Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 48, 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 48, 2013"

Transkript

1 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 48,

2 Sammanfattning På oljemarknaderna så har priset på Nordsjöolja, Brent, gått upp som svar på osäkerhetsfaktorer kring utbudssituationen i såväl Libyen som Irak. Priset på amerikanska WTI:n har istället gått ned i veckan tillföljd av välfyllda amerikanska lager och rekordhög produktion i landet. I nyheter i korthet, rapporterar vi om: Genombrott i atomförhandlingar med Iran av ringa betydelse för oljeexport Låga förväntningar när OPEC samlas till sitt ordinarie decembermöte Libyens sönderfall nära katastrofala nivåer EU-regler börda för raffinaderinäringen, enligt branschorganisation På den europeiska gasmarknaden har det inte skett något dramatiskt under veckan. Storbritannien har haft vissa försörjningsstörningar från Norge som fått det brittiska hubbpriset NBP att gå upp. I nyheter i korthet, rapporterar vi om att: Shell och Gazprom vill indexera LNG till dieselpriset Höga asiatiska LNG priser har fått europeiska terminaler att återexportera sina leveranser South Streams utveckling: en fråga om kapacitet På den globala kolmarknaden tror marknadsanalytiker att utbud och efterfrågebalansen kommer förbättras inom den närmsta perioden. Månadens Fokus tittar närmare på vilka förändringar den globala LNG marknaden står inför. 2

3 Innehåll Oljemarknader 4 Nyheter i korthet - olja... 5 Naturgasmarknader 8 Nyheter i korthet - naturgas Kolmarknader 12 Månadens Fokus: Vilka förändringar står den globala LNG marknaden inför? 13 3

4 Oljemarknader Nordsjöoljan, Brent, har gått upp en aning under veckan och det är fortfarande utbudssidan som stödjer priset på grund utav produktionsminskningen i Libyen men också leveransproblem från Irak. Produktionen i Libyen ligger förnärvarande på endast ,000 fat/dag. Landets totala kapacitet uppgår till 1.6 miljoner fat/dag. Samtidigt så har den irakiska oljeexporten till Turkiet drabbats av avbrott på grund utav läckor i rörledningen samt andra tekniska problem. Amerikanska WTI:n gick istället ned under veckan tillföljd av att EIA rapporterade att de kommersiella lagren i landet är välfyllda och har ökat till miljoner fat, en ökning på 3 miljoner fat. Ökningen var högre än förväntad. Den amerikanska produktionen uppgick också under veckan till oväntade nivåer på 8 miljoner fat/dag, vilket är den högsta nivån sedan 1989 (Montel). Källa: Montel 4

5 Nyheter i korthet: Olja Genombrott i atomförhandlingar med Iran av ringa betydelse för oljeexport Politik: Iran och den internationella så kallade P5+1 gruppen (bestående av FN säkerhetsråds permanenta medlemmar USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina; plus Tyskland) nådde ett genombrott i förhandlingarna om Irans kontroversiella atomenergiprogram, vilket misstänks härbergera ett atomvapenprogram, förra helgen. Genombrottet kom efter en andra omgång maratonförhandlingar i Geneve och Irans accepterande av att inte slutföra tungvattenreaktorn i Arak, som annars inom kanske två år skulle kunna ha gett Iran kapacitet att producera vapengradigt plutonium. Övriga, mer väntade eftergifter var ett totalt stopp av all urananrikning över 5 % (normal nivå för civilt kärnbränsle) och en omvandling av landets höganrikade uran (runt 20%) till bränsleplattor av en typ som inte kan anrikas vidare vid ett senare skede. Iran förband sig även att tillåta mer omfattande inspektioner och ge inspektörerna tillträde till vissa tidigare skyddade anläggningar. I gengäld fick Iran löften om att runt USD 7,5 miljarder av dess frysta tillgångar i omvärlden skall få föras tillbaka till Iran, samt om temporära lyftanden av vissa sanktioner, främst på petrokemisk export och på Irans handel med guld. Just handel med guld är viktig då starka banksanktioner, främst i USA, inneburit att en väsentlig del av Irans återstående oljeexport exempelvis genomförs med guld som betalningsmedel, för att komma runt att internationella banköverföringar blivit närapå omöjliga för Iran. EU har också förbundit sig att temporärt lätta på sanktionerna på skeppsförsäkringar. Lloyd s i London är den dominerande marknaden i världen och EU:s sanktioner på området har inneburit att icke-iranska tankers i princip kommit att hålla sig borta från iranska hamnar. Det framförhandlade avtalet är dock bara ett provisoriskt sexmånadersavtal, som syftar till att skapa förtroende på båda sidor och möjliggöra mer detaljerade förhandlingar om en fullödig och permanent överenskommelse. Först därefter skulle de kvarvarande sanktionerna mot Iran börja kunna lyftas; ett arbete som kommer kräva en hel del avskaffande av lagstiftning i USA, vilket i sig, givet USA:s låsta politiska läge, är ett orosmoment. Det finns alltså lite anledning att förvänta sig att Irans oljeexport, som fallit från nästan 2,1 miljoner fat/dag i början av 2012 till runt 1,1 miljon fat/dag nu 1, tack vare sanktionerna, kommer återhämta sig under de kommande månaderna. Lyftandet av försäkringssanktionerna kan underlätta för Iran att skeppa ut lite mer råolja, dock har de första reaktionerna från försäkringsmäklare inte varit så optimistiska, givet den korta tiden och att det kommer ta EU veckor eller månader att ändra reglerna. USA kommer dock troligen inte ligga lika hårt på asiatiska köpare av iransk olja om att de skall minska sina inköp för att kvala in för 1 Enligt IEAs beräkningar 5

6 undantag från USA:s sanktioner på handel med Iran. Detta kan innebära att iransk råoljeexport potentiellt skulle kunna öka temporärt med mellan fat/dag mot slutet av Q1 2014, en volym som inte kommer ha någon riktig prispåverkan globalt i sammanhanget, men som för Iran, givet dess prekära finansiella situation, givetvis har betydelse (Reuters). Låga förväntningar när OPEC samlas till sitt ordinarie decembermöte Marknad/Politik: Oljeministrarna från OPEC:s medlemstater kommer att mötas den 4:e december för ett av organisationens två ordinarie möten varje år, men lite av vikt väntas bli beslutat på mötet. Till skillnad från under sensommaren, då den globala råoljemarknaden var mycket tight, ser marknaden välförsedd ut, samtidigt som stora produktionsstörningar i främst Libyen, samt mindre störningar i Irak, Sydsudan och Nigeria, håller oljepriset uppe. Dessutom har OPEC:s produktionskvoter varit i det närmaste irrelevanta i flera år, då de flesta medlemmarna producerar för full kapacitet och inte har kunnat möta ökad efterfrågan. Det har därmed ankommit Saudiarabien, samt i mindre utsträckning Kuwait och Förenade Arabemiraten, att unilateralt höja och sänka sin råoljeproduktion för att möta de senaste årens efterfrågetoppar, i försök att styra oljeprisutvecklingen i önskad riktning. Med den ökande skifferoljeutvinningen i USA samt den fortsatt låga, ibland även negativa, efterfrågetillväxten bland OECD-länderna, har flera analytiker börjat förvänta sig en situation med ett överutbud och en potentiell nedåtjustering av OPEC:s produktionskvoter. Innan Saudiarabien (och i viss mån Kuwait och förenade Arabemiraten) själva har dragit tillbaka sin egenhändigt ökade produktion kommer dock inga andra av OPEC:s länder att vilja minska sin produktion och därmed ge bort marknadsandelar till Saudiarabien. Denna situation förstärks av att Irak förväntas utöka sin produktionskapacitet med ytterligare runt fat/dag (konservativt räknat, officiella prognoser hoppas på över fat/dag) under På lite längre sikt kan det dessutom bli aktuellt för Iran att försöka återta de marknadsandelar landet hade innan dess export nästan halverades under internationella sanktioner. Det är med andra ord upplagt för betydande spänningar inom OPEC om oljepriset och efterfrågan skulle börja svikta mer, men dock inte inför decembermötet, då marknaden för närvarande förefaller tämligen välbalanserad (Platts Oilgram News). Libyens sönderfall nära katastrofala nivåer Produktion/Försörjningstrygghet: Libyens armé och militanta grupper i den östra centralorten Benghazi har under veckan utkämpat regelrätta gatustrider, samtidigt som Libyens premiärminister, Ali Zeidan, på onsdagen varnade för att Libyen inte kommer kunna betala löner till statsanställda och kommer tvingas låna för att upprätthålla budgetåtaganden, om inte strejkerna på landets oljefält och oljeterminaler upphör. Libyens oljeinkomster har fallit till ungefär 20% av vad de brukade vara, sade premiärministern. 6

7 Libyens oljeproduktion tros nu uppgå till knappa fat/dag, vilket är ungefär lika med produktionen offshore, som utländska oljebolag kan serva från annat håll och därmed upprätthålla. I princip all råoljeproduktion i Libyen, som under 2012 lyckades återuppbygga sin oljeproduktion till 1,4 miljoner fat/dag står nu still igen, för andra gången denna höst. Allteftersom landets svaga regering och armé står utan finansiella medel kommer antalet lojala milisgrupper troligtvis att börja minska och sönderfallet öka, då dessa grupper kommer behöva se sig om efter andra finansieringsmöjligheter än via regeringen. Denna Jemenisering av Libyens politik ger föga anledning till positivitet och innebär ett stöd för råoljepriserna kring dessa nivåer, trots det snabbt ökande skifferoljeutbudet i USA (Reuters). EU-regler börda för raffinaderinäringen, enligt branschorganisation EU regler utgör en börda på raffinaderiindustrin och skär in i redan nästan obefintliga vinstmarginaler sade Chris Beddoes, generaldirektör för EU:s petroleumindustriorganisation Europia. Uttalanded gjordes under EU kommissionens andra årliga raffineringsforum i Bryssel. EU kommissionen utreder för närvarande den sammanlagda påverkan på branschen från nio olika direktiv införda under senare år, i vad som kallas en fitness check. Undersökningen studerar både kvantitativ och kvalitativ påverkan på industrins kostnadsstruktur och dess produktivitet, från EU-regleringarna. Man utvärderar även sektorns betydelse för unionens försörjningstrygghet, samt dess makroekonomiska bidrag över en period på år. Beddoes fortsatte kritiken med att påtala den djupa krisen inom Europas raffineringsnäring. När raffinaderiernas nyttjandegrad faller ner mot %, kan vi inte överleva det är inte hållbara nivåer för en vinstdrivande industri. Det finns ett ökande tryck från lag och förordning men raffinörernas fickor är tomma för närvarande. Ett stort antal raffinaderier har stängts i Europa sedan finanskrisen 2008 började och fortfarande finns det en stor överkapacitet, vilket å andra sidan har lett EU kommissionen att hävda att detta, snarare än tvingande lagändringar på många olika plan, ligger bakom industrins problem. Dock har de många åren av dålig lönsamhet inneburit att raffinaderierna tvingats att prioritera sina begränsade investeringsresurser på att leva upp till olika nya lagar och regler, istället för att göra rena teknikinvesteringar. Resultatet är att raffinaderier i Mellanöstern, Sydasien och nu även USA idag kan exportera till Europa och ta marknadsandelar för avancerade bränslen, med bättre lönsamhet än sina europeiska konkurrenter, vilket väntas spä på raffinaderidöden. Runt 2016 kommer ny global raffineringskapacitet börja överstiga efterfrågetillväxten på produkter, vilket kommer lägga ytterligare press på Europas länder enligt IEA:s senioranalytiker för raffinering Toril Bosoni. Det faktum att den europeiska överkapaciteten kommer att ha minskat (genom raffinaderinedläggningar) till dess kommer inte ha varit hjälp nog för de kvarvarande, enligt Bosoni (Platts Oilgram News). 7

8 Naturgasmarknader Inget dramatiskt har skett på den europeiska gasmarknaden under veckan. Storbritannien har dock haft vissa problem med importen från Norge. Spotpriset på den brittiska hubben NBP ökade med 1.57 pence under dagen tillföljd av att rörledningsimporten från norska gasfältet Ormen Lange stoppades. Enligt den brittiska TSO:n National Grid så sjönk försörjningen till Storbritannien med 16 miljoner kubikmeter. Efterfrågepronosen för landet ligger på 286 miljoner kubikmeter/dag vilket är en säsongsökning med 4 miljoner kubikmeter. Prisökningen förväntas dock vara kortvarig, men försörjningen från Norge via rörledningen Langeled har inte varit stabil den senaste tiden (Montel). Källa: Montel 8

9 Ökad import av rysk gas till Europa ledde till att den europeiska gasindustrin under oktober månad kunde fylla på lagren som under början av hösten såg oroväckande låga ut, meddelar den franska banken Societe General i en nypublicerad rapport. Den ryska exporten ökade med 16.4 miljarder kubikmeter till Europa under perioden januari-oktober i jämförelse med samma period året innan. Den utökade exporten var välbehövd med tanke på att Norge reducerat sina leveranser och att färre LNG leveranser nått den europeiska marknaden, hävdar rapporten. Lagerkapaciteten är generellt sett i Europa lägre än den föregående år men betydligt högre än vad den hade varit om ryska leveranser hade befunnit sig på samma nivåer som under Källa: GSE minus strategiska lagervolymer 9

10 Nyheter i korthet: Naturgas Shell och Gazprom vill indexera LNG till dieselpriset Marknad: Representanter från Shell och Gazprom meddelade under en konferens i Amsterdam, som handlade om naturgas inom transportsektorn, att de vill lansera LNG som ett transportbränsle med en prissättning kopplad till dieselpriset. Priset på LNG är tänkt att följa priset på diesel men alltid ligga under dieselpriset. Cees Dikker, från Shell, berättade att denna prismetod kommer ge kunderna en större säkerhet och mindre exponering mot prisfluktuationer på den globala naturgasmarknaden. Han fortsatte med att säga vi tror vi behöver ge våra kunder större säkerhet i framtiden och det är därför vår prisstrategi är att koppla LNGpriset till dieselpriset. Vi kommer ge en bestämd rabatt i förhållande till dieselpriset så att kunden vet vilken avkastning de kan räkna med under de första åren. David Graebe, från Gazprom Germania, höll med Dikker om vilken säkerhet för kunden en prisindexering till diesel erbjuder men meddelade också att han är öppen för andra förslag det beror på om kunden föredrar en säker prissättning och om de föredrar en indexering till just diesel som de kan vara säkra på är billigare än deras nuvarande totala verksamhetskostnad. Eller så kan de vilja förlita sig på hubbpriser och då är det helt upp till marknaden. Han fortsatte med att säga att man bör vara försiktig med att diskutera prissättning baserad på det framtida LNG utbudet, det är bättre att ha kundens perspektiv och behov i åtanke så att det blir lönsamt för dem (Interfax). Höga asiatiska LNG priser har fått europeiska terminaler att återexportera sina leveranser Marknad: De höga asiatiska priserna har fått europeiska LNG terminaler att återexportera fartyg till den asiatiska marknaden istället för att använda leveranserna på den europeiska marknaden. Skillnaden mellan den asiatiska och europeiska premien på respektive LNG marknad har ökat till mer än $5.50/MMBtu den senaste veckan och efterfrågan i Asien visar på små tecken att sjunka. Priset på leveranser till Japan och Sydkorea har gått upp till över $15.75/MMBtu under de senaste dagarna, medan de högsta prisnoteringarna i Europa (Spanien och Frankrike) uppgått till som högst $13.50/MMBtu. Tillföljd av prisskillnaderna så har, eller förväntas, asiatiska köpare få över ett dussin leveranser från Europa. Spanska terminaler har varit de mest aktiva med att återexportera LNG fartyg till bland annat Japan. Franska terminaler börjar ta vid denna trend och även fast försörjningssituationen i Frankrike är aningen ansträngd så lockar de höga asiatiska priserna. Den höga efterfrågan i Latinamerika har också bidragit till den hårda konkurrensen på den globala LNG spotmarknaden (Interfax) 10

11 South Streams utveckling: en fråga om kapacitet Handel/Infrastruktur: I söndags startade Gazprom upp byggande av South Streams sibiriska del, vilket sågs av marknaden som ett positivt tecken för det omdiskuterade projektet. Experter varnar dock att projektet kommer ställas inför stora kapacitetsbegränsningar och att den fysiska kapaciteten inte kommer kunna nå det utsatts målet på 63 miljoner kubikmeter. Serbien har beslutat om att ge rörledningen sk public service obligation, vilket Rysslands energiminister, Alexander Novak, välkomnade och menade gav projektet en ny status där den nu är en del av Serbiens nationella intresse. Samtidigt så meddelade EU kommissionen några veckor tidigare att de inte inkluderar South Stream på deras lista för Projects of Common Interest (PCIs) då projektet strider mot EUs rättsliga bestämmelser. Katja Yafimava från Oxford Institute for Energy Studies, menar att projektet inte inkluderat de nya EU reglerna i sin planering och den största utmaning projektet står inför är bestämmelsen om kravet på tredjepartstillträde. Detta innebär att även om rörledningen är byggd för en kapacitet på 63 miljarder kubikmeter/år så kan det bli så att EUs bestämmelser hindrar Gazprom från att använda den fulla kapaciteten. Projektet har mött framgång i såväl Serbien som Bulgarien men många experter tror att framgången börjar och slutar där på grund utav den mer eller mindre frostiga relationen mellan Ryssland och Bryssel. EU har sedan länge drivit linjen att diversifiera sin gasförsörjning från Ryssland och är därmed negativit inställd till South Stream vilket kan vara en av anledningarna till att projektet inte kommer med på unionens PCI lista (Interfax). 11

12 Kolmarknader Guillaume Perret, chef för konsultföretaget Perret Associates berättade för Montel att utbud efterfrågebalansen kan komma att förbättras på den globala kolmarknaden inom den närmaste tiden då efterfrågan ökar medan utbudet inte ökar i samma takt. För tillfället styrs den europeiska marknaden tillviss del av hur utvecklingen kommer se ut i Colombia efter årsskiftet då det inte är helt osannolikt att det kommer uppstå produktionsstörningar i och med förseningar med nödvändig infrastruktur i landet. Januarikontraktet och årskontraktet på API 2 handlas förnärvarande för 20% lägre än tidigare januarinivåer vilket berott på ökad global produktion samt att det inte uppstått några produktionsstopp som annars hör till vanligheterna. Även fast marknaden inte är drabbad av några betydande produktionsstopp så tror Perret att kolpriset snarare kommer gå upp än ned den kommande vintern tillföljd av ökade efterfråga i Kina och Indien samt att temperaturerna i Europa kan driva upp efterfrågan på den europeiska marknaden (Montel). Källa: Montel 12

13 Månadens Fokus: Vilka förändringar står den globala LNG marknaden inför? Den globala LNG-marknaden styrs för närvarande av begränsat utbud och växande efterfråga i framför allt Asien. Det är en marknad under ständig förändring och även fast efterfrågan generellt sett gått ned i Europa så finns det optimism kring småskalig LNG-försörjning. Den globala LNG-industrin genomgår förnärvarande stora förändringar och frågan kring vad som kommer hända och hur marknaden kommer utvecklas under de närmaste fem, 10 eller 15 åren skiljer sig mycket från vem du pratar med. För tre/fyra år sedan så fanns stor optimism kring vilken roll LNG-marknaden skulle kunna spela för den globala naturgasmarknaden. En utvecklad global LNGmarknad hoppades många marknadsaktörer skulle kunna erbjuda större flexibilitet och knyta olika regionala marknader samman, genom möjligheterna till mer anpassbara transportmöjligheter och diversifierade utbudsmöjligheter. Nordamerika, Europa och Asien sågs som de stora import- och konsumentmarknaderna, men i och med den starkt växande skiffergasproduktionen i USA så förändrades USA:s roll. Från att ses som en stor importör av LNG så diskuteras det nu livligt kring USA:s roll som en eventuell exportör av LNG. Även om en framtida export från USA står inför vissa svårigheter, främst när det kommer till tillståndsprocessen kring export av LNG till länder som USA inte har Free Trade Agreement (FTA) med, så är de volymer som var tänkta initialt som export till USA, från främst Qatar, nu tillgängliga för andra importörer på den globala LNG-marknaden. En sådan utveckling skulle rimligen tänkas leda till en marknad med tillräckligt utbud för att möta efterfrågan och priserna skulle därmed sjunka men det motsatta har istället skett. Den nuvarande situationen, dvs en marknad som styrs av begränsat utbud och som har svårt att möta efterfrågan för ett rimligt pris, har tillstörsta del drivits av den starka efterfrågetillväxten i Asien och Mellanöstern. Den asiatiska marknaden är starkt beroende av sin LNG-import för att möta marknadens efterfråga på naturgas. I Mellanöstern är vissa länder stora LNGproducenter samtidigt som efterfrågan på naturgas på den regionala marknaden ständigt ökar, vilket fått tillföljd att exportkapaciteten sjunkit. 13

14 Källa: BP Det sker därför ständigt diskussioner kring vart det utökade LNG-utbudet kommer komma ifrån och till vilket pris och åsikterna skiljer sig mycket från varandra. Världens största LNG-producent, Qatargas, tror t.ex. inte att den amerikanska skiffergasproduktionen och därmed LNG-industrin kommer få någon betydande roll på den globala LNG-marknaden under de närmaste åren. På grund utav den långsamma tillståndsprocessen för export och den logistiska komplexiteten med Greenfield projektet i Kanada så kommer inte den amerikanska exporten möta de förväntningar som många har. Qatargas VD, Khalid K al-thani berättade under sin presentation på Singapore International Energy Week att amerikanska exportörer står inför stora risker och osäkerhetsfaktorer och när projekten väl fått tillstånd att exportera till länder utan FTA så kommer det ta fem-sex år innan de kommer kunna leverera till marknaden 2. Andra är betydligt mer optimistiska kring vilken roll amerikanska exportörer kommer få på den globala LNG marknaden och främst hur snabbt de kommer kunna börja exportera. Under samma konferens i Singapore berättade Amos J Hochstein, USAs vice utrikesminister för energifrågor att jag tror det är ett misstag att underestimera den amerikanska exporten av LNG och många gör misstaget att endast titta på amerikansk export istället för att titta på den amerikanska exporten som en del i det större utbudet av LNG som även Medelhavsområdet och östra Afrika kommer bidra till 3. Det finns flera nya aktörer som gärna vill etablera sig på den globala LNGmarknaden och Ryssland är ett av de exempel som verkligen visat på stora satsningar, även om de är lite tidsoptimistiska. Det intressanta är att LNG exporten från landet banar väg för liberalisering av landets exportpolicy och därmed bryter Gazproms monopol över naturgasexport. På efterfrågesidan händer det också en del förändringar och på framför allt den asiatiska marknaden så är det mindre länder från syd och sydöstra Asien som försöker ta sig in på marknaden tillsammans med Indien, Thailand, Malaysia, Indonesien och Vietnamn. Nya terminaler planeras, samt utbyggnader av 2 Interfax: Special Report LNG 3 Interfax: Special Report LNG 14

15 existerande. Singapore har dock de högsta ambitionerna och planerar att bli den asiatiska hubben för LNG-handel inom det närmsta årtiondet. Den generella uppfattningen bland marknadsaktörer är att de asiatiska LNGpriserna inte kommer gå ned under den närmsta tiden och framför allt inte nu, i och med att vintersäsongen närmar sig. Detta beror främst på bristen på ny kapacitet, problem med befintliga anläggningar och produktion samt stark efterfråga i nordöstra Asien. De två förstnämnda har lett till att exporten på global LNG på årsbasis under 2013 gått ned med 7.6 miljoner ton (motsvarande 3% av den globala kapaciteten) 4. Samtidigt som utbudet gått ned har den ökade efterfrågan i Kina gjort att importen av LNG skjutit i höjden, då landet vill finna ett renare alternativ till kol och därmed investerat i nya förgasningsanläggningar. Kina importerade under de första nio månaderna av året nära 13 miljoner ton LNG, vilket motsvarar en uppgång på årsbasis med 23% 5. Hur ser den europeiska LNG-marknaden ut? Europa är den region som de sista åren visat på motsatt trend i jämförelse med den amerikanska och asiatiska marknaden samt den i Mellanöstern. Istället för ökad efterfråga och växande produktion så går såväl efterfrågan på naturgas och därmed LNG (se graf ovan) som produktionen ned i Europa. Källa: BP I och med att priserna på LNG i Asien har varit så pass mycket högre än de i Europa så har den asiatiska marknaden lockat till sig de flesta leveranser på den globala spotmarknaden för LNG. Men en utveckling på den europeiska marknaden börjar ta fart, där LNG-terminaler och kapacitetsinnehavare börjar finna nya vägar att få fart på verksamheten. Under 2012 sjönk importen på LNG till Europa med runt 41.5 miljoner ton (motsvarande 30%) på årsbasis, enligt data från Eurostat. Denna utveckling har fått europeiska handlare att vilja diversifiera den traditionella storskaliga verksamheten med att initiera småskalig LNG. Dessa syftar till att locka till sig kunder inom havs- och sjöfartsindustrin, stora industrianvändare som inte är sammankopplade med ett gasnät och vägtransportsektorn. Intresset för småskalig LNG har visat sig relativt stort i Europa och franska GDF SUEZ tror att till 2025 så kommer LNG som bränsle för transporter uppgå till 20 4 Interfax: Special Report LNG, Energy Aspects. 5 Interfax: Special Report LNG 15

16 mtpa (million tonnes per annum) i Europa och Nordamerika tillsammans. LNG som bränsle för fartyg är prognostiserat att växa till mtpa i Europa och Nordamerika. Fartygsindustrin är den sektor som tros stå för den största tillväxten tillföljd av striktare regler för utsläpp inom vissa områden från och med 2015, vilket ses som en drivkraft att öka användandet av LNG som bränsle. Det kommer dock ta sin tid att få rätt infrastruktur på plats, omvandla fartyg och lastfordon från att använda nuvarande bränsle till att övergå till LNG, alternativt bygga nya. Efterfrågetillväxten på småskalig LNG kommer därför ske långsamt 6. Den belgiska TSO:n Fluxys bygger förnärvarande en andra terminal i Zeebrugge som kommer tillåta bunkring för små fartyg och enligt företaget är kapaciteten redan bokad för att lasta mer än 200 fartyg. Zeebrugge skiljer sig från de flesta terminaler i Europa då de flesta LNG terminalerna inte är byggda för att kunna hantera mindre fartyg. Den småskaliga LNG tillväxten i Europa är starkt beroende av om företag investerar i nödvändig infrastruktur. För närvarande är infrastrukturen inte tillräcklig för att kunna erbjuda säkra och effektiva leveranser. Francois Cahagne från GDF SUEZ berättade i en intervju med ICIS att det inte endast ligger på leverantörer och operatörer att investera utan att slutanvändare också måste ta investeringsbeslut, vilket kan visa sig vara mer av en utmaning 7. 6 ICIS Heren European Gas Markets 7 ICIS Heren European Gas Markets 16

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2013

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2013 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2013 1 Sammanfattning På oljemarknaderna så har priset på Nordsjöolja, Brent, gått upp som svar på osäkerhetsfaktorer

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 21, 2015 Elin Akinci Alexander Meijer Samuel Ciszuk Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 23, 2014

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 23, 2014 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 23, 2014 1 Sammanfattning Oljepriserna sjönk något under de föregående två veckorna. Makroekonomiska data som visade på

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2014

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2014 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2014 Sammanfattning Referenspriset Brent har fortsätter att handlas på låga prisnivåer och sjönk under mitten av veckan

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Sammanfattning av 2014 Elin Akinci Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 45, 2013

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 45, 2013 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 45, 2013 Sammanfattning På oljemarknaden denna vecka har priset på Brent gått ned till den lägsta nivån på tre månader.

Läs mer

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan?

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? NOG seminarium 10 februari 2005 David Ringmar 14:e februari 2005 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa

Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa I detta fokusbrev hoppas vi kunna ge er en bättre insikt i hur gasmarknaden fungerar och vad som styr utbud, efterfråga och prissättningen. Vi koncentrerar

Läs mer

Handel med Olja. NOG seminarium 27 maj 2004. David Ringmar 8 juni 2004

Handel med Olja. NOG seminarium 27 maj 2004. David Ringmar 8 juni 2004 Handel med Olja NOG seminarium 27 maj 2004 David Ringmar 8 juni 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M 1 Förord Olja är världens

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com januari 2014

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy : Energiprisindex Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll :s Energiprisindex Bilagor :s Energiprisindex Carl-Wilhelm Levert M: 0709 29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius

Läs mer

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com oktober 2013

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com december 2013

Läs mer

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com november 2013

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014 Sammanfattning Ett rådande överutbud på oljemarknaden får priset att fortsätta sjunka. Under de senaste två veckorna

Läs mer

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

FINNGULF LNG OCH BALTICCONNECTOR

FINNGULF LNG OCH BALTICCONNECTOR FINNGULF LNG OCH BALTICCONNECTOR Utveckling av regional gasinfrastruktur 13.8.2014 -året 2013 Omsättning 1 147,5 miljoner euro Rörelsevinst 36,8 miljoner euro Balansräkningens slutsumma 769 miljoner euro

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET

PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET Daniel Nord, chef Sakpolitik/Ansvarig Icke-spridning PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET Innehåll Generella tillstånd Sanktioner Syrien, mänskliga rättigheter Iran, icke-spridning, mänskliga rättigheter

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Anna Nordling & Maria Stenkvist SKIFFERGAS

Anna Nordling & Maria Stenkvist SKIFFERGAS 1 Anna Nordling & Maria Stenkvist SKIFFERGAS Agenda Gasmarknaden Skiffergasens utveckling Teknik Spridning av skiffergas Miljöpåverkan Påverkan på gasmarknaden Slutsatser Världens energianvändning Naturgas

Läs mer

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 102/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 3 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 102 OMXS 30 index 1 284,12 OMXS 30 satte 1 316 som högst den 28 november och fastnade i intervallet 1 310-1 325,

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Olja Hur Nordamerika och ny teknik kan förändra spelplanen (Utdrag ur månadsbrev juni 2012)

Olja Hur Nordamerika och ny teknik kan förändra spelplanen (Utdrag ur månadsbrev juni 2012) Olja Hur Nordamerika och ny teknik kan förändra spelplanen (Utdrag ur månadsbrev juni 212) Månadsbrev juni 212 Olja Olja Hur Nordamerika och ny teknik kan förändra spelplanen På Tundra Fonder bevakar vi

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Statistikrapport nr 1-2015

Statistikrapport nr 1-2015 Statistikrapport nr 1-2015 Lidköping den 1 mars 2015 Denna rapport skickas enbart ut till styrelsen samt till pelletstillverkare som är medlem i PelletsFörbundet och till de övriga som lämnat in uppgifterna

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 16

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 16 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Mars / April sanktioner mot Iran - Nyhetsbrev fra n Svenska Oljeinvesteringar

Mars / April sanktioner mot Iran - Nyhetsbrev fra n Svenska Oljeinvesteringar Mars / April sanktioner mot Iran - Nyhetsbrev fra n Svenska Oljeinvesteringar Hej, här kommer några uppdaterade tankar kring vad som händer inom oljeområdet med särskild inriktning på Iran - Oljan - USA/Västvärlden

Läs mer

Brent och WTI ska de återuppta sin tango?

Brent och WTI ska de återuppta sin tango? 2015-04-28 Brent och WTI ska de återuppta sin tango? NÅGRA SLUTSATSER Den gamla sanningen att den amerikanska oljan WTI och nordsjöoljan Brent handlas till nära nog samma pris stämmer inte längre. Högre

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid

Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid NOG:s 10-års jubileum 18 maj 2011 på Näringslivets hus Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid NOG har noggrant följt trenderna i vår omvärld vad gäller energiförsörjning

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

KORTRUTT FINANSIERING 2014 03 07. 04 Bilaga 07 PM Oljeprisutvecklingen.docx 1(9) FÖRSTUDIE 2012 2013

KORTRUTT FINANSIERING 2014 03 07. 04 Bilaga 07 PM Oljeprisutvecklingen.docx 1(9) FÖRSTUDIE 2012 2013 04 Bilaga 07 PM Oljeprisutvecklingen.docx 1(9) Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Prisutvecklingen... 3 Kortrutten... 4 Faktorer som påverkar priset på olja... 4 Svaveldirektivet...

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Olja Hur Nordamerika och ny teknik kan förändra spelplanen. OKTOBER 2012 (Uppdaterad version ursprungligen från månadsbrev juni 2012)

Olja Hur Nordamerika och ny teknik kan förändra spelplanen. OKTOBER 2012 (Uppdaterad version ursprungligen från månadsbrev juni 2012) Olja Hur Nordamerika och ny teknik kan förändra spelplanen OKTOBER 212 (Uppdaterad version ursprungligen från månadsbrev juni 212) Olja Hur Nordamerika och ny teknik kan förändra spelplanen På Tundra Fonder

Läs mer

PwC:s Energiprisindex juni 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex juni 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer