FRAMÅT BLICKAR. 10 S äkrare. Peabs teknikchef SID 4 PMB. S tærkere asfalt med polymer S ista ordet. i Göteborg. bitumendepåer. S tor miljøgevinst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMÅT BLICKAR. 10 S äkrare. Peabs teknikchef SID 4 PMB. S tærkere asfalt med polymer S ista ordet. i Göteborg. bitumendepåer. S tor miljøgevinst."

Transkript

1 Nummer Peabs teknikchef BLICKAR SID 4 FRAMÅT 6 PMB 8 Projekt i Göteborg limning i mål 10 S äkrare bitumendepåer 12 S tor miljøgevinst S tærkere asfalt med polymer S ista ordet

2 2 Ledare Mer än bara EN VÄG Vissa saker här i tillvaron tar man för givet, som om de vore lika självklara som luften vi andas. Tänk bara på våra vägar. Eller snarare: tänk dig en värld utan vägar. Någon har beskrivit vägsystemet som samhällets blodomlopp. På samma sätt som blodet transporterar syre, näringsämnen och hormoner till muskler, hjärta och övriga organ är våra vägar en garant för att människor och varor snabbt, tryggt och kostnadseffektivt hamnar där de ska. Den som är skeptisk kan vända sig till statistiken. Den visar att 83,5 % av alla persontransporter i Europa är beroende av vägar och att mer än 70 % av alla varutransporter till lands görs på vägarna. Betydelsen av ett väl fungerande vägsystem för samhällets utveckling och välfärd kan inte överskattas. Våra vägar en garant för att människor och varor snabbt, tryggt och kostnadseffektivt hamnar där de ska. Men våra vägar har inte bara en ekonomisk-praktisk betydelse. De ger oss friheten att möta nya miljöer och ta del av unika skönhetsupplevelser. Jag minns till exempel i somras när jag besökte min son som arbetade som bergsguide i Geiranger i Norge. Vilken fantastisk utsikt över bergen vid ankomsten med de vita kryssningsfartygen långt nere i fjorden, och sedan den vindlande Örnesvingen norrut mot Trollstigen vid avfärden. I DET LOKALA MUSEET förklarades hur man förr strödde torkad och finfördelad svart jord på ett upp till 5 meter tjockt snötäcke för att snabbare tina fram vägen på våren. Och hur man dessutom gick man ur huse och skottade bort sista lagret, vilket kunde ta flera veckor, bara för att få kontakt med omvärlden. Då förstår man ännu bättre vägarnas betydelse. Tillbaka till vår egen tid kan vi konstatera, att även om branschens aktörer tillsammans försöker arbeta effektivare och smartare för att få mer väg för pengarna blir det allt svårare att upprätthålla en bra vägstandard. Det är en problematik som förmodligen accentueras senare i vår med tanke på att många sträckor har drabbats extra hårt av vinterns härjningar. Hur det ser ut i detalj är för tidigt att säga, men en inte alltför djärv gissning är att det kommer att krävas omfattande insatser. Låt oss hålla tummarna för att det inte snålas på underhållsbudgetarna de närmaste åren och att kvalitetsfrågorna hamnar högt på agendan. Det är viktigt att huvuddelen av insatserna går till förebyggande långsiktigt underhåll och inte bara till potthålslagning. Vilket för oss tillbaka till utgångspunkten för mitt resonemang. En tydlig trend i dag är att vi ägnar mer tid åt att gå på gym, laga hälsoriktig mat och i övrigt leva ett sunt och förhoppningsvis långt liv. Frågan är då om vi på motsvarande sätt satsar den kraft och de resurser som behövs för att stärka och utveckla vägsystemet? Peter Bäcklund Business Area Director, Bitumen Nordic FOTO: ELIS HOFFMAN Stopp&belägg är ett nyhetsmagasin från Nynas AB Ansvarig utgivare: Peter Bäcklund Redaktör: Linda Rofors, mobil: , e-post: Produktion: Hedengren Media, Art direction: Johan Hemgren Utgiven av: Nynas AB, Box 10700, Stockholm Telefon: Webbadress: Omslagsfoto: K-G Z Fougstedt På omslaget: Vid årsskiftet tog Lars Jansson över som teknikchef på Peab Asfalt. Vill du ändra adress, skicka tidningen till en kollega eller bli struken från vårt register? Skicka i så fall ett meddelande till någon av följande kontaktpersoner: Sverige: Norge: Danmark: B SWE

3 Noterat 3 FOTO: DAAN ROOSEGAARDE DESIGN/HEIJMANS Transportera mer MED FÄRRE BILAR I Trafikverkets kapacitetsutredning slås fast att dagens trafikproblem inte kan lösas genom att bygga nytt. Bäst resultat får man istället genom att göra det befintliga transportsystemet effektivare. Ett exempel är förslaget att Sverige ska följa Finland och höja totalvikten för lastbilar från 60 till 76 ton. Bakom förslaget står bland andra Näringslivets Transportråd och Sveriges Transportindustriförbund. Vad är då fördelarna? Jo, tanken är att mer last per ekipage inte bara ska leda till minskade koldioxidutsläpp, lägre transportkostnader och mindre vägslitage, utan även ökad trafiksäkerhet eftersom det blir färre antal tunga fordon på vägarna. Och nu har man fått svart på vitt att det kan vara rätt väg att gå. Resultaten från forskningsprojektet En Trave Till, där man testat att öka lastvolymen på virkesfordon från 60 till 74 ton på utvalda vägar, bekräftar fördelarna ur såväl kostnads- som miljösynpunkt. Med elektromagnetisk induktion är det möjligt att ladda elbilar samtidigt som de körs i speciella filer. Intelligenta MOTORVÄGAR EN DAG NÄR jag satt i min bil slogs jag av hur vi spenderar miljoner och åter miljoner på våra vägar utan att någon riktigt bryr sig om hur de ser ut eller beter sig. Så säger Daan Roosegaarde, som har designat en helt ny typ av motorväg. I år ska hans koncept möta verkligheten på en provsträcka i Brabant i Nederländerna. På den aktuella sträckan kommer man att använda ett självlysande pulver istället för traditionell vägfärg. Pulvret laddas upp i solsken och lyser sedan tio timmar under natten. I nästa steg appliceras markörer på vägytan, som ser ut som snöflingor. När temperaturen sjunker mot noll börjar snöflingorna lysa och varnar trafikanterna för att vägbanan sannolikt är hal. Det finns även långt gångna planer på att ha ett körfält på vägen som automatiskt laddar upp elbilar. Andra förslag är interaktiva ljus som slås på när fordon passerar samt små vindkraftslampor som installeras längs vägrenen. Daan Roosegaarde fick nyligen ta emot utmärkelsen Best Future Concept Självläkande asfalt Science fiction? Frågan dyker ofrånkomligen upp när man hör talas om självläkande asfalt. Men det är faktiskt en högst realistisk tanke om man får tro KTH:s kompetenscenter Road2Science. Enligt forskarna ska det vara möjligt att dubblera vägarnas livslängd, en besparing på cirka en miljard kronor enbart för det statliga vägnätet. Utgångspunkten är att analysera bindemedlet, eftersom bitumen naturligt har en självläkande effekt. I vilken utsträckning beror på råoljans egenskaper. För att göra de nödvändiga testerna kommer man att arbeta med objekt som har en storlek på nanometer. En nanometer är detsamma som en miljarddels meter (10-9 m). Vi ska fokusera på vad det är i bitumen som gör att den kan laga sig själv, vad som gör att sprickor i vissa vägbanor reparerar sig per automatik medan andra finns kvar. Det är inte bara så att framtida reparationer kan undvikas, med ökad förståelse för bitumen kan vi även ta reda på när reparationer behöver utföras, säger Nicole Kringos, vetenskapligt ansvarig på Road2Science. ILLUSTR ATION: NILS JARLSBO

4 4 Intervju blickpunkten MED FRAMTIDEN I Vid årsskiftet var det vaktombyte på teknikavdelningen hos Peab Asfalt. Stopp&belägg har fått en pratstund med den nya chefen Lars Jansson. I BÖRJAN AV 1990-talet slutförde Lars Jansson sina studier på KTH. Att det skulle bli ett framtida jobb i byggbranschen visste han, däremot var det en tillfällighet att han hamnade på Skanskas asfaltlaboratorium i Farsta. Jag insåg snabbt att det här är en spännande bransch. Det händer alltid nya saker och dessutom är asfalt en komplex produkt, vilket innebär att man aldrig blir riktigt fullärd. Alla kan blanda till en asfaltmassa, men att göra det bra är desto svårare. Så småningom kom Lars Jansson till Peab Asfalt där han de senaste åren varit chef för laboratorierna i mellersta Sverige. Verksamheten har expanderat rejält under den här tiden. När jag började hade vi bara två laboratorier men i dag finns vi på plats över hela landet, från Boden i norr till Helsingborg i söder. Och nu är det alltså dags för nästa steg. Vid årsskiftet tog Lars Jansson över som teknikchef efter Lennart Holmqvist. Mitt huvudansvar blir att se till så att laboratorierna har resurser och kompetens för kvalificerad produktionsprovning och leverantörskontroll. I ansvaret ingår även forskning och utveckling samt att ge support internt, till exempel vid dimensionering för funktionsentreprenader. Trender i tiden enligt Lars Jansson D Ökat miljöfokus D Fler funktionsupphandlingar D Bättre beständighet D Billigare produkter med bättre prestanda D Skärpt konkurrens och ökad internationalisering D Nya aktörer FOTO : K-G Z FOUGSTEDT Trots stora framsteg i arbetet med att kombinera rätt bindemedel och stenmaterial tror Lars Jansson att det alltjämt finns mycket kvar att göra innan den optimala beläggningen har framställts.

5 Noterat 5 Numera finns det gott om high-tech på både laboratorier och asfaltverk DET HÄNDER FÖR närvarande en hel del på teknikområdet. Ett exempel är utvecklingen av polymermodifierade bindemedel och lågtempererad asfalt, ett annat insatserna för att öka andelen återvunnen asfalt. Hittills har vi varit ganska försiktiga med tanke på att kraven från beställarsidan är väldigt tuffa. Men jag tror att vi på sikt kan höja andelen återvunnet vägmaterial utan att beläggningens kvalitet påverkas tack vare framsteg när det gäller såväl tillsatsmedel som bitumenprodukter. En annan trend som Lars Jansson pekar på är fler funktionsentreprenader. Det ställer högre krav på både entreprenörer och leverantörer. Det är ett stort risktagande att ta ansvar för en väg under år, inte minst att avgöra hur stora resurser som ska satsas initialt och hur mycket som ska användas i ett senare skede. Några dramatiska förändringar på teknikområdet räknar Lars Jansson ändå inte med. Det handlar snarare om många små steg mot mer beständiga beläggningar. Och på beställarsidan? Trafikverket och kommunerna måste ha rimliga krav och förväntningar. Det gäller till exempel upphandlingar av bullerreducerande beläggningar där kraven emellanåt är orealistiska. Då är risken stor att entreprenörer avstår från att lämna anbud. Men på det stora hela tycker Lars Jansson att det finns en bra dialog mellan beställare och utförare. Däremot tror jag att vi åter skulle behöva en branschförening för att effektivt kunna fånga upp alla viktiga frågor. Idag är diskussionerna utspridda på ett stort antal mindre grupperingar. ATT LARS JANSSON tar över ansvaret för Peabs teknikavdelning är ett exempel på generationsväxlingen i branschen. Många välkända namn närmar sig pensionsåldern med följd att viktig kompetens försvinner. Men det går inte att föra över den kunskapen enbart via skolbänken utan var och en måste själv uppleva arbetet på plats och bokstavligen känna asfaltlukten. Ett problem i sammanhanget är att bilden av branschen fortfarande är ganska negativ. Peab Asfalt är en av Sveriges största tillverkare och utläggare av asfalt. Många ungdomar tror att det är en tung och smutsig verksamhet. I själva verket har det skett en snabb utveckling på arbetsmiljöområdet och det finns numera gott om hightech på både laboratorier och asfaltverk. Det gäller att visa, till exempel genom praktikplatser, att vi kan erbjuda intressanta och varierande arbetsuppgifter som kräver skickliga och välutbildade medarbetare. Och den sneda könsfördelningen? Det är utan tvekan ett problem, inte minst för att rekryteringsbasen blir mindre än den borde vara. På laboratorierna är läget inte riktigt så illa, men inom produktion och utläggning krävs en förändring så att vi kan locka till oss fler unga kvalificerade kvinnor, avslutar Lars Jansson. FOTO: PEAB NAMN&NYTT DEN 5 FEBRUARI tillträdde Anders Elfner som vice vd i Svevia. Efter civilingenjörsexamen från KTH har han haft en rad ledande befattningar, bland annat som vd för Skanska Sverige AB och vice vd i Peab AB. Svevia har dessutom fått Anders Gustafsson som ny chef för division Beläggning. Han började den 3 mars och var tidigare avdelningschef i NCC Roads. Anders Gustafsson menar att Svevia håller på att utvecklas till ett resultatorienterat, specialiserat och konkurrenskraftigt företag. Utmaningen för att nå ända fram ligger i ledarskapet. Att utveckla våra ledare till duktiga och kreativa affärsmän som har stort fokus på kunden och förstår dennes förväntningar och önskemål är centralt, säger han. Ett av de områden som vi kommer att prioritera under 2013 är samarbetet med Trafikverket när det gäller den fortsatta utvecklingen av gummiasfalt. Andrei Draguli, ny sektionschef för Skanska Sydväst med ansvar för regionens samtliga 11 asfaltverk Samma Nynas-produkter men nya namn Från säsongen 2013 kommer några av Nynas produkter byta namn. Detta för att uppnå större samordning mellan de olika affärsområdena och på så sätt göra det enklare att kommunicera med de kunder som är aktiva på flera marknader. Omställningen innebär följande namnändringar för de polymermodifierade produkter som ryms inom kategorin Extra: Produkt Nypol 40/ Nypol 73 Nypol 45/80-55 Nypol 67 Ny beteckning Nypol 75/ Nypol 105 Nypol 90/ Nypol 120 Nypol 90/ Nypol 129 Nypol 90/ Nypol 123 För mer information, besök I ENLIGHET MED Nynas policy för hälsa, säkerhet och miljö kommer tillverkning och försäljning av bitumenlösningen Nyflow 20 att upphöra från och med Fram till dess tillverkas Nyflow 20 av Auson AB i Kungälv. Beställning och avrop görs dock som tidigare hos Nynas raffinaderi i Göteborg.

6 6 Projekt i väst Första spadtaget ETT VACKERT SNÖLANDSKAP tog emot de gäster som mött upp i Ulricehamn för att delta i den officiella byggstarten av den andra etappen av tre i utbyggnaden av riksväg 40. Det är Veidekke som fått uppdraget att färdigställa den drygt 7 kilometer långa motorvägen mellan Dållebo och Hester, inklusive en 400 meter lång tunnel och sju broar till en kostnad av 540 miljoner kronor. De tre etapperna omfattar totalt 17 kilometer och kommer att öppnas för trafik hösten När denna sträcka är utbyggd är hela vägen mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping mötesfri. Det är goda nyheter för trafiksäkerheten och framkomligheten, påpekade Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström i sitt invigningstal. Håkan Wennerström fick äran att ta första spadtaget när den andra etappen invigdes. FOTO: PATRIK VAN MEER PMB i Göteborg VÄG 155 MELLAN Göteborg och Öckerö har genom åren uppmärksammats för stora brister när det gäller säkerhet och framkomlighet. Trafiken på sträckan är relativt intensiv med upp emot fordon per dygn. Det är bakgrunden till att Svevia de senaste två åren har utfört omfattande arbeten på den del av Torslandavägen som binder samman trafikplatserna Syrhålamotet och Vädermotet. I projektets andra etapp går stafettpinnen över till Peab. I deras uppdrag ingår att bygga ut ett par mindre sträckor från två körfält i varje riktning till tre. Kraven på den nya vägen är mycket stora så vi kommer att använda PMB i både bundet bärlager (AG) och bindlager (ABb). Dessutom ingår en polymermodifierad emulsion i tunnskiktsbeläggningen på toppen, säger Ola Sandahl, avdelningschef Peab Asfalt Region Väst. Det blir närmare bestämt två lager bundet bärlager om vardera 60 mm samt ett 60 mm tjockt bindlager som är väldigt styvt, under microstrain. Slitlagret är 20 mm, totalt alltså 200 mm. Det är ett av Peabs mest rutinerade läggarlag som ska utföra arbetet på väg 155.

7 7 Skanska tar sista etappen VÄG E6 HAR stor betydelse för kommunikationerna i södra och västra Sverige. Problem med både trafiksäkerhet och framkomlighet ligger bakom beslutet att bygga ut hela sträckan genom Bohuslän och därmed få en sammanhängande motorväg från Trelleborg till Oslo. I vår startar arbetet med den sista etappen, en 7,5 kilometer lång sträcka mellan Pålen och Tanumshede. Förutom en 18,5 meter bred motorväg ingår 6 broar, en 250 meter lång tunnel samt en rastplats. Trafiken beräknas kunna släppas på sommaren Prislappen hamnar på drygt 450 miljoner kronor och arbetet utförs av Skanska. På grund av att etappen ligger inom Världsarv Tanum blir det en delvis ny vägsträckning, medan nuvarande E6 görs om till lokalväg. Det är i sådana här utmanande projekt som vi får visa upp vår samlade kompetens. Motorvägsbygget kommer att behöva ta extra mycket hänsyn till kulturarv, djur och natur, vilket kräver att vi mannar upp med experter inom till exempel grundläggning, miljö, broar, entreprenad och tillverkning, säger Christian Werner, regionchef på Skanska. ILLUSTR ATION: NILS JARLSBO Talangjakt i Lund DET VAR GOTT om blivande civilingenjörer på plats när Lunds Tekniska Högskola (LTH) nyligen bjöd in till lunchseminarium. För informationen stod Niclas Krona, Head of Sales South/West på Nynas. Förutom att berätta om de forskningsprojekt som bedrivs på bitumenområdet betonade han mångfalden i asfaltbranschen med avseende på objekt, teknik och produkter. Det var roligt att studenterna ställde både många och bra frågor, säger han. Det visar att det finns ett stort intresse. Därför är det så viktigt med den här typen av möten, som förhoppningsvis kan bidra till att locka nya talanger till vår bransch. Bakom arrangemanget stod bland andra Per Tyllgren med erfarenhet från såväl Skanska och NCC som dåvarande Vägverket. Han har inom ramen för sitt samarbete med Ebrahim Parhamifar på LTH hjälpt till att gradera upp laboratorieresurserna. Det har i sin tur förbättrat studenternas möjligheter att göra examensarbeten. Speciellt roligt är att laboratoriet numera har en Dynamic Shear Rheometer (DSR), påpekar han. Med den kan man göra noggranna analyser av styvhet och viskositet vid olika temperaturer och belastningar samt simulera situationer som en beläggning kan utsättas för. Engagemanget för högskolan bottnar delvis i en oro för att kunskapsnivån om främst bitumen håller på att sjunka. Ett sätt att motverka den trenden är att LTH tillsammans med Nynas arbetar för att introducera studenter till branschen genom att erbjuda exempelvis handledning, studiebesök och praktik, sammanfattar Per Tyllgren. Det är viktigt för Nynas att visa att branschen arbetar med allt från miljö till kvalitet. Vi behöver välutbildade ungdomar som kan lyfta det här arbetet till en ännu högre nivå, som ger mer väg för pengarna. Matz Wiklund, försäljningsdirektör Nynas FOTO: OLE JAIS Beläggningsfakta E6: D Bärlager av asfaltgrus (AG 22 70/100 och AG /220) tjocklek 50 mm alt. 65 mm. D Bindlager av asfaltbetong (ABb 16 alt. 22) tjocklek 60 mm. D Slitlagret en tunnskiktsmassa (TSK) på 20 mm läggs ett år efter att trafiken släppts på. Per Tyllgren lägger ut texten under seminariets avslutande frågestund.

8 8 Forskning & utveckling Projekt limning i mål Triss i test Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har föreslagit tre metoder för att bestämma vidhäftningsförmågan mellan två beläggningslager. Det modifierade Leutnertestet är en enkel laboratoriemetod för skjuvtest. Dragtestet The Pull-Off Test är lämplig för att testa effekten i olika klistermaterial, medan Torque Bond innebär att det maximala vridmomentet testas. FOTO: K-G Z FOUGSTEDT Genom att få fram allmänt accepterade metoder för att mäta vidhäftningen mellan två beläggningslager är det möjligt att avgöra om en limning har utförts på ett tillräckligt bra sätt. VI HAR TIDIGARE i Stopp&belägg (2/2011) berättat om ett SBUF-projekt* under ledning av Bo Sävinger, där syftet bland annat är att utvärdera mätmetoder och utförande vid limning. Första delen genomfördes av Fredrik Elesand, projektingenjör på NCC. I den ingick en genomgång av de analysmetoder som används internationellt för att bestämma vidhäftningen mellan ett nytt och gammal beläggningslager. I den andra delen har Rebecka Magnusson, även hon projektingenjör på NCC, bedömt två av dessa metoder. Arbetet har utförts på NCC:s väglaboratorium i Göteborg, säger hon. Där har vi jämfört skjuvtest och dragtest. Totalt handlar det om drygt 250 asfaltprover, såväl konventionella som polymermodifierade limningar. De flesta provkropparna tillverkades i laboratoriet, men vi har även använt borrkärnor från olika testbeläggningar. *Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond På grund av att det finns många faktorer som kan påverka vidhäftningen mellan beläggningslagren har det genom åren vuxit fram en rad mätmetoder runt om i världen, i vissa fall anpassade till specifika objekt. Därför finns ingen samstämmighet kring vilka metoder som fungerar generellt. Eftersom vi inte har någon allmänt accepterad provmetod i Sverige går det inte heller att göra en objektiv bedömning när det klagas på en limning. Men erfarenheterna från länder som Österrike och Schweiz visar att det är möjligt att lösa problemet, förtydligar Rebecka Magnusson. Vilka resultat har då kommit fram i det aktuella SBUF-projektet? Slutsatsen är att både skjuvtest och dragtest är lämpliga för att bedöma om en limning gjorts på ett bra sätt. Kan vi få en samsyn kring vilken eller vilka mätmetoder som ska användas är det också möjligt att ange en gräns, en lägstanivå, för ett acceptabelt utförande.

9 Miljö 9 Hållbar och energieffektiv PRODUKTION TRÄPELLETS TILLVERKAS AV restprodukter från skogs- och träförädlingsindustrin. Förutom högt energiinnehåll tillför förbränningen av träpellets i princip ingen extra koldioxid till atmosfären. Det ligger med andra ord stora miljövinster i potten. Faktum är att om samtliga asfaltverk i Nordens eldade med träpellets istället för olja skulle koldioxidutsläppen minska motsvarande vad drygt bilar släpper ut per år. Och nu är första steget taget i den riktningen. NCC Roads har utvecklat en teknik som gör det möjligt att använda träpellets i asfaltproduktionen. Till en början testas tekniken på asfaltverket i Eskilstuna, men enligt planerna ska ytterligare verk driftsättas på samma sätt under våren. Lyckas satsningen handlar det om ett viktigt bidrag för att begränsa växthuseffekten. Av de drygt 20 miljoner ton varmasfalt som årligen produceras i Norden står NCC för ungefär en tredjedel. Kan man på sikt helt skifta till den nya tekniken handlar det om en sänkning av utsläppen under tillverkningsprocessen med ton koldioxid per år. Det är naturligtvis en minskad klimatpåverkan som har sporrat oss och som gör att vi nu tar steget och börjar använda förnyelsebart bränsle i asfalttillverkningen. Träpellets är dessutom en närproducerad och förnybar råvara, säger Göran Landgren, affärsområdeschef på NCC Roads. På Asfaltskolans Metoddag redovisade Rebecka Magnusson sina erfarenheter från SBUF-projektet. Nu hoppas hon på en fortsättning för att kunna studera klistereffekten och vad som händer när produkten hanteras före och under beläggningsarbetet. Asfaltverket i Kjula utanför Eskilstuna är först ut med att använda den nya tekniken. DET FINNS PLANER på att limningsprojektet ska drivas vidare, även om den här delen av avslutad. I nästa steg är tanken att titta på olika klisterprodukter och hur de kan förbättras, varefter man i ett tredje och sista steg studerar hur entreprenörerna kan bli bättre på själva utförandet. Projektet är samfinansierat av SBUF, Trafikverket, Nynas och NCC Roads. Så här kommenterar Lars Thunman, Area Manager Nynas, dess betydelse: Vi får många frågor från kunder som upplever att klistring har en för dålig effekt. Projektet kan förhoppningsvis belysa vad som krävs för bättre vidhäftning mellan beläggningslager när det gäller typ av produkt, utförande och hantering. Vi ser främst att de fortsatta studierna visar att mer fokus bör läggas på att ta fram nya emulsionsprodukter som är anpassade för klistring/limning. FOTO: NCC

10 10 FOTO: K-G Z FOUGSTEDT Safety is No Accident Missa inte den uppdaterade versionen av Nynas säkerhetspaket Safety is No Accident. Förutom DVD och affischer ingår handbok och en snabbguide som kan användas under arbetets gång. Ännu säkrare bitumendepåer Fallskydd och flödesmätare är några av årets nyheter för att öka säkerheten på depåernas lastplatser. FÖR NYNAS STÅR säkerheten högst på agendan. Utgångspunkten är att ingen ska skadas i sitt arbete, en målsättning som uppnås genom både förbättringar av arbetsmiljön och ökad medvetenhet. Ett exempel är de ombyggnader som gjorts på bitumendepåerna inför den här säsongen. Det handlar om samtliga Nynas egna depåer i Sverige. Däremot blir ombyggnaden klar först nästa säsong på de hyrda depåerna i Södertälje och Malmö, samt den i Norrköping som vi själva hyr ut, säger Mikael Blank, Operations Manager Bitumen Nordic. Syftet med förändringen är att eliminera risken för fallolyckor. Förutom skyddsräcken kommer chauffören inte längre att stå uppe på tankbilen under lastningen. Vi har flyttat ner dödmansgreppet till plattformen för att det inte ska kunna stänka bitumen på chaufförerna, fortsätter Mikael Blank. Dessutom har vi installerat flödesmätare. Det gör att man inte kan fylla på för mycket eftersom systemet vet vad varje tankbil rymmer. Parallellt med ombyggnaden har det även gjorts en översyn av nödduscharna samt av utsug och ventilation för att minimera riskerna med svavelväte. I nästa steg kommer även säkerheten på emulsionsanläggningarna att ses över. Det här är bara en del i vårt arbete med att uppfylla både lagkraven och rekommendationerna från Eurobitume. Men det är också ett viktigt led i vår strävan att alltid ligga steget före på säkerhetsområdet, avslutar Mikael Blank.

11 Norge 11 Viktig support Uten supporten fra Sverige hadde det vært vanskelig å gi våre norske kunder fullgod teknisk bistand, sier Jon Borge Finset, teknisk sjef i Nynas AS. Tekst og foto: Yngve Jacobsen Laboratoriet i Nynäshamn med sine eksperter på emulsjoner, PMB og vanlig bitumen, skaffer oss analyser og gir bistand i alle bindemiddelrelaterte tekniske spørsmål. Det foregår slik: Kundene sender oss analyseprøver som vi videresender til labben i Nynäshamn. Sammen diskuterer vi valg av løsninger. Problemstillinger som er minst og mest utbredt? Mainstream-produkter er det sjelden spørsmål om. Heller ikke emulsjoner, som har svak utbredelse i Norge. De fleste henvendelser fra kunder gjelder PMB. Hva med premiumprodukter? Ingen leveranser i ordinært salg hittil, bortsett fra den vi hadde til Rudskogen racingbane i 2011 (Nynas Endura F1). Ellers bisto Nynashamn oss med analyser til LTA-prosjektet. Verdien av supporten dere får fra Sverige? Uten den hadde det vært vanskelig å gi våre norske kunder fullgod teknisk bistand. I tilknytning til Nynäshamn-labben står et forskningsteam på fire eksperter til vår disposisjon. Disse befatter seg hovedsakelig med dyptpløyende reologiske spørsmål samt med andre grunnleggende undersøkelser av bitumen, for eksempel når det gelder aldring og vedheft. Utover dette har Nynas et eget utviklingsteam som vi trekker veksler på når det gjelder nye produkter, applikasjoner og lignende. Jon Borge Finset yter teknisk support til sine norske kunder og får bistand fra laboratoriet i Nynäshamn som han har jevnlig kontakt med. Vi har et velutrustet asfalt- og bitumenlaboratorium og gjør all analyse på PMB og emulsjoner, bekrefter Helene Odelius. Som teknisk sjef i Bitumen Nordic har hun jevnlig kontakt med sine norske kolleger, både i vertskaps- og gjesterollen. Vi fra laboratoriet er ofte på bindemiddelseminarer i Norge og har nær dialog med Kjell Arne Juul og Jon Borge Finset. Nylig hadde vi besøk av Lemminkainen og Veidekke. Alltid hyggelig å få besøk fra Norge. Kunder er velkomne til å se på laboratoriet og raffineriet i Nynäshamn. Alltid hyggelig å få besøk fra Norge, sier Helene Odelius, teknisk sjef i Bitumen Nordic. Gode kolleger i bakgrunnen kvalitetsleder David Sjögren (tv) og sjefen for kvalitetskontroll i laboratoriet, Niclas Persson. Stor elg-fare på norske veger I NORGE LEVER og blomstrer Skogens konge i et antall av dyr mange i nærvær av tettbygde strøk og langs vegene våre. Det som i første rekke bidrar til å holde bestanden i sjakk er elgjakta med felte dyr årlig. Utenom planmessige tiltak blir 650 elg overkjørt og drept av toget mens vegtrafikken tar livet av elg i gjennomsnitt per år. Elg mot bil forårsaker ofte store materielle skader og i verste fall tap av menneskeliv. Denne vinteren har uvanlig mye elg vært å se nær bebyggelse og langs vegene uten at forskerne har kunnet gi en naturlig forklaring på fenomenet. Fylkene med flest elg-påkjørsler er Nord-Trøndelag, Nordland og Hedmark. Myndighetene har så smått begynt å ta grep i denne forbindelse. Således er Statens vegvesen i ferd med å gjennomføre en rekke tiltak for å redusere antall elg-påkjørsler på veg. Ved bygging av nye 4-feltsveger settes det nå som hovedregel opp viltgjerder for å hindre at dyrene trekker ut i vegbanen. Dette suppleres med over og underganger for viltet. Andre tiltak er skogrydding langs veg for at bilfører lettere skal kunne observere elgen. Ellers blir bilistene anmodet om å kjøre forsiktig langs strekninger merket med elg-fare. Gjennomsnittlig elg blir påkjørt og drept på norske veger hvert år.

12 12 Norge STOR MILJØGEVINST MED LAVERE TEMPERATUR Jo mindre stein, desto mindre støy, fastslo Ingunn Milford. I tidens ånd sto miljøspørsmål i fokus da Norsk Asfaltforening inviterte til årets utgave av Asfaltdagen. Den store nyheten var at Statens vegvesen vil belønne bruk av LTA i 2013-kontraktene. Dette ble godt mottatt av tilhørerne. Endelig skjer det noe, var en av reaksjonene. Tekst og foto: Yngve Jacobsen Asfaltforeningens nye styre har virkelig fått dreis på virksomheten etter problemene for en tid tilbake da det kom et ras av utmeldinger. Særlig stor var flukten av firmamedlemmer. Var Norsk Asfaltforening liv laga? I dag har foreningen gjenerobret sin status og har 72 firmamedlemmer, 273 personlige medlemmer og 49 seniorer i stallen dermed er svaret er gitt. I velkomsttalen tok asfaltforeningens leder Kjell Arne Juul (Nynas AS) et oppgjør med svertekampanjen som har vederfartes bransjen i den senere tid. Bransjen har jobbet mye med etikk. Jeg har lyst til å si til Per Sandberg i Fremskrittspartiet som karakteriserte oss som verstingbransje og mafiabransje : Det er lov å bruke hue, ikke bare kjeften. Asfalten er ikke så svart som enkelte vil ha det til, sa Juul med et glimt i øyet og fikk gehør i forsamlingen. MILJØRELATERTE temaer gjennomsyret årets program. Roald Aabøe (Vegdirektoratet) turnerte åpningsforedraget Klima og transport et etatsprosjekt som ble gjennomført i tidsrommet Hans framtidsvarsel lyder velkjent: Mer intens og hyppig forekommende nedbør de fleste steder. Veger og bruer må derfor bygges med tilstrekkelig flomhøyde og vegvedlikeholdet må være klimatilpasset. Prosjektet til 20 millioner NOK hadde som mål å forbedre prosjektering og planlegging som svar på endret klima. Ingunn Milford (Vegdirektoratet) framla resultater fra etatsprosjektet Miljøvennlige vegdekker ( ) og formidlet status for det nordiske FOU-prosjektet NorTyre ( ). Målet med sistnevnte er å finne ut hvilke kombinasjoner av bildekk og vegdekker som gir lavest støynivå. Når det gjelder støy i vegdekker er hovedkonklusjonen: Jo mindre stein desto mindre støy. Mer konkret: Det er 3 db forskjell på 6 mm og 16 mm stein (+ 3db=dobling av trafikkstøy). Milford kom inn på dilemmaet ved støysvake dekker: De er rimeligere å legge, men har kortere levetid enn ordinære asfaltdekker som støyer mer.

13 Norge 13 LAVTEMPERATURTEKNOLOGI var konferansens hovedtema som ble flersidig belyst av eksperter. Først ut i denne bolken var Øyvind Moen (Veidekke Industri AS). Den administrerende direktøren (intervjuet i forrige S&b) insisterte på å lykkes med LTA gjennom samarbeid med dem som har kompetansen. LTA løser ikke alle kvalitetsutfordringer, det vil fortsatt bli avvik, sa Moen og appellerte til nøktern tro på dette nye. Veidekke, med ambisjoner om å være kunnskapsledende innen asfalt, har fire nye fabrikker for LTA-produksjon klare i Så, hva med de miljømessige sidene ved bruk av LTA? Raymond Olsen (Statens arbeidsmiljøinstitutt/stami) framla miljøresultater fra det landsomfattende forsøksprosjektet LTA Her ble varm referanseasfalt (gj. snittstemp.161 gr.c) og LTA-strekninger (gj.snittstemp. 119 gr.c) lagt samtidig og diverse målinger foretatt. Resultatene burde ikke skremme noen fra å ta i bruk LTA: Utslipp av røyk og damp reduseres betraktelig (reduksjon i snitt 67 %). Liten minus for mekanisk belastning som øker noe fra varm til LTA (økning i snitt 12,5 %). Dette ifølge Olsen som henviste til fullstendig miljørapport på instituttets hjemmesider (www. stami.no). Men, hvordan stiller Statens vegvesen seg til LTA i kontraktene? Torbjørn Jørgensen (Vegdirektoratet) la fram tekniske resultater fra LTA 2011 som involverte 11 forsøk og 6 ulike teknikker. Det ble godkjent karakter for de fleste egenskapene (vedheft, vannfølsomhet, jevnhet) og en liten minus for spor (litt mer spor enn referanseasfalt). Kort sagt kvalitet like god som varm asfalt. Gjennom prosjektet Varige veger vil Vegvesenet foreta oppfølging og befaring av LTA-strekningene i tidsrommet , kunne senioringeniøren fortelle. Asfalten Norsk Asfaltforening øker medlemstallet og hadde storinnrykk på Asfaltdagen i år. er ikke så svart som enkelte vil ha det til. Jørgensen presiserte at Vegvesenet betrakter LTA som produksjonsmåte, ikke som egen massetype. Når det gjelder 2013-sesongen åpner vi for at entreprenør kan foreslå LTA for Ska og Ab-dekketyper og egnede strekninger. Vi godtar ikke tilsetningsstoffer, kun skummingsteknikker kan aksepteres. Minimumstemperatur skal angis på resept og deklareres. LTA må være minst 25 grader kaldere enn ordinær produksjon. Vegvesenet vil belønne LTA-teknikker i 2013-kontraktene i form av en bonusordning, var Torbjørn Jørgensens glad-nyhet til innovasjonslystne entreprenører på Asfaltdagen som gikk av stabelen på fast sted i Oslo tidligere i år. Norsk Asfaltforening inviterer til Asfaltdagen 24. januar 2013 Blomster til Vibeke VANLIGVIS DELES PRISEN Årets asfaltjobb ut på Asfaltdagen. Men i år uteble denne tradisjonen. Kjell Arne Juul bekjentgjorde at styret i Norsk Asfaltforening besluttet ikke å dele ut prisen for 2012 på grunn av for få påmeldte kandidater. Juryen tviler ikke på kvalifikasjonene til de påmeldte, men vi ønsker et bredere utvalg. Så skjerp dere. Vi deler i stedet ut blomsterbukett til Vibeke Taranger for lang og tro tjeneste som arrangør av Asfaltdagen. Samme produkter, men nye navn Fra og med sesongen 2013 vil en del produkter få nye navn. Hensikten er å få større harmonisering mellom de ulike forretningsområdene i Nynas og på den måten gjøre det enklere å kommunisere med kunder som er aktive i flere markeder. Omstillingen innebærer følgende navneendringer for de polymermodifiserte produktene i kategorien Ekstra: Produkt Ny betegnelse Nypol 40/ Nypol 73 Nypol 65/ Nypol 86 Nypol 65/ Nypol 82 Nypol 90/ Nypol 123 For mer informasjon besøk

14 14 Danmark FOTO: SCANIA Forbud mod overhaling PÅ FEM SÆRLIGT belastede danske motorvejsstrækninger, er det ikke længere tilladt for lastbiler at overhale i myldretiden. Transportminister Henrik Dam Kristensen gjorde per 1. december 2012 et forsøg med overhalingsforbud permanent. Forbuddet beskytter bilister mod at hænge fast i køer bag langsomt overhalende lastbiler. Målinger fra Vejdirektoratet har vist, at forbuddet overholdes ganske godt. En måling blandt trafikanter sidste år viste, at 93 procent gik ind for forbuddet. Dette gjaldt 81 procent af lastbilchaufførerne. Arbejdsløshed i dansk vejsektor Tekst: Mette Bender Både stat og kommune har smækket pengekasserne i og lader veje være veje. Resultatet er et misligholdt vejnet og faldende beskæftigelse i vejsektoren. FOTO: STIG FUNCH ALFASTSEN DEN DANSKE VEJSEKTOR har det skidt. Investeringerne falder, og vejnettet vedligeholdes og udvides derfor kun i begrænset omfang. Samtidig falder beskæftigelsen i asfaltbranchen, viser en undersøgelse, som den danske brancheforening Asfaltindustrien sidste efterår gennemførte i samarbejde med blandt andre interesseforeningen Dansk Vejforening. Nynas Danmark var blandt sponsorerne. Vi kan i værste fald risikere et fald i beskæftigelsen på op til personer i år, konkluderer Anders Hundahl fra Asfaltindustrien ud fra undersøgelsens nedslående resultater. DE FALDENDE INVESTERINGER i danske veje er særlig udpræget på det offentlige område. Både stat og kommune sparer, og bevillingerne forventes af falde med mellem 10 og 20 procent i I den danske finanslov for 2013 er vejområdet nærmest sat på pause, mener Søren Bülow fra Dansk Vejforening. Køgebugt Motorvejen på Sjælland er blandt de strækninger, der er ramt af manglende investeringer. Planlagte udvidelser stoppede sidste år med flaskehalsproblemer her omkring Greve som følge. Jeg ser ingen initiativer i form af konkrete anlægsinvesteringer. Her er ingen visioner for fremtidens veje. Senest har regeringen først i marts valgt at investere 27.5 milliarder i togdriften, mens vejnettet igen overses. Man kunne have håbet, at regeringen ville have benyttet lejligheden til at rette lidt op på situationen. siger Søren Bülow. SAMTIDIG HAR DE danske kommuner beskåret deres vejbudgetter for Det samlede fald beløber sig i en analyse gennemført af Dansk Vejforening og FDM til mellem 6 og 8 procent. Her er årsagen blandt andet det kommunale anlægsloft, som den danske regering har aftalt med kommunerne. Den manglende investeringslyst hos stat og kommune er ikke alene skidt for beskæftigelsen på kort sigt. Den vil på længere sigt virke som en bremse på dansk økonomi, fordi de nye veje kommer til at mangle den dag, hvor de økonomiske konjunkturer vender, siger Søren Bülow.

15 Danmark 15 STÆRKERE ASFALT Mere fleksibel og holdbar asfalt. Det opnås ved at blande polymer i bitumen. Tekst: Mette Bender POLYMER i bindemidlet gør asfalten mere fleksibel og holdbar. Med polymermodificeret bitumen modstår asfalten langt bedre store belastninger fra busser og lastbiler samtidig med, at den forbliver smidig og stærk i både hedebølge og frost. Derfor er denne særlige form for varmblandet asfalt hyppigt anvendt i blandt andet Sverige, Norge og Tyskland. Metoden er også velkendt herhjemme til store anlæg og i stærkt trafikerede by- og industriområder. I Danmark bruges ofte en forholdsvis simpel udgave, der kaldes in-situ modificering. Denne metode er en slags genvej, som er lettere og i første omgang billigere. Polymeren tilsættes direkte i blanderen på asfaltværket, samtidig med at de øvrige råvarer blandes. Derfor skal den modificerede bitumen hverken bestilles særskilt, lagres eller transporteres, siger teknisk chef Poul Henning Jensen fra asfaltproducenten Pankas. Han anbefaler danske entreprenører og bygherrer at være opmærksomme den form for polymermodificeret bitumen, der kaldes forudfremstillet PMB. Denne version er lidt dyrere og kvalitetsmæssigt bedre. Her blandes polymer og bitumen i en separat proces og anvendes derpå som råvare på asfaltværket. Pankas producerer og anvender både den simplere og den forudfremstillede version. Den forudfremstillede er produceret under optimale og kontrollerede forhold på et specialdesignet produktionsanlæg. Det sker ved den helt rette temperatur, med så stærke blandingskræfter og i så lang tid, at vi er sikre på, at polymeren er fuldstændig og ensartet blandet op i bitumenen, forklarer Poul Henning Jensen. Hver blanding gennemgår fuld kvalitetskontrol. Der er dermed garanti for, at man som kunde får præcis det produkt, som man har bestilt. Den simplere version blandes på meget kort tid i forbindelse med blanding af den varme asfalt, og dette umuliggør kvalitetskontrol, siger han. Denne version sparer udgifter til lager og transport og er dermed billigere. Men i sidste ende får man som bygherre mere kvalitet og større holdbarhed med forudfremstillet PMB, som derfor i mange tilfælde er den bedste løsning, siger Poul Henning Jensen. Poul Henning Jensen ANDERS KARGO er direktør for Nynas Danmark, der leverer bitumen til blandt andet Pankas. Han bekræfter, at polymer forbedrer bitumens naturlige egenskaber. Polymermodificering af bitumen gør asfalten ekstra stærk og smidig, så den ikke deformerer om sommeren og revner om vinteren. Vi anbefaler produktet til områder, der er udsat for tung trafik, siger han. På grund af den lange holdbarhed er PMB i sidste ende ofte billigere end almindelig bitumen, påpeger han. Ser vi på de årlige omkostninger, er denne form for bitumen ofte væsentligt mere rentabel for bygherren. Samtidig kan PMB anses for at være mere grøn og klimavenlig, idet det sjældnere er nødvendigt at reparere eller udskifte belægningen, siger Anders Kargo. Vidste du at I Danmark findes km statslige veje og km kommunale veje. Samme produkter nye navne Fra sæsonen 2013 skifter en del af vores produkter navn. Det gør de, for at vi kan sikre en bedre koordinering mellem Nynas forskellige forretningsområder og dermed gøre det enklere at kommunikere med de kunder, der er aktive på flere markeder. I Danmark får følgende produkter nyt navn: Produkt Ny betegnelse Nypol 40/ Nypol 73 Nypol 45/80-55 Nypol 67 Få mere information på FOTO: STIG FUNCH ALFASTSEN

16 Marknadstidning B Sista ordet med Genom ett nära samarbete mellan beställare och entreprenör uppnås bästa tänkbara resultat till så låg kostnad som möjligt. Det är utgångspunkten för partnering. Höga kostnader, dålig lönsamhet och bristande flexibilitet är problem som förknippas med bygg- och anläggningsbranschen. En bov i dramat anses vara upphandlingsförfarandet. Det finns ofta brister i förfrågningsunderlaget. Ibland anges för låg volym, till exempel att det ingår 15 kilometer räcken fast det egentligen är det dubbla, medan det i andra fall är tvärtom. Den typen av osäkerhet driver fram en taktisk prissättning som ofta leder till dyra tilläggsarbeten, säger Hawzheen Karim, verksamhetsutvecklare hos Svevia. Det man förlorar på gungorna tar man alltså igen på karusellerna för att pressa priset och vinna upphandlingen. Resultat blir i själva verket högre kostnader, sämre kvalitet och svag teknikutveckling. Den lösning som Hawzheen Karim förordar kallas partnering eller samverkansentreprenad. Det är en metod för att strukturera och förenkla den dagliga driften genom öppenhet, gemensamma mål och kommunikation. På så sätt kan parterna tillsammans utvärdera risker och möjligheter samt kontinuerligt följa upp hur arbetet fortlöper. Upplägget täpper i sin tur till spekulationsutrymmet i anbudsfasen. Öppenheten gör också att man vågar lyfta fram andra konkurrensmedel än priset. Svevia har på uppdrag av Trafikverket utvärderat några driftområden där man arbetat med utökad samverkan. Resultatet visar att kostnaden är lägre än för driftområden med konventionell utförandeentreprenad. Dessutom är vägstandarden generellt högre samtidigt som utvecklingsarbetet stimuleras. Erfarenheterna från andra områden talar samma språk. I fastighetsbranschen har man sett att en övergång till partnering sänker byggkostnaderna med 20 % på bara några år. FOTO: ÅSA DAHLGREN DET HÄVDAS IBLAND att partnering inte är förenligt med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Orsaken sägs vara att det inte är tillåtet att förändra villkoren efter att kontraktet är signerat. Det stämmer inte, påpekar Hawzheen Karim. Anges det från början att projektet ska drivas med utökad samverkan kan man göra vissa avvikelser under arbetets gång. I Svevias upphandlingsmodell för samverkanskontrakt ingår att beställare och entreprenör delar på vinsten om man lyckas pressa priset, och vice versa. Det är ett bra incitament för ökat samarbete. Viktigt är också att entreprenören får ersättning för den verkliga kostnaden och slipper spekulera i anbudsfasen. Vad krävs då för att lyckas? Nyckeln till framgång är öppenhet och kommunikation och att parterna accepterar det delade ansvaret. På så sätt undviks dyra ändrings- och tilläggsarbeten, kvaliteten höjs och kunskapsöverföringen förbättras. Den största vinnaren är ändå i sista hand skattebetalarna, som får mer väg för pengarna. Men även Trafikverket blir en vinnare. Med en renodlad beställarroll är det här ett utmärkt sätt för väghållaren att följa utvecklingen av såväl produktionskapaciteter som verkliga produktionskostnader, avslutar Hawzheen Karim.

Leveransguide 2011. L everansguide 2011 1

Leveransguide 2011. L everansguide 2011 1 Leveransguide 2011 L everansguide 2011 1 Innehåll Förord 4 Leveransplatser Bitumendepåer 6 Emulsionsfabriker 7 Produktutbud Penetrations- och viskositetsbitumen, 8 9 Emulsioner, bitumenlösningar 10 11

Läs mer

Leveransguiden 2014 1

Leveransguiden 2014 1 Leveransguiden 2014 1 Innehåll Förord 4 PRODUKTER Performance Programme och PMB 6 7 Penetrations- och viskositetsbitumen 8 9 Emulsioner 10 11 LEVERANSPLATSER Bitumendepåer 12 Emulsionsfabriker 13 Säkerhet

Läs mer

Leveransguiden 2015 1

Leveransguiden 2015 1 Leveransguiden 2015 1 Innehåll Förord 4 PRODUKTER Performance Programme och PMB 6 7 Penetrations- och viskositetsbitumen 8 9 Emulsioner 10 11 LEVERANSPLATSER Bitumendepåer 12 Emulsionsfabriker 13 Säkerhet

Läs mer

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfalt är inte grön utan svart Den svarta färgen kommer från bitumen, den oljeprodukt som

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Funktionsupphandlingar i kommuner

Funktionsupphandlingar i kommuner Funktionsupphandlingar i kommuner 1 NVF utskott 33, asfaltbeläggningar, initierade 1996 projektet Upphandling av funktionella egenskaper inom beläggningsområdet - underlag för kommunala beställare. Arbetet

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt Vi utför provsträckor med gummiasfalt Längre livslängd och mindre buller Vägverket vill göra det möjligt att få fram ännu bättre asfalt att använda på våra vägar. Därför inleder vi nu ett projekt där vi

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Malmö valde tunnskikt

Malmö valde tunnskikt Nr 2 2011 Malmö valde tunnskikt Vi har använt ett mycket flexibelt bindemedel med polymermodifiering i både bindlager och slitlager. Lars-Bertil Olsson, Skanska Remixing är resurssnålt, kostnadseffektivt

Läs mer

Metoddagen 11 februari, 2010

Metoddagen 11 februari, 2010 Metoddagen 11 februari, 2010 Ändringar i VVTBT Bitumenbundna lager 2009,rev1 Pereric Westergren, VGtav Större förändringar Samtliga kalkylvärden är flyttade från VVTBT till Vägverkets Regler för reglering

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Sveriges största funktionsentreprenad

Sveriges största funktionsentreprenad Nr 2 2010 Sveriges största funktionsentreprenad Med vår remixerenhet uppnås en miljövinst genom att vi fräser och återanvänder mycket av den gamla asfalten samtidigt som behovet av transporter minskar.

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

ny sträckning Räta linjen får hållbart broprojekt Underhållsbudget Genbrug af asfalt vokser Sista ordet 2015 Nyvinninger med Varige Veger

ny sträckning Räta linjen får hållbart broprojekt Underhållsbudget Genbrug af asfalt vokser Sista ordet 2015 Nyvinninger med Varige Veger Nummer 3 2014 Räta linjen får ny sträckning 4 Ett 7 Mot hållbart broprojekt bättre ytbehandlingar 8 Underhållsbudget 12 2015 Nyvinninger med Varige Veger 15 16 Genbrug af asfalt vokser Sista ordet 2 Ledare

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister.

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister. Klistring, Skarvar Varför skall man klistra? Yta till bild på startsidan Vidhäftning till underliggande beläggning samverkande konstruktion Vidhäftning för att kunna packa massan Membran för att täta mellan

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Presentation Kenneth Lind. Disposition

Presentation Kenneth Lind. Disposition Trafikverkets regelverk Presentation Kenneth Lind Kenneth Lind Investering Avdelning Teknik och miljö Enhet Vägteknik Metoddagen Solna 2013 02 07 2 2013-02-07 Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö/

Läs mer

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite NVF/Finska avdelningen Utskott 33 - asfaltbeläggningar FÖRBUNDSUTSKOTTSMÖTET 17. JUNI 22 PÅ NÅDENDAL SPA Jari Pihlajamäki Den eviga asfaltbeläggningen mot utmattningen? - erfarenheter från testsektioner

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Tema Utveckling & Innovation. Nyheter för beläggningsbranschen

Tema Utveckling & Innovation. Nyheter för beläggningsbranschen Nr 3 2011 Tema Utveckling & Innovation Långsiktigt handlar det om att branschen måste hitta energisnåla lösningar för att klara framtidens klimatutmaningar. Torbjörn Jacobson, Trafikverket Foto: Marcus

Läs mer

NVF, beläggningar. Memo. Plats : Veiteknisk Institutt, Fjordveien 3 på Høvik, Oslo. Tid: Tisdagen den 29.1.2013, 09.00 14.00

NVF, beläggningar. Memo. Plats : Veiteknisk Institutt, Fjordveien 3 på Høvik, Oslo. Tid: Tisdagen den 29.1.2013, 09.00 14.00 NVF, beläggningar Memo Plats : Veiteknisk Institutt, Fjordveien 3 på Høvik, Oslo Tid: Tisdagen den 29.1.2013, 09.00 14.00 På plats: Lars Forstén, ordförande, Lemminkäinen Infra Oy, Fi Juha Äijö, sekreterare,

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Nummer 2 2013. by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene.

Nummer 2 2013. by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene. Nummer 2 2013 ESSINGeledEN by NIGHT 4 Internationellt 8 Svart kunskapsutbyte på vitt om PMB 10 Ökat samarbete 12 lite penger å tjene 14 16 Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet 2 Ledare Långsiktighet

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier.

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. SÄNKTA SKATTEKOSTNADER MED PELLETS! Sedan flera år tillbaka har industrin och många företag åtnjutit en nedsatt skattesats på koldioxid

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen är att delar av gällande detaljplaner

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Møt sommeren med stil!

Møt sommeren med stil! Møt sommeren med stil! PREMIER verdt opptil RIG 8000,- A! PREMIER verdt opptil REKrutteringskampanje P7-8 (25 april - 5 juni, ) Produktpakke for bare kr 85,-! 1 85,- start i katalog 7 ELLER 8 verdi 757,-

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Samiska traditioners roll i svensk rätt

Samiska traditioners roll i svensk rätt Samiska traditioners roll i svensk rätt Universitetslektor dr. juris Eivind Torp Nord-Nordiskt Juristmöte, Kautokeino 2009-06-15 Jag skall: 1. Kort redovisa Höyesteretts inställning vad gäller betydelsen

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Casper Jul Nielsen Systemansvarig

Casper Jul Nielsen Systemansvarig TÖF 2015-10-01 Casper Jul Nielsen Systemansvarig Oversigt - Hvem er Samres - Hvad sker der udenfor Danmark - Sammenhängende trafik, et eksempel fra Dalarna - Opläg til diskussion Vår affärsidé Att leverera

Läs mer

The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel

The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel Fredrik Green Country Manager Norway Det här är Klarna Group Grundat 2005 med fokus på att förenkla handeln online Ledande aktör i Europa inom

Läs mer

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, www.sjomannskirken.no/dubai eller www.svenskakyrkan.se/dubai Fredag: den Stora Dag för dag i Dubai Söndag

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Kostnadseffektiva samt

Kostnadseffektiva samt Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMAavstängningar vid fasta vägarbeten. TMA-fordon med trafikledningsbudskap. Andreas Bäckström Verksamhetutvecklare, Svevia AB Exportgatan 81 SE-422 46 Hisings

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs. Beslutsfattande Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.se Det er et pussig fenomen detta med att ta bestemmelser. I det

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0 2013-12-13 Samordnad Varudistribution 2.0 Totalt: 60 000 inv Leveransadresser: ca 100st Historiskt sett har vi upphandlat livsmedel sedan 1996. Önskemål Minska antalet transporter av livsmedel Mer närproducerat

Läs mer

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse 01.06.2015 Hur Sveriges regioner i samverkan med lärosätena och näringslivet kan skapa position, attraktivitet och attraherar talanger ett urval av studier från DAMVAD 6 perspektiv på samverkan och mätning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Nya metoder och hjälpmedel för kvalitetsuppföljning

Nya metoder och hjälpmedel för kvalitetsuppföljning 2010-01-21 Asfaltdagen, Oslo 2010 1 Nya metoder och hjälpmedel för kvalitetsuppföljning Aktuellt om beläggningar Miljöfrågor Provning och kontroll av beläggningar Fältmätningar Hur ska vi kontrollera insatsmaterial,

Läs mer

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp?

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Erfaringer fra undervisning i Second Life Demonstrasjon av Virtuelt Campus Høgskolen i Molde Högskolan i Kalmar Bjørn Jæger bjorn.jager@himolde.no www.himolde.no

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Totalentreprenader med funktionskrav stimulerar utveckling, nytänkande och långsiktighet, vilket även kan leda till lägre kostnader.

Totalentreprenader med funktionskrav stimulerar utveckling, nytänkande och långsiktighet, vilket även kan leda till lägre kostnader. Nr 1 2011 Totalentreprenader med funktionskrav stimulerar utveckling, nytänkande och långsiktighet, vilket även kan leda till lägre kostnader. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Foto: Sandra

Läs mer

Varför PMB? Michael Langfjell Asfaltdagen 2014. Agenda. Polymerer, viktiga år (kort historik). Hur började det hela?

Varför PMB? Michael Langfjell Asfaltdagen 2014. Agenda. Polymerer, viktiga år (kort historik). Hur började det hela? Agenda Kort presentation om hur det hela började. Varför PMB? Kort förklaring av vad Polymerer/PMB är. Skillnad? Varför PMB. E6 Bohuslän Föreläsare: Michael Langfjell Hur började det hela? Peab Asfalts

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer