Ökad effektivitet tack vare sofistikerade funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad effektivitet tack vare sofistikerade funktioner"

Transkript

1 PRESS info P13X04SE / Örjan Åslund 24 oktober 2013 Ökad effektivitet tack vare sofistikerade funktioner Hösten 2013 introducerar Scania förutom fler Euro 6-motorer också en rad nya och avancerade funktioner som har potential att sänka kundernas kostnader, samtidigt som produktiviteten och trafiksäkerheten ökar. Eco-roll ett välavvägt hjälpmedel där tyngdlagen sparar upp till 2 % bränsle De kunder på Europamarknader som beställer en lastbil med Scania Opticruise med Scania Active Prediction, kommer från första kvartalet nästa år att kunna spara bränsle och pengar med hjälp av en ny funktion, Scania Eco-roll. Lastbilen gör automatiskt en bedömning vilket som är mest bränsleeffektivt, att rulla utför backar med transmissionen i neutralläge och motorn på tomgång eller att i stället motorbromsa med avstängd bränsletillförsel. Vidare får Scania Active Prediction ny funktionalitet som ger systemet utökad kapacitet att påverka lastbilens växlingsstrategier för att undvika onödiga växlingssteg. På marknader där topografiska kartdata finns tillgängliga, kommer Scania Opticruise med Scania Active Prediction och Scania Eco-roll att ingå som standard på fjärrtransportbilar med Euro 6-motorer och automatisk koppling. Scania Driver Support med fler och vidareutvecklade funktioner Scania Driver Support är ett system som via displayen i bilens huvudinstrument ger återkoppling till föraren beträffande bränsleförbrukningen och graden av förutseende i körningen. Nu introducerar Scania fler och förbättrade funktioner som ger ett än mer relevant stöd för förarna, systemet är standard på lastbilar från Scania. Scania introducerar ny- och vidareutvecklade AEB- och LDW-system Scania öppnar redan hösten 2013 möjligheten för kunder att utrusta sina lastbilar med avancerade stödsystem som syftar till att öka trafiksäkerheten för tunga fordon. Advanced Emergency Braking kan nödbromsa lastbilen om föraren är ouppmärksam medan Lane Departure Warning larmar om bilen gör en oavsiktlig sidledsförflyttning. Ett kommande lagkrav inom EU beträffande dessa system träder i kraft i två steg och omfattar två- och treaxliga lastbilar medan bilar med fler axlar samt specialfordon är undantagna. Lagstiftarens mål är främst att öka säkerheten vid motorvägskörning. AEB-systemen är därför inte avsedda att reagera på exempelvis fotgängare eller cyklister utan främst på andra fordon, exempelvis ett köslut. Redan 2006 introducerade Scania ett LDW-system, men den teknik som nu erbjuds har kapacitet för att göra än mer kvalificerade bedömningar. *** Scania Corporate Relations Telephone SE Södertälje Fax Sweden

2 2 (8) Scania Eco-roll så fungerar det De kunder på Europamarknader som köper en Euro 6-lastbil med Scania Opticruise med Scania Active Prediction kommer från första kvartalet 2014 också att kunna spara bränsle och pengar med hjälp av en ny funktion, Scania Eco-roll. En bränslebesparing på upp till som bäst 2 % är möjlig tack vare Eco-roll på verkligt kuperade vägsträckningar. Vilket som är mest bränsleeffektivt, att rulla nerför en längre backe med friläget ilagt eller motorbromsa utan bränsletillförsel, är inte så självklart som det kan låta. Scania Active Prediction gör den kalkylen helt utan inblandning från föraren. Om systemet väljer Eco-roll är målet att lastbilen ska kunna rulla i tio sekunder när backen planar ut. Detta för att rätt utnyttja rörelseenergin i lastbilens egenvikt och för att inte i onödan göra många, korta ingrepp. Samtidigt får inte farten bli så hög att bromsarna slår till, då bromsas i praktiken energin i det bränsle som redan har tillförts bort. Föraren märker att Eco-roll aktiveras genom att varvräknarnålen ställer sig på tomgångsvarv samt att Neutral-markeringen, liksom det E som visar att Scania Active Prediction arbetar, tänds i displayen. Systemet är aktivt när farthållaren är inställd på 60 km/h eller mer. Dessutom ska antingen Standard mode eller Economy mode användas i Scania Opticruise. I övrigt är det fordonets vikt, topografin och den aktuella hastigheten som styr om lastbilen väljer Eco-roll. Här har Eco-roll aktiverats, vilket framgår av E-symbolen samt av att växeln är i neutralläge. En tumregel är att det alltid är bättre att frirulla i neutralläge, förutsatt att lastbilen inte behöver bromsas eller tappar för mycket hastighet säger Olof Larsson, utvecklare på Scania Tekniskt Centrum. Strategierna ser något olika ut beroende på vilket Performance mode bilen körs i, men tumregeln gäller alltid. Scania Active Prediction använder både GPS (för positionen) och topografiska kartor för att styra hastigheten. Beroende på vilket prestandaläge föraren väljer, arbetar lastbilen med olika strategier för att antingen använda så lite bränsle som möjligt eller för att ge optimala prestanda i form av hög snitthastighet. Scania Eco-roll förutsätter att lastbilen är utrustad med Scania Opticruise med Scania Active Prediction och automatisk koppling samt att motorn är i Euro 6-utförande. En ytterligare vidareutveckling av Scania Active Prediction är att systemet nu får utökad funktionalitet för att styra växlingsstrategin i uppförsbackar. Genom att exakt beräkna hur backens stigning och längd kommer att påverka motorvarvtalet, kan onödiga nedväxlingar (exempelvis när uppförsbacken precis är på väg att plana ut) undvikas. Systemet kan också med stor precision avgöra om det räcker att gå ner en växel i stället för två för att i stället utnyttja det stora bottenvridet hos Scanias

3 3 (8) motorer maximalt. Därigenom undviks också behovet av att göra flera uppväxlingar efter backens krön. Vilken växlingsstrategi som väljs beror på vilket Performance Mode som har valts (Economy, Standard eller Power) och, förstås, en rad faktorer som ekipagets hastighet, vikt, motorvarvtalet och den beräknade hastighetsminskning allt detta sammantaget kommer att leda till. Körningen blir totalt sett effektivare tack vare den intelligentare hanteringen. Självklart kan föraren dock alltid ta över från farthållarsystemet genom att t ex använda gaspedalen. *** Scania Driver Support med fler smarta tips för bränsleeffektiv körning Scania Driver Support har till uppgift att hjälpa föraren att göra ett bättre jobb. Sedan den succéartade introduktionen 2009 när systemet var helt nytt i branschen har det förfinats och kopierats. Med hjälp av uppmaningar och utvärderingar får föraren fortlöpande information som gör att skickligheten ökar eller vidmakthålls medan driftskostnaderna sänks, vilket i sin tur förstås påverkar både lönsamheten och tillgängligheten i positiv riktning. Scania Driver Support använder de data beträffande körningen som bilens olika styrsystem och sensorer producerar. Systemet lyfter fram konkreta råd som att slå av på gasen en bit innan ett krön passeras, kunskaper som rutinerade yrkesförare ofta har men som ibland tenderar att glömmas bort eller negligeras. Förutseende körning ger bättre bränsleekonomi och belönas i Scania Driver Support. En viktig aspekt är att föraren inte ska känna sig ifrågasatt eller bli irriterad, därför bygger systemet på att belöna bränsleeffektiv körning. Till de egenskaper som utvärderas hör backkörning, bromsanvändning, växelval samt hur förutseende föraren agerar; om han eller hon ofta accelererar för att strax därefter ställa sig på bromsen är körningen förstås inte vidare genomtänkt. Även den allt större andel förare som oftast förlitar sig på Scania Opticruise med Active Prediction, Scanias egenutvecklade, automatiserade växlingssystem, gör klokt i att ge akt på sina Scania Driver Support-resultat. Trots att lastbilen optimerar mycket av körningen när farthållaren används, finns det värdefulla tips att ta till sig också för rutinerade förare. Oberoende tester i media har dock visat att inte ens mycket erfarna chaufförer lyckas överträffa Scania Opticruise när det gäller bränsleeffektiv körning på större vägar, även om jämförelsen görs på välkända rutter. Då ska man ha i minnet att för en testförare handlar det om att prestera optimalt vid enstaka tillfällen Scania Opticruise med Active Prediction däremot gör sitt jobb med samma obevekliga precision dag efter dag, år efter år. Människor har en tendens att glömma tidigare kunskaper. Scania Driver Support hjälper till att påminna och att hålla goda beteenden vid liv.

4 4 (8) Nyheter i Scania Driver Support Men åter till Scania Driver Support Scanias lastbilar används i många miljöer och i applikationer med olika förutsättningar. Alla har inte heller det automatiserade växlingssystemet eller så väljer förarna av olika skäl att göra växelvalen manuellt under vissa körförhållanden. En viss del av körningen sker förstås också utan att farthållaren inkopplad och då har förarens användning av gas- och bromspedalen särskilt stor påverkan på utfallet. I sitt senaste utförande kan Scania Driver Support hantera fler kategorier av fordon och flera olika växellådor, som GR och GRS. I praktiken innebär det att flertalet lastbilar, också inom segment som anläggning och distribution, har Scania Driver Support som standard. Bland nyheterna märks en omarbetad krönbedömning som utvärderar om föraren har släppt av på gasen vid rätt punkt strax innan ett krön. Om inte kommer det upp ett körtips i instrumentet. Systemet ger också, med stöd från Scania Active Prediction, tips om när föraren bör lätta på gasen inför en nedförsbacke där systemet avgör att bilens egenvikt och backens lutning gör att bränsle kan sparas, tack vare att onödiga inbromsningar undviks. Anläggningsbilar som klättrar på låg växel i branta uppförsbackar under tuffa förhållanden riskerar att övervarva motorn. Där kan föraren få tipset att släppa lite på gasen i ett tufft läge när det inte lämpar sig med en uppväxling. Vidare finns nu en funktion för bilar med trepedals Scania Opticruise eller manuell växellåda som ger tips om hur kopplingen ska användas för att undvika onödigt slitage. Funktionen beräknar slirenergin vid start och kopplingens temperatur. Om den är osunt hög kan föraren exempelvis få tips om att antingen starta på lägre växel nästa gång eller att släppa upp kopplingen snabbare. Allmänt gäller att Scania Driver Support nu har blivit än mer följsamt och bättre på att anpassa sig till olika applikationer och förhållanden. Olika tips, exempelvis om att gå tillbaka till Standard eller Economy Mode efter att Power Mode har använts, kommer

5 5 (8) tidigare än förut. Andra typer av körtips däremot hålls inne i stället, exempelvis när Power eller Offroad Mode används. Målet är att föraren aldrig ska uppleva att Scania Driver Support ställer orimliga krav eller att det inte rätt förstår förutsättningarna. Även i det inbyggda belöningssystemet där föraren främst tävlar mot sig själv har vissa justeringar gjorts. Det är nu ännu tydligare vilka beteenden som belönas och vilka som inte gör det. Systemet har även blivit mer dynamiskt då äldre prestationer glöms bort, vilket gör att föraren hela tiden kan sträva efter högre poäng. *** Nya lagkrav inom EU träder i kraft hösten 2013 och innebär att nyutvecklade lastbilsmodeller måste vara utrustade med automatiska nödbromssystem (AEB, Advanced Emergency Braking) samt en körfältsvakt (LDW, Lane Departure Warning) från och med november. Och från november 2015 ska i stort sett alla nytillverkade lastbilar som registreras inom EU vara utrustade med båda dessa system. AEB ett system som ska avvärja och lindra Scanias AEB-system arbetar med hjälp av en frontmonterad avståndsradar samt en framåtblickande kamera, monterad innanför vindrutan. Informationen från dessa enheter sammanställs i en central kontrollenhet där också data från motorstyrsystemet, hastighetsmätaren samt fordonsdata som exempelvis huruvida vindrutetorkarna är aktiverade analyseras. Scanias AEB-system arbetar med en avståndsradar utan rörliga delar samt en intelligent, framåtriktad kamera, monterad innanför vindrutan. Systemet måste klara att urskilja både fasta och rörliga hinder i fordonets väg, men ska givetvis inte skapa falsklarm som riskerar att skapa irritation hos föraren eller, än värre, potentiellt farliga situationer genom omotiverade inbromsningar. Att i motorvägsfart göra dessa avvägningar kräver snabb och intelligent behandling av de indata som systemet har att arbeta med och det är en mycket omfattande utprovningsverksamhet som ligger bakom den färdiga lösningen. Hur systemet arbetar Scania använder en multiantennradar helt utan rörliga delar som mäter avståndet och relativ hastighet till eventuella hinder medan en kamera används för att avgöra hur brett hindret är, dess position i sidled samt vilken typ av hinder det är frågan om. Om farten överskrider 14 km/h och systemet bedömer att det finns ett hinder längs lastbilens tänkta färdväg, gör det först en bedömning om föraren tycks ha kontroll över situationen. Indikationer på det kan vara att bromsen eller gaspedalen har aktiverats. I praktiken kanske lastbilen närmar sig en bil som blinkar höger och precis är på väg ut på en avfart.

6 6 (8) Men om hindret är kvar i lastbilens väg och föraren inte reagerar, kommer först en kollisionsvarning i form av en ljudsignal och ett meddelande i förarens display om hög risk för kollision. Samtidigt aktiveras ett särskilt bromsassistanssystem som kan hjälpa föraren att undvika en kollision genom att bromspedalens känslighet ökas. Kommer det fortfarande inga tecken på att föraren har reagerat inträder nästa steg i varningen. Då får föraren en påtaglig signal genom att färdbromsen sätts an, samtidigt som bromsljusen tänds för att varna bakomvarande. Detta görs med endast en del av fordonets totala bromskapacitet eftersom det primära syftet är att påkalla förarens uppmärksamhet. Detta sker ungefär vid den punkt där avståndet mellan lastbilen och hindret har halverats ifrån tidpunkten då kollisionsvarningen ljöd. Om det fortfarande, efter varningsbromsningen, inte kommer någon reaktion från föraren och ett visst tröskelvärde beträffande relativ fart och avstånd till hindret i systemet har överskridits, går AEB in med full kraft och gör sitt yttersta för att nödbromsa lastbilen. Även om en kollision till sist är oundviklig, fortsätter systemet att bromsa bilen till stopp för att lindra krockvåldet och undvika att hindret trycks in i framförvarande fordon. Retardationsförmågan är givetvis också alltid beroende av faktorer som underlaget, däckens skick etc. Ett mycket omfattande utvecklingsarbete ligger bakom det AEB-system Scania nu introducerar. Innan nödbromssystemet aktiveras fullt ut finns det fortfarande flera möjligheter för föraren att ta kontrollen över fordonet. Givetvis avbryts processen också om hindret lämnar lastbilens beräknade färdväg eller om hindrets hastighet exempelvis för att bilen framför accelererar överträffar lastbilens momentana hastighet. Föraren har alltid ansvaret Trots mycket omfattande utvecklingsarbete och den senaste tekniken är det avgörande att föraren själv kan göra en egen bedömning och ta kontroll över fordonet. En varning från systemet om ökad kollisionsrisk med stationära eller rörliga föremål kan negligeras av föraren under tre sekunder genom att gaspedalen trycks till kick downläget, exempelvis i samband med en omkörning. Föraren kan också hålla tillbaka kollisionsvarningar genom att aktivera bromsen eller genom att använda blinkers, vilket AEB tolkar som att föraren är medveten om situationen. AEB-systemet kan också stängas av (och slås på) via en särskild strömbrytare på instrumentpanelen, något som kan bedömas som nödvändigt av föraren i vissa körfall. Om systemet är avstängt indikeras det med en gul AEB-symbol i förarens display. Varje gång tändningen slås på aktiveras systemet automatiskt. Inget AEB-system kan garantera att det inte sker några påkörningsolyckor bakifrån vid plötsliga köslut. Systemen kan heller inte fullt ut förutse vilka intentioner en förare och den omgivande trafiken har. Förarens bedömningar och erfarenheter kan inte

7 7 (8) ersättas av ett aldrig så begåvat stödsystem och det är fortfarande personen bakom ratten som är ansvarig för hur fordonet framförs. Men om föraren, exempelvis på grund av plötslig sjukdom eller trötthet, inte har kontroll över situationen, kan AEB innebära att en kollision undviks eller att följderna av en olycka blir lindrigare. AEB kan med vissa undantag beställas till alla Scania-modeller oavsett hyttval, givet att det handlar om lastbilar med högst tre axlar. Systemet förutsätter inte att andra tillval ingår i bilens utrustning. Men eftersom komponenter i systemet används även av andra förarstödsystem (som ACC, Adaptive Cruise Control samt LDW, Lane Departure Warning) är det ur kundens perspektiv mer kostnadseffektivt att utrusta sin bil med samtliga dessa system. *** Ny teknik för Scanias körfältsvakt (LDW, Lane Departure Warning) Huvudkomponenten i Scanias körfältsvakt är en framåtriktad kamera som sitter monterad innanför lastbilens vindruta. I sitt senaste utförande är kameran inte bara mindre till formatet och mer kapabel att urskilja vägmarkeringar utan kan också, med hjälp av avancerade algoritmer för bildbehandling, identifiera fordon. Informationen från kameran bidrar till att avgöra om bilen oavsiktligt är på väg att lämna körfältet eller om det är fråga om en avsiktlig manöver från förarens sida. Även faktorer som rattvinklar, girvinklar och huruvida blinkern är aktiverad vägs in i den samlade bedömningen. Om körfältsvakten bedömer att lastbilen oavsiktligt är på väg att överträda körfältsmarkeringen, ljuder en tydlig signal i lastbilens högtalare på den sida förflyttningen sker. Körfältsvakten finns tillgänglig för hela Scanias program, oavsett hyttval. Systemet är främst avsett för motorvägskörning där det normalt finns tydliga körfältsmarkeringar, oavsett land. Det träder in vid farter över 60 km/h och aktiveras automatiskt varje gång tändningen slås på. Föraren kan dock slå av systemet med hjälp av en knapp på instrumentpanelen. När systemet är avstängt indikeras detta med en symbol i huvudinstrumentet. Under vissa betingelser, exempelvis om det är snö på vägbanan, kan systemet ha svårt att tolka vägmarkeringarna korrekt. I sådana förhållanden är det bättre att föraren har en avstängningsmöjlighet än att systemet skapar omotiverade larm.

8 8 (8) Noggrann avvägning Förutom att beräkna vägsträckning, kurvatur och när lastbilen riskerar att korsa linjen, givet en rad parametrar, gör Scanias körfältsvakt också andra avvägningar. Även förarens aktivitetsnivå påverkar bedömningen; den chaufför som nyss använde bromsen eller aktiverade blinkern i samband med en omkörning har sannolikt inte somnat och då skickar systemet heller ingen varning. Systemet var tillförlitligt även tidigare, men med den teknik som nu finns tillgänglig har kvaliteten i bedömningarna ökat markant, säger Mikael Lindberg, ansvarig för utvecklingen av körfältsvakten hos Scania. Vi hör från våra fältprovförare att behovet att kunna stänga systemet är närmast obefintligt numera. I likhet med andra aktiva förarstödsystem är körfältsvakten ingen garanti mot olyckor. I slutänden är det föraren som ansvarar för hur fordonet framförs och att exempelvis körtidsreglerna efterlevs. Scania roll är att förse förare med ny teknik som ökar trafiksäkerheten. Det är svårt att belägga exakt hur många incidenter som kan undvikas tack vare system av det här slaget, konstaterar Mikael Lindberg. Men de förare som av en eller annan anledning får höra vår nyutvecklade varningssignal, som för övrigt påminner om det ljud som uppstår när man kör över en räfflad sidolinje med en personbil, uppskattar garanterat hjälpen. För mer material och bilder, besök Scanias pressrum via För mer information, vänligen kontakta: Johan Björkegren, Product Information Powertrain, tel , e-post Örjan Åslund, Product Affairs, tel , e-post

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS PRESS info P11Z01SE / Per-Erik Nordström 2 december 2011 Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS Scania blir först med en ny avancerad farthållare som använder GPS för att

Läs mer

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus PRESS info 1 juli 2014 Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus Scania Citywide med Scanias hybridsystem Nya innovationer som ger betydande bränslebesparing Ny 13-litersmotor

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 PRESS info P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 Nya Scanialösningar sammankopplar förare, transportör och fordon Scaniaappar för vagnparksövervakning Målförbrukning Ledande teknik för förarstöd Personlig

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG PorscheMag17_28-33_Jarlmark.qxp:Layout1 11-03-03 Kör 12.59 Sida 28 ryckigt Vad går all bensin egentligen åt till när vi kör? Dagligen tar ingenjörerna hos Porsche väldigt avancerade beräkningar till hjälp

Läs mer

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST Miljötänk i bilkörning Miljötänk i bilkörning Lennart Svensson Trafikläraren som coachar företag, kommuner och körkortselever med en körstil som är bra för både miljön

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl VOLVO FH16 MER ÄN PRESTANDA Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl yttar bil och last oavsett

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik

IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik Linköpings universitet Vinjetter Institutionen för systemteknik 4 november 213 Reglerteknik IT Termin 5 IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik 1 P, I och D Man kan reducera utsläppen från en hybridbil med

Läs mer

Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Tillsatsbromssystem Scania Retarder 110 971 110 972 Tillsatsbromssystem Scania Retarder Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms...

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Med både P-, G- och R-serierna tillgängliga för anläggningsfordon är Scanias utbud nu mer robust och kundorienterat än någonsin:

Med både P-, G- och R-serierna tillgängliga för anläggningsfordon är Scanias utbud nu mer robust och kundorienterat än någonsin: PRESS info P10104SE / Per-Erik Nordström Jan 2010 Gjorda för tuffa tag Scania anläggningsbilar: bästa tillgänglighet och driftekonomi Med både P-, G- och R-serierna tillgängliga för anläggningsfordon är

Läs mer

Pressen hyllar nya Passat GTE

Pressen hyllar nya Passat GTE Pressen hyllar nya Passat GTE En laddhybrid har nog aldrig varit så attraktiv som nu. Bytbil.com, 28 augusti Grönare mil med bil är svårt att finna i den här populära klassen. TT (Nyhetsbyrå), november

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Calix GPS Speed Guard

Calix GPS Speed Guard Calix AB 2007 Calix GPS Speed Guard Användar- och installationsmanual Svenska INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en Calix GPS Speed Guard produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

2015-09-03 MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS) IDAG OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR

2015-09-03 MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS) IDAG OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR SJÄLVKÖRANDE FORDON PÅVERKAS TRAFIK- OCH STADSPLANERING? Grandseminariet, 2 sept 2015 Christer Ljungberg MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR Nivå 1: Ingen automatisering (som de

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

www.kristinehedsbanan.com Med halka året runt Info: ... ... ... ... ... ...

www.kristinehedsbanan.com Med halka året runt Info: ... ... ... ... ... ... www.kristinehedsbanan.com Info: Med halka året runt.................. Utbildningsintyg Vid körkortsprovet måste Din riskutbildning på Kristinehedsbanan vara klar. För att Du ska kunna tillgodogöra Dig

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

v40 VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

v40 VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! v40 Quick GUIDE Web Edition VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de vanligaste funktionerna.

Läs mer

Scanias Euro 6-program motorer för alla behov

Scanias Euro 6-program motorer för alla behov PRESS info P13X03SE / Örjan Åslund 24 oktober 2013 Scanias Euro 6-program motorer för alla behov Runt om i Europa står nu lastbilskunder inför situationen att de ska beställa sin första Euro 6-anpassade

Läs mer

Systemskiss. Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24. Status. Platooning 2012-09-24. Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24

Systemskiss. Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24. Status. Platooning 2012-09-24. Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24 2012-09-24 Systemskiss Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24 Status Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24 Systemskiss i 2012-09-24 Projektidentitet, TSRT10, HT2012, Tekniska högskolan

Läs mer

Så minskar du olycksrisken J

Så minskar du olycksrisken J Så minskar du olycksrisken J 5 10 20 25 50 och så gör du om du blir inblandad i en olycka p N Affärsområde Buss Vissa dagar går allt efter ritningarna. Arbetet löper smidigt och vi hinner med det vi ska.

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare fordon och avancerad kommunikation, är förarens vardag lika

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Nya Subaru Outback en pionjär i ny tappning

Nya Subaru Outback en pionjär i ny tappning Malmö 2014-11-01 Nya Subaru Outback en pionjär i ny tappning Outback lanserades 1995 och satte standard för vad som långt senare skulle kallas cross-overs. Nya Outback har utvecklats för att maximera nyttan

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

Intelligent Vehicle Safety Systems

Intelligent Vehicle Safety Systems Intelligent Vehicle Safety Systems Trafiksäkerhet utvecklas för framtiden Lennart Lübeck Programrådsordförande IVSS Tillbakablick PFF FoU inom fordonssektorn med statligt stöd IVSS-resultat Positiva och

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2010-08-20 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer

Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort?

Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort? Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort? Transportforum 2015 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Sjukdomar och

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

PLANERA DINA STOPP. Erbjudanden från din Volvoverkstad

PLANERA DINA STOPP. Erbjudanden från din Volvoverkstad PLANERA DINA STOPP Erbjudanden från din Volvoverkstad BROMSSYSTEMET I DIN VOLVO Visste du att det kan behövas 500 hk för att accelerera en tung lastbil men det krävs tio gånger mer effekt, 5000 hk, för

Läs mer

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon. Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon. Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 5 Vältriskminimering... 5 Artificiell

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Inbrottsdetektor. We listened to you

Inbrottsdetektor. We listened to you Inbrottsdetektor We listened to you Avancerad teknologi, gör valet enkelt Oavsett om du väljer Passiv Infraröd (PIR), Kombi- eller Vektorteknologi, har våra rörelsedetektorer ett antal inbyggda fördelar:

Läs mer

TILLBEHÖR transportbilar

TILLBEHÖR transportbilar TILLBEHÖR transportbilar BIPPER PARTNER EXPERT BOXER Bipper 1 2 12 13 14 1. farthållare Hjälper dig att hålla konstant och rätt hastighet. Förbättrar komfort och bränsleekonomi särskilt vid längre bilfärder.

Läs mer

Bilar som talar med varandra

Bilar som talar med varandra Bilar som talar med varandra för säkerhets skull Trafikverket resultatkonferens 2012-04-23 Stefan Myhrberg Transport Engagements Ericsson Bilar som pratar med varandra AGENDA Uppkopplade fordon och samverkande

Läs mer

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Förord Folksam har en lång erfarenhet inom trafiksäkerhetsforskningen. Sedan åttiotalets början har vi samlat in och analyserat information om trafikskador

Läs mer

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 Denna manual är upphovskyddad av MonoWheel Sweden AB och får ej i sin helhet eller delar kopieras eller användas i andra samanhang utan tillåtelse. GRATULERAR

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Förbifart Stockholm Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Vad är samverkande Intelligenta Transportsystem (ITS)? Tekniska system för att kommunicera mellan

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan. Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG

FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan. Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG Korta fakta om oss 3 800 medarbetare Från Haparanda i norr till Österlen i söder Vi erbjuder trafik med tåg, buss,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Mötes- och resepolicy

Mötes- och resepolicy 2012 Mötes- och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-18, 55 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Utvärdering och uppföljning... Fel!

Läs mer

TRAFIKSKYDDET. Bilkörning på äldre dagar. Råd åt äldre bilister

TRAFIKSKYDDET. Bilkörning på äldre dagar. Råd åt äldre bilister TRAFIKSKYDDET Bilkörning på äldre dagar Råd åt äldre bilister 2 Innehåll: Äldre bilister sätter värde på säkerheten... 4 Vad för åldern med sig?... 5 Tänk efter hur och när du åker... 9 Ta tid på dig......

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Förberedelse Denna produkt har utvecklats för att monteras på fordon som är utrustade med CAN-plattform såväl som på fordon utan

Läs mer

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden PRESSINFORMATION 2014-03- 05 Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden Hakka- skydd ger trygghet och garanterar att resan kan fortsätta vid en däckskada Nokian Hakka sommardäck

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Quick guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! VOLVO S60

Quick guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! VOLVO S60 VOLVO S60 Quick guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de vanligaste funktionerna.

Läs mer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer Stealth GPS-3X 10Hz NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer NYHET Nya Siliconknappar som gör det mycket lättare att använda

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

För livet, miljön och plånboken.

För livet, miljön och plånboken. För livet, miljön och plånboken. 2 3 Grönt ljus Det världsunika forskingsprojektet Grönt ljus initierades av MHF som ville erbjuda sina ansvarsfulla medlermmar en billigare bilförsäkring. Tillsammans med

Läs mer