KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG 4-2010"

Transkript

1 V KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG

2 Kungörelse om sammanställning av kandidatlistor Sammanställningarna av kandidatlistor för församlingsvalet i Kyrkslätts svenska församling finns framlagda på församlingens anslagstavla på pastorsexpeditionen, Församlingsvägen 1, Kyrkslätt. Sammanställningarna av kandidatlistorna kan fås på pastorsexpeditionen under dess öppettider måndag fredag kl Kyrkslätt Valnämnden i Kyrkslätts svenska församling Inger Kullberg, ordförande Kungörelse om förhandsröstning Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättar församlingsval Vid valet utses medlemmar i självständiga församlingars kyrkofullmäktige eller kyrkliga samfälligheters gemensamma fullmäktige och församlingsråd. Förhandsröstning i församlingsvalet ordnas på alla församlingars pastorsexpeditioner dagligen kl och på eventuella andra förhandsröstningsställen på fastställda tider. En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst genom att anmäla sig hos valfunktionären och visa ett personbevis eller en annan tillräcklig utredning över sin identitet. En person har rätt att rösta på kandidater som finns på kandidatlistorna i den församling där han eller hon har antecknats som närvarande församlingsmedlem och i vallängden angetts som röstberättigad (medlemmar av kyrkan som senast fyller 16 år). Personer som röstar i sin egen hemförsamling har möjlighet att på förhandsröstningsstället se kandidatlistorna från sin egen församling. En person som förhandsröstar i en annan församling bör själv skaffa information om kandidaterna i sin församling. Förhandsröstning i Kyrkslätts svenska församling ordnas på följande ställen: Pastorsexpeditionen, Församlingsvägen 1, Kyrkslätt, må 1.11 fre kl Servicehuset, Rågränden 3, Kyrkslätt må 1.11 kl och on 3.11 kl Kyrkslätts gymnasium, Gesterbybågen 3, Kyrkslätt må 1.11 kl och on 3.11 kl Stor-Raula Marthagård, Evitskogsvägen 150, Lappböle to 4.11 kl Veikkola S-Market, Koskentie 2, Veikkola må 1.11 kl Kantvik Sale-butiken, Sockerbruksvägen 9, Kantvik ti 2.11 kl Masaby Sale-butiken, Tinagränden 2, Masaby on 3.11 kl En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får under vissa förutsättningar förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, bör per telefon meddela om det till pastorsexpeditionen senast före kl Telefonnumret till pastorsexpeditionen är Kyrkslätt Valnämnden i Kyrkslätts svenska församling Inger Kullberg, ordförande Kungörelsen framläggs till påseende på församlingens anslagstavla publiceras i Kyrkpressen , i Kirkkonummen Sanomat och i församlingens tidning Vingslag vecka 42. Kungörelse om församlingsval I Kyrkslätts svenska församling förrättas församlingsval Vid valet väljs 10 medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och 12 i församlingsrådet för en fyraårsperiod som inleds vid ingången av Valet inleds efter tvåspråkiga gudstjänsten i Kyrkslätts kyrka kl. 11. En röstberättigad medlem av församlingen som registrerats som närvarande medlem och senast fyller 16 år får rösta vid vilken röstningsplats som helst i församlingen. Röstningsplatser och tider: Söndag Kyrkslätts kyrka, Stallbacken 1, Kyrkslätt, kl Veikkola församlingshem, Sportvägen 1, Veikkola, kl Masaby kyrka, Tinavägen 4, Masaby, kl Måndag Församlingshemmet i Kyrkslätts centrum, sal 7, Församlingsvägen 1, Kyrkslätt, kl K-Citymarket i Kyrkslätt centrum, Stationshörnet 2, Kyrkslätt, kl Prisma i Kyrkslätt centrum, Munkkullavägen 29, Kyrkslätt, kl Information om församlingsvalet och röstningsställen finns också på församlingens webbsida på adressen och på Kyrkslätt Valnämnden i Kyrkslätts svenska församling Inger Kullberg, ordförande Kungörelsen framläggs till påseende på församlingens anslagstavla och publiceras i Kyrkpressen den , Kirkkonummen Sanomat och i församlingens tidning Vingslag vecka 42. 2

3 Församlingsvalet 2010 har temat Första gången vi gör historia, därför att det är första gången i Finland som 16-åringar får rösta. Man hoppas att speciellt andelen unga vuxna ska öka bland de förtroendevalda. Alla medlemmar i Kyrkslätts svenska församling, som fyller 16 år senast och senast 15.8 antecknats som närvarande medlemmar har rösträtt i församlingsvalet. Man behöver inte vara konfirmerad för att få rösta. Vad då för val? Församlingsvalet är grunden i den kyrkliga demokratin. Församlingsmedlemmar som är 16 år och äldre utser förtroendevalda som har högsta beslutanderätt i församlingen. Vanliga församlingsmedlemmar har alltså mycket makt på olika nivåer i kyrkan, från församlingen till kyrkostyrelsen och kyrkomötet. Församlingsvalet ordnas vart fjärde år. I valet i Kyrkslätt väljs medlemmar till församlingsrådet i Kyrkslätts svenska församling och till gemensamma kyrkofullmäktige i Kyrkslätts kyrkliga samfällighet. Vi väljer 12 ledamöter till församlingsrådet i vår församling och 10 ledamöter till gemensamma kyrkofullmäktige. Förhandsröstning är det och själva valdagarna är Fars dag, 14.11, och måndag Under förhandsröstningen kan du utnyttja din rösträtt också vid andra förhandsröstningsplatser än de som din egen församling ordnar det är en möjlighet som det lönar sig att använda! Vad kan du påverka genom att rösta? I församlingsvalet väljs i hela Finland ca förtroendevalda som fattar beslut under perioden De fattar beslut i den egna församlingen och påverkar också indirekt beslutsfattandet i hela kyrkan. De är med och väljer representanter till kyrkomötet, där beslut fattas om kyrkans linje i många frågor. De senaste åren har bland annat frågor kring samarbetet med kvinnopräster och välsignelse av registrerade partnerskap väckt debatt. Målet är att i varje församling få förtroendevalda i alla åldrar, med olika livssituation, som representerar olika branscher och ställer sin erfarenhet och sina synpunkter till församlingens förfogande. Genom att rösta visar du var du står Varje röst är lika viktig. I vilka frågor vill du göra din röst hörd? Du kan hitta en lämplig kandidat genom att läsa presentationerna i det här numret av Vingslag eller genom att använda vårt kandidattest på webben: eller genom direkt kontakt med kandidaterna. Ta reda på vem som är inne på din linje och som vill utveckla kyrkan i samma riktning som du. Använd din röst! Källor och mer information: VALNUMMER VINGSLAGS REDAKTION: Lars-Henrik Höglund, ansvarig utgivare Sheila Liljeberg-Elgert, redaktör Richard Elgert, layout Redaktionens adress: Kyrkslätts svenska församling PB 26, Kyrkslätt Tryckeri: Oy Lito-Print Ab ISSN Redaktionsråd: Sigbritt Backman Tove Fagerholm Jonas Hermansson Lars-Henrik Höglund Sheila Liljeberg-Elgert Christer Lönnberg Guy Nordström Margareta Öfverström Regina Söderblom, sekreterare 3

4 Kandidater till kyrkofullmäktige Frågor till kandidaterna: 1. Vem är du? 2. I vilken del av Kyrkslätt bor du? 3. Vad vill du arbeta för som förtroendevald? 4. Vilka utmaningar tror du att de närmaste åren kommer att medföra för församlingen i Kyrkslätt och kyrkan i allmänhet? 2. Carl-Gustaf Bäck 1. Född i Vasa, gift och har två vuxna barn. Dipl. ekonom från Åbo. Yrke ekonomichef. Kyrkslättbo sedan Jag bor i Ytterkurk, Lönnbacka sedan Jag vill arbeta för en tryggad ekonomi i församlingen, så att de verksamhetsformer som vi har kan fortsätta. Dessutom bör vi ha en så rättvis fördelning av resurserna mellan församlingarna, om möjligt i gott samförstånd. 4. Vi måste vända den negativa trenden med utskrivningarna ur kyrkan. När det kristna kärleksbudskapet står i centrum får vi en kyrka där det är högt till tak och dörrarna står öppna. Genom att vara med och rösta kan också du vara med och påverka! 3. Viveka Ehrnstén 1. Hejsan, jag är Viveka Pian Ehrnstén. Jag har varit aktiv i Kyrkslätts församling som fullmäktigeledamot och i gemensamma kyrkorådet sedan Under dessa år har jag varit med i många arbetsgrupper inom samfälligheten. Det har varit utmanande många gånger. men även tacksamt, för jag har erfarit att jag även kunnat ge samfälligheten något. 2. Jag bor i Kvarnby med min man och dotter. Två äldre barn är utflugna. 3. Den kyrkliga samfälligheten och den svenska församlingen har många utmaningar inom de närmaste åren. I fullmäktige behandlas större saker som många gånger kräver stora och långsiktiga beslut. Församlingarna äger jord som bör ses över. Hur vill vi förvalta dem? Räfsös fortsatta verksamhet, vad vill vi göra med området som vi äger på fastlandet ( Motaleff )? En stor helhet är Kyrkdalens vidare försäljning och byggande. 4. Den största utmaningen för Kyrkslätts svenska församling och kyrkan över lag är säkert att få församlingsmedlemmarna att stanna inom församlingen och inte skriva ut sig ur kyrkan. Hur göra församlingen och dess arbete intressant och aktiverande för medlemmarna? 4. Stefan Gustafsson 1. Jag är 51 år och jobbar som lärare i matematiska ämnen vid Kyrkslätts gymnasium. Jag är gift med Siv och vi har två döttrar som båda studerar i Åbo. Jag är för närvarande medlem i Kyrkslätts kommunfullmäktige och gemensamma kyrkofullmäktige. På fritiden rör jag mig gärna i naturen, både i skärgård och skog (cyklar och orienterar) och lyssnar gärna på musik. 2. Jag bor i Obbnäs. 3. Jag vill arbeta för att de inkomna skattemedlen används på ett rättvist och ett vettigt sätt. Jag vill vara med och skapa sådana yttre förutsättningar som svarar mot de behov som just våra församlingsmedlemmar har. Dessa skall känna sig hemma då de besöker församlingens tillställningar. 4. Eftersom Kyrkslätt är en inflyttningskommun skall vi vara med och fånga upp de många personer som söker sin plats i den nya hemkommunen. Samtidigt får vi inte glömma dem av oss som redan bott länge här. Både nya och gamla församlingsmedlemmar skall få uppleva att vi i församlingen kan finna en oas där vi kan finna styrka och kraft för vardagen. 5. Christer Hedberg 1. Christer Hedberg, jordbrukare. 2. Bor i Haapajärvi i norra Kyrkslätt. 3. Arbeta för och stöda det som är aktuellt. 4. Bevaka församlingens ekonomiplan. 6. Gunnel Hellström 1.Jag är en ung pensionär, som jobbat hela livet med barn, numera hjälper jag äldre människor. 2. Jag bor i norra Kyrkslätt, närmare bestämt i Evitskog. 3. För diakonin och missionen. 4. 4

5 7. Viveca Lahti 9. Eva Lindberg 1. Jag jobbar som biträdande folktingssekreterare på Folktinget med svenska frågor, särskilt de frågor som har anknytning till utbildning samt social- och hälsovård. Till utbildningen är jag socionom och pol. mag. Jag blev färdig socionom 1974 från Svenska social- och kommunalhögskolan och fortsatte med studierna när Soc&Kom blev en del av Helsingfors universitet. Det var mycket givande att fortsätta studera som vuxen och PM-examen avlade jag Min familj består av man och två utflugna barn, Minna och Ville. Minna bor med man och två härliga småflickor i Stockholm och Ville bor i Helsingfors. 2. Vår familj bor i Finnsbacka på Kungsvägen. Vårt hus är ca 110 år och ligger i närheten av kyrkan och torget. 3. Jag vill för det första arbeta för att den lilla människan ska ha det bra. Likaså är alla frågor som har anknytning till våra språkliga rättigheter och skyldigheter viktiga för mig. 4. En av de största utmaningarna för kyrkan är att bli en del av församlingsmedlemmarnas vardagliga liv. Jag hoppas att den framtida kyrkan ska vara mer än enbart ett ställe där man döps, konfirmeras, vigs och begravs. 8. Raili Leidenius 1. Jag är född för 82 år sedan i Helsingfors, gift med Hans i över 56 år, vi har fyra barn och nio barnbarn. Med äktenskapet flyttade jag från Johanneskyrkan i Helsingfors till Norra Svenska församlingen och vidare via Esbo till Kyrkslätt. I Kyrkslätt har jag varit socialmämndens ordförande i fyra perioder, har skolat mig till socionom vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan och är kyrkvärd. Eftersom jag kommer bra överens med människor har jag kommit att göra mycket rådgivnings- och frivilligarbete. 2. Bor i Veikkola, Norra Kyrkslätt. 3. Som socionom vill jag arbeta för medmänniskornas väl. Ta hänsyn och lyssna till deras behov, både materiellt och själsligt. 4. Det har blivit för lätt att lämna kyrkan och utmaningen är naturligtvis att få människorna att tänka efter vad de har lämnat bakom sig och komma tillbaka till kyrkans ro och frid. Åldringarna faller lätt offer för slit- och slängmentaliteten. Kyrkan kunde vara samlingspunkt för pensionärer som känner sig syslolösa men villiga att hjälpa andra. 1. Jag har sedan år 1999 aktivt arbetat för församlingen i gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet, fastighetsdirektionen och diakonidirektionen. Under pågående period har jag varit både ordförande och viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige. Jag är också viceordf. i fastighetsdirektionen och medlem i olika arbetsgrupper och styrelser som tillsatts av gemensamma kyrkorådet. Speciellt givande har det varit att jobba som ordförande för den arbetsgrupp som förbereder prästgårdens kommande renovering. Jag är gift och vi har två vuxna barn. Jag arbetar som chef för Flyktingrådgivningen rf som ger rättshjälp till invandrare och arbetar med människorättsfrågor. 2. Jag bor i Överby, i ett 100 år gammalt släkthus. 3. För tillräckliga ekonomiska resurser för svenska församlingsarbetet och ändamålsensliga utrymmen för verksamheten. För ett fortsatt gott samarbete mellan den svenska och finska församlingen. 4. Säkerställa en stabil ekonomi och välgjord planering av församlingens markområden. Förmåga att rätt uppskatta den ökade inflyttningens inverkan på församlingens verksamhet samt utrymmes- och personalbehov. Eventuell kommunsammanslagning och kommande församlingsgränser medför stora utmaningar. En stor utmaning för kyrkan kommer att vara att säkerställa tillräckligt med kompetent svensk personal i församlingarna. 10. Kalevi Mervasto 1. Ingenjör, pensionär, företagare. Gift med Tuula, två döttrar, barnbarn. Intressen: bl.a. naturen, resor och andra kulturer, matlagning. 2. I Bro sedan Förvalta vår egendom för kommande generationer. Samarbete och samförstånd över alla gränser (t.ex. politiska, språkliga, religiösa). 4. Rent konkret ekonomin. Det minskande medlemsantalet är ännu inte ett stort problem i Kyrkslätt, men det finns. Vi skall minnas att kyrkan behövs, både andligt och konkret som byggnad, speciellt i krissituationer. Vi (alla församlingsmedlemmar) bör arbeta för att kyrkan skall behålla sin ställning med sitt mer än 2000-åriga andliga kapital. Tiderna förändras, så har de alltid gjort, också kyrkan har förändrats, men det betyder inte att kyrkan genast skall anamma alla nya idéer och strömningar i samhället. OBS! När Du röstar: Gemensamma kyrkofullmäktige kandidatnummer på vitt botten. Församlingsrådet kandidatnummer på orange botten. 5

6 Kandidater till kyrkofullmäktige 11. John Nieminen 1 2. Jag är John Nieminen, 60. Har en bakgrund i bank och försäkring och har idag ett eget försäkringsmäklarföretag. Jag bor i Långvik. 3. Jag vill arbeta för att Kyrkslätt församlingar också i fortsättningenskall ha en god ekonomi som för sin del säkerställer verksamheten även i framtiden. 4. Vår församlings primära utmaning är att svara för sin del på de nya utmaningar den kraftigt växande kommunen har, som t.ex att kunna nå de nuvarande församlingsmedlemmarna bättre och framför allt möta de nya svenskspråkiga kommuninvånarna. 12. Gitty Nurmi 1. Jag heter Gitty Nurmi och är en 53-årig ung gift dam. Jag har jobbat som fastighetsmäklare i Kyrkslätt i över 20 års tid. Mig träffar man vid Aktias kontor vid Torgvägen i Kyrkslätts centrum. 2. Vi bor vid Mariefredsvägen i Vols by, ca 6 km norrut från Kyrkslätts centrum, i ett egnahemshus i Mumindalen med tre familjer som grannar. Huset ligger på en ljuvlig plats med sjöutsikt och bär- och svampskogen intill knuten. 3. Jag vill arbeta för att de ekonomiska fördelningsprinciperna församlingarna emellan bibehåller svenska församlingens verksamhetsförutsättningar. Jag vill även arbeta för att församlingens egendom, både mark och fastigheter vårdas och utvecklas gynnsamt. 4. Vi borde få ett slut på diskussionen om vad en kvinnlig präst kan och får göra. Kyrkan bör kraftigare försvara de kvinnliga prästernas rätt att utöva sitt yrke i alla sammanhang. 13. Håkan Taubert 1. Håkan Taubert, 64 år, dipl.ekonom, pensionär. Jag är medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet. Dessutom är jag ordförande för svenska församlingens missionsdirektion. 2. Postadressen är Lappböle 3. Tillvaratagande av svenska församlingens intressen i samfälligheten genom ett gott samarbete över språkgränserna. 4. Utskrivningarna ur kyrkan. Att skapa en församling där alla församlingsbor känner sig hemma. 14. Gunilla Wickström-Toukkari 1. Jag är ekonomie magister, gift och har fyra barn (tre är visserligen redan vuxna, men min mans och mina barn i alla fall!) 2. Jag bor i Kusas, nära kyrkan och församlingshemmet. 3. I kyrkofullmäktige är det mycket viktigt att följa med hur pengarna fördelas. Trots att vi är den mindre delen av samfälligheten, har vi lika rätt att använda nya psalmböcker, att låta våra barn lära sig om vår tro och bli konfirmerade, att fira viktiga födelsedagar och att ha ett aktivt nämnd- och direktionsarbete. Vi bör också ha tillgång till användbara och stadigvarande utrymmen och naturligtvis utrymmen att förvara församlingens saker i. I församlingsrådet är naturligtvis också ekonomin viktig! Men nu är pengarna våra. I församlingsrådet avgörs vilka uppgifter vår församling skall utföra, med vilken budget och med vilka anställda och vilka frivilliga krafter. Vår församling har mycket fin och viktig verksamhet som det ännu finns möjlighet att utveckla och förbättra. Nya ideer är alltid välkomna och ofta också möjliga att genomföra. Diskussionerna på församlingsrådets möten är viktiga och styr på många sätt det som händer i vår församling. 4. Utmaningarna är till stor del de samma vi har nu. Hur få flera av våra församlingsmedlemmar att aktivt delta i vår verksamhet? Hur bäst kunna övertyga nya församlingsmedlemmar att inom vår församling finns det mycket intressant, utmanande och givande att ta del av och att påverka inom. Tyvärr är detta lättare sagt än gjort! För hela vår kyrka gäller det att få flera att inse att så älskade Gud världen, att han utgav sin ende son, på det att var och en som tror på honom, inte skall förgås, utan ha evigt liv. 15. Ingegerd Wikström 1. Ingegerd Wikström, farmaceut, pensionär, änka. Har tre vuxna barn och åtta barnbarn. Musik är min hobby och jag sjunger i kör och är aktiv martha. 2. Bor i Evitskog på Näckels. 3. Vill i fullmäktige arbeta för en rättvis fördelning av de ekonomiska resurser som står till buds i de båda församlingarna. 4. Utmaningarna för församlingen är att hänga med i den allmänna samhällsutvecklingen. Viktigt är att nå alla åldersgrupper, barnfamiljer, ungdomar och äldre. Verksamhetsformerna borde ständigt utvecklas. 6

7 Kandidater till församlingsrådet 16. Ewa Aminoff 1. Ewa Aminoff, 59 år, socialarbetare på Helsingfors stads svenska familjerådgivning, suppleant i församlingsrådet. 2. Jag har bott i Kyrkslätt sen 1970 och i Kantvik sen Jag vill arbeta för verksamhet med låga trösklar för troende och tvivlare i alla åldrar 4. Det verkar finnas ett visst ointresse för vad kyrkan står för eller kanske är det bristande vetskap samtidigt som det finns förväntningar och förhoppningar på kyrkan och kanske en längtan efter något mer. En utmaning är att visa att församlingen/kyrkan är att lita på, en annan att möta de behov som människor idag har. Det sker bl.a. genom att ha tid för enskilda församlingsbor, t.ex. i själavård och smågrupper och förstås via förrättningar. Jag tror att det ofta är församlingens enskilda medarbetare eller församlingsbor som först får ge ett ansikte åt kyrkan. Sedan hittar man förhoppningsvis till gudstjänsten också. 17. Annika Bonney 1. Jag är mamma till två barn som båda är utflugna, min dotter är bosatt i Tallinn och min son studerar i England. Till mina intressen hör, förutom verksamhet inom kyrkan, skärgården, paddling och ridning. Jag arbetar på en bokföringsbyrå i Helsingfors och har kund- och personalansvar. För närvarande är jag suppleant i församlingsrådet och aktiv inom Vänförsamlingsarbetet och inom gruppen Tovning och litteratur. 2. Jag bor i Hindersby, men har vuxit upp i Kottby. Somrarna tillbringar jag i mån av möjlighet i Sibbo skärgård eller i södra Estland, där min dotters estniska släkt har en gård. 3. Jag vill fortsätta att arbeta för att förmedla gemenskapen, insikten och värderingarna som kyrkan och församlingarna står för. Det känns viktigt att deltagandet i kyrkans verksamhet kan förmedla en känsla av att vara accepterad och samvaron kan ge kraft att bemöta olika situationer. Det finns många människor av olika åldrar som på ett eller annat sätt känner sig utanför, som kunde ge församlingarna nya impulser och livskraft och känna samhörighet genom deltagande i församlingsverksamheten. 4. Jag tror att det är viktigt för kyrkan som helhet att tröskeln för att komma med i verksamheten skulle blir lägre. Väsentligt är också att förmedla att gudstjänsten och de andliga värdena har en funktion i vardagslivet. Jag tycker det är viktigt att församlingen riktar sig till medlemmar av alla åldrar. Genom att Kyrkslätt är en inflyttningskommun är det en utmaning som också berikar församlingslivet att få med nya medlemmar. 18. Siv Gustafsson 1. Jag är mamma till två döttrar, som studerar i Åbo. Gift med Stefan. Jag jobbar som sjukhuskemist på Jorvs sjukhus. Jag är för närvarande medlem i församlingsrådet och i diakonidirektionen.till mina fritidsintressen hör vattengymnastik, cykling, skärgårdsliv samt att röra mig i naturen. 2. Bor i Obbnäs. Vi flyttade till Obbnäs år Jag vill jobba för att både unga och äldre kyrkslättsbor skall trivas i vår församling och att alla skall känna att församlingen kan erbjuda en gemenskap, som nutidsmänniskan söker. Jag har upplevt arbetet i diakonidirektionen som meningsfullt och viktigt. Jag vill arbeta för att eftisverksamheten bibehålls. Jag skulle gärna se mera sång- och musiktillfällen i vår församling (t.ex. sånguppträdande i gudstjänsterna, allsång och konserter). 4. Församlingen bör hitta arbetsformer som bättre kan svara på de behov som den moderna människan har. Många känner sig ensamma i dagens samhälle och här har församlingen en viktig uppgift att fylla. En utmaning för kyrkan är att svara på den stressade nutidsmänskans behov av gemenskap samt ge en kristen värdegrund att stå på i vardagen. 19. Gunnel Hellström Presentation: se kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige. 20. Henrik Henriksén 1. Henrik Henriksén, ingenjör, pensionär. 2. Född i Karleby, bosatt i Bobäck sedan Omsorg om åldringar och aktivering av unga och medelålders församlingsmedlemmar. 4. Ekonomin. 7

8 Kandidater till församlingsrådet 21. Jonas Hermansson 1. Jag studerar till socionom för andra året. 2. Uppvuxen i Masaby, men bor numera i centrum. 3. Vill jobba för att ungdomarnas röst ska bli hörd. 4. Tror att kyrkan, och församlingen, har en stor utmaning med utskrivningstrenden som är på gång. 22. Gun Hieta 1. Jag är pensionär, hann arbeta 27 år i Kyrkslätts sv. församling som ungdomsarbetsledare. Gift med DI Jukka, vi har två vuxna barn, båda utflugna, och en innekatt med namnet Albert. Suppleant i ungdomsnämnden. Medlemssekreterare för SFP i Kyrkslätts centrum. Sjunger i Friggesby allsångsgrupp varannan måndag. Studerar målarkonst varje måndag i MBI. Målar i olja. Jag njuter av trädgården som består av äppelträd, bärbuskar, blommor och ett litet trädgårdsland, där jag får nya krafter. 2. Bor i centrum av Kyrkslätt. 3. Jag har suttit i församlingsrådet den senaste perioden. Jag vill arbeta för att församlingen kunde erbjuda gemenskap för vardagsmänniskan och att tröskeln inte får vara för hög att nå kyrkan. Vill arbeta starkt för verksamhet som når barn och unga församlingsmedlemmar; dagklubbs-, eftis- och ungdomsarbete. 4. Kyrkans största utmaning är att nå samhällets allt mer jäktade människor. 23. Maria Isaksson 1 Jag heter Maria Isaksson, är 37 år. Jag arbetar som ambulerande skolhusmor och är utbildad till kock i storhushåll. Är gift och har två söner på 12 och 14 år. Två taxfröknar hör också till familjen. 2. Bor i Stubbhagen i Gesterby. 3. Jag vill vara med och arbeta för en meningsfull verksamhet för barn, ungdomar, barnfamiljer m.fl. 4. Att ha ett brett urval av verksamhet, att det finns någonting för alla och att församlingen marknadsför sig, 24. Sune Jakobsson 1. Sune Mikael Jakobsson. 2. Norra Kyrkslätt, Kylmälä. 3. Att kyrkoskatten hålls på en rimlig nivå. Att begravningsplatserna och även kyrkobyggnaderna hålls i skick. Att svenska församlingen i Kyrkslätt består och utvecklas trots att inflyttningen av finskspråkiga ökar. Så kommer jag också att arbeta för att få sittdynor på åtminstone några bänkar i Kyrkslätts kyrka, så att kyrkbänkarna inte känns så kalla för kyrkobesökarna. 4. Jag kommer att arbeta för mera aktiviteter i Haapajärvi kyrka, t.ex. konserter och vad som är viktigt, konfirmation av ungdomar från norra Kyrkslätt. 25. Inger Kullberg 1. Jag är pensionär efter att ha jobbat som textillärare i olika lågstadieskolor i Kyrkslätt och Sjundeå. Gift med Bo-Eric och mor till två vuxna söner. Nybliven farmor till en liten flicka som bor i Oslo. Jag är mycket intresserad av trädgårsskötsel och naturligtvis handarbete. 2. Jag bor i ett egnahemshus i Häggesböle by. 3. Hela församlingsverksamheten intresserar mig. Vill gärna jobba med att verksamheten på olika områden bibehålls, utvecklas och förnyas i den mån det behövs. Vill jobba för att alla församlingsmedlemmar skall förstå att det är vi som tillsammans utgör församlingen. 4. Jag hoppas att församlingen skall kunna ha tillräckligt med personal och budgetmedel som räcker till verksamheten. När Kyrkdalen och andra bostadsområden byggs ut kommer antagligen antalet medlemmar att öka i vår församling. Jag hoppas att de skall känna sig välkomnade till vår gemenskap. Intäkterna från valinsamlingen "Hunger. Något att bita i?" under församlingsvalet går till Kyrkans Utlandshjälps kampanj för att förbättra matsäkerheten för människor i u-länderna. 8

9 26. Viveca Lahti Presentation: se kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige 27. Raili Leidenius Presentation: se kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige 28. Sheila Liljeberg-Elgert 1. Är gift med Richard, mamma till tre flickor, 12, 14 och snart 16 år. Är fil.mag. och jobbar som informatör i Esbo svenska församling. Är medlem i församlingsrådet och ordf. i informationsdirektionen. 2. Bor i egnahemshus i Gunnarsby. 3. Vill arbeta för församlingen som en levande, öppen gemenskap med fungerande kommunikation, där man upplever andrum i vardagen och känner sig välkommen. Församlingen och kyrkan behöver en synligare profilering för att budskapet ska gå fram församlingens egen webbplats har en stor betydelse och bör utvecklas! 4. En riskfaktor för kyrkan är att många i dag inte har någon levande kontakt med kristen tro och att man i vissa kretsar skrämmer bort sökare genom en dömande attityd och en aggressiv offentlig debatt som inte för det kristna budskapet framåt, utan i stället splittrar kyrkan. De största utmaningarna för vår egen församling och för kyrkan är att hålla liv i verksamheten trots sämre ekonomi, att motverka utskrivningar och hitta verksamhetsformer som fyller nutidsmänniskans behov. 29. Per-Olof Lundberg 1. Jag är pensionerad skolrektor och änkling sedan juli Jag har två söner och fyra barnbarn. Musiken har en stor plats i mitt liv och jag har sjungit i kör alltsedan skoltiden. För tillfället sjunger jag i två körer, varav Mikaelikören är den ena. Är också inbiten stavgångare och skärgårdsvän. 2. Jag bor på Lindalsvägen, alltså nästan i Kyrkslätts centrum. 3. Jag vill arbeta för en glad och livskraftig församling. 4. Att nå ut med det kristna budskapet till dagens stressade människa och få henne att inse att kyrkan kan vara ett av de andrum hon behöver. Detta är enligt min uppfattning en stor utmaning både för den enskilda församlingen och för kyrkan i allmänhet. 30. Ann Lönnberg 1. Ann Lönnberg, 49 år, gift, har tre barn, 17, 23 och 27 år. Har tidigare jobbat med mat och servering. Är sedan sex år egenföretagare och jobbar som utbildad massör. 2. Bor i östra Kyrkslätt i Oitbacka 3. I församlingsrådet vill jag arbeta för att kunna erbjuda församlingsborna samtalsgrupper i t.ex. personlig utveckling, som gör att de kan hantera vardagen bättre. Det är viktigt att ordna program med olika tema som passar olika åldrar. 4. Kyrkans utmaningar är att kunna göra sig intresseväckande och så att folk kan känna att de lär sig något nytt varje gång. OBS! När Du röstar: Gemensamma kyrkofullmäktige kandidatnummer på vitt botten. Församlingsrådet kandidatnummer på orange botten. Om logon "Nu är det vårt val" finns i kandidatrutan är kandidaten under 30 år. 9

10 Kandidater till församlingsrådet 31. Edvin Malmsten årig pensionerad ingenjör (35 år på Ericsson). Familj: fru Mary som är pensionerad från församlingen samt två utflugna söner, Robert som är kock, samt Magnus som är datakonsult på Kyrkostyrelsen. Tills vidare tre underbara barnbarn. 2. Jag bor i ett självbyggt hus i Gesterby, Hästhoven Vill i församlingsrådet arbeta för förnuftig verksamhet: Arbetet med vår vänförsamling i Harju-Risti och mission står mitt hjärta nära. 4. Kyrkan (församlingen) bör attrahera alla kategorier, unga som gamla människor, utan att göra avkall på sina traditioner. Församlingen bör vara en naturlig komponent i människornas vardag. 32. Lisbeth Taubert 1. Jag heter Lisbeth Taubert, har man, fyra vuxna barn och två barnbarn. Är skolhusmor i Bobäcks skola. Medlem i församlingsrådet och en missionskrets. Har varit söndagskollärare och är Martha. 2. Min postadress är Lappböle. 3. För ett fungerande arbete bland barn, ungdomar och vuxna. 4. De största utmaningarna är ekonomin och samarbetet med finska församlingen. 34. Thomas Vasenius 1 2. Hej, jag heter Thomas Vasenius och är 35 år. Till min familj hör min sambo Krista samt våra två barn Henrik 3 år och Hanna 7 månader. Vi bor i Porkala. Till yrket är jag trädgårdsmästare. Som hobby har jag scouting, som jag har hållit på med sedan jag började i lågstadiet. Andra uteaktiviteter som t.ex. fiske hör också till mitt intresse. 3. Inom församlingen har jag varit med i Barn- och ungdomsdirektionen sedan den grundades år 1995 och jag har fungerat som direktionens ordförande sedan Därtill hör jag till den nygrundade direktionen för sammarbete med vår vänförsamling i Estland. I församlingsrådet skulle jag vilja jobba för ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer. 4. Jag tror att de största utmaningarna för vår församling inom de närmaste åren kommer att vara att få pengarna att räcka till. Jag tror inte att verksamhetsmedlen kommer att öka i samma takt som utgifterna stiger och det leder till att vi måste fundera noggrant på vad vi vill använda våra pengar till. 35. Gunilla Wickström-Toukkari Presentation: se kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige. 33. Åsa Taubert 1. Åsa Taubert, studerar kemiteknik. Har fungerat som hjälpledare i många år. Är scout. 2. Postadress Lappböle. 3. Som hjälpledare står ungdomsarbetet mej nära, men det är viktigt med fungerande verksamhet för både unga och gamla

11 Val av medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige i Kyrkslätts kyrkliga samfällighet (vit röstsedel) 2 Bäck Carl-Gustaf Ekonomichef 3 Ehrnsten Viveka Fil.mag 4 Gustafsson Stefan FM, lektor 5 Hedberg Christer Jordbrukare 6 Hellström Gunnel Barnskötare, pensionär 7 Lahti Viveca Biträdande folktingssekreterare 8 Leidenius Raili Socionom, pensionär 9 Lindberg Eva Verksamhetsledare 10 Mervasto Kalevi Försäljningschef 11 Nieminen John Verkställande direktör, företagare 12 Nurmi Gitty Fastighetsmäklare 13 Taubert Håkan Dipl.ekonom 14 Wickström-Toukkari Gunilla Ekon.mag. 15 Wikström Ingegerd Farmaceut Val av medlemmar till församlingsrådet i Kyrkslätts svenska församling (orange röstsedel) 16 Aminoff Ewa Socialarbetare 17 Bonney Annika Merkonom 18 Gustafsson Siv FM, sjukhuskemist 19 Hellström Gunnel Dagvårdare, pensionär 20 Henriksén Henrik Ingenjör, pensionär 21 Hermansson Jonas Studerande 22 Hieta Gun Pensionerad ungdomsarbetsledare, konstnär 23 Isaksson Maria Kock i storhushåll 24 Jakobsson Sune Sjökapten, pensionär 25 Kullberg Inger Textillärare, pensionär 26 Lahti Viveca Biträdande folktingssekreterare 27 Leidenius Raili Socionom, pensionär 28 Liljeberg-Elgert Sheila Fil.mag, informatör 29 Lundberg Per-Olof Pensionerad skolrektor 30 Lönnberg Ann Utbildad massör 31 Malmsten Edvin Ingenjör, pensionär 32 Taubert Lisbeth Skolhusmor 33 Taubert Åsa Studerande 34 Vasenius Thomas Trädgårdsmästare, företagare 35 Wickström-Toukkari Gunilla Ekon.mag. 11

12 Aktuellt i församlingen Kyrkoherdeinstallation söndag kl. 12 i Kyrkslätts kyrka Tandtroll i farten! Tisdag kl. 10 i församlingshemmet i centrum, Karius och Baktus, två tandtroll. Gästspel av Åbo Svenska Teater. Gratis inträde. Församlingen bjuder hemmaföräldrar med barn. Pjäsen räcker ungefär 40 minuter och är riktad till barn i åldern 4 år uppåt, men även mindre kan vara med bara de orkar sitta stilla. Pjäsen innehåller inget skrämmande för barn. Tag gärna eget sittunderlag med! Välkomna! Välkommen på kyrkoherdeinstallation i Kyrkslätts svenska församling i samband med högmässan första söndagen i advent, sö kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Kyrkoherde Lars-Henrik Höglund installeras i sin tjänst av biskop Björn Vikström. Festlunch i församlingshemmet. GUDSTJÄNSTER: Lö Alla Helgons dag. Kl. 12 mässa med parentation i Kyrkslätts kyrka. I parentationen uppläses namnen på de sedan förra Alla Helgons dag bortgångna och vi tänder ett ljus för var och en av dem. Efter mässan är alla hjärtligt välkomna på kyrkkaffe i församlingshemmet. Sö Tvåspråkig gudstjänst kl. 10 i Kyrkslätt kyrka. Församlingsvalet inleds efter avslutad gudstjänst. Röstning kl Kl. 13 Tvåspråkig gudstjänst i Veikkola församlingshem. Röstning kl Kl. 16 Tvåspråkig gudstjänst i Masaby kyrka. Röstning kl Sö Högmässa i Kyrkslätts kyrka kl. 12. Speciellt inbjuds jubilarerna. Efter mässan födelsedagsfest och församlingsträff i församlingshemmet i centrum. Adventsbasar i församlingshemmet i centrum lördag kl Föreningar och privatpersoner säljer hantverk, bakverk, handarbeten m.m. Lotteri. Buffé. Basaren arrangeras som ett samarbete mellan svenska och finska församlingarnas diakoniverksamhet. Måndagsoch tisdagsgruppen gör sin insats för missionen och diakonin. Hjärtligt välkomna! Privatpersoner och föreningar har möjlighet att sälja egna produkter, t.ex. hantverk, bakverk, handarbeten m.m. (ej lopptorgssaker!) Försäljningsbord á 5. Reserveringar; Birgitta Lindell tfn , eller Gunne Pettersson tfn , Arrangör är diakonin i samarbete med finska församlingen.

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Tisdag 28.10. Onsdag 29.10. kl. 12.10 12.50 Kyrkslätts gymnasium, Gesterby bågen 3 kl. 16 19 Prästgården, Prästgårdsbacken 8. Torsdag 30.10.

Tisdag 28.10. Onsdag 29.10. kl. 12.10 12.50 Kyrkslätts gymnasium, Gesterby bågen 3 kl. 16 19 Prästgården, Prästgårdsbacken 8. Torsdag 30.10. 1-2014 INGSLAG Församlingsvalet Församlingsvalet hålls vart fjärde år i november. I år är valtemat Tro på det goda. I valet utses ledamöter till församlingsrådet i Kyrkslätts svenska församling och församlingens

Läs mer

VINGSLAG 3-2010. "Församlingen är du och jag" Bildglimtar från scoutjubileet. Nya kyrkoherden Lars-Henrik Höglund. Motorcykelmissionärerna

VINGSLAG 3-2010. Församlingen är du och jag Bildglimtar från scoutjubileet. Nya kyrkoherden Lars-Henrik Höglund. Motorcykelmissionärerna KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING VINGSLAG 3-2010 "Församlingen är du och jag" Nya kyrkoherden Lars-Henrik Höglund Motorcykelmissionärerna Malin och Rune Lindblom B Bildglimtar från scoutjubileet Inför församlingsvalet:

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr 2015 Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015 En lättläst broschyr Riksdagens uppgifter Vi har riksdagsval vart fjärde år. är det folket som har makten i Finland. Enligt Finlands

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

- på väg mot något nytt -

- på väg mot något nytt - - på väg mot något nytt - Kyrkslätt i siffror 2010 En framgångsrik havskommun Kyrkslätt utvecklas ständigt. Här möts det rika kulturarvet och dagens utmaningar. Kommunen erbjuder utmärkta tjänster och

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA

PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA 2 MEDLEMSANTAL 2006...4 FÖRDELNING AV PERSONALEN I DE EKONOMISKA ENHETERNA...5 FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN...7 LAGSTADGADE

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 47 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 48 Sammanträdets

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

VINGSLAG 1-2012. Med kärleken som drivfjäder Margareta minns. Pyssligt sportlovsläger på Lyan. Stöd Gemensamt Ansvar! KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING

VINGSLAG 1-2012. Med kärleken som drivfjäder Margareta minns. Pyssligt sportlovsläger på Lyan. Stöd Gemensamt Ansvar! KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING VINGSLAG 1-2012 Stöd Gemensamt Ansvar! Med kärleken som drivfjäder Margareta minns Pyssligt sportlovsläger på Lyan Vår Regina tar farväl Aktuellt under våren och sommaren

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Malin Brown, sekreterare

Malin Brown, sekreterare Kyrkoråd 2011-11-10 1. Plats och tid Tomaskyrkan kl. 19.30-22.00 Beslutande Kärstin Brattgård, ordförande Maria Rahm Ulla-Britta Alm ersätter Madelaine Erlandsson Inger Persson Esther Surjan ersätter Nils

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd April månad 2010 Innehållsförteckning Vigselbehörighet för Svenska kyrkans präster... 2 Beslutsunderlag i Kbok2003: Personen har invandrat till Sverige... 2 Förändring av epost-lösenordspolicyn

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

STADGAR FÖR ST: GABRIELS FÖRSAMLING SYRISK ORTODOXA KYRKAN I GÖTEBORG

STADGAR FÖR ST: GABRIELS FÖRSAMLING SYRISK ORTODOXA KYRKAN I GÖTEBORG STADGAR STADGAR FÖR ST: GABRIELS FÖRSAMLING SYRISK ORTODOXA KYRKAN I GÖTEBORG 1. FÖRSAMLINGENS NAMN OCH HEMVIST Församlingens namn är S:t Gabriels församling Syrisk-ortodoxa kyrkan. Församlingens hemvist

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till efter endast

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Protokollet är justerat 2014-04-16

Protokollet är justerat 2014-04-16 Plats och tid Närvarande Ej närvarande Övriga deltagande: Sammanträdesrummet i Aneby kyrka tisdagen den 08 april kl 16.00 20.30 Caroline von Wachenfelt, ordförande Göran Tranell Marianne Gustafsson Tjitte

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer