Lärare som entreprenörer & entreprenörskap som lärande: Reflektioner över ett par decenniers möte mellan skola och entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärare som entreprenörer & entreprenörskap som lärande: Reflektioner över ett par decenniers möte mellan skola och entreprenörskap"

Transkript

1 Lärare som entreprenörer & entreprenörskap som lärande: Reflektioner över ett par decenniers möte mellan skola och entreprenörskap Hans Lundberg Senior Lecturer Entrepreneurship Linnaeus University Linnaeus School of Business and Economics SE Växjö, Sweden Officer European Academy of Management (EURAM) * Board Member * Executive Committee Member * Chair Doctoral Colloquium * Founding Chair SIG Entrepreneurship SNI Nivel 1 Researcher CONACyT, México (SNI= Sistema Nacional de Investigadores) Research Fellow Peter Pribilla Foundation (hosted by HHL Leipzig & TUM Munich, Germany)

2 Aha! Företagsamt lärande! Bengt Johannisson; Torsten Madsén; Christer Wallentin En kraftigt omarbetad version av en utredning på uppdrag av Närings- och handelsdepartementet: I entreprenörskapets tecken En studie av skolning i förnyelse Bengt Johannisson och Torsten Madsén, tillsammans med Daniel Hjorth (1997).

3 Den grundläggande utbildningspolitiska frågan Hur ser en utbildning ut som förebereder för det som inte går att förutsäga? (Johannisson & Madsén, I entreprenörskapets tecken, 1997: 112).

4 Den grundläggande pedagogiska frågan Hur får man alla elever att bli mer företagsamma i bred bemärkelse? (Aha!, 2000: 50)

5 Behov av kunskapsplattform Vi ser [ ] det aktuella intresset för begreppet entreprenörskap som en renässans för ett nygammalt bildningsideal som innebär att välorienterade och initiativkraftiga individer i samspel med andra förverkligar visioner. Utmaningen för hela den svenska skolan, från förskola till högskola, är att ge detta engagemang en adekvat kunskapsplattform (Johannisson & Madsén, I entreprenörskapets tecken, 1997: 17).

6 Entreprenörskapets entré i skolan kring millenieskiftet: 3 ingångar konkret-praktiskt Pedagogiskt-didaktiskt: Lärande som entreprenöriell process (existentiellt, holistiskt, ett komplett tänk, synbart t ex som perspektiv i Gy 07). Se t ex Bengt Johannissons & Daniel Hjorths samlade produktion. Didaktiskt-metodiskt: Entreprenörskap som konkreta kompetenser/färdigheter (t ex olika väl utvecklade metoder inom småföretagande och fek på gymnasiet). Språkligt-taktiskt: Entreprenöriell vokabulär inskärper på ett systematiskt vis redan existerande skrivelser i styrdokumenten samt fogar nya nyanser och detaljer därtill. Gynnar kommunikationen över nivåer och stadiegränser samt kan bidra till att realisera poesidelen (styrdokumenten) i högre grad.

7 Min ingång Lunda Nova-projektet : Lärare som entreprenörer Första avhandlingen

8 Bengt Johannisson Entreprenörskap står lärandet mycket nära Entreprenörskapets väsen Studentlitteratur, 2005

9 Entreprenörskapets nyckel läraktighet Entreprenören låser vissa handlingsmönster i rutiner för att på så sätt få mer kraft till förändringar och kontinuerligt lärande. (92) Rutiner skapar stabilitet och trygghet, vilket utgör grunden för uppbyggande av förtroende. (92) En annan viktig källa till förtroende är att motsvara andras förväntningar (missar t ex aldrig personlig hågkomst av bemärkelsedagar). (92)

10 Entreprenörskapets nyckel läraktighet Min slutsats är att entreprenörens personliga och ofta tysta kunskap, tyst i den bemärkelsen att entreprenören inte kan uttrycka den i ord, är en särskild form av praktisk kunskap. I sig förenar den både kreativt skapande av nya insikter och systematiskt reflekterande utifrån hantering av konkreta utmaningar. (94)

11 Entreprenörskapets nyckel läraktighet Alltså långt ifrån synsättet på praktik som tillämpning av teoretiskt vunna kunskaper. - Kunskap i handling (Bengt Molander). - Act thinkingly: Reflektion efter hand, inte i efterhand (Karl Weick). - Traditionell akademisk syn på kunskap: Ackumulativ (legobygge, sten läggs till sten). - Erfarenhetens och praktikens kunskapande: Reformativ (stenar stöts bort och ersätts allt eftersom) - Men, stora bristen: Den systematiska reflektionen! Kantrar ofta till tidspressat görande. I värsta fall, varken reflektion efter hand eller i efterhand. Bara fortsatt göra.

12 Utlämnad i paradoxernas värld 1. Entreprenören är både anarkist och organisatör. 2. Entreprenörskap innebär både revolution och evolution. 3. Entreprenören är både visionär och handlingsmänniska. 4. Entreprenören är både oberoende och beroende. 5. Entreprenörskap omfattar såväl konkret erfarenhet som reflexion. Mångtydighet dessutom motstridig sådan är problematisk för människan. Kanske inte så konstigt därför att entreprenörskapet konstant gäckar oss i en värld som söker entydighet och koncentrerade livsförenklingar.

13 Till sist Entreprenörskap som akademiskt ämne och forskningsfält Förenklat, men ändå - Den entreprenöriella processen: Kreatören Innovatören Entreprenören

14 The Creative Phase of Entrepreneurial Process: Which is your unique reading of the world?

15 Key Challenges in the Creative Phase: How to win your 1 st audience? Why should people take you and your ideas to their hearts and minds?

16 10 different types of innovations: New products - Thousands New services - Thousands New production techniques/philosophies - JIT/TQM: 1980s, 1990s - Kansei Engineering (Affective Design) commonly used in Japan and Korea by many renowned companies, but rather new in the west as of now. New operating practices - Fast-food industries (Fordism applied to food) - DHL/FedEx (etc.) (Completely different logistical chains) - Dell (Pick & Choose computer parts)

17 10 different types of innovations: New ways of delivering/distribution - IKEA (redefining customer relations) - DHL (new global standards for service and delivery time via an extraordinary sophisticated system for logistics founded on applied mathematics - Benetton (extreme market system integration in order to take delayed decisions ) New ways of informing/marketing - Very rapid developments; too innovative? Customer adaption is sometimes slower than the pace of innovation New ways of managing internal/external relations - Nordstrom ( We have 1 rule in this company; use your judgment ) (internal) - Chelsea FC/Manchester U TV (external) New ways of designing organizational relations/architecture - Network s/cluster s extra-organizational co-operation - Strategic development of intra-organizational units

18 10 different types of innovations: New ways of improving society and people s life

19 10 different types of innovations: Last but not least, one of the most important entrepreneurial capacities: The combinatory capacity (= the unique bundle of innovations you compete with) - New ways to combine multiple innovations For example, a new product developed by a newly designed organizational unit that to some extent (relative to mainstream operations within the firm) uses new methods for marketing, distribution, etc.

20 Traditional vs. Entrepreneurial Management Traditional Management Control & Discipline Uniformity & Conformity Efficiency & Effectiveness Contractual relationships Long-term planning Functionality Specialization Trying to create certainty Trying to clarify ambiguity Rules, Routines, Policies, Manuals, Standardization Avoiding/Minimizing risk Discouraging failure Seeing change as a threat = Linear, sequential and hierarchical thinking and leading, over-emphasizing rationality, plus believing this is the superior way things should be done Entrepreneurial Management Opportunity driven Focus processes of creativity Broad take on innovation - understands that innovation only is a (minor) part of the Entrepreneurial Processs Balanced risk taking/reasonable space for failure and experimentation Motivate people to achieve and to excel acknowledge it internally and publically Create at a can-do and work-is-fun culture. Be genuine about it, otherwise you will be seen as a manipulative and cliché-providing charmer/poser See change as the constant, not as something between two constant conditions Create a culture where one gain from sharing information, knowledge and learning delegation, decentralizing, empowerment, self-government Encourage people to belong; to own the organization Strong vision is essential Effective communication is vital = Management with a light touch ; high degree of autonomy (and equal amount of responsibilities) low tolerance for misuse of such trust!

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014

Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014 Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014 Lärardagen 2014 Program Nätverksyta BZ På scenen Andreas Vesalius BZ Workshop Hus 75, sal 218 Workshop Hus 75, sal 221 Workshop Hus 75, sal 224 09.30

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Charlotte Hågård, Newstart

Charlotte Hågård, Newstart Charlotte Hågård, Newstart Career, Personal Branding & LinkedIn Expert Career & Executive Coach Speaker Author Entrepreneur charlotte.hagard@newstart.se Sammanfattning New book: "STICK UT! BYGG DITT PERSONLIGA

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK

UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK 2 studieresa studieresa 3 Förord Den 17 till 19 september gav sig 19 entusiastiska medlemmar från lärosäten inom Unilink

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability

Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability Birgitta Nordén International Institute for Industrial Environmental Economics

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Plats, drivkraft, samhällsprocess

Plats, drivkraft, samhällsprocess Plats, drivkraft, samhällsprocess Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar regional uveckling? Redovisning från seminariedagar i Uppsala 22 23 oktober 2003 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:7

Läs mer