frammarsch Unga entreprenörer på Det är VI som gräver, lastar och transporterar åt DIG Arkeologisk maskingrävning vid Sala Silvergruva Sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "frammarsch Unga entreprenörer på Det är VI som gräver, lastar och transporterar åt DIG Arkeologisk maskingrävning vid Sala Silvergruva Sid 8"

Transkript

1 Det är VI som gräver, lastar och transporterar åt DIG EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN U-SCHAKT EKONOMISK FÖRENING Arkeologisk maskingrävning vid Sala Silvergruva Sid 8 Utbildningssatsning entreprenörer på kurs Sid 15 Unga entreprenörer på frammarsch LÄS MER PÅ SID 13

2 Kjell-Åke Eriksson, produktchef för Panolin hos G.A.Lindberg: Vi har hydraulvätskan som ger dig den lägsta totalkostnaden! har i 20 år använts i olika hydraulsystem från gigantiska mudderverk via alla typer av grävare och lastare till minsta minigrävare utan att visa tekniska svagheter trots hård utnyttjandegrad och höga oljetemperaturer. Tvärtom betraktas Panolin HLP Synth som ett synnerligen kompetent smörjmedel med höga tekniska kvalifikationer. I dag går över anläggningsmaskiner i Europa med Panolin HLP Synth i hydrauliken. De flesta byter aldrig ut den utan kör på år efter år och inskränker sig till att låta oss kolla den gratis en gång per år. Gör du också så här finns det heller ingen hydraulvätska som ger lägre totalkostnad. Ring mig direkt på om du är intresserad av det här konceptet. Jag kan berätta hur de resonerade innan de gjorde sina maskiner redo att möta alla miljökrav, att kunna ta jobb överallt utan att behöva göra inkomstavdrag och att slippa byta hydraulvätska vid varje service och det trots att du har biologiskt nedbrytbar hydraulvätska i systemet! Beställ den nya Panolin-handboken där finns allt du behöver veta! ANNONS Tel U-Schakt ekonomisk förening Brandthovdag VÄSTERÅS Tel: Fax: Produktion: Roxx Media Sverige Box 164, Vimmerby Växel: , Fax: VIMMERBY STOCKHOLM Projektledare: Micael Lindgren Redaktör: Ulrika Hedqvist Foto: Jennifer Nemie Original: Sofia Fasth Mediasäljare: Anna-Lena Englund Layout: Mikael Frennesson Tryck: VTT, 2005 AUTOGRAPH REKLAM AB Höga krav skapar utveckling tog Tore Linghag initiativet till att starta en organiserad maskinförarförening i Västerås. På 1960-talet ombildades föreningen till ekonomisk förening. I mitten av 1970-talet datoriserades administrationen och obligatorisk fakturering genom föreningen infördes. Föreningen växte sig allt starkare och 1988 beslutade man att kalla sig U-Schakt ekonomisk förening. Under 2005 firar vi vårt 50-årsjubileum med pompa och ståt, och med anledning av detta bestämde vi oss för att ge ut vår egen tidning! Syftet med tidningen är att berätta lite grand om föreningen, våra medlemmar och vad vi kan hjälpa dig med. Här presenteras några av våra kunder, vår historia, vårt ständigt pågående miljö- och kvalitetsarbete och mycket mer. U-Schakt är idag länets största leverantör av maskintjänster, något som vi är mycket stolta över men som också ställer höga krav på oss. Som en av de ledande aktörerna på marknaden har vi ett ansvar att utveckla branschen och att driva frågor som miljö, kvalitet och utbildning framåt. Vi tror på en lönsam framtid för entreprenadbranschen och därför vill vi gärna presentera några av våra yngre medlemmar (sid 13). Vi är övertygade om att det finns mycket goda utvecklingsmöjligheter för ungdomar inom vår bransch. Med dessa ord önskar vi trevlig läsning, U-Schakt ekonomisk förening Q-Schakt säkrar kvalitet och miljö Tillsammans med sex andra företag i branschen har U-Schakt utarbetat ett eget kvalitets- och miljöledningssystem kallat Q-Schakt. Systemet bygger på ISO 9001:2000 och SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. DDet gemensamma arbetet inom Q-Schakt började 1995 och 1997 genomfördes den första kvalitetsrevisionen av de deltagande företagen. Idag är vi tacksamma över att vi drog igång kvalitetssäkringssystemet så pass tidigt, konstaterar Bo Linder, miljö- och kvalitetsansvarig i föreningen. Det är en klar fördel vid upphandlingar om jobb. Kraven från våra beställare har snabbt blivit högre. Nu har kunderna en trygghet i att de vet vad de får, och medlemmarna har en trygghet i att allt går lagligt och rätt till. U-Schakts målsättning är att tillhöra de marknadsledande företagen i länet och av den anledningen krävs ständig revision, förbättring och utveckling av både processer och tjänster. Kvalitets- och miljöarbetet är en levande process som hela tiden utvecklas, säger Bo Linder. Systemet innebär också att U-Schakt ställer krav på sina leverantörer och samarbetspartner så att säkringen följer hela kedjan. Allt arbete inom systemet finns dokumenterat. Kunder och medlemmar får ta del av dokumentation och information om så önskas.

3 U-Schakt 3 Traditionsrik förening firar 50-årsjubileum I Västerås började kontakter knytas maskinägare emellan redan under 1950-talets första år, men det var inte förrän 1955 som en organiserad förening bildades. Det var Tore Linghag som var kraften bakom föreningen. Tillsammans med Charles Dahlin ägde han Dahlin & Linghag Schakt AB. Till en början kallades föreningen Schaktentreprenörernas Riksförbund Mälardistriktet och man hade ett nära samarbete med representanter från SER Schaktentreprenörernas Riksförbund. Under de första åren fungerade föreningen mer som en kamratsammanslutning och inga inträdesavgifter betalades. Arbetstillgången för föreningens medlemmar var vid den här tiden mycket god. Förmedling inrättas 1958 skapades ett system för maskinförmedling i Värmland. En ombudsman ansvarade för förmedlingen och syftet var att maskiner som för tillfället stod utan arbete kunde anmäla sig till föreningen och få beställningar därifrån. Idén hade man fått från åkarnas lastbilscentraler. SER stödde det värmländska systemet och rekommenderade det till entreprenörsföreningar runt om i landet. Vinsterna med systemet var bättre överblick över maskintillgången i föreningen, effektivare utnyttjande av maskinparken och, framför allt, bättre priser. Tore Linghag och hans kollegor anammade idén och beslut togs på ett styrelsemöte 1959 att en maskinförmedlingscentral skulle inrättas i Västerås. Och så blev det ombildades föreningen till ekonomisk förening. Medlemsantalet var 55 stycken som tillsammans förfogade över 69 grävmaskiner, 31 lastmaskiner på gummihjul, sju väghyvlar och sex trailers. Utöver detta fanns även dumprar, kompressorer och bergsprängare. I april 1961 beslutades att länet skulle delas upp i fem grupper. Gruppen i Sala var snabbt i gång och höll det första gruppmötet inom kort etablerades avdelningskontoret i Köping, och året därpå öppnades avdelningskontor i Sala under ledning av Svante Johansson. Framsynta beslut 1973 beslutade föreningen att själva ta hand om försäljning av till exempel slitdelar och oljor. För detta ändamål bildades ett separat bolag under namnet U-Schakt AB. Beslut togs också om att köpa en tomt och bygga en egen fastighet i Västerås, eftersom verksamheten växte och det fanns behov av ett större lager. Fastigheten stod färdig i oktober I mitten av 1970-talet tog styrelsen och föreningens dåvarande ombudsman Bernt Laag flera framsynta beslut som har gynnat föreningen på längre sikt. Till exempel datoriserades administrationen 1977, och obligatorisk fakturering genom föreningen infördes. I och med detta tog föreningen också på sig kreditrisken ändrade Västmanlands Läns Schakt & Grävmaskinsförening namn till U-Schakt ekonomisk förening. Idag har U-Schakt 90 medlemmar som förfogar över 190 maskiner. U-Schakts 25-årsjubileum Charles Dahlin, Fridolf Karlsson, Karl-Erik Åhs, Sigvard Andersson, Tore Linghag var med från starten 1955.

4 ...så handlar du på samma ställe som målarmästaren Välkommen till Tallmätargatan 1 A, Västerås Tel Markarbeten & Fastighetsskötsel Väg och Anläggning Tel I ledningen med Scania! Starkt team bakom U-schakt U-Schakt bildar ett starkt team som erbjuder fullservice för alla typer av markarbeten. Vi har ett brett sortiment av grävmaskiner och transportfordon, berättar Kent Iderbring, maskinförmedlare på U-Schakt. Yrkes- och Maskinförarutbildningar Kontakta Stig Bertilsson, tfn , Försäljning Service Reparationer BBo Linder, Kent Iderbring, Gunnel Lövstrand och Eva Johansson är teamet som sköter U-Schakt. Den ekonomiska föreningen har totalt 90 medlemmar som äger omkring 190 maskiner med en mängd tillbehör. Maskinerna väger allt från 1,5 till 30 ton. Verksamhetsområdet omfattar Mälardalsregionen med tyngdpunkt på Västmanlands län. Bo Linder har arbetat på U-Schakt sedan Han har jobbat inom alla områden på företaget, och det leder till att han är med på ett hörn i de flesta frågor. Men idag finns hans främsta arbetsuppgifter inom inköp, avtal, juridik, kvalitet och miljö. Jag hjälper våra medlemmar med förhandlingar, avtal och juridiska frågor så att de kan koncentrera sig på sin verksamhet, säger han. Bo lägger ner mycket tid på kvalitets- och miljöarbetet, och han är engagerad i samarbetsprojektet Q-Schakt, som är ett branschanpassat system, likvärdigt med ISO-certifieringar (se s. 2). Rehabilitering, Sjukgymnastik Gym & Bassängträning Akutmottagning, med och utan remiss. Leg. Sjukgymnast Birthe Vogelius, Kristin Nederberg, John Jansson, Agneta Hesselager Dipl. Massageterapeut & beröringspedagog Helena Jonsson Effektivt system Kent och Gunnel arbetar huvudsakligen med maskinförmedling och offertgivning. Vi ser till att vi har rätt maskin på rätt plats vid rätt tidpunkt, berättar Kent. Och inte minst rätt entreprenör för uppdraget. Det kan handla om jobb som kräver en speciell utbildning eller certifiering. Sedan januari 2005 har U-Schakt ett nytt datasystem som gör beställningsmottagningen och maskinförmedlingen mycket effektiv. Tillgängliga entreprenörer och maskiner som passar för det aktuella uppdraget kommer upp på skärmen, vilket ger en större överblick över lediga fordon och utrustning än tidigare. Eva har ekonomiansvaret och sköter avräkningar, fakturering och löner. Men om det behövs kan hon rycka in som maskinförmedlare. Datasystemet är så smidigt att jag kan lägga in beställningar utan att veta exakt vad som hänt på förmedlingssidan under dagen, berättar hon. Kent och Bo arbetar också mycket ute på fältet. Vi har även verksamhet i Sala, säger Kent. Där finns 13 av våra medlemmar och ett antal större kunder. Brandthovdagatan Västerås Fax Välkommen till återhämtning i en stressfri miljö

5 U-Schakt 5 U-Schakt röjer för Icas framfart Sedan hösten 2004 sköter U-Schakts entreprenör Thomas Norell snöröjning och andra uppdrag åt Synerco i Västerås. Synerco är i sin tur anlitade av Ica. Vi har höga krav på oss från Icas sida, säger Håkan Lindström, fastighetstekniker på Synerco. För oss är det mycket viktigt att kunna lita på den entreprenör vi ger uppdraget. SSynerco arbetar med att ta över och utveckla stödfunktioner som fastighetsförvaltning, ekonomisk och administrativ service, industriell service och bevakning hos sina kunder. Företaget har levererat supporttjänster till Icas distributionsanläggningar sedan januari 2000, och har idag ansvaret för hela funktionen Internservice, vilket bland annat innefattar skötsel och underhåll av fastigheter. Omkring 400 lastbilar går varje dag till och från Icas centrallager i Västerås. Klockan på mornarna ska det vara rent och sandat framför lastkajerna. För Ica är det enormt viktigt att området kring lagerterminalen är snöröjt och sandat, säger Håkan Lindström. Det innebär en stor kostnad att få lastbilar stående och försenade. Synerco anlitar U-Schakt för samtliga uppdrag utomhus kring centrallagret. Håkan Lindström är nöjd med Norells och U-Schakts tjänster. Det fungerar jättebra. Vi behöver bara ringa så kommer Thomas direkt. Fundersamt drar han handen över skägget. Jag kan inte komma på något jag är missnöjd med, faktiskt. Vi märkte inte ens av snön i vintras. Synerco och U-Schakt träffas då och då för avstämningsmöten. Det uppskattar jag mycket, säger Håkan. Jag kollar av med Icas lagerchefer och huvudskyddsombudet så att de är nöjda. Om de har några synpunkter tar jag med mig dem till mötet. Vi har en mycket bra kontakt med U-Schakt. Vi finns alltid nära Dig! Våra säljare och vår heltäckande service är aldrig längre bort än en telefon! Tel Fax WILLE 655B

6 6 U-Schakt U-Schakt inte bara grävmaskiner U-Schakt utför grävarbeten vid till exempel anläggning av vägar och broar, dikningsarbeten, nyproduktion av bostäder och industrier, anläggning av tomter, parkeringar och dammar. Men medlemmarna i U-Schakt har kunskap, kompetens och resurser som sträcker sig mycket längre än så. TTill exempel åtar sig U-Schakt rivningsarbeten, snöröjning och halkbekämpning, sopning av vägar, gator och industritomter samt maskinarbeten vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder, industrier och kontor. Här följer några exempel på ytterligare verksamhetsområden: Styrd borrning Kullingers AB, medlem i U-Schakt, utför styrd borrning, eller bananborrning som det också kallas. Det här är en horisontell borrning som kan vara meter lång, ha en dimension på minst 40 millimeter och maximalt 800 millimeter. Borrningen kan ske på ett djup av maximalt 30 meter. Djupet är beroende av markförhållanden och dimension på det rör som ska installeras. Kullingers borrar bland annat för kabel, vatten- och avloppsledning, fjärrvärme, tryckvatten och tryckavlopp. Stenspräckning Ett hål borras i materialet som ska spräckas. Hålets diameter ska vara minst 37 millimeter och djupet bör vara tre fjärdedelar av till exempel stenen som ska spräckas. Hålet fylls med vatten och laddningsenheten placeras i hålet. En säkerhetsmatta läggs över hålet och patronen apteras. Därefter skruvas hammardelen fast och avfyrningslinan fästs vid hammardelens topp samt vid utlösaren. Avfyrning sker och berget, stenen eller betongen spräcks. Stubbfräsning Med ett stubbfräsaggregat som fästs på grävlastaren kan stubbar fräsas ner till centimeter under jordytan, och detta bara på några minuter! Spånet som genereras förmultnar relativt snabbt och stubbfräsaggregatet river inte upp marken runt omkring. U-Schakts entreprenör Carina Johansson kör även en självgående stubbfräs för olika jobb i trånga utrymmen. MMT AB Mälardalens Mark- & Trädgårdsservice AB ett helägt bolag till HSB Mälardalen Vi utför allt inom mark- & trädgårdsanläggning! Tfn Mobil ODEN Anläggningsentreprenad AB Signalistgatan VÄSTERÅS

7 U-Schakt 7 Samverkan ger styrka Maskinentreprenörerna, ME, är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivareförbund för maskinentreprenörer och ingår i Svenskt Näringsliv, tidigare SAF. De cirka ME-medlemmarna säljer kunskap och tjänster inom grävning, schaktning, masstransporter och andra markarbeten över hela landet. Som arbetsgivareförbund tecknar ME avtal med främst SEKO och Byggnadsarbetareförbundet. UUlf Dahlström är ombudsman på Region Öst, som omfattar Östergötland, Sörmland, Västmanland och Örebro län, och ser en organisation i stark utveckling. Både antalet medlemmar och maskiner ökar stadigt. Det händer också mycket inom miljö- och utbildningsområdet. För medlemskap i ME krävs bl.a. registrerad firma, F-skattebevis, giltigt förarbevis eller yrkesbok. I medlemsansökan ingår också ett test med frågor kring bland annat branschkunskap, ekonomi och facklig kunskap i syfte att skapa intresse och förståelse för viktiga frågor. Generationsskifte Medelåldern är ganska hög bland maskinförarna varför det inom de närmaste tio åren behövs cirka nya yrkesutövare. Utbildningen finns som en gren inom gymnasiets byggprogram, där den är den näst populäraste efter snickare. I Västerås finns utbildning på Edströmska Gymnasiet Gymnasiet klarar dock inte hela efterfrågan och därför ordnar även vi maskinförarutbildning genom både företagsbundna och externa kurser. Varje utbildning kan skräddarsys efter krav och behov hos beställaren, säger Ulf Dahlström vidare. På miljösidan handlar det i stor utsträckning om hydrauloljor, som ställer till stora problem för våra maskinägare och maskinleverantörer. Här är ME med och påverkar för att dels öka kunskapen om miljöoljor, dels förändra tidigare fattade beslut om hydrauloljors nedbrytningstid i miljön. Viktiga frågor Maskinentreprenörerna företräder branschen gentemot myndigheter, organisationer och allmänhet. Vi driver företagsekonomiska och samhällspolitiska frågor som banar väg för en ekonomisk stabil grund för våra medlemsföretag, fortsätter Ulf Dahlström. Vi verkar också för ett sunt företagsklimat och jämnare sysselsättning, vilket nu är mycket viktigt med tanke på att möjligheten till A-kassa kommer att begränsas för säsongsarbete. ME informerar också om lagar, förordningar och bestämmelser som reglerar branschen. Detta sker dels i skriftlig form, dels genom medlemsmöten. Arbetsgivaravdelningen inom ME hanterar kollektivavtal för verksamhet med arbetsmaskiner inom områdena väg, järnväg och anläggning. Swecon Anläggningsmaskiner AB Kungsängsg. 7 Box Västerås Försäljn. tel Mobil Verkstad & Reservdelar tel Fax

8 8 U-Schakt U-Schakt deltog vid utgrävning i Sala På uppdrag av Riksens Clenodium en stiftelse för att ta vara på de kulturhistoriska värdena vid Sala Silvergruva har SAU i samarbete med Västmanlands Läns Museum genomfört en förundersökning i forskningssyfte vid Sala Silvergruva. U-Schakt anlitades för grävarbetet vid undersökningen i augusti FFörundersökningens syfte var att öka kunskapen om silvergruvans historia och livsvillkoren för de människor som levde där. Undersökningen leddes av Anna Onsten-Molander, SAU, och Kristina Jonsson, Västmanlands Läns Museum. Platsen ligger vid infarten till Sala Silvergruva. Skriftliga källor tyder på att gruvkyrkogården har använts under och 1600-talen. Från år 1541 fanns med säkerhet en präst och ett kapell vid gruvan, men slutet för gruvförsamlingen kom när Sala stad fick sina stadsprivilegier gravar hittades Under ledning av Anna Onsten-Molander tog Leif Ekström med grävmaskin upp 23 schakt på området. Leif schaktade av matjorden lagervis med grävskopan. Totalt framkom 103 synliga gravar, varav de flesta låg i en öst-västlig riktning. Endast en grav undersöktes. Matjorden över graven var cirka 2 decimeter tjock och skelettet i sin träkista var nedgrävt en meter under matjorden. Den döde låg med huvudet i väster och fötterna i öster. I fotändan fanns fyra järnspikar av olika storlek och vid bäckenet hittades ett järnföremål som kan vara ett kisthandtag. En osteologisk bedömning av benen gjordes på plats. Den döde var förmodligen en man i vuxen ålder. Han hade höftproblem och eventuellt förslitningar i ryggkotorna, kanske orsakade av hårt arbete i gruvan. Armarna låg korsade över magen. Rester av stenmurar Gravarna fanns på två nivåer i jorden, vilket kan betyda att kyrkogården använts under olika perioder. En del gravar är söndergrävda och har förmodligen blivit störda av senare grävda gravar. Faktaruta SAU Societas Archaeologica Upsaliensis är en näringsidkande stiftelse som utför arkeologiska konsultarbeten, utredningar och undersökningar. Verksamheten startade hösten 1998 och sedan dess har man utfört uppdrag i många län i landet. Uppdragsgivarna är allt från Vägverket och länsstyrelser till byggföretag och enskilda. Ett barnkranium hittades strax under matjordslagret, på mycket högre nivå än de andra gravarna. Barngravar grävdes ofta inte lika djupa som vuxengravar. Vid schaktningen framkom även ett flertal rester av stenmurar och stenrader. Några av dem är lämningar från kyrkogårdsmuren och några av dem rester från eventuella byggnader. På platsen finns också två större brott efter bränning av malm vilket skedde på och 1680-talet. Undersökningsresultatet visar att området har används som begravningsplats, konstaterar Anna Onsten-Molander. Lämningarna kan dateras framför allt till talet. Källa: Anna Onsten-Molander & Kristina Jonsson (med bidrag av Anne Ingvarsson-Sundström), Sala Gruvkyrkogård, Arkeologisk förundersökning, SAU Skrifter 6 HANIX MINIGRÄVARE GEHLMAX MINIDUMPRAR OIL & STEEL LIFTAR IFOR WILLIAMS SLÄP WEBER VIBROPLATTER FÖRSÄLJNING, RESERVDELAR, SERVICE OCH UTHYRNING VENIERI HJULLASTARE GEHL KOMPAKTLASTARE GEHLMAX HYDR.HAMMARE SOLIDEAL GUMMILARVER Örebroavdelningen har ny adress: Mosåsvägen Hjälmareberget Örebro Tel Transportsystem som hänger med i svängarna! Är ditt företag på jakt efter ett nytt transportsystem? Kontakta IBS på telefon eller via e-post, Tradenvägen Håby Munkedal Tel

9 U-Schakt 9 Samarbetet viktigast vid utgrävning Anna Onsten-Molander, arkeolog på SAU, har rötter i Sala men visste inte vart hon skulle vända sig för att finna en lämplig grävmaskinist för utgrävningen vid Sala Silvergruva. Det var rekommendationer från kolleger och Västmanlands Läns Museum som ledde till U-Schakt och Leif Ekström. Det som är allra viktigast vid ett arbete av det här slaget är att grävmaskinisten är lyhörd och lätt att samarbeta med, att vi får en bra kontakt, säger Anna Onsten-Molander. Och helst ska han eller hon vara erfaren och skicklig med maskinen; det handlar om väldigt små marginaler. Anna är nöjd med U-Schakts och Leifs arbetsinsats. Det fungerade mycket bra, säger hon. Jag tycker det är roligt att jobba med människor från en helt annan yrkeskår än den jag själv kommer från och jag hoppas att det är ömsesidigt! Att arkeologer anlitar grävmaskinsentreprenörer är vanligt, speciellt inom uppdragsarkeologi då det oftast är stora ytor som ska undersökas. Enligt fornminneslagen tillsätter länsstyrelsen en utredning när till exempel en väg ska byggas. Sedan görs en förundersökning av området. Länsstyrelsen tar ställning till den, och om det anses nödvändigt genomförs en slutundersökning. Maskinföraren måste vara intresserad Entreprenören Leif Ekström fick uppdraget att gräva vid förundersökningen. Det var väldigt intressant, säger Leif. Man gräver centimeter för centimeter och det gäller att hela tiden kommunicera med arkeologerna. Om de signalerar stopp har de förmodligen hittat någonting och då måste jag vara säker på hand för att inte göra skada. Leif har tidigare erfarenhet från utgrävningar i Sala, och som liten grabb var han med och tittade när gruvbyn undersöktes för första gången på 1950-talet. Som maskinförare måste man vara intresserad av arkeologi vid ett sådant här arbete, säger han. Det krävs mycket tålamod. Och så måste man vara lyhörd, det är de utanför maskinen som bestämmer vad som ska göras Försäkra ditt entreprenadföretag 3 av världens sju underverk ML 10x -Planlaser 9 800:- ML 11x -Enfallslaser :- Fyra av tio entreprenörer har valt oss, prova oss, du också ML 13x -Tvåfallslaser :- MELLANSVERIGE / ÖREBRO Tel: Mobil: Tel HK/VÄSTRA SÖDRA ÖSTRA NORRA Tel: Tel Tel Tel

10 Annons Fakta Län i Region Öst: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland. Huvudkontor: I Linköping, men med regionfilial och Centralt kansli i Stockholm. Personal: Ulf Dahlström, Leif Jansson, Gun-Britt Thorsell. Antal medlemmar: cirka 1 000, med cirka anställda. Maskinentreprenörerna är starkast i Öst Mälardalen är Sveriges hetaste tillväxtområde, där ganska omfattande väg- och järnvägsatsningar är att vänta de närmaste åren. För maskinentreprenörer betyder detta mer jobb, och bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) räknar med att antalet medlemmar kommer att öka relativt kraftigt de närmaste åren. ME region Öst är redan idag förbundets största, och enligt ME:s regionchef Ulf Dahlström även den bästa. Det är mycket tillfredställande och stimulerande att arbeta för ME i den här regionen. Inom området finns några av Sveriges största entreprenadföretag, samt flera duktiga och skickliga små- och medelstora företagare. Vissa arbetar i ekonomiska föreningar. Region Öst har egentligen kanske den mest varierande medlemsstrukturen, säger Ulf Dahlström. Antalet ME-medlemmar ökar igen. ME som har knappt medlemsföretag räknar med att det kommer att finnas medlemsföretag i region Öst om åtta till tio år. När konjunkturen vänder, och när infrastrukturprojekten kommer igång så är det realistiskt att gissa att vi växer med ungefär de siffrorna. Det största hotet för branschen just nu är väl egentligen den kommande bristen på maskinförare. Vissa prognoser visar att det kan komma att behövas så många som nya maskinförare de närmaste tio åren. Så det lär i varje fall finnas jobb för ungdomar i vår bransch, säger Ulf Dahlström. Maskinentreprenörerna sitter mitt i detta arbete. Utbildning och rekrytering tillhör förbundets kärnverksamhet. ME arbetar också med att påverka politiker och annan opinionsbildning. Ulf Dahlström får också rycka ut när det drar ihop sig till lokala förhandlingar Ulf Dahlström eller reklamationsärenden gällande maskiner. För att kunna lösa så många frågor som möjligt under en dag så blir det mycket konsultation på telefon. Uppgiften är egentligen att organisera de seriöst arbetande entreprenörerna på ett jordnära sätt. Det ska skapas en atmosfär där medlemmarna känner att de tillhör ett vinnande lag. Kunskaper leder tillengagemang och framgång som företagare, säger Dahlström. ME har därför också ett omfattande program för kurser och utbildning för maskinentreprenörer. Hantering av yrkesbevis ligger också på bordet. Vi är helt enkelt ett heltäckande bransch- och arbetsgivareförbund som är specialiserat på att tillvarata maskinentreprenörernas intressen. Maskinentreprenörerna Öst Näringslivets hus, Ågatan LINKÖPING Tel: Mobil: E-post:

11 U-schakt 11 Över 30 år i Salas tjänst Jan-Olof Holmberg började utföra uppdrag åt Sala kommun 1973 och sedan dess har han blivit kvar. När jag började var jag ny i Sala, berättar han. Jag behövde U-Schakts förmedling för att få uppdrag, eftersom jag hade dåligt med kontakter. Och så gick det jättebra direkt! Jan-Olof skaffade sin första traktorgrävare från början till slut, säger han och skrattar. Jag Det var en slump egentligen att det blev började köra lastbil istället, men sedan blev det så, säger han fundersamt. en egen traktorgrävare i alla fall. Han berättar att han är bondson från början. Jan-Olof gick med i U-Schakt i samma veva Intresset för grävmaskiner kom när hans äldsta som han köpte grävaren. Han fick några olika bror köpte en traktorgrävare. mindre uppdrag direkt, och ganska snart fick Jag jobbade med honom ett år men den han det första uppdraget åt Sala kommun. där traktorgrävaren var det bara bekymmer med Och sedan dess har kontraktet aldrig gått ut. Jan-Olof har valt att fortsätta vara medlem i U-Schakt, trots att han inte behövt hitta nya uppdrag på över 30 år. Han uppskattar att föreningen tar hand om fakturering och avräkningar, informerar om nya lagar och bestämmelser och driver den något tungrodda kvalitets- och miljösäkringen. Världens bästa arbetskamrater Det dyker upp en lastbil som Jan-Olof snabbt börjar dirigera med gester och rop. Jag har världens bästa arbetskamrater, säger han och skiner upp i hela ansiktet. Vi har mycket kul ihop. Några har jag jobbat med sedan 1970-talet. Det här är en bra arbetsplats. Det är dags att jobba vidare. Jan-Olof och hans kollegor byter ut vatten- och avloppsrör som legat under Sala sedan De är i otroligt gott skick för att vara så gamla. Det är lite beläggning i rören men under omständigheterna ser det väldigt bra ut. Vi får väl hoppas att rören vi lägger ner har samma goda kvalitet, säger han med glimten i ögat. Allt för entreprenören Entreprenadprodukter i Västerås AB är en renodlad branschbutik för entreprenörer och lastbilsåkare. Vi har allt från diesel, smörjmedel, grävmaskinständer och skopor till varselkläder och skyddsskor, berättar ägaren Anders Gregeby. Och om det är något vi inte har i lager så ringer vi och beställer hem det åt våra kunder. Butiken ligger vägg i vägg med U-Schakt och en stor del av kunderna är förstås U-Schakts medlemmar. Vi har ett gott samarbete, konstaterar Anders Gregeby.

12 12 U-Schakt Rätt resurser för Västerås stad När Vägab i Västerås behöver hyra in grävmaskiner är det till U-Schakt man vänder sig. Vi har ett gott samarbete, säger Raynor Wallin, transportansvarig på Vägab. Det är ordning och reda på U-Schakt. Vägab Västerås gatukontors AB bildades 1986 när gatukontorets nyanläggningsavdelning bolagiserades. Företaget ägs av Västerås stad. Vägab utför tjänster inom transport- och fordonsuthyrning, verkstadsservice och småmaskinsuthyrning för kommunens räkning. Vägab ansvarar även för kommunens förråd och halkövningsbana. U-Schakt och Vägab samarbetar sedan en lång tid tillbaka. Jag började arbeta inom Västerås kommun 1985, och redan då var U-Schakt med i bilden, berättar Raynor Wallin. På maskinsidan är U-Schakt den största entreprenör vi anlitar. Uppdragen gäller främst grävmaskinsarbeten. Vägab hyr in maskiner till omkring 80 procent av sådana uppdrag, och det är U-Schakt som står för den största delen. För oss på Vägab är de främsta fördelarna att U-Schakt har resurser på alla fronter, säger han. De har en bred maskinpark och de håller alltid vad de lovar. Maskinstyrning ger förkortad byggtid Scanlaser är en komplett leverantör av maskinstyrning, GPS, GeoROG och support med servicekontor i hela Sverige. Våra kompletta lösningar av maskinstyrning är anpassade för alla typer av entreprenadarbeten, till exempel på vägar, för grunder och ledningar, säger Ulf Pragnert på Scanlaser. Systemen är flexibla och passar alla slags entreprenadmaskiner grävmaskiner, bandschaktare, väghyvlar, asfaltläggare, hjullastare och asfaltfräsar. Peab i Örebro har ett nästan 15 km långt ledningsjobb från Ekeby till St. Mellösa som enligt beräkningar går 20 procent snabbare med maskinstyrning med GPS och GeoROG. Ulrika, mätansvarig i projektet, säger: Det är klart det går fortare när gubbarna varken behöver rikt, laser eller pinnar allt sitter ju i maskinen! På ett av Skanskas vägverksjobb, i Frövi, sätter mätarna inte ut några käppar för maskinerna vid vägbanker, slänter och diken. Här jobbar alla maskinister också efter maskinstyrning med GPS och GeoROG. I båda fallen har utsättningen minskat till i princip ingen alls, och man kan ju bara föreställa sig vinsterna i och med det och den förkortade byggtiden.

13 U-Schakt 13 U-Schakts unga entreprenörer DDaniel Karlsson valde byggprogrammet på gymnasiet och funderade på att bli snickare. Men det var dåligt med jobb för snickarna just då och jag bestämde mig för att gå i min fars fotspår istället jag riktade in mig på grävmaskiner. Jag hade ju redan ett visst intresse för det. Och en viss talang också, kan man tänka. När Daniel gick ut gymnasiet blev han svensk skolmästare i maskingrävning. Ja, jag är lite av en tävlingsmänniska, medger han och ler. Men jag hade också bra förutsättningar eftersom jag fick komma ut och jobba i pappas företag, fick mycket praktisk erfarenhet och bra kontakt med folk i branschen. Idag är han delägare i företaget och kommer så småningom att ta över verksamheten. Lite av en tävlingsmänniska FFör tio år sedan blev Jens Norström svensk skolmästare i maskingrävning. Idag driver han eget och arbetar med blandade grävjobb. Intresset för grävmaskiner kom redan i sandlådan, säger han med ett skratt. Framtiden ser han ljust på. Jag tror att det kommer finnas mycket jobb för grävmaskinister på längre sikt. Visst går byggandet upp och ner, men i slutändan finns det ett behov av oss; människor måste ju ha någonstans att bo och till exempel vägar måste förbättras. Långvarigt grävintresse CChristian Magnusson arbetar just nu med en husgrund i Lilla Åsby utanför Västerås. Han är positiv inför framtiden. Det kommer att råda brist på grävmaskinister i framtiden. Vi unga entreprenörer har alla möjligheter att lyckas. Christian ser många fördelar i att samarbeta med U-Schakt. Kvalitet- och miljöcertifieringen, avstämningsmöten med fackföreningen och Vi har alla kreditsäkerheten möjligheter som U-Schakt att lyckas garanterar är några exempel. Det är saker som är viktiga för mig men som jag inte hinner engagera mig i. U-Schakt sköter om de bitarna och jag kan ägna mig åt det jag vill grävarbetet. FFredric Lundqvist köpte sin första grävmaskin 2001 och har inte ångrat sig en dag. Jag trivs bra med jobbet och med friheten att ha eget företag, säger han. Fredric drar sig inte för att hoppa ur grävmaskinen och Flexibel hjälpa till med grävmaskinist svetsning eller att slå i spik om det behövs något som gör honom till en populär entreprenör ute på byggarbetsplatserna. Man måste vara lite smidig. Och det blir roligare om man hjälper till så att allt flyter på, konstaterar han. Att vara ung entreprenör ser han som en konkurrensfördel. Det tar tid att lära sig och bli duktig på maskingrävning, men när man väl har varit med ett par år är det bara en fördel att vara ung. Fredric blev medlem i U-Schakt i maj Uppdragsgivarna kräver att vi till exempel har aktuell utbildning och miljö- och kvalitetssäkring. Då är det bra att kunna luta sig mot U-Schakt, det är för mycket jobb att hinna med det arbetet själv. LLars Alm klättrar ur hytten med ett stort leende. Det råder ingen tvekan om att han ser på det mesta från den positiva sidan. På frågan om varför han valde att bli entreprenör svarar Lars: Det är väl för att man är lite tokig! Skämt åsido, jag har alltid har varit intresserad av maskiner så det var ett naturligt val. Han har kört grävmaskin i tre år och driver eget företag sedan årsskiftet För oss som är unga i branschen idag är det bra att ha varit med ett tag innan generationsskiftet sker. Att knyta många kontakter och ha ett gott rykte underlättar helt klart när det gäller att få uppdrag. Jag ser till att alltid göra ett bra jobb, och förhoppningsvis kommer uppdragsgivarna att anlita mig igen därför att de vet vad de får. Lars har varit i medlem i U-Schakt sedan han startade eget. De jag jobbade åt förut är medlemmar och det kändes som en trygghet att gå med i U-Schakt. Det är bra att U-Schakt sköter fakturering och annat pappersarbete. Vikten av kontakter och gott rykte Kenth Dahlström Tel ,

14 A314 Litronic A900C Litronic A904 Litronic Ring för mer information eller provkörning av LIEBHERRS hjulgrävmaskiner 300-serien 8 16 ton A 309 Litronic A 311 Litronic A 312 Litronic A 314 Litronic A 316 Litronic 900-serien ton A 900C Litronic A 904 Litronic A 914B Litronic A 924B Litronic LIEBHERR är Europas ledande producent av anläggningsmaskiner - din partner idag och imorgon. Johs Möller Maskin AB Bangårdsvägen 13, Kållered (Göteborg) Huvudkontor/Försäljning Tel Filial: Stockholm Tel Ludvika Tel Malmö Tel

15 U-schakt 15 Vintertid är kurstid I ett samarbete med Yrkesakademin erbjuder U-Schakt utbildningar för sina medlemmar. Kraven på våra entreprenörer blir allt högre, berättar Bo Linder. Det är viktigt att hitta rätt person för varje uppdrag. I vissa fall krävs specialutbildning för att klara jobbet, till exempel för att arbeta med starkström eller för transport av farligt gods. Under ledning av Stig Eriksson, lärare på Yrkesakademin, går en grupp av U-Schakts medlemmar kursen TA-plan (trafikanordningsplan). Detta är en påbyggnadsutbildning efter grundkursen Säkerhet på väg. UUnder vintertiden är efterfrågan på grävmaskinsarbeten i regel låg, och då passar det bra för entreprenörerna att vidareutbilda sig. Sedan 2002 samarbetar U-Schakt med Yrkesakademin som håller kurserna i U-Schakts lokaler. Förr måste vi få ihop minst 15 stycken för att kursen skulle bli av och sedan skicka iväg dem, säger Bosse Linder. Nu kan vi ha mindre grupper här hos oss. Det gör också att deltagarna får ut mer av kursen. I enlighet med U-Schakts kvalitetssäkringsarbete genomförs en utvärdering efter varje utbildning. Kursdeltagarna utvärderar bland annat kursens upplägg och lärarens kompetens. I genomsnitt arrangerar U-Schakt ett tiotal utbildningar per år i regi av Yrkesakademin. Fakta Yrkesakademin Yrkesakademin är ett privatägt utbildningsföretag som startade sin verksamhet Företaget erbjuder yrkesutbildningar inom teknik, administration, restaurang, turism och transport. Yrkesakademin finns etablerade i Dalarnas, Värmlands, Örebros, Uppsalas, Västmanlands, Gävleborgs och Västernorrlands län. Till kunderna hör till exempel länsarbetsnämnder, arbetsförmedlingar, privata företag, bransch- och näringslivsorganisationer och kommuner. Scanlaser Grävsystem Ger bättre noggrannhet och effektivare schaktning som sparar tid och material. Bli självständig och mer attraktiv -få mer jobb och bättre betalt XC-1 KONTROLLBOX från enkel djup- och lutningsgrävning till GPS-styrning. MELLANSVERIGE / ÖREBRO Tel: Mobil: HK/VÄSTRA SÖDRA Tel: Tel ÖSTRA NORRA Tel Tel

16 Stolphålsdonet slår snygga hål U-Schakt har flera medlemsföretag som har specialiserat sig på bland annat hålslagning för till exempel staket och vägräcken samt bilningsjobb i betong och berg. Jobben utförs med en hydraulhammare, och som tillbehör till hammaren används ett stolphålsdon, vilket monteras på grävmaskinens arm. Stolphålsdonet slår rakt ner i marken till det djup som kunden vill ha. Det blir ett snyggt hål och man behöver inte gräva och riva upp marken runt omkring. Vi presenterar här ett axplock av maskiner och utrustningar som U-Schakt förfogar över. Om ni saknar något i denna presentation så hör av er det ni behöver skaffar vi! Maskiner Hjullastare Grävmaskiner band Grävmaskiner hjul Grävlastare Bandschaktare Dumper Minidumper Lastbil med kran Lastbilar 3-axlade Lastbilar 3-axlade växelflak Teleskoplastare Minigrävare Bobcat Utrustningar Hydraulhammare Markhålsdon Rotortilt-grip Djupgrävningsaggregat Roterande pallgafflar Kedjegrävare Laserutrustning Snö- och halkbekämpningsutrustning Grab John-skopor, Stolphålskopor Material- och personkorg Kranarm Specialmaskiner Sopmaskiner Styrd borrning Stubbfräs Hyvelutrustad traktor Rälsgående grävmaskin och traktorgrävare Specialutrustad grävmaskin för dikning Hjulgrävmaskin med extra breda lågtrycksdäck Traktorgrävare med utrustning för linjemontage Traktor med monterat buskröjningsaggregat U-Schakt Brandthovdag VÄSTERÅS Tel: Fax:

Tillsammans är vi starkare!

Tillsammans är vi starkare! Proffs på mark Tillsammans är vi starkare! Vi på Upplands Schakt är en ekonomisk förening som står för ett seriöst entreprenörskap, för både medlemmar och kunder. Dagligen arbetar vi målmedvetet för att

Läs mer

lösningar som håller hela vägen.

lösningar som håller hela vägen. lösningar som håller hela vägen. vår kompetens är lika djup som vår maskinpark är bred Som en stor leverantör av transport- och maskintjänster kan vi erbjuda dig en mängd olika typer av transportresurser

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Yrkesförarutbildning Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Landets BÄSTA yrkesförarutbildning Yrkesförarutbildningen i Sjöbo På yrkesförarutbildningen i Sjöbo

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena, Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Hemsideadress

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

VI FLYTTAR! Naturbruksprogrammet. Transportteknik. till Österportgymnasiet i Ystad. till Nils Holgerssongymnasiet i Sjöbo

VI FLYTTAR! Naturbruksprogrammet. Transportteknik. till Österportgymnasiet i Ystad. till Nils Holgerssongymnasiet i Sjöbo VI FLYTTAR! Naturbruksprogrammet till Österportgymnasiet i Ystad Transportteknik till Nils Holgerssongymnasiet i Sjöbo Information från Sydskånska Gymnasiet Djurhållning Transportteknik Exotiska djur Praktik

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR

ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR 1 VERSION 2.2 2015-04-13 ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR Det finns möjlighet att komplettera Artikelregister med fler artiklar efter användarnas önskemål. En

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN UE-samordning Stockholm 2014 06 11 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Niclas Ericsson NER SKANSKA

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Förnyad ansökan godkänd utbildningsgivare 2014

Förnyad ansökan godkänd utbildningsgivare 2014 Förnyad ansökan godkänd utbildningsgivare 2014 Ansökan skall fyllas i on-line, detta är bara ett exempel för att visa principen för hur anmälningsformuläret är uppbyggt! Skolans/utbildningsföretagets namn:

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Bygg & Anläggning. Betong Tunatorp Container- och avfallstransporter Kranbilar och lyfttjänster Entreprenad Tippbilar

Bygg & Anläggning. Betong Tunatorp Container- och avfallstransporter Kranbilar och lyfttjänster Entreprenad Tippbilar Välkommen till Alwex affärsområde Bygg & Anläggning en verksamhet fylld av produkter och tjänster! Här ryms allt från tillverkning och transport av betong, lyft- och krantjänster, maskiner och entreprenad,

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Produkt broschyr 2012

Produkt broschyr 2012 Produkt broschyr 2012 Hyr-Lift AB finns idag Örebro, Eskilstuna, Västerås och Hallsberg med ca 25st anställda och över 700st liftar. Vi har även återuthyrare/partners i Katrineholm. Vi är en av regionens

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC I samarbete med: WANGESKOG WHC HYRCENTER TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01.

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland!

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland! Nummer 8 November 2010 Pris: 35kr Företagarna som vågar tänka nytt sidan 10-11 Strunta i backupen bokför på nätet sidan 20 Jämtar tar turister till Globens topp sidan 33 Patrik Gillgren i Timrå och brorsan

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Direktimport ger bästa pris! - För en bättre miljö! Huvudkontor Stockholm Beck Maskin Sverige AB Rudanvägen 2 136 50 Jordbro

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

service Service på plats bil &traktor Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4

service Service på plats bil &traktor Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4 service bil &traktor EN TIDNING OM TILLGÄNGLIGHET, FLEXIBILITET OCH SERVICE Service på plats Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4 NYA VERKSTAD HÖJER RESULTATET AXPLOCK UR SORTIMENTET

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Företagspresentation. Ett mätteknisk konsultföretag. Copyright 2012 Mätservice AB All rights reserved

Företagspresentation. Ett mätteknisk konsultföretag. Copyright 2012 Mätservice AB All rights reserved Företagspresentation Ett mätteknisk konsultföretag Företaget Presentation av Mätservice AB Mätservice i Jämtland AB bildades 1998 av Tomas Persson som är mätningstekniker och VD för bolaget. Tomas har

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021

ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021 ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021 Västkustens Mark & Asfalt AB Västkustens Mark & Asfalt AB är ett företag i mark- och anläggningsbranschen som grundades

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Compact-serien P25.6, P28.8 & P32.6 Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Året runt med Allfixaren - Öka dina möjligheter VÅR På våren kan allfixaren

Läs mer

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning Niklas Pettersson är VD och andra generationen i ledningen för företaget. Vi tummar inte på kvaliteten: Välkommen till 40 års

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Per-Erik snart 60 år har i många år jobbat med att bygga upp kommunförrådet och sedan en omorganisation 2007

Läs mer