KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG 4-2010"

Transkript

1 V KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG

2 Kungörelse om sammanställning av kandidatlistor Sammanställningarna av kandidatlistor för församlingsvalet i Kyrkslätts svenska församling finns framlagda på församlingens anslagstavla på pastorsexpeditionen, Församlingsvägen 1, Kyrkslätt. Sammanställningarna av kandidatlistorna kan fås på pastorsexpeditionen under dess öppettider måndag fredag kl Kyrkslätt Valnämnden i Kyrkslätts svenska församling Inger Kullberg, ordförande Kungörelse om förhandsröstning Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättar församlingsval Vid valet utses medlemmar i självständiga församlingars kyrkofullmäktige eller kyrkliga samfälligheters gemensamma fullmäktige och församlingsråd. Förhandsröstning i församlingsvalet ordnas på alla församlingars pastorsexpeditioner dagligen kl och på eventuella andra förhandsröstningsställen på fastställda tider. En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst genom att anmäla sig hos valfunktionären och visa ett personbevis eller en annan tillräcklig utredning över sin identitet. En person har rätt att rösta på kandidater som finns på kandidatlistorna i den församling där han eller hon har antecknats som närvarande församlingsmedlem och i vallängden angetts som röstberättigad (medlemmar av kyrkan som senast fyller 16 år). Personer som röstar i sin egen hemförsamling har möjlighet att på förhandsröstningsstället se kandidatlistorna från sin egen församling. En person som förhandsröstar i en annan församling bör själv skaffa information om kandidaterna i sin församling. Förhandsröstning i Kyrkslätts svenska församling ordnas på följande ställen: Pastorsexpeditionen, Församlingsvägen 1, Kyrkslätt, må 1.11 fre kl Servicehuset, Rågränden 3, Kyrkslätt må 1.11 kl och on 3.11 kl Kyrkslätts gymnasium, Gesterbybågen 3, Kyrkslätt må 1.11 kl och on 3.11 kl Stor-Raula Marthagård, Evitskogsvägen 150, Lappböle to 4.11 kl Veikkola S-Market, Koskentie 2, Veikkola må 1.11 kl Kantvik Sale-butiken, Sockerbruksvägen 9, Kantvik ti 2.11 kl Masaby Sale-butiken, Tinagränden 2, Masaby on 3.11 kl En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får under vissa förutsättningar förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, bör per telefon meddela om det till pastorsexpeditionen senast före kl Telefonnumret till pastorsexpeditionen är Kyrkslätt Valnämnden i Kyrkslätts svenska församling Inger Kullberg, ordförande Kungörelsen framläggs till påseende på församlingens anslagstavla publiceras i Kyrkpressen , i Kirkkonummen Sanomat och i församlingens tidning Vingslag vecka 42. Kungörelse om församlingsval I Kyrkslätts svenska församling förrättas församlingsval Vid valet väljs 10 medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och 12 i församlingsrådet för en fyraårsperiod som inleds vid ingången av Valet inleds efter tvåspråkiga gudstjänsten i Kyrkslätts kyrka kl. 11. En röstberättigad medlem av församlingen som registrerats som närvarande medlem och senast fyller 16 år får rösta vid vilken röstningsplats som helst i församlingen. Röstningsplatser och tider: Söndag Kyrkslätts kyrka, Stallbacken 1, Kyrkslätt, kl Veikkola församlingshem, Sportvägen 1, Veikkola, kl Masaby kyrka, Tinavägen 4, Masaby, kl Måndag Församlingshemmet i Kyrkslätts centrum, sal 7, Församlingsvägen 1, Kyrkslätt, kl K-Citymarket i Kyrkslätt centrum, Stationshörnet 2, Kyrkslätt, kl Prisma i Kyrkslätt centrum, Munkkullavägen 29, Kyrkslätt, kl Information om församlingsvalet och röstningsställen finns också på församlingens webbsida på adressen och på Kyrkslätt Valnämnden i Kyrkslätts svenska församling Inger Kullberg, ordförande Kungörelsen framläggs till påseende på församlingens anslagstavla och publiceras i Kyrkpressen den , Kirkkonummen Sanomat och i församlingens tidning Vingslag vecka 42. 2

3 Församlingsvalet 2010 har temat Första gången vi gör historia, därför att det är första gången i Finland som 16-åringar får rösta. Man hoppas att speciellt andelen unga vuxna ska öka bland de förtroendevalda. Alla medlemmar i Kyrkslätts svenska församling, som fyller 16 år senast och senast 15.8 antecknats som närvarande medlemmar har rösträtt i församlingsvalet. Man behöver inte vara konfirmerad för att få rösta. Vad då för val? Församlingsvalet är grunden i den kyrkliga demokratin. Församlingsmedlemmar som är 16 år och äldre utser förtroendevalda som har högsta beslutanderätt i församlingen. Vanliga församlingsmedlemmar har alltså mycket makt på olika nivåer i kyrkan, från församlingen till kyrkostyrelsen och kyrkomötet. Församlingsvalet ordnas vart fjärde år. I valet i Kyrkslätt väljs medlemmar till församlingsrådet i Kyrkslätts svenska församling och till gemensamma kyrkofullmäktige i Kyrkslätts kyrkliga samfällighet. Vi väljer 12 ledamöter till församlingsrådet i vår församling och 10 ledamöter till gemensamma kyrkofullmäktige. Förhandsröstning är det och själva valdagarna är Fars dag, 14.11, och måndag Under förhandsröstningen kan du utnyttja din rösträtt också vid andra förhandsröstningsplatser än de som din egen församling ordnar det är en möjlighet som det lönar sig att använda! Vad kan du påverka genom att rösta? I församlingsvalet väljs i hela Finland ca förtroendevalda som fattar beslut under perioden De fattar beslut i den egna församlingen och påverkar också indirekt beslutsfattandet i hela kyrkan. De är med och väljer representanter till kyrkomötet, där beslut fattas om kyrkans linje i många frågor. De senaste åren har bland annat frågor kring samarbetet med kvinnopräster och välsignelse av registrerade partnerskap väckt debatt. Målet är att i varje församling få förtroendevalda i alla åldrar, med olika livssituation, som representerar olika branscher och ställer sin erfarenhet och sina synpunkter till församlingens förfogande. Genom att rösta visar du var du står Varje röst är lika viktig. I vilka frågor vill du göra din röst hörd? Du kan hitta en lämplig kandidat genom att läsa presentationerna i det här numret av Vingslag eller genom att använda vårt kandidattest på webben: eller genom direkt kontakt med kandidaterna. Ta reda på vem som är inne på din linje och som vill utveckla kyrkan i samma riktning som du. Använd din röst! Källor och mer information: VALNUMMER VINGSLAGS REDAKTION: Lars-Henrik Höglund, ansvarig utgivare Sheila Liljeberg-Elgert, redaktör Richard Elgert, layout Redaktionens adress: Kyrkslätts svenska församling PB 26, Kyrkslätt Tryckeri: Oy Lito-Print Ab ISSN Redaktionsråd: Sigbritt Backman Tove Fagerholm Jonas Hermansson Lars-Henrik Höglund Sheila Liljeberg-Elgert Christer Lönnberg Guy Nordström Margareta Öfverström Regina Söderblom, sekreterare 3

4 Kandidater till kyrkofullmäktige Frågor till kandidaterna: 1. Vem är du? 2. I vilken del av Kyrkslätt bor du? 3. Vad vill du arbeta för som förtroendevald? 4. Vilka utmaningar tror du att de närmaste åren kommer att medföra för församlingen i Kyrkslätt och kyrkan i allmänhet? 2. Carl-Gustaf Bäck 1. Född i Vasa, gift och har två vuxna barn. Dipl. ekonom från Åbo. Yrke ekonomichef. Kyrkslättbo sedan Jag bor i Ytterkurk, Lönnbacka sedan Jag vill arbeta för en tryggad ekonomi i församlingen, så att de verksamhetsformer som vi har kan fortsätta. Dessutom bör vi ha en så rättvis fördelning av resurserna mellan församlingarna, om möjligt i gott samförstånd. 4. Vi måste vända den negativa trenden med utskrivningarna ur kyrkan. När det kristna kärleksbudskapet står i centrum får vi en kyrka där det är högt till tak och dörrarna står öppna. Genom att vara med och rösta kan också du vara med och påverka! 3. Viveka Ehrnstén 1. Hejsan, jag är Viveka Pian Ehrnstén. Jag har varit aktiv i Kyrkslätts församling som fullmäktigeledamot och i gemensamma kyrkorådet sedan Under dessa år har jag varit med i många arbetsgrupper inom samfälligheten. Det har varit utmanande många gånger. men även tacksamt, för jag har erfarit att jag även kunnat ge samfälligheten något. 2. Jag bor i Kvarnby med min man och dotter. Två äldre barn är utflugna. 3. Den kyrkliga samfälligheten och den svenska församlingen har många utmaningar inom de närmaste åren. I fullmäktige behandlas större saker som många gånger kräver stora och långsiktiga beslut. Församlingarna äger jord som bör ses över. Hur vill vi förvalta dem? Räfsös fortsatta verksamhet, vad vill vi göra med området som vi äger på fastlandet ( Motaleff )? En stor helhet är Kyrkdalens vidare försäljning och byggande. 4. Den största utmaningen för Kyrkslätts svenska församling och kyrkan över lag är säkert att få församlingsmedlemmarna att stanna inom församlingen och inte skriva ut sig ur kyrkan. Hur göra församlingen och dess arbete intressant och aktiverande för medlemmarna? 4. Stefan Gustafsson 1. Jag är 51 år och jobbar som lärare i matematiska ämnen vid Kyrkslätts gymnasium. Jag är gift med Siv och vi har två döttrar som båda studerar i Åbo. Jag är för närvarande medlem i Kyrkslätts kommunfullmäktige och gemensamma kyrkofullmäktige. På fritiden rör jag mig gärna i naturen, både i skärgård och skog (cyklar och orienterar) och lyssnar gärna på musik. 2. Jag bor i Obbnäs. 3. Jag vill arbeta för att de inkomna skattemedlen används på ett rättvist och ett vettigt sätt. Jag vill vara med och skapa sådana yttre förutsättningar som svarar mot de behov som just våra församlingsmedlemmar har. Dessa skall känna sig hemma då de besöker församlingens tillställningar. 4. Eftersom Kyrkslätt är en inflyttningskommun skall vi vara med och fånga upp de många personer som söker sin plats i den nya hemkommunen. Samtidigt får vi inte glömma dem av oss som redan bott länge här. Både nya och gamla församlingsmedlemmar skall få uppleva att vi i församlingen kan finna en oas där vi kan finna styrka och kraft för vardagen. 5. Christer Hedberg 1. Christer Hedberg, jordbrukare. 2. Bor i Haapajärvi i norra Kyrkslätt. 3. Arbeta för och stöda det som är aktuellt. 4. Bevaka församlingens ekonomiplan. 6. Gunnel Hellström 1.Jag är en ung pensionär, som jobbat hela livet med barn, numera hjälper jag äldre människor. 2. Jag bor i norra Kyrkslätt, närmare bestämt i Evitskog. 3. För diakonin och missionen. 4. 4

5 7. Viveca Lahti 9. Eva Lindberg 1. Jag jobbar som biträdande folktingssekreterare på Folktinget med svenska frågor, särskilt de frågor som har anknytning till utbildning samt social- och hälsovård. Till utbildningen är jag socionom och pol. mag. Jag blev färdig socionom 1974 från Svenska social- och kommunalhögskolan och fortsatte med studierna när Soc&Kom blev en del av Helsingfors universitet. Det var mycket givande att fortsätta studera som vuxen och PM-examen avlade jag Min familj består av man och två utflugna barn, Minna och Ville. Minna bor med man och två härliga småflickor i Stockholm och Ville bor i Helsingfors. 2. Vår familj bor i Finnsbacka på Kungsvägen. Vårt hus är ca 110 år och ligger i närheten av kyrkan och torget. 3. Jag vill för det första arbeta för att den lilla människan ska ha det bra. Likaså är alla frågor som har anknytning till våra språkliga rättigheter och skyldigheter viktiga för mig. 4. En av de största utmaningarna för kyrkan är att bli en del av församlingsmedlemmarnas vardagliga liv. Jag hoppas att den framtida kyrkan ska vara mer än enbart ett ställe där man döps, konfirmeras, vigs och begravs. 8. Raili Leidenius 1. Jag är född för 82 år sedan i Helsingfors, gift med Hans i över 56 år, vi har fyra barn och nio barnbarn. Med äktenskapet flyttade jag från Johanneskyrkan i Helsingfors till Norra Svenska församlingen och vidare via Esbo till Kyrkslätt. I Kyrkslätt har jag varit socialmämndens ordförande i fyra perioder, har skolat mig till socionom vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan och är kyrkvärd. Eftersom jag kommer bra överens med människor har jag kommit att göra mycket rådgivnings- och frivilligarbete. 2. Bor i Veikkola, Norra Kyrkslätt. 3. Som socionom vill jag arbeta för medmänniskornas väl. Ta hänsyn och lyssna till deras behov, både materiellt och själsligt. 4. Det har blivit för lätt att lämna kyrkan och utmaningen är naturligtvis att få människorna att tänka efter vad de har lämnat bakom sig och komma tillbaka till kyrkans ro och frid. Åldringarna faller lätt offer för slit- och slängmentaliteten. Kyrkan kunde vara samlingspunkt för pensionärer som känner sig syslolösa men villiga att hjälpa andra. 1. Jag har sedan år 1999 aktivt arbetat för församlingen i gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet, fastighetsdirektionen och diakonidirektionen. Under pågående period har jag varit både ordförande och viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige. Jag är också viceordf. i fastighetsdirektionen och medlem i olika arbetsgrupper och styrelser som tillsatts av gemensamma kyrkorådet. Speciellt givande har det varit att jobba som ordförande för den arbetsgrupp som förbereder prästgårdens kommande renovering. Jag är gift och vi har två vuxna barn. Jag arbetar som chef för Flyktingrådgivningen rf som ger rättshjälp till invandrare och arbetar med människorättsfrågor. 2. Jag bor i Överby, i ett 100 år gammalt släkthus. 3. För tillräckliga ekonomiska resurser för svenska församlingsarbetet och ändamålsensliga utrymmen för verksamheten. För ett fortsatt gott samarbete mellan den svenska och finska församlingen. 4. Säkerställa en stabil ekonomi och välgjord planering av församlingens markområden. Förmåga att rätt uppskatta den ökade inflyttningens inverkan på församlingens verksamhet samt utrymmes- och personalbehov. Eventuell kommunsammanslagning och kommande församlingsgränser medför stora utmaningar. En stor utmaning för kyrkan kommer att vara att säkerställa tillräckligt med kompetent svensk personal i församlingarna. 10. Kalevi Mervasto 1. Ingenjör, pensionär, företagare. Gift med Tuula, två döttrar, barnbarn. Intressen: bl.a. naturen, resor och andra kulturer, matlagning. 2. I Bro sedan Förvalta vår egendom för kommande generationer. Samarbete och samförstånd över alla gränser (t.ex. politiska, språkliga, religiösa). 4. Rent konkret ekonomin. Det minskande medlemsantalet är ännu inte ett stort problem i Kyrkslätt, men det finns. Vi skall minnas att kyrkan behövs, både andligt och konkret som byggnad, speciellt i krissituationer. Vi (alla församlingsmedlemmar) bör arbeta för att kyrkan skall behålla sin ställning med sitt mer än 2000-åriga andliga kapital. Tiderna förändras, så har de alltid gjort, också kyrkan har förändrats, men det betyder inte att kyrkan genast skall anamma alla nya idéer och strömningar i samhället. OBS! När Du röstar: Gemensamma kyrkofullmäktige kandidatnummer på vitt botten. Församlingsrådet kandidatnummer på orange botten. 5

6 Kandidater till kyrkofullmäktige 11. John Nieminen 1 2. Jag är John Nieminen, 60. Har en bakgrund i bank och försäkring och har idag ett eget försäkringsmäklarföretag. Jag bor i Långvik. 3. Jag vill arbeta för att Kyrkslätt församlingar också i fortsättningenskall ha en god ekonomi som för sin del säkerställer verksamheten även i framtiden. 4. Vår församlings primära utmaning är att svara för sin del på de nya utmaningar den kraftigt växande kommunen har, som t.ex att kunna nå de nuvarande församlingsmedlemmarna bättre och framför allt möta de nya svenskspråkiga kommuninvånarna. 12. Gitty Nurmi 1. Jag heter Gitty Nurmi och är en 53-årig ung gift dam. Jag har jobbat som fastighetsmäklare i Kyrkslätt i över 20 års tid. Mig träffar man vid Aktias kontor vid Torgvägen i Kyrkslätts centrum. 2. Vi bor vid Mariefredsvägen i Vols by, ca 6 km norrut från Kyrkslätts centrum, i ett egnahemshus i Mumindalen med tre familjer som grannar. Huset ligger på en ljuvlig plats med sjöutsikt och bär- och svampskogen intill knuten. 3. Jag vill arbeta för att de ekonomiska fördelningsprinciperna församlingarna emellan bibehåller svenska församlingens verksamhetsförutsättningar. Jag vill även arbeta för att församlingens egendom, både mark och fastigheter vårdas och utvecklas gynnsamt. 4. Vi borde få ett slut på diskussionen om vad en kvinnlig präst kan och får göra. Kyrkan bör kraftigare försvara de kvinnliga prästernas rätt att utöva sitt yrke i alla sammanhang. 13. Håkan Taubert 1. Håkan Taubert, 64 år, dipl.ekonom, pensionär. Jag är medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet. Dessutom är jag ordförande för svenska församlingens missionsdirektion. 2. Postadressen är Lappböle 3. Tillvaratagande av svenska församlingens intressen i samfälligheten genom ett gott samarbete över språkgränserna. 4. Utskrivningarna ur kyrkan. Att skapa en församling där alla församlingsbor känner sig hemma. 14. Gunilla Wickström-Toukkari 1. Jag är ekonomie magister, gift och har fyra barn (tre är visserligen redan vuxna, men min mans och mina barn i alla fall!) 2. Jag bor i Kusas, nära kyrkan och församlingshemmet. 3. I kyrkofullmäktige är det mycket viktigt att följa med hur pengarna fördelas. Trots att vi är den mindre delen av samfälligheten, har vi lika rätt att använda nya psalmböcker, att låta våra barn lära sig om vår tro och bli konfirmerade, att fira viktiga födelsedagar och att ha ett aktivt nämnd- och direktionsarbete. Vi bör också ha tillgång till användbara och stadigvarande utrymmen och naturligtvis utrymmen att förvara församlingens saker i. I församlingsrådet är naturligtvis också ekonomin viktig! Men nu är pengarna våra. I församlingsrådet avgörs vilka uppgifter vår församling skall utföra, med vilken budget och med vilka anställda och vilka frivilliga krafter. Vår församling har mycket fin och viktig verksamhet som det ännu finns möjlighet att utveckla och förbättra. Nya ideer är alltid välkomna och ofta också möjliga att genomföra. Diskussionerna på församlingsrådets möten är viktiga och styr på många sätt det som händer i vår församling. 4. Utmaningarna är till stor del de samma vi har nu. Hur få flera av våra församlingsmedlemmar att aktivt delta i vår verksamhet? Hur bäst kunna övertyga nya församlingsmedlemmar att inom vår församling finns det mycket intressant, utmanande och givande att ta del av och att påverka inom. Tyvärr är detta lättare sagt än gjort! För hela vår kyrka gäller det att få flera att inse att så älskade Gud världen, att han utgav sin ende son, på det att var och en som tror på honom, inte skall förgås, utan ha evigt liv. 15. Ingegerd Wikström 1. Ingegerd Wikström, farmaceut, pensionär, änka. Har tre vuxna barn och åtta barnbarn. Musik är min hobby och jag sjunger i kör och är aktiv martha. 2. Bor i Evitskog på Näckels. 3. Vill i fullmäktige arbeta för en rättvis fördelning av de ekonomiska resurser som står till buds i de båda församlingarna. 4. Utmaningarna för församlingen är att hänga med i den allmänna samhällsutvecklingen. Viktigt är att nå alla åldersgrupper, barnfamiljer, ungdomar och äldre. Verksamhetsformerna borde ständigt utvecklas. 6

7 Kandidater till församlingsrådet 16. Ewa Aminoff 1. Ewa Aminoff, 59 år, socialarbetare på Helsingfors stads svenska familjerådgivning, suppleant i församlingsrådet. 2. Jag har bott i Kyrkslätt sen 1970 och i Kantvik sen Jag vill arbeta för verksamhet med låga trösklar för troende och tvivlare i alla åldrar 4. Det verkar finnas ett visst ointresse för vad kyrkan står för eller kanske är det bristande vetskap samtidigt som det finns förväntningar och förhoppningar på kyrkan och kanske en längtan efter något mer. En utmaning är att visa att församlingen/kyrkan är att lita på, en annan att möta de behov som människor idag har. Det sker bl.a. genom att ha tid för enskilda församlingsbor, t.ex. i själavård och smågrupper och förstås via förrättningar. Jag tror att det ofta är församlingens enskilda medarbetare eller församlingsbor som först får ge ett ansikte åt kyrkan. Sedan hittar man förhoppningsvis till gudstjänsten också. 17. Annika Bonney 1. Jag är mamma till två barn som båda är utflugna, min dotter är bosatt i Tallinn och min son studerar i England. Till mina intressen hör, förutom verksamhet inom kyrkan, skärgården, paddling och ridning. Jag arbetar på en bokföringsbyrå i Helsingfors och har kund- och personalansvar. För närvarande är jag suppleant i församlingsrådet och aktiv inom Vänförsamlingsarbetet och inom gruppen Tovning och litteratur. 2. Jag bor i Hindersby, men har vuxit upp i Kottby. Somrarna tillbringar jag i mån av möjlighet i Sibbo skärgård eller i södra Estland, där min dotters estniska släkt har en gård. 3. Jag vill fortsätta att arbeta för att förmedla gemenskapen, insikten och värderingarna som kyrkan och församlingarna står för. Det känns viktigt att deltagandet i kyrkans verksamhet kan förmedla en känsla av att vara accepterad och samvaron kan ge kraft att bemöta olika situationer. Det finns många människor av olika åldrar som på ett eller annat sätt känner sig utanför, som kunde ge församlingarna nya impulser och livskraft och känna samhörighet genom deltagande i församlingsverksamheten. 4. Jag tror att det är viktigt för kyrkan som helhet att tröskeln för att komma med i verksamheten skulle blir lägre. Väsentligt är också att förmedla att gudstjänsten och de andliga värdena har en funktion i vardagslivet. Jag tycker det är viktigt att församlingen riktar sig till medlemmar av alla åldrar. Genom att Kyrkslätt är en inflyttningskommun är det en utmaning som också berikar församlingslivet att få med nya medlemmar. 18. Siv Gustafsson 1. Jag är mamma till två döttrar, som studerar i Åbo. Gift med Stefan. Jag jobbar som sjukhuskemist på Jorvs sjukhus. Jag är för närvarande medlem i församlingsrådet och i diakonidirektionen.till mina fritidsintressen hör vattengymnastik, cykling, skärgårdsliv samt att röra mig i naturen. 2. Bor i Obbnäs. Vi flyttade till Obbnäs år Jag vill jobba för att både unga och äldre kyrkslättsbor skall trivas i vår församling och att alla skall känna att församlingen kan erbjuda en gemenskap, som nutidsmänniskan söker. Jag har upplevt arbetet i diakonidirektionen som meningsfullt och viktigt. Jag vill arbeta för att eftisverksamheten bibehålls. Jag skulle gärna se mera sång- och musiktillfällen i vår församling (t.ex. sånguppträdande i gudstjänsterna, allsång och konserter). 4. Församlingen bör hitta arbetsformer som bättre kan svara på de behov som den moderna människan har. Många känner sig ensamma i dagens samhälle och här har församlingen en viktig uppgift att fylla. En utmaning för kyrkan är att svara på den stressade nutidsmänskans behov av gemenskap samt ge en kristen värdegrund att stå på i vardagen. 19. Gunnel Hellström Presentation: se kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige. 20. Henrik Henriksén 1. Henrik Henriksén, ingenjör, pensionär. 2. Född i Karleby, bosatt i Bobäck sedan Omsorg om åldringar och aktivering av unga och medelålders församlingsmedlemmar. 4. Ekonomin. 7

8 Kandidater till församlingsrådet 21. Jonas Hermansson 1. Jag studerar till socionom för andra året. 2. Uppvuxen i Masaby, men bor numera i centrum. 3. Vill jobba för att ungdomarnas röst ska bli hörd. 4. Tror att kyrkan, och församlingen, har en stor utmaning med utskrivningstrenden som är på gång. 22. Gun Hieta 1. Jag är pensionär, hann arbeta 27 år i Kyrkslätts sv. församling som ungdomsarbetsledare. Gift med DI Jukka, vi har två vuxna barn, båda utflugna, och en innekatt med namnet Albert. Suppleant i ungdomsnämnden. Medlemssekreterare för SFP i Kyrkslätts centrum. Sjunger i Friggesby allsångsgrupp varannan måndag. Studerar målarkonst varje måndag i MBI. Målar i olja. Jag njuter av trädgården som består av äppelträd, bärbuskar, blommor och ett litet trädgårdsland, där jag får nya krafter. 2. Bor i centrum av Kyrkslätt. 3. Jag har suttit i församlingsrådet den senaste perioden. Jag vill arbeta för att församlingen kunde erbjuda gemenskap för vardagsmänniskan och att tröskeln inte får vara för hög att nå kyrkan. Vill arbeta starkt för verksamhet som når barn och unga församlingsmedlemmar; dagklubbs-, eftis- och ungdomsarbete. 4. Kyrkans största utmaning är att nå samhällets allt mer jäktade människor. 23. Maria Isaksson 1 Jag heter Maria Isaksson, är 37 år. Jag arbetar som ambulerande skolhusmor och är utbildad till kock i storhushåll. Är gift och har två söner på 12 och 14 år. Två taxfröknar hör också till familjen. 2. Bor i Stubbhagen i Gesterby. 3. Jag vill vara med och arbeta för en meningsfull verksamhet för barn, ungdomar, barnfamiljer m.fl. 4. Att ha ett brett urval av verksamhet, att det finns någonting för alla och att församlingen marknadsför sig, 24. Sune Jakobsson 1. Sune Mikael Jakobsson. 2. Norra Kyrkslätt, Kylmälä. 3. Att kyrkoskatten hålls på en rimlig nivå. Att begravningsplatserna och även kyrkobyggnaderna hålls i skick. Att svenska församlingen i Kyrkslätt består och utvecklas trots att inflyttningen av finskspråkiga ökar. Så kommer jag också att arbeta för att få sittdynor på åtminstone några bänkar i Kyrkslätts kyrka, så att kyrkbänkarna inte känns så kalla för kyrkobesökarna. 4. Jag kommer att arbeta för mera aktiviteter i Haapajärvi kyrka, t.ex. konserter och vad som är viktigt, konfirmation av ungdomar från norra Kyrkslätt. 25. Inger Kullberg 1. Jag är pensionär efter att ha jobbat som textillärare i olika lågstadieskolor i Kyrkslätt och Sjundeå. Gift med Bo-Eric och mor till två vuxna söner. Nybliven farmor till en liten flicka som bor i Oslo. Jag är mycket intresserad av trädgårsskötsel och naturligtvis handarbete. 2. Jag bor i ett egnahemshus i Häggesböle by. 3. Hela församlingsverksamheten intresserar mig. Vill gärna jobba med att verksamheten på olika områden bibehålls, utvecklas och förnyas i den mån det behövs. Vill jobba för att alla församlingsmedlemmar skall förstå att det är vi som tillsammans utgör församlingen. 4. Jag hoppas att församlingen skall kunna ha tillräckligt med personal och budgetmedel som räcker till verksamheten. När Kyrkdalen och andra bostadsområden byggs ut kommer antagligen antalet medlemmar att öka i vår församling. Jag hoppas att de skall känna sig välkomnade till vår gemenskap. Intäkterna från valinsamlingen "Hunger. Något att bita i?" under församlingsvalet går till Kyrkans Utlandshjälps kampanj för att förbättra matsäkerheten för människor i u-länderna. 8

9 26. Viveca Lahti Presentation: se kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige 27. Raili Leidenius Presentation: se kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige 28. Sheila Liljeberg-Elgert 1. Är gift med Richard, mamma till tre flickor, 12, 14 och snart 16 år. Är fil.mag. och jobbar som informatör i Esbo svenska församling. Är medlem i församlingsrådet och ordf. i informationsdirektionen. 2. Bor i egnahemshus i Gunnarsby. 3. Vill arbeta för församlingen som en levande, öppen gemenskap med fungerande kommunikation, där man upplever andrum i vardagen och känner sig välkommen. Församlingen och kyrkan behöver en synligare profilering för att budskapet ska gå fram församlingens egen webbplats har en stor betydelse och bör utvecklas! 4. En riskfaktor för kyrkan är att många i dag inte har någon levande kontakt med kristen tro och att man i vissa kretsar skrämmer bort sökare genom en dömande attityd och en aggressiv offentlig debatt som inte för det kristna budskapet framåt, utan i stället splittrar kyrkan. De största utmaningarna för vår egen församling och för kyrkan är att hålla liv i verksamheten trots sämre ekonomi, att motverka utskrivningar och hitta verksamhetsformer som fyller nutidsmänniskans behov. 29. Per-Olof Lundberg 1. Jag är pensionerad skolrektor och änkling sedan juli Jag har två söner och fyra barnbarn. Musiken har en stor plats i mitt liv och jag har sjungit i kör alltsedan skoltiden. För tillfället sjunger jag i två körer, varav Mikaelikören är den ena. Är också inbiten stavgångare och skärgårdsvän. 2. Jag bor på Lindalsvägen, alltså nästan i Kyrkslätts centrum. 3. Jag vill arbeta för en glad och livskraftig församling. 4. Att nå ut med det kristna budskapet till dagens stressade människa och få henne att inse att kyrkan kan vara ett av de andrum hon behöver. Detta är enligt min uppfattning en stor utmaning både för den enskilda församlingen och för kyrkan i allmänhet. 30. Ann Lönnberg 1. Ann Lönnberg, 49 år, gift, har tre barn, 17, 23 och 27 år. Har tidigare jobbat med mat och servering. Är sedan sex år egenföretagare och jobbar som utbildad massör. 2. Bor i östra Kyrkslätt i Oitbacka 3. I församlingsrådet vill jag arbeta för att kunna erbjuda församlingsborna samtalsgrupper i t.ex. personlig utveckling, som gör att de kan hantera vardagen bättre. Det är viktigt att ordna program med olika tema som passar olika åldrar. 4. Kyrkans utmaningar är att kunna göra sig intresseväckande och så att folk kan känna att de lär sig något nytt varje gång. OBS! När Du röstar: Gemensamma kyrkofullmäktige kandidatnummer på vitt botten. Församlingsrådet kandidatnummer på orange botten. Om logon "Nu är det vårt val" finns i kandidatrutan är kandidaten under 30 år. 9

10 Kandidater till församlingsrådet 31. Edvin Malmsten årig pensionerad ingenjör (35 år på Ericsson). Familj: fru Mary som är pensionerad från församlingen samt två utflugna söner, Robert som är kock, samt Magnus som är datakonsult på Kyrkostyrelsen. Tills vidare tre underbara barnbarn. 2. Jag bor i ett självbyggt hus i Gesterby, Hästhoven Vill i församlingsrådet arbeta för förnuftig verksamhet: Arbetet med vår vänförsamling i Harju-Risti och mission står mitt hjärta nära. 4. Kyrkan (församlingen) bör attrahera alla kategorier, unga som gamla människor, utan att göra avkall på sina traditioner. Församlingen bör vara en naturlig komponent i människornas vardag. 32. Lisbeth Taubert 1. Jag heter Lisbeth Taubert, har man, fyra vuxna barn och två barnbarn. Är skolhusmor i Bobäcks skola. Medlem i församlingsrådet och en missionskrets. Har varit söndagskollärare och är Martha. 2. Min postadress är Lappböle. 3. För ett fungerande arbete bland barn, ungdomar och vuxna. 4. De största utmaningarna är ekonomin och samarbetet med finska församlingen. 34. Thomas Vasenius 1 2. Hej, jag heter Thomas Vasenius och är 35 år. Till min familj hör min sambo Krista samt våra två barn Henrik 3 år och Hanna 7 månader. Vi bor i Porkala. Till yrket är jag trädgårdsmästare. Som hobby har jag scouting, som jag har hållit på med sedan jag började i lågstadiet. Andra uteaktiviteter som t.ex. fiske hör också till mitt intresse. 3. Inom församlingen har jag varit med i Barn- och ungdomsdirektionen sedan den grundades år 1995 och jag har fungerat som direktionens ordförande sedan Därtill hör jag till den nygrundade direktionen för sammarbete med vår vänförsamling i Estland. I församlingsrådet skulle jag vilja jobba för ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer. 4. Jag tror att de största utmaningarna för vår församling inom de närmaste åren kommer att vara att få pengarna att räcka till. Jag tror inte att verksamhetsmedlen kommer att öka i samma takt som utgifterna stiger och det leder till att vi måste fundera noggrant på vad vi vill använda våra pengar till. 35. Gunilla Wickström-Toukkari Presentation: se kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige. 33. Åsa Taubert 1. Åsa Taubert, studerar kemiteknik. Har fungerat som hjälpledare i många år. Är scout. 2. Postadress Lappböle. 3. Som hjälpledare står ungdomsarbetet mej nära, men det är viktigt med fungerande verksamhet för både unga och gamla

11 Val av medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige i Kyrkslätts kyrkliga samfällighet (vit röstsedel) 2 Bäck Carl-Gustaf Ekonomichef 3 Ehrnsten Viveka Fil.mag 4 Gustafsson Stefan FM, lektor 5 Hedberg Christer Jordbrukare 6 Hellström Gunnel Barnskötare, pensionär 7 Lahti Viveca Biträdande folktingssekreterare 8 Leidenius Raili Socionom, pensionär 9 Lindberg Eva Verksamhetsledare 10 Mervasto Kalevi Försäljningschef 11 Nieminen John Verkställande direktör, företagare 12 Nurmi Gitty Fastighetsmäklare 13 Taubert Håkan Dipl.ekonom 14 Wickström-Toukkari Gunilla Ekon.mag. 15 Wikström Ingegerd Farmaceut Val av medlemmar till församlingsrådet i Kyrkslätts svenska församling (orange röstsedel) 16 Aminoff Ewa Socialarbetare 17 Bonney Annika Merkonom 18 Gustafsson Siv FM, sjukhuskemist 19 Hellström Gunnel Dagvårdare, pensionär 20 Henriksén Henrik Ingenjör, pensionär 21 Hermansson Jonas Studerande 22 Hieta Gun Pensionerad ungdomsarbetsledare, konstnär 23 Isaksson Maria Kock i storhushåll 24 Jakobsson Sune Sjökapten, pensionär 25 Kullberg Inger Textillärare, pensionär 26 Lahti Viveca Biträdande folktingssekreterare 27 Leidenius Raili Socionom, pensionär 28 Liljeberg-Elgert Sheila Fil.mag, informatör 29 Lundberg Per-Olof Pensionerad skolrektor 30 Lönnberg Ann Utbildad massör 31 Malmsten Edvin Ingenjör, pensionär 32 Taubert Lisbeth Skolhusmor 33 Taubert Åsa Studerande 34 Vasenius Thomas Trädgårdsmästare, företagare 35 Wickström-Toukkari Gunilla Ekon.mag. 11

12 Aktuellt i församlingen Kyrkoherdeinstallation söndag kl. 12 i Kyrkslätts kyrka Tandtroll i farten! Tisdag kl. 10 i församlingshemmet i centrum, Karius och Baktus, två tandtroll. Gästspel av Åbo Svenska Teater. Gratis inträde. Församlingen bjuder hemmaföräldrar med barn. Pjäsen räcker ungefär 40 minuter och är riktad till barn i åldern 4 år uppåt, men även mindre kan vara med bara de orkar sitta stilla. Pjäsen innehåller inget skrämmande för barn. Tag gärna eget sittunderlag med! Välkomna! Välkommen på kyrkoherdeinstallation i Kyrkslätts svenska församling i samband med högmässan första söndagen i advent, sö kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Kyrkoherde Lars-Henrik Höglund installeras i sin tjänst av biskop Björn Vikström. Festlunch i församlingshemmet. GUDSTJÄNSTER: Lö Alla Helgons dag. Kl. 12 mässa med parentation i Kyrkslätts kyrka. I parentationen uppläses namnen på de sedan förra Alla Helgons dag bortgångna och vi tänder ett ljus för var och en av dem. Efter mässan är alla hjärtligt välkomna på kyrkkaffe i församlingshemmet. Sö Tvåspråkig gudstjänst kl. 10 i Kyrkslätt kyrka. Församlingsvalet inleds efter avslutad gudstjänst. Röstning kl Kl. 13 Tvåspråkig gudstjänst i Veikkola församlingshem. Röstning kl Kl. 16 Tvåspråkig gudstjänst i Masaby kyrka. Röstning kl Sö Högmässa i Kyrkslätts kyrka kl. 12. Speciellt inbjuds jubilarerna. Efter mässan födelsedagsfest och församlingsträff i församlingshemmet i centrum. Adventsbasar i församlingshemmet i centrum lördag kl Föreningar och privatpersoner säljer hantverk, bakverk, handarbeten m.m. Lotteri. Buffé. Basaren arrangeras som ett samarbete mellan svenska och finska församlingarnas diakoniverksamhet. Måndagsoch tisdagsgruppen gör sin insats för missionen och diakonin. Hjärtligt välkomna! Privatpersoner och föreningar har möjlighet att sälja egna produkter, t.ex. hantverk, bakverk, handarbeten m.m. (ej lopptorgssaker!) Försäljningsbord á 5. Reserveringar; Birgitta Lindell tfn , eller Gunne Pettersson tfn , Arrangör är diakonin i samarbete med finska församlingen.

VINGSLAG 1-2012. Med kärleken som drivfjäder Margareta minns. Pyssligt sportlovsläger på Lyan. Stöd Gemensamt Ansvar! KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING

VINGSLAG 1-2012. Med kärleken som drivfjäder Margareta minns. Pyssligt sportlovsläger på Lyan. Stöd Gemensamt Ansvar! KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING VINGSLAG 1-2012 Stöd Gemensamt Ansvar! Med kärleken som drivfjäder Margareta minns Pyssligt sportlovsläger på Lyan Vår Regina tar farväl Aktuellt under våren och sommaren

Läs mer

domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska

domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkobladet www.domkyrkan.fi nr 2/ 2014 Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkoförsamling s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Engagera dig - rösta i församlingsvalet Domkyrkoförsamlingen

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

S:t Sigfrids 5/10 KUNGÖRELSER. Taxen. Janssons frestelse. Ljusen tänds igen på allhelgona. Mitten 4 5. Läs allt om Församlingsvalet

S:t Sigfrids 5/10 KUNGÖRELSER. Taxen. Janssons frestelse. Ljusen tänds igen på allhelgona. Mitten 4 5. Läs allt om Församlingsvalet 5/10 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Janssons frestelse 7 Läs allt om Församlingsvalet Anekdoterna, intervjuerna, bakgrunden Så röstar kändisarna Var på plats när det händer Mitten 4 5 Ljusen tänds igen på allhelgona

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Utan dig blir jag aldrig jag sid 2

Utan dig blir jag aldrig jag sid 2 Utan dig blir jag aldrig jag sid 2 P2B Torsdag 16.6.2011 nr 24 Lösnummer 1,10 Mao Lindholm Stiftets barnkörer tog ton i Åbo: Barn i Guds tid 14 Åbo gör tvärtom sid 16 Iran Kristna behöver vägvisare sid

Läs mer

Fem kontakter om året kan stoppa flykten

Fem kontakter om året kan stoppa flykten 44 Sid 2 TORSDAG 1 November. Nr 44/2012 Kriminalare för det goda Sidan 2 LEDAREN: Döden har städats bort ur det offentliga rummet. Desto viktigare är därför de människor som vill och vågar följa med till

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Bakom Guds rygg? Eller inför dina ögon? Gemensamt Ansvar 2015 www.sibbosvenskaforsamling.fi 1/2015 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör:

Läs mer

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg!

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg! RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29 rösta i kyrkovalet 20/9 trender på kyrkogården kom och sjung med oss! Var rädd om din sorg! 2 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING RÅDAPORTEN NR 3

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

När ett barn dör Mina armar värkte av saknad sid 10

När ett barn dör Mina armar värkte av saknad sid 10 Det finns en frihet i att ge av sitt överflöd sid 2 P2B Torsdag 18.8.2011 nr 33 Lösnummer 1,10 May Wikström Birthe Wingren Spelar teater och murar kakelugnar sid 3 Alpha är bra men uppföljning behövs sid

Läs mer

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle Nr 1, 2015 Årgång 107 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Calle Kait Gun Anki Madeleine Jenny Dags att välja styrelsekandidater Boktips Syskon emellan Hälsningar från

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14 Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Rätten till ett värdigt liv Adventstjärnorna som lyser i fönstren sprider ljus i

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

Den bedjande piloten 14

Den bedjande piloten 14 De slitna skornas kärlek sid 2 P2B Onsdag 1.6.2011 nr 22 Lösnummer 1,10 Lokal bilaga till Vasa. Johan Sandberg Den bedjande piloten 14 Kapten Stefan Vikström talar med Gud inför varje flygning. Nätkärleken

Läs mer

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 1 En aktiv landsbygdspolitik behövs på alla nivåer! De största globala utmaningarna i den närmaste framtiden handlar om att trygga tillgången på rent vatten, ren

Läs mer

Om vedlider, barndom och självupptäckt. Fadder. s. 5-7. s. 10-11. s. 14-17. Tenala kyrka. i Guds familj. På jakt efter den bibliska familjen.

Om vedlider, barndom och självupptäckt. Fadder. s. 5-7. s. 10-11. s. 14-17. Tenala kyrka. i Guds familj. På jakt efter den bibliska familjen. Mitt i livet Ekenäsnejdens svenska församling Bromarv Ekenäs Snappertuna Tenala 3 nr 2015 Om vedlider, barndom och självupptäckt Läs om: På jakt efter den bibliska familjen s. 5-7 Fadder i Guds familj

Läs mer

Den som byggde ska stå. för notan Kyrkans pengar tryter och gamla kyrkor kostar. Staten borde stå för det kungen byggde, lyder ett initiativ.

Den som byggde ska stå. för notan Kyrkans pengar tryter och gamla kyrkor kostar. Staten borde stå för det kungen byggde, lyder ett initiativ. 13 Sid 2 Ledaren. Ansvaret för kulturarvet knäcker församlingarna. I framtiden blir det allt tyngre för Kyrkan att betala för kyrkan. TORSDAG 29 Mars. Nr 13/2012 Ny struktur skaver på stiftet Sidan 10

Läs mer

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! Verklig skillnad i samhället med diakoni Läs om Svenska kyrkan i utlandet Så kan du hjälpa till i kampanjen! 1 FOTO: SXC.HU EN KYRKA FRI FRÅN POLITISKA AGENDOR DET HÄR ÄR

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Kristna i Pakistan står lägst i rang

Kristna i Pakistan står lägst i rang Israel i stan Sidan 16 23 DENNA VECKA: BILAGA TILL MATTEUS FÖRSAMLING TORSDAG 4 JUNI. NR 23/2015 Församlingen blev skola i ledarskap Sidan 2 Sid 2 LEDAREN: Världen krymper i det nya regeringsprogrammet.

Läs mer

Samhälle och Socialt Utbud

Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2010 December SOS Aktuellt tar adjö för denna gång!

Läs mer

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 gp GULA PRESSEN NUMMER 1 februari 2013 medlemsblad för FDUV och duv-föreningar tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14 Melkers unika diagnos s. 10 BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 innehåll

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap Nummer 1, mars 2009 Föräldraskap Det kom ett brev Hur ska föreningens arbete se ut framöver för att främja deltagande och inflytande för vuxna medlemmar med autism/aspergers syndrom? Riksföreningen Autisms

Läs mer