Underlag för tjänstekoncession restaurang naturum Höga Kusten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för tjänstekoncession restaurang naturum Höga Kusten"

Transkript

1 Sida 1 av 6 Underlag för tjänstekoncession restaurang naturum Höga Kusten söker en entreprenör som vill driva café- och restaurangverksamhet i naturum Höga Kusten vid Skuleberget. Om naturum Höga Kusten Naturvårdsverket äger fastigheten naturum Höga Kusten och ansvarar för landets skyddade områden, såsom Skulebergets naturreservat och Skuleskogens nationalpark. Länsstyrelsen i Västernorrland är de som förvaltar dessa åt Naturvårdsverket. Naturum Höga Kusten är ett besökscentrum för världsarvet Höga Kusten i synnerhet och länets övriga natur i allmänhet. Naturum är ett varumärke som ägs av Naturvårdsverket och måste därför följa vissa riktlinjer. Ett naturum skall vara en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet. Där skall finnas utställningar, kunnig personal, programaktiviteter och naturstigar. Syftet med ett naturum är att väcka ett intresse för natur och kultur, inspirera till besök i naturen och öka förståelsen för människans roll i naturen och samspel med den. Byggnaden ligger i Skulebergets naturreservat strax norr om samhället Docksta bara några 100 meter från E4:an. Docksta ligger ca 4 mil söder om Örnsköldsvik. I anslutning till naturum finns också en byggnad där länsstyrelsen har anställd naturumspersonal och fältpersonal som sköter driften av bland annat Skuleskogens nationalpark. I samma byggnad finns även Via Ferrata.

2 Sida 2 av 6 Lokalerna Naturum Höga Kusten, som invigdes 2007, har ett mindre restaurangkök och serveringsutrymme för ca 40 personer samt en uteservering sommartid för ca 30 personer. Köket och serveringsutrymmet ligger i direkt anslutningen till utställningen och receptionen. I byggnaden finns ett mindre tillagningskök med diskrum och beredningsplats. Till anläggningen ingår även utrymme i personalbyggnaden för uppackning, sophantering och ytterligare kyl- och frysutrymme. Lokalytan som hyrs ut består av köket och angränsande yta för servering. Köket är ca.17,5 kvadratmeter (3,30 x 5,30 meter), samt diskutrymme på ca.5,7 kvadratmeter (1,7 x 2,3 meter). Köket har byggts till med ett utrymme på 5,2 kvadratmeter (2,0 x 2,6 meter). Utrymme i angränsande byggnad för uppackning, kyl- och frysförvaring, ca.22,5 kvadratmeter (6,2 x 3,0 plus 1,3 x 3,0 meter), samt sopsortering. I hyresavtalet ingår personalutrymmen som är gemensamma för hyresgästen och länsstyrelsens egen personal. Se även Bilaga 1 Ritning av köket. Observera att ritningen är en skiss och inte till fullo speglar verkligheten. Se även Bilaga 2 Bilder. Köket: I köket finns det stekbord, två plattor, två ugnar, en större bänk och en mindre avställningsyta. Där finns två kylar och två frysar samt torrförråd och städförråd. Två diskhoar och ett handfat finns. I ett förrum har ytterligare bänkutrymme och diskho iordningställt samt ett litet kylskåp och skåpsutrymme. Diskning: Diskgodsvagnar står i anslutning till serveringsutrymme, dessa dras in i diskrummet där sortering sker på diskkorgar på förspolningsbänken. När godset gått genom diskmaskinen placeras koppar och glas i en rangervagn placerad i serveringen så att kunden själv skall kunna ta dessa. Leveranser från distributörer: Mellanlagringsutrymmet för långtidslagring: ligger i personalhuset ca.150 meter över gården. Där kyl- och frysrum samt ytterligare torrförråd finns. Hit kommer leveranser av distributörerna att ske. Varor transporteras till mottagningsutrymme för långtidslagring. Uppackning av livsmedel i emballage och därefter mellanlagring i kyl, frys eller torrförråd.

3 Sida 3 av 6 Potatis/rotfrukter: Rotfrukterna kommer tvättade från leverantören, då skalade rotfrukter används kommer dessa färdigskalade. Hantering av jordiga produkter får inte ske i köket. Frysta produkter: Transporteras till frysrummet i mellanlagringsutrymmet för långtidslagring, därifrån hämtas för närmast kommande behov upp till frys i köket. Kylvaror, paketerade: Förvaras i kylrum i mellanlagringsutrymmet för långtidslagring till dess att man emballerar av och tar upp dem till kylskåp respektive kylhurtsar i köket. Torra varor: Från mellanlagringsförrådet för långtidslagring upp till förrådet samt till skåp i köket efter behov. Råvaror: Köket har begränsade ytor och utrustning och saknar renseri. Därför kan man i viss mån behöva utgå ifrån halvfabrikat. Returemballage: Returemballage står i mellanlagringsförrådet för långtidslagring till dess att återtransport sker. Personalutrymmen: Omklädning med duschar, lunch-, paus- och vilrum finns i personalbyggnaden. Sop- och avfallshantering: Soprummet: Sop- och sopsorteringsrum finns i anslutning till personalbyggnaden. Matavfallet tas i kärl som varje dag fraktas från köket till soprummet. Hyreskostnader ,- / år. Verksamheten som skall bedrivas av entreprenör Vi ser gärna att verksamheten har en ekologisk och lokalproducerad profil. Ett nära samarbete med naturums personal och verksamhet förutsätts då lokalytor är intilliggande eller gemensamma.

4 Sida 4 av 6 Restaurangen ska vara öppen under de tider då naturumet är öppet. För 2015 gäller preliminärt: 28 feb 8 mars april 12 april maj 21 juni juni 16 aug aug 30 sept okt 1 nov Utöver det vanliga öppethållandet tillkommer det grupper som vill boka luncher, middagar eller fika. Detta skall i möjligaste mån gå att få från entreprenören. Det föreligger normalt inget hinder att bedriva verksamhet i restaurangdelen under tider då naturum inte är öppet. Detta kommer dock att regleras i avtalet, som kommer att gälla för ett kalenderår i taget, dock längst t.o.m. 31 december I dagsläget delar naturum och restaurangen på kassan. Entreprenören har skött redovisningen och länsstyrelsen har fakturerat för det belopp som naturum har sålt för. Exakt hur detta ska lösas sker i samråd med den nya entreprenören och regleras i avtalet. Det åligger hyresgästen att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som av försäkringsbolag, myndighet eller domstol kan komma att kräva för lokalens nyttjande. Entreprenören skall ha f-skatt altenativt f/a-skatt och för verksamheten lämplig försäkring och utbildning. Servering: Under juni, juli och augusti vill vi att det serveras ett större antal maträtter för en varierad målgrupp (barn, vegetarianer, allergiker etc.). Det skall även finnas ett caféutbud. Under maj och september skall det finnas ett caféutbud med ett varierat utbud riktade till olika målgrupper, samt något lättare att inta som lunch, exempelvis en varm macka, sallad eller en paj. Under resten av öppettiden är minimikravet ett caféutbud.

5 Sida 5 av 6 Entreprenören/hyresgästen svarar för: Lösa köksredskap/maskiner som entreprenören finner nödvändiga för verksamheten. Porslin och bestick Diskhantering Sophantering Varuhantering Städning av kök, serveringsutrymmen och för verksamheten lämpliga lagerlokaler. Marknadsföring som är specifik för restaurangen. Egen telefoni och bredband Förvaltaren/hyresvärden svarar för: Fasta inventarier/köksredskap såsom kyl/frys, stekbord osv. Kostnader för uppvärmning, el, vatten och avlopp. Allmän marknadsföring för naturum Höga Kusten. Personalutrymmen (gemensamma med övrig personal) Fastighetsunderhåll Toaletter och städning av dessa Lås- och larminstallationer Bord och stolar både inne och ute Avtal Hyresavtal för lokalerna samt avtal gällande drift av café- och restaurangverksamhet kommer att tecknas med den entreprenör som får uppdraget. Avtal kommer att gälla för ett kalenderår i taget, dock längst t.o.m. 31 december Länsstyrelsen kan komma att vilja träffa berörda parter och diskutera upplägg och praktiskt arrangemang innan avtalsskrivning. Kontaktuppgifter för frågor och visning av lokal Anna Carlemalm, , Visning av lokalen sker efter överenskommelse med Anna Carlemalm.

6 Sida 6 av 6 Intresseanmälan Intresseanmälan att driva café- och restaurangverksamhet på naturum Höga Kusten skickas via e-post till Senast vill vi ha din anmälan. Intresseanmälningar som kommer in för sent kommer inte att beaktas. Intresseanmälan skall innehålla: 1. Företagsnamn, kontaktperson, adress, telefonnummer och organisationsnummer. 2. En beskrivning på hur restaurangen/caféet kommer att drivas/användas och brukas under året. 3. Kort beskrivning av tidigare verksamhet eller erfarenheter av tidigare verksamheter. 4. Minst en (1) referens på liknande verksamhet. Ange namn och telefonnummer till referenser. Sista datum för anmälan 22 mars Vad vi lägger vikt vid när vi väljer entreprenör Länsstyrelsen kommer utifrån inkomna intresseanmälningar att välja den entreprenör som bedöms vara bäst lämpad att driva verksamheten. Vid denna bedömning kommer vi att utgå från entreprenörens beskrivning av verksamhetens tänkta inriktning och omfattning samt tidigare erfarenheter av liknande uppdrag. Anna Carlemalm Föreståndare naturum Höga Kusten Enheten för Skyddad natur Telefon

Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB)

Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-10-14 137-KB 452 2013 Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på entreprenad avseende drift av

Läs mer

Kontor för Kommunförbundet Skåne

Kontor för Kommunförbundet Skåne Datum 2010-01-21 Beteckning Kenneth Gravin 046/0709-719945 kenneth.gravin@kfsk.se Kontor för Kommunförbundet Skåne Bakgrund Regionhuset i Lund har sålts till Wihlborgs och Region Skånes verksamhet kommer

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 51 Monternummer mailas till monteransvarig Vecka 3 Inloggningsuppgifter mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Acusticum. För dig som är hyresgäst. Utgåva 2 daterad 2013-12-05. Acusticum 941 28 Piteå Tel: 0911-930 06 Fax: 0911-930 30 info@acusticum.

Acusticum. För dig som är hyresgäst. Utgåva 2 daterad 2013-12-05. Acusticum 941 28 Piteå Tel: 0911-930 06 Fax: 0911-930 30 info@acusticum. Acusticum För dig som är hyresgäst Utgåva 2 daterad 2013-12-05 Acusticum 941 28 Piteå Tel: 0911-930 06 Fax: 0911-930 30 info@acusticum.se Välkommen till Acusticum Acusticum är hemmaplan för kulturella

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 50 inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj För utställare sedan Logga in) och

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Affärsplan. Helenas Matlåda

Affärsplan. Helenas Matlåda Affärsplan Helenas Matlåda Vi levererar färdiglagade matlådor med god hemlagad husmanskost hem till dig genom enkel beställning online eller genom telefontjänster Linnea Johansson,, linjop-0 Jens Karlsson,,

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet 2013-09-23 FRN 2013/67 Innehållsförteckning Beskrivning av anläggningarna... 3 Kravspecifikation... 5 Öppettider, upplåtelse och bokning...

Läs mer

Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK. För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan

Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK. För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan Innehåll 1. Inledning 3 Vad är Ungresurs.nu - Volontärår i Svenska kyrkan?

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION SKOLDAGARNA 14-15 OKTOBER 2014

PRAKTISK INFORMATION SKOLDAGARNA 14-15 OKTOBER 2014 RAKTISK INFORMATION SKOLDAGARNA 14-15 OKTOBER 2014 DEADLINES Från v.26 inloggningsuppgifter och monternummer mailas ut till monteransvarig Gå in på www.skoldagarna.se (välj utställarlogin högst upp på

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna Information till dig som flyttar in VÄLKOMMEN TILL NYBRO BOSTAD Nybro Bostads AB är ett kommunalt aktiebolag. Vi äger och förvaltar ca 2000 lägenheter samt

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE ANSVARIGA Malmö Vin & delikatessfestival, Taste Events www.mvdfestival.se, info@tasteevents.se Projektledare, Björn Lindell, 0708-47 33 98 bjorn.lindell@tasteevents.se,

Läs mer

2013-01-11. O0008N Integrationskurs företagsekonomi

2013-01-11. O0008N Integrationskurs företagsekonomi 2013-01-11 O0008N Integrationskurs företagsekonomi Innehåll 1. Företagspresentation... 1 1.1 Affärside... 1 1.2 Vision... 1 1.3 Mål... 1 1.4 Strategi... 1 1.5 Verksamhetsbeskrivning... 1 2 Organisationen...

Läs mer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Vad Kommentar/förklaring 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av syfte och upplägg av informationsträff. 2 PM för miljökontoret

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer