Vårdens entreprenörer. Mars 2013 Av Nima Sanandaji

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdens entreprenörer. Mars 2013 Av Nima Sanandaji"

Transkript

1 Vårdens entreprenörer Mars 2013 Av Nima Sanandaji

2 En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska metoder för att arbeta med kvalitet. Vi behöver bli bättre på att mäta, jämföra, utvärdera och åtgärda. Därför driver Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas Riksförbund det gemensamma programmet Framtidens vård, skola, omsorg som ska syfta till att stärka och vidareutveckla kvalitetsarbetet och kvaliteten inom välfärden. Inom programmet arbetar man med tre huvudspår: För mer information om programmet kontakta Stig Orustfjord, projektchef, på eller

3 Innehåll Inledning Betydelsen av icke-teknologiska innovationer i vården... 8 Devi Shetty sjukvårdens Henry Ford.. 9 Cyrus Massoumis sajt möjliggör bättre matchning av vårdens resurser Entreprenörer och intraprenörer driver på telemedicin Hinder och möjligheter för entreprenörskap i vården Referenser

4 4

5 Inledning Sverige har en av världens friskaste befolkningar, vilket bland annat manifesterar sig i ovanligt lång livslängd. 1 En viktig anledning är att kvaliteten på den svenska sjukvården är hög jämfört med i omvärlden. 2 En studie drar slutsatsen att Sverige utmärker sig som Europas mästare på medicinska utfall tack vare att de behandlingar som utförs i regel fungerar väl. 3 Dessutom har allmänheten starkt förtroende för sjukvården. 4 Samtidigt finns goda skäl att inte slå sig till ro. Fokus måste läggas på att verka för förbättring. Det är en utmaning att nå målsättningen om god vård under en tid då befolkningen blir allt äldre. För att lyckas gäller det inte bara att spendera tillräckliga resurser, utan också att främja innovationer som möjliggör högre kvalitet och bättre kostnadseffektivitet. Under senare tid har samhällsdebatten kommit att fokusera på problem snarare än möjligheter när det kommer till att vidareutveckla vården. Självklart är det viktigt att rikta blickarna mot det som fungerar bristfälligt. Men minst lika viktigt är att ha konkreta visioner om hur vården kan bli bättre. Entreprenörskap kan spela en viktig roll i det sammanhanget. Innovationer associeras vanligtvis nära med entreprenörskap. Anledningen är att forskningen och erfarenheten visar på en tydlig koppling mellan dessa två fenomen. 5 Ökad nivå av entreprenörskap, liksom ökade investeringar i entreprenöriella företag, har visat sig påtagligt öka mängden innovationer i ekonomin. 6 Som de svenska ekonomerna Magnus Henrekson och Dan Johansson har noterat i en forskningssammanfattning så står en liten andel av de mest framgångsrika företagen för en omfattande del av tillväxten och jobbskapandet i ekonomin. Dessa företag står också för en betydande del av de nya innovationer som lanseras. 7 Forskare har pekat på att det finns en tydlig möjlighet för entreprenörer att, genom att introducera olika innovationer, utveckla också sjukvården. 8 Frank Phillips och Andrew Garman har exempelvis framfört att entreprenörskap i vården är ett fenomen som fått relativt lite uppmärksamhet. Samtidigt är potentialen stor för entreprenörskap att utveckla vården om möjligheterna till att införa innovativa lösningar stärks. 9 Kristina Guo har pekat på att entreprenörer utöver att införa innovationer kan främja vården också på andra sätt. Det inkluderar genomförandet av investeringar samt att identifiera och realisera möjligheten att via olika förändringsprocesser stärka organisationers konkurrenskraft. 10 I boken Regulating entrepreneurial behaviour in European health care systems ger olika forskare sin syn på möjligheten att främja sjukvården i Europa genom ökade inslag av entreprenörskap. En samlad bild som framförs är att entreprenörskap är en viktig mekanism för att driva fram förbättringar, även om förutsättningarna att på bästa sätt stimulera nyskapande företagande inom ramen för offentlig finansiering och reglering av vården kan vara komplex. 11 Som diskuteras i denna rapport är entreprenörernas bidrag till vården allt annat än bara en teoretisk fråga. Redan idag utvecklas vården runtom i världen genom nyskapande lösningar som drivs igenom av framgångsrika företagare med en vilja till förändring. Faktum är att flertalet av de mest uppmärksammade entreprenörerna i vår tid verkar just inom vårdsektorn. Framgångsföretagare i alltifrån Indien till Kanada lyckas skapa mervärde för patienterna, vårdpersonalen och samhällsekonomin genom att introducera nya tekniker och arbetsmetoder. Det finns goda skäl att rikta blickarna mot vårdens entreprenörer, eftersom de visar på den förändringspotential som finns. Entreprenörskap handlar i regel om att antingen lansera nyckelinnovationer eller omsätta existerande idéer bättre än andra hittills har gjort. I båda fallen kan entreprenörer inte bara skapa framgångsrika verksamheter, utan dessutom agera som förebilder för andra. Det är i regel svårt och riskabelt att vara först med att införa nytänkande förändringar. När en verksamhet väl lyckas tenderar konkurrenterna att efterhärma framgången. Entreprenöriella verksamheter kan genom att vara först med innovationer agera som katalysatorer för förändring i hela branscher. Denna rapport lyfter fram konkreta exempel på framgångsrika entreprenörer som skapat förnyelse i vården. En viktig insikt är att förändring i vården kan ta sig olika former. Vissa framgångsföretagare kan lyckas genom att lansera nya teknologier. Andra kan nå framgång genom att implementera smarta arbetssätt eller kombinera arbetssättsinnovationer och tekniska innovationer. Det är viktigt att inte bara rikta fokus mot entreprenörer, utan också på intraprenörer personer som skapar förändring inom ramen för existerande privata och offentliga verksamheter. Genom att lära oss mer om de entreprenörer och intraprenörer som driver på förändring i vården kan vi förhoppningsvis stå bättre rustade för att stimulera den framtida utvecklingen. 1 Något som illustreras av att den förväntade livslängden vid födseln är nära två år längre än i det genomsnittliga OECD

6 Ernst & Young utnämnde i slutet av 2012 Massi Joe Kiani, en elektrisk ingenjör med iransk bakgrund, till årets entreprenör. Det prestigefyllda priset delades ut med motiveringen att Kiani har revolutionerat hälsosektorn genom sitt arbete med att skapa en ny generation sensorer. 12 Kiani började tidigt arbeta med hälsosensorer i ett litet företag, där han klättrade till positionen som vd. År 1989 investerade han sina personliga besparingar och ett banklån på dollar i att grunda det egna företaget Masimo. Verksamheten gick till en början ut på att den unga ingenjören arbetade i sitt garage med att utveckla nya instrument. Målsättningen var att ta fram nya sensorer, som kunde fästas på exempelvis fingertoppen och följa olika tecken på patienternas hälsotillstånd. 13 meter som utvecklats av hans företag Masimo. Bilden togs år 2007, och visar den :e pulsozximeter som Masimo producerat. Foto: Masimo Genom att realisera denna målsättning har företaget med tiden nått stor framgång. Bland annat har Masimo tagit fram nya pulsoximetrar. Instrumenten baseras på en tidigare existerande teknik som möjliggör mätning av hemoglobinvärdet. Förändringar av värdet kan signalera att patientens hälsa är på väg att bli bättre eller sämre. Exempelvis kan instrumenten göra det möjligt att snabbare upptäcka blödningar, vilket ökar patienternas chanser till överlevnad. Informationen möjliggör också att avgöra när blodtransfusioner är nödvändiga och när de inte är det. När tidigare generationer av pulsoximetrar användes var majoriteten av de larm som vårdpersonalen mottog falska, och berodde således inte på att patientens faktiska värden hade förändrats. 14 Trots att sensorerna var lovande i teorin så var de alltså inte lika användbara i praktiken. Den nya generationen pulsoximetrar har gjort det möjligt att bättre mäta de faktiska värdena. I det sammanhanget har den teknik som Masimo lanserat spelat en viktig roll. En vetenskaplig studie har exempelvis visat att sensorer framtagna av företaget har varit bättre än konkurrerande sensorer på att undvika felmätningar. 15 Ernst & Young motiverade utnämningen av Massi Joe Kiani till årets entreprenör med att hans företag bidragit till framtagande av teknologi som omvandlat hälsovården, och som inte skulle existera idag om det inte vore för Kianis entreprenöriella verksamhet. Tack vare framgångarna har företaget vuxit till att anställa personer. 16 Halle Tecco medgrundade den innovativa acceleratorn Rock Health, och hyllas därför bland annat av Forbes som en framgångsrik ung entreprenör. Foto: Flickr, fotograferad av IntelFreePress Exemplet med Kiani illustrerar betydelsen av entreprenörskap. Redan tidigt demonstrerade den unga ingenjören en talang för att arbeta med sensorer till vården. Men istället för att verka i ramen för existerande verksamheter valde han att satsa på eget företagande, för att kunna realisera sin potential fullt ut. Kiani har inte bara haft ett viktigt ansvar för att leda företaget och finna investeringar, utan också för det faktiska arbetet med att skapa den nya tekniken. Den tekniska utvecklingen hade sannolikt skett i ungefär samma riktning även om Kiani nöjt sig med att arbeta som ingenjör i tidigare existerande verksamheter. Eller för den delen om han inte hade funnits. Andra entreprenörer skulle sannolikt drivit på likartade framsteg. Däremot kan vi förvänta oss att utvecklingen i så fall hade skett långsammare. Vården skulle ha behövt vänta längre på att dra nytta av smartare sensorer, vilket skulle ha inneburit att patienterna inte kunnat erbjudas lika god hjälp. Det finns ett flertal exempel på entreprenörer som genom att ta fram nya tekniker främjar en smartare och bättre vård. I slutet av 2011 lyfte exempelvis tidskriften Forbes fram Halle Tecco som, trots att hon vid den tiden bara var 29 år gammal, hade lyckats skapa en så kallad accelerator för digital hälsa. 17 6

7 Tecco grundade nyligen företaget Rock Health tillsammans med partnern Nate Gross. Affärsidén går ut på att hjälpa företag som arbetar med IT i hälsosektorn att snabbt skala upp sin verksamhet. Konkret sett erbjuder Rock Health rådgivning, kontaktskapande och investeringar för att accelerera tillväxten av små framgångsrika verksamheter. Enligt Forbes har det entreprenöriella företaget varit först med att applicera det nytänkande konceptet med en accelerator på IT i hälsosektorn. 18 Under 2012 utnämndes Tecco som en av de tolv entreprenörer som återuppfann hälsovården av CNN. 19 Halle Tecco och Massi Joe Kiani är två entreprenörer som förnyar vården genom att främja teknologiska innovationer. Det finns många andra exempel på hur såväl nya som etablerade företag genom tekniska lösningar skapar ett lyft för vården. Robotiserad kirurgi, nya proteser, artificiellt odlade organ, artificiella muskler och bandage som byter färg på basis av små temperaturförändringar är några exempel på de tekniska lösningar som kan förnya vården. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att dessa teknologiinriktade entreprenörer bara står för en del av innovationskraften inom vården. Runtom världen finns också många nyskapare som förbättrar vården med utgångspunkt i nya organisationsformer. Det finns också många entreprenörer som skapar mervärde genom att omsätta smartare strategier för att utnyttja den existerande tekniken. 12 kategorin life sciences, som inkluderar företag vars verksamheter på olika sätt påverkar människors hälsa och välbefinnande. 13 Ibid Ibid. 19 7

8 Betydelsen av icke-teknologiska innovationer i vården Vanligtvis associeras begreppet innovationer med just nya teknologier, som i sin tur omsätts i nya produkter och tjänster. Perspektivet är självklart högst relevant i vården. Under det senaste århundradet har vår hälsa förbättrats markant tack vare att nya mediciner och betalningsmetoder kunnat bota eller åtminstone mildra en rad sjukdomar som läkare och annan vårdpersonal tidigare hade svårt att åtgärda. 20 Samtidigt är begreppet innovationer betydligt bredare än ny teknik. Många innovationer är i grunden icke teknologiska. Framförallt under senare tid har insikten ökat om att innovationer i större utsträckning än vad som tidigare antogs sker inom tjänstenäringar, inklusive vården. Tjänsteverksamheter kan vara innovativa genom att de utnyttjar den existerande tekniken på ett smartare sätt, förbättrar arbetsprocesser eller involverar brukarna i den skapande processen. 21 Traditionell innovationsforskning har länge underskattat tjänstesektorns förmåga till förnyelse. En central anledning är att tjänsteverksamheter i regel inte strukturerar sin verksamhet så att innovationer tas fram i specifika forskningsavdelningar. Istället växer de fram som en del av arbetet med att förbättra den generella verksamhetsmodellen. 22 I tillverkningsindustrin tas innovationer fram i särskilda avdelningar. Forskningen visar att bara en liten del av tjänsteföretagen, framförallt kunskapsintensiva företag som arbetar med modern teknik, utgår ifrån liknande innovationsprocesser. Hos merparten av tjänsteverksamheterna växer innovationerna gradvis fram, i takt med den övergripande organisationsutvecklingen. 23 Tjänsteinnovationer är i regel mindre synliga än tekniska innovationer. En ny medicinsk sensor är enkel att visa upp. Nya rutiner i vården som leder till att patienters försämrade hälsa tidigare åtgärdas är svårare att synliggöra. Den senare arbetssättsinnovationen kan dock ha lika positiva effekter på förmågan att hjälpa patienterna. Ett sjukhus som köper ny utrustning investerar därmed i fysisk kapital som i regel enkelt kan kvantifieras. Ett sjukhus som investerar i att öka medarbetarnas kunskaper kan göra en lika värdefull satsning. Men trots att den senare investeringen i humankapital kan stärka sjukhusets arbete är det helt enkelt svårare att mäta. Därmed blir den också lättare att missa eller underskatta för den som studerar förbättringspotential i vården. 24 Halle Teccos accelerator för IT inom vården, som nämndes i förra avsnittet, kan i grunden sägas vara en icke teknologisk form av entreprenörskap. Detta påstående kan verka paradoxalt, då fokus för acceleratorn är just teknik. Men Tecco och hennes kollega lyfts fram som entreprenörer tack vare att de skapat en för vården unik organisationsform. Så kallade acceleratorer är verksamheter som går ut på att erbjuda nya företag hjälp med att växa snabbare. De kan sägas vara en modifierad form av affärsinkubatorer. Till skillnad från inkubatorer, vars huvudsakliga mål är att hjälpa nya företagare att komma igång med sina verksamheter, är fokus för acceleratorerna att hjälpa företag som redan kommit igång att fortsätta utvecklas. Rock Healths affärsidé går således ut på att ge företag som är inriktade på teknologi i vården en form av hjälp som de tidigare inte kunde få. Halle Teccos och hennes kollegas egna entreprenörskap är därmed i grunden icke teknologisk, även om de företag som de hjälper är teknologiinriktade. Forskningen pekar alltmer på att innovationer uppstår i komplexa miljöer, där nya sätt att organisera en verksamhet, nya tjänster och nya varor i regel samverkar till att skapa utveckling. 25 IT företag är i sig bra exempel på detta. Framstegen inom IT handlar i regel om att kombinera ny teknik med nya tjänster. Det är exempelvis lätt att se på iphones som en i grunden teknologisk utveckling, då det ju rör sig om en minidator med tryckkänslig skärm som kan användas som en telefon. Samtidigt baseras iphones framsteg i stor utsträckning på de kringtjänster som kopplas till dem. Exempel på detta är att Apple väljer ut lämpliga appar som läggs ut på Appstore samt förstås att telefonitjänst och mobil tillgång till internet erbjuds till de som köper mobiltelefoner. Utan dessa tjänster skulle de sofistikerade telefonerna inte vara särskilt användbara. Samma resonemang stämmer in också på många andra IT innovationer. Också i vården bygger potentialen med IT teknik huvudsakligen på att skapa ett samspel mellan nya tekniska verktyg och nytänkande sätt att utnyttja dem på. Det finns goda skäl att främja kunskap om innovationsprocesser, inte minst i just vården. En undersökning från Vinnova visar att också många som själva arbetar med att införa tjänsteinnovationer i offentligt finansierade verksamheter som vården är främmande för begreppet tjänsteinnovation. 26 I sammanhanget finns goda skäl att rikta blickarna mot vårdentreprenörer som lyckats skapa tydlig förbättring genom just tjänsteinnovationer. Deras historier kan nämligen utöka vår kunskap om hur nya sätt att organisera och leverera vårdtjänster kan driva utvecklingen

9 Devi Shetty sjukvårdens Henry Ford Givet att så mycket av utvecklingen sker i den rika världen riktar vi sällan blickarna mot utvecklingsländerna för att leta efter entreprenöriella verksamheter. När det kommer till vården finns dock goda skäl att hämta inspiration från utvecklingen i Indien. Kanske just eftersom resurserna till vården är begränsade där har innovativa koncept vuxit fram som kan tjäna som globala föredömen. En indisk vårdentreprenör som förtjänar att lyftas fram är Devi Shetty. Han föddes som det åttonde barnet i en familj som bodde i den indiska staden Mangalore. I den kulturella bakgrund som Shetty växte upp i premierades läkare högt. Redan som ung bestämde han sig därför för att en dag utbilda sig till lärare. När hans lärare i femte klass berättade om den första framgångsrika hjärttransplantationen som genomförts av en sydafrikansk kirurg beslöt sig Shetty för att bli hjärtkirurg. 27 Den drömmen realiserade han senare i livet, genom att i Indien och Storbritannien utbilda sig till läkare med specialisering på hjärtat. År 1989 började Shetty att arbeta som läkare i den indiska staden Kolkata. Där utförde han landets första hjärtoperation på ett nyfött barn. Dessutom behandlade han Moder Teresa efter att hon hade fått en hjärtattack. Samtidigt insåg den unga läkaren att många indier inte hade råd med hjärtkirurgi. Det var vanligt att patienter som hörde om priset inte ens försökte pruta ned det, utan helt enkelt gav upp tanken på att söka Shettys hjälp. 28 Devi Shetty insåg en potential att i grunden förändra vårdens organisation, för att därmed minska kostnaden för behandlingar markant. Varför inte effektivisera vården genom att ta efter samma principer med storskalsfördelar som användes i näringslivet? Utifrån denna tanke grundade Shetty år 2001 Narayana Hrudayalaya, ett specialistsjukhus utanför Bangalore. Sjukhuset har kommit att bli världsledande i hjärtoperationer. År 2009 rapporterade Wall Street Journal till exempel att de 42 hjärtläkarna vid Narayana Hrudayalaya utförde mer än bypass-operationer. Bredvid det hyllade specialistsjukhuset, som har drygt sängar, byggde Dr. Shetty ett cancersjukhus med sängar och ett ögonsjukhus med 300 sängar. 29 Tidningen Fast Company utsåg Narayana Hrudayalaya sjukhuset till ett av världens mest innovativa företag år Motiveringen var att sjukhuset erbjöd specialistvård för en låg kostnad men till hög kvalitet. Genom att ha byggt upp världens största enskilda verksamhet inom hjärtkirurgi kunde kostnaden för öppen hjärtkirurgi pressas ned till under dollar. Enligt tidningen är detta inte bara billigt jämfört med omvärlden, utan också enbart en tredjedel eller mindre av kostnaden för en liknande operation i andra delar av Indien. 30 Devi Shetty är inte bara en framgångsrik hjärtkirurg. Genom att utnyttja fördelarna med specialisering och storskalsdrift har han också tillgängliggjort billig och kvalitativ vård för många indier. Nu är planen att skapa nya sjukbäddar runtom i Asien och Afrika. Foto: Narayana Hrudayalaya Det framgångsrika företaget erbjuder hjärtkirurgi också till västerländska patienter. För en kostnad om ca dollar får de utländska patienterna tillgång till högkvalitativ hjärtkirurgi, inklusive extrautrustade privatrum där de kan återhämta sig. Sjukhuset har också, i samarbete med den indiska regeringen, erbjudit mycket förmånliga försäkringar till Indiens fattiga befolkning. Kostnaden för vårdförsäkringarna som erbjuds är så liten som 22 cent i månaden för indiska bönder. 31 Indiens innovationsråd slår fast att Narayana Hrudayalaya framgångsrikt realiserat konceptet med en hälsostad, där stora specialistsjukhus drar nytta av fysisk närhet till varandra. Tack vare denna framgång har den entreprenöriella läkaren och hans företag genom åren belönats med en rad internationella och indiska utmärkelser. 32 År 2012 utnämndes Shetty till årets entreprenör av den indiska tidningen The Economic Times. Tidningen noterade att den indiska entreprenören med hjälp av utländska investeringar i ryggen hade som mål att skala upp sin framgångsrika verksamhet till stora delar av världen. 33 Under de kommande sju åren har Shetty som målsättning att expandera sin verksamhet, genom att skapa nya sjukbäddar i såväl Indien som andra länder i Asien och Afrika. Den indiske entreprenören menar att det faktum att verksamheten drivs med vinst möjliggör denna expansion. Enligt Devi är det bästa sättet att skala upp konceptet med billig och kvalitativ vård att driva det som en växande affärsrörelse: Välgörenhetsarbete kan inte skalas upp. Om du ger någonting gratis kommer du snart att ha slut på pengar. 34 En annan indisk innovatör som lyckats slå igenom genom att fokusera på specialisering och höga volymer är Perumalsamy Namperumalsamy. På samma sätt som Shetty har Namperumalsamy lyckats etablera sig som en av de viktigaste förnyarna i vården. Han 9

10 Perumalsamy Namperumalsamy utnämndes 2010 till en av världens mest inflytelserika personer av Time, med anledning av att han framgångsrikt implementerat effektiviteten från rullandebandprincipen i sjukvården. Därmed har läkarna i sjukhuset som han leder kunnat utföra en ögonoperation i kvarten. Foto: Aravind Eye Care System har gjort så genom att utveckla Aravind Eye Care, som inriktar sig på ögonoperationer. I likhet med Narayana Hrudayalaya grundar sig Aravind Eye Cares kärninnovation på att kombinera hög nivå av specialisering med omfattande volym. Vårdpersonalen kan genom att inrikta sig på särskilda arbetsuppgifter öka sin produktivitet. Utrustningen på sjukhuset utnyttjas såväl på dagtid som på kvällen och de linser som används tillverkas på plats. Genom att skapa en ovanligt effektiv verksamhet har Namperumalsamy inte bara lyckats pressa ned priserna. En stor del av operationerna skänks rentav bort till personer med låga inkomster. Aravind Eye Care vann Bill & Melinda Gates Foundation pris år I motiveringen noterades att sjukhuset under ett enda år besöktes av drygt två miljoner olika patienter och utförde mer än en kvarts miljon operationer. Majoriteten av patienterna behandlades antingen helt gratis eller till kraftigt subventionerade priser. 35 Wall Street Journal har beskrivit Devi Shetty som sjukvårdens Henry Ford. Samma sak kan i grunden sägas om Perumalsamy Namperumalsamy. Namperumalsamy grundade inte Aravind Eye Care, utan har utvecklat den existerande verksamheten. År 2010 utnämnde Time honom till en av världens 100 mest inflytelserika personer för att ha implementerat effektiviteten från rullandebandprincipen i sjukvården. Genom denna innovation kunde läkarna i hans sjukhus genomföra en ögonoperation i kvarten. 36 Det är talande att de två entreprenörerna beröms för att på ett radikalt sätt ha förnyat vården, genom att införa samma koncept av storskalig drift. Principen om det rullande bandet som bland annat Henry Ford implementerade har ju i mer än ett sekel etablerats och förfinats i näringslivet. Vården kan sägas ha varit långsam i att anamma denna arbetssättsinnovation. Det finns också svenska företag som genom hög nivå av specialisering har skapat förnyelse i vården. Ett exempel är Global Health Partners, som grundades Det svenska företaget driver specialistkliniker inom bland annat ryggvård, ryggkirurgi, fetmakirurgi och specialisttandvård. Vidare behandlas metabola sjukdomar samt oregelbunden hjärtrytm. 37 Företaget är, som framgår av namnet, utöver i Sverige verksamt också i en rad andra länder. Tre år efter uppstarten lyftes företaget fram av Harvard Business Review som ett exempel på hur ökad nivå av specialisering kan höja kvaliteten och stärka konkurrenskraften i sjukvården. 38 Ett sätt att främja effektivitet är att skapa stora enheter, i likhet med vad de Devi Shetty och Perumalsamy Namperumalsamy så framgångsrikt gjort i Indien. En annan metod är att skapa kedjeorganisationer. Den senare organisationsformen baseras på en rad mindre verksamheter som samarbetar med varandra och därmed drar nytta av stordriftsfördelar samt av standardiserad produktion. Båda formerna av verksamhet kan dra nytta av ett arbete med att identifiera så kallad best practice. Med det menas att identifiera det bästa sättet som en verksamhet organiseras på i lokala enheter, och försöka införa samma framgångsrika arbetsmetoder och organisationsformer i andra enheter. Forskningen visar att en central aspekt av den effektivisering som sker i ekonomin handlar just om att identifiera best practice, modifiera koncepten till den egna organisationen och verka för att framgångsrikt införa dem i olika enheter. 39 Inrättandet av tjänsteorganisationer är en innovationsform som driver utvecklingen i tjänstesektorn, något som uppmärksammats av bland annat myndigheten Tillväxtanalys. 40 Denna organisationsform har spridit sig också inom hälsovården. Ett exempel är den offentliga verksamheten Stockholms läns sjukvårdsområde, som bedriver en rad olika mindre enheter och har som målsättning att sprida best practice mellan dem. Ett annat exempel är Praktikertjänst, som bedriver småskalig verksamhet inom tandvård samt hälso- och sjukvård vid drygt mottagningar med ca anställda runtom landet. De aktieägare som gemensamt äger Praktikertjänst, och individuellt driver de olika enheterna, är formellt verksamhetsansvariga anställda i företaget. I likhet med småföretagare har de möjlighet att anpassa exempelvis löneuttag, omkostnader och investeringar till den lokala marknaden. Samtidigt kan de dra nytta av gemensamma inköp samt gemensamt finansierad central administration. 41 Danska forskare har noterat att svenska Aleris etablering av äldreomsorg i Danmark på liknande sätt har förutsatt stordrift, för att skapa effektivitet i verksamheten. Det tyder på att bolaget drar nytta av fördelarna med kedjeorganisationer. 42 De exempel som berörts i detta avsnitt illustrerar hur innovatörer genom att skapa smartare organisationsformer främjar effektivitet inom vården. En annan metod för att nå samma målsättning handlar om att skapa bättre system för att matcha vårdgivarnas kapacitet med patienternas efterfrågan Ibid. 29 Ibid Ibid. 32 National Innovation Council of India Ibid. 35 Bill & Melinda Gates Foundation Global Health Cares hemsida

11 Cyrus Massoumis sajt möjliggör bättre matchning av vårdens resurser År 2007 reste Cyrus Massoumi, son till den framgångsrika iranska handläkaren Mas Massoumi, till New York. Under flygturen plågades han av en öroninfektion, och när planet landade punkterades hans örontrumma. Cyrus berättar att han tillbringade fyra timmar och lika många dagar med att hitta en läkare som faktiskt kunde hjälpa honom och som hade en tid öppen. 43 Frustrerad av svårigheten att boka in en läkartid ringde Massoumi upp sin kollega Oliver Kharraz, som liksom honom jobbade vid managementkonsultbolaget McKinsey. Massoumi ställde den enkla frågan: varför kan man inte boka in en läkartid lika lätt som man kan boka bord på en restaurang? Kharraz, som har en läkarbakgrund, höll med om att det borde gå att skapa en tydlig förbättring. Han föreslog att de båda konsulterna skulle sluta sina jobb för att realisera drömmen om att förenkla systemet för bokning av läkartider. 44 Tillsammans med Kharraz och en tredje kollega, Nick Ganju, satsade Massoumi på att skapa den tjänst som han själv hade efterfrågat när han steg ur planet i New York. De tre kollegorna har startat företaget ZocDoc, som driver hemsidan Kärninnovationen är att skapa ett smidigt system för att matcha läkares tillgängliga tider med patienternas behov. Tidningen Fast Company lyfte fram Massoumi som en av 2012 års mest kreativa personer i näringslivet. Tidningen noterade att det bara tagit fem år för entreprenören och hans partners att attrahera 95 miljoner dollar i investeringar och skapa en hemsida som hade fler än en miljon användare per månad. Och denna volym hade nåtts när hemsidan utökats till 16 städer. Planerna är att under 2013 marknadsföra den till hela USA. 45 Som New York Times har rapporterad är Cyrus Massoumi och hans kollegor inte ensamma. En rad entreprenörer har under senare tid lanserat olika webblösningar, appar och andra IT lösningar som syftar till att förenkla och förbättra interaktionen mellan vårdmedarbetare och patienter. 46 Att skapa en hemsida där patienter snabbt kan få information om vilka läkartider som är lediga och därigenom boka in läkarbesök kan låta som en självklar idé. Varför har inte företagare redan tidigare kommit på att de därigenom bättre kan matcha vårdens lediga tider med patienternas efterfrågan, och tjäna pengar på att agera som mellanhand? Erfarenheten bakom tyder på att problemet är att vården kan vara en konservativ bransch, där nya arbetssätt ibland inte välkomnas. 47 Massoumi och hans kollegor fick kämpa hårt för att övertyga tandläkare att ansluta sig till tjänsten, och kunde först därefter övertyga tio läkare att också ingå i programmet. När de kunde visa att de första läkarna som anslöt sig drog nytta av tjänsten kunde de börja övertyga en bredare grupp läkare. Genom gradvis framgång lyckades entreprenörerna övertyga läkarkåren om att ingå ett samarbete som de till en början var mycket skeptiska till. 48 För några år sedan lanserade Handelsstudenterna Jonatan Hallenberg och Elias Nilsson en mycket snarlik affärsmodell i Sverige. De två unga entreprenörerna insåg liksom Massoumi och hans kollegor att det var möjligt att skapa bättre matchning i vården. De vände sig, återigen i likhet med Massoumi och hans kollegor, till tandvården. Hallenberg och Nilsson noterade att tandläkare ibland snabbt fick luckor i sina kalendrar, exempelvis på grund av att patienter ställt in tider som de inte hann fylla upp. 49 Samtidigt finns många, exempelvis studenter med begränsad budget och flexibla scheman, som kan anpassa sig till de tider som med kort varsel blir tillgängliga. De två studenterna lanserade ett sista-minuten system för tandläkare, som går under benämningen Standbytid. När de 15 tandläkare som till en början inlett ett samarbete med Standbytid får en avbokning registrerar de detta i sina journalsystem, som sedan överför informationen till hemsidan 50 När Cyrus Massoumi landade i New York med punkterad örontrumma tog det honom flera dagar att hitta en läkare som kunde hjälpa honom. Då fick han inspiration att tillsammans med två medgrundare skapa en tjänst som underlättar matchningen av läkare och patienter. Inom bara fem år har tjänsten fått fler än en miljon användare per månad. Foto: ZocDoc Personer som behöver tandvård kan gå in på hemsidan och söka efter de lediga tider som uppstått och som erbjuds till rabatterat pris. I likhet med ZocDoc i USA bygger konceptet således helt enkelt på förmedling av läkartid. Standbytid grundades i slutet av Dess grundare meddelar att de initiala framgångarna idag driver dem till att inkludera fler tjänster än tandläkarbesök och tandblekning, som exempelvis massage, i systemet. Inspirationen har kommit av den sista minuten tjänst som tandvården i Stockholm redan använder sig utav

VR 2012:10. Den Innovativa Vården

VR 2012:10. Den Innovativa Vården VINNOVA Rapport VR 2012:10 Den Innovativa Vården Nima Sanandaji Titel: Den Innovativa Vården Författare : Nima Sanandaji Serie : Vinnova Rapport VR 2012:10 ISBN: 978-91-86517-73-1 ISSN: 1650-3104 Utgiven:

Läs mer

Entreprenörer som går mot strömmen

Entreprenörer som går mot strömmen Nima Sanandaji Entreprenörer som går mot strömmen Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar FORES Nima Sanandaji. Civilingenjör i bioteknik från Chalmers och innehar en lic. examen

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Innovationer i vård och omsorg

Innovationer i vård och omsorg Maj 2013 Innovationer i vård och omsorg En bakgrundsstudie inom projektet Framtidens vård, skola, omsorg Rapporten är framtagen i samarbete med Christina Johannesson, Therese Olmsäter, Marcus Stevens,

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG. Puff. använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y

IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG. Puff. använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y Puff använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG Möjligheter och hot IT är en av Uppsalas

Läs mer

design research #1.12 Bättre hälsa med mer design REspektingivande reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

design research #1.12 Bättre hälsa med mer design REspektingivande reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign design reportage research #1.12 swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign REspektingivande Design center Bättre hälsa med mer design Swedish Design Research Journal ges ut

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

RAPPORT 2015:2 OSÄKRA NU HOTAS JOBBEN I VÄLFÄRDSBRANSCHEN

RAPPORT 2015:2 OSÄKRA NU HOTAS JOBBEN I VÄLFÄRDSBRANSCHEN RAPPORT 2015:2 100 000 OSÄKRA NU HOTAS JOBBEN I VÄLFÄRDSBRANSCHEN 2 100 000 OSÄKRA DET ÄR MYCKET SOM STÅR PÅ SPEL OMKRING 100 000 PERSONER I HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM UPPSALA ARBETAR I PRIVATA VÄLFÄRDSBOLAG.

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Kvinnors karriärer och arbetstid

Kvinnors karriärer och arbetstid Kvinnors karriärer och arbetstid NIMA SANANDAJI Kvinnors karriärer och arbetstid NIMA SANANDAJI Inledning Kvinnors framsteg inom utbildning, arbetsmarknad och företagande utgör en av de främsta globala

Läs mer

Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD. En bok om statligt stöd till näringslivet

Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD. En bok om statligt stöd till näringslivet Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD En bok om statligt stöd till näringslivet INNEHÅLL KAPITEL SIDAN 1. Inledning: Syfte och ambition 6-7 2. Stödens historik: Från merkantilism till triple helix 8 12

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON Förord Utvecklingscentrum har i sitt uppdrag att utveckla och sprida

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Empati och high tech. Delresultat från LEV-projektet

Empati och high tech. Delresultat från LEV-projektet Empati och high tech Delresultat från LEV-projektet Produktion: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2012 Omslagsfoto: NordicPhotos Artikelnr: S2012.011 empati och high tech Förord:

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer