Entreprenörsregionens E-bok för gymnasieskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörsregionens E-bok för gymnasieskolan"

Transkript

1 Entreprenörsregionens E-bok för gymnasieskolan E som i exempel E som i entreprenörskap E som i vår Egen dokumentation Ett resultat av Entreprenörsregionens projekt Elevnätverk mellan gymnasieungdomar inom NUTEKs Nationella Entreprenörskapsprogram

2 Innehåll Kreativitetsövning - Tegelstenen... 3 Några vanliga svar... 3 Fyra argument för fadderföretag... 4 Handelsgymnasiet... 5 Ekonomi- och entreprenörskapsprogrammet... 5 Att överbrygga hinder... 6 Ämnesintegration... 8 Exempel EC... 8 En arbetsform som underlättar ämnesintegration och projekt... 8 Om entreprenörskap... 9 Exempel på ämnessamverkan Rollspel (BF) Marknadsundersökning (SP) Turist- eller informationsbroschyr (SP eller HP) Östersjöprojektet (SP) Elevcafé (HP) Bryta mönster Flera rätta svar Tips till pedagoger Litteraturtips till elever Denna e-bok har kommit till genom ett program för kompetensutveckling för lärare inom Entreprenörsregionen under åren 2006 och Deltagande skolor: Gislaveds Gymnasium, Gislaved Gnosjöandans Kunskapscentrum, Gnosjö Sunnerbogymnasiet, Ljungby Kunskapscentrum, Markaryd Vildmarksgymnasiet, Hylte (Unnaryd) Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd Finnvedens Gymnasium, Värnamo Haganässkolan, Älmhult Vi tackar alla lärare som har bidragit med tips och idéer E-boken är sammanställd av utbildningskoordinator Sara Palm 2

3 Kreativitetsövning - Tegelstenen Ett enkelt och väl beprövat kreativitetstest är att be deltagarna, i grupp, fundera på vad man kan använda en tegelsten till. För att stimulera flera sinnen och därmed kreativiteten rekommenderas att ha en verklig tegelsten framme, som deltagarna får titta och känna på. Det intressanta är inte de första 20 idéerna, de har sannerligen kläckts förut, och kanske inte heller de nästa 20 eller 40, utan det spännande är att när man har passerat de vanligaste så börjar den verkliga kreativiteten komma igång. Genom att höra någon annans förslag vågar man själv tänka vidare ännu ett steg. Uppmuntra deltagarna till att inte bara hitta snabba lösningar, utan att våga bygga vidare på sina egna och andras idéer. Led gärna diskussionerna vidare till analys av de olika idéerna, vilken är mest innovativ, genomförbar, marknadsmässigt gångbar etc. Motivera varför! Om man har genomfört denna övning med en klass blir det lätt att hänvisa tillbaka till övningen när man i andra sammanhang behöver hjälpa eleverna att tänka nytt, vidareutveckla sina idéer etc. n Program: alla Varför? Skolans uppdrag att främja elevernas kreativitet är återkommande i många styrdokument, t ex ur syftet till ämnet svenska: Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna ( ) utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande. Några vanliga svar Byggmaterial, dörrstopp, bokhylla, bokstöd, krita, blomvas, pall, fotstöd, skydd så att bilen inte rullar iväg 3

4 Fyra argument för fadderföretag Vikten av kontakter mellan skola och näringsliv poängteras ofta. Formerna för dessa kontakter är varierande, oftast bygger kontakterna på personliga relationer. Vi vill slå ett slag för fadderföretagskonceptet, där samma elev (eller grupp av elever) träffar samma företag flera gånger under utbildningstiden. Varför tycker vi att detta är bra? 1. Återkommande kontakt skapar ömsesidigt förtroende 2. Eleverna får ett eget kontaktnät Eleverna känner igen sig och blir igenkända på fadderföretaget, vågar ta egen kontakt inför kommande uppgifter, vilket underlättar för läraren och stärker eleven. 3. Mindre tid läggs på ytlig information När eleverna återkommer till samma företag för att genomföra en ny uppgift kan man gå direkt på uppgiften, eftersom man redan känner till företaget i stort. Och företaget behöver inte avsätta resurser för att upprepa samma budskap flera gånger. 4. Företaget vinner på att bli analyserat ur ett ungdomligt perspektiv Eleverna har möjlighet att tränga djupare in i ett företag och dess verksamhet, och därför kan de olika uppgifterna som eleverna utför (studera ett visst fenomen, en produktionsprocess, arbetsrutin, marknadsföringskampanj, organisationsschema etc) bli ett bra sätt för företaget att få någon en ungdoms syn på sin verksamhet, ett perspektiv som man kanske själva saknar efter många år i branschen Visst minns du den unga aktieägaren som ställde sig upp på Ericssons bolagsstämma och förklarade att företagets design av mobiltelefoner var totalt föråldrad. 5. Rapporter och redovisningar Fadderföretagskonceptet bygger på att eleverna har kontakt med fadderföretaget för flera olika uppgifter som oftast resulterar i en skriftlig och/eller muntlig rapport. Eleverna uppmuntras att använda flera olika former av dokumentation, t ex bilder. Eftersom redovisningarna oftast även redovisas inför fadderföretaget blir det en extra morot för eleverna att göra ett bra jobb. Program: alla Varför? Ur läroplanen (Lpf94): Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet. Därvid skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl a arbetslivet. Tipsruta Fadderföretag är ett värdefullt moment i Stiftelsen Företagsams Företagargymnasiet och Nya Handelsgymnasiet som bl a används på Gislaveds Gymnasium. Vill du veta mer? Stiftelsen Företagsam: Gislaveds gymnasium: Business Training Centre: 4

5 Handelsgymnasiet På Gislaveds gymnasium är man medlem i Handelsgymnasiet som drivs av Stiftelsen Företagsam. Eleverna driver olika övningsföretag och skolan får hjälp med olika tjänster från BTC (Business Training Centre) med t ex banktjänster, hyror osv. När eleverna arbetar i sina övningsföretag blir det skarpt läge de tar post från andra övningsföretag, de ringer till de olika avdelningarna, man anställer folk, räknar ut löner osv. Övningsföretagen är knutna till ett fadderföretag (se föregående sida). När man arbetar med övningsföretagen på Gislaveds gymnasium arbetar man i block och är alltid minst två lärare. Program: framförallt HP och SP Varför? Ur läroplanen (Lpf94): Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet. Därvid skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl a arbetslivet. Tipsruta Vill du veta mer? Stiftelsen Företagsam: Gislaveds gymnasium: Ekonomi- och entreprenörskapsprogrammet På Gislaveds gymnasium startade man hösten 2007 ett nytt program: Ekonomi- och Entreprenörskapsprogrammet. Målsättnigen är att åtminstone en eftermiddag i veckan jobba i block, där det finns möjlighet att jobba med ämnesövergripande projekt. Arbetslaget består av 4 st lärare som mer eller mindre täcker de flesta kurserna, vilket gör det lättare att arbeta ämnesövergripande. I programmet kommer man att använda verktyg som även används på andra program på skolan, t ex Ung Företagsamhet och fadderföretag. Tipsruta Vill du veta mer? Gislaveds gymnasium: 5

6 Att överbrygga hinder Tema funktionshinder En entreprenöriell förmåga är att finna lösningar på eventuella problem, att ta sig förbi de eventuella hinder man möter på vägen. En sann inspiratör inom detta ämne, Mikael Andersson, har många tänkvärda budskap, t ex: Det gäller att frigöra sig från andras förväntningar, men lika ofta från sina egna. Jag tror att många människor begränsar sig själva. Finns det inte en färdig lösning måste man uppfinna en. Vi kan alla åstadkomma betydligt mer än vad vi själva och vår omgivning tror är möjligt. Mikael Andersson ger ytterligare inspiration eftersom han är ett konkret exempel på vikten av att anpassa miljön så att ett funktionshinder inte blir till ett handikapp. Mikael är bl a känd från TVdokumentären Armlös, benlös, makalös. Inspirationskällor/bra studiebesök: Föreläsning med Mikael Andersson (alternativ låna TV-dokumentären Armlös, benlös, makalös via AV-media) Skolakuten ingenting kan stoppa Maria (video) Etac skapar möjligheter. Bilinredarna inget är omöjligt tar bara lite längre tid. Uppgift: Att ta sig fram i centrum med funktionshinder Låt eleverna besöka ett antal platser med (ett spelat) funktionshinder, t ex rullstol, rullator, blind, hörselnedsättning. Vilka hinder möter en person med ditt funktionshinder? Vilka åtgärder skulle kunna göra framkomligheten lättare? Fundera på nya lösningar för att göra miljön ännu bättre för personer med funktionsnedsättning. Möjliga redovisningssätt: Utställning med montrar monter (alternativ: broschyr, skriftlig och muntlig redovisning) som visar problemen och möjliga lösningar Muntlig och skriftlig redovisning (fråga gärna ansvariga för butikerna om de är intresserade av elevernas slutresultat) Skriv en (verklig eller fiktiv) insändare i lokaltidningen Jämför tillgängligheten i olika butiker/lokaler, rösta fram bästa tillgänglighetsbutik Diskussionsfrågor: Intressekonflikter? Efter att eleverna har redovisat sina erfarenheter kan det vara intressant att diskutera lösningsförslagen och om det är några förslag som skapar hinder för andra, exempelvis höga ljud för att hjälpa personer med hörselnedsättning kan skapa en orolig miljö för personer med Aspbergers syndrom eller andra psykiska funktionsnedsättningar. Stora skyltar (för att synas bättre) kan skapa svårframkomliga miljöer. Uppgift: Produktutveckling Intervjua en person med någon form av funktionsnedsättning och fråga efter vardagsproblem som denna person möter pga sin funktionsnedsättning (alternativt ta ett vanligt känt problem, t ex mjölkförpackningar). Vad finns det för tillgängliga hjälpmedel idag? Fundera på och diskutera andra möjliga lösningar. Låt kreativiteten flöda fritt. Denna uppgift kan med fördel göras tillsammans med elever från teknikprogrammet som tillsammans med omvårdnadseleverna kan arbeta fram en prototyp 6

7 Uppgift: Ingenting är omöjligt Mikael Andersson berättar om sin skolgång och hur han kämpade för att klara av samma uppgifter som sina klasskamrater. Ett exempel var när gymnastikläraren förklarade att man skulle träna på handstående, vilket även var ett underlag till betygssättningen. Gymnastikläraren hade inte ens reflekterat över att Mikael skulle vara med på denna övning. Tillsammans med sin assistent hittade Mikael till slut en lösning, och med idog träning lyckades han även att genomföra den en armlös som kan stå på händer! Mikael betonar att det inte är själva lösningen som är viktig, utan inställningen att alla problem går att övervinna. Låt eleverna fundera på andra omöjliga uppgifter. Välj ut en omöjlig uppgift som ni gemensamt (gruppvis) ska försöka hitta en lösning på. Uppgift: Assistentens roll Med anknytning till exemplet med Mikaels handstående, diskutera och reflektera över assistentens roll. Bjud gärna in någon person som arbetar som personlig assistent. Program: Omvårdnadsprogrammet (men även andra program kan inspireras och involveras i gemensamma projekt, t ex TE) Ämne: Arbetsliv, omvårdnad eller social omsorg (t ex kursen Utvecklingsstörning/ funktionshinder) Varför? Ur OPs programmål: Strävan att främja människors hälsa och stödja varje individs förmåga att utveckla sina resurser Ur Skolans uppdrag (Lpf94): Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Tipsruta Mikael Anderssons hemsida: 7

8 Ämnesintegration På de allra flesta program kan karaktärsämnen med fördel integreras med karaktärsämnen, t ex på HP blir matematiken mer förståelig för eleverna om den appliceras på handelsämnena. Exempel EC Många ämnen tangerar samma innehåll. Det är inte bara en tidsvinst att arbeta ihop över ämnesgränserna, utan det ger eleverna en bättre förståelse för hur det hänger ihop. Här följer några konkreta exempel från en lärare som undervisar både i matematik och elektronik och ellära. Matematik A, algebraiska förenklingar och ekvationslösningar (t ex kapitel 4 i Björk & Brolin) kan samordnas med SPOLE transformatorrelation (t ex B Johnsson). Även seriekoppling och Kirchhoffs lagar. Matematik kapitel 1 att arbeta med tal samordnas fördelaktigt med avsnitt om enheter och prefix i elektronikgrundkursen. Matematikens procent kan köras ihop med elektronikgrundkursens Toleransbegrepp hos t ex resistorer. Matematikens funktionslära kombineras med fördel med diod och transistorkarakteristik i elektronikgrund. Program: Elprogrammet, men även andra program kan inspireras Ämnen: Matematik och Ellära A samt grundkurs Elektronik En arbetsform som underlättar ämnesintegration och projekt På Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd bedrivs arbetet i halvdagspass vilket innebär att elevaktivt arbete i projektform inte missgynnas av korta lektioner. 8

9 Om entreprenörskap Vi glömmer nog ibland att begreppet entreprenörskap kommer från franskans entreprendre - att ta sig för något. Om vi kom ihåg det kanske det skulle se annorlunda ut. Filosofie doktor Karin Berglund, Mälardalens högskola, NUTEKs definition av entreprenörskap har präglat Entreprenörsregionens arbete med entreprenörskap i skolan: Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. 9

10 Exempel på ämnessamverkan Rollspel (BF) Samverkan kan exempelvis ske genom rollspel, där lärare och/eller elever praktiskt får lära ut/öva på olika kursmoment. Ett rollspel ger möjlighet att koppla ihop teoretiska moment med praktiska genom exempelvis APU n Marknadsundersökning (SP) Ett projekt som brukar passa att genomföra i årskurs 1 Eleverna arbetar i grupp och gör en valfri enkätundersökning som sammanställs i Excel och där man skriver en rapport. Frågorna/undersökningen formuleras i marknadsföringsmomentet i Fe A, statistikmomentet ingår i Ma A. All bearbetning görs på datorn och rapporter ska man skriva i Sv A. Om så önskas kan det även ingå en muntlig redovisning av projektet. Program: SP Ämnen: Matematik A, Svenska A, Företagsekonomi A samt Datorkunskap Turist- eller informationsbroschyr (SP eller HP) Ett projekt som brukar passa att genomföra i årskurs 2 Eleverna väljer enskilt ett turistmål i kommunen, tar reda på fakta/intervjuar, tar foton samt sammanställer en turistbroschyr i programmet Publisher. Projektet redovisas även muntligt. Om projektet passar bättre in att köra tillsammans med kursen Internationell ekonomi kan projektet mynna ut i en informationsbroschyr om ett valfritt land med fokus på ekonomiska fakta. gälla ett Program: SP eller HP Ämnen: Marknadsföring alternativt Internationell ekonomi och Information och layout A. Kan med fördel även kombineras med geografi. 10

11 Östersjöprojektet (SP) Ett projekt för alla årskurser som kulminerar i åk 3. Projektet är en djupare studie av en region ur olika ämnesperspektiv och med fältarbeten. Östersjöprojektet startades i Markaryd strax efter murens fall 1989 och omfattar Krakow, Köpenhamn och Stockholm. Under åk 1 och 2 jobbar man på hemmaplan och i åk 3 sker resor till de olika städerna samt avslutas med redovisning (muntlig och skriftlig) för alla intresserade på skolan. Projektet tar med mål från läroplan, programmål och kursmål. Program: SP eller HP Ämnen: Svenska A-C, Geografi, Samhällskunskap, Företagsekonomi, Marknadsföring, Engelska C Elevcafé (HP) I årskurs 3 driver samtliga elever skolans elevcafé. Inlärning sker i åk 1, i åk 3 har eleverna ett arbetsledaransvar och sköter caféet en vecka i taget. Eleverna sköter alla arbetsuppgifter, från inköp till arbetsfördelning, städning och marknadsföring. Caféet säljer kioskvaror, drycker, pennor, pärmar och kollegieblock. Program: HP Ämnen: Samtliga handelskurser samt Arbetsmiljö och säkerhet och Livsmedelshygien 11

12 Andra konkreta tips på aktiviteter/övningar som främjar entreprenörskap Marknadsplaner låt eleverna göra marknadsplaner åt lokala företag. Det bästa är givetvis om man har möjlighet att ha direktkontakt med företaget. Landrapport låt eleverna göra en rapport åt ett företag som avser att börja exportera till ett speciellt land, både på engelska och svenska. Många företag har stor nytta av att se landet ur ungdomarnas perspektiv! Marknadsundersökningar Näringslivsdag årskurs 3 eleverna anordnar en dag som riktar sig mot årskurs 1. Organisera en innebandyturnering som i sin tur finansierar en resa till Stockholm Scammers utveckling och marknadsföring av ett musikband Modevisning eleverna arrangerar med stöd från de lokala klädaffärerna Bra föreläsare Nicklas Wikström en ung företagare och populär föreläsare. Ung Företagsamhet be din regionala kontaktperson rekommendera någon av förra årets UF are Martin Blom - Fredrik eller Teo Härén 12

13 Bryta mönster En metod för att uppmuntra mer kreativitet är att våga/utmana att bryta mönster. Teo Härén har föreläst för många av Entreprenörsregionens lärare och han poängterade att det inte måste vara stora förändringar, det är att något skiljer som sätter igång den kreativa processen. Vilka mönster vill ni bryta inom vårt program/arbetslag/skola? Hur kan man uppmuntra till detta? Några exempel från lärare inom BF: Våga frigöra sig från kursmålen Förlägga undervisningen på annan plats än den ordinarie lektionssalen Schemabrytande aktiviteter Läs mer om Teo och bröderna Häréns tankar på Flera rätta svar Jag arbetar med entreprenörskap i andemeningen att ta sig för. För mig är det viktigt att eleverna lär sig att det inte endas finns ett svar, de behöver vidga vyerna och analysera omvärlden. I mina ämnen (svenska och mediekunskap) får eleverna titt som tätt göra projekt där de får tänka sig in i verkliga situationer. Exempelvis får de agera reklambyrå i mediekunskap eller presentera en roman i exempelvis Nyhetsmorgon i TV4. Jag upplever att eleverna tidvis har svårt att läsa instruktioner och vill ha exakta muntliga instruktioner om hur långt saker och ting ska vara som de skriver. Därför försöker jag få dem att tänka på kvalité i stället för kvantitet. Att man kan tänka på olika sätt och att det inte endast finns ett svar är något som återkommer. Anpassning för situation och målgrupp är viktigt. 13

14 Tips till pedagoger Ung Företagsamhet UF är ett väletablerat och framgångsrikt koncept för att stimulera ungdomars ta-sig-församhet. De flesta skolorna inom Entreprenörsregionen bedriver UF inom något eller några program, men omfattningen skulle kunna vara betydligt större. Arbetssättet passar in på samtliga program och skulle kunna vara en del av väldigt många olika ämnen/kurser. Vill du veta mer? Kontakta lärare på din egen skola eller ditt närmaste regionkontor: Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Ger en saklig bakgrund till varför entreprenörskap är viktigt i skolan och exempel/beskrivningar på arbetssätt hämtade ur verkligheten! Christer Westlund berättade på ett föredrag om arbetssättet som ligger till grund för boken: min roll som lärare är att hjälpa eleverna att få det där ljuset i ögonen Publikationen finns att hämta på NUTEKs hemsida under publikationer: ISBN: Mer om författarna och deras verksamhet finns att läsa på: Företagsamt lärande Kurser vid Umeå universitet - Företagsamt lärande, 1-10 p samt 11-20p bkat/kurs.asp?kurskod=usha03&termin även som distanskurs: Denna kurs har bl a Region Halland valt att köra för ett antal lärare och skolledare inom sitt projekt i NUTEKs Nationella Entreprenörskapsprogram. Materialet: 14

15 Litteraturtips till elever En bok som inspirerar till att våga bryta mönster, våga ta steget Alkemisten av Paolo Coelho En skönlitteratur bok som kan användas till diskussion om organisation och ledarskap Den långa flykten av Richard Adams 15

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Utbildningen gav snabbt försprång på Handels.

Utbildningen gav snabbt försprång på Handels. - en tidning från Stiftelsen Företagsam Utbildningen gav snabbt försprång på Handels. Bli diplomerad gymnasieekonom Jobba med fadderföretag i näringslivet - fördjupa din kunskap om ekonomi och företagande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring.

Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. MALMÖ HÖGSKOLA Lärarutbildningen SÄL II:2 Examensarbete, 5 poäng HT 2003 Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. Författare: Eva Erlandsson Handledare: Karin Nyström

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNGT ENTREPRENÖRSKAP I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS DECEMBER 2007 I STOCKHOLMSREGIONEN HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! STOCKHOLMS KOMMUNER VISAR VÄGEN

Läs mer