Botswana 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botswana 2014 www.yee.se"

Transkript

1 BOTSWANA 2014 Dokumentation Botswana 2014

2 Det fungerade, igen! Efter 14 år i Sverige, två år i Moldavien och förra året i Botswana så är det inget som förvånar när det gäller resultatet av projekt Unga Entreprenörer (YEE). Trots en oväntad hög dagstemperatur (drygt 38 grader) så kämpade ungdomarna sig igenom de olika stegen med bravur. Platsen var även denna gång Dqae Qare San Lodge, 7 km rakt ut i Kalihari öknen. Livet ut i bushen innebar bland annat besök av såväl stora som små djur, en del mer välkomna är andra. Eftersom november innebär att regnperioden har börjat så fick vi också uppleva riktiga monsunregn, som tur var bara på natten. Dagarna var som sagt desto varmare. Lärare i utbildningen var även denna gång professor Roger Mumby-Croft från Oxford samt Dennis Larsen, lärare i entreprenörskap på NTI-gymnasiet i Göteborg. Per-Anders Klöversjö hade rollen som dokumentatör/entreprenör/ teambuilder, men fungerade även fantastiskt bra som assisterande lärare. Som teamleaders fungerade Sebastian Leijen från Ale och Blessing Molete från Ghanzi utmärkt. Båda har genomgått YEEkursen tidigare. Från Ale deltog också fyra ungdomar, alla på ett förtjänstfullt sätt. De fick arbeta hårt i sina grupper, det visar också vikten av det internationella konceptet. Resultaten var åter bra. Mycket bra genomförda presentationer gjordes i Ghanzi Town Hall där åhörarna ställde mycket bra frågor och visade ett stort engagemang. Den besöktes av kommunledningarna från Ghanzi och Ale, samt ett antal företagare och andra intresserade. Bland annat deltog två personer från LEA (Local Enterprice Authority). Efteråt gjordes en sedvanlig utvärdering av projektveckan bland ungdomarna. Den visade på ett snitt på 4.75 på en skala från 1-5. Det fanns också uttalanden som: This was one of my best weeks ever and I have learnt a lot these days. Ett framgångsrecept har utan tvekan varit det förarbete som gjorts av Ghanzi District med Nancy Lwambula och William Mpala i spetsen. Även under projektets gång fanns det ett stort engagemang från Ghanzi. Ale kommun december 2014 Kjell Lundgren Projektansvarig 2

3 INNEHÅLL Uttalanden Bakgrund, syfte och mål Deltagare från svenska deltagare Program SID 04 SID 05 SID 06 SID 07 SID SID 12 SID 13 SID Utbildningen, steg för steg Redovisning Uttalanden av botswanska deltagare Utvärdering

4 Bakgrund, syfte och mål Världen måste stärka sin förmåga kring entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande. Det är av största vikt att höja medvetenheten om att kreativitet och entreprenöriellt tänkande är centralt för den personliga utvecklingen, liksom för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Det är därför viktigt att skapa internationella utbildningar och nätverk. Ale kommun har under 14 år genomfört utbildningsprojekten Morgondagens Entreprenörer och Unga entreprenörer i nya Europa (YEE) i Sverige. Antal deltagande länder har successivt ökat och uppgår nu till tio. Utbildningen har letts av professor Roger Mumby-Croft från Oxford och på senare år även av Dennis Larsen som själv var en av de första deltagarna BARRIERS Man har även genomfört konceptet för unga arbetslösa i Ale vid tre tillfällen, samt under 2013 för en PERSONALITY hel gymnasieklass inom omvårdnadsprogrammet, allt med samma goda resultat. Borgmästaren i Budesti, Moldavien framförde önskemål om att få OPPORTUNITIES CULTURE Can I be an entrepreneur? STRENGHTS WEAKNESSES genomföra YEE i sin kommun. Behovet är stort för unga vuxna (18-25 år) att få framtidstro och självförtroende. Entreprenöriellt tänkande är en bristvara. Med stöd av SIDA och ICLD genomfördes YEE i Moldavien 2010 och Utvärderingen visade att Alemodellen fungerade utmärkt även utanför Sveriges gränser. Vid besök i Sverige (arrangerat av ICLD) fick ledande politiker och tjänstemän från Ghanzi District i Botswana vetskap om konceptet YEE. Efter besök i Ale kommun framställdes önskemål om att genomföra YEE i Ghanzi. Den ungdomliga arbetslösheten är extremt stor. Med stöd av ICLD genomfördes YEE i Botswana för första gången i december Utbildningen upprepades ett år senare. Båda gångerna var utbildningen förlagd FINANCE till Dqae Qare San Lodge ute i den Botswanska bushen. Utbildningen har som syfte att: Starta en process i att tänka annorlunda Utveckla kreativt tänkande Stärka självförtroende Utveckla språkkunskaper Skapa kulturmöten Skapa nya kontakter Stimulera till framtida entreprenörskap Projektets mål är att skapa framtidstro och internationellt nätverk för deltagande ungdomar från Botswana, Namibia och Sverige. Ungdomar ska stärka sin självkänsla så att modet att våga tänka i nya banor blir naturligt. En relation skall skapas mellan Local Enterprise Authority och professor Roger Mumby-Croft från Oxford för fortsatta värderingar av framtagna affärsidéer via internet. Konkreta mål är att en utvärdering av projektets resultat skall ligga på över 4.5 på en 5-gradig skala, samt att de uttalanden som görs av projektdeltagarna ligger i paritet med det som uppnåtts tidigare. 4

5 Deltagare YEE 2014 i Botswana Sverige, Ale Tobias Dahlgren Qadir Akbari Lina Askne Batoul Raad Botswana, Ghanzi Mankgane Kaashe Kesekalemang Samuel Dipuo Qaesa Rose Dabe Gomotsegang Kolwane Bella Karnels Kebabonye Molatlhiwa Lopanang Totego Mpusetsang Tshipo Arabang Leomanyane Ontiretse Kadoro Opelo Stoffel Basadifela Ramoswaane Kenaleone Gaophuthisue Baliki Hange Shax Mosaise Lärare Roger Mumby-Croft, Anglia Ruskin University Dennis Larsen, Ale kommun Teamleader Blessing Molete, Ghanzi District Sebastian Leijen, Ale kommun Fritidsledare/ dokumentation Per-Anders Klöversjö, Ale kommun Ass projektledare Nancy Lwambula, Ghanzi District Projektledare Kjell Lundgren, Ale kommun 5

6 Sverige Sverige Batoul Raad, 19 Tobias Dahlgren, 19 Jag är så otroligt tacksam över möjlig- Det var på många sätt en utmaning heten att ha fått vara med i ett så unikt att samarbeta, men ju längre tiden projekt. Utbildningen i sig är oerhört läro- gick desto bättre förstod vi varandra. rik, men det är framför allt förhållningssätt I grunden är de artiga och respektfulla, och ett nytt sätt att tänka som jag tar med fast det finns också en lathet och en mig. Erfarenheterna från projektet i sin attityd att det gör vi imorgon. Jag helhet är ofantliga. Djuren, naturen, kommer att minnas vår gemensamma människorna och kvällarna vid brasan. stolthet när presentationen av affärsidén Dessutom är jag fortfarande imponerad var klar. Alla i gruppen växte, inklusive över den energi som infann sig hos alla i jag själv, resultatet var över förväntan. gruppen när det väl var dags att presentera affärsidén. Sverige Lina Askne, 18 Kulturkrock är ett litet ord i sammanhanget. Det tog ett tag innan alla i gruppen förstod att det var ett grupparbete och att alla var tvungna att bidra. Från att ha varit helt ointresserade var alla plötsligt motiverade när vi närmade oss presentationen. Deras sätt att ständigt bjuda på sig själva kommer jag att leva på länge och dansen runt lägerelden den sista kvällen blir ett minne för livet. Sverige Qadir Akbari, 19 YEE är ett annorlunda sätt att lära sig saker på. Jag har framför allt kommit till insikt med att livet handlar om att våga ta risker. Att du alltid har ett val och att det gäller att välja rätt väg, men risken får du räkna med. Minnena från veckan i Botswana är så otroligt många fast måste jag välja något säger jag människorna, maten och tyvärr känslan av att det finns en hopplöshet bland ungdomarna. 6

7 Program Fredag 21 november Deltagarna anländer till Dqae Qare Lodge. Introduktion och gemensam middag. Lördag 22 november Presentation av varandra. Utbildning, mind map, gruppaktiviteter, teambuilding. Söndag 23 november Utbildning, brainstorming, gruppaktiviteter, teambuilding. Måndag 24 november Safari och Bush Walk. Utbildning, affärs- och marknadsplan. Föredrag av entreprenörer, val av affärsidé. Tisdag 25 november Safari och Bush Walk. Projektarbete, gruppaktiviteter, teambuilding, dansuppvisning, botswansk kultur. Onsdag 26 november Projektarbete, gruppaktiviteter, teambuilding. Torsdag 27 november Efter frukost avresa från Dqae Qare Lodge. Ankomst till Tautona Lodge. Övningspresentationer i Town Hall. Projektpresentationer och certifiering av deltagare inför media, politiker och kommunala tjänstemän från Ale och Ghanzi district. Avslutningsmiddag Tautona Lodge. Fredag 28 november Tid för deltagare att diskutera framtida entreprenörskap med projektledningen och LEA, Local Enterprise Authority. Träff med deltagare från YEE Botswana

8 8

9 9

10 Utbildningen, steg för steg Var och en av deltagarnas får som första uppgift att skriva en siffra för hur många de känner sedan tidigare. Det visade sig vara få som kände särskilt många. Under utbildningens första dag ägnades därför mycket kraft åt att lära känna varandra och att skapa en dynamik i gruppen. Eftersom kulturskillnaderna är stora mellan svenska och botswanska ungdomar blev presentationsrundan särskilt viktig. Vilka är vi? Varför är vi här? Vad vill vi i framtiden? YEE har som grundidé att främja kreativt tänkande och den första uppgiften som deltagarna fick efter att ha delats in i fyra grupper var att skriva ner så många tänkbara affärsidéer för ett gem. Beskrivningen för uppdraget är att allt är möjligt och att de knäppaste idéerna ofta kan vara de bästa. En grupp fick ihop hela 77 olika användningsområden för ett enkelt gem. Entreprenörskap är ett nyckelord i utbildningen och nästa steg efter att ha brainstormat kring ett gem blev att rita den perfekta entreprenören. Vilka egenskaper och kunskaper krävs för att lyckas? Dag två fick deltagarna rita upp sig själva som entreprenör. Alla bär vi på olika erfarenheter, färdigheter och kunskaper. Hur ser dessa ut? Vad har jag gjort tidigare i livet, både när det gäller skolgång och fritid? Vad kan jag ta med mig i ett framtida entreprenörskap? Alsterna blev personliga och hängdes senare upp. De gav en tydlig bild av hur deltagarna såg på sig själva. Senare introduceras projektarbetet som inleds med att de fyra grupperna fick tänka fritt kring vad som kan göra Botswana till ett ännu bättre land. Av alla idéer väljs sedan tre ut som granskas särskilt hårt med kritiska frågeställningar. När den tredje dagen inleddes hade alla grupper fått i uppdrag att bestämma sig för vilken av de tre idéerna som de ville fördjupa sig i. Uppdraget är att utforma en komplett affärsidé med tillhörande 10

11 affärs- och marknadsplan. Den resterande tiden ägnades åt research, kalkylering, planering och framför allt kreativt tänkande kring hur affärsidén bäst formuleras och presenteras. Projektarbetet varvades med teambildande aktiviteter, lektioner om finansiering, marknadsföring och ett föredrag av en svensk entreprenör. Den sista dagen gavs grupperna möjligheten till en övningspresentation för kursledarna. Kritiken från denna innebar en chans att slipa till de återstående detaljerna ytterligare. I kommunhuset samlades företrädare för kommunledningen i Ghanzi och Ale kommun. De fick ta del av fyra genomtänkta affärsidéer och applåderades flitigt. Omdömet var genomgående av högsta betyg och några i publiken frågades sig när förverkligandet skulle starta. 11

12 Redovisning Under utbildningens projektarbete hade de fyra internationellt mixade grupperna, tre deltagare från Botswana och en från Sverige, arbetat fram en affärsidé med syfte att göra Botswana till ett ännu bättre land. I sina presentationer använde sig grupperna av powerpoint. Den första gruppen presenterade hur en Botswana show med dans, musik, sång och tillhörande mat skulle attrahera framför allt turister. Showen skulle också bli en kulturbärare. Artisterna kan rekryteras från gatan, då innehållet inte kommer att vara något avancerat utan mer en spegel av den botswanska vardagskulturen. På sikt skulle även en nöjespark kunna öppnas med ett breddat utbud av mat och aktiviteter. Grupp två var också inne på kulturområdet. En kulturskola för barn och ungdomar där man efter skoltid ges möjlighet att utöva sina intressen för bland annat sång, musik och dans presenterades. Skolan ska finansieras med deltagaravgifter, men barn från utsatta familjer kommer att bekostas av överskottet. Kulturskolan skulle på så vis bli en drog- och brottsförebyggare ett socialt företag. Grupp tre hade fokuserat på att minska importen som i slutändan innebär högre priser för invånarna. Vita Orange Productions som gruppen kallade sin affärsidé hade apelsinodling överst på agendan, men i framtiden sågs möjlighet att bredda utbudet. Problematiken i Botswana är den torra väderleken, noggrannastudier visade att just apelsiner skulle vara både möjligt och mycket ekonomiskt att odla. Mindre exporter innebär också minskade transporter och därmed ett bidrag till ett grönare samhälle. Den fjärde gruppen, E-tickets, fokuserade på bristen av ett gemensamt biljettsystem för eventbranschen. En plattform där invånarna kan se och upptäcka allt som är på gång i Botswana samt möjlighet att direkt på nätet kunna boka sin biljett presenterades i detalj. Då många fortfarande saknar uppkoppling i Botswana betonade gruppen att det också måste vara möjligt att köpa biljetten i kiosker på stan. Efter redovisningen fick samtliga deltagare och teamleaders ta emot ett diplom av kursledningen samt långa och välförtjänta applåder från åhörarna. 12

13 Botswana Botswana Botswana Baliki Hange, 23 Mpsutgang Tschipo, 23 Shax Mosaise, 29 Det har varit en lärorik vecka. Jag har lärt mig så mycket nytt, har aldrig varit med om en liknande skola. Jag önskar att fler fick chansen och att lärarna kunde stanna kvar ett tag till. De har coachat oss på ett bra sätt. Jag har lärt mig mycket om hur man kan planera en framtida verksamhet. Jag har en dröm om att en vacker dag kunna få allt jag skriver publicerat. Att överleva som författare eller kulturarbetare är mycket svårt i Botswana, men nu har jag lärt mig att tänka positivt och se möjligheterna. Utbildningen har lärt mig otroligt mycket. Nu gäller det att omsätta det i praktisk handling. Jag känner ett stärkt självförtroende och är väldigt sugen på att gå vidare med vår idé. Jag tror hela Afrika skulle behöva gå kursen. Botswana Arabang Leomanyane, 23 Kursen har givit mig nya perspektiv. Jag hade gärna försökt starta eget, men det är svårt eftersom jag är arbetslös idag. Min dröm är fortfarande att ha en egen gård, djur och odling. Jag har alltid tänkt att då kan jag försörja min familj, men det går kanske också att tjäna pengar till exempel genom att odla apelsiner. Botswana Rose Dabe, 23 En trevlig och underhållande vecka. Jag har lärt känna många nya vänner, både från Botswana och Sverige. Vi kämpade hårt in i det sista med att fixa redovisningen och det blev roligare ju närmare slutet vi kom. Det var plötsligt på riktigt! Botswana Lopanang Totego, 22 Språket har varit en utmaning, men det gick bra till sist. Det var ett bra upplägg på utbildningen och duktiga lärare. 13

14 Utvärdering Följande frågor fick deltagarna besvara efter att projektet avslutats, där siffran 1 motsvarade sämst och 5 bäst. Här redovisas snittbetyget från samtliga svarande. Det fanns också möjlighet att lämna en kommentar. 1. Vad tycker du om undervisningen? Vad tycker du om arbetet med den svenska entreprenören? Gav utbildningen bra möjligheter till nätverkande? Vad tycker du om maten? Vad tycker du om aktiviteterna på ledig tid? Hur användbar är den slutliga presentationen för dig? Hur upplever du boendet? Ge ett övergripande betyg för hela kursen?

15 Hur upplevde du hela projektet YEE, Botswana, 2014? Great education. Great teachers and great people. I think this course will help me starting my future company. Very useful because it make us to think differently. I feel very happy about the young entrepreneurs in new Africa, an have change my life serioculy, I thank you guys for all this. It is very important for me because I have learn more an its wonderful for me. This was one of my best weeks ever and I have learnt a lot these days. I really enjojed the course because I now have ideas about my business. Very useful because it makes us think diffrently. Before I get across with YEE I was given the Youth PaPers, and was unable to answer due to lack of knowledge. As for now I m going to answer them and submit put my business on. I need go and learn more about Sweden, I feel so happy! Nice, life changing. Thank you. I want this program come to Africa again so we get more and more information about this. 15

16

Finansierat av Arrangörer

Finansierat av Arrangörer MOLDOVA 2010 Finansierat av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati ALE KOMMUN Arrangörer Budesti Moldova Förord Efter 10 års genomförande av programmet Unga Entreprenörer i nya Europa (YEE) i Ale

Läs mer

ALE 2014. Dokumentation Krokholmen 2014. www.yee.se

ALE 2014. Dokumentation Krokholmen 2014. www.yee.se ALE 2014 Dokumentation Krokholmen 2014 www.yee.se Sammanfattning YEE 2014 Den 2 9 augusti genomfördes den 16:e upplagan av Unga entreprenörer i Nya Europa, YEE, på Krokholmen. Tretton gånger har projektet

Läs mer

DOCUMENTATION BOTSWANA 2013

DOCUMENTATION BOTSWANA 2013 DOCUMENTATION BOTWANA 2013 The world and Europe is facing major challenges in the future in terms of economy, globalization, environment and climate change. We therefore need to think new and different.

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t Golfresa till Norra Sydafrika 20-30 januari 2013 Måndag 21 Januari 2013 - Ankomst till Johannesburg kl 08.35 på morgonen med flyg SA 261. Er lokalguide möter upp på flygplatsen och visar vägen till bussen.

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Bosse Larsson, www.tankvidare.nu

Bosse Larsson, www.tankvidare.nu 2010-09-27 Framgångsrik skola! Bosse Lårsson Åhörarkopior Föreläsning /workshop 23/9 2010 Feedback (mindset) 16:16 (habits of mind) och kreativt tänkande Bosse Larsson Tänk vidare.nu tänkvidare.nu 1. Vem

Läs mer

Res med ZASP. Vill du bidra till något bra genom att resa och uppleva? Nu har du chansen!

Res med ZASP. Vill du bidra till något bra genom att resa och uppleva? Nu har du chansen! Res med ZASP Vill du bidra till något bra genom att resa och uppleva? Nu har du chansen! Om du reser med ZASP får du se lejon och elefanter på spännande safari, lära känna bybor, möta zambisk kultur i

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan:

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Kleindagarna 2011 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 16 Tre helt underbara dagar som jag länge kommer att minnas. Fantastiska betingelser. Vi

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/6 2007. Kontaktuppgifter

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND RESA MILANO VACKRA ITALIEN OCH MILANO Italien är med sina 60,6 miljoner invånare det femte mest folkrika landet i Europa. Den näst största staden är Milano, belägen i Lombardiet. Ett vackert kullandskap

Läs mer

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar Bjuvskalaset (Slutförda: Besökte Du Bjuvs kalaset? Svar Graf Procent Antal Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt 49 Vad tyckte du om följande? 1=inte nöjd 5=jätte nöjd Artistutbudet

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER NYCKELCOACH.SE NLP MASTER PRACTITIONER MASTER KURS Vrigstad 2014 Det finns många nya, spännande NLP-tekniker att upptäcka i Masterutbildningen, och det finns mycket mer än det. De största fördelarna är:

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

Kursens innehåll och upplägg

Kursens innehåll och upplägg Kursens innehåll och upplägg 17 april 2015 Affärsarkitektur och affärsarkitekten Vi myntade begreppet affärsarkitektur 2006 och lanserade utbildningen Certifierad Affärsarkitekt i februari 2007 Sedan dess

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Handledning för arrangör av Regionslägret

Handledning för arrangör av Regionslägret Handledning för arrangör av Regionslägret Förord Grundiden med Regionslägret är att det skall vara ett socialt läger med kvalificerad träning för respektive distrikts 5 bästa killar respektive tjejer det

Läs mer

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 FRANKEL & FRIENDS SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 Frankel & Friends 2011 Innehåll Varför samhällsförändrande bokslut? Våra milstolpar 2011 Årets samhällsförändring 2011

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Jordanien

Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Jordanien Wise Mind AB erbjuder en utbildning i Acceptance and Commitment Therapy, ACT Jordanien 4-12 januari 2014 Jordanien som är en av de mest välmående arabländerna, är känt för sin gästvänlighet, uråldrig historia,

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Njut av tiden tillsammans TV och dator kan vänta!

Njut av tiden tillsammans TV och dator kan vänta! Njut av tiden tillsammans TV och dator kan vänta! Till dig som arbetar i skolan med barn F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka där huvudbudskapet är att minska TV / datortid att göra något tillsammans

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Tränings-& Ledarskapsresa med CoachPower & SpringTime Travel på Training Camp Portugal 3-10 Okt 2015

Tränings-& Ledarskapsresa med CoachPower & SpringTime Travel på Training Camp Portugal 3-10 Okt 2015 Bättre LEDARE genom FYSISK TRÄNING LEADERSHIP BY COACHPOWER Anders Szalkai är på plats under veckan och är ansvarig för löpträningen Tränings-& Ledarskapsresa med CoachPower & SpringTime Travel på Training

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning. "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson

Bedömning av utländsk utbildning. Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Bedömning av utländsk utbildning "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Högskoleverket Verket för högskoleservice Myndigheten för yrkeshögskolan Ny avdelning

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer