Olika syn på entreprenörskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olika syn på entreprenörskap"

Transkript

1 15 Nationalekonomen Joseph Alois Schumpeter ( ) använder termen entreprenör redan år 1911, och begreppet är troligtvis sprunget ur franskans entreprendre, vilket betyder att företa sig något (Kamien 2008). Från den utgångspunkten sprider sig sedan tolkningarna och värderingarna om entreprenören och dennes hantverk. Olika syn på entreprenörskap Författare, forskare och journalister målar upp bilder av vitt skilda slag. I huvudsak finns det två läger. Entreprenören beskrivs ofta som hjälten, som med extraordinära egenskaper, kunskaper och talanger bygger upp en framgångsrik verksamhet, vilken smyckar samhället med fantastiska produkter, arbetstillfällen och skatte intäkter. Motbilden utgår ifrån en entreprenör som med halvkriminella metoder är beredd att offra och försaka det mesta för att lyckas. De kommersiella vinsterna hägrar och girigheten växer i linje med framgången. Entreprenören i dessa sammanhang beskrivs som en olycklig människa som drivs av att bevisa sin fullkomlighet i det offentliga rummet. Den vardagliga entreprenören hör sannolikt hemma i gränslandet mellan dessa motpoler. En gemensam nämnare i litteraturen är dock att entreprenörskap ofta tangerar företagande, och att entreprenören inte sällan likställs med företagsledaren, vilket är olyckligt. En sådan definition innebär exempelvis att endast näringslivet har förmånen att få ta del av entreprenörskapets frukter. Idag är emellertid begreppen social entreprenör och kulturell entreprenör vedertagna. Nya varianter och versioner av entreprenören föds kontinuerligt. Sedan en tid tillbaka uppmärksammas frekvent en ny generation entreprenörer som baserar sina affärsidéer på media, underhållningsindustrin och ny teknik. Exempelvis professionella bloggare skördar stora framgångar genom att använda Internet som en kontaktyta mellan deras personliga varumärke och målgruppen/ besökarna. Framställningen och budskapet som når allmänheten signalerar om en entreprenörskap som är rolig och händelserik, men samtidigt kommersiellt gångbar. Det finns många exempel på unga människor som via Internet och en enkel men effektiv affärsidé röner imponerande ekonomiska resultat. Författarnas tolkning av entreprenörskap Entreprenörskap är ett komplext begrepp, vilket utmynnar i att varje enskild individ har sin tolkning. Detta är både ett problem och

2 16 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? en tillgång. I vissa sammanhang beskrivs det i termer av ett förhållningssätt eller en inställning. Entreprenörskap kan med fördel också beskrivas i termer av egenskaper och förmågor. Entreprenörskap är starkt kopplat till individen och vederbörandes möjligheter att lyckas med de planer och mål som formuleras oavsett bransch eller område. Vår syn baseras kortfattat på att det alltid finns en substans/innehåll/ kärnvärde som skall nå vissa specifika mottagare, enligt bilden nedan. SUBSTANS uppfinning tjänst bok musik/låt blogg teaterföreställning politik MOTTAGARE användare konsument läsare fans besökare publik väljare Figur 1. Relationen substans och mottagare, exempel. Entreprenörskap, enligt författarna, handlar om hur man når sina mottagare med sitt koncept och gör det framgångsrikt. Det är här som det bland annat krävs problemlösning, idéer, projektledning, självförtroende, nätverk, social kompetens, flexibilitet och en våga-göra-fel attityd. I näringslivet finns det uppfinnare som startat mycket lönsamma företag, men de är relativt sällsynta. Förklaringen är att det krävs helt andra personliga egenskaper att utveckla en produkt, jämfört med att kommersialisera den. Jämför den traditionella bilden av uppfinnaren, som är någon slags tålmodig ensamvarg som trivs i sin källare, med den rastlösa affärsmannen/ affärskvinnan som reser runt och säljer in koncept gentemot finansiärer och distributörer. Ett annat exempel kan hämtas från musikbranschen. Produktutvecklarna där är låtskrivarna i studion, som trivs med att gömma sig under jorden framför ett mixerbord under större delen av dygnet. När resultatet är klart tar utåtriktade personer som Bert Karlsson över och ser till att låtarna används i olika sammanhang. Ett alternativt sätt att förklara samma budskap på är att entreprenörskap krävs i samma stund som substansen/produkten är färdigutvecklad. När konceptet är klart, då börjar en annan

3 17 resa, med helt andra förtecken, se figur 2. Där anges en godtycklig produktutvecklingsprocess. Utveckling sker initialt, med målet att ta fram en produkt som löser aktuellt kundproblem. Om produkten sedan ska nå marknaden, måste fokus flyttas från produkten och verkstaden till omvärlden och kunderna. För det första är det nödvändigt att starta en tillverkning, en produktion i någon skala, och det kräver i sin tur kapital. Oavsett om man vänder sig till banken eller privata finansiärer så bör man kunna sälja in sin idé på ett övertygande sätt. Plötsligt krävs det social kompetens och kommunicerbara visioner samt att man måste kunna påvisa att man är bra på att ta ansvar, vilket ofta i praktiken innebär att man är villig att också ta risker. Samma egenskaper krävs när distribution, marknadsföring och försäljning skall initieras. Under hela processen uppstår också problem av varierande omfattning, som kontinuerligt måste lösas. Den skicklige entreprenören ser det som en del av vardagen, andra ger upp. SAMBAND: UTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP Exempel: Produktutveckling behov/problem idégenerering förslag demo/prototyp färdig lösning UTVECKLARE Det finns många exempel på utmärkta företagsidéer som aldrig tagit fart, på grund av att entreprenörerna varit alltför inriktad på produktutveckling. En kraftfull laguppställning är ofta den där både produkterna och affärerna har representanter på planen. Entreprenöriella egenskaper För att konkretisera resonemanget går det att ange så kallade entreprenöriella egenskaper, det har redan nämnts åtskilliga. I VA Rapport 2005:2 (Vetenskap & Allmänhet, 2005) definieras entreprenöriella förmågor som företagsamhet, produktion distribution marknadsföring försäljning ENTREPRENÖR Figur 2. Författarnas syn på entreprenörskap i relation till utveckling.

4 18 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? kreativitet, handlingskraft, ansvarstagande, init iativrikedom och själv ständighet. Många egenskaper skulle kunna adderas till listan, exempelvis är flexibilitet och problem lösningsförmåga starka kandidater enligt författarna. Just problemlösningsförmågan är ofta ett utmärkande drag. Inte nog med att många entreprenörer effektivt övervinner hinder, som en del av vardagen, det finns även åtskilliga exempel på motgångar som strategiskt transformerats om till framgångar. Ingvar Kamprad började exempelvis samarbeta med polska leverantörer när de inhemska vägrade befatta sig med IKEA på 60-talet, vilket senare skulle visa sig vara ett vinstdrag (Torekull 1998). En person kan i allra högsta grad äga entreprenöriella egenskaper såsom exempelvis god problemlösningsförmåga utan att vara en entreprenör (det motsatta förhållandet är dock ovanligare). Chefer generellt har ofta tydliga ledaregenskaper, men långt ifrån alla representerar en entreprenöriell verksamhet. En skillnad mellan entreprenören och den allmänna ledaren är att entreprenören ofta utvecklar något relativt unikt i en dynamisk miljö, och sällan förvaltar en traditionell verksamhet i en byråkratisk omgivning (Ottosson 1997). Några definitioner Det bör även understrykas att entreprenörens egenskaper och förmågor inte enbart är applicerbara i företag som vederbörande själv startat och skapat. Entreprenöriella karaktärsdrag är i allra högsta grad användbara i befint - liga organisationer. En idé i ett företag kan också utvecklas utanför dessa dörrar. Entreprenörsbegreppet bör således kategoriseras i undergrupper för att förtydligas (Borg et al 1982): Intraprenör är benämningen på en entreprenör som bedriver innovationsverksamhet i ett företag. Idén kommer i dessa fall i allmänhet fram i företaget och har inte sällan sitt ursprung i befintlig produktion. Extraprenör är definitionen på en entreprenör som väljer att lämna sitt företag och sin anställning för att kommersialisera ett koncept som företaget inte vill driva. Interprenör kan den kallas som förverkligar nya affärsmöjligheter genom att integrera resurser från olika håll, vanligtvis företag. Renovatören har som mål att rädda ett företag som går dåligt och använder en del av de kvarvarande kvalitativa resurserna som finns och kombinerar dem med något nytt. Exemplen ovan är hämtade ur företagsvärlden, som tidigare nämnts finns det även andra arenor för entreprenörskap, vilket exempelvis Tillväxtverket (fd Nutek) belyser i sin definition av entreprenörskap. Entreprenörskap är en dynamisk process och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. I början av 2000-talet antogs en nationell definition av entreprenörskap i skolan, även här med organisationen Nutek som upphovsman: Att vara entreprenöriell eller företagsam innebär att ta tillvara möjligheter och förändringar samt ha förmåga att genomföra aktiviteter i syfte att förbättra, utveckla och skapa värden som kan vara sociala, personliga, kulturella eller ekonomiska.

5 19 Nationalencyklopedin definierar begreppet entreprenör som en person som i konkret handling skapar ny affärsverksamhet, och entreprenörsanda som positiv syn på experi menterande och risktagande. Listan skulle kunna göras lång, men alla upphovsmän tangerar samma budskap. Entreprenören som företagare Även om entreprenören kan verka i olika sammanhang och miljöer, kan det dock vara klokt att botanisera i begreppet där det har starkast fotfäste. Åtskilliga människor kommer i kontakt med termen entreprenörskap i samband med starta eget-kurser. Även här figurerar en mängd versioner av vad entreprenörskap är och består av. En vanlig uppvärmningsövning är att kursdeltagarna får ange ord som förknippas med att vara anställd respektive företagare. I den förstnämnda kategorin är trygghet, arbetskompisar, chefer och fast lön, vanliga svar. Beträffande företagare lyfts termer som hårt arbete, ingen semester, frihet under ansvar, konkurrens etc. Ett annat förekommande inslag i kurserna är beskrivningen av rollbytet, det vill säga den dagen man lämnar sin anställning för att driva och utveckla en egen affärsrörelse. I den utmärkta boken Bli din egen (Thordén 2001) beskrivs detta rollbyte på ett träffande sätt. Ulla- Lisa Thordén menar att det är relativt svårt att förklara konsekvenserna av detta beslut och drar en parallell som några läsare kanske känner igen. Att till exempel försöka förklara för en blivande förälder vad det innebär att få barn är lika svårt. De lyssnar artigt och ibland riktigt intresserat, och tar gärna emot begagnade barnvagnar och sparkdräkter i storlek 64. Men vad det faktiskt innebär har de inte förstått förrän du möter dem efter några månader, hålögda av brist på sömn, med skrynklig skjorta och lite babykräk på ena axeln som de inte uppmärksammat. I utvärderingar hävdar åtskilliga entreprenörer med nystartade företag att det är jobbigare än de initialt gissade, men att det är värt det. Få ångrar beslutet och de är stolta att de vågade. Den vanligaste entreprenören En flitigt förekommande typ av entreprenörskap representeras av landets alla småföretagare. Hur upplever de sin situation? Åtskilliga småföretagare skulle aldrig kunna tänka sig att vara något annat än just företagare, trots att entreprenörskapets vedermödor ofta dryftas. I boken Småföretagare Varför? (Hult 1996) summerar författaren budskapet i relativt negativa ordalag: Säkert finns det de som kan tycka att jag målat upp en väl pessimistisk bild av hur dagens småföretagarvardag, förutsättningar och omvärld kan se ut. Eva-Britt Hult vill vara tydlig med hur verkligheten ter sig. Småföretagarna figurerar i en dynamisk värld där tvära kast mellan goda och magra tider ofta är ett naturligt och ofrånkomligt växelspel. Arbetsinsatserna varje dag, vecka och månad måste generera ett kassaflöde oavsett hälsotillstånd, humör,

6 20 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? familjesituation, årstid, konjunkturer och samhällsförändringar. Vardagen består av en rad rollbyten mellan att utgöra företagsledare, säljare, administratör, produkt utvecklare och vaktmästare etc. Entreprenören i småföretagarvärlden målas ofta upp som en hårt arbetande eldsjäl med stort personligt register. Entreprenörskap i tjänsteföretag Av tradition förknippas ofta entreprenörskap och företagande med industri och teknik. Förmodligen beroende på att giganter som Volvo, Alfa Laval, Ericsson, Electrolux etc (listan kan göras lång) dominerade bolagsvärden redan under första hälften av 1900-talet, och ännu idag utgör betydande faktorer för svenskt näringsliv. Emellertid har dagens företagsarena blivit mer nyanserad och en större mångfald av aktörer blir allt tydligare. I en publikation, Tillväxtgenvägen, från Vinnova (Elfgren et al 2007) skriver författarna att alla intressenter är eniga om att Sverige behöver nya världsledande företag, men att debatten är enkelspårig. Fokus berör stöd till forskning och riskkapital till entreprenörer som vill kommersialisera tekniska innovationer, trots att många av dagens snabbväxande företag inte bygger på högteknologi. Tjänstesektorn växer och många sakkunniga gissar att potentialen för svenskt näringsliv i framtiden finns just där. Studeras statistik, se nästa avsnitt, representerar den tillverkande industrin en relativt liten del av det totala antalet företagsregistreringar. Majoriteten av nya bolag verkar i sektorer som exempelvis service, administration, utbildning och ofta i form av konsultföretag. Vilken typ av företag som bidrar mest till samhällsnyttan är ointressant i detta sammanhang. Det som dock är relevant, är att inte enbart likställa entreprenörskap och företagande med fabriker och tillverkande industri. Det finns en benägenhet att direkt rita en skorsten på tavlan när ett företag ska illustreras. Lärare och övriga samverkansaktörer inom entreprenörskap bär ett ansvar att nyansera begreppet genom att placera det i en modern faktisk verklighet. Svenskt näringsliv och arbetsliv i siffror Om vi kortfattat belyser den svenska arbets marknaden och näringslivet, kan följande intressanta fakta presenteras (www.ekonomifakta.se). Antalet registrerade företag är ungefär Antalet företag har ökat med 15 % sedan Antal företagare som andel av befolkningen är ungefär 7 %. Motsvarande siffra i Grekland är 17,6 % (högst inom EU) Endast 0,1 % av Sveriges företag har mer än 250 anställda. Dessa stora företag genererar 40% av näringslivets bidrag till BNP. 99,4 % av det svenska näringslivet har 0-49 anställda. 60% av samtliga företag är tjänste - bolag, 15% är industriföretag och 22,6% finns inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Av alla chefer i Sverige är ca en tredje - del kvinnor och två tredjedelar män.

7 21 År 2009 startades över företag. 17 % av dessa var industriföretag. 73% av de företag som startades inom industrinäringarna år 2005 var fortfarande verksamma tre år senare. Överlevnadsgraden för företag inom tjänstesektorn var 67 %. Vilka Sveriges största företag är, beror på hur man mäter. Nedan finns en sammanställning från 2009, se figur 3. OMSÄTTNING EXPORT RESULTAT ANSTÄLLDA AB Volvo Ericsson AMF Pension Posten AB Ericsson Astra Zeneca AB Astra Zeneca AB AB Volvo Vattenfall AB AB Volvo Nordea AB Ericsson Skanska AB SSAB AB Investor AB Samhall AB SCA Sandvik AB Telia Sonera AB Husqvarna AB Telia Sonera AB SAAB Folksam Sapa AB Electrolux IKEA AB H&M AB Scania AB H&M AB SCA Industrivärden Peab AB ICA Husqvarna AB Vattenfall AB Nordstjernan AB Nordea AB Borealis AB AB Kinnevik Sandvik AB Figur 3. Sveriges största företag rankat efter omsättning, export, resultat och antal anställda. Källa:

8 22 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? Några inspirerande exempel Det kan vara på sin plats att nämna några välkända entreprenörer, från både industrin och tjänstesektorn. I boken/magasinet Från Jante till hjälte, berättar en rad framstående svenska personer om deras resor och karriärer (Albinsson 2002). Med all önskvärd tydlighet framgår det hur långt man kan komma med handlingskraft, självförtroende, flexibilitet och nytänkande. Nedan anges några tankar om entreprenörskap. Amelia Adamo (grundare av tidningen Amelia) Samhället uppmuntrar trygghet. Individualisterna, stollarna och de udda idéerna får inte plats. Det är ofta dessa personer som tänker nytt och skapar det nya. De andra är förvaltare. Sådana behövs också. Men utan entreprenörer slocknar Sverige. Bert Karlsson (grundare av skivbolaget Mariann) Jag g jorde saker annorlunda, det är en stor förklaring till varför jag har lyckats. Yngve Bergqvist (grundare av Ishotellet i Jukkasjärvi): Nästan alla grundare av företag har egentligen en ganska enkel historia. Drivkrafterna är kanske lite olika men gemensamt för alla är att de vill förverkliga någonting. Det som skiljer entreprenörerna från många andra är att de gör någonting också, inte bara snackar. Tilde Björfors (grundare av Cirkus Cirkör) Vi bestämde oss helt enkelt för att starta en egen gymnasieskola, vilket vi lyckades med. Hela det ordinära skolsystemet är uppbyggt på att man ska sitta still och ta in kunskap via böcker. Det passar ju inte alla. Panagiotis Papadopoulos (grundare av badklädesleverantören Panos Emporio) Det värsta man kan göra är att bara gå hemma och hoppas på att vinna på lotto, då händer ingenting. Du måste utsätta dig för chanser, jobba hårt och ha lite tur. Men turen måste se dig, den kommer inte serverad. Annie Wegelius (grundare av produktionsbolaget Wegelius TV) Jag ser mig själv som en entreprenör, men är numera mycket medveten om att entreprenörer har luckor och måste ha med sig andra människor som fyller dessa luckor. Det som de flesta entreprenörer saknar, inklusive jag själv, är förmåga att skapa struktur och processer. Therese Albrechtson (grundare av personlarmsföretaget Bodyguard) En herre på en av de statliga organisationerna som ska hjälpa nyföretagare sa exempelvis att jag aldrig skulle klara av att realisera min affärsidé eftersom jag var för ung och att jag var tjej. Jag blev förbannad såklart. Det jag lärde mig då var att man måste göra det själv om man vill få någonting g jort. ( Jämställdhet och entreprenörskap diskuteras i kapitel tre).

9 23 Vid studier av litteratur som belyser framgångsrika entreprenörer, blir det tydligt att samtliga av samhällets arenor är möjliga spelplaner för entreprenörskap. I skolan är dock teknik och naturvetenskap den vanligaste hemmaplanen, men att verklighet och skola skiljer sig en del, är tyvärr inte helt ovanligt. Det entreprenöriella lärandet kan emellertid minska dessa differenser, vilket är ett viktigt budskap i denna bok. Följande avsnitt utvecklar denna aspekt. Varför är det viktigt med entreprenörskap i skolan? För att kunna besvara rubricerad fråga kan det vara klokt att återvända till den formulering som citerades i bokens inledning, nu fritt översatt till svenska. Vi förbereder dagens elever för arbeten som ännu inte existerar, där de kommer använda teknik som ännu inte är uppfunnen, för att lösa problem som vi ännu inte känner till (Fisch, McLeod 2007). Den gode läsaren inser säkert att dessa ord är ytterst tänkvärda. Samtidigt är det inte heller något nytt fenomen som beskrivs. Så här har det alltid varit. Skillnaden mellan förr och nu är emellertid att utvecklingen idag accelererar, historiskt sett har utvecklingstakten varit mera måttfull och balanserad. Incitamenten till entreprenörskap i skolan är många, och det är frestande att konstruera en lång lista över skäl och motiv. Dock ryms det mesta i ovanstående citat och således får en lång historia bli relativt kort. Alla inser nog betydelsen av att kunna frigöra ännu mera kreativitet, flexibilitet och företagsamhet i samhället. Låt oss istället fokusera på citatets kärna, det vill säga morgondagen. Entreprenörskap och framtiden Skolans elever möter till sist en arbetsmarknad. En av skolans uppgifter är att rusta varje generation för de utmaningar och möjligheter som existerar inom arbetslivet och samhället. Detta är ett grannlaga åtagande. Den självklara problematiken grundas på att framtiden är komplicerad att förutse, även om den disciplinen inom vetenskapen blir alltmer betonad. Varje kommun analyserar kontinuerligt och intensivt omvärldsfaktorer med syfte att ge politiker kvalitativa underlag och planeringsdirektiv. En återkommande slutsats som omvärldsanalytikerna ofta redovisar är samhällets (framförallt västvärldens) tendens att förskjuta ansvar från stat och kommun till den enskilda individen. Denna tendens har varit tydlig en ansenlig tid och tycks öka i kraft i linje med att de kommersiella och kapitalistiska värderingarna accelererar. I boken Skolans nya syfte (Steinberg 2007) går det att studera vad den ökade individualismen kräver av morgondagens medborgare och arbetstagare i termer av egenskaper, attityder och förhållningssätt. Författaren presenterar attityder och förmågor som anses viktiga redan idag, men kanske framförallt på sikt, i kölvattnet av de samhällsförändringar som genomsyrar våra liv och arbetsliv:

10 24 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? tro på framtiden tro på möjligheter tro på sig själv vill jag, så kan jag livet belönar handling entusiasm solidaritet ansvar samarbete kreativ problemlösning självdisciplin och framförhållning kvalitet att göra färdigt nätverksbyggande Den uppmärksamma läsaren upplever eventuellt en motsägelse mellan omvärldens trend mot individualism och de angivna attityder som berör samverkan och gemenskap ovan. Steinberg hävdar att samarbete, solidaritet och samverkan är nödvändiga både för vår överlevnad, naturens överlevnad och för samhällets utveckling. Ett vanligt resonemang är att, om det går bra för mig (min stad, mitt land) går det även bra för dig (din stad, ditt land). Med dessa förutsättningar kan solidaritet och individualism integreras. Framtidens vinnare blir de barn, ungdomar och vuxna som kan ta ett stort personligt ansvar för sin egen framtid. Träning till personligt ansvar är en av den moderna pedagogens främsta uppgifter och behövs för såväl förmedlingspedagogik som den moderna projekt- och processorienterade pedagogiken. Den svenska skolans nya syfte bör vara att träna på entreprenörskapstänkande och entreprenöriellt agerande. Ett bra samlingsbegrepp för skolans nya syfte är entreprenörskap. Skolans nya syfte är att främja solidaritet och samtidigt upptäcka, uppmärksamma och träna varje enskild individs styrka och talanger. Inom skolan innebär detta en utmaning. De individuella utvecklingsplanerna ska främja elevens egna intressen, behov och önskemål, samtidigt som en sund värdegrund med beståndsdelar som demokrati, tolerans, mångfald, jämställdhet och respekt också skall integreras i vardagen. Ibland är det fokus på individen, i vissa fall är det kollektivets behov som styr. I korsdraget står pedagogen. John Steinberg (fil dr pedagogik) ger i bokens sammanfattning sin syn och sina svar på vilken strategi som leder till detta dubbelbottnade mål. Författaren menar att pedagogens kompetens är ytterst viktig för utvecklingen genom ledarskap, struktur och uppföljning.

11 25 En av Sveriges mest framgångsrika (och kontroversiella) entreprenörer är Johan Stael von Holstein (grundare av Icon Medialab, Iqube, Mycube etc). Hans definition av entreprenörskap är byggd i linje med ovan angivna budskap. En entreprenör, är en individ som tar ansvar för sin egen försörjning. En nypa framtidsforskning För att kunna ta detta ansvar måste det finnas en spelplan som möjliggör att idéer kan bli föremål för handling. Hela den entreprenöriella processen, från start till mål, måste ha en väl sammansatt och frisk grogrund. Framtidsforskarna har identifierat fem mäktiga processer som påverkar det moderna samhället (Dahlbom 2007) och som utgör dagens spelplan: Globalisering medför att länder integreras, växer samman och skillnader på olika plan reduceras. Genom automatisering byts småskaligt hantverk ut mot industriell massproduktion. Kommersialisering påverkar marknaden, handel och konsumtion allt starkare. Systemisering innebär att samhällen struktureras i påtagliga informationsoch kontrollsystem. Genom rationalisering analyseras all traditionell verksamhet med ny kunskap för att identifiera nya effektivare lösningar. En vanlig åsikt i detta sammanhang är att förändring är idag ett konstant tillstånd. Kunskap, information och rutiner blir snabbt förlegade och det krävs en ständig uppdatering för att vara konkurrenskraftig. Med denna bakgrund har skolan en stor utmaning framför sig. Emellertid kan en lösning vara att fokusera på det som sannolikt är relevanta egenskaper och färdigheter idag, men även på sikt. Handlingskraft, mod, kreativitet och uppfinningsrikedom kan mycket väl vara hörnstenarna i bygget av framtidens samhälle ur ett individperspektiv. Det är inte troligt att de entreprenöriella egenskaperna förlorat sin betydelse när dagens förskoleelever möter arbetsmarknaden. Undersökningen Skola 2021 En undersökning genomfördes 2006 av framtidsforskarna på Kairos Future tillsammans med Myndigheten för skolutveckling. Cirka 2500 personer inom kategorierna lärare, skolfolk, unga, föräldrar, näringsliv och övriga fick svara på frågor om skolan (Tiberg et al 2006). Kategorierna näringsliv och övriga ansåg att öka den internationella konkurrenskraften, var skolans viktigaste uppdrag. Skolfolk och lärare var av uppfattningen att skapa trygga människor, och att skapa självständiga människor var de mest betydelsefulla områdena. Kategorierna unga och lärare värderade öka den internationella konkurrenskraften som ett av de minst viktigaste uppdragen för skolan. Undersökningen belyser en vanlig problematik när just skolan och framtiden diskuteras under samma tak. En del aktörer fokuserar på den enskilda individens utveckling och andra har samhällets generella intressen i främsta rummet.

12 26 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? Vad efterfrågas inom näringslivet? Att öka den internationella konkurrenskraften enligt ovan, är en konstant utmaning för alla verksamheter som är beroende av exportmarknader. Sveriges största företag är alla globalt rotade, och därav också påverkade av omvärldens situation. Det medför även att företagen måste kunna ställa om när förutsättningarna ändras. Det är vanligt att entreprenörens egenskaper bara diskuteras när småföretag är i fokus. Stora företag är idag minst lika beroende av flexibilitet och handlingskraft, vilket medför att entreprenörskap i skolan inte bara är centralt för de som vill starta eget på sikt. En stor del av det moderna arbetslivet efterfrågor entreprenöriella egenskaper (läs ett antal platsannonser och studera vad arbetsgivaren önskar förutom teoretisk kompetens). Varje organisation är unik och hanterar sin situation därefter, men vissa trender inom arbetslivet är påtagliga på ett generellt plan, i synnerhet om stora företag är i blickfånget. Flexibilitet är idag det dominerande begreppet inom organisatorisk och ekonomisk förändring, vilket ställer höga krav på individen i yrkesrollen i termer av förändringsbenägenhet och anpassningsförmåga. Tre typer av flexibilitet identifieras (McHugh, Thompson 2009) enligt nedan. Funktionell flexibilitet Medarbetare får större arbetstrygghet i utbyte mot att chefer får rätt att flytta dem mellan aktiviteter och arbetsuppgifter när situationen kräver det. Multikompetens och mångsidighet efterfrågas samt ett prestigelöst agerande som gör att en medarbetare kan placeras på olika nivåer inom organisationen, tillfälligt eller under en längre tid. Temporär och finansiell flexibilitet De kollektiva överenskommelserna ersätts av individuella ersättningar och belöningar. Prestationsbaserad lön underminerar därmed den traditionella synen om en specifik lönenivå för arbete. Det finns också förändringar i användningen av tid, då arbetsgivaren använder flexibel tid för att kunna hantera fluktuationer i produktionen. Numerisk flexibilitet Utgörs av möjligheten att kunna variera bemanningen i linje med produktionens toppar och dalar. Cyniskt och burdust kan det uttryckas som en personalstyrka som kan sättas upp och tas ner över tiden, när exempelvis försäljningen av företagets produkter förändras. Flexibilitet är givetvis inte det enda som efterfrågas inom företagsvärlden, men i detta sammanhang väljer vi att lyfta fram en aspekt som berör den stora massan bolag. Entreprenörskap i befintliga organisationer? Om syftet med entreprenörskap i skolan enbart var att främja nyföretagandet, hade ämnesområdet inte varit aktuellt för alla. Till och med i relativt statiska organisationer kan entreprenöriella egenskaper appliceras med stor framgång. Kommuner och landsting är idag mer konkurrens utsatta än någonsin, och i många regioner är det mer regel än undantag att privata aktörer

13 27 tagit över (helt eller delvis) skola, vård eller offentlig service. I likhet med företagens situation med allt mer krävande (ombytliga och pålästa) kunder, ställer medborgarna högre och högre krav på den skattefinansierade verksamheten. Politik och förvaltning vill se utveckling, resultat och måluppfyllnad. Misslyckanden basuneras ut i media och otillfredsställda medborgare gör ofta sin röst hörd. Ny teknik (exempelvis tjänstemän som bloggar om sin arbetsvardag) minskar avståndet mellan beslutsfattare och invånare, vilket också ökar transparensen. Med andra ord är förväntningarna högt ställda på offentliga organisationer idag, och i likhet med näringslivets förutsättningar önskar intressenterna att ständiga förbättringar sker kontinuerligt. Och krävs det utveckling så krävs det också entreprenöriella egenskaper. Utveckling och entreprenörskap gifter sig ofta och har många gemensamma nämnare, men det finns också differenser. Utvecklaren identifierar ett problem, genererar en idé och paketerar förslaget på ändamålsenligt vis. Sedan är utvecklaren ofta nöjd. Entreprenören däremot marknadsför förslaget, tjatar, säljer, visar upp det för alla intressenter, ser det som en utmaning att övertyga alla motståndare, ger sig inte förrän konceptet används och blir en framgång. Personer med den inställningen och det förhållningssättet kommer med stor sannolikhet att kunna hantera morgondagens problem med morgondagens teknik i nya yrkesroller, oavsett arena eller sammanhang. Speciellt om spelplanen och förutsättningarna är goda och gynnsamma. Nästa kapitel belyser en del av grundfundamentet för entreprenörskap. När både kvinnor och män till fullo har möjligheter att verka entreprenöriellt, först då kan vi se optimala effekter av företagsamhet, kreativitet och handlingskraft.

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas er En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop Augusti 2011 Förord En skola i världsklass

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd Bo Dahlbom Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Interactive Institute Medlem av Regeringens IT-råd Makten över framtiden, Liber 2003 Sveriges framtid, Liber 2007 www.viktoria.se/dahlbom

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Mattias Nordqvist Professor i företagsekonomi och föreståndare, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Skolning i entreprenörskap och företagsamhet praktik och ledarskap

Skolning i entreprenörskap och företagsamhet praktik och ledarskap Skolning i entreprenörskap och företagsamhet praktik och ledarskap Bengt Johannisson Växjö universitet Samtal med skolledare i Västra Götaland den 21 september 2006 Vad är entreprenörskap? Start av företag?

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun 2 [8] Näringslivsstrategi för Botkyrka Näringslivet i Botkyrka domineras av ett par tusen småföretag och

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Etik i samhälle, företagande och ledarskap

Etik i samhälle, företagande och ledarskap Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap UPPFINNARKOLLEGIET Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap Förord Sjunkande etisk standard förebådar kulturers och nationers förfall.

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 1 Slutrapport 2007 12 31 Populärversion Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 2 Bakgrund Hörnstenar i visionen för Enköpings kommun är att kunna erbjuda attraktiva utbildningar samt att skapa tillväxt

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Pedagogen och det entreprenöriella lärandet En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Dagordning 4 mars Lekstorp 8.30-9.15 Varför EL? Teoretisk grund 9.15-10.00 Övning Elbarometern

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Bestäm dig, kommer du att vara en tänkare eller görare

Bestäm dig, kommer du att vara en tänkare eller görare Bestäm dig, kommer du att vara en tänkare eller görare Vi har nu ett antal steg bakom oss, som om du följer dessa kommer att göra skillnad i ditt liv. Utmaningen för de flesta människor är sällan bristen

Läs mer

Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare

Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare Malin Brändström projektledare Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten - en dynamisk och hållbar plattform där samhällets aktörer kan samverka och agera och där det

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Framgångsfaktorer för lokal utveckling. Jan Torége, tfn: , e-post:

Framgångsfaktorer för lokal utveckling. Jan Torége, tfn: , e-post: Framgångsfaktorer för lokal utveckling Jan Torége, tfn: 08-452 78 89, e-post: jan.torege@skl.se It s not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Historik Etableringen i Sverige Tre drivande personer och ett antal lyckliga sammanträffanden gjorde att Ung

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet.

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet. Samverkansplan Skola-Näringsliv Tingsryds kommun 2014-2016 Syfte Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringslivet i Tingsryds kommun. Ett väl fungerande

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Modernt ungdomsarbete Åland 12-14 februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Alla människors lika värde - alla ska ha samma rätt till en utvecklande fritid oberoende av bakgrund

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer