EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont."

Transkript

1 EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId

2 Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders Göth Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag. 2 kor. 6:2 mars månad vilket hoppingivande ord. Vi går in i fastetiden, och åtminstone här i södra Sverige börjar vi kunna ana våren. Vintergäck och snödroppar breder ut sig i stora mattor i stadens parker och häckhortensians knoppar är sprängfyllda. Nu är verkligen den välbehagliga tiden! att Vara på Väg men ännu inte vara framme, det är också vår situation i livet. Alldeles oavsett om vi tror eller inte, om vi kallar oss kristna eller agnostiker, så kallar Gud på oss genom hela livet. Han har fantasi och använder de mest märkliga kanaler för att påkalla vår uppmärksamhet och dra oss närmare honom. Det är vår bestämmelse: hela tiden närmare Jesus. Där får vi upptäcka: nu är den välbehagliga tiden! Tag vara på den, innan det är för sent. nära jesus väcks också vår längtan efter att få vara ett verktyg i det stora missionsprojektet. Fredrik Smetana, ELMs nye missionssekreterare, säger att: mission handlar inte om att skärpa sig eller ta sig i kragen, utan om att vända tillbaka till kärleken och förlåtelsen, att leva nära korset så till den grad att man märker att det faktiskt driver en ut. Människor går i dag med en obestämd längtan den längtan är en förberedelse för Det Goda Budskapet. Nu är den välbehagliga tiden! Vi har som kristna något att komma med som man inte kan finna någon annanstans. Det är förlåtelsen i Jesus. Läs gärna artikeln om kulturkampen en förhoppning bär vi: att fler kristna skulle engagera sig i skrivande, regisserande, musicerande m.m. Nu är den välbehagliga tiden! Vi går in i Fastan, den tid då vi särskilt får fokusera på kristendomens kärnfrågor. Hela perioden är en enda kallelse: Kom närmare! Kom och se! 3 Med hjärta för goda möten LInnea ÅSTröm ett samtal med elms nye missionssekreterare fredrik Smetana. 6 Ord till liv Lurad! JoaCHIm Borg 8 Befriande förkunnelse HenrIk HØJLund när predikan både avslöjar och visar på förlåtelsen i Jesus har det handlat om lag och evangelium. en rätt förkunnelse av dem båda är befriande. 10 Rakt på sak Konsten att bedöma rätt JakoB BIrgerSSon att tillvaron aldrig är helt svart eller vit utan har många nyanser borde få oss att tänka likadant om det vi möter i nyhetsrapporteringen. 11 Kultur på gott och ont PonTuS JoHanSSon Vi får både bidra till kulturens olika uttryck och fascineras av skönhet och dramaturgi men även ställa kritiska frågor. 14 Besvärliga känslor Likgiltighet LarS Åke nilsson när tron nytänds kan likgiltighet vändas till engagemang. 15 Kort & Gott Hur möter vi främlingen? markus HeCTor 16 San Antonio, en församling med uppdrag STeffen BaagØ madsen en församling i Peru får fungera som inspiration till de föreningar och sammanhang där man är nära att ge upp. det märkliga med gud är att han använder det svaga. 18 Den osmidige Jesus Vill Gud spy ut oss? markus HeCTor Vi är ofta försiktiga i våra ord om vi någon gång kritiserar någon. gud väjer inte utan talar klarspråk, ibland chockerande uppriktigt. 20 ELUnytt ELM barn & familj 21 Kort & Gott På tråden med Tomas och Saara Bengtsson 22 ELMnytt & info 23 Annonser och adresser 24 Att vara barn Hanna PeTerSSon TILL LIV

3 samtal Med hjärta för goda möten foto: Kristina Olson Han har studerat både teologi och diakoni i Norge, varit ute i missionsteam och under visat på bibelskola. Nu har Fredrik Smetana flyttat hem till Sverige igen med en längtan efter att få inspirera andra till mission. Vi får träffa en medarbetare med stor kunskap, men ödmjuk och varsam framtoning. En kall januaridag har jag stämt möte med Fredrik Smetana, ELMs nye missionssekreterare, men också ungdomsledare i ELM Nord och skolpastor på deltid på Vännäs gymnasieskola. När han kommer in i värmen några minuter efter avtalad tid går det inte att ta miste på hans entusiasm. Jag har precis haft ett samtal med några muslimska elever i biblioteket som ville att jag skulle förklara vad kristen tro innebär, berättar han. Att det inte alltid är så rakt på sak som han får förmedla Bibelns budskap till eleverna kommer snart fram i vårt samtal, men vi börjar med att titta tillbaka något i Fredriks liv. Studier och tjänst i Norge Fredrik, snart 30 år, kommer ursprungligen från just Vännäs, dit han för ett halvår sedan återvände tillsammans med sin norska fru Monica och barnen Micah, tre år, samt Joanna, sex månader. Dessförinnan bodde han under tio års tid i Norge, år som på många sätt förändrade hela Fredriks liv och inriktning. Det började med ett år på Fjellheims Bibelskola i Tromsö. Genom en fördjupning i Bibeln fick han upp ögonen för nåden och förlåtelsen, sanningar han hört om i hela sitt liv men som nu blev personliga för honom. Under denna tid väcktes också en längtan efter att dela med sig av det han själv upptäckt. När frågan kom om han ville resa ut i missionsteam inom Norskt Luthersk Missionssamband var svaret därför på ett sätt självklart. Det blev ett år med mycket resor, lite egen tid och han ställdes inför uppgiften att predika för första gången. Men jag fick energi mitt i alla utmaningar. Det blev så konkret att Gud är verksam just nu. Den er TILL LIV

4 Mission handlar inte om att skärpa sig eller ta sig i kragen, utan om att vända tillbaka till kärleken och förlåtelsen, att leva nära korset så till den grad att man märker att det faktiskt driver en ut. fredrik smetana farenheten gav mig en önskan att fortsätta predika och att stå i Guds rikes tjänst. Under året i missionsteam blev Fredrik uppmuntrad att börja studera teologi. Det valde han att göra på Fjellhaugs Missionshögskola i Oslo. Till en början hade han tänkt vara där under ett läsår men det slutade med fem år och en magisterexamen i teologi och mission. Genom utbildningen kände Fredrik att han fick en teoretisk grund och verktyg till att förstå Bibeln, men han saknade en mer praktisk och livsnära del. Det ledde honom vidare till ytterligare studier och en efterföljande magisterexamen i diakoni. Genom diakoniutbildningen fick jag på ett sätt en bättre förståelse för livet. Jag blev rustad för att kunna möta människor i vårt samhälle, i deras livssituation. Innan Fredrik slutligen tillträdde sin aktuella tjänst i september 2013, var han under två års tid lärare på den bibelskola där han själv började sin studiebana. Under den perioden fick han undervisa intensivt i både bibelämnen och i diakonalt arbete. Han fick särskilt öva sig i att nå ungdomar. En tillgång att ha brottats själv Detta leder oss in på Fredriks roll som skolpastor. Det framgår tydligt att diakoniperspektivet präglar honom. Han beskriver att han försöker bygga relationer och skapa förtroenden. Genom att diskutera bilar med eleverna på Fordonsprogrammet och svetsning med eleverna på Svetsteknikutbildningen bygger han en bro till dem så att de sedan kan våga söka upp honom och prata om djupare frågor. Han har också haft ambitionen att lära känna lärarna på skolan och redan märkt att de tar kontakt med honom när de ser ett specifikt behov av krissamtal eller om någon elev mist en anhörig. Hur man sedan förmedlar evangeliet till ungdomarna är något Fredrik funderat en del på. Ibland får man börja med att säga: Jag har hittat meningen med livet eller Jag har en Gud som är min far. Det är sådant som dessa ungdomar kan sakna. Jag frågar Fredrik om han har nytta av sin gedigna teologiska utbildning i mötet med ungdomarna på skolan. Det tycker han: Jag har själv brottats med tvivel och frågor om Guds existens och ondskans problem och det hjälper mig i att kunna bemöta ungdomarnas frågor. Sedan kan man inte bara lita på utbildningen, man måste också be om att få visdom, Andens ledning och söka följa Jesus exempel i sitt liv. Mission är att leva nära korset Som missionssekreterare för ELM har Fredrik även ett uppdrag att inspirera andra till missionsarbete. Han förtydligar att mission inte bara är angeläget internationellt. Också alla svenskar behöver nås av evangeliet. Tillsammans med sina kollegor i ELM försöker han hitta strategier för att kunna sprida 4 TILL LIV

5 foto: Kristina Olson Genom diakoniutbildningen fick jag på ett sätt en bättre förståelse för livet. Jag blev rustad för att kunna möta människor i vårt samhälle, i deras livssituation, berättar Fredrik Smetana. budskapet på nya platser. En strategi kan vara att studenter startar upp bibelstudiegemenskaper på studie orter där ELM inte redan har en etablerad verksamhet. En annan kan vara att se till att det finns bibelintroducerande undervisning på hem sidan. Som missionssekreterare försöker han resa runt i föreningar och församlingar för att både informera och inspirera till utåtriktat arbete. Jag frågar Fredrik vad han har att säga till den som känner sig feg och inte får sagt något om sin tro. Det kan fort bli en nedåtgående spiral och få en att känna sig som en dålig kristen, säger han. Men mission handlar inte om att skärpa sig eller ta sig i kragen, utan om att vända tillbaka till kärleken och förlåtelsen, att leva nära korset så till den grad att man märker att det faktiskt driver en ut. Det är tydligt att Fredrik talar av egen erfarenhet. Han beskriver hur han kan känna sig tom på kraft de hektiska arbetsdagar då han inte prioriterat egen bibelläsning, reflektion och bön. En annan orsak han ser till att människor inte vittnar om sin tro är att evangeliet har blivit något man tar för självklart. Fredrik ser här en utmaning att inte använda klyschor utan försöka predika evangeliet så att det känns nytt för dem som lyssnar. Han drar paralleller till profeten Amos som Gud kallade att predika omvändelse och rättfärdighet samma budskap som israeliterna redan hade hört, men på ett nytt sätt och med hjälp av nya former. Genuint intresse för medmänniskan En arbetsdag för Fredrik kan växla mellan att vara tillgänglig för skolelever under lunchrasten, sitta i strategisamtal med kollegorna i ELM via Skype på eftermiddagen och att på kvällen undervisa en ungdomsgrupp eller planera ett läger. I rollen som ungdomsledare ligger det honom särskilt varmt om hjärtat att försöka fånga upp ungdomar som av någon anledning lämnat gemenskapen. Jag vill söka upp dem som slutat komma och fråga hur de har det, inte ringa och säga med en fördömande ton: Varför kommer du inte till våra samlingar? utan hellre säga: Jag saknar dig. Hur har du haft det den senaste tiden? Vad Fredrik precis har sagt sammanfattar på många sätt hans personlighet. Jag fascineras av Fredriks jordnära och ödmjuka framtoning trots, eller kanske just på grund av, hans långa teologiska utbildning. Slutligen undrar jag om det finns något ställe i Bibeln som skolpastorn, missionssekreteraren och ungdomsledaren Fredrik Smetana brukar hämta styrka i. Svaret dröjer inte: Romarbrevet kapitel åtta, vers ett: Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är ett fantastiskt evangelium som jag får vila i! Linnea Åström, läkare, Vännäs TILL LIV

6 ord till liv 1:a sön i fastan foto: TravisRockPhotography en ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sade ormen till kvinnan: Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården. Men HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom: Var är du? Han svarade: Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sade han: Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt. Då sade HERREN Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: Ormen förledde mig och jag åt. 1 mos. 1: TILL LIV

7 Lurad! Tänk att de inte kunde stå emot detta enda som Gud hade förbjudit dem att göra! Hade det inte varit enkelt att bara gå där ifrån, vända ryggen till ormen och trädet, eller varför inte ropa till Gud om hjälp?! Det är lätt att tycka att det inte skulle ha varit så svårt att ha agerat annorlunda. Det som ormen erbjuder är lockande. Visserligen har Gud sagt att om de äter eller rör vid frukten på det träd som står mitt i lustgården så kommer de att dö, men när ormen lägger fram sina argument är Guds varning för konsekvenserna som bortblåst. Ni skall visst inte dö. Det är inte så farligt. Nej, om ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud! Trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat det var lockande. Här har vi ett av många exempel på hur vår fiende lyckas vända oss bort ifrån Gud. Han gör det, som så ofta annars, genom att så tvivel på Gud och vad han har sagt i sitt Ord. Vår längtan kan lura oss Vi möter ormen än i dag. Han är Motståndaren aktiv och påhittig. Mönstret är detsamma som det var för Adam och Eva. Den onde försöker få oss att tänka att det inte är så farligt att synda, få oss att vända oss bort ifrån Gud. När han lyckas gör vi det som vi egentligen vet inte är rätt. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 1 Guds längtan räddar När Adam och Eva ätit av den förbjudna frukten märker de att det inte alls var så som ormen hade sagt. De hade blivit bedragna, lurade. De blev inte som Gud. I stället för att komma närmre honom kom de längre ifrån. De märkte sin nakenhet, sin litenhet och hjälplöshet. Kvar var skammen. De försökte dölja sitt felsteg för Gud, komma undan honom, men det var omöjligt. Då, liksom nu, känner Gud sin skapelse, varje människa. Han vill ha kontakt. Därför söker han upp och kallar på henne trots att han mycket väl vet om hennes synd. Guds löften håller Adam och Eva blir rädda. De varken vill eller vågar stå för vad de har gjort. I stället börjar de skylla på varandra och på omständigheterna. Kanske känner ni igen er? Vad är det du har gjort? frågar Gud. Han tål inte synden och därför är nu allt fördärvat. Människorna kan inte längre vara kvar i Guds närhet, på den plats och med den gemenskap som de var skapade för. Kontakten bryts. Det ser mörkt ut. Gud vare tack! Bara några verser efter vår text ges det första av många löften från Gud om att sända Jesus, han som skall reda upp hela situationen. Gud bryr sig alltså verkligen om oss. Han kommer till oss. När han kallar på oss och undrar: Vad är det du har gjort? får vi frimodigt komma inför honom och bekänna allt. Han är trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 2 Jesus har tagit vårt straff och öppnat vägen tillbaka till Gud! Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 3 BÖN: Tack för att du kallar på mig, trots att jag så ofta vänder mig bort ifrån dig. Tack för din öppna famn. Joachim Borg predikant, Örkelljunga 1 Jak. 1:14 15 TILL LIV

8 undervisning Befriande förkunnelse Lag och evangelium är inte bara ett teoretiskt begreppspar. Det handlar om själva livet och hjälper oss till klarhet i många dunkla ögonblick. Det hör med till människans värdighet att hon kan stå ansvarig Vær lystig i Kristus (= Var för nöjd i Kristus) Henrik Højlund Lohse forlag 2006 Jag känner en sjukhuspräst som tog sig an en mycket tragisk situation på ett helt annat sätt än den övriga sjukhuspersonalen. Ett barn hade drunknat i badkaret. Föräldrarna var uppfyllda av skuldkänslor för att de inte hade ingripit i tid. Sjukhuspersonalen och alla andra runt paret försökte få dem att släppa tanken på att det var deras fel, men föräldrarna var otröstliga. Prästen gjorde det motsatta. Han sa: Ni har rätt. Det är ert fel. Vi människor gör oss hela tiden skyldiga och oftast klarar vi oss ganska bra ändå. Men enstaka gånger går det helt galet. Nu har det skett för er och ni måste leva vidare med detta faktum. Prästen sa givetvis mer, men poängen är att föräldrarna blev hjälpta av prästens ord. Det hör med till människans värdighet att hon kan stå ansvarig och förklaras skyldig, och det finns något befriande i det. Lag och evangelium öppnar upp Bibeln för oss på ett sätt som inget annat kan göra. I samma bibeltext möter oss Gud i både sin helighet och kärlek. Särskilt tydligt blir det i skildringen av Jesus försoningsdöd på korset. Domen faller över vår synd samtidigt med att vi får se och ta emot Guds oändliga kärlek och barmhärtighet. Guds Ord är lag och evangelium. Varsin roll att spela Trots att evangeliet förkunnats genom Jesus spelar lagen en viktig roll, också i Nya testamentets undervisning. Den uttrycker något som finns i Guds eget väsen. Genom lagen anger Gud sina rättmätiga krav på varje människa, krav som kvarstår fram till domens dag. Lagen talar till våra samveten och avslöjar att det under ytan på oss goda medborgare faktiskt inte står så väl till. Vi kan inte uppvisa en helighet på djupet eller en kärlek som genomsyrar allt. Evangeliet är budskapet om Jesus Kristus. Det är erbjudandet om att genom tron få bli rättfärdiggjord. Gud ser bort ifrån mig och på ställföreträdaren. Men inte bara det. Kristus rättfärdighet blir min. Gud kan se på mig med allra största glädje, för han ser mig som helt igenom rättfärdig. Han ser Kristus som mitt sanna jag. Detta budskap behöver förkunnas radikalt och oinskränkt. Om vi inte förkunnar evangeliet så fritt att det kan missbrukas har vi överhuvudtaget inte förkunnat det, säger Hans-Erik Nissen, och jag tror att han har helt rätt i det. När lag och evangelium blandas samman Lagen och evangeliet riskerar att blandas samman. Det kan ske på två olika sätt och får i båda fallen allvarliga konsekvenser. När lagen smyger sig in på evangeliets område hamnar vi i gärningsrättfärdighet. Lagens Du skall förs in på det område där evangeliet ska råda, det område som bestämmer vårt fundamentala förhållande till Gud barnaskapet. Att låta lagen få komma in på evangeliets område var en fara för galaterna. När Paulus fick höra att de återinfört omskärelsen sköt han skarpt mot dem i ett av sina brev: Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 1 Men detta är en fara för oss i dag också. Du skall -orden har en allierad i var och en av oss. De finner alltid kryphål och är den naturliga religiositetens ansikte och hjärta. Det är som värn mot detta Luther skriver sina radikala och välkända ord till kollegan Melanchton: Synda tappert, men tro desto tapprare och var förnöjd i Kristus, segerherren över synden. Luthers ord ska alltså inte uppfattas som en ursäkt för att synda, utan som en uppmaning att orubbligt hålla fast vid tron på evangeliet. Men också den andra vägen kan sammanblandningen mellan lagen och evangeliet gå. Evangeliet får ta lagens plats och lagen får inte ljuda i den kristna församlingen med alla sina klanger. När detta sker får vi det som ibland kallas för billig nåd. 2 Man kalkylerar med syndernas förlåtelse. Den blir en förhandsförsäkring som tar udden av lagens förkunnelse. Lagens rättmätiga krav får inte drabba och kvar står vi med Guds solidariska förmenta det är 8 TILL LIV

9 foto: johanna nyholm skoglund synd om mina människor -kärlek. När vi hör om syndernas förlåtelse förundras vi inte och tänker inte att detta måste bara vara för bra för att vara sant!. När lag och evangelium blir ett system I en del predikningar får vi först höra om Guds lag, därefter om synden och vår förtappelse och till sist om trösten till den anfäktade, frälsningen som ges oss genom nåden. Vid en första anblick kan det tyckas riktigt att förkunna så, men vid närmare eftertanke ser vi att synd och nåd gjorts om till ett system, en ekvation. Vi ställs inte inför den verklige, levande Guden, utan inför en lära där uträkningen redan är klar. Innan lagens Du skall har evangeliet alltid redan skjutits in. Det blir till en slags intäkt för att vi inte behöver ta det så allvarligt med Guds bud och förmaningarna till att leva ett heligt liv. När lag och evangelium blir ett förutsägbart system blir konsekvensen att nåden förkunnas innan vi börjat hungra efter den. Det blir som när föräldrar hotar sitt barn och säger: Du får inte följa med till Legoland om du inte städar upp på ditt rum. Innerst inne vet barnet att föräldrarna inte menar det bokstavligt. Förmaningar som frigör och utmanar Förmaningarnas utgångspunkt är att vi är friköpta i Kristus till det nya livet. Den utgångspunkten behöver lyftas fram för att vi inte ska hamna i en kvävande gärningsrättfärdighet. Ändå får den inte betonas hela tiden. Om vi varje gång ska försäkra och helgardera oss själva och varandra så att ingen någonsin ska kunna komma i tvivel om vad som frälser får förmaningarna inte verka till uppmuntran, utan blir till tuktande och avslöjande lag. Och då blir allt väldigt grått. Förmaningarna har sin utgångspunkt i att det finns något i den kristne som säger ja till Guds vilja. Det är lust och glädje förbundet med att höra orden: Du skall älska. Gud förväntar sig av sina barn att de kan älska. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. 3 Vi har fått ett stort förtroende och ansvar! Det måste vara något helt fantastiskt som händer i en kristen människa eftersom Gud genom aposteln vågar påbjuda något så stort att likna Gud. Låt oss inte varje gång vi hör förmaningens ord tänka att här kommer vi alltid till korta. Låt oss i stället utan reservationer ta till oss dess uppmuntran och utmaningar. Guds Ord ställer oss inför en levande verklighet. Den får vi aldrig göra om till ett dött system. Medvetenheten om lag och evangelium är en skatt som vi i luthersk tradition fått att förvalta. Det får vi göra det med tacksamhet, urskiljning och frimodighet! Lag och evangelium hjälper oss att ta emot Guds Ord i all dess fullhet. Henrik Højlund, präst i Løsning och Korning pastorat, Danmark 1. gal. 3:1 2. I inledningen till sin bok, Efterföljelse, skriver Dietrich Bonhoeffer: Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende Billig nåd betyder nåd som gottköpsvara, bortslumpad förlåtelse, bortslumpad tröst, sakrament till nedsatta priser, nåd som kyrkans outtömliga förrådskammare, varifrån den öses ut, tanklöst och gränslöst med lättfärdiga händer; en nåd utan priser, utan kostnad. 3. ef. 5:1 TILL LIV

10 rakt på sak god OND Konsten att bedöma rätt foto: William Brawley Människor kan inte delas upp i goda på ena sidan och onda på den andra sidan. 1 Franskt, multinationellt företag som arbetar med energiproduktion. Många filmer har byggts upp kring temat kampen mot det onda. Och nästan varje deckarserie handlar om hur de (mestadels) goda och rådiga poliserna ska hitta den ondskefulle gärningsmannen. Det hela avslutas vanligen med att en person åker iväg i polisbil till ett icke beskrivet, men underförstått rättmätigt straff. Det är inte svårt att förstå varför dessa filmer och serier är så populära, de talar till vårt samvete och vår känsla för rätt och fel. Vi önskar att det goda ska vinna och det onda straffas. Problem uppstår emellertid om man använder underhållningsvärldens svartvita bild av en fiktiv verklighet för att förstå alla de stora och komplexa händelser som fyller tidningar och nyhetsprogram. Det skulle onekligen vara behändigt om filmvärldens enkla modell för att sälja spännande historier hade fungerat som ett effektivt redskap för att förstå verkligheten. Tyvärr är det inte så, även om det är så nyheter ofta förpackas. När vi ser två barn bråka är orsaken sällan bara den enes fel. Vid konflikter på arbetsplatser gäller samma sak det är sällan fruktbart att ägna tid och kraft åt att försöka reda ut vem som har gjort fel i alla detaljer. Av erfarenhet vet vi att det inte är så enkelt. På en internationell nivå, med händelser som till exempel väpnade konflikter, är komplexitetsnivån ännu mycket högre. 100-tals eller kanske 1000-tals människor har varit delaktiga i att skapa ett invecklat händelseförlopp. Tillgångar i form av naturresurser står ofta på spel, mäktiga multinationella företag har intressen och alla lånar pengar av banker. Till detta kommer alla de enskilda människornas egna intressen, människor som antagligen inte kan delas upp i goda på ena sidan och onda på den andra sidan. Det skulle inte bli ett enkelt jobb att reda ut vilken som är den goda sidan och vilken som är den onda. Vänder vi på det kan vi konstatera att det land som är berett att använda miljarder på militära insatser knappast gör det av ren välvilja. När Frankrike för en tid sedan skickade trupper till den kaotiska Centralafrikanska republiken var det inte många som visste att deras företag (i synnerhet Areva 1 ) har ekonomiska intressen i denna forna franska koloni. Det synsätt jag här visar på gör nyheterna mindre svartvita. Men jag vill ändå uppmuntra alla att utvärdera om det jag skriver är rimligt. En av anledningarna till att det som förmedlas via vanliga nyhetskanaler ofta skapar en felaktig bild tycks mig vara att vi, när den ena sidan i en konflikt utmålas som ond, automatiskt lockas att anta att den andra sidan är god. Många människor tänker att eftersom Hitler och nazisterna var extremt onda så var de som stoppade dem goda. Visst var det bra att Tredje riket krossades, men av det följer inte som logisk slutsats att de som besegrade det var goda. Som kristna är vi tjänare av sanningen, och den kristnes kallelse sträcker sig också utanför kyrkdörren, ut i den värld som det är bra att kunna förstå både andligt och kulturellt, men också politiskt. Det är värt att notera att aposteln Johannes skriver:... hela världen är i den ondes våld. (1 Joh. 5:19). Som kontrast till detta inleds versen med: Vi vet att vi tillhör Gud... Jakob Birgersson, predikant, Sunne 10 TILL LIV

11 aktuellt ämne Kultur på gott och ont Gud har skapat oss med kreativitet och gett oss förmågan att njuta. Som kristna får vi både bidra till kulturens olika uttryck och fascineras av dess skönhet och dramaturgi. Samtidigt får vi intresserat och kritiskt ställa frågor och bedöma olika yttringar. ud är precis som en kärnvapenstråle, man ser honom inte heller. Så lyder en av många roliga repliker i Lukas Moodyssons film Vi är bäst. Som i flera andra filmer av denna regissör finner man kristna inslag i den. Dessa är delvis sympatiska. Bland annat hittar en mobbad kristen tjej en gemenskap där hon är accepterad och har en viktig funktion. Men Moodyson ger också ett elakt porträtt av samma flickas religiösa mamma och hennes nya man, samtidigt som han låter en av punkbandet Ebba Gröns mest blasfemiska låtar höras i bakgrunden. Filmen Vi är bäst åskådliggör det spända förhållandet mellan kulturen och kristendomen. Å ena sidan finns där goda inslag, ideal och dygder som kristna kan ställa sig helt bakom och de uttrycks rent av bättre och slagfärdigare än vad många kristna förmår att uttrycka dem. Å andra sida finns där förlöjligande av kristna människor. Man nedvärderar goda värden, använder ett fult språk och åberopar makter som enligt kristen tro inte alls bör åkallas. Vi behöver kulturen I vår tid har ordet kultur fått en ganska bred betydelse, men oftast tänker man på musik, bildkonst, litteratur och teater/film/tv. Syftet med dessa konstarter är många. Att de ska ge en vacker känsla och perfektion på olika nivåer harmoni, komposition och hantverksskicklighet kanske är det första vi tänker på. Genom kulturyttringarna skapas en annorlunda värld utanför vår egen. Å ena sidan vill man visa på högre ideal, ge åskådaren inspiration att växa som människa och se med nytt ljus på sin tillvaro. Å andra sidan vill man avidealisera tona ner tillvarons romantiska skimmer och lära oss att se delar av världen som vi inte sett eller velat se. Ett andra syfte med konsten är identifikation. När vi läser en bok eller ser en film går vi in i en annans personlighet, får ett annat kön eller byter hudfärg. Vi får uppleva andra historiska tider eller rentav bli en helt annan slags varelse. För det tredje finns det i god musik, bildkonst, litteratur och film en dramaturgi. Den klipske kristne TILL LIV

12 aktuellt ämne Vi kan skratta åt komedin, kittlas av deckaren eller skräckfilmen, dras med i dramat, njuta av bildkons ten, vara nyfikna eller lära oss av dokumentären och inspireras av poetens eller sångarens vackra ord. författaren G. K. Chesterton lär ha sagt: Vi läser inte sagor för att lära oss att drakar existerar, utan vi läser dem för att lära oss att drakar kan besegras. Vi möter figurer som vi förstår, känner igen och känner med. Dessa möter motstånd och hanterar detta motstånd. Det sker en karaktärsutveckling. De växer och blir något annat än det de var. Motståndet kan i sin enkla form vara en drake, superskurk eller något så allmänt som att tvingas göra ett jobbigt val i livet. Vi som läser, lyssnar eller ser känner igen oss i rädslan. Då hjälten vågar möta det han är rädd för inspireras vi till att möta vår egen ångest, för att lära oss att bli mer modiga och hantera livet bättre. För det fjärde och sista har kulturen också en social funktion, i det att samma sak kan upplevas av många olika människor. Om man sett samma film, läst samma bok eller lyssnat på samma musik kan man mötas kring konstverket, dess känslor, moral och världsbild utan att bli påträngande personlig. Det är få gånger dessa frågor egentligen kan analyseras och diskuteras öppet någon annanstans. Med en gemensamt sedd film eller bok ges förträffliga möjligheter för alla, även kristna, att prata om sina viktigaste och mest personliga frågor. Kristendomen och kulturen Hur har kristendomen förhållit sig till kulturen? Om det kan mycket sägas, men låt oss börja med att notera två extrempositioner. Den ena hållningen utgår enbart från Guds goda skapelse och är således renodlat positiv. Människan skapades till Guds avbild (1 Mos. 1:27ff). Det betyder att hon är hans representant på jorden och har fått del i det kreativa skapandet. Kulturen uppfattas som alternativ till Guds uppenbarelse i Bibeln och kan, i likhet med den, ge mening och syfte med tillvaron. En annan, mer kritisk hållning, är den där man dragit en skarp gräns mellan det kristna budskapet och den omgivande världen. Skapelsen är fallen, och till den hör också kulturen. Kulturen är speciellt farlig då den kan påverka och övertyga på ett så kraftfullt sätt. De ideal och budskap som finns i denna värld är aldrig bra nog och kan leda den kristne på fel vägar. Väldigt få kulturformer, egentligen bara den rent kristna, kan passera. Resten bör man undvika helt. Bägge dessa extrempositioner ter sig obibliska. Jesus säger att vi ska vara världens ljus och salt (Matt. 5:13 16). Vi ska varken vara utanför världen, vara osynliga, eller låta bli att vara ett motstånd. Paulus filosofiska predikan på Aeropagen i Aten (Apg. 17:16 32) tar sin utgångspunkt i sin omvärlds kultur och frågor, men har självständiga svar och stryker inte samtidens tendenser medhårs. Vi kan och bör verkligen uppskatta skaparverket, däribland kulturen skratta åt komedin, kittlas av deckaren eller skräckfilmen, dras med i dramat, njuta av bildkonsten, vara nyfikna eller lära oss av dokumentären och inspireras av poetens eller sångarens vackra ord. Men 12 TILL LIV

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad Tro Hopp - Kärlek TRO Gåvorna som bygger upp: Genom var och en till församlingens uppbyggnad (1 Kor. 14:1 14:40) Den rätta förståelsen av Andens gåvor går via kärleken (kap 14) Det är först när korinthierna

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer