ByggeboNytt. Nr Byggebo AB, Box 34, Oskarshamn. Andreas ny förvaltare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ByggeboNytt. Nr. 2 2010 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn. Andreas ny förvaltare!"

Transkript

1 ByggeboNytt Nr Byggebo AB, Box 34, Oskarshamn Andreas ny förvaltare!

2 Satsar på underhåll Ett synnerligen positivt jubileumsår kryddat med en underhållsplan som innebär att Byggebos fastigheter i innerstaden om tio år har en mycket hög underhållsstatus. Redan under nästa år blir det frågan om en stor satsning på det långsiktiga fastig - hets bevarande underhållet, konstaterar Byggebos vd Benoni Ingelsjö. Fönsterbyten i flera fastigheter, byte av flera ventilationsanläggningar, upprätt - Våra fastigheter ska må bra. Och när vi är färdiga med den här satsningen är fastighet erna i innerstaden väl rustade för framtiden. Att säga att det långsiktiga fastighetsbevar ande underhållet av flerfamiljshusen i centrala Oskarshamn är eftersatt är kanske väl hårt. Däremot har det inte varit tillräckligt under senare år. Orsakerna är två: på grund av bolagets ekonomiska situation har långsiktigt fastig hetsunderhåll till viss del skjutits på besparande åtgärderna. Vinst för både miljö och kunder. Enligt energikalkylen ska vi spara kronor per år genom att åtgärda 300 lägenheter. Trendbrott Jubileumsåret har på flera olika sätt varit positivt för det 60-åriga bostadsföretaget. Två trendbrott är extra viktiga. Först och främst visar Byggebo ett plusresultat för första gången på tio år. Lika roligt är det att antalet vakanser har minskat från närmare 140 till 70. När det gäller antalet vakanser kom överenskommelsen med Migrationsverket som en skänk från ovan. 16 lägenheter iordnings ställs i Humlegården, Kristdala en fastighet som har stått tom i flera år för asylsökande. Dessutom hyr Migrationsverket ytterligare åtta lägenheter i Kristdala. Totalt ska cirka 65 asylsökande flytta till Kristdala. Till detta ska läggas att åtta lägenheter ställs till förfogande för 30-talet asylsökande i Blå Höghuset i Kristineberg. Avtalen är mycket bra för kommunen, Kristdala, Migrationsverket och Byggebo. Utöver de ekonomiska fördelarna ska även samhälls ansvar och humanitära aspekter vägas in. Byggebos vd Benoni Ingelsjö kan blicka tillbaka på ett mycket positivt jubileumsår som har bjudit på flera viktiga trendbrott. Det vi är mest stolta över är vår kvalitets - certifiering, som visar att vi har bra ordning och reda i vår verksamhet. ande av moluker (nergrävda förvaringsutrymmen för sopor), vattenrelaterade energi besparings åtgärder i 300 lägenheter och en del annat smått och gott ska genom - föras under Totalt satsar Byggebo drygt 15 miljoner kronor på det långsiktiga fastighetsbevarande underhållet under nästa år. Och lika mycket tänker bostadsföretaget plöja ned i fastig heterna årligen fram till Det slutar naturligtvis inte med det, men det är så långt vår nuvarande underhålls - plan sträcker sig. framtiden. Till detta ska läggas att förkär - leken för kosmetiskt invändigt underhåll har varit lite för stor. Det planerade underhållsarbetet höjer inte bara fastigheternas status. Spinn offeffekterna är många för både kunder och miljö. Fönsterbytena innebär en tystare inomhusmiljö men också bättre inomhusklimat. Upprättande av moluker betyder att sophämtningarna blir färre, något som sparar både miljö och pengar. Samma sak med de vattenrelaterade energi - Omvälvande Det finns fler omvälvande händelser under året. Beskedet om att Byggebo får 360 miljoner kronor i ägartillskott från Oskars - hamn gav harmoni. Över en natt blev det möjligt för företaget att genom egen kraft skapa långsiktiga lösningar. Ägartillskottet ska inte användas till verksamheten utan huvudsakligen till att nedbringa skuldbördan samt till långsiktigt fastighetsbevarande underhåll. Andra stora steg är att Byggebo har kvalitetscertifierats, ett arbete som innebär att Byggebo är länets enda certifierade bostadsbolag. Ett nytt fastighetssystem ger enklare administration som naturligtvis kommer hyresgästerna till stor gagn. Vi har gjort en härlig resa under jubileums året, fastslår Ingelsjö. Hela tiden med målsättningen att skapa ett positivt ekonomiskt resultat och att åstadkomma ett ännu bättre boende för våra kunder. 2

3 Förstärkning Kjell Ohlsson och hyresgästen Hjördis Lund inspekterar köket. Byggebos bovärdar träffar alla hyresgäster förr eller senare. Nu ska de få tillökning och dessutom kommer de att vara utrustade till tänderna när de kommer på besök till din lägenhet. Allt för att spara tid, pengar och för att göra ditt boende ännu bättre. Kjell Ohlsson, trotjänare, som ingår i den numera utökade skaran bovärdar. Att Byggebo befinner sig i förändringarnas tidevarv kan väl inte ha undgått någon. ISOcertifiering, nyrenoverade lägenheter i Saltsjöbad, nytt datasystem och ett energieffek - tiviseringsarbete tillsammans med Hyresgästföreningen som gynnar både miljö och plånbok. Nu ska det också göras en smärre organisationsförändring som kommer att förbättra för både hyresgästerna och miljön. Hur går då detta ihop? Ja, vår tanke är att placera ut våra bovärdar där de behövs, berättar vd Benoni Ingelsjö. På så sätt slipper de åka så mycket bil och kan dessutom rycka in snabbare när en hyres - gäst ringer. Det sparar både tid och pengar och är dessutom snällare mot miljön. Ökad service Tidigare har det funnits tre bovärdar placerade på huvudkontoret inne i stan, en i Påskallavik och en i Kristdala. Från årsskiftet kommer det, inom befintlig personalram, att utökas och omfördelas till två bovärdar i Kristineberg och två i innerstan. Påskallavik och Kristdala behåller sina bovärdar precis som i dag. Organisationsförändringen, som alltså sker vid årsskiftet, ska förenkla administrationen och maximera servicen. Det stämmer, säger Benoni Ingelsjö. Våra 33 bovärdar ska kunna rycka in och göra enklare reparationer när de besöker hyresgästerna. Det kan vara allt från att skruva dit ett glappande dörrhandtag till att underhålla och byta ut vissa delar som slits mer än andra. Detta innebär också på sikt att det förebygg ande underhållet blir bättre och att oplanerade reparationer på så sätt kan minska. Närmare kunden Bovärdarna kommer givetvis även att fortsätta med de uppgifter som de har i dag; visning och besiktning av lägenheter samt att ta emot felanmälningar och ha den dagliga kontakten med Byggebos hyresgäster. För bovärdarna kommer den nya organisationen att betyda en hel del. De kommer närmre kunden och får dessutom förstärkning vilket kommer att underlätta. Utan tvekan, säger Soili Wigren som jobbar som bovärd. Målet med omorganisationen är att vi ska bli mer tillgängliga. Sedan ska vi underlätta och snabba på arbetet genom att själva utföra en del reparations- och underhållsarbeten på lägenheterna.

4 Blixtar och dunder Att bli av med TV-bilden är ingen höjdare. Att ingen sen kan hitta felet är om möjligt än mer irriterande. Nu har dock Byggebo och Telia slagit sina kloka huvuden ihop och tagit fram åtgärder för att sommarens avbrott inte ska inträffa igen. Varje sommar drabbas vi av minst ett rejält åskväder. Sommaren 2010 var inget undan - tag. Tyvärr blev det i mitten av juli lite för mycket av det goda. En klotblixt slog ner i fastigheten Pilen i centrala Oskarshamn och slog ut TV:n för 77 hyresgäster. Vid det aktuella åskvädret var det många switchar i vårt nät som slogs ut, berättar Fredrik Nyberg som kundansvarig säljare mot Byggebo hos Telia. De flesta lyckades vi få igång omgående men något blev fel på den i Pilen. Ett fel som det tog tid att reda ut. Alldeles för lång tid. Utbildning När Telia i första läget undersökte switchen på Pilen så verkade allt vara fixat och man lämnade således ärendet som åtgärdat. Tyvärr visade det sig att felet inte alls var åtgärdat och att hyresgästerna fortfarande hade problem med sina TV-apparater. Kunderna började höra av sig igen, berättar Fredrik Nyberg på Telia. Tyvärr var det väl där vi gjorde ett misstag. Vi behandlade alla samtal vi fick individuellt och såg på så vis inte sammanhanget. Men nu har vi ändrat i organisationen och sett till att personalen som hanterar felanmälan av våra fibertjänster fått en grundligare utbildning. Ja, jag tycker verkligen att Telia tagit åt sig av den kritik vi och hyresgästerna framfört, säger Byggebos vd Benoni Ingelsjö. På så sätt har det ju kommit något gott av den här situationen. 4 Ring! Byggebo själva la ner många arbetstimmar på att försöka hjälpa till när Telia inte kunde hitta felet. Något som företaget i dag kompenserats för. Byggebo var verkligen jätteduktiga, säger Telias Fredrik Nyberg. Det är mycket tack vare bostadsföretaget som vi kommit så långt i frågan. Hyresgästerna kommer förstås också att komp enseras enligt en uppgörelse mellan Byggebo och Telia. Det tycker vi är bra, Telia tar själva kontakt direkt med hyresgästen, säger Ingelsjö. Fredrik Nyberg avslutar genom att tipsa hyresgästerna: Blir det fel på TV:n så ring oss på Telia direkt. Tänk på att ju fler som ringer och påpekar felet ju större chans är det att vi hittar det och kan åtgärda det. Fler kanaler Som kund hos Byggebo får du inom den närmsta framtiden till ännu flera TV-kanaler. För det första blir sändningarna från SVT kompletta vad gäller HD. SVT 1 HD finns med i utbudet sedan en längre tid tillbaka och inom några månader lanseras även SVT 2 HD kostnadsfritt. För kunder med utländsk bakgrund blir 2011 ett smått fantastiskt TV-år. Telia planerar nämligen att introducera upp mot ett 70-tal nya hemspråkskanaler. Något som inte minst blir ett lyft för det 100-tal asylsökande som flyttar in hos Byggebo inom kort.

5 Summa summarum AnnChatrine Gunnarsson hoppas på förståelse från hyresgästerna när det nya systemet införs vid årsskiftet. 5 Tekniken går framåt och Byggebo hänger med. Det var dags att gå vidare nu, säger ekonomichef AnnChatrine Gunnarsson om det nya fastighetssystemet Summarum. Den första oktober togs delar av Summarum i bruk. Hyresgästerna kommer eventuellt att märka av det nya systemet när hyresavin dimper ner i brevlådan i mitten av december. Vårt gamla system, som vi utvecklat själva, togs i bruk redan 1996 och började bli till åren, berättar AnnChatrine och vi stod inför ett val att antingen utveckla det eller köpa in ett standardsystem från ett stort etablerat företag. Valet föll alltså på det senare alternativet vilket är något som både kommer att under - lätta arbetet och spara pengar i längden. Summarum är ett av marknadens största fastighetssystem. Modernt Det nya fastighetssystemet Summarum är webbaserat, vilket betyder att de som jobbar med det inte behöver upplåta datorkraft och utrymme i sin egen dator. Allt finns på Internet vilket också gör det smidigare att få hjälp. Ja, vi behöver ju inte ha någon egen personal som jobbar med support utan har tillgång till leverantörens experter, berättar Ann - Chatrine Gunnarsson. Det är kostnadseffek - tivt och känns dessutom mycket modernt. För hyresgästernas del kommer det också att bli smidigare i framtiden. Felanmälan kommer till exempel att kunna göras via hemsidan som också får nytt liv i och med Summarum. Information Via hemsidan ska hyresgästen på ett smidigt sätt få reda på viktig information, visa intresse för lediga lägenheter och, som sagt, kunna göra felanmälan. Självklart försvinner inte den gamla heder - liga blanketten, säger AnnChatrine med ett leende. Det finns fortfarande möjlighet att ringa och att komma in till huvudkontoret och fylla i en blankett utan att behöva stå i kö. Men anmäler hyresgästen via Internet så går det snabbare i och med att man hoppar över ett led och anmälan går direkt till förvaltningen och reparatörerna. Byggebo hänger med i tidens tempo och när alla pusselbitar faller på plats ska arbetet bli smidigare för alla parter. Visst kan ett nytt system vålla en del problem i sin linda, det är ju ofta så vid stora förändringar, säger AnnChatrine Gunnarsson. Men vi hoppas på förståelse från våra hyresgäster. Det är ju för allas skull som vi gör den här förändringen.

6 Festligt v Vd Benoni Ingelsjö höll välkomsttalet. Ett stilla sorl. Klirrande glas och förväntansfulla hyresgäster. Vikingaklubbens årliga fest bjöd på både god mat, överraskningar och en del nyheter i utformandet. Ett drygt hundratal gäster hade samlats i dans - rotundan på Forum denna mörka november - kväll. Serveringspersonalen ilade runt bland borden och ställde i ordning det sista inför den tvårättersmiddag som skulle serveras. Orkestern Det Gamla Gänget intog scenen och bjöd, under ledning av Folke Ljung, på ett pärlband av örhängen. Vi är väldigt glada att ha er som hyresgäster, inledde Byggebos vd Benoni Ingelsjö sitt välkomsttal. Vi har ett händelserikt år bakom oss. Ett år som inneburit en hel del förändringar. Förändringar som jag hoppas betytt förbättringar för er del. Sedan tog den ansvarige för Vikingaklubben, Markus Kalin, över mikrofonen och informe - rade den förväntansfulla skaran om kvällens begivenheter och om den smakfulla menyn: Västerbottenpaj till förrätt och parmalind - ade, örtfyllda kycklingfiléer till huvudrätt. Kupp För att få delta i både middagar och årliga resor med Vikingaklubben ska du ha varit hyresgäst hos Byggebo i 25 år i följd. Men det ligger på hyresgästens ansvar att höra av sig till oss och anmäla sig, berättar Markus Kalin som även var med på årets resa som gick till Öland. När varmrätten hade mättat de nöjda hyres - gästerna kom kvällens stora överraskning. Jag har planerat en liten kupp, berättade Markus i mikrofonen och bjöd upp samtliga i Byggebos ledningsgrupp till en sant eller Många vinster i lotteriet delades ut under kvällen. Ingegerd Holmberg blev en stolt vinnare i Skinklotteriet. Andreas Wöhry vann Sant Eller Falskt-tävlingen som Markus Kalin kuppade med. Ingeborg Johansson och Gunnel Nilsson njöt av både maten och varandras sällskap. 6 Vackr Susa

7 ärre! Trubaduren Annika Möller underhöll till kaffet med vackra visor. Lisbeth Gustafson: Norge! Jag gillar inte att flyga, så Norge blir perfekt. Jag har varit där förut och åker gärna tillbaka. Skulle vara underbart att bara få åka runt och titta på bergen och den vackra naturen. Men visst skulle det duga gott med en resa inom Sverige också. Sven Lundgren: Provence skulle det bli för min del. God mat och dryck, vacker natur och en massa att titta på. Än har jag inte varit där, och det var väl därför som jag valde det. Men jag är säker på att det skulle bli en underbar resa. Tänk att bara få vandra omkring, mysa och ha det bra. falskt-tävling framme vid scenen. Ett antal kluriga påståenden levererades och till slut kunde Andreas Wöhry gå segrande ur striden. Att ledningsgruppen fanns på plats var också en nyhet för i år. Utplacerade vid olika bord förde de intressanta diskussioner och tog till sig diverse synpunkter av de inbjudna hyresgästerna. Till kaffet serverades det sedan både kaka och trubadurunderhållning med Annika Möller. Slutligen delades den traditionella julklappen ut och i år blev det en repris utav förra årets succé. Ja, det blir ett presentkort från Köpmanna - föreningen i år igen, sa Benoni Ingelsjö. Kanske lite fantasilöst men varför ändra ett vinnande koncept? Lillian Terkelsen: Då skulle det nog bli Öland igen. Det finns inget dåligt med Öland. Jag gillar verkligen allt där. Allt från restau - rangerna till naturen och närheten till vattnet. Nu för tiden åker jag inte dit så ofta så mitt val skulle utan tvekan falla på Sveriges vackraste ö. Anders Tideman: Oj, det var svårt. Men jag skulle faktiskt kunna tänka mig Island. Det är ju ett lite annorlunda resmål men jag är säker på att Vikingaklubben skulle kunna ha det riktigt trevligt där. Och så skulle jag kunna få se vulkanen Eyjafjallajökull vars utbrott hindrade oss från att åka till Italien i våras. a vinster från Gabriel Keramik tillföll makarna nne och Nils-Gunnar Pettersson.. Monika Chanovian: Stockholm! Jag var där nyligen och det är verkligen en underbar stad. Jag gillar att göra historiska vandringar och titta på intressanta byggnader och platser. Nu när jag var där gick vi till exempel och tittade på Olof Palmes grav. Det behöver inte kosta så mycket men kan ändå ge en människa så mycket att bara få gå runt och titta på platser du läst och hört talas om. 7

8 Ett steg i taget Han har varit fastighetsbranschen trogen i över tjugo år. Nu har den gamle vaktmästaren blivit förvaltare men anser att karriären inte är det viktigaste. Huvudsaken är att jag trivs på jobbet, säger Byggebos Andreas Wöhry. Den första maj i år tillträdde Andreas sin nya tjänst som förvaltare för Byggebos lägen - hetsbestånd i innerstan. Hans ansvar är i grova ordalag drift och skötsel. Hittills så trivs han som fisken i vattnet. Jag kan ju Byggebo vid det här laget, säger han och ler. Började ju den första januari 1992 och har sedan dess varit företaget trogen. Andreas Wöhry inledde karriären som fastig - hets skötare på Parkgatan där Byggebo fick skötsel uppdraget på HSBs fastigheter. Därefter hamnade han i innerstan, fortfarande som fastighetsskötare och dessutom med ett spännande extraknäck på kvällarna. Ja, jag jobbade som tv-pejlare ett par år, säger Andreas och skrattar gott åt minnet. Eller avgiftskontrollant hette det väl egentligen. Kul var det i alla fall och det var tur att jag var vältränad på den tiden för vid ett par tillfällen fick jag springa ifrån uppretade licenssmitare. Motala Andreas är född och uppvuxen i Oskars - hamn. Han gick grundskolan i Rödsle och flyttade därefter till Kalmar för studier på Lars Kaggskolan. Driftsmaskinistutbildningen blev det för unge herr Wöhry. Under resans gång har jag skaffat mig ganska många utbildningar inom mitt yrke, berättar Andreas. Det har varit allt från hyres - juridik till olika grenar inom driftstekniken. När Andreas sedan tagit studenten från Lars Kagg i Kalmar så bar det av in i det militära för att sedan styra kosan mot Motala och fastighetsbranschen. Ja, det blev ett år som driftstekniker på det anrika företaget LE Lundberg innan jag drog tillbaka hem till Oskarshamn igen, berättar Wöhry. Atlet Andreas karriär inom Byggebo har varit nära på spikrak. Fastighetsskötare, uthyrare, teknisk planering och nu förvaltare. Det har varit jätteroligt, säger Andreas. Under en period arbetade jag både som uthyrare och gjorde avflyttnings- och intervall - besiktningar. Då trivs jag, när det är fullt upp med varierande arbetsuppgifter. Fullt upp har han också på hemmaplan. Fru och tre barn, varav det yngsta precis blivit ett år. Visst, det tar ju upp en hel del av min tid, säger Andreas. Men det är ju så det ska vara. Familjen, huset och jobbet. Det är precis vad jag hinner med. När jag var yngre tränade jag mycket friidrott och triathlon. Nu får jag prioritera bort sådant. Andreas får ofta frågor om sitt efternamn och sitt ursprung. Det är inte så konstigt egentligen, säger han med ett leende. Pappa är från Österrike och mamma är från Strömstad. 8 Jag trivs på jobbet, säger Byggebos nya förvaltare Andreas Wöhry.

9 Ständiga förbättringar Byggebo ligger inte på latsidan när det gäller förbättringar. Nu är företaget ISO-certifierat men vd Benoni Ingelsjö lutar sig inte tillbaka för det. Förbättringsarbetet pågår ständigt och vi jobbar oavbrutet på att bli bättre på alla håll och kanter. Till en början kanske vi ska reda ut varför Byggebo ansökt om att bli ISO-certifierade. Vi ansåg att det fanns anledning att säkerställa att det arbete vi gör är det optimala, berättar Benoni Ingelsjö. Det var nödvändigt att få koll på rutinerna, hitta tidstjuvar och få en ännu bättre ordning på det vi gör. Därför har vi nu kartlagt samtliga processer inom vår verksam het och skapat ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Benoni påpekar i samma andetag att det inte är själva certifieringen som är det viktiga. Nej, det viktiga är ju att vi anstränger oss och arbetar efter de regler som finns. Men certifieringen uppmärksammar ju oss på att det är skarpt läge, att vi måste bli bättre. Dess - utom ger det våra medarbetare en fjäder i hatten och de kan vara stolta över sitt jobb. Våga misslyckas För att utvecklas måste ett företag våga förändra. Och för att förändra så måste företaget våga misslyckas. I Byggebos fall så har misslyckanden inte varit så vanliga under tiden som ledningssystemet arbetats fram. Det visar den certifieringsrevision som genomförts under hösten och som lett till att Byggebo nu certifierats inom tre kvalitetsstandarder, ISO 9001, ISO samt OHSAS Byggebo har på kort tid byggt upp ett verksamhetssystem som i oktober granskades och godkändes vid en certifieringsrevision. Christina Johansson från Intertek Semko Certi fication AB var revisionsledare vid certifieringen och hon uttalar sig positivt om det arbetet som Byggebo har genomfört; Det är svårt att på så kort tid se effekten av verksamhetssystemet men om man arbetar systematisk med kvalitet, miljö och arbets miljö så ger det nöjda hyresgäster, ökad effektivitet, samt glada, engagerade och stolta medarbetare. 9 Men visst fanns det en del avvikelser när de granskade oss, säger Benoni Ingelsjö. Bland dessa avvikelser så fanns till exempel påpekanden om brister i dokumenthantering - en kring brandskyddskontroller och en del brister i förvaring av dokumentationen i stort. Detta åtgärdade Byggebo omgående för att kunna erhålla certifieringen. Arbetsmiljö All personal på Byggebo har arbetat hårt och gjort ett fantastiskt jobb med förbättringarna den senaste tiden. Alla fel och brister måste rapporteras in så att de kan förebyggas och på så sätt upprätthålla kraven som certifieringen ställer. Rutiner har ändrats och förbätt rats så att vi hela tiden ligger steget före. På det här sättet blir det inte bara bättre för våra hyresgäster, säger vd Benoni Ingelsjö. Vi skapar även en bättre arbetsmiljö, förebygger arbetsskador och minskar risken för olyckor. Ett ständigt pågående arbete som alltså inte slutar i och med ISO-certifieringen. Ett ständigt pågående arbete som förbättrar förhållanden för både Byggebos personal och hyresgäster.

10 Gemensamma krafter Att spara på vattnet är viktigt, både för miljön och för hyran. Hyresgästföreningen och Byggebo gör nu gemensam sak både för hyresgästerna och för framtiden. Jag har alltid sparat på vattnet, säger Else-Marie Allvin som är en av Byggebos hyresgäster i Kristineberg som verkligen engagerar sig i frågan. I våras satte Hyresgästföreningens Susanne Davidsson igång arbetet med att få hyresgästerna mer medvetna om fördelarna med att spara på vattnet. Lagom till efter semestern stod den grundläggande enkäten färdig och nu är arbetet igång för fullt. Hittills har jag besökt ett antal områden och informerat, berättar Susanne. Vartefter hyresgästerna får information om projektet så får de också ta del av enkäten som är framtagen speciellt för Byggebos hyresgäster. Svarsfrekvensen har varit väldigt bra så här långt, säger Susanne nöjt. Barnsben Susanne Davidsson märker i sitt arbete att de äldre hyresgästerna redan har ett sunt tänkande när det gäller att spara energi och vatten. Else-Marie Allvin håller med: Ja, vi är ju vana sedan barnsben att särskilt spara på vattnet. Är man uppvuxen på landet så sitter det i ryggraden. Else-Marie Allvin har även en hel del tips att dela med sig av när det gäller att spara energi i stort. Jag använder diskmaskin till exempel, säger hon. Dessutom skalar jag potatis utan att ha vattnet rinnande och ser till att en del mat kan koka färdigt på eftervärmen. Förhoppningsvis ska Else-Maries inställning till att spara vatten sprida sig som en löpeld genom Byggebos lägenheter hyresgäster ska få ta del av Hyresgästföreningens information och enkät. Badkar Under våren 2011 räknar Susanne Davidsson med att enkäten ska vara klar och bearbetad. Sedan ska informationsmaterial tas fram med enkätsvaren som grund. Ja, på så sätt vet vi ju vad det är hyresgästerna efterfrågar och vad det är som är viktigt för just dem, menar Susanne. Det är viktigt att initiativet kommer från hyresgästen, inte från högre ort. Byggebos hyresgäster gjorde, under 2009, av med kubikmeter vatten. En siffra som projektledningen självklart vill ska minska efter hand. Det lönar sig för både hyresgästen och miljön. Det finns mycket att tänka på, berättar Susanne. Du kan ju börja med att stänga av vattnet medan du borstar tänderna. På så sätt sparar du ett helt badkar fyllt med vatten varje vecka! Alla små insatser blir stora i längden. Att laga en droppande kran sparar till exempel tjugo - fem liter vatten per dygn. 10 En av Byggebos hyresgäster Else-Marie Allvin och Hyresgästföreningens Susanne Davidsson är rörande överens om att det är viktigt att spara energi och vatten.

11 Kryssa & vinn J U B I L E U M Så här gör du Med hjälp av ledordet löser du krysset. Varje siffra motsvaras av en bokstav. Börja med att fylla i angivna bokstäver från ledordet. Sedan får du själv försöka komma på resterande bokstäver. Lös vårt kryss och var med i utlottningen av 22 trisslotter för delade enligt följande: 1:a pris 10 lotter, 2:a pris 5 lotter, 3 10:de pris en lott vardera. Skicka in lösningen senast 1 februari 2011 till Byggebo, Box 34, Oskarshamn. Du kan även lämna in det på vårt kund - center på Postmästaregatan 18 i Oskarshamn. Lycka till! Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... 11

12 Goda råd inte dyra Det blir kortare dagar, mörkret faller på tidigt. Vi kurar ihop oss, tänder massor med ljus och myser inomhus. Här delar vi som vanligt med oss av lite goda råd som har med årstiden att göra. Ha det skönt i vintermörkret! Bjud in till pyjamasparty Passa på att uppmärksamma dina barn i det mysiga mörkret. Bjud in barnens kompisar med roliga hemmagjorda kort, tänd ljus i massor, berätta långa härliga sagor och ha ett mysigt pyjamasparty. Kuddkrig, ficklampor, pyssel och skattjakt gör kvällen fullkomligt fantastisk! Mysiga boktips i vintermörkret Människans utsatthet för vädrets makter är ett klassiskt tema, och nedan presenteras ett antal böcker där snö och kyla spelar en roll för handlingen. Ungdom Vinter i vildmarken av Gary Paulsen Vinter på Berättargränd av Erika Olofsson Liljedahl Krydda upp din hälsa i vinter Kryddor får inte bara maten att smaka bättre de har många hälsoeffekter också. Här är tips på tre välgörare på kryddhyllan. Kanel Kanel hjälper till att stabilisera blodsockret och har också visat sig ha goda effekter på högt blodtryck. Tips: strö kanel över frukostgröten eller varför inte över en fruktsallad. Chili Den heta chilin sägs öka förbränningen och skydda mot åderförkalkning och förkylningar. Lite sting i maten gör också man har en tendens att äta både långsammare och lite mindre. Persilja Är väldigt järnrik och innehåller även den nyttiga folsyran, som är viktig för gravida och kvinnor i fertil ålder. En annan trevlig bonus med persilja är att den ger friskare andedränkt! Vuxen Nattfåk av Johan Theorin Skriet från vildmarken av Jack London I vargars följe av Stef Penney Frostnätter av Arnaldur Indriðasonr Dekorera dina hyacinter Plocka ut hyacinten från sin kruka. Ta en bit mossa och linda runt löken. Skarva där det behövs, du vinner inget på att vara noggrann! Linda ståltråden eller snöret runt mossan, fäst med en knut eller två. Voilà! En hyacintboll är född. Lägg den på lecakulor i en kruka, eller låt den vara som den är på ett fat. Man kan till och med fästa den i en fin krans och hänga på dörren. Fukta mossan med jämna mellanrum, så att löken får i sig lite lagom med vätska. Inte för mycket, då ruttnar den! Byggebo AB Box 34, Oskarshamn Tel Fax Barn Vinter hos Plupp av Inga Borga En förknorrad vinter av Måns Gahrton Måns och Mari från vår till vinter av Kaj Beckman Produktion: KrePart AB, Box 4010, Oskarshamn Tel: , Ansvarig utgivare: Benoni Ingelsjö Tryck: V-TAB Vimmerby, december 2010

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten.

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten. Kommunikationskort Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra Berätta om en favoritleksak du hade som liten Berätta om ett barndomsminne Berätta om en framtidsdröm du hade som liten

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa!

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! NYHETER OCH ERBJUDaNDEN TIll DIG som ÄR KUND HOs VaTTENFall VINTER 2013/2014 Vattenfall Försäljning FOTO: UlF Palm Följ hela OS erbjudande från Viaplay! lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! 20 procent

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I 1. 2. Manus: Det första bildspelet i serien på fyra handlar om kroppen, hur den växer och vad kroppen och hjärnan behöver för att du ska må bra. Manus:

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Attraktiv 60-åring med framtidstro

Attraktiv 60-åring med framtidstro Attraktiv 60-åring med framtidstro Gustafssons Åsavägen 7 572 35 Oskarshamn 0491-102 77 Jourtele: 070-311 59 80 www.gustafssonsglasmasteri.com Glasmästeri Klämna Plåtslageri Klämna 2 572 93 Oskarshamn

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

blandad matematik åk 4

blandad matematik åk 4 blandad matematik åk 4 PROBLEMLÖSNING Mellan 1970 och 1980 1. Förr i tiden kunde man åka flygbåt mellan Landskrona-Köpenhamn och Malmö- Köpenhamn. 1974 kostade en enkelbiljett mellan Malmö-Köpenhamn 16

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Stort tack för den tid du bott hos oss!

Stort tack för den tid du bott hos oss! Stort tack för den tid du bott hos oss! Här får du tips inför din kommande utflytt Tips! Adressändring Gör din adressändring i så god tid som möjligt. Senast två veckor innan avflyttning. När du flyttar

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI onsdag 24 mars - onsdag 28 april Snart kommer våra älskade barn tillbaks nu är det bara 5 dagar kvar.. Tiden vi har väntat har varit lång och fylld med städning och reparationer,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Ove är född 1946 och kommer ursprungligen från Lubboträsk utanför Burträsk. Nu bor han med familj i ett hus i Norsjö. Han är utbildad

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Superperfekta. Tina Wiman

Superperfekta. Tina Wiman Superperfekta Superperfekta Tina Wiman Författaren kan nås på e-postadressen prematurmamma@gmail.com Mer läsning finns på munderbar.wordpress.com prematurbloggen.wordpress.com ISBN 978-91-633-8606-0 Tina

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes.

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Du håller den här broschyren i din hand för att ett barn, som du eller ditt eget barn känner, har fått typ 1-diabetes. Eftersom det är

Läs mer

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Hej blivande Turismekonom! Nu börjar det närma sig en av de roligaste tiderna i ditt liv, nämligen din studenttid! Som en inledning på dina kommande

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv.

I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv. I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv. 6 7 Siri tycker att grävlingen blir fin. Lova är inte nöjd med räven. Hon letar efter sitt sudd, men kan inte hitta

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL LÄRARHANDLEDNING Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Biologi Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med övningen är att eleverna lär sig mer om att planera proviant för en längre utflykt i skog och natur

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås Foto: Clifford Shirley Västerås & Co Bowling Västerås Än en gång ställer vi kosan mot Västerås, en stad som haft många PIF-arrangemang, bl.a. Postmilen, Posttrampet, Postsimmet. Bowling har också varit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer