Föreningen Brage i Helsingfors r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Brage i Helsingfors r.f."

Transkript

1 Föreningen Brage i Helsingfors r.f. 1 Verksamhetsberättelsen 2008 ALLMÄNT År 2008 prövades för första gången tanken med att ge året ett tema, som skulle synas i hela verksamheten på olika sätt. Året hade av styrelsen utsetts till dräktens år, och det blev det också på många sätt. Den nya dräktkonsulten Eija Mendelin presenterade under året våra finlandssvenska folkdräkter i olika sammanhang, på olika sätt och för olika målgrupper på ett mycket förtjänstfullt och inspirerande sätt. Besöken av daghems- och eftisgrupper på dräktbyrån var ett nytt glatt inslag, och barnen var intresserade och förtjusta då de fick klä sig i juniordräkterna som också lånas eller hyrs ut vid behov. I april ordnade folklivssektionen tillsammans med dräktsektionen ett mycket lyckat dräktseminarium med föredragshållare också från våra nordiska grannländer. Seminariet hölls med anledning av att det gått hundra år sedan folkdräktsarbetet startade. I samband med dräktseminariet presenterades också resultatet av 15 års arbete i dräktsektionen; den Finlandssvenska dräktboken. Vi är mycket stolta och glada över att detta storverk äntligen kunde publiceras, och boken har tagits mycket väl emot. Publicerandet av boken har också synats som en ökad efterfrågan på information från dräktkonsulten och på Brages Ab var omsättningen god. Man kan konstatera att dräktarbetet har fått ett helt nytt uppsving och atmosfären inne på dräktbyrån är positiv och framåtsträvande. Idunkören firade 20-års jubileumsår med att ge ut en julskiva Nowells ringing, och dräktprakten fick blomstra upp på 20-årskavalkaden på restaurang Kaisaniemi i november. På den ryska balen för föreningens medlemmar i december fick var och en söka fram sin finaste festdräkt och träda in i festsalen lika förnämt som på den ryska tiden. Styrelsen avslutade under året strategiarbetet, och som ett resultat av detta bildades fyra arbetsgrupper; temaår, barn- och ungdomsverksamhet, kursverksamhet och fester och samkväm. Varje arbetsgrupp leds av en ansvarig styrelsemedlem som samlar medlemmar till gruppen efter behov. Styrelsen arbetade under året också aktivt med att förnya webbsidorna, och man beslöt att lägga upp dem på Kulturhuset.fi portalen. Utomstående professionell hjälp anlitades för att få ett grafiskt gångbart uttryck på sidorna. I november kunde de nya sidorna lanseras och arbetet med att fylla dem kunde börja. Året har som helhet präglats av aktiviteter, och de olika sektionerna har arbetat och övat som tidigare. Bragehemmet har hyrts ut för olika evenemang då det inte använts av föreningens medlemmar. Styrelsen Föreningens styrelse har sammanträtt 9 gånger, med följande sammansättning: Annika Nyström, ordförande, Bo Söderholm, viceordförande, Kristina Rothe, sekreterare, Volker Krambrich, Sonja Londen, Johnny Sved, Eva Wahlström Medlemmar Föreningen hade år medlemmar. EKONOMISK ÖVERSIKT Efter många ekonomiskt goda år har även Brage hunnits ifatt av den globala ekonomiska krisen som accelererade kraftigt mot slutet av verksamhetsåret. Föreningens värdepappersportfölj hade redan under 2007 omfördelats för att på bästa sätt gardera föreningen mot de förväntade ekonomiskt sätt bistrare tiderna. Från att ha haft en fördelning kring 60-65% i aktieinnehav (enbart finska företag) och 35-40% räntepapper av olika maturitet har ekonomiutskottet i samråd med Aktias placeringsexperter omfördelat balansen till ungefär hälften-hälften.

2 2 Portföljens värdetopp nåddes ungefär vid årsskiftet 07/08 då marknadsvärdet på aktierna var 440 k och räntepapperen och depositionerna utgjorde 354 k. Väl inne på år 2008 har man enbart kunnat följa med hur aktiekurserna dalat. Hittills har det inte funnits skäl att göra annat än vänta och avvakta. Följaktligen har det under året inte skett någon handel med aktier varför det inte heller förekommer några försäljningsvinster(-förluster) i resultaträkningen. I årsskiftet 08/09 har marknadsvärdet på aktierna sjunkit till 191 k medan räntepappren och depositionerna är på nivån 319 k. Aktiernas värde har i linje med bokföringslagen skrivits ned med 126,4 k. De placerade medlen har genererat 34,9 k under verksamhetsperioden jämfört med 83,7 k under den föregående. Renoveringen av Bragehemmet som företogs avskrivs lineärt på fem år. Under verksamhetsperioden har Bragehemmets renovering avskrivits med 40,8 k. År 2010 är renoveringen helt avskriven. Några investeringar i Bragehemmet har inte gjorts under verksamhetsperioden. Den ordinarie verksamheten har såväl intäktsmässigt som kostnadsmässigt följt föregående års nivåer. På finansieringssidan kan konstateras att statsunderstöden har ökat såväl för Pressarkivet som för föreningen. Som helhet har den ordinarie verksamheten gjort ett underskott om 37,7 k jämfört med ett underskott om 42,5 k föregående verksamhetsperiod. Verksamhetens underskott har finansierats med placerade medels överskott. Det är skäl att notera att då föreningen under en tid av ekonomisk uppgång, flere år i rad gjort goda resultat, har den ordinarie verksamhetens underskott inte i större utsträckning beaktats. Föreningens resultat för verksamhetsåret 2008 ger skäl att fästa större uppmärksamhet vid balansen i den ordinarie verksamhetens kassaflöden i kommande verksamhetsperioder. Den löpande bokföringen och lönebokföringen samt betalningstrafiken har handhafts av Bokföringsbyrå Stig Dahlström. Det ekonomiska helhetsansvaret har innehafts av ekonomiutskottet som bestått av Annika Nyström, Bo Söderholm, Jarl Nyström, och Johnny Sved. UTÖVANDE VERKSAMHET Danslagen Medlemmar och övningar Folkdanssektionen hade 76 medlemmar, varav 67 seniorer (25 aktiva) och 9 juniorer (4 aktiva). Seniorerna: 39 övningar, Menuettlaget: 15 övningar och Juniorerna: 31 övningar Arbetsutskott: Johnny Sved (ordförande), Nina Sveholm (viceordförande), Tove Termonen (skattmästare), Maria Lehtiö (sekreterare), Mia Blomster (klubbmästare), Eivor Wallinvirta, Heidi Palmu Uppträdanden 29.4 Vid kvällssupén efter Dräktsymposiet Danslaget var i Ungern och deltog i Festivalen County Wandering i Szeged med omnejd och uppträdde fyra gånger Juniordanslaget deltog i Barnleik i Norge 5.12 Juniordansarna uppträdde med salongsdanser vid Rysk bal på Brage Den största satsningen under år 2008 var danslagets resa till en festival i Ungern i juli. Resan samlade dansare från alla övningsgrupper. Danslaget tillbringade först några dagar i Budapest, där dansarna upplevde den lokala kulturen i form av besök på olika ställen, bl.a. ungerskt bröllop, ridning på pustan, kryssning på Donau etc. Med på resan var också många dansares familjer, vilket gjorde att resan hade en annan prägel än de senaste resorna. Under festivalen uppträdde danslaget på olika konserter och tillställningar.

3 3 Menuettlaget har fortsatt sina övningar och blivit en del av den ordinarie verksamheten. I laget dansas endast menuetter några gången i månaden. Juniorverksamheten har även detta år varit livlig trots att antalet juniorer inte är så stort. Juniorernas storsatsning under 2008 var deltagandet i BARNLEK i Porsgrunn, Norge. Juniordanslaget har jobbat mycket tillsammans med gruppen Framsteg under året Samarbetet med Haga uf har fortsatt och juniorerna i båda föreningarna har hela året övat tillsammans. Brages stråkorkester Medlemmar och övningar Stråkorkestern hade 8 medlemmar Antal övningar under året: 33 Dirigent: Gunnar Döragrip Styrelsen: (fr.o.m. oktober) Åsa Forsman, ordf., Dag Svedstedt, viceordf., Christine Beaurain- Heikinheimo, (sekr.) Uppträdanden 10.2 Medverkan i högmässan i Grankulla kyrka. Orkestern framförde bl.a. Michel Correttes orgelkonsert med Reidar Tollander som solist Medverkan i Gammelstadens ungdomsförenings 100-årsjubileum i Berghyddan i Helsingfors med egen avdelning bestående av 1800-tals populärmusik. Orkestern ackompanjerade också de samlade körerna i finalen Uppträdande vid kvällssupén efter Dräktsymposiet 21.5 Deltagande i Klemetskog kyrkosångares vårkonsert på Solbacken i Tusby Medverkan i "Rysk bal" på Föreningen Brage i Helsingfors 7.12 Deltagande i "De vackraste julsångerna" tillsammans med Klemetskog kyrkosångare i Tusby. Brages spelmanslag Medlemmar och övningar Spelmanslaget hade 10 medlemmar Antal övningar: 17 Arbetsutskott: Sonja Londen ordförande och kontaktperson, Kristine Englund viceordförande, Bo Wadenström sekreterare, Bengt-Östen Söderlund spelledare och kassör Uppträdanden: Spelmanslaget deltog i Spelmansförbundets kryssning med vinterstämma och förbundsdag ombord på Viking Line Helsingfors-Stockholm och hade två uppträdanden. 2.6 & 4.8 Spelmanslaget medverkade i allsångskonserter på Roddstadion i Helsingfors sångoch musikförbunds regi. Laget spelade till allsången och uppträdde separat.

4 Kammarkören Idun Medlemmar och övningar Kören hade 23 medlemmar Övningar: 40 kvällsövningar, 3 söndagsövningar, Körens styrelse: Guje Vuori (ordförande), Wilhelm Udd (viceordförande), Eva Wahlström (kassör), övriga styrelsemedlemmar Helene Liljeström, Carl-Eric Schalin Karin Pedersen (dirigent) 4 Konserter och uppträdanden: Bandning i Sibbo kyrka och Ljusets kapell för körens kommande jul-cd. 2.6 Medverkan i Allsång på Roddstadion 26.8 Bandning i Sibbo kyrka Uppträdande vid Uppik Vänskapsföreningen Finland-Grönlands 10-årsjubileum på danska ambassaden. Kören sjöng två sånger på grönländska årsjubileumskavalkad i restaurang Kaisaniemi. Körens tredje cd Nowells ringing släpptes vid konserten Uppträdande vid Rysk bal på Brage Julkonsert i Olaus Petri kyrka Medverkan i dansk julgudstjänst i Olaus Petri kyrka Uppträdande på Bertahemmet Medverkan i De vackraste julsångerna i Sibbo kyrka Sammanfattning För Idunkören gick 20-årsjubileumsåret 2008 i julens tecken. Våra tankar och vår energi koncentrerades till inspelningen av vår nya jul-cd, Nowells ringing. Skivan inspelades i Sibbo kyrka av ljudtekniker Håkan Ekman. Före inspelningen övade kören, efter alla ordinarie och extra övningar, ytterligare flera gånger i Sibbo kyrka för att vänja sig vid akustiken. Det kändes slutligen som om vi kunde sångerna, och resultatet blev en verkligt fin och stämningsfull julskiva. Skivan recenserades rätt stort i Hbl, och alla som haft förmånen att kunna köpa och lyssna på skivan har också uttalat sig väldigt positivt om den. Kören med dirigent Karin Pedersen i spetsen är värd ett jättestort tack för gediget och flitigt arbete. Cd:n har sålt rätt bra, och vi fortsätter försäljningsarbetet nästa höst. Året till ära gav Idunkören en 20-årskavalkad på restaurang Kaisaniemi, med såväl nya som gamla låtar ur den digra repertoar som vuxit fram under två decennier. Konserten var utsåld och mycket uppskattad bland publik och sångare. En tunn röd tråd band samman sånger, dräkter, dekor och korister. En humoristisk och vemodsfylld musikalisk historia med scener ur det verkliga livet och sagans värld vecklade ut sig på scenen. Finalen kom som en överraskning för de flesta: Skivsläppet! Under hösten passade Idun också på att studera in lite grönländska och visade prov på dessa kunskaper med ett uppträdande på Vänskapsföreningen Finland-Grönlands (Uppik) 10-årsjubileum. FORSKNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET Folklivssektionen Medlemmar och styrelse Folklivssektionen har 71 medlemmar Sektionens styrelse som även fungerat som redaktionsråd för Laboratorium för folk och kultur, bestod av följande personer: Anne Bergman, Henry Forssell Lars-Folke Landgrén, Holger Lillqvist, Pia Lindholm, Yrsa Lindqvist sekr., Bo Lönnqvist, Heidi Schreiber, Anna-Maria Åström, Tove Ørsted och Susanne Österlund-Pötzsch ordförande.

5 5 Verksamhet 29.4 Jubileumsseminariet Folkdräkt/festdräkt uppmärksammade 100 år av Föreningen Brages dräktarbete. Samtidigt hölls pressvisning för Den finlandssvenska dräktboken Annadagsträff på Esbo stadsmuseum. Museilektor Ulrika Rosendahl guidade genom utställningen Medeltidsbyn Sektionen gav under året ut fyra nummer av Laboratorium för folk och kultur 1 2/2008 Turism och kultur (red. Pia Lindholm) 3/2008 Populärkulturstudier (red. Sven-Erik Klinkmann) 4/2008 Folkdräkt, festdräkt och vardagsdräkt (red. Marianne Robertsson) Dräktkonsulten/Dräktsektionen Dräktsektionen Karin Grönlund ordf., Kari Appelgren, Gunilla Vuori, Bo Lönnqvist, Margareta Häggblom, Helena Jern, Eija Mendelin. Nya medlemmar Seija Johansson, Maria Ekqvist, och Kristina Rothe. Folkdräkts- och sömnadsrådgivning Förfrågningar om folkdräkter, deras användning, material och sömnad, värdering och identifiering av folkdräkter, uppgörande av sömnadsbeskrivningar främst till mansdräkter. Provkartor har gjorts på allt dräktmaterial för att kunna visa att det finns historiskt rätt material till alla dräkter. Dräktkonsulten är två-språkig, vilket är en stor fördel då förfrågningar och besök förekommer lika mycket på båda inhemska språken. Modelldräkterna Modelldräkterna har ordnats upp geografiskt från Pyttis i öster till Karleby i norr. Dräkterna har fått nya hängare som är mera passande åt 80 år gamla dräkter. Modelldräkternas skjortor (9 st) har tvättats i Metropolia ammattikorkeakoulu/ konservointi. Besök i dräktbyrån 24.1 Taideteollinen korkeakoulu - 12 studerande. Två studerande besökte (6.2) dräktbyrån för fördjupande studier en hel dag. 4.2 Helsingfors Arbis, 15 personer 5.2 Riihimäki medborgarinstitut, fyra personer 19.2 Pellinge hembygdsmuseum, fyra personer 7.4. Kuggom folkhögskola, 6 elever och två lärare 23.9, 30.9, 1.10, 8.10 och besök av dagis- och eftisgrupper. Presentation av museet, påklädning av folkdräkter till barnen och sånglekar med dans. ca 45 min Espoon kansallaisopisto/leppävara. 14 besökare 6.11 Svenska dagen, Munksnäs högstadieelever besöker svenska rum i Helsingfors Öppet hus i Brage för svenskspråkiga medborgarinstitut i Finland Seminarier/ föreläsningar 8.1 Esbo arbis, 12 studerande och lärare 29.4 Dräktseminarium i samarbete med folklivssektionen 18.5 Eija berättade om Lappträskdräkten vid släktföreningen Gammals möte på Brage 2.9. Estland-seminarium i samarbete med Kansallispukuneuvosto. 23 personer från Estland och 9 från Finland deltog

6 Tidningar De flesta finlandssvenska tidningar samt Folkdansaren och Resonans hade artikel el. notis om Brages nya dräktkonsult Omnämnande eller recension i de flesta finlandssvenska tidningar om Finlandssvenska dräktboken Östra Nyland. Artikel om dräktboken och dräkter Hembygden; Artiklar om Folkdräktkonsulten, Dräktseminariet och Dräktboken Kommunbladet Vörå-Maxmo och Oravais sommarnummer, artikel om dräktkonsulten och dräktboken Taito tidningen nr 5, artikel om dräktboken 6 Dräktkonsultens gav information vid följande evenemang i Svenskfinland 11.1 Folklandia kryssningen 13. Rosen och bokens dag i Vasa 6.6 Finlandssvenska folkdansstämman i Kyrkslätt 16.7 Kaustby Folkmusikfestival 6.9 Föreningsfestivalen Åbo Presentation av Dräktboken tillsammans med Bo Lönnqvist i Borgå Medborgarinstitut Info tillfälle om dräkter med Henrika Ekman i Västnyland KURS- OCH SEMINARIEVERKSAMHET KOM IN I RINGEN, DANSA MED MEJ på Brage Fortbildningsdag om sånglekar och ringlekar för lärare i lågstadier, förskolor eller daghem, eftermiddagsklubbar, musikskolor eller musiklekskolor samt för studerande. 12 personer från Kyrkslätt, Esbo, Vanda, Helsingfors och Sibbo deltog i kursen. Ledare Heidi Palmu och spelman Marcus Blomberg. HOPPA, HOPPA, STÅ EJ OCH DRA DEJ 16.3 och 20.4 Lek- och dansdag för barn i åldern 4-8 år med sång, lek, dans och rörelse. På programmet fanns både traditionella och nyare varianter av lekar och danser. Ledare Nina Sveholm och spelman Anders Backman. BESÖK AV DAGIS- OCH EFTISGRUPPER PÅ DRÄKTBYRÅN Under hösten skickades inbjudningar till svenskspråkiga dagisar, eftisar och förskolor i innerstaden om att besöka dräktbyrån och bekanta sig med gamla dräkter och textilmaterial samt att få klä på sig en folkdräkt. 23.9, 30.9, 1.10, 8.10 och besökte dagis- och eftisgrupper dräktbyrån. Varje besök avslutades med att barnen iklädda folkdräkter dansade några ringlekar. LEKKURS Under mellandagarna hölls den traditionella lekkursen för barn i Bragehemmet. 32 barn i åldern 4-8 år deltog. Ledare var Nina Sveholm, Malena Ahlroos, Mikaela Gerkman och Kenneth Mattila och spelman Anders Backman. På programmet fanns sånglekar som Vi äro musikanter, Morsgrisar, Uppåkällabacken och Fru Söderström. För en del barn var ringlekarna bekanta och för andra var de nya. Alla hade roligt.

7 Avslutningsfesten började med att vi hade besök av Finland Lucia. Därefter uppträdde lekkursdeltagarna med Räven raskar över isen och med polonäs. Efter det var det dags för danslagets pojkar som uppträdde med Oxdansen. Till slut hade Lucia, föräldrar, släkt och vänner möjligheten att tillsammans med lekkursbarnen dansa ringlekar och polonäs. Årets kurs var mycket lyckad och det var livat på Brage. Barnen sjöng och dansade väldigt duktigt 7 FOLKDRÄKT FESTDRÄKT Jubileumsseminarium över folkdräktarbetet i Svenskfinland 29.4 Folklivssektionens ordförande Susanne Österlund-Pötzsch hälsade välkommen till jubileumsseminariet Festdräkt Folkdräkt som uppmärksammade 100 år av folkdräktsarbete i Svenskfinland. En av seminariets höjdpunkter var presentationen av den pinfärska Finlandssvenska dräktboken (Schildts förlag) som Brages dräktsektion efter ett långt och intensivt arbete äntligen kunde publicera. Bo Lönnqvist, Karin Grönlund och Gunilla Vuori stod för presentationen varefter följde pressvisning. Det första föredragspasset stod de inbjudna nordiska gästerna för. Håkan Liby från Upplandsmuseet i Uppsala, Lizette Gradén från Konstfack i Stockholm och Bjørn Sverre Hol Haugen, Kulturhistoriker från Oslo gav alla sin syn på folkdräktens många dimensioner i nordiskt perspektiv. Som moderator och diskussionsledare fungerade Anna-Maria Åström. Efter lunchen var det dags för också andra synpunkter på klädsel och festdräkt än i folkdräktssammanhang. Mia Karlsson, Gunnar Törneros och Annina Ylikoski, studerande vid Åbo Akademi, har inom lägre seminariet i etnologi koncentrerat sig på dräktens betydelser. Därmed kunde folkdräkten och den nutida inställningen till klädsel knytas samman. Efter föredragen följde presentation av dräktmuseet och en utställning av dräktlitteratur. Seminariet avslutades med en festsupé med uppträdande av Brages stråkorkester och Brages folkdanslag. Deltagarna uppgick till 70 personer. ÖVRIGT Rysk bal 5.12 Kvällen före självständighetsdagen ordnades en fest för medlemmarna. Innan middagen uppträdde orkestern, Idunkören och juniordansarna. Maten var ryskinspirerad. Efter huvudrätten höll Bo Lönnqvist ett anförande i form av en tablå i två delar om Finland efter 1809.

8 8 Webbsidor Föreningen fick nya webbsidor på Kulturhusets portal. Sidorna öppnades i november. BRAGES PRESSARKIV Brages Pressarkiv, grundat 1910, är Nordens äldsta dokumentationsarkiv i sitt slag. Brages Pressarkiv har som uppgift att samla och systematisera material ur hela den finlandssvenska tidningspressen samt ställa materialet till forskares och andra intresserades förfogande. Huvudman för Brages Pressarkiv är Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamheten vid Pressarkivet har under år 2008 följt de riktlinjer som drogs upp i verksamhetsplanen för året. Någon retroaktiv indexering av artiklar har inte kunnat göras eftersom ansökta medel därtill inte beviljades. De förhandlingar som sedan 2005 förts med Svenska litteratursällskapet (SLS) om en framtida samgång genom vilken SLS skulle bli huvudman för Brages Pressarkiv, avslutades i februari som resultatlösa, varefter diskussioner förts med Svenska arkivföreningen som upprätthåller Svenska centralarkivet. Avgörande är bl.a att utreda huruvida båda arkiven skall kunna räkna med bibehållet statsbidrag. Ett nytt inslag i planeringen av pressarkivets framtid var den kontakt som direktionens ordförande Jan Sundberg tog med mediahusen KSF media och HSS media, för att utreda deras intresse att skapa ett gemensamt finlandssvenskt pressarkiv. Båda mediahusens representanter, Jan-Erik Andelin och Lars Rosenblad har visat ett positivt intresse. Två möten hölls under året i konstruktiv anda. Pressarkivets vision är att skapa ett modernt brukarvänligt pressarkiv som dels skulle tillhandahålla samlingarna såsom de ter sig idag, dels ge nya tjänster i samverkan med mediahusen. Projekt Planeringen av Brages Pressarkivs 100 års-jubileum, som infaller 2010, har igångsatts. Från och med indexeras samtliga finlandssvenska dagstidningar. Detta märks i en märkbart ökad arbetsbörda för personalen. DIREKTION Jan Sundberg ordförande, Pertti Hakala viceordförande, Eva Stockmann sekreterare, Robin Fortelius, Leila Mattfolk, Heidi Salminen, Nils Torvalds, Barbro Wigell-Ryynänen ARKIVETS ANVÄNDNING Antalet forskarbesök vid Brages Pressarkiv steg märkbart jämfört med föregående år och uppgick år 2008 till 830. Utvecklingen är anmärkningsvärd i ett läge då den allmänna trenden går i motsatt riktning. Antalet kundkontakter per telefon eller e-post steg också något. Antalet webbesök ökade däremot markant. Ökningen ser ut att bero mest på länkningen till biblioteken.fi, och via den också en effektivare indexering på Google. Databasen lades ut på internet i november 2002.

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 4 3. ADMINISTRATION... 5 4. UTBILDNING OCH STUDIEVERKSAMHET... 7 5. INFORMATION... 8 6. MEDLEMSSERVICE...

1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 4 3. ADMINISTRATION... 5 4. UTBILDNING OCH STUDIEVERKSAMHET... 7 5. INFORMATION... 8 6. MEDLEMSSERVICE... Årsberättelse 2012 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 4 3. ADMINISTRATION... 5 1. STYRELSEN... 5 2. VERKSAMHETSGRANSKARE... 6 3. ARBETSGRUPPER... 6 4. FÖRBUNDSMÖTEN... 6 5. REPRESENTATION...

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013 Tema: Barn Bibliografik Foto av Jonas Tana Pärmbild av Jonas Tana Innehåll 4. Notiser 6. Ledarskap på bibliotek 7. Vårmöte i Helsingfors 8.

Läs mer

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2014 Seniorer och Gröngölingar Åbo 2014 Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Bästa Bibban-läsare I år är chefredaktörskapet

Läs mer

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3 Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU ÅRSBOK 2011 3 Innehåll Förord...5 Finlands Svenska Ungdomsförbund...6 Svenska Österbottens Ungdomsförbund...12

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010 Riksföreningen Sverigekontakt Årsmöte 2010 i Göteborg Riksföreningen Sverigekontakt hälsar sina medlemmar välkomna till årsmöte i

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2012 Förbundsordföranden har ordet Vi har lämnat 2012 bakom oss, och trots att det är full fart framåt är det också dags att sammanfatta året som gick. Det var mitt andra år som förbundsordförande.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009 tema: teater UNGDOMS FÖRENING 2/2009 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND Barnteaterfestivalen ATLANTIS på Åland 8-11.6...7 Vaude! En vitaminkick, en upplevelse, en succé!...9 Empati Göran Sjöholm...4 Teater.fi

Läs mer

Kan vi skilja på politik och person?

Kan vi skilja på politik och person? MfÅA 23.4.2010 www.abo.fi/meddelanden NR 07 VAD KAN FILM LÄRA OSS OM RELIGION I DAG? TD Sofia Sjö bedriver forskning inom religionsvetenskap, hon undersöker hur religiositet uttrycks i nordisk film. FÖRVALTNINGEN

Läs mer

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 gp GULA PRESSEN NUMMER 1 februari 2013 medlemsblad för FDUV och duv-föreningar tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14 Melkers unika diagnos s. 10 BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 innehåll

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 Bemötande - Inkluderande - Lärande ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 I slutet av år 2012 förnyades Svenska studiecentralens upprätthållartillstånd

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 Verksamhetsberättelse för år 2012 Inledning Södermanlands Spelmansförbund har avslutat sitt 88:e verksamhetsår. Verksamheten har från förbundet, medlemmar och förtroendevalda präglats av såväl entusiasm

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år!

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år! Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2011 december SOS Aktuellt önskar alla sina läsare

Läs mer

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 5/2014 5 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA 2012-02-18 Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet

Läs mer

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 FINNSAM INFORMATION FINNSAM Finnbygder i samverkan Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 Nästa FINNSAM-Information utkommer i mars 2012. Manusstopp 1 mars 2011. 1 FINNSAM För att underlätta samarbete,

Läs mer

Årsbok 2010. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 100:e verksamhetsår

Årsbok 2010. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 100:e verksamhetsår Årsbok 2010 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Förbundets 100:e verksamhetsår 1 Årsbok 2010 publikation nr 260 Förbundets 100:e verksamhetsår INNEHÅLL sid GRUNDPRINCIPERNA

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010. Boksampo. lyfter fram skönlitteraturen. IFLA Göteborg Global Accessible Library

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010. Boksampo. lyfter fram skönlitteraturen. IFLA Göteborg Global Accessible Library Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010 Boksampo lyfter fram skönlitteraturen IFLA Göteborg Global Accessible Library Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 6. Nobody can do everything, but

Läs mer