Vårdens entreprenörer. Mars 2013 Av Nima Sanandaji

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdens entreprenörer. Mars 2013 Av Nima Sanandaji"

Transkript

1 Vårdens entreprenörer Mars 2013 Av Nima Sanandaji

2 En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska metoder för att arbeta med kvalitet. Vi behöver bli bättre på att mäta, jämföra, utvärdera och åtgärda. Därför driver Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas Riksförbund det gemensamma programmet Framtidens vård, skola, omsorg som ska syfta till att stärka och vidareutveckla kvalitetsarbetet och kvaliteten inom välfärden. Inom programmet arbetar man med tre huvudspår: För mer information om programmet kontakta Stig Orustfjord, projektchef, på eller

3 Innehåll Inledning Betydelsen av icke-teknologiska innovationer i vården... 8 Devi Shetty sjukvårdens Henry Ford.. 9 Cyrus Massoumis sajt möjliggör bättre matchning av vårdens resurser Entreprenörer och intraprenörer driver på telemedicin Hinder och möjligheter för entreprenörskap i vården Referenser

4 4

5 Inledning Sverige har en av världens friskaste befolkningar, vilket bland annat manifesterar sig i ovanligt lång livslängd. 1 En viktig anledning är att kvaliteten på den svenska sjukvården är hög jämfört med i omvärlden. 2 En studie drar slutsatsen att Sverige utmärker sig som Europas mästare på medicinska utfall tack vare att de behandlingar som utförs i regel fungerar väl. 3 Dessutom har allmänheten starkt förtroende för sjukvården. 4 Samtidigt finns goda skäl att inte slå sig till ro. Fokus måste läggas på att verka för förbättring. Det är en utmaning att nå målsättningen om god vård under en tid då befolkningen blir allt äldre. För att lyckas gäller det inte bara att spendera tillräckliga resurser, utan också att främja innovationer som möjliggör högre kvalitet och bättre kostnadseffektivitet. Under senare tid har samhällsdebatten kommit att fokusera på problem snarare än möjligheter när det kommer till att vidareutveckla vården. Självklart är det viktigt att rikta blickarna mot det som fungerar bristfälligt. Men minst lika viktigt är att ha konkreta visioner om hur vården kan bli bättre. Entreprenörskap kan spela en viktig roll i det sammanhanget. Innovationer associeras vanligtvis nära med entreprenörskap. Anledningen är att forskningen och erfarenheten visar på en tydlig koppling mellan dessa två fenomen. 5 Ökad nivå av entreprenörskap, liksom ökade investeringar i entreprenöriella företag, har visat sig påtagligt öka mängden innovationer i ekonomin. 6 Som de svenska ekonomerna Magnus Henrekson och Dan Johansson har noterat i en forskningssammanfattning så står en liten andel av de mest framgångsrika företagen för en omfattande del av tillväxten och jobbskapandet i ekonomin. Dessa företag står också för en betydande del av de nya innovationer som lanseras. 7 Forskare har pekat på att det finns en tydlig möjlighet för entreprenörer att, genom att introducera olika innovationer, utveckla också sjukvården. 8 Frank Phillips och Andrew Garman har exempelvis framfört att entreprenörskap i vården är ett fenomen som fått relativt lite uppmärksamhet. Samtidigt är potentialen stor för entreprenörskap att utveckla vården om möjligheterna till att införa innovativa lösningar stärks. 9 Kristina Guo har pekat på att entreprenörer utöver att införa innovationer kan främja vården också på andra sätt. Det inkluderar genomförandet av investeringar samt att identifiera och realisera möjligheten att via olika förändringsprocesser stärka organisationers konkurrenskraft. 10 I boken Regulating entrepreneurial behaviour in European health care systems ger olika forskare sin syn på möjligheten att främja sjukvården i Europa genom ökade inslag av entreprenörskap. En samlad bild som framförs är att entreprenörskap är en viktig mekanism för att driva fram förbättringar, även om förutsättningarna att på bästa sätt stimulera nyskapande företagande inom ramen för offentlig finansiering och reglering av vården kan vara komplex. 11 Som diskuteras i denna rapport är entreprenörernas bidrag till vården allt annat än bara en teoretisk fråga. Redan idag utvecklas vården runtom i världen genom nyskapande lösningar som drivs igenom av framgångsrika företagare med en vilja till förändring. Faktum är att flertalet av de mest uppmärksammade entreprenörerna i vår tid verkar just inom vårdsektorn. Framgångsföretagare i alltifrån Indien till Kanada lyckas skapa mervärde för patienterna, vårdpersonalen och samhällsekonomin genom att introducera nya tekniker och arbetsmetoder. Det finns goda skäl att rikta blickarna mot vårdens entreprenörer, eftersom de visar på den förändringspotential som finns. Entreprenörskap handlar i regel om att antingen lansera nyckelinnovationer eller omsätta existerande idéer bättre än andra hittills har gjort. I båda fallen kan entreprenörer inte bara skapa framgångsrika verksamheter, utan dessutom agera som förebilder för andra. Det är i regel svårt och riskabelt att vara först med att införa nytänkande förändringar. När en verksamhet väl lyckas tenderar konkurrenterna att efterhärma framgången. Entreprenöriella verksamheter kan genom att vara först med innovationer agera som katalysatorer för förändring i hela branscher. Denna rapport lyfter fram konkreta exempel på framgångsrika entreprenörer som skapat förnyelse i vården. En viktig insikt är att förändring i vården kan ta sig olika former. Vissa framgångsföretagare kan lyckas genom att lansera nya teknologier. Andra kan nå framgång genom att implementera smarta arbetssätt eller kombinera arbetssättsinnovationer och tekniska innovationer. Det är viktigt att inte bara rikta fokus mot entreprenörer, utan också på intraprenörer personer som skapar förändring inom ramen för existerande privata och offentliga verksamheter. Genom att lära oss mer om de entreprenörer och intraprenörer som driver på förändring i vården kan vi förhoppningsvis stå bättre rustade för att stimulera den framtida utvecklingen. 1 Något som illustreras av att den förväntade livslängden vid födseln är nära två år längre än i det genomsnittliga OECD

6 Ernst & Young utnämnde i slutet av 2012 Massi Joe Kiani, en elektrisk ingenjör med iransk bakgrund, till årets entreprenör. Det prestigefyllda priset delades ut med motiveringen att Kiani har revolutionerat hälsosektorn genom sitt arbete med att skapa en ny generation sensorer. 12 Kiani började tidigt arbeta med hälsosensorer i ett litet företag, där han klättrade till positionen som vd. År 1989 investerade han sina personliga besparingar och ett banklån på dollar i att grunda det egna företaget Masimo. Verksamheten gick till en början ut på att den unga ingenjören arbetade i sitt garage med att utveckla nya instrument. Målsättningen var att ta fram nya sensorer, som kunde fästas på exempelvis fingertoppen och följa olika tecken på patienternas hälsotillstånd. 13 meter som utvecklats av hans företag Masimo. Bilden togs år 2007, och visar den :e pulsozximeter som Masimo producerat. Foto: Masimo Genom att realisera denna målsättning har företaget med tiden nått stor framgång. Bland annat har Masimo tagit fram nya pulsoximetrar. Instrumenten baseras på en tidigare existerande teknik som möjliggör mätning av hemoglobinvärdet. Förändringar av värdet kan signalera att patientens hälsa är på väg att bli bättre eller sämre. Exempelvis kan instrumenten göra det möjligt att snabbare upptäcka blödningar, vilket ökar patienternas chanser till överlevnad. Informationen möjliggör också att avgöra när blodtransfusioner är nödvändiga och när de inte är det. När tidigare generationer av pulsoximetrar användes var majoriteten av de larm som vårdpersonalen mottog falska, och berodde således inte på att patientens faktiska värden hade förändrats. 14 Trots att sensorerna var lovande i teorin så var de alltså inte lika användbara i praktiken. Den nya generationen pulsoximetrar har gjort det möjligt att bättre mäta de faktiska värdena. I det sammanhanget har den teknik som Masimo lanserat spelat en viktig roll. En vetenskaplig studie har exempelvis visat att sensorer framtagna av företaget har varit bättre än konkurrerande sensorer på att undvika felmätningar. 15 Ernst & Young motiverade utnämningen av Massi Joe Kiani till årets entreprenör med att hans företag bidragit till framtagande av teknologi som omvandlat hälsovården, och som inte skulle existera idag om det inte vore för Kianis entreprenöriella verksamhet. Tack vare framgångarna har företaget vuxit till att anställa personer. 16 Halle Tecco medgrundade den innovativa acceleratorn Rock Health, och hyllas därför bland annat av Forbes som en framgångsrik ung entreprenör. Foto: Flickr, fotograferad av IntelFreePress Exemplet med Kiani illustrerar betydelsen av entreprenörskap. Redan tidigt demonstrerade den unga ingenjören en talang för att arbeta med sensorer till vården. Men istället för att verka i ramen för existerande verksamheter valde han att satsa på eget företagande, för att kunna realisera sin potential fullt ut. Kiani har inte bara haft ett viktigt ansvar för att leda företaget och finna investeringar, utan också för det faktiska arbetet med att skapa den nya tekniken. Den tekniska utvecklingen hade sannolikt skett i ungefär samma riktning även om Kiani nöjt sig med att arbeta som ingenjör i tidigare existerande verksamheter. Eller för den delen om han inte hade funnits. Andra entreprenörer skulle sannolikt drivit på likartade framsteg. Däremot kan vi förvänta oss att utvecklingen i så fall hade skett långsammare. Vården skulle ha behövt vänta längre på att dra nytta av smartare sensorer, vilket skulle ha inneburit att patienterna inte kunnat erbjudas lika god hjälp. Det finns ett flertal exempel på entreprenörer som genom att ta fram nya tekniker främjar en smartare och bättre vård. I slutet av 2011 lyfte exempelvis tidskriften Forbes fram Halle Tecco som, trots att hon vid den tiden bara var 29 år gammal, hade lyckats skapa en så kallad accelerator för digital hälsa. 17 6

7 Tecco grundade nyligen företaget Rock Health tillsammans med partnern Nate Gross. Affärsidén går ut på att hjälpa företag som arbetar med IT i hälsosektorn att snabbt skala upp sin verksamhet. Konkret sett erbjuder Rock Health rådgivning, kontaktskapande och investeringar för att accelerera tillväxten av små framgångsrika verksamheter. Enligt Forbes har det entreprenöriella företaget varit först med att applicera det nytänkande konceptet med en accelerator på IT i hälsosektorn. 18 Under 2012 utnämndes Tecco som en av de tolv entreprenörer som återuppfann hälsovården av CNN. 19 Halle Tecco och Massi Joe Kiani är två entreprenörer som förnyar vården genom att främja teknologiska innovationer. Det finns många andra exempel på hur såväl nya som etablerade företag genom tekniska lösningar skapar ett lyft för vården. Robotiserad kirurgi, nya proteser, artificiellt odlade organ, artificiella muskler och bandage som byter färg på basis av små temperaturförändringar är några exempel på de tekniska lösningar som kan förnya vården. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att dessa teknologiinriktade entreprenörer bara står för en del av innovationskraften inom vården. Runtom världen finns också många nyskapare som förbättrar vården med utgångspunkt i nya organisationsformer. Det finns också många entreprenörer som skapar mervärde genom att omsätta smartare strategier för att utnyttja den existerande tekniken. 12 kategorin life sciences, som inkluderar företag vars verksamheter på olika sätt påverkar människors hälsa och välbefinnande. 13 Ibid Ibid. 19 7

8 Betydelsen av icke-teknologiska innovationer i vården Vanligtvis associeras begreppet innovationer med just nya teknologier, som i sin tur omsätts i nya produkter och tjänster. Perspektivet är självklart högst relevant i vården. Under det senaste århundradet har vår hälsa förbättrats markant tack vare att nya mediciner och betalningsmetoder kunnat bota eller åtminstone mildra en rad sjukdomar som läkare och annan vårdpersonal tidigare hade svårt att åtgärda. 20 Samtidigt är begreppet innovationer betydligt bredare än ny teknik. Många innovationer är i grunden icke teknologiska. Framförallt under senare tid har insikten ökat om att innovationer i större utsträckning än vad som tidigare antogs sker inom tjänstenäringar, inklusive vården. Tjänsteverksamheter kan vara innovativa genom att de utnyttjar den existerande tekniken på ett smartare sätt, förbättrar arbetsprocesser eller involverar brukarna i den skapande processen. 21 Traditionell innovationsforskning har länge underskattat tjänstesektorns förmåga till förnyelse. En central anledning är att tjänsteverksamheter i regel inte strukturerar sin verksamhet så att innovationer tas fram i specifika forskningsavdelningar. Istället växer de fram som en del av arbetet med att förbättra den generella verksamhetsmodellen. 22 I tillverkningsindustrin tas innovationer fram i särskilda avdelningar. Forskningen visar att bara en liten del av tjänsteföretagen, framförallt kunskapsintensiva företag som arbetar med modern teknik, utgår ifrån liknande innovationsprocesser. Hos merparten av tjänsteverksamheterna växer innovationerna gradvis fram, i takt med den övergripande organisationsutvecklingen. 23 Tjänsteinnovationer är i regel mindre synliga än tekniska innovationer. En ny medicinsk sensor är enkel att visa upp. Nya rutiner i vården som leder till att patienters försämrade hälsa tidigare åtgärdas är svårare att synliggöra. Den senare arbetssättsinnovationen kan dock ha lika positiva effekter på förmågan att hjälpa patienterna. Ett sjukhus som köper ny utrustning investerar därmed i fysisk kapital som i regel enkelt kan kvantifieras. Ett sjukhus som investerar i att öka medarbetarnas kunskaper kan göra en lika värdefull satsning. Men trots att den senare investeringen i humankapital kan stärka sjukhusets arbete är det helt enkelt svårare att mäta. Därmed blir den också lättare att missa eller underskatta för den som studerar förbättringspotential i vården. 24 Halle Teccos accelerator för IT inom vården, som nämndes i förra avsnittet, kan i grunden sägas vara en icke teknologisk form av entreprenörskap. Detta påstående kan verka paradoxalt, då fokus för acceleratorn är just teknik. Men Tecco och hennes kollega lyfts fram som entreprenörer tack vare att de skapat en för vården unik organisationsform. Så kallade acceleratorer är verksamheter som går ut på att erbjuda nya företag hjälp med att växa snabbare. De kan sägas vara en modifierad form av affärsinkubatorer. Till skillnad från inkubatorer, vars huvudsakliga mål är att hjälpa nya företagare att komma igång med sina verksamheter, är fokus för acceleratorerna att hjälpa företag som redan kommit igång att fortsätta utvecklas. Rock Healths affärsidé går således ut på att ge företag som är inriktade på teknologi i vården en form av hjälp som de tidigare inte kunde få. Halle Teccos och hennes kollegas egna entreprenörskap är därmed i grunden icke teknologisk, även om de företag som de hjälper är teknologiinriktade. Forskningen pekar alltmer på att innovationer uppstår i komplexa miljöer, där nya sätt att organisera en verksamhet, nya tjänster och nya varor i regel samverkar till att skapa utveckling. 25 IT företag är i sig bra exempel på detta. Framstegen inom IT handlar i regel om att kombinera ny teknik med nya tjänster. Det är exempelvis lätt att se på iphones som en i grunden teknologisk utveckling, då det ju rör sig om en minidator med tryckkänslig skärm som kan användas som en telefon. Samtidigt baseras iphones framsteg i stor utsträckning på de kringtjänster som kopplas till dem. Exempel på detta är att Apple väljer ut lämpliga appar som läggs ut på Appstore samt förstås att telefonitjänst och mobil tillgång till internet erbjuds till de som köper mobiltelefoner. Utan dessa tjänster skulle de sofistikerade telefonerna inte vara särskilt användbara. Samma resonemang stämmer in också på många andra IT innovationer. Också i vården bygger potentialen med IT teknik huvudsakligen på att skapa ett samspel mellan nya tekniska verktyg och nytänkande sätt att utnyttja dem på. Det finns goda skäl att främja kunskap om innovationsprocesser, inte minst i just vården. En undersökning från Vinnova visar att också många som själva arbetar med att införa tjänsteinnovationer i offentligt finansierade verksamheter som vården är främmande för begreppet tjänsteinnovation. 26 I sammanhanget finns goda skäl att rikta blickarna mot vårdentreprenörer som lyckats skapa tydlig förbättring genom just tjänsteinnovationer. Deras historier kan nämligen utöka vår kunskap om hur nya sätt att organisera och leverera vårdtjänster kan driva utvecklingen

9 Devi Shetty sjukvårdens Henry Ford Givet att så mycket av utvecklingen sker i den rika världen riktar vi sällan blickarna mot utvecklingsländerna för att leta efter entreprenöriella verksamheter. När det kommer till vården finns dock goda skäl att hämta inspiration från utvecklingen i Indien. Kanske just eftersom resurserna till vården är begränsade där har innovativa koncept vuxit fram som kan tjäna som globala föredömen. En indisk vårdentreprenör som förtjänar att lyftas fram är Devi Shetty. Han föddes som det åttonde barnet i en familj som bodde i den indiska staden Mangalore. I den kulturella bakgrund som Shetty växte upp i premierades läkare högt. Redan som ung bestämde han sig därför för att en dag utbilda sig till lärare. När hans lärare i femte klass berättade om den första framgångsrika hjärttransplantationen som genomförts av en sydafrikansk kirurg beslöt sig Shetty för att bli hjärtkirurg. 27 Den drömmen realiserade han senare i livet, genom att i Indien och Storbritannien utbilda sig till läkare med specialisering på hjärtat. År 1989 började Shetty att arbeta som läkare i den indiska staden Kolkata. Där utförde han landets första hjärtoperation på ett nyfött barn. Dessutom behandlade han Moder Teresa efter att hon hade fått en hjärtattack. Samtidigt insåg den unga läkaren att många indier inte hade råd med hjärtkirurgi. Det var vanligt att patienter som hörde om priset inte ens försökte pruta ned det, utan helt enkelt gav upp tanken på att söka Shettys hjälp. 28 Devi Shetty insåg en potential att i grunden förändra vårdens organisation, för att därmed minska kostnaden för behandlingar markant. Varför inte effektivisera vården genom att ta efter samma principer med storskalsfördelar som användes i näringslivet? Utifrån denna tanke grundade Shetty år 2001 Narayana Hrudayalaya, ett specialistsjukhus utanför Bangalore. Sjukhuset har kommit att bli världsledande i hjärtoperationer. År 2009 rapporterade Wall Street Journal till exempel att de 42 hjärtläkarna vid Narayana Hrudayalaya utförde mer än bypass-operationer. Bredvid det hyllade specialistsjukhuset, som har drygt sängar, byggde Dr. Shetty ett cancersjukhus med sängar och ett ögonsjukhus med 300 sängar. 29 Tidningen Fast Company utsåg Narayana Hrudayalaya sjukhuset till ett av världens mest innovativa företag år Motiveringen var att sjukhuset erbjöd specialistvård för en låg kostnad men till hög kvalitet. Genom att ha byggt upp världens största enskilda verksamhet inom hjärtkirurgi kunde kostnaden för öppen hjärtkirurgi pressas ned till under dollar. Enligt tidningen är detta inte bara billigt jämfört med omvärlden, utan också enbart en tredjedel eller mindre av kostnaden för en liknande operation i andra delar av Indien. 30 Devi Shetty är inte bara en framgångsrik hjärtkirurg. Genom att utnyttja fördelarna med specialisering och storskalsdrift har han också tillgängliggjort billig och kvalitativ vård för många indier. Nu är planen att skapa nya sjukbäddar runtom i Asien och Afrika. Foto: Narayana Hrudayalaya Det framgångsrika företaget erbjuder hjärtkirurgi också till västerländska patienter. För en kostnad om ca dollar får de utländska patienterna tillgång till högkvalitativ hjärtkirurgi, inklusive extrautrustade privatrum där de kan återhämta sig. Sjukhuset har också, i samarbete med den indiska regeringen, erbjudit mycket förmånliga försäkringar till Indiens fattiga befolkning. Kostnaden för vårdförsäkringarna som erbjuds är så liten som 22 cent i månaden för indiska bönder. 31 Indiens innovationsråd slår fast att Narayana Hrudayalaya framgångsrikt realiserat konceptet med en hälsostad, där stora specialistsjukhus drar nytta av fysisk närhet till varandra. Tack vare denna framgång har den entreprenöriella läkaren och hans företag genom åren belönats med en rad internationella och indiska utmärkelser. 32 År 2012 utnämndes Shetty till årets entreprenör av den indiska tidningen The Economic Times. Tidningen noterade att den indiska entreprenören med hjälp av utländska investeringar i ryggen hade som mål att skala upp sin framgångsrika verksamhet till stora delar av världen. 33 Under de kommande sju åren har Shetty som målsättning att expandera sin verksamhet, genom att skapa nya sjukbäddar i såväl Indien som andra länder i Asien och Afrika. Den indiske entreprenören menar att det faktum att verksamheten drivs med vinst möjliggör denna expansion. Enligt Devi är det bästa sättet att skala upp konceptet med billig och kvalitativ vård att driva det som en växande affärsrörelse: Välgörenhetsarbete kan inte skalas upp. Om du ger någonting gratis kommer du snart att ha slut på pengar. 34 En annan indisk innovatör som lyckats slå igenom genom att fokusera på specialisering och höga volymer är Perumalsamy Namperumalsamy. På samma sätt som Shetty har Namperumalsamy lyckats etablera sig som en av de viktigaste förnyarna i vården. Han 9

10 Perumalsamy Namperumalsamy utnämndes 2010 till en av världens mest inflytelserika personer av Time, med anledning av att han framgångsrikt implementerat effektiviteten från rullandebandprincipen i sjukvården. Därmed har läkarna i sjukhuset som han leder kunnat utföra en ögonoperation i kvarten. Foto: Aravind Eye Care System har gjort så genom att utveckla Aravind Eye Care, som inriktar sig på ögonoperationer. I likhet med Narayana Hrudayalaya grundar sig Aravind Eye Cares kärninnovation på att kombinera hög nivå av specialisering med omfattande volym. Vårdpersonalen kan genom att inrikta sig på särskilda arbetsuppgifter öka sin produktivitet. Utrustningen på sjukhuset utnyttjas såväl på dagtid som på kvällen och de linser som används tillverkas på plats. Genom att skapa en ovanligt effektiv verksamhet har Namperumalsamy inte bara lyckats pressa ned priserna. En stor del av operationerna skänks rentav bort till personer med låga inkomster. Aravind Eye Care vann Bill & Melinda Gates Foundation pris år I motiveringen noterades att sjukhuset under ett enda år besöktes av drygt två miljoner olika patienter och utförde mer än en kvarts miljon operationer. Majoriteten av patienterna behandlades antingen helt gratis eller till kraftigt subventionerade priser. 35 Wall Street Journal har beskrivit Devi Shetty som sjukvårdens Henry Ford. Samma sak kan i grunden sägas om Perumalsamy Namperumalsamy. Namperumalsamy grundade inte Aravind Eye Care, utan har utvecklat den existerande verksamheten. År 2010 utnämnde Time honom till en av världens 100 mest inflytelserika personer för att ha implementerat effektiviteten från rullandebandprincipen i sjukvården. Genom denna innovation kunde läkarna i hans sjukhus genomföra en ögonoperation i kvarten. 36 Det är talande att de två entreprenörerna beröms för att på ett radikalt sätt ha förnyat vården, genom att införa samma koncept av storskalig drift. Principen om det rullande bandet som bland annat Henry Ford implementerade har ju i mer än ett sekel etablerats och förfinats i näringslivet. Vården kan sägas ha varit långsam i att anamma denna arbetssättsinnovation. Det finns också svenska företag som genom hög nivå av specialisering har skapat förnyelse i vården. Ett exempel är Global Health Partners, som grundades Det svenska företaget driver specialistkliniker inom bland annat ryggvård, ryggkirurgi, fetmakirurgi och specialisttandvård. Vidare behandlas metabola sjukdomar samt oregelbunden hjärtrytm. 37 Företaget är, som framgår av namnet, utöver i Sverige verksamt också i en rad andra länder. Tre år efter uppstarten lyftes företaget fram av Harvard Business Review som ett exempel på hur ökad nivå av specialisering kan höja kvaliteten och stärka konkurrenskraften i sjukvården. 38 Ett sätt att främja effektivitet är att skapa stora enheter, i likhet med vad de Devi Shetty och Perumalsamy Namperumalsamy så framgångsrikt gjort i Indien. En annan metod är att skapa kedjeorganisationer. Den senare organisationsformen baseras på en rad mindre verksamheter som samarbetar med varandra och därmed drar nytta av stordriftsfördelar samt av standardiserad produktion. Båda formerna av verksamhet kan dra nytta av ett arbete med att identifiera så kallad best practice. Med det menas att identifiera det bästa sättet som en verksamhet organiseras på i lokala enheter, och försöka införa samma framgångsrika arbetsmetoder och organisationsformer i andra enheter. Forskningen visar att en central aspekt av den effektivisering som sker i ekonomin handlar just om att identifiera best practice, modifiera koncepten till den egna organisationen och verka för att framgångsrikt införa dem i olika enheter. 39 Inrättandet av tjänsteorganisationer är en innovationsform som driver utvecklingen i tjänstesektorn, något som uppmärksammats av bland annat myndigheten Tillväxtanalys. 40 Denna organisationsform har spridit sig också inom hälsovården. Ett exempel är den offentliga verksamheten Stockholms läns sjukvårdsområde, som bedriver en rad olika mindre enheter och har som målsättning att sprida best practice mellan dem. Ett annat exempel är Praktikertjänst, som bedriver småskalig verksamhet inom tandvård samt hälso- och sjukvård vid drygt mottagningar med ca anställda runtom landet. De aktieägare som gemensamt äger Praktikertjänst, och individuellt driver de olika enheterna, är formellt verksamhetsansvariga anställda i företaget. I likhet med småföretagare har de möjlighet att anpassa exempelvis löneuttag, omkostnader och investeringar till den lokala marknaden. Samtidigt kan de dra nytta av gemensamma inköp samt gemensamt finansierad central administration. 41 Danska forskare har noterat att svenska Aleris etablering av äldreomsorg i Danmark på liknande sätt har förutsatt stordrift, för att skapa effektivitet i verksamheten. Det tyder på att bolaget drar nytta av fördelarna med kedjeorganisationer. 42 De exempel som berörts i detta avsnitt illustrerar hur innovatörer genom att skapa smartare organisationsformer främjar effektivitet inom vården. En annan metod för att nå samma målsättning handlar om att skapa bättre system för att matcha vårdgivarnas kapacitet med patienternas efterfrågan Ibid. 29 Ibid Ibid. 32 National Innovation Council of India Ibid. 35 Bill & Melinda Gates Foundation Global Health Cares hemsida

11 Cyrus Massoumis sajt möjliggör bättre matchning av vårdens resurser År 2007 reste Cyrus Massoumi, son till den framgångsrika iranska handläkaren Mas Massoumi, till New York. Under flygturen plågades han av en öroninfektion, och när planet landade punkterades hans örontrumma. Cyrus berättar att han tillbringade fyra timmar och lika många dagar med att hitta en läkare som faktiskt kunde hjälpa honom och som hade en tid öppen. 43 Frustrerad av svårigheten att boka in en läkartid ringde Massoumi upp sin kollega Oliver Kharraz, som liksom honom jobbade vid managementkonsultbolaget McKinsey. Massoumi ställde den enkla frågan: varför kan man inte boka in en läkartid lika lätt som man kan boka bord på en restaurang? Kharraz, som har en läkarbakgrund, höll med om att det borde gå att skapa en tydlig förbättring. Han föreslog att de båda konsulterna skulle sluta sina jobb för att realisera drömmen om att förenkla systemet för bokning av läkartider. 44 Tillsammans med Kharraz och en tredje kollega, Nick Ganju, satsade Massoumi på att skapa den tjänst som han själv hade efterfrågat när han steg ur planet i New York. De tre kollegorna har startat företaget ZocDoc, som driver hemsidan Kärninnovationen är att skapa ett smidigt system för att matcha läkares tillgängliga tider med patienternas behov. Tidningen Fast Company lyfte fram Massoumi som en av 2012 års mest kreativa personer i näringslivet. Tidningen noterade att det bara tagit fem år för entreprenören och hans partners att attrahera 95 miljoner dollar i investeringar och skapa en hemsida som hade fler än en miljon användare per månad. Och denna volym hade nåtts när hemsidan utökats till 16 städer. Planerna är att under 2013 marknadsföra den till hela USA. 45 Som New York Times har rapporterad är Cyrus Massoumi och hans kollegor inte ensamma. En rad entreprenörer har under senare tid lanserat olika webblösningar, appar och andra IT lösningar som syftar till att förenkla och förbättra interaktionen mellan vårdmedarbetare och patienter. 46 Att skapa en hemsida där patienter snabbt kan få information om vilka läkartider som är lediga och därigenom boka in läkarbesök kan låta som en självklar idé. Varför har inte företagare redan tidigare kommit på att de därigenom bättre kan matcha vårdens lediga tider med patienternas efterfrågan, och tjäna pengar på att agera som mellanhand? Erfarenheten bakom tyder på att problemet är att vården kan vara en konservativ bransch, där nya arbetssätt ibland inte välkomnas. 47 Massoumi och hans kollegor fick kämpa hårt för att övertyga tandläkare att ansluta sig till tjänsten, och kunde först därefter övertyga tio läkare att också ingå i programmet. När de kunde visa att de första läkarna som anslöt sig drog nytta av tjänsten kunde de börja övertyga en bredare grupp läkare. Genom gradvis framgång lyckades entreprenörerna övertyga läkarkåren om att ingå ett samarbete som de till en början var mycket skeptiska till. 48 För några år sedan lanserade Handelsstudenterna Jonatan Hallenberg och Elias Nilsson en mycket snarlik affärsmodell i Sverige. De två unga entreprenörerna insåg liksom Massoumi och hans kollegor att det var möjligt att skapa bättre matchning i vården. De vände sig, återigen i likhet med Massoumi och hans kollegor, till tandvården. Hallenberg och Nilsson noterade att tandläkare ibland snabbt fick luckor i sina kalendrar, exempelvis på grund av att patienter ställt in tider som de inte hann fylla upp. 49 Samtidigt finns många, exempelvis studenter med begränsad budget och flexibla scheman, som kan anpassa sig till de tider som med kort varsel blir tillgängliga. De två studenterna lanserade ett sista-minuten system för tandläkare, som går under benämningen Standbytid. När de 15 tandläkare som till en början inlett ett samarbete med Standbytid får en avbokning registrerar de detta i sina journalsystem, som sedan överför informationen till hemsidan 50 När Cyrus Massoumi landade i New York med punkterad örontrumma tog det honom flera dagar att hitta en läkare som kunde hjälpa honom. Då fick han inspiration att tillsammans med två medgrundare skapa en tjänst som underlättar matchningen av läkare och patienter. Inom bara fem år har tjänsten fått fler än en miljon användare per månad. Foto: ZocDoc Personer som behöver tandvård kan gå in på hemsidan och söka efter de lediga tider som uppstått och som erbjuds till rabatterat pris. I likhet med ZocDoc i USA bygger konceptet således helt enkelt på förmedling av läkartid. Standbytid grundades i slutet av Dess grundare meddelar att de initiala framgångarna idag driver dem till att inkludera fler tjänster än tandläkarbesök och tandblekning, som exempelvis massage, i systemet. Inspirationen har kommit av den sista minuten tjänst som tandvården i Stockholm redan använder sig utav

12 Att konceptet med sista-minuten bokningar har kunnat bli en framgång inom tandläkarbranschen förklaras delvis av den utbredda konkurrens som finns inom branschen. En annan förklaring är att vårdtagarna betalar för tandläkarbesök och därmed har incitament att söka billigare behandlingar på ovanliga tider. Även inom andra delar av den svenska vården skulle liknande innovationer kunna skapa tydlig förbättring. Exempelvis kan det vara möjligt med erbjudanden om att patienter som bokar sjukvård via sista-minuten helt eller delvis slipper egenfinansiering via patientavgifter. Det är viktigt att ekonomiska incitament skapas för såväl vården som patienterna att söka bättre matchning av tillgängliga resurser. Man kan säga att innovationen relaterar till begreppen lean och just in time. Dessa termer har spridit sig bland alltifrån akademiker till chefer och politiker som eftersträvar effektivare organisationer, och har sin grund i ett vetenskapligt arbete om hur effektivitet kan främjas. Mera precist utfördes i slutet av 1980-talet djupgående analys över bilindustrins framväxt och framtid. Den centrala frågan var hur företag som Ford och Toyota kunnat bli så framgångsrika. 52 Svaret ansågs i stor utsträckning ligga i just de två ovanstående begreppen. Grundtanken bakom lean är att onödiga arbetsrutiner och ledtider ska kapas bort i produktionskedjan. Just in time handlar om att rätt resurs ska göras tillgänglig precis vid rätt tid. Dessa arbetssättsinnovationer har utvecklats inom ramen för bilindustrin. Med tiden har de dock inspirerat till förändring inom alltifrån andra tillverkningsindustrier till tjänstenäringar som exempelvis vården. 53 Det finns många exempel på stora organisationer, inom privat likväl som offentlig sektor, som verkar med att införa större inslag av lean och just in time. Exempel på detta är Stockholm Läns Landsting, Skånes Universitetssjukhus och S:t Görans sjukhus. I det senare fallet har ledningen genom att utnyttja så kallad lean healthcare lyckats minska på väntetider. 54 Det brittiska vårdföretaget BUPA verkar på liknande sätt för att noga kartlägga den process som patienter faktiskt går igenom från det att de besöker företagets sjukhus tills de har behandlats färdigt. Frågor som BUPA undersöker berör exempelvis: Var i processen hämmar byråkratiskt krångel eller väntetider vårdkedjan? Och var upplever patienterna att de fått det bästa respektive sämsta bemötandet? 55 Denna kunskap används i det organisatoriska arbetet med att skapa förbättring i vårdföretaget. En offentlig utredning i Storbritannien har noterat att denna innovativa kartläggning ger en djupare förståelse för de förbättringsmöjligheter som existerar jämfört med traditionella patientundersökningar. 56 Det är viktigt att notera att innovationer som lean och just in time realiseras också inom ramen för existerande verksamheter i privat och offentlig vård, och inte bara drivs fram av entreprenörer. I de förra fallen är det ofta intraprenörer individer som vill skapa förbättring inom ramen för existerande strukturer som driver på förändringarna. Entreprenörer spelar en avgörande roll i att introducera radikalt nya innovationer. Eftersom existerande organisationer präglas av större grad av fastlåsning vid existerande arbetssätt, organisationsformer och tekniker tenderar de att vara betydligt sämre på radikala förändringar. Däremot spelar också de stora aktörerna en viktig roll i innovationsprocessen, genom att i små steg ständigt förfina olika processer. Enligt den välrenommerade innovationsforskaren William Baumol kännetecknas välfungerande innovationsprocesser i regel av ett samspel mellan existerande och nya växande aktörer. Den senare gruppen agerar som en viktig katalysator för förändring. Den senare gruppen kan ta inspiration av de framgångsrika försöken med förändring och försöka implementera likartade, och rentav förfinade, lösningar i den egna verksamheten. 57 En viktig fördel med entreprenörskap i konkurrenssatta verksamheter är just att framgångsrika innovationer efterhärmas av andra aktörer, och därmed får stort genomslag. Denna ringar på vatten effekt förklarar varför entreprenörer genom sitt risktagande och hårda arbete bidrar mer till samhällsutvecklingen än vad man kan se genom att bara studera framväxten av deras egna företag Ibid Standbytids hemsida hemsida

13 Entreprenörer och intraprenörer driver på telemedicin Mehran Anvari, en iransk-kanadensisk läkare, är en av världens ledande experter i roborkirurgi. År 2003 utförde han och hans lag av kirurger en banbrytande operation med hjälp av robotkirurgi på distans. 58 Sex år senare började Anvari arbeta som både vd och forskningschef för Centre for Surgical Invention and Innovation. Forskningsacceleratorn som Anvari grundade driver med hjälp av offentliga liksom privata medel på nya medicinska behandlingssätt. Fokus för centrets verksamhet är att vidareutveckla robotkirurgi på distans. Detta är en form av så kallad telemedicin, det vill säga medicinska behandlingar som genomförs på distans. 59 Mehran Anvari har belönats med det kanadensiska Orionpriset för sina framsteg inom den robotiserade kirurgin. 60 Den välrenommerade kirurgen kan sägas vara en blandning mellan en intraprenör och en entreprenör. Å ena sidan har Anvaris tidigare och nuvarande arbete byggt på stöd från den kanadensiska offentliga sektorn, som investerar i nya tekniker och arbetsprocesser som ska möjliggöra robotkirurgin. Samtidigt verkar han med att driva ett företag vars syfte är att kommersialisera den nya tekniken. Robotiserad kirurgi ses idag som en lovande teknik, men inte tycks vara tillräckligt väl utvecklad för att klara sig på egna ben på marknaden. Detta förklarar varför offentliga medel kan spela en viktig roll i att driva fram tekniken. Teknikens samhällsvärde realiseras samtidigt först när den faktiskt sprids till olika vårdenheter. Privata företag tenderar att vara bättre på att implementera och sprida nya behandlingsmetoder. Därför finns goda skäl att verka för att kommersialisera tekniken via Centre for Surgical Invention and Innovation. Detta är en illustration på hur offentliga och privata verksamheter kan samspela inom innovationsprocesser. Telemedicin är överlag ett fenomen som attraherar omfattande investeringar från både offentligt och privat håll. Världshälsoorganisationen har i en studie visat att regeringar runtom i världen, i rika länder såväl som i utvecklingsländer, satsar på att utveckla modeller för att utföra vård via distans. 61 Det är inte lätt att realisera fördelarna med nya tekniker. En hel del av de investeringar som idag sker i telemedicin kommer sannolikt att i slutändan visa sig vara olönsamma. De verksamheter som lyckas genom att satsa på denna form av nya behandlingsmetoder kan däremot påtagligt influera vårdens framtida utveckling. Redan idag finns exempel på telemedicinska satsningar som genomdrivits av entreprenörer och visar sig ha bärkraft. Dessa satsningar är inte bara i sig viktiga, utan är avgörande för att vägleda framtida verksamheter att lyckas realisera potentialen med vård på distans. En av de framgångsrika satsningarna har huvudsakligen sin grund i Sverige, även om den grundats i Spanien. År 2001 startade nämligen radiologen Hans Billing, som länge arbetat med magnetkameraundersökningar, ett företag tillsammans David Bäckström och Henrik Agrell, båda med erfarenhet från IT-företagande. De tre entreprenörerna startade European Telemedicine Clinic i Spanien. Verksamhetsidén var att granska röntgenbilder åt sjukhus i Sverige och andra europeiska länder. 62 Vanligtvis anställer sjukhus egna experter på att tolka röntgenbilder. Men dessa personer kan få en mycket ojämn arbetsbörda, och får inte heller möjligheten att specialisera sig på att tolka röntgenbilder som relaterar till olika åkommor. Tanken med European Telemedicine Clinic är att kunna erbjuda en rad sjukhus möjligheten att skicka ned sina bilder digitalt, för att snabbt få professionell hjälp med att tolka informationen. Den tjänst som de tre svenska vårdentreprenörerna erbjöd visade sig vara populär bland såväl landsting i Sverige som sjukhus i andra länder. Redan år 2003 vann företaget priset E-Health Award från Europeiska kommissionen. 63 År 2007 hade företaget expanderat till att ha sammanlagt 80 specialiserade radiologer anställda. 64 Samma år öppnade företaget ett center i Australien. Tidsskillnaden gör det möjligt för de anställda i Australien att under dagtid studera bilder som skickas till dem under Mehran Anvari grundade forskningsacceleratorn Centre for Surgical Invention and Innovation, där han verkar både som vd och forskningschef. Målsättningen är att utveckla och kommersialisera robotkirurgi. Foto: Centre for Surgical Invention and Innovation. nattid från Europa. Därmed skapas bättre möjligheter att hjälpa sjukhusen dygnet runt. Företaget, som sedermera bytt namn till Telemedicine Clinic för att reflektera en internationell närvaro, rapporterar att de år 2012 erbjöd sina tjänster till en tredjedel av sjukhusen i Sverige. 65 Forskningen pekar på att den form av distansanalys som Telemedicine Clinic erbjuder alltmer efterfrågas i vården. Anledningen 13

14 är att behoven av specialiserad tolkning är stora samtidigt som möjligheterna till distanstolkning är goda. 66 Kronans Droghandel är ett annat svenskt företag som satsat på telemedicin. Affärsmodellen går ut på att många patienter som behöver hjälp borde kunna få det direkt på apoteken, istället för att besöka en vårdcentral. Därför verkar Kronans Droghandel för att ge besökarna möjligheten att träffa sjuksköterskor som kan hjälpa dem att ställa enkla diagnoser, assisterade av läkare som via telefon och/eller videolänk kan bedöma patienternas situation. 67 Tanken är att apoteken ska ställa enkla diagnoser rörande exempelvis infektioner i öron, ögon eller hals. När patienterna har mer svårdiagnostiserade sjukdomar är tanken att de ska refereras vidare till traditionella vårdcentraler. Kronans Droghandel öppnade år 2012 sina två första mini-vårdcentraler i Stockholm, i stadsdelarna Bromma och Kungsholmen. Diagnoserna ställs i samarbete med det finska företaget Laastari Lähiklinikka, som redan infört liknande mini vårdcentraler i Finland. 68 Satsningar på distansvård har också genomförts av exempelvis Norrbottens läns landsting, som installerat webbkameror i olika vårdenheter. Distanstekniken gör det möjligt för vårdpersonalen att interagera med patienter på andra vårdenheter utan att de behöver träffas fysiskt. Med tanke på länets långa avstånd kan detta leda till stora tidsbesparingar. 69 Ett annat exempel har lanserats av den svenska läkaren och entreprenören Alexander Börve. Han har startat företaget idoc24 vars affärsidé går ut på att erbjuda patienter att via sina mobiltelefoner ta bild på exempelvis en hudförändring och efter att ha skickat in den till företaget få diagnos ställd. Bland annat kan det vara möjligt att svara på om hudförändringarna kan bero på hudcancer eller inte. 70 Den nystartade verksamheten har redan belönats med internationella priser. 71 Det vore inte rimligt att se idoc24 som ett alternativ till den ordinarie vården, då diagnoser ställda på distans kan ha begränsningar jämfört med diagnoser ställda via bilder på distans. Däremot kan det ses som ett viktigt komplement. Patienterna kan genom att vända sig till idoc24 smidigt och snabbt få svar på om de behöver besöka vården eller inte. De kan också få möjligheten att enkelt få en andra bedömning efter kontakt med den ordinarie vården. Det är möjligt att idoc24 kan identifiera hudcancer eller andra åkommor som vårdpersonal på en ordinarie vårdcentral av olika skäl kan ha missat. Vidare är det intressant att företaget marknadsför sina tjänster mot en internationell publik och att kostnaden för att få en bedömning är så låg som 195 kronor. Det är svårt att i så tidigt skede avgöra om Börves satsning kommer att bli en framgång eller inte. Entreprenörskap är trots allt förenat med omfattande risk att misslyckas. Men däremot kan man observera att idoc24 affärsidé bygger på att via digitalisering pressa ned kostnaden för analys kraftigt. Därmed kan tjänsten erbjudas mot privat betalning till en bred allmänhet i Sverige. 72 Med tanke på att den övriga vården subventioneras kraftigt via offentliga medel skulle det vara högst intressant om idoc24 lyckas visa på att dess affärsidé har bärkraft. Detta skulle nämligen illustrera en omfattande resurseffektivitet jämfört med den övriga vården Centre for Surgical Invention and Ibid Världshälsoorganisationen Norrländska Socialdemokraten idoc24s hemsida Telemedicine Clinics hemsida idoc24s hemsida. 65 Telemedicine Clinics hemsida. 14

15 Hinder och möjligheter för entreprenörskap i vården Denna rapport har lyft fram ett antal illustrativa exempel på entreprenörer som genom att lansera olika former av innovationer skapat tydlig förbättring i vården. Som diskuterats finns en tydlig koppling mellan entreprenörskap och innovationer i samhällsekonomin som stort. Anledningen är att entreprenörer agerar som katalysatorer för förändring, genom att lansera nya tekniker och/eller arbetssätt och organisationsformer som kan driva på förbättring. Innovationsforskningen pekar på att mycket av utvecklingen sker via så kallade disruptiva innovationer. Denna term syftar till att nya tekniker och arbetssätt uppstår som är överlägsna tidigare tekniker och arbetssätt. I konkurrensutsatta marknader föråldras snabbt alternativen när disruptiva innovationer lanseras. Den som studerar utvecklingen av mobiltelefoner kan exempelvis se hur införandet av tryckkänsliga skärmar via iphones ledde till att Nokia, som var världsledande men inte snabbt hakade på den nya tekniken, snabbt halkade efter. Ett annat illustrativt exempel är hur många gym och småbutiker antingen trängts undan av eller anslutit sig till framgångsrika kedjeorganisationer. Clayton Christensen, professor vid Harvard Business School, har blivit världskänd genom att introducera termen disruptiva innovationer. Under senare tid har han tillsammans med läkarna Jerome Grossman och Jason Hwang publicerat en bok om behovet av disruptiva innovationer inom sjukvården. De tre författarna framför att förändringar som högre grad av specialisering och större förlitan på ny informationsteknik har potentialen att markant förändra vården. 73 Vidare argumenterar de för att vården i likhet med andra branscher kan tjäna på ökad konkurrens mellan privata aktörer som inte hämmas av regleringar att testa nya lösningar. Det är enligt författarna viktigt att skapa tydliga ekonomiska incitament för vårdens aktörer att inte bara behandla patienterna när de är sjuka, utan också belönas väl för att arbeta med förebyggande vård. 74 Det finns globalt ett växande intresse för entreprenörskap i vården. Bill Maris, som leder den del av framgångsföretaget Google som investerar i nya verksamheter, beskrev nyligen i en ntervju att företaget aktivt söker vårdrelaterade verksamheter att investera i. 75 Samtidigt finns tydliga hinder i vägen för entreprenörskap i vården. Forskningen ger stöd för att sjukvården kan präglas av konservativa strukturer. Att ändra på medicinska behandlingssätt och vårdorganisationers strukturer har visat sig vara svåra och ofta tidkrävande processer. 76 Flera förklaringar har lyfts fram till varför så är fallet. En central anledning är att vården tenderar att regleras kraftig genom olika former av lagstiftning. Detta försvårar förändringsarbetet, eller leder åtminstone till att processen tar längre tid. 77 Det är också viktigt att hålla i sinnet att innovativa förändringar i regel inte utgör en omedelbar succé. Istället tar de tid att utvecklas till framgångar. Acceptansen för att experimentera fram nya lösningar är mindre i vården jämfört med i andra branscher. Att försiktighetsprincipen dominerar är inte så märkligt givet att insatsen är patienternas liv och hälsa. 78 Som bland annat forskarna Frank Phillips och Andrew Garman argumenterat finns det skäl att verka för att minska barriärerna till entreprenörskap i vården i syfte att främja förnyelse. 79 Perspektivet är högst aktuellt i en tid då fokus alltmer riktas mot hur olika former av innovationer kan främja tjänstesektorns utveckling. Vården kan i likhet med många andra tjänster utvecklas via innovativa lösningar. Som diskuterats i denna rapport är det inte bara viktigt att främja entreprenörskap, utan också att öppna upp vården för intraprenörskap. Det är nämligen inte bara nya snabbväxande aktörer, utan också existerande verksamheter, som har förmågan att driva på innovationer. Som tidigare nämnts uppstår innovationer i regel via ett samspel mellan nya och existerande aktörer. 80 I fallet med vården kan självklart också offentliga verksamheter visa på innovationsförmåga. Inte minst är så fallet om ett medvetet arbete förs med att möjliggöra för och uppmuntra intraprenörer att testa nya lösningar. I vissa fält, som exempelvis robotkirurgi på distans, kan den offentliga vården spela en särskild viktig roll. Anledningen är att offentlig finansiering av forskning och utveckling behövs när tekniker är långt ifrån att kunna kommersialiseras, men har stor potential att skapa förbättring när de väl fungerar. Som fallet med Centre for Surgical Invention and Innovation i Kanada visar kan en lösning då vara att offentligt finansierade universitetssjukhus till en början satsar på tekniken, för att senare uppmuntra kommersialisering via företag. Kommersialiseringen är i sig en viktig process, då det gör det möjligt att testa hur den nya satsningen i detta fall robotkirurgin klarar sig i en konkurrensutsatt situation. Det kan också vara viktigt att poängtera att inte bara läkarna, utan också annan vårdpersonal som exempelvis sjuksköterskor, kan besitta kunskaper och färdigheter som gör dem till lämpliga entreprenörer eller intraprenörer. 81 Till slut är det viktigt att notera att entreprenöskap är en särskild form av företagande, präglad av omfattande risk och en tydlig uppsida vid framgång. Entreprenörskap handlar i grund och botten om att realisera en potential som ännu inte är uppfyllt. Det är sällan som denna uppgift är enkelt. Om den vore enkel skulle sannolikt existerande aktörer redan ha nått målsättningen. 15

16 Entreprenöriella företag är därför i behov av frihetsgrader att pröva olika lösningar. De är också i behov av en tydlig uppsida vid framgång. Utan denna uppsida blir det svårt om ens möjligt att rättfärdiga den risk och investering som är förknippat med nyskapande verksamheter. Potentiella entreprenörer tenderar att vara personer med omfattande talang och branscherfarenhet. Det är viktigt att motivera dessa personer att ge upp trygga anställningar för att satsa hårt på en verksamhet som löper stor risk att aldrig nå framgång. Dessutom är det viktigt att skapa förutsättningarna för entreprenörerna att locka andra talangfulla personer att engagera sig i uppstartsfasen i form av nyckelpersoner. Det är svårt om ens möjligt att motivera entreprenören, nyckelpersonerna eller för den delen finansiärer att ta stora risker om inte belöningen vid framgång är god. Utan möjligheten att gå med stor vinst vid tydlig framgång så kommer inte företagare att satsa på riskfyllda verksamheter, vilket ju är en nyckelmekanism bakom entreprenörskap. Som de nederländska forskarna Maarten Janssena och Ellen Moorsb nyligen framförde kan entreprenörer spela en viktig roll i att skapa långvariga innovationer som möjliggör nödvändiga strukturella förändringar i vården. Eftersom vården i stor utsträckning finansieras och regleras av den offentliga sektorn är det viktigt att hitta vägar för att främja entreprenörskap i denna kontext. 82 En viktig utmaning i svensk politik handlar om att finna bra sätt att balansera offentlig styrning av den skattefinansierade vården med frihetsgrader för privata aktörer (samt de offentliga aktörerna som konkurrerar med dem). Det gäller att finna system som främjar olika politiska målsättningar som jämlik tillgång till vården, god folkhälsa, valfrihet för patienterna och effektiv användning av skattebetalarnas medel. I sammanhanget finns goda skäl att sätta tydligt fokus på entreprenörskap i vården. Anledningen är att nyskapande företagande kan agera som en katalysator för långsiktig förnyelse som ökar vårdens förmåga att till rimlig kostnad erbjuda god hälsovård. Entreprenörskap kan sägas vara en särskild form av företagande, präglat av risktagande för att realisera nya arbetssätt och/eller tekniker. Därför är det självklart viktigt att drivkrafter skapas i form av vinst som ger ersättning för den risk som entreprenören, nyckelmedarbetarna och investerarna tar. Som denna rapport lyft fram blir det runtom världen allt tydligare att entreprenörskap är en viktig mekanism för att skapa förbättring i vården. Förutsättningarna måste vara goda för nytänkande företagare, liksom intraprenörer i offentlig och privat vård, att testa nytänkande lösningar. 73 Christensen, Grossman och 74 Ibid. 75 Ibid. 76 Se exempelvis Greco och Eisen Wilson, Whitaker och Whitford 82 16

17 Referenser An Empirical Analysis, American Economic Review, 78: works for Achieving Service Innovation. Decision Sciences 40: Systems in Transition, vol. 14 nu. 5, European Observatory on Health Systems and Policies. Models, Anesthesia & Analgesia, 95;4: vind. ness Models, Springer. contribution to research, teaching and learning, Create Better Medical Outcomes for Canada and the Wordl, Annual Report Disruptive Solution for Health Care, McGraw-Hill Professional. res Head, lönsamheten, to the Masses, The World s 50 Most Innovative Companies. soumi, The 100 Most Creative People in Business logies: Developing Comparative Approaches, Social Science and Medicine, 53: Innovations - Developing a platform organization in publicprivate collaboration, Centre for Service Studies, Research Report 10:4. Global Health Cares hemsida. Journal of Medicine, 329: model, J Health Hum Serv Adm, 28;4: of innovation systems: A new approach for analysing technological change, Technological Forecasting and Social Change, 74: pretation of the evidence, Small Business Economics, 35: Evidence, Science and Technology Select Committee. sektor - behov av forskningsbaserad kunskap och kompetens, Vinnova. idoc24s hemsida successful entrepreneurial strategies for sustainable innovations in Dutch healthcare, Technological Forecasting and Social Change, tillgänglig på journalens hemsidan Innovation, Rand Journal of Economics, 31: A Systematic Review of Recent Research, Nursing Science Quarterly, 19: Care Med, 22: : tem, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 15: artikel 2. can connect users to reform, DEMOS. zations, J Health Hum Serv Adm, 28;4:

18 Referenser Firms. behaviour in European health care systems, European Observatory on Health Care Quality Improvement on Clinical Practice: What it Will Take to Accelerate Progress, Milbank Quarterly, 76: Hand Surgeon, vol. 7, nr Standbytids hemsida vecka, Stockholm Innovation & Growth, Telemedicine Clinics hemsida Appointment, CEO Cyrus Massoumi Visits HBS, rican Journal of Medical Quality, 23: dollars funding, in Member States, Report on the second global survey on ehealth. Reform with Entrepreneurial and Intrapreneurial Nursing Initiatives, The Online Journal of Issues in Nursing vol. 17, nr. 2, manuskript 5. Rawson Associates. 18

19

20

VR 2012:10. Den Innovativa Vården

VR 2012:10. Den Innovativa Vården VINNOVA Rapport VR 2012:10 Den Innovativa Vården Nima Sanandaji Titel: Den Innovativa Vården Författare : Nima Sanandaji Serie : Vinnova Rapport VR 2012:10 ISBN: 978-91-86517-73-1 ISSN: 1650-3104 Utgiven:

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Agenda 1. BAKGRUND, SYFTE OCH NÅGRA ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER 2. ERFARENHETER

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Vad betyder innovationer för vården? Innovationer är nya verktyg och arbetssätt som leder till att patienten får en bättre och säkrare vård, och som

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Om valfrihet inom hälso- och sjukvård

Om valfrihet inom hälso- och sjukvård Om valfrihet inom hälso- och sjukvård Pia Maria Jonsson Med dr Chefsexpert pia.maria.jonsson@thl.fi Valfrihet varför? 1. Förstärker medborgarnas /konsumenternas /patienternas ställning (egenvärde) 2. Bidrar

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management TEMA BELÖNING OCH MOTIVATION JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR ANNA-LENA STRID, VD PÅ DRI Företagen är fast i b Men forskarna är överens om att det är helt Anna-Lena Strid, VD på Drive Management TIPS! Forskaren

Läs mer

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine Vår rapport Vad kännetecknar den svenska välfärdsmodellen? Vad åstadkommer den och hur ser det

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

OECD Territorial review

OECD Territorial review OECD Territorial review Studien ger svar på regionens förutsättningar samt tillväxtoch utvecklingsmöjligheter i ett globalt perspektiv. Jämförelsen görs med 2000 andra regioner. Viktigt underlag i lokal

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet Bättre resursutnyttjande Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Effektivare resursutnyttjande Vad är effektivitet? Kvalitet Kostnader Nytta 10% fler besök till 2% högre kostnader är inte nödvändigtvis

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se

Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se Öppenhet En öppen dörr går vi ut eller går vi in är det något som läcker

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Med egenavgifter menas avgifter som

Med egenavgifter menas avgifter som Egenavgifternas roll som finansieringskomplement Med egenavgifter menas avgifter som individen betalar för tillgång till eller användning av offentliga tjänster. Avgiften kan motsvara hela kostnaden eller

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer