Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 48, 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 48, 2013"

Transkript

1 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 48,

2 Sammanfattning På oljemarknaderna så har priset på Nordsjöolja, Brent, gått upp som svar på osäkerhetsfaktorer kring utbudssituationen i såväl Libyen som Irak. Priset på amerikanska WTI:n har istället gått ned i veckan tillföljd av välfyllda amerikanska lager och rekordhög produktion i landet. I nyheter i korthet, rapporterar vi om: Genombrott i atomförhandlingar med Iran av ringa betydelse för oljeexport Låga förväntningar när OPEC samlas till sitt ordinarie decembermöte Libyens sönderfall nära katastrofala nivåer EU-regler börda för raffinaderinäringen, enligt branschorganisation På den europeiska gasmarknaden har det inte skett något dramatiskt under veckan. Storbritannien har haft vissa försörjningsstörningar från Norge som fått det brittiska hubbpriset NBP att gå upp. I nyheter i korthet, rapporterar vi om att: Shell och Gazprom vill indexera LNG till dieselpriset Höga asiatiska LNG priser har fått europeiska terminaler att återexportera sina leveranser South Streams utveckling: en fråga om kapacitet På den globala kolmarknaden tror marknadsanalytiker att utbud och efterfrågebalansen kommer förbättras inom den närmsta perioden. Månadens Fokus tittar närmare på vilka förändringar den globala LNG marknaden står inför. 2

3 Innehåll Oljemarknader 4 Nyheter i korthet - olja... 5 Naturgasmarknader 8 Nyheter i korthet - naturgas Kolmarknader 12 Månadens Fokus: Vilka förändringar står den globala LNG marknaden inför? 13 3

4 Oljemarknader Nordsjöoljan, Brent, har gått upp en aning under veckan och det är fortfarande utbudssidan som stödjer priset på grund utav produktionsminskningen i Libyen men också leveransproblem från Irak. Produktionen i Libyen ligger förnärvarande på endast ,000 fat/dag. Landets totala kapacitet uppgår till 1.6 miljoner fat/dag. Samtidigt så har den irakiska oljeexporten till Turkiet drabbats av avbrott på grund utav läckor i rörledningen samt andra tekniska problem. Amerikanska WTI:n gick istället ned under veckan tillföljd av att EIA rapporterade att de kommersiella lagren i landet är välfyllda och har ökat till miljoner fat, en ökning på 3 miljoner fat. Ökningen var högre än förväntad. Den amerikanska produktionen uppgick också under veckan till oväntade nivåer på 8 miljoner fat/dag, vilket är den högsta nivån sedan 1989 (Montel). Källa: Montel 4

5 Nyheter i korthet: Olja Genombrott i atomförhandlingar med Iran av ringa betydelse för oljeexport Politik: Iran och den internationella så kallade P5+1 gruppen (bestående av FN säkerhetsråds permanenta medlemmar USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina; plus Tyskland) nådde ett genombrott i förhandlingarna om Irans kontroversiella atomenergiprogram, vilket misstänks härbergera ett atomvapenprogram, förra helgen. Genombrottet kom efter en andra omgång maratonförhandlingar i Geneve och Irans accepterande av att inte slutföra tungvattenreaktorn i Arak, som annars inom kanske två år skulle kunna ha gett Iran kapacitet att producera vapengradigt plutonium. Övriga, mer väntade eftergifter var ett totalt stopp av all urananrikning över 5 % (normal nivå för civilt kärnbränsle) och en omvandling av landets höganrikade uran (runt 20%) till bränsleplattor av en typ som inte kan anrikas vidare vid ett senare skede. Iran förband sig även att tillåta mer omfattande inspektioner och ge inspektörerna tillträde till vissa tidigare skyddade anläggningar. I gengäld fick Iran löften om att runt USD 7,5 miljarder av dess frysta tillgångar i omvärlden skall få föras tillbaka till Iran, samt om temporära lyftanden av vissa sanktioner, främst på petrokemisk export och på Irans handel med guld. Just handel med guld är viktig då starka banksanktioner, främst i USA, inneburit att en väsentlig del av Irans återstående oljeexport exempelvis genomförs med guld som betalningsmedel, för att komma runt att internationella banköverföringar blivit närapå omöjliga för Iran. EU har också förbundit sig att temporärt lätta på sanktionerna på skeppsförsäkringar. Lloyd s i London är den dominerande marknaden i världen och EU:s sanktioner på området har inneburit att icke-iranska tankers i princip kommit att hålla sig borta från iranska hamnar. Det framförhandlade avtalet är dock bara ett provisoriskt sexmånadersavtal, som syftar till att skapa förtroende på båda sidor och möjliggöra mer detaljerade förhandlingar om en fullödig och permanent överenskommelse. Först därefter skulle de kvarvarande sanktionerna mot Iran börja kunna lyftas; ett arbete som kommer kräva en hel del avskaffande av lagstiftning i USA, vilket i sig, givet USA:s låsta politiska läge, är ett orosmoment. Det finns alltså lite anledning att förvänta sig att Irans oljeexport, som fallit från nästan 2,1 miljoner fat/dag i början av 2012 till runt 1,1 miljon fat/dag nu 1, tack vare sanktionerna, kommer återhämta sig under de kommande månaderna. Lyftandet av försäkringssanktionerna kan underlätta för Iran att skeppa ut lite mer råolja, dock har de första reaktionerna från försäkringsmäklare inte varit så optimistiska, givet den korta tiden och att det kommer ta EU veckor eller månader att ändra reglerna. USA kommer dock troligen inte ligga lika hårt på asiatiska köpare av iransk olja om att de skall minska sina inköp för att kvala in för 1 Enligt IEAs beräkningar 5

6 undantag från USA:s sanktioner på handel med Iran. Detta kan innebära att iransk råoljeexport potentiellt skulle kunna öka temporärt med mellan fat/dag mot slutet av Q1 2014, en volym som inte kommer ha någon riktig prispåverkan globalt i sammanhanget, men som för Iran, givet dess prekära finansiella situation, givetvis har betydelse (Reuters). Låga förväntningar när OPEC samlas till sitt ordinarie decembermöte Marknad/Politik: Oljeministrarna från OPEC:s medlemstater kommer att mötas den 4:e december för ett av organisationens två ordinarie möten varje år, men lite av vikt väntas bli beslutat på mötet. Till skillnad från under sensommaren, då den globala råoljemarknaden var mycket tight, ser marknaden välförsedd ut, samtidigt som stora produktionsstörningar i främst Libyen, samt mindre störningar i Irak, Sydsudan och Nigeria, håller oljepriset uppe. Dessutom har OPEC:s produktionskvoter varit i det närmaste irrelevanta i flera år, då de flesta medlemmarna producerar för full kapacitet och inte har kunnat möta ökad efterfrågan. Det har därmed ankommit Saudiarabien, samt i mindre utsträckning Kuwait och Förenade Arabemiraten, att unilateralt höja och sänka sin råoljeproduktion för att möta de senaste årens efterfrågetoppar, i försök att styra oljeprisutvecklingen i önskad riktning. Med den ökande skifferoljeutvinningen i USA samt den fortsatt låga, ibland även negativa, efterfrågetillväxten bland OECD-länderna, har flera analytiker börjat förvänta sig en situation med ett överutbud och en potentiell nedåtjustering av OPEC:s produktionskvoter. Innan Saudiarabien (och i viss mån Kuwait och förenade Arabemiraten) själva har dragit tillbaka sin egenhändigt ökade produktion kommer dock inga andra av OPEC:s länder att vilja minska sin produktion och därmed ge bort marknadsandelar till Saudiarabien. Denna situation förstärks av att Irak förväntas utöka sin produktionskapacitet med ytterligare runt fat/dag (konservativt räknat, officiella prognoser hoppas på över fat/dag) under På lite längre sikt kan det dessutom bli aktuellt för Iran att försöka återta de marknadsandelar landet hade innan dess export nästan halverades under internationella sanktioner. Det är med andra ord upplagt för betydande spänningar inom OPEC om oljepriset och efterfrågan skulle börja svikta mer, men dock inte inför decembermötet, då marknaden för närvarande förefaller tämligen välbalanserad (Platts Oilgram News). Libyens sönderfall nära katastrofala nivåer Produktion/Försörjningstrygghet: Libyens armé och militanta grupper i den östra centralorten Benghazi har under veckan utkämpat regelrätta gatustrider, samtidigt som Libyens premiärminister, Ali Zeidan, på onsdagen varnade för att Libyen inte kommer kunna betala löner till statsanställda och kommer tvingas låna för att upprätthålla budgetåtaganden, om inte strejkerna på landets oljefält och oljeterminaler upphör. Libyens oljeinkomster har fallit till ungefär 20% av vad de brukade vara, sade premiärministern. 6

7 Libyens oljeproduktion tros nu uppgå till knappa fat/dag, vilket är ungefär lika med produktionen offshore, som utländska oljebolag kan serva från annat håll och därmed upprätthålla. I princip all råoljeproduktion i Libyen, som under 2012 lyckades återuppbygga sin oljeproduktion till 1,4 miljoner fat/dag står nu still igen, för andra gången denna höst. Allteftersom landets svaga regering och armé står utan finansiella medel kommer antalet lojala milisgrupper troligtvis att börja minska och sönderfallet öka, då dessa grupper kommer behöva se sig om efter andra finansieringsmöjligheter än via regeringen. Denna Jemenisering av Libyens politik ger föga anledning till positivitet och innebär ett stöd för råoljepriserna kring dessa nivåer, trots det snabbt ökande skifferoljeutbudet i USA (Reuters). EU-regler börda för raffinaderinäringen, enligt branschorganisation EU regler utgör en börda på raffinaderiindustrin och skär in i redan nästan obefintliga vinstmarginaler sade Chris Beddoes, generaldirektör för EU:s petroleumindustriorganisation Europia. Uttalanded gjordes under EU kommissionens andra årliga raffineringsforum i Bryssel. EU kommissionen utreder för närvarande den sammanlagda påverkan på branschen från nio olika direktiv införda under senare år, i vad som kallas en fitness check. Undersökningen studerar både kvantitativ och kvalitativ påverkan på industrins kostnadsstruktur och dess produktivitet, från EU-regleringarna. Man utvärderar även sektorns betydelse för unionens försörjningstrygghet, samt dess makroekonomiska bidrag över en period på år. Beddoes fortsatte kritiken med att påtala den djupa krisen inom Europas raffineringsnäring. När raffinaderiernas nyttjandegrad faller ner mot %, kan vi inte överleva det är inte hållbara nivåer för en vinstdrivande industri. Det finns ett ökande tryck från lag och förordning men raffinörernas fickor är tomma för närvarande. Ett stort antal raffinaderier har stängts i Europa sedan finanskrisen 2008 började och fortfarande finns det en stor överkapacitet, vilket å andra sidan har lett EU kommissionen att hävda att detta, snarare än tvingande lagändringar på många olika plan, ligger bakom industrins problem. Dock har de många åren av dålig lönsamhet inneburit att raffinaderierna tvingats att prioritera sina begränsade investeringsresurser på att leva upp till olika nya lagar och regler, istället för att göra rena teknikinvesteringar. Resultatet är att raffinaderier i Mellanöstern, Sydasien och nu även USA idag kan exportera till Europa och ta marknadsandelar för avancerade bränslen, med bättre lönsamhet än sina europeiska konkurrenter, vilket väntas spä på raffinaderidöden. Runt 2016 kommer ny global raffineringskapacitet börja överstiga efterfrågetillväxten på produkter, vilket kommer lägga ytterligare press på Europas länder enligt IEA:s senioranalytiker för raffinering Toril Bosoni. Det faktum att den europeiska överkapaciteten kommer att ha minskat (genom raffinaderinedläggningar) till dess kommer inte ha varit hjälp nog för de kvarvarande, enligt Bosoni (Platts Oilgram News). 7

8 Naturgasmarknader Inget dramatiskt har skett på den europeiska gasmarknaden under veckan. Storbritannien har dock haft vissa problem med importen från Norge. Spotpriset på den brittiska hubben NBP ökade med 1.57 pence under dagen tillföljd av att rörledningsimporten från norska gasfältet Ormen Lange stoppades. Enligt den brittiska TSO:n National Grid så sjönk försörjningen till Storbritannien med 16 miljoner kubikmeter. Efterfrågepronosen för landet ligger på 286 miljoner kubikmeter/dag vilket är en säsongsökning med 4 miljoner kubikmeter. Prisökningen förväntas dock vara kortvarig, men försörjningen från Norge via rörledningen Langeled har inte varit stabil den senaste tiden (Montel). Källa: Montel 8

9 Ökad import av rysk gas till Europa ledde till att den europeiska gasindustrin under oktober månad kunde fylla på lagren som under början av hösten såg oroväckande låga ut, meddelar den franska banken Societe General i en nypublicerad rapport. Den ryska exporten ökade med 16.4 miljarder kubikmeter till Europa under perioden januari-oktober i jämförelse med samma period året innan. Den utökade exporten var välbehövd med tanke på att Norge reducerat sina leveranser och att färre LNG leveranser nått den europeiska marknaden, hävdar rapporten. Lagerkapaciteten är generellt sett i Europa lägre än den föregående år men betydligt högre än vad den hade varit om ryska leveranser hade befunnit sig på samma nivåer som under Källa: GSE minus strategiska lagervolymer 9

10 Nyheter i korthet: Naturgas Shell och Gazprom vill indexera LNG till dieselpriset Marknad: Representanter från Shell och Gazprom meddelade under en konferens i Amsterdam, som handlade om naturgas inom transportsektorn, att de vill lansera LNG som ett transportbränsle med en prissättning kopplad till dieselpriset. Priset på LNG är tänkt att följa priset på diesel men alltid ligga under dieselpriset. Cees Dikker, från Shell, berättade att denna prismetod kommer ge kunderna en större säkerhet och mindre exponering mot prisfluktuationer på den globala naturgasmarknaden. Han fortsatte med att säga vi tror vi behöver ge våra kunder större säkerhet i framtiden och det är därför vår prisstrategi är att koppla LNGpriset till dieselpriset. Vi kommer ge en bestämd rabatt i förhållande till dieselpriset så att kunden vet vilken avkastning de kan räkna med under de första åren. David Graebe, från Gazprom Germania, höll med Dikker om vilken säkerhet för kunden en prisindexering till diesel erbjuder men meddelade också att han är öppen för andra förslag det beror på om kunden föredrar en säker prissättning och om de föredrar en indexering till just diesel som de kan vara säkra på är billigare än deras nuvarande totala verksamhetskostnad. Eller så kan de vilja förlita sig på hubbpriser och då är det helt upp till marknaden. Han fortsatte med att säga att man bör vara försiktig med att diskutera prissättning baserad på det framtida LNG utbudet, det är bättre att ha kundens perspektiv och behov i åtanke så att det blir lönsamt för dem (Interfax). Höga asiatiska LNG priser har fått europeiska terminaler att återexportera sina leveranser Marknad: De höga asiatiska priserna har fått europeiska LNG terminaler att återexportera fartyg till den asiatiska marknaden istället för att använda leveranserna på den europeiska marknaden. Skillnaden mellan den asiatiska och europeiska premien på respektive LNG marknad har ökat till mer än $5.50/MMBtu den senaste veckan och efterfrågan i Asien visar på små tecken att sjunka. Priset på leveranser till Japan och Sydkorea har gått upp till över $15.75/MMBtu under de senaste dagarna, medan de högsta prisnoteringarna i Europa (Spanien och Frankrike) uppgått till som högst $13.50/MMBtu. Tillföljd av prisskillnaderna så har, eller förväntas, asiatiska köpare få över ett dussin leveranser från Europa. Spanska terminaler har varit de mest aktiva med att återexportera LNG fartyg till bland annat Japan. Franska terminaler börjar ta vid denna trend och även fast försörjningssituationen i Frankrike är aningen ansträngd så lockar de höga asiatiska priserna. Den höga efterfrågan i Latinamerika har också bidragit till den hårda konkurrensen på den globala LNG spotmarknaden (Interfax) 10

11 South Streams utveckling: en fråga om kapacitet Handel/Infrastruktur: I söndags startade Gazprom upp byggande av South Streams sibiriska del, vilket sågs av marknaden som ett positivt tecken för det omdiskuterade projektet. Experter varnar dock att projektet kommer ställas inför stora kapacitetsbegränsningar och att den fysiska kapaciteten inte kommer kunna nå det utsatts målet på 63 miljoner kubikmeter. Serbien har beslutat om att ge rörledningen sk public service obligation, vilket Rysslands energiminister, Alexander Novak, välkomnade och menade gav projektet en ny status där den nu är en del av Serbiens nationella intresse. Samtidigt så meddelade EU kommissionen några veckor tidigare att de inte inkluderar South Stream på deras lista för Projects of Common Interest (PCIs) då projektet strider mot EUs rättsliga bestämmelser. Katja Yafimava från Oxford Institute for Energy Studies, menar att projektet inte inkluderat de nya EU reglerna i sin planering och den största utmaning projektet står inför är bestämmelsen om kravet på tredjepartstillträde. Detta innebär att även om rörledningen är byggd för en kapacitet på 63 miljarder kubikmeter/år så kan det bli så att EUs bestämmelser hindrar Gazprom från att använda den fulla kapaciteten. Projektet har mött framgång i såväl Serbien som Bulgarien men många experter tror att framgången börjar och slutar där på grund utav den mer eller mindre frostiga relationen mellan Ryssland och Bryssel. EU har sedan länge drivit linjen att diversifiera sin gasförsörjning från Ryssland och är därmed negativit inställd till South Stream vilket kan vara en av anledningarna till att projektet inte kommer med på unionens PCI lista (Interfax). 11

12 Kolmarknader Guillaume Perret, chef för konsultföretaget Perret Associates berättade för Montel att utbud efterfrågebalansen kan komma att förbättras på den globala kolmarknaden inom den närmaste tiden då efterfrågan ökar medan utbudet inte ökar i samma takt. För tillfället styrs den europeiska marknaden tillviss del av hur utvecklingen kommer se ut i Colombia efter årsskiftet då det inte är helt osannolikt att det kommer uppstå produktionsstörningar i och med förseningar med nödvändig infrastruktur i landet. Januarikontraktet och årskontraktet på API 2 handlas förnärvarande för 20% lägre än tidigare januarinivåer vilket berott på ökad global produktion samt att det inte uppstått några produktionsstopp som annars hör till vanligheterna. Även fast marknaden inte är drabbad av några betydande produktionsstopp så tror Perret att kolpriset snarare kommer gå upp än ned den kommande vintern tillföljd av ökade efterfråga i Kina och Indien samt att temperaturerna i Europa kan driva upp efterfrågan på den europeiska marknaden (Montel). Källa: Montel 12

13 Månadens Fokus: Vilka förändringar står den globala LNG marknaden inför? Den globala LNG-marknaden styrs för närvarande av begränsat utbud och växande efterfråga i framför allt Asien. Det är en marknad under ständig förändring och även fast efterfrågan generellt sett gått ned i Europa så finns det optimism kring småskalig LNG-försörjning. Den globala LNG-industrin genomgår förnärvarande stora förändringar och frågan kring vad som kommer hända och hur marknaden kommer utvecklas under de närmaste fem, 10 eller 15 åren skiljer sig mycket från vem du pratar med. För tre/fyra år sedan så fanns stor optimism kring vilken roll LNG-marknaden skulle kunna spela för den globala naturgasmarknaden. En utvecklad global LNGmarknad hoppades många marknadsaktörer skulle kunna erbjuda större flexibilitet och knyta olika regionala marknader samman, genom möjligheterna till mer anpassbara transportmöjligheter och diversifierade utbudsmöjligheter. Nordamerika, Europa och Asien sågs som de stora import- och konsumentmarknaderna, men i och med den starkt växande skiffergasproduktionen i USA så förändrades USA:s roll. Från att ses som en stor importör av LNG så diskuteras det nu livligt kring USA:s roll som en eventuell exportör av LNG. Även om en framtida export från USA står inför vissa svårigheter, främst när det kommer till tillståndsprocessen kring export av LNG till länder som USA inte har Free Trade Agreement (FTA) med, så är de volymer som var tänkta initialt som export till USA, från främst Qatar, nu tillgängliga för andra importörer på den globala LNG-marknaden. En sådan utveckling skulle rimligen tänkas leda till en marknad med tillräckligt utbud för att möta efterfrågan och priserna skulle därmed sjunka men det motsatta har istället skett. Den nuvarande situationen, dvs en marknad som styrs av begränsat utbud och som har svårt att möta efterfrågan för ett rimligt pris, har tillstörsta del drivits av den starka efterfrågetillväxten i Asien och Mellanöstern. Den asiatiska marknaden är starkt beroende av sin LNG-import för att möta marknadens efterfråga på naturgas. I Mellanöstern är vissa länder stora LNGproducenter samtidigt som efterfrågan på naturgas på den regionala marknaden ständigt ökar, vilket fått tillföljd att exportkapaciteten sjunkit. 13

14 Källa: BP Det sker därför ständigt diskussioner kring vart det utökade LNG-utbudet kommer komma ifrån och till vilket pris och åsikterna skiljer sig mycket från varandra. Världens största LNG-producent, Qatargas, tror t.ex. inte att den amerikanska skiffergasproduktionen och därmed LNG-industrin kommer få någon betydande roll på den globala LNG-marknaden under de närmaste åren. På grund utav den långsamma tillståndsprocessen för export och den logistiska komplexiteten med Greenfield projektet i Kanada så kommer inte den amerikanska exporten möta de förväntningar som många har. Qatargas VD, Khalid K al-thani berättade under sin presentation på Singapore International Energy Week att amerikanska exportörer står inför stora risker och osäkerhetsfaktorer och när projekten väl fått tillstånd att exportera till länder utan FTA så kommer det ta fem-sex år innan de kommer kunna leverera till marknaden 2. Andra är betydligt mer optimistiska kring vilken roll amerikanska exportörer kommer få på den globala LNG marknaden och främst hur snabbt de kommer kunna börja exportera. Under samma konferens i Singapore berättade Amos J Hochstein, USAs vice utrikesminister för energifrågor att jag tror det är ett misstag att underestimera den amerikanska exporten av LNG och många gör misstaget att endast titta på amerikansk export istället för att titta på den amerikanska exporten som en del i det större utbudet av LNG som även Medelhavsområdet och östra Afrika kommer bidra till 3. Det finns flera nya aktörer som gärna vill etablera sig på den globala LNGmarknaden och Ryssland är ett av de exempel som verkligen visat på stora satsningar, även om de är lite tidsoptimistiska. Det intressanta är att LNG exporten från landet banar väg för liberalisering av landets exportpolicy och därmed bryter Gazproms monopol över naturgasexport. På efterfrågesidan händer det också en del förändringar och på framför allt den asiatiska marknaden så är det mindre länder från syd och sydöstra Asien som försöker ta sig in på marknaden tillsammans med Indien, Thailand, Malaysia, Indonesien och Vietnamn. Nya terminaler planeras, samt utbyggnader av 2 Interfax: Special Report LNG 3 Interfax: Special Report LNG 14

15 existerande. Singapore har dock de högsta ambitionerna och planerar att bli den asiatiska hubben för LNG-handel inom det närmsta årtiondet. Den generella uppfattningen bland marknadsaktörer är att de asiatiska LNGpriserna inte kommer gå ned under den närmsta tiden och framför allt inte nu, i och med att vintersäsongen närmar sig. Detta beror främst på bristen på ny kapacitet, problem med befintliga anläggningar och produktion samt stark efterfråga i nordöstra Asien. De två förstnämnda har lett till att exporten på global LNG på årsbasis under 2013 gått ned med 7.6 miljoner ton (motsvarande 3% av den globala kapaciteten) 4. Samtidigt som utbudet gått ned har den ökade efterfrågan i Kina gjort att importen av LNG skjutit i höjden, då landet vill finna ett renare alternativ till kol och därmed investerat i nya förgasningsanläggningar. Kina importerade under de första nio månaderna av året nära 13 miljoner ton LNG, vilket motsvarar en uppgång på årsbasis med 23% 5. Hur ser den europeiska LNG-marknaden ut? Europa är den region som de sista åren visat på motsatt trend i jämförelse med den amerikanska och asiatiska marknaden samt den i Mellanöstern. Istället för ökad efterfråga och växande produktion så går såväl efterfrågan på naturgas och därmed LNG (se graf ovan) som produktionen ned i Europa. Källa: BP I och med att priserna på LNG i Asien har varit så pass mycket högre än de i Europa så har den asiatiska marknaden lockat till sig de flesta leveranser på den globala spotmarknaden för LNG. Men en utveckling på den europeiska marknaden börjar ta fart, där LNG-terminaler och kapacitetsinnehavare börjar finna nya vägar att få fart på verksamheten. Under 2012 sjönk importen på LNG till Europa med runt 41.5 miljoner ton (motsvarande 30%) på årsbasis, enligt data från Eurostat. Denna utveckling har fått europeiska handlare att vilja diversifiera den traditionella storskaliga verksamheten med att initiera småskalig LNG. Dessa syftar till att locka till sig kunder inom havs- och sjöfartsindustrin, stora industrianvändare som inte är sammankopplade med ett gasnät och vägtransportsektorn. Intresset för småskalig LNG har visat sig relativt stort i Europa och franska GDF SUEZ tror att till 2025 så kommer LNG som bränsle för transporter uppgå till 20 4 Interfax: Special Report LNG, Energy Aspects. 5 Interfax: Special Report LNG 15

16 mtpa (million tonnes per annum) i Europa och Nordamerika tillsammans. LNG som bränsle för fartyg är prognostiserat att växa till mtpa i Europa och Nordamerika. Fartygsindustrin är den sektor som tros stå för den största tillväxten tillföljd av striktare regler för utsläpp inom vissa områden från och med 2015, vilket ses som en drivkraft att öka användandet av LNG som bränsle. Det kommer dock ta sin tid att få rätt infrastruktur på plats, omvandla fartyg och lastfordon från att använda nuvarande bränsle till att övergå till LNG, alternativt bygga nya. Efterfrågetillväxten på småskalig LNG kommer därför ske långsamt 6. Den belgiska TSO:n Fluxys bygger förnärvarande en andra terminal i Zeebrugge som kommer tillåta bunkring för små fartyg och enligt företaget är kapaciteten redan bokad för att lasta mer än 200 fartyg. Zeebrugge skiljer sig från de flesta terminaler i Europa då de flesta LNG terminalerna inte är byggda för att kunna hantera mindre fartyg. Den småskaliga LNG tillväxten i Europa är starkt beroende av om företag investerar i nödvändig infrastruktur. För närvarande är infrastrukturen inte tillräcklig för att kunna erbjuda säkra och effektiva leveranser. Francois Cahagne från GDF SUEZ berättade i en intervju med ICIS att det inte endast ligger på leverantörer och operatörer att investera utan att slutanvändare också måste ta investeringsbeslut, vilket kan visa sig vara mer av en utmaning 7. 6 ICIS Heren European Gas Markets 7 ICIS Heren European Gas Markets 16

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014 Sammanfattning Ett rådande överutbud på oljemarknaden får priset att fortsätta sjunka. Under de senaste två veckorna

Läs mer

Oljepriset och dess påverkan på svensk ekonomi

Oljepriset och dess påverkan på svensk ekonomi Oljepriset och dess påverkan på svensk ekonomi NOG-seminarium den 7 december 2005 Kristina Haraldsson 2005-12-11 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat

Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat - Fem frågor väljarna bör få svar på inför de kommande EU- och riksdagvalen Allan Larsson Ola Alterå Nannan Lundin Frank Eriksson-Wingårdh Maj

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Kärnkraft i vår omvärld

Kärnkraft i vår omvärld Kärnkraft i vår omvärld ETT NYHETBREV FRÅN ELFORSK EL- OCH VÄRMEPRODUKTION NUMMER 5 AUGUSTI 2009 I mars skrev vi om hur kostnaderna för att bygga nya reaktorer stigit kraftigt under slutet av högkonjunkturen.

Läs mer

FOKUS PÅ VAPENHANDELN. Av Rolf Lindahl

FOKUS PÅ VAPENHANDELN. Av Rolf Lindahl FOKUS PÅ VAPENHANDELN Av Rolf Lindahl 1 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 4134, 102 63 Stockholm Telefon 08-702 18 30, Fax 08-702 18 46 Internet www.svenska-freds.se E-post info@svenska-freds.se

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP EU-kommissionen vill begränsa användningen av biodrivmedel En läcka av ett dokument på cirkulation i EU-kommissionen

Läs mer

En titt på varumärket INEOS

En titt på varumärket INEOS Vem är INEOS? En titt på varumärket INEOS Q4 ISSUE 2011 ineos capital Jim Ratcliffe pratar öppet om sina prioriteringar för INEOS och hur han ser på framtiden Utom räckhåll James Cracknell, OS- och VM-mästare

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

När kommer Wal-Mart, Tesco & Carrefour

När kommer Wal-Mart, Tesco & Carrefour När kommer Wal-Mart, Tesco & Carrefour?? När kommer Wal-Mart, Tesco & Carrefour En insiktsrapport av Movement i samarbete med IGD, Storbritannien När kommer Wal-Mart, Tesco och Carrefour har skrivits av

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM FRÅGOR VÄLJARNA BÖR FÅ SVAR PÅ INFÖR DE KOMMANDE EU- OCH RIKSDAGSVALEN EN POLICYRAPPORT INOM ENERGI OCH KLIMAT INFÖR SUPERVALÅRET 2014 ALLAN

Läs mer

Institutionen för skogens produkter och marknader. Kinas intåg på skogsvarumarknaden. Idag och i framtiden. Gabriel Mörner

Institutionen för skogens produkter och marknader. Kinas intåg på skogsvarumarknaden. Idag och i framtiden. Gabriel Mörner Institutionen för skogens produkter och marknader Kinas intåg på skogsvarumarknaden Idag och i framtiden Gabriel Mörner Examensarbeten ISSN 1651-4467 Nr 63 2006 Institutionen för skogens produkter och

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer