Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling"

Transkript

1 Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen

2 Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje i vardagen Det är lätt hänt att våra dagar fylls av deadlines, möten, projekt och viktiga aktiviteter (både privat och på jobbet) i en sån utsträckning att vi ibland missar det kanske allra viktigaste att känna glädje, samhörighet och verklig motivation. Det händer kanske att vi känner oss som offer för omständigheterna och upplever att dessa värden ligger utanför vår kontroll, eller att vi ska ta igen och uppleva dem när vi får tid. Sen. Men glädje och motivation är inte bara allmänt eftersträvansvärda och positiva känslor, modern forskning visar att vi når mycket bättre resultat när vi känner glädje. Forskningen har också visat att vår motivation och glädje är något som vi i allra högsta grad kan påverka. Ofta med ganska enkla medel. I denna tipsbok har vi samlat idéer, tips, inspiration och strategier som gör det lättare att skapa och uppleva mer glädje och motivation i vardagen. Trevlig läsning! Vännerna på Insightlab InsightGuide Motivation & arbetsglädje Denna tipsbok ingår i Insightguide Motivation & arbetsglädje en handbok för chefer för att skapa förutsättningar för motivation och arbetsglädje i vardagen. För mer information kontakta Insightlab, Kungsgatan 71, Stockholm. 2 InsightLab

3 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Innehåll Vad vill du använda din motivation och drivkraft till? s.4 De tre förutsättningarna för att känna inre motivation s.6 Självutvärdering: de tre drivkrafterna för motivation s.8 Upplev mer motivation genom att förtydliga och följa dina värderingar s.10 Att bidra till varandras motivation och arbetsglädje s.13 Checkfrågor för att utvärdera vad som ger dig motivation för en viss uppgift s.15 Bosse Angelöws tips för ökad personlig glädje och styrka s.16 Sätt rätt ord på dina mål för att lättare uppnå dem s.18 Låt dina styrkor leda din utveckling framåt s.21 Susanne Pettersson: Lär dig tekniken för att skapa positiva tillstånd! s.25 Stefan Einhorn: Vad ger dig en känsla av inre framgång? s.29 Självtest: Vad är viktigast för din motivation på jobbet? s.30 De 12 strategierna för ökad lycka s.32 Fyra nycklar till att uppleva FLOW i det vi gör s.36 Enkla tips för hur du skapar mer motivation i vardagen s.39 Upplever du att du är på rätt plats professionellt? s.41 Hitta ny mening och personlig utveckling i din nuvarande situation s.43 Johan och Virpi Plate: Livsbalans och rätt tänkande är grunden till allt s.44 InsightLab 3

4 Tipsbok Insightguide SERIES Vad vill du använda din motivation och drivkraft till? Vad är egentligen motivation och vad behöver vi den till? Helt kort är motivation viljan och inspirationen att åstadkomma något. Motivation kan sägas bestå av två delar motiv och aktion. För att vara motiverade behöver vi både ha ett tydligt motiv (något vi vill känna eller vara) och en tydlig riktning/ agerande (något vi vill/behöver göra). Omvänt, när vi är omotiverade saknar vi antingen ett tydligt motiv eller riktning. Och i vissa fall både och. På så sätt är vår nivå av motivation en värdefull signal till oss själva om hur mycket motiv och riktning vi har för en enskild uppgift eller i vårt liv just nu. Det viktiga med motivation är att både motiv och riktning behöver vara våra egna något vi känner starkt för personligen. Sanningen att vi inte kan motivera eller motiveras av andra kan på så sätt sägas stämma. Vi kan få hjälp av andra att tydliggöra våra motiv och riktning och därigenom höja vår motivation, men motivationen är vår egen. Vi kan naturligtvis inspireras av andra (genom att observera deras motiv och riktning) men vi kan 4 InsightLab

5 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling inte motiveras av dem, motivationen kommer inifrån oss själva. Motivet talar om vad vi vill känna och vara riktningen talar om vad vi behöver och vill göra. Några exempel: Jag vill känna mig frisk och stark så jag behöver/vill träna för att nå dit. Jag vill känna mig lugn så jag behöver/vill praktisera mindfulness för att nå dit. Jag vill vara framgångsrik i mitt yrke så jag behöver/vill utveckla nya kompetenser för att nå dit. Jag vill ha bra relationer så jag behöver/vill vara närvarande med andra. Är det något område du vill prioritera just nu? Så den första frågan vi behöver ställa oss om vi vill ha mer motivation i vårt liv är vad vill jag ha motivationen till? Så låt oss börja där. Vilket eller vilka områden är särskilt viktiga för dig att använda din motivation och drivkraft till? Är det till exempel för att: tjäna mer pengar för att få en ekonomisk frihet och oberoende? arbeta med något som bidrar till en bättre värld? utveckla din kompetens och bli framstående inom ditt område? träna och få en sund kropp och bra hälsa? lägga om dina vanor och gå ner i vikt? ha mer tid tillsammans med familj och vänner? hitta ett personligt lugn och harmoni genom yoga, meditation, mindfulness? vidareutbilda dig, skaffa nya kompetenser? göra ett byte av arbetsuppgifter/roll? bli bättre och utveckla dig inom en hobby/fritidsintresse? något annat? På jobbet? Privat? InsightLab 5

6 Tipsbok Insightguide SERIES De tre förutsättningarna för att känna inre motivation Erik Fernholm, en av Sveriges mest uppskattade föreläsare och utbildare inom området motivation, lycka och positiva arbetsklimat, sammanfattar här vad den senaste forskningen säger om vad som krävs för att vi ska uppleva motivation och glädje i det vi gör. Den ledande motivationspsykologiska teorin idag är Self Determination Theory (SDT). Den utvecklades av på 70-talet av de två framstående forskarna Edward Deci och Richard Ryan, vid University of Rochester, New York. Efter att ha studerat evolutionspsykologi, kom de fram till att vi förutom våra fysiologiska behov som mat, vatten, värme, sömn och så vidare även har några grundläggande psykologiska behov. Dessa behov är att vi (1) behöver känna att vi själva kan rå över våra handlingar, (2) behöver känna oss kompetenta och (3) behöver uppleva gemenskap och meningsfullhet. Evidensbaserad forskning har visat att ju bättre dessa tre psykologiska behov tillfredsställs, desto bättre mår vi och desto bättre presterar vi. 1. Autonomi frihet att välja vår egen väg Autonomi handlar om självstyre. Att vi för att må bra och prestera väl behöver känna att vi är orsaken till våra egna handlingar. Vi behöver känna att vi sitter i förarsätet. Att vi har val och att vi kan ta beslut kring våra handlingar. Att handla på order, få lösningar på problemen serverade och låta någon annan fatta besluten det kan vara bekvämt, men det får oss varken att känna engagemang eller att må bra. Vårt behov av självstyre har en stark koppling till våra värderingar. För om vi själva kan välja våra handlingar så väljer vi förstås att handla utifrån våra värderingar. 2: Att känna sig kompetent och få utvecklas Behovet av att känna sig kompetent handlar om att man varje dag behöver uppleva sig själv som kapabel och kompetent att nå de mål, som man har satt upp. Detta behov är starkt kopplat till FLOW. När man upplever att man har FLOW känner man sig kompetent och för att man ska uppleva FLOW behövs fyra komponenter: 6 InsightLab

7 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Balans mellan utmaning och förmåga En tydlig koppling mellan arbetsuppgifter och mål (delmål) Direkt återkoppling och feedback Koncentration och fokus 3: Att känna mening och tillhörighet För att må bra har alla människor ett grundläggande behov av att känna tillhörighet och gemenskap. Utan detta behov hade vi inte funnits idag. Det är bland annat detta behov som har gjort att vi byggt upp våra samhällen. Våra religiösa samfund har också hjälpt oss att fylla behovet av gemenskap och mening. Men idag är Sverige ett av världens mest sekulariserade och individualistiska samhällen. Vi har varken starka traditionella eller religiösa värderingar som ger oss känslan av tillhörighet och guidar oss till vad som är meningsfullt. Vi är på så sätt lite identitetsförvirrade i Sverige idag och många av oss söker jobb som ger oss en identitet och fyller vårt behov av mening och gemenskap. Källa: Intervju med Erik Fernholm, Lyckoaktivist InsightLab 7

8 Tipsbok Insightguide SERIES Självutvärdering: De tre drivkrafterna för motivation Den senaste motivationsforskningen, bland annat sammanfattad av Daniel Pink i hans bok Drivkrafter den överraskande sanningen om vad som motiverar oss, visar på tre grundläggande förutsättningar för vår motivation. Detta självtest är utformat för att hjälpa dig förstå hur dessa tre drivkrafter ser ut för dig idag. Gör så här: Ta ställning till vart och ett av de 15 påståendena nedan. Ange i vilken utsträckning du håller med på en skala från 1-4, där 1= inte alls och 4= helt och hållet. Inom vilka områden upplever du att det är mest angeläget med en förbättring? Diskutera gärna dina svar med din närmsta chef för att se vad ni konkret kan göra för att förbättra dessa. Område: Poäng Självständighet och frihet Jag kan i stor utsträckning bestämma vad jag arbetar med Jag kan i stor utsträckning bestämma när jag arbetar Jag kan i stor utsträckning bestämma med vilka jag arbetar Jag kan i stor utsträckning bestämma hur jag utför mina uppgifter Det finns en stor tillit från min chef/ledningen Kompetens och lärande Jag jobbar mot tydliga och engagerande mål Jag blir hela tiden bättre inom mitt område Jag utvecklar hela tiden nya färdigheter och förmågor Jag känner en stolthet i mitt kunnande Jag får stort utlopp för mina talanger och förmågor InsightLab

9 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Meningsfullhet Jag upplever att min insats är betydelsefull för våra kunder Jag upplever att min insats är betydelsefull för mina kollegor Jag upplever att min insats är betydelsefull för organisationen Jag upplever att jag är med och bidrar till något gott i samhället Jag upplever en stor tillfredsställelse genom mitt arbete Källa: Insightlab, anpassat från boken Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, Daniel H. Pink, Riverhead, Books, 2009 Egna reflektioner: InsightLab 9

10 Tipsbok Insightguide SERIES Upplev mer motivation genom att förtydliga och följa dina värderingar Våra personliga värderingar byggs upp av vår historia och filtreras genom vår personlighet. De som vi delar erfarenheter med brukar vi också dela värderingar med även om det inte innebär att vi är lika som personer. Kulturen i samhället påverkar oss och det finns en hel del i den svenska kulturen som gör att vi i Sverige behöver lägga lite extra krut på att jobba med våra personliga värderingar. Sverige beskrivs ofta som landet lagom. Men när det kommer till kultur och värderingar är vi det mest extrema landet i världen, säger Jan Artem Henriksson, partner på företaget SelfLeaders som hjälper individer och organisationer att bli verkligt värderingsstyrda och därigenom skapa motivation och engagemang. För att tillgodose behovet att självförverkligande är det viktigt att man får möjlighet att leva sina personliga värderingar. Men det är inte självklart att vi är medvetna om vilka som är våra värderingar. Sverige är också ett av världens mest sekulariserade länder utan starka traditionella eller religiösa värderingar som guidar oss till vår värdegrund. Det här ger oss stor individuell frihet och det är ett samhälle som skapar självtänkande och autonoma individer. Vi befinner oss i ett otroligt gynnsamt läge, men samtidigt innebär det en stor utmaning för oss. Det är inte alltid så lätt att hitta sina personliga värderingar och bli trygg med dem i dagens Sverige. 10 InsightLab

11 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Övning: vilka värderingar är viktigast för dig? Vi har alla en uppsättning värderingar som betyder extra mycket för oss. Vilken betydelse och vikt de olika värderingarna har kan skifta över tid. Denna övning är tänkt som ett enkelt stöd för att tydliggöra vilka värderingar som är viktiga för dig i din nuvarande situation. Gör så här: Gå igenom listan och markera de 5-9 värderingar som är viktigast för dig just nu. Skriv gärna ned dina valda värderingar på en lista som du har synlig och markera med ett gem den värdering du vill ge lite extra utrymme under den kommande veckan. Skifta sedan till nästa värdering. Acceptans Andlighet Ansvar Balans Bekvämlighet Disciplin Effektivitet Egentid Engagemang Enkelhet Flexibilitet Framåtanda Frihet Förlåtelse Gemenskap Generositet Glädje Hållbarhet Hälsa Hjälpsamhet Hoppfullhet Humor Inre ro Intuition Källa: SelfLeaders, Openright Jämlikhet Kreativitet Kunskap Kvalitet Kärlek Lojalitet Lyhördhet Medkänsla Medvetenhet Mening Mästerskap Noggrannhet Nyfikenhet Närhet Närvaro Oberoende Objektivitet Optimism Ordning Passion Pålitlighet Påverkan Realism Respekt Rättvisa Samarbete Skönhet Solidaritet Spänning Sportighet Stabilitet Tacksamhet Tillgivenhet Tillit Tolerans Tradition Trohet Trygghet Tålamod Utmaning Utveckling Visdom Vitalitet Ödmjukhet Öppenhet Äkthet Ärlighet Äventyr InsightLab 11

12 Tipsbok Insightguide SERIES Egna anteckningar 12 InsightLab

13 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Att bidra till varandras motivation och arbetsglädje Vår motivation och engagemang är inte något som kan ses isolerat från vår omgivning. Även om motivationen kommer inifrån oss själva är den beroende av samspelet med vår omgivning. Vi har med andra ord möjlighet att på ett påtagligt sätt påverka vår omgivning på ett både positivt och negativt sätt. Psykologen Jörgen Oom använder begreppet RMI (Rätt Mental Inställning) som innebär att vi gemensamt skapar ett bra arbetsklimat genom att lägga fokus på positiva aspekter och inte låter det negativa ta över. Att bidra till en positiv kultur Det finns mycket vi kan göra för att bidra till en positiv arbetsmiljö och till varandras utveckling, oavsett om vi är chefer eller inte: Berömma och uppskatta de bra saker andra gör Ge andra frihet att lösa uppgifter på sitt sätt Ställa frågor för att hjälpa andra hitta sina lösningar och svar Bjuda på sig själv inklusive sina styrkor och tillkortakommanden Uppmärksamma andras styrkor och talanger Undvika allt för många störande avbrott för att ge utrymme för FLOW Påminna varandra om meningen med det ni gör och värdet av det ni bidrar med Tips! Beröm detaljerna Uppmärksamma goda prestationer. Ha som mål att varje dag ge någon i din omgivning beröm. Familj, vänner, kollegor, chefer alltid är det någon som gjort dig glad för vad de levererat eller presterat. Se till att berömma detaljen så personen känner att berömmet är väl menat. Nils Lif, Säljansvarig, Tele2 Sverige AB InsightLab 13

14 Tipsbok Insightguide SERIES Våra tillstånd smittar Vi påverkar vår omgivning i större utsträckning än vi faktiskt tror. Allt det vi säger eller gör påverkar vår omgivning. Forskarna kallar det spegelneuroner, vilket i korthet är nervceller som reagerar på det vi ser i vår omgivning. Ser vi exempelvis någon som ler eller visar irritation reagerar våra spegelneuroner och återskapar en liknande reaktion hos oss själva. Coachen och kommunikologen Susanne Pettersson uppmanar oss att då och då fråga oss själva om det tillstånd vi befinner oss i just nu är värt att smitta andra med (se separat artikel på sidan 25). Tips: Acceptera andra som de är Genom att undvika att döma andra personer skapar du en plattform för en avspänd och förtroendefull relation med andra. Tumregeln är att ju mer du accepterar andra, desto mer kommer de som regel att acceptera dig. Källa: Insightlab Tips! Sprid inspiration och idéer Dela med dig av de idéer och artiklar som du stöter på. Ge dessa till personer vars arbete och utveckling kan främjas av denna input. Personligt chefstips ur undersökningen Motivation InsightLab

15 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Checkfrågor för att utvärdera vad som ger dig motivation för en viss uppgift Ju mer positiva känslor vi har kring att göra något, desto starkare är vår motivation. När positiva känslor och emotioner är inblandade i det vi gör, ger det oss höjd energinivå och drivkraft framåt. Sanna Ehdin, fil.dr och immunolog och författare till bland annat Höj din energi Finn din energikod: nyckeln till ett starkt, friskt och lyckligt liv, rekommenderar att du stämmer av din motivation för olika uppgifter, uppdrag, förfrågningar och projekt med följande checkfrågor: Gör det mig glad? Är jag stolt över att få göra det? Bidrar det till att hjälpa eller underlätta för andra? Ger det mig mening i livet? Är det en värdefull erfarenhet som leder till utveckling? Ger det mig värdefulla inkomster som stödjer mig själv och andra? Källa: Höj din energi Finn din energikod: nyckeln till ett starkt, friskt och lyckligt liv, Sanna Ehdin, Forum förlag, 2010 Låt din energinivå vägleda dig! Många av oss låter förnuftet och rädslor styra våra beslut i stor usträckning. Ett bättre sätt menar Sanna Ehdin är att låta din energinivå vägleda. Att utveckla sina talanger och sina förmågor är att röra sig mot en högre energinivå. Då gör du det som kommer naturligt för dig och där du känner glädje och personlig kraft. Omge dig också med människor som tillför positiv energi, det är en enkel och bra strategi att leva efter. Använd din egen energinivå mellan 1 och 10 för att bedöma vad och vilka det är. Källa: Höj din energi Finn din energikod: nyckeln till ett starkt, friskt och lyckligt liv, Sanna Ehdin, Forum förlag, 2010 InsightLab 15

16 Tipsbok Insightguide SERIES Bosse Angelöws tips för ökad personlig glädje och styrka Bosse Angelöw är docent och socialpsykolog och har i många år arbetat med mental träning och åtgärder för att öka välbefinnande och arbetsglädje för individer och organisationer. Åren av erfarenhet har han sammanfattat i ett antal tips som han sett kan göra stor skillnad för att öka vårt välbefinnande och glädje i livet. Bli möjlighetsletare och styrkedetektiv Bli en guldkornsletare i vardagen. Stanna upp och tänk efter vad det är du uppskattar. Fundera över vilka mål du vill uppnå och uppmärksamma dina, små och stora, framsteg på väg mot målet. Tänk igenom på kvällen vad som har fungerat bra under dagen. Skriv gärna ned dina framgångar och höjdpunkter. Fokusera på det du vill ha mer av Rikta hela tiden uppmärksamheten mot det som du vill ha mer av. Vill du uppleva mer glädje, fokusera då på dina lustfyllda stunder och fundera på hur du kan få fler sådana stunder. Fokusera på det du kan påverka och göra Om du vill åstadkomma en förbättring inom något område i livet behöver du tänka och göra annorlunda jämfört med idag. Det är lätt hänt att lägga för stor uppmärksamhet på det vi inte kan påverka. Detta stärker oss inte. Fokusera därför hela tiden på det som du faktiskt kan påverka, det du kan göra och det du faktiskt gör. Upplösande av mentala blockeringar Ibland kommer vi i kontakt med olika mentala blockeringar som hindrar oss från att må bra och förverkliga våra önskemål. Sådana blockeringar kan bestå av undertryckta känslor som rädsla, skuld och ilska. Vi kan lära oss mycket av dessa blockeringar och negativa känslor. Därför ska vi inte förtränga eller ignorera dem. Lär dig istället att iaktta dem och acceptera dem. 16 InsightLab

17 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Bli vän med dig själv Bli vän med dig själv och du kommer att må och fungera bättre, stärka ditt självförtroende, bli lugnare och sova bättre. För att bli vän med dig själv behöver du behandla dig själv som en omtänksam vän och ställa rimliga krav på dig själv, ta hand om dig på bästa sätt och visa förståelse för dig själv. Acceptera dig själv som en värdefull person Acceptera dig själv som en värdefull person. Säg till dig själv att du är någon, att du är klok, bra och att många bryr sig om dig. Observera vad du säger till dig själv och stärk dig själv med positivt självprat och positiva bekräftande ord. Inventera dina tidigare framgångar Fundera dels över vilka tidigare förändringar du har klarat av på ett bra sätt, vad du har lyckats med tidigare och dels över vad du är bra på i arbetet och privat. Stärk dig själv genom att tänka på dessa tidigare framgångar och styrkor. Sätt rimliga mål Det är vanligt att man har alltför höga mål och förväntningar, vilket skapar onödig stress och känsla av misslyckande om de inte nås. Det är därför viktigt att de mål som du sätter upp är rimliga och att du har en bra chans att nå dem. Källa: Arbetsglädje att skapa större arbetslust, Bosse Angelöw, Studentlitteratur InsightLab 17

18 Tipsbok Insightguide SERIES Sätt rätt ord på dina mål för att lättare uppnå dem Våra ordval har större betydelse än man kan tro. Hur du sätter ord på dina mål påverkar också dina möjligheter att nå dem, menar psykologen Heidi Grant Halvorson, expert på mål och motivationsfaktorer. Hon tipsar om att ta en närmre titt på det egna språkbruket, och lyfter fram två olika sätt att se på ett mål eller en utmaning: Befrämjande fokus. Här ligger fokus på att uppnå något det kan handla om ett ideal eller något eftersträvansvärt. Exempel: Jag vill träna minst två gånger i veckan för att känna mig frisk, stark och ha mer energi. Förebyggande fokus. Här ligger fokus snarare på att undvika en risk eller förlust. Exempel: Jag måste träna minst två gånger i veckan för att inte bli för överviktig eller drabbas av sjukdom. Inget av alternativen är nödvändigtvis rätt eller fel utan det bästa alternativet kan variera lite beroende på mål och situation. Ofta kan du finna att du tenderar att luta mer åt ett fokus än ett annat. Heidi Grant Halvorson påpekar emellertid att nyckeln till framgång ligger i att lägga märke till hur ens fokus påverkar de egna handlingarna och i förlängningen resultatet. Med andra ord; bli medveten om hur du fungerar, och försök att välja det typ av fokus som ger dig bäst slutresultat. Källa: Succeed: How We Can Reach Our Goal, Dr. Heidi Grant Halvorson, Hudson Street Press, us.penguingroup.com. Sätt dubbelt så SMART:a mål! Kanske har du stött på ramsan om att ett mål ska vara SMART: specifikt, mätbart, angeläget/accepterat, realistiskt och tidsbestämt. Det är en bra utgångspunkt när du sätter mål, men för att du ska få tillräckligt med energi för att ta dig ända fram till mållinjen är det dags att dubblera med ytterligare ett till SMART-mantra: spännande, meningsfullt, annorlunda, roligt och tufft. Tänker och agerar du dubbel-smart kommer du att få mer kraft och motivation att nå dina mål. 18 InsightLab

19 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Reflektionsövning kring dina prioriteringar Följande övning är inte ny men kan påminna dig om vad som är viktigast för dig. Tänk dig en glasburk där du ska få plats med sand, småstenar (som representerar mindre viktiga saker) och ett antal golfbollar (som representerar dina viktigaste prioriteringar). Börjar du med sanden och smågruset kommer du inte att få plats med alla golfbollar. Nyckeln är att börja med att lägga i golfbollarna i glasburken för att sedan se vilket utrymme som finns för de mindre viktiga delarna. Vilka är golfbollarna i ditt liv? Behöver de ha mer utrymme? Hur ska du göra för att ge dom det? Vilka är småstenarna? Får de lagom med utrymme? Vad representerar sanden i ditt liv? Kan du ta bort eller minska ner på dessa saker? Källa: InsightLab 19

20 Tipsbok Insightguide SERIES Egna anteckningar 20 InsightLab

21 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Låt dina styrkor leda din utveckling framåt Det som vi är bra på och har lätt för ser vi ofta som självklart det är knappt att vi märker det alls och många av oss har lärt oss att inte förhäva oss eller sticka ut. Det som brukar uppta mer av vår energi och vårt fokus är det som vi inte är bra på för vi är måna om att få godkänt i alla ämnen och känna att vi duger. Men om vi vill bli framgångsrika måste vi bli bättre på att ge utrymme och näring åt våra styrkor. Det menar Marcus Buckingham som under 17 års tid på Gallup har studerat vad som får människor att utvecklas och känna engagemang. I sin bästsäljande bok Go put Your Strengths to Work har han tagit fram en handlingsplan för hur man fokuserar på sina styrkor och får det att fungera i praktiken. Buckinghams handlingsplan består av följande 6 steg: 1. Slå hål på myterna Enligt Buckingham har vi många myter som vi behöver slå hål på för att lyckas med att utveckla våra styrkor. En av dessa myter är att i takt med att du utvecklas så kommer din personlighet att förändras. Sanningen, enligt Marcus, är snarare att när du utvecklas så blir du mer av den du redan är. InsightLab 21

22 Tipsbok Insightguide SERIES 2. Observera vad som ger dig energi Det andra steget handlar om att du måste definiera och precisera dina styrkor, vilket inte alltid är så lätt. För att bli på det klara med vilka som är dina styrkor rekommenderar Buckingham att du börjar observera din energinivå när du ägnar dig åt olika aktiviteter för att se i vilka situationer som du upplever mest energi. De aktiviteter som får dig att känna dig full av energi och stark ger dig en signal om var du har dina styrkor. Ta gärna en vecka och skriv ned vad du upptäcker. Gör gärna detta styrkeprov två gånger per år. 3. Ge mer utrymme till dina styrkor Nu när du har hittat dina styrkor bör du fundera över hur du kan ge dem ännu mer utrymme och näring än vad du gör idag. Ställ dig själv följande frågor: Hur kan mina styrkor hjälpa mig i min roll idag? Vad behöver jag för att bli ännu bättre på det som jag redan är bra på? Hur kan jag få fler tillfällen att göra det som får mig att känna mig stark? Försök sedan att bygga upp dina arbetsuppgifter kring dina styrkor. Gör det gärna till en rutin att varje vecka identifiera två saker som du kan göra/ändra för att bättre kapitalisera på dina styrkor. 22 InsightLab

23 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling 4. Ge mindre utrymme åt dina svagheter Det fjärde steget motsvarar steg två, men istället för att fokusera på dina styrkor ska du här definiera dina svagheter. Aktiviteter som får dig att känna dig svag och olustig till mods signalerar var du har dina svagheter. Buckinghams råd är att du ska försöka att erkänna dem och inse att du troligen aldrig kommer att gilla dessa aktiviteter hur mycket du än försöker. Det är bättre att lämna dem till någon annan så att du kan fokusera på dina styrkor. Ställ dig själv följande frågor: Vilka aktiviteter under en vecka får mig att känna mig svag/energilös? Vad skulle krävas för att jag skulle kunna sluta med dessa aktiviteter? Finns det någon som har sina styrkor där jag har mina svagheter? 5. Ta hjälp Steg fem är ett utmanande steg även för den som har god självkänsla och gott självförtroende. Här handlar det om att komma ut ur garderoben och öppet erkänna både sina styrkor och sina svagheter för att få hjälp att utvecklas. Samtalen mellan medarbetare och chef är här väldigt viktiga, men ofta finns det många rädslor kopplade till dessa samtal hos båda parter. För att inte hamna snett rekommenderar Buckingham följande struktur på samtalen: Ett samtal om dina styrkor med din närmsta chef En Hur kan du (som chef) hjälpa mig utveckla mina styrkor -diskussion Ett samtal om dina svagheter En Hur kan du (som chef) hjälpa mig minimera tid på mina svagheter -diskussion 6. Skaffa dig stärkande vanor Det sista steget handlar om att skaffa sig stärkande vanor. Buckingham rekommenderar följande: 1. Tala om styrkor och svagheter i vardagen och när ni (på jobbet eller hemma) utformar nya aktiviteter diskutera vem som ska göra vad och vem som ska hjälpa vem utifrån detta. 2. Ta en vecka varje halvår, skriv ner dina aktiviteter och koppla dem till styrkor/svagheter. 3. Summera utvecklingen i ett 30-minuters samtal med din chef, gärna varje kvartal. Källor: Go put Your Strenhgts to Work: 6 Powerful Steps to Achieve Outstandig Performance av Marcus Buckingham; The Strenghts Based Leadership av Tom Rath och Barry Conchie, Gallup Press InsightLab 23

24 Tipsbok Insightguide SERIES Egna anteckningar 24 InsightLab

25 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Susanne Pettersson: Lär dig tekniken för att skapa positiva tillstånd! Blunda och tänk tillbaka på en riktigt bra dag kanske rentav den bästa du upplevt. Vilka känslor upplevde du? Försök att återskapa dessa. Med en enkel metod som denna kan du medvetet försätta dig i tillstånd av glädje, energi, flow, mental och fysisk avkoppling, nyfikenhet, närvaro och kontroll. Positiva tillstånd genererar nämligen undantagslöst bra resultat. Undersök vilka tillstånd just du behöver befinna dig i för att prestera och uppnå bra resultat. Vem som helst kan träna upp sin förmåga att försätta sig i sitt individuella drömtillstånd. Inom idrottsvärlden är det aldrig en slump att hamna i detta tillstånd, utan en högst medveten och resultatmässigt fullkomligt avgörande strategi. Vi påverkar varandra med våra tillstånd Du kan testa dina olika tillstånd genom att utföra samma uppgift några gånger med olika känslor och energinivåer för varje gång. När fungerar det bäst? Vilka tillstånd vill du smitta omgivningen med? Många lever helt omedvetna om vilka tillstånd de för stunden befinner sig i, och vilka av dessa som smittar av sig på omgivningen. Förmågan att föra positiva tillstånd vidare är en av de mest värdefulla egenskaperna vi besitter. Vi vill vara vän med såväl som köpa saker av de personer eller säljare som får oss att må bra. Ofta är därför vår glädje och motivation minst lika värdefull som kompetens och kunskap! InsightLab 25

26 Tipsbok Insightguide SERIES Assa och dissa dig till välmående och framgång Vi är i grund och botten känslostyrda i det mesta vi gör. Amygdala delen i hjärnan som lagrar våra känslor är med och styr våra beslut och handlingar. Enkelt beskrivet lagras händelser och tankar i amygdala som antingen plus eller minus. Genom att tänka positiva tankar fyller du på pluskontot, och på samma sätt lagras även de dåliga tankarna på minuskontot. Inom idrottspsykologin är det direkt avgörande att lära sig kontrollera amygdala och på så sätt på egen hand kunna skapa positiva tillstånd och förväntningar. Lika viktigt är det att konstruktivt kunna hantera motgångar, och på så sätt hindra att de får fäste på minuskontot. Rent praktiskt handlar det om att lära sig associera/assa och dissociera/dissa två tekniker som är lika viktiga vare sig det rör sig om OS eller en vanlig dag på kontoret. Assa och förstärk dina framgångar Medvetandegör och förstärk dina personliga framgångar, och förbättra på så sätt driv, motivation och självförtroende. Att i stunden medvetet uppleva det positiva som händer kallar Susanne för att assa. Genom att förstärka den positiva känslan som händelsen skapar hos dig gör du medvetna insättningar på pluskontot i amygdala insättningar som även kommer att prägla nästa utmaning du tar dig an. Rent praktiskt kan det handla om att stanna upp och tänka det här gjorde jag bra!, eller inspireras av förbundskaptenen som visar spelarna filmklipp på saker de lyckades med under matchen. Catch me doing something right är en av de viktigaste framgångsfilosofierna inom idrottsvärlden. Genom att lägga märke till det vi lyckas med tenderar det att återkomma och bli ett förstärkt beteende. På samma sätt blir vi inte sällan sämre och sämre på något om vi klankar ner på oss själva och anklagar oss för våra fel och brister. Dissa konsten att hantera misstag Alla gör misstag och du behöver en bra strategi för att reglera hur dessa påverkar din självuppfattning. Genom att hantera misstag på rätt sätt skapar du distans till händelsen, och den riskerar på så sätt inte att resultera i alltför tunga insättningar på minuskontot. Att dissa innebär med andra ord inte att glömma eller förtränga den negativa händelsen ifråga; snarare handlar det om att skapa en viss distans till det som hänt för att enklare kunna hantera sina känslor kring det. Genom att bli skicklig på att dissa blir du bra på att bibehålla mental styrka och ett positivt förhållningssätt även i motgångar och mentala uppförsbackar. Dissa i praktiken genom att skapa perspektiv även om känslorna kan fara iväg är det som skett sällan hela världen. Låt inte ett nederlag prägla din uppfattning om dig själv, acceptera att du kan göra fel och begå misstag utan att vara sämre varken som yrkesperson eller människa. 26 InsightLab

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management TEMA BELÖNING OCH MOTIVATION JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR ANNA-LENA STRID, VD PÅ DRI Företagen är fast i b Men forskarna är överens om att det är helt Anna-Lena Strid, VD på Drive Management TIPS! Forskaren

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Personliga ledarskapet

Personliga ledarskapet Personliga ledarskapet sätta mål, få det att hända och ha balans Bengt Kallenberg! Du kommer bl.a få med dig... Hur du sätter mål som ger energi och motivation Viljans betydelse och dess sju kvaliteter

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Man kan lära sig att bli lycklig

Man kan lära sig att bli lycklig Man kan lära sig att bli lycklig Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning. - De flesta tänker att sådant som pengar,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM RESURSER TRÄNING NÅ LYCKAS DRÖMMaR Ta VERKLIGHET DRIVKRAFT många VILjA Nå dina mål 10 enkla steg till framgång Malin Boström MÅLTAVLA TYDLIGT LEDARE FRAMGÅNG SKRIV INDER HANDLINGSPLAN DINA 10 ENkLA steg

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten.

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. MINDFULNESS om att leva här och nu MINDFULNESS vad är det? Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. Mindfulness utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Min karriär - strategi eller slump?

Min karriär - strategi eller slump? Min karriär - strategi eller slump? Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... Olika perspektiv på karriär Det personliga varumärket Strategi eller slump - vad passar dig? Behöver jag

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar.

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar. Balanshäftet, arbetsblad Nedanstående påståenden hjälper dig att hitta balans eller obalans i dig själv och din tillvaro just nu. Läs varje påstående lugnt och noggrant och försök att svara med det du

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm konsten att ge feedback så att människor växer Karin Ulfhielm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är feedback?... 3 2. Bakgrund... 3 3. Varför feedback?... 3 4. Vilka färdigheter och egenskaper påverkar förmågan

Läs mer

Fixa studierna och må bra. Samtidigt.

Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Susanne Evertsson, kurator susanne.evertsson@akademihalsan.se Telefonrådgivning av: Sjuksköterska, Psykolog/kurator Ergonom/sjukgymnast Enskilda samtal Medicinsk/psykiatrisk

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Spelarutveckling Tips från coachen Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Bakgrund Informationen i presentationen utgår från tre delar: - Tränarerfarenhet(över 14.000 timmar på banan) - Utbildningar(3

Läs mer

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Henrik Gustafsson 2011 Att motivera genom att framkalla rädsla kan fungera i ett kortare perspektiv för att få människor att genomföra

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv.

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv. Skattningsformuläret PROQOL (PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE SCALE) för att bedöma professionell livskvalitet till svenska av Anna Gerge 2011 Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen

Läs mer

Lev som du lär. Om jag till exempel tycker att det är viktigt att ta hand om naturen, så är varje litet steg i den riktningen måluppfyllelse:

Lev som du lär. Om jag till exempel tycker att det är viktigt att ta hand om naturen, så är varje litet steg i den riktningen måluppfyllelse: Lev som du lär prova på! Guide i 5 steg sidan 48 Vad har du för värderingar? Det är lätt att stanna vid fluffiga formuleringar om att vara en god vän, vara en bra förälder eller göra sitt bästa på jobbet.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Family-Lab är den svenska delen av Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International.

Family-Lab är den svenska delen av Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International. Family-Lab fungerar som ett laboratorium där professionella och föräldrar arbetar tillsammans för att hitta nya sätt att omvandla kärleksfulla tankar till kärleksfulla handlingar. Family-Lab är den svenska

Läs mer

Anders Ekstrand Leg. Psykolog

Anders Ekstrand Leg. Psykolog Anders Ekstrand Leg. Psykolog Agenda Hur vi lär oss saker (Inlärningspsykologi) Hur motivation funkar (Motivationspsykologi) Ledarskap utifrån dessa Vad är kulturer? Hur förändrar man kulturer? Varför

Läs mer

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer