PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor"

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok Rapporter Sveroks IT-verksamhet Riksmötet Distriktsarbetet Operation Frispel Grafisk linje Ordföranderapport Nationell Spelvecka Hemsidan Historiska världar Studieförbund Ideell Arena Organisationsstruktur PR-satsning Utbildning och kurser Personalvård Värdegrund Boken om Sverok Sverox LSU Arbetsbeskrivningar Kanslilokal Ekonomi Beslut 70 Distriktsbudget 71 Distrikt och vikingar 72 Arbetsbeskrivningar för tjänster på Sveroks rikskansli 73 Minevas skuld till Sverok 74 Ratificering av antagna föreningar Övriga frågor 75 Diskmaskin till kansliet 76 Färger i grafisk linje 77 Operation Frispel 78 Boken om Sveroks verksamheter Ansvarslista Bilagor Arbetssätt Styrelsearbetet är uppdelat i olika ansvarsområden där olika ledamöter är ansvariga. En ansvarslista finns i slutet av protokolldelen av protokollet. Ansvarig ledamot har befogenhet att ta större beslut inom sitt eget område. Detta för att ägna styrelsemötena åt viktigare frågor samt att bättre kunna hinna med allt som ska tas upp på mötena. Det krävs utförliga rapporter om vad som händer inom respektive arbetsområde för att detta arbetssätt ska kunna användas. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLL Sida 2 Förbundsstyrelsesammanträde Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Plats och tid Studiefrämjandet, Linköping, Tjänstgörande: Andreas Nyström, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Michael Bjurshagen Fredrik Bonander Björn Flintberg Peter Johnels Hanna Jonsson Björn von Knorring Marcin Kucharski Jon Nilsson Övriga deltagare: Christer Pettersson, Sveroks kansli Lars Johansson, Sveroks kansli Kristoffer Andsten, Sverok Stockholm Kim Carlqvist, Sveroks IT-grupp Wilhelm Raab, Sveroks IT-grupp Johan Strömqvist, Sverok Stockholm Paragrafer Underskrifter Andreas Nyström, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Sida 3 FS Rapporter Björn Flintberg rapporterar angående Sveroks IT-verskamhet. Petra Malmgren rapporterar angående distriktsarbetet. Petra Malmgren rapporterar angående Operation Frispel Jon Nilsson rapporterar angående angående Nationell Spelvecka. Jon Nilsson rapporterar angående riksmötet. Jon Nilsson rapporterar angående arbetsbeskrivningar. Kim Carlqvist rapporterar angående hemsidan. Hanna Jonsson rapporterar angående historiska världar. Hanna Jonsson rapporterar angående studieförbund. Hanna Jonsson rapporterar angående Ideell Arena. Hanna Jonsson rapporterar angående organisationsstruktur Marcin Kucharski rapporterar angående PR-satsning. Marcin Kucharski rapporterar angående utbildning och kurser. Andreas Nyström rapporterar angående Andreas Nyström. Andreas Nyström rapporterar angående den grafiska linjen. Andreas Nyström rapporterar angående värdegrund. Björn von Knorring rapporterar angående Boken om Sverok. Björn von Knorring rapporterar angående Sverox. Peter Johnels rapporterar angående LSU. Fredrik Bonander rapporterar angående kanslilokal. Christer Pettersson rapporterar angående ekonomin. Christer Pettersson rapporterar angående kansliets arbete. Beslut Styrelsen beslutar att 1) rapport angående Sveroks IT-verksamhet, rapport angående riksmötet, rapport angående distriktsarbetet, rapport angående Operation Frispel, rapport angående grafisk linje, ordföranderapport, rapport angående nationell spelvecka, rapport angående kanslilokal, rapporter angående ekonomin biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Sida 4 Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Sida 5 FS Distriksbudgeten Mer pengar än beräknat har gått åt inom distriktsbudgeten och för att verksamheten ska kunna fungera som tänkt behöver arbetsbudgeten utökas. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående distriktsbudgeten Beslut Styrelsen beslutar att 1) arbetsbudgeten för distrikt utökas med kronor. 2) beslutsunderlag angående distriktsbudgeten biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Sida 6 FS Distrikt och vikingar Förbundet köpte förra året in ett stort lager av rollspelet Viking och har sedan delat ut dessa gratis. En del distrikt hade vid det tillfället redan en hel del Viking. En orättvisa uppstår då vissa distrikt får Viking gratis medan andra har betalt för sina egna. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående distrikt och vikingar Beslut Styrelsen beslutar att 1) dela ut gratis Viking till dem som anses lämpliga, 2) beslutsunderlag angående distrikt och vikingar biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Sida 7 FS Arbetsbeskrivningar för tjänster på Sveroks rikskansli Arbetsbeskrivningsgruppen har utarbetat ett förslag på arbetsbeskrivning för Sveroks rikskansli. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående arbetsbeskrivningar för tjänster på Sveroks rikskansli Arbetsbeskrivning för Sveroks rikskansli Planering och styrning av arbete på rikskansliet Kansliet ett tankeexperiment Beslut Styrelsen beslutar att 1) anta arbetsbeskrivningsgruppens förslag på arbetsbeskrivningar för tjänster på Sveroks rikskansli. 2) anta förslaget på hur planering och styrninga och rikskansliets arbete ska skötas. 3) beslutsunderlag angående arbetsbeskrivningar för tjänster på Sveroks rikskansli biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Sida 8 FS Minevas skuld Stockholms Robotsällskap fick 1997 ett lån av Sverok på kronor för att arrangera lajvet Mineva. Efter godkänd rapportering skulle lånet omvandlas till ett bidrag. Lajvet ställdes efter många turer in, men lånet har inte återbetalas. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Minevas skuld Beslut Styrelsen beslutar att 1) lånet till Stockholms Robotsällskap ska drivas in, 2) avskriva räntan då den av dagens förbundsstyrelse anses oskälig, 3) ekonomiansvarig Fredrik Bonander tar kontakt med Stockholms Robotsällskap, 4) beslutsunderlag angående Minevas skuld biläggs protokollet Reservationer Fredrik Bonander och Andreas Nyström reserverar sig mot beslutet. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Sida 9 FS Ratificering av antagna föreningar Utöver dessa finns en förening till, Pluto med 5 medlemmar, som antogs och sedan avregistrerades efter en vecka. Föreningen Parklan funderar på att gå ur Sverok och gå med i Aktiv Ungdom för att de har högre bidrag än vi. Dock är det inte säkert att de har rätt i sitt antagande. Handlingar i ärendet: Nyantagna föreningar Beslut Styrelsen beslutar att 1) att ratificera antagningen av föreningarna F F ) nyantagna föreningar biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Sida 10 FS Diskmaskin på kansliet Folk diskar inte efter sig när de har ätit och druckit på kansliet. Beslut Styrelsen beslutar att 1) köpa in en diskmaskin till kansliet för 3500 kronor. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Sida 11 FS Färger i grafisk linje Under sommaren har Peter Hagström arbetat med Sveroks nya grafiska linje och har nu presenterat ett förslag. Styrelsen diskuterar den nya grafiska profilen. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Sida 12 FS Operation Frispel Operation Frispel har nu satts igång ordentligt. Regler för hur finansiering av distriktens delprojekt måste bestämmas. Beslut Styrelsen beslutar att 1) förbundets finansiering av distriktens delprojekt delas upp i åtta potter, en för varje distrikt., 2) varje distrikt kan beviljas upp till kronor av Sveroks pengar för finansiering av sina delprojekt., 3) de projektbeskrivningar som inkommit till den 31/10, samt de övriga projektadminstrationskostnader som kan hänföras till Operation Frispel, skall ligga till grund för den ansökan som skall skickas till Ungdomsstyrelsen för vidare finansiering, 4) de pengar som inte har sökts den 31/12 återgår till förbundets egna kapital. Reservationer Marcin Kucharski och Peter Johnels reserverar sig mot beslutet. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Sida 13 FS Boken om Sveroks verksamheter Henrik Summanen och Tomas Walch fick i uppdrag av ett tidigare riksmöte att för kronor skriva en bok om Sveroks verksamheter samt att hitta ett förlag villigt att ge ut boken. Dock hittades inget intresserat förlag och frågan att Sverok även ska stå för utgivningskostnaderna väcktes. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Boken om Sveroks verksamheter Beslut Styrelsen beslutar att 1) Sverok inte ska trycka Boken om Sveroks verksamheter, 2) kontakta Henrik Summanen och Tomas Walch för vidare diskussion om framtida användning av bokens texter, 3) beslutsunderlag angående Boken om Sveroks verksamheter biläggs protokollet Reservationer Björn Flintberg och Björn von Knorring reserverar sig mot beslutet att inte trycka Boken om Sveroks verksamheter. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Sida 14 Ansvarslista Mötesordförande Mötessekreterare Personalutvecklare Styrelsevård Ekonomi Distrikt Riksmötet IT Utbildning för distrikt, styrelse Föreningskontakt Fitness 2001 Historiska världar Ideell Arena LSU Studiefrämjandet Studieförbund Operation Frispel Nationell spelvecka PR-satsning Vision Värdegrund Boken om Sverok Sverox Organisationsstruktur Arbetsbeskrivningar Grafisk profil/ikonisering Arrangörssamverkan Andreas Nyström Petra Malmgren Fredrik Bonander Andreas Nyström Fredrik Bonander Petra Malmgren, Magnus Alm,, Marcin Kucharski Peter Johnels Jon Nilsson, Andreas Nyström Björn Flintberg, Peter Johnels Marcin Kucharski Magnus Alm Fredrik Bonander Hanna Jonsson, Björn Flintberg, Moa Hartman Hanna Jonsson Peter Johnels, Michael Bjurshagen Petra Malmgren Hanna Jonsson Petra Malmgren, Hanna Jonsson Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Magnus Alm Marcin Kucharski, Björn Flintberg, Peter Johnels Hanna Jonsson, Fredrik Bonander Andreas Nyström Hanna Jonsson, Magnus Alm Björn von Knorring, Fredrik Bonander, Peter Johnels Hanna Jonsson, Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Andreas Nyström Jon Nilsson, Marcin Kucharski, Fredrik Bonander, Petra Malmgren Andreas Nyström, Marcin Kucharski, Moa Hartman Moa Hartman Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Sida 15 Vi-kraft Moa Hartman Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

16 Sida16 SVEROKS IT-VERKSAMHET Rapport Malmö, I skrivande stund lanseras förhoppningsvis och till styrelsemötet måste den definitivt vara uppe. Vi har på kort tid lyckats genomföra vår satsning, om än med en del förseningar. Trots dessa så har vi med bara två veckors försening lyckats lansera en hemsida som inte bara är anpassad för att kunna passa vår grafiska profil utan även kan administreras av personer med ganska begränsad kunskap om datorer. Förseningarna får jag ta på mig då jag överskattat den ideella kapaciteten och underskattat problematiken med att sköta projektledning över stora avstånd där det är stor risk för miskommunikation. Yttre faktorer har också gjort att en del kompetens gått förlorad med förseningar på ett antal dagar som följd. Vidare har min icke-ideella arbetsbörda sammanfallit med en av de kritiska punkterna. Ingen ska ha all äran för lanseringen för alla har slitit. Och ingen undkommer heller eventuell kritik (inte ens FS) då det har brustit någong gång på något sätt i nästan alla ändar men detta är något man måste räkna med i ideella projekt där det inte alltid går att hålla arbetsmoral och projektlojalitet på topp, speciellt när saker och ting inte fungerar. Självkritik är ett verktyg som måste nyttjas. Dock finns det anledningar och förutom de redan nämnda kommunikationssvårigheter och yttre, opåverkbara faktorer, så har det största problemet varit brist på arbetskraft. Då vi var hänvisade till att använda icke-windowsbaserade miljöer var bristen på kompetent folk stor och flera ideella resurser blev i stort sett till intet. All heder till Wille Raab och Kim Carlquist för deras enorma arbetsinsats. Trots svårigheterna anser jag att resultatet är en levande hemsida som vi kan vara stolta över och vi har nu kommit ur tunneln och börjat få en dialog som andas positivism. Gruppen som arbetar med har ett gott samarbete med mig och vi hoppas faktiskt på att kunna slå samman båda sidorna (se BRIKKS nedan) i framtiden om alla förväntningar infrias. Det finns mer som ska komma till sidorna. Vi kommer kunna börja bygga community och samla medlemmar från hela landet på men det kan dröja till nästa styrelsemöte. Serverinköp Ett större serverinköp förbereds. Vi har idag ingen windowsmiljö med NT-baserat operativsystem och det börjar bli viktigare och viktigare, något som vi lärt oss från.se-projektet. Sverok är ett ideellt förbund och vi måste kunna lita på våra ideella krafter. Det finns mångfalt fler kompetenta människor som kan hantera windowsmiljö än de som kan hantera unix. Inlärningströskeln är dessutom lägre. Våra säkerhetskritiska system så som förbundsdatabasen håller vi kvar på vår eminenta unixmaskin JANUS, där Kriss Andsten vakar över den. Däremot kommer det behövas en NT-server för att driva då den kommer agera webbhotell för en rad föreningar, varav majoriteten kan antas vara föreningar med enklare

17 Sida17 datakusnkaper som helst vill jobba i en miljö de känner igen och förstår när de bygger sina egna hemsidor. Dessutom ger en NT-server oss möjligheten att även låta de i förbundet som sysslar med datautveckling syssla med något eget projekt i windowsmiljö. Eventuell hantering av våra egna sidor blir dessutom lättare om vi kan ha dem kopplade till en windowsmiljö i framtiden. Slutligen kommer vi kunna dra nytta av BRIKKS med servern. Alla dessa faktorer tillsammans väger tungt. Vi haltar lite fortfarande och är fruktansvärt beroende av två-tre riktigt kompetenta människor, vilket gör att hela den del av vår verksamhet på nätet blir ett informationsstöd enbart, när det skulle kunna vara något som ger ett enormt värde till våra medlemmar och stöttar dem i att göra deras verksamhet enklare och roligare. Se mitt BU om att köpa in servern. Den är lagd som BU då kostnaden är såpass stor att beslut bör fattas av styrelsen. Ideella Partnerprogrammet och BRIKKS Jag har i dagarna med Hannas godkännande skrivit på ett avtal som utan kostnad och förpliktelser ger oss ett rätt unikt erbjudande vi får, gratis, programvara i form av en infrastrukturell tjänsteplattform (lekmannaspråk: en riktigt avancerad portal) samt utvecklingsverktyg till denna i så många exemplar vi vill ha OCH en hel dags utbildning för ett par personer. Anledningen är att företaget Labs2 har ett partnerprogram där man ger bort en begränsad version av sin mjukvara till ideella organisationer. Vi förbinder oss egentligen inte till någonting, även om det naturligtvis är önskvärt att vi ska använda plattformen. Till att börja med kommer den vara vår utvecklingsplattform för Windows, men om försöken slår väl ut finns möjlighet att lyfta över den till att hantera vår hemsida. Detta får dock bli en senare fråga. Fördelen med plattformen, BRIKKS, är att den tillåter programmerare att bygga sina egna program på ett enklare sätt än vad de är vana och att folk med minimala programmeringskunskaper kan göra egna applikationer. Dessutom innehåller plattformen redan en hel del färdiga applikationer som för oss är tekniskt svåra att lösa, bl.a. chat, forum, kalender och annat. Det finns få begränsningar och plattformen BRIKKS är byggd för största möjliga flexibilitet så jag är övertygad om att Sveroks kreativitet kommer nyttja de möjligheterna till fullo. Björn Flintberg FS-ledamot

18 Sida18 RIKSMÖTET Rapport Linköping, Arbetet med att välja ut ort och möteslokaler för Riksmötet 2002 är nu avslutat. Valet blev Eksjö och European Youth Centre. Avtal är ännu inte undertecknat men detta kommer ske inom kort. Det av riksmötet rekommenderade alternativet Hässleholm föll bort då kostnaderna där var ca dubbelt så höga. Nomineringsprocessen inleddes med utskick till alla förening samt artikel i kommande nummer av Sverox. När det gäller val av mötesform samt övriga praktiska frågor har inte mycket gjorts. Som det ser ut nu kommer mötet att bli ett mellanting mellan traditionell plenum och påverkanstorg. Påverkanstorg kan användas som huvudform för ett fåtal (3-5 stora frågor) medan plenum används för att inleda och avsluta debatterna om dessa. För resterande frågor används uteslutande plenum. Detta är enbart ett utkast till upplägg och kommer troligen förändras under tiden fram till mötet. Jon Nilsson styrelseledamot

19 Sida19 DISTRIKTSARBETET Rapport Linköping, I augusti arrangerade Sverok Västra Götaland Landsslaget. Det ägde rum i Skövde och lockade tyvärr inte fler än 30-talet personer. Platsantalet var beräknat för 50 personer och många som anmält sig uteblev. Temat för slaget var det Sverok det synliga förbundet. Under mötet diskuterades bland annat mediahantering, den nya förbundsstidningen Sverox, Nationell Spelvecka och Sveroks PR-satsning. Datum för nästa slag, Hjärtslaget, är satt till 9-11 september i Nyköping. Det arrangeras av Sverok Svealand och planeringen är i full gång. Under sommaren har två distrikt fått förbundsstyrelsebesök på sina styrelsemöten. Sverok Västra Götaland hade styrelsemöte i Varberg där även ett besök på medeltidsdagen på Varbergs fästning ingick. Sverok Svealand hade möte i Uppsala och gästades av både förbundsstyrelsen och Sveroxredationen. Sverok GävleDala, som har annorlunda verksamhetsår än resten av förbundet, kommer att ha årsmöte 29 september. Tyvärr krockar det med förbundsstyrelsens möte, men årsmötet kommer att gästas av distriktare från andra distrikt. Tankar på en eller flera gemensamma distriktskanlister har återigen väckts. Från början var det bara några få distrikt inblandade, men intresset verkar vara större än väntat. Ett möte med intresserade personer kommer troligtvis att hållas nästa vecka, så får vi se hur saken utvecklas. Den senaste veckan har en debatt om distrikten blossat upp på distrikts-e-postlistan. Diskussionen har bland annat gällt vad avsikten med distrikten är, vad de ska göra, vem som bestämmer vad de ska göra och vad riks har för makt över distrikten. Tre distrikt, Sverok Övre Norrland, Sverok GävleDala och Sverok Ost, är berättigade till ekonomisk grundgaranti. Alla tre har fått delar av sin grundgaranti utbetalad, men exakta siffror har ännu inte inkommit på hur mycket varje distrikt ska få. Nu har de i alla fall så mycket att de klarar sig för stunden. Nästa bidrag betalas ut när de kan visa exakt hur mycket de vill ha och det är även upp till dem att se till att sådan information lämnas in. Åtminstone Sverok Ost kommer inte behöva ekonomiskt grundbidrag nästa år. Distriktsbudgeten är hårt ansträngd. Vi kommer att gå över budget och jag föreslår att distriktsposten ombudgeteras och utökas för att distriktsarbetet ska kunna fortsätta under hösten. Petra Malmgren styrelseledamot

20 Sida20 OPERATION FRISPEL Rapport Linköping, Under sommaren har styrgruppen jobbat med det styrdokument Inslaget i Eksjö gav dem i uppdrag att ta fram för Operation Frispel. Det presenterades på styrelsemötet i juli, men återremitterades då styrelsen hade synpunkter. I efterhand har det visat sig att de regler styrgruppen satt upp för projektet inte fungerar tillsammans med Ungdomsstyrelsens regler för bidrag. Därför har stora delar av styrdokumentet skrivits om, men är nu äntligen färdigt. Operation Frispel ska genomföras på distriktsnivå och bestå av delprojekt som äger rum runt om i landet. För att kunna söka bidrag från Ungdomsstyrelsen måste projektbeskrivningar för alla delprojekt inkomma till förbundet för sammanställning av den slutgiltiga projektbeskrivingen och bidragsansökan. Avsikten är att söka pengar ur en pott Ungdomsstyrelsen avsatt under år 2001 för liknande projekt. Detta medför att det inte är lång tid kvar innan bidragsansökan till Ungdomsstyrelsen måste lämnas in. Den närmaste månaden kommer därför vara väldigt stressig för distrikten. Distrikten måste lämna in sina delprojektbeskrivningar innan allt kan sammanställas till den slutgiltiga projektbeskrivning. Denna måste lämnas in till Ungdomsstyrelsen i tid för dem att fatta beslut innan årsskiftet. För några dagar sedan skickades information ut till alla förtroendevalda inom distrikten. Informationen handlade om hur projektet ska gå till och hur man skriver en projektbeskrivning. Sista datum för inlämnande av projektbeskrivning är satt till 22 oktober. Det är inte mycket tid, särskilt för de distrikt som ännu inte vet vad de vill göra, men vi hoppas att de tycker att det är en bra idé och ändå vill delta. Nu när styrgruppen avslutat sitt arbete tar beredningsgruppen vid. Beredningsgruppen har till uppgift att stödja och hjälpa distrikten under planerandet och genomförandet av delprojekten. Ett möte för att sätta igång arbetet är planerat till den närmaste tiden, men det har varit svårt att hitta ett datum som passar tillräckligt många. Kontakt kommer att tas med beredningsgruppens medlemmar snarast så arbetet kan sätta igång. Petra Malmgren styrelseledamot

21 Sida21 GRAFISK LINJE Rapport Karlstad, Sverok har nu för första gången en professionellt framtagen grafisk profil. Den grafiska profilen är framtagen av Peter Hagström från Digiplant. Här följer en kort beskrivning av förfarandet vid produktionen av den grafiska profilen: Under våren 2001 beslutades att en ny grafisk profil skulle framtas, och det första steget var att skapa en ny logotyp. Via hemsidan, direkt till flera reklamföretag samt samtal med enskilda personer, meddelades omvärlden om att Sverok sökte en logotyp. De inkomna logotyperna lades upp på en gemensam hemsida där hela styrelsen kunde ta del av de olika förslagen. Efter en tids debatt stod valet mellan två logotyper, och efter en omröstning inom styrelsen beslutade jag att välja Peter Hagströms förslag. Efter beslutet diskuterade jag och Peter vid ett flertal tillfällen under sommaren den grafiska profilen. Diskussionerna ledde fram till den nu färdiga grafiska profilen. I skrivande stund är endast tryckningen av brevpapper, visitkort samt en förklaring av den grafiska profilen det som återstår av arbetet, samt naturligtvis införandet av den nya logotypen och den grafiska profilen i vår verksamhet. En diskussion som måste tas inom förbundsstyrelsen är på vilket sätt den grafiska profilen ska påverka disktrikten. Andreas Nyström styrelseledamot

22 Sida22 ORDFÖRANDERAPPORT Rapport Leksand, Sommaren har varit varierat kraftigt mellan att vara ganska lugn och mycket hektisk. Bortsett från de tre semesterveckorna (v.27, v.30 samt v.32) har det varit ovanligt mycket epostkontakter och telefonsamtal vilket har tagit större del av tiden i anspråk. än i vanliga fall. Fortfarande är det en hel del kvar innan allt är helt genomgånget. Värt att notera är att även resor tar lång tid, årskortet har verkligen kommit till sin rätt och under sommaren har över 40 timmar spenderats på tåg Planeringen för hösten har tagit sin början och det verkar luta åt att mycket arbete kommer läggas på organisationsutveckling (Sveroks struktur, värdegrund, Studieförbund, Vision) samt utbildning. Förhoppningsvis kommer även myndighetskontakterna ta fart igen, dessa har av naturliga skäl (semester) legat på is under sommaren. Det har varit en hel del resande till olika möten på olika platser vilket har inneburit att närvaron på kansliet har varit förhållandevis låg. Under hösten skall jag försöka planera in arbete, möten och "Linköpings dagar" i förväg. Detta blir mindre flexibelt och kräver att jag behöver veta vad övriga styrelsen behöver få gjort av mig lite tidigare, men jag får förhoppningsvis en något jämnare arbetsbelastning. Styrelsearbete Nytt rapporteringssystem, arbete m hemsida Runtringning till styrelsemedlemmar Kursplanering/undersökning Planering inför hösten Distrikt Svealands styrelsemöte Mysmöte i Uppsala för Uppsalaföreningar Prat med Emil Broberg - ordf. Ost Prat och planering med Jonas Sand - ordf. GävleDala Mikael Enmalm - ordf. Svealand Sverok Stockholms 10års jubileum Landslaget Slaget 2 dagar Planering av kurspass Kansli Genomgång av post Kontakt m kanslister

23 Sida23 Myndighetskontakt Intervju med Bengt Harju ang. demokrati och ungdomar Försökt komtakta bidragssystemetutredarna utan resultat Media Medverkat i tre intervjuer, Svenska Dagbladet, SvT Nyhetsmorgon samt Aktuellt Sverok varit mycket väl representerat under sommaren, Aftonbladet, flertalet större dagstidningar, Fantasyfestivalen (Sverok Stockholm och Wille Raab) drog mycket uppmärksamhet där Sverok gled med. Övrigt Sydcon - Sverokmonter Bok och Biblioteksmässa Möte m Jon (Dan Sivnert och Andreas Brodin) i Lund Sverokfolder Börjat på tre olika artiklar om Sverok Startat insamling till Bildarkivet (lämpligt häftiga Sverokbilder) med bland annat Olle Sahlin Möte med Kaliope angående bidrag för fansin Informationsutredningen Skicka NSV utskick Projekt Operation Frispel Planering Utskick Prat med beredningsgrupp Hemsidan Skrivit texter Kontakt med Kim och Wille Visionsarbete Visionshelgen Planering inför Dokumentation av helgen Vidare visionerande Organisationsstruktur Diskussion med flera styrelsemedlemmar Diskussion på slag Ny input från kurs - skisser på tillvägagångssätt Kurs IFL Kurs

24 Sida24 Samtal och planering med Jan Ström, Ideell Arena Förberedelser, litteratur och kortfattad Sverokpresentation, Projekt "Starta studieförbund" Samarbeten Sverox Tre möten Skriva artiklar + ledare Läsa igenom tidningen Studiefrämjandet Kontakt inför NSV GävleDala fantasyutställning Riks - projekt med föreningskontakt Historiska Världar Planering av invigning Möten med Historiska 4 stycken Invigning kontakt m Linda Klementsson angående fortsatt samarbete Codex/Portal Möten, 2 stycken Check av samarbete m portal samt distribution LSU Ungdomspolitiskt fokusmöte prat med Soledad angående Sverok - LSU Generalsekreterarutbildning Samarbeten - Övriga Hantverkslägret Levande Legender Hanna Jonsson Förbundsordförande

25 Sida25 Linköping, NATIONELL SPELVECKA Rapport Förbundsstyrelsemöte Arbete med NSV har intensifierats och under perioden har ett antal aktiviteter genomförts. Kontakt Sverok Artiklar om NSV har publicerats i Sverox, OstFronten och VG:s distriktstidning. Distrikten har informerats om veckan och i samband med Vi-kraft har flera distrikt informerat sina föreningar om veckan. Vidare har ett föreningsutskick gjorts till alla förenigar där de informeras om nationell spelvecka och också ges möjlighet att beställa NSV-kit. Kontakt spelföretag Vi har haft kontakt med ett antal spelföretag/distributörer och erbjudit dem samarbete kring NSV. Intresset verkar vara reativt stort, men vår framförhållning kunde ha varit bättre. De som har nappat är Alga, Portal och Tradition, som alla bidra på olika sätt. NSV-kit Det har producerats och tryckts affischer, flyers, redovisningsblanketter och t-shirts. Kansliet har också börjat packa och distribuera NSV-kit till föreningar som har beställt ett kit. 26 NSV-kit skickats iväg hittills och ytterligare 9 är beställda. Förhoppningsvis inkommer några ytterligare beställningar nästa vecka. Ekonomi De fakturor vi hittills har fått in summerar till 26638,50 kr. Dock väntar vi på fler fakturor och huvuddelen av NSV:s utgifter utgörs av bidrag som utbetalas efter veckan. Michael Bjurshagen styrelseledamot

26 Sida26 Linköping, KANSLILOKALSRAPPORT Rapport Generellt Flera lokaler i Linköpingsområdet har besökts av delar av styrelsen och kansliet. Efter förfrågningar till hyresvärdar i området kan följande prisbild framläggas. I City: 1850 kr/kvm och år Vid centralstationen: 1200 kr/kvm och år Där vi är nu (några hundra meter från centralstationen): 850 kr/kvm och år Den lokal vi har i dag är cirka 140 kvm och den lär behövas även i framtiden. Eftersom vi fått ett uppdrag av riksmötet att se över kostnaderna för kansliet känns det inte riktigt rätt att flytta till en lokal som kostar mer än förut per kvadratmeter. Framtida perspektiv Den nuvarande lokalen måste dock byggas om. Det behövs en dusch, ett bättre kök samt annorlunda arbetslokaler. Frågan är bara hur detta ska ordnas. Dessutom ska hyran förhandlas. Arbetet fortskrider därmed. Fredrik Bonander Ekonomiskt ansvarig

27 Sida27 Linköping, NOTER TILL EKONOMISK RAPPORT Rapport Förbundsstyrelsesammanträde Egentligen är det kr till i budget, för internationellt-budgeten är vikt till Knutpunkt. 2. Denna budget är så gott som omöjlig att göra av med i denna takt. 3. Alla distrikt som ska få har fått, såvitt jag vet. 4. Mycket kommer att gå åt vid kontroll av underlag i samband med statsbidragsrekvisitionen. Förra året kr. 5. Ideell Arenas årsavgift är inte erlagd.var kr förra året. 6. Allt som var kvar är överfört till PR-budgeten.Info-uppdrag är överförda till PR (pressklipp). 7. En utbetalning från staten är kvar; drygt kr kommer i början av oktober. 8. Räntorna kommer att bli avsevärt högre än budget.kanske så mycket som kr. 9. Detta är för fordringar vi har som betalats, men som vi inte fick räkna som tillgångar i bokföringen längre. 10. Personalkostnader kommer att gå under budget med kr. En del bör dock läggas över på vi-kraft, eftersom det blir en del traktamenteskostnader där. 11. Kan kanske hålla budgeten - kanslihyran är redan bokförd för resten av året. Går det över beror det främst på kr i färg och mastrar till nya tryckmaskinen och att det i början av året köptes motsvarande saker till den gamla för kr. Dessa saker räcker länge, kanske 2 år. 12. Stockholmsdistriktet har inte fakturerat oss ännu. Okänd summa, men det ryktas om kr, kanske upp till det dubbla. 13. För riksmötet tillkommer tryck och utskick av protokoll kr. 14. Går över budgeten med cirka kr. 15. Ingen frakt är fakturerad till oss kr kvar av rävarvode att bokföra när de fakturerar. Extrakostnader? 16. Utöver det som tidigare budgeterades tillkommer resor för den ideella ledningsgruppen. Möjligt också att en del resor som förts på kansliet egentligen ska hit, men det är hur som helst inom budget. 17. Mycket av budgeten är bidrag till föreningar som redovisar något från veckan. En annan del är tryckkostnader som ej är fakturerade ännu. Christer Pettersson Sveroks rikskansli

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef PROTOKOLL 1 Plats och tid Studiefrämjandet, Linköping, kl 10.30-12.50 Tjänstgörande Övriga deltagare Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Christer Pettersson, Kanslichef Fredrik Bonander, Förbundssekreterare

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-11-12--13 Föregående möte: 2005-10-15--16 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03 (Föregående möte var 2004-07-24--25) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-10-28 Föregående möte: 2006-09-30--10-01 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(63) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer