Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling"

Transkript

1 Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen

2 Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje i vardagen Det är lätt hänt att våra dagar fylls av deadlines, möten, projekt och viktiga aktiviteter (både privat och på jobbet) i en sån utsträckning att vi ibland missar det kanske allra viktigaste att känna glädje, samhörighet och verklig motivation. Det händer kanske att vi känner oss som offer för omständigheterna och upplever att dessa värden ligger utanför vår kontroll, eller att vi ska ta igen och uppleva dem när vi får tid. Sen. Men glädje och motivation är inte bara allmänt eftersträvansvärda och positiva känslor, modern forskning visar att vi når mycket bättre resultat när vi känner glädje. Forskningen har också visat att vår motivation och glädje är något som vi i allra högsta grad kan påverka. Ofta med ganska enkla medel. I denna tipsbok har vi samlat idéer, tips, inspiration och strategier som gör det lättare att skapa och uppleva mer glädje och motivation i vardagen. Trevlig läsning! Vännerna på Insightlab InsightGuide Motivation & arbetsglädje Denna tipsbok ingår i Insightguide Motivation & arbetsglädje en handbok för chefer för att skapa förutsättningar för motivation och arbetsglädje i vardagen. För mer information kontakta Insightlab, Kungsgatan 71, Stockholm. 2 InsightLab

3 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Innehåll Vad vill du använda din motivation och drivkraft till? s.4 De tre förutsättningarna för att känna inre motivation s.6 Självutvärdering: de tre drivkrafterna för motivation s.8 Upplev mer motivation genom att förtydliga och följa dina värderingar s.10 Att bidra till varandras motivation och arbetsglädje s.13 Checkfrågor för att utvärdera vad som ger dig motivation för en viss uppgift s.15 Bosse Angelöws tips för ökad personlig glädje och styrka s.16 Sätt rätt ord på dina mål för att lättare uppnå dem s.18 Låt dina styrkor leda din utveckling framåt s.21 Susanne Pettersson: Lär dig tekniken för att skapa positiva tillstånd! s.25 Stefan Einhorn: Vad ger dig en känsla av inre framgång? s.29 Självtest: Vad är viktigast för din motivation på jobbet? s.30 De 12 strategierna för ökad lycka s.32 Fyra nycklar till att uppleva FLOW i det vi gör s.36 Enkla tips för hur du skapar mer motivation i vardagen s.39 Upplever du att du är på rätt plats professionellt? s.41 Hitta ny mening och personlig utveckling i din nuvarande situation s.43 Johan och Virpi Plate: Livsbalans och rätt tänkande är grunden till allt s.44 InsightLab 3

4 Tipsbok Insightguide SERIES Vad vill du använda din motivation och drivkraft till? Vad är egentligen motivation och vad behöver vi den till? Helt kort är motivation viljan och inspirationen att åstadkomma något. Motivation kan sägas bestå av två delar motiv och aktion. För att vara motiverade behöver vi både ha ett tydligt motiv (något vi vill känna eller vara) och en tydlig riktning/ agerande (något vi vill/behöver göra). Omvänt, när vi är omotiverade saknar vi antingen ett tydligt motiv eller riktning. Och i vissa fall både och. På så sätt är vår nivå av motivation en värdefull signal till oss själva om hur mycket motiv och riktning vi har för en enskild uppgift eller i vårt liv just nu. Det viktiga med motivation är att både motiv och riktning behöver vara våra egna något vi känner starkt för personligen. Sanningen att vi inte kan motivera eller motiveras av andra kan på så sätt sägas stämma. Vi kan få hjälp av andra att tydliggöra våra motiv och riktning och därigenom höja vår motivation, men motivationen är vår egen. Vi kan naturligtvis inspireras av andra (genom att observera deras motiv och riktning) men vi kan 4 InsightLab

5 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling inte motiveras av dem, motivationen kommer inifrån oss själva. Motivet talar om vad vi vill känna och vara riktningen talar om vad vi behöver och vill göra. Några exempel: Jag vill känna mig frisk och stark så jag behöver/vill träna för att nå dit. Jag vill känna mig lugn så jag behöver/vill praktisera mindfulness för att nå dit. Jag vill vara framgångsrik i mitt yrke så jag behöver/vill utveckla nya kompetenser för att nå dit. Jag vill ha bra relationer så jag behöver/vill vara närvarande med andra. Är det något område du vill prioritera just nu? Så den första frågan vi behöver ställa oss om vi vill ha mer motivation i vårt liv är vad vill jag ha motivationen till? Så låt oss börja där. Vilket eller vilka områden är särskilt viktiga för dig att använda din motivation och drivkraft till? Är det till exempel för att: tjäna mer pengar för att få en ekonomisk frihet och oberoende? arbeta med något som bidrar till en bättre värld? utveckla din kompetens och bli framstående inom ditt område? träna och få en sund kropp och bra hälsa? lägga om dina vanor och gå ner i vikt? ha mer tid tillsammans med familj och vänner? hitta ett personligt lugn och harmoni genom yoga, meditation, mindfulness? vidareutbilda dig, skaffa nya kompetenser? göra ett byte av arbetsuppgifter/roll? bli bättre och utveckla dig inom en hobby/fritidsintresse? något annat? På jobbet? Privat? InsightLab 5

6 Tipsbok Insightguide SERIES De tre förutsättningarna för att känna inre motivation Erik Fernholm, en av Sveriges mest uppskattade föreläsare och utbildare inom området motivation, lycka och positiva arbetsklimat, sammanfattar här vad den senaste forskningen säger om vad som krävs för att vi ska uppleva motivation och glädje i det vi gör. Den ledande motivationspsykologiska teorin idag är Self Determination Theory (SDT). Den utvecklades av på 70-talet av de två framstående forskarna Edward Deci och Richard Ryan, vid University of Rochester, New York. Efter att ha studerat evolutionspsykologi, kom de fram till att vi förutom våra fysiologiska behov som mat, vatten, värme, sömn och så vidare även har några grundläggande psykologiska behov. Dessa behov är att vi (1) behöver känna att vi själva kan rå över våra handlingar, (2) behöver känna oss kompetenta och (3) behöver uppleva gemenskap och meningsfullhet. Evidensbaserad forskning har visat att ju bättre dessa tre psykologiska behov tillfredsställs, desto bättre mår vi och desto bättre presterar vi. 1. Autonomi frihet att välja vår egen väg Autonomi handlar om självstyre. Att vi för att må bra och prestera väl behöver känna att vi är orsaken till våra egna handlingar. Vi behöver känna att vi sitter i förarsätet. Att vi har val och att vi kan ta beslut kring våra handlingar. Att handla på order, få lösningar på problemen serverade och låta någon annan fatta besluten det kan vara bekvämt, men det får oss varken att känna engagemang eller att må bra. Vårt behov av självstyre har en stark koppling till våra värderingar. För om vi själva kan välja våra handlingar så väljer vi förstås att handla utifrån våra värderingar. 2: Att känna sig kompetent och få utvecklas Behovet av att känna sig kompetent handlar om att man varje dag behöver uppleva sig själv som kapabel och kompetent att nå de mål, som man har satt upp. Detta behov är starkt kopplat till FLOW. När man upplever att man har FLOW känner man sig kompetent och för att man ska uppleva FLOW behövs fyra komponenter: 6 InsightLab

7 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Balans mellan utmaning och förmåga En tydlig koppling mellan arbetsuppgifter och mål (delmål) Direkt återkoppling och feedback Koncentration och fokus 3: Att känna mening och tillhörighet För att må bra har alla människor ett grundläggande behov av att känna tillhörighet och gemenskap. Utan detta behov hade vi inte funnits idag. Det är bland annat detta behov som har gjort att vi byggt upp våra samhällen. Våra religiösa samfund har också hjälpt oss att fylla behovet av gemenskap och mening. Men idag är Sverige ett av världens mest sekulariserade och individualistiska samhällen. Vi har varken starka traditionella eller religiösa värderingar som ger oss känslan av tillhörighet och guidar oss till vad som är meningsfullt. Vi är på så sätt lite identitetsförvirrade i Sverige idag och många av oss söker jobb som ger oss en identitet och fyller vårt behov av mening och gemenskap. Källa: Intervju med Erik Fernholm, Lyckoaktivist InsightLab 7

8 Tipsbok Insightguide SERIES Självutvärdering: De tre drivkrafterna för motivation Den senaste motivationsforskningen, bland annat sammanfattad av Daniel Pink i hans bok Drivkrafter den överraskande sanningen om vad som motiverar oss, visar på tre grundläggande förutsättningar för vår motivation. Detta självtest är utformat för att hjälpa dig förstå hur dessa tre drivkrafter ser ut för dig idag. Gör så här: Ta ställning till vart och ett av de 15 påståendena nedan. Ange i vilken utsträckning du håller med på en skala från 1-4, där 1= inte alls och 4= helt och hållet. Inom vilka områden upplever du att det är mest angeläget med en förbättring? Diskutera gärna dina svar med din närmsta chef för att se vad ni konkret kan göra för att förbättra dessa. Område: Poäng Självständighet och frihet Jag kan i stor utsträckning bestämma vad jag arbetar med Jag kan i stor utsträckning bestämma när jag arbetar Jag kan i stor utsträckning bestämma med vilka jag arbetar Jag kan i stor utsträckning bestämma hur jag utför mina uppgifter Det finns en stor tillit från min chef/ledningen Kompetens och lärande Jag jobbar mot tydliga och engagerande mål Jag blir hela tiden bättre inom mitt område Jag utvecklar hela tiden nya färdigheter och förmågor Jag känner en stolthet i mitt kunnande Jag får stort utlopp för mina talanger och förmågor InsightLab

9 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Meningsfullhet Jag upplever att min insats är betydelsefull för våra kunder Jag upplever att min insats är betydelsefull för mina kollegor Jag upplever att min insats är betydelsefull för organisationen Jag upplever att jag är med och bidrar till något gott i samhället Jag upplever en stor tillfredsställelse genom mitt arbete Källa: Insightlab, anpassat från boken Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, Daniel H. Pink, Riverhead, Books, 2009 Egna reflektioner: InsightLab 9

10 Tipsbok Insightguide SERIES Upplev mer motivation genom att förtydliga och följa dina värderingar Våra personliga värderingar byggs upp av vår historia och filtreras genom vår personlighet. De som vi delar erfarenheter med brukar vi också dela värderingar med även om det inte innebär att vi är lika som personer. Kulturen i samhället påverkar oss och det finns en hel del i den svenska kulturen som gör att vi i Sverige behöver lägga lite extra krut på att jobba med våra personliga värderingar. Sverige beskrivs ofta som landet lagom. Men när det kommer till kultur och värderingar är vi det mest extrema landet i världen, säger Jan Artem Henriksson, partner på företaget SelfLeaders som hjälper individer och organisationer att bli verkligt värderingsstyrda och därigenom skapa motivation och engagemang. För att tillgodose behovet att självförverkligande är det viktigt att man får möjlighet att leva sina personliga värderingar. Men det är inte självklart att vi är medvetna om vilka som är våra värderingar. Sverige är också ett av världens mest sekulariserade länder utan starka traditionella eller religiösa värderingar som guidar oss till vår värdegrund. Det här ger oss stor individuell frihet och det är ett samhälle som skapar självtänkande och autonoma individer. Vi befinner oss i ett otroligt gynnsamt läge, men samtidigt innebär det en stor utmaning för oss. Det är inte alltid så lätt att hitta sina personliga värderingar och bli trygg med dem i dagens Sverige. 10 InsightLab

11 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Övning: vilka värderingar är viktigast för dig? Vi har alla en uppsättning värderingar som betyder extra mycket för oss. Vilken betydelse och vikt de olika värderingarna har kan skifta över tid. Denna övning är tänkt som ett enkelt stöd för att tydliggöra vilka värderingar som är viktiga för dig i din nuvarande situation. Gör så här: Gå igenom listan och markera de 5-9 värderingar som är viktigast för dig just nu. Skriv gärna ned dina valda värderingar på en lista som du har synlig och markera med ett gem den värdering du vill ge lite extra utrymme under den kommande veckan. Skifta sedan till nästa värdering. Acceptans Andlighet Ansvar Balans Bekvämlighet Disciplin Effektivitet Egentid Engagemang Enkelhet Flexibilitet Framåtanda Frihet Förlåtelse Gemenskap Generositet Glädje Hållbarhet Hälsa Hjälpsamhet Hoppfullhet Humor Inre ro Intuition Källa: SelfLeaders, Openright Jämlikhet Kreativitet Kunskap Kvalitet Kärlek Lojalitet Lyhördhet Medkänsla Medvetenhet Mening Mästerskap Noggrannhet Nyfikenhet Närhet Närvaro Oberoende Objektivitet Optimism Ordning Passion Pålitlighet Påverkan Realism Respekt Rättvisa Samarbete Skönhet Solidaritet Spänning Sportighet Stabilitet Tacksamhet Tillgivenhet Tillit Tolerans Tradition Trohet Trygghet Tålamod Utmaning Utveckling Visdom Vitalitet Ödmjukhet Öppenhet Äkthet Ärlighet Äventyr InsightLab 11

12 Tipsbok Insightguide SERIES Egna anteckningar 12 InsightLab

13 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Att bidra till varandras motivation och arbetsglädje Vår motivation och engagemang är inte något som kan ses isolerat från vår omgivning. Även om motivationen kommer inifrån oss själva är den beroende av samspelet med vår omgivning. Vi har med andra ord möjlighet att på ett påtagligt sätt påverka vår omgivning på ett både positivt och negativt sätt. Psykologen Jörgen Oom använder begreppet RMI (Rätt Mental Inställning) som innebär att vi gemensamt skapar ett bra arbetsklimat genom att lägga fokus på positiva aspekter och inte låter det negativa ta över. Att bidra till en positiv kultur Det finns mycket vi kan göra för att bidra till en positiv arbetsmiljö och till varandras utveckling, oavsett om vi är chefer eller inte: Berömma och uppskatta de bra saker andra gör Ge andra frihet att lösa uppgifter på sitt sätt Ställa frågor för att hjälpa andra hitta sina lösningar och svar Bjuda på sig själv inklusive sina styrkor och tillkortakommanden Uppmärksamma andras styrkor och talanger Undvika allt för många störande avbrott för att ge utrymme för FLOW Påminna varandra om meningen med det ni gör och värdet av det ni bidrar med Tips! Beröm detaljerna Uppmärksamma goda prestationer. Ha som mål att varje dag ge någon i din omgivning beröm. Familj, vänner, kollegor, chefer alltid är det någon som gjort dig glad för vad de levererat eller presterat. Se till att berömma detaljen så personen känner att berömmet är väl menat. Nils Lif, Säljansvarig, Tele2 Sverige AB InsightLab 13

14 Tipsbok Insightguide SERIES Våra tillstånd smittar Vi påverkar vår omgivning i större utsträckning än vi faktiskt tror. Allt det vi säger eller gör påverkar vår omgivning. Forskarna kallar det spegelneuroner, vilket i korthet är nervceller som reagerar på det vi ser i vår omgivning. Ser vi exempelvis någon som ler eller visar irritation reagerar våra spegelneuroner och återskapar en liknande reaktion hos oss själva. Coachen och kommunikologen Susanne Pettersson uppmanar oss att då och då fråga oss själva om det tillstånd vi befinner oss i just nu är värt att smitta andra med (se separat artikel på sidan 25). Tips: Acceptera andra som de är Genom att undvika att döma andra personer skapar du en plattform för en avspänd och förtroendefull relation med andra. Tumregeln är att ju mer du accepterar andra, desto mer kommer de som regel att acceptera dig. Källa: Insightlab Tips! Sprid inspiration och idéer Dela med dig av de idéer och artiklar som du stöter på. Ge dessa till personer vars arbete och utveckling kan främjas av denna input. Personligt chefstips ur undersökningen Motivation InsightLab

15 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Checkfrågor för att utvärdera vad som ger dig motivation för en viss uppgift Ju mer positiva känslor vi har kring att göra något, desto starkare är vår motivation. När positiva känslor och emotioner är inblandade i det vi gör, ger det oss höjd energinivå och drivkraft framåt. Sanna Ehdin, fil.dr och immunolog och författare till bland annat Höj din energi Finn din energikod: nyckeln till ett starkt, friskt och lyckligt liv, rekommenderar att du stämmer av din motivation för olika uppgifter, uppdrag, förfrågningar och projekt med följande checkfrågor: Gör det mig glad? Är jag stolt över att få göra det? Bidrar det till att hjälpa eller underlätta för andra? Ger det mig mening i livet? Är det en värdefull erfarenhet som leder till utveckling? Ger det mig värdefulla inkomster som stödjer mig själv och andra? Källa: Höj din energi Finn din energikod: nyckeln till ett starkt, friskt och lyckligt liv, Sanna Ehdin, Forum förlag, 2010 Låt din energinivå vägleda dig! Många av oss låter förnuftet och rädslor styra våra beslut i stor usträckning. Ett bättre sätt menar Sanna Ehdin är att låta din energinivå vägleda. Att utveckla sina talanger och sina förmågor är att röra sig mot en högre energinivå. Då gör du det som kommer naturligt för dig och där du känner glädje och personlig kraft. Omge dig också med människor som tillför positiv energi, det är en enkel och bra strategi att leva efter. Använd din egen energinivå mellan 1 och 10 för att bedöma vad och vilka det är. Källa: Höj din energi Finn din energikod: nyckeln till ett starkt, friskt och lyckligt liv, Sanna Ehdin, Forum förlag, 2010 InsightLab 15

16 Tipsbok Insightguide SERIES Bosse Angelöws tips för ökad personlig glädje och styrka Bosse Angelöw är docent och socialpsykolog och har i många år arbetat med mental träning och åtgärder för att öka välbefinnande och arbetsglädje för individer och organisationer. Åren av erfarenhet har han sammanfattat i ett antal tips som han sett kan göra stor skillnad för att öka vårt välbefinnande och glädje i livet. Bli möjlighetsletare och styrkedetektiv Bli en guldkornsletare i vardagen. Stanna upp och tänk efter vad det är du uppskattar. Fundera över vilka mål du vill uppnå och uppmärksamma dina, små och stora, framsteg på väg mot målet. Tänk igenom på kvällen vad som har fungerat bra under dagen. Skriv gärna ned dina framgångar och höjdpunkter. Fokusera på det du vill ha mer av Rikta hela tiden uppmärksamheten mot det som du vill ha mer av. Vill du uppleva mer glädje, fokusera då på dina lustfyllda stunder och fundera på hur du kan få fler sådana stunder. Fokusera på det du kan påverka och göra Om du vill åstadkomma en förbättring inom något område i livet behöver du tänka och göra annorlunda jämfört med idag. Det är lätt hänt att lägga för stor uppmärksamhet på det vi inte kan påverka. Detta stärker oss inte. Fokusera därför hela tiden på det som du faktiskt kan påverka, det du kan göra och det du faktiskt gör. Upplösande av mentala blockeringar Ibland kommer vi i kontakt med olika mentala blockeringar som hindrar oss från att må bra och förverkliga våra önskemål. Sådana blockeringar kan bestå av undertryckta känslor som rädsla, skuld och ilska. Vi kan lära oss mycket av dessa blockeringar och negativa känslor. Därför ska vi inte förtränga eller ignorera dem. Lär dig istället att iaktta dem och acceptera dem. 16 InsightLab

17 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Bli vän med dig själv Bli vän med dig själv och du kommer att må och fungera bättre, stärka ditt självförtroende, bli lugnare och sova bättre. För att bli vän med dig själv behöver du behandla dig själv som en omtänksam vän och ställa rimliga krav på dig själv, ta hand om dig på bästa sätt och visa förståelse för dig själv. Acceptera dig själv som en värdefull person Acceptera dig själv som en värdefull person. Säg till dig själv att du är någon, att du är klok, bra och att många bryr sig om dig. Observera vad du säger till dig själv och stärk dig själv med positivt självprat och positiva bekräftande ord. Inventera dina tidigare framgångar Fundera dels över vilka tidigare förändringar du har klarat av på ett bra sätt, vad du har lyckats med tidigare och dels över vad du är bra på i arbetet och privat. Stärk dig själv genom att tänka på dessa tidigare framgångar och styrkor. Sätt rimliga mål Det är vanligt att man har alltför höga mål och förväntningar, vilket skapar onödig stress och känsla av misslyckande om de inte nås. Det är därför viktigt att de mål som du sätter upp är rimliga och att du har en bra chans att nå dem. Källa: Arbetsglädje att skapa större arbetslust, Bosse Angelöw, Studentlitteratur InsightLab 17

18 Tipsbok Insightguide SERIES Sätt rätt ord på dina mål för att lättare uppnå dem Våra ordval har större betydelse än man kan tro. Hur du sätter ord på dina mål påverkar också dina möjligheter att nå dem, menar psykologen Heidi Grant Halvorson, expert på mål och motivationsfaktorer. Hon tipsar om att ta en närmre titt på det egna språkbruket, och lyfter fram två olika sätt att se på ett mål eller en utmaning: Befrämjande fokus. Här ligger fokus på att uppnå något det kan handla om ett ideal eller något eftersträvansvärt. Exempel: Jag vill träna minst två gånger i veckan för att känna mig frisk, stark och ha mer energi. Förebyggande fokus. Här ligger fokus snarare på att undvika en risk eller förlust. Exempel: Jag måste träna minst två gånger i veckan för att inte bli för överviktig eller drabbas av sjukdom. Inget av alternativen är nödvändigtvis rätt eller fel utan det bästa alternativet kan variera lite beroende på mål och situation. Ofta kan du finna att du tenderar att luta mer åt ett fokus än ett annat. Heidi Grant Halvorson påpekar emellertid att nyckeln till framgång ligger i att lägga märke till hur ens fokus påverkar de egna handlingarna och i förlängningen resultatet. Med andra ord; bli medveten om hur du fungerar, och försök att välja det typ av fokus som ger dig bäst slutresultat. Källa: Succeed: How We Can Reach Our Goal, Dr. Heidi Grant Halvorson, Hudson Street Press, us.penguingroup.com. Sätt dubbelt så SMART:a mål! Kanske har du stött på ramsan om att ett mål ska vara SMART: specifikt, mätbart, angeläget/accepterat, realistiskt och tidsbestämt. Det är en bra utgångspunkt när du sätter mål, men för att du ska få tillräckligt med energi för att ta dig ända fram till mållinjen är det dags att dubblera med ytterligare ett till SMART-mantra: spännande, meningsfullt, annorlunda, roligt och tufft. Tänker och agerar du dubbel-smart kommer du att få mer kraft och motivation att nå dina mål. 18 InsightLab

19 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Reflektionsövning kring dina prioriteringar Följande övning är inte ny men kan påminna dig om vad som är viktigast för dig. Tänk dig en glasburk där du ska få plats med sand, småstenar (som representerar mindre viktiga saker) och ett antal golfbollar (som representerar dina viktigaste prioriteringar). Börjar du med sanden och smågruset kommer du inte att få plats med alla golfbollar. Nyckeln är att börja med att lägga i golfbollarna i glasburken för att sedan se vilket utrymme som finns för de mindre viktiga delarna. Vilka är golfbollarna i ditt liv? Behöver de ha mer utrymme? Hur ska du göra för att ge dom det? Vilka är småstenarna? Får de lagom med utrymme? Vad representerar sanden i ditt liv? Kan du ta bort eller minska ner på dessa saker? Källa: InsightLab 19

20 Tipsbok Insightguide SERIES Egna anteckningar 20 InsightLab

21 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Låt dina styrkor leda din utveckling framåt Det som vi är bra på och har lätt för ser vi ofta som självklart det är knappt att vi märker det alls och många av oss har lärt oss att inte förhäva oss eller sticka ut. Det som brukar uppta mer av vår energi och vårt fokus är det som vi inte är bra på för vi är måna om att få godkänt i alla ämnen och känna att vi duger. Men om vi vill bli framgångsrika måste vi bli bättre på att ge utrymme och näring åt våra styrkor. Det menar Marcus Buckingham som under 17 års tid på Gallup har studerat vad som får människor att utvecklas och känna engagemang. I sin bästsäljande bok Go put Your Strengths to Work har han tagit fram en handlingsplan för hur man fokuserar på sina styrkor och får det att fungera i praktiken. Buckinghams handlingsplan består av följande 6 steg: 1. Slå hål på myterna Enligt Buckingham har vi många myter som vi behöver slå hål på för att lyckas med att utveckla våra styrkor. En av dessa myter är att i takt med att du utvecklas så kommer din personlighet att förändras. Sanningen, enligt Marcus, är snarare att när du utvecklas så blir du mer av den du redan är. InsightLab 21

22 Tipsbok Insightguide SERIES 2. Observera vad som ger dig energi Det andra steget handlar om att du måste definiera och precisera dina styrkor, vilket inte alltid är så lätt. För att bli på det klara med vilka som är dina styrkor rekommenderar Buckingham att du börjar observera din energinivå när du ägnar dig åt olika aktiviteter för att se i vilka situationer som du upplever mest energi. De aktiviteter som får dig att känna dig full av energi och stark ger dig en signal om var du har dina styrkor. Ta gärna en vecka och skriv ned vad du upptäcker. Gör gärna detta styrkeprov två gånger per år. 3. Ge mer utrymme till dina styrkor Nu när du har hittat dina styrkor bör du fundera över hur du kan ge dem ännu mer utrymme och näring än vad du gör idag. Ställ dig själv följande frågor: Hur kan mina styrkor hjälpa mig i min roll idag? Vad behöver jag för att bli ännu bättre på det som jag redan är bra på? Hur kan jag få fler tillfällen att göra det som får mig att känna mig stark? Försök sedan att bygga upp dina arbetsuppgifter kring dina styrkor. Gör det gärna till en rutin att varje vecka identifiera två saker som du kan göra/ändra för att bättre kapitalisera på dina styrkor. 22 InsightLab

23 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling 4. Ge mindre utrymme åt dina svagheter Det fjärde steget motsvarar steg två, men istället för att fokusera på dina styrkor ska du här definiera dina svagheter. Aktiviteter som får dig att känna dig svag och olustig till mods signalerar var du har dina svagheter. Buckinghams råd är att du ska försöka att erkänna dem och inse att du troligen aldrig kommer att gilla dessa aktiviteter hur mycket du än försöker. Det är bättre att lämna dem till någon annan så att du kan fokusera på dina styrkor. Ställ dig själv följande frågor: Vilka aktiviteter under en vecka får mig att känna mig svag/energilös? Vad skulle krävas för att jag skulle kunna sluta med dessa aktiviteter? Finns det någon som har sina styrkor där jag har mina svagheter? 5. Ta hjälp Steg fem är ett utmanande steg även för den som har god självkänsla och gott självförtroende. Här handlar det om att komma ut ur garderoben och öppet erkänna både sina styrkor och sina svagheter för att få hjälp att utvecklas. Samtalen mellan medarbetare och chef är här väldigt viktiga, men ofta finns det många rädslor kopplade till dessa samtal hos båda parter. För att inte hamna snett rekommenderar Buckingham följande struktur på samtalen: Ett samtal om dina styrkor med din närmsta chef En Hur kan du (som chef) hjälpa mig utveckla mina styrkor -diskussion Ett samtal om dina svagheter En Hur kan du (som chef) hjälpa mig minimera tid på mina svagheter -diskussion 6. Skaffa dig stärkande vanor Det sista steget handlar om att skaffa sig stärkande vanor. Buckingham rekommenderar följande: 1. Tala om styrkor och svagheter i vardagen och när ni (på jobbet eller hemma) utformar nya aktiviteter diskutera vem som ska göra vad och vem som ska hjälpa vem utifrån detta. 2. Ta en vecka varje halvår, skriv ner dina aktiviteter och koppla dem till styrkor/svagheter. 3. Summera utvecklingen i ett 30-minuters samtal med din chef, gärna varje kvartal. Källor: Go put Your Strenhgts to Work: 6 Powerful Steps to Achieve Outstandig Performance av Marcus Buckingham; The Strenghts Based Leadership av Tom Rath och Barry Conchie, Gallup Press InsightLab 23

24 Tipsbok Insightguide SERIES Egna anteckningar 24 InsightLab

25 Insightguide SERIES Motivation & egen utveckling Susanne Pettersson: Lär dig tekniken för att skapa positiva tillstånd! Blunda och tänk tillbaka på en riktigt bra dag kanske rentav den bästa du upplevt. Vilka känslor upplevde du? Försök att återskapa dessa. Med en enkel metod som denna kan du medvetet försätta dig i tillstånd av glädje, energi, flow, mental och fysisk avkoppling, nyfikenhet, närvaro och kontroll. Positiva tillstånd genererar nämligen undantagslöst bra resultat. Undersök vilka tillstånd just du behöver befinna dig i för att prestera och uppnå bra resultat. Vem som helst kan träna upp sin förmåga att försätta sig i sitt individuella drömtillstånd. Inom idrottsvärlden är det aldrig en slump att hamna i detta tillstånd, utan en högst medveten och resultatmässigt fullkomligt avgörande strategi. Vi påverkar varandra med våra tillstånd Du kan testa dina olika tillstånd genom att utföra samma uppgift några gånger med olika känslor och energinivåer för varje gång. När fungerar det bäst? Vilka tillstånd vill du smitta omgivningen med? Många lever helt omedvetna om vilka tillstånd de för stunden befinner sig i, och vilka av dessa som smittar av sig på omgivningen. Förmågan att föra positiva tillstånd vidare är en av de mest värdefulla egenskaperna vi besitter. Vi vill vara vän med såväl som köpa saker av de personer eller säljare som får oss att må bra. Ofta är därför vår glädje och motivation minst lika värdefull som kompetens och kunskap! InsightLab 25

26 Tipsbok Insightguide SERIES Assa och dissa dig till välmående och framgång Vi är i grund och botten känslostyrda i det mesta vi gör. Amygdala delen i hjärnan som lagrar våra känslor är med och styr våra beslut och handlingar. Enkelt beskrivet lagras händelser och tankar i amygdala som antingen plus eller minus. Genom att tänka positiva tankar fyller du på pluskontot, och på samma sätt lagras även de dåliga tankarna på minuskontot. Inom idrottspsykologin är det direkt avgörande att lära sig kontrollera amygdala och på så sätt på egen hand kunna skapa positiva tillstånd och förväntningar. Lika viktigt är det att konstruktivt kunna hantera motgångar, och på så sätt hindra att de får fäste på minuskontot. Rent praktiskt handlar det om att lära sig associera/assa och dissociera/dissa två tekniker som är lika viktiga vare sig det rör sig om OS eller en vanlig dag på kontoret. Assa och förstärk dina framgångar Medvetandegör och förstärk dina personliga framgångar, och förbättra på så sätt driv, motivation och självförtroende. Att i stunden medvetet uppleva det positiva som händer kallar Susanne för att assa. Genom att förstärka den positiva känslan som händelsen skapar hos dig gör du medvetna insättningar på pluskontot i amygdala insättningar som även kommer att prägla nästa utmaning du tar dig an. Rent praktiskt kan det handla om att stanna upp och tänka det här gjorde jag bra!, eller inspireras av förbundskaptenen som visar spelarna filmklipp på saker de lyckades med under matchen. Catch me doing something right är en av de viktigaste framgångsfilosofierna inom idrottsvärlden. Genom att lägga märke till det vi lyckas med tenderar det att återkomma och bli ett förstärkt beteende. På samma sätt blir vi inte sällan sämre och sämre på något om vi klankar ner på oss själva och anklagar oss för våra fel och brister. Dissa konsten att hantera misstag Alla gör misstag och du behöver en bra strategi för att reglera hur dessa påverkar din självuppfattning. Genom att hantera misstag på rätt sätt skapar du distans till händelsen, och den riskerar på så sätt inte att resultera i alltför tunga insättningar på minuskontot. Att dissa innebär med andra ord inte att glömma eller förtränga den negativa händelsen ifråga; snarare handlar det om att skapa en viss distans till det som hänt för att enklare kunna hantera sina känslor kring det. Genom att bli skicklig på att dissa blir du bra på att bibehålla mental styrka och ett positivt förhållningssätt även i motgångar och mentala uppförsbackar. Dissa i praktiken genom att skapa perspektiv även om känslorna kan fara iväg är det som skett sällan hela världen. Låt inte ett nederlag prägla din uppfattning om dig själv, acceptera att du kan göra fel och begå misstag utan att vara sämre varken som yrkesperson eller människa. 26 InsightLab

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Tankar för ledare, web

Tankar för ledare, web Tankar för ledare, web Min avsikt med denna artikelserie är att förmedla några förhoppningsvis inspirerande tankar till dig som är chef och ledare. Jag är specialist i psykiatri och har under tretton år

Läs mer

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef En guide från Tidningen Chef pocket Ny geist. Öka lönsamheten. Heta tips. Vänd de hopplösa fallen. Motivera på jobbet 10 steg: Peppa ditt team coacha dina medarbetare ställ krav kommunicera ingång.»det

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Teambuilding & övningar

Teambuilding & övningar Team:Guide Insightguide series ditt verktyg för att skapa team i toppklass! KOMPETENSHÄFTE 5 Teambuilding & övningar Teambuilding är aktiviteter som syftar till att svetsa samman en grupp människor så

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer