LÄRARHANDLEDNING FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ENTREPRENÖR PÅ 80 MINUTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRARHANDLEDNING FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ENTREPRENÖR PÅ 80 MINUTER"

Transkript

1 LÄRARHANDLEDNING FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ENTREPRENÖR PÅ 80 MINUTER

2 Om materialet Den här lärarhandledningen är framtagen av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Syftet med materialet är att inspirera och ge förslag till hur teaterföreställningen Från utanförskap till entreprenör på 80 minuter kan användas i undervisningen. Syftet med föreställningen är att öppna upp för diskussioner kring en rad ämnesområden. Den väcker frågor om moral, etik, om att välja riktning i sitt liv, om status och om ansvar men leder även in på frågor om svensk säkerhets- och utrikespolitik, historia och vapenexport. Målsättningen med lärarhandledningen är att skapa möjlighet för eleverna att bearbeta känslor och tankar efter föreställningen. Diskussionerna kan lätt knytas till aktuella händelser i omvärlden och till elevernas egna erfarenheter och upplevelser. På kan du hitta mer information, länkar och material. Där kan du också läsa mer om Svenska Freds. I den här lärarhandledningen finns tips på övningar kopplade till olika ämnesområden. Det finns också hänvisningar till läroplanerna för högstadiet 7-9 (lgr 11) och gymnasiet (GY11) för ämnena svenska, samhällskunskap och religionskunskap. Mål som berörs för respektive ämne kan du läsa mer om i bilagan till lärarhandledningen. Övningarna kan även kopplas till kunskapsmålen i andra ämnen, som geografi, historia, bild och drama. Om känslorna blir för starka under föreställningen Målet med föreställningen är att väcka känslor. Det har hänt att elever lämnat rummet i protest då de trott att det varit en riktig föreläsning. Utse en lärare som ansvarar för att gå efter eleven, berätta att det är en föreställning och be den komma tillbaka och se fortsättningen om det händer (så klart utan att avslöja hemligheten för de andra). DIREKT EFTER FÖRESTÄLLNINGEN Bearbetning genom kortskrivning (40-60 minuter) Föreställningen väcker i regel en hel del känslor hos eleverna. Det finns en poäng i att låta de skriva av sig och sortera sina tankar. Eleverna skriver enskilt ned sina intryck från föreställningen. Dessa kan sedan diskuteras i mindre grupper för att sedan ventlieras i helklass. 1. Beskriv i tio meningar vad föreställningen handlade om. Tänk på att beskriva så att en person som inte var där skulle förstå. 2. Vilka var Patriks (entreprenörens) budskap och huvudargument? 3. Vilka var Ellinors (aktivistens) budskap och huvudargument? 4. Vad kände du när du såg föreläsningen? 5. Hur kändes det när du förstod att föreläsningen egentligen var en teater? 6. Resonera kring citatet: Om inte jag tar kakan så gör någon annan det. Uppmana de elever som använder Facebook att gå med i facebookgruppen Futep80m för att diskutera föreställningen med lärare och elever från andra skolor. Läs mer om gruppen i slutet på lärarhandledningen.

3 FÖRDJUPNING Följande förslag på fördjupningsuppgifter kan göras enskilt eller sättas ihop till en temadag eller ett längre projektarbete utifrån olika ämnesområden. Skriv ett brev Eleverna skriver var sitt brev till en aktör i vapenexportdebatten. De uppmanas formulera sina känslor, åsikter och frågor efter att ha sett föreställningen. Uppmana till perspektivbyten och pro/kontraresonemang. De kan själva välja om de vill skicka breven. Breven kan till exempel riktas och skickas till: 1. Någon av de ministrar som är ansvariga för vapenexporten i Sverige. Handelsminister Ewa Björling Utrikesdepartementet Gustav Adolfs torg Stockholm 2. VD:n för några av de största vapenföretagen i Sverige Saab AB Håkan Buskhe P.O. Box Stockholm Utrikesminister Carl Bildt Utrikesdepartementet Gustav Adolfs torg Stockholm BAE Systems AB Lena Gillström BAE Systems AB Karlskoga 3. En fredsaktivist som suttit i fängelse för att ha genomfört civila olydnadsaktioner mot svenska vapenfabriker. -Martin Smedjeback -Annika Spalde Aktivisterna tillhör nätverket Avrusta: 4. Svenska Freds, en fredsorganisation som arbetar politiskt mot vapenexporten. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Att. Linda Åkerström Polhemsgatan Stockholm Breven till Martin och Annika skickas till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som skickar dem vidare. Märk kuverten tydligt Till Martin Smedjeback eller Till Annika Spalde. DRAMA Etiska diskussioner med inslag av forumteater Eleverna delas in i mindre grupper och får en av nedanstående frågeställningar att arbeta med. Diskussiongrupper. Gruppen skriver ned hur diskussionen gick och vilka argument och åsikter som kom upp. Grupperna redovisar sina arbeten för varandra samt öppnar upp för diskussion och frågor. Forumteater. Varje grupp diskuterar sin frågeställning och använder diskussionen som underlag för en kort teaterscen/sketch. Scenen ska mynna ut i en öppen fråga som sedan diskuteras med de övriga grupperna i klassen. 1. Entreprenören Patrik upplever att han kommer från ett utanförskap och nu har nått framgång. Hur ställer ni er till hans val? 2. Mycket av det vi gör får konsekvenser för andra, ibland långt ifrån oss eller långt fram i tiden. Är det möjligt att hela tiden ta ansvar för konsekvenserna av sina val i samhället? Vilka frågor är vi som individer ansvariga för och vilka beslut ska staten ta? Fundera till exempel kring användningen av tobak, kaffe och flygresor samt individens delaktighet och ansvar för vapenexporten. 3. I glesbygden kan det vara svårt att få jobb, speciellt där det främst finns en stor arbetsgivare. Hur ska man tänka om det enda jobb som finns att få är på ett ställe som man själv tycker är omoraliskt, till exempel en vapenfabrik? 4. I vilken utsträckning ska man ta hänsyn till etik och moral när man väljer jobb? Var går din gräns?

4 Ta reda på mer om Sveriges vapenexport Arbeta med vapenexporten som utgångspunkt för att studera svensk debatt och politik. 1. Börja med en enkel undersökning. Låt eleverna göra en liten undersökning bland allmänheten om Sveriges vapenexport. Det kan vara en bra ingång i arbetet med att ta reda på mer om vapenexporten. Arbeta i par eller mindre grupper och låt eleverna gå ut och fråga fem till tio personer på gatan om vad de känner till om och anser om svensk vapenexport. Förslag på frågor: Säljer Sverige vapen till andra länder? JA/NEJ Kan du ge exempel på något land som Sveirge säljer vapen till? Känner du till något vapen som Sverige säljer till andra länder? Anser du att det är ok att Sverige exporterar vapen till andra länder? JA/NEJ Sammanställ gruppernas resultat och diskutera de slutsater som kan dras av undersökningen. Var det många som kände till Sveriges vapenexport? 2. Sök information från flera olika källor. Ta reda på hur Sveriges vapenexport ser ut och vem som beslutar om vapenexporten. Välj att arbeta med en eller flera av nedanstående uppslag: Vad tycker de svenska riksdagspartierna om vapenexporten? Är vapenexporten en viktig fråga? Använd internet och sök på partiernas hemsidor. Enligt svenska riktlinjer som finns för vapenexport bör krigsmaterielexport inte godkännas till: -stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, -stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt, -stat som har inre väpnade oroligheter, eller till -stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor när tillstånd till vapenexport ges står det. EU-riktlinjer säger också att Sverige ska ta hänsyn till om exporten påverkar utvecklingen i mottagarlandet negativt genom att ta resurser till militära investeringar som behövs till annat. Ändå sålde Sverige 2013 krigsmateriel till exempel till Saudiarabien, Pakistan, Indien, Förenade Arabemiraten och Singapore. Går det att finna något svar på varför? Sök på regeringen hemsida. Kontakta politiker. Googla vapenexport, krigsmaterielexport och försvarsmaterielexport. Skiljer sig resultaten? Hur? Vilka källor dyker upp för respektive begrepp? Vad skiljer dem åt och varför tror du att vissa väljer att använda försvarsmaterielexport istället för krigsmaterielexport eller vapenexport? Hur värderar du källorna som du får upp i din sökning? Gör en källkritisk granskning. Läs och recensera serieboken En hjälpande hand av Fredrik Quistbergh, Fabian Göranson och Lars Krantz. På sidan under fliken länkar finns länkar till en rad olika debattartiklar om svensk vapenexport, skrivna av debattörer, organisationer, företagsföreträdare, generaldirektörer och ministrar. Läs två eller fler av artiklarna och jämför språkbruk och argumentation. Hur försöker debattörerna övertyga om att de har rätt? Är de trovärdiga? Är de faktauppgifter de använder trovärdiga? BILD Powerpoint-galleri (grupparbete) Gör ett bildspel med minst fem och max tio bildrutor med text till. Texten kan vara faktauppgifter, kommentarer eller någonting annat som ni vill säga om bilderna. Bilderna ska berätta en historia med en början, mitten och slut där budskapet klart framgår. Arbeta med svartvita foton som tas med era mobiltelefoner. Utgå från ett nyckelord/känsla, till exempel rädsla, framgång, vanmakt, förlust, styrka, makt, besvikelse, avund, solidaritet, rättvisa. Berätta sedan en historia med utgångspunkt från de två karaktärerna Patriks och Ellinors berättelser och ert nyckelord/känsla. Arbetsgång: 1. Diskutera och välj nyckelord/känsla i er grupp. 2. Vad i föreställningen förknippar ni känslan eller ordet med? 3. Skissa på bildlösningar och textförslag på bildmanuspapper. Sök reda på fakta som ni behöver. 4. Visa ert bildmanus och er planering av arbetet. 5. Fotografera er bildserie. 6. Lägg in era bilder i Powerpoint och lägg till text. Ni kan även lägga till musik om ni vill.

5 BILD Collage Gör ett collage med foto, kolteckning och faktaruta. Faktarutan ska knytas till en aktuell konflikt där det förekommer svenska vapen. På finns ett urval av de länder där svenska vapen finns. Kompletterande källor kan vara till exempel Säkerhetspolitik.se: och Uppsala Conflict Database (engelska): Arbetsgång: 1. Välj en känsla/nyckelord exempelvis förtvivlan, makt, hat, rädsla, gemenskap, rikedom, rättvisa, splittring, historia, familj. 2. Arrangera och gestalta en scen som beskriver ditt nyckelord/känsla. 3. Fotografera din gestaltning med exempelvis mobiltelefon. 4. Gör en kolteckning som förstärker/konkretiserar känslan/nyckelorden i en väpnad konflikt/krig. 5. Gör en forskningsruta där du skriver om en konflikt som existerar i välden idag och där det finns svenska vapen. Citatlådan Här nedan presenteras ett antal citat från personer i vapenindustrin, aktivister och andra. Skriv av eller klipp ut citaten och lägg dem i en låda. Dra sedan citatlappar som läses upp. Klassen skriver kort på följande frågeställningar: -vad känner du när du hör det här citatet? -vem tror du skulle kunna säga så här? -vad tror du personen menar? Låt sedan eleverna diskutera sina svar parvis. Avsluta med att låta olika par redovisa vad som har kommit upp i diskussionen. I fall där systemet har stor betydelse för det svenska försvaret såsom JAS 39 Gripen, ubåtar och radarsystem väger de försvarspolitiska skälen särskilt tunga. (Andreas Ekman Duse, Inspektionen för strategiska produkter) Det är klart de kan komma till användning. Världen är sådan. Det förekommer väpnade konflikter. Jag har förståelse för fredsrörelsen. Det vore bättre om det inte fanns krig. Men historien är sådan (Saabs dåvarande VD Åke Svensson) Många svenskar lever i tanken att Sverige alltid har varit ett fredligt land och är det. Men det är vi inte. Vi beväpnar krig. Någon gång måste politikerna ta sig en funderare ifall det här verkligen är det Sverige ska vara bäst på i världen. (Svenska Freds ordförande Anna Ek) Effekterna var förödande. Det fanns ingen anledning att söka efter överlevande. Det kan inte ha varit mer än bitar kvar på det avståndet. Fyra missiler, döda Det är en köttkvarn. (Den amerikanske soldaten Alexander D. King om att använda flechetteammunition tillverkad av Saab Bofors Dynamics i kriget i Afghanistan) Sverige måste kunna ha kapaciteten att försvara sitt territorium och försvara de demokratiska värden som vi står för. Och då är det fel om vi skulle förvägra andra samma möjlighet. (Tomas Samuelsson, Affärsenhetschef för Saab Bofors Dynamics) Vi har ett regelverk i Sverige och det följer vi (Tomas Samuelsson, Affärsenhetschef för Saab Bofors Dynamics) Du kan inte kontrollera alla, allt du kan oroa dig över är ditt samvete. Om du kan stå för att ditt jobb orsakar död, lidande och förstörelse, må det vara så. Men om du inte kan bära det, gör det inte (Paul Anderson, Irakveteran som dödat fem personer med ett svensktillverkat vapen och som ångrar sig). Jag har varit med och testskjutit Carl Gustaf, det blir inte mycket kvar, det kan jag säga dig. Och vi har haft folk här från US Army och från bland annat Indien, som det är mycket försäljning till. Jag behöver inte säga vilka andra länder. Amerikanarna sa att Carl Gustaf är»very good, very good«att använda i exempelvis Afghanistan. (Bo Semmelhack, f.d. fabriksarbetare på Bofors) Det är inte så att världen saknar pansarvärnsrobotar. Hade läget för mänskliga rättigheter varit bättre för att de köpte franska i stället? (Utrikesminister Carl Bildt) Försvarsindustrin skulle kunna ersättas av andra högteknologiska industrier, som medicin, om staten gick in som stark uppköpare (Gunnar Eliasson, professor emeritus vid Kungliga tekniska högskolan) På under fliken länkar finns källhänvisningar till citaten.

6 GEOGRAFI Världskartan Eleverna gör eller använder en befintlig världskarta och märker ut med nålar och snöre var i världen Sverige har exporterat vapen och krigsmateriel. Eleverna skriver korta texter om dessa platser samt redovisar för varandra. Till exempel skulle eleverna kunna göra en fallstudie på år En lista på de länder dit Sverige exporterade år 2012 finns i regeringens skrivelse för strategisk exportkontroll som du hittar här i tabell 7 på sidan 39 (högerkolumnen faktisk export ): Facebook-grupp I gruppen kan elever och lärare diskutera med andra som sett föreställningen. För att inte avslöja upplägget för andra som kan komma att se föreställningen är gruppen stängd och medlemmar behöver godkännas av en administratör. För att gå med i gruppen och börja diskutera med andra, gå in på och be om att få bli medlem. Svenska Freds Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för stabil fred mellan grupper och länder i världen. Svenska Freds ser som sin uppgift att utveckla och sprida kunskap om orsaker till krig och rustningar och om en alternativ freds- och säkerhetspolitik. Vi tror att hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld och utgår från att människor kan och vill leva i fred och deras levnadsomständigheter främjar det. Svenska Freds bildar opinion, påverkar politiker och stödjer och samarbetar med fredsorganisationer i Afghanistan, Burma och Tjetjenien. Svenska Freds har ca 8000 medlemmar och organisationens intäkter kommer framför allt från fem håll: medlemsintäkter, gåvor, statligt verksamhetsstöd, olika projektbidrag samt räntor och utdelningar från finansiella tillgångar. Detta teaterprojekt genomförs med stöd från Forum Syd: www. forumsyd.se. Om föreställningen Manus och regi: Stina Oscarson, fritt efter serieboken Enhjälpande hand av Fredrik Quistbergh, Fabian Göranson och Lars Krantz.

Aktionstips. för en värld utan vapen FREDS KRISTNA R Ö R E L S E N

Aktionstips. för en värld utan vapen FREDS KRISTNA R Ö R E L S E N Aktionstips för en värld utan vapen KRISTNA FREDS R Ö R E L S E N Detta har finansierats med stöd från Svenska missionsrådet, Sida och Folke Bernadotteakademien. SMR, Sida och FBA delar inte nödvändigtvis

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Svensk vapenexport till Saudiarabien

Svensk vapenexport till Saudiarabien Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA22 VT13 Handledare: Maria Strömvik Svensk vapenexport till Saudiarabien En granskning av skillnaderna mellan regelverk och reell politik inom svensk

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT Pengar i handen År 2011 tog Svenska kyrkan fram antologin Pengar i handen tillsammans

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

#MINFLYKT riksteatern.se/minflykt

#MINFLYKT riksteatern.se/minflykt #MINFLYKT riksteatern.se/minflykt LÄRARHANDLEDNING FN:s definition av en flykting: En person som lämnat sitt hem och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på etnicitet,

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning Lektionsupplägg Pedagogiskt material (O)mänskligt Innehållsförteckning Kapitel 1 Materialets form och innehåll... 3 Hur ska materialet användas?... 3 Hur är det uppbyggt?... 3 Till vem riktar sig materialet?...

Läs mer

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

MÖDAN. Medlingsinstitutet

MÖDAN. Medlingsinstitutet R Ö F N Ö L MÖDAN g n n d i d e n l h r a l ära Medlingsinstitutet lön för mödan kapitelx 1 INLEDNING Om materialet Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge gymnasieungdomar i alla utbildningsprogram

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Media Smart 4-61. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 4-61. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 4-61 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

-LÄRARHANDLEDNING TILL FILMEN TOBAKENS BARN

-LÄRARHANDLEDNING TILL FILMEN TOBAKENS BARN INTRODUKTION -LÄRARHANDLEDNING TILL FILMEN TOBAKENS BARN Filmen Tobakens barn tar upp tobaksproblematiken ur ett på många sätt nytt perspektiv. I och med att bruket av tobak stadigt gått ned i västvärlden

Läs mer

Inspirationsmaterial för arbete med teaterföreställningen. [Utan Titel] och tematiken däri

Inspirationsmaterial för arbete med teaterföreställningen. [Utan Titel] och tematiken däri 1 Inspirationsmaterial för arbete med teaterföreställningen [Utan Titel] och tematiken däri En teaterföreställning är ett bra tillfälle för gruppen att samlas kring en gemensam upplevelse. Det är också

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Sara och Mia Olsson KOLLEKTIVET. Kollektivet ett spel om inflytande. Britta Lindberg. Malin Lu. Fam Johansson. Johan Hellqvist

Sara och Mia Olsson KOLLEKTIVET. Kollektivet ett spel om inflytande. Britta Lindberg. Malin Lu. Fam Johansson. Johan Hellqvist Tobias Andersson Britta Lindberg Fam Johansson Alfred Aksal & Lina Bäcklund Sofia van Beek Malin Lu KOLLEKTIVET Sara och Mia Olsson Johan Hellqvist Kollektivet ett spel om inflytande Kollektivet ett spel

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren

Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren Västbanken, Gaza, Israel, Palestina, Betlehem. Geografiska namn som förknippas med konflikter och krig. Öka elevernas förståelse för internationella

Läs mer

Brott och Straff Nu och då

Brott och Straff Nu och då LÄRARPROGRAMMET Brott och Straff Nu och då En studie av hur elever i årskurs åtta upplever en historisk upplevelsedag Författare: David Gustafsson & Linda Pros Examensarbete 15 hp Avancerad nivå Höstterminen

Läs mer