frammarsch Unga entreprenörer på Det är VI som gräver, lastar och transporterar åt DIG Arkeologisk maskingrävning vid Sala Silvergruva Sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "frammarsch Unga entreprenörer på Det är VI som gräver, lastar och transporterar åt DIG Arkeologisk maskingrävning vid Sala Silvergruva Sid 8"

Transkript

1 Det är VI som gräver, lastar och transporterar åt DIG EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN U-SCHAKT EKONOMISK FÖRENING Arkeologisk maskingrävning vid Sala Silvergruva Sid 8 Utbildningssatsning entreprenörer på kurs Sid 15 Unga entreprenörer på frammarsch LÄS MER PÅ SID 13

2 Kjell-Åke Eriksson, produktchef för Panolin hos G.A.Lindberg: Vi har hydraulvätskan som ger dig den lägsta totalkostnaden! har i 20 år använts i olika hydraulsystem från gigantiska mudderverk via alla typer av grävare och lastare till minsta minigrävare utan att visa tekniska svagheter trots hård utnyttjandegrad och höga oljetemperaturer. Tvärtom betraktas Panolin HLP Synth som ett synnerligen kompetent smörjmedel med höga tekniska kvalifikationer. I dag går över anläggningsmaskiner i Europa med Panolin HLP Synth i hydrauliken. De flesta byter aldrig ut den utan kör på år efter år och inskränker sig till att låta oss kolla den gratis en gång per år. Gör du också så här finns det heller ingen hydraulvätska som ger lägre totalkostnad. Ring mig direkt på om du är intresserad av det här konceptet. Jag kan berätta hur de resonerade innan de gjorde sina maskiner redo att möta alla miljökrav, att kunna ta jobb överallt utan att behöva göra inkomstavdrag och att slippa byta hydraulvätska vid varje service och det trots att du har biologiskt nedbrytbar hydraulvätska i systemet! Beställ den nya Panolin-handboken där finns allt du behöver veta! ANNONS Tel U-Schakt ekonomisk förening Brandthovdag VÄSTERÅS Tel: Fax: Produktion: Roxx Media Sverige Box 164, Vimmerby Växel: , Fax: VIMMERBY STOCKHOLM Projektledare: Micael Lindgren Redaktör: Ulrika Hedqvist Foto: Jennifer Nemie Original: Sofia Fasth Mediasäljare: Anna-Lena Englund Layout: Mikael Frennesson Tryck: VTT, 2005 AUTOGRAPH REKLAM AB Höga krav skapar utveckling tog Tore Linghag initiativet till att starta en organiserad maskinförarförening i Västerås. På 1960-talet ombildades föreningen till ekonomisk förening. I mitten av 1970-talet datoriserades administrationen och obligatorisk fakturering genom föreningen infördes. Föreningen växte sig allt starkare och 1988 beslutade man att kalla sig U-Schakt ekonomisk förening. Under 2005 firar vi vårt 50-årsjubileum med pompa och ståt, och med anledning av detta bestämde vi oss för att ge ut vår egen tidning! Syftet med tidningen är att berätta lite grand om föreningen, våra medlemmar och vad vi kan hjälpa dig med. Här presenteras några av våra kunder, vår historia, vårt ständigt pågående miljö- och kvalitetsarbete och mycket mer. U-Schakt är idag länets största leverantör av maskintjänster, något som vi är mycket stolta över men som också ställer höga krav på oss. Som en av de ledande aktörerna på marknaden har vi ett ansvar att utveckla branschen och att driva frågor som miljö, kvalitet och utbildning framåt. Vi tror på en lönsam framtid för entreprenadbranschen och därför vill vi gärna presentera några av våra yngre medlemmar (sid 13). Vi är övertygade om att det finns mycket goda utvecklingsmöjligheter för ungdomar inom vår bransch. Med dessa ord önskar vi trevlig läsning, U-Schakt ekonomisk förening Q-Schakt säkrar kvalitet och miljö Tillsammans med sex andra företag i branschen har U-Schakt utarbetat ett eget kvalitets- och miljöledningssystem kallat Q-Schakt. Systemet bygger på ISO 9001:2000 och SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. DDet gemensamma arbetet inom Q-Schakt började 1995 och 1997 genomfördes den första kvalitetsrevisionen av de deltagande företagen. Idag är vi tacksamma över att vi drog igång kvalitetssäkringssystemet så pass tidigt, konstaterar Bo Linder, miljö- och kvalitetsansvarig i föreningen. Det är en klar fördel vid upphandlingar om jobb. Kraven från våra beställare har snabbt blivit högre. Nu har kunderna en trygghet i att de vet vad de får, och medlemmarna har en trygghet i att allt går lagligt och rätt till. U-Schakts målsättning är att tillhöra de marknadsledande företagen i länet och av den anledningen krävs ständig revision, förbättring och utveckling av både processer och tjänster. Kvalitets- och miljöarbetet är en levande process som hela tiden utvecklas, säger Bo Linder. Systemet innebär också att U-Schakt ställer krav på sina leverantörer och samarbetspartner så att säkringen följer hela kedjan. Allt arbete inom systemet finns dokumenterat. Kunder och medlemmar får ta del av dokumentation och information om så önskas.

3 U-Schakt 3 Traditionsrik förening firar 50-årsjubileum I Västerås började kontakter knytas maskinägare emellan redan under 1950-talets första år, men det var inte förrän 1955 som en organiserad förening bildades. Det var Tore Linghag som var kraften bakom föreningen. Tillsammans med Charles Dahlin ägde han Dahlin & Linghag Schakt AB. Till en början kallades föreningen Schaktentreprenörernas Riksförbund Mälardistriktet och man hade ett nära samarbete med representanter från SER Schaktentreprenörernas Riksförbund. Under de första åren fungerade föreningen mer som en kamratsammanslutning och inga inträdesavgifter betalades. Arbetstillgången för föreningens medlemmar var vid den här tiden mycket god. Förmedling inrättas 1958 skapades ett system för maskinförmedling i Värmland. En ombudsman ansvarade för förmedlingen och syftet var att maskiner som för tillfället stod utan arbete kunde anmäla sig till föreningen och få beställningar därifrån. Idén hade man fått från åkarnas lastbilscentraler. SER stödde det värmländska systemet och rekommenderade det till entreprenörsföreningar runt om i landet. Vinsterna med systemet var bättre överblick över maskintillgången i föreningen, effektivare utnyttjande av maskinparken och, framför allt, bättre priser. Tore Linghag och hans kollegor anammade idén och beslut togs på ett styrelsemöte 1959 att en maskinförmedlingscentral skulle inrättas i Västerås. Och så blev det ombildades föreningen till ekonomisk förening. Medlemsantalet var 55 stycken som tillsammans förfogade över 69 grävmaskiner, 31 lastmaskiner på gummihjul, sju väghyvlar och sex trailers. Utöver detta fanns även dumprar, kompressorer och bergsprängare. I april 1961 beslutades att länet skulle delas upp i fem grupper. Gruppen i Sala var snabbt i gång och höll det första gruppmötet inom kort etablerades avdelningskontoret i Köping, och året därpå öppnades avdelningskontor i Sala under ledning av Svante Johansson. Framsynta beslut 1973 beslutade föreningen att själva ta hand om försäljning av till exempel slitdelar och oljor. För detta ändamål bildades ett separat bolag under namnet U-Schakt AB. Beslut togs också om att köpa en tomt och bygga en egen fastighet i Västerås, eftersom verksamheten växte och det fanns behov av ett större lager. Fastigheten stod färdig i oktober I mitten av 1970-talet tog styrelsen och föreningens dåvarande ombudsman Bernt Laag flera framsynta beslut som har gynnat föreningen på längre sikt. Till exempel datoriserades administrationen 1977, och obligatorisk fakturering genom föreningen infördes. I och med detta tog föreningen också på sig kreditrisken ändrade Västmanlands Läns Schakt & Grävmaskinsförening namn till U-Schakt ekonomisk förening. Idag har U-Schakt 90 medlemmar som förfogar över 190 maskiner. U-Schakts 25-årsjubileum Charles Dahlin, Fridolf Karlsson, Karl-Erik Åhs, Sigvard Andersson, Tore Linghag var med från starten 1955.

4 ...så handlar du på samma ställe som målarmästaren Välkommen till Tallmätargatan 1 A, Västerås Tel Markarbeten & Fastighetsskötsel Väg och Anläggning Tel I ledningen med Scania! Starkt team bakom U-schakt U-Schakt bildar ett starkt team som erbjuder fullservice för alla typer av markarbeten. Vi har ett brett sortiment av grävmaskiner och transportfordon, berättar Kent Iderbring, maskinförmedlare på U-Schakt. Yrkes- och Maskinförarutbildningar Kontakta Stig Bertilsson, tfn , Försäljning Service Reparationer BBo Linder, Kent Iderbring, Gunnel Lövstrand och Eva Johansson är teamet som sköter U-Schakt. Den ekonomiska föreningen har totalt 90 medlemmar som äger omkring 190 maskiner med en mängd tillbehör. Maskinerna väger allt från 1,5 till 30 ton. Verksamhetsområdet omfattar Mälardalsregionen med tyngdpunkt på Västmanlands län. Bo Linder har arbetat på U-Schakt sedan Han har jobbat inom alla områden på företaget, och det leder till att han är med på ett hörn i de flesta frågor. Men idag finns hans främsta arbetsuppgifter inom inköp, avtal, juridik, kvalitet och miljö. Jag hjälper våra medlemmar med förhandlingar, avtal och juridiska frågor så att de kan koncentrera sig på sin verksamhet, säger han. Bo lägger ner mycket tid på kvalitets- och miljöarbetet, och han är engagerad i samarbetsprojektet Q-Schakt, som är ett branschanpassat system, likvärdigt med ISO-certifieringar (se s. 2). Rehabilitering, Sjukgymnastik Gym & Bassängträning Akutmottagning, med och utan remiss. Leg. Sjukgymnast Birthe Vogelius, Kristin Nederberg, John Jansson, Agneta Hesselager Dipl. Massageterapeut & beröringspedagog Helena Jonsson Effektivt system Kent och Gunnel arbetar huvudsakligen med maskinförmedling och offertgivning. Vi ser till att vi har rätt maskin på rätt plats vid rätt tidpunkt, berättar Kent. Och inte minst rätt entreprenör för uppdraget. Det kan handla om jobb som kräver en speciell utbildning eller certifiering. Sedan januari 2005 har U-Schakt ett nytt datasystem som gör beställningsmottagningen och maskinförmedlingen mycket effektiv. Tillgängliga entreprenörer och maskiner som passar för det aktuella uppdraget kommer upp på skärmen, vilket ger en större överblick över lediga fordon och utrustning än tidigare. Eva har ekonomiansvaret och sköter avräkningar, fakturering och löner. Men om det behövs kan hon rycka in som maskinförmedlare. Datasystemet är så smidigt att jag kan lägga in beställningar utan att veta exakt vad som hänt på förmedlingssidan under dagen, berättar hon. Kent och Bo arbetar också mycket ute på fältet. Vi har även verksamhet i Sala, säger Kent. Där finns 13 av våra medlemmar och ett antal större kunder. Brandthovdagatan Västerås Fax Välkommen till återhämtning i en stressfri miljö

5 U-Schakt 5 U-Schakt röjer för Icas framfart Sedan hösten 2004 sköter U-Schakts entreprenör Thomas Norell snöröjning och andra uppdrag åt Synerco i Västerås. Synerco är i sin tur anlitade av Ica. Vi har höga krav på oss från Icas sida, säger Håkan Lindström, fastighetstekniker på Synerco. För oss är det mycket viktigt att kunna lita på den entreprenör vi ger uppdraget. SSynerco arbetar med att ta över och utveckla stödfunktioner som fastighetsförvaltning, ekonomisk och administrativ service, industriell service och bevakning hos sina kunder. Företaget har levererat supporttjänster till Icas distributionsanläggningar sedan januari 2000, och har idag ansvaret för hela funktionen Internservice, vilket bland annat innefattar skötsel och underhåll av fastigheter. Omkring 400 lastbilar går varje dag till och från Icas centrallager i Västerås. Klockan på mornarna ska det vara rent och sandat framför lastkajerna. För Ica är det enormt viktigt att området kring lagerterminalen är snöröjt och sandat, säger Håkan Lindström. Det innebär en stor kostnad att få lastbilar stående och försenade. Synerco anlitar U-Schakt för samtliga uppdrag utomhus kring centrallagret. Håkan Lindström är nöjd med Norells och U-Schakts tjänster. Det fungerar jättebra. Vi behöver bara ringa så kommer Thomas direkt. Fundersamt drar han handen över skägget. Jag kan inte komma på något jag är missnöjd med, faktiskt. Vi märkte inte ens av snön i vintras. Synerco och U-Schakt träffas då och då för avstämningsmöten. Det uppskattar jag mycket, säger Håkan. Jag kollar av med Icas lagerchefer och huvudskyddsombudet så att de är nöjda. Om de har några synpunkter tar jag med mig dem till mötet. Vi har en mycket bra kontakt med U-Schakt. Vi finns alltid nära Dig! Våra säljare och vår heltäckande service är aldrig längre bort än en telefon! Tel Fax WILLE 655B

6 6 U-Schakt U-Schakt inte bara grävmaskiner U-Schakt utför grävarbeten vid till exempel anläggning av vägar och broar, dikningsarbeten, nyproduktion av bostäder och industrier, anläggning av tomter, parkeringar och dammar. Men medlemmarna i U-Schakt har kunskap, kompetens och resurser som sträcker sig mycket längre än så. TTill exempel åtar sig U-Schakt rivningsarbeten, snöröjning och halkbekämpning, sopning av vägar, gator och industritomter samt maskinarbeten vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder, industrier och kontor. Här följer några exempel på ytterligare verksamhetsområden: Styrd borrning Kullingers AB, medlem i U-Schakt, utför styrd borrning, eller bananborrning som det också kallas. Det här är en horisontell borrning som kan vara meter lång, ha en dimension på minst 40 millimeter och maximalt 800 millimeter. Borrningen kan ske på ett djup av maximalt 30 meter. Djupet är beroende av markförhållanden och dimension på det rör som ska installeras. Kullingers borrar bland annat för kabel, vatten- och avloppsledning, fjärrvärme, tryckvatten och tryckavlopp. Stenspräckning Ett hål borras i materialet som ska spräckas. Hålets diameter ska vara minst 37 millimeter och djupet bör vara tre fjärdedelar av till exempel stenen som ska spräckas. Hålet fylls med vatten och laddningsenheten placeras i hålet. En säkerhetsmatta läggs över hålet och patronen apteras. Därefter skruvas hammardelen fast och avfyrningslinan fästs vid hammardelens topp samt vid utlösaren. Avfyrning sker och berget, stenen eller betongen spräcks. Stubbfräsning Med ett stubbfräsaggregat som fästs på grävlastaren kan stubbar fräsas ner till centimeter under jordytan, och detta bara på några minuter! Spånet som genereras förmultnar relativt snabbt och stubbfräsaggregatet river inte upp marken runt omkring. U-Schakts entreprenör Carina Johansson kör även en självgående stubbfräs för olika jobb i trånga utrymmen. MMT AB Mälardalens Mark- & Trädgårdsservice AB ett helägt bolag till HSB Mälardalen Vi utför allt inom mark- & trädgårdsanläggning! Tfn Mobil ODEN Anläggningsentreprenad AB Signalistgatan VÄSTERÅS

7 U-Schakt 7 Samverkan ger styrka Maskinentreprenörerna, ME, är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivareförbund för maskinentreprenörer och ingår i Svenskt Näringsliv, tidigare SAF. De cirka ME-medlemmarna säljer kunskap och tjänster inom grävning, schaktning, masstransporter och andra markarbeten över hela landet. Som arbetsgivareförbund tecknar ME avtal med främst SEKO och Byggnadsarbetareförbundet. UUlf Dahlström är ombudsman på Region Öst, som omfattar Östergötland, Sörmland, Västmanland och Örebro län, och ser en organisation i stark utveckling. Både antalet medlemmar och maskiner ökar stadigt. Det händer också mycket inom miljö- och utbildningsområdet. För medlemskap i ME krävs bl.a. registrerad firma, F-skattebevis, giltigt förarbevis eller yrkesbok. I medlemsansökan ingår också ett test med frågor kring bland annat branschkunskap, ekonomi och facklig kunskap i syfte att skapa intresse och förståelse för viktiga frågor. Generationsskifte Medelåldern är ganska hög bland maskinförarna varför det inom de närmaste tio åren behövs cirka nya yrkesutövare. Utbildningen finns som en gren inom gymnasiets byggprogram, där den är den näst populäraste efter snickare. I Västerås finns utbildning på Edströmska Gymnasiet Gymnasiet klarar dock inte hela efterfrågan och därför ordnar även vi maskinförarutbildning genom både företagsbundna och externa kurser. Varje utbildning kan skräddarsys efter krav och behov hos beställaren, säger Ulf Dahlström vidare. På miljösidan handlar det i stor utsträckning om hydrauloljor, som ställer till stora problem för våra maskinägare och maskinleverantörer. Här är ME med och påverkar för att dels öka kunskapen om miljöoljor, dels förändra tidigare fattade beslut om hydrauloljors nedbrytningstid i miljön. Viktiga frågor Maskinentreprenörerna företräder branschen gentemot myndigheter, organisationer och allmänhet. Vi driver företagsekonomiska och samhällspolitiska frågor som banar väg för en ekonomisk stabil grund för våra medlemsföretag, fortsätter Ulf Dahlström. Vi verkar också för ett sunt företagsklimat och jämnare sysselsättning, vilket nu är mycket viktigt med tanke på att möjligheten till A-kassa kommer att begränsas för säsongsarbete. ME informerar också om lagar, förordningar och bestämmelser som reglerar branschen. Detta sker dels i skriftlig form, dels genom medlemsmöten. Arbetsgivaravdelningen inom ME hanterar kollektivavtal för verksamhet med arbetsmaskiner inom områdena väg, järnväg och anläggning. Swecon Anläggningsmaskiner AB Kungsängsg. 7 Box Västerås Försäljn. tel Mobil Verkstad & Reservdelar tel Fax

8 8 U-Schakt U-Schakt deltog vid utgrävning i Sala På uppdrag av Riksens Clenodium en stiftelse för att ta vara på de kulturhistoriska värdena vid Sala Silvergruva har SAU i samarbete med Västmanlands Läns Museum genomfört en förundersökning i forskningssyfte vid Sala Silvergruva. U-Schakt anlitades för grävarbetet vid undersökningen i augusti FFörundersökningens syfte var att öka kunskapen om silvergruvans historia och livsvillkoren för de människor som levde där. Undersökningen leddes av Anna Onsten-Molander, SAU, och Kristina Jonsson, Västmanlands Läns Museum. Platsen ligger vid infarten till Sala Silvergruva. Skriftliga källor tyder på att gruvkyrkogården har använts under och 1600-talen. Från år 1541 fanns med säkerhet en präst och ett kapell vid gruvan, men slutet för gruvförsamlingen kom när Sala stad fick sina stadsprivilegier gravar hittades Under ledning av Anna Onsten-Molander tog Leif Ekström med grävmaskin upp 23 schakt på området. Leif schaktade av matjorden lagervis med grävskopan. Totalt framkom 103 synliga gravar, varav de flesta låg i en öst-västlig riktning. Endast en grav undersöktes. Matjorden över graven var cirka 2 decimeter tjock och skelettet i sin träkista var nedgrävt en meter under matjorden. Den döde låg med huvudet i väster och fötterna i öster. I fotändan fanns fyra järnspikar av olika storlek och vid bäckenet hittades ett järnföremål som kan vara ett kisthandtag. En osteologisk bedömning av benen gjordes på plats. Den döde var förmodligen en man i vuxen ålder. Han hade höftproblem och eventuellt förslitningar i ryggkotorna, kanske orsakade av hårt arbete i gruvan. Armarna låg korsade över magen. Rester av stenmurar Gravarna fanns på två nivåer i jorden, vilket kan betyda att kyrkogården använts under olika perioder. En del gravar är söndergrävda och har förmodligen blivit störda av senare grävda gravar. Faktaruta SAU Societas Archaeologica Upsaliensis är en näringsidkande stiftelse som utför arkeologiska konsultarbeten, utredningar och undersökningar. Verksamheten startade hösten 1998 och sedan dess har man utfört uppdrag i många län i landet. Uppdragsgivarna är allt från Vägverket och länsstyrelser till byggföretag och enskilda. Ett barnkranium hittades strax under matjordslagret, på mycket högre nivå än de andra gravarna. Barngravar grävdes ofta inte lika djupa som vuxengravar. Vid schaktningen framkom även ett flertal rester av stenmurar och stenrader. Några av dem är lämningar från kyrkogårdsmuren och några av dem rester från eventuella byggnader. På platsen finns också två större brott efter bränning av malm vilket skedde på och 1680-talet. Undersökningsresultatet visar att området har används som begravningsplats, konstaterar Anna Onsten-Molander. Lämningarna kan dateras framför allt till talet. Källa: Anna Onsten-Molander & Kristina Jonsson (med bidrag av Anne Ingvarsson-Sundström), Sala Gruvkyrkogård, Arkeologisk förundersökning, SAU Skrifter 6 HANIX MINIGRÄVARE GEHLMAX MINIDUMPRAR OIL & STEEL LIFTAR IFOR WILLIAMS SLÄP WEBER VIBROPLATTER FÖRSÄLJNING, RESERVDELAR, SERVICE OCH UTHYRNING VENIERI HJULLASTARE GEHL KOMPAKTLASTARE GEHLMAX HYDR.HAMMARE SOLIDEAL GUMMILARVER Örebroavdelningen har ny adress: Mosåsvägen Hjälmareberget Örebro Tel Transportsystem som hänger med i svängarna! Är ditt företag på jakt efter ett nytt transportsystem? Kontakta IBS på telefon eller via e-post, Tradenvägen Håby Munkedal Tel

9 U-Schakt 9 Samarbetet viktigast vid utgrävning Anna Onsten-Molander, arkeolog på SAU, har rötter i Sala men visste inte vart hon skulle vända sig för att finna en lämplig grävmaskinist för utgrävningen vid Sala Silvergruva. Det var rekommendationer från kolleger och Västmanlands Läns Museum som ledde till U-Schakt och Leif Ekström. Det som är allra viktigast vid ett arbete av det här slaget är att grävmaskinisten är lyhörd och lätt att samarbeta med, att vi får en bra kontakt, säger Anna Onsten-Molander. Och helst ska han eller hon vara erfaren och skicklig med maskinen; det handlar om väldigt små marginaler. Anna är nöjd med U-Schakts och Leifs arbetsinsats. Det fungerade mycket bra, säger hon. Jag tycker det är roligt att jobba med människor från en helt annan yrkeskår än den jag själv kommer från och jag hoppas att det är ömsesidigt! Att arkeologer anlitar grävmaskinsentreprenörer är vanligt, speciellt inom uppdragsarkeologi då det oftast är stora ytor som ska undersökas. Enligt fornminneslagen tillsätter länsstyrelsen en utredning när till exempel en väg ska byggas. Sedan görs en förundersökning av området. Länsstyrelsen tar ställning till den, och om det anses nödvändigt genomförs en slutundersökning. Maskinföraren måste vara intresserad Entreprenören Leif Ekström fick uppdraget att gräva vid förundersökningen. Det var väldigt intressant, säger Leif. Man gräver centimeter för centimeter och det gäller att hela tiden kommunicera med arkeologerna. Om de signalerar stopp har de förmodligen hittat någonting och då måste jag vara säker på hand för att inte göra skada. Leif har tidigare erfarenhet från utgrävningar i Sala, och som liten grabb var han med och tittade när gruvbyn undersöktes för första gången på 1950-talet. Som maskinförare måste man vara intresserad av arkeologi vid ett sådant här arbete, säger han. Det krävs mycket tålamod. Och så måste man vara lyhörd, det är de utanför maskinen som bestämmer vad som ska göras Försäkra ditt entreprenadföretag 3 av världens sju underverk ML 10x -Planlaser 9 800:- ML 11x -Enfallslaser :- Fyra av tio entreprenörer har valt oss, prova oss, du också ML 13x -Tvåfallslaser :- MELLANSVERIGE / ÖREBRO Tel: Mobil: Tel HK/VÄSTRA SÖDRA ÖSTRA NORRA Tel: Tel Tel Tel

10 Annons Fakta Län i Region Öst: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland. Huvudkontor: I Linköping, men med regionfilial och Centralt kansli i Stockholm. Personal: Ulf Dahlström, Leif Jansson, Gun-Britt Thorsell. Antal medlemmar: cirka 1 000, med cirka anställda. Maskinentreprenörerna är starkast i Öst Mälardalen är Sveriges hetaste tillväxtområde, där ganska omfattande väg- och järnvägsatsningar är att vänta de närmaste åren. För maskinentreprenörer betyder detta mer jobb, och bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) räknar med att antalet medlemmar kommer att öka relativt kraftigt de närmaste åren. ME region Öst är redan idag förbundets största, och enligt ME:s regionchef Ulf Dahlström även den bästa. Det är mycket tillfredställande och stimulerande att arbeta för ME i den här regionen. Inom området finns några av Sveriges största entreprenadföretag, samt flera duktiga och skickliga små- och medelstora företagare. Vissa arbetar i ekonomiska föreningar. Region Öst har egentligen kanske den mest varierande medlemsstrukturen, säger Ulf Dahlström. Antalet ME-medlemmar ökar igen. ME som har knappt medlemsföretag räknar med att det kommer att finnas medlemsföretag i region Öst om åtta till tio år. När konjunkturen vänder, och när infrastrukturprojekten kommer igång så är det realistiskt att gissa att vi växer med ungefär de siffrorna. Det största hotet för branschen just nu är väl egentligen den kommande bristen på maskinförare. Vissa prognoser visar att det kan komma att behövas så många som nya maskinförare de närmaste tio åren. Så det lär i varje fall finnas jobb för ungdomar i vår bransch, säger Ulf Dahlström. Maskinentreprenörerna sitter mitt i detta arbete. Utbildning och rekrytering tillhör förbundets kärnverksamhet. ME arbetar också med att påverka politiker och annan opinionsbildning. Ulf Dahlström får också rycka ut när det drar ihop sig till lokala förhandlingar Ulf Dahlström eller reklamationsärenden gällande maskiner. För att kunna lösa så många frågor som möjligt under en dag så blir det mycket konsultation på telefon. Uppgiften är egentligen att organisera de seriöst arbetande entreprenörerna på ett jordnära sätt. Det ska skapas en atmosfär där medlemmarna känner att de tillhör ett vinnande lag. Kunskaper leder tillengagemang och framgång som företagare, säger Dahlström. ME har därför också ett omfattande program för kurser och utbildning för maskinentreprenörer. Hantering av yrkesbevis ligger också på bordet. Vi är helt enkelt ett heltäckande bransch- och arbetsgivareförbund som är specialiserat på att tillvarata maskinentreprenörernas intressen. Maskinentreprenörerna Öst Näringslivets hus, Ågatan LINKÖPING Tel: Mobil: E-post:

11 U-schakt 11 Över 30 år i Salas tjänst Jan-Olof Holmberg började utföra uppdrag åt Sala kommun 1973 och sedan dess har han blivit kvar. När jag började var jag ny i Sala, berättar han. Jag behövde U-Schakts förmedling för att få uppdrag, eftersom jag hade dåligt med kontakter. Och så gick det jättebra direkt! Jan-Olof skaffade sin första traktorgrävare från början till slut, säger han och skrattar. Jag Det var en slump egentligen att det blev började köra lastbil istället, men sedan blev det så, säger han fundersamt. en egen traktorgrävare i alla fall. Han berättar att han är bondson från början. Jan-Olof gick med i U-Schakt i samma veva Intresset för grävmaskiner kom när hans äldsta som han köpte grävaren. Han fick några olika bror köpte en traktorgrävare. mindre uppdrag direkt, och ganska snart fick Jag jobbade med honom ett år men den han det första uppdraget åt Sala kommun. där traktorgrävaren var det bara bekymmer med Och sedan dess har kontraktet aldrig gått ut. Jan-Olof har valt att fortsätta vara medlem i U-Schakt, trots att han inte behövt hitta nya uppdrag på över 30 år. Han uppskattar att föreningen tar hand om fakturering och avräkningar, informerar om nya lagar och bestämmelser och driver den något tungrodda kvalitets- och miljösäkringen. Världens bästa arbetskamrater Det dyker upp en lastbil som Jan-Olof snabbt börjar dirigera med gester och rop. Jag har världens bästa arbetskamrater, säger han och skiner upp i hela ansiktet. Vi har mycket kul ihop. Några har jag jobbat med sedan 1970-talet. Det här är en bra arbetsplats. Det är dags att jobba vidare. Jan-Olof och hans kollegor byter ut vatten- och avloppsrör som legat under Sala sedan De är i otroligt gott skick för att vara så gamla. Det är lite beläggning i rören men under omständigheterna ser det väldigt bra ut. Vi får väl hoppas att rören vi lägger ner har samma goda kvalitet, säger han med glimten i ögat. Allt för entreprenören Entreprenadprodukter i Västerås AB är en renodlad branschbutik för entreprenörer och lastbilsåkare. Vi har allt från diesel, smörjmedel, grävmaskinständer och skopor till varselkläder och skyddsskor, berättar ägaren Anders Gregeby. Och om det är något vi inte har i lager så ringer vi och beställer hem det åt våra kunder. Butiken ligger vägg i vägg med U-Schakt och en stor del av kunderna är förstås U-Schakts medlemmar. Vi har ett gott samarbete, konstaterar Anders Gregeby.

12 12 U-Schakt Rätt resurser för Västerås stad När Vägab i Västerås behöver hyra in grävmaskiner är det till U-Schakt man vänder sig. Vi har ett gott samarbete, säger Raynor Wallin, transportansvarig på Vägab. Det är ordning och reda på U-Schakt. Vägab Västerås gatukontors AB bildades 1986 när gatukontorets nyanläggningsavdelning bolagiserades. Företaget ägs av Västerås stad. Vägab utför tjänster inom transport- och fordonsuthyrning, verkstadsservice och småmaskinsuthyrning för kommunens räkning. Vägab ansvarar även för kommunens förråd och halkövningsbana. U-Schakt och Vägab samarbetar sedan en lång tid tillbaka. Jag började arbeta inom Västerås kommun 1985, och redan då var U-Schakt med i bilden, berättar Raynor Wallin. På maskinsidan är U-Schakt den största entreprenör vi anlitar. Uppdragen gäller främst grävmaskinsarbeten. Vägab hyr in maskiner till omkring 80 procent av sådana uppdrag, och det är U-Schakt som står för den största delen. För oss på Vägab är de främsta fördelarna att U-Schakt har resurser på alla fronter, säger han. De har en bred maskinpark och de håller alltid vad de lovar. Maskinstyrning ger förkortad byggtid Scanlaser är en komplett leverantör av maskinstyrning, GPS, GeoROG och support med servicekontor i hela Sverige. Våra kompletta lösningar av maskinstyrning är anpassade för alla typer av entreprenadarbeten, till exempel på vägar, för grunder och ledningar, säger Ulf Pragnert på Scanlaser. Systemen är flexibla och passar alla slags entreprenadmaskiner grävmaskiner, bandschaktare, väghyvlar, asfaltläggare, hjullastare och asfaltfräsar. Peab i Örebro har ett nästan 15 km långt ledningsjobb från Ekeby till St. Mellösa som enligt beräkningar går 20 procent snabbare med maskinstyrning med GPS och GeoROG. Ulrika, mätansvarig i projektet, säger: Det är klart det går fortare när gubbarna varken behöver rikt, laser eller pinnar allt sitter ju i maskinen! På ett av Skanskas vägverksjobb, i Frövi, sätter mätarna inte ut några käppar för maskinerna vid vägbanker, slänter och diken. Här jobbar alla maskinister också efter maskinstyrning med GPS och GeoROG. I båda fallen har utsättningen minskat till i princip ingen alls, och man kan ju bara föreställa sig vinsterna i och med det och den förkortade byggtiden.

13 U-Schakt 13 U-Schakts unga entreprenörer DDaniel Karlsson valde byggprogrammet på gymnasiet och funderade på att bli snickare. Men det var dåligt med jobb för snickarna just då och jag bestämde mig för att gå i min fars fotspår istället jag riktade in mig på grävmaskiner. Jag hade ju redan ett visst intresse för det. Och en viss talang också, kan man tänka. När Daniel gick ut gymnasiet blev han svensk skolmästare i maskingrävning. Ja, jag är lite av en tävlingsmänniska, medger han och ler. Men jag hade också bra förutsättningar eftersom jag fick komma ut och jobba i pappas företag, fick mycket praktisk erfarenhet och bra kontakt med folk i branschen. Idag är han delägare i företaget och kommer så småningom att ta över verksamheten. Lite av en tävlingsmänniska FFör tio år sedan blev Jens Norström svensk skolmästare i maskingrävning. Idag driver han eget och arbetar med blandade grävjobb. Intresset för grävmaskiner kom redan i sandlådan, säger han med ett skratt. Framtiden ser han ljust på. Jag tror att det kommer finnas mycket jobb för grävmaskinister på längre sikt. Visst går byggandet upp och ner, men i slutändan finns det ett behov av oss; människor måste ju ha någonstans att bo och till exempel vägar måste förbättras. Långvarigt grävintresse CChristian Magnusson arbetar just nu med en husgrund i Lilla Åsby utanför Västerås. Han är positiv inför framtiden. Det kommer att råda brist på grävmaskinister i framtiden. Vi unga entreprenörer har alla möjligheter att lyckas. Christian ser många fördelar i att samarbeta med U-Schakt. Kvalitet- och miljöcertifieringen, avstämningsmöten med fackföreningen och Vi har alla kreditsäkerheten möjligheter som U-Schakt att lyckas garanterar är några exempel. Det är saker som är viktiga för mig men som jag inte hinner engagera mig i. U-Schakt sköter om de bitarna och jag kan ägna mig åt det jag vill grävarbetet. FFredric Lundqvist köpte sin första grävmaskin 2001 och har inte ångrat sig en dag. Jag trivs bra med jobbet och med friheten att ha eget företag, säger han. Fredric drar sig inte för att hoppa ur grävmaskinen och Flexibel hjälpa till med grävmaskinist svetsning eller att slå i spik om det behövs något som gör honom till en populär entreprenör ute på byggarbetsplatserna. Man måste vara lite smidig. Och det blir roligare om man hjälper till så att allt flyter på, konstaterar han. Att vara ung entreprenör ser han som en konkurrensfördel. Det tar tid att lära sig och bli duktig på maskingrävning, men när man väl har varit med ett par år är det bara en fördel att vara ung. Fredric blev medlem i U-Schakt i maj Uppdragsgivarna kräver att vi till exempel har aktuell utbildning och miljö- och kvalitetssäkring. Då är det bra att kunna luta sig mot U-Schakt, det är för mycket jobb att hinna med det arbetet själv. LLars Alm klättrar ur hytten med ett stort leende. Det råder ingen tvekan om att han ser på det mesta från den positiva sidan. På frågan om varför han valde att bli entreprenör svarar Lars: Det är väl för att man är lite tokig! Skämt åsido, jag har alltid har varit intresserad av maskiner så det var ett naturligt val. Han har kört grävmaskin i tre år och driver eget företag sedan årsskiftet För oss som är unga i branschen idag är det bra att ha varit med ett tag innan generationsskiftet sker. Att knyta många kontakter och ha ett gott rykte underlättar helt klart när det gäller att få uppdrag. Jag ser till att alltid göra ett bra jobb, och förhoppningsvis kommer uppdragsgivarna att anlita mig igen därför att de vet vad de får. Lars har varit i medlem i U-Schakt sedan han startade eget. De jag jobbade åt förut är medlemmar och det kändes som en trygghet att gå med i U-Schakt. Det är bra att U-Schakt sköter fakturering och annat pappersarbete. Vikten av kontakter och gott rykte Kenth Dahlström Tel ,

14 A314 Litronic A900C Litronic A904 Litronic Ring för mer information eller provkörning av LIEBHERRS hjulgrävmaskiner 300-serien 8 16 ton A 309 Litronic A 311 Litronic A 312 Litronic A 314 Litronic A 316 Litronic 900-serien ton A 900C Litronic A 904 Litronic A 914B Litronic A 924B Litronic LIEBHERR är Europas ledande producent av anläggningsmaskiner - din partner idag och imorgon. Johs Möller Maskin AB Bangårdsvägen 13, Kållered (Göteborg) Huvudkontor/Försäljning Tel Filial: Stockholm Tel Ludvika Tel Malmö Tel

15 U-schakt 15 Vintertid är kurstid I ett samarbete med Yrkesakademin erbjuder U-Schakt utbildningar för sina medlemmar. Kraven på våra entreprenörer blir allt högre, berättar Bo Linder. Det är viktigt att hitta rätt person för varje uppdrag. I vissa fall krävs specialutbildning för att klara jobbet, till exempel för att arbeta med starkström eller för transport av farligt gods. Under ledning av Stig Eriksson, lärare på Yrkesakademin, går en grupp av U-Schakts medlemmar kursen TA-plan (trafikanordningsplan). Detta är en påbyggnadsutbildning efter grundkursen Säkerhet på väg. UUnder vintertiden är efterfrågan på grävmaskinsarbeten i regel låg, och då passar det bra för entreprenörerna att vidareutbilda sig. Sedan 2002 samarbetar U-Schakt med Yrkesakademin som håller kurserna i U-Schakts lokaler. Förr måste vi få ihop minst 15 stycken för att kursen skulle bli av och sedan skicka iväg dem, säger Bosse Linder. Nu kan vi ha mindre grupper här hos oss. Det gör också att deltagarna får ut mer av kursen. I enlighet med U-Schakts kvalitetssäkringsarbete genomförs en utvärdering efter varje utbildning. Kursdeltagarna utvärderar bland annat kursens upplägg och lärarens kompetens. I genomsnitt arrangerar U-Schakt ett tiotal utbildningar per år i regi av Yrkesakademin. Fakta Yrkesakademin Yrkesakademin är ett privatägt utbildningsföretag som startade sin verksamhet Företaget erbjuder yrkesutbildningar inom teknik, administration, restaurang, turism och transport. Yrkesakademin finns etablerade i Dalarnas, Värmlands, Örebros, Uppsalas, Västmanlands, Gävleborgs och Västernorrlands län. Till kunderna hör till exempel länsarbetsnämnder, arbetsförmedlingar, privata företag, bransch- och näringslivsorganisationer och kommuner. Scanlaser Grävsystem Ger bättre noggrannhet och effektivare schaktning som sparar tid och material. Bli självständig och mer attraktiv -få mer jobb och bättre betalt XC-1 KONTROLLBOX från enkel djup- och lutningsgrävning till GPS-styrning. MELLANSVERIGE / ÖREBRO Tel: Mobil: HK/VÄSTRA SÖDRA Tel: Tel ÖSTRA NORRA Tel Tel

16 Stolphålsdonet slår snygga hål U-Schakt har flera medlemsföretag som har specialiserat sig på bland annat hålslagning för till exempel staket och vägräcken samt bilningsjobb i betong och berg. Jobben utförs med en hydraulhammare, och som tillbehör till hammaren används ett stolphålsdon, vilket monteras på grävmaskinens arm. Stolphålsdonet slår rakt ner i marken till det djup som kunden vill ha. Det blir ett snyggt hål och man behöver inte gräva och riva upp marken runt omkring. Vi presenterar här ett axplock av maskiner och utrustningar som U-Schakt förfogar över. Om ni saknar något i denna presentation så hör av er det ni behöver skaffar vi! Maskiner Hjullastare Grävmaskiner band Grävmaskiner hjul Grävlastare Bandschaktare Dumper Minidumper Lastbil med kran Lastbilar 3-axlade Lastbilar 3-axlade växelflak Teleskoplastare Minigrävare Bobcat Utrustningar Hydraulhammare Markhålsdon Rotortilt-grip Djupgrävningsaggregat Roterande pallgafflar Kedjegrävare Laserutrustning Snö- och halkbekämpningsutrustning Grab John-skopor, Stolphålskopor Material- och personkorg Kranarm Specialmaskiner Sopmaskiner Styrd borrning Stubbfräs Hyvelutrustad traktor Rälsgående grävmaskin och traktorgrävare Specialutrustad grävmaskin för dikning Hjulgrävmaskin med extra breda lågtrycksdäck Traktorgrävare med utrustning för linjemontage Traktor med monterat buskröjningsaggregat U-Schakt Brandthovdag VÄSTERÅS Tel: Fax:

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

stcc- CIrkusen drar igång 41 43 2: Ledare: Support i vardagen 6 8: Lyckad kostnadsjakt 18 22: Tuffa seglare går i mål 32 33: Swecon växlar upp

stcc- CIrkusen drar igång 41 43 2: Ledare: Support i vardagen 6 8: Lyckad kostnadsjakt 18 22: Tuffa seglare går i mål 32 33: Swecon växlar upp 2: Ledare: Support i vardagen 6 8: Lyckad kostnadsjakt 18 22: Tuffa seglare går i mål 32 33: Swecon växlar upp No 2 / 2015. stcc- CIrkusen drar igång 41 43 heter, människor och maskiner y44 sidor reportage,

Läs mer

Tilt& Grävandets ädla konst. Den hemliga avdelningen. Årets nykomling. engcon sätter ljuset på yrkeskåren bakom skopan. Världsnyheten EC-oil

Tilt& Grävandets ädla konst. Den hemliga avdelningen. Årets nykomling. engcon sätter ljuset på yrkeskåren bakom skopan. Världsnyheten EC-oil Tilt& ROTATE engcon magasin 2007 Grävandets ädla konst engcon sätter ljuset på yrkeskåren bakom skopan Den hemliga avdelningen vi gläntar på dörren Årets nykomling Världsnyheten EC-oil e g a rt on o p

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka VilstaGruppens styrelse. Bakre raden fr vä: Peter Wall, Mälarplast AB, Bertil Andersson, Koneo City AB, Tomas Öström, InneVäder AB, Ewert Johansson, GG

Läs mer

Från hopplöst projekt till succé!

Från hopplöst projekt till succé! Nyhetsbrev för näringslivet Sveriges vackraste? NYHETSBREv SEPTEMBER 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta håbo kommun informerar BO STATISTIK OM HÅ KOMMUN Håbo i siffror 14st 24st 2,8%

Läs mer

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu?

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu? 1 DALA FÖRETAGAREN NR 1 2012 Årgång 19 Tidningen från Dalarna Sid 4-5 Sofias största lärdom som småföretagare Sid 6-11 Vad händer om du blir sjuk? Sid 14-17 Tips för bästa konferensen Sid 18-23 Behöver

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

NORRA LÄNKEN. 30 depåer i Region Öst. Mötesplats under jord. stoppar stölder sid 4. Fem år i skidbacken för Cramo Järpen sid 3

NORRA LÄNKEN. 30 depåer i Region Öst. Mötesplats under jord. stoppar stölder sid 4. Fem år i skidbacken för Cramo Järpen sid 3 CRAMO 30 depåer i Region Öst sid 6 12 ID06 stoppar stölder sid 4 Fem år i skidbacken för Cramo Järpen sid 3 NORRA LÄNKEN Mötesplats under jord sid 9 #1/2009 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN CRAMO det har aldrig

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Robert och Lasse jobbar hårt på Norra Länken

Robert och Lasse jobbar hårt på Norra Länken INFORMATION FRÅN SWECON AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE AV VOLVO ANLÄGGNINGSMASKINER 3/08 ledaren: Nu vässar vi vår kommunikation. sidan 2 Fängslande uppdrag för Frölanders. sidan 2 4 För Håkan går arbetet

Läs mer

GAMLA METODER GAV NYA MÖJLIGHETER

GAMLA METODER GAV NYA MÖJLIGHETER NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 3 2006 GAMLA METODER GAV NYA MÖJLIGHETER Galaxenkonceptet håller! Sumpar man jobbet blir det fritt fall

Läs mer

från news till magazine 10 : Jonas servar Christers maskinpark

från news till magazine 10 : Jonas servar Christers maskinpark 2: Ledare: Splittrad lägesbild 16 : Asfaltläggare i gruvan 18: 60-åring blickar framåt 30: Jubileum på utrustningsverkstaden No 3 / 2014 ny sidor! från news till magazine uppfräschad 48 layout! höstnummer!

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Välkommen till Taxi O20 Färgtest på gatorna Taxi 020 gör miljösatsning TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Ditt första val 1994 10 år 2004 Vi kör inte taxi, vi transporterar människor 1994 gick tre starka

Läs mer

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009 Nr 1 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

volvo G940B har landat hos kund sid 14 16

volvo G940B har landat hos kund sid 14 16 INFORMATION FRÅN SWECON AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE AV Volvo Construction Equipment 1/2013 volvo G940B har landat hos kund sid 14 16 foto per wickström 24 Ledare: Positiva signaler och utmaningar. sidan

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

Bankerna håller igen

Bankerna håller igen HELA DENNA BILAGA ÄR EN IDG CUSTOM PUBLISHING fokus En yrkesroll i förändring cfo När cfo:n blir säljare Hitta rätt affärssystem Så kan revisorn spara miljö Bankerna håller igen men cfo:erna tror på framtiden

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

NEWS SAFETY. ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 #1/08

NEWS SAFETY. ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 #1/08 #1/08 SAFETY NEWS ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 Spindeln mellan verksamheterna 4 Nytt miljöledningssystem 5 ADT 100 år av säkerhet 6 Strategiskt brandskydd 8 Ut i världen med ABB 9 Jourservice dygnet

Läs mer

Bli en av oss! Frihet. Trygghet. Enkelhet. Livet som tandläkare i Praktikertjänst.

Bli en av oss! Frihet. Trygghet. Enkelhet. Livet som tandläkare i Praktikertjänst. Ett magasin om oss i KARRIÄR Efterutbildningar som håller dig på topp Arbetsglädje alla dagar i veckan 14 tandläkare om det bästa med INSPIRATION Mottagningar som sticker ut Bli en av oss! Frihet. Trygghet.

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer