Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet."

Transkript

1 507 Djursholms villastads Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet. adressförteckning. [Här nedan. anförda telefonmumme«,.,å?!iil riks- som. allmänna, afse alla Djursbolm«eeetetatio«, som sålunda 'Vid telefonering fönt bör anro pas.] Namn inom () beteckna tomt- eller h,.seaare i D.iurs7tolms villastad, som icke bo derutiides (t allmänhet emedan deras villor, då kalendern Zä.qges i press, ä,;bnu äro under byggnad): -I o ffi e :5- (J)ll: ~ I-W (Abrahamson & Andersson), qv. Idun, Loke- Bruun, H., Grosshandl., qv. Bylgia, Göta- ~ ~ vägen. vägen; allm. tel. 8. ffi ~ Almquist, Vikt.. v. Häradsh., qv, Balders- Byggnadsnämndens kontor, Slottet. (!) ::E bage, Sveavägen; allm. tel. 45. (!) o (Andersson, Hjalm., lngeniör), qv. Balders- (Bäcklin, J. E., Kanslisekr.), qv. Valhall, >- ~ hage, Sveavägen. Sveavägen. o:: ~ _ V., Verkmästare, qv Bylgia,Bylgiavägen. *Bäckstadi, Carl, Arrendator, v. Slotts fly- ro (Ankarstrand & Hallström, Byggmäst.), qv. geln; allm. tel. 14. «Bylgia, Götavägen. Cadov ius, Julia, Fru, och o:: Arebn, G., Ingenier, qv. Elivågor, Strand- - John, Am.rnuens, qv. Ysäter, Strandvä- g vägen; alim. tel. 33. gen; allm. tel. 46. ~t::'i "Baker, Sarah, Fru, qv. Folkvang,Sveavägen. Cassel).Gust, Fil dr, qv. Brisingamen, v "Becker, Wilb., Grossh., qv. ö. Slottsflygeln; Gerrnaniavägen * allm. tel. 1. (- Aug., Grosshandl.), qv..urd, Norevägen. Beck-Friis, L. R.. Assessor, t. f. Revisions- - Gunnar, E.. Ingeniör, Docent, qv. Ausekr., qv. Brisingamen, Germaniavä- dumbla, Skandia vägen..6 gen;-nllm. tel Celion, Hj., Ingeniör, qv. Lidskjalf, Slotts- o:: Beckman, Albertina, Fru, qv. Baldersbage, parken; allm. tel. In. UJ Auravägen. "Dahlgren, Anna, Fröken,qv.Ysäter, Skandia- Z _ Ernst, Direktör, qv. Folkvang, Svea- vägen; rikstel. 7. ~ <Ii vägen; allm. tel. 15. *- Lotten, Fröken, U tg. af Dagny, och -I ~ (_ Hedvig. Fri.keruj qv. Vanadis. Götavägen. *- Ulla. Fru.. ii UJ _ Hilda, Fröken, qv. Baldershage, Aura- Dahlin, J. E., Amiralitetsråd, qv. Balders- ~ vägen. hage. Sveavägen; allm. tel. 43. ~ UJ Benedicks', Emma, Asyl för ålderstigna frun- oo-., Fröken, Slottet, UJ ~ timmer, qv. Svitbiod; allm. tel. 10. Dahlström, Selma, Fröken, o:: o Bengtson, N. J., Byggmäst., qv. Folkvang, *- Thekla. Fröken, och UJ ~ Valevägen; allm. tel. 24. *- Emil, Grosshandl.. qv, Bylgia, Götavä- (!) ll: Berger, Sölve, Kanslisekr., qv. Ysäter, Fram- gen; all.n. tel. 22. ~. näsvägen ; allm. tel. 16. Deutgen. Feodor, Grosshandl., qv. Lidskjalf, o:: "Bergman, Aug., Revisor, qv. Bylgia, Göta- Slottsparken; allm. tel. 52. ro vägen. Djursholms Aktiebolag. Kontor i Slottet «Bergstrand. C. E., Professor, qv. Ysäter, n. b.; Verkst, dir.: E. Beckman (se et:: Ysätervägen; allrn. tel. 28. Agrikul- ofvarn: Kamrer: J. Enequist (senedan). turkemist och frökontrollant. (Egnell, Emil, Grosshandl.), qv.ysäter, Skan- ft::'l "Beskow, Nathanael, Pastor, qv, Bylgia, diaväg-n. V~ Götavägen ; rikstel. 7. Ekmans. Maria. Barnhem, qv. Svitbiod, Svi- (Bolinder, J., lngeniör), <iv.gandvik och qv. tbiodsvägen: allm. tel. 55. Breidablik, Strandvägen. Enblom, R. S., Arkitekt, qv. dinslund, (Borgström, J. A., Redaktör), qv. Folkvang. Auravägen. Sveavägen. *Enequist, John, Kamrer, Slottet; allm. Bratt, G., Disponent, qv. Folkvang, Sveaväg. tel. 25; rikstel. 6. Broman, Carl, Grosshandl., qv. ldun, Stock- Falkman, Henr., Grossbandl., qv. Breidaholmsv.; allrn. tel. 23. blik. Strandvägen: allm, tel. 19. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. 32 b

2 508 Djursholms villastad. Forsberg, 'I'herese, Fru, qv. Ysäter, Strand- Kjellberg, Nils, Ingeniör, qv. Ysäter, Skanvägen; allm. tel. 7. diavägen. (Forssman, C., Tandläkare), qv.ysäter,strand- af Klercker, John, Docent, qv. Breidablik, vägen. Auravägen; allm, tel. 42. Forsström, Edw.. Artist, qv, Ysäter, Strand- Kommunalstämmans ordf., S.Berger(seofvan). vägen; allm. tel. 46. "af Kull berg, S., Enkefru, qv. Breidablik, (F ram ckel, G. D., Fru), qv. Bylgia, Loke- Strandvägen. vägen. v. Koch, Helge. Docent, qv. Ysäter, Strandvon Friesen, J., Fru, Slottet. vägen; allm. tel. 48. ~ - Gerda, Fröken, Föreståndarinna för läro- "Laurent, Edv., Praktis, läkare, Slottet; -; verket, Slottet; allm. tel allrn. tel. 35; mottagn.-tid 8-9 f. m. Frölander. Th., Bankdirektör,qv. Bylgia, (Laurents, J., Arkitekt), qv. Valhall,din- ;U Strandvägen; allm. tel. 21. vägen. Gagge, S. A., Bankdirektör, qv. Baldershage, Leffler,.. Leopold, Grosshandl., qv, Gefion, m Sveavägen. (sbyvägen) ; rikstel. 11. ;U Georgii, Herman, Kassör, qv. Gefion; allm. Lilljekvist, Fr., Aorkitekt, qv. Gandvik, ~ tel. 31. Samsö, Strandv.; allm. tel. 34. A! G> Gottfriedsen, E., Agent, qv. Gauthiod, Svea- *Läffier, Fritz, Professor, qv. Midgård, Aura- ~ rn vägen. vägen. o *Grandinson, Alf, Banktjensteman, qv. dins- (Malmström, C. G., f. d. Riksarkivarie), qv. in lund, Stockholmsvägen. Breid,lblik, Auravägen. ~ oj - Alfr., f. d. Byråchef, qv. dinslund, Matthiesen, J. C., Protokollssekret., qv. Bri-. Stockholmsväg.; allm, tel. 17. singamen, Slottsvägen; allm. tel. 6. lj *- Valdem., Ingeniör, qv. dinslund, Stock- Mittag-Leffl.er, G., Professor, qv. Midgård, ~ r= holmsvägen. Stoekhohns- & Auravägen; allm, tel. ~ ~ Granlund. A.. Byråchef, Lotsstyrelsen, qv. 9; rikstel z Folkvang, Sveavägen; rikstel. 15. Nehrman, Hj.. Kammarråd, qv. Lidskjalf, rn Grill, B., Kontorschef, qv. Ysäter, Ysäter- Germaniavägen : allrn, tel. 58. vägen; all m. tel. 44. Nordström, J A., Arkitekt. qv. Breidablik, f2 Gumpert. M,'rris, Grossbandl.j qv.audumbla, Strandvägen; allm. tel. 39. Thulevägen ; allm. tel. 40. Nyren, J. A., Direktör, qv. Folkvang, Vale- * Gunnarson. P., Rektor vid Djursholms läro- vägen; allm. tel. 48. verk, qv. Ysäter, Skandiavägen. Nyström. N. T.. Handlande, qv. Gandvik, ~I"\ Glinther. E. A., Kommerseråd, qv. Jotun- Stockholmsvägen: allm. tel. 3. '-:J 4 heirn, Slottsvägen; allm. tel. 66. Alfr., Statybildhuggare, qv. Ysäter, ej Göthe, Georg, Fil. dr, Amanuens, qv. dins- Skandiavägen: allm, tel. 47. ;U lund, Auravägen : allm. tel. 60. "v, tter, Erik, Frih., Assessor, qv. Folk- Hallberg, J., Kamrer, qv. Folkvang, Göta- vang, Sveavägen; allm, tel m vägen. Palme, S., Direktör, qv. Baldershage, Strand- A! AJ Heilborn, tto, Generalkonsul, qv. Lidskjalf, vägen; allm, tel. 4. rn -< Germaniavägeu : rikstel. 8. Pendleton, Marcy, Artist, qv. Audumbla, Tule- ~ ~ (Hemming, A., Jur. dr), qv. Gauthiod, Svea- vägen; allm. tel ;: m vägen. (Pettersson, Const., Disponent', qv. Brisinm *Hirsch, J., Redaktör, qv. Lidskjalf, Lid- garnen, Germaniavägen. ; in. skjalfsvägen; allm. tel "Phragmön, E., Professor, Slottet; rn -; Hultin, V. K., Grosshandl., qv. Ysater, Ysa- tel. 29. allm, ~ (J) ter vägen ; allm. tel. 49. Plutat, A., Assuransdirektör, qv. Bylgia, ~r Högstedt, John, Bokhållare, qv. Brisinga- Lokevägen: rikstel. 9. men, Slottsvägen. Poststationen, Slottet. ~ Jansson, J. A., Murare, qv. Idun, Loke- (Pripp, Ida, Enkefru), qv. Ysäter, Strand- ;U vägcn. vägen. Johansson, J" Grosshandl., qv. Lidskjalf, *Rahm, C.., Ingeniör, Verkst. dir. vid r Slottsparken; allm. tel Djursholms elektriska belysningsak- (Jonsson, C.,'Disponent), qv.folkvang, Göta- tie b., qv, Midgård, Auravägen. vägen. (Kalling, C.., grefve, v. Häradsh.), qv. Rehbinder, H.. Kommerseråd, qv. Gandvik, Strandvägen; allm. tel Bylgia. Strandvägen. Kjellberg, Elisabeth, Fröken, Utg. af Läs- *Rolander, Wilhelmina, Götavägen. Enkefru, qv. Bylgia, ning för Hemmet, qv. Bylgia, Göta- Ryberg, Anders, Grosshandl. qv. Breidavägen ; alllu. tel buk, Auravägen ; allm. tel. 51. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Sahlin, C. Y.:, f. d. Professor, qv. Audumbla, Svedel:~~,st~il~~, Enkefru, qv, Folkvang, Tulevagen. Sveavägen; rikstel. 2. Samuelsson, Edv., Speditör, qv. Lidskjalf, Svärdström, C. J., Handlande. qv. Jotun- Slottsparken. heirn, Germaniavägen ; allm. tel. 18. Sandberg, Ch., Fröken, qv. Folkvang, Svea- 'I'egner, J. B., Protokollssekreterare, qv. Bri- allm. tel. 50. singamen,germaniavägen ;allm. tel.ll, o vägen; Djursholms villastad. 509 Rydberg, Susen, Fru, qv, Midgård, Svea- Stockholm-Rimbo aktiebolag, qv. Gandvägen; rikstel. 3. vik, Stockholmsvägen. Sahlin, M. R., Byråchef, qv. Audumbla, "Strandberg, W., Källa~~ästare, qv. Gand- Tulevägen; rikstel. 14. v:k, Stockholmsvagen; allm. tel. 12, (Schiött, Th., Blomsterfabrikant), qv. Lid- Telefonstation, riks- o. allm., Slottet; Teleskjalf, Slottsparken. \ grarninlemningsställe, Slottet. Före- *Schmidt, Alb., Grosshandl., qv. Ysäter, ståndare: John Enequist (se ofvan). Strandvägen; allm. tel. 30. Thegerström, R., Artist, qv. Brisingamen, (Schnell, Carl, Grosshandl.), qv. Brisinga- Slottsvägen: al!m. tel. 26. men} Stockhqlmsvägen.. *Thegerström, R., Grosshandl., qv. Vågaskär, (Schubert, Robert, fverste), qv. Vanaheim, Strandvägen; allm. tel. 38. Sveavägen. *Themptander, Charl., Fröken, qv. Breidav. Segebaden, G., Andre stadsingeniör, qv. blik, Strandvägen. Bylgia, Götavägen ; allm. tel. 5. *- Ebba, Fröken.qv. Breidablik,Strandviigen. Segerström, Hj., Mäklarebokh., qv. Bylgia, Tisell, Mae., Notarie, qv. Lidskjalf.Tulevägen, Lokevägen; allm. tel. 67. *Toren, Gabriel, Kapten, qv. Svithiod, Simonson, Carl, N., Grossh., qv. Brisinga- Sveavägen; allm. tel. 41. men, Slottsvägen. *Törnbohm, Harald, Notarie i Riksb., Slotts- *Siökrona, A., Ingeniör, qv. Elivågor, Strand- flygeln; allm. tel \ vägen. "Törsleff, W. S., Agent, qv. Baldershage, *- C. A., Stationsskrifvare, qv. Elivågor, Sveavägen; allm. tel. 37. Strandvägen, Uggla, Adolfine, Enkefru, qv. Baldershage, - C. A., fverste, qv. Elivågor, Strand- Sveavägen; allm. tel. 68. vägen; allm. tel Albert, Major, qv. Lidskjalf, Lidskjalfs- Sjögren, J.., Grosshandl., qv, Brisingamen. vägen; rikstel. 10. Germaniavägen. Wahrolin, Caroline, Fröken, qv. Balders- Skandia, Brand- och Lifförsäkringsagent, J. hage. Auravägen; allm. tel. 32. Enequist (se ofvan). Ved- och kolhandel, John Enequist (seofvan.) Sonden, P., Fil. dr, Amanuens, qv, Balders- Whitlock, Anna, Fröken, qv. Gauthiod, hage, Auravägen ; allm. tel. 32. Sveavägen; allm. tel. - Claes, Ingeniör, qv. Ysäter, Skandia- Wicksell, Knut, Fil. dr, qv. Jotnnheim, vägen; allm. tel. 56. _ Germaniavägen. *Stenberg, Elis, Bokhållare, Slottet.. Akerman, Henrik, Minister, qv. Elivågor, - S. A.. Grosshandl., qv, Elivågor, Strand-.. Strandvägen; allm. tel. 13. vägen. man, Emil, Postkontrollör, qv. Balders- *- Sven, Grosshandl., Slottet. hage, Auravägen. Inspektor: Djursholms Läroverk. f. Envoyen Henrik Åkerman. Föreståndarinna: Fröken Gerda v. Friesen. Rektor: Pastor P. Gunnarson. Se annonsen å vidstående kartong. I ty) -1 J -< G> G> I11 rn 8;0 ;<::- ;<::rn z (f) ~1J ;0- &;~.- rn zrn r *~ -1 ;o J ;0;0 111-< AG> ~G> ;<::rn 111;0 ~ili (f) ~r G> rn, r Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 ,32' c \... 23eqagIigafte Sommar~ od1 Vinterqem I IljuttS~llIntS.,l~.,l~!liIIarJa~~ Qt(efttrifft fpår\.uäg från,gfoffiqoim ('ReElle ~umiegårelen).. på min. till.3toearoägen-i9iur.5]jolm. ~juguett tåg bagifgen i fj\.uarbera rifttllillgen. J'fötttiifflillt läne meb bätlill tttfillt ötlucr S2ifla od) -Stom ~\}ättan....,.:~f: od) lilltrj'foll. mluc61an~e promeneber. -, ;', ~leftrij'fliel~~uiuq af tjiiiaftabcnsi rndqur unber ben mörln årsitibe,n. ~lleu \tjllttelllcdlliull. ~IlDl)ll~. ;!luättillriithtiltll. ~tt j'ärjliibt bolag tifl~anba~åuer eleftrij'ft lin~ tör bch)sining inombtt~. / '\ lltmädtta ~pggl1ab~platf et meö tväbgåvd~!ovb ocq padtväb jäijaz till oima pris efter j1oric"r, / träelbegefafion. ocq läge. 1.?ittUls gjor~a förfä!jningat öfwerftiga HlIl)llUDratrettiotufen fr. :l1iiärmare uppjlir>ningar Iernnas (äfttjen pr felefon) å ~iurbfjolmb' ~ftiebolllgb ~outor i :niur~~olm5 Slott eller ]JiJ1Jolagef.5roerRj1ällanbe, bireluör, ]Jr. 6;rult l8edmllll. - llörfrågningar från Ianöserten 1Jefroara.5 meb omgåenbe.. I. '" '! 13iUor förfiiljaij. äfroen genont JaRfie1Jolagef "<S:gnn.~em" (fe näjta fiba). 'l!;lg:1l ressnde bör försumma att btsöka det llafttrshö1t;<'l Ijur sho lm..~e~agiigafte Sommar~ od1 Vinterqem I.

5 512 - ~el1agiigafte Sommar~ od? Vinterl1em! ijfljur S" lms i5e omfltien6e anllll~ f/illa s lad.. "EGN1\ HEM." Aktieblaget EGNA HEM förmedlar anskaffande af villor i Djursholms villastad på följande vilkor: Köparen eger sjelf välja tomt och bestämma öf'ver byggnadsritningen; hvilken uppgöres af någon af bolagets arkitekter. Vid. köpekontraktat- undertecknande erlägges kontant 10.'Ya af köpesumman.' äfriga 90 o-{ få innestå silsom å lånogifvarens sida ouppsägbart lån mot aflemnande af första inteckning samt en af köparen i lifl'örsäkring;saktiebolaget Thule tagen Iifföraäkring å lånesumman, hvilken ej får understiga 10,000 eller ölverstiga 30,000 krallar. Räntan å lånet beräknas till 4 1 / 2,;. m försäkringstagaren uppnår den i (örsäkringsaflalet bestämda åldern, blir således hans uillaeqendoni då genom det försäkrade kapitalets utfallande skuldfri. Aflider han deeeforinnnn; vore det ock dagen efter fö1'säk1'ingms tagande, lemnar han eqendomen åt sina efterlefcande, äfven i detta fall fullständigt skuldfri. Villaegaren är, derest han så skulle önska, berättigad att när som helst efter sex månaders uppsägning inbetala större eller mindre del af skulden, dock alltid i jemna tusental kronor. Önskar villaegaren att försälja- egendomen och den nye köparen tager en Iiflörsäkring i samma bolag, tillgodoräknas dervid den förra försäkringens återköpsvärde.. Enligt aftalet med bolaget 'I'hule fär tomtvärdet vid belåningen icke beräknas högre än till 10 öre för kvadratfot. Önskar köparen välja en dyrbarare tomt, står detta honom fritt mot inbetalning af skilnaden i tomtpris. Upplysningar af Djursholms Aktiebolag. Sc omstående annons. --# Djursholms Läroverk ~- för gossar' och flickor, sexklassigt, motsvarande statens. Inspektor: f. Envoven Henrik Åkerman. Föreståndarinna: Gerda von Friesen. Rektor: P. Gunnarsson. Flere villaegare mottaga inackorderingar. Skolans lokal i Slottets förnämsta våning. ~n ny "bok om ~jursholm" och om dess egare, om slottet och dess historia, rikt illustrerad, utkommer Februari! ijfljui1 S Tf 1111 S fillas tad. i5e ornftåenbe annutur. ~el1agiigafte Sommar~ od? Vinterl1em!

Förteokning ölver tomt- o. villaegare. Hyresgäster utmärkas med ;o framför namnet.

Förteokning ölver tomt- o. villaegare. Hyresgäster utmärkas med ;o framför namnet. DjursholIIs villastads 561 adressfllrtectning. Förteokning ölver tomt- o. villaegare. Hyresgäster utmärkas med ;o framför namnet. [Blir neaa/t (Jltförda telefonnummer. Båväl riks- BOll'allmänna, afse ell

Läs mer

AD RESSFO RTECKNIN G. -..-- Adresskalendern' 1902. 38

AD RESSFO RTECKNIN G. -..-- Adresskalendern' 1902. 38 " DJURSHOLMS' VILLASTADS AD RESSFO RTECKNIN G. -..-- Adresskalendern' 1902. 38 611 Djursholms villastads adressftirleckning. Fiirieckning ofver tomt- o. villaegare. HY'esgiister utmiirkas med * framfiir

Läs mer

DJURSHOLMS VILLASTADS. AD RESSFÖ RTECKNIN G.

DJURSHOLMS VILLASTADS. AD RESSFÖ RTECKNIN G. DJURSHOLMS VILLASTADS. AD RESSFÖ RTECKNIN G. ~.l.,., -, c. Adresskalendern 1905. 89 " " 611 Djursholms villastads adressfilrteckni ng. Förteokning' äfver tomt- o. villaegare. HYl'esgäster utmärkas med

Läs mer

'. ADRESSFÖRTECKNING. "

'. ADRESSFÖRTECKNING. , -, DJURSHOLMS,,., VILLASTADS.. "'~ -. " '. ADRESSFÖRTECKNING. "..'.: \ '/.. 'l?,,, Ad"',""l '" 19Q$. Djursholms villastad. 679 Bodman, E. J. A., v. Häradsh., qv. Lidskjalf; Djursholms Aktiebolag. Kontor

Läs mer

,Djursholms villastads,adressförteckliing.

,Djursholms villastads,adressförteckliing. I,Djursholms villastads,adressförteckliing. " Förteckning öfver tomt- o. villaägare. Hyresgäs"ter utmärkas ined * framför namnet., Vid telefonering till de i Djursholm boende bör»djursbolm» först anropas,

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

DJURSHOLMS .VILLASTAD. Brand ocb L1ftralkrlng. Aktlebolaget SVEA. 13 DrottniaHataD.. .4<1r."k l bn1 1911. 60&

DJURSHOLMS .VILLASTAD. Brand ocb L1ftralkrlng. Aktlebolaget SVEA. 13 DrottniaHataD.. .4<1r.k l bn1 1911. 60& DJURSHOLMS.VILLASTAD. Brand ocb L1ftralkrlng. Aktlebolaget SVEA. 13 DrottniaHataD...4

Läs mer

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö.

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö. Gatuadress Inventering 1979 Arkitekt Byggår Husets namn, känd person, verksamhet e d Hörnv 3 Per Tjäder 1944 Hörnv 5 okänd 1938 Hörnv 6 värdefull G H Sandberg 1907 Medborgarskolan 1968-2003 Hörnv 8 S B

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor.

Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. DJursholms villastads Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. 947 adressförteckning. Vid telefonering till de i Djurslwlm boende bör»djurshlllm» först anropas, och för de i Danderyd boende»danderyd».

Läs mer

Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\

Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\ Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\ 'Uppgifte~a {"ån Djursholms Åktiebolags kontor. För postförsändelser till Djursholm är viktigt att ange riktig poststation, enär eljest returnering och försening'uppstår.

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

DJURSHOLMS VILLASTAD.

DJURSHOLMS VILLASTAD. DJURSHOLMS VILLASTAD. Brand- och Lirörsfikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendsrn 1910 54 a Uppgiflerna fiån Djursholms Aktiebolags kontor. Förtecknitig Öfver tomt- o. villaägare. Hyresgäster

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Gamla bagerier i Umeå - området

Gamla bagerier i Umeå - området 1 Gamla bagerier i Umeå - området Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1939 -- Fru H. M. Andersson Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1943 ## - 1885 startade innehavarens far ambulerande

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

D ä nu Svensk Tidskrift i ny gestalt träder inför offentligheten,

D ä nu Svensk Tidskrift i ny gestalt träder inför offentligheten, --, r------------------------------------------------, SVENSK TIDSKRIFT UTGIFVEN AF l ELI F. HECKSCHER OCH GÖSTA BAGGE r---- l L ÄRG. l. - 1 911 - HÄFT. 1. L -------------------------------------------~

Läs mer

Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler

Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler Astrid Viktoria Laura Leffler. Född 1899-09-16 Finnby, Rimbo församling (Uppland) 1). Död 1962-10-23 Rävsta, Angarns församling (Uppland) 2). Far: I:1 Robert Jansson

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Någon som har en bättre bild? Rev.1 leif Nyström (7)

Någon som har en bättre bild? Rev.1 leif Nyström (7) Någon som har en bättre bild? Rev.1 leif Nyström 2016-08-29. 1(7) Fanjunkare till 1888 Erik Moliin fick stora guldmedaljen på Parisutställningen 1900. I Ystad 1893, Chicago 1893, Helsingborg 1903 och i

Läs mer

Ättlingar Christoffer Polhem

Ättlingar Christoffer Polhem Ättlingar Christoffer Polhem Christoffer Polhem. Född 1661-12-18 Nystuga,Tingstäde,Gotland 1). Död 1751-08-30 Stockholm 1). Familj med Maria Polhem f. Hoffman (Född 1671-08-24 Bremen 1). Död 1735-10-14

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Jacob Salomon Elias Heyman. Död 1835. Gift med Fredrique Heyman. Tabell 1 Salomon Jakob Heyman. Köpman, grundare av S.J. Heyman. Född 1793. Död 1847. Se tabell 2. Heyman Jakob Heyman.

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Kapitel V 1887. Kapitel V 1887. Bazarpost och sidostämplar 59. Bazarpost och sidostämplar 58-59 2/1/15 7:08 PM

Kapitel V 1887. Kapitel V 1887. Bazarpost och sidostämplar 59. Bazarpost och sidostämplar 58-59 2/1/15 7:08 PM Kapitel V 1887 Kapitel V 1887 1887 58 59 58-59 2/1/15 7:08 PM Kapitel V 1887 Kapitel V 1887 Maskinutställning Carl Jacobsen & Co Stockholm Stockholm (A) Vad är detta? Någon som vet? Bild: gunnarl. Källa:

Läs mer

Björntorp(et) Björntorpet, Skogs Ekebytomten Nr 9, Skogs Ekeby Trädgårdsstad 1:10.

Björntorp(et) Björntorpet, Skogs Ekebytomten Nr 9, Skogs Ekeby Trädgårdsstad 1:10. Björntorp(et) Björntorpet, Skogs Ekebytomten Nr 9, Skogs Ekeby Trädgårdsstad 1:10. Björntorpet på 1930-talet, bilden tillhör Ingvar Hedberg. Tomtbolaget Hem på landet köper 1908 Skogs-Ekeby och två av

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Banker och Hypoteksinrättningar i Umeå

Banker och Hypoteksinrättningar i Umeå 1 Banker och Hypoteksinrättningar i Umeå 1825 startades Sparbanken i länet, med säte i Umeå. Upphörde med sin verksamhet i början av 1840 - talet på grund av de dåliga tiderna. 1877-1878 byggdes Smörasken

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) 2009 Sida 1 Tabell 1 Heinrich Julius Willerding. Pastor premorius, S:t Petri Kirche i Hamburg. Född 1748. Död 1834. Gift med Margareta Juliane Riese. Född 1751. Död 1835. Christian Friedrich Wilhelm Willerding.

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

17. Joaquim von Oriola, 1772-1846 Sophie von Oriola, f. zur Lippe-Weissenfeld, 1827- Sophie Amalie von Oriola, f.murray, 1787-1862 Elisabeth

17. Joaquim von Oriola, 1772-1846 Sophie von Oriola, f. zur Lippe-Weissenfeld, 1827- Sophie Amalie von Oriola, f.murray, 1787-1862 Elisabeth 13. MURRAYSKA PORTRÄTTSAMLINGEN 1. Antoinette Murray, 1769-1838 Georg Reiche, 1795-1863 Mathilde Reiche, f. Murray, 1807-97 August Murray, 1796-1865 Charlotte Murray, f. Post, 1806-38 Sophie Oesterley,

Läs mer

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell.

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell. Sönerna till borgmästaren i Gävle Peter Hansson Hellsing kallade sig Gavelius. Sonsonen Petrus Gavelius (1625-1697) var assessor vid Göta hovrätt och adlades Cederschiöld. Den nu fortlevande grenen härstammar

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

\ 1.ADRESSFÖRTECKNING.. Ad re»d:alendern /

\ 1.ADRESSFÖRTECKNING.. Ad re»d:alendern / \ 1 DJURSHOLMS VILLASTADS.ADRESSFÖRTECKNING.. '. Ad re»d:alendern /904. 42 679 Djursholms villastads' adressförteckning. Förteckning äfver tomt- o. villaegare. Hyresgäster utmärkas med * framför namnet.,

Läs mer

Namn Född 800 m Poäng 100m hä Poäng Höjd Poäng Längd Poäng Kula Poäng Spjut Poäng

Namn Född 800 m Poäng 100m hä Poäng Höjd Poäng Längd Poäng Kula Poäng Spjut Poäng Tranås AIF m ss,xx 1 397 ss,xx 219 cm 1 731 cm 1 624 cm 1 913 cm 1 578 Sofia Johansson 1998 2 27,81 697 0 124 465 415 529 860 597 0 Stina Johansson 1999 2 43,14 420 0 132 577 400 478 597 303 2764 583 Olivia

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Tabell 1 Jean Påvelsson. Död 1801 i Grönahög (P) [disbyt ]. Gift med Kjerstin Svensdotter. Petter Jeansson Stomberg. Född 1770 i Grönahög (P) Död 1852 i

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1877

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1877 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1877 Sammanträdet den 12 mars. Redogörelse för huvudsakliga innehållet av de nya nationalekonomiska läror, vilka blivit betecknade med benämningen katedersocialismen.

Läs mer

TIDSSCHEMA SILJANSPIRUETTEN 2016 Lördag 12 mars starttid Uppv.ungd B 15 ungd B poj Ungdom B 15_1 Flickor (1) 1 Astervik Klara Gävle KK 9.

TIDSSCHEMA SILJANSPIRUETTEN 2016 Lördag 12 mars starttid Uppv.ungd B 15 ungd B poj Ungdom B 15_1 Flickor (1) 1 Astervik Klara Gävle KK 9. TIDSSCHEMA SILJANSPIRUETTEN 2016 Lördag 12 mars starttid Uppv.ungd B 15 ungd B poj 9.00 9.04 Ungdom B 15_1 Flickor (1) 1 Astervik Klara Gävle KK 9.06 Ungdom B 15_2 Flickor (2) 1 Xu Lina SK Gavleskäret

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA...

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... a ~ P. A. HULDBEROS, ~ ADRESS- KALENDER för M E D STOCKHOLM förstadssamhällen ~ ÅRI920 ~ HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... OCH TEATERP[ANER ~. 65~ ÅRG.. ~ REDAKTÖR: H. LALLERSTEDT AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 GFJCK Z/B FRÅN QY L_L_EN BERG & KOM P. (f. d. P. N. WOHLIN) Rio 25 Sierra Rggafan Rzo 25 STOCKHOLM. Allm. Telefon 1062. Riks-Telefon 742. STOCKHOLM,ÅCCIDENS-TRVCKER

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

2009 Sida 1. Jörgen Weijdling. Född 1651 i Kalmar. Död 1686 i Kalmar. Gift 1678 i Kalmar med Catharina Fock. Född 1660 i Kalmar. Död 1738 i Kalmar.

2009 Sida 1. Jörgen Weijdling. Född 1651 i Kalmar. Död 1686 i Kalmar. Gift 1678 i Kalmar med Catharina Fock. Född 1660 i Kalmar. Död 1738 i Kalmar. 2009 Sida 1 Jörgen Weijdling. Född 1651 i Kalmar. Död 1686 i Kalmar. Gift 1678 i Kalmar med Catharina Fock. Född 1660 i Kalmar. Död 1738 i Kalmar. Emerentia Weijdling. Född 1678 i Kalmar. Michael Weijdling.

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Jämtlands Motorklubb - Autoexprten Swedish Open Östersund

Jämtlands Motorklubb - Autoexprten Swedish Open Östersund debutanter Kvalomgång 1 1 1 Alvin Andersson Krokoms - - - - juniorer A-final (Heat 89) 1 19 Max Lindberg Krokoms MK 4 --- Ej start --- 7 7 Great Lake Racing B-final 2 12 Oscar Jansson Krokoms - 7 4 - Team

Läs mer

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15 BRANDKONTORET BRANDKONTORET. Skandinaviens äldsta verksamma försäkringsbolag har specialiserat sig på brandförsäkringar. Här kan fastighetsägare i Stockholm till och med teckna försäkringar för all framtid.

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Båtar på Åsunden. 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015

Båtar på Åsunden. 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015 Båtar på Åsunden 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015 Här får du veta mer om deras historia Bilder och fakta ur Ulricehamns museums arkiv och ur boken Åsunden. Sjön mellan

Läs mer

Boll Flickor 9 Boll Pojkar 9 Boll Flickor 11

Boll Flickor 9 Boll Pojkar 9 Boll Flickor 11 Boll Flickor 9 1 Malin Söderqvist Bokenäs IF 17,82 2 Ella Jarnedal Bokenäs IF 16,90 3 Johanna Hallsten Dals Södra FFI 16,40 4 Ami Crona Odalgård SK Granan 14,30 5 Julie Gustavsson Dals Södra FFI 11,83

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010 Stefan Bråthe Nygård Vårdcentral i Bengtsfors Storgatan 7 666 30 BENGTSFORS Tel: 0531-72510 Fax: Mobil: 0706-381099 stefan.brathe@vgregion.se Karl Bohlin Sara Hansson Viktor Skeppstedt Ida Håkansson Carin

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer