Entreprenörsregionens E-bok för gymnasieskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörsregionens E-bok för gymnasieskolan"

Transkript

1 Entreprenörsregionens E-bok för gymnasieskolan E som i exempel E som i entreprenörskap E som i vår Egen dokumentation Ett resultat av Entreprenörsregionens projekt Elevnätverk mellan gymnasieungdomar inom NUTEKs Nationella Entreprenörskapsprogram

2 Innehåll Kreativitetsövning - Tegelstenen... 3 Några vanliga svar... 3 Fyra argument för fadderföretag... 4 Handelsgymnasiet... 5 Ekonomi- och entreprenörskapsprogrammet... 5 Att överbrygga hinder... 6 Ämnesintegration... 8 Exempel EC... 8 En arbetsform som underlättar ämnesintegration och projekt... 8 Om entreprenörskap... 9 Exempel på ämnessamverkan Rollspel (BF) Marknadsundersökning (SP) Turist- eller informationsbroschyr (SP eller HP) Östersjöprojektet (SP) Elevcafé (HP) Bryta mönster Flera rätta svar Tips till pedagoger Litteraturtips till elever Denna e-bok har kommit till genom ett program för kompetensutveckling för lärare inom Entreprenörsregionen under åren 2006 och Deltagande skolor: Gislaveds Gymnasium, Gislaved Gnosjöandans Kunskapscentrum, Gnosjö Sunnerbogymnasiet, Ljungby Kunskapscentrum, Markaryd Vildmarksgymnasiet, Hylte (Unnaryd) Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd Finnvedens Gymnasium, Värnamo Haganässkolan, Älmhult Vi tackar alla lärare som har bidragit med tips och idéer E-boken är sammanställd av utbildningskoordinator Sara Palm 2

3 Kreativitetsövning - Tegelstenen Ett enkelt och väl beprövat kreativitetstest är att be deltagarna, i grupp, fundera på vad man kan använda en tegelsten till. För att stimulera flera sinnen och därmed kreativiteten rekommenderas att ha en verklig tegelsten framme, som deltagarna får titta och känna på. Det intressanta är inte de första 20 idéerna, de har sannerligen kläckts förut, och kanske inte heller de nästa 20 eller 40, utan det spännande är att när man har passerat de vanligaste så börjar den verkliga kreativiteten komma igång. Genom att höra någon annans förslag vågar man själv tänka vidare ännu ett steg. Uppmuntra deltagarna till att inte bara hitta snabba lösningar, utan att våga bygga vidare på sina egna och andras idéer. Led gärna diskussionerna vidare till analys av de olika idéerna, vilken är mest innovativ, genomförbar, marknadsmässigt gångbar etc. Motivera varför! Om man har genomfört denna övning med en klass blir det lätt att hänvisa tillbaka till övningen när man i andra sammanhang behöver hjälpa eleverna att tänka nytt, vidareutveckla sina idéer etc. n Program: alla Varför? Skolans uppdrag att främja elevernas kreativitet är återkommande i många styrdokument, t ex ur syftet till ämnet svenska: Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna ( ) utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande. Några vanliga svar Byggmaterial, dörrstopp, bokhylla, bokstöd, krita, blomvas, pall, fotstöd, skydd så att bilen inte rullar iväg 3

4 Fyra argument för fadderföretag Vikten av kontakter mellan skola och näringsliv poängteras ofta. Formerna för dessa kontakter är varierande, oftast bygger kontakterna på personliga relationer. Vi vill slå ett slag för fadderföretagskonceptet, där samma elev (eller grupp av elever) träffar samma företag flera gånger under utbildningstiden. Varför tycker vi att detta är bra? 1. Återkommande kontakt skapar ömsesidigt förtroende 2. Eleverna får ett eget kontaktnät Eleverna känner igen sig och blir igenkända på fadderföretaget, vågar ta egen kontakt inför kommande uppgifter, vilket underlättar för läraren och stärker eleven. 3. Mindre tid läggs på ytlig information När eleverna återkommer till samma företag för att genomföra en ny uppgift kan man gå direkt på uppgiften, eftersom man redan känner till företaget i stort. Och företaget behöver inte avsätta resurser för att upprepa samma budskap flera gånger. 4. Företaget vinner på att bli analyserat ur ett ungdomligt perspektiv Eleverna har möjlighet att tränga djupare in i ett företag och dess verksamhet, och därför kan de olika uppgifterna som eleverna utför (studera ett visst fenomen, en produktionsprocess, arbetsrutin, marknadsföringskampanj, organisationsschema etc) bli ett bra sätt för företaget att få någon en ungdoms syn på sin verksamhet, ett perspektiv som man kanske själva saknar efter många år i branschen Visst minns du den unga aktieägaren som ställde sig upp på Ericssons bolagsstämma och förklarade att företagets design av mobiltelefoner var totalt föråldrad. 5. Rapporter och redovisningar Fadderföretagskonceptet bygger på att eleverna har kontakt med fadderföretaget för flera olika uppgifter som oftast resulterar i en skriftlig och/eller muntlig rapport. Eleverna uppmuntras att använda flera olika former av dokumentation, t ex bilder. Eftersom redovisningarna oftast även redovisas inför fadderföretaget blir det en extra morot för eleverna att göra ett bra jobb. Program: alla Varför? Ur läroplanen (Lpf94): Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet. Därvid skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl a arbetslivet. Tipsruta Fadderföretag är ett värdefullt moment i Stiftelsen Företagsams Företagargymnasiet och Nya Handelsgymnasiet som bl a används på Gislaveds Gymnasium. Vill du veta mer? Stiftelsen Företagsam: Gislaveds gymnasium: Business Training Centre: 4

5 Handelsgymnasiet På Gislaveds gymnasium är man medlem i Handelsgymnasiet som drivs av Stiftelsen Företagsam. Eleverna driver olika övningsföretag och skolan får hjälp med olika tjänster från BTC (Business Training Centre) med t ex banktjänster, hyror osv. När eleverna arbetar i sina övningsföretag blir det skarpt läge de tar post från andra övningsföretag, de ringer till de olika avdelningarna, man anställer folk, räknar ut löner osv. Övningsföretagen är knutna till ett fadderföretag (se föregående sida). När man arbetar med övningsföretagen på Gislaveds gymnasium arbetar man i block och är alltid minst två lärare. Program: framförallt HP och SP Varför? Ur läroplanen (Lpf94): Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet. Därvid skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl a arbetslivet. Tipsruta Vill du veta mer? Stiftelsen Företagsam: Gislaveds gymnasium: Ekonomi- och entreprenörskapsprogrammet På Gislaveds gymnasium startade man hösten 2007 ett nytt program: Ekonomi- och Entreprenörskapsprogrammet. Målsättnigen är att åtminstone en eftermiddag i veckan jobba i block, där det finns möjlighet att jobba med ämnesövergripande projekt. Arbetslaget består av 4 st lärare som mer eller mindre täcker de flesta kurserna, vilket gör det lättare att arbeta ämnesövergripande. I programmet kommer man att använda verktyg som även används på andra program på skolan, t ex Ung Företagsamhet och fadderföretag. Tipsruta Vill du veta mer? Gislaveds gymnasium: 5

6 Att överbrygga hinder Tema funktionshinder En entreprenöriell förmåga är att finna lösningar på eventuella problem, att ta sig förbi de eventuella hinder man möter på vägen. En sann inspiratör inom detta ämne, Mikael Andersson, har många tänkvärda budskap, t ex: Det gäller att frigöra sig från andras förväntningar, men lika ofta från sina egna. Jag tror att många människor begränsar sig själva. Finns det inte en färdig lösning måste man uppfinna en. Vi kan alla åstadkomma betydligt mer än vad vi själva och vår omgivning tror är möjligt. Mikael Andersson ger ytterligare inspiration eftersom han är ett konkret exempel på vikten av att anpassa miljön så att ett funktionshinder inte blir till ett handikapp. Mikael är bl a känd från TVdokumentären Armlös, benlös, makalös. Inspirationskällor/bra studiebesök: Föreläsning med Mikael Andersson (alternativ låna TV-dokumentären Armlös, benlös, makalös via AV-media) Skolakuten ingenting kan stoppa Maria (video) Etac skapar möjligheter. Bilinredarna inget är omöjligt tar bara lite längre tid. Uppgift: Att ta sig fram i centrum med funktionshinder Låt eleverna besöka ett antal platser med (ett spelat) funktionshinder, t ex rullstol, rullator, blind, hörselnedsättning. Vilka hinder möter en person med ditt funktionshinder? Vilka åtgärder skulle kunna göra framkomligheten lättare? Fundera på nya lösningar för att göra miljön ännu bättre för personer med funktionsnedsättning. Möjliga redovisningssätt: Utställning med montrar monter (alternativ: broschyr, skriftlig och muntlig redovisning) som visar problemen och möjliga lösningar Muntlig och skriftlig redovisning (fråga gärna ansvariga för butikerna om de är intresserade av elevernas slutresultat) Skriv en (verklig eller fiktiv) insändare i lokaltidningen Jämför tillgängligheten i olika butiker/lokaler, rösta fram bästa tillgänglighetsbutik Diskussionsfrågor: Intressekonflikter? Efter att eleverna har redovisat sina erfarenheter kan det vara intressant att diskutera lösningsförslagen och om det är några förslag som skapar hinder för andra, exempelvis höga ljud för att hjälpa personer med hörselnedsättning kan skapa en orolig miljö för personer med Aspbergers syndrom eller andra psykiska funktionsnedsättningar. Stora skyltar (för att synas bättre) kan skapa svårframkomliga miljöer. Uppgift: Produktutveckling Intervjua en person med någon form av funktionsnedsättning och fråga efter vardagsproblem som denna person möter pga sin funktionsnedsättning (alternativt ta ett vanligt känt problem, t ex mjölkförpackningar). Vad finns det för tillgängliga hjälpmedel idag? Fundera på och diskutera andra möjliga lösningar. Låt kreativiteten flöda fritt. Denna uppgift kan med fördel göras tillsammans med elever från teknikprogrammet som tillsammans med omvårdnadseleverna kan arbeta fram en prototyp 6

7 Uppgift: Ingenting är omöjligt Mikael Andersson berättar om sin skolgång och hur han kämpade för att klara av samma uppgifter som sina klasskamrater. Ett exempel var när gymnastikläraren förklarade att man skulle träna på handstående, vilket även var ett underlag till betygssättningen. Gymnastikläraren hade inte ens reflekterat över att Mikael skulle vara med på denna övning. Tillsammans med sin assistent hittade Mikael till slut en lösning, och med idog träning lyckades han även att genomföra den en armlös som kan stå på händer! Mikael betonar att det inte är själva lösningen som är viktig, utan inställningen att alla problem går att övervinna. Låt eleverna fundera på andra omöjliga uppgifter. Välj ut en omöjlig uppgift som ni gemensamt (gruppvis) ska försöka hitta en lösning på. Uppgift: Assistentens roll Med anknytning till exemplet med Mikaels handstående, diskutera och reflektera över assistentens roll. Bjud gärna in någon person som arbetar som personlig assistent. Program: Omvårdnadsprogrammet (men även andra program kan inspireras och involveras i gemensamma projekt, t ex TE) Ämne: Arbetsliv, omvårdnad eller social omsorg (t ex kursen Utvecklingsstörning/ funktionshinder) Varför? Ur OPs programmål: Strävan att främja människors hälsa och stödja varje individs förmåga att utveckla sina resurser Ur Skolans uppdrag (Lpf94): Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Tipsruta Mikael Anderssons hemsida: 7

8 Ämnesintegration På de allra flesta program kan karaktärsämnen med fördel integreras med karaktärsämnen, t ex på HP blir matematiken mer förståelig för eleverna om den appliceras på handelsämnena. Exempel EC Många ämnen tangerar samma innehåll. Det är inte bara en tidsvinst att arbeta ihop över ämnesgränserna, utan det ger eleverna en bättre förståelse för hur det hänger ihop. Här följer några konkreta exempel från en lärare som undervisar både i matematik och elektronik och ellära. Matematik A, algebraiska förenklingar och ekvationslösningar (t ex kapitel 4 i Björk & Brolin) kan samordnas med SPOLE transformatorrelation (t ex B Johnsson). Även seriekoppling och Kirchhoffs lagar. Matematik kapitel 1 att arbeta med tal samordnas fördelaktigt med avsnitt om enheter och prefix i elektronikgrundkursen. Matematikens procent kan köras ihop med elektronikgrundkursens Toleransbegrepp hos t ex resistorer. Matematikens funktionslära kombineras med fördel med diod och transistorkarakteristik i elektronikgrund. Program: Elprogrammet, men även andra program kan inspireras Ämnen: Matematik och Ellära A samt grundkurs Elektronik En arbetsform som underlättar ämnesintegration och projekt På Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd bedrivs arbetet i halvdagspass vilket innebär att elevaktivt arbete i projektform inte missgynnas av korta lektioner. 8

9 Om entreprenörskap Vi glömmer nog ibland att begreppet entreprenörskap kommer från franskans entreprendre - att ta sig för något. Om vi kom ihåg det kanske det skulle se annorlunda ut. Filosofie doktor Karin Berglund, Mälardalens högskola, NUTEKs definition av entreprenörskap har präglat Entreprenörsregionens arbete med entreprenörskap i skolan: Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. 9

10 Exempel på ämnessamverkan Rollspel (BF) Samverkan kan exempelvis ske genom rollspel, där lärare och/eller elever praktiskt får lära ut/öva på olika kursmoment. Ett rollspel ger möjlighet att koppla ihop teoretiska moment med praktiska genom exempelvis APU n Marknadsundersökning (SP) Ett projekt som brukar passa att genomföra i årskurs 1 Eleverna arbetar i grupp och gör en valfri enkätundersökning som sammanställs i Excel och där man skriver en rapport. Frågorna/undersökningen formuleras i marknadsföringsmomentet i Fe A, statistikmomentet ingår i Ma A. All bearbetning görs på datorn och rapporter ska man skriva i Sv A. Om så önskas kan det även ingå en muntlig redovisning av projektet. Program: SP Ämnen: Matematik A, Svenska A, Företagsekonomi A samt Datorkunskap Turist- eller informationsbroschyr (SP eller HP) Ett projekt som brukar passa att genomföra i årskurs 2 Eleverna väljer enskilt ett turistmål i kommunen, tar reda på fakta/intervjuar, tar foton samt sammanställer en turistbroschyr i programmet Publisher. Projektet redovisas även muntligt. Om projektet passar bättre in att köra tillsammans med kursen Internationell ekonomi kan projektet mynna ut i en informationsbroschyr om ett valfritt land med fokus på ekonomiska fakta. gälla ett Program: SP eller HP Ämnen: Marknadsföring alternativt Internationell ekonomi och Information och layout A. Kan med fördel även kombineras med geografi. 10

11 Östersjöprojektet (SP) Ett projekt för alla årskurser som kulminerar i åk 3. Projektet är en djupare studie av en region ur olika ämnesperspektiv och med fältarbeten. Östersjöprojektet startades i Markaryd strax efter murens fall 1989 och omfattar Krakow, Köpenhamn och Stockholm. Under åk 1 och 2 jobbar man på hemmaplan och i åk 3 sker resor till de olika städerna samt avslutas med redovisning (muntlig och skriftlig) för alla intresserade på skolan. Projektet tar med mål från läroplan, programmål och kursmål. Program: SP eller HP Ämnen: Svenska A-C, Geografi, Samhällskunskap, Företagsekonomi, Marknadsföring, Engelska C Elevcafé (HP) I årskurs 3 driver samtliga elever skolans elevcafé. Inlärning sker i åk 1, i åk 3 har eleverna ett arbetsledaransvar och sköter caféet en vecka i taget. Eleverna sköter alla arbetsuppgifter, från inköp till arbetsfördelning, städning och marknadsföring. Caféet säljer kioskvaror, drycker, pennor, pärmar och kollegieblock. Program: HP Ämnen: Samtliga handelskurser samt Arbetsmiljö och säkerhet och Livsmedelshygien 11

12 Andra konkreta tips på aktiviteter/övningar som främjar entreprenörskap Marknadsplaner låt eleverna göra marknadsplaner åt lokala företag. Det bästa är givetvis om man har möjlighet att ha direktkontakt med företaget. Landrapport låt eleverna göra en rapport åt ett företag som avser att börja exportera till ett speciellt land, både på engelska och svenska. Många företag har stor nytta av att se landet ur ungdomarnas perspektiv! Marknadsundersökningar Näringslivsdag årskurs 3 eleverna anordnar en dag som riktar sig mot årskurs 1. Organisera en innebandyturnering som i sin tur finansierar en resa till Stockholm Scammers utveckling och marknadsföring av ett musikband Modevisning eleverna arrangerar med stöd från de lokala klädaffärerna Bra föreläsare Nicklas Wikström en ung företagare och populär föreläsare. Ung Företagsamhet be din regionala kontaktperson rekommendera någon av förra årets UF are Martin Blom - Fredrik eller Teo Härén 12

13 Bryta mönster En metod för att uppmuntra mer kreativitet är att våga/utmana att bryta mönster. Teo Härén har föreläst för många av Entreprenörsregionens lärare och han poängterade att det inte måste vara stora förändringar, det är att något skiljer som sätter igång den kreativa processen. Vilka mönster vill ni bryta inom vårt program/arbetslag/skola? Hur kan man uppmuntra till detta? Några exempel från lärare inom BF: Våga frigöra sig från kursmålen Förlägga undervisningen på annan plats än den ordinarie lektionssalen Schemabrytande aktiviteter Läs mer om Teo och bröderna Häréns tankar på Flera rätta svar Jag arbetar med entreprenörskap i andemeningen att ta sig för. För mig är det viktigt att eleverna lär sig att det inte endas finns ett svar, de behöver vidga vyerna och analysera omvärlden. I mina ämnen (svenska och mediekunskap) får eleverna titt som tätt göra projekt där de får tänka sig in i verkliga situationer. Exempelvis får de agera reklambyrå i mediekunskap eller presentera en roman i exempelvis Nyhetsmorgon i TV4. Jag upplever att eleverna tidvis har svårt att läsa instruktioner och vill ha exakta muntliga instruktioner om hur långt saker och ting ska vara som de skriver. Därför försöker jag få dem att tänka på kvalité i stället för kvantitet. Att man kan tänka på olika sätt och att det inte endast finns ett svar är något som återkommer. Anpassning för situation och målgrupp är viktigt. 13

14 Tips till pedagoger Ung Företagsamhet UF är ett väletablerat och framgångsrikt koncept för att stimulera ungdomars ta-sig-församhet. De flesta skolorna inom Entreprenörsregionen bedriver UF inom något eller några program, men omfattningen skulle kunna vara betydligt större. Arbetssättet passar in på samtliga program och skulle kunna vara en del av väldigt många olika ämnen/kurser. Vill du veta mer? Kontakta lärare på din egen skola eller ditt närmaste regionkontor: Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Ger en saklig bakgrund till varför entreprenörskap är viktigt i skolan och exempel/beskrivningar på arbetssätt hämtade ur verkligheten! Christer Westlund berättade på ett föredrag om arbetssättet som ligger till grund för boken: min roll som lärare är att hjälpa eleverna att få det där ljuset i ögonen Publikationen finns att hämta på NUTEKs hemsida under publikationer: ISBN: Mer om författarna och deras verksamhet finns att läsa på: Företagsamt lärande Kurser vid Umeå universitet - Företagsamt lärande, 1-10 p samt 11-20p bkat/kurs.asp?kurskod=usha03&termin även som distanskurs: Denna kurs har bl a Region Halland valt att köra för ett antal lärare och skolledare inom sitt projekt i NUTEKs Nationella Entreprenörskapsprogram. Materialet: 14

15 Litteraturtips till elever En bok som inspirerar till att våga bryta mönster, våga ta steget Alkemisten av Paolo Coelho En skönlitteratur bok som kan användas till diskussion om organisation och ledarskap Den långa flykten av Richard Adams 15

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Miljöprojekt i entreprenöriell anda Norrtullskolan, Arbetslag A. Carro Östberg Jenny Stockhaus

Miljöprojekt i entreprenöriell anda Norrtullskolan, Arbetslag A. Carro Östberg Jenny Stockhaus Miljöprojekt i entreprenöriell anda Norrtullskolan, Arbetslag A Carro Östberg Jenny Stockhaus Arbetslag A Norrtullskolan Bred kompetens i arbetslaget både formell och informell Entreprenörskapets didaktik,

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Glasskiosken. Lärarhandledning

Glasskiosken. Lärarhandledning Glasskiosken Lärarhandledning Syfte Syftet med Glasskiosken är att på ett leksamt sätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Detta

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Pedagogen och det entreprenöriella lärandet En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Bild 1 1 ta bort. Få in i ny bild om begrepp och definition istället. Jenny Jonasson;

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet

UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet Örjan Ahlin Ung Företagsamhet Sverige 073-2323049 orjan.ahlin@ungforetagsamhet.se Olof Gränström Ung Företagsamhet Sverige 08-783 80 68 olof.granstrom@ungforetagsamhet.se

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2010-2011

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2010-2011 Arbetsplan för KF Gymnasiet 2010-2011 KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.se KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 1 av 11 INNEHÅLL Vår skola.3 Skolans

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Pedagogen och det entreprenöriella lärandet En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Dagordning 4 mars Lekstorp 8.30-9.15 Varför EL? Teoretisk grund 9.15-10.00 Övning Elbarometern

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Värnhemsskolan Handels-

Läs mer

Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare

Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare Malin Brändström projektledare Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten - en dynamisk och hållbar plattform där samhällets aktörer kan samverka och agera och där det

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Videdal för Framtida Malmö

Videdal för Framtida Malmö Videdal för Framtida Malmö Vi har varit med om en resa. Kanske en annan resa än vad som var tänkt från början. Det har blivit annorlunda än om det inte funnits något projekt. Men vi vet inte ännu vad det

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

Pedagogiska Institutionen

Pedagogiska Institutionen Pedagogiska Institutionen Per-Gunnar Hallberg Lärarutbildare SO lärare (Hi, Re, Sh) Utvecklingschef Fortbildning/skolutveckling. Forskningscentrum Företagsamt lärande och Entreprenöriell pedagogik. Förvirring

Läs mer

Entreprenörskap i styrdokumenten

Entreprenörskap i styrdokumenten Entreprenörskap i styrdokumenten Redan 1946 1946 års skolkommission: Skolans ska inriktas på att fostra elever till självständighet och kritiskt sinnelag å ena sidan och samarbete, lust att engagera sig

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande Entreprenöriellt lärande Sara Bruun och Johnny Gustafsson So-lärare och entreprenöriella pedagoger Läraren har en dubbel utmaning Ge stöd till de elever som har svårt att hänga med. Lärarna ska även stimulera

Läs mer

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Fsk Gsk Gy Från 10 minuter 2-5 personer Kortleken innehåller öppna frågor och det finns inget rätt eller fel. Här gäller det att vara så öppen och modig

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare jktld Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten en dynamisk och hållbar plattform

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare Susann Johansson utbildare Vad händer? Seminarieserie för styrgrupp Överkalix Tre tillfällen, varje tillfälle kl 13

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Är detta vad du söker? Är du intresserad av att få en framtid inom handel av varor och tjänster. Programmet ger dig även grunden för fortsatt lärande

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare När pedagogiken blir verklig är alla vinnare Ett spännande sätt att både ta ansvar och stimulera teknikintresse och nyfikenhet. En skola mitt i verkligheten Johan Drott, forskningschef på Gambro Gränslösa

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Lärare och skolledare

Lärare och skolledare Lärare och skolledare Grundskola och gymnasium Jag är Jag är verksam på Jag är verksam i Tycker du att entreprenörskap i skolan handlar om ett förhållningssätt till kreativitet, ansvar, risktagande, problemlösning,

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Framgångsfaktorer för inkludering

Framgångsfaktorer för inkludering Framgångsfaktorer för inkludering Framförhållning Hur planeras mottagandet för en ny elev? Eleven, klassen, föräldrar, pedagoger. Hur förbereds klassen på den nya klasskamraten? Vilken information skall

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet.

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet. Samverkansplan Skola-Näringsliv Tingsryds kommun 2014-2016 Syfte Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringslivet i Tingsryds kommun. Ett väl fungerande

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Program 2012. Välkomna!

Program 2012. Välkomna! Program 2012 Välkommen till Made by Kungsbackas inspirationsdag 2012. Eftermiddagen ska inspirera, väcka tankar och utöka kunskaper om entreprenörskap och samverkan skola, näringsliv och omvärld. Programmet

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

en lärobok i entreprenörskap

en lärobok i entreprenörskap Ungtreprenör! en lärobok i entreprenörskap Lärarhandledning för lektion.se December 2009 Detta material uppdateras löpande och förslag och kommentarer mottages tacksamt av jonas.stalhandske@ungtreprenor.se

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare jktld Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten en dynamisk och hållbar plattform

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Grupp 1: Hur ska vi undvika att få elever intresserade av frågor som rör energi, klimat & hållbar utveckling?

Grupp 1: Hur ska vi undvika att få elever intresserade av frågor som rör energi, klimat & hållbar utveckling? Grupp 1: Hur ska vi undvika att få elever intresserade av frågor som rör energi, klimat & hållbar utveckling? Arbeta teoretiskt och styrt Servera färdiga lösningar Bara eget arbete Läxor Aldrig blicka

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet Pedagogen och det entreprenöriella lärandet En grund & påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Dagordning 4 mars Uddared 12.30-13.15 Varför EL? Teoretisk grund 13.15-14.00 Övning Elbarometern

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Handels-och administrationsprogrammet

Handels-och administrationsprogrammet Handels-och administrationsprogrammet Frans Suell och Jörgen kocks gymnasium Handelsgymnasiet Service College Turism och resor Känsla för service HANDELSGYMNASIET Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten - en dynamisk och hållbar plattform där samhällets aktörer kan samverka och agera och där det Entreprenöriella lärandet är drivkraften för utveckling

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Pedagogen och det entreprenöriella lärandet En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Dagordning 19 november 15.00 Fika & litt.sem. Plats: Personalrummet 15.30 Återsamling. 15.40

Läs mer

Om ämnet Idrott och hälsa

Om ämnet Idrott och hälsa Om ämnet Idrott och hälsa Bakgrund och motiv Ämnet idrott och hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne där eleven ska utveckla färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Klubbans förskola. Forskande barn, Medforskande pedagoger

Klubbans förskola. Forskande barn, Medforskande pedagoger Klubbans förskola Forskande barn, Medforskande pedagoger Vi vill att barnen ska minnas förskolan som en plats där de lärde sig att tro på sig själva och sin egen förmåga... DET JAG HÖR DET GLÖMMER JAG.

Läs mer

Att arbeta med elever i svårigheter. Belinda Norinder, specialpedagog 20151119 Linnéuniversitetet

Att arbeta med elever i svårigheter. Belinda Norinder, specialpedagog 20151119 Linnéuniversitetet Att arbeta med elever i svårigheter Belinda Norinder, specialpedagog 20151119 Linnéuniversitetet Föreläsningens upplägg Vad säger skollagen? Elever i svårigheter Vad innebär det för eleven att ha ADHD

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet Pedagogen och det entreprenöriella lärandet En grund & påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Dagordning 19 november 15.00 Fika & litt.sem. Plats: Personalrummet 15.30 Återsamling. 15.40

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN 2014-01-10 1 ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2014-02-10, 1 2014-01-10 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt?

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? Frågor och svar on StegVis: Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? På sikt är det viktigt att alla som arbetar i förskolan/skolan känner väl till arbetssättet. Då talar till

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund Fånga dagen - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Vilka faktorer

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7 VÄRSTA MÖJLIGHETEN Den röda SYV-tråden Åk 9 Åk 7 1. Inledning s 3 2. Styrdokument s 5 3. Definition av vägledning s 8 4. Minsta gemensamma nämnare för elever i Växjö kommun s 10 5. Mål att uppnå s 11 6.

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet. Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009 KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.se INNEHÅLL Ledardeklaration...3 Vår skola...5 Skolans organisation...8

Läs mer

DÅ PASSAR BARN OCH FRITIDSPROGRAMET DIG!

DÅ PASSAR BARN OCH FRITIDSPROGRAMET DIG! Arbeta med människor? Samarbeta och ta ansvar? Utveckla dina ledaregenskaper? Få kunskap om människans utveckling? Förstå betydelsen av att utveckla din egen och andras hälsa? Lära dig mer om människor

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer