Nr 3 okt. radonmätningskampanj i höst. Torsby - en kommun med framtidsplaner. välkomna flyktingungdomarna. Information från Torsby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3 okt. radonmätningskampanj i höst. Torsby - en kommun med framtidsplaner. välkomna flyktingungdomarna. Information från Torsby kommun"

Transkript

1 Nr 3 okt 2010 Information från Torsby kommun radonmätningskampanj i höst Torsby - en kommun med framtidsplaner välkomna flyktingungdomarna NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 Projekt destinationsutveckling... 3 Välkomna de ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna... 4 Nystartade företag... 6 Företagsamma utvecklingen... 7 detalj och Översiktsplanen... 8 Miljö- och byggordlista... 9 Radonkampanj Nyheter från renhållningen Enkät i barnomsorg och skola Yrkessärskolan på älgjakt TorsbyBadet fyller 10 år simskola Tobaksfritt kort Ungdomsrådet uppmärksammar ungdomar från Östmark Boka idrottshallarna Skidtunneln Välkommen till 11:a Caféet Anhörigvårdarkort Arkivens Dag Tillgängligheten inventeras Krocksäkerhet och körsäkerhet Enkät låntagare på biblioteken Kan du klara ett elavbrott? Invigning omlastningsterminalen Utökad lokal linjetrafik Kommunalrådet kommenterar Nyanställda Ge&Hör musikförening presenterar sig Arbetet med att utveckla kommunen fortsätter Vi har haft val i Sverige, till riksdag landsting och kommun. Detta har påverkat oss på lokalplanet genom att kommunens personal och politiker deltagit på olika sätt. Våra tjänstemän genom att rent praktiskt ordna med valorganisationen och vi politiker genom vårt valarbete. Nu är det mesta överstökat och det nya fullmäktige har sitt första sammanträde den 2 november. Då väljs ordförande i fullmäktige, kommunstyrelse och kommunalråd samt en ny valberedning. Alla övriga nämnder och styrelser väljs senare vid decembersammanträdet. Vi står nu inför en ny mandatperiod med de löften och utmaningar som politiken har gått till val med. Jag räknar med att första tiden härefter kommer att präglas av arbete med att lägga långsiktiga planer för de kommande åren. Närmast tänker jag på översiktsplanearbetet som nu går ut på utställning, där vi planerar för hur all mark i hela kommunen bäst ska användas. Kolla in utställningen, vi behöver era synpunkter. Vidare så sträcker sig nuvarande mål och visionsdokument fram till Det innebär att dessa behöver revideras under nästkommande år och för att vi ska kunna ha en bred och god förankring i det arbetet behöver det komma i gång under vintern. För egen del känns det väldigt bra och jag känner starkt för att hugga i med nya arbetsuppgifter, det finns massor att göra när det gäller att utveckla vår kommun. Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson. Motiv omslag: Karin Åslund, Kilåsen har mycket gröna fingrar. Här pysslar hon om sina höstvackra dahlior. Utgivning: Fyra nummer 2010 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Från vänster: Projektgrupp med Annika Jonsson Långbergets Sporthotell, Reine Flodin Sunne Turism AB, Karl-Eric Westerberg Hovfjället, Mats Olsson Torsby kommun och Linda Danielsson Torsby Ski Tunnel. Foto: Ulrika Andersson. Nysatsning på besöksnäringen Torsby kommun är projektägare till det treåriga projektet Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra Klarälvdalen och Fryksdalen. Syftet med projektet är att skapa en året-runt-destination. I slutet av juni i år kom sista pusselbiten på plats, då EU:s strukturfond; Mål 2, Regionala utvecklingsfonden för Norra Mellansverige beviljade medel till Torsby kommuns nya satsning på besöksnäringen. Värmland roar och berör Projektet bygger på den nya Värmländska turiststrategin som Region Värmland har tagit fram tillsammans med över 250 personer från 110 olika företag och organisationer kopplade till turism- och besöksnäringen. Besöksnäringen är en viktig del för områdets utveckling. Målet med projektet är att skapa en komplett och attraktiv året-runt-destination för besökaren. Attraktionerna inom området och budskapet i marknadsföringen kommer att spegla den värmländska turiststrategin, säger Thomas Stjerndorff, kommunchef i Torsby. Stärka befintliga turismföretag och hitta nya Förutom EU-medel via Tillväxtverket finansieras projektet av Torsby kommun, Region Värmland, näringslivsbolaget TUAB, Sunne Turism AB samt områdets större turismentreprenörer; Branäs, Hovfjället, Långbergets Sporthotell, Vildmark i Värmland, Ski Sunne, Sahlströmsgården och Quality Hotel Selma Lagerlöf. Sommarens gästenkät Vad önskar du dig sammanställs i dagarna och resultatet kommer att ge oss en vägledning om vad vi bör utveckla för att möta våra turisters önskemål. Just nu arbetar vi med planeringen av de kommande projektaktiviteterna. Projektets huvudsyfte är att genom bland annat kompetensutveckling och produktutveckling stärka de redan befintliga turismentreprenörerna och hitta nya i projektområdet. Tillsammans ska de erbjuda ett brett och attraktivt utbud av aktiviteter och boenden året runt, för att fler turister ska välja att komma hit på semester, säger Ulrika Andersson, projektledare. Vill du veta mer om projektet? Kontakta projektledare Ulrika Andersson, , NR TORSBY NU 3

4 Den 3 september var det invigning av boendet Solrosen, då allmänheten var inbjuden, och dagarna därefter flyttade de första ungdomarna in. Nu är alla här, de första 12 ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna som bor på Solrosen. De är i åldern år och tio av dem kommer från Afghanistan, en från Eritrea och en från kurdiska delen av Iran. De är alla pojkar. Solrosen ligger i Stjerneskolans fd elevhem i Torsby tätort. I byggnaden finns också annan kommunal verksamhet. Ungdomarna som kommit är asylsökande och kom till Sverige i juni-juli och de har vistas på tillfälligt boende i Stockholm, Malmö och Norrköping. Tio av dem har dari som modersmål, en har tigrinja och en sorani (sydkurdiska). Alla söker permanent uppehållstillstånd och Migrationsverket utreder deras fall. Hur lång tid det tar för att få uppehållstillstånd, permanent eller annat, vet man inte i dagsläget. En har i början av oktober fått permanent uppehållstillstånd. Behöver en trygg boendemiljö Det vi ska göra på Solrosen är att ge dem en trygg boendemiljö där det finns personal dygnet runt. De ska gå i skola, ha fritidsaktiviteter osv samtidigt som deras ärende om PUT, permanent uppehållstillstånd, utreds av Migrationsverket, berättar socialchef Ulf Johansson. Ungdomarna har eget rum och tillgång till toaletter och duschar i korridoren. Toan och duschen delar man med 5-6 andra. Det finns två likadana korridorer och i varje korridor finns även två datahörnor för ungdomarna. Vi har några gemensamma salar; mat, egen enklare matlagning och kylskåp för ungdomarna, större TV-rum, ett kök för tillagning av huvudmål, biljardrum, tvättmaskin. Vi har en positiv och spännande grupp med en samordnare och åtta behandlingsassistenter med olika bakgrund, socionomer, lärare, fritidsledare, kock, sociolog, varav tre män och fem kvinnor. Några har arbetat med medlevarskap (Hasselapedagogik), några har arbetat internationellt. Åldrar på personalen är år. Behöver aktiv fritid Det är viktigt att vi kan erbjuda barnen meningsfulla fritidsaktiviteter som ger nya kontakter och nätverk och vi har ett rikt föreningsliv som möjliggör detta, säger fritidschef Kicki Velander. Vi har haft möte med några föreningar som ligger i nära anslutning till elevhemmet även personal vid elevboendet är inbjudna för att diskutera hur vi på bästa sätt tar hand om och slussar in barnen i föreningslivet. Ungdomarna har redan kommit igång med TORSBY NU NR

5 Fritidsavdelningen uppmanar alla föreningar i Torsby att hjälpa till att ta emot ungdomarna och slussa in dem i olika verksamheter, sporter och aktiviteter! Skola och lära sig svenska Ungdomarna går nu i en gemensam undervisningsgrupp, med lokaler både på Stjerneskolan och i Ekeby på Frykenskolan. Successivt är det meningen att de skall komma med i vanliga klasser. Redan nu är en del av ungdomarna med i praktiska ämnen som idrott och slöjd, vilket är mycket uppskattat. Vi är två personer som arbetar med ungdomarna i skolan berättar Åke Gustavsson. Det är Eva-Lena Elesand som är lärare i svenska som andraspråk och jag som är resursassistent och kontaktlänk ut i klasserna. Ungdomarna har väldigt olika skolbakgrund, några har gått flera år i skola i sitt hemland, andra mycket kortare. 10 av dem har dari som modersmål, en har sorani (sydkurdiska) och en tigrinja. Pojkarna har nu samlats i en egen undervisningsgrupp där de ska lära sig tala, läsa, skriva och förstå det svenska språket. Senare kommer de att gå ut i klasser för att även ha matte och engelska. Några av pojkarna kan lite engelska sen tidigare. De kommer också att vara ute i samhället och lära känna det på olika sätt. När språkkunskaperna har blivit tillräckliga kommer de att slussas in i vanlig klass. Pojkarna är mycket sugna på att lära sig svenska och lära känna andra ungdomar och få möjlighet till fritidssysselsättningar efter skolan. Gode män sökes Överförmyndarnämnden söker gode män till de ensamkommande barnen och ungdomarna. En god man att bevaka deras personliga och ekonomiska angelägenheter I uppdraget ingår bl.a. att ansöka om uppehållstillstånd för barnet, om inte det offentliga biträdet har gjort det. Biträda barnet vid utredning hos Migrationsverket, polisen och socialtjänsten. Företräda barnet i hälso- och sjukvård, skola m.m. Ansöka om bistånd. Se till att barnet blir folkbokfört, ansöka om pass, visum m.m. Uppdraget är arvoderat med minst 2000 kr/månad plus kostnadsersättning och rese- och bilersättning. Uppdraget är tidsbegränsat dock längst tills barnet fyllt 18 år. Läs mer på Särskilt förordnad vårdnadshavare sökes Omsorgsnämnden söker Särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) för de ensamkommande barnen/ungdomarna som har fått permanent uppehållstillstånd. SFV har som uppdrag att bl.a. stötta ungdomen/ barnet i kontakter med myndigheter, stötta ungdomen/ barnet i ekonomiska frågor, delta i utvecklingssamtal Solrosen ligger i Stjerneskolans fd. elevhem. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Personalen på Solrosen, från vänster Camilla Larsson, Maria Jillskog, Cecilia Strömblad, Peter Wright, Kristoffer Sunna, Linda Gunnarsdotter, Mats Gustafsson. På bilden saknas Iréne Andersson och Marie Johansson Svelander. i skolan, stötta ungdomen i att söka anhöriga i hemlandet, förbereda ungdomen för att efter 18 års-dagen klara sig själv. Uppdraget är arvoderat med ca 2000 kr/månad plus kostnadsersättning och rese- och bilersättning. Uppdraget är tidsbegränsat fram till dess att ungdomen är 18 år. Läs mer om SFV på Vill du veta mer? Om boendet Solrosen: Cecilia Strömblad, Om fritid: Kicki Velander, Om skolan: Eva-Lena Elesand, Om god man: Jennie Över Om särskilt förordnad förmyndare: Veronica Öwer och Joel Wide Övergripande: socialchef Ulf Johansson, NR TORSBY NU 5

6 Andersson, Maria Therése, Östmark Provisionsdetaljhandel Bengtsson, Lars Göran, Torsby Stugbyverksamhet m.m Bengtsson, Per Anders, Torsby Skogsförvaltning Big and the 50 s, Torsby Butik och handel av kläder Billskog, Bo Göran Gunnar, Stöllet Byggnadssnickeriarbeten Bjälvestrand, Erik Göran, Stöllet Byggnadssnickeriarbeten Bograngen Fastighets AB, Bograngen Äga och förvalta fastigheter Bostadsrättsföreningen Mejeristen, Torsby Brodin Fallbäcken, Lena, Sysslebäck Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk Bygg Benny, Sysslebäck Byggverksamhet Bönström, Christofer Tommy, Stöllet Drivning Bönström, Peter Mikael Jerry, Stöllet Drivning D:Eriksson Investment AB, Torsby Konsultverksamhet inom etablering av företag, företagsutveckling samt rådgivning Elarbeten i Torsby AB, Torsby Elinstallationer, försäljning av elmaterial, uthyrning av arbetskraft Elba, Torsby Idrottsverksamhet, skidskytte EM Torsby Bygg AB, Torsby Byggtjänster Fiebig, Tobias, Stöllet Skogsskötsel Forsman, Oskar Hannes,Torsby Övrig detaljhandel ej i butik Furudahl Nilsson, R Ester Vivi-Ann, Torsby Provisionsdetaljhandel GJ Bokföringsbyrå, Östmark Redovisning och bokföring GM Ambulans, Likenäs Sjukvårdsberedskap vid publika arrangemang Groot, Robin Joannes Adrianus, Sysslebäck Specialiserad butikshandel med cyklar Gsb group Aktiebolag, Torsby Import och försäljning av köttprodukter, trävaror, möbler, metallprodukter, textil, byggvarar, fordon. Hole Alltjänst AB, Sysslebäck Maskintjänster, uthyrning av entreprenadmaskiner Holmvik, Karl Magnus, Torsby Skötsel och underhåll av grönytor Jakobsson, Ann Elisabet, Torsby Diverse övrig utbildning Jakobsson, Lars Johan, Sysslebäck Byggande av bostadshus och andra byggnader Johansson, Leif Mathias, Torsby Mark- och grundarbeten Jonsson, Nils Erik Bertil, Torsby Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler Klarälven stugby och aktiviteter i Värmland AB, Ambjörby Camping och turistverksamhet, aktiviteter och konferens Konst och kanot Handelsbolag, Lekvattnet Handel med egenproducerade och importerade konstföremål Kristensson, Emelie Sofia, Likenäs Hårvård Larsson, Nils Karl Magnus, Torsby Drift av gymanläggningar Larssons Webb, Torsby Design av hemsidor samt datasupport Liljemark, Erik Martin, Torsby Drivning Nilsson, Hans Johan Peter, Östmark Byggande av bostadshus och andra byggnader Nilsson, Sone Elving, Likenäs Värme- och sanitetsarbeten Norra Ny Fastighetsförvaltning AB, Stöllet Skogsvård, byggverksamhet, fastighetsförvaltning Olofsson All-teknik, Stöllet Import av hemelektronik, data och kringutrustning, larm. Försäljning, handel, installationer, konsult och support inom ovan nämnda områden. Per Berglund Bil och motor event, Torsby Bilreparationer, test av bildelar, tillverkning av div. bildelar, arrangerar företagsrace. Persson, Jan Yong Jin, Torsby Datakonsultverksamhet Petteråsen Cafeteria, Torsby Cafeteria, snackbar Phi Arabians, Torsby Stuterirörelse, uppfödning, träningsverksamhet, försäljning av hästar Raaviggen, Torsby Tillverkning, marknadsföring och försäljning av utrustning/tillbehör för båt- och friluftsliv Reock, Marie, Östmark Uppfödning av sällskapsdjur Resetjänst Värmland, Torsby Paketerade resor för grupper, guidning, upplevelser, arrangemang, konsultverksamhet Restaurang Nian Torsby Ekonomisk Förening, Torsby Restaurangverksamhet Skoglund Nilsson, Linda, Torsby Press- och övrig fotografverksamhet Styffe, Rigmor, Sysslebäck Övriga konsumenttjänster Tellfors, Veronica, Torsby Sport- och fritidsutbildning 6 TORSBY NU NR

7 Funderar du också på att starta eget? Kontakt näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB, Tuab, så guidar vi dig. Telefon , , E-post: Nya företag startar runt om i hela kommunen, från Klarälvdalen i norr till Fryksdalen i söder. Lena Brodin, Slättnebergs bageri är ett av dem. Hon tillverkar matbröd och bakverk. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Tiny s Hårdesign, Torsby Frisörverksamhet Tomas Gertling i Torsby AB, Torsby Skogstransporter, skogsavverkning, godstransporter, reparation av skogsoch anläggningsmaskiner och bilar Torsby Bilskrot, Torsby Partihandel med uttjänta fordon samt handel med begagnade fordon Torsby Datorbutik AB, Torsby Handel och reparationer av datorer, IT-lösningar och hemelektronik Vadje Vattenvård, Torsby Provtagning, planering, djuplodning, provfiske Woodlooks, Torsby Hundpensionat, hunduppfödning, försäljning av foder och tillbehör. Kursverksamhet. Den företagssamma utvecklingen i slutspurt Betydelsen av entreprenörskap och företagsklimat har uppmärksammats allt mer på senare år. Att arbeta aktivt med företagsklimatet har visat sig ha betydelse för hur en kommun och dess företag lyckas utvecklas i en positiv riktning. Näringsliv och kommun måste därför arbeta i ett nära samarbete för att skapa rätt förutsättningar för att stärka befintliga företag och inspirera och stödja potentiella företagare. Med utgångspunkt från detta har Torsby kommun under snart tre års tid tillsammans med Arvika, Eda, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng arbetat i projektet Den företagssamma utvecklingen, DFU, med syfte att förbättra företagsklimatet lokalt i de deltagande kommunerna. Projektets mål är att skapa långsiktig tillväxt som bygger på ett bra entreprenörs- och företagsklimat, utveckla befintligt näringsliv och skapa bättre förutsättningar för nyföretagande. Målgruppen för projektets aktiviteter är det lokala näringslivet, entreprenörer, potentiella företagare, kommuntjänstemän och kommunpolitiker. Under projekttiden som har gått har många olika aktiviteter gjorts, både internt inom den kommunala förvaltningen och riktade insatser till både befintliga företag och blivande företagare i kommunen. Seminarieserier med olika teman, informationsinsatser, företagsenkäter, finansieringsdagar och inspirationskvällar för entreprenörer är ett axplock av de aktiviteter som har gjorts hittills i projektet. Nu närmar sig projekttiden sitt slut, men arbetet fortgår in i det sista med många spännande aktiviteter under hösten fram till och med december Bland annat planeras ett besök på en kompetensmässa i Stockholm i början av oktober där några av våra arbetsgivare får möjlighet att matchas med kompetens som de har svårt att hitta på hemmaorten. Kommunen och företagen, är arbetsnamnet på det kommande heldagseminarium som vänder sig till de deltagande kommunernas tjänstemän och politiker i projektet. Dagen kommer bland annat att handla om företagskontakter, service och myndighetsutövning samt samarbete mellan förvaltningar. Dagen arrangeras tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och landsting den 2 november i Sunne. Nöjda kunder kommer alltid tillbaka! Så heter den seminarieserie i tre delar som riktar sig till handlare i Torsby under hösten. Kundfokus, säljteknik och ledarskap är några teman som kommer att tas upp under träffarna som leds av föreläsaren och butikschefen Douglas Lipkin. Vad gör vår kommun till morgondagens vinnare? Den frågan hoppas vi att de deltagande företagarna, tjänstemännen och politikerna får svar på under den planerade Framtidsdagen som arrangeras den 16 december i Charlottenberg. Med fokus på situationen i våra delar av Värmland diskuterar vi vilka faktorer vi måste ta hänsyn till för att bygga en framgångsrik kommun. Deltar gör Thomas Furth, Gunnar Wetterberg och Christina Lugnet med flera. Håll även utkik efter våra återkommande frukostträffar och övriga aktiviteter under hösten inom ramen för projektet! Anna Öhgren Bodén näringslivsutvecklare Torsby Utveckling AB NR TORSBY NU 7

8 Torsby, en kommun med många framtidsplaner Torsby kommun ligger i framkant i Värmland när det gäller detaljplanering. Detaljplaner är något kommunerna måste ta fram för att göra det möjligt att genomföra projekt som riktar in sig mot framtiden, att skapa förutsättningar för en god ekonomisk utveckling, fler jobb och bra, attraktiva bostäder. Exempel på viktiga satsningar för framtiden är de detaljplaner som togs fram för skidtunneln, bostäderna på Mejeritomten och Sjöplatån, omlastningscentralen, polishuset och hotellet vid Sahlströmsgården. Detaljplaner När man genomför olika projekt skall många olika intressen vägas samman. Trafik, vatten och avlopp måste fungera, marken måste undersökas så att det verkligen går att bygga det man vill. Kultur- och naturvärden undersöks. Det är planoch bygglagen (PBL) som reglerar hur planarbetet skall gå till. Kommunerna har ensamrätt att besluta om detaljplaner, att upprätta detaljplaner. I Torsby kommun finns det flera hundra detaljplaner. De senaste sex årens planer kan du läsa om på kommunens webbsida www. torsby.se. Nya planprojekt kan du också följa på webben allt eftersom de växer fram. Flera äldre planer finns också på webben och på sikt kommer ännu fler att läggas ut där. Nya planer för utveckling av handel är t.ex. vid Toriarondellen, ändrad plan för ICA/Helmia och en ny plan för Konsum. Även i Långflon pågår planering för utökad handel. Konsum- och Långflonplanerna var i september 2010 färdiga att lämnas till fullmäktige för beslut. Statistik för antal gästnätter (övernattande turister) visar på en klar ökning. Intresset för att anordna nya platser för uppställning av husbilar, husvagnar och stugor ökar med efterfrågan. Nya anläggningar för camping kan bli aktuella längs Klarälven men planering pågår också för utveckling av några av de campingar som redan finns. Ett exempel på ny camping är ombyggnad av gamla idrottsplanen i Sörmark. Exempel på befintliga campingar som behöver utvecklas med detaljplan är fiskecampen norr om Sysslebäck och Torsby camping i Svenneby. Översiktlig planering, ÖP För att hålla samman alla planer och behålla helhetssyn i planeringen finns en övergripande plan som täcker hela Torsby kommun, en översiktsplan. Den brukar förkortas ÖP. Översiktsplanen ger rekommendationer för hur all mark i kommunen skall användas. Den ÖP som gäller nu är från Det har hänt mycket sedan dess! Det är därför angeläget att vi nu ser över den översiktliga planeringen! Det arbetet har pågått under en tid och ett samråd om ett förslag till ÖP har hållits med kommuninvånare, myndigheter och grannkommuner i både Sverige och Norge. Ett färdigt förslag finns nu som resultat av samrådet. Synpunkterna från samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse och arbetades in i förslaget till ny översiktsplan. Den ställs ut på kommunbiblioteket i Torsby från och med 16 oktober till och med 16 december De som vill yttra sig över ÖP-förslaget kan göra detta, skriftligen, under utställningstiden. Utöver utställningen visas också handlingarna på samverkanskontoret i Sysslebäck och på kommunens webbplats, torsby.se/op. Där får du också veta mer om hur man kan yttra sig om översiktsplanen. Torbjörn Almroth stadsarkitekt/miljö- och byggchef TORSBY NU NR

9 Foto: Per-Arne Persson Miljö- och byggordlista Det finns en hel del olika ord inom våra områden på miljö- och byggkontoret som du kan komma att stöta på, några av de vanligaste är: BDT-vatten Så kallas det vatten som kommer från Bad Disk och Tvätt. Vattnet ska sedan renas i någon efterföljande anläggning. Byggherre Den som för egen räkning utför eller låter utföra mark- byggnads-, installations-, rivnings-, eller anläggningsarbeten kallas för byggherre. Byggherren har alltid huvudansvaret för det som händer på byggarbetsplatsen, även om han/ hon inte ens är närvarande eller är med och bygger själv. Friggebod Komplementbyggnad med byggnadsarea som inte är större än 15,0 kvadratmeter och taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter, den ska placeras minst 4,5 m från närmaste fastighetsgräns. Denna får bara byggas utan bygglov om de uppfyller de ovan nämnda kraven och om du har ett en- eller tvåbostadshus. Förhandsbesked Om du är osäker om du kommer att få bygga på en speciell plats kan du ansöka om förhandsbesked. Det är ett skriftligt besked från byggnadsnämnden om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Fördelen med att söka förhandsbesked är att man inte behöver ta fram alla handlingar som krävs för bygglov. Bygglov söks sedan inom två år. Komplementbyggnad Så kallas det/de fristående uthus, garage eller annan mindre byggnad som tillhör ett en- eller tvåbostadshus, en komplementbyggnad ska även vara placerad i närheten av bostadshuset. Konsult Med konsult menas sakkunnig rådgivare som utför tjänster på uppdrag åt en beställare: en konsult kan bland annat vara arkitekt, geotekniker, byggnadskonstruktör, vvs-projektör, el-projektör, kvalitetsansvarig, sakkunnig eller besiktningsman. En konsult kan även hjälpa dig som privatperson att ta fram handlingar eller utredningar som man inte själv kan klara. Markbädd I vissa fall kanske inte marken på din fastighet är lämplig för infiltration och då kan markbädd vara ett alternativ. En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning, men med den skillnaden att reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas vattnet upp och leds ut, oftast till ett dike. Situationsplan Handling som anger fastighetsgränser, läge för befintliga och planerade byggnader och andra anläggningar, markdispositioner mm. En sådan ska finnas till din bygglovsansökan tillsammans med övriga ritningar. Föreläggande Ett föreläggande är ett beslut av en domstol eller av en annan myndighet att någon ska vidta en viss angiven åtgärd, exempelvis att riva ett svartbygge eller att städa upp en nedskräpad tomt. Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som, där det behövs, utfärdar förelägganden. Vite Om man inte följer ett föreläggande kan miljö- och byggnämnden utdöma ett vite. Det är ett penning- belopp som ska betalas om inte åtgärden utförts innan ett angivet datum. Stenkista Mycket enkel infiltrationsanläggning där infiltration sker okontrollerat vilket leder till otillräcklig rening. En stenkista uppfyller inte dagens lagkrav på efterföljande rening och bör därför endast användas för dagvatten. Infiltration I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. Vattnet filtreras genom sand och jordlager där biologiska, fysikaliska och kemiska processer står för reningen. Infiltration kan användas för de flesta hushåll där marken är lämplig. Infiltration av avloppsvatten är inte alltid önskvärt om det finns många dricksvattentäkter i området. Slamavskiljare Brunn som finns före markbädd eller infiltrationsanläggning. I denna samlas slam upp som sedan hämtas med slambil. Endast vatten går vidare från brunnen för vidare rening. Sluten tank Sluten tank innebär att du endast samlar upp avloppsvattnet för att sedan med hjälp av slambil transportera innehållet till en behandlingsanläggning, exempelvis till ett kommunalt reningsverk. Fråga oss Om du har frågor eller funderingar om byggande, miljö- eller hälsa kontakta gärna oss på kontoret. E-post: eller telefon: (exp) NR TORSBY NU

10 Foto: Nils G Söderqvist Radonmätningskampanj i höst Under hösten/vintern kommer alla egnahemsägare i kommunen att få ett erbjudande från Independia Control AB att mäta radonhalten i sin bostad. Priset för mätningen blir lägre än normalt för dig som fastighetsägare. Kampanjen genomförs i samarbete med miljö- och byggkontoret. Vad är radon? Radon är en gas som frigörs från mark, vatten eller byggnadsmaterial som innehåller de radioaktiva ämnena uran och radium. När radongasen, som är osynlig och luktfri, sönderfaller bildas partiklar som kan orsaka lungcancer vid inandning. Den vanligaste källan för radon i inomhusluften är i Torsby förekomst av byggnadsmaterialet sk. blåbetong. Vi har ingen berggrund (markradon) med särskilt höga radiumhalter i vår kommun. Men ett hus som står på en luftgenomsläpplig grusås kan ha ett högt värde p.g.a. att den luft som finns i jorden alltid innehåller radongas. Socialstyrelsen sänkte 2004 sitt riktvärdet för radongas i bostäder till 200 Bq/m³ luft. Efter denna halvering av riktvärdet kan även ett hus som inte innehåller någon blåbetong ha en radongashalt som överskrider riktvärdet. Det kan också finnas radon i dricksvatten och då oftast i djupborrade brunnar. Radongasen kan avgå från vattnet till inomhusluften. Vilka är hälsoriskerna? Statens strålskyddsinstitut (SSI) bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon vilket innebär att de flesta fallen av lungcancer från radon inträffar bland rökare. Av de 500 lungcancerfallen är 90 % rökare varför risken för icke-rökare att drabbas av lungcancer från radon är liten. Bidrag för åtgärder mot radon Om årsmedelvärdet i en permanentbostad överstiger 200 Bq/m³ kan man ansöka om ett statligt bidrag för att åtgärda detta. Bidragsansökningar handläggs av länsstyrelsen och bidraget är på 50 % av kostnaderna för åtgärder eller högst kr. Förutsättningen är bl.a. att en radonmätning har utförts enligt SSI: s metodbeskrivning och att mätrapporten inte är äldre än fem år. Mätningen måste ske under minst två månader under den sk. eldningssäsongen dvs. fr.o.m. oktober t.o.m. april. Bostaden måste dessutom vara bebodd under mättiden. Till ansökan skall även en redovisning bifogas som visar hur radongasen tar sig in i huset samt hur det skall reduceras. Detta intyg skall skrivas av någon med dokumenterad radonkunskap och erfarenhet av radonsanering. Miljö- och byggkontorets personal kan, efter en besiktning, skriva ut ett sådant intyg. Mer information Boverket genomför just nu en kampanj om radon i bostäder för att uppmärksamma radonets verkningar och få hälsosammare bostäder. Den som är mer intresserad av radon kan gå in på Boverkets webbplats om radon på Om du vill ha informationsbroschyrer hemskickade kan du ringa Boverkets publikationsservice Nils G Söderqvist miljö- och hälsoskyddsinspektör TORSBY NU NR

11 Info från renhållningen RenoNorden blir ny renhållningsentreprenör och förslag finns på ny renhållningsordning. Torsby kommun har tillsammans med Sunne, Hagfors och Munkfors kommuner ingått ett avtal med RenoNorden som är ny entreprenör på hushållssophämtningen fr o m Nuvarande system behålls så det ska inte bli några större ändringar för abonnenten utom möjligen att sopbilen kommer en annan dag. Från nyår kommer hushållsavfallet från vårt område att förbrännas vid Hedenpannan i Karlstad. Förslag på ny renhållningsordning och avfallsplan i SuToHaMu Under året har vi tagit fram förslag till en ny renhållningsordning (lokala föreskrifter om avfallshanteringen) samt en avfallsplan gemensamt med Sunne, Hagfors och Munkfors kommuner. Renhållningsordningen som inte medför någon direkt förändring har varit utställd under perioden 20/9 18/10 och kommer senare i höst att behandlas politiskt och förhoppningsvis beslutas av kommunfullmäktige i december och gäller då från och med 1 januari När vi nu närmar oss vintern, tänk på att skotta snö och sanda vid Öppettider på återvingscentralerna Fd. tekn. chef Åke Hedin studerar förslaget till ny renhållningsordning och avfallsplan. I bakgrunden Sune Eriksson. Foto: Annette Lauritzen Karlsson soptunnan för att hjälpa och undvika problem för sopkörarna. Vi vill passa på att tacka våra abonnenter och återvinningscentralernas besökare för ett gott humör och ett bra arbete med att sortera avfallet väl. En bra sortering underlättar för personalen samt sänker Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Torsby maj-okt alla helgfria lörd nov-april 2:a lörd i mån Sysslebäck :a lördagen i månaden Stöllet :a lördagen i månaden Torsby återvinningscentral Sysslebäck och Stöllet kostnaden för avfallet vilket på sikt sänker soptaxan. Soptaxan för 2011 är i skrivande stund inte klar men föreslås bli något sänkt. sune eriksson renhållningsingenjör NR TORSBY NU 11

12 Flertalet elever och föräldrar är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten som bedrivs inom förskola, fritidshem och skola i Torsby kommun. Det visar de enkäter som genomförts under våren och som är en del av det kvalitetsarbete som ständigt bedrivs inom verksamheterna. Enkäter har genomförts under många år men från och med vårterminen 2010 har enkäterna gjorts mera likformiga och vi har gjort en plan för när och i vilka grupper de skall genomföras. På så sätt blir det lättare att jämföra resultat från år till år och utvärdera resultat av de åtgärder som har vidtagits. Utifrån enkätresultaten beslutar också varje verksamhet om vilka frågor som ska prioriteras under det kommande året för att ständigt förbättra kvaliteten. Barnen tycker om att vara på fritids Enligt enkätresultaten tycker de flesta barnen om att gå till fritids och föräldrarna känner sig lugna och trygga när barnen är där. Flertalet föräldrar säger sig kunna rekommendera fritidshemmet till andra föräldrar och man tycker att samarbetet med hemmet fungerar bra. Samtliga dessa frågor får betyg över 5 på den 6-gradiga skalan. Medelvärdet på samtliga frågor i enkäten är 4,6. Sämst värde får kopplingen mellan skolans utvecklingssamtal och fritidsverksamheten samt möjligheten att påverka verksamheten på fritids. Båda dessa har värden under 4. Svarsfrekvensen är tyvärr låg. Endast ca 25 % av föräldrarna har besvarat enkäten, något som vi måste arbeta med inför nästa enkätomgång för att öka tillförlitligheten i undersökningen. Förskolan får också bra betyg Föräldrarna till barnen i förskolan har liknande uppfattning som fritidsföräldrarna när det gäller barnens trivsel och känner sig lugna och trygga när barnen är i verksamheten. Något som emellertid kan förbättras är föräldrarnas möjlighet att påverka verksamheten i förskolan. Enligt enkätsvaren uppger så många som 28 % att de inte är nöjda med detta och ger ett värde mellan 1-3 på den 6-gradiga skalan medelvärde 4,2. Samtliga andra frågor får ett värde på 5 eller däröver. Över 96 % av föräldrarna svarar att deras barn tycker om att gå till förskolan medelvärdet är 5,6. Även i denna föräldragrupp var svarsfrekvensen låg, ca 30 %. Grundskolans föräldrar är mer kritiska Föräldrar till elever i år 3, 6 och 8 fick besvara liknande frågor som föräldrarna till barn på fritids och förskola. Resultatet från grundskolan är något sämre än för de yngre barnen. Här ligger medelvärdet på 4,6 med en tydlig bottennotering även här för möjligheten att påverka sitt barns skolgång (3,7). Mest nöjd var man med utvecklingssamtalen som man tyckte hade ett bra innehåll och att hänsyn togs till både elevens och föräldrarnas synpunkter båda dessa frågor fick medelvärdet 5,0. Även föräldrar till barn på grundskolan kände sig trygga med barnens skolgång och eleverna tyckte enligt sina föräldrar om att gå till skolan (4,8). Sämre var resultatet på frågan om föräldern upplevde att barnet fick det stöd som behövdes. Här svarade så många som 21 % att de upplevde stödet som otillräckligt och att de trodde att de vanligaste orsakerna till detta var ekonomi eller brister i personalens kompetens. Sammanfattningsvis kan konstateras att grundskolans föräldrar i stort sett är nöjda. Enkätens medelvärde är 4,6 vilket är ett relativt gott resultat. Åtgärder behövs dock för att förbättra några av de områden som beskrivits ovan. Svarsfrekvensen var här något högre än för de yngre åldrarna knappt 40 %. Och vad tyckte eleverna? Enkäten besvarades av eleverna i år 2, 5, 7 och 9. Enkäten genomfördes på lektionstid vilket gav en svarsfrekvens på nästan 80 % och därmed en hög tillförlitlighet. 12 TORSBY NU NR

13 Eleverna bekräftar föräldrarnas uppfattning om att de trivs i sin skola (5,0), sin klass (5,3) och med sina lärare (4,9). Eleverna gav också värden över 5 på den upplevda tryggheten i skolans olika miljöer. Även eleverna ger sina sämsta omdömen (4,0) kring möjligheten att vara med och påverka planeringen av sitt eget arbete. Föräldrarnas uppfattning att stöd inte ges i tillräcklig omfattning bekräftas till viss del av elevernas egna svar. Visserligen svarar 85 % att de får det stöd de behöver, men resterande 15 % är inte nöjda. Oroande är att så många som 16 % uppger att de har känt sig kränkta det senaste halvåret. I de allra flesta fall är det andra elever som har svarat för kränkningen men även upplevd kränkning av personal har förekommit. Det finns all anledning att ta upp förbättringsåtgärder i den årliga översynen av planen mot kränkande behandling. Planen är dessutom dåligt känd bland eleverna (3,8). Sammanfattning Elever och föräldrar är i stort sett nöjda eller mycket nöjda med verksamheten inom skola, förskola och fritidshem. Viss kritik riktas dock mot föräldrars och elevers möjligheter att påverka verksamheten och mot det stöd som ges i skolan. Arbetet med att förebygga och motverka kränkningar måste också förbättras. Det blir spännande att se hur det utvecklingsarbete som startats utifrån enkätens resultat avspeglar sig i nästa års enkätundersökning. Foto: Helena Westh Bo Arne Nilsson utvecklingsledare Enkätresultaten finns att läsa i sin helhet på klicka på skolinformation och välj brukarenkäter. NR TORSBY NU 13

14 Mycket roligt och nyttigt på Stjerneskolans yrkesträning Yrkesträningen är ett individuellt program på gymnasiesärskolan. Studietiden är 4 år. Förutom allmänna och valbara kurser ingår yrkesträning och praktik på schemat. Under gymnasietiden ska eleverna få pröva på olika sysselsättningar för att så småningom hitta det arbete/sysselsättning som passar efter skolans slut. Detta läsår är det nio elever som går yrkesträningens program. Tema älgjakt Just nu är temat älgjakt. Då gäller det för att få tag på råvara till vår familjemiddag senare i år. Om inte jaktgudinnan står på vår sida just denna dag så har vi några ess i bakfickan. Vi har planerat att besöka ett jaktlag i oktober och bjuda på ärtsoppa och nybakat bröd som vi fixat i vårt kök tillsammans med vår hushållslärare. Som tack för detta räknar vi med att få älgkött som vi kan tillreda till vår familjemiddag. Dessa middagar brukar vara mycket uppskattade av våra besökare. Varje elev deltar i förberedelserna till middagen, det är viktigt att alla känner sig delaktiga. Vi har även varit ute och plockat bär och svamp som ska ingå i denna trerättersmiddag. Andra saker som vi håller på med är till exempel bowling där vi har en seger i tvåmannalag att försvara i serien. Vi kommer även nästa år att delta i SM i bowling där vi skördat medaljer av ädlaste valörer genom åren. Lite kuriosa: För några år sedan var vi till Grekland och spelade bowling. Vi åkte hem med segern och en fin buckla till Torsby. I vår yrkesträning ingår också tillverkning/snickeri. I våras tillverkade vi bord och bänkar till föreningar i kommunen. Vi har även en friggebod under tillverkning. Dessutom har eleverna tillverkat lekbåtar till Östmarks skola och Stöllets förskola. Tillverkning av älgtorn både till jaktlag och intresserade föräldrar, alla behöver vi ett älgtorn. Vi kommer också att börja med viss form av vedhantering under detta läsår. Älgjaktstruppen från vänster: Fredrik Säther, Christina Ranström (lärare), Joel Berg, Leif Heinrich, Göran Olsson (rektor), Tobias Säther, Jonas Wictorin (lärare), Julia Haglund, Robin Nilsson, Gustav Hagberg. Foto: Kjell Åke Axelsson 14 TORSBY NU NR

15 Learning by doing När det gäller de teoretiska ämnena, är dessa individuellt anpassade till varje elev. Vi försöker också väva in teori i de praktiska göromålen. Att använda metoden learning by doing är uppskattat och har givit ett positivt resultat för våra elever. Vi i arbetslaget tycker också att metoden fungerar mycket bra. Att sedan få ha den fina kontakten och stödet från våra elevers föräldrar är också otroligt viktigt i vårt arbete med våra ungdomar. Att ha en ledning som är lyhörd och står bakom varje beslut man tar i arbetslaget gör att man får en trygghet i det man gör. Detta är också en viktig sak för våra ungdomar att de känner samma trygghet hos. Denna trygghet leder till utveckling och nya utmaningar. Vi i arbetslaget försöker att vara lyhörda för nya förslag och utmaningar som gagnar våra elever. Att arbeta i projekt och att ha en röd tråd i det vi gör, hjälper eleverna att se helheten med sitt arbete. Den 27/11 är det dags för öppet hus på Stjerneskolan. Kom gärna in till oss så får ni se lite mera av vår verksamhet och det vi gör. Hälsningar från oss på Yrkesträningen i Torsby. Vill du veta mer om oss, hör gärna av dig! Kontakta Kjell Åke Axelsson programledare för YTR eller Göran Olsson, rektor Vid frågan var har du lärt dig vända kolbullen så? svarar Gustav: - Jag tittade på Kjell-Åke hur han gjorde ett par gånger och sen gjorde jag det själv (learning by doing). Foto: Kjell Åke Axelsson Träning med kikarsikte. Från vänster Robin Nilsson, Gustav Hagberg och Tobias Sätherström. Foto: Kjell Åke Axelsson NR TORSBY NU 15

16 TorsbyBadets 10 års- Jubileum firades med öppet hus! Det fanns ponnyridning, hoppborg, fiskdamm och pirater för de yngre och gratis fika för de äldre. Flera företag passade på att visa upp sina produkter och Östmarks motorförening hade en uppvisning med både folkrace- och crosscartbilar på grusplanen. Ca 400 besökare passade på att prova anläggningen, äta tårta och titta på vad utställarna hade att erbjuda. Ett mycket lyckat 10- års-jubileum som gav mersmak. Nu planeras det för flera sådana här familjedagar och ett program kommer att finnas på kommunens webbplats torsby.se Foto: Peter Jonsson De som är gamla nog minns när man skulle våga sig i det kalla vattnet vid Kollsbergs badplats i Torsby. Eller Vassjön, eller Pägertjärn i Lekvattnet, eller någon annanstans i Torsby kommun. Nu är det andra tider och simundervisning i kommunen sker i antingen Sysslebäcksbadet eller tioårsjubilerande TorsbyBadet. Sista året som simundervisningen bedrevs i en 12,5 meter kort bassäng vid Frykenskolan var sommaren Bussar gick från olika kommundelar och det fanns ledare på varje buss. Under ett par veckor före midsommar var alltid simundervisningen förlagd till Frykenskolans bassäng, men möjligheten att ta simmärken förlades av utrymmesskäl utomhus, till Kollsberg i Torsby, Nötön i Vitsand, Pankland i Rådom och Kläggen i Östmark. I samband med TorsbyBadets öppnande lades all denna verksamhet ned och simundervisningen i badhuset har nu hållit på i ett decennium. 16 TORSBY NU NR

17 Albin Persson ångar på i rutschbanan. Foto: Morgan Bäckvall Målen Titti Norling har varit med sedan starten 2000 och sett simskoleeleverna avlösa varandra. Antalet simkunniga var lägre än idag, faktum är att 98 procent av alla elever i Torsby kommun nu uppfyller målen fastställda av Svenska livräddningssällskapet, SLS. Det är bland annat genom ett bra samarbete med skolorna som simkunnigheten ökat och är så hög. Hundratals elever har simundervisning på skoltid och till och med skolornas egna lärare deltar som handledare. SLS har satt upp kunskapsmål för skolans olika år och som exempel nämner Titti Norling: När man går i årskurs 5 ska man kunna simma 200 meter, varav 50 meter ska vara ryggsim. Vårt första simsätt är bröstsim. Säkerhet Undervisningen baseras på säkerhet och livräddning med boj praktiseras. Vidare tränar man islivräddning med ispikar och man lär ut mun-tillmun-andning, stabilt sidoläge och fria luftvägar, för att nämna något. Till simskolan kommer man när man går i förskoleklass och det finns såväl vattenvanegrupper, som nybörjargrupper och fortsättningsgrupper. Det är en väldigt bra miljö för oss och barnen att ha simskola och det är riktigt roligt också. Visst kunde man väl önska sig flera simbanor ibland och kanske en svikt (trampolin), men barnen trivs och de lär allra flesta lär sig simma, säger Titti Norling. Morgan Bäckvall informatör fritidsförvaltningen NR TORSBY NU 17

18 Är du förälder och vill sluta röka eller snusa? Då ska du anta en utmaning med dina barn. Tobaksfri Duo, som nu startat på skolorna innebär att man bildar par och garanterar varandra tobaksfrihet. Det här projektet är riksomfattande och är du företagare eller förälder, har du redan fått brev med information. Alla vet vi väl att tobak inte är nyttigt, men det är lätttare att aldrig börja, än att sluta med tobak. Just detta att aldrig börja sätts i fokus under Tobaksfri Duo som pågår i Torsby kommuns grundskolor. Det är från årskurs 6 och uppåt som elevernas målsmän fått skriftlig information hemskickad. Dessutom har erbjudanden gått ut till kommunens företag. Bli sponsor Du som företagare kan göra en insats genom att gå in som sponsor. Elever som deltar i Tobaksfri Duo får ett medlemskort. Kortet kan ge rabatt på inköp i affärer, billigare entréer till arrangemang och även till utlottning av priser. Det är du som företagare som bestämmer hur mycket du vill gå in med, eftersom det finns flera nivåer, brons, silver och guld, samt även eget förslag. Tobaksfri Duo är inget litet projekt. Det handlar om närmare 600 elever på Frykenskolan, Kvistbergsskolan och Stölletskolan. Det är dessutom riksomfattande, så medlemskortet kan användas i andra kommuner i Sverige. Vill ditt företag på något sätt delta i satsningen, kontakta då någon av projektledarna eller Morgan Bäckvall informatör fritidsförvaltningen Så här ser medlemskortet ut i Tobaksfri Duo. Baksidan har dessutom ett fotolegitimation. Foto: Morgan Bäckvall 18 TORSBY NU NR

19 Emelie Dunger och Markus Nilsson, två av eldsjälarna. Östmarks unga hittar på roliga saker Låt er inspireras och imponeras av Östmarks unga. En framåtanda som ungdomsrådet hoppas fler vill ta efter. Att det sker en febril aktivitet med olika saker i Östmark har nog inte undgått någon, men att även bygdens unga bidrar till många roliga saker kanske inte alla känner till! Paintball är ett spännande spel där man skjuter med färgpatroner, därför är det bra med skyddskläder. Foto: Ann-Sophie Rogne Jag har åkt ut till Östmark för att träffa några av eldsjälarna, nämligen Emelie Dunger och Markus Nilsson. De har valt att bo kvar i bygden. De tycker att det är viktigt att man som ung i Östmark ska trivas och att det även där finns ett utbud av aktiviteter som ger meningsfull fritid. Man har fått lov att vara i lokalerna vid motorbanan och driver där Fritidsgård när det finns möjlighet. Ja, vi kommer att ha olika tema kvällar efter önskemål säger Emelie och även spela spel, bara umgås, kanske ordna mini-disco för de yngre. Att spela paintball, brännboll och fiske tillhör sånt vi gör och kommer att göra. Vi vill vara en aktiv fritidsgård och då vara både inomhus och utomhus. Markus instämmer och säger: Vad som är så bra här är att alla får vara med, alla umgås med alla i olika åldrar. Det är förstås inte bara Emelie och Markus som engagerar sig utan det finns fler eldsjälar. Hittills så har man ställt upp med privata grejer till de olika aktiviteterna eftersom man inte har haft några pengar. Men efter att ha sökt pengar ur ungdomspotten och fått beviljat tänker man nu köpa in möbler och spel mm. Här kan du läsa om olika aktiviteter de unga i Östmark har hittat på: En fullträff i sommar var Nostalgifesten. Ett heldags arrangemang i Östmarksparken med 400 betalande besökare. Med allt från veteranbilstipsrunda från Torsby till Östmarksparken, skyttesimulator att testa skytte på tex. älg, björn, vildsvin, modevisning à la 50-tal till musik och rockabillyband på kvällen. Volleyboll med ända upp till 30 deltagare som håller till under vinterhalvåret i skolans gympahall och vid badplatsen sommartid, där det nu finns en iordningställd volleybollplan som ungdomar mfl har fixat i ordning. Paintball En aktivitet som växer och verkar bli alltmer populär. Fritidsgården klubblokalen vid motorbanan. Där håller man öppet regelbundet, även det på ideell basis. Ungdomarna har i år sökt bidrag ur ungdomspotten och fått beviljat kr för inköp av soffor, spel och aktivitetsmaterial. Ungdomsrådet i Torsby hoppas att fler runt om i Torsby kommun hittar på bra och roliga saker för ungdomar, och passar på att söka pengar från Ungdomspotten. Hör av dig till ungdomssekreterare Elin Pedersen på tfn eller läs mer på vår hemsida www. torsby.se/torsbyurad. Ann-Sophie Rogne fd ungdomssekreterare NR TORSBY NU 19

20 Hanna Holm, Wilma Nilsson och Lisa Jonsson går i klass 6D och har haft idrott utomhus under Frykenhallens ombyggnation. Foto: Morgan Bäckvall Idrottshallarna är populära aktivitetsytor Hos oss på fritidskontoret kan du boka tid i kommunens olika sport- och gymnastikhallar. De hallar som vi hyr ut är Stjernehallen, Frykenhallen, Holmeshallen, Östmarkshallen, Olebyhallen, Stölletskolans hall, GA-hallen och motionslokalen i TorsbyBadet. Just nu pågår en ansiktslyftning i Frykenhallen som ska få ett nytt fräscht golv, detta innebär att föreningslivet kunde starta sina verksamheter för hösten i denna hall först från början av oktober. Efterfrågan på halltider är stor och i Stjernehallen och Frykenhallen är det i princip fullbokat. Men i de andra hallarna finns möjlighet att boka tider för olika aktiviteter. Fördelning av halltider sker terminsvis och ansökningarna tas in i maj inför höstterminen och i november inför vårterminen. Ansökningsblanketter kan du hämta i blankettarkivet på webben eller på fritidskontoret. Under pågående terminer kan det också finnas möjlighet att boka enstaka strötider. Detta gör du hos oss på fritidskontoret. Ring eller sänd e-post till mig om detta.våra hallar är mycket använda och fördelning av halltider sker efter denna prioriteringsordning: 1. Föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet 2. Föreningsdriven seniorverksamhet 3. Företagsklubbar 4. Privata Kristina Svensson fritidskonsulent TORSBY NU NR

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Torsby och den företagsamma förvaltningen

Torsby och den företagsamma förvaltningen Torsby och den företagsamma förvaltningen Anna Öhgren Bodén VD Torsby Utveckling AB Torbjörn Almroth Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torsby kommun torsby.se Året var 2007 Under tidig vår började några

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Redogörelse Ensamkommande barn

Redogörelse Ensamkommande barn Exempel på vad som ingår i uppdraget och berättigar till arvode. Redogörelse Ensamkommande barn Avser kvartal 1 1 jan 31 mars 2 1 april 30 juni 3 1 juli 30 september 4 1 okt 31 dec (en redogörelse för

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Information om radonbidrag till egnahem

Information om radonbidrag till egnahem Information om radonbidrag till egnahem Staten ger bidrag för att sänka radonhalten i inomhusluften i egnahem. För ansökningar som kommer in från och med januari 2003 gäller delvis nya regler. Detta informationsmaterial

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer!

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! Vad är E-profilen? Entreprenörsprofilen är ett individuellt val som är öppet för Dig, oavsett vilket programval du gör på Eksjö Gymnasium! Det här

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Mikael är 49 år och länets yngste kommunalråd. Han började jobba som vårdbiträde och har även

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Mörby (förmiddagar) Stockby

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Kärsgatan (förmiddagar), Mörby

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

REDOGÖRELSE OCH BEGÄRAN OM ARVODE GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN (Asylsökande)

REDOGÖRELSE OCH BEGÄRAN OM ARVODE GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN (Asylsökande) REDOGÖRELSE OCH BEGÄRAN OM ARVODE GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN (Asylsökande) OBS! Redovisning ska göras månadsvis. Redovisningsperiod Fr.o.m. t.o.m. Redovisning för pågående uppdrag År Månad Dag År Månad

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Barnet har fått uppehållstillstånd, datum.. Redovisning granskad: Utan anmärkning Med anmärkning

Barnet har fått uppehållstillstånd, datum.. Redovisning granskad: Utan anmärkning Med anmärkning Oktober 2015 Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och ansökan om arvode Lämnas in till överförmyndarnämnden senast två veckor efter redovisningsperiod slut. Redovisningsperiod År:

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola Informationsmöte Torsdag 19 februari Särö skola Planändring inom detaljplan S83 Del som ska upphävas Ca 1500 m2 Särö Centrum Bukärrsängs förskola Utvecklingen av antal asylsökande ensamkommande barn i

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

UtKI ö 6C- A rek."-- C

UtKI ö 6C- A rek.-- C a KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UtKI ö 6C- A rek."-- C Handläggare Datum Diarienummer Carlsson Karin 2015-04-30 UBN-2015-2105 Utbildningsnämnden Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Om barnet fått PUT (permanent uppehållstillstånd) ange datum:

Om barnet fått PUT (permanent uppehållstillstånd) ange datum: REDOGÖRELSE för uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode OBS! Redovisning ska göras kvartalsvis Redovisningsperiod Fr.o.m.. t.o.m... 1. Personuppgifter Omyndig Namn Personnummer

Läs mer