd summa, men det ryktas om kr, kanske upp till det dubbla. 13. För riksmötet tillkommer tryck och utskick av protokoll kr. 14. Går över budgeten med cirka kr. 15. Ingen frakt är fakturerad till oss kr kvar av rävarvode att bokföra när de fakturerar. Extrakostnader? 16. Utöver det som tidigare budgeterades tillkommer resor för den ideella ledningsgruppen. Möjligt också att en del resor som förts på kansliet egentligen ska hit, men det är hur som helst inom budget. 17. Mycket av budgeten är bidrag till föreningar som redovisar något från veckan. En annan del är tryckkostnader som ej är fakturerade ännu. Christer Pettersson Sveroks rikskansli

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10)

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll 2010-01-09 Styrelsemöte nr 11 Fastställd dagordning Protokoll 2010-01-09... 1 Styrelsemöte nr 11... 1 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

INNEHÅLL SVEROK PROTOKOLL 1. Förbundsstyrelsesammanträde 2001-04-08. Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-04-08

INNEHÅLL SVEROK PROTOKOLL 1. Förbundsstyrelsesammanträde 2001-04-08. Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-04-08 PROTOKOLL 1 INNEHÅLL Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-04-08 6 Rapporter Ordförandens rapport Distriktsarbetet Historiska världar LSU Ideell Arena Möte med ideell Arena Kansliets arbetsuppgifter Ekonomisk

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Innehåll. PROTOKOLL 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-07-08. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08

Innehåll. PROTOKOLL 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-07-08. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08 PROTOKOLL 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-07-08 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08 59 Rapporter Kanslirapport maj/juni och plan för hösten Ekonomisk rapport Ekonomiskt ansvariges

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Innehåll BILAGOR. Förbundsstyrelsesammanträde. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08

Innehåll BILAGOR. Förbundsstyrelsesammanträde. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08 59 Rapporter Kanslirapport maj/juni och plan för hösten Ekonomisk rapport Ekonomiskt ansvariges kommentarer till den ekonomiska rapporten över förbundets

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 7 2009-09-05 1

Protokoll styrelsemöte nr 7 2009-09-05 1 Protokoll styrelsemöte nr 7 2009-09-05 1 Protokoll 2009-09-05 Styrelsemöte nr 7 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 5, 29 juni 2009

Protokoll styrelsemöte 5, 29 juni 2009 Protokoll styrelsemöte 5, 29 juni 2009 1 av 7 Protokoll styrelsemöte 5, 29 juni 2009 Närvarande: Peter Sahlin, Agnes Ambrosiani, Mårten Lagerstedt, Thor Forsell, Wilhelm Andersson, Björn Södergren, Fredrik

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll 2010-08-21 Styrelsemöte nr 7 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...2 1.1 Mötets öppnande...2 1.2 Val av mötesordförande...2 1.3 Val av mötessekreterare...2

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor). 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 18:41. 2. Val av mötesordförande Cecilia Hällstrand

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti.

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti. Styrelsen 2011.08.25 1 / 5 PROTOKOLL Styrelsen 2011.08.25 Tid 2011.08.25 kl 18.30-21.30 Plats Alviks Medborgarhus Närvarande Beslutande Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg Övriga Karl Petré Ordförande Johan

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Närvarande Fredrik Forsberg Daniel Forsberg Tommy Henriksson Göran Engblom Tom Andersson Micke Almgren Peter Jonsson Henrik Forsberg Frånvarande Anders Grönqvist

Läs mer

Fråga Beskrivning Beslut Vidare åtgärd Föregående

Fråga Beskrivning Beslut Vidare åtgärd Föregående Möte OGAE Sweden Datum: 2005-01-24 Deltagande: Maria Niklasson Martin Bertilson Matthias Mattsson Marcus Björkander Christer Björkman Torbjörn Jons Frånvarande: Fråga Beskrivning Beslut Vidare åtgärd Föregående

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Mikael Jönsson, Joakim Öfverholm, Svetozar Kljajin, Martin Brosser 1. Mötet öppnas Ordförande Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 19:15 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Föreningen GothCon Möteshandlingar

Föreningen GothCon Möteshandlingar Föreningen GothCon 2015-2016 Möteshandlingar Innehållsförteckning Innehåll Information 1 Dagordning 2 Mötesordning 3 Verksamhetsberättelse 2015 2016 5 Motion: Stadgeändring 5 och 10 6 Motion: Stadgeändring

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10/ Plats: Telefonmöte Datum: Tid:

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10/ Plats: Telefonmöte Datum: Tid: SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10/ 2008 159-179 Plats: Telefonmöte Datum: 2009-05-06 Tid: 19.30-22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade: Ordförande Lena Arvidsson Lars Granström,

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens arbetsbeskrivningar Först fastställd 2009-08-08 Senast reviderad 2012-07-15 1 1. Arbetsbeskrivning: Förbundsordföranden

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Styrelsemöte 29/05 2010

Styrelsemöte 29/05 2010 Styrelsemöte 29/05 2010 Datum 29/05 2010 Plats Närvarande Bilagor - Studiefrämjandets lokaler i Falun SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Lina Svensson, Magnus

Läs mer

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen 2012/03/23-25 Nr 690/ 2011-2012:14 Närvarande: Ej närvarande: Bilagor: Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen Sara Vikström,

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer