ByggeboNytt. Nr Byggebo AB, Box 34, Oskarshamn. Andreas ny förvaltare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ByggeboNytt. Nr. 2 2010 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn. Andreas ny förvaltare!"

Transkript

1 ByggeboNytt Nr Byggebo AB, Box 34, Oskarshamn Andreas ny förvaltare!

2 Satsar på underhåll Ett synnerligen positivt jubileumsår kryddat med en underhållsplan som innebär att Byggebos fastigheter i innerstaden om tio år har en mycket hög underhållsstatus. Redan under nästa år blir det frågan om en stor satsning på det långsiktiga fastig - hets bevarande underhållet, konstaterar Byggebos vd Benoni Ingelsjö. Fönsterbyten i flera fastigheter, byte av flera ventilationsanläggningar, upprätt - Våra fastigheter ska må bra. Och när vi är färdiga med den här satsningen är fastighet erna i innerstaden väl rustade för framtiden. Att säga att det långsiktiga fastighetsbevar ande underhållet av flerfamiljshusen i centrala Oskarshamn är eftersatt är kanske väl hårt. Däremot har det inte varit tillräckligt under senare år. Orsakerna är två: på grund av bolagets ekonomiska situation har långsiktigt fastig hetsunderhåll till viss del skjutits på besparande åtgärderna. Vinst för både miljö och kunder. Enligt energikalkylen ska vi spara kronor per år genom att åtgärda 300 lägenheter. Trendbrott Jubileumsåret har på flera olika sätt varit positivt för det 60-åriga bostadsföretaget. Två trendbrott är extra viktiga. Först och främst visar Byggebo ett plusresultat för första gången på tio år. Lika roligt är det att antalet vakanser har minskat från närmare 140 till 70. När det gäller antalet vakanser kom överenskommelsen med Migrationsverket som en skänk från ovan. 16 lägenheter iordnings ställs i Humlegården, Kristdala en fastighet som har stått tom i flera år för asylsökande. Dessutom hyr Migrationsverket ytterligare åtta lägenheter i Kristdala. Totalt ska cirka 65 asylsökande flytta till Kristdala. Till detta ska läggas att åtta lägenheter ställs till förfogande för 30-talet asylsökande i Blå Höghuset i Kristineberg. Avtalen är mycket bra för kommunen, Kristdala, Migrationsverket och Byggebo. Utöver de ekonomiska fördelarna ska även samhälls ansvar och humanitära aspekter vägas in. Byggebos vd Benoni Ingelsjö kan blicka tillbaka på ett mycket positivt jubileumsår som har bjudit på flera viktiga trendbrott. Det vi är mest stolta över är vår kvalitets - certifiering, som visar att vi har bra ordning och reda i vår verksamhet. ande av moluker (nergrävda förvaringsutrymmen för sopor), vattenrelaterade energi besparings åtgärder i 300 lägenheter och en del annat smått och gott ska genom - föras under Totalt satsar Byggebo drygt 15 miljoner kronor på det långsiktiga fastighetsbevarande underhållet under nästa år. Och lika mycket tänker bostadsföretaget plöja ned i fastig heterna årligen fram till Det slutar naturligtvis inte med det, men det är så långt vår nuvarande underhålls - plan sträcker sig. framtiden. Till detta ska läggas att förkär - leken för kosmetiskt invändigt underhåll har varit lite för stor. Det planerade underhållsarbetet höjer inte bara fastigheternas status. Spinn offeffekterna är många för både kunder och miljö. Fönsterbytena innebär en tystare inomhusmiljö men också bättre inomhusklimat. Upprättande av moluker betyder att sophämtningarna blir färre, något som sparar både miljö och pengar. Samma sak med de vattenrelaterade energi - Omvälvande Det finns fler omvälvande händelser under året. Beskedet om att Byggebo får 360 miljoner kronor i ägartillskott från Oskars - hamn gav harmoni. Över en natt blev det möjligt för företaget att genom egen kraft skapa långsiktiga lösningar. Ägartillskottet ska inte användas till verksamheten utan huvudsakligen till att nedbringa skuldbördan samt till långsiktigt fastighetsbevarande underhåll. Andra stora steg är att Byggebo har kvalitetscertifierats, ett arbete som innebär att Byggebo är länets enda certifierade bostadsbolag. Ett nytt fastighetssystem ger enklare administration som naturligtvis kommer hyresgästerna till stor gagn. Vi har gjort en härlig resa under jubileums året, fastslår Ingelsjö. Hela tiden med målsättningen att skapa ett positivt ekonomiskt resultat och att åstadkomma ett ännu bättre boende för våra kunder. 2

3 Förstärkning Kjell Ohlsson och hyresgästen Hjördis Lund inspekterar köket. Byggebos bovärdar träffar alla hyresgäster förr eller senare. Nu ska de få tillökning och dessutom kommer de att vara utrustade till tänderna när de kommer på besök till din lägenhet. Allt för att spara tid, pengar och för att göra ditt boende ännu bättre. Kjell Ohlsson, trotjänare, som ingår i den numera utökade skaran bovärdar. Att Byggebo befinner sig i förändringarnas tidevarv kan väl inte ha undgått någon. ISOcertifiering, nyrenoverade lägenheter i Saltsjöbad, nytt datasystem och ett energieffek - tiviseringsarbete tillsammans med Hyresgästföreningen som gynnar både miljö och plånbok. Nu ska det också göras en smärre organisationsförändring som kommer att förbättra för både hyresgästerna och miljön. Hur går då detta ihop? Ja, vår tanke är att placera ut våra bovärdar där de behövs, berättar vd Benoni Ingelsjö. På så sätt slipper de åka så mycket bil och kan dessutom rycka in snabbare när en hyres - gäst ringer. Det sparar både tid och pengar och är dessutom snällare mot miljön. Ökad service Tidigare har det funnits tre bovärdar placerade på huvudkontoret inne i stan, en i Påskallavik och en i Kristdala. Från årsskiftet kommer det, inom befintlig personalram, att utökas och omfördelas till två bovärdar i Kristineberg och två i innerstan. Påskallavik och Kristdala behåller sina bovärdar precis som i dag. Organisationsförändringen, som alltså sker vid årsskiftet, ska förenkla administrationen och maximera servicen. Det stämmer, säger Benoni Ingelsjö. Våra 33 bovärdar ska kunna rycka in och göra enklare reparationer när de besöker hyresgästerna. Det kan vara allt från att skruva dit ett glappande dörrhandtag till att underhålla och byta ut vissa delar som slits mer än andra. Detta innebär också på sikt att det förebygg ande underhållet blir bättre och att oplanerade reparationer på så sätt kan minska. Närmare kunden Bovärdarna kommer givetvis även att fortsätta med de uppgifter som de har i dag; visning och besiktning av lägenheter samt att ta emot felanmälningar och ha den dagliga kontakten med Byggebos hyresgäster. För bovärdarna kommer den nya organisationen att betyda en hel del. De kommer närmre kunden och får dessutom förstärkning vilket kommer att underlätta. Utan tvekan, säger Soili Wigren som jobbar som bovärd. Målet med omorganisationen är att vi ska bli mer tillgängliga. Sedan ska vi underlätta och snabba på arbetet genom att själva utföra en del reparations- och underhållsarbeten på lägenheterna.

4 Blixtar och dunder Att bli av med TV-bilden är ingen höjdare. Att ingen sen kan hitta felet är om möjligt än mer irriterande. Nu har dock Byggebo och Telia slagit sina kloka huvuden ihop och tagit fram åtgärder för att sommarens avbrott inte ska inträffa igen. Varje sommar drabbas vi av minst ett rejält åskväder. Sommaren 2010 var inget undan - tag. Tyvärr blev det i mitten av juli lite för mycket av det goda. En klotblixt slog ner i fastigheten Pilen i centrala Oskarshamn och slog ut TV:n för 77 hyresgäster. Vid det aktuella åskvädret var det många switchar i vårt nät som slogs ut, berättar Fredrik Nyberg som kundansvarig säljare mot Byggebo hos Telia. De flesta lyckades vi få igång omgående men något blev fel på den i Pilen. Ett fel som det tog tid att reda ut. Alldeles för lång tid. Utbildning När Telia i första läget undersökte switchen på Pilen så verkade allt vara fixat och man lämnade således ärendet som åtgärdat. Tyvärr visade det sig att felet inte alls var åtgärdat och att hyresgästerna fortfarande hade problem med sina TV-apparater. Kunderna började höra av sig igen, berättar Fredrik Nyberg på Telia. Tyvärr var det väl där vi gjorde ett misstag. Vi behandlade alla samtal vi fick individuellt och såg på så vis inte sammanhanget. Men nu har vi ändrat i organisationen och sett till att personalen som hanterar felanmälan av våra fibertjänster fått en grundligare utbildning. Ja, jag tycker verkligen att Telia tagit åt sig av den kritik vi och hyresgästerna framfört, säger Byggebos vd Benoni Ingelsjö. På så sätt har det ju kommit något gott av den här situationen. 4 Ring! Byggebo själva la ner många arbetstimmar på att försöka hjälpa till när Telia inte kunde hitta felet. Något som företaget i dag kompenserats för. Byggebo var verkligen jätteduktiga, säger Telias Fredrik Nyberg. Det är mycket tack vare bostadsföretaget som vi kommit så långt i frågan. Hyresgästerna kommer förstås också att komp enseras enligt en uppgörelse mellan Byggebo och Telia. Det tycker vi är bra, Telia tar själva kontakt direkt med hyresgästen, säger Ingelsjö. Fredrik Nyberg avslutar genom att tipsa hyresgästerna: Blir det fel på TV:n så ring oss på Telia direkt. Tänk på att ju fler som ringer och påpekar felet ju större chans är det att vi hittar det och kan åtgärda det. Fler kanaler Som kund hos Byggebo får du inom den närmsta framtiden till ännu flera TV-kanaler. För det första blir sändningarna från SVT kompletta vad gäller HD. SVT 1 HD finns med i utbudet sedan en längre tid tillbaka och inom några månader lanseras även SVT 2 HD kostnadsfritt. För kunder med utländsk bakgrund blir 2011 ett smått fantastiskt TV-år. Telia planerar nämligen att introducera upp mot ett 70-tal nya hemspråkskanaler. Något som inte minst blir ett lyft för det 100-tal asylsökande som flyttar in hos Byggebo inom kort.

5 Summa summarum AnnChatrine Gunnarsson hoppas på förståelse från hyresgästerna när det nya systemet införs vid årsskiftet. 5 Tekniken går framåt och Byggebo hänger med. Det var dags att gå vidare nu, säger ekonomichef AnnChatrine Gunnarsson om det nya fastighetssystemet Summarum. Den första oktober togs delar av Summarum i bruk. Hyresgästerna kommer eventuellt att märka av det nya systemet när hyresavin dimper ner i brevlådan i mitten av december. Vårt gamla system, som vi utvecklat själva, togs i bruk redan 1996 och började bli till åren, berättar AnnChatrine och vi stod inför ett val att antingen utveckla det eller köpa in ett standardsystem från ett stort etablerat företag. Valet föll alltså på det senare alternativet vilket är något som både kommer att under - lätta arbetet och spara pengar i längden. Summarum är ett av marknadens största fastighetssystem. Modernt Det nya fastighetssystemet Summarum är webbaserat, vilket betyder att de som jobbar med det inte behöver upplåta datorkraft och utrymme i sin egen dator. Allt finns på Internet vilket också gör det smidigare att få hjälp. Ja, vi behöver ju inte ha någon egen personal som jobbar med support utan har tillgång till leverantörens experter, berättar Ann - Chatrine Gunnarsson. Det är kostnadseffek - tivt och känns dessutom mycket modernt. För hyresgästernas del kommer det också att bli smidigare i framtiden. Felanmälan kommer till exempel att kunna göras via hemsidan som också får nytt liv i och med Summarum. Information Via hemsidan ska hyresgästen på ett smidigt sätt få reda på viktig information, visa intresse för lediga lägenheter och, som sagt, kunna göra felanmälan. Självklart försvinner inte den gamla heder - liga blanketten, säger AnnChatrine med ett leende. Det finns fortfarande möjlighet att ringa och att komma in till huvudkontoret och fylla i en blankett utan att behöva stå i kö. Men anmäler hyresgästen via Internet så går det snabbare i och med att man hoppar över ett led och anmälan går direkt till förvaltningen och reparatörerna. Byggebo hänger med i tidens tempo och när alla pusselbitar faller på plats ska arbetet bli smidigare för alla parter. Visst kan ett nytt system vålla en del problem i sin linda, det är ju ofta så vid stora förändringar, säger AnnChatrine Gunnarsson. Men vi hoppas på förståelse från våra hyresgäster. Det är ju för allas skull som vi gör den här förändringen.

6 Festligt v Vd Benoni Ingelsjö höll välkomsttalet. Ett stilla sorl. Klirrande glas och förväntansfulla hyresgäster. Vikingaklubbens årliga fest bjöd på både god mat, överraskningar och en del nyheter i utformandet. Ett drygt hundratal gäster hade samlats i dans - rotundan på Forum denna mörka november - kväll. Serveringspersonalen ilade runt bland borden och ställde i ordning det sista inför den tvårättersmiddag som skulle serveras. Orkestern Det Gamla Gänget intog scenen och bjöd, under ledning av Folke Ljung, på ett pärlband av örhängen. Vi är väldigt glada att ha er som hyresgäster, inledde Byggebos vd Benoni Ingelsjö sitt välkomsttal. Vi har ett händelserikt år bakom oss. Ett år som inneburit en hel del förändringar. Förändringar som jag hoppas betytt förbättringar för er del. Sedan tog den ansvarige för Vikingaklubben, Markus Kalin, över mikrofonen och informe - rade den förväntansfulla skaran om kvällens begivenheter och om den smakfulla menyn: Västerbottenpaj till förrätt och parmalind - ade, örtfyllda kycklingfiléer till huvudrätt. Kupp För att få delta i både middagar och årliga resor med Vikingaklubben ska du ha varit hyresgäst hos Byggebo i 25 år i följd. Men det ligger på hyresgästens ansvar att höra av sig till oss och anmäla sig, berättar Markus Kalin som även var med på årets resa som gick till Öland. När varmrätten hade mättat de nöjda hyres - gästerna kom kvällens stora överraskning. Jag har planerat en liten kupp, berättade Markus i mikrofonen och bjöd upp samtliga i Byggebos ledningsgrupp till en sant eller Många vinster i lotteriet delades ut under kvällen. Ingegerd Holmberg blev en stolt vinnare i Skinklotteriet. Andreas Wöhry vann Sant Eller Falskt-tävlingen som Markus Kalin kuppade med. Ingeborg Johansson och Gunnel Nilsson njöt av både maten och varandras sällskap. 6 Vackr Susa

7 ärre! Trubaduren Annika Möller underhöll till kaffet med vackra visor. Lisbeth Gustafson: Norge! Jag gillar inte att flyga, så Norge blir perfekt. Jag har varit där förut och åker gärna tillbaka. Skulle vara underbart att bara få åka runt och titta på bergen och den vackra naturen. Men visst skulle det duga gott med en resa inom Sverige också. Sven Lundgren: Provence skulle det bli för min del. God mat och dryck, vacker natur och en massa att titta på. Än har jag inte varit där, och det var väl därför som jag valde det. Men jag är säker på att det skulle bli en underbar resa. Tänk att bara få vandra omkring, mysa och ha det bra. falskt-tävling framme vid scenen. Ett antal kluriga påståenden levererades och till slut kunde Andreas Wöhry gå segrande ur striden. Att ledningsgruppen fanns på plats var också en nyhet för i år. Utplacerade vid olika bord förde de intressanta diskussioner och tog till sig diverse synpunkter av de inbjudna hyresgästerna. Till kaffet serverades det sedan både kaka och trubadurunderhållning med Annika Möller. Slutligen delades den traditionella julklappen ut och i år blev det en repris utav förra årets succé. Ja, det blir ett presentkort från Köpmanna - föreningen i år igen, sa Benoni Ingelsjö. Kanske lite fantasilöst men varför ändra ett vinnande koncept? Lillian Terkelsen: Då skulle det nog bli Öland igen. Det finns inget dåligt med Öland. Jag gillar verkligen allt där. Allt från restau - rangerna till naturen och närheten till vattnet. Nu för tiden åker jag inte dit så ofta så mitt val skulle utan tvekan falla på Sveriges vackraste ö. Anders Tideman: Oj, det var svårt. Men jag skulle faktiskt kunna tänka mig Island. Det är ju ett lite annorlunda resmål men jag är säker på att Vikingaklubben skulle kunna ha det riktigt trevligt där. Och så skulle jag kunna få se vulkanen Eyjafjallajökull vars utbrott hindrade oss från att åka till Italien i våras. a vinster från Gabriel Keramik tillföll makarna nne och Nils-Gunnar Pettersson.. Monika Chanovian: Stockholm! Jag var där nyligen och det är verkligen en underbar stad. Jag gillar att göra historiska vandringar och titta på intressanta byggnader och platser. Nu när jag var där gick vi till exempel och tittade på Olof Palmes grav. Det behöver inte kosta så mycket men kan ändå ge en människa så mycket att bara få gå runt och titta på platser du läst och hört talas om. 7

8 Ett steg i taget Han har varit fastighetsbranschen trogen i över tjugo år. Nu har den gamle vaktmästaren blivit förvaltare men anser att karriären inte är det viktigaste. Huvudsaken är att jag trivs på jobbet, säger Byggebos Andreas Wöhry. Den första maj i år tillträdde Andreas sin nya tjänst som förvaltare för Byggebos lägen - hetsbestånd i innerstan. Hans ansvar är i grova ordalag drift och skötsel. Hittills så trivs han som fisken i vattnet. Jag kan ju Byggebo vid det här laget, säger han och ler. Började ju den första januari 1992 och har sedan dess varit företaget trogen. Andreas Wöhry inledde karriären som fastig - hets skötare på Parkgatan där Byggebo fick skötsel uppdraget på HSBs fastigheter. Därefter hamnade han i innerstan, fortfarande som fastighetsskötare och dessutom med ett spännande extraknäck på kvällarna. Ja, jag jobbade som tv-pejlare ett par år, säger Andreas och skrattar gott åt minnet. Eller avgiftskontrollant hette det väl egentligen. Kul var det i alla fall och det var tur att jag var vältränad på den tiden för vid ett par tillfällen fick jag springa ifrån uppretade licenssmitare. Motala Andreas är född och uppvuxen i Oskars - hamn. Han gick grundskolan i Rödsle och flyttade därefter till Kalmar för studier på Lars Kaggskolan. Driftsmaskinistutbildningen blev det för unge herr Wöhry. Under resans gång har jag skaffat mig ganska många utbildningar inom mitt yrke, berättar Andreas. Det har varit allt från hyres - juridik till olika grenar inom driftstekniken. När Andreas sedan tagit studenten från Lars Kagg i Kalmar så bar det av in i det militära för att sedan styra kosan mot Motala och fastighetsbranschen. Ja, det blev ett år som driftstekniker på det anrika företaget LE Lundberg innan jag drog tillbaka hem till Oskarshamn igen, berättar Wöhry. Atlet Andreas karriär inom Byggebo har varit nära på spikrak. Fastighetsskötare, uthyrare, teknisk planering och nu förvaltare. Det har varit jätteroligt, säger Andreas. Under en period arbetade jag både som uthyrare och gjorde avflyttnings- och intervall - besiktningar. Då trivs jag, när det är fullt upp med varierande arbetsuppgifter. Fullt upp har han också på hemmaplan. Fru och tre barn, varav det yngsta precis blivit ett år. Visst, det tar ju upp en hel del av min tid, säger Andreas. Men det är ju så det ska vara. Familjen, huset och jobbet. Det är precis vad jag hinner med. När jag var yngre tränade jag mycket friidrott och triathlon. Nu får jag prioritera bort sådant. Andreas får ofta frågor om sitt efternamn och sitt ursprung. Det är inte så konstigt egentligen, säger han med ett leende. Pappa är från Österrike och mamma är från Strömstad. 8 Jag trivs på jobbet, säger Byggebos nya förvaltare Andreas Wöhry.

9 Ständiga förbättringar Byggebo ligger inte på latsidan när det gäller förbättringar. Nu är företaget ISO-certifierat men vd Benoni Ingelsjö lutar sig inte tillbaka för det. Förbättringsarbetet pågår ständigt och vi jobbar oavbrutet på att bli bättre på alla håll och kanter. Till en början kanske vi ska reda ut varför Byggebo ansökt om att bli ISO-certifierade. Vi ansåg att det fanns anledning att säkerställa att det arbete vi gör är det optimala, berättar Benoni Ingelsjö. Det var nödvändigt att få koll på rutinerna, hitta tidstjuvar och få en ännu bättre ordning på det vi gör. Därför har vi nu kartlagt samtliga processer inom vår verksam het och skapat ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Benoni påpekar i samma andetag att det inte är själva certifieringen som är det viktiga. Nej, det viktiga är ju att vi anstränger oss och arbetar efter de regler som finns. Men certifieringen uppmärksammar ju oss på att det är skarpt läge, att vi måste bli bättre. Dess - utom ger det våra medarbetare en fjäder i hatten och de kan vara stolta över sitt jobb. Våga misslyckas För att utvecklas måste ett företag våga förändra. Och för att förändra så måste företaget våga misslyckas. I Byggebos fall så har misslyckanden inte varit så vanliga under tiden som ledningssystemet arbetats fram. Det visar den certifieringsrevision som genomförts under hösten och som lett till att Byggebo nu certifierats inom tre kvalitetsstandarder, ISO 9001, ISO samt OHSAS Byggebo har på kort tid byggt upp ett verksamhetssystem som i oktober granskades och godkändes vid en certifieringsrevision. Christina Johansson från Intertek Semko Certi fication AB var revisionsledare vid certifieringen och hon uttalar sig positivt om det arbetet som Byggebo har genomfört; Det är svårt att på så kort tid se effekten av verksamhetssystemet men om man arbetar systematisk med kvalitet, miljö och arbets miljö så ger det nöjda hyresgäster, ökad effektivitet, samt glada, engagerade och stolta medarbetare. 9 Men visst fanns det en del avvikelser när de granskade oss, säger Benoni Ingelsjö. Bland dessa avvikelser så fanns till exempel påpekanden om brister i dokumenthantering - en kring brandskyddskontroller och en del brister i förvaring av dokumentationen i stort. Detta åtgärdade Byggebo omgående för att kunna erhålla certifieringen. Arbetsmiljö All personal på Byggebo har arbetat hårt och gjort ett fantastiskt jobb med förbättringarna den senaste tiden. Alla fel och brister måste rapporteras in så att de kan förebyggas och på så sätt upprätthålla kraven som certifieringen ställer. Rutiner har ändrats och förbätt rats så att vi hela tiden ligger steget före. På det här sättet blir det inte bara bättre för våra hyresgäster, säger vd Benoni Ingelsjö. Vi skapar även en bättre arbetsmiljö, förebygger arbetsskador och minskar risken för olyckor. Ett ständigt pågående arbete som alltså inte slutar i och med ISO-certifieringen. Ett ständigt pågående arbete som förbättrar förhållanden för både Byggebos personal och hyresgäster.

10 Gemensamma krafter Att spara på vattnet är viktigt, både för miljön och för hyran. Hyresgästföreningen och Byggebo gör nu gemensam sak både för hyresgästerna och för framtiden. Jag har alltid sparat på vattnet, säger Else-Marie Allvin som är en av Byggebos hyresgäster i Kristineberg som verkligen engagerar sig i frågan. I våras satte Hyresgästföreningens Susanne Davidsson igång arbetet med att få hyresgästerna mer medvetna om fördelarna med att spara på vattnet. Lagom till efter semestern stod den grundläggande enkäten färdig och nu är arbetet igång för fullt. Hittills har jag besökt ett antal områden och informerat, berättar Susanne. Vartefter hyresgästerna får information om projektet så får de också ta del av enkäten som är framtagen speciellt för Byggebos hyresgäster. Svarsfrekvensen har varit väldigt bra så här långt, säger Susanne nöjt. Barnsben Susanne Davidsson märker i sitt arbete att de äldre hyresgästerna redan har ett sunt tänkande när det gäller att spara energi och vatten. Else-Marie Allvin håller med: Ja, vi är ju vana sedan barnsben att särskilt spara på vattnet. Är man uppvuxen på landet så sitter det i ryggraden. Else-Marie Allvin har även en hel del tips att dela med sig av när det gäller att spara energi i stort. Jag använder diskmaskin till exempel, säger hon. Dessutom skalar jag potatis utan att ha vattnet rinnande och ser till att en del mat kan koka färdigt på eftervärmen. Förhoppningsvis ska Else-Maries inställning till att spara vatten sprida sig som en löpeld genom Byggebos lägenheter hyresgäster ska få ta del av Hyresgästföreningens information och enkät. Badkar Under våren 2011 räknar Susanne Davidsson med att enkäten ska vara klar och bearbetad. Sedan ska informationsmaterial tas fram med enkätsvaren som grund. Ja, på så sätt vet vi ju vad det är hyresgästerna efterfrågar och vad det är som är viktigt för just dem, menar Susanne. Det är viktigt att initiativet kommer från hyresgästen, inte från högre ort. Byggebos hyresgäster gjorde, under 2009, av med kubikmeter vatten. En siffra som projektledningen självklart vill ska minska efter hand. Det lönar sig för både hyresgästen och miljön. Det finns mycket att tänka på, berättar Susanne. Du kan ju börja med att stänga av vattnet medan du borstar tänderna. På så sätt sparar du ett helt badkar fyllt med vatten varje vecka! Alla små insatser blir stora i längden. Att laga en droppande kran sparar till exempel tjugo - fem liter vatten per dygn. 10 En av Byggebos hyresgäster Else-Marie Allvin och Hyresgästföreningens Susanne Davidsson är rörande överens om att det är viktigt att spara energi och vatten.

11 Kryssa & vinn J U B I L E U M Så här gör du Med hjälp av ledordet löser du krysset. Varje siffra motsvaras av en bokstav. Börja med att fylla i angivna bokstäver från ledordet. Sedan får du själv försöka komma på resterande bokstäver. Lös vårt kryss och var med i utlottningen av 22 trisslotter för delade enligt följande: 1:a pris 10 lotter, 2:a pris 5 lotter, 3 10:de pris en lott vardera. Skicka in lösningen senast 1 februari 2011 till Byggebo, Box 34, Oskarshamn. Du kan även lämna in det på vårt kund - center på Postmästaregatan 18 i Oskarshamn. Lycka till! Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... 11

12 Goda råd inte dyra Det blir kortare dagar, mörkret faller på tidigt. Vi kurar ihop oss, tänder massor med ljus och myser inomhus. Här delar vi som vanligt med oss av lite goda råd som har med årstiden att göra. Ha det skönt i vintermörkret! Bjud in till pyjamasparty Passa på att uppmärksamma dina barn i det mysiga mörkret. Bjud in barnens kompisar med roliga hemmagjorda kort, tänd ljus i massor, berätta långa härliga sagor och ha ett mysigt pyjamasparty. Kuddkrig, ficklampor, pyssel och skattjakt gör kvällen fullkomligt fantastisk! Mysiga boktips i vintermörkret Människans utsatthet för vädrets makter är ett klassiskt tema, och nedan presenteras ett antal böcker där snö och kyla spelar en roll för handlingen. Ungdom Vinter i vildmarken av Gary Paulsen Vinter på Berättargränd av Erika Olofsson Liljedahl Krydda upp din hälsa i vinter Kryddor får inte bara maten att smaka bättre de har många hälsoeffekter också. Här är tips på tre välgörare på kryddhyllan. Kanel Kanel hjälper till att stabilisera blodsockret och har också visat sig ha goda effekter på högt blodtryck. Tips: strö kanel över frukostgröten eller varför inte över en fruktsallad. Chili Den heta chilin sägs öka förbränningen och skydda mot åderförkalkning och förkylningar. Lite sting i maten gör också man har en tendens att äta både långsammare och lite mindre. Persilja Är väldigt järnrik och innehåller även den nyttiga folsyran, som är viktig för gravida och kvinnor i fertil ålder. En annan trevlig bonus med persilja är att den ger friskare andedränkt! Vuxen Nattfåk av Johan Theorin Skriet från vildmarken av Jack London I vargars följe av Stef Penney Frostnätter av Arnaldur Indriðasonr Dekorera dina hyacinter Plocka ut hyacinten från sin kruka. Ta en bit mossa och linda runt löken. Skarva där det behövs, du vinner inget på att vara noggrann! Linda ståltråden eller snöret runt mossan, fäst med en knut eller två. Voilà! En hyacintboll är född. Lägg den på lecakulor i en kruka, eller låt den vara som den är på ett fat. Man kan till och med fästa den i en fin krans och hänga på dörren. Fukta mossan med jämna mellanrum, så att löken får i sig lite lagom med vätska. Inte för mycket, då ruttnar den! Byggebo AB Box 34, Oskarshamn Tel Fax Barn Vinter hos Plupp av Inga Borga En förknorrad vinter av Måns Gahrton Måns och Mari från vår till vinter av Kaj Beckman Produktion: KrePart AB, Box 4010, Oskarshamn Tel: , Ansvarig utgivare: Benoni Ingelsjö Tryck: V-TAB Vimmerby, december 2010

ByggeboNytt. Nr 3 2011 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn. Upprustning på gång!

ByggeboNytt. Nr 3 2011 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn. Upprustning på gång! ByggeboNytt Nr 3 2011 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Upprustning på gång! Byggebos vd Benoni Ingelsjö ser ljust på framtiden. Inte minst för att antalet lediga lägenheter närmar sig den optimala

Läs mer

BästaBoendet. Byggebos nya filosofi EXTREME MAKEOVER. Ett tjugohundrafemton. Visionen är inga felanmälningar Besök Byggebo under Latitud 57

BästaBoendet. Byggebos nya filosofi EXTREME MAKEOVER. Ett tjugohundrafemton. Visionen är inga felanmälningar Besök Byggebo under Latitud 57 MARKLÄGENHETER Nu byggs gamla lokaler om till lägenheter i Kristineberg SALTSJÖBAD Exklusivt boende precis vid havet Nyheter & information från Byggebo i Oskarshamn AB VINN! LATITUD BILJETTER Läs mer på

Läs mer

ByggeboNytt. Snabbt & smidigt. ett tjugohundratretton. nya byggservicegruppen ATTRAKTIVT BOENDE. Grön satsning på pellets. Ny bovärd på plats

ByggeboNytt. Snabbt & smidigt. ett tjugohundratretton. nya byggservicegruppen ATTRAKTIVT BOENDE. Grön satsning på pellets. Ny bovärd på plats flyttat Nya hyresgäster bygghemma.se expanderar SäKerhet Ny lekplats första steget i Byggebos säkerhetstänk Nyheter & information från Byggebo AB i Oskarshamn www.byggebo.se ett tjugohundratretton nya

Läs mer

ByggeboNytt. Nr 4 2011 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn. Ett rent lyft

ByggeboNytt. Nr 4 2011 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn. Ett rent lyft ByggeboNytt Nr 4 2011 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Ett rent lyft Byggebos vd ser redan nu positiva effekter av certifieringsarbetet. Det är glädjande att hela organisationen har anammat kvalitetsarbetet

Läs mer

ByggeboNytt. Nr. 1 2011 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn. Vinterns hjältar!

ByggeboNytt. Nr. 1 2011 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn. Vinterns hjältar! ByggeboNytt Nr. 1 2011 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Vinterns hjältar! Värmande besked trots hemsk vinter Massor av snö. 14 procent kallare än normalt. Och dessutom en frän nordanvind dag efter

Läs mer

ByggeboNytt. Pendling dyrt och farligt. ett tjugohundratretton. attraktivt boende. Hälsocentral ger trygghet. Stor satsning på barnen

ByggeboNytt. Pendling dyrt och farligt. ett tjugohundratretton. attraktivt boende. Hälsocentral ger trygghet. Stor satsning på barnen Fristad Zmarak Noori och hans familj flydde från Kabul BILPASSION Thomas Wigren samlar på engelska klenoder Nyheter & Information från Byggebo AB i Oskarshamn www.byggebo.se ett tjugohundratretton MÅNGA

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE INNEHÅLL VD ANN IREBO HAR ORDET _ BRA AFFÄRER OCH GLADA SKRATT; SÅ VAR VÅRT 2011 JANUARI _ THERESE GÖR SKILLNAD; PRECIS SOM HSB SKÅNE FEBRUARI _ HSB SKÅNES EXPERTER GER FÖRENINGEN

Läs mer

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS I VÅRA kvarter kryssa & vinn sällskapsspel HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads AB

Läs mer

Ett nummer om allt det nya! Ny ordförande Ny organisation Nya lägenheter Nya färger

Ett nummer om allt det nya! Ny ordförande Ny organisation Nya lägenheter Nya färger Ett nummer om allt det nya! Ny ordförande Ny organisation Nya lägenheter Nya färger Nr 1/2011 www.faxeholmen.se Det händer mycket nu Nästan åtta av tio hyresgäster är nöjda med Faxeholmen som hyresvärd.

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

»nu går vi hem« Vi fann vårt hem. Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul

»nu går vi hem« Vi fann vårt hem. Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2009 Vi fann vårt hem Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul VD har ordet Att jobba på lång sikt, planera

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK 3-11 Fr. Förvaltaren Så gör familjen Tilling TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK Sundbybergs nya stadsdel STADSNÄTET BÄST. DAGS FÖR BESIKTNING.

Läs mer

HEM PLANT- SKOLA. LäNGTAN. Möt våren med 25 ÅR PÅ LÖVÅSVÄGEN SLÄPP FRAM LUFTEN NY HEMSIDA PÅ GÅNG. HEMLäNGTAN 1-2012 1

HEM PLANT- SKOLA. LäNGTAN. Möt våren med 25 ÅR PÅ LÖVÅSVÄGEN SLÄPP FRAM LUFTEN NY HEMSIDA PÅ GÅNG. HEMLäNGTAN 1-2012 1 HEM LäNGTAN 25 ÅR PÅ LÖVÅSVÄGEN SLÄPP FRAM LUFTEN NY HEMSIDA PÅ GÅNG INSPIRATION, INFORMATION & HEMLäNGTAN ALEBYGGEN 1/2012 Möt våren med PLANT- SKOLA HEMLäNGTAN 1-2012 1 HELLMANS HÖRNA HEMLäNGTAN 1-2012

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Vi i VätterHem nr 6 2011 Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Alla tjänar på att du sorterar rätt, sidan 4-5 Mats Green - om pengar till hemlösa, sidan 8-9 Tidningsredaktion

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer