BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1"

Transkript

1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

2 INNEHÅLL: 1. Introduktion Inloggning Formulär Nytt frågeformulär Ändra befintligt frågeformulär Frågeutskrift Utskrift av Demoformulär Data Lagra svar ID Datautskrift Transformering Analys / Presentation Numeriska frågor Presentation Diagraminställningar Diagram Tabellinställningar Utskrift av analys Överföring till andra program Filter Automatisk sammanställning Korstabell Trend Utöka befintlig trend Frågebank Medelvärdesprofil Gapanalys Statistik Intranätmodulen...52 ERBJUDANDE

3 1. Introduktion Business Intelligence 7.1 är senaste versionen av vårt populära enkät och analysprogram. Förbättringarna är många och funktionerna fler. Ni som förut använt vårt program upptäcker ett helt nytt utseende på skärmen. Nyheter är bl.a: Frågebank, import/export av redan skapade frågor. Medelvärdesprofil, flera frågor skrivs ut på samma sida, med medelvärde eller % fördelning, som en punkt på en skala Medelvärdesberäkning på 5 olika sätt, bl.a omvandling till % Utskrift av flera analyser/trender/korstabeller per sida Färg och form på rubriker, mellantexter och sluttexter samt rutor välj Numrerade grafetiketter, för bättre överblick Dataöverföring, fler valmöjligheter och granska funktion Bild, kopplat till frågeutskrift Bild och mellantext kopplad till fråga Längre kategoritexter i tabeller Trend, basera jämförelser på frekvens, % eller Mv Skapa en bildfil av ett resultat Inställningar av graf per frågetyp, egen standard för analys, trend och korstabell Ändra texter i efterhand, i formulär med data M.m.m.m. 2

4 2. Inloggning Är ditt program installerat på din egen dator som en enanvändarlicens behöver du inte göra något mer. Är du en av flera användare på en gemensam installation på en server kommer du ha tillgång till programmet först efter installation av systemfiler på din egen dator. Systemfilerna finns på CDn där även programmet ligger. När fler användare ska logga in och använda programvaran installerad på den gemensamma servern, måste du välja inloggningsnummer innan du kan klicka på OK. Det inloggningsnummer du väljer är sedan kopplat till det du gör i programmet och det är därför bra om du konsekvent väljer att logga in på samma nummer. Inloggningsnumret kan registreras och då kan du skriva ett namn eller annat som förtydligar vem som använder det. Du kan gå ett steg längre och skriva in ett lösenord för ditt inloggningsnummer vilket gör att ingen annan än du som känner till lösenordet kan logga in. Är alla nummer inloggade kan du inte komma in i programmet. Antal inloggningsnummer är bestämt av er licens. Säg till systemansvarig om du ofta får vänta på ledigt nummer. De kan beställa fler. 3

5 3. Formulär När du vill skapa ett frågeformulär eller ändra i ett befintligt väljer du Formulär och sedan Verkställ. I nästa ruta väljer du vad du vill göra. Alla funktioner finns under Arkiv-menyn samt de flesta har egna snabbvalsknappar på raden under. 4

6 4. Nytt frågeformulär När du ska skapa ett nytt frågeformulär har du 17 frågetyper att välja bland. Generellt gäller att frekvens resp. procent beräknas på samtliga frågetyper undantaget de öppna. Även de som inte svarat på en specifik fråga (EAS) räknas samman och kan valfritt ingå i resultatet. 1 Dikotomisk Alternativfråga med 2 alternativ (tex. ja eller nej). 2 Flerval Alternativfråga med upp till 50 alternativ. Fler än ett svar kan anges om Du så önskar. 3 Kombination Kombinerad alternativ- och ostrukturerad fråga. Individen kan välja mellan upp till 50 alternativ, liksom svara helt fritt (övrigt:). De öppna svaren kan senare transformeras. 4 Numerisk Svaren anges som tal. Max 13 heltalssiffror och 4 decimaler. Svaren delas vid analystillfället upp i valfria klassgränser. Medelvärde, standardavvikelse, högsta/ lägsta värde beräknas. 5 Numerisk tabell Frågetyp med upp till 45 olika kategorier där individen kan ange ett numeriskt svar (tal) för respektive kategori. 6 Skala/gradering 2-5 alternativ som skall graderas. Anger Du tex. tre alternativ graderar individen alternativen från 1 till 3 (1 uppfattas som bäst). Poäng och Poängmedel beräknas. 7 Graderingstabell Skala/gradering i tabellform. 45 olika kategorier kan anges. Skalan anger hur många av kategorierna som ska rangordnas. Som lägst 2 = den bästa som 1, den andra som 2; och högst 5 = den bästa som 1, den andra som 2,..., och den sista som 5). 8 Skala/samtycke 2-5 alternativ kan ingå i skalan. Individen anger i vilken mån de samtycker till påståendet i 'frågan'. Skalan kan ha valfri lutning. Medelvärde beräknas. 9 Skala/vikt 2-5 alternativ. Individen anger i vilken mån de uppfattar vikten/betydelsen av 'frågan'. Skalan kan ha valfri lutning. Medelvärde beräknas. En Vet-ej ruta kan bockas för. 5

7 10 Tabell/Viktskala Skala/vikt i tabellform. Upp till 45 kategorier kan anges. Individen anger för respektive kategori vikten/betydelsen av kategorin. Skalan kan ha valfri lutning. Medelvärde beräknas per kategori. 11 Skala/värdering 2-5 alternativ. Individen anger hur de värderar'frågan'. Skalan kan ha valfri lutning. Medelvärde beräknas. En Vet-ej ruta kan bockas för. 12 Tabell/Värdeskala Skala/ värdering i tabellform. Upp till 45 kategorier kan anges. Individen anger för respektive kategori hur de värderar kategorin. Skalan kan ha valfri lutning. Mv beräknas per kategori. 13 Bedömningstabell En skala med 2, grader, där individen kan bedöma upp till 45 kategorier. Tabellen kan ha valfri lutning. Mv beräknas per kategori 14 Semantisk differens Frågan består av upp till 5 olika ordpar, där varje ordpar innehåller ett ord och dess motsats. Individen anger på en skala från 1 till 5 hur de uppfattar respektive ord och dess motsats. Ex: Fråga: SAS. Första ordet är 'stort' och dess motsats är 'litet'. Om individen uppfattar företaget SAS som ett väldigt stort företag kryssar hon för den 1:a rutan. Om hon istället uppfattar det som ett mycket litet företag kryssar hon i den 5:e rutan, osv. 15 Öppen, associativ Frågan består av upp till 5 olika ord. Individen anger det ord som denne associerar respektive ord med. Används ofta till adress information. Kan ej transformeras! 16 Öppen, komplettering Individen kompletterar en ej avslutad frågetext. 17 Öppen, ostrukturerad Individen svarar helt fritt på frågan. Kan senare transformeras. Programmet hanterar valfritt antal frågor! Du väljer enkelt och flexibelt hur just Ditt frågeformulär ska vara uppbyggt. Du kan kopiera hela formulär för återanvändning vid senare tillfälle. 6

8 När du ska skapa ett nytt frågeformulär ska du tänka på att det är en liten databas som skapas. Tänk inte på någon lay-out eller andra texter än frågetexterna. De andra texterna, rutorna och annan lay-out skapas vid "Frågeutskrift". Varje fråga du skapar får automatiskt ett frågenummer. Du behöver således aldrig skriva in själva frågenumret i textrutan. Vissa frågetyper är sk. skalor. Dessa har för det mesta redan befintliga skalsteg som programmet föreslår. Texterna är bara förslag. Du kan lätt gå in och ändra orden, ta bort ett skalsteg genom att radera allt som står i det. De ord som programmet föreslår kan även de ändras. Gå in under Arkiv/Inställningar och bläddra fram den text du vill ändra. När alla ändrats kommer programmet i fortsättningen att föreslå "dina" ord. Här kan du även ändra den text som ska stå i den sk. Vet ej rutan. Vill du ändra skalans lutning måste du tänka på att orden också står just i den ordningen. En bra ordning är att först skriva in den text man vill ha i sin skala och sedan tala om för programmet vad skalan har för lutning. En bock i "Vet-ej"-rutan innebär att en extra ruta kommer till höger om skalans steg. Om respondenterna svarar ett Vet-ej representeras det av en nolla och påverkar inte medelvärdet. 7

9 5. Ändra befintligt frågeformulär För att ändra i ett redan skapat frågeformulär måste du först öppna det och sedan klicka på Editera-knappen i formulärets fönster. Vill du öppna ett formulär från tidigare versioner väljer du filtyp *.* i rutan längst ner i Öppnarutan och bläddrar fram den fil du avser att öppna. Programmet frågar automatiskt om du vill konvertera formuläret. Här kan du byta frågetyp på befintlig fråga, skapa ny fråga och flytta om frågorna m.m. När "Editera-knappen" är släckt betyder det att formuläret har svar i sin databas. Då låser sig formuläret för ändringar. Du kan dock ändra felstavningar eller andra fel i din text som du nu upptäcker. 8

10 Knappen Alternativ låter dig ställa in vissa inställningar för varje fråga. Du kan välja en bild till en fråga samt en mellantext, som skrivs ut innan själva frågan. Även i denna dialogruta finns en Alternativ -knapp för standardinställningar. Du kan t.ex. välja vissa inställningar inför utskriften som, om alternativen ska vara numrerade eller om du vill att kryssrutorna ska ha en viss färg och storlek. Komprimera alternativen betyder att du kan få dem utskrivna på en och samma rad så långt det går eller att varje alternativ ska komma på en egen. Samma inställningar som under Arkiv/Inställningar med andra ord. I samma fönster som frågeformuläret finner du en "Alternativ" knapp. I fönstret "Visa frågor" kan du ändra text samt lägga till sk. mellantext som skrivs ut innan själva frågan, som en underrubrik eller förklaringstext. Här kan du även lägga in en bildfil som hör till frågan. Under "Info"-knappen, i samma fönster som frågeformuläret, finner du information om själva formuläret. Här kan du också skriva in egen information som hjälper dig att komma ihåg syftet med enkäten etc. 9

11 6. Frågeutskrift Du kan självklart skriva ut ett frågeformulär men även föra över det till Word eller annat program för vidare redigering. Här väljer du t.ex. Rubrik, Slutkommentar, Teckensnitt och Avstånd. Rubrik och slutkommentar måste markeras för att ändras. Under Alternativ hittar du standardinställningar. I rutan högst upp till vänster finns alla frågor som det aktuella formuläret innehåller. Bockarna betyder att du vill ha med frågorna vid utskrift. Plustecknet respektive minustecknet bockar för / tar bort bockar. En bild, t.ex. en logga kan placeras i något hörn eller en bakgrundsbild i mitten på sidan. Bilden presenteras i den storlek den har sparats. Granska innan du skriver ut. Då ser du hur frågeformuläret har disponerat sidorna och kan ändra detta genom avstånd och eller teckensnitt. För att t.ex. få längre avstånd efter rubrik och innan slutkommentar gör du egna radmatningar. Likaså för mellantexterna som du skapar genom att klicka på knappen Frågor. Mellantexter är t.ex. förklaringar eller mellanrubriker och skrivs ut före respektive fråga. 10

12 7. Utskrift av Demoformulär 1. Är du man eller kvinna? (Dikotomisk) 1. Man 2. Kvinna 2. Hur köpte du dina biobiljetter, vid senaste tillfället? (flerval) 1. På plats i biografen 2. Via telefon, personlig service 3. Via telefonsvarare 4. Via Internet 3. På vilket eller vilka sätt föredrar du att få information? (kombination) 1. Personligen 2. Telefonsamtal 3. SMS 4. E-post 5. Söka upp via Internet 6. Brev Annat sätt: 4. Hur många gånger per vecka handlar du mat/dagligvaror? (numerisk) Fråga till dig som bor i eget boende. 5. Hur många kronor spenderar du i genomsnitt per månad på följande: (num.tabell) Nöjen Kläder Dagligvaror/mat Hyra Telefon Bensin 6. Rangordna inbördes följande egenskaper hos en hemsida. Välj en etta för den egenskap du anser viktigast t.o.m. en femma för den egenskap du anser vara minst viktig. Alla egenskaper måste rangordnas. (skala, gradering) Begriplig 11

13 Snabb Relevant Aktuell Grafisk form 7. Välj ut de tre viktigaste egenskaperna hos en arbetsgivare och rangordna dessa från 1-3 där 1 är den viktigaste egenskapen. Du kan bara välja ut 3 olika egenskaper. (graderingstabell) Stort företag Utecklingsmöjligheter Hög lön Centralt läge Trygghet Få ta egna beslut God arbetsmiljö 8. Jag anser att jag har ett rimligt antal underställda medarbetare att ansvara för. Detta påstående... (skala samtycke) Håller jag absolut med om Håller jag med om Håller jag inte med om Håller jag absolut inte med om 9. Hur viktigt är det att företaget där du ska göra ditt inköp är engagerad i miljöfrågor? (skala/vikt) Mycket viktigt Viktigt Inte så viktigt Inte viktigt alls Vet ej 10. Hur viktiga är nedanstående företeelser när du ska välja hotell? (tabell/vikt) Mycket viktigt Viktigt Inte så viktigt Oviktigt Vet ej Badkar Relaxavdelning Närhet till strand Pool Restaurang på hotellet Telefon på rummet 11. Vad är ditt helhetsomdöme om konferensen? (skala/värdering) Mycket dålig Dålig Varken bra eller dålig Bra Mycket bra 12

14 12. Vad tycker du om följande? (tabell/vikt) Mycket nöjd Nöjd Varken eller Missnöjd Mycket missnöjd Antalet besökare Bemötandet Entréförfarandet Information Branchtäckning 13. Vad tycker du om vår service? (bedömningstabell) Leveranstiderna är tillfredsställande Support kan svara på mina frågor Bemötandet i växeln är trevligt Inte alls I högsta grad Inte alls I högsta grad Inte alls I högsta grad 14. Jag upplever klimatet på arbetsplatsen: (semantisk differens) Vi-känsla Revirbevakande Stora utvecklingsmöjligheter Små utvecklingsmöjligheter Framåtanda Resignation 15. Vi ber dig fylla i nedanstående uppgifter (öppen associativ) Företag Namn Adress E-post 16. Mitt mål innan kursen var att...(öppen komplettering) 17. Beskriv vad du anser om kursen och om ditt mål blev uppfyllt. (Öppen ostrukturerad) Tack för din medverkan i denna undersökning 13

15 8. Data Under datamenyn kan du mata in svar från en undersökning, skriva ut svar på öppna frågor och föra över datafil (textfil) till andra program. Det formulär du jobbade med senast dyker upp i rutan längst ner. Vill du öppna något annat klicka på Bläddra. 14

16 9. Lagra svar Inmatningen kan ske med eller utan ID, via tangentbordet eller via import från andra formulär. Man kan med andra ord från olika håll mata in svar till en och samma undersökning och sen lägga samman dessa i en fil. Du kan via våra tilläggsmoduler eller tjänster även få in svar via Internet eller Intranät. Manuell inmatning av svar gör du under "Data/Lagra/Standard". Du knappar in siffran för det alternativ som individen kryssat i. I alla skalor är Vet ej = 0. Har flera alternativ kryssats för anges dessa med kommatecken mellan. Öppen text skrivs in. Varje svar lagras med tangenten Enter (Lagra). Ny fråga dyker automatiskt upp efter varje Lagra. Om inget svar ska anges på en fråga lagrar du också ett tomt svar. Dessa representeras sedan i gruppen EAS = ej angivna svar, när analys görs. När sista svaret matats in för en individ kommer nästa individnummer upp så att inmatningen kan ske löpande. Knappen Avbryt ändras till Stäng när du matat klart en individs svar. Du måste slutföra en individs alla svar innan du kan stänga inmatningen. Vid Avbryt kommer inte aktuell individs svar med. För att ändra i en redan lagrad individ se Data/Editera. "Data/Radera" tar bort alla svar i din undersökning. Används oftast då man vill återanvända ett frågeformulär och har tagit kopia på det. Inmatningskontroll begränsar flervals och kombinationsfrågor till ett svar samt numeriska frågor till ett visst intervall som du själv sätter. Detta följer sedan med till Intranät eller Internet när en undersökning görs i det syftet. På andra frågor finns automatiskt kontroller t.ex. att vissa siffror inte tillåts. "Frågegruppering" gör det möjligt att vid manuell inmatning av svar, koppla ihop ett visst svar på en fråga av typen Dikotomiskt med ett hopp framåt till en viss fråga. Frågorna däremellan lagras med tomma svar. "Standardvärden" är text till öppna svar som kan läggas in i förväg. Används om man vet att texten återkommer ofta eller om enkäterna är sorterade efter svaret på frågan som då t.ex. skulle kunna vara en skolas namn. 15

17 10. ID Ett ID kan anges för en hel undersökning eller för varje individ i en undersökning. När du börjar lagra data manuellt, får du först en förfrågan om vilken typ av ID du vill använda. Ett ID är till för att särskilja vissa individer, individuellt eller i grupp, från varandra vid Analys. ID kan vara sammansatt av olika siffror och bokstäver. Vid utsökning av ett visst ID, söker programmet efter en siffra eller en bokstav i en viss position. Jämför med personnummer. Där har varje siffra en bestämd position och en bestämd betydelse. Skulle du t.ex. använda just personnummer som ID kan du alltså ta ut alla som är födda i december och se vad de tycker om skolan. Eftersom året de är födda inte är relevant i en sådan filtrering utesluts de positionerna med hjälp av två frågetecken. Fast/Lokalt ID används när samma ID ska användas för många individer inmatade i en följd. Dvs. om dina enkäter ligger sorterade. Du måste gå ur inmatningen vid varje nytt grupp-id och gå in igen med ett nytt. Samma ID kan självklart användas vid flera tillfällen. Vitsen är att du slipper mata in samma ID upprepade gånger. Rörligt/Lokalt ID ger dig möjlighet att för varje individ ange ett nytt ID. ID behöver inte vara unikt, samma ID kan förekomma på fler individer i den betydelsen att de ingår i samma grupp. Externt ID kan användas mot externa databaser där information som redan finns ska kopplas ihop med den information som undersökningen ger. 16

18 11. Datautskrift Under menyn Data/Utskrift kan du skriva ut t.ex. de öppna svaren eller föra över svar, inte sammanställda, till andra program. Du kan även filtrera vilka individers svar du vill ha med vid utskrift eller överföring. T.ex. kan du skriva ut synpunkter skrivna av dem som svarat "Göteborg" som bostadsort genom att skriva ett filter som programmet gör urvalet ifrån. Klicka på knappen Filter för att komma vidare till den funktionen. Läs mer under kapitel 21. Selektera räknar snabbt fram hur många som faller bort och skriver detta längst ner på skärmbilden. Detta för att du ska veta hur mångas svar som kommer att föras över / skrivas ut. Mer beskrivning under kapitlet 13 Analys/Presentation. Du bockar för respektive tar bort bockar för de frågor du vill/inte vill ha med vid utskrift/överföring. Under knappen "Alternativ" kan du välja hur svaren ska överföras/skrivas ut. T.ex. kan du välja om svaren ska vara: numrerade med respondentens nummer, med frågenummer framför varje svar, per respondent (nyhet!) eller per fråga samt vilka individers svar du vill ha med. 17

19 12. Transformering De öppna svar som finns i en undersökning kan inte analyseras innan de har transformerats till svarsalternativ. Du kan förstås skriva ut dem och filtrera dem. Se kapitel 11 Datautskrift. För att strukturera krävs det att du manuellt har läst igenom svaren och bildat dig en uppfattning över vilka alternativ du vill skapa dvs. hur du vill kategorisera de olika svaren. Därefter skriver du in dina alternativ under Skapa alternativ på aktuell fråga. Öppen ostrukturerad, Öppen komplettering samt Kombination är de frågetyper som kan transformeras. När du skapat alternativ för en öppen fråga konverteras frågetypen till kombination. Därefter ska de öppna svaren transformeras till de alternativ du valt. Manuell datatransformering är när svaren inte har mycket text gemensam utan du måste helt enkelt själv läsa och skriva in vilket alternativ som passar bäst för varje svar. Automatisk datatransformering är en funktion som söker upp, ett ord eller en text som du skriver in, de individer som passar in på sökordet. Dessa individer får då istället det alternativ du valt ut för sökningen, som svar. Flera sökningar kan göras och en individ kan ha svarat flera svar som passar in på olika alternativ. Efter transformeringen kommer svaren att kunna sammanställas under Analys. Efter transformeringen är gjord kan du radera all resterande öppen text och frågan blir då transformerad till en flervalsfråga. OBS! Innan du startar din strukturering av öppna svar, gör en kopia av ditt frågeformulär så att du har ett orört original kvar. 18

20 13. Analys / Presentation När alla svar kommit in är du säkert nyfiken på resultatet. Under Analys/Presentation finns möjligheterna att sammanställa, med eller utan filter samt göra korstabeller och trender. En Ny sammanställning innebär att de svar som ligger i vald undersökning sammanställs per fråga och alternativ. De öppna svaren sammanställs inte utan måste i såfall först transformeras under "Data/Transformera". Öppna svar som lämnats och inte transformerats kan skrivas ut eller länkas till andra program via Data-menyn i huvudfönstret, se kapitel 11 Datautskrift. 19

21 Det formulär som ligger till grund för analysen kan du ta fram genom knappen "Bläddra". Har du jobbat med ett formulär under någon annan meny kommer just det formuläret att ligga i rutan "Formulär" och dess frågor i rutan under. Du kan bocka för vilka frågor som ska analyseras och som du upptäcker finns inte de öppna frågorna med i listan. De små plus och minusknapparna till höger om listan bockar för alla respektive tar bort alla bockar i listan. Bockar du för Visa resultat får du se sammanställning med en graf och tabell för varje fråga. Filter kan självklart göras innan sammanställningen verkställs. Filter används för att kunna välja vissa respondenters svar. Se mer under kapitel 21 Filter. 20

22 Under menyn Alternativ hittar du diverse inställningar som påverkar analysen du just ska genomföra. Ändrar du inställningarna inför den här analysen påverkas inga gamla sparade analyser. Inställningarna gäller nu och framåt. Att välja typ av medelvärde är en ny funktion som räknar ut medelvärdet i förhållande till det du väljer. Medelvärdet räknas bara ut för frågor av typen skala, och skalor i tabell. Kategorier är den vanligaste och då beräknas medelvärdet efter de antal steg som du valt i skalan på respektive fråga. Skala 100,00 räknar om medelvärdet till procent med 2 decimaler. Skala 10,0 och 5,0 räknar om medelvärdet i förhållande till 10 respektive 5 istället för 100. Medelvärdet på numeriska frågor påverkas ej. Valfritt är också att låta Ej Angivna Svar ingå i graf och tabell, likaså Vet-ej svar om sådana har tillåtits. Du måste ta ett beslut om hur du vill redovisa dina svar. Vill du att alla som ingår in undersökningen ska representeras, väljer du alltså Ja i båda rutorna. Skillnaden är då att %-angivelserna för alternativen i en fråga oftast blir lägre eftersom fler svarande ingår i uträkningen. Medelvärdet påverkas inte eftersom EAS och Vet-ej aldrig vägs in. I tabellerna räknar programmet automatiskt ut ett medelvärde för varje kategori. Tycker man inte att det är relevant, visas de ej om du klickar för Nej i rutan Visa medelvärde i tabeller. 21

23 14. Numeriska frågor Har du numeriska frågor i ditt frågeformulär kan du själv ange en lämplig indelning av svaren i intervaller. När du markerar frågetexten i listan till vänster får du upp en ruta till höger med?-tecken i. Markera det översta tecknet och skriv i rutan under det första intervallets högsta värde. Tryck på Enter och fortsätt skriva de intervallgränser du valt att använda, i stigande ordning. Det finns 10 intervaller att dela in svaren i. Om första intervallet ska vara 0-20 skriver du 20 i första rutan, om andra intervallet är skriver du 30 i andra rutan osv. Klicka på "Spara". De intervallgränser du angett kommer återanvändas nästa gång du analyserar samma frågeformulär. + och knapparna hjälper dig att ta bort befintlig intervallgräns respektive lägga till en ny. Du kan även välja att inte dela in i intervaller själv utan låta programmet sköta det och alltså klicka på OK direkt. Tänk på att i numerisk tabell kommer du att behöva lägga in fler intervall, en för varje enskild kategori. OBS! Det är lätt hänt att den numeriska frågan avbockas när den markeras. 22

24 15. Presentation Din analys visas på skärmen i ett standardformat som följer med programmet. Alla frågor du valt att analysera ligger i listen till vänster och visas om du klickar på en fråga. Alla frågor presenteras med diagram och tabell. "f" i tabeller står för Frekvens. EAS som visas uppe i högra hörnet är "Ej angivna svar" för respektive fråga. EAS kan även visas i diagrammet och tabellen genom att välja detta under menyn Alternativ i rutan "Inställningar", innan analysen görs. Se kapitel 13. För att ändra i diagram och tabell använder du "Funktioner/Alternativ". 23

25 16. Diagraminställningar Du kan ändra stapelfärger och mönster samt med vilket intervall färgerna eller mönstren ska upprepas. För att ändra färg eller mönster, klicka på den lilla fyrklövern strax ovan för den gröna stapel i bilden ovan. De inställningar du gör längst ner under det sista strecket kan sparas i en mall. Du har flera mallar att välja bland. En för varje frågetyp och en egen inställning för "Egna analyser" som gäller för samtliga frågetyper. Du kan också välja inställningar som är generella och gäller nu och framåt så som t.ex: Färg eller svart/vit utskrift Diagramhöjd och vidd Numrering av etiketter i diagram och tabell 24

26 Stapelutseende. Denna ruta visas när du klickat på symbolen som ser ut som en fyrklöver över stapelraden i dialogrutan Utskriftsinställningar. Klicka på den stapel du vill ändra och ändra Färg vid Color och Mönster vid Pattern. Att spara en Diagramfil innebär att du kan göra ändringar bara för en specifik fråga i ett specifikt frågeformulär. Detta kommer sedan programmet att återskapa varje gång just den analysen med den frågan ska presenteras eller skrivas ut. Skapa bildfil eller textfil ger dig möjlighet att spara diagrammet respektive tabellen som en fil som kan öppnas i valfritt program. Länka är en funktion som länkar över hela eller delar av en eller flera analyser till Word, Excel eller HTML. 25

27 17. Diagram Det finns många varierande utseenden att välja när du ska gör i ordning ditt diagram. Har du ett diagram på skärmen kan du klicka på symbolen för "2D- Gallery" för att finna nedanstående ruta. Om du kom från sidan Utskriftsinställningar kan du spara ändringar i den mall du valde längst ner till höger. Se bild under kapitel 16. I annat fall är ändringarna bara för den bild du har aktuell på skärmen. Legend är förklaringstexter till diagrammet med färgruta. Skriv bara en etta i första rutan, under knappen TEXT och den kommer att lägga in texter med automatik när du klickat OK. Kom ihåg att Spara ändringarna i din mall om du vill att legender alltid ska finnas på dina diagram. Liggande stapeldiagram får du genom att välja fliken Style. Du ser vilken typ av diagram genom att välja fliken 2D eller 3D. OBS! Det syns inte alltid att diagrammet är 3D. Bakgrund, här Background, ger dig möjlighet att byta färger och utseende på olika delar av ett diagrams bakgrund och rubriker. Axis kan t.ex. hjälpa dig göra om X-axeln så att den blir 100% i alla diagram. Fonts ändrar teckensnitt på olika delar av diagrammet. 26

28 18. Tabellinställningar Du kan även ställa in utseendet på din tabell innan eller efter du gjort en analys. Tabellens inställning gäller alla analyser. I rutan Mönster väljer du mönster till tabellens datafönster. OBS! Om Inget mönster är valt syns heller inga färger som valts i rutan Färg. I färgrutan kan du välja färg på bakgrund, förgrund (mönstret) och texten i datafönstret. I rutan Teckensnitt kan du välja ett eget utseende för alla radtexter, ett för kolumntexterna och ett för data. Linjeseparera gäller vid utskrift av flera frågor per sida. En linje skrivs mellan varje fråga som skrivs på samma sida. Se mer kapitel

29 19. Utskrift av analys När du skriver ut en analys direkt från programmet kan du välja vad du vill skriva ut och även skriva en "Rubrik" för utskriften. Rubriken markerar du för att sen ändra teckensnitt och färg med hjälp av de små knapparna till höger. I rutan "Inkludera" kan du bocka för "Infotext", vilket är en text du skriver in under Funktioner när du har Analys-rutan uppe. Den texten skrivs ut längst ner på alla frågors analys. "Generell infotext" är även den en text som du kan ändra och skriva in, men där ligger även information som programmet lagt in rörande Filter. "Övrig info" är en generell text som visar antal EAS samt Antal svarande per fråga. Varje fråga skrivs ut på ett separat papper. Se kapitel 20 för flera/sida. Spara analyser En analys måste vara sparad för att kunna användas i t.ex. Medelvärdesprofil eller Trend. Det kan även vara idé att spara analysen och senare föra över den till valfritt program under "Presentation/länkad överföring". När du sparar en analys finns det en ruta för "allmän åtkomst". Förbockad innebär det att andra som använder programmet i er serverlicens kan se dina analyser. Inte förbockad kan den bara ses av dig själv och ev. andra som loggar in på samma inloggningsnummer. Se kapitlet 2 om inloggning. 28

30 20. Överföring till andra program Under Analys-menyn / Presentation kan du välja att länka sparade analyser, trender eller korstabeller till andra program. Därmed får du möjlighet att lägga till text och skriva ihop din rapport efter eget önskemål. Här kan du välja från vilken eller vilka analyser du vill föra över resultatet. Har du knappen "Alla" ifylld ser du alla analyser sparade med Allmän åtkomst, som andra och du själv har gjort. "Egna" ifylld visar dina egna analyser som inte sparats med allmän åtkomst. Se mer under kapitel 19 om Spara analyser. När du valt en analys klickar du på frågorna i frågelisten. Vill du markera flera håller du nere Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar med musen. Efter att du markerat valda frågor klickar du på pilen under ordet Inkludera/Markerade. Därefter kan du välja andra analyser/trender eller korstabeller som du vill inkludera i samma överföring. 29

31 Att skriva ut flera frågor per sida. I nästa fönster väljer du vad du vill inkludera i din överföring eller utskrift. Tabellformat är Words olika tabell format, vilket innebär att det bara påverkar tabellers utseende i Word. Tyvärr finns ingen numrering i Word under tabellformat. Du får räkna själv. (nr 31 är t.ex. snygg) "Diagram, mall" är utseendet på diagrammet som du ställt in under Diagraminställningar. Se kapitel 16. Rubriken markeras helt eller delvis för att färgläggas samt ändra teckensnitt. 30

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOG IN 3 KONTOINFO 4 SKAPA UNDERSÖKNING 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOG IN 3 KONTOINFO 4 SKAPA UNDERSÖKNING 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOG IN 3 KONTOINFO 4 Inställningar 4 SKAPA UNDERSÖKNING 5 Skapa ny 6 Intern information 6 Frågeformulärets texter 6 Typ av undersökning 7 Öppen: 7 Generellt lösen: 7 ID/E-post: 7 Anonym

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Enkäter - Lärarmanual

Enkäter - Lärarmanual Med funktionen Enkäter kan du skapa kursvärderingar och undersökningar direkt i Blackboard. En stor fördel med detta jämfört med den traditionella pappersvarianten, är att resultatet sammanställs automatiskt.

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Introduktion BAS On-Line

Introduktion BAS On-Line Introduktion BAS On-Line Välkommen till Aon Hewitts portal för arbetsvärdering Innehåll Inloggning Din profil Värdering Filhantering Rankingtablå 3 4 5 9 12 Support 15 2 Inloggning För att logga in trycker

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer