Årsredovisning 2012 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 Eskilstuna Kommunfastigheter AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 20121

2 Innehåll Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Affärsområde bostäder... 6 Affärsområde Kommunala lokaler och Näringslivslokaler... 8 Affärsområde logistik Personal Trygghet, service och utveckling Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Underskrifter Revisionsberättelse Flerårsöversikt Fastighetsförteckning Styrelse Årsredovisning 2012 Layout och produktion: Intro Text: Sentera Foto: Alice Öberg, Ronnie Gavelin och Ola Hedin Tryck: Östertälje tryckeri 2

3 Förord Vi är med och utvecklar en hållbar och attraktiv stad Kommunfastighet som företag har fortsatt att under året investera i att bygga hållbara stadsdelar och där de första resultaten från Lagersberg på halverad energiförbrukning var ett gott betyg. Samtidigt fortsatte arbetet med att energieffektivisera våra bostäder och lokaler parallellt med att växla in hållbara energikällor som solenergi och biobränsle. Stora insatser lades också på gemenskap och trivsel, genom en bättre dialog med boende och ett större engagemang, och på en trevligare och mer levande utemiljö. Planering och projektering av ett nytt badhus och en ny arena i Munktellstaden har startat. Stadsdelen ska bli miljöcertifierad och kommer att sjuda av liv de närmaste åren när nya bostäder och anläggningar ska byggas. En spännande utmaning för Kommunfastighet i sin samhällsroll som utvecklare och förvaltare av en hållbar och attraktiv stad Birgitta Eriksson (mp), styrelseordförande Hans Georg Wahlberg, vd Inom vår organisation satsade vi på ledarskapet för att få en snabbare väg från beslut till handling, och en tydligare och rakare kommunikation. Något som ligger i linje med varumärkesarbetet som genomfördes för att bli bättre på att berätta för vår omvärld vad Kommunfastighet står för och vad vi gör för hyresgäster, kunder och Eskilstuna. För att klara kommande utmaningar förändrade vi också vår organisation, dels i vårt arbetssätt men även genom att inleda en generationsväxling med rekrytering av nya distriktchefer, samtidigt som vi planerade för att tillvarata erfarna medarbetares kompetens inom andra områden i företaget. Våra medarbetare presterade återigen på en hög nivå för att uppfylla företagets strategiska mål och åtaganden, samtidigt som vi gjorde stora ansträngningar internt inom organisationen för att utveckla vår verksamhet och stärka våra möjligheter för att motsvara de krav och förväntningar som finns på Kommunfastighet. Eskilstuna blev utsedd till Sveriges miljöbästa kommun 2012 och som stor fastighetsägare och förvaltare i staden har Kom mun fastighet bidragit till utmärkelsen. Första etappen av ombyggnadsprojektet Hem för miljoner, där äldre områden moderniseras och miljöanpassas, har genomförts i Lagers berg och är kanske det som märks mest. Andra viktiga satsningar under året var fortsatt utveckling av logistikpark och kombiterminal, vilket märktes tydligt på ökade godsvolymer på järnväg. 3

4 Organisation Ett ledande fastighetsbolag i utveckling Eskilstuna Kommunfastigheter AB s affärsidé är att: Vara ett ledande fastighetsbolag i ständig utveckling. Genom affärsmässighet och nytänkande är vi ett attraktivt val för våra kunder och anställda. Med professionalism, respekt och helhetssyn säkerställer vi vårt ansvar för en trygg och hållbar framtid. Kommunfastighet ägs genom Eskilstuna Kommunföretag AB till 100% av Eskilstuna kommun och har fyra affärsområden: bostäder, kommunala lokaler, näringslivslokaler och logistik. Dotterbolag är Torshälla Fastighets AB. Företaget har cirka 360 anställda som arbetar med att skapa hållbara stadsdelar som kännetecknas av trygghet, service och utveckling. Exempel är bland annat satsningen på Hem för miljoner i Lagersberg, Munktellstaden med projektering av nya arenor och bostäder, samt att utveckla Eskilstuna till ett nationellt logistikcentrum. Kommunfastighet arbetar efter ägarens visioner och strategiska mål. Mål som delas upp i olika åtaganden som sedan mäts kontinuerligt för att säkerställa att organisationen gör rätt saker, på rätt sätt. Övergripande strategiskt mål är att verka för en hållbar och attraktiv stad med en stabil ekonomi. w Vår organisation ger nöjda kunder VD, Ledning w Eskilstuna Kommunfastigheter AB EKONOMI KUNDTJÄNST Distriktschef DISTRIKT VÄST PERSONAL INFORMATION Ekonomichef MILJÖ SÄKERHET Driftgrupp Projektavd. Inköp MARKNAD Distriktschef EKONOMI KUNDTJÄNST BYGGSERVICE Teknikchef EKONOMI- TEKNIK- AVDELNING AVDELNING Förvaltare Förvaltare AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK LAG LAG LAG LAG HYRESENHETEN LAG LAG LAG LAG Hyreschef DISTRIKT ÖST w Ägs till 100% av Eskilstuna kommun w Omsätter cirka 1,1 miljarder kr och har cirka 360 medarbetare w Äger och/eller förvaltar lägenheter, kvm industrilokaler och kvm kommunala lokaler w Har två distrikt Öst och Väst med egen ledning, administration- ekonomi och teknikfunktioner w Uthyrning och hyresadministration sker via Hyresenheten w Affärsområde Logistik svarar för utveckling av kombiterminal och logistikpark w På huvudkontoret finns ledning, ekonomi- och teknikavdelning samt stabsfunktioner w VD Hans Georg Wahlberg 4

5 Åtaganden Strategiska mål och åtaganden 2012 Socialt ansvarstagande Åtagande att skapa social trygghet genom ökad samverkan, medinflytande, ansvar och delaktighet med hyresgästerna. Måluppfyllelse/Resultat (mål inom parentes) Serviceindex: +0,8%, från 80,6 till 81,4% (ska öka med 3% jämfört med 2011) Trygghetsindex: +1,7%, från 76,1 till 77,8% (ska öka med 3% jämfört med 2011) Ökad tillgänglighet för kvarboende: Installation av 5 st hissar Ekologisk uthållighet Åtagande att energieffektivisera och minimera miljöbelastningen i verksamheten. Måluppfyllelse/Resultat (mål inom parentes) Företagets bilpark: 70% är miljöbilar (70% ska vara miljöbilar) Lägre energiförbrukning för bostäder: -0,6% (-4% lägre energiförbrukning än 2011) Reducering av värme- och elbehov i kommunala verksamheter: +5,3% (-3% reducering från 2011) Användning av fossil olja och direktverkande el för uppvärmning av egna fastigheter: I det närmaste 0% även om några enstaka fastigheter återstår. (0%) Användning av direktverkande el för uppvärmning av kommunägda fastigheter: I det närmaste 0% även om några enstaka fastigheter återstår. (0%) Järnvägstransporter och antal lyft/teu på kombiterminalen: lyft motsvarar ca TEU ( lyft/ca TEU) Nyetableringar i logistikparken: kvm ( kvm) Kr Stabil ekonomi Åtagande att ha en stabil ekonomi, prestera resultat bättre än budget och nyttja lokaler effektivt. Måluppfyllelse/Resultat (mål inom parentes) Soliditeten: 21,2% (får ej understiga 21%) Direktavkastning på bostäder: 6,0 % (6,2%) Direktavkastning på näringslivslokaler: 10,1% (8,2%) Effektiv och attraktiv verksamhet Åtagande att utveckla effektiva och kvalitetssäkrade verksamhetssystem och arbetsmetoder, och en bra servicegrad med befintliga eller mindre resurser, samt att vara en attraktiv arbetsgivare med ett bra arbetsklimat. Måluppfyllelse/Resultat (mål inom parentes) Förbättrat NKI och HKI: Utfall 93, uppnått med nytt mätinstrument och ny skala Ledarskapsindex: Utfall 72, uppnått med nytt mätinstrument och ny skala där grönt värde är 69 och uppåt Medarbetarindex: Utfall 93, uppnått med nytt mätinstrument och ny skala där benchmark-värdet är 85 Sjukfrånvaro: 5,2% (ska inte vara mer är 4,5%) 5

6 Affärsområde Bostäder Gårdagens miljonprogram blir morgondagens hållbara boende Stadsdelen Lagersberg byggdes på 1960-talet och var en del av dåtidens miljonprogram, ett samhällsprojekt med målet att på relativt kort tid bygga en miljon nya bostäder. Under årens lopp har det givetvis gjorts renoveringar i Lagersberg men inte i den omfattning som nu är aktuell. Under ett par års tid ska 432 lägenheter göras om utifrån och in. Fasader och fönster ska isoleras, kök och badrum stamrenoveras och moderniseras. Från-och tilluftsventilation ska installeras och individuell mätning av varmvatten ska införas. Dessutom sker ett stort arbete med att skapa engagemang och delaktighet bland de boende, som kan vara med och påverka utformningen av badrum, samlingsplatser och utemiljöer. Projektet genomförs i fyra etapper och arbetet inleddes under Bättre inomhusklimat och halverad energiförbrukning En stor del av vinsten för de boende är givetvis en standardhöjning samtidigt som förbrukningen av energi kan halveras. De första beräkningarna visar på en reducering från 182 till cirka 90 kw/kvm, och med individuell mätning av varm vattenförbrukningen finns det möjligheter för hyres gästerna att själva påverka både förbrukning och kostnad. Lagersberg är ett bra exempel hur Kommunfastighet arbetar med att bygga hållbara stadsdelar och energieffektivisera i sina fastigheter. Ett arbete som pågår både i den vardagliga fastighetsskötseln och i stora ombyggnads projekt som Lagersberg. Andra stadsdelar som kommer att bli aktuella för större ombyggnadsprojekt den kommande 10-års perioden är Brunnsbacken, Skogsängen och Viptorp. Lagersberg w Ombyggnation i fyra etapper ( ) w 23 hus och 432 lägenheter w Investering ca 300 miljoner w 50% lägre energi förbrukning 6 Halverad energi förbrukning i Lagerberg När det första spadtaget togs för det nya äldreboendet i Brunnsbacken fick Joel Hamberg (V), vice ordförande i Vuxennämnden och Birgitta Erikssson (MP) ordförande i Kommunfastighet hjälp av 82:åriga Maj-Lis Löving, boende på Sörgårdens vårdboende vid Mälarsjukhuset.

7 Uthyrningen på en jämn och hög nivå Uthyrningen av Kommunfastighets lägenheter har gått bra under Kommunfastighets intressekö har haft cirka personer och det har varit många sökande till varje lägenhet. Omflyttning mellan lägenheter har legat på drygt 20%. 300 bostäder i Munktellstaden Projektering av ett nytt stort bostadsområde i Munktellstaden har tagit en hel del resurser under året. Totalt kommer cirka 300 bostäder att byggas i kvarteret Nithammaren. Det kommer att bli såväl hyreslägenheter som bostadsrätter och vara öppet för fler intressenter än Kommunfastighet, som själva planerar att svara för 100 lägenheter med planerad byggstart hösten Inget intresse för Andelsägarmetoden Ett försök med att erbjuda hyresgäster att bli andelsägare genomfördes under året. Andelsägarmetoden innebär att hyresgästen köper sin lägenhet och tar ansvar för inre underhåll medan Kommunfastighet är kvar som förvaltare av fastigheten. Försöket genomfördes på fastigheten Hövdingen 2 i Skogsängen med 88 lägenheter och gav ingen respons trots stora informationsinsatser. Bo bra på ålderns höst Två projekt fokuserade på äldreboende under året. I en visningslägenhet visade projektet Bo bättre på äldre dar hur teknik kunde stärka möjligheterna och tryggheten för äldre att bo kvar i sin bostad. Det andra projektet var projekteringen av äldreboende i Brunnsbacken. Ett miljövänligt hus med 66 lägenheter anpassat för äldre personer, med utsikt ut över Eskilstunaån och planerad inflyttning våren Grönt för egen odlingslott En egen odlingslott i närheten av sin bostad blev verklighet för boende i stadsdelarna Hovängen, Kjula, Skogsängen och Örtagården. I programmet ingick bl a ett inspirerande föredrag av TV-personligheten Bosse Rappné, som en vårdag gav ideér och råd till intresserade hyresgäster. Trevliga dagar för hyresgäster Under året har det genomförts aktiviteter för att skapa dialog och gemenskap både mellan hyresgäster och mellan hyresgäster och Kommunfastighet. Hyresgästens Dag på Parken Zoo och ett antal stadsdelsdagar är exempel på trevliga evenemang som stärker vi-känslan och lägger en grund för ökad delaktighet och trygghet i sitt bostadsområde. TV-kändisen Bosse Rappne höll en inspirerande föreläsning till alla som var intresserade av trädgårdar och odlingslotter. 7

8 Affärsområde Kommunala lokaler Affärsområde Näringslivslokaler Nya lokaler för bank, skola, teater, bad och arena En stor del av verksamhetsåret har inriktats på att energieffektivisera kommunens lokaler och anpassa redan befintliga lokaler, kommunala som näringslivslokaler, till nya användningsområden och hyresgäster. I enlighet med Eskilstuna kommuns mål om Ekologisk uthållighet fasas successivt all uppvärmning med el och olja ut för att ersättas av förnybara energikällor. Kommunfastighet har därför under året byggt om och energieffektiviserat ventilationsanläggningar, investerat i solfångare/solceller, installerat sedumtak, inventerat och ersatt undercentraler, pumpar, beslysning etc för att minimera energiåtgången. Projektering av nytt bad hus och ny arena Stora resurser har också lagts på planering och projektering av nytt badhus och ny arena i Munktellstaden. Allt för att möjliggöra upphandling och kunna genomföra de stora projekten under den tid som de beräknas ta från första spadtagen under hösten 2013 till färdigställandet sommaren Projektering av nya lokaler för Sörmlands Scenkonst Kommunfastighet projekterade under året nya lokaler för Sörmlands Scenkonst. I Munktellstadens Hus 511 planeras lokaler för scen, verkstad och kontor. Lokaler som ska färdigställas under 2013 för att bli navet i Scenkonst Sörmlands produktioner av musik, teater, dans, film och dess pedagogiska verksamhet. Nordea Bank öppnade kontor på Faktoriholmen Ett annorlunda uppdrag under året var att på uppdrag av Eskilstuna kommun interiört bygga om och anpassa det gamla administrationshuset på Faktoriholmen till ett nytt modernt kontor för Nordea Banks företagskunder. Odlarskolan blev British Junior Kommunfastighet byggde om och anpassade tidigare Odlarskolan till British Juniors verksamhet. I den nyrenoverade skolan fick det plats 24 klassrum, matsal samt specialsalar för slöjd, musik och idrott. Den nya arenan i Munktellstaden var en av årets snackisar. Till slut hamnade den i Munktellstaden och Kommunfastighet fick det prestigefyllda uppdraget att genomföra projektet. Bilden visar inte den slutgiltiga utformningen av arenan utan enbart en volymskiss med tanke på dess placering och förhållande till andra byggnader. 8

9 Skolbarnen på British Junior fick nya fräscha lokaler under 2012 när den gamla Odlarskolan byggdes om. 9

10 10 Ett historiskt spadtag för den första större etableringen i logistikparken.

11 Affärsområde Logistik Kombiterminalen växer och första större etableringen klar för logistikparken Affärsområdet Logistik som Kommunfastighet driver på uppdrag av Eskilstuna kommun har inriktningen att få fler företag att utveckla och etablera logistikverksamhet i regionen. Affärsområdet utvecklar Eskilstuna Kombiterminal, som är en omlastningsterminal för gods från tåg till lastbil, och Eskilstuna Logistikpark där företag kan bedriva industri- och lagerverksamhet i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg. Framgång trots vikande konjunktur 2012 kännetecknades av en vikande konjunktur och därmed en avvaktande inställning från näringslivet till nya investeringar och satsningar. Ett marknadsläge som har inverkan på affärsområde Logistik, men trots sämre tider så växte transportvolymerna till kombiterminalen och den första stora etableringen i logistikparken såg dagens ljus. Eskilstuna erkänt som logistikcentrum för Stockholm/Mälardalen Logistikverksamheten är kraftigt konkurrensutsatt och det är många städer som vill attrahera nya etableringar. Affärsområdet har arbetat långsiktigt och konsekvent med att marknadsföra Eskilstuna som ett ledande logistikområde i regionen och signaler från marknaden visar att arbetet fått genomslag. Näringsliv och viktiga samhällsaktörer sammankopplar Eskilstuna med logistik. Samtidigt ökar intresset och antalet affärer när det gäller transporter till kombiterminalen och etableringar i logistikparken. Stora investeringar i kombiterminalen ger resultat Fyra tågoperatörer trafikerade terminalen under 2012 med förbindelser till hamnar i Göteborg, Malmö och Trelleborg. Godsvolymerna ökade med 7% under året vilket är ett bra resultat med tanke på den svaga konjunkturen under Under året har det investerats i terminalen för ökad effektivitet, service och säkerhet. En andra växel har installerats, terminalytor har asfalterats, förbättringar i säkerhet och service har genomförts och det gamla värmeverket Silverdalen har börjat byggas om för tullverksamhet och hantering av gods inomhus. Investeringar som bl a medförde att Göteborgs Hamn rankade kombiterminalen som en av de bästa i Sverige. Första stora etableringen i logistikparken 2012 började A-förpackning bygga sin nya anläggning i logistikparken, ett viktigt genombrott på marknaden. Ett genombrott som kan följas av flera etableringar de närmaste åren. Inriktningen under året har annars varit att anlägga järnvägsspår till flygplatsvägen och lägga in ny växel till Svealandsbanan, samt förbättra vägnätet i området. Vidare har affärsområdet arbetat med att planera hela området och bereda mark för nya etableringar. Bland annat har en tomt med järnvägsanslutning färdigställts för Eskilstuna Energi & Miljös biobränseterminal, där 11 ha yta har hårtgjorts för att passa verksamheten. Under året har också grunden lagts för att fortsätta utveckla en logistikpark men tydlig miljöprofil. w Figuren visar miljövinsten när gods trafikeras via järnväg istället för lastbil mellan Göteborg och Eskilstuna. Baserat på 1000 ton. Källa: EcoTransIT Primärenergianvändning (megajoule) Koldioxid (ton) Eskilstuna har nu i det närmaste en komplett kombiter minal De investeringar som gjorts gör terminalen väldigt effektiv och konkurrenskraftig, och de produktionsvinster vi nu kan göra både i tid och pengar kan medföra nya affärsmöjligheter både för Tågfrakt och Eskilstuna, säger VD Peter Ström, när Tågfrakt var det första tågset som passerade den nya växeln mellan 0 kombiterminalen och Svealandsbanan. Lastbil Tåg Lastbil Tåg 11

12 Personal 360 x trygghet, service och utveckling Trygghet, service och utveckling är de gemensamma värdeorden som togs fram under 2012 för företagets cirka 360 anställda. Av dessa var utveckling ett ledord under året. Utveckling med tanke på Kommunfastighets organisation där stora insatser gjorts för att ta ledarskapet ett steg till inom programmet Modigt ledarskap och göra organisationen redo för förändringar och kommande utmaningar. Grunden för en ny organisation Kommunfastighet står inför många utmaningar framöver. Stora resurskrävande byggprojekt står för dörren samtidigt som mindre och medelstora projekt ska genomföras utan störningar. Förvaltning av fastigheter och bostäder behöver effektiviseras och uppfylla kraven på hållbarhet, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Samtidigt som yngre medarbetare och nyckelpersoner behöver slussas in i företaget för att överbrygga en kommande generationsväxling. Med tanke på detta har Kommunfastighet lagt grunden för en ny organisation under 2012 bl a genom ledarskapsutveckling, rekrytering av nya distriktchefer, tillsättande av administrativ chef och en ledningsgrupp för byggprojekt. Nästa steg är att under 2013 fokusera på att ta i drift den nya organisationen och utveckla medarbetarna. Att vara en världens bästa kartläsare inom rallysporten och samtidigt vara kvinna ställer en hel del krav på mod, tydlighet och ledarskap, något som Tina Törner berättade om för all personal vid vårens gemensamma personalmöte. Tydligare varumärke och bild av Kommunfastighet Varumärkesplattformen utkristalliserades i början av Förutom klara riktlinjer för den grafiska bilden ingick också värdeorden Trygghet, Service och Utveckling i bilden av hur Kommunfastighet skulle uppfattas. Trygghet och Service är Kommunfastighet kända för, däremot finns det en del att göra för att få företaget att uppfattas som utvecklingsinriktat. Under året har den nya varumärkesplattformen lanserats och börjat förankras hos alla anställda. Framöver kommer den nya bilden av Kommunfastighet att synas i annonser, trycksaker, hemsidor och givetvis i vårt eget sätt att agera. Modiga ledare och medarbetare Ledarskapsprogrammet som startade 2011 slutfördes under året. Syftet var att utveckla ledarskapet, samarbetet och kommunikationen inom företaget, men också gentemot kunder, hyresgäster och leverantörer. Det har handlat om att lyssna aktivt, vara nyfiken och fråga, prata klarspråk och fokusera på det goda. Att se och göra mer av det som fungerar bra och lära av andras framgångar. Utvecklingsprogrammet kommer att fortsätta under 2013 med inriktningen Modigt medarbetarskap. Nöjd personal enligt medarbetarenkät 81% av all personal svarade på medarbetarenkäten. Eftersom mätverktyg var nytt är siffrorna mellan 2011 och 2012 inte riktigt jämförbara, men slutsatsen är att vi klarat de åtagande vi satt upp för Utfallet för ledarindex blev 72 och medarbetarindex blev 93. De starkaste områdena, som Kommunfastighet fått bäst resultat på, är bra engagemang och trivsel samt stolta och motiverade medarbetare. Ett område företaget kan förbättra är konflikthantering och snabbare beslutsfattning. Över hälften av alla medarbetare skulle rekommendera företaget som arbetsplats till en vän. Det gör Kommunfastighet till en mycket attraktiv arbetsgivare jämfört med andra företag med motsvarande verksamhet. Nyckeltal 2012 w Ledarskapsindex: 72 enligt ny mätmetod (benchmark 71) w Medarbetarindex: 93 enligt ny mätmetod (benchmark 85) w Kompetensutveckling: 1,4 miljoner och 700 arbetsdagar (2011: 1,4 miljoner och 650 dagar) w Sjukfrånvaro: 5,2% (2011:5,4%) w Jämställdhet och mångfald: Tillhör de 6-8 frågor i medarbetarenkäten med bäst resultat 12

13 1,4 miljoner kr i personalsatsningar Under året investerades det ca 1,4 miljoner kr i kompetensutveckling. Exempel på genomförda utbildningar är: Affärsmässighet och ekonomi för alla med beställningsrätt. Ergonomiutbildning och golvvårdsutbildning för städare. Utbildning för all personal i hantering av avvikelser, händelser och förbättringsförslag. Teknikansvariga har utbildats inom styr/regler och energieffektivisering. Återkommande arbetsmiljöutbildningar i allt från ställningsbyggnation till lyft. Egna förmågor bäst i valet av nya distriktchefer Under året inleddes rekryteringen av nya distriktchefer och i början av 2013 blev det klart med rekryteringen. Det blev Fredrik Elf och Mirja Cervin som valdes bland de många kompetenta personer som sökt tjänsterna. Vi har följt Fredrik Elf och Mirja Cervin under en tid och vet vad de går för. Det är extra roligt att se att vår egen personal står sig i stenhård konkurrens med externa sökande, kommenterade VD Hans Georg Wahlberg tillsättandet av de nya cheferna. 13

14 Trygghet Service Utveckling Trygghet i en stad, på jobbet och i mötet med Kommunfastighet Trygghet har många sidor. En trygg och hållbar stad med en miljö som stimulerar till ett samhälle som kännetecknas av gemenskap, integration och ansvarstagande. En trygg och säker arbetsplats med effektiva arbetsprocesser, få olyckshändelser och ett bra arbetsklimat. Eller trygghet i mötet mellan människor, mellan företagets medarbetare, hyresgäster och kunder. Kommunfastighet arbetar med trygghet på alla plan och är ett hållbart och social ansvarstagande företag där CSR-arbetet (Corporate Social Responsibility) alltid är aktuellt. Gud har 99 namn Kommunfastighet gör olika satsningar för att underlätta integrationen av nyanlända hyresgäster från andra länder och kulturer. Under 2012 deltog personal vid en utbildningsdag om Somalia och en utställning med olika kulturer och religioner med namnet Gud har 99 namn. Säkerhetsarbete för att minimera risker och kostnader Inom Kommunfastighet rör säkerhetsarbetet hela verksamheten, från säkra takarbeten, skadegörelse på fastigheter till finansiella risker för företaget. Arbetet med att identifiera och förebygga risker är ett ständigt pågående arbete. Sedan 2008 finns därför ett koncernövergripande säkerhetsråd inom Eskilstuna kommun där Kommunfastighet är med, och syftet med rådet är att utbyta erfarenheter samt skapa en gemensam grund och struktur för riskhanteringsarbetet. 14

15 w Kostnader för skadegörelse och klotter (anges i tkr) Tabellen visar utvecklingen från Mellan 2011 och 2012 har kostnaderna ökat med 5% främst beroende på ökad skadegörelse och glaskrossning i skolor. Glädjande är dock att kostnaderna för klotter minskat jämfört med föregående år. Oavsett detta har Kommunfastighets styrelse det övergripande ansvaret för intern kontroll och riskhantering inom företaget. Under 2012 identifierades och analyserades ett antal risker som Kommunfastighet bör fokusera på och minimera. Det handlar om mutor, ränte- och skatterisker samt finansiering och konkurrensutsatthet för affärsområde Logistik. Övningar i krishantering och kontroll av balkonger Praktiska inslag i 2012-års säkerhetsarbete inom Kommunfastighet har varit allt från strategiska övningar för krisgrupp i hantering av brand i bostadshus till praktisk översyn av bostädernas balkongkonstruktioner och räcken. Trygg i mötet med Kommunfastighet Kommunfastighet är kända för att vara ett företag som tar ansvar och ger en trygg relation till kunder och leverantörer. Under det gångna verksamhetsåret har företaget arbetat med nya former av möten och dialoger. Ett är försöken att tillsammans med hyresgäster utveckla egna odlingslotter i bostadsområdena. Ett annat är samtal i mindre möten för de som bor i samma trapphus, hembesök och dialog med användning av bild- och symbolspråk för en tydligare kommunikation. En dialog med återkoppling som gett bra engagemang och medinflytande i exempelvis Lagersberg när det gäller utformning av gemensamma ytor och miljöer. w Bostäder, kwh/kvm, BRA Klimatkorrigerat Värme El Mot 2007 i % 0-3,8-3,1-2,5-9,3-9,9 SABO snitt 0-2,3-4,2-5,1-8,3 w Kommunala, kwh/kvm, BRA Klimatkorrigerat Fjärrvärme 111, ,8 109,4 El 67,4 66,5 64,5 64,5 Mot 2009 i % 0 2,2-5,8-2,6 15

16 Trygghet Service Utveckling Service handlar om kommunikation, värdskap och leverans Service är de åtgärder eller aktiviteter som utförs i syfte att betjäna hyresgäster och kunder. I mångt och mycket handlar det om att kommunicera, ha ett bra värdskap och att leverera det som företaget lovat. Under 2012 har stor vikt lagts på att utveckla varumärket och kommunikationsarbetet baserat på den undersökning som gjordes i slutet av 2011 kring just varumärket och kommunikationen av Kommunfastighet. Ett arbete som 2012 resulterat i framtagningen av en ny varumärkesplattform, nya värdeord och interna informationsmöten kring hur företaget ska utveckla sin kommunikation framöver. Kommunicera bättre inom företaget Bra kommunikation börjar på hemmaplan och programmet Modigt ledarskap har haft inriktning på att utveckla sättet att samtala och vara närvarande och tydlig i sin kommunikation. Ett arbete som fortsätter 2013 med alla medarbetare inom Kommunfastighet. Ny varumärkesplattform för en tydligare bild av Kommunfastighet Den nya varumärkesplattformen handlade dels om en tydligare grafisk bild av Kommunfastighet och dels om att förbättra och förstärka kommunikationsarbetet. Den grafiska bilden innebar en liten förändring i företagsmärket (logotypen) med en rakare stil på Kommunfastighet och mer enhetliga och tydliga former, grafiska element, färgval och mallar från hemsidor, annonser till brev. Bli bättre på att berätta vad företaget gör En så stor aktör på den regionala marknaden som Kommunfastighet gör givetvis en mängd olika insatser på fältet, men har inte berättat om detta i tillräcklig omfattning. Därför har företaget förstärkt organisationen med en kommunikatör och gjort stora insatser för att både informera sin egen personal om vikten av kommunikation och att föra en mer aktiv dialog med marknaden. Mer fokus på utveckling Arbetet med varumärket har också medför att Kommunfastighet lagt till utveckling som ett nytt värdeord till de tidigare trygghet och service. Under 2012 har i stort sett alla anställda utbildats och samtalat kring innebörden av de tre värdeorden och vad det betyder för varje individs egen inställning till och agerande på arbetsplatsen. 16

17 Trygghet Service Utveckling Utveckling av både mjuka och hårda värden Kommunfastighet är ett företag under utveckling, verksam i en expansiv region. Ekonomiskt, ekologiskt och socialt ställs det nya krav på ett ledande fastighetsbolag, krav som Kommunfastighet under året mött genom att fortsätta utveckla personal och organisation för att stärka kompetenser och resurser. Allt för att kunna tillgodose behoven av Kommunfastighet som en drivande samhällsaktör när det gäller att bygga en hållbar och attraktiv stad. En utvecklingsorienterad verksamhet 2012 har varit ett år där utveckling har varit ett ledord inom Kommunfastighet. Utveckling av personal, kompetens och organisation. Utveckling som ett förhållningssätt i det vardagliga arbetet, och Kommunfastighet som ett företag som aktivt driver samhällsutvecklingen. Miljöcertifiering av Munktellstaden Att utveckla hållbara bostäder och stadsdelar har varit ett viktigt område under året. Ett arbete som kommer att intensifieras kommande år, med allt från att använda miljövänliga fordon inom företaget till att miljöanpassa och certifiera hela Munktellstaden. Nytt badhus och ny arena Under året planerades och projekterades två kommande karaktärsbyggnader för Eskilstuna. Ett nytt badhus och en ny arena som ställer stora krav på företagets resurser och kompetenser. Kommunfastighet har under 2012 lagt grunden för en ny organisation för att klara av de stora byggnationerna med byggstart Grunden för fler logistikföretag och jobb De investeringar som genomförts i kombiterminal och logistikpark har lagt grunden för att kunna få fler företag intresserade av att etablera verksamheter till Eskilstuna. Verksamheter som betyder fler jobb och ökade skatteintäkter till gagn för både näringsliv och kommun. 17

18 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Eskilstuna Kommunfastigheter AB Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll w förvaltningsberättelse w koncernresultaträkning w koncernbalansräkning w kassaflödesanalys för koncernen w moderbolagets resultaträkning w moderbolagets balansräkning w kassaflödesanalys för moderbolaget w tilläggsupplysningar w noter, gemensamma för moderbolag och koncern Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 18

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer