Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2"

Transkript

1 Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2 Christina Nordback Pär-Erik Levlin Utgiven av Levälä Släktförening Pärmbilden: Ett utdrag från en hemmanskarta från 1740 över Ytterjeppo dit Bärs hörde på den den tiden. De två gårdarna 20 och 25 är båda antecknade i registret till kartan som Bärs. Kartan hittas i sin helhet på haku.php med sökordet Ytterjeppo. Hemsidan innehåller ett stort antal digitaliserade hemmanskartor från och 1700-talen.

2 Levälä gårdsgrupp och byn Ytterjeppo, uppe till vänster på kartan, var Levälä-släktens ursprungliga hemvist. Bärs-släkten, som en avknoppning till Levälä-släkten, hade sin ursprungliga hemvist nära den tidigare Jeppo kommuns norra gräns, nere till höger på kartan. Levälä-, liksom Bärs- släkten, spriddes snart över närbygden med grenar till övriga delar av landet. Emigrationen gjorde att en betydande del av släkten också finns i Sverige, Amerika och andra länder. Anmodern i denna släktbok Cajsa Andersdotter Bärs gifte sig till Jungar, ca 10 km söderut från Bärs.

3 Några bilder belyser något av den miljö och den tid som vår släkt under talets första halva levde i: Ytterjeppo, skolan under 1930 talet. Bygget av den högre folkskolan på Nevastbacken, invid hängbron, påbörjades under 1910-talets sista år. Skolan på Levälä blev därefter byns småskola. Mejeriet invigdes med stor fest på folkskolan den 7 december Hängbron, som senare försågs med en rullbana för mjölkkannor då bron inte var säker för trafik med hästfordon, byggdes på älvens is år Den gav byns västra och östra del en bekväm året-runt gemenskap kring skolor, butik, mejeri och ungdomslokalen.

4 Bärs högre folkskola byggdes år 1913 och verkade fram till 1966 då all skolverksamhet i Jeppo samlades till den nya skolan i Silvast. Levälä Släktgård. En bild från 1910-talet ur Ytterjeppo- Vår by vid älven visar mangården och anfäder till en stor del av Levälä-släkten. I mitten på bilden från vänster Jakob Levlin, Hanna och Otto Levlin, längst till höger Elvira Andersson. 4

5 Anmodern till ättlingar i denna skrift Cajsa Andersdotter Bärs (Tab.K 1370) var gift med Simon Andersson Jungar. Hans gravsten från 1867 torde vara den äldsta bevarade på Jeppo gravgård. 5

6 Förord till Bärs-släkten, del 2 Som en del av sin stora utredning av Levälä-släkten samlade Pär-Erik Levlin under 1980-talets senare del in material om Bärs-släkten till den del den som den utgår från Margareta Davidsdotter Levälä. Hon var ett av barnen till David Eriksson Levälä och gav upphov till den såkallade K-linjen inom Levälä-släkten. Pär-Erik publicerade första delen av sin utredning år Den innehåller 1369 tabeller och sträcker sig tidsmässigt fram till långt in på 1900-talet. Den börjar med Susanna Gustavsdotter Storbärs, gift med Anders Gabrielsson Annala (Tab. K 1). I boken utreds ättlingarna till sonen Johan, gift med Margareta Davidsdotter Levälä (Tab. K2) och deras tre äldsta söner, dock med undantag av Anders yngsta dotter Cajsa som i Tab. K 529 har nummer K Pär-Erik fortsatte att samla in material med tanke på att snart publicera följande del av utredningen. Samtidigt höll han på med en uppdatering av Levälä-släkten del 1, andra upplagan. Den boken fick företräde och utkom Först därefter fortsatte han planeringen av Bärsboken del 2, som börjar med Cajsa och Tab Pär-Erik hann renskriva Cajsas ättlingar, c:a 400 tabeller och sätta in dem på sin dator. Åldern tog dock ut sin rätt, krafterna började tryta och han lyckades inte få materialet klart. Han hade dock redan 1998 lyckats få Christina Nordback från Hangö att fortsätta renskrivningen av materialet. Hon gjorde det i sakta mak men fick dock bättre tid för detta efter sin pensionering år Christina härstammar själv från Jeppo och har sina rötter i K-linjen via sin morfars morfars morfar Anders Andersson Storbärs, son i Tab. K 1. Hennes morfars morfar Gustav Eriksson Lussi och Cajsa Andersdotter Bärs var småkusiner. En del av resultatet av Christinas arbete har nu samlats i denna bok. Eftersom materialet hon fick av Pär-Erik redan var drygt tjugo år gammalt har det funnits behov av kompletteringar och uppdateringar för att undvika att boken är föråldrad redan vid sin utkomst. Detta har hon gjort under de senaste åren. Det har varit ett stort arbete; av Pär-Eriks ursprungliga 417 tabeller blev det efter uppdateringen 917 tabeller! Alla personer har inte kunnat nås för kompletteringen. Därför kan en del tabeller vara bristfälliga och sakna information om vad som hänt den i frågavarande familjen under de senaste tjugo åren. Detta ber vi om överseende med. Persontexten för de personer som inte nåtts har lämnats bort för att undvika att ev. felaktiga uppgifter publiceras. I slutet av en del av tabellerna finns ett tabellnummer inom en parentes, som anger var familjen förekommer i tidigare utgivna böcker. Här utgör de ingiftas föräldrar dock ett visst problem. Pär- Erik använde orden son till xx och hans hustru. Många inkomna svar anger dock endast moderns flicknamn och i dag kan man inte vara säker på om folk är gifta eller endast sambor. I några fall har även ordet hustru på begäran avlägsnats, eftersom personerna i fråga numera är skilda. På Levälä Släktförenings vägnar vill jag tacka alla som beredvilligt svarat på Christinas förfrågningar, men framför allt går Föreningens varma tack till Christina, som med sin stora arbetsinsats möjliggjort sammanställningen och publiceringen av denna bok. Utan henne sku e int ha vaari ti na. Helsingfors i maj 2012 Jan-Erik Levlin Levälä Släktförening Ordförande

7 Förord till första delen Denna utredning, där föreliggande bok endast utgör en första del, skulle egentligen endast ha omfattat ättlingarna till Margareta Davidsdotter Levälä gift med Johan Andersson Storbärs. Då Johans bror Anders Andersson Storbärs var gift med Margaretas systerdotter Maria Mattsdotter Löv (Tab. G 1) tyckte jag dock att det passade bäst att även ta hennes ättlingar i detta sammanhang och likaså ättlingarna till Johans brorson Anders Gustavsson Storbärs gift med Maria Eriksdotter Levälä (Tab. B 1). Då dessa till Levälä-släkten hörande Bärs-ättlingar äro redovisade tror jag mig ha största delen av Bärssläkten klar. Om tiden och krafterna stå mig bi hoppas jag att jag kan redovisa resten i en tredje bok. För att kunna genomföra detta program börjar jag Bärs-släktens tabeller från Susanna Gustavsdotter Storbärs gift med Anders Gabrielsson Annala och planerar att redovisa alla deras ättlingar. Margareta Davidsdotter Levälä kommer då in i Tab. K 2. Margareta Davidsdotter är i generation VIII och jag ger denna generationssiffra även åt Johan Andersson, trots att jag av hans förfäder endast känner tre generationer. I första delen av Levälä-släkten kan man ju dock följa några av Margareta Davidsdotters förfäder bakåt till generation 1. Jeppobygden har tydligen gett en god grund för släktens utveckling, då redan Margareta Davidsdotters ättlingar ger över 2000 tabeller. De har även i stor utsträckning stannat kvar i hembygden och först under de senaste generationerna i högre grad spritt sig till andra trakter. Emigrationen, främst till Amerika, var dock stor från Jeppo och har starkt berört släkten. C:a 1/3 av tabellerna i denna bok behandlar familjer i U.S.A. eller Kanada. Dock har ej alla emigranters ättlingar kunnat spåras. Av dem jag funnit har tyvärr ej alla besvarat mina brev eller gett ofullständiga uppgifter. Det är främst sökandet efter emigrantättlingar som gjort att utredningen tagit så lång tid. Då vi dock i så stor utsträckning rör oss i Jeppo eller Ytterjeppo, som för de flesta av oss är välkända trakter, har jag för dem som är födda där, endast angett hemmansnamnet där de var skrivna, som födelseort. Ett annat problem vi har i Jeppo är den lucka på 16 år som finns i kyrkböckerna från 1870 till Det gör att personer som dött eller flyttat bort under denna tid ofta är försvunna för oss. Luckan kan delvis överbryggas genom att i förteckningarna över inflyttade till andra församlingar under denna tid söka sådana från Jeppo. Jag har ju dock av lättförståeliga skäl inte kunnat besöka alla församlingar i Finland. Genom att i bouppteckningar se vilka som äro antecknade som efterlevande, kan man sluta sig till vilka som med viss sannolikhet dött, men det blir all tid en restpost som man ej vet något om. Barn födda och döda under denna tid blir även helt bortlämnade. Även om utredningen börjar i slutet av talet, består släkten till större delen av nu levande personer. Uppgifterna om dem har jag till stor del erhållit genom direktkontakt med vederbörande. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla dem som så bredvilligt hjälpt mig i mitt arbete. Sollentuna i juni 1989 Pär-Erik Levlin Bärs hemmans förhistoria Bärs hemman ligger på östra sidan av Nykarleby älv c:a 12 km. söder om Nykarleby centrum. När vi i de första bevarade skattelängderna från mitten av 1500-talet lär känna hemmanet och dess ägare finns det endast fyra hemman i Epo by högre upp längs älvens östra sida. Det sista var Storsilvast i höjd med nuvarande Jeppo station. Bebyggelsen var således mycket gles. De närmaste grannarna var Nybyggar i söder och Lussi i norr. Gårdarna låg då alldeles på älvstranden. Den första husbonden vi med stor säkerhet kan placera på hemmanet hette Jöns Grelsson, huvudperson I skattelängderna vid denna tid nämns endast huvudpersonen vid namn och inte heller hemmanets namn anges. Jöns betalade 1552 näbbskatt för 9 personer. Då detta var storfamiljens arbetsföra medlemmar mellan 15 till 60 år gamla, kan det totala antalet ha varit över 20. Följande husbonde var Jöns 8

8 Andersson Hemmanet hade nu 22 spannland åker motsvarande c:a 2,75 ha och betalade skatt för 8-9 personer. Nästa husbonde heter Henrik Jönsson och är med stor sannolikhet son till föregående. Om det verkligen är samma person hela denna långa tid av 48 år går ej att avgöra. Det kan ju ha kommit in en måg med samma namn. Nästa husbondeperiod med Per Henriksson är även otroligt lång. Han hade i roteringslängden 1627 en ålder av 45 år och skulle 1671 ha varit 89 år. Samtidigt går det utför med Bärs hemmanet. Det hade ju delats i Stor- och Lillbärs redan omkring 1600 och 1630-talet fanns där som arbetsföra skattebetalare endast husbonden med hustru. År 1645 finns endast husbonden kvar och 1653 betecknas hemmanet som öde. Dock betalas även senare år mindre mängder tiondespannmål i skatt i Per Henrikssons namn. År 1673 står en Hans Larsson för hemmanet, som dock ännu betecknas som öde. Vi har inte funnit någon tingsnotis som omtalar att hemmanet sålts eller upptagits av öde. Uppenbart är dock att nytt folk kommit till Bärs och de tar även över Lillbärs så att de två hemmanen ånyo för en tid bildar en enhet. År 1675 nämns på hemmanet bröderna Johan Hansson med hustru Lisa Mårtensdotter och Jakob Hansson med hustru Brita Simonsdotter. Följande år tillkommer Cnut Hansson som 1678 har hustru Lisa Persdotter. Ar 1683 nämnes för första gången namnet Bärs genom att husbonden kallas Jakob Hansson Bers, samtidigt tillkommer Erik Hansson men Johan Hansson är nu borta. Det är möjligt att det är dessa bröder och deras far Hans Larsson som för in namnet på hemmanet, men vari från skulle det i så fall komma? I mantalslängden år 1686 är Bärs hemman igen uppdelat så att Cnut och Erik Hansson samsas på 3/4 mantal av hemmanet eller Storbärs medan Jakob Hansson har 1/3 mantal Lillbärs. Erik har nu hustrun Margareta. Dessa fyra Cnut och Erik med hustrur finns på Storbärs ännu vid mantalsskrivning 1696, men detta år flyttar Erik med hustru över till Lillbärs. Där hade Jakob Hanssons son 1696 tagit över hemmanet, men han dog samma vinter, gift men barnlös så att Jakob blivit ensam. Där står sedan Erik Hansson i mantalslängden 1687 och Cnut Hansson med hustru är ensamma på Storbärs. Följande år är i mantalslängden antecknat Cnut Bers öde. Aren drabbas landet av mycket svåra missväxtår följda av svält och sjukdomar. Det var en katastrof som ledde till att c:a en fjärdedel av befolkningen dog och många hemman blev öde däribland Storbärs. Brodern Erik på Lillbärs överlevde och man kan undra varför inte han tog över det större hemmanet, men det var väl bristen på ar betskraft och de högre skatterna som avhöll honom. Han hade dottern Margareta Eriksdotter som återvände till Lillbärs efter Stora ofreden och förde släkten vidare. Bärs-släkten Storbärs behövde inte stå länge öde. Redan vid Nykarleby ting uppvisar Hindrich Olofsson från Naarasluoma besiktningsinstrument över Cnut Bers förfallna hemman, som Hindrich tänker uppta. Åkern med undantag av 12 kappland har 3 år legat i linda, åkerdikena något förfallna, gärdesgårdarna alldeles förfallna och humlegården gräsgången. Husen var delvis förmultnade och taklösa. Nämnden ansåg att två års skattefrihet var erforderlig. Redan följande år är Henrik Bärs med hustru införda i mantalslängden. Från senare källor vet vi att hon heter Sofia Gustavsdotter. Varifrån kommer då denna familj till Bärs. Vid granskning av mantalslängderna för Naarasluoma finner vi 1692 efter Pöyhönen införda krögaren Henrik Olsson och hustru Sofia. Föregående år fanns där krögaren Erik Eskilsson och hustru Sofia. Där finns Henrik Olofsson och hustru Sofia ännu 1696 men ej mer Då heter krögaren Erik Markusson. Jag har ej försökt söka Henrik och Sofia före Det vore ju rätt så arbetsdrygt, särskilt när man ej alls vet var man skall söka. I Naarasluoma var de i varje fall ej. Några barn finns ej antecknade i krögarfamiljen i Naarasluoma. De vi vet borde ha funnits är tydligen i tjänst hos andra. På Bärs införs 1703 mågen Per och hustru och 1705 dottern 9

9 Walborg. År 1707 är Henriks hustru bortlämnad och 1709 Henrik själv. Då står Per Persson Bärs som huvudman och även sonen Gustav är införd. Gustav Henriksson är huvudman 1711 och Per Persson är bortlämnad. Med Gustav finns systrarna Sofia och Walborg. År 1713 är Walborg borta från Bärs. I mantalslängden 1723 efter fredsslutet finns Per Persson och hustru Sofia införda på Lillbärs, som de tydligen tänkte överta. Dessa planer stäcktes av att Margareta Eriksdotter med familj återvände från flykten i Sverige. Vid tinget kallar Gustav Henriksson Bärs Per Persson från Lillbärs för sin svåger. Per är säkert samma person som 1709 blev huvudperson på Storbärs och var säkert redan då gift med Sofia Henriksdotter. Var han var när Sofia var på Bärs vet vi ej, inte heller vart de tog vägen från Lillbärs. Författarens kommentar Jag vill tacka Jan-Erik Levlin, Alf Julin, Wolmar Strengell och Börje Sandberg för den hjälp ni gett mig under arbetet med boken. Utan er hade boken inte varit färdig idag. Ni har läst igenom tabeller, rättat felaktiga uppgifter, sökt fram adresser och telefonnumror, delat ut frågeformulär. Ett tack också till Henrik Romar som försett mig med gamla tabeller på de personer som ingått i tidigare böcker och för att du tagit emot uppgifter och tillägg efter utsatt tid. Ett tack också till er alla som svarat på min förfrågan. Många blir säkert besvikna då de märker att deras uppgifter saknas i boken, trots att de tidigare har besvarat Pär-Erik Levlins förfrågningar. Jag kan trösta er och berätta att det ännu finns outgivet material som Pär-Erik lämnat efter sig. Det är renskrivet och insatt i en databas och efter en uppdatering resulterar det säkert i 2-3 nya Bärsböcker. Jag vill uppmana alla er, som ännu inte finns med i denna bok, att skicka in er uppdatering till föreningen helst via e-post. Kontakten till medlemmarna via mejl går snabbare, smidigare och minimerar feltolkningar av namn och siffror. Arbetet med den här Bärsboken tog mycket längre tid än jag hade räknat med, men samtidigt var det mycket intressant och givande. Jag tyckte att jag lärde känna nya människor bara genom att läsa de returnerade svaren. Hangö den 1 maj 2012 Christina Nordback 10

10 Tab. K 1370 X Cajsa* Andersdotter Bärs, f. på Bärs , d. på Jungar , dotter till Anders Johansson Storbärs och hans hustru Maria Gustavsdotter Bro (Tab. K 529). Vigd i Nykarleby l.f med Simon* Andersson Jungar, f. på Jungar , d. där , son till Anders Simonsson Jungar och hustru Cajsa Johansdotter Lill Ollas. Simon var bonde på nr 7 Lilljungar i Jungar by och han var även sexman. Sexmannen svarade för läslaget inför kyrkoherden. Sönerna Gustav och Simon tog namnet Julin. XI Barn födda på Jungar: Anders*, f Tab. K 1371 Gustav*, f Tab. K 1672 Johan*, f , d Daniel*, f , d Cajsa*, f Tab. K 1730 Maria*, f Tab. K2035 Anna*, f , d Simon*, f Tab. K 2092 Sanna*, f Tab. K 2287 Anna*, f , d Tab. K 1371 XI Anders* Simonsson Jungar, f. på Jungar , d. där , son till Simon Andersson Jungar och hans hustru Cajsa Andersdotter Bärs (Tab. K 1370). Vigd i Nykarleby l.f med Sanna Lisa Johansdotter Mietala, f. På Mietala , d. på Jungar , dotter till bonden Johan Johansson Mietala och hans hustru Brita Stina Johansdotter Suorsholm från Härmä. Anders övertog föräldrarnas hemman på Jungar. Sönerna Gustav, Anders och Emil tog namnet Strengell. XII Barn födda på Jungar: Catharina*, f Levde 1870, men ej återfunnen Maja Lovisa, f , d Simon, f , d Maria*, f Tab. K Johan, f , d Anna Lovisa, f Tab. K 1461 Anders*, f , d (Enl. Nykarleby d.bok.) Gustaf*, f Tab. K Anders*, f Tab. K 1608 Johannes Emil*, f Tab. K 1647 Tab. K 1372 XII Maria* Andersdotter Jungar, f. på Jungar , d. där , dotter till Anders Simonsson Jungar och hans hustru Sanna Lisa Johansdotter Mietala (Tab. K 1371). Vigd i Jeppo med Isak* Isaksson Liljeqvist, f. på Böös , d. i Jeppo , son till Isak Isaksson Böös och hans hustru Sanna Lisa Eriksdotter Smedsbacka. Isak hade en lanthandel i Jungar by i Jeppo och samtidigt även en vid Lussi. Den senare övertogs senare av Jeppo Oravais Handelslag. XIII Barn födda i Jeppo: Hilma* Lovisa, f Tab. K 1373 Ida* Maria, f Tab. K 1386 Sanna* Emilia, f Tab. K 1409 Joel* Isak, f Tab. K 1414 Anders Vilhelm*, f Tab. K 1425 Gustav Leonard*, f Tab. K 1426 Edvin Johannes*, f Tab. K 1456 Otto* Eliel, f , d Alma Aurora, f , d Karl* Evald, f , d. i Kanada Emigrerade Ogift. Valborg* Alfrida, f Tab. K 1460 Tab. K 1373 XIII Hilma* Lovisa Liljeqvist, f. på Jungar , d. på Stenbacka , dotter till Isak Liljeqvist och hans hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Matts Wilhelm* Ström, f. på Stenbacka , d. i Nummela , son till bonden på Stenbacka Simon Simonsson Back, senare Stenbacka och hustru Kajsa Fredriksdotter Stenbacka. (Wilhelm har bröder i Tab. K 698 och K 737.) Wilhelm var först bonde på föräldrarnas hemman på Stenbacka, men sålde hemmanet till brodern Johan och blev handlande där. Som änkling gifte han om sig med Edla Sofia Stor, f. i Kronoby Hon flyttade tillbaka till Kronoby XIV Barn födda på Stenbacka: Georg Wilhelm, f , d Gomer* Sten Birger, f Tab. K1374. Georg* André Wilhelm, f Tab. K

11 Gerda Maria, f , d Hilma Elvira Ingeborg, f , d Hilma Edit Cecilia*, f Tab. K Tab. K 1374 XIV Gomer* Sten Birger Ström, f. på Stenbacka , d. på Jungar , son till Matts Wilhelm Ström och hans hustru Hilma Lovisa Liljeqvist (Tab. K 1373). Gomer emigrerade till USA Han vigdes där 1:o med Elin* Sofia Björkgren, f. i Nedervetil , d. i Poughkeepsie, NY Om hans andra äktenskap se Tab. K 287. Gomer var byggnadssnickare och farmare i USA. Efter första hustruns död återvände han till hembygden. Äktenskapen var barnlösa. Tab. K 1375 XIV Georg* André Wilhelm Ström, f. på Stenbacka , d. i Alingsås, Sverige , son till Matts Wilhelm Ström och hans hustru Hilma Lovisa Liljeqvist (Tab. K 1373). Vigd 1:o i Purmo med Martha* Alice Björkvall, f. i Purmo , dotter till Selma Björkvall. Frånskilda Vigd 2:o i Alingsås med Märtha Amanda Linjamäki, f. i Kauhava , dotter till Kalle Linjamäki och hans hustru Amanda Isosomppi. Georg övertog sin fars lanthandel på Stenbacka i Jeppo 1934 och flyttade 1950 till Alingsås, Sverige. Där hade han även tjänst inom handeln, först som försäljare, senare som kontorist. Hans första hustru med adoptivdotter stannade kvar i Jeppo och övertog gården och affärsrörelsen, som upphörde XV Adoptivdotter född i Grankulla: Carita* Elisabeth, f Tab. K 1376 Tab. K 1376 XV Carita* Elisabeth Ström, f. i Grankulla Vigd i Jeppo med Paul* Ivar Björkqvist, f. i Jeppo (Tab. B 74), son till Ivar* Björkqvist och Vieno* Aili Johanna Grötas (Tab. B 71). Carita har arbetat inom ortens Röda-Korsavdelning, samt tidvis också i olika uppgifter på Keppo pälsdjursfarm. Paul är merkonom och har varit anställd som produktionschef på samma farm och senare som direktör för KWH:s pälsdjursfarmer. Han har arbetat 40 år inom pälsdjursbranschen. Han har också varit aktiv inom Jeppo IF. Båda är numera pensionärer och bosatta i Jeppo. XVI Barn: Krister* Paul André f Tab. K 1377 Stig-Erik* Ivar f Tab. K Ros-Mari* Elisabeth f Tab. K 1380 Tab. K 1377 XVI Krister* Paul André Björkqvist, f , son till Paul* Ivar Björkqvist och hans hustru Carita* Elisabeth f. Ström (tab K 1376). Vigd i Purmo med Helena* Margareta, Östman f. i Purmo , dotter till Margit och Arne Östman. Krister är ekonomie magister och jobbar som konsult. Helena är skolpsykolog. Frånskild och omgift med Tessa Salo, född i Salo. Frånskild 2008 XVII Barn: 1 Camilla* Helena f i Jakobstad. Tab. K André* Karl Herman f i Mariehamn 1 Cecilia* Juliana f i Kyrkslätt. 2 Patrik Krister Erik, f Victoria Katri Charlotte, f Tab. K 1378 XVII Camilla* Helena Björkqvist, f. i Jakobstad , dotter till konsult Krister* Paul André Björkqvist och skol-psykolog Helena Margareta Östman (Tab K 1377). Sambo med Daniel* Johanan Schwartz, f. i Holland. Camillas yrke är RiskBusiness Manager Deloitte, Daniel är kontorist. XVIII Barn fött i Haarlem, Holland: Benjamin Daniel Arne, f Tab. K 1379 XVI Stig-Erik* Ivar Björkqvist, f , son till Paul* Ivar Björkqvist och hans hustru Carita* Elisabeth f. Ström (tab K 1376). Gift 1:o, med Marita Engstrand, f Frånskild. Gift 2:o, med Camilla* Ann- Christine Strengell, f , dotter till Erik Strengell och hans hustru Ann-Mari f. Ekman 12

12 (Tab K 1589). Stig-Erik är ekonomie magister och arbetar som Business Controller vid Rettig Group. Camilla är barnträdgårdslärare. Familjen bodde i södra Holland under åren och bor nu i Kyrkslätt. Dottern Josefine studerar vid universitetet i Aberdeen, Skottland sedan hösten XVII Barn, de två första födda i Jeppo, det tredje i Jeppo/Maastricht och det fjärde i Kyrkslätt: 1 Emilia Josefine* f Oscar* Ivar Jonathan f Filip* Erik Cesar f Alexander* Paul Lucas f Tab. K 1380 XVI Ros-Mari* Elisabeth Björkqvist, f , dotter till Paul* Ivar Björkqvist och hans hustru Carita* Elisabeth f. Ström (Tab K 1376). Gift i Jeppo med elektrikern Klaus* Konrad Schilling, f i Düsseldorf, Tyskland. Ros-Mari är ekonomie magister. Klaus är elektriker. Familjen är bosatt i Pulheim, Tyskland. XVII Barn födda i Tyskland: Jari* Jozu Michael f Tommi Ivar, f Tab. K 1381 XIV Hilma Edit Cecilia* Ström, f. på Stenbacka , d. i Åbo , dotter till Matts Wilhelm Ström och hans hustru Hilma Lovisa f. Liljeqvist (Tab. K 1373). Vigd i Jeppo med Johannes Arthur* Granlund, f. i Ashland, WI d. i Åbo , son till Jonas Granlund från Purmo och hans hustru Rosa f. Östman från Jeppo. Arthur har varit sågställare vid Jakobstads såg- och lådfabrik. Före pensioneringen jobbade han för företaget Kodinrakentaja i Åbo. Familjen har bott i Åbo. XV Barn födda i Åbo, (det andra under vistelsen i Jeppo): Eva* Christina, f Tab. K 1382 Alf* Ingmar Johannes, f Tab. K Tab. K 1382 XV Eva* Christina Granlund, f. i Åbo , d. i Åbo , dotter till Johannes Arthur* Granlund och hans hustru Hilma Edit Cecilia* f. Ström (Tab. K 1381). Vigd i Åbo med Voitto* Mauritz Scharlin, f. i Lauttakylä Voitto är ekonom och har varit viceverkställande direktör vid Sydvästra Finlands andelsslakteri i Åbo. Eva var merkonom, banktjänsteman. XVI Barn fött i Åbo: Lena* Kristina, f Tab K 1383 Tab. K 1383 XVI Lena* Kristina Scharlin, f. i Åbo , dotter till ekonom Voitto* Mauritz Scharlin och hans hustru merkonom Eva* Christina f. Granlund (Tab K 1382). Vigd i Åbo med Markku Juhani Mäki, f. i Pöytyä , son till trädgårdsmästaren Niilo Mäki och hans hustru trädgårdsföretagare Impi Helena f. Järvinen. Lena är ekonomie magister och Markku är företagare. Gemensamma hobbyn: tennis och segling. Markku är dessutom intresserad av golf. Lena använder dubbelnamnet Scharlin-Mäki. Familjen bor i Åbo. XVII Barn fött i Åbo: Alexander Mauritz Juhani, f Tab. K 1384 XV Alf* Ingmar Johannes Granlund, f. i Jeppo , d. i Åbo , son till Johannes Arthur* Granlund och hans hustru Hilma Edit Cecilia* f. Ström (Tab. K 1381). Vigd i Åbo med Sisko Annikki* Scharlin, f. i Punkalaidun Alf var pol. mag. och hade tjänst som tullinspektör. Annikki är pensionär och bosatt i Piispanristi utanför Åbo XVI Barn fött i Åbo: Markus* Kristian, f Tab K 1385 Tab. K 1385 XVI Markus Kristian Granlund, född i Åbo , son till pol.mag. Alf* Ingmar Johannes Granlund och hans hustru Sisko Annikki* f. Scharlin (Tab K 1384). Vigd med Terhi* Kristiina Tamminen, f. i Åbo , dotter till Harri Tamminen och hans hustru Maila f. Nikander. Markus är professor i redovisning vid Turun Yliopisto. Terhi är talterapeut. Markus hobbyn: sport. Familjen bor i Lundo. 13

13 XVII Barn födda i Åbo: Artturi Kristian, f Elias Kasperi, f Matias Viljami Johannes, f Aino Sofia Kristiina, f Tab. K 1386 XIII Ida* Maria Liljeqvist, f. på Jungar , d. på Silvast , dotter till Isak Liljeqvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Johannes* Einar Silvast, f. på Fors , d. i Aberdeen, WA , son till Isak Wilhelm Gustavsson Silvast och hustru Anna Lovisa Fors. Johannes emigrerade till USA 1922, men Ida blev kvar i Jeppo med barnen och bodde på Silvast. Familjen tog 1920 namnet Strand. XIV Barn födda på Silvast: Sven Johannes, f , d. i Kanada Emigrerat Ogift. Svea* Emilia, f Tab. K Einar* Isak, f Tab. K Elna* Elisabet, f , d Henry* Edvin, f , d Ogift. Stupade under fortsättningskriget vid Naatala. Hellin* Maria, f Tab. K 1619 Tab. K 1387 XIV Svea* Emilia Strand, f. på Silvast , d. på Fors , dotter till Johannes Einar Strand och hans hustru Ida Maria f. Liljeqvist (Tab. K 1386). Vigd i Jeppo med Evert* Wilhelm Lindström, f. på Fors i Jeppo , d. där , son till Thomas Wilhelm Eliasson Lindström och hans hustru Anna Lovisa Johansdotter f. Löf. Evert var stationskarl vid järnvägen i Jeppo och familjen bodde på Fors. XV Barn födda på Fors: Gunnel* Ann-Mari, f Tab. K Margit* Elisabet, f Tab. K 1393 Tab. K 1388 XV Gunnel* Ann-Mari Lindström, f. i Jeppo , d. i Hangö , dotter till stationskarl Evert* Wilhelm Lindström och hans hustru Svea Emilia f. Strand (Tab. K 1387). Vigd i Jeppo med Bertel* Gotthard Lindberg, f. i Hangö , d. i Liljendal , son till Gotthard Edvin Lindberg och hans hustru Saimi Maria f. Baarman. Gunnel var städerska och Bertel elektriker. XVI Barn födda i Hangö: Anette* Mari, f Tab. K Tab. K 1389 XVI Anette* Mari Lindberg, f. i Hangö , dotter till elektriker Bertel* Gotthard Lindberg och hans hustru städerskan Gunnel* Ann-Mari f. Lindström (Tab. K 1388). Vigd i Hangö med Carl-Magnus* Robert Nyman, f. i Hangö , son till Eyolf Edgar Robert Nyman och hans hustru Agda Margareta f. Sandin. Anette har jobbat som bankfunktionär, hon har varit kiosk-företagare och fr.o.m. september 2011 arbetar hon som fastighetssekreterare på Hangö Bokföringsbyrå. Carl- Magnus var lokförare tills han blev sjukpesionerad Familjen är bosatt i Hangö. XVII Barn födda i Hangö: Anders* Robert John, f Tab. K1390 Johanna* Charlotta Mari, f Tab. K 1391 Susanna* Ann-Mari, f Tab. K1392 Tab. K 1390 XVII Anders* Robert John Nyman, f. i Hangö , son till Carl-Magnus* Robert Nyman och hans hustru Anette* Mari f. Lindberg ( Tab.K 1389). Vigd i Pojo med Tonja* Carita Margaretha Aaltonen f. i Karis , dotter till Christer Aaltonen och Eva Welander. Familjen bor i Hangö. XVIII Barn fött i Pojo; Benjamin Robert Axel f Tab. K 1391 XVII Johanna* Charlotta Mari Nyman, f. i Hangö , dotter till Carl-Magnus* Robert Nyman och hans hustru Anette* Mari f. Lindberg ( Tab.K 1389). Sambo med Marko Sinkko f , son till Marja-Leena och Voitto Kalevi Sinkko. Johanna är löneräknare/ 14

14 bokförare och Marko är personlig assistent. De är bosatta i Hangö. Tab. K 1392 XVII Susanna* Ann-Mari Nyman, f. i Hangö , dotter till Carl-Magnus* Robert Nyman och hans hustru Anette* Mari f. Lindberg ( Tab.K 1389). Sambo med Christian Renfors f , son till Stefan Erik Renfors och Diane Anneli Sundberg. Susanna är fastighetssekreterare och Christian är snickare. De bor i Hangö. Tab. K 1393 XV Margit* Elisabet Lindström, f. på Fors , dotter till stationskarl Evert Wilhelm Lindström och hans hustru Svea Emilia f. Strand (Tab. K 1387). Vigd i Jeppo med Bengt Ingmar* Sandvik, f. på Lavast , d (Tab K 153), son till Anders Eliel Sandvik och hans hustru Ellen Linnéa Gunnar. Ingmar har genomgått Kooperativa handelsskolan i Helsingfors. Ingmar hade tjänst vid Handelslaget i Jeppo och i Munsala. Efter det tjänsgjorde han vid Jeppo sparbank och senare vid Vasa spar-banks kontor i Solf. Margit har varit kontorist. Hon bor i Solf. XVI Barn födda i Solf: Sonja Elisabet, f Tab. K 1394 Peter Kaj Anders, f Tab. K 1395 Tab. K 1394 XVI Sonja Elisabet Sandvik f. i Solf , dotter till Bengt Ingmar* Sandvik och hans hustru Margit* Elisabeth f. Lindström (Tab. K 1393). Vigd med Veli-Matti Liukku, f XVII Barn: Anna Elisabeth, f Markus Kristian, f Sofia Maria, f Tab. K 1395 XVI Peter* Kaj Anders Sandvik, f. i Solf , son till Bengt Ingmar* Sandvik och hans hustru Margit* Elisabeth f. Lindström (Tab. K 1393). Vigd med Ulrika Lindfors. XVII Barn: Zacharias Anders Erhard, f Emilia Ulrika Alexandra, f Tab. K 1396 XIV Einar* Isak Strand, f. i Jeppo , d. där , son till Johannes Einar Strand och hans hustru Ida Maria f. Liljeqvist (Tab. K 1386). Vigd i Jeppo med Maria Agneta* Stolt, f. på Silvast , d. i Jeppo , dotter till Jakob Stolt och hans hustru Lovisa Henriksdotter f. Hilli. Einar och Agneta var småbrukare på Silvast i Jeppo och Einar hade även andra arbeten, bl. a. en lång tid på Keppo pälsfarm. Agneta bodde de sista åren på Jeppo Pensionärscenter. Hon blev 95 år. XV Barn födda på Silvast: Maj-Britt* Helena, f Tab. K Volmar* Einar Johannes, f Tab. K Sven* Johan, f Tab. K Nils*Henry,f Tab. K 1408 Tab. K 1397 XV Maj-Britt* Helena Strand, f. i Jeppo ,d. i Oravais , dotter till Einar* Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396). Vigd i Oravais med Sven* Mattias Olin, f. i Oravais , son till Jakob Olin och hans hustru Amanda f. Eriksson. Maj-Britt var affärsbiträde och Sven har varit montör. Sven bor kvar i deras hem i Oravais. XVI Barn födda i Oravais: Stig* Anders, f Tab. K Kerstin* Agneta, f Tab. K Lena* Maria, f Tab. K 1398 XVI Stig* Anders Olin, f. i Oravais , son till Sven* Mattias Olin och hans hustru Maj-Britt* Helena f. Strand (Tab. K 1397). Vigd i Oravais med Sari Päivikki Riihimäki, f. i Muonio , dotter till Elli och Onni Riihimäki. Sari har gått i Korsholms trädgårdsskola. Stig är pälsfarmsarbetare, bosatt i Oravais. XVII Barn födda i Oravais: Ronny* Mikael, f Stefan* Andreas, f Jonas* Tobias, f

15 Tab. K 1399 XVI Kerstin* Agneta Olin, f. i Oravais , dotter till Sven* Mattias Olin och hans hustru Maj-Britt* Helena f. Strand (Tab. K 1397). Vigd i Oravais med Tom* Anders Mikael Brors, f. i Vörå , son till Maj-Britt och Uno Brors. Kerstin är närvårdare och Tom svinfarmare/bonde i Lotlax by i Vörå där familjen bor. XVII Barn födda i Vörå: Emma* Maria, f Tab. K.1400 Emil* Anders Mattias, f Tab. K.1401 Einar* Mikael, f Einar studerar lantbruk. Tab. K 1400 XVII Emma* Maria Brors, f. i Vörå , dotter till bonden Tom* Anders Mikael Brors och hans hustru närvårdare Kerstin* Agneta f. Olin (Tab.K.1399). Sambo med Thomas Wester, f. i Vörå Emma är hälsovårdare och Thomas metallarbetare. Familjen bor i Lålax by i Vörå. Tab. K 1401 XVII Emil* Anders Mattias, f. i Vörå , son till bonden Tom* Anders Mikael Brors och hans hustru närvårdare Kerstin* Agneta f. Olin (Tab.K.1399). Sambo med Martina Vith f. i Malax Emil studerar till polis, Martina till frisör. De är bosatta i Vörå centrum. Tab. K 1402 XV Volmar* Einar Johannes Strand, f. i Jeppo , son till Einar Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396). Vigd i Jeppo med Benita* Viola Laxén, f. på Jungar , dotter till Oskar Lennart Laxen och hans hustru Anna Adolfina f. Kangasniemi. Frånskilda Vigd 2:o i Umeå med Ingrid* Karlsson. Volmar är glasmästare. Benita är försäkringstjänsteman. Volmar och Ingrid bor i Umeå. XVI Barn födda i Jeppo: 1 Kurt* Henrik, f Tab K Annika* Diana, f Tab. K Tab. K 1403 XVI Kurt* Henrik Strand, f. i Jeppo , son till glasmästaren Volmar* Einar Johannes Strand och Benita* Viola Laxén (Tab. K 1402). Vigd med Ulrika* Fjällhed, f. i Holmsund Kurt och Ulrika är båda förskollärare. Familjen bor i Umeå. XVII Barn födda i Umeå: Sofia* Agneta, f Frida* Linnea, f Tab. K 1404 XVI Annica*Diana Strand, f. i Jeppo , dotter till glasmästaren Volmar* Einar Johannes Strand och Benita* Viola Laxén (Tab. K 1402). Bildat familj med Gunnar* Öqvist, f. i Piteå Annica och Gunnar har separerat Annica är ekonomiassistent på Mirror Accounting AB och är bosatt i Umeå. XVII Barn fött i Umeå: Lars Linus* Johannes, f Tab. K 1405 XV Sven* Johan Strand, f. i Jeppo , son till Einar Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396). Vigd i Ylihärmä med Eira* Kyllikki Pelkkala, f. i Ylihärmä , dotter till Juho Pelkkala och hans hustru Laina f. Hietala. Sven och Eira har varit pälsfarmare, Eira även postutdelare. Båda är nu pensionärer och bor i Jeppo. XVI Barn födda i Jeppo: Margit Mona* Anita, f Tab. K Siv Gunilla*, f Tab. K Tab. K 1406 XVI Margit Mona* Anita Strand, f. i Jeppo , dotter till pälsfarmare Sven* Johan Strand och hans hustru Eira* Kyllikki f. Pelkkala (Tab. K 1405). Vigd i Jakobstad med Per* Stefan Nars, f. i Jakobstad , son till Carl-Erik Nars och hans hustru Benita f. Mäki. Mona är tandskötare. Per är försäljare. Familjen bor i Jakobstad. XVII Barn födda i Jakobstad: Anne* Mikaela Persdotter, f Robin* Carl Johan, f Jonathan* Isak Ivar,

16 Tab. K 1407 XVI Siv Gunilla* Strand, f. i Jeppo , dotter till pälsfarmare Sven* Johan Strand och hans hustru Eira* Kyllikki f. Pelkkala (Tab. K 1405). Sambo med Tomi* Kärkkäinen, f. i Sulkava Gunilla är daghemsföreståndare och Tomi är (heltids) fotbollstränare, nu just i Vasa IFK. I 2 år bodde familjen i Norge där Tomi var aktiv fotbollsspelare i Skjetten SK. Familjen är nu bosatt i Vasa. XVII Barn födda, det första och tredje i Vasa, det andra i Norge: Anton* Johannes, f Jenni* Susanna, f Isac* Elias, f Tab. K 1408 XV Nils* Henry Strand, f. i Jeppo , son till Einar* Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396).Vigd i Munsala med May Hildegard Kristina* Norrgård, f. i Munsala , dotter till Martin* Vilhelm Norrgård och hans hustru Else* Hildegard f. Ehrström. Nils är försäljare. Kristina är läkarsekreterare. Nils hobbyn: idrott, litteratur. Familjen bor i Nykarleby. XVI Barn fött i Nykarleby: Torbjörn Mattias, f Tab. K 1409 XIII Sanna Emilia Isaksdotter Liljekvist, f. i Jeppo , d. där , dotter till Isak Isaksson Liljekvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Isak* Alfred Isaksson Lindfors, f. i Jeppo , d. i USA (Tab. D 208), son till snickaren, bonden Isak Lindfors och hans hustru Sofia Johansdotter Jungar (Tab. D 199). Isak emigrerade till USA efter hustruns död. Hans föräldrar tog hand om dottern. Han arbetade som förman vid byggnadsarbeten i Chicago. XIV Barn fött i Jeppo: Agnes* Emilia f Tab. K 1410 Tab. K 1410 XIV Agnes* Emilia Lindfors, f. i Jeppo , dotter till Isak Alfred Lindfors och hans hustru Sanna Emilia Liljekvist (Tab. K 1409). Vigd med Ernst Eric* Westerlund, f. i Jeppo , d. i Corvallis OR , son till Erik Jakobsson Westerlund och hans hustru Amanda Irene. Eric har genomgått Korsholms lantmannaskola. Han övertog hemgården på Fors men i juli 1958 emigrerade familjen till USA. Hemgården har senare sålts. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde makarna i Corvallis, Oregon. XV Barn födda i Jeppo: Greta* Emilia, f Tab K 1411 Gunnevi* Birgitta, f Tab K 1412 Gun-Britt* Viola, f Tab K 1413 Tab. K 1411 XV Greta* Emilia Westerlund, f. i Jeppo , dotter till Ernst Eric Westerlund och hans hustru Agnes Emilia f. Lindfors (Tab. K.1410). Gift 1:o med Carson* Mills, 2:o med Tommy* B. McKee. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i Pleasenton, Californien. XVI Barn i första äktenskapet: Genevie* Viola, f Tab. K 1412 XV Gunnevi* Birgitta Westerlund, f. i Jeppo , dotter till Ernst Eric Westerlund Och hustru Agnes Emilia Lindfors (Tab. K.1410). Gift 1969 med Guy* G. Helsing, f. på Skrivars i Vexala Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i Corvallis, OR. Torde nu bo i Albany, OR, USA XVI Barn fött i Corvallis: Maj-Britt* Erika f Tab. K 1413 XV Gun-Britt* Viola Westerlund, f. i Jeppo , dotter till Ernst Eric Westerlund och hustru Agnes Emilia Lindfors (Tab Tab. K.1410). Gift 1968 med Roylance* W. Hill, bördig från Kauhajoki. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i San Francisco. XVI Barn: Erik* Roylance f Nicole* Joyce f

17 Tab. K 1414 XIII Isaak Joel* Liljequist, f. i Jeppo , d. i Oakland, CA , son till Isak Liljeqvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Ironwood, MI med Alma* L. Nirva, f. i Ironwood, d. i Oakland, CA. Joel var skräddare och bodde först i Ironwood MI men flyttade senare till Oakland i San Francisco området, Californien. XIV Barn födda i Ironwood, MI: Vivian* Martha, f Tab K 1415 Ruth* Evelyn, f Tab K 1418 Leona* Marie, f Tab K 1421 Tab. K 1415 XIV Vivian* Martha Liljequist, f. i Ironwood, MI , d. 1991, dotter till skräddaren Isaak Joel* Liljequist och hans hustru Alma* f. Nirva (Tab. K 1414). Vigd med Glen* Berney. Frånskilda XV Barn födda i Californien: Noreen* f Tab K 1416 Charlotte* f Tab K 1417 Tab. K 1416 XV Noreen* Berney, f. i CA , dotter till Glen Berney och hans hustru Vivian Martha f.liljequist (Tab. K 1415). Gift Texierra. XVI Barn: Lisa* Marie, f Tab. K 1417 XV Charlotte* Berney, f. i CA , dotter till Glen Berney och hans hustru Vivian Martha f.liljeqvist (Tab. K 1415). Gift Gardner. XVI Barn: Debra*, f Dany*, f David*, f Tab. K 1418 XIV Ruth* Evelyn Liljequist, f. i Ironwood , d. i Almedo, CA , dotter till skräddaren Joel* Isaak Liljequist och hans hustru Alma f. Nirva (Tab. K 1414). Vigd 1:o i Oakland med William Berney, f. i Oakland d där Vigd 2:o i Oakland med Albert* H. Larson, f , d. i Oakland Ruth bodde i Oakland tillsammans med sonen Leland Larson. XV Barn födda i Oakland CA. Barnen i första äktenskapet adopterade av Albert H. Larson. 1 Leland* Robert, f Jean* Yvonne, f Tab K Raymond* Albert, f Tab. K 1419 XV Jean* Yvonne Larson, f. i Oakland , dotter till William Berney och hans hustru Ruth Evelyn f. Liljequist (Tab. K 1418). Gift Morgan. XVI Barn födda i Oakland CA: Cynthia* Louise, f Tab. K 1420 Peter* James, f Julie* Lynn, f Sean* Albert, f Tab. K 1420 XVI Cynthia* Louise Morgan, f , dotter till Morgan och Jean Yvonne Larson (Tab. K 1419). Gift Miller. XV Barn födda första i Michigan, andra i San Leandro CA : Victor* Charles, f Richard* William, f Tab. K 1421 XIV Leona* Marie Liljequist, f. i Ironwood, MI , d i Fairfax i juli 1992, dotter till skräddaren Joel* Isaak Liljequist och hans hustru Alma f. Nirva (Tab. K 1414). Vigd i Oakland med Joseph* Bianchini, f , d i Fairfax Enligt uppgifter från talet bodde familjen i Fairfax, CA. XV Barn: Robert*, f Tab K 1422 Joelene*, f Tab K 1423 Donald*, f Tab K 1424 Tab. K 1422 XV Robert* Anthony Bianchini, f , son till Joseph Bianchini och hustru Leona Marie Liljequist (Tab. K 1421). Gift. XVI Barn: Robert* Anthony, Joseph*, f Jennifer* Rose, f

18 Tab. K 1423 XV Joelene* Bianchini, f. i Fairfax, CA , dotter till Joseph Bianchini och hustru Leona Marie Liljequist (Tab. K 1421). Vigd med George*Aguirre. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i San Francisco. Tab. K 1424 XV Donald* Bianchini, f , son till Joseph Bianchini och hustru Leona Marie Liljequist (Tab. K 1421). Gift. Torde nu bo i Rohnert Park, CA, USA XVI Barn. Brooke* Marie, f Nicholas*, f Benjamin*, f Tab. K 1425 XIII Anders Vilhelm* Liljequist, f. i Jeppo , d i Los Angeles, son till Isak Liljekvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i U.S.A. med Esther* Nyman, f. i Kronoby , d. i Los Angeles , dotter till Johannes Gustavsson Nyman och hans hustru Lovisa Mickelsdotter Skuthälla. Vilhelm emigrerade 1911 till Australien och 1927 därifrån till USA. Han hade en speceriaffär i Los Angeles. XIV Barn födda i U.S.A. Nancy* Marie, f , d Gift. Frånskild. Inga barn. Tab. K XIII Gustav Leonard* Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där , son till Isak Liljekvist och hans hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Emmy* Maria Nylund, f. i Jeppo , d. där , dotter till Matts Johansson Nylund och hans hustru Sanna Maja Johansdotter. Leonard var bonde på Jungar i Jeppo och hade även lanthandeln där efter sin far. XIV Barn födda på Jungar: Magnus Robert*, f Tab. K Margit* Maria, f Tab. K 1915 Max* Gustav, f Tab. K 1436 Märtha* Alice, f Tab. K Manne* Olof, f Tab. K 1449 Eva* Marita, f Tab. K 1452 Tab. K 1427 XIV Magnus Robert* Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där i sviterna efter en arbetsolycka, son till bonden Gustav Leonard* Liljeqvist och hans hustru Emmy* Maria f. Nylund (Tab. K 1426). Vigd i Jeppo med Eila* Helmi Eleonora Aalto, f. i Närpes , d , dotter till Nikolai Aalto och hans hustru Helmi Alexandra f. Koskinen. Robert var mejeridisponent i Jeppo. Eila flyttade 1955 till Vasa och gifte om sig med folkskolläraren, skolrådet Bengt Broo. XV Barn födda i Jeppo: Karin* Margareta, f Tab. K 1428 Carita* Helena, f Tab. K Tab. K 1428 XV Karin* Margareta Liljeqvist, f. i Jeppo , dotter till mejeridisponent Magnus Robert* Liljeqvist och hans hustru Eila* Helmi Eleonora f. Aalto (Tab. K 1427). Vigd i Petalax med Karl-Johan* Sandström, f. i Petalax , d. där , son till Karl Alfred Sandström och hans hustru Ester Lovisa f. Stenbacka. Karin har varit lärare och bor i Petalax. XVI Barn födda i Petalax: Katarina* Margareta, f Tab K 1429 Camilla* Maria, f Tab K 1430 Carola* Martina, f Tab K 1431 Tab. K 1429 XVI Katarina* Margareta Sandström, f. i Petalax , dotter till Karl-Johan Sandström och hans hustru Karin* Margareta f. Liljeqvist (Tab. K 1428). Vigd i Petalax med Lars Peter* Bjurs, f. i Petalax , son till Karl-Erik Bjurs och hans hustru Inga f. Södergran. Katarina är matematiklärare vid Högstadiet i Petalax och Peter är business controller vid Wärtsilä i Vasa. Familjen bor i Petalax. XVII Barn födda i Petalax. Elin* Margareta, f Axel* Karl Peter, f Ester* Irene, f

19 Tab. K 1430 XVI Camilla* Maria Sandström, f. i Petalax , dotter till Karl-Johan Sandström och hans hustru Karin* Margareta f. Liljeqvist (Tab. K 1428). Vigd i Petalax med Tom* Erik Nygren, f. i Vasa, , son till Gunnel och Kurt Nygren. Camilla jobbar som närvårdare inom hemservicen i Malax och Tom är merkonom med tjänst som platschef vid Matkahuolto Oy Ab. Familjen bor i Petalax. XVII Barn födda i Petalax: Linus* Karl Erik, f Rasmus* Tom Johan, f Lucas* Mats Robert, f Tab. K 1431 XVI Carola* Martina Sandström, f. i Petalax , dotter till Karl-Johan Sandström och hans hustru Karin* Margareta f. Liljeqvist (Tab. K 1428). Sambo med Marcus Gustaf Silander, f. i Korsholm Carola är klasslärare. Marcus är företagare. XVII Barn med släktnamnet Silander: My Matilda, f Max Johan, f Tab. K 1432 XV Carita* Helena Liljeqvist, f. i Jeppo , dotter till mejeridisponent Magnus Robert* Liljeqvist och hans hustru Eila* Helmi Eleonora f. Aalto (Tab. K 1427). Vigd 1:o i Vasa 1962 med Eero*Levi Metsä, f. i Gamlakarleby , d. i dec.1995 i Göteborg som frånskild. Vigd 2:o i Sundsvall med Anders Gösta* Georgsson, f. i Östersund , son till Anders Petter Georgsson och hans hustru Signe Erika f. Eriksson. Carita är pensionerad från sin tjänst som affärsbiträde. Gösta är förman. Familjen bor i Sundsvall. XVI Barn födda, det första i Vasa, övriga i Sundsvall: 1 Nina* Helena, f Tab. K Annika* Maria, f Tab. K Linda* Madelene, f Tab. K 1435 Tab. K 1433 XVI Nina* Helena Metsä, f. i Vasa , dotter till Eero* Levi Metsä och Carita* Helena Liljeqvist (Tab. K 1432). Sambo med Thord* Bertil Månsson, f. i Strömssund XVII Barn födda i Sundsvall: Simone* f Nils Marcus*, f Tab. K 1434 XVI Annika* Maria Metsä, f. i Sundsvall , dotter till Eero* Levi Metsä och Carita* Helena Liljeqvist (Tab. K 1432). Sambo med Mikko Paavola, f. i Vasa XVII Barn födda i Stockholm: Herman, f Alina, f Tab. K 1435 XVI Linda* Madelene Georgsson, f. i Sundsvall , dotter till Anders Gösta* Georgsson och Carita* Helena f, Liljeqvist (Tab. K 1432). Sambo med Per Magnus* Ledin, f. i Sundsvall XVII Barn fött i Sundsvall: Per Alexander* Georgsson, f Tab. K 1436 XIV Max* Gustav Liljeqvist, f. i Jeppo , d. i Vasa , son till bonden Gustav Leonard* Liljeqvist och hans hustru Emmy* Maria f. Nylund (Tab. K 1426). Vigd med Tekla* Valdine Sjöman, f. i Malax , dotter till Erik Edvard Sjöman och hans hustru Amanda Viktoria f. Baddar. Max var butiksföreståndare för Jeppo-Oravais handelslag, från 1946 på Karvat filial och från 1960 på filialen vid Oravais fabrik. Efter pensioneringen flyttade familjen till Vasa. XV Barn födda, det första i Jeppo, det andra i Oravais: Nils Sten* Gustav, f Tab. K Nancy Elisabeth*, f Tab. K Tab. K 1437 XV Nils Sten*-Gustav Liljeqvist, f. i Jeppo , son till butiksföreståndaren Max Gustav Liljeqvist och hans hustru Tekla Valdine f. Sjöman (Tab.K 1436). Vigd i Vörå med Monica* Ann-Charlott Riihelä, f. i Vörå , dotter till timmermannen Kaarlo Olavi* Riihelä och hans hustru socialsekrete- 20

20 raren Svea* Isabella f. Israels. Sten är byggmästare. Han har varit anställd vid Kulla båtbyggeri i 2 år, 1½ år vid TEK KOV som yngre byggmästare, 10 år vid Maskinsokos i Vasa och 20 år vid Vasa Byggcentrum. Monica är specialsjukskötare. Stens hobbyn: fiske, idrott och fritidsstugan. Monicas hobby: att läsa en spännande deckare. Makarna är barnlösa och bor i Vasa. Tab. K 1438 XV Nancy Elisabeth* Liljeqvist, f , dotter till butiksföreståndaren Max* Gustav Liljeqvist och hans hustru Tekla* Valdine f. Sjöman (Tab. K 1436). Vigd i Vasa med Jan Mikael* Holmström, f. i Helsingfors , son till Knut Holmström och hans hustru Marita f. Tötterman. Elisabeth är pol. kand. och arbetar som socialarbetare i Kyrkslätt kommuns team för vuxensocialarbete. Hon använder släktnamnet Liljeqvist. Mikael är ingenjör. Familjen bor i Ingå. XVI Barn födda, det första i Helsingfors och det andra i Esbo: Maria* Alexandra, f Tab K 1439 Anders* Gustaf, f Tab K 1439 XVI Maria*Alexandra Holmström, f. i Helsingfors , dotter till ingenjör Jan Mikael* Holmström och socialarbetare Nancy Elisabeth* Liljeqvist (Tab K 1438). Vigd i Ekenäs med Tomi* Sebastian Koivunen, f XVII Barn: Oscar* Karl Gustaf, f Oliver* Max Emil, f Tab. K 1440 XIV Märta* Alice Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där , dotter till bonden Gustav Leonard* Liljeqvist och hans hustru Emmy* Maria f. Nylund (Tab. K 1426). Vigd i Jeppo med Einar* Johannes Norrgård, f. i Munsala , d. i Vasa , son till Anna och Johannes Norrgård. Einar har varit föreståndare för Jeppo-Oravais Handelslags filial i Oravais från Senare blev han affärschef vid Korsholms Norra Handelslag och då flyttade familjen till Vasa. XV Barn födda, första i Jeppo, andra i Oravais, och tredje i Vasa: Gundel* Alice, f Tab. K Gun Kerstin* Elisabeth, f Tab. K Bjarne* Gustav Johannes, f Tab. K 1447 Tab. K 1441 XV Gundel* Alice Norrgård, f. i Jeppo , dotter till föreståndaren Einar Johannes Norrgård och hans hustru Märta Alice f. Liljeqvist (Tab. K 1440). Vigd i Oravais med Hans* Johan Lygdman, f. i Vasa , son till byggmästaren Runar Lygdman och hans hustru Hilda f. Kolehmainen. Gundel har varit sjuksköterska och Hans har varit ingenjör och byggmästare. De bor som pensionärer i Hässelby, Stockholm. XVI Barn födda i Sverige, första i Söderhamn, andra i Järfälla: Mats* Johan, f Tab. K 1442 Malin* Maria, f Tab. K 1443 Tab. K 1442 XVI Mats* Johan Lygdman, f. i Södehamn , son till ingenjör Hans* Johan Lygdman och hans hustru pensionerade sjuksköterskan Gundel* Alice f. Norrgård (Tab. K 1441). Bildat familj med Susanna* Fridell, f , dotter till Lena och Hans Fridell. Mats och Susanna är separerade sedan Susanna är ekonom. Matts är elektronikingenjör och bor i Stockholm. XVII Barn födda i Stockholm: Amanda*, f Albin, f Tab. K 1443 XVI Malin* Maria Lygdman, f. i Järfälla , dotter till ingenjör Hans*Johan Lygdman och hans hustru sjuksköterskan Gundel* Alice f. Norrgård (Tab. K 1441). Bildat familj med Jan* Hansson, f , son till Elisabet och Ulf Hansson. Malin är ekonomiemagister och Jan försäljare. Familjen bor på Ekerö utanför Stockholm. XVII Barn: Filip, f Hugo, f

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1 Ättligar efter Teodor Karlsson Tabell 1 Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. Gift 1903-11-14 i USA med Lovisa Eriksdotter

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn SJÖREDS SLÄKTEN Johan Severin Bengtsson född i Hölseböke, Asige 19/5 186-193 gift 1893 med Lydia Maria f Svensdotter i Kjettebo 6/5 1871 1968..Flyttade från Pugabol till Sjöred 1911. Johans föräldrar hette

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Theodor Karlssons anor

Theodor Karlssons anor Theodor Karlssons anor Proband Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 2) Gift 1903-11-14

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Mina föräldrar och mormor och farmor

Mina föräldrar och mormor och farmor 1 Mina föräldrar och mormor och farmor Här länk till familjeträd i Ancestry Mormor Amanda Gustafva Linna Kankaanranta b.13/3 1862 d. 1945 Från vänster till höger:. Mormor Amanda,farmor Wilhelmina Anttila,

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl The Family fron Dorotea Sweden by Tommy Table of Contents Register Report of Michael Aron Håkansson...2 Hourglass Tree of Enar...5 Hourglass Tree of Yvonne Berith...6 Introduction...7 Index...8 1 The Family

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. 1. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Lovisa Höijers anor. Generation I

Lovisa Höijers anor. Generation I Lovisa Höijers anor Proband Lovisa Eriksdotter Höijer. Född 1883-01-10 i Rökiö, Vörå (Långs). Död 1934-04-14 i Korsnäs. (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 1) Gift 1903-11-14 i USA med Karl Theodor Karlsson. Född

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Namn Förening Omg. 2 Bärfendal Bärfendal Kville Kville Uddevalla Uddevalla Herrestad Bärfendal Herrestad Kville Uddevalla Bärfendal Uddevalla

Namn Förening Omg. 2 Bärfendal Bärfendal Kville Kville Uddevalla Uddevalla Herrestad Bärfendal Herrestad Kville Uddevalla Bärfendal Uddevalla Namn Förening Omg. 2 1 Oliver Blad Bärfendal 193 2 Oscar Hansson Bärfendal 183 3 Jesper Linsten Kville 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Freddy Johansson Uddevalla 179 6 Marcus Hansen Uddevalla 174 7 Albin

Läs mer

SANDBROLOPPET 2009 I Terränglöpning Björklinge SOK söndag 25 oktober 2009.

SANDBROLOPPET 2009 I Terränglöpning Björklinge SOK söndag 25 oktober 2009. K1 P 9 Start 11:00 1,3 km 1 58 Arvid Schön 2001 05:07 2 55 Daniel Mannoun 2001 05:14 3 3 Knut-Erik Vassvik 2000 05:34 4 85 Albin Eriksson 05:45 5 59 Kevin Woodward IFK Märsta 06:01 6 485 Fabian Sjöstedt

Läs mer

Tabell 1. Barn: Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Barn: Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2)

Tabell 1. Barn: Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Barn: Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) 1 31/12 2012 Tabell 1 Ahl, Jakob Jakobsson. Torpare. Född 1745 i Kvevlax. Gift med, Beatra Eriksdotter. Ahl, Anna Jakobsdotter. Född 1/1 1777 i Kvevlax. Se tabell 2. Ahl, Anna Jakobsdotter. Född 1/1 1777

Läs mer

Nr. lapp Bricka Rank Namn Klubb Start

Nr. lapp Bricka Rank Namn Klubb Start --------------------------------------------------------------- Kvillebyns SK Klassiska 2010 fr 2010-04-16 19:04 Startlista -------------OE2003 Sverige Stephan Krämer 2008-------------- Nr. lapp Bricka

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA 2013-03-02 Lilla VM Intervallstart tid H 0-8 Intervallstart fri stil 500m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 JUNKKA Arvid 11:02:00 6 LINDBERG Markus 11:02:30 7 JUNKKA Oskar 11:03:00 8 ENGMAN

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

Farstarodden 2011 med JSM-lopp

Farstarodden 2011 med JSM-lopp Farstarodden 0 med -lopp Resultatlista Lördag 0-08- Lopp 0 x Masters 000m Landskrona RK Norrtälje RF Lopp 0 x Masters 000m Norrtälje RF Lilla Edets Roddare Lopp 0 - Masters 000m Bengt Nilsson 0:,0 Gunnar

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

Hedesprinten 2009 OFFICIELLA RESULTAT

Hedesprinten 2009 OFFICIELLA RESULTAT 2009-02-08 Hedesprinten 2009 OFFICIELLA RESULTAT Antal deltagare: 103 Klass Plac Start nr Namn Klubb Totalt Diff. H -8 år Sprint klassisk stil 500 m 1 SAUR Isac Åsarna IK 4 SAUR Samuel Åsarna IK 3 LINGENSJÖ

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

Högbolstad nr 1, Norrgård

Högbolstad nr 1, Norrgård Högbolstad nr 1, Norrgård Gården har ärvts inom samma släkt sedan omkring 1654. Då flyttade Josef Olofsson (nämnd 1654 67) hit med sin familj, och nu brukas den av hans ättling i tolfte led, Ernst- Olof

Läs mer

Ättlingar Arfs Nils Olsson

Ättlingar Arfs Nils Olsson Ättlingar Arfs Nils Olsson Arfs Nils Olsson. Född 1855-09-20 Malung. Död omkring 1925. Familj med Döllas Brita Jonsdotter (Född 1859-02-22 Malung. Död 1911-04-21.) Vigsel 1879-12-25. 1 Olof Albert Nilsson.

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Preliminärt träningsschema IFK Umeå Badminton 2015/2016 Om ditt namn saknas, eller du verkar ha hamnat i fel grupp, hör av dig till tränarna.

Preliminärt träningsschema IFK Umeå Badminton 2015/2016 Om ditt namn saknas, eller du verkar ha hamnat i fel grupp, hör av dig till tränarna. Preliminärt träningsschema IFK Umeå Badminton 2015/2016 Om ditt namn saknas, eller du verkar ha hamnat i fel grupp, hör av dig till tränarna. Måndag Måndag Måndag Måndag Måndag tisdag tisdag tisdag tisdag

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I Proband Margit Irene Nordfjell Bygdén. Född 1917-05-11 i Jonstorp, Lycksele (AC) (Lycksele AII:1c 1900-20 s.476 b.1/6). (Far I:1, s ) Generation I I:1 f Axel Ludvig Bygdén. Född 1885-05-04 i Kyrkbyn, Lycksele

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder 2 SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder Lars Bägerfeldt 3 SLÄKTTABELLER TILL ÄTTARTAL. JOSEFIN OCH JOHAN BÄGERFELDTS

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter 202--23 Antavla Solveig Ester Viola Karlsson Sida Andersson Nils Nilsson Andreas 784-839 Andersson Karl 833-874 Gunnarsdotter Maria Fagerman Elias 2 3 Andersdotter Stina Eliasdotter Maria 79-4 Elias Andersdotter

Läs mer

RexaRacet 27 December 2009

RexaRacet 27 December 2009 RexaRacet 27 December 2009 Anmälda lopare per klass Klass Antal D 11-12 år 8 D 13-14 år 9 D 15-16 år 5 D 17-20 8 D 21-5 D 35-2 D 45-1 D -8 Prova på 3 D 9- Prova på 1,5 km 1 D 9-10 år 5 H 11-12 år 8 H 13-14

Läs mer

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT 2014-03-29 Boden Mini-tour Masstart H 9-10 Masstart fri stil 1500m 1 31 MARJETA Albert Kalix SK 5:49 0 2 38 LINDQVIST Jesper Bodens SK 5:56 7 3 34 ANTONSEN Linus Sävast Ski Team IF 5:59 10 4 41 SÄFSTRÖM-NIEMI

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT 2016-07-09 Hemträsket Runt 2016 Löpning/gång herr Löpning 8 km 1 196 AXELSSON Erik 31:14 0 2 291 MAGNUSSON Robin 31:58 44 3 254 HOLMSTRÖM Jens 34:50 3:36 4 181 BRÄNNSTRÖM Jonatan 35:31 4:17 5 126 BERGLUND

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA

OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA av Erik Johansson Kuoksu (Något inkomplett. Uppdaterad 9 april 2002) Släkten Poika fanns i Turtola redan vid 1500-talets början. Henrik Nilsson var antagligen född

Läs mer