Styrelsen Protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen 06 2010 Protokoll 15.6.2010"

Transkript

1 Styrelsen Protokoll

2 Styrelsen s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/10 Tid: kl Plats: Inveon, Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, ANNONS 1 5 VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, ANNONS 2 6 BESÄTTANDE AV VIKARIATET SPECIALLÄRARE, ANNONS 3 7 ÅTERTAGNING AV UTANNONSERADE UTBILDNINGAR ANTAGNING AV STUDERANDE TILL STUDIER SOM INLEDS I AUGUSTI ANNONSERING I KOMPLETTERANDE GEMENSAM ANSÖKNING 10 RAPPORTER FRÅN STUDIERESOR UTOMLANDS 11 KOMPLETTERING AV INVEONS YRKESTEAM 12 FÖRHANDLINGSFÖRBINDELSE EKONOMI OCH PERSONALADMINISTRATION 13 FÖRHANDLINGSFÖRBINDELSE IKT 14 BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 8 15 DELTAGANDE I PORVOON URHEILUAKATEMIA BORGÅ IDROTTSAKADEMI

3 Styrelsen s.3 P R O T O K O L L 06/2010 Tid: kl Plats: Inveon, Lundagatan 8, Borgå Medlemmar: Magnus Björklund Torolf Bergström Kari Hagfors Nancy Lökfors Petra Paakkanen Stefan Sandström Gunilla Träskelin Ritva Suomalainen Övriga: Solveig Mickels Johan Söderberg Underskrifter: Magnus Björklund Ordförande Johan Söderberg Sekreterare Protokolljustering: Protokollet har granskats och godkänts / Torolf Bergström Ritva Suomalainen Protokollet har varit framlagt till påseende / 2010 i samkommunens kansli. Intygar: Protokollsutdragets riktighet bestyrks / 2010

4 Styrelsen s.4 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 ) säger: Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg. Förslag: Torolf Bergström och Ritva Suomalainen utses till protokolljusterare. Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs på samma tavla.

5 Styrelsen s.5 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Följande beslut har fattats av tjänsteinnehavare och sänts till styrelsen enligt bilaga. BESLUTSFÖRTECKNING/ REKTOR SOLVEIG MICKELS Datum Beslut Ärende Beslut Beslutsblankett Beviljande av tjänstledighet (Wiegner) Godkännes Nej Vikariearrangemang för Wiegner Godkännes Ja Anhållan om tjänstledighet (von Schoultz) Godkännes Ja Anställande av vikarie för Bomberg Anställes Ja Rättelse av rektors beslut 164/2010 Godkännes Ja Anhållan om förkortad arbetstid (Rauhala) Godkännes Ja Ansökan om utbildning Godkännes ja JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

6 Styrelsen s.6 4 BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, ANNONS 1 Lediga tjänster och timläraruppdrag vid Inveon annonserades i Borgåbladet och Östra Nyland 29.5 och i Hufvudstadsbladet enligt annonser i bilagan. Tjänsten som lektor i yrkesämnen (annons nr 1) med undervisning för grundexamen inom logistik och med krav på behörighet för att ansvara för bilskola och yrkeskompetensutbildning har sökts av följande personer: Eklund, Tom trafiklärare ej behörig behörighet enligt F849/1990, L719/1994 och F640/ Ansökningshandlingar i bilaga. Förslag: Tjänsten besätts inte ordinarie. Tom Eklund anställs som t.f. lektor i yrkesämnen för tiden Lön enligt UKTA, lönekod %.

7 Styrelsen s.7 5 VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, ANNONS 2 Lediga tjänster och timläraruppdrag vid Inveon annonserades i Borgåbladet och Östra Nyland 29.5 och i Hufvudstadsbladet enligt annonser i bilagan. Uppdraget som timlärare i huvudsyssla (annons nr 2) med undervisning för grundexamen inom logistik läsåret har sökts av följande personer: Gustafsson, Christian trafiklärare ej behörig Ansökningshandlingar i bilaga. Förslag: Christian Gustafsson anställs som timlärare i huvudsyssla för tiden Lön enligt UKTA, lönekod %.

8 Styrelsen s.8 6 BESÄTTANDE AV VIKARIATET SPECIALLÄRARE, ANNONS 3 Lediga tjänster och timläraruppdrag vid Inveon annonserades i Borgåbladet och Östra Nyland 29.5 och i Hufvudstadsbladet enligt annonser i bilagan. Vikariatet som speciallärare har sökts av följande personer: Grönqvist, Anne PeM, klasslärare ej behörig specialpedagogik 10 sv Johansson, Åsa ämnesstudier; engelska, finska (207 sp) ej behörig arbetserfarenhet likartade uppgifter Simos, Hagar textilartenom, yrkeslärare ej behörig Ansökningshandlingar i bilaga. Förslag: Pedagogiemagister Anne Grönqvist väljs till moderskapsvikarie för specialläraren fr.o.m så länge ledigheten varar. Lön enligt lönekod UKTA %. I reserv väljs Åsa Johansson, lönekod UKTA %.

9 Styrelsen s.9 7 ÅTERTAGNING AV UTANNONSERADE UTBILDNINGAR 2010 Av de 11 utbildningar som annonserats i GEA har 2 för få sökande: 1. grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik (ICT montör): 4 sökande är föreslagna för antagning 2. grundexamen inom hantverk och konstindustri, utbildningsprogrammet för miljöplanering och byggande (artesan/miljöbygge): 3 sökande är föreslagna för antagning. Två alternativ finns: a) De få sökande som finns antas till utbildning. Utbildningen annonseras i den kompletterande gemensamma ansökningen och dessutom med särskilda tidningsannonser, med målet att ytterligare sökande skall anmäla sig så att den utannonserade gruppstorleken på 14 för ICT montör och 8 för artesan/miljöbygge uppnås. b) Inga studerande antas till utbildning trots att utbildningsstyrelsens anvisningar för GEA stadgar att en utbildning som fanns i GEA under ansökningstiden måste inledas. De få sökande som finns till utbildningen handleds till andra studieplatser, antingen inom Inveon eller i annat lämpligt yrkesinstitut. Inveons och samkommunens ledningsgrupper diskuterade frågan vid sitt gemensamma sammanträde 2.6 och beslutade föreslå att utbildningen för grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik (ICT montör) annonseras i kompletteringsansökan medan utbildningen för grundexamen inom hantverk och konstindustri, utbildningsprogrammet för miljöplanering och byggande (artesan/miljöbygge) inte inleds i år. En utbildning med färre studerande än 14 i gruppen belastar yrkesinstitutets ekonomi genom ett behov av 1200 respektive 1040 timmar i arbetsfördelningen. I planeringen av läsåret finns från tidigare ett behov av att minska antalet timmar i arbetsfördelningen med ungefär 10 % eller h. Förslag: Studerande antas inte till utbildning för grundexamen inom hantverk och konstindustri, utbildningsprogrammet för miljöplanering och byggande. Utbildningens tre sökande erbjuds alternativa studieplatser enligt förslaget i bilagan. Studerande antas till utbildningen för grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik. Utbildningen marknadsförs aktivt med målet att komplettera gruppen till högst 14 studerande per

10 Styrelsen s.10 8 ANTAGNING AV STUDERANDE TILL STUDIER SOM INLEDS I AUGUSTI 2010 Utbildningsstyrelsen skickar det slutliga resultatet av gemensam ansökan 2010 till utbildningsanordnarna senast Antagningsbeslutet kan delges de sökande tidigast Inveon platser i gemensam ansökan 2010 samt förslag till antagning: GEA 2010 Platser Antagningsfö Skola Kod Utbildning i GEA sförslaget Gr.ex.datatekn.o.datakommunikationst, gr * Gr.ex.datatekn.o.datakommunikationst. st 2 0+2* Grex i hotell, restaurang o.catering, gr Grex i hotell,restaurang o.catering, st Grex i logistik Grex i logistik, st Grex inom bilbranschen, gr Grex inom byggnadsbranschen, gr ** Grex inom husteknik, gr Grex inom maskin och metallbranschen,gr Grundexamen i el och automationstekn,gr Sammanlagt Haikoenheten * Beklädnad, gr ** Beklädnad, st Grex i visuell framställning, gr ** Grex i visuell framställning, st 4 4+2*** Up för miljöplanering och byggande, gr Up för miljöplanering och byggande, st 2 0 Sammanlagt kulturenheten *** Sammanlagt Inveon ingen asterisk = två sökande som efter gemensam ansöknings slut sökt direkt till Inveon. Förslaget är att respektive sökande ges en studentplats till vilka inte finns kölista; sökande till logistik är inte student och till den grundskolbaserade utbildningen finns 1 person på reservplats * sökande som inte ännu finns men förväntas kunna antas vid kompletteringsansökan ** sökande som erbjuds en studieplats i stället för platsen inom miljöbygge; antagningen får inte hindra antagning av sådana sökande som i gemensam ansökning står på reservplats. Antagning till visuell framställning förutsätter poäng i urvalsprovet och till utbildningen finns 3 personer på reservplats. *** reservering av två studentplatser till för visuell framställning, smyckekonst. Två personer har visat intresse för utbildningen men har inte ännu antagningspoäng. Det finns en kö på 3 personer till antagningsenheten men till den grundskolbaserade utbildningen i grafisk planering (se ovan). Antagningsförslaget ovan leder till att Inveon hösten 2010 har 486 studerande vilket innebär en överskridning av platsantalet med ca 4 % på årsnivå. En rapport från studiehandledaren visar att Inveons nuvarande studerandeantal minskar med ca 12 personer under höstterminen 2010 på grund av studerandes omval och utexaminering. Förslag: Studerande antas till utbildning som inleds i augusti 2010 enligt bilaga.

11 Styrelsen s.11 9 ANNONSERING I KOMPLETTERANDE GEMENSAM ANSÖKNING Utbildningsanordnaren bör uppdatera sina studieplatser i kompletterande gemensam ansökan senast Kompletteringsansökan pågår Ansökningsresultaten kommer till utbildningsanordnaren och antagningsbesluten får delges de sökande tidigast Förslag: Följande platser annonseras i kompletteringsansökan på Andatas: 10 grundskolplatser för grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik 2 studentplatser för grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik.

12 Styrelsen s RAPPORTER FRÅN STUDIERESOR UTOMLANDS Styrelsen beviljade ett antal lärare rätt att våren 2010 med sina studerande göra studieresor till Stockholm och Tallinn. En reserapport skall lämnas till styrelsen inom en månad efter resan. Reserapport från följande grupper finns bilagda: RK 07 till Tallinn med Kristina Högström EM 07, AM 07 och ES 07 till Stockholm med Peter Sandvik, Gunnar Bomberg, Krister Björk, Cristian Söderberg och Ulf Nikander FM 07, VM 07 och CH 07 till Stockholm med Bo Henrik Björkell, Peter tallberg, Tom Eklund Förslag: Reserapporterna antecknas för kännedom.

13 Styrelsen s KOMPLETTERING AV INVEONS YRKESTEAM Styrelsen tillsatte yrkesteamens ordinarie medlemmar och utsåg teamens ordförande i april. Enligt förvaltningsstadgan skall styrelsen också utse vice ordförande för teamen. Dessutom saknades några ersättare då teamen tillsattes. Yrkesteamen har sammanträtt i maj och har beslutat om sina förslag till vice ordförande enligt följande: Yrkesteamet Inveon Husteknik föreslår ordinarie medlem Joel Hägglund till vice ordförande Yrkesteamet Inveon Teknik föreslår ordinarie medlem Peter Tallberg till vice ordförande Yrkesteamet Inveon Service föreslår ordinarie medlem Patrik Karbin till vice ordförande Yrkesteamet Inveon Kultur föreslår ordinarie medlem Henrik Wager till vice ordförande Yrkesteamen föreslås kompletterade enligt följande: Yrkesteamet Inveon Kultur: Företagare Teppo Ruohtula som personlig ersättare för Henrik Wager Yrkesteamet Inveon Teknik: Företagare Robert Valdén som personlig ersättare för Ove Blomqvist Studerande VM09 Tomas Amberg som ordinarie medlem Studerande VM09 Filip Jordas som ersättare för Tomas Amberg Förslag: Vice ordförande för yrkesteamen utses och yrkesteamen kompletteras enligt beredningen.

14 Styrelsen s FÖRHANDLINGSFÖRBINDELSE EKONOMI OCH PERSONALADMNISTRATION 8 Styrelsen Sitra har uppgjort en businessplan för ett kommunägt servicecenter för ekonomi och personaladministration i aktiebolagsform. Det eventuella bolaget skulle fungera som en utvecklare av ekonomi och personaladministration för kommunerna. Sitra önskar att alla kommuner och samkommuner skall delta i förhandlingarna med anledning av planen. Planen presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Enligt uppgift har samkommunens största ägare beslutat delta i förhandlingarna. JS Förslag: Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland deltar i förhandlingarna gällande beredningen av ärendet. Beslutet innebär inte att rättigheter och skyldigheter för samkommunen uppstår förrän så avtalas separat. Styrelsen Förhandlingarna gällande gemensam ekonomi och personaladministration för kommunsektorn har avancerat så långt att det nu är möjligt att teckna aktier i bolaget och var med och påverka verksamheten. Samkommuner kan bli delägare i bolaget genom att underteckna intentionsavtalet för KPK THH Oy och teckna en aktie i bolaget, aktiernas teckningspris är 1 till , därefter tredubblas priset. Samkommunerna kan gå med med en aktie medan kommunerna skall teckna en aktie per invånare. Under rådande omständigheter (sammanslagningen av utbildningsanordnare per ) verkar det inte meningsfyllt att engagera samkommunen i uppbyggandet av denna nya struktur och de rättigheter och skyldigheter det i fortsättningen kan tänkas innebära. I det första skedet har 14 kommunala aktörer tecknat sina aktier. Bland annat Willmanstrand, Kotka, Borgnäs, Nådendal och Kotka. Endast Raahen Seudun Hyvinvointikuntayhtymä har gått med av samkommuner i detta skede. JS Förslag: Samkommunen undertecknar inte intentionsavtalet för KPK THH Oy.

15 Styrelsen s FÖRHANDLINGSFÖRBINDELSE IKT 9 Styrelsen Sitra har uppgjort en businessplan för ett kommunägt IKT servicecenter i aktiebolagsform. Det eventuella bolaget skulle fungera som en gemensam IT utvecklare och integrator för kommunerna. Sitra önskar att alla kommuner och samkommuner skall delta i förhandlingarna med anledning av planen. Planen presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Enligt uppgift har samkommunens största ägare beslutat delta i förhandlingarna. JS Förslag: Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland deltar i förhandlingarna gällande beredningen av ärendet. Beslutet innebär inte att rättigheter och skyldigheter för samkommunen uppstår förrän så avtalas separat. Styrelsen Förhandlingarna gällande gemensam ekonomi och personaladministration för kommunsektorn har avancerat så långt att det nu är möjligt att teckna aktier i bolaget och var med och påverka verksamheten. Samkommuner kan bli delägare i bolaget genom att underteckna intentionsavtalet för KPK ICT Oy och teckna en aktie i bolaget, aktiernas teckningspris är 1 till , därefter tredubblas priset. Samkommunerna kan gå med med en aktie medan kommunerna skall teckna en aktie per invånare. Under rådande omständigheter (sammanslagningen av utbildningsanordnare per ) verkar det inte meningsfyllt att engagera samkommunen i uppbyggandet av denna nya struktur och de rättigheter och skyldigheter det i fortsättningen kan tänkas innebära. I det första skedet har 19 kommunala aktörer tecknat sina aktier. Bland annat Willmanstrand, Kotka, Borgnäs, Nådendal, Tavastehus, Vasa, Uleåborg och Kotka. Endast Raahen Seudun Hyvinvointikuntayhtymä har gått med av samkommuner i detta skede. Intresset för detta bolag verkar alltså vara större än för personalförvaltningsbolaget. Inom samkommunen är detta bolag mindre intressant bland annat tack vare god personalsituation och egen utbildning inom området. JS Förslag: Samkommunen undertecknar inte intentionsavtalet för KPK ICT Oy.

16 Styrelsen s BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 8 Styrelsen Tjänsten som lektor i yrkesämnen (annons 8) med undervisning för grundexamen inom byggnadsbranschen och grundexamen inom hantverk och konstindustri har sökts av följande personer: Koivumäki, Wesley Ped.kand behörigheten bristfälligt dokumenterad Ansökningshandlingar i bilagan. För behörighet för lektorstjänst i yrkesämnen krävs högskolexamen, lärarbehörighet och minst tre års arbetserfarenhet inom en bransch som motsvarar uppgiften (F 986/ , 1 mom. punkt 3)) Wesley Koivumäki har 2005 lämnat in ett matrikelutdrag från Borgå stad ur vilket framgår att han innehar pedagogiekandidatexamen inom utbildningsprogrammet för tekniskt arbete vid ÅA. Däremot är redogörelse över arbetserfarenhet inom branschen (byggnadsbranschen och/eller miljöplanering och byggande) bristfällig. Bilagt intyg från bokföringsbyrå Talmus Ky. Wesley Koivumäki deltar, på reseförordnande av rektor (153/2010), i en arbetarskyddsutbildning i Åbo och är därför inte i stånd att komplettera sin ansökan före styrelsens sammanträde. Förslag: Ärendet remitteras för kompletterande beredning. Beslut fattas vid styrelsens sammanträde i juni. Wesley Koivumäkis kompletterade ansökan i bilaga. Ur handlingarna framgår att han har avlagt högre högskolexamen med lärarbehörighet. Ämnesstudierna är inom tekniskt arbete (69,5 sv). Under tiden (3 år 7 mån) har hans huvudsyssla varit som företagare med egen firma inom byggnads och restaureringsbranschen. Portfolion T:mi Wesley s F:ma inkom till yrkesinstitutet Det har inte varit möjligt att, under den tid som stått till förfogande före postningen av styrelsens föredragningslista, få tag på personer inom kommunala arbetsmarknadsverket och OAJ/Intressebevakning för att få ett utlåtande av dem. Wesley Koivumäkis kompletterade ansökan i bilaga. Ur handlingarna framgår att han har avlagt högre högskolexamen med lärarbehörighet. Ämnesstudierna är inom tekniskt arbete (69,5 sv). Under tiden (3 år 7 mån) har han haft ett företag med verksamhet inom byggnads och restaureringsbranschen. Koivumäki har varit anställd som timlärare i huvudsyssla av Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland från och med , vilket innebär att hans verksamhet som företagare i huvudsyssla omfattar 3 år 3 månader. Förslag: Wesley Koivumäki anställs som ordinarie lektor i yrkesämnen från och med Lönekod UKTA

17 Styrelsen s DELTAGANDE I PORVOON URHEILUAKATEMIA BORGÅ IDROTTSAKADEMI I Borgå har Porvoon urheiluakatemia fungerat att antal år på finska. Verksamheten har grundat sig på ett nationellt program vilket uppdaterats av Finlands Olympiakommitté (Urheiluakatemioiden valtakunnallinen kehittämisohjelma , ). Under våren har förhandlingar förts för att utvidga verksamheten också till de svenska skolorna på andra stadiet i Borgå. Målet med Porvoon urheiluakatemia Borgå idrottsakademi är att erbjuda ungdomar som tävlingsidrottar på representationsnivå möjlighet till tre morgonträningspass per vecka under ledning av de lokala idrottsföreningarnas tränare. Projektets ansökan om understöd och budget i bilaga. Kostnaderna för Inveons deltagande är 1750 per läsår och yrkesinstitutet förbinder sig till ett tvåårigt deltagande, under förutsättning att kostnaderna inte drastiskt förändras. Enligt yrkesinstitutets lektor i gymnastik är det uppskattningsvis fem studerande per läsår som tränar målmedvetet inom de erbjudna grenarna och därmed kan komma i fråga. Det slutliga valet av studerande till idrottsakademin görs av de deltagande idrottsföreningarna. Ett system för hur frånvaro från undervisningen de två första timmarna under träningsmorgnarna kan ersättas är under utarbetande i yrkesinstitutet. Morgonträningarna kan godkännas som fritt valbara studieprestationer om studerande så önskar. Deltagande i Borgå idrottsakademi är i överensstämmelse med yrkesinstitutets mål att arbeta för en aktiv och hälsosam livsstil, och i överensstämmelse med den nationella yrkesinstitutstrategins mål om individuella studiestigar som ger rum också för personlig utveckling och personliga intressen i utbildningen. Förslag: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon deltar i Porvoon urheiluakatemia Borgå idrottsakademi under läsåren och Ett understöd på 1750 per läsår beviljas verksamheten enligt projektets ansökan och betalas från momentet Övriga studiesociala förmåner,

18 Styrelsen s.18 Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärsanvisning Datum för sammanträdet Styrelsen BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragraferna 1, 2, 3 och 10 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragraferna 4 till 9 och 11 till 15 Enligt 5 förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Paragraferna 4 till 9 och 11 till 15 Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet, adress och postadress I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, Helsingfors Kommunalbesvär, Paragraf Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär Paragraf Besvärstid 30 dagar Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärsskrift Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet I besvärsskriften skall uppges ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress

19 Styrelsen s.19 vilket beslut som överklagas vilka ändringar som yrkas i beslutet motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Tilläggsuppgifter Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer