EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont."

Transkript

1 EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId

2 Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders Göth Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag. 2 kor. 6:2 mars månad vilket hoppingivande ord. Vi går in i fastetiden, och åtminstone här i södra Sverige börjar vi kunna ana våren. Vintergäck och snödroppar breder ut sig i stora mattor i stadens parker och häckhortensians knoppar är sprängfyllda. Nu är verkligen den välbehagliga tiden! att Vara på Väg men ännu inte vara framme, det är också vår situation i livet. Alldeles oavsett om vi tror eller inte, om vi kallar oss kristna eller agnostiker, så kallar Gud på oss genom hela livet. Han har fantasi och använder de mest märkliga kanaler för att påkalla vår uppmärksamhet och dra oss närmare honom. Det är vår bestämmelse: hela tiden närmare Jesus. Där får vi upptäcka: nu är den välbehagliga tiden! Tag vara på den, innan det är för sent. nära jesus väcks också vår längtan efter att få vara ett verktyg i det stora missionsprojektet. Fredrik Smetana, ELMs nye missionssekreterare, säger att: mission handlar inte om att skärpa sig eller ta sig i kragen, utan om att vända tillbaka till kärleken och förlåtelsen, att leva nära korset så till den grad att man märker att det faktiskt driver en ut. Människor går i dag med en obestämd längtan den längtan är en förberedelse för Det Goda Budskapet. Nu är den välbehagliga tiden! Vi har som kristna något att komma med som man inte kan finna någon annanstans. Det är förlåtelsen i Jesus. Läs gärna artikeln om kulturkampen en förhoppning bär vi: att fler kristna skulle engagera sig i skrivande, regisserande, musicerande m.m. Nu är den välbehagliga tiden! Vi går in i Fastan, den tid då vi särskilt får fokusera på kristendomens kärnfrågor. Hela perioden är en enda kallelse: Kom närmare! Kom och se! 3 Med hjärta för goda möten LInnea ÅSTröm ett samtal med elms nye missionssekreterare fredrik Smetana. 6 Ord till liv Lurad! JoaCHIm Borg 8 Befriande förkunnelse HenrIk HØJLund när predikan både avslöjar och visar på förlåtelsen i Jesus har det handlat om lag och evangelium. en rätt förkunnelse av dem båda är befriande. 10 Rakt på sak Konsten att bedöma rätt JakoB BIrgerSSon att tillvaron aldrig är helt svart eller vit utan har många nyanser borde få oss att tänka likadant om det vi möter i nyhetsrapporteringen. 11 Kultur på gott och ont PonTuS JoHanSSon Vi får både bidra till kulturens olika uttryck och fascineras av skönhet och dramaturgi men även ställa kritiska frågor. 14 Besvärliga känslor Likgiltighet LarS Åke nilsson när tron nytänds kan likgiltighet vändas till engagemang. 15 Kort & Gott Hur möter vi främlingen? markus HeCTor 16 San Antonio, en församling med uppdrag STeffen BaagØ madsen en församling i Peru får fungera som inspiration till de föreningar och sammanhang där man är nära att ge upp. det märkliga med gud är att han använder det svaga. 18 Den osmidige Jesus Vill Gud spy ut oss? markus HeCTor Vi är ofta försiktiga i våra ord om vi någon gång kritiserar någon. gud väjer inte utan talar klarspråk, ibland chockerande uppriktigt. 20 ELUnytt ELM barn & familj 21 Kort & Gott På tråden med Tomas och Saara Bengtsson 22 ELMnytt & info 23 Annonser och adresser 24 Att vara barn Hanna PeTerSSon TILL LIV

3 samtal Med hjärta för goda möten foto: Kristina Olson Han har studerat både teologi och diakoni i Norge, varit ute i missionsteam och under visat på bibelskola. Nu har Fredrik Smetana flyttat hem till Sverige igen med en längtan efter att få inspirera andra till mission. Vi får träffa en medarbetare med stor kunskap, men ödmjuk och varsam framtoning. En kall januaridag har jag stämt möte med Fredrik Smetana, ELMs nye missionssekreterare, men också ungdomsledare i ELM Nord och skolpastor på deltid på Vännäs gymnasieskola. När han kommer in i värmen några minuter efter avtalad tid går det inte att ta miste på hans entusiasm. Jag har precis haft ett samtal med några muslimska elever i biblioteket som ville att jag skulle förklara vad kristen tro innebär, berättar han. Att det inte alltid är så rakt på sak som han får förmedla Bibelns budskap till eleverna kommer snart fram i vårt samtal, men vi börjar med att titta tillbaka något i Fredriks liv. Studier och tjänst i Norge Fredrik, snart 30 år, kommer ursprungligen från just Vännäs, dit han för ett halvår sedan återvände tillsammans med sin norska fru Monica och barnen Micah, tre år, samt Joanna, sex månader. Dessförinnan bodde han under tio års tid i Norge, år som på många sätt förändrade hela Fredriks liv och inriktning. Det började med ett år på Fjellheims Bibelskola i Tromsö. Genom en fördjupning i Bibeln fick han upp ögonen för nåden och förlåtelsen, sanningar han hört om i hela sitt liv men som nu blev personliga för honom. Under denna tid väcktes också en längtan efter att dela med sig av det han själv upptäckt. När frågan kom om han ville resa ut i missionsteam inom Norskt Luthersk Missionssamband var svaret därför på ett sätt självklart. Det blev ett år med mycket resor, lite egen tid och han ställdes inför uppgiften att predika för första gången. Men jag fick energi mitt i alla utmaningar. Det blev så konkret att Gud är verksam just nu. Den er TILL LIV

4 Mission handlar inte om att skärpa sig eller ta sig i kragen, utan om att vända tillbaka till kärleken och förlåtelsen, att leva nära korset så till den grad att man märker att det faktiskt driver en ut. fredrik smetana farenheten gav mig en önskan att fortsätta predika och att stå i Guds rikes tjänst. Under året i missionsteam blev Fredrik uppmuntrad att börja studera teologi. Det valde han att göra på Fjellhaugs Missionshögskola i Oslo. Till en början hade han tänkt vara där under ett läsår men det slutade med fem år och en magisterexamen i teologi och mission. Genom utbildningen kände Fredrik att han fick en teoretisk grund och verktyg till att förstå Bibeln, men han saknade en mer praktisk och livsnära del. Det ledde honom vidare till ytterligare studier och en efterföljande magisterexamen i diakoni. Genom diakoniutbildningen fick jag på ett sätt en bättre förståelse för livet. Jag blev rustad för att kunna möta människor i vårt samhälle, i deras livssituation. Innan Fredrik slutligen tillträdde sin aktuella tjänst i september 2013, var han under två års tid lärare på den bibelskola där han själv började sin studiebana. Under den perioden fick han undervisa intensivt i både bibelämnen och i diakonalt arbete. Han fick särskilt öva sig i att nå ungdomar. En tillgång att ha brottats själv Detta leder oss in på Fredriks roll som skolpastor. Det framgår tydligt att diakoniperspektivet präglar honom. Han beskriver att han försöker bygga relationer och skapa förtroenden. Genom att diskutera bilar med eleverna på Fordonsprogrammet och svetsning med eleverna på Svetsteknikutbildningen bygger han en bro till dem så att de sedan kan våga söka upp honom och prata om djupare frågor. Han har också haft ambitionen att lära känna lärarna på skolan och redan märkt att de tar kontakt med honom när de ser ett specifikt behov av krissamtal eller om någon elev mist en anhörig. Hur man sedan förmedlar evangeliet till ungdomarna är något Fredrik funderat en del på. Ibland får man börja med att säga: Jag har hittat meningen med livet eller Jag har en Gud som är min far. Det är sådant som dessa ungdomar kan sakna. Jag frågar Fredrik om han har nytta av sin gedigna teologiska utbildning i mötet med ungdomarna på skolan. Det tycker han: Jag har själv brottats med tvivel och frågor om Guds existens och ondskans problem och det hjälper mig i att kunna bemöta ungdomarnas frågor. Sedan kan man inte bara lita på utbildningen, man måste också be om att få visdom, Andens ledning och söka följa Jesus exempel i sitt liv. Mission är att leva nära korset Som missionssekreterare för ELM har Fredrik även ett uppdrag att inspirera andra till missionsarbete. Han förtydligar att mission inte bara är angeläget internationellt. Också alla svenskar behöver nås av evangeliet. Tillsammans med sina kollegor i ELM försöker han hitta strategier för att kunna sprida 4 TILL LIV

5 foto: Kristina Olson Genom diakoniutbildningen fick jag på ett sätt en bättre förståelse för livet. Jag blev rustad för att kunna möta människor i vårt samhälle, i deras livssituation, berättar Fredrik Smetana. budskapet på nya platser. En strategi kan vara att studenter startar upp bibelstudiegemenskaper på studie orter där ELM inte redan har en etablerad verksamhet. En annan kan vara att se till att det finns bibelintroducerande undervisning på hem sidan. Som missionssekreterare försöker han resa runt i föreningar och församlingar för att både informera och inspirera till utåtriktat arbete. Jag frågar Fredrik vad han har att säga till den som känner sig feg och inte får sagt något om sin tro. Det kan fort bli en nedåtgående spiral och få en att känna sig som en dålig kristen, säger han. Men mission handlar inte om att skärpa sig eller ta sig i kragen, utan om att vända tillbaka till kärleken och förlåtelsen, att leva nära korset så till den grad att man märker att det faktiskt driver en ut. Det är tydligt att Fredrik talar av egen erfarenhet. Han beskriver hur han kan känna sig tom på kraft de hektiska arbetsdagar då han inte prioriterat egen bibelläsning, reflektion och bön. En annan orsak han ser till att människor inte vittnar om sin tro är att evangeliet har blivit något man tar för självklart. Fredrik ser här en utmaning att inte använda klyschor utan försöka predika evangeliet så att det känns nytt för dem som lyssnar. Han drar paralleller till profeten Amos som Gud kallade att predika omvändelse och rättfärdighet samma budskap som israeliterna redan hade hört, men på ett nytt sätt och med hjälp av nya former. Genuint intresse för medmänniskan En arbetsdag för Fredrik kan växla mellan att vara tillgänglig för skolelever under lunchrasten, sitta i strategisamtal med kollegorna i ELM via Skype på eftermiddagen och att på kvällen undervisa en ungdomsgrupp eller planera ett läger. I rollen som ungdomsledare ligger det honom särskilt varmt om hjärtat att försöka fånga upp ungdomar som av någon anledning lämnat gemenskapen. Jag vill söka upp dem som slutat komma och fråga hur de har det, inte ringa och säga med en fördömande ton: Varför kommer du inte till våra samlingar? utan hellre säga: Jag saknar dig. Hur har du haft det den senaste tiden? Vad Fredrik precis har sagt sammanfattar på många sätt hans personlighet. Jag fascineras av Fredriks jordnära och ödmjuka framtoning trots, eller kanske just på grund av, hans långa teologiska utbildning. Slutligen undrar jag om det finns något ställe i Bibeln som skolpastorn, missionssekreteraren och ungdomsledaren Fredrik Smetana brukar hämta styrka i. Svaret dröjer inte: Romarbrevet kapitel åtta, vers ett: Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är ett fantastiskt evangelium som jag får vila i! Linnea Åström, läkare, Vännäs TILL LIV

6 ord till liv 1:a sön i fastan foto: TravisRockPhotography en ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sade ormen till kvinnan: Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården. Men HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom: Var är du? Han svarade: Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sade han: Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt. Då sade HERREN Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: Ormen förledde mig och jag åt. 1 mos. 1: TILL LIV

7 Lurad! Tänk att de inte kunde stå emot detta enda som Gud hade förbjudit dem att göra! Hade det inte varit enkelt att bara gå där ifrån, vända ryggen till ormen och trädet, eller varför inte ropa till Gud om hjälp?! Det är lätt att tycka att det inte skulle ha varit så svårt att ha agerat annorlunda. Det som ormen erbjuder är lockande. Visserligen har Gud sagt att om de äter eller rör vid frukten på det träd som står mitt i lustgården så kommer de att dö, men när ormen lägger fram sina argument är Guds varning för konsekvenserna som bortblåst. Ni skall visst inte dö. Det är inte så farligt. Nej, om ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud! Trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat det var lockande. Här har vi ett av många exempel på hur vår fiende lyckas vända oss bort ifrån Gud. Han gör det, som så ofta annars, genom att så tvivel på Gud och vad han har sagt i sitt Ord. Vår längtan kan lura oss Vi möter ormen än i dag. Han är Motståndaren aktiv och påhittig. Mönstret är detsamma som det var för Adam och Eva. Den onde försöker få oss att tänka att det inte är så farligt att synda, få oss att vända oss bort ifrån Gud. När han lyckas gör vi det som vi egentligen vet inte är rätt. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 1 Guds längtan räddar När Adam och Eva ätit av den förbjudna frukten märker de att det inte alls var så som ormen hade sagt. De hade blivit bedragna, lurade. De blev inte som Gud. I stället för att komma närmre honom kom de längre ifrån. De märkte sin nakenhet, sin litenhet och hjälplöshet. Kvar var skammen. De försökte dölja sitt felsteg för Gud, komma undan honom, men det var omöjligt. Då, liksom nu, känner Gud sin skapelse, varje människa. Han vill ha kontakt. Därför söker han upp och kallar på henne trots att han mycket väl vet om hennes synd. Guds löften håller Adam och Eva blir rädda. De varken vill eller vågar stå för vad de har gjort. I stället börjar de skylla på varandra och på omständigheterna. Kanske känner ni igen er? Vad är det du har gjort? frågar Gud. Han tål inte synden och därför är nu allt fördärvat. Människorna kan inte längre vara kvar i Guds närhet, på den plats och med den gemenskap som de var skapade för. Kontakten bryts. Det ser mörkt ut. Gud vare tack! Bara några verser efter vår text ges det första av många löften från Gud om att sända Jesus, han som skall reda upp hela situationen. Gud bryr sig alltså verkligen om oss. Han kommer till oss. När han kallar på oss och undrar: Vad är det du har gjort? får vi frimodigt komma inför honom och bekänna allt. Han är trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 2 Jesus har tagit vårt straff och öppnat vägen tillbaka till Gud! Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 3 BÖN: Tack för att du kallar på mig, trots att jag så ofta vänder mig bort ifrån dig. Tack för din öppna famn. Joachim Borg predikant, Örkelljunga 1 Jak. 1:14 15 TILL LIV

8 undervisning Befriande förkunnelse Lag och evangelium är inte bara ett teoretiskt begreppspar. Det handlar om själva livet och hjälper oss till klarhet i många dunkla ögonblick. Det hör med till människans värdighet att hon kan stå ansvarig Vær lystig i Kristus (= Var för nöjd i Kristus) Henrik Højlund Lohse forlag 2006 Jag känner en sjukhuspräst som tog sig an en mycket tragisk situation på ett helt annat sätt än den övriga sjukhuspersonalen. Ett barn hade drunknat i badkaret. Föräldrarna var uppfyllda av skuldkänslor för att de inte hade ingripit i tid. Sjukhuspersonalen och alla andra runt paret försökte få dem att släppa tanken på att det var deras fel, men föräldrarna var otröstliga. Prästen gjorde det motsatta. Han sa: Ni har rätt. Det är ert fel. Vi människor gör oss hela tiden skyldiga och oftast klarar vi oss ganska bra ändå. Men enstaka gånger går det helt galet. Nu har det skett för er och ni måste leva vidare med detta faktum. Prästen sa givetvis mer, men poängen är att föräldrarna blev hjälpta av prästens ord. Det hör med till människans värdighet att hon kan stå ansvarig och förklaras skyldig, och det finns något befriande i det. Lag och evangelium öppnar upp Bibeln för oss på ett sätt som inget annat kan göra. I samma bibeltext möter oss Gud i både sin helighet och kärlek. Särskilt tydligt blir det i skildringen av Jesus försoningsdöd på korset. Domen faller över vår synd samtidigt med att vi får se och ta emot Guds oändliga kärlek och barmhärtighet. Guds Ord är lag och evangelium. Varsin roll att spela Trots att evangeliet förkunnats genom Jesus spelar lagen en viktig roll, också i Nya testamentets undervisning. Den uttrycker något som finns i Guds eget väsen. Genom lagen anger Gud sina rättmätiga krav på varje människa, krav som kvarstår fram till domens dag. Lagen talar till våra samveten och avslöjar att det under ytan på oss goda medborgare faktiskt inte står så väl till. Vi kan inte uppvisa en helighet på djupet eller en kärlek som genomsyrar allt. Evangeliet är budskapet om Jesus Kristus. Det är erbjudandet om att genom tron få bli rättfärdiggjord. Gud ser bort ifrån mig och på ställföreträdaren. Men inte bara det. Kristus rättfärdighet blir min. Gud kan se på mig med allra största glädje, för han ser mig som helt igenom rättfärdig. Han ser Kristus som mitt sanna jag. Detta budskap behöver förkunnas radikalt och oinskränkt. Om vi inte förkunnar evangeliet så fritt att det kan missbrukas har vi överhuvudtaget inte förkunnat det, säger Hans-Erik Nissen, och jag tror att han har helt rätt i det. När lag och evangelium blandas samman Lagen och evangeliet riskerar att blandas samman. Det kan ske på två olika sätt och får i båda fallen allvarliga konsekvenser. När lagen smyger sig in på evangeliets område hamnar vi i gärningsrättfärdighet. Lagens Du skall förs in på det område där evangeliet ska råda, det område som bestämmer vårt fundamentala förhållande till Gud barnaskapet. Att låta lagen få komma in på evangeliets område var en fara för galaterna. När Paulus fick höra att de återinfört omskärelsen sköt han skarpt mot dem i ett av sina brev: Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 1 Men detta är en fara för oss i dag också. Du skall -orden har en allierad i var och en av oss. De finner alltid kryphål och är den naturliga religiositetens ansikte och hjärta. Det är som värn mot detta Luther skriver sina radikala och välkända ord till kollegan Melanchton: Synda tappert, men tro desto tapprare och var förnöjd i Kristus, segerherren över synden. Luthers ord ska alltså inte uppfattas som en ursäkt för att synda, utan som en uppmaning att orubbligt hålla fast vid tron på evangeliet. Men också den andra vägen kan sammanblandningen mellan lagen och evangeliet gå. Evangeliet får ta lagens plats och lagen får inte ljuda i den kristna församlingen med alla sina klanger. När detta sker får vi det som ibland kallas för billig nåd. 2 Man kalkylerar med syndernas förlåtelse. Den blir en förhandsförsäkring som tar udden av lagens förkunnelse. Lagens rättmätiga krav får inte drabba och kvar står vi med Guds solidariska förmenta det är 8 TILL LIV

9 foto: johanna nyholm skoglund synd om mina människor -kärlek. När vi hör om syndernas förlåtelse förundras vi inte och tänker inte att detta måste bara vara för bra för att vara sant!. När lag och evangelium blir ett system I en del predikningar får vi först höra om Guds lag, därefter om synden och vår förtappelse och till sist om trösten till den anfäktade, frälsningen som ges oss genom nåden. Vid en första anblick kan det tyckas riktigt att förkunna så, men vid närmare eftertanke ser vi att synd och nåd gjorts om till ett system, en ekvation. Vi ställs inte inför den verklige, levande Guden, utan inför en lära där uträkningen redan är klar. Innan lagens Du skall har evangeliet alltid redan skjutits in. Det blir till en slags intäkt för att vi inte behöver ta det så allvarligt med Guds bud och förmaningarna till att leva ett heligt liv. När lag och evangelium blir ett förutsägbart system blir konsekvensen att nåden förkunnas innan vi börjat hungra efter den. Det blir som när föräldrar hotar sitt barn och säger: Du får inte följa med till Legoland om du inte städar upp på ditt rum. Innerst inne vet barnet att föräldrarna inte menar det bokstavligt. Förmaningar som frigör och utmanar Förmaningarnas utgångspunkt är att vi är friköpta i Kristus till det nya livet. Den utgångspunkten behöver lyftas fram för att vi inte ska hamna i en kvävande gärningsrättfärdighet. Ändå får den inte betonas hela tiden. Om vi varje gång ska försäkra och helgardera oss själva och varandra så att ingen någonsin ska kunna komma i tvivel om vad som frälser får förmaningarna inte verka till uppmuntran, utan blir till tuktande och avslöjande lag. Och då blir allt väldigt grått. Förmaningarna har sin utgångspunkt i att det finns något i den kristne som säger ja till Guds vilja. Det är lust och glädje förbundet med att höra orden: Du skall älska. Gud förväntar sig av sina barn att de kan älska. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. 3 Vi har fått ett stort förtroende och ansvar! Det måste vara något helt fantastiskt som händer i en kristen människa eftersom Gud genom aposteln vågar påbjuda något så stort att likna Gud. Låt oss inte varje gång vi hör förmaningens ord tänka att här kommer vi alltid till korta. Låt oss i stället utan reservationer ta till oss dess uppmuntran och utmaningar. Guds Ord ställer oss inför en levande verklighet. Den får vi aldrig göra om till ett dött system. Medvetenheten om lag och evangelium är en skatt som vi i luthersk tradition fått att förvalta. Det får vi göra det med tacksamhet, urskiljning och frimodighet! Lag och evangelium hjälper oss att ta emot Guds Ord i all dess fullhet. Henrik Højlund, präst i Løsning och Korning pastorat, Danmark 1. gal. 3:1 2. I inledningen till sin bok, Efterföljelse, skriver Dietrich Bonhoeffer: Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende Billig nåd betyder nåd som gottköpsvara, bortslumpad förlåtelse, bortslumpad tröst, sakrament till nedsatta priser, nåd som kyrkans outtömliga förrådskammare, varifrån den öses ut, tanklöst och gränslöst med lättfärdiga händer; en nåd utan priser, utan kostnad. 3. ef. 5:1 TILL LIV

10 rakt på sak god OND Konsten att bedöma rätt foto: William Brawley Människor kan inte delas upp i goda på ena sidan och onda på den andra sidan. 1 Franskt, multinationellt företag som arbetar med energiproduktion. Många filmer har byggts upp kring temat kampen mot det onda. Och nästan varje deckarserie handlar om hur de (mestadels) goda och rådiga poliserna ska hitta den ondskefulle gärningsmannen. Det hela avslutas vanligen med att en person åker iväg i polisbil till ett icke beskrivet, men underförstått rättmätigt straff. Det är inte svårt att förstå varför dessa filmer och serier är så populära, de talar till vårt samvete och vår känsla för rätt och fel. Vi önskar att det goda ska vinna och det onda straffas. Problem uppstår emellertid om man använder underhållningsvärldens svartvita bild av en fiktiv verklighet för att förstå alla de stora och komplexa händelser som fyller tidningar och nyhetsprogram. Det skulle onekligen vara behändigt om filmvärldens enkla modell för att sälja spännande historier hade fungerat som ett effektivt redskap för att förstå verkligheten. Tyvärr är det inte så, även om det är så nyheter ofta förpackas. När vi ser två barn bråka är orsaken sällan bara den enes fel. Vid konflikter på arbetsplatser gäller samma sak det är sällan fruktbart att ägna tid och kraft åt att försöka reda ut vem som har gjort fel i alla detaljer. Av erfarenhet vet vi att det inte är så enkelt. På en internationell nivå, med händelser som till exempel väpnade konflikter, är komplexitetsnivån ännu mycket högre. 100-tals eller kanske 1000-tals människor har varit delaktiga i att skapa ett invecklat händelseförlopp. Tillgångar i form av naturresurser står ofta på spel, mäktiga multinationella företag har intressen och alla lånar pengar av banker. Till detta kommer alla de enskilda människornas egna intressen, människor som antagligen inte kan delas upp i goda på ena sidan och onda på den andra sidan. Det skulle inte bli ett enkelt jobb att reda ut vilken som är den goda sidan och vilken som är den onda. Vänder vi på det kan vi konstatera att det land som är berett att använda miljarder på militära insatser knappast gör det av ren välvilja. När Frankrike för en tid sedan skickade trupper till den kaotiska Centralafrikanska republiken var det inte många som visste att deras företag (i synnerhet Areva 1 ) har ekonomiska intressen i denna forna franska koloni. Det synsätt jag här visar på gör nyheterna mindre svartvita. Men jag vill ändå uppmuntra alla att utvärdera om det jag skriver är rimligt. En av anledningarna till att det som förmedlas via vanliga nyhetskanaler ofta skapar en felaktig bild tycks mig vara att vi, när den ena sidan i en konflikt utmålas som ond, automatiskt lockas att anta att den andra sidan är god. Många människor tänker att eftersom Hitler och nazisterna var extremt onda så var de som stoppade dem goda. Visst var det bra att Tredje riket krossades, men av det följer inte som logisk slutsats att de som besegrade det var goda. Som kristna är vi tjänare av sanningen, och den kristnes kallelse sträcker sig också utanför kyrkdörren, ut i den värld som det är bra att kunna förstå både andligt och kulturellt, men också politiskt. Det är värt att notera att aposteln Johannes skriver:... hela världen är i den ondes våld. (1 Joh. 5:19). Som kontrast till detta inleds versen med: Vi vet att vi tillhör Gud... Jakob Birgersson, predikant, Sunne 10 TILL LIV

11 aktuellt ämne Kultur på gott och ont Gud har skapat oss med kreativitet och gett oss förmågan att njuta. Som kristna får vi både bidra till kulturens olika uttryck och fascineras av dess skönhet och dramaturgi. Samtidigt får vi intresserat och kritiskt ställa frågor och bedöma olika yttringar. ud är precis som en kärnvapenstråle, man ser honom inte heller. Så lyder en av många roliga repliker i Lukas Moodyssons film Vi är bäst. Som i flera andra filmer av denna regissör finner man kristna inslag i den. Dessa är delvis sympatiska. Bland annat hittar en mobbad kristen tjej en gemenskap där hon är accepterad och har en viktig funktion. Men Moodyson ger också ett elakt porträtt av samma flickas religiösa mamma och hennes nya man, samtidigt som han låter en av punkbandet Ebba Gröns mest blasfemiska låtar höras i bakgrunden. Filmen Vi är bäst åskådliggör det spända förhållandet mellan kulturen och kristendomen. Å ena sidan finns där goda inslag, ideal och dygder som kristna kan ställa sig helt bakom och de uttrycks rent av bättre och slagfärdigare än vad många kristna förmår att uttrycka dem. Å andra sida finns där förlöjligande av kristna människor. Man nedvärderar goda värden, använder ett fult språk och åberopar makter som enligt kristen tro inte alls bör åkallas. Vi behöver kulturen I vår tid har ordet kultur fått en ganska bred betydelse, men oftast tänker man på musik, bildkonst, litteratur och teater/film/tv. Syftet med dessa konstarter är många. Att de ska ge en vacker känsla och perfektion på olika nivåer harmoni, komposition och hantverksskicklighet kanske är det första vi tänker på. Genom kulturyttringarna skapas en annorlunda värld utanför vår egen. Å ena sidan vill man visa på högre ideal, ge åskådaren inspiration att växa som människa och se med nytt ljus på sin tillvaro. Å andra sidan vill man avidealisera tona ner tillvarons romantiska skimmer och lära oss att se delar av världen som vi inte sett eller velat se. Ett andra syfte med konsten är identifikation. När vi läser en bok eller ser en film går vi in i en annans personlighet, får ett annat kön eller byter hudfärg. Vi får uppleva andra historiska tider eller rentav bli en helt annan slags varelse. För det tredje finns det i god musik, bildkonst, litteratur och film en dramaturgi. Den klipske kristne TILL LIV

12 aktuellt ämne Vi kan skratta åt komedin, kittlas av deckaren eller skräckfilmen, dras med i dramat, njuta av bildkons ten, vara nyfikna eller lära oss av dokumentären och inspireras av poetens eller sångarens vackra ord. författaren G. K. Chesterton lär ha sagt: Vi läser inte sagor för att lära oss att drakar existerar, utan vi läser dem för att lära oss att drakar kan besegras. Vi möter figurer som vi förstår, känner igen och känner med. Dessa möter motstånd och hanterar detta motstånd. Det sker en karaktärsutveckling. De växer och blir något annat än det de var. Motståndet kan i sin enkla form vara en drake, superskurk eller något så allmänt som att tvingas göra ett jobbigt val i livet. Vi som läser, lyssnar eller ser känner igen oss i rädslan. Då hjälten vågar möta det han är rädd för inspireras vi till att möta vår egen ångest, för att lära oss att bli mer modiga och hantera livet bättre. För det fjärde och sista har kulturen också en social funktion, i det att samma sak kan upplevas av många olika människor. Om man sett samma film, läst samma bok eller lyssnat på samma musik kan man mötas kring konstverket, dess känslor, moral och världsbild utan att bli påträngande personlig. Det är få gånger dessa frågor egentligen kan analyseras och diskuteras öppet någon annanstans. Med en gemensamt sedd film eller bok ges förträffliga möjligheter för alla, även kristna, att prata om sina viktigaste och mest personliga frågor. Kristendomen och kulturen Hur har kristendomen förhållit sig till kulturen? Om det kan mycket sägas, men låt oss börja med att notera två extrempositioner. Den ena hållningen utgår enbart från Guds goda skapelse och är således renodlat positiv. Människan skapades till Guds avbild (1 Mos. 1:27ff). Det betyder att hon är hans representant på jorden och har fått del i det kreativa skapandet. Kulturen uppfattas som alternativ till Guds uppenbarelse i Bibeln och kan, i likhet med den, ge mening och syfte med tillvaron. En annan, mer kritisk hållning, är den där man dragit en skarp gräns mellan det kristna budskapet och den omgivande världen. Skapelsen är fallen, och till den hör också kulturen. Kulturen är speciellt farlig då den kan påverka och övertyga på ett så kraftfullt sätt. De ideal och budskap som finns i denna värld är aldrig bra nog och kan leda den kristne på fel vägar. Väldigt få kulturformer, egentligen bara den rent kristna, kan passera. Resten bör man undvika helt. Bägge dessa extrempositioner ter sig obibliska. Jesus säger att vi ska vara världens ljus och salt (Matt. 5:13 16). Vi ska varken vara utanför världen, vara osynliga, eller låta bli att vara ett motstånd. Paulus filosofiska predikan på Aeropagen i Aten (Apg. 17:16 32) tar sin utgångspunkt i sin omvärlds kultur och frågor, men har självständiga svar och stryker inte samtidens tendenser medhårs. Vi kan och bör verkligen uppskatta skaparverket, däribland kulturen skratta åt komedin, kittlas av deckaren eller skräckfilmen, dras med i dramat, njuta av bildkonsten, vara nyfikna eller lära oss av dokumentären och inspireras av poetens eller sångarens vackra ord. Men 12 TILL LIV

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR evangelisk-luthersk MIssIonstIdnIng nummer 4 2013 50 kr Kristus seger och framtiden Släpp fångarna loss! Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR omslagsbild: AMAndus einarsson I sin stora

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Vad är nödvändigt? Respektera människovärdet! Kärlekens medlidande Jesus

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Rena mig med isop så att jag blir ren, tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Ps 51:9 Depositfoto BIBEL OCH BEKÄNNELSE Tidning för Lutherska Bekännelse

Läs mer

Kyrkan i Gränslandet

Kyrkan i Gränslandet Kyrkan i Gränslandet Masteruppsats Titel: Ämnesområde: Pastoral Teologi Poäng: 12 poäng Institution: Metodistkyrkans Nordiska Teologiska Seminarium, Överås, Göteborg Studentens namn: Thommy Ek Handledarens

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15.

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15. redaktören till att börja med vi som har förtroendet att arbeta i redaktionen för Till Liv brukar ses en gång per halvår, ungefär. På grund av de långa avstånden mellan oss blir det inte oftare. Däremellan

Läs mer

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN Anta BELLS-utmaningen för att uppfylla Guds uppdrag Michael Frost Översättning till svenska: Sara Möller 1 INNEHÅLL Förord av översättaren Introduktion Att

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7.

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7. Nr 4 2014 årgång 28. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning FOTO: BJARTE EDVARDSEN Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer