Ökad effektivitet tack vare sofistikerade funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad effektivitet tack vare sofistikerade funktioner"

Transkript

1 PRESS info P13X04SE / Örjan Åslund 24 oktober 2013 Ökad effektivitet tack vare sofistikerade funktioner Hösten 2013 introducerar Scania förutom fler Euro 6-motorer också en rad nya och avancerade funktioner som har potential att sänka kundernas kostnader, samtidigt som produktiviteten och trafiksäkerheten ökar. Eco-roll ett välavvägt hjälpmedel där tyngdlagen sparar upp till 2 % bränsle De kunder på Europamarknader som beställer en lastbil med Scania Opticruise med Scania Active Prediction, kommer från första kvartalet nästa år att kunna spara bränsle och pengar med hjälp av en ny funktion, Scania Eco-roll. Lastbilen gör automatiskt en bedömning vilket som är mest bränsleeffektivt, att rulla utför backar med transmissionen i neutralläge och motorn på tomgång eller att i stället motorbromsa med avstängd bränsletillförsel. Vidare får Scania Active Prediction ny funktionalitet som ger systemet utökad kapacitet att påverka lastbilens växlingsstrategier för att undvika onödiga växlingssteg. På marknader där topografiska kartdata finns tillgängliga, kommer Scania Opticruise med Scania Active Prediction och Scania Eco-roll att ingå som standard på fjärrtransportbilar med Euro 6-motorer och automatisk koppling. Scania Driver Support med fler och vidareutvecklade funktioner Scania Driver Support är ett system som via displayen i bilens huvudinstrument ger återkoppling till föraren beträffande bränsleförbrukningen och graden av förutseende i körningen. Nu introducerar Scania fler och förbättrade funktioner som ger ett än mer relevant stöd för förarna, systemet är standard på lastbilar från Scania. Scania introducerar ny- och vidareutvecklade AEB- och LDW-system Scania öppnar redan hösten 2013 möjligheten för kunder att utrusta sina lastbilar med avancerade stödsystem som syftar till att öka trafiksäkerheten för tunga fordon. Advanced Emergency Braking kan nödbromsa lastbilen om föraren är ouppmärksam medan Lane Departure Warning larmar om bilen gör en oavsiktlig sidledsförflyttning. Ett kommande lagkrav inom EU beträffande dessa system träder i kraft i två steg och omfattar två- och treaxliga lastbilar medan bilar med fler axlar samt specialfordon är undantagna. Lagstiftarens mål är främst att öka säkerheten vid motorvägskörning. AEB-systemen är därför inte avsedda att reagera på exempelvis fotgängare eller cyklister utan främst på andra fordon, exempelvis ett köslut. Redan 2006 introducerade Scania ett LDW-system, men den teknik som nu erbjuds har kapacitet för att göra än mer kvalificerade bedömningar. *** Scania Corporate Relations Telephone SE Södertälje Fax Sweden

2 2 (8) Scania Eco-roll så fungerar det De kunder på Europamarknader som köper en Euro 6-lastbil med Scania Opticruise med Scania Active Prediction kommer från första kvartalet 2014 också att kunna spara bränsle och pengar med hjälp av en ny funktion, Scania Eco-roll. En bränslebesparing på upp till som bäst 2 % är möjlig tack vare Eco-roll på verkligt kuperade vägsträckningar. Vilket som är mest bränsleeffektivt, att rulla nerför en längre backe med friläget ilagt eller motorbromsa utan bränsletillförsel, är inte så självklart som det kan låta. Scania Active Prediction gör den kalkylen helt utan inblandning från föraren. Om systemet väljer Eco-roll är målet att lastbilen ska kunna rulla i tio sekunder när backen planar ut. Detta för att rätt utnyttja rörelseenergin i lastbilens egenvikt och för att inte i onödan göra många, korta ingrepp. Samtidigt får inte farten bli så hög att bromsarna slår till, då bromsas i praktiken energin i det bränsle som redan har tillförts bort. Föraren märker att Eco-roll aktiveras genom att varvräknarnålen ställer sig på tomgångsvarv samt att Neutral-markeringen, liksom det E som visar att Scania Active Prediction arbetar, tänds i displayen. Systemet är aktivt när farthållaren är inställd på 60 km/h eller mer. Dessutom ska antingen Standard mode eller Economy mode användas i Scania Opticruise. I övrigt är det fordonets vikt, topografin och den aktuella hastigheten som styr om lastbilen väljer Eco-roll. Här har Eco-roll aktiverats, vilket framgår av E-symbolen samt av att växeln är i neutralläge. En tumregel är att det alltid är bättre att frirulla i neutralläge, förutsatt att lastbilen inte behöver bromsas eller tappar för mycket hastighet säger Olof Larsson, utvecklare på Scania Tekniskt Centrum. Strategierna ser något olika ut beroende på vilket Performance mode bilen körs i, men tumregeln gäller alltid. Scania Active Prediction använder både GPS (för positionen) och topografiska kartor för att styra hastigheten. Beroende på vilket prestandaläge föraren väljer, arbetar lastbilen med olika strategier för att antingen använda så lite bränsle som möjligt eller för att ge optimala prestanda i form av hög snitthastighet. Scania Eco-roll förutsätter att lastbilen är utrustad med Scania Opticruise med Scania Active Prediction och automatisk koppling samt att motorn är i Euro 6-utförande. En ytterligare vidareutveckling av Scania Active Prediction är att systemet nu får utökad funktionalitet för att styra växlingsstrategin i uppförsbackar. Genom att exakt beräkna hur backens stigning och längd kommer att påverka motorvarvtalet, kan onödiga nedväxlingar (exempelvis när uppförsbacken precis är på väg att plana ut) undvikas. Systemet kan också med stor precision avgöra om det räcker att gå ner en växel i stället för två för att i stället utnyttja det stora bottenvridet hos Scanias

3 3 (8) motorer maximalt. Därigenom undviks också behovet av att göra flera uppväxlingar efter backens krön. Vilken växlingsstrategi som väljs beror på vilket Performance Mode som har valts (Economy, Standard eller Power) och, förstås, en rad faktorer som ekipagets hastighet, vikt, motorvarvtalet och den beräknade hastighetsminskning allt detta sammantaget kommer att leda till. Körningen blir totalt sett effektivare tack vare den intelligentare hanteringen. Självklart kan föraren dock alltid ta över från farthållarsystemet genom att t ex använda gaspedalen. *** Scania Driver Support med fler smarta tips för bränsleeffektiv körning Scania Driver Support har till uppgift att hjälpa föraren att göra ett bättre jobb. Sedan den succéartade introduktionen 2009 när systemet var helt nytt i branschen har det förfinats och kopierats. Med hjälp av uppmaningar och utvärderingar får föraren fortlöpande information som gör att skickligheten ökar eller vidmakthålls medan driftskostnaderna sänks, vilket i sin tur förstås påverkar både lönsamheten och tillgängligheten i positiv riktning. Scania Driver Support använder de data beträffande körningen som bilens olika styrsystem och sensorer producerar. Systemet lyfter fram konkreta råd som att slå av på gasen en bit innan ett krön passeras, kunskaper som rutinerade yrkesförare ofta har men som ibland tenderar att glömmas bort eller negligeras. Förutseende körning ger bättre bränsleekonomi och belönas i Scania Driver Support. En viktig aspekt är att föraren inte ska känna sig ifrågasatt eller bli irriterad, därför bygger systemet på att belöna bränsleeffektiv körning. Till de egenskaper som utvärderas hör backkörning, bromsanvändning, växelval samt hur förutseende föraren agerar; om han eller hon ofta accelererar för att strax därefter ställa sig på bromsen är körningen förstås inte vidare genomtänkt. Även den allt större andel förare som oftast förlitar sig på Scania Opticruise med Active Prediction, Scanias egenutvecklade, automatiserade växlingssystem, gör klokt i att ge akt på sina Scania Driver Support-resultat. Trots att lastbilen optimerar mycket av körningen när farthållaren används, finns det värdefulla tips att ta till sig också för rutinerade förare. Oberoende tester i media har dock visat att inte ens mycket erfarna chaufförer lyckas överträffa Scania Opticruise när det gäller bränsleeffektiv körning på större vägar, även om jämförelsen görs på välkända rutter. Då ska man ha i minnet att för en testförare handlar det om att prestera optimalt vid enstaka tillfällen Scania Opticruise med Active Prediction däremot gör sitt jobb med samma obevekliga precision dag efter dag, år efter år. Människor har en tendens att glömma tidigare kunskaper. Scania Driver Support hjälper till att påminna och att hålla goda beteenden vid liv.

4 4 (8) Nyheter i Scania Driver Support Men åter till Scania Driver Support Scanias lastbilar används i många miljöer och i applikationer med olika förutsättningar. Alla har inte heller det automatiserade växlingssystemet eller så väljer förarna av olika skäl att göra växelvalen manuellt under vissa körförhållanden. En viss del av körningen sker förstås också utan att farthållaren inkopplad och då har förarens användning av gas- och bromspedalen särskilt stor påverkan på utfallet. I sitt senaste utförande kan Scania Driver Support hantera fler kategorier av fordon och flera olika växellådor, som GR och GRS. I praktiken innebär det att flertalet lastbilar, också inom segment som anläggning och distribution, har Scania Driver Support som standard. Bland nyheterna märks en omarbetad krönbedömning som utvärderar om föraren har släppt av på gasen vid rätt punkt strax innan ett krön. Om inte kommer det upp ett körtips i instrumentet. Systemet ger också, med stöd från Scania Active Prediction, tips om när föraren bör lätta på gasen inför en nedförsbacke där systemet avgör att bilens egenvikt och backens lutning gör att bränsle kan sparas, tack vare att onödiga inbromsningar undviks. Anläggningsbilar som klättrar på låg växel i branta uppförsbackar under tuffa förhållanden riskerar att övervarva motorn. Där kan föraren få tipset att släppa lite på gasen i ett tufft läge när det inte lämpar sig med en uppväxling. Vidare finns nu en funktion för bilar med trepedals Scania Opticruise eller manuell växellåda som ger tips om hur kopplingen ska användas för att undvika onödigt slitage. Funktionen beräknar slirenergin vid start och kopplingens temperatur. Om den är osunt hög kan föraren exempelvis få tips om att antingen starta på lägre växel nästa gång eller att släppa upp kopplingen snabbare. Allmänt gäller att Scania Driver Support nu har blivit än mer följsamt och bättre på att anpassa sig till olika applikationer och förhållanden. Olika tips, exempelvis om att gå tillbaka till Standard eller Economy Mode efter att Power Mode har använts, kommer

5 5 (8) tidigare än förut. Andra typer av körtips däremot hålls inne i stället, exempelvis när Power eller Offroad Mode används. Målet är att föraren aldrig ska uppleva att Scania Driver Support ställer orimliga krav eller att det inte rätt förstår förutsättningarna. Även i det inbyggda belöningssystemet där föraren främst tävlar mot sig själv har vissa justeringar gjorts. Det är nu ännu tydligare vilka beteenden som belönas och vilka som inte gör det. Systemet har även blivit mer dynamiskt då äldre prestationer glöms bort, vilket gör att föraren hela tiden kan sträva efter högre poäng. *** Nya lagkrav inom EU träder i kraft hösten 2013 och innebär att nyutvecklade lastbilsmodeller måste vara utrustade med automatiska nödbromssystem (AEB, Advanced Emergency Braking) samt en körfältsvakt (LDW, Lane Departure Warning) från och med november. Och från november 2015 ska i stort sett alla nytillverkade lastbilar som registreras inom EU vara utrustade med båda dessa system. AEB ett system som ska avvärja och lindra Scanias AEB-system arbetar med hjälp av en frontmonterad avståndsradar samt en framåtblickande kamera, monterad innanför vindrutan. Informationen från dessa enheter sammanställs i en central kontrollenhet där också data från motorstyrsystemet, hastighetsmätaren samt fordonsdata som exempelvis huruvida vindrutetorkarna är aktiverade analyseras. Scanias AEB-system arbetar med en avståndsradar utan rörliga delar samt en intelligent, framåtriktad kamera, monterad innanför vindrutan. Systemet måste klara att urskilja både fasta och rörliga hinder i fordonets väg, men ska givetvis inte skapa falsklarm som riskerar att skapa irritation hos föraren eller, än värre, potentiellt farliga situationer genom omotiverade inbromsningar. Att i motorvägsfart göra dessa avvägningar kräver snabb och intelligent behandling av de indata som systemet har att arbeta med och det är en mycket omfattande utprovningsverksamhet som ligger bakom den färdiga lösningen. Hur systemet arbetar Scania använder en multiantennradar helt utan rörliga delar som mäter avståndet och relativ hastighet till eventuella hinder medan en kamera används för att avgöra hur brett hindret är, dess position i sidled samt vilken typ av hinder det är frågan om. Om farten överskrider 14 km/h och systemet bedömer att det finns ett hinder längs lastbilens tänkta färdväg, gör det först en bedömning om föraren tycks ha kontroll över situationen. Indikationer på det kan vara att bromsen eller gaspedalen har aktiverats. I praktiken kanske lastbilen närmar sig en bil som blinkar höger och precis är på väg ut på en avfart.

6 6 (8) Men om hindret är kvar i lastbilens väg och föraren inte reagerar, kommer först en kollisionsvarning i form av en ljudsignal och ett meddelande i förarens display om hög risk för kollision. Samtidigt aktiveras ett särskilt bromsassistanssystem som kan hjälpa föraren att undvika en kollision genom att bromspedalens känslighet ökas. Kommer det fortfarande inga tecken på att föraren har reagerat inträder nästa steg i varningen. Då får föraren en påtaglig signal genom att färdbromsen sätts an, samtidigt som bromsljusen tänds för att varna bakomvarande. Detta görs med endast en del av fordonets totala bromskapacitet eftersom det primära syftet är att påkalla förarens uppmärksamhet. Detta sker ungefär vid den punkt där avståndet mellan lastbilen och hindret har halverats ifrån tidpunkten då kollisionsvarningen ljöd. Om det fortfarande, efter varningsbromsningen, inte kommer någon reaktion från föraren och ett visst tröskelvärde beträffande relativ fart och avstånd till hindret i systemet har överskridits, går AEB in med full kraft och gör sitt yttersta för att nödbromsa lastbilen. Även om en kollision till sist är oundviklig, fortsätter systemet att bromsa bilen till stopp för att lindra krockvåldet och undvika att hindret trycks in i framförvarande fordon. Retardationsförmågan är givetvis också alltid beroende av faktorer som underlaget, däckens skick etc. Ett mycket omfattande utvecklingsarbete ligger bakom det AEB-system Scania nu introducerar. Innan nödbromssystemet aktiveras fullt ut finns det fortfarande flera möjligheter för föraren att ta kontrollen över fordonet. Givetvis avbryts processen också om hindret lämnar lastbilens beräknade färdväg eller om hindrets hastighet exempelvis för att bilen framför accelererar överträffar lastbilens momentana hastighet. Föraren har alltid ansvaret Trots mycket omfattande utvecklingsarbete och den senaste tekniken är det avgörande att föraren själv kan göra en egen bedömning och ta kontroll över fordonet. En varning från systemet om ökad kollisionsrisk med stationära eller rörliga föremål kan negligeras av föraren under tre sekunder genom att gaspedalen trycks till kick downläget, exempelvis i samband med en omkörning. Föraren kan också hålla tillbaka kollisionsvarningar genom att aktivera bromsen eller genom att använda blinkers, vilket AEB tolkar som att föraren är medveten om situationen. AEB-systemet kan också stängas av (och slås på) via en särskild strömbrytare på instrumentpanelen, något som kan bedömas som nödvändigt av föraren i vissa körfall. Om systemet är avstängt indikeras det med en gul AEB-symbol i förarens display. Varje gång tändningen slås på aktiveras systemet automatiskt. Inget AEB-system kan garantera att det inte sker några påkörningsolyckor bakifrån vid plötsliga köslut. Systemen kan heller inte fullt ut förutse vilka intentioner en förare och den omgivande trafiken har. Förarens bedömningar och erfarenheter kan inte

7 7 (8) ersättas av ett aldrig så begåvat stödsystem och det är fortfarande personen bakom ratten som är ansvarig för hur fordonet framförs. Men om föraren, exempelvis på grund av plötslig sjukdom eller trötthet, inte har kontroll över situationen, kan AEB innebära att en kollision undviks eller att följderna av en olycka blir lindrigare. AEB kan med vissa undantag beställas till alla Scania-modeller oavsett hyttval, givet att det handlar om lastbilar med högst tre axlar. Systemet förutsätter inte att andra tillval ingår i bilens utrustning. Men eftersom komponenter i systemet används även av andra förarstödsystem (som ACC, Adaptive Cruise Control samt LDW, Lane Departure Warning) är det ur kundens perspektiv mer kostnadseffektivt att utrusta sin bil med samtliga dessa system. *** Ny teknik för Scanias körfältsvakt (LDW, Lane Departure Warning) Huvudkomponenten i Scanias körfältsvakt är en framåtriktad kamera som sitter monterad innanför lastbilens vindruta. I sitt senaste utförande är kameran inte bara mindre till formatet och mer kapabel att urskilja vägmarkeringar utan kan också, med hjälp av avancerade algoritmer för bildbehandling, identifiera fordon. Informationen från kameran bidrar till att avgöra om bilen oavsiktligt är på väg att lämna körfältet eller om det är fråga om en avsiktlig manöver från förarens sida. Även faktorer som rattvinklar, girvinklar och huruvida blinkern är aktiverad vägs in i den samlade bedömningen. Om körfältsvakten bedömer att lastbilen oavsiktligt är på väg att överträda körfältsmarkeringen, ljuder en tydlig signal i lastbilens högtalare på den sida förflyttningen sker. Körfältsvakten finns tillgänglig för hela Scanias program, oavsett hyttval. Systemet är främst avsett för motorvägskörning där det normalt finns tydliga körfältsmarkeringar, oavsett land. Det träder in vid farter över 60 km/h och aktiveras automatiskt varje gång tändningen slås på. Föraren kan dock slå av systemet med hjälp av en knapp på instrumentpanelen. När systemet är avstängt indikeras detta med en symbol i huvudinstrumentet. Under vissa betingelser, exempelvis om det är snö på vägbanan, kan systemet ha svårt att tolka vägmarkeringarna korrekt. I sådana förhållanden är det bättre att föraren har en avstängningsmöjlighet än att systemet skapar omotiverade larm.

8 8 (8) Noggrann avvägning Förutom att beräkna vägsträckning, kurvatur och när lastbilen riskerar att korsa linjen, givet en rad parametrar, gör Scanias körfältsvakt också andra avvägningar. Även förarens aktivitetsnivå påverkar bedömningen; den chaufför som nyss använde bromsen eller aktiverade blinkern i samband med en omkörning har sannolikt inte somnat och då skickar systemet heller ingen varning. Systemet var tillförlitligt även tidigare, men med den teknik som nu finns tillgänglig har kvaliteten i bedömningarna ökat markant, säger Mikael Lindberg, ansvarig för utvecklingen av körfältsvakten hos Scania. Vi hör från våra fältprovförare att behovet att kunna stänga systemet är närmast obefintligt numera. I likhet med andra aktiva förarstödsystem är körfältsvakten ingen garanti mot olyckor. I slutänden är det föraren som ansvarar för hur fordonet framförs och att exempelvis körtidsreglerna efterlevs. Scania roll är att förse förare med ny teknik som ökar trafiksäkerheten. Det är svårt att belägga exakt hur många incidenter som kan undvikas tack vare system av det här slaget, konstaterar Mikael Lindberg. Men de förare som av en eller annan anledning får höra vår nyutvecklade varningssignal, som för övrigt påminner om det ljud som uppstår när man kör över en räfflad sidolinje med en personbil, uppskattar garanterat hjälpen. För mer material och bilder, besök Scanias pressrum via För mer information, vänligen kontakta: Johan Björkegren, Product Information Powertrain, tel , e-post Örjan Åslund, Product Affairs, tel , e-post

Hela denna bilaga är en annons från BIL Sweden. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. 55 procent till och med år 2009.

Hela denna bilaga är en annons från BIL Sweden. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. 55 procent till och med år 2009. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. Duktig bil, viskar Bodil och klappar ratten...nya säkra bilar har funktioner som hjälper föraren i farliga och överraskande situationer. Det

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh-serien. produktguide för volvo fh och volvo fh16

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh-serien. produktguide för volvo fh och volvo fh16 Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh-serien produktguide för volvo fh och volvo fh16 Nu är framtidens lastbil ännu mer futuristisk. Det sägs att man inte ska ändra på ett vinnande koncept. Ändå är det

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus PRESS info 1 juli 2014 Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus Scania Citywide med Scanias hybridsystem Nya innovationer som ger betydande bränslebesparing Ny 13-litersmotor

Läs mer

Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter. Rapport 2015:6

Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter. Rapport 2015:6 Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter Rapport 2015:6 Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter Rapport 2015:6 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Audi A6 sedan A6 Avant A6 hybrid A6 allroad quattro Audi S6 sedan S6 Avant Audi Vorsprung durch Technik

Audi A6 sedan A6 Avant A6 hybrid A6 allroad quattro Audi S6 sedan S6 Avant Audi Vorsprung durch Technik A6 Audi A6 sedan A6 Avant A6 hybrid A6 allroad quattro Audi S6 sedan S6 Avant Audi Vorsprung durch Technik Dragningskraft 4 Audi A6 sedan och A6 Avant 22 Audi A6 allroad quattro 18 Audi A6 hybrid 30 Audi

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Titel: Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning. En verktygslåda

Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning. En verktygslåda Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning En verktygslåda VTI Expertgrupp 2012 Förord I oktober 2011 presenterade VTI en litteraturgenomgång om användning av mobiltelefoni

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att göra sig betrodd. Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane

Att göra sig betrodd. Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Version 1.2 050317 Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Att göra sig betrodd Denna text bygger på tidigare abonnentmöten, erfarenheter från Mikrosystemfestivalen som ordnades av Jönköpings Läns Landsting

Läs mer

Det finns mer bakom hörnet. Det är vildmarkslivet, det är de dagliga rutinerna, det är regn, snö, slask, damm och lera, det är du själv, din familj,

Det finns mer bakom hörnet. Det är vildmarkslivet, det är de dagliga rutinerna, det är regn, snö, slask, damm och lera, det är du själv, din familj, GÄLLER FRÅN MAJ 2011 Det finns mer bakom hörnet. Det är vildmarkslivet, det är de dagliga rutinerna, det är regn, snö, slask, damm och lera, det är du själv, din familj, dina vänner och tusen skäl att

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

GÄLLER FRÅN APRIL 2008

GÄLLER FRÅN APRIL 2008 GÄLLER FRÅN APRIL 2008 INNEHÅLL VOLVO V70 Prestanda 8 Förarmiljö 12 Komfort 14 Underhållning i bilen 16 Flexibilitet 18 Personlig säkerhet 22 Säkerhet 24 Miljöomsorg 32 DIN VOLVO V70 Utrustningsnivåer

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma NY BOSTAD-NYA VANOR En interaktiv utbildning hemma 2 01. INLEDNING...4 02. BAKGRUND...4 03. UTBILDNINGENS UPPLÄGG...5 04. PROCESS ÖVERSIKT...6 05. INTRODUKTIONSFILMEN...8 06. IKONERNA............................................................................................................10

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer