underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa"

Transkript

1 underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa Maj 2013

2 Innehåll Föreningslivet och Europa av Kent Johansson 3 All utveckling är lokal även den globala av Inez Abrahamzon 6 EU och civilsamhället av Raymond Svensson 10 Idrotten står och faller med ideellt engagemang av Karin Mattsson Weijber 12 Det finns en överdriven rädsla hos myndigheter av Lars-Olof Johansson 15 Satsa på kultur, eget skapande och upplevelser av Monica Eriksson 18 En frimodig, rättfram och väloljad byråkratisk apparat av Tommy Skoog Författarna och Centerpartiets Brysselkansli Hela eller delar av skriften är fri för kopiering och utskrift. Dock måste källan alltid anges: Reflektion & Dialog, Kent Johansson, Centerpartiet. Skriften kan hämtas som PDF på Redaktör: Per Gustafsson Grafisk form: Birgitta Fors, ConForza Foto på Kent: Pressbild EU Tidigare utgåvor av Reflektion & Dialog: Dialog om Europas framtid? (feb 2013) Hållbar utveckling av landsbygd och jordbruk? (nov 2012) Livslångt lärande för alla? (sept 2012) Alla kan hämtas på 2

3 Kent Johansson (c) Europaparlamentariker. Ingår i ALDE-gruppen i Europaparlamentet. Tidigare regionråd i Västra Götaland och ledamot av EUs Regionkommitté. Föreningslivet och Europa Det är självklart för mig att jag som förtroendevald i Europaparlamentet ska bidra till dialog och diskussion. Som politiker ska jag inte bara ge egna svar utan också medverka till att ställa de frågor som jag möter, och som vi tillsammans behöver diskutera. Just därför att svaren på dessa frågor inte alltid är givna utan att dessa måste bli ett resultat av en bredare process med många delaktiga medborgare. Detta är ett viktigt förhållningssätt för alla som är valda i förtroende. Det är genom reflektion och dialog med andra, som vi enskilt och tillsammans kan forma de svar vi behöver. Insikt ger åsikt! Därav denna skriftserie; Reflektion & Dialog. Mitt syfte är att bidra till en bredare diskussion om frågor som jag anser vara av stor betydelse för framtiden. För detta, har jag inbjudit ett antal personer att belysa frågeställningen så att skriften kan vara ett underlag för de diskussioner som jag hoppas ska kunna hållas i föreningar, skolklasser, studiecirklar och nätverk samt på politiska möten och arbetsplatsträffar. Därför är det också fritt fram att kopiera och mångfaldiga denna skrift, så länge källan uppges. Föreningslivet och Europa Syftet med detta nummer av Reflektion & Dialog är att stimulera en bredare diskussion om hur svenska föreningar kan utvecklas i ett europeiskt sammanhang. Vi står nu inför avslutningen av en EU-programperiod med erfarenheter och synpunkter som är viktiga att ta med oss för framtiden. Idag tycks det tyvärr som om många intressanta utvecklingsprojekt för såväl landsbygdens som hela samhällets utveckling inte kommer igång på grund av problem med att få del av EU-finansierade program och projekt. Vad är det som skapar dessa hinder? Beror det på administration och byråkrati? Eller på snäva tidsramar? Är finansieringsfrågan avgörande? Finns det konkurrens om medlen; till exempel med kommuner och andra offentliga organ? Är problemen inhemskt svenska eller beror det på regelverk i EU? Hur borde det fungera? Vad behöver förändras och vad kan göras bättre? 3

4 Till detta kan läggas föreningslivets oro över EUkommissionens förslag om att momsbelägga allmännyttiga ideella föreningar, vilket vore för ödande för den ideella sektorn. Nu vänder vi på Europa! För min egen del började mitt samhällsengagemang i en bygdegård. Närmare bestämt bygdegården i Händene, utanför Skara. Jag är uppvuxen i en utpräglad föreningstradition med möten och studiecirklar. Med vägsamfälligheter, Kyrkans ungdom, hembygdsföreningar, LRF, bygdegården, Röda Korset och CUF. Jag upplevde starkt hur vi lokalt tog hand om sina angelägenheter tillsammans. Kommunen kunde ju inte ordna allt. För mig har detta varit helt avgörande. Därifrån har jag hela tiden burit med mig en stark övertygelse om betydelsen av ett vitalt civilsamhälle med många mötesplatser i människors vardag. Där människor kan växa och utvecklas, där social tillit och demokrati kan stärkas. Det är också därför jag gärna talar om att det är dags att vända på Europa. Samarbetet i EU handlar inte bara om 28 medlemsstater, utan framför allt om 500 miljoner människor! Det är idag alldeles för mycket prat om eliternas Europa, staternas Europa och de höga företrädarnas Europa. För mig, som Centerpartiets ledamot i Europaparlamentet, är det självklart att vara garant för ett perspektiv där landsbygdens och glesbygdens plats och potential ses. Vi står för det i Sverige och vi bär samma vision för Europa. Europa är för mig är inte främst Tyskland och Frankrike, eller Bryssel och Strasbourg. För mig är Europa mindre orter, som mitt eget Skara, mitt Händene eller mitt Gårdby på Öland. Det är i sådana orter som tiotals miljoner européer bor och jobbar. Den verkligheten finns inte högt på dagordningen när statsminister Reinfeldt och de andra regeringscheferna träffas vid toppmöten. Vi måste utgå från medborgarnas verklighet. Därmed kan vi också skapa ett hållbart Europa. Med en samhällssyn där människan, den lokala föreningen, företaget eller skolan sätter perspektivet inte staten. Det är för mig en hållbar syn på hur vi ska ta oss an framtiden. Folk måste få en riktig chans att känna igen sig och förstå vad europasamarbetet går ut på för att kunna engagera sig. Därför måste samarbetet i Europa i mycket högre grad handla om den verklighet som de flesta svenskar och andra européer lever i. Vi måste intressera oss mer för lösningar som förbättrar livet för folk, inte främst skapa system för myndigheter och byråkrater. Vi behöver ett mer demokratiskt EU, där människor känner att de kan påverka och förändra. De kommande åren kommer att bli viktiga. Den ekonomiska krisen har satt Europa i gungning. Det är inte bara en fråga om ekonomi; det gäller även tuffa diskussioner om omställningen till ett grönt och klimatanpassat samhälle och en förnyad debatt om det demokratiska underskottet i EU. Jag är i grunden hoppfull krisen ger oss möjligheter att fokusera på det som är viktigt och förändra till det bättre. Åren fram till 2020 innebär också konkreta förändringar och utmaningar. Vi kommer att ha både en ny Europeisk kommission och ett nytt Europaparlament EU kommer också att inleda sin nya budgetperiod för Även om ramarna för budgeten är fastställda återstår det mycket arbete när de olika programmen och fonderna ska bli till verklighet 2014 och framöver. Det är angeläget att de nationella spelreglerna för EU-programmen i Sverige kan klargöras så snart som möjligt. I denna skrift medverkar flera företrädare för svenskt föreningsliv. Några av dessa fokuserar på det viktiga landsbygdsprogrammet och på Leaderprojekten. Den grundläggande tanken och syftet med Leader är att stärka landsbygdens ekonomi. Detta är oerhört viktigt och mycket angeläget även inför kommande programperiod. Metoden att lokalt involvera föreningsliv, näringsliv och offentliga aktörer är också lovvärt. Tyvärr är det uppenbart att tillämpning och handläggning brustit i Sverige under den gångna programperioden. Den kritik som framförts från bland annat föreningslivet är ofta berättigad. Det är nödvändigt att handläggning av Leader, liksom andra EU-program, sker regionalt. Det är 4

5 inte rimligt att handläggning av lokala landsbygdsprojekt centraliseras. Samtidigt påpekar företrädare för föreningslivet att inte alla länsstyrelser klarat av att upprätthålla rätt kompetens i sin handläggning av projekten. Det vore dock felaktigt att därmed dra slutsatsen att handläggningen ska centraliseras till t ex Jordbruksverket. Istället bör handläggningen av det Leaderprogrammet geografiskt utgå från de åtta partnerskapsområden som formats för regionala utvecklingsfonden och socialfonden. Därmed åstadkoms en regional förankring. Möjligheterna att skapa en samordning mellan EUprogrammen ökar. En av de ingående länsstyrelserna bör ges myndighetsansvaret för programmet inom respektive område. Jag vill också understryka att EU-program som vänder sig till föreningslivet också ska nyttjas av föreningslivet. Kommunernas uppgift är inte att lägga beslag på dessa projektmedel för egen verksamhet eller egna projekt. Kommunernas roll är att vara medfinansiär och underlätta för civilsamhällets medverkan. Framtidsdiskussion! Jag vill stimulera en bred dialog om dessa frågor. Jag har därför bjudit in flera debattörer att ge olika infallsvinklar på dess frågor. Inez Abrahamzon som är ordförande i Hela Norden ska leva och som tidigare varit en av ordförandena i Hela Sverige ska leva. Raymond Svensson som är ordförande för CIVOS, Civilsamhällets organisationer i samverkan. Karin Mattsson Weijber som är ordförande i Riksidrottsförbundet. Lars-Olof Johansson som är verksamhetsansvarig i Studieförbundet Vuxenskolan och engagerad i det lokala Leaderarbetet i Östergötland. Monica Eriksson som är förbundschef på Bygdegårdarnas riksförbund. Tommy Skoog som är ordförande för kommunbygderådet i Oskarshamn. Hör av er! Ta med dessa inlägg och synpunkter till diskussionerna i föreningar, partier och studiecirklar. När ni sedan vill föra era åsikter vidare uppmanar jag er att ta en direkt kontakt med ansvariga förtroendevalda för dessa frågor i kommunen, regionen/ landstinget eller riksdagen. Ni kan också förmedla era reflektioner och förslag direkt till mig på min sajt: Under mappen Reflektion & Dialog hittar du bland annat denna skrift. Uppmana gärna andra att hämta skriften där. Där finns också en länk där ni kan förmedla idéer och synpunkter. Skara, i maj 2013 Kent Johansson, (c) och ALDE 5

6 Inez Abrahamzon Inez Abrahamzon bor i Latikberg i Vilhelmina kommun. Ordförande för Hela Norden ska leva. Avgick 2013 som ordförande för Hela Sverige ska leva. All utveckling är lokal även den globala Att resa och uppleva världen är att förändras. För egen del har jag ofta förundrats över hur lika vi människor är, även om miljöerna skiftar. Min upptäckarglädje förde mig för drygt 20 år sedan till ett slumområde i Recife, Brasiliens tredje största stad. Efter sex år fyllda av hårt arbete på jobbet, med småbarn och därutöver många timmar per vecka med ideellt arbete i byn Latikberg, hade jag äntligen fått möjlighet att utforska landet annorlunda. Strax efter tio hoppar jag in i pickupbussen och åker tillsammans med en socialarbetare och min inhyrda tolk iväg. När vi kör in i favelan berättar de att här finns alla typer. Någon försörjer sig som bankrånare, en sopar gator. Här finns brist på allt, förutom vapen. Skjulen står tätt. Alla bor illegalt eftersom marken ägs av någon annan. Med kameran hängande över axeln och block i handen besöker jag en skola innan jag sneddar över fotbollsplanen som trots trängseln har en självklar plats. En mamma häller vatten över ett barn och sköljer av tvålen. Bland alla fattiga ser jag vem som är fattigast. En tunn man, som klättrar upp i palmen på sin minimala tomt och tar ner en kokosnöt. Träffa slumledaren Var vi än går är vi iakttagna och strax efter lunch händer det. En man kommer in till det lilla kontoret och säger något. Tolken ser förvånad ut innan han frågar: Vill du träffa slumledaren? Jag drar ett djup andetag innan jag svarar: Ja, det vill jag. Och hinner precis tänka att jag inte ska visa att jag är rädd, innan en kvinna i min egen ålder stiger in och presenterar sig som Kristina. Är det här ett skämt? Hon sätter sig på stolen framför mig och börjar med yviga gester och djupt allvar berätta historien om när markägaren bestämde sig för att leja in schaktmaskiner och meja ner deras bostäder. Det var det som fick alla att samlas och efter lång debatt till sist enas om sättet att göra motstånd på. Istället för att använda vapen skulle de skita i plastpåsar och spara dem för att kasta på maskinerna som kom. Den jästa dyngan luktade illa. Förarna flydde och det gav respit att planera nästa steg. Att bli uppmärksammade i medierna. Det enda som de visste kunde få politiker och makthavare att bry sig. Ingjuta mod De var uppgivna, förbannade och rädda men mötet ledde ändå till att de synkront barrikaderade största gatan mitt i värsta rusningstrafiken, samtidigt som 6

7 några stegade in på guvernörens kontor och andra ringde pressen. Och reportagen kom. Nu visste jag att en stark ledare satt framför mig. Jag såg det i hennes ögon och insåg att hon var det på grund av sin förmåga att mobilisera, ingjuta mod och tänka strategiskt. Markägaren hade också identifierat henne och vid två tillfällen utsattes hon för kidnappningsförsök. Försynen räddade henne från en kula i skallen som skulle ha gjort hennes barn moderslösa. Med den här kraften kommer hon att hitta en väg att komma härifrån, tänker jag och frågar hur hon själv ser på sin framtid. Hon stannar upp, tittar mig i ögonen och tystnar. Sedan berättar hon om behovet av vatten, avloppsrör och telefoner. Självklart bor hon kvar. Det är här vännerna och familjen finns. Urbaniseringens pris Jag skäms och kommer ihåg alla som sagt till mig: Du med din kapacitet borde göra något annat, inte stanna här. Pinsamt nog sitter jag nu här och tänker samma sak om henne. Att det inte är fint nog att engagera människor i ett slumområde. Att livet borde levas någon annanstans. Glesbygd och slum blir med ens så nära. Två sidor av samma mynt. Urbaniseringens pris är förtätning och förglesning. Jag och mina kumpaner i byn har också samlats och tänkt ut strategier för att bli sedda i medierna och hörda av beslutsfattare och makthavare. Vi har mobiliserat och gjort motstånd. Jag har hotats, ifrågasatts och förlöjligats offentligt, men skillnaden är att engagemanget aldrig utgjort något hot för mitt liv. Likheten är att lokal utveckling handlar om att gräva där man står och om demokrati. Om att bli sedd, bekräftad och respekterad att vara delaktig. Det är det som är fundamentet för våra liv och värv. Kärlek till byn I världen, Europa, Skandinavien och Sverige flyttar människor från landsbygden in till städerna. Den svenska urbaniseringen sägs gå snabbast i Europa. Med båda fötterna i den lappländska myllan vet jag att den värld jag lever i finns, men att den nästan alltid beskrivs på undantag. Normer, studier och fina jobb har ibland lockat mig att flytta, men lika många gånger har jag flyttat hem. Det är här jag vill bo och verka, men jag behöver bredband, butik och en gnutta service. Kärleken till byn beror kanske på att mina rötter finns här sedan fem generationer tillbaka. Det kan också bero på skolläraren som lärde oss att ta ansvar för vår bygd och varandra. För när man möts av intresse och respekt från vuxna, vet man att världen kan vara så. Stuprörstänkande Jag flyttade hem från Umeå och bildade familj när jag var 24. Eftersom det inte fanns barnomsorg samlade ett par mammor ihop ett gäng för att tänka framtid för byn och våra barn. Inom kort var också distriktssköterska, präst, postmästare och eldsjälar från grannbyarna med. En sambruksplan växte fram, byggd av samlad kompetens med fokus på problemlösning och kostnadseffektivitet. För vi visste att i politik handlar det om att prata pengar. Det var därför vi tänkte oss att brevbäraren skulle byta batterierna i hörapparaten hos Ansgar när han ändå hade vägarna förbi. Tillsammans hade vi koll på nästan allt som pågick i våra byar och det var lätt att se betydelsen av samordning. Ju bredare perspektiv desto bättre. Vi samordnade utifrån de behov som fanns och brydde oss föga om de fanns inom eller utom kommunens traditionella verksamhetsområden. Vi ringde, analyserade och räknade och med en bankkamrer i laget tog vi fram en bra kalkyl som ingen ville ha! Idag vet jag att det handlar om stuprörstänkande. Varje tjänsteman bevakar sin arena och att socialnämndens personal skulle koka gröt åt dagisbarnen var på den tiden en omöjlig tanke. Numera talar makthavare ofta om hängrännor, men frågan är hur långt det är från teori till verklighet. EU-kommissionens förslag om Community Led Local Development, CLLD, är ett bra exempel. Att arbeta med lokalt ledd utveckling betyder att alla stödprogram ska samordnas för att passa det lokala helhetstänkandet bättre. Olika programstuprör ska fasas samman i en nationell hängränna. Det är mycket bra! 7

8 Makt och kontroll Men redan nu höjs röster från byråkrater och politiker om att det här kommer att bli mycket komplicerat. Jag känner igen argumenten, även om en sambruksplan för östra Vilhelmina sannerligen har en annan volym och dignitet än samordning av miljardprogram. Men i all enkelhet handlar det ändå om samma sak. Stödsystem och samhällsstrukturer är inte byggda för helhetslösningar eller människors nytänkande. Det spelar ingen roll vad som skrivs i programmen i sanningens minut är makt och kontroll viktigare än utveckling. Missförstå mig inte, jag är vän av ordning och reda. Men om målet är att nya idéer ska förverkligas måste organiserandet också utgå från det perspektivet! På den första samhällsnivån, bygden, är behoven och utmaningarna alltid sammansatta. Allt hänger ihop. Om butiken läggs ner minskar inflyttningen av unga, skolan hotas och ålderspyramiden blir horribel. För att vända den starka urbaniseringstrenden måste därför alla tänka om och tänka nytt sannolikt utan finansiering från något EU-program. För det är först när man knäckt idéer som man kan söka projekt. Därför är återanvändande av gamla tankemodeller mer regel än undantag. Dagtingar inte Det är synd. För vi behöver nämligen uppfinna hjulet på nytt! Ett hjul som inte med automatik kretsar kring tätorternas och städernas behov utgångspunkter som göder urbaniseringen. Efter 60 års kräftgång för landsbygden krävs ett målinriktat experimenterande och nytänkande i klass med när Einstein knäckte relativitetsteorin. Fast ändå inte! Jag vet nämligen att trender kan vändas. Som folkhögskollärare på Leva i glesbygd fick jag vara med när eleverna kreerade idéer för att kunna leva, bo och försörja sig i glesbygd. Min roll var att ge stöd och support, elevernas att förverkliga sina planer och samtidigt stötta sina klasskamrater. Kaniner blev korv, källarlokaler blev musikstudios och bygder utvecklades. Eleverna skapade framtid och jobb, men få sökte projekt. Program- och projektkvarnarna mal nämligen långsamt och samhällsentreprenörer orkar sällan vänta länge. De tycker inte heller om att dagtinga med sina idéer. Själva grejen är att de inte passar in i förutbestämda mallar. Det är också därför de ofta lyckas. Coachning Som projektledare för ett regeringsuppdrag i Norrbotten fick jag uppdraget att synliggöra hindrande strukturer för småföretagande, lokala projekt och ungdomars inflytande. Det var inte svårt. Problemet var att berätta om det! Projektet visade att små, relativt snabba pengar till människor med idéer skapar jobb. Men också att pengarna inte är det viktigaste. Det som betyder mest är att någon orkar lyssna, ifrågasätta och bry sig. När jag kom igenom nålsögat, då visste jag att det här skulle jag fixa, sa en kvinna. Nålsögat hette Gustav. Hans sätt att arbeta kallas numera för coachning. Det är det förhållningssättet som måste till om projektpengar överhuvudtaget ska fylla någon mer långsiktig funktion. Och märk väl, Gustav var byråkraten som både avslog och biföll ansökningar. Jag vet att det finns projekt där coachning ger bra resultat. Gissa vad som skulle kunna hända om den offentliga världen fylldes av tjänstemän som hade problemlösning och coachning som huvuduppgift! Vi tänker lika Trots att erfarenheter och utvärderingar visar att små projekt är effektiva blir projekten allt större och byråkratin allt krångligare. Små föreningar har inte råd att vara med. Vi lever i en värld där projekt riggas för att i första hand uppfylla byråkratins behov och i andra hand lokalsamhällets. Projektvärlden passar för män med rutiga slipsar och randiga kavajer i stora organisationer som kan ligga ute med en eller ett par miljoner i väntan på rekvisitionerna. När jag möter estländska Kari, slovenska Breda eller isländska Stefania så talar vi om skolor, butiker, kretslopp och om politik. Vi pratar om ungdomar som flyttar, om jobb och faktiskt också om skog och gruvor. Om jag blundar och för en sekund bortser från att vi talar olika språk, skulle alla kunnat bo i Latikberg. Så lika är våra tankar. Förr eller senare brukar våra samtal nå punkten om hur vi ska finansiera det vi vill göra. I sökandet efter rätt utlysning och rätt program brukar jag ge upp. Det är synd, för pengar finns. 8

9 Utveckling är lokal Det händer att jag tänker på brasilianska Kristina. Vad skulle hon ha gjort och sagt om hon var jag? Jag vet att utveckling alltid handlar om att mobi - lisera och agera. Samhällsförändringar måste byggas lokalt, för all utveckling är lokal även den globala. Det finns ingen som helst tvekan om att de processerna kan stöttas. Frågan är bara om våra nuvarande system måste skrotas helt för att skapa utrymme för nya perspektiv, attityder och metoder? Kan byråkraten bli coach och byns behov viktigast? Hur skulle EU, myndigheter och allt annat här i världen se ut om idéutveckling, samverkan och kärleksfull support skulle få lika stort utrymme och fokus som kvitton? 9

10 Raymond Svensson Raymond Svensson bor i Haninge kommun. Ordförande för Civos Civilsamhällets organisationer i samverkan. EU och civilsamhället Det svenska civilsamhället har mångåriga erfarenheter av internationellt arbete, inte minst inom biståndsområdet. Många svenska föreningar är också medlemmar och aktiva i olika internationella sammanslutningar. Med det svenska EU-medlemskapet så skapades det ännu bättre möjligheter för det svenska civilsamhället att arbeta internationellt. Men det svenska EU-medlemskapet innebar också att vi fick en femte beslutsnivå som påverkade civilsamhällets förutsättningar, direkt som indirekt. Civilsamhället fick en till arena att påverka för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för det frivilliga och ideella arbetet. En arena som också kan skapa hinder för civilsamhällets utveckling. Som till exempel i momsfrågan som ännu inte är avgjord. Eller den svenska tillämpningen av EUs konkurrens- och upphandlingsregler som är mycket mer skärpta än vad EU kräver av sina medlemsländer. Svenska civilsamhället i EU Detta ställer helt andra krav på hur det svenska civilsamhället kan och bör agera. Mycket positivt har hänt sedan medlemsinträdet 1995 men det återstår fortfarande en hel del. Flera svenska organisationer har själva, eller genom samarbete med andra europeiska organisationer, anställd personal på plats i Bryssel som är det europeiska samarbetets mötesplats. Det finns också svenska organisationer som har klart uttalade strategier för sitt europeiska arbete; från politisk påverka till utvecklat samarbete i olika utvecklingsprojekt. Detta gäller inte minst olika former av paraplyorganisationer. Än fler svenska organisationer är inne i olika projekt med andra samarbetspartners i olika europeiska länder. Dessa organisationer är värda all uppskattning. Men de bör få än fler efterföljare. Civilsamhället har flera skäl till att i än högre grad engagera sig i det europeiska samarbetet. EU utvecklar politiken inom många av de områden där civilsamhället verkar. Det gäller till exempel att kunna påverka politiken i en gynnsam riktning för den egna verksamheten och målet för organisationens arbete. Och EU-systemet erbjuder ett otal möjligheter till att dels följa vad som pågår, dels att vara en aktiv part i samtalen om den framtida politiken. Inte minst gäller det att ha bra kontakter med de svenskar som sitter i till exempel Europaparlamentet, EUs regionkommitté eller i Ekonomiska och sociala kommittén. 10

11 Samarbete över gränser I det sammanhanget kan jag inte nog understryka vikten av goda kunskaper hos företrädare för civilsamhället. Studiecirklar, föreläsningar, kurser och seminarier är viktiga aktiviteter i de bildnings- och kompetensinsatser som måste ges ökat utrymme i organisationernas egna interna arbete. Men jag tror också att det kommer att behövas mer av samarbete över verksamhetsgränserna för att också få till stånd den ökade kompetensen som behövs. Inte minst för att här hemma i Sverige, visavi regering och riksdag, ha en bra framförhållning i olika EUrelaterade frågor. Medlemskap i relevanta europeiska samarbetsorganisationer och aktivt engagemang är också viktigt framöver för det svenska civilsamhällets många olika aktörer. Nästan varje svensk förening har någon motsvarighet i andra EU-länder, även om organisationsform och finansering kan se annorlunda ut. Och nästan varje intresse företräds dessutom av en europeisk organisation. Genom ett aktivt medlemskap i en europeisk samarbetsorganisation fördjupas kunskaperna om till exempel förhållandena i olika europeiska länder och hur EU-politiken får genomslag i olika länders nationella politik. Genom ett medlemskap i en europeisk organisation skapas också goda förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring föreningslivets utveckling. Men det handlar också om att ta tillvara på de möjligheter som EU-systemet ger civilsamhället för verksamhetsutveckling och att bidra till en långsiktigt hållbar framtid. Som medlem får man också ta del av en rik erfarenhetsbank av att delta i EUfinansierade transnationella projekt. Snårig byråkrati I det svenska civilsamhället har under åren samlats många viktiga erfarenheter av EU-finansierade projekt. Jag tänker då på dels de projekt som ryms inom EUs strukturfonder och avser utvecklingsarbeten inom Sverige, dels så kallade transnationella projekt där det finns partners från ett antal aktörer i olika medlemsländer. Två saker som jag oftast möts av när det gäller EUfinansierade projekt är, dels den snåriga byråkratin kring ansökningsförfarandet, dels behovet av ett rejält eget kapital för att kunna hantera sena utbetalningar. Ett bra sätt att skaffa sig bra kunskaper om hur olika EU-stödformer fungerar i praktiken är förstås att ha aktiva relationer med civilsamhällesaktörer från andra länder. Det kan ju vara så att det som vi i Sverige upplever som EU-problem egentligen handlar om hur svenska myndigheter valt att hantera olika EU-stöd. Ett utbyte med civilsamhällets företrädare i andra EU-länder i till exempel olika utbildningar är ett bra sätt att också knyta viktiga kontakter. Sådana som kanske i framtiden leder till erbjudande av att delta i olika EU-finansierade utvecklingsprojekt. Men det kan förstås också bli så att svenska företrädare erbjuds medverka i utbildningar som anordnas av civilsamhället i andra medlemsländer. Ett ömsesidigt utbyte som gagnar alla parter. Plan för förändring Att som organisation fundera på vilka frågor som berör en direkt, eller indirekt, och som hanteras av EU, är viktigt. Och utifrån slutsatserna från den analysen göra upp en kontaktkarta över viktiga institutioner och personer som arbetar med frågorna är ett bra nästa steg. Och sedan göra upp en plan för vad som ska göras, när, hur och av vem betyder mycket för att underlätta arbetet. Det finns mängder av relevant information om EU på olika hemsidor. Naturligtvis på EUs officiella hemsida men också på många svenska organisationers egna hemsidor. Prenumerera på relevanta nyhetsbrev är ett enkelt och billigt sätt att bli försedd på viktig information. Allt går så mycket lättare om man vet nuläge, vad man vill förändra och varför samt vilka vägar man kan gå för att få till stånd förändring. Det gäller i alla sammanhang; lokalt, regionalt och nationellt samt förstås EU. 11

12 Karin Mattsson Weijber Karin Mattsson Weijber bor i Stockholm. Sedan 2005 ordförande för Riksidrottsförbundet. Tidigare ledamot av Svenska Ridsportförbundets styrelse. Idrotten står och faller med ideellt engagemang Idrotten är i allra högsta grad global. Idrottsutövare, både på elit- och breddnivå möts över nationsgränserna och tävlar och tränar både mot och med varandra. Idrotten förenar. Men idrotten är också internationell på andra sätt. Dess regler och förutsättningar bestäms i hög grad i globala och/eller europeiska idrottsförbund. Dessutom har EU under senare år tagit en allt aktivare roll i förhållande till idrotten, något som dessutom fick juridisk legitimitet när idrotten i Lissabonfördraget 2007 blev ett eget politikområde. Grundfrågeställningen är, hur kan den svenska idrotten utvecklas i ett europeiskt sammanhang? Svaret måste ta sin utgångspunkt i den svenska idrottsmodellen. Med drygt idrottsföreningar finns knappast en vit fläck på Sveriges karta. Från Riksgränsen i norr till Smygehuk i söder överallt finns idrotten representerad. Den levande idrottsrörelsen är lika viktig i byn på den skånska slätten, i Smålands småföretagarorter, i Bergslagens indus trisamhällen och i den norrländska skogs- och malmstaden. Viktigaste lokala inslaget På alla de platserna är idrotten den samlande aktiviteten för invånarna, och det finns samhällen där antalet medlemmar i idrottsföreningen är större än antalet boende. På hundratals mindre orter är idrottsrörelsen det viktigaste inslaget i det lokala livet, lika viktigt eller till och med ännu mer viktigt, än den lokala skolan och vårdcentralen. Idrottsrörelsen är också den folkrörelse som klarat sig bäst i det moderna samhället. Idrottsföreningarna, inte bara på bruksorterna, är det mest levande inslaget i Sverige utanför de stora städerna. Överallt träffas gamla och unga, män och kvinnor, icke funktionshindrade och funktionshindrade, infödda svenskar och invandrare med idrotten som gemensamt intresse. Och överallt hålls verksamheten levande genom föreningens ideella ledare. Frivilligt engagemang Den svenska modellen står och faller med idrottsledarens frivilliga engagemang. Ungefär svenskar beräknas ha ett eller flera ledaruppdrag 12

13 inom den svenska idrottsrörelsen. De allra flesta genomför sin ledargärning utan ett öre i ersättning. De verkar i styrelser på olika nivåer, som tränare, ungdomsledare, funktionärer, lagledare med mera. Eva, som är kassör i en medelstor förening i södra Sverige, är den typiska organisationsledaren. Hon tillbringar ett par timmar i veckan av sin fritid på det lilla kontoret i föreningens klubbstuga för att hålla ordning på föreningens ekonomi. Hennes drivkraft är inte pengar eller önskan om egna framgångar, utan ett sätt att betala tillbaka för de år hon själv varit aktiv och för de åren som barnen tränade i klubben. Numera har barnen flyttat hemifrån men Evas engagemang finns kvar. Skulle alla idrottsledare i Sverige få betalt motsvarande en fritidsledarlön skulle det kosta samhället ungefär 15 miljarder kronor per år. Det skulle kräva en rejäl skattehöjning i varje kommun. Värna svensk modell Sammanfattningsvis, det ideella arbetet och vårt rika föreningsliv är ett nav som binder samman stora delar av det svenska samhället. Det är också unikt i Europa, eller för den delen i Norden. Sverige skulle vara fattigare utan dessa föreningar och verksamheter som fångar upp och engagerar människor, demokratiserar och skapar en känsla av samhällsgemenskap och tillhörighet. Allt detta skall vi både värna om och utveckla i ett europeiskt perspektiv. Detta ställer stora krav på oss. Som jag ser det finns det två, ibland motsatta, svar på hur det kan göras. 1. EU måste låta oss värna den svenska idrottsmodellen och ge oss rätten till både de juridiska och ekonomiska förutsättningarna och därigenom ta hänsyn till den ideella idrottens speciella förutsättningar. En av förutsättningarna är att idrottspolitiken fortfarande är en nationell angelägenhet och att EU därför inte ska intervenera i den fria och självständiga idrottsrörelsen. Vi har dock sett exempel på motsatsen. Momsfrågan, som jag återkommer till, är ett sådant exempel. 2. Vi i idrottsrörelsen måste inse att EU är vad vi själva gör det till. Vi behöver öka kunskapen om EU, prata mer om EU och inse att vi är en del av EU, precis som vi är en del av det svenska samhället. Behåll momsfriheten För att utveckla resonemanget kring att idrotten bör vara en nationell angelägenhet och att beslut gällande idrotten bör tas enligt subsidiaritetsprincipen vill jag ge ett exempel. I Sverige behöver inte allmännyttiga ideella före ningar redovisa moms. Det vill EU-kommissionen ändra på med argumentet att de svenska ideella föreningarna stör den inre marknaden. Skulle föreningarna behöva redovisa moms skulle det innebär en stor administrativ börda för Eva och resten av landets kassörer. Dessutom, och som vi alla vet, står det inte hur många människor som helst i kö för att bli kassör i en förening. Det är redan idag tillräckligt komplicerat med ord som intäktspost, avkastningsskatt, avdragsgill ingående moms, kapitalvinst och skuldränta. Alla idrottsföreningar behöver redovisa sina intäkter och utgifter och det är många begrepp och regler att hålla koll på. De flesta kassörer och ekonomiansvariga ska inte behöva ha högskolebetyg i ekonomi eller juridik för att kunna förstå och hantera reglerna. Vi vill snarare förenkla och tydliggöra skattereglerna och EU-kommissionens inriktning går i precis motsatt riktning. På så sätt, och utan att överdriva, äventyrar och hotar momsfrågan hela det svenska föreningslivet. För Evas förening blir det inte precis lättare att hitta en efterträdare när Eva slutar. Politisk enighet EU-kommissionen har gått så långt att den hotar med ett fördragsbrottsförfarande. I Sverige finns det total politisk enighet kring att ta strid i frågan och låta det svenska föreningslivet gå smärtfritt från striden i Bryssel. Den svenska regeringen har varit tydlig, Sverige gör idag rätt och inget ska hända med svenskt föreningsliv. Dessutom har Europaparlamentet ställt sig på både regeringens och föreningslivets sida. Men ännu är inte frågan avgjord och min förhoppning är att det svenska föreningslivet går vinnande ur striden. EU riskerar således med detta hela Sveriges före ningsliv. Märk väl, alla partier i Sverige är överens men EU-kommissionen har en motsatt åsikt. Det kan inte vara meningen att EU-kommissionen ska styra över svenskt föreningsliv på det här 13

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

"Medan gräset gror, dör kon"

Medan gräset gror, dör kon Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap "Medan gräset gror, dör kon" En utvärdering av Leader som verktyg för utveckling i Region Syd "While the grass grows, the cow dies" Evaluation of Leader

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer