Vart leder examen 2 DET OKÄNDA SLU 6 KOLET & KLIMATET 8 TJOCKASTE AVHANDLINGEN? 10 PORTRÄTT AV EN GÄSTPROFESSOR 12. för medarbetare vid slu nr 3/2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vart leder examen 2 DET OKÄNDA SLU 6 KOLET & KLIMATET 8 TJOCKASTE AVHANDLINGEN? 10 PORTRÄTT AV EN GÄSTPROFESSOR 12. för medarbetare vid slu nr 3/2005"

Transkript

1 resurs för medarbetare vid slu nr 3/2005 Vart leder examen 2 DET OKÄNDA SLU 6 KOLET & KLIMATET 8 TJOCKASTE AVHANDLINGEN? 10 PORTRÄTT AV EN GÄSTPROFESSOR 12 1 SNABBT GENOMSLAG FÖR BLOMNING 14

2 UTBILDNING Resurs nr 3 Tyvärr blev det här numret något försenat hoppas du har överseende med detta. Denna gång har vi samverkan som tema. Porträttet av gästprofessor Börje Svensson stämmer väl in på temat. Gästprofessorerna tycks leva ett lite undanskymt deltidsliv på SLU, och är väl värda att lyfta fram och presentera. Särskilt när personen i fråga är så intressant som Börje. En helt annan sak, som också passar in på omvärldsfrågor, är huruvida folk känner till SLU eller inte. Läs den avslöjande rapporten på sidorna 6 7. Vilka jobb man kan få efter avslutad SLU-examen hör också hemma inom detta område. Kristina Julin har studerat arbetsmarknadsregister hos SCB och rapporterar. Du får också möta Emma Gratte, som fått jobb på DeLaval efter sin agronomutbildning. Med mera. Med önskan om en god lässtund, hälsningar MIKAEL PROPST, REDAKTÖR Emma Gratte. Hur går det för SLU:s studenter egentligen? Är arbetsgivarna intresserade av att anställa våra före detta studenter? Hur gångbara är SLU:s utbildningar på arbetsmarknaden? Vart går st Det är en allmän uppfattning att SLU har en nära anknytning till sektorn och att universitetets utbildningar är relevanta för sektorn. I årsredovisningen för 2005 ska SLU rapportera hur det har gått för studenterna på yrkesprogrammen. Det är skälet till att SCB fått uppdraget att ta fram uppgifter ur arbetsmarknadsregistren för SLU:s räkning. SLU har dock tagit sig friheten att utöka regeringens uppdrag till att omfatta alla utbildningsprogram, inte bara de som leder till en yrkesexamen. Fördelen med Utgivning av Resurs under hösten Nr Manusstopp Utgivning 4/05 31 oktober 22 november 5/05 28 november 20 december OMSLAGSBILD: Emma Gratte, f d SLU-student Foto: Julio Gonzalez SLU utbildar för det som Ko är mitt favoritdjur. Emma Gratte gillar högt tempo, utlandsresor och ett varierat jobb samt djur. Hon fi ck allt-i-ett som husdjursagronom på DeLaval! RESURS Informationsavdelningen Box 7077, Uppsala Telefon: ISSN: Redaktion Ansvarig utgivare: Mikael Jansson Redaktör: Mikael Propst Grafisk form: Torbjörn Östling Maria Capandegui Widén Annonskontakt: Eva-Karin Eek Tel: Lokalredaktörer: Sven-Olov Bylund, Umeå, Anette Neldestam, Alnarp, Vanja Sandgren, Skara, Jag har alltid velat jobba med djur och natur. Efter gymnasiet praktiserade jag hos en veterinär. Det var han som föreslog att jag skulle söka utbildningen till husdjursa- gronom vid SLU, säger Emma Gratte. Hösten 1998 började hon studera vid SLU i Uppsala. Ko-intresset grundlade hon nog redan som barn när hon Foto: Julio Gonzalez Tryck: Intellecta Tryckindustri, Solna r e s u r s. n r 3 /

3 udenten efter examen? att hämta data från SCB är att materialet blir heltäckande, nackdelen är att SLU inte kan ställa följdfrågor till individerna. Figur 1. Branscher Skogsvetare Skogsingenjör Lantmästare, skogsmästare m fl Universitets- och högskolelärare Specialister inom biologi, jord- & skogsbruk m m Säljare, inköpare, mäklare m fl Skogsbrukare Yrkesprogram leder till jobb Det går bra för dem som utbildats vid SLU. De har i mycket stor utsträckning fått yrken som är relevanta för högskoleutbildade. Det finns emellertid några tänkvärda skillnader: Bland dem som gått en lång utbildning finns fl er individer som saknar sysselsättning än bland dem som gått ett kort praktiskt program. För den som snabbt vill få jobb tycks yrkesprogram, oavsett längd, vara en bättre investering än generella program. Dock ska sägas att endast en årskull av Ekonomprogrammet med naturresursinriktning har kunnat vara med, och av dem är det väldigt få individer som uppfyller kravet för att ingå (mer om urvalet nedan). Två program utmärker sig genom att i högre grad än andra generera egna företagare, nämligen lantmästarprogram- vi alla lever av på somrarna hängde på bästa kompisens mjölkgård på Öland. Natursköna campus Emma lyfter fram natursköna campus som ett plus för SLU. Och att studenterna kommer från alla möjliga orter i landet och olika slags levnadsförhållanden. Alla SLU-studenter har samma grundvärderingar. Vi är intresserade av naturen, djur och har ett miljöengagemang. Många jagar. När det gäller själva studierna så lovordar hon den goda och nära kontakten med lärarna och det faktum att de flesta av dem forskar. På föreläsningarna var man inte fler än max personer. Under SLU-tiden var hon utbytesstudent i USA, ett halvår på Purdue University i Indiana. Den praktiska delen av sitt examensarbete utförde hon tre månader på en privat mjölkgård i Mexiko. Sina resultat fick hon sedan presentera på två olika forskningskonferenser. Sen har vi en arbetsmarknad som bara växer. SLU utbildar ju för det som vi alla lever av. Och det finns goda möjligheter att jobba utomlands, säger Emma. En praktikplats på DeLaval ledde till att företaget sedan gav henne en projektanställning på enheten för mjölkkvalitet. Efter det erbjöds hon att gå in som vikarierande produktchef på området komfort för kor, hennes favoritdjur. Spindeln i nätet Det jobbet innebar globalt ansvar för komattor, komadrasser och epoxyfärger för stallmiljö. Hon var spindeln i nätet för produkt utvecklare, tillverkare, de som arbetar med kundsupport i Tyskland samt en mängd säljbolag runt om i världen. Det var mycket resande, skriva instruktionsböcker och syssla med marknadsföring. Jag fick väldigt mycket ansvar, för prissättning och reklamationer och för testinstallationer på gårdar. Jag har hamnat på rätt ställe. Här är det snabba beslut och mycket kontakter. Det är kul att det är så varierande. Ett 3 Namn: Emma Gratte Ålder: 28 år Arbetsplats: DeLaval International AB Befattning: produktspecialist, tidigare vik. produktchef Bor: i Vasastan i Stockholm Utbildning: husdjursagronom 2004 privat företag har så mycket resurser och är öppna för förändringar det känns att det finns potential. Vi är världsledande och jag är stolt över att det är ett svenskt företag. Jag är stolt över SLU också! MIKAEL PROPST Foto: Julio Gonzalez

4 UTBILDNING met och hippologprogrammet. Det är 13 respektive 4 procent av de f d studenterna på dessa program som redan något år efter avslutad utbildning driver ett företag (som givit mer än ett basbelopp i vinst). De som har den smalaste, och därmed tydligaste, arbetsmarknaden är veterinärer, djursjukvårdare samt lantmästare. Agronomer och naturresursare uppvisar fler branscher och yrken. Lika arbetsmarknad Låt oss ta ett exempel på vad som är möjligt att göra med det material SLU nu har tillgång till: Skogsvetare (numera jägmästare) och skogsingenjörer (numera skogsmästare) tycks ha ganska lika arbetsmarknad, sett till de fem vanligaste yrkena (se figur 1). Av detta material att döma, verkar det som om skillnaden gällande kompetens och teoretisk nivå i utbildningarna inte tas tillvara på arbetsmarknaden. I eventuella framtida undersökningar vore det intressant att också efterfråga löneuppgifter programvis för att ta reda på om detta verkligen kan stämma. SLU:s studenter är sammantaget verksamma inom 208 olika branscher. De 15 vanligaste visas i figur 2. SLU:s studenter har etablerat sig inom ca 70 olika yrken enligt figur 3. Bakom kategorin sjukgymnaster och tandhygienister döljer sig även miljöoch hälsoskyddsinspektörer, vilket är den troliga förklaringen till att så pass många är klassade i den kategorin. Det absolut vanligaste yrket för SLU:s f d studenter är högskolelärare och vanligaste bransch är lantbruksvetenskapliga FoU-institutioner. Började läsa De uppgifter som SLU har tagit fram kommer från SCB:s arbetsmarknadsstatistik: yrkesregistret, branschregistret och företagsregistret samt ett register över sysselsatta. De senaste data som finns hos SCB gäller år 2003, och med detta årtal som utgångspunkt har det räknats bakåt. Urvalet är grundat på antagningsuppgifter i Ladok. Det betyder att de studenter som ingår i undersökningen började läsa mellan 1995 och 2000, beroende på om de gått ett långt eller kort program. Flera program vid SLU har låg examensfrekvens. Troligen börjar en del studenter här och läser sedan vidare någon annanstans. Eftersom SLU vill veta hur det går för SLU-studenter på arbetsmarknaden, finns bara de individer med som läst merparten av ett utbildningsprogram här. Exempelvis Hippologutbildningen representeras av de studenter som började Figur 2. Branscher Svenskt Näringslivs Index, SNI-koder Antal individer totalt 1922 Lantbruksvetenskapliga FoU-institutioner 190 Myndigheter som administrerar program för 128 jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Veterinärkliniker 85 Tekniska konsultbyråer o d 66 Skogsägare; producenter av skog på rot, leveransvirke m m 60 Ridskolor och uthyrningsstall 53 Inspekterande, kontrollerande och tillståndsgivande myndigheter 46 Institutioner vid universitet och högskolor 45 Stats- och kommunledande, lagstiftande och planerande organ 43 Gymnasieskolans yrkesinriktade linjer 38 Avverkningsföretag 34 Serviceföretag till växtodling 31 Serviceföretag till djurskötsel utom veterinärer 28 Bokföringsbyråer, revisionsbyråer m m 26 Väg- och markanläggningsentreprenörer 25 Figur , har tagit examen eller klarat minst 70 poäng. Skogsvetarprogrammet däremot har studenter med som började , har tagit examen eller läst minst 120 p. Dessa data kommer nu att göras tillgängliga för utbildningsansvariga vid alla fakulteter för vidare analysarbete. KRISTINA JULIN Yrken Antal individer totalt 1922 Universitets- och högskolelärare 207 Lantmästare, skogsmästare m fl 149 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m m 106 Säljare, inköpare, mäklare m fl 101 Hälso- och sjukvårdsspecialister 95 Sjukgymnaster, tandhygienister m fl 78 Ingenjörer och tekniker 76 Växtodlare inom jordbruk och trädgård 67 Civilingenjörer, arkitekter m fl 66 Djuruppfödare och djurskötare 55 Administratörer i offentlig förvaltning 49 Vård- och omsorgspersonal 47 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m fl 39 Gymnasielärare m fl 37 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 35 4 r e s u r s. n r 3 /

5 NOTERAT Salmonellasmitta hos korna i Alnarp I början av september i år slog beskedet om salmonellasmitta på Mellangård ned som en bomb. Tre djur fick avlivas och efter obduktion kunde smittan fastställas. I över hundra år har man hållit kor i Alnarp men aldrig tidigare har det konstaterats salmonella i besättningen. Åtgärder sattes genast in genom provtagningar i allt från damm till foder för att försöka ringa in var smittan kommer ifrån. Stallarna sanerades. I väntan på provsvar är hela besättningen isolerad och belagd med särskilda restriktioner. Korna kan ändå mjölkas och mjölken tas om hand, den pastöriseras och upphettningen tar död på eventuella bakterier. För att isoleringen ska hävas krävs två salmonellafria prov med en månads mellanrum från djuren. Ärendet handläggs av Jordbruksverket och koordineras av länsveterinären. Processen med sanering och upprepade provtagningar kan komma att ta flera månader och det kan dröja innan isoleringen hävs. I denna idyll på strandängarna får korna på Alnarps Mellangård beta hela sommaren. Det kan vara härifrån som korna fått salmonellasmittan. Den fi nns lite överallt och kan komma från t ex möss, människor och fåglar. Grågäss och kanadagäss fi nns det gott om på strandängarna året om. Foto: Anette Neldestam Kunskap om lagar och regler bättre Internrevisionen (IR) redovisade vid det senaste SLUstyrelsemötet i september en uppföljning av ett antal rapporter man lämnat till styrelsen under åren Vad hände sedan? löd frågan. IR konstaterade att mycket har förbättrats inom SLU vad gäller kunskap om de lagar och interna och externa regler som verksamheten har att följa. Med tydliga delegations- och arbetsordningar har ansvarsfrågorna gjorts tydligare. Många förändringar pågår också, t ex utveckling av campusområdena och kompetensförstärkningar inom flera områden. IR noterar att de flesta av zon, växtmaterial, etablering och odling, Lotta Nordmark, främst grönsaker med tyngdpunkt på odling och post harvest, även jordgubbar och fruktodling, pil och pilflätning, Boel Sandskär, växtskydd generellt inklusive biologisk och kemisk bekämpning, äppleodling, Mona Wembling, växtkomposition och Guy Svedelius, växtskydd trädgårdsde rekommendationer man lämnat, och som styrelsen fattat beslut om, har genomförts eller håller på att genomföras. Dock kvarstår ett antal brister. Policies, interna riktlinjer och andra styrdokument finns inte samlade på webben på ett lättillgängligt sätt. (Dock pågår f n ett projekt som ska komma till rätta med just detta.) Svagheter i den information som läggs in och hämtas från Ladok påverkar kvalitet och tillförlitlighet i lämnade uppgifter. Arbetet med att förbättra rutinerna kring upphandling av konsulttjänster har inte prioriterats tillräckligt. Fråga Alnarp experter från SLU svarar Varje jämn vecka producerar dagstidningen Sydsvenskan en bilaga som heter Hus&Hem. Från och med september i år finns det en frågespalt, Fråga Alnarp, där Sydsvenskans trädgårdsreporter Annika Ågren har tillgång till ett nätverk av forskare och lärare som svarar på alla möjliga trädgårdsfrågor. De som är med i nätverket är Hartmut K Schüssler, sällskapsväxter inomhus, rumsväxter, Kenneth Lorent- växter och svampsjukdomar. Redan första omgången av frågor täckte nästan ett uppslag i tidningen och fortsätter att rassla in, enligt en mycket nöjd Annika Ågren, så SLU:s experter lär få fullt upp att göra! 5

6 Nästan inga presumtiva studenter uppger spontant att de känner till SLU. Med viss hjälp, och med de tre bokstäverna uttolkade, säger sig dock 38 procent ha kännedom om universitetet. Det visar en ny undersökning. Låg kunskap om SLU Att känna till SLU behöver dock inte betyda några djupare kunskaper. Få vet t ex var någonstans i landet universitetet finns, eller vilken bredd utbildningarna har, visar undersökningen. Här är ett typiskt svar när de presumtiva studenterna fritt får associera till SLU: Man lär sig att bli bonde. Studien utfördes i form av telefonintervjuer under maj-juni i år. Ansvarig för den av SLU beställda undersökningen är Centrum för Marknadsanalys AB (CMA), en avknoppning från Linköpings universitet. Totalt ingår intervjuer med 400 presumtiva studenter mellan 17 och 25 år gamla, samtliga behöriga att söka någon SLU-utbildning och med avsikt att börja studera inom tre år. Eftersom tidigare studier visat att blivande studenter i hög grad påverkas av sin omgivning gjordes samtidigt telefonintervjuer med allmänheten, definierad som boende i Sverige från 15 år och uppåt. I den delen ingår slumpmässigt utvalda personer. Frågorna och enkätens uppbyggnad har i stort varit lika för de båda intervjuundersökningarna. Lund (53 %), Göteborg (47 %), Uppsala (46 %), Stockholm (45 %), Umeå (31 %), Linköping (25 %) och Luleå (23 %). SLU hamnade sist, efter bl a lärosäten som Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde, med knappt 1 % spontana omnämnanden av de presumtiva studenterna. Samma sju lärosäten hamnar i topp, med viss skillnad i den inbördes ordningen men fortfarande med Lund överst, när allmänheten svarar på frågan vilka svenska universitet/högskolor känner du till?. SLU nämns här spontant av 3 %. När frågan vid vilka tre svenska universitet/högskolor skulle du helst vilja studera? särskiljs ligger de ovanstående sju universiteten också bland de tio mest populära bland de presumtiva studenterna. Endast en knapp procent uppger att de helst vill studera vid SLU. Det visar tydligt sambandet mellan att känna till och vilja studera på ett lärosäte. Förklarade akronymen När intervjuaren uttryckligen frågar de presumtiva studenterna om de känner till Illustration: Anette Hedberg SLU spontant okänd Inledningsvis ställdes frågorna vid vilka tre svenska universitet/högskolor skulle du helst vilja studera? och vilka andra svenska universitet/högskolor känner du till?. Flera svar var här möjliga på de två kombinerade frågorna. I turordning från oftast nämnda och nedåt hamnade följande sju mest igenkända universitet, i 6 r e s u r s. n r 3 /

7 Illustration: Anette Hedberg SLU svarar 11 % ja, och när Sveriges lantbruksuniversitet nämns svarar ytterligare 27 % ja. Bland dessa personer uppger sedan 10 % att de ja absolut skulle kunna tänka sig att studera vid SLU. Ytterligare 29 % svarar att de kanske skulle kunna tänka sig SLU-studier. Värt att notera är att bara en fjärdedel av de presumtiva studenter som säger sig känna till SLU/Sveriges lantbruksuniversitet vet på vilka orter universitetet finns. När frågan SLU fokuserar sin forskning och utbildning på några särskilda kunskapsområden. Känner du till något eller några av dessa? ställdes blev svaren magra bland samma studenter. Lantbruk uppges av 22 %, lika många kunde nämna något utbildningsprogram och av dem säger 9 % veterinär och 7 % agronom. Av allmänheten kan drygt hälften (54 %) svara något av SLU:s kunskapsområden. En tredjedel nämner lantbruk och en femtedel skogsbruk. Här känner 27 % till att SLU utbildar till yrket agronom och 15 % veterinär. Allmänheten positiv Även attityder till SLU har ingått i undersökningen. Frågor om detta har endast ställts till dem som känner till SLU, spontant eller med viss hjälp. Här ser det ljusare ut, för hela 53 % av allmänheten och 46 % av de presumtiva studenterna säger sig ha en positiv uppfattning om SLU. Endast 3 % respektive 5 % har en uttalad negativ inställning. Men man tycks inte veta särskilt mycket om SLU, vilket visas av att få sedan kan svara på mer specialiserade attitydpåståenden av typen SLU har ett bra utbud av utbildningar eller SLU erbjuder bra forskarutbildning. Bland de områden som allt oftare lyfts fram både i samhällsdebatten och av SLU, är intresset bland de presumtiva studenterna stort för frågor om hållbart samhälle (76 %), naturresursanvändning (68 %) och framtidens miljö (59 %). Många är också intresserade av djur, energiförsörjning samt framtida livsmedelsförsörjning. Framtida lant & skogsbruk (28 %) och landskapsplanering och markanvändning (21 %) lockar dock färre intresserade. Jobba med låga kännedomen Det är den låga kännedomen och bristande kunskaperna om SLU hos de presumtiva studenterna som ni främst ska jobba med, säger projektledare Håkan Burlin som är ansvarig för enkäten hos CMA. Företaget har gjort undersökningar för högskolor tidigare men inte riktigt likadana som för SLU. Erfarenheterna från dem visar också att kännedomen om SLU är mindre än för andra lärosäten. Det är en outnyttjad potential! Trots låg kännedom har ni en verksamhet som fungerar bra och är attraktiv. De som känner till SLU har en positiv attityd. Han påminner om att närhet till hemorten är den viktigaste faktorn vid valet av lärosäte för studenterna, enligt undersökningen. Även studentlivet är en viktig faktor. SLU har här också en potential om universitetet lyckas visa att undervisningen finns runt om i landet, nära de presumtiva 7 studenterna, och att man kan erbjuda en bra studiemiljö. De mer specialiserade lärosätena är generellt mindre kända av de presumtiva studenterna när frågan kommer spontant. Det gäller t ex även KI, KTH och Chalmers, framhåller Håkan Burlin. Luleå universitet skulle här möjligen kunna vara ett undantag, med tanke på det goda utfallet för dem. KOMMENTAR MIKAEL PROPST Undersökningen ett bra avstamp Rektor Ann-Christin Bylund: Undersökningen bekräftar delvis vad vi befarat. Det är allt för många gymnasiestuderande som inte känner till SLU och våra utbildningar. Med tanke på att vi har för få sökanden till många av våra utbildningar måste vi ändra på detta. Men även om kännedomen är dålig så är attityden till det som vi forskar och utbildar kring positiv, menar Ann-Christin. Min tolkning är att vi har allt att vinna på att sprida kännedom om vilka viktiga och spännande områden vi arbetar med. Undersökningen blir ett bra avstamp för vårt fortsatta arbete med att profilera och marknadsföra SLU, som nu måste bli betydligt mer offensivt.

8 FORSKNING Erik rapporterar till Klimatkonventionen Erik Karltun är forskare vid skoglig marklära och koordinator för program Klimatpåverkan. Det är ett av tio program inom fortlöpande miljöanalys som ska stödja och ge underlag för arbetet med Sveriges miljömål. En viktig del av programmet är arbetet med Sveriges internationella klimatrapportering. Skogsbruk och annan markanvändning påverkar mängden växthusgaser i atmosfären. Vi följer källor och sänkor av växthusgaser i skog och mark, säger Erik Som koordinator för program Klimatpåverkan vill Erik Karltun klarlägga klimatförändringen för skogs-, jordbruks- och naturmiljön och åtgärder för att motverka denna. Karltun, som gärna ger sig ut i fält. Uppdraget, som getts av Naturvårdsverket, sträcker sig nio år framåt. Varje år ska resultaten rapporteras till FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. Bakom rapporteringen finns ett beräkningssystem som utvecklats av Erik och hans kollegor. Där ingår data från de provytorna inom Riksinven teringen av skog (RIS), som trots sitt namn innefattar alla markslag. Genom en särskild databas följs markanvändning och förändringar som sker varje år. Med nyutvecklade metoder skattas kolupplagringen för levande och Foto: Mikael Propst Nya pengar till starka forskningsmiljöer Tre SLU-forskare, Leif Andersson, Janet Jansson och Björn Sundberg, tillhör vinnarna när forskningsrådet Formas stödjer starka forskningsmiljöer. Totalt var det 103 ansökningar om forskningsbidrag som inkom till Formas. Efter en bedömning av internationella experter utsågs 20 av dem att få gå vidare och samtidigt erhålla kr i planeringsstöd. Två av de sökande slog ihop sina ansökningar och 19 återstod därmed till slutomgången. Vid denna final utvärderade tre internationella experter vardera av ansökningarna och lämnade därefter rekommendationer till en slutlig prioriteringskommitté, som bestod av sex personer. De fem forskningsansökningar som då kom överst beviljas nu stöd av Formas med vardera 5 mkr per år under fem år, totalt 25 mkr i var. Bland de sex kriterierna i utvärderingen fanns vetenskaplig exellens, förmåga leda program, internationellt samarbete, anknytning till verksamhetssektorn samt god förmåga att handleda doktorand. Satsningen nu är den största enskilda någonsin från Formas, och uppgår totalt till 125 mkr, 5 procent av forskningsrådets budget för forskningsstöd. Målet med professor Janet Janssons projekt är att bilda ett center för mikroorganismer, Microbiomics, för att med Foto: Mikael Propst Tre vinnare vid SLU. Fr v professorerna Janet Jansson, Mikrobiologi, SLU Uppsala, Björn Sundberg, Skoglig genetik och växtfysiologi, SLU Umeå och Leif Andersson, Husdjursgenetik, SLU Uppsala. Foto: Kjell Olofsson 8 r e s u r s. n r 3 / Foto: Mikael Propst

9 döda träd liksom för mark. Vi har just tagit fram ett preliminärt underlag som innehöll något av en överraskning, avslöjar Erik Karltun. Den omvandling av skogsmark till bebyggd mark och vägar som sker kontinuerligt är en oväntat stor källa av koldioxid. Vi har nu fått i uppdrag av Näringsdepartementet att göra mer detaljerade beräkningar för den koldioxidkällan. Det slutliga underlaget till 1996 års rapportering ska vara färdigt i januari nästa år. Att skapa och marknadsföra verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys har varit värdefullt för SLU:s profil, menar Erik Karltun. Det har blivit lättare att visa och motivera den kompetens, de resurser och den erfarenhet som finns vid SLU när det gäller miljöövervakning och miljöanalysmetoder, säger Erik. Han tycker också att dialogen med omvärlden blivit enklare genom den nya organisationen med tio programområden. Själv arbetar han för att skapa ett större initiativ för att klarlägga klimatförändringens effekter på skogs- och jordbrukets produktionsförutsättningar liksom effekter i naturmiljön. Den framtida klimatförändringen kommer troligen att ge omfattande effek- FAKTA Satsning på fortlöpande miljöanalys Rådet för fortlöpande miljöanalys (FOMAR) har en samordnande och pådrivande roll vid SLU. I rådet finns representanter från fakulteter, ArtDatabanken och SLU Miljödata. Ordförande är vicerektor Christer Heinegård, som också har ansvar för fortlöpande miljöanalys inom SLU:s ledning. Till rådet är en extern referensgrupp knuten med representanter från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och SVA. Arbetet inom fortlöpande miljöanalys organiseras sedan 2005 i tio program ter på våra ekosystem. Redan idag har man observerat ett tidigare islossningdatum för ett stort antal sjöar, särskilt i södra Sverige. Det är angeläget att vidta åtgärder inom skogssektorn i tid eftersom den skog som etableras nu kommer att mogna i ett annat klimat än det vi har idag. SLU kan spela en viktig roll genom att klarlägga de största riskerna och utveckla strategier för att motverka dessa. Det kräver kombinerade projekt där kompetensen inom forskning och fortlöpande miljöanalys samverkar, säger Erik. Erik menar att det är bra för miljöarbetet att fortlöpande miljöanalys och med fokus på miljökvalitetsmålen och Sveriges åtaganden i internationella konventioner (se nedan). Just nu pågår också en översyn av laboratorieverksamheten och en översyn av IT-stödet är på gång. Program inom fortlöpande miljöanalys: Skog Jordbrukslandskap Sjöar och vattendrag Övergödning Försurning Klimatpåverkan Organiska risksubstanser och metaller Biologisk mångfald Vilt Djurhälsa miljöövervakning är knutna till en universitetsmiljö. I många andra länder sköts uppföljningen av miljön av fristående institut. Ett institut är inte lika öppet och offentligt som ett universitet. I ett institut skulle det vara lättare att gömma undan data och annat som ligger till grund för miljöbedömningar. I universitetsmiljön finns också en koppling mellan de som samlar in data och de som forskar, fler som har intresse att använda uppgifterna vilket höjer kvaliteten både på datainsamling och analyser, menar Erik Karltun. ANN-KATRIN HALLIN nya metoder studera mikroorganismers funktion i sötvatten, skogs- och jordbruksmark. Mikroorganismer i sjöar, skog och mark har en viktig roll när det gäller att omvandla och bryta ner föroreningar och miljögifter, men kan även orsaka sjukdomar och utsöndra giftiga ämnen. Professor Leif Andersson delar sin tid mellan SLU och Uppsala universitet. Hans projekt syftar till att bättre förstå geners funktion hos husdjur och hur dessa gener påverkar olika egenskaper. En fördjupad kunskap inom detta område kan leda till en förbättrad djuromsorg i framtiden. Professor Björn Sundberg och FuncFiberprogrammet ska identifiera de genetiska och molekylära mekanismer som styr vedens kvalitet och kvantitet. Ved är en förnyelsebar resurs och viktig i ett hållbart samhälle. MIKAEL PROPST KOMMENTAR Det är väldigt roligt att tre av de fem Formasanslagen för starka miljöer gick till SLU. Först och främst är det naturligtvis fantastiskt hedrande för Leif Andersson, Janet Jansson och Björn Sundberg och deras medarbetare. Konkurrensen om de här anslagen var knivskarp och beslutet är en kvalitetsstämpel som visar att de här gruppernas forskning håller absolut världsklass. Det här kommer att ge en stabilitet och långsiktighet i deras forskning som betyder mycket i dagens ibland ganska kortsiktiga forskningsklimat. Men jag tycker också att utfallet på Formas visar att vi är på rätt väg vid SLU med våra strävanden att skapa större miljöer i form av 9 kluster, och att systematiskt genomföra modeller för anslagsfördelning som belönar excellens. En allt större andel av den externa finansieringen kommer i framtiden att gå till sådana miljöer och vi försöker förbereda oss på det. Det kan vara värt att notera att ytterligare sex forskargrupper från SLU fanns på Formas lista inför slutomgången. Dessa grupper fick alltså inte anslag denna gång, men de bör ligga bra till inför kommande omgångar. Nu närmast gäller det ansökningarna om de så kallade Linné-bidragen, där vi har ett snävt tidsschema under hösten som vi måste klara. PROREKTOR TORBJÖRN FAGERSTRÖM

10 FORSKNING Unik avhandling visar svensk stadsplanehistoria Vid Landskapsplanering i Uppsala har Nils Ahlberg genomfört en ovanlig disputation. Det är en unikt omfattande sammanställning av stadsplanekartor och kanske den tjockaste avhandling som någonsin presenterats vid SLU. Nils Ahlbergs jämförande studie av svensk stadsplanering under Vasatiden och stormaktstiden, år , sträcker sig från Sverige till Finland, Baltikum, Polen, Tyskland och ända till dagens Wilmington, söder om New York. Ingen annanstans i Europa fanns vid denna period en så omfattande stadsplanering för att anlägga nya städer och förändra de gamla. Sverige spelade en stor roll, större än vad de flesta känner till, säger Nils Sammanlagt anlades omkring 100 nya städer eller stadsliknande samhällen. Ett mindre antal av dem var städer som flyttats och byggts upp på ny plats. För ytterligare cirka 170 handlade det om planförändringar i existerande städer. Dessa var ofta mycket omfattande och kunde innebära reglering av stadskärnan, separata förstäder eller diverse utvidgningar. En tredje åtgärd var att bygga befästnings anläggningar. Över sidor De här grundtyperna i stadsplaneringen bildar också de tre inledande kapitlen i den omfattande avhandlingen, vars huvuddel är på 860 sidor och dessutom ingår en andra del på 196 sidor med omkring 370 stadsplanekartor. En liknande samman- FOTO: Mikael Propst 10 r e s u r s. n r 3 /

11 ställning av äldre stadskartor har inte gjorts tidigare, och många av dem är tidigare opublicerade. Internationell estetik Övriga delar av avhandlingen tar upp hur planerna utformades och utvecklingen av dem, stadsplaneelement som gator, torg och tomter samt de motiv och faktorer som låg bakom planerna. Till sistnämnda del hör betydelsen av internationella estetiska förebilder och stadsbränder. Sist följer en sammanfattande helhetsbild där utvecklingen sätts in i sitt historiska sammanhang. De flesta äldre stadskärnorna i Sverige är präglade av den här tiden. Kunskaper som nu kommit fram behövs i samhället vid planering idag. Det här stämmer väl på universitetets tredje uppgift och staden som ett av SLU:s profilområden. Det som gjort undersökningen möjlig är en strategisk satsning av SLU på kulturmiljöplanering, säger Nils. Syftet med avhandlingen är, förutom att öka kunskapen om stadsplaneringen, att den ska kunna fungera som ett redskap i samhällsplanering, praktisk kulturmiljövård och i gestaltande av den yttre miljön. Vilka resurser har vi? Vad är värt att bevara? Hur kan man förnya och utveckla så att man inte förstör de resurser Det som gjort undersökningen möjlig är en strategisk satsning av SLU på kulturmiljöplanering Foto: Julio Gonzalez vi har? lyfter Nils fram som frågor till utgångspunkt. Kartor är mitt viktigaste källmaterial, men de är utspridda i en mängd arkiv. De viktigaste är Krigsarkivet i Stockholm, Riksarkivet samt Lantmäteriverket i Gävle. Helt ny grundforskning Analysen av de enskilda städerna är grunden i Nils arbete. För samtliga 175 platser, där något större stadsplaneprojekt påträffats, har en studie av utvecklingen gjorts. Även om en hel del bygger på tidigare forskning så handlar detta även till stor del om helt ny grundforskning. Mycket av materialet är också tidigare opublicerat. Det sistnämnda har, med syftet att skapa en helhetsbild av svensk stadsplanering under perioden och det stora urvalet studerade städer, naturligtvis bidragit till att avhandlingen blivit så tjock. Arbetet har dragit ut på tiden. Det blev större än vad jag tänkt mig. Mycket visade sig vara fel i den gamla forskningen som man inte vill föra vidare, vilket tagit mycket tid. Det har varit mycket arbetsamt med en dubblering av ett arbetsmaterial ökar svårighetsgraden och tidsåtgången snarare med kvadraten eller kubiken Om man behandlar ett så stort område och ändå lyckas få ned det på så få sidor så är det bra, menar Nils Ahlberg med ett leende. MIKAEL PROPST Fotnot: Nils Ahlberg, Stadsgrundning och planförändringar, svensk stadsplanering , är den tjockaste avhandling som lagts fram vid SLU åtminstone sedan Acta-serien startade Nils Ahlberg med sin stora avhandling i två delar som får tändsticksasken att se liten ut. 11

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006 resurs för medarbetare vid slu nr 4/2006 Ann-Christin om livet som rektor och lite till KOSSOR TILL KUNGEN STUDENTER PÅ TRÅDEN VAD ÄR KLUSTER? GRISEN SOM MODELLDJUR 1 VÅR EGEN TROLLKARL PENSIONERAS RESURS

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

KTHs PERSONALTIDNING NR 5/07

KTHs PERSONALTIDNING NR 5/07 kthare blir konsulter Mer än hälften av kths alumner får snabbt en ledande position ute i arbetslivet. Och en tredjedel av de utexaminerade kth-studenterna tar jobb inom konsultbranschen, visar en enkät.

Läs mer

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna 11/2014 Framtiden i våra händer Filosofen gustaf Arrhenius tar över rodret vid institutet för framtidsstudier sid 24 nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna sid 4 Lönesättande samtal öppnar

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Fler än någonsin vill börja studera sid 4

Fler än någonsin vill börja studera sid 4 9/2013 Fler än någonsin vill börja studera sid 4 Begynnande debatt Lönar sig högre utbildning? sid 10 Oredlighet i forskning VR och SUHF vill ha snabb utredning sid 12 Strategisk mobilitet Tillfälligt

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

På väg in i forskarvärlden 3/2007. Juridicum 100 år Seminarier och jubileumsmiddag. Sidan 16. Visioner för Albano Arkitekternas förslag.

På väg in i forskarvärlden 3/2007. Juridicum 100 år Seminarier och jubileumsmiddag. Sidan 16. Visioner för Albano Arkitekternas förslag. 3/2007 På väg in i forskarvärlden Visioner för Albano Arkitekternas förslag. Sidan 12 Juridicum 100 år Seminarier och jubileumsmiddag. Sidan 16 Samtal om pedagogik Två stipendiater möts. Sidan 22 [ Ledare

Läs mer

Med blick för miljön TEMA. Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre. En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen

Med blick för miljön TEMA. Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre. En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen för dig som arbetar VID umeå universitet februari 2012 nr 1 Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen Utblick Europas ekonomiska kris 5 frågor Om

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 6/2013 Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 Malmö planerar: Liten och exklusiv handelshögskola sid 6 Näringsliv Högskolan i Halmstad bäst på samverkan sid 8 Efter SSF:s 15-årskalas Stiftelserna

Läs mer

Stockholms universitetsnytt 6/2001. Rekrytering och mångfald. Retorik i krig. Polarfeber på Arktis. SCFAB invigt sidan 11 14

Stockholms universitetsnytt 6/2001. Rekrytering och mångfald. Retorik i krig. Polarfeber på Arktis. SCFAB invigt sidan 11 14 Stockholms universitetsnytt 6/2001 Retorik i krig Rekrytering och mångfald Polarfeber på Arktis SCFAB invigt sidan 11 14 Administration för forskning och utbildning SU-NYTT 6/2001 Willmar Sauter DEKANUS

Läs mer

Hon vill se fler män i förskolan SID 16

Hon vill se fler män i förskolan SID 16 2/2013 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon vill se fler män i förskolan SID 16 Från Iran till Trollhättan SID 4 Möte med Mehdi Eshagh, ny professor i geodesi Ny app ger roligare matupplevelse

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

BIbDIVERSE. tema:vad är naturvård?

BIbDIVERSE. tema:vad är naturvård? FRÅN CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD Årg 16 NR 4 2011 Expertis på export 4 Mångvetenskapligt 6 Biologi är inte nog 8 Internationellt engagemang 14 Forskningens gränsland 16 tema:vad är naturvård? BIbDIVERSE

Läs mer

Estrad öppna föreläsningar om entreprenörskap och småföretag LÄSÅRET 2002 2003

Estrad öppna föreläsningar om entreprenörskap och småföretag LÄSÅRET 2002 2003 RAPPORT FRÅN ESBRIS FÖRELÄSNINGSSERIE Estrad öppna föreläsningar om entreprenörskap och småföretag LÄSÅRET 2002 2003 FÖRELÄSNINGSSERIEN ESTRAD ARRANGERAS AV ESBRI 1 Estrad förmedlar färsk forskning 1997

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

Hon tar barnens perspektiv SID 20

Hon tar barnens perspektiv SID 20 1/2014 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon tar barnens perspektiv SID 20 Samarbete med högskolan är A och O SID 4 Läs om fyra olika skräddarsydda insatser för arbetslivet Stefan Edman om

Läs mer