Föreningen Brage i Helsingfors r.f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Brage i Helsingfors r.f."

Transkript

1 Föreningen Brage i Helsingfors r.f. 1 Verksamhetsberättelsen 2008 ALLMÄNT År 2008 prövades för första gången tanken med att ge året ett tema, som skulle synas i hela verksamheten på olika sätt. Året hade av styrelsen utsetts till dräktens år, och det blev det också på många sätt. Den nya dräktkonsulten Eija Mendelin presenterade under året våra finlandssvenska folkdräkter i olika sammanhang, på olika sätt och för olika målgrupper på ett mycket förtjänstfullt och inspirerande sätt. Besöken av daghems- och eftisgrupper på dräktbyrån var ett nytt glatt inslag, och barnen var intresserade och förtjusta då de fick klä sig i juniordräkterna som också lånas eller hyrs ut vid behov. I april ordnade folklivssektionen tillsammans med dräktsektionen ett mycket lyckat dräktseminarium med föredragshållare också från våra nordiska grannländer. Seminariet hölls med anledning av att det gått hundra år sedan folkdräktsarbetet startade. I samband med dräktseminariet presenterades också resultatet av 15 års arbete i dräktsektionen; den Finlandssvenska dräktboken. Vi är mycket stolta och glada över att detta storverk äntligen kunde publiceras, och boken har tagits mycket väl emot. Publicerandet av boken har också synats som en ökad efterfrågan på information från dräktkonsulten och på Brages Ab var omsättningen god. Man kan konstatera att dräktarbetet har fått ett helt nytt uppsving och atmosfären inne på dräktbyrån är positiv och framåtsträvande. Idunkören firade 20-års jubileumsår med att ge ut en julskiva Nowells ringing, och dräktprakten fick blomstra upp på 20-årskavalkaden på restaurang Kaisaniemi i november. På den ryska balen för föreningens medlemmar i december fick var och en söka fram sin finaste festdräkt och träda in i festsalen lika förnämt som på den ryska tiden. Styrelsen avslutade under året strategiarbetet, och som ett resultat av detta bildades fyra arbetsgrupper; temaår, barn- och ungdomsverksamhet, kursverksamhet och fester och samkväm. Varje arbetsgrupp leds av en ansvarig styrelsemedlem som samlar medlemmar till gruppen efter behov. Styrelsen arbetade under året också aktivt med att förnya webbsidorna, och man beslöt att lägga upp dem på Kulturhuset.fi portalen. Utomstående professionell hjälp anlitades för att få ett grafiskt gångbart uttryck på sidorna. I november kunde de nya sidorna lanseras och arbetet med att fylla dem kunde börja. Året har som helhet präglats av aktiviteter, och de olika sektionerna har arbetat och övat som tidigare. Bragehemmet har hyrts ut för olika evenemang då det inte använts av föreningens medlemmar. Styrelsen Föreningens styrelse har sammanträtt 9 gånger, med följande sammansättning: Annika Nyström, ordförande, Bo Söderholm, viceordförande, Kristina Rothe, sekreterare, Volker Krambrich, Sonja Londen, Johnny Sved, Eva Wahlström Medlemmar Föreningen hade år medlemmar. EKONOMISK ÖVERSIKT Efter många ekonomiskt goda år har även Brage hunnits ifatt av den globala ekonomiska krisen som accelererade kraftigt mot slutet av verksamhetsåret. Föreningens värdepappersportfölj hade redan under 2007 omfördelats för att på bästa sätt gardera föreningen mot de förväntade ekonomiskt sätt bistrare tiderna. Från att ha haft en fördelning kring 60-65% i aktieinnehav (enbart finska företag) och 35-40% räntepapper av olika maturitet har ekonomiutskottet i samråd med Aktias placeringsexperter omfördelat balansen till ungefär hälften-hälften.

2 2 Portföljens värdetopp nåddes ungefär vid årsskiftet 07/08 då marknadsvärdet på aktierna var 440 k och räntepapperen och depositionerna utgjorde 354 k. Väl inne på år 2008 har man enbart kunnat följa med hur aktiekurserna dalat. Hittills har det inte funnits skäl att göra annat än vänta och avvakta. Följaktligen har det under året inte skett någon handel med aktier varför det inte heller förekommer några försäljningsvinster(-förluster) i resultaträkningen. I årsskiftet 08/09 har marknadsvärdet på aktierna sjunkit till 191 k medan räntepappren och depositionerna är på nivån 319 k. Aktiernas värde har i linje med bokföringslagen skrivits ned med 126,4 k. De placerade medlen har genererat 34,9 k under verksamhetsperioden jämfört med 83,7 k under den föregående. Renoveringen av Bragehemmet som företogs avskrivs lineärt på fem år. Under verksamhetsperioden har Bragehemmets renovering avskrivits med 40,8 k. År 2010 är renoveringen helt avskriven. Några investeringar i Bragehemmet har inte gjorts under verksamhetsperioden. Den ordinarie verksamheten har såväl intäktsmässigt som kostnadsmässigt följt föregående års nivåer. På finansieringssidan kan konstateras att statsunderstöden har ökat såväl för Pressarkivet som för föreningen. Som helhet har den ordinarie verksamheten gjort ett underskott om 37,7 k jämfört med ett underskott om 42,5 k föregående verksamhetsperiod. Verksamhetens underskott har finansierats med placerade medels överskott. Det är skäl att notera att då föreningen under en tid av ekonomisk uppgång, flere år i rad gjort goda resultat, har den ordinarie verksamhetens underskott inte i större utsträckning beaktats. Föreningens resultat för verksamhetsåret 2008 ger skäl att fästa större uppmärksamhet vid balansen i den ordinarie verksamhetens kassaflöden i kommande verksamhetsperioder. Den löpande bokföringen och lönebokföringen samt betalningstrafiken har handhafts av Bokföringsbyrå Stig Dahlström. Det ekonomiska helhetsansvaret har innehafts av ekonomiutskottet som bestått av Annika Nyström, Bo Söderholm, Jarl Nyström, och Johnny Sved. UTÖVANDE VERKSAMHET Danslagen Medlemmar och övningar Folkdanssektionen hade 76 medlemmar, varav 67 seniorer (25 aktiva) och 9 juniorer (4 aktiva). Seniorerna: 39 övningar, Menuettlaget: 15 övningar och Juniorerna: 31 övningar Arbetsutskott: Johnny Sved (ordförande), Nina Sveholm (viceordförande), Tove Termonen (skattmästare), Maria Lehtiö (sekreterare), Mia Blomster (klubbmästare), Eivor Wallinvirta, Heidi Palmu Uppträdanden 29.4 Vid kvällssupén efter Dräktsymposiet Danslaget var i Ungern och deltog i Festivalen County Wandering i Szeged med omnejd och uppträdde fyra gånger Juniordanslaget deltog i Barnleik i Norge 5.12 Juniordansarna uppträdde med salongsdanser vid Rysk bal på Brage Den största satsningen under år 2008 var danslagets resa till en festival i Ungern i juli. Resan samlade dansare från alla övningsgrupper. Danslaget tillbringade först några dagar i Budapest, där dansarna upplevde den lokala kulturen i form av besök på olika ställen, bl.a. ungerskt bröllop, ridning på pustan, kryssning på Donau etc. Med på resan var också många dansares familjer, vilket gjorde att resan hade en annan prägel än de senaste resorna. Under festivalen uppträdde danslaget på olika konserter och tillställningar.

3 3 Menuettlaget har fortsatt sina övningar och blivit en del av den ordinarie verksamheten. I laget dansas endast menuetter några gången i månaden. Juniorverksamheten har även detta år varit livlig trots att antalet juniorer inte är så stort. Juniorernas storsatsning under 2008 var deltagandet i BARNLEK i Porsgrunn, Norge. Juniordanslaget har jobbat mycket tillsammans med gruppen Framsteg under året Samarbetet med Haga uf har fortsatt och juniorerna i båda föreningarna har hela året övat tillsammans. Brages stråkorkester Medlemmar och övningar Stråkorkestern hade 8 medlemmar Antal övningar under året: 33 Dirigent: Gunnar Döragrip Styrelsen: (fr.o.m. oktober) Åsa Forsman, ordf., Dag Svedstedt, viceordf., Christine Beaurain- Heikinheimo, (sekr.) Uppträdanden 10.2 Medverkan i högmässan i Grankulla kyrka. Orkestern framförde bl.a. Michel Correttes orgelkonsert med Reidar Tollander som solist Medverkan i Gammelstadens ungdomsförenings 100-årsjubileum i Berghyddan i Helsingfors med egen avdelning bestående av 1800-tals populärmusik. Orkestern ackompanjerade också de samlade körerna i finalen Uppträdande vid kvällssupén efter Dräktsymposiet 21.5 Deltagande i Klemetskog kyrkosångares vårkonsert på Solbacken i Tusby Medverkan i "Rysk bal" på Föreningen Brage i Helsingfors 7.12 Deltagande i "De vackraste julsångerna" tillsammans med Klemetskog kyrkosångare i Tusby. Brages spelmanslag Medlemmar och övningar Spelmanslaget hade 10 medlemmar Antal övningar: 17 Arbetsutskott: Sonja Londen ordförande och kontaktperson, Kristine Englund viceordförande, Bo Wadenström sekreterare, Bengt-Östen Söderlund spelledare och kassör Uppträdanden: Spelmanslaget deltog i Spelmansförbundets kryssning med vinterstämma och förbundsdag ombord på Viking Line Helsingfors-Stockholm och hade två uppträdanden. 2.6 & 4.8 Spelmanslaget medverkade i allsångskonserter på Roddstadion i Helsingfors sångoch musikförbunds regi. Laget spelade till allsången och uppträdde separat.

4 Kammarkören Idun Medlemmar och övningar Kören hade 23 medlemmar Övningar: 40 kvällsövningar, 3 söndagsövningar, Körens styrelse: Guje Vuori (ordförande), Wilhelm Udd (viceordförande), Eva Wahlström (kassör), övriga styrelsemedlemmar Helene Liljeström, Carl-Eric Schalin Karin Pedersen (dirigent) 4 Konserter och uppträdanden: Bandning i Sibbo kyrka och Ljusets kapell för körens kommande jul-cd. 2.6 Medverkan i Allsång på Roddstadion 26.8 Bandning i Sibbo kyrka Uppträdande vid Uppik Vänskapsföreningen Finland-Grönlands 10-årsjubileum på danska ambassaden. Kören sjöng två sånger på grönländska årsjubileumskavalkad i restaurang Kaisaniemi. Körens tredje cd Nowells ringing släpptes vid konserten Uppträdande vid Rysk bal på Brage Julkonsert i Olaus Petri kyrka Medverkan i dansk julgudstjänst i Olaus Petri kyrka Uppträdande på Bertahemmet Medverkan i De vackraste julsångerna i Sibbo kyrka Sammanfattning För Idunkören gick 20-årsjubileumsåret 2008 i julens tecken. Våra tankar och vår energi koncentrerades till inspelningen av vår nya jul-cd, Nowells ringing. Skivan inspelades i Sibbo kyrka av ljudtekniker Håkan Ekman. Före inspelningen övade kören, efter alla ordinarie och extra övningar, ytterligare flera gånger i Sibbo kyrka för att vänja sig vid akustiken. Det kändes slutligen som om vi kunde sångerna, och resultatet blev en verkligt fin och stämningsfull julskiva. Skivan recenserades rätt stort i Hbl, och alla som haft förmånen att kunna köpa och lyssna på skivan har också uttalat sig väldigt positivt om den. Kören med dirigent Karin Pedersen i spetsen är värd ett jättestort tack för gediget och flitigt arbete. Cd:n har sålt rätt bra, och vi fortsätter försäljningsarbetet nästa höst. Året till ära gav Idunkören en 20-årskavalkad på restaurang Kaisaniemi, med såväl nya som gamla låtar ur den digra repertoar som vuxit fram under två decennier. Konserten var utsåld och mycket uppskattad bland publik och sångare. En tunn röd tråd band samman sånger, dräkter, dekor och korister. En humoristisk och vemodsfylld musikalisk historia med scener ur det verkliga livet och sagans värld vecklade ut sig på scenen. Finalen kom som en överraskning för de flesta: Skivsläppet! Under hösten passade Idun också på att studera in lite grönländska och visade prov på dessa kunskaper med ett uppträdande på Vänskapsföreningen Finland-Grönlands (Uppik) 10-årsjubileum. FORSKNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET Folklivssektionen Medlemmar och styrelse Folklivssektionen har 71 medlemmar Sektionens styrelse som även fungerat som redaktionsråd för Laboratorium för folk och kultur, bestod av följande personer: Anne Bergman, Henry Forssell Lars-Folke Landgrén, Holger Lillqvist, Pia Lindholm, Yrsa Lindqvist sekr., Bo Lönnqvist, Heidi Schreiber, Anna-Maria Åström, Tove Ørsted och Susanne Österlund-Pötzsch ordförande.

5 5 Verksamhet 29.4 Jubileumsseminariet Folkdräkt/festdräkt uppmärksammade 100 år av Föreningen Brages dräktarbete. Samtidigt hölls pressvisning för Den finlandssvenska dräktboken Annadagsträff på Esbo stadsmuseum. Museilektor Ulrika Rosendahl guidade genom utställningen Medeltidsbyn Sektionen gav under året ut fyra nummer av Laboratorium för folk och kultur 1 2/2008 Turism och kultur (red. Pia Lindholm) 3/2008 Populärkulturstudier (red. Sven-Erik Klinkmann) 4/2008 Folkdräkt, festdräkt och vardagsdräkt (red. Marianne Robertsson) Dräktkonsulten/Dräktsektionen Dräktsektionen Karin Grönlund ordf., Kari Appelgren, Gunilla Vuori, Bo Lönnqvist, Margareta Häggblom, Helena Jern, Eija Mendelin. Nya medlemmar Seija Johansson, Maria Ekqvist, och Kristina Rothe. Folkdräkts- och sömnadsrådgivning Förfrågningar om folkdräkter, deras användning, material och sömnad, värdering och identifiering av folkdräkter, uppgörande av sömnadsbeskrivningar främst till mansdräkter. Provkartor har gjorts på allt dräktmaterial för att kunna visa att det finns historiskt rätt material till alla dräkter. Dräktkonsulten är två-språkig, vilket är en stor fördel då förfrågningar och besök förekommer lika mycket på båda inhemska språken. Modelldräkterna Modelldräkterna har ordnats upp geografiskt från Pyttis i öster till Karleby i norr. Dräkterna har fått nya hängare som är mera passande åt 80 år gamla dräkter. Modelldräkternas skjortor (9 st) har tvättats i Metropolia ammattikorkeakoulu/ konservointi. Besök i dräktbyrån 24.1 Taideteollinen korkeakoulu - 12 studerande. Två studerande besökte (6.2) dräktbyrån för fördjupande studier en hel dag. 4.2 Helsingfors Arbis, 15 personer 5.2 Riihimäki medborgarinstitut, fyra personer 19.2 Pellinge hembygdsmuseum, fyra personer 7.4. Kuggom folkhögskola, 6 elever och två lärare 23.9, 30.9, 1.10, 8.10 och besök av dagis- och eftisgrupper. Presentation av museet, påklädning av folkdräkter till barnen och sånglekar med dans. ca 45 min Espoon kansallaisopisto/leppävara. 14 besökare 6.11 Svenska dagen, Munksnäs högstadieelever besöker svenska rum i Helsingfors Öppet hus i Brage för svenskspråkiga medborgarinstitut i Finland Seminarier/ föreläsningar 8.1 Esbo arbis, 12 studerande och lärare 29.4 Dräktseminarium i samarbete med folklivssektionen 18.5 Eija berättade om Lappträskdräkten vid släktföreningen Gammals möte på Brage 2.9. Estland-seminarium i samarbete med Kansallispukuneuvosto. 23 personer från Estland och 9 från Finland deltog

6 Tidningar De flesta finlandssvenska tidningar samt Folkdansaren och Resonans hade artikel el. notis om Brages nya dräktkonsult Omnämnande eller recension i de flesta finlandssvenska tidningar om Finlandssvenska dräktboken Östra Nyland. Artikel om dräktboken och dräkter Hembygden; Artiklar om Folkdräktkonsulten, Dräktseminariet och Dräktboken Kommunbladet Vörå-Maxmo och Oravais sommarnummer, artikel om dräktkonsulten och dräktboken Taito tidningen nr 5, artikel om dräktboken 6 Dräktkonsultens gav information vid följande evenemang i Svenskfinland 11.1 Folklandia kryssningen 13. Rosen och bokens dag i Vasa 6.6 Finlandssvenska folkdansstämman i Kyrkslätt 16.7 Kaustby Folkmusikfestival 6.9 Föreningsfestivalen Åbo Presentation av Dräktboken tillsammans med Bo Lönnqvist i Borgå Medborgarinstitut Info tillfälle om dräkter med Henrika Ekman i Västnyland KURS- OCH SEMINARIEVERKSAMHET KOM IN I RINGEN, DANSA MED MEJ på Brage Fortbildningsdag om sånglekar och ringlekar för lärare i lågstadier, förskolor eller daghem, eftermiddagsklubbar, musikskolor eller musiklekskolor samt för studerande. 12 personer från Kyrkslätt, Esbo, Vanda, Helsingfors och Sibbo deltog i kursen. Ledare Heidi Palmu och spelman Marcus Blomberg. HOPPA, HOPPA, STÅ EJ OCH DRA DEJ 16.3 och 20.4 Lek- och dansdag för barn i åldern 4-8 år med sång, lek, dans och rörelse. På programmet fanns både traditionella och nyare varianter av lekar och danser. Ledare Nina Sveholm och spelman Anders Backman. BESÖK AV DAGIS- OCH EFTISGRUPPER PÅ DRÄKTBYRÅN Under hösten skickades inbjudningar till svenskspråkiga dagisar, eftisar och förskolor i innerstaden om att besöka dräktbyrån och bekanta sig med gamla dräkter och textilmaterial samt att få klä på sig en folkdräkt. 23.9, 30.9, 1.10, 8.10 och besökte dagis- och eftisgrupper dräktbyrån. Varje besök avslutades med att barnen iklädda folkdräkter dansade några ringlekar. LEKKURS Under mellandagarna hölls den traditionella lekkursen för barn i Bragehemmet. 32 barn i åldern 4-8 år deltog. Ledare var Nina Sveholm, Malena Ahlroos, Mikaela Gerkman och Kenneth Mattila och spelman Anders Backman. På programmet fanns sånglekar som Vi äro musikanter, Morsgrisar, Uppåkällabacken och Fru Söderström. För en del barn var ringlekarna bekanta och för andra var de nya. Alla hade roligt.

7 Avslutningsfesten började med att vi hade besök av Finland Lucia. Därefter uppträdde lekkursdeltagarna med Räven raskar över isen och med polonäs. Efter det var det dags för danslagets pojkar som uppträdde med Oxdansen. Till slut hade Lucia, föräldrar, släkt och vänner möjligheten att tillsammans med lekkursbarnen dansa ringlekar och polonäs. Årets kurs var mycket lyckad och det var livat på Brage. Barnen sjöng och dansade väldigt duktigt 7 FOLKDRÄKT FESTDRÄKT Jubileumsseminarium över folkdräktarbetet i Svenskfinland 29.4 Folklivssektionens ordförande Susanne Österlund-Pötzsch hälsade välkommen till jubileumsseminariet Festdräkt Folkdräkt som uppmärksammade 100 år av folkdräktsarbete i Svenskfinland. En av seminariets höjdpunkter var presentationen av den pinfärska Finlandssvenska dräktboken (Schildts förlag) som Brages dräktsektion efter ett långt och intensivt arbete äntligen kunde publicera. Bo Lönnqvist, Karin Grönlund och Gunilla Vuori stod för presentationen varefter följde pressvisning. Det första föredragspasset stod de inbjudna nordiska gästerna för. Håkan Liby från Upplandsmuseet i Uppsala, Lizette Gradén från Konstfack i Stockholm och Bjørn Sverre Hol Haugen, Kulturhistoriker från Oslo gav alla sin syn på folkdräktens många dimensioner i nordiskt perspektiv. Som moderator och diskussionsledare fungerade Anna-Maria Åström. Efter lunchen var det dags för också andra synpunkter på klädsel och festdräkt än i folkdräktssammanhang. Mia Karlsson, Gunnar Törneros och Annina Ylikoski, studerande vid Åbo Akademi, har inom lägre seminariet i etnologi koncentrerat sig på dräktens betydelser. Därmed kunde folkdräkten och den nutida inställningen till klädsel knytas samman. Efter föredragen följde presentation av dräktmuseet och en utställning av dräktlitteratur. Seminariet avslutades med en festsupé med uppträdande av Brages stråkorkester och Brages folkdanslag. Deltagarna uppgick till 70 personer. ÖVRIGT Rysk bal 5.12 Kvällen före självständighetsdagen ordnades en fest för medlemmarna. Innan middagen uppträdde orkestern, Idunkören och juniordansarna. Maten var ryskinspirerad. Efter huvudrätten höll Bo Lönnqvist ett anförande i form av en tablå i två delar om Finland efter 1809.

8 8 Webbsidor Föreningen fick nya webbsidor på Kulturhusets portal. Sidorna öppnades i november. BRAGES PRESSARKIV Brages Pressarkiv, grundat 1910, är Nordens äldsta dokumentationsarkiv i sitt slag. Brages Pressarkiv har som uppgift att samla och systematisera material ur hela den finlandssvenska tidningspressen samt ställa materialet till forskares och andra intresserades förfogande. Huvudman för Brages Pressarkiv är Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamheten vid Pressarkivet har under år 2008 följt de riktlinjer som drogs upp i verksamhetsplanen för året. Någon retroaktiv indexering av artiklar har inte kunnat göras eftersom ansökta medel därtill inte beviljades. De förhandlingar som sedan 2005 förts med Svenska litteratursällskapet (SLS) om en framtida samgång genom vilken SLS skulle bli huvudman för Brages Pressarkiv, avslutades i februari som resultatlösa, varefter diskussioner förts med Svenska arkivföreningen som upprätthåller Svenska centralarkivet. Avgörande är bl.a att utreda huruvida båda arkiven skall kunna räkna med bibehållet statsbidrag. Ett nytt inslag i planeringen av pressarkivets framtid var den kontakt som direktionens ordförande Jan Sundberg tog med mediahusen KSF media och HSS media, för att utreda deras intresse att skapa ett gemensamt finlandssvenskt pressarkiv. Båda mediahusens representanter, Jan-Erik Andelin och Lars Rosenblad har visat ett positivt intresse. Två möten hölls under året i konstruktiv anda. Pressarkivets vision är att skapa ett modernt brukarvänligt pressarkiv som dels skulle tillhandahålla samlingarna såsom de ter sig idag, dels ge nya tjänster i samverkan med mediahusen. Projekt Planeringen av Brages Pressarkivs 100 års-jubileum, som infaller 2010, har igångsatts. Från och med indexeras samtliga finlandssvenska dagstidningar. Detta märks i en märkbart ökad arbetsbörda för personalen. DIREKTION Jan Sundberg ordförande, Pertti Hakala viceordförande, Eva Stockmann sekreterare, Robin Fortelius, Leila Mattfolk, Heidi Salminen, Nils Torvalds, Barbro Wigell-Ryynänen ARKIVETS ANVÄNDNING Antalet forskarbesök vid Brages Pressarkiv steg märkbart jämfört med föregående år och uppgick år 2008 till 830. Utvecklingen är anmärkningsvärd i ett läge då den allmänna trenden går i motsatt riktning. Antalet kundkontakter per telefon eller e-post steg också något. Antalet webbesök ökade däremot markant. Ökningen ser ut att bero mest på länkningen till biblioteken.fi, och via den också en effektivare indexering på Google. Databasen lades ut på internet i november 2002.

ORGANISATION. Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamhetsberättelse 2014

ORGANISATION. Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamhetsberättelse 2014 1 Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamhetsberättelse 2014 INLEDNING Den livliga våren utmärktes av en mångfald av olika aktiviteter. Först ut var Idunkörens stora samarbetsprojekt Nordiska körklassiker

Läs mer

Brages stråkorkester och Kammarkören Idun uppträdde i samband med olika programhelheter under sång- och musikfesten TaiTon i Åbo 9 12.6.2011.

Brages stråkorkester och Kammarkören Idun uppträdde i samband med olika programhelheter under sång- och musikfesten TaiTon i Åbo 9 12.6.2011. 1 Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamhetsberättelse 2011 INLEDNING SÅNGENS ÅR År 2011 hade Föreningen Brage i Helsingfors r.f. "sången" som tema för året. Temaåret markerades bland annat av att

Läs mer

Skärgårdens år invigdes med en ny temaårstavla i tamburen, gjord av fotograf Niklas Gerkman.

Skärgårdens år invigdes med en ny temaårstavla i tamburen, gjord av fotograf Niklas Gerkman. 1 Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Verksamhetsberättelse 2012 INLEDNING Sångens år förlängdes till slutet på sommaren, så att höstsäsongen inleddes med ett nytt temaår: Skärgårdens år. På det här sättet

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f.

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ADMINISTRATION OCH EKONOMI STYRELSEN Vid höstmötet 8.11.2012 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2013 enligt följande:

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Finlands svenska biblioteksförening r.f. är en ideell förening,

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Protokoll från föreningens höstmöte

Protokoll från föreningens höstmöte Finlandssvenskt samarbetsforum r.f. Protokoll från föreningens höstmöte Tidpunkt: 11.11.2013 kl. 17.05-18.35 Plats: Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors Närvarande: Ann Sandelin, Olav Melin,

Läs mer

2015 Paketjakten från Lovisa Pa Ö k stetrtisjtajh ertin Ö ansterstjernan www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014

2015 Paketjakten från Lovisa Pa Ö k stetrtisjtajh ertin Ö ansterstjernan www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014 2015 Paketjakten Österstjernan från Lovisa Pakettijahti Österstjernan www.osterstjernan.fi 200 ÖSTERSTJERNAN VUOTTA ÅR 1814 2014 Seglatser 2015 BESTÄLLNINGSSEGLATSER På beställningsseglatserna står fartyget

Läs mer

Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f

Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f Kallbäck Lekis grundades 1.9.1968. Lekiset startade vid Eriksnäsvägen. Sedan 1.9.1994 finns lekiset vid Kuusvägen 19

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors.

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors. FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors Närvarande: Annika Lund, Stadsbiblioteket i Jakobstad, ordf. Gerd Backman, Väståbolands

Läs mer

Åbo Akademis jubileumsår Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future

Åbo Akademis jubileumsår Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future Åbo Akademis jubileumsår 2018 Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future Åbo Akademi 100 år Medelinsamling Jubileumsåret 2018 Hemsida för ÅA100 www.abo.fi/100 Historik Våra målsättningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger!

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger! Cirkulär 1/2015 Bästa kolleger! Hoppas att ni alla har haft fina sommarsemestardagar! För det första vill jag tacka alla som ansvarade och medverkade till de fina kyrkomusikdagarna i Ekenäs. Nästa år har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Välkommen till Manifestum!

Välkommen till Manifestum! Välkommen till Manifestum! Manifestum är stadd i utveckling Manifestum grundades sommaren 2010 av ca 35 sångare med gedigen manskörserfarenhet. Körens ledstjärna under de första 4 verksamhetsåren var att

Läs mer

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs!

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs! Bästa medlem! Föreningen inleder återigen sin verksamhet. Föreningens vårjippo, Tussilagosteget, lockade i år 26 deltagare. På första plats kom Berit Lundström med 635 kilometer. Hon erhöll en badhandduk

Läs mer

Musik vid LiU. Generalprogram våren 2017

Musik vid LiU. Generalprogram våren 2017 Musik vid LiU Generalprogram våren 2017 Programmet är framtaget av Musik vid LiU för att samla vårens alla konserter i ett behändigt format. Varmt välkommen och mycket nöje! För mer information och frågor,

Läs mer

Föreningen Brage i Helsingfors r.f.

Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Föreningen Brage i Helsingfors r.f. 1 2 Verksamhetsberättelse 2016 INLEDNING År 2016 var ett jubileumsår, då Föreningen Brage i Helsingfors fyllde 110 år. De jämna åren firades på olika sätt inom verksamheten

Läs mer

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 I mitten av augusti anordnades en internationell Bokbussfestival i Åbo, Finland, i samband med att den finska bokbussverksamheten firade 50-årsjubileum. Festivalen organiserades

Läs mer

VERKSAMHETEN UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET. Christine och Göran Schildts stiftelse

VERKSAMHETEN UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET. Christine och Göran Schildts stiftelse Christine och Göran Schildts stiftelse VERKSAMHETEN 2013 1 UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Grand Tour 2011 I utställningen ingick teckningar gjorda inom ramen för Finlands Rom-instituts kurs för arkitektstuderande.

Läs mer

Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1

Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1 Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1 INLEDNING Styrelsen tackar orkesterns meddlemmar och orkestens ledare för det gågna året och för ett aktivt deltagande i verksamheten, både under övningar

Läs mer

Å L A N D S G I L L E T S

Å L A N D S G I L L E T S Å L A N D S G I L L E T S V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2010 ÅLANDSGILLET 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Ålandsgillet i Stockholm avger härmed följande berättelse för 2010 ALLMÄN

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f:s

Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f:s Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Administration Styrelsen: Marina Lönnqvist (ordförande), Annika Fonselius (vice ordförande), Lotta Lönnberg (sekreterare), Anita Lindström,

Läs mer

INFO. feb. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31

INFO. feb. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 INFO feb 2016 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Vi har redan hunnit en bra bit in på det nya året och många firar sportlov som bäst eller är just på väg att inleda

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

VASSBUKEN 2-20102010 TREVLIG HÖST! PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F.

VASSBUKEN 2-20102010 TREVLIG HÖST! PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. VASSBUKEN 2-20102010 TREVLIG HÖST! HÖSTENS TALKOLÖRDAGAR! PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. PUF PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. STYRELSEN 2010-11 TELEFON ORDFÖRANDE: Patrick Eriksson 0500 447 147 Westendvägen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september Nu var det ett tag sen sist - och ett tag som vi inte har så bra koll på för av att vi har varit i Sverige. Vi bad därför Ullis och Sophie de

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

förutsättningarna var de bästa.

förutsättningarna var de bästa. Ordförande har ordet - juni 2016 Vi har nyss genomfört vår kamratförenings 80-årsjubileum. Förväntningarna var högt ställda och förberedelserna började tidigt under hösten 2015. Tanken var att göra många

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILSTOLPEN 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILSTOLPEN 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILSTOLPEN 2013 Styrelsen Styrelsen under 2013 bestod av ordförande Carl-Gustav Molander, fyra ordinarie medlemmar och tre suppleanter. Suppleanterna har också kallats till styrelsemötena.

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Verksamhetsåret 2010 innehöll färre programpunkter än året innan, men ändå ett flertal viktiga händelser. Föreningens styrelsesammanträden har ägt rum på Barnängsgatan 44, Stockholm. Den i största

Läs mer

Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination

Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination Projektets titel: Arbetsgruppsmöten för teckenspråksnätverket. Projektstart og projektslut: 2012 2013. Aktiviteter i hele projektets levetid:

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser.

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser. Institutet för de inhemska språken Språkvårdsavdelningen SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 52:a mötet Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 10.06 16.05 Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Adventsoppa på Knoppegården.

Adventsoppa på Knoppegården. Adventsoppa på Knoppegården. God jul och gott nytt år önskar styrelsen till alla! Camilla Welin vann vuxen tipstävlingen och Jalmar littke vann ungdomstävlingen. Ett stort grattis till er båda. {besps}advent2013{/besps}

Läs mer

Nordiska måltidsberättelser

Nordiska måltidsberättelser 2009-05-07 Nordiska måltidsberättelser 1. Projektledare, e-post och telefon Tomas Carlsson, tomas.carlsson@hellefors.se, 070-2122591, 0591-64136 2. Projektstart och slut samt erhållna medel från NNM Tiden

Läs mer

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen.

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. 2013 Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. Fredagen den 13 september bjöd på solsken, då Gunilla, Eivor, Hjördis och Agneta blev hämtade av

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 Förberedelser för midsommarfirande i Karlskrona. 1 Pilavisan, medlemstidning för Folkdansringen Skåne http://www.folkdansringen.se/skane

Läs mer

FSG INFORMERAR MAJ 2017

FSG INFORMERAR MAJ 2017 FSG INFORMERAR MAJ 2017 En varm och avkopplande sommar önskas alla gymnastikvänner! I detta brev hittar du bl.a.: Sommarens och höstens händelser VM i estetisk truppgymnastik i Helsingfors 26-28.5 FSG-dagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer Förnamn Efternamn E-post Telefonnummer Välkommen med i vänelevsverksamheten du har ett viktigt uppdrag! Som vänelev bryr du dig om hur andra har det, delar med dig av dina erfarenheter, är med och skapar

Läs mer

Folkhälsan i Borgå socken och stad rf. Gun-Britt Backman. Sammandrag 90-årsjubileum 19.3.2011

Folkhälsan i Borgå socken och stad rf. Gun-Britt Backman. Sammandrag 90-årsjubileum 19.3.2011 Folkhälsan i Borgå socken och stad rf Gun-Britt Backman Sammandrag 90-årsjubileum 19.3.2011 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf grundades i Helsingfors 16 mars 1921 och redan samma år närmare bestämt

Läs mer

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015 Kommissionen för språklig service 03.09.2015 PROTOKOLL 2/2015 12 Öppnande av mötet 13 Konstaterande av laglighet och beslutförhet 14 Protokolljusterare 15 Godkännande av arbetsordningen 16 Landskapsdirektören

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Gotlands Museum prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2007. Finlandssvenska föreningen i Västerås m. omnejd

Verksamhetsberättelse år 2007. Finlandssvenska föreningen i Västerås m. omnejd Verksamhetsberättelse år 2007 Finlandssvenska föreningen i Västerås m. omnejd Inledning Aktivt, mångskiftande och utåtriktat kan vi beteckna det verksamhetsår som vi nu sammanfattar. Året har präglats

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

STÖDET r.f. Styrelsen omvaldes i sin helhet och representerar geografiskt hela Svenskfinland rätt väl.

STÖDET r.f. Styrelsen omvaldes i sin helhet och representerar geografiskt hela Svenskfinland rätt väl. ÅRSBERÄTTELSE 2012 Sjuttiofjärde verksamhetsåret Den egentliga verksamhetens resultat visade ifjol ett överskott mest på grund av en uppdatering av ersättningar Finlands svenska manssångarförbund och föreningen

Läs mer

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Nybörjare erövrar nya världar Musik är El Sistemas verktyg, vårt gyllene nav. Det är musiken som bidrar till att ge barn, ungdomar och familjer energi, styrka,

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012

Läs mer

Kreativitet i nordiska klassrum

Kreativitet i nordiska klassrum Kreativitet i nordiska klassrum 5-7.9.2014 Kursen Kreativitet i nordiska klassrum arrangerades på Hanaholmen i Esbo och på olika platser i Helsingfors. Följande text är en artikel som ingick i Svenska

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

802434-4429 1 av 8 Verksamhetsberättelse 2012 Umekawa budokai

802434-4429 1 av 8 Verksamhetsberättelse 2012 Umekawa budokai 802434-4429 1 av 8 Verksamhetsberättelse 2012 Umekawa budokai 802434-4429 2 av 8 Under verksamhetsåret 2012 har föreningen slagit rekord i antal graderingar. Elva personer tog nya grader och Mattias Sjölander

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Infobladet 3. Diabetesförbundet i Finland rf oktober nr 3. Ändrad arbetsfördelning på organisationsavdelningen Hjärtligt välkomna Marianne och Harri!

Infobladet 3. Diabetesförbundet i Finland rf oktober nr 3. Ändrad arbetsfördelning på organisationsavdelningen Hjärtligt välkomna Marianne och Harri! Infobladet 3 Diabetesförbundet i Finland rf oktober nr 3 Ändrad arbetsfördelning på organisationsavdelningen Hjärtligt välkomna Marianne och Harri! Välkommen på regional fest! Förhandsanmäla dig nu! w

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REDOVISNING 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REDOVISNING 2014 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2014 FÖRENINGEN OLANDS BUGG & SWING Styrelsen avger följande berättelse för föreningens femtonde

Läs mer

Kyrkorådet Sammanträdesdatum Anja Dahlström, ersättare Anna-Maija Junnila, förvaltningssekreterare

Kyrkorådet Sammanträdesdatum Anja Dahlström, ersättare Anna-Maija Junnila, förvaltningssekreterare Sida 1 av 5 Plats och tid Församlingshuset kl. 18.00 19.50 Beslutande Jaana Kivikangas, ordf. Fredrik Arnerdal Kristiina Katajikko Outi Frisk Jukka Laari, kyrkoherde Jyrki Norkko Hanna Lappalainen Övriga

Läs mer

INFO. Sept. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

INFO. Sept. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN INFO Sept 2011 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Ett nytt läsår är här. Det händer mycket på eftis-fronten just nu och det kan du läsa om här i höstens första Eftis-info!

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar:

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Förklara varför Ge exempel Visa med olika alternativ Generalisera Fördjupa med frågor Använd bindeord för att

Läs mer

Elinsborgsbladet. Våren 2017 nummer 85. TEMA: Fadderdagen 14 februari

Elinsborgsbladet. Våren 2017 nummer 85. TEMA: Fadderdagen 14 februari Elinsborgsbladet Våren 2017 nummer 85 TEMA: Fadderdagen 14 februari 2017 1 Skolledningen Det värmer i hjärtat av allt det fina som skapades under Fadderdagen. Hjärtan, armband, reflexer, kuddar, pyssel

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer