Föreningen Brage i Helsingfors r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Brage i Helsingfors r.f."

Transkript

1 Föreningen Brage i Helsingfors r.f. 1 Verksamhetsberättelsen 2008 ALLMÄNT År 2008 prövades för första gången tanken med att ge året ett tema, som skulle synas i hela verksamheten på olika sätt. Året hade av styrelsen utsetts till dräktens år, och det blev det också på många sätt. Den nya dräktkonsulten Eija Mendelin presenterade under året våra finlandssvenska folkdräkter i olika sammanhang, på olika sätt och för olika målgrupper på ett mycket förtjänstfullt och inspirerande sätt. Besöken av daghems- och eftisgrupper på dräktbyrån var ett nytt glatt inslag, och barnen var intresserade och förtjusta då de fick klä sig i juniordräkterna som också lånas eller hyrs ut vid behov. I april ordnade folklivssektionen tillsammans med dräktsektionen ett mycket lyckat dräktseminarium med föredragshållare också från våra nordiska grannländer. Seminariet hölls med anledning av att det gått hundra år sedan folkdräktsarbetet startade. I samband med dräktseminariet presenterades också resultatet av 15 års arbete i dräktsektionen; den Finlandssvenska dräktboken. Vi är mycket stolta och glada över att detta storverk äntligen kunde publiceras, och boken har tagits mycket väl emot. Publicerandet av boken har också synats som en ökad efterfrågan på information från dräktkonsulten och på Brages Ab var omsättningen god. Man kan konstatera att dräktarbetet har fått ett helt nytt uppsving och atmosfären inne på dräktbyrån är positiv och framåtsträvande. Idunkören firade 20-års jubileumsår med att ge ut en julskiva Nowells ringing, och dräktprakten fick blomstra upp på 20-årskavalkaden på restaurang Kaisaniemi i november. På den ryska balen för föreningens medlemmar i december fick var och en söka fram sin finaste festdräkt och träda in i festsalen lika förnämt som på den ryska tiden. Styrelsen avslutade under året strategiarbetet, och som ett resultat av detta bildades fyra arbetsgrupper; temaår, barn- och ungdomsverksamhet, kursverksamhet och fester och samkväm. Varje arbetsgrupp leds av en ansvarig styrelsemedlem som samlar medlemmar till gruppen efter behov. Styrelsen arbetade under året också aktivt med att förnya webbsidorna, och man beslöt att lägga upp dem på Kulturhuset.fi portalen. Utomstående professionell hjälp anlitades för att få ett grafiskt gångbart uttryck på sidorna. I november kunde de nya sidorna lanseras och arbetet med att fylla dem kunde börja. Året har som helhet präglats av aktiviteter, och de olika sektionerna har arbetat och övat som tidigare. Bragehemmet har hyrts ut för olika evenemang då det inte använts av föreningens medlemmar. Styrelsen Föreningens styrelse har sammanträtt 9 gånger, med följande sammansättning: Annika Nyström, ordförande, Bo Söderholm, viceordförande, Kristina Rothe, sekreterare, Volker Krambrich, Sonja Londen, Johnny Sved, Eva Wahlström Medlemmar Föreningen hade år medlemmar. EKONOMISK ÖVERSIKT Efter många ekonomiskt goda år har även Brage hunnits ifatt av den globala ekonomiska krisen som accelererade kraftigt mot slutet av verksamhetsåret. Föreningens värdepappersportfölj hade redan under 2007 omfördelats för att på bästa sätt gardera föreningen mot de förväntade ekonomiskt sätt bistrare tiderna. Från att ha haft en fördelning kring 60-65% i aktieinnehav (enbart finska företag) och 35-40% räntepapper av olika maturitet har ekonomiutskottet i samråd med Aktias placeringsexperter omfördelat balansen till ungefär hälften-hälften.

2 2 Portföljens värdetopp nåddes ungefär vid årsskiftet 07/08 då marknadsvärdet på aktierna var 440 k och räntepapperen och depositionerna utgjorde 354 k. Väl inne på år 2008 har man enbart kunnat följa med hur aktiekurserna dalat. Hittills har det inte funnits skäl att göra annat än vänta och avvakta. Följaktligen har det under året inte skett någon handel med aktier varför det inte heller förekommer några försäljningsvinster(-förluster) i resultaträkningen. I årsskiftet 08/09 har marknadsvärdet på aktierna sjunkit till 191 k medan räntepappren och depositionerna är på nivån 319 k. Aktiernas värde har i linje med bokföringslagen skrivits ned med 126,4 k. De placerade medlen har genererat 34,9 k under verksamhetsperioden jämfört med 83,7 k under den föregående. Renoveringen av Bragehemmet som företogs avskrivs lineärt på fem år. Under verksamhetsperioden har Bragehemmets renovering avskrivits med 40,8 k. År 2010 är renoveringen helt avskriven. Några investeringar i Bragehemmet har inte gjorts under verksamhetsperioden. Den ordinarie verksamheten har såväl intäktsmässigt som kostnadsmässigt följt föregående års nivåer. På finansieringssidan kan konstateras att statsunderstöden har ökat såväl för Pressarkivet som för föreningen. Som helhet har den ordinarie verksamheten gjort ett underskott om 37,7 k jämfört med ett underskott om 42,5 k föregående verksamhetsperiod. Verksamhetens underskott har finansierats med placerade medels överskott. Det är skäl att notera att då föreningen under en tid av ekonomisk uppgång, flere år i rad gjort goda resultat, har den ordinarie verksamhetens underskott inte i större utsträckning beaktats. Föreningens resultat för verksamhetsåret 2008 ger skäl att fästa större uppmärksamhet vid balansen i den ordinarie verksamhetens kassaflöden i kommande verksamhetsperioder. Den löpande bokföringen och lönebokföringen samt betalningstrafiken har handhafts av Bokföringsbyrå Stig Dahlström. Det ekonomiska helhetsansvaret har innehafts av ekonomiutskottet som bestått av Annika Nyström, Bo Söderholm, Jarl Nyström, och Johnny Sved. UTÖVANDE VERKSAMHET Danslagen Medlemmar och övningar Folkdanssektionen hade 76 medlemmar, varav 67 seniorer (25 aktiva) och 9 juniorer (4 aktiva). Seniorerna: 39 övningar, Menuettlaget: 15 övningar och Juniorerna: 31 övningar Arbetsutskott: Johnny Sved (ordförande), Nina Sveholm (viceordförande), Tove Termonen (skattmästare), Maria Lehtiö (sekreterare), Mia Blomster (klubbmästare), Eivor Wallinvirta, Heidi Palmu Uppträdanden 29.4 Vid kvällssupén efter Dräktsymposiet Danslaget var i Ungern och deltog i Festivalen County Wandering i Szeged med omnejd och uppträdde fyra gånger Juniordanslaget deltog i Barnleik i Norge 5.12 Juniordansarna uppträdde med salongsdanser vid Rysk bal på Brage Den största satsningen under år 2008 var danslagets resa till en festival i Ungern i juli. Resan samlade dansare från alla övningsgrupper. Danslaget tillbringade först några dagar i Budapest, där dansarna upplevde den lokala kulturen i form av besök på olika ställen, bl.a. ungerskt bröllop, ridning på pustan, kryssning på Donau etc. Med på resan var också många dansares familjer, vilket gjorde att resan hade en annan prägel än de senaste resorna. Under festivalen uppträdde danslaget på olika konserter och tillställningar.

3 3 Menuettlaget har fortsatt sina övningar och blivit en del av den ordinarie verksamheten. I laget dansas endast menuetter några gången i månaden. Juniorverksamheten har även detta år varit livlig trots att antalet juniorer inte är så stort. Juniorernas storsatsning under 2008 var deltagandet i BARNLEK i Porsgrunn, Norge. Juniordanslaget har jobbat mycket tillsammans med gruppen Framsteg under året Samarbetet med Haga uf har fortsatt och juniorerna i båda föreningarna har hela året övat tillsammans. Brages stråkorkester Medlemmar och övningar Stråkorkestern hade 8 medlemmar Antal övningar under året: 33 Dirigent: Gunnar Döragrip Styrelsen: (fr.o.m. oktober) Åsa Forsman, ordf., Dag Svedstedt, viceordf., Christine Beaurain- Heikinheimo, (sekr.) Uppträdanden 10.2 Medverkan i högmässan i Grankulla kyrka. Orkestern framförde bl.a. Michel Correttes orgelkonsert med Reidar Tollander som solist Medverkan i Gammelstadens ungdomsförenings 100-årsjubileum i Berghyddan i Helsingfors med egen avdelning bestående av 1800-tals populärmusik. Orkestern ackompanjerade också de samlade körerna i finalen Uppträdande vid kvällssupén efter Dräktsymposiet 21.5 Deltagande i Klemetskog kyrkosångares vårkonsert på Solbacken i Tusby Medverkan i "Rysk bal" på Föreningen Brage i Helsingfors 7.12 Deltagande i "De vackraste julsångerna" tillsammans med Klemetskog kyrkosångare i Tusby. Brages spelmanslag Medlemmar och övningar Spelmanslaget hade 10 medlemmar Antal övningar: 17 Arbetsutskott: Sonja Londen ordförande och kontaktperson, Kristine Englund viceordförande, Bo Wadenström sekreterare, Bengt-Östen Söderlund spelledare och kassör Uppträdanden: Spelmanslaget deltog i Spelmansförbundets kryssning med vinterstämma och förbundsdag ombord på Viking Line Helsingfors-Stockholm och hade två uppträdanden. 2.6 & 4.8 Spelmanslaget medverkade i allsångskonserter på Roddstadion i Helsingfors sångoch musikförbunds regi. Laget spelade till allsången och uppträdde separat.

4 Kammarkören Idun Medlemmar och övningar Kören hade 23 medlemmar Övningar: 40 kvällsövningar, 3 söndagsövningar, Körens styrelse: Guje Vuori (ordförande), Wilhelm Udd (viceordförande), Eva Wahlström (kassör), övriga styrelsemedlemmar Helene Liljeström, Carl-Eric Schalin Karin Pedersen (dirigent) 4 Konserter och uppträdanden: Bandning i Sibbo kyrka och Ljusets kapell för körens kommande jul-cd. 2.6 Medverkan i Allsång på Roddstadion 26.8 Bandning i Sibbo kyrka Uppträdande vid Uppik Vänskapsföreningen Finland-Grönlands 10-årsjubileum på danska ambassaden. Kören sjöng två sånger på grönländska årsjubileumskavalkad i restaurang Kaisaniemi. Körens tredje cd Nowells ringing släpptes vid konserten Uppträdande vid Rysk bal på Brage Julkonsert i Olaus Petri kyrka Medverkan i dansk julgudstjänst i Olaus Petri kyrka Uppträdande på Bertahemmet Medverkan i De vackraste julsångerna i Sibbo kyrka Sammanfattning För Idunkören gick 20-årsjubileumsåret 2008 i julens tecken. Våra tankar och vår energi koncentrerades till inspelningen av vår nya jul-cd, Nowells ringing. Skivan inspelades i Sibbo kyrka av ljudtekniker Håkan Ekman. Före inspelningen övade kören, efter alla ordinarie och extra övningar, ytterligare flera gånger i Sibbo kyrka för att vänja sig vid akustiken. Det kändes slutligen som om vi kunde sångerna, och resultatet blev en verkligt fin och stämningsfull julskiva. Skivan recenserades rätt stort i Hbl, och alla som haft förmånen att kunna köpa och lyssna på skivan har också uttalat sig väldigt positivt om den. Kören med dirigent Karin Pedersen i spetsen är värd ett jättestort tack för gediget och flitigt arbete. Cd:n har sålt rätt bra, och vi fortsätter försäljningsarbetet nästa höst. Året till ära gav Idunkören en 20-årskavalkad på restaurang Kaisaniemi, med såväl nya som gamla låtar ur den digra repertoar som vuxit fram under två decennier. Konserten var utsåld och mycket uppskattad bland publik och sångare. En tunn röd tråd band samman sånger, dräkter, dekor och korister. En humoristisk och vemodsfylld musikalisk historia med scener ur det verkliga livet och sagans värld vecklade ut sig på scenen. Finalen kom som en överraskning för de flesta: Skivsläppet! Under hösten passade Idun också på att studera in lite grönländska och visade prov på dessa kunskaper med ett uppträdande på Vänskapsföreningen Finland-Grönlands (Uppik) 10-årsjubileum. FORSKNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET Folklivssektionen Medlemmar och styrelse Folklivssektionen har 71 medlemmar Sektionens styrelse som även fungerat som redaktionsråd för Laboratorium för folk och kultur, bestod av följande personer: Anne Bergman, Henry Forssell Lars-Folke Landgrén, Holger Lillqvist, Pia Lindholm, Yrsa Lindqvist sekr., Bo Lönnqvist, Heidi Schreiber, Anna-Maria Åström, Tove Ørsted och Susanne Österlund-Pötzsch ordförande.

5 5 Verksamhet 29.4 Jubileumsseminariet Folkdräkt/festdräkt uppmärksammade 100 år av Föreningen Brages dräktarbete. Samtidigt hölls pressvisning för Den finlandssvenska dräktboken Annadagsträff på Esbo stadsmuseum. Museilektor Ulrika Rosendahl guidade genom utställningen Medeltidsbyn Sektionen gav under året ut fyra nummer av Laboratorium för folk och kultur 1 2/2008 Turism och kultur (red. Pia Lindholm) 3/2008 Populärkulturstudier (red. Sven-Erik Klinkmann) 4/2008 Folkdräkt, festdräkt och vardagsdräkt (red. Marianne Robertsson) Dräktkonsulten/Dräktsektionen Dräktsektionen Karin Grönlund ordf., Kari Appelgren, Gunilla Vuori, Bo Lönnqvist, Margareta Häggblom, Helena Jern, Eija Mendelin. Nya medlemmar Seija Johansson, Maria Ekqvist, och Kristina Rothe. Folkdräkts- och sömnadsrådgivning Förfrågningar om folkdräkter, deras användning, material och sömnad, värdering och identifiering av folkdräkter, uppgörande av sömnadsbeskrivningar främst till mansdräkter. Provkartor har gjorts på allt dräktmaterial för att kunna visa att det finns historiskt rätt material till alla dräkter. Dräktkonsulten är två-språkig, vilket är en stor fördel då förfrågningar och besök förekommer lika mycket på båda inhemska språken. Modelldräkterna Modelldräkterna har ordnats upp geografiskt från Pyttis i öster till Karleby i norr. Dräkterna har fått nya hängare som är mera passande åt 80 år gamla dräkter. Modelldräkternas skjortor (9 st) har tvättats i Metropolia ammattikorkeakoulu/ konservointi. Besök i dräktbyrån 24.1 Taideteollinen korkeakoulu - 12 studerande. Två studerande besökte (6.2) dräktbyrån för fördjupande studier en hel dag. 4.2 Helsingfors Arbis, 15 personer 5.2 Riihimäki medborgarinstitut, fyra personer 19.2 Pellinge hembygdsmuseum, fyra personer 7.4. Kuggom folkhögskola, 6 elever och två lärare 23.9, 30.9, 1.10, 8.10 och besök av dagis- och eftisgrupper. Presentation av museet, påklädning av folkdräkter till barnen och sånglekar med dans. ca 45 min Espoon kansallaisopisto/leppävara. 14 besökare 6.11 Svenska dagen, Munksnäs högstadieelever besöker svenska rum i Helsingfors Öppet hus i Brage för svenskspråkiga medborgarinstitut i Finland Seminarier/ föreläsningar 8.1 Esbo arbis, 12 studerande och lärare 29.4 Dräktseminarium i samarbete med folklivssektionen 18.5 Eija berättade om Lappträskdräkten vid släktföreningen Gammals möte på Brage 2.9. Estland-seminarium i samarbete med Kansallispukuneuvosto. 23 personer från Estland och 9 från Finland deltog

6 Tidningar De flesta finlandssvenska tidningar samt Folkdansaren och Resonans hade artikel el. notis om Brages nya dräktkonsult Omnämnande eller recension i de flesta finlandssvenska tidningar om Finlandssvenska dräktboken Östra Nyland. Artikel om dräktboken och dräkter Hembygden; Artiklar om Folkdräktkonsulten, Dräktseminariet och Dräktboken Kommunbladet Vörå-Maxmo och Oravais sommarnummer, artikel om dräktkonsulten och dräktboken Taito tidningen nr 5, artikel om dräktboken 6 Dräktkonsultens gav information vid följande evenemang i Svenskfinland 11.1 Folklandia kryssningen 13. Rosen och bokens dag i Vasa 6.6 Finlandssvenska folkdansstämman i Kyrkslätt 16.7 Kaustby Folkmusikfestival 6.9 Föreningsfestivalen Åbo Presentation av Dräktboken tillsammans med Bo Lönnqvist i Borgå Medborgarinstitut Info tillfälle om dräkter med Henrika Ekman i Västnyland KURS- OCH SEMINARIEVERKSAMHET KOM IN I RINGEN, DANSA MED MEJ på Brage Fortbildningsdag om sånglekar och ringlekar för lärare i lågstadier, förskolor eller daghem, eftermiddagsklubbar, musikskolor eller musiklekskolor samt för studerande. 12 personer från Kyrkslätt, Esbo, Vanda, Helsingfors och Sibbo deltog i kursen. Ledare Heidi Palmu och spelman Marcus Blomberg. HOPPA, HOPPA, STÅ EJ OCH DRA DEJ 16.3 och 20.4 Lek- och dansdag för barn i åldern 4-8 år med sång, lek, dans och rörelse. På programmet fanns både traditionella och nyare varianter av lekar och danser. Ledare Nina Sveholm och spelman Anders Backman. BESÖK AV DAGIS- OCH EFTISGRUPPER PÅ DRÄKTBYRÅN Under hösten skickades inbjudningar till svenskspråkiga dagisar, eftisar och förskolor i innerstaden om att besöka dräktbyrån och bekanta sig med gamla dräkter och textilmaterial samt att få klä på sig en folkdräkt. 23.9, 30.9, 1.10, 8.10 och besökte dagis- och eftisgrupper dräktbyrån. Varje besök avslutades med att barnen iklädda folkdräkter dansade några ringlekar. LEKKURS Under mellandagarna hölls den traditionella lekkursen för barn i Bragehemmet. 32 barn i åldern 4-8 år deltog. Ledare var Nina Sveholm, Malena Ahlroos, Mikaela Gerkman och Kenneth Mattila och spelman Anders Backman. På programmet fanns sånglekar som Vi äro musikanter, Morsgrisar, Uppåkällabacken och Fru Söderström. För en del barn var ringlekarna bekanta och för andra var de nya. Alla hade roligt.

7 Avslutningsfesten började med att vi hade besök av Finland Lucia. Därefter uppträdde lekkursdeltagarna med Räven raskar över isen och med polonäs. Efter det var det dags för danslagets pojkar som uppträdde med Oxdansen. Till slut hade Lucia, föräldrar, släkt och vänner möjligheten att tillsammans med lekkursbarnen dansa ringlekar och polonäs. Årets kurs var mycket lyckad och det var livat på Brage. Barnen sjöng och dansade väldigt duktigt 7 FOLKDRÄKT FESTDRÄKT Jubileumsseminarium över folkdräktarbetet i Svenskfinland 29.4 Folklivssektionens ordförande Susanne Österlund-Pötzsch hälsade välkommen till jubileumsseminariet Festdräkt Folkdräkt som uppmärksammade 100 år av folkdräktsarbete i Svenskfinland. En av seminariets höjdpunkter var presentationen av den pinfärska Finlandssvenska dräktboken (Schildts förlag) som Brages dräktsektion efter ett långt och intensivt arbete äntligen kunde publicera. Bo Lönnqvist, Karin Grönlund och Gunilla Vuori stod för presentationen varefter följde pressvisning. Det första föredragspasset stod de inbjudna nordiska gästerna för. Håkan Liby från Upplandsmuseet i Uppsala, Lizette Gradén från Konstfack i Stockholm och Bjørn Sverre Hol Haugen, Kulturhistoriker från Oslo gav alla sin syn på folkdräktens många dimensioner i nordiskt perspektiv. Som moderator och diskussionsledare fungerade Anna-Maria Åström. Efter lunchen var det dags för också andra synpunkter på klädsel och festdräkt än i folkdräktssammanhang. Mia Karlsson, Gunnar Törneros och Annina Ylikoski, studerande vid Åbo Akademi, har inom lägre seminariet i etnologi koncentrerat sig på dräktens betydelser. Därmed kunde folkdräkten och den nutida inställningen till klädsel knytas samman. Efter föredragen följde presentation av dräktmuseet och en utställning av dräktlitteratur. Seminariet avslutades med en festsupé med uppträdande av Brages stråkorkester och Brages folkdanslag. Deltagarna uppgick till 70 personer. ÖVRIGT Rysk bal 5.12 Kvällen före självständighetsdagen ordnades en fest för medlemmarna. Innan middagen uppträdde orkestern, Idunkören och juniordansarna. Maten var ryskinspirerad. Efter huvudrätten höll Bo Lönnqvist ett anförande i form av en tablå i två delar om Finland efter 1809.

8 8 Webbsidor Föreningen fick nya webbsidor på Kulturhusets portal. Sidorna öppnades i november. BRAGES PRESSARKIV Brages Pressarkiv, grundat 1910, är Nordens äldsta dokumentationsarkiv i sitt slag. Brages Pressarkiv har som uppgift att samla och systematisera material ur hela den finlandssvenska tidningspressen samt ställa materialet till forskares och andra intresserades förfogande. Huvudman för Brages Pressarkiv är Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamheten vid Pressarkivet har under år 2008 följt de riktlinjer som drogs upp i verksamhetsplanen för året. Någon retroaktiv indexering av artiklar har inte kunnat göras eftersom ansökta medel därtill inte beviljades. De förhandlingar som sedan 2005 förts med Svenska litteratursällskapet (SLS) om en framtida samgång genom vilken SLS skulle bli huvudman för Brages Pressarkiv, avslutades i februari som resultatlösa, varefter diskussioner förts med Svenska arkivföreningen som upprätthåller Svenska centralarkivet. Avgörande är bl.a att utreda huruvida båda arkiven skall kunna räkna med bibehållet statsbidrag. Ett nytt inslag i planeringen av pressarkivets framtid var den kontakt som direktionens ordförande Jan Sundberg tog med mediahusen KSF media och HSS media, för att utreda deras intresse att skapa ett gemensamt finlandssvenskt pressarkiv. Båda mediahusens representanter, Jan-Erik Andelin och Lars Rosenblad har visat ett positivt intresse. Två möten hölls under året i konstruktiv anda. Pressarkivets vision är att skapa ett modernt brukarvänligt pressarkiv som dels skulle tillhandahålla samlingarna såsom de ter sig idag, dels ge nya tjänster i samverkan med mediahusen. Projekt Planeringen av Brages Pressarkivs 100 års-jubileum, som infaller 2010, har igångsatts. Från och med indexeras samtliga finlandssvenska dagstidningar. Detta märks i en märkbart ökad arbetsbörda för personalen. DIREKTION Jan Sundberg ordförande, Pertti Hakala viceordförande, Eva Stockmann sekreterare, Robin Fortelius, Leila Mattfolk, Heidi Salminen, Nils Torvalds, Barbro Wigell-Ryynänen ARKIVETS ANVÄNDNING Antalet forskarbesök vid Brages Pressarkiv steg märkbart jämfört med föregående år och uppgick år 2008 till 830. Utvecklingen är anmärkningsvärd i ett läge då den allmänna trenden går i motsatt riktning. Antalet kundkontakter per telefon eller e-post steg också något. Antalet webbesök ökade däremot markant. Ökningen ser ut att bero mest på länkningen till biblioteken.fi, och via den också en effektivare indexering på Google. Databasen lades ut på internet i november 2002.

Brages stråkorkester och Kammarkören Idun uppträdde i samband med olika programhelheter under sång- och musikfesten TaiTon i Åbo 9 12.6.2011.

Brages stråkorkester och Kammarkören Idun uppträdde i samband med olika programhelheter under sång- och musikfesten TaiTon i Åbo 9 12.6.2011. 1 Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamhetsberättelse 2011 INLEDNING SÅNGENS ÅR År 2011 hade Föreningen Brage i Helsingfors r.f. "sången" som tema för året. Temaåret markerades bland annat av att

Läs mer

ORGANISATION. Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamhetsberättelse 2014

ORGANISATION. Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamhetsberättelse 2014 1 Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamhetsberättelse 2014 INLEDNING Den livliga våren utmärktes av en mångfald av olika aktiviteter. Först ut var Idunkörens stora samarbetsprojekt Nordiska körklassiker

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Finlands svenska spelmansförbund

Finlands svenska spelmansförbund Finlands svenska spelmansförbund ALLMÄNT Den årliga spelmansstämman arrangerades i år i Kaustby i samband med Kaustby Folkmusikfestival. Stämman bjöd på konserter, dans, PR-spelningar och medverkan i högmässa.

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Distriktsinfo nr 3/2015

Distriktsinfo nr 3/2015 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 3/2015? I detta nummer: Sidan 2 Höstupptakt Sidan 3 Ledarkurs Sidan 4 Bygdedanskurs Sidan 5 Upplandsschottis Sidan 6 Danshistoria Sidan 7 Lekstuga Sidan 8 Mina

Läs mer

De Ungas Vänner på Ålön r.f.

De Ungas Vänner på Ålön r.f. De Ungas Vänner på Ålön r.f. Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Viceordförande: Sekreterare: Kassör Ledamöter: Suppleanter: Motionsansvariga: Uthyrning: Fastighet:

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Resekoordinatorträff 2014. SPF Österbotten

Resekoordinatorträff 2014. SPF Österbotten Resekoordinatorträff 2014 SPF Österbotten Reseenkät 2014 Utvärdering av föreningarnas svar och åsikter angående regionens reseverksamhet. Vid utvärderingen har vissa av frågorna kunnat bedömmas med reella

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton Kyrkomusikdagarna i Borgå stift Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Kammarkören Näsin Ääni Välkommen till kyrkomusikdagarna! Borgå stifts kyrkomusikdagar år 2012 har temat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

N E W S 29.5.2014 2 / 2014 - # 172

N E W S 29.5.2014 2 / 2014 - # 172 N E W S 29.5.2014 2 / 2014 - # 172 Sångarbröder, Såhär passligt inför sommaren har det blivit dags att utkomma med ett BÄD-News. Denna gång är det speciellt två teman som lyfts fram: Årsmötet som hölls

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Bilaga 4. Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang. Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009

Bilaga 4. Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang. Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009 Bilaga 4 Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009 Delegationen för Märkesåret 1809 arrangerade statliga huvudevenemang i Borgå domkapitel och domkyrkan.

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Finlands svenska spelmansförbund

Finlands svenska spelmansförbund Finlands svenska spelmansförbund Allmänt Spelmansförbundet vill med sin verksamhet värna om den finlandssvenska spelmans- och folkmusiktraditionen. Under året har förbundet därför ordnat med stämmor, läger

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Östgötaspel. Allspel för både stora och små! INNEHÅLL. Östgötaspels. Ung Spelman stipendiater...3. Petter Dufva stämman...4-6

Östgötaspel. Allspel för både stora och små! INNEHÅLL. Östgötaspels. Ung Spelman stipendiater...3. Petter Dufva stämman...4-6 Östgötaspel Östergötlands Spelmansförbund www.ostgotaspel.se Styrelsens ordf: Toste Länne Ansv. utgivare: Toste Länne Redaktion: Barbro Wijma, Håkan Wasén, Katarina Hammarström, Ungdomsreporter: Frida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖRENINGEN NORDEN VÄSTERBOTTEN NORDISKT INFORMATIONSKONTOR I UMEÅ 2 INNEHÅLL BAKGRUND...3 ORGANISATION...4 Styrelse Revision Valberedning Arbetsutskott Skolmedlemmar Biblioteksmedlemmar

Läs mer

Kinesiska Föreningen i Västerås

Kinesiska Föreningen i Västerås Verksamhetsberättelse för 2004-2005 Styrelsen för Kinesiska Föreningen i Västerås får härmed avge berättelse för föreningens verksamhet under tiden 2004-09-26 till 2005-11-12. Antalet medlemmar har under

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅRET 2014

VERKSAMHETSPLAN ÅRET 2014 VERKSAMHETSPLAN ÅRET 2014 Godkänd av Förbundsmötet 9.11.2013 Reviderad och godkänd av förbundsmötet 22.3.2014 1. Allmänt om verksamhetsåret 2014 Verksamhetsåret 2014 kommer mycket att präglas av förverkligandet

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt Närvarande Jonas Tana (ordf.), Biblioteken.fi Harriet Lill-Smeds, Lovisa stadsbibliotek, Östra Nylands bibliotek

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg.

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg. Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottet Tid 7.10.2013 kl. 11.30-14.30 Plats: Böle bibliotek, Helsingfors Närvarande: Mia Malm (ordf.), Biblioteken.fi Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften!

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften! 01-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften! Hej alla kårer! Här kommer nu årets första Medlemsinfo. I skrivande stund har vi underbart vårväder utanför

Läs mer

Hjälpa att hjälpa. kontaktinformation

Hjälpa att hjälpa. kontaktinformation Hjälpa att hjälpa På Ersta diakoni är vi stolta över att ha hjälpt människor i utsatta livssituationer i över 150 år och att vi fortsätter att göra det även idag. Med stark vilja och en envis framåtanda

Läs mer

MRO-AKTUELLT (10/2014)

MRO-AKTUELLT (10/2014) MRO:s Vårmöte 2015 Tidigare MRO-möten har beslutat att MRO:s Vårmöte 2015 kommer att hållas lördagen 7 mars i Malmköping, med MUMA som värd Deltagare som kommer med tåg hämtas i Flen med Veteranbuss efter

Läs mer

Föredragningslista 8/14 1 (7) 25.08.2014

Föredragningslista 8/14 1 (7) 25.08.2014 Föredragningslista 8/14 1 (7) Ungdomsfullmäktiges möteskallelse Tidpunkt kl. 17.00 Plats Ungdomslokalen Zentra 1. Mötets öppnande 2. Mötets anordnade 3. Mötets laglighet och beslutsförhet 4. Godkännande

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys (RUSUKKI) Sverigefinländarnas språk- och kulturförening i Uppsala Verksamhetsberättelse 2010 Förord Sverigefinländarnas språk- och kulturförening

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Finlands svenska manssångarförbund r.f. FSM75 FSM75 VERKSAMHETSPLAN JUBELÅRET 2011

Finlands svenska manssångarförbund r.f. FSM75 FSM75 VERKSAMHETSPLAN JUBELÅRET 2011 VERKSAMHETSPLAN JUBELÅRET 2011 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2011 på förbundsmötet 30.10.2010 i Borgå 1. Allmänt om jubileumsåret Finlands svenska manssångarförbund (FSM) såsom ett gemensamt

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer