Entreprenörsregionens E-bok för gymnasieskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörsregionens E-bok för gymnasieskolan"

Transkript

1 Entreprenörsregionens E-bok för gymnasieskolan E som i exempel E som i entreprenörskap E som i vår Egen dokumentation Ett resultat av Entreprenörsregionens projekt Elevnätverk mellan gymnasieungdomar inom NUTEKs Nationella Entreprenörskapsprogram

2 Innehåll Kreativitetsövning - Tegelstenen... 3 Några vanliga svar... 3 Fyra argument för fadderföretag... 4 Handelsgymnasiet... 5 Ekonomi- och entreprenörskapsprogrammet... 5 Att överbrygga hinder... 6 Ämnesintegration... 8 Exempel EC... 8 En arbetsform som underlättar ämnesintegration och projekt... 8 Om entreprenörskap... 9 Exempel på ämnessamverkan Rollspel (BF) Marknadsundersökning (SP) Turist- eller informationsbroschyr (SP eller HP) Östersjöprojektet (SP) Elevcafé (HP) Bryta mönster Flera rätta svar Tips till pedagoger Litteraturtips till elever Denna e-bok har kommit till genom ett program för kompetensutveckling för lärare inom Entreprenörsregionen under åren 2006 och Deltagande skolor: Gislaveds Gymnasium, Gislaved Gnosjöandans Kunskapscentrum, Gnosjö Sunnerbogymnasiet, Ljungby Kunskapscentrum, Markaryd Vildmarksgymnasiet, Hylte (Unnaryd) Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd Finnvedens Gymnasium, Värnamo Haganässkolan, Älmhult Vi tackar alla lärare som har bidragit med tips och idéer E-boken är sammanställd av utbildningskoordinator Sara Palm 2

3 Kreativitetsövning - Tegelstenen Ett enkelt och väl beprövat kreativitetstest är att be deltagarna, i grupp, fundera på vad man kan använda en tegelsten till. För att stimulera flera sinnen och därmed kreativiteten rekommenderas att ha en verklig tegelsten framme, som deltagarna får titta och känna på. Det intressanta är inte de första 20 idéerna, de har sannerligen kläckts förut, och kanske inte heller de nästa 20 eller 40, utan det spännande är att när man har passerat de vanligaste så börjar den verkliga kreativiteten komma igång. Genom att höra någon annans förslag vågar man själv tänka vidare ännu ett steg. Uppmuntra deltagarna till att inte bara hitta snabba lösningar, utan att våga bygga vidare på sina egna och andras idéer. Led gärna diskussionerna vidare till analys av de olika idéerna, vilken är mest innovativ, genomförbar, marknadsmässigt gångbar etc. Motivera varför! Om man har genomfört denna övning med en klass blir det lätt att hänvisa tillbaka till övningen när man i andra sammanhang behöver hjälpa eleverna att tänka nytt, vidareutveckla sina idéer etc. n Program: alla Varför? Skolans uppdrag att främja elevernas kreativitet är återkommande i många styrdokument, t ex ur syftet till ämnet svenska: Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna ( ) utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande. Några vanliga svar Byggmaterial, dörrstopp, bokhylla, bokstöd, krita, blomvas, pall, fotstöd, skydd så att bilen inte rullar iväg 3

4 Fyra argument för fadderföretag Vikten av kontakter mellan skola och näringsliv poängteras ofta. Formerna för dessa kontakter är varierande, oftast bygger kontakterna på personliga relationer. Vi vill slå ett slag för fadderföretagskonceptet, där samma elev (eller grupp av elever) träffar samma företag flera gånger under utbildningstiden. Varför tycker vi att detta är bra? 1. Återkommande kontakt skapar ömsesidigt förtroende 2. Eleverna får ett eget kontaktnät Eleverna känner igen sig och blir igenkända på fadderföretaget, vågar ta egen kontakt inför kommande uppgifter, vilket underlättar för läraren och stärker eleven. 3. Mindre tid läggs på ytlig information När eleverna återkommer till samma företag för att genomföra en ny uppgift kan man gå direkt på uppgiften, eftersom man redan känner till företaget i stort. Och företaget behöver inte avsätta resurser för att upprepa samma budskap flera gånger. 4. Företaget vinner på att bli analyserat ur ett ungdomligt perspektiv Eleverna har möjlighet att tränga djupare in i ett företag och dess verksamhet, och därför kan de olika uppgifterna som eleverna utför (studera ett visst fenomen, en produktionsprocess, arbetsrutin, marknadsföringskampanj, organisationsschema etc) bli ett bra sätt för företaget att få någon en ungdoms syn på sin verksamhet, ett perspektiv som man kanske själva saknar efter många år i branschen Visst minns du den unga aktieägaren som ställde sig upp på Ericssons bolagsstämma och förklarade att företagets design av mobiltelefoner var totalt föråldrad. 5. Rapporter och redovisningar Fadderföretagskonceptet bygger på att eleverna har kontakt med fadderföretaget för flera olika uppgifter som oftast resulterar i en skriftlig och/eller muntlig rapport. Eleverna uppmuntras att använda flera olika former av dokumentation, t ex bilder. Eftersom redovisningarna oftast även redovisas inför fadderföretaget blir det en extra morot för eleverna att göra ett bra jobb. Program: alla Varför? Ur läroplanen (Lpf94): Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet. Därvid skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl a arbetslivet. Tipsruta Fadderföretag är ett värdefullt moment i Stiftelsen Företagsams Företagargymnasiet och Nya Handelsgymnasiet som bl a används på Gislaveds Gymnasium. Vill du veta mer? Stiftelsen Företagsam: Gislaveds gymnasium: Business Training Centre: 4

5 Handelsgymnasiet På Gislaveds gymnasium är man medlem i Handelsgymnasiet som drivs av Stiftelsen Företagsam. Eleverna driver olika övningsföretag och skolan får hjälp med olika tjänster från BTC (Business Training Centre) med t ex banktjänster, hyror osv. När eleverna arbetar i sina övningsföretag blir det skarpt läge de tar post från andra övningsföretag, de ringer till de olika avdelningarna, man anställer folk, räknar ut löner osv. Övningsföretagen är knutna till ett fadderföretag (se föregående sida). När man arbetar med övningsföretagen på Gislaveds gymnasium arbetar man i block och är alltid minst två lärare. Program: framförallt HP och SP Varför? Ur läroplanen (Lpf94): Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet. Därvid skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl a arbetslivet. Tipsruta Vill du veta mer? Stiftelsen Företagsam: Gislaveds gymnasium: Ekonomi- och entreprenörskapsprogrammet På Gislaveds gymnasium startade man hösten 2007 ett nytt program: Ekonomi- och Entreprenörskapsprogrammet. Målsättnigen är att åtminstone en eftermiddag i veckan jobba i block, där det finns möjlighet att jobba med ämnesövergripande projekt. Arbetslaget består av 4 st lärare som mer eller mindre täcker de flesta kurserna, vilket gör det lättare att arbeta ämnesövergripande. I programmet kommer man att använda verktyg som även används på andra program på skolan, t ex Ung Företagsamhet och fadderföretag. Tipsruta Vill du veta mer? Gislaveds gymnasium: 5

6 Att överbrygga hinder Tema funktionshinder En entreprenöriell förmåga är att finna lösningar på eventuella problem, att ta sig förbi de eventuella hinder man möter på vägen. En sann inspiratör inom detta ämne, Mikael Andersson, har många tänkvärda budskap, t ex: Det gäller att frigöra sig från andras förväntningar, men lika ofta från sina egna. Jag tror att många människor begränsar sig själva. Finns det inte en färdig lösning måste man uppfinna en. Vi kan alla åstadkomma betydligt mer än vad vi själva och vår omgivning tror är möjligt. Mikael Andersson ger ytterligare inspiration eftersom han är ett konkret exempel på vikten av att anpassa miljön så att ett funktionshinder inte blir till ett handikapp. Mikael är bl a känd från TVdokumentären Armlös, benlös, makalös. Inspirationskällor/bra studiebesök: Föreläsning med Mikael Andersson (alternativ låna TV-dokumentären Armlös, benlös, makalös via AV-media) Skolakuten ingenting kan stoppa Maria (video) Etac skapar möjligheter. Bilinredarna inget är omöjligt tar bara lite längre tid. Uppgift: Att ta sig fram i centrum med funktionshinder Låt eleverna besöka ett antal platser med (ett spelat) funktionshinder, t ex rullstol, rullator, blind, hörselnedsättning. Vilka hinder möter en person med ditt funktionshinder? Vilka åtgärder skulle kunna göra framkomligheten lättare? Fundera på nya lösningar för att göra miljön ännu bättre för personer med funktionsnedsättning. Möjliga redovisningssätt: Utställning med montrar monter (alternativ: broschyr, skriftlig och muntlig redovisning) som visar problemen och möjliga lösningar Muntlig och skriftlig redovisning (fråga gärna ansvariga för butikerna om de är intresserade av elevernas slutresultat) Skriv en (verklig eller fiktiv) insändare i lokaltidningen Jämför tillgängligheten i olika butiker/lokaler, rösta fram bästa tillgänglighetsbutik Diskussionsfrågor: Intressekonflikter? Efter att eleverna har redovisat sina erfarenheter kan det vara intressant att diskutera lösningsförslagen och om det är några förslag som skapar hinder för andra, exempelvis höga ljud för att hjälpa personer med hörselnedsättning kan skapa en orolig miljö för personer med Aspbergers syndrom eller andra psykiska funktionsnedsättningar. Stora skyltar (för att synas bättre) kan skapa svårframkomliga miljöer. Uppgift: Produktutveckling Intervjua en person med någon form av funktionsnedsättning och fråga efter vardagsproblem som denna person möter pga sin funktionsnedsättning (alternativt ta ett vanligt känt problem, t ex mjölkförpackningar). Vad finns det för tillgängliga hjälpmedel idag? Fundera på och diskutera andra möjliga lösningar. Låt kreativiteten flöda fritt. Denna uppgift kan med fördel göras tillsammans med elever från teknikprogrammet som tillsammans med omvårdnadseleverna kan arbeta fram en prototyp 6

7 Uppgift: Ingenting är omöjligt Mikael Andersson berättar om sin skolgång och hur han kämpade för att klara av samma uppgifter som sina klasskamrater. Ett exempel var när gymnastikläraren förklarade att man skulle träna på handstående, vilket även var ett underlag till betygssättningen. Gymnastikläraren hade inte ens reflekterat över att Mikael skulle vara med på denna övning. Tillsammans med sin assistent hittade Mikael till slut en lösning, och med idog träning lyckades han även att genomföra den en armlös som kan stå på händer! Mikael betonar att det inte är själva lösningen som är viktig, utan inställningen att alla problem går att övervinna. Låt eleverna fundera på andra omöjliga uppgifter. Välj ut en omöjlig uppgift som ni gemensamt (gruppvis) ska försöka hitta en lösning på. Uppgift: Assistentens roll Med anknytning till exemplet med Mikaels handstående, diskutera och reflektera över assistentens roll. Bjud gärna in någon person som arbetar som personlig assistent. Program: Omvårdnadsprogrammet (men även andra program kan inspireras och involveras i gemensamma projekt, t ex TE) Ämne: Arbetsliv, omvårdnad eller social omsorg (t ex kursen Utvecklingsstörning/ funktionshinder) Varför? Ur OPs programmål: Strävan att främja människors hälsa och stödja varje individs förmåga att utveckla sina resurser Ur Skolans uppdrag (Lpf94): Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Tipsruta Mikael Anderssons hemsida: 7

8 Ämnesintegration På de allra flesta program kan karaktärsämnen med fördel integreras med karaktärsämnen, t ex på HP blir matematiken mer förståelig för eleverna om den appliceras på handelsämnena. Exempel EC Många ämnen tangerar samma innehåll. Det är inte bara en tidsvinst att arbeta ihop över ämnesgränserna, utan det ger eleverna en bättre förståelse för hur det hänger ihop. Här följer några konkreta exempel från en lärare som undervisar både i matematik och elektronik och ellära. Matematik A, algebraiska förenklingar och ekvationslösningar (t ex kapitel 4 i Björk & Brolin) kan samordnas med SPOLE transformatorrelation (t ex B Johnsson). Även seriekoppling och Kirchhoffs lagar. Matematik kapitel 1 att arbeta med tal samordnas fördelaktigt med avsnitt om enheter och prefix i elektronikgrundkursen. Matematikens procent kan köras ihop med elektronikgrundkursens Toleransbegrepp hos t ex resistorer. Matematikens funktionslära kombineras med fördel med diod och transistorkarakteristik i elektronikgrund. Program: Elprogrammet, men även andra program kan inspireras Ämnen: Matematik och Ellära A samt grundkurs Elektronik En arbetsform som underlättar ämnesintegration och projekt På Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd bedrivs arbetet i halvdagspass vilket innebär att elevaktivt arbete i projektform inte missgynnas av korta lektioner. 8

9 Om entreprenörskap Vi glömmer nog ibland att begreppet entreprenörskap kommer från franskans entreprendre - att ta sig för något. Om vi kom ihåg det kanske det skulle se annorlunda ut. Filosofie doktor Karin Berglund, Mälardalens högskola, NUTEKs definition av entreprenörskap har präglat Entreprenörsregionens arbete med entreprenörskap i skolan: Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. 9

10 Exempel på ämnessamverkan Rollspel (BF) Samverkan kan exempelvis ske genom rollspel, där lärare och/eller elever praktiskt får lära ut/öva på olika kursmoment. Ett rollspel ger möjlighet att koppla ihop teoretiska moment med praktiska genom exempelvis APU n Marknadsundersökning (SP) Ett projekt som brukar passa att genomföra i årskurs 1 Eleverna arbetar i grupp och gör en valfri enkätundersökning som sammanställs i Excel och där man skriver en rapport. Frågorna/undersökningen formuleras i marknadsföringsmomentet i Fe A, statistikmomentet ingår i Ma A. All bearbetning görs på datorn och rapporter ska man skriva i Sv A. Om så önskas kan det även ingå en muntlig redovisning av projektet. Program: SP Ämnen: Matematik A, Svenska A, Företagsekonomi A samt Datorkunskap Turist- eller informationsbroschyr (SP eller HP) Ett projekt som brukar passa att genomföra i årskurs 2 Eleverna väljer enskilt ett turistmål i kommunen, tar reda på fakta/intervjuar, tar foton samt sammanställer en turistbroschyr i programmet Publisher. Projektet redovisas även muntligt. Om projektet passar bättre in att köra tillsammans med kursen Internationell ekonomi kan projektet mynna ut i en informationsbroschyr om ett valfritt land med fokus på ekonomiska fakta. gälla ett Program: SP eller HP Ämnen: Marknadsföring alternativt Internationell ekonomi och Information och layout A. Kan med fördel även kombineras med geografi. 10

11 Östersjöprojektet (SP) Ett projekt för alla årskurser som kulminerar i åk 3. Projektet är en djupare studie av en region ur olika ämnesperspektiv och med fältarbeten. Östersjöprojektet startades i Markaryd strax efter murens fall 1989 och omfattar Krakow, Köpenhamn och Stockholm. Under åk 1 och 2 jobbar man på hemmaplan och i åk 3 sker resor till de olika städerna samt avslutas med redovisning (muntlig och skriftlig) för alla intresserade på skolan. Projektet tar med mål från läroplan, programmål och kursmål. Program: SP eller HP Ämnen: Svenska A-C, Geografi, Samhällskunskap, Företagsekonomi, Marknadsföring, Engelska C Elevcafé (HP) I årskurs 3 driver samtliga elever skolans elevcafé. Inlärning sker i åk 1, i åk 3 har eleverna ett arbetsledaransvar och sköter caféet en vecka i taget. Eleverna sköter alla arbetsuppgifter, från inköp till arbetsfördelning, städning och marknadsföring. Caféet säljer kioskvaror, drycker, pennor, pärmar och kollegieblock. Program: HP Ämnen: Samtliga handelskurser samt Arbetsmiljö och säkerhet och Livsmedelshygien 11

12 Andra konkreta tips på aktiviteter/övningar som främjar entreprenörskap Marknadsplaner låt eleverna göra marknadsplaner åt lokala företag. Det bästa är givetvis om man har möjlighet att ha direktkontakt med företaget. Landrapport låt eleverna göra en rapport åt ett företag som avser att börja exportera till ett speciellt land, både på engelska och svenska. Många företag har stor nytta av att se landet ur ungdomarnas perspektiv! Marknadsundersökningar Näringslivsdag årskurs 3 eleverna anordnar en dag som riktar sig mot årskurs 1. Organisera en innebandyturnering som i sin tur finansierar en resa till Stockholm Scammers utveckling och marknadsföring av ett musikband Modevisning eleverna arrangerar med stöd från de lokala klädaffärerna Bra föreläsare Nicklas Wikström en ung företagare och populär föreläsare. Ung Företagsamhet be din regionala kontaktperson rekommendera någon av förra årets UF are Martin Blom - Fredrik eller Teo Härén 12

13 Bryta mönster En metod för att uppmuntra mer kreativitet är att våga/utmana att bryta mönster. Teo Härén har föreläst för många av Entreprenörsregionens lärare och han poängterade att det inte måste vara stora förändringar, det är att något skiljer som sätter igång den kreativa processen. Vilka mönster vill ni bryta inom vårt program/arbetslag/skola? Hur kan man uppmuntra till detta? Några exempel från lärare inom BF: Våga frigöra sig från kursmålen Förlägga undervisningen på annan plats än den ordinarie lektionssalen Schemabrytande aktiviteter Läs mer om Teo och bröderna Häréns tankar på Flera rätta svar Jag arbetar med entreprenörskap i andemeningen att ta sig för. För mig är det viktigt att eleverna lär sig att det inte endas finns ett svar, de behöver vidga vyerna och analysera omvärlden. I mina ämnen (svenska och mediekunskap) får eleverna titt som tätt göra projekt där de får tänka sig in i verkliga situationer. Exempelvis får de agera reklambyrå i mediekunskap eller presentera en roman i exempelvis Nyhetsmorgon i TV4. Jag upplever att eleverna tidvis har svårt att läsa instruktioner och vill ha exakta muntliga instruktioner om hur långt saker och ting ska vara som de skriver. Därför försöker jag få dem att tänka på kvalité i stället för kvantitet. Att man kan tänka på olika sätt och att det inte endast finns ett svar är något som återkommer. Anpassning för situation och målgrupp är viktigt. 13

14 Tips till pedagoger Ung Företagsamhet UF är ett väletablerat och framgångsrikt koncept för att stimulera ungdomars ta-sig-församhet. De flesta skolorna inom Entreprenörsregionen bedriver UF inom något eller några program, men omfattningen skulle kunna vara betydligt större. Arbetssättet passar in på samtliga program och skulle kunna vara en del av väldigt många olika ämnen/kurser. Vill du veta mer? Kontakta lärare på din egen skola eller ditt närmaste regionkontor: Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Ger en saklig bakgrund till varför entreprenörskap är viktigt i skolan och exempel/beskrivningar på arbetssätt hämtade ur verkligheten! Christer Westlund berättade på ett föredrag om arbetssättet som ligger till grund för boken: min roll som lärare är att hjälpa eleverna att få det där ljuset i ögonen Publikationen finns att hämta på NUTEKs hemsida under publikationer: ISBN: Mer om författarna och deras verksamhet finns att läsa på: Företagsamt lärande Kurser vid Umeå universitet - Företagsamt lärande, 1-10 p samt 11-20p bkat/kurs.asp?kurskod=usha03&termin även som distanskurs: Denna kurs har bl a Region Halland valt att köra för ett antal lärare och skolledare inom sitt projekt i NUTEKs Nationella Entreprenörskapsprogram. Materialet: 14

15 Litteraturtips till elever En bok som inspirerar till att våga bryta mönster, våga ta steget Alkemisten av Paolo Coelho En skönlitteratur bok som kan användas till diskussion om organisation och ledarskap Den långa flykten av Richard Adams 15

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Värnhemsskolan Handels-

Läs mer

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande Entreprenöriellt lärande Sara Bruun och Johnny Gustafsson So-lärare och entreprenöriella pedagoger Läraren har en dubbel utmaning Ge stöd till de elever som har svårt att hänga med. Lärarna ska även stimulera

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet

UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet Örjan Ahlin Ung Företagsamhet Sverige 073-2323049 orjan.ahlin@ungforetagsamhet.se Olof Gränström Ung Företagsamhet Sverige 08-783 80 68 olof.granstrom@ungforetagsamhet.se

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Program 2012. Välkomna!

Program 2012. Välkomna! Program 2012 Välkommen till Made by Kungsbackas inspirationsdag 2012. Eftermiddagen ska inspirera, väcka tankar och utöka kunskaper om entreprenörskap och samverkan skola, näringsliv och omvärld. Programmet

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Grupp 1: Hur ska vi undvika att få elever intresserade av frågor som rör energi, klimat & hållbar utveckling?

Grupp 1: Hur ska vi undvika att få elever intresserade av frågor som rör energi, klimat & hållbar utveckling? Grupp 1: Hur ska vi undvika att få elever intresserade av frågor som rör energi, klimat & hållbar utveckling? Arbeta teoretiskt och styrt Servera färdiga lösningar Bara eget arbete Läxor Aldrig blicka

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN 2014-01-10 1 ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2014-02-10, 1 2014-01-10 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte

Läs mer

företagsamma förvaltningen

företagsamma förvaltningen INNEHÅLL Företagsamma Målsättning och syfte Målgrupp Definition av entreprenörskap Pedagogik/metodik Utbildningens upplägg Genomförare Investering Utvärdering Plats Bilaga 1 Fyra grundprinciper Bilaga

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Entreprenörskap på Hantverksprogrammet.

Entreprenörskap på Hantverksprogrammet. Handledare: Elisabeth Banemark 2001-05-28 Entreprenörskap på Hantverksprogrammet. Österängskolan. Av: Monica Mårtensson Mats Eriksson Lars-Inge Wigren Inledning När vi fick uppslaget att starta småföretag

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Är detta vad du söker? Är du intresserad av att få en framtid inom handel av varor och tjänster. Programmet ger dig även grunden för fortsatt lärande

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Move & Walk. Skolan. Gymnasiesärskolan

Move & Walk. Skolan. Gymnasiesärskolan Move & Walk. Skolan Gymnasiesärskolan Ett steg närmare ett självständigare vuxenliv Move & Walk Gymnasiesärskolan är en friskola och är avgiftsfri för ungdomar som har avslutat sina studier på grundsärskola

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket, lyft tänkandet.

Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket, lyft tänkandet. Genrearbete genom cirkelmodellen Tina Krantz Piret Gustavsson Rihvk Språk i alla ämnen Mdh 141202 Bakgrund Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket,

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

Riktlinjer för APL. Distragymnasiet 4/5/2013. En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande.

Riktlinjer för APL. Distragymnasiet 4/5/2013. En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande. Riktlinjer för APL Distragymnasiet 4/5/2013 En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande. Innehållsförteckning Syfte... 2 Godkända platser... 2 Ansvarsområden...

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Vad säger styrdokumenten? 2.6 Skolan och omvärlden Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1 Hej! Här följer en kort presentation av Friends verksamhet och hur vi arbetar. Friends hjälper skolor och idrottsföreningar att bygga upp ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte vara?

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund Ansökan till Pedagogpriset Bakgrund Hösten 2013 skulle det komma en större grupp ettor till oss på Slottsskolan. Detta gjorde att ledningen beslutade att vi skulle övergå till ett tre-parallellt system

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Avhandling Lotta Svensson: Vinna eller försvinna? FoU Söderhamn

Avhandling Lotta Svensson: Vinna eller försvinna? FoU Söderhamn Styrdokument 2011 Kontext Avhandling Lotta Svensson: Vinna eller försvinna? FoU Söderhamn We need change! Obama Söderhamn 2005 Entreprenörskap är ett förhållningssätt till varandra, till lärande och till

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer