Botswana 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botswana 2014 www.yee.se"

Transkript

1 BOTSWANA 2014 Dokumentation Botswana 2014

2 Det fungerade, igen! Efter 14 år i Sverige, två år i Moldavien och förra året i Botswana så är det inget som förvånar när det gäller resultatet av projekt Unga Entreprenörer (YEE). Trots en oväntad hög dagstemperatur (drygt 38 grader) så kämpade ungdomarna sig igenom de olika stegen med bravur. Platsen var även denna gång Dqae Qare San Lodge, 7 km rakt ut i Kalihari öknen. Livet ut i bushen innebar bland annat besök av såväl stora som små djur, en del mer välkomna är andra. Eftersom november innebär att regnperioden har börjat så fick vi också uppleva riktiga monsunregn, som tur var bara på natten. Dagarna var som sagt desto varmare. Lärare i utbildningen var även denna gång professor Roger Mumby-Croft från Oxford samt Dennis Larsen, lärare i entreprenörskap på NTI-gymnasiet i Göteborg. Per-Anders Klöversjö hade rollen som dokumentatör/entreprenör/ teambuilder, men fungerade även fantastiskt bra som assisterande lärare. Som teamleaders fungerade Sebastian Leijen från Ale och Blessing Molete från Ghanzi utmärkt. Båda har genomgått YEEkursen tidigare. Från Ale deltog också fyra ungdomar, alla på ett förtjänstfullt sätt. De fick arbeta hårt i sina grupper, det visar också vikten av det internationella konceptet. Resultaten var åter bra. Mycket bra genomförda presentationer gjordes i Ghanzi Town Hall där åhörarna ställde mycket bra frågor och visade ett stort engagemang. Den besöktes av kommunledningarna från Ghanzi och Ale, samt ett antal företagare och andra intresserade. Bland annat deltog två personer från LEA (Local Enterprice Authority). Efteråt gjordes en sedvanlig utvärdering av projektveckan bland ungdomarna. Den visade på ett snitt på 4.75 på en skala från 1-5. Det fanns också uttalanden som: This was one of my best weeks ever and I have learnt a lot these days. Ett framgångsrecept har utan tvekan varit det förarbete som gjorts av Ghanzi District med Nancy Lwambula och William Mpala i spetsen. Även under projektets gång fanns det ett stort engagemang från Ghanzi. Ale kommun december 2014 Kjell Lundgren Projektansvarig 2

3 INNEHÅLL Uttalanden Bakgrund, syfte och mål Deltagare från svenska deltagare Program SID 04 SID 05 SID 06 SID 07 SID SID 12 SID 13 SID Utbildningen, steg för steg Redovisning Uttalanden av botswanska deltagare Utvärdering

4 Bakgrund, syfte och mål Världen måste stärka sin förmåga kring entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande. Det är av största vikt att höja medvetenheten om att kreativitet och entreprenöriellt tänkande är centralt för den personliga utvecklingen, liksom för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Det är därför viktigt att skapa internationella utbildningar och nätverk. Ale kommun har under 14 år genomfört utbildningsprojekten Morgondagens Entreprenörer och Unga entreprenörer i nya Europa (YEE) i Sverige. Antal deltagande länder har successivt ökat och uppgår nu till tio. Utbildningen har letts av professor Roger Mumby-Croft från Oxford och på senare år även av Dennis Larsen som själv var en av de första deltagarna BARRIERS Man har även genomfört konceptet för unga arbetslösa i Ale vid tre tillfällen, samt under 2013 för en PERSONALITY hel gymnasieklass inom omvårdnadsprogrammet, allt med samma goda resultat. Borgmästaren i Budesti, Moldavien framförde önskemål om att få OPPORTUNITIES CULTURE Can I be an entrepreneur? STRENGHTS WEAKNESSES genomföra YEE i sin kommun. Behovet är stort för unga vuxna (18-25 år) att få framtidstro och självförtroende. Entreprenöriellt tänkande är en bristvara. Med stöd av SIDA och ICLD genomfördes YEE i Moldavien 2010 och Utvärderingen visade att Alemodellen fungerade utmärkt även utanför Sveriges gränser. Vid besök i Sverige (arrangerat av ICLD) fick ledande politiker och tjänstemän från Ghanzi District i Botswana vetskap om konceptet YEE. Efter besök i Ale kommun framställdes önskemål om att genomföra YEE i Ghanzi. Den ungdomliga arbetslösheten är extremt stor. Med stöd av ICLD genomfördes YEE i Botswana för första gången i december Utbildningen upprepades ett år senare. Båda gångerna var utbildningen förlagd FINANCE till Dqae Qare San Lodge ute i den Botswanska bushen. Utbildningen har som syfte att: Starta en process i att tänka annorlunda Utveckla kreativt tänkande Stärka självförtroende Utveckla språkkunskaper Skapa kulturmöten Skapa nya kontakter Stimulera till framtida entreprenörskap Projektets mål är att skapa framtidstro och internationellt nätverk för deltagande ungdomar från Botswana, Namibia och Sverige. Ungdomar ska stärka sin självkänsla så att modet att våga tänka i nya banor blir naturligt. En relation skall skapas mellan Local Enterprise Authority och professor Roger Mumby-Croft från Oxford för fortsatta värderingar av framtagna affärsidéer via internet. Konkreta mål är att en utvärdering av projektets resultat skall ligga på över 4.5 på en 5-gradig skala, samt att de uttalanden som görs av projektdeltagarna ligger i paritet med det som uppnåtts tidigare. 4

5 Deltagare YEE 2014 i Botswana Sverige, Ale Tobias Dahlgren Qadir Akbari Lina Askne Batoul Raad Botswana, Ghanzi Mankgane Kaashe Kesekalemang Samuel Dipuo Qaesa Rose Dabe Gomotsegang Kolwane Bella Karnels Kebabonye Molatlhiwa Lopanang Totego Mpusetsang Tshipo Arabang Leomanyane Ontiretse Kadoro Opelo Stoffel Basadifela Ramoswaane Kenaleone Gaophuthisue Baliki Hange Shax Mosaise Lärare Roger Mumby-Croft, Anglia Ruskin University Dennis Larsen, Ale kommun Teamleader Blessing Molete, Ghanzi District Sebastian Leijen, Ale kommun Fritidsledare/ dokumentation Per-Anders Klöversjö, Ale kommun Ass projektledare Nancy Lwambula, Ghanzi District Projektledare Kjell Lundgren, Ale kommun 5

6 Sverige Sverige Batoul Raad, 19 Tobias Dahlgren, 19 Jag är så otroligt tacksam över möjlig- Det var på många sätt en utmaning heten att ha fått vara med i ett så unikt att samarbeta, men ju längre tiden projekt. Utbildningen i sig är oerhört läro- gick desto bättre förstod vi varandra. rik, men det är framför allt förhållningssätt I grunden är de artiga och respektfulla, och ett nytt sätt att tänka som jag tar med fast det finns också en lathet och en mig. Erfarenheterna från projektet i sin attityd att det gör vi imorgon. Jag helhet är ofantliga. Djuren, naturen, kommer att minnas vår gemensamma människorna och kvällarna vid brasan. stolthet när presentationen av affärsidén Dessutom är jag fortfarande imponerad var klar. Alla i gruppen växte, inklusive över den energi som infann sig hos alla i jag själv, resultatet var över förväntan. gruppen när det väl var dags att presentera affärsidén. Sverige Lina Askne, 18 Kulturkrock är ett litet ord i sammanhanget. Det tog ett tag innan alla i gruppen förstod att det var ett grupparbete och att alla var tvungna att bidra. Från att ha varit helt ointresserade var alla plötsligt motiverade när vi närmade oss presentationen. Deras sätt att ständigt bjuda på sig själva kommer jag att leva på länge och dansen runt lägerelden den sista kvällen blir ett minne för livet. Sverige Qadir Akbari, 19 YEE är ett annorlunda sätt att lära sig saker på. Jag har framför allt kommit till insikt med att livet handlar om att våga ta risker. Att du alltid har ett val och att det gäller att välja rätt väg, men risken får du räkna med. Minnena från veckan i Botswana är så otroligt många fast måste jag välja något säger jag människorna, maten och tyvärr känslan av att det finns en hopplöshet bland ungdomarna. 6

7 Program Fredag 21 november Deltagarna anländer till Dqae Qare Lodge. Introduktion och gemensam middag. Lördag 22 november Presentation av varandra. Utbildning, mind map, gruppaktiviteter, teambuilding. Söndag 23 november Utbildning, brainstorming, gruppaktiviteter, teambuilding. Måndag 24 november Safari och Bush Walk. Utbildning, affärs- och marknadsplan. Föredrag av entreprenörer, val av affärsidé. Tisdag 25 november Safari och Bush Walk. Projektarbete, gruppaktiviteter, teambuilding, dansuppvisning, botswansk kultur. Onsdag 26 november Projektarbete, gruppaktiviteter, teambuilding. Torsdag 27 november Efter frukost avresa från Dqae Qare Lodge. Ankomst till Tautona Lodge. Övningspresentationer i Town Hall. Projektpresentationer och certifiering av deltagare inför media, politiker och kommunala tjänstemän från Ale och Ghanzi district. Avslutningsmiddag Tautona Lodge. Fredag 28 november Tid för deltagare att diskutera framtida entreprenörskap med projektledningen och LEA, Local Enterprise Authority. Träff med deltagare från YEE Botswana

8 8

9 9

10 Utbildningen, steg för steg Var och en av deltagarnas får som första uppgift att skriva en siffra för hur många de känner sedan tidigare. Det visade sig vara få som kände särskilt många. Under utbildningens första dag ägnades därför mycket kraft åt att lära känna varandra och att skapa en dynamik i gruppen. Eftersom kulturskillnaderna är stora mellan svenska och botswanska ungdomar blev presentationsrundan särskilt viktig. Vilka är vi? Varför är vi här? Vad vill vi i framtiden? YEE har som grundidé att främja kreativt tänkande och den första uppgiften som deltagarna fick efter att ha delats in i fyra grupper var att skriva ner så många tänkbara affärsidéer för ett gem. Beskrivningen för uppdraget är att allt är möjligt och att de knäppaste idéerna ofta kan vara de bästa. En grupp fick ihop hela 77 olika användningsområden för ett enkelt gem. Entreprenörskap är ett nyckelord i utbildningen och nästa steg efter att ha brainstormat kring ett gem blev att rita den perfekta entreprenören. Vilka egenskaper och kunskaper krävs för att lyckas? Dag två fick deltagarna rita upp sig själva som entreprenör. Alla bär vi på olika erfarenheter, färdigheter och kunskaper. Hur ser dessa ut? Vad har jag gjort tidigare i livet, både när det gäller skolgång och fritid? Vad kan jag ta med mig i ett framtida entreprenörskap? Alsterna blev personliga och hängdes senare upp. De gav en tydlig bild av hur deltagarna såg på sig själva. Senare introduceras projektarbetet som inleds med att de fyra grupperna fick tänka fritt kring vad som kan göra Botswana till ett ännu bättre land. Av alla idéer väljs sedan tre ut som granskas särskilt hårt med kritiska frågeställningar. När den tredje dagen inleddes hade alla grupper fått i uppdrag att bestämma sig för vilken av de tre idéerna som de ville fördjupa sig i. Uppdraget är att utforma en komplett affärsidé med tillhörande 10

11 affärs- och marknadsplan. Den resterande tiden ägnades åt research, kalkylering, planering och framför allt kreativt tänkande kring hur affärsidén bäst formuleras och presenteras. Projektarbetet varvades med teambildande aktiviteter, lektioner om finansiering, marknadsföring och ett föredrag av en svensk entreprenör. Den sista dagen gavs grupperna möjligheten till en övningspresentation för kursledarna. Kritiken från denna innebar en chans att slipa till de återstående detaljerna ytterligare. I kommunhuset samlades företrädare för kommunledningen i Ghanzi och Ale kommun. De fick ta del av fyra genomtänkta affärsidéer och applåderades flitigt. Omdömet var genomgående av högsta betyg och några i publiken frågades sig när förverkligandet skulle starta. 11

12 Redovisning Under utbildningens projektarbete hade de fyra internationellt mixade grupperna, tre deltagare från Botswana och en från Sverige, arbetat fram en affärsidé med syfte att göra Botswana till ett ännu bättre land. I sina presentationer använde sig grupperna av powerpoint. Den första gruppen presenterade hur en Botswana show med dans, musik, sång och tillhörande mat skulle attrahera framför allt turister. Showen skulle också bli en kulturbärare. Artisterna kan rekryteras från gatan, då innehållet inte kommer att vara något avancerat utan mer en spegel av den botswanska vardagskulturen. På sikt skulle även en nöjespark kunna öppnas med ett breddat utbud av mat och aktiviteter. Grupp två var också inne på kulturområdet. En kulturskola för barn och ungdomar där man efter skoltid ges möjlighet att utöva sina intressen för bland annat sång, musik och dans presenterades. Skolan ska finansieras med deltagaravgifter, men barn från utsatta familjer kommer att bekostas av överskottet. Kulturskolan skulle på så vis bli en drog- och brottsförebyggare ett socialt företag. Grupp tre hade fokuserat på att minska importen som i slutändan innebär högre priser för invånarna. Vita Orange Productions som gruppen kallade sin affärsidé hade apelsinodling överst på agendan, men i framtiden sågs möjlighet att bredda utbudet. Problematiken i Botswana är den torra väderleken, noggrannastudier visade att just apelsiner skulle vara både möjligt och mycket ekonomiskt att odla. Mindre exporter innebär också minskade transporter och därmed ett bidrag till ett grönare samhälle. Den fjärde gruppen, E-tickets, fokuserade på bristen av ett gemensamt biljettsystem för eventbranschen. En plattform där invånarna kan se och upptäcka allt som är på gång i Botswana samt möjlighet att direkt på nätet kunna boka sin biljett presenterades i detalj. Då många fortfarande saknar uppkoppling i Botswana betonade gruppen att det också måste vara möjligt att köpa biljetten i kiosker på stan. Efter redovisningen fick samtliga deltagare och teamleaders ta emot ett diplom av kursledningen samt långa och välförtjänta applåder från åhörarna. 12

13 Botswana Botswana Botswana Baliki Hange, 23 Mpsutgang Tschipo, 23 Shax Mosaise, 29 Det har varit en lärorik vecka. Jag har lärt mig så mycket nytt, har aldrig varit med om en liknande skola. Jag önskar att fler fick chansen och att lärarna kunde stanna kvar ett tag till. De har coachat oss på ett bra sätt. Jag har lärt mig mycket om hur man kan planera en framtida verksamhet. Jag har en dröm om att en vacker dag kunna få allt jag skriver publicerat. Att överleva som författare eller kulturarbetare är mycket svårt i Botswana, men nu har jag lärt mig att tänka positivt och se möjligheterna. Utbildningen har lärt mig otroligt mycket. Nu gäller det att omsätta det i praktisk handling. Jag känner ett stärkt självförtroende och är väldigt sugen på att gå vidare med vår idé. Jag tror hela Afrika skulle behöva gå kursen. Botswana Arabang Leomanyane, 23 Kursen har givit mig nya perspektiv. Jag hade gärna försökt starta eget, men det är svårt eftersom jag är arbetslös idag. Min dröm är fortfarande att ha en egen gård, djur och odling. Jag har alltid tänkt att då kan jag försörja min familj, men det går kanske också att tjäna pengar till exempel genom att odla apelsiner. Botswana Rose Dabe, 23 En trevlig och underhållande vecka. Jag har lärt känna många nya vänner, både från Botswana och Sverige. Vi kämpade hårt in i det sista med att fixa redovisningen och det blev roligare ju närmare slutet vi kom. Det var plötsligt på riktigt! Botswana Lopanang Totego, 22 Språket har varit en utmaning, men det gick bra till sist. Det var ett bra upplägg på utbildningen och duktiga lärare. 13

14 Utvärdering Följande frågor fick deltagarna besvara efter att projektet avslutats, där siffran 1 motsvarade sämst och 5 bäst. Här redovisas snittbetyget från samtliga svarande. Det fanns också möjlighet att lämna en kommentar. 1. Vad tycker du om undervisningen? Vad tycker du om arbetet med den svenska entreprenören? Gav utbildningen bra möjligheter till nätverkande? Vad tycker du om maten? Vad tycker du om aktiviteterna på ledig tid? Hur användbar är den slutliga presentationen för dig? Hur upplever du boendet? Ge ett övergripande betyg för hela kursen?

15 Hur upplevde du hela projektet YEE, Botswana, 2014? Great education. Great teachers and great people. I think this course will help me starting my future company. Very useful because it make us to think differently. I feel very happy about the young entrepreneurs in new Africa, an have change my life serioculy, I thank you guys for all this. It is very important for me because I have learn more an its wonderful for me. This was one of my best weeks ever and I have learnt a lot these days. I really enjojed the course because I now have ideas about my business. Very useful because it makes us think diffrently. Before I get across with YEE I was given the Youth PaPers, and was unable to answer due to lack of knowledge. As for now I m going to answer them and submit put my business on. I need go and learn more about Sweden, I feel so happy! Nice, life changing. Thank you. I want this program come to Africa again so we get more and more information about this. 15

16

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Utvärdering - Vänortsutbyte. Mini Olympics 2010 Laholm, Sverige

Utvärdering - Vänortsutbyte. Mini Olympics 2010 Laholm, Sverige Utvärdering - Vänortsutbyte Mini Olympics 2010 Laholm, Sverige 27/6 4/7 2010 Innehåll Sid Sammanfattning 1 Inledning Bakgrund, mål 2 Förutsättningar, ansökan 3 Förberedelser 4 Dagbok 2010 söndag 27 juni

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Utbildningen gav snabbt försprång på Handels.

Utbildningen gav snabbt försprång på Handels. - en tidning från Stiftelsen Företagsam Utbildningen gav snabbt försprång på Handels. Bli diplomerad gymnasieekonom Jobba med fadderföretag i näringslivet - fördjupa din kunskap om ekonomi och företagande

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Spring för Haiti. Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti. Anna Näsström. Johan Lundin

Spring för Haiti. Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti. Anna Näsström. Johan Lundin Spring för Haiti Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti Anna Näsström Datum: 2013-04-26 Projektarbete Handledare: Lars Hägglund Johan Lundin Sammanfattning Många människor i världen

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer