23 april Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30"

Transkript

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Beslutande Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl enligt bifogad närvarolista Marie-Louise Asp, Norrtälje kommun Jesper Stavre, Norrtälje kommun Susanne Bergenbrant Glas, Vårdbolaget TioHundra AB Kerstin Söderquist, Norrtälje kommun Utses att justera Paragrafer 7-/(5 Justeringens plats och tid Datum år/plats Underskrift Sekreterare.. Kerstin Stambert Ordförande... Hans Andersson (fp) Justerare Lars Dahlqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunala Handikapprådet Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Sjukvårds- och omsorgskontoret Underskrift 433 v Kerstin Stambert Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(17) Kommunala Handikapprådet Närvarolista/Omröstningslista Ledamöter Närv N Namn Frånv F THN: Hans Andersson N KS: Berit Jansson F Kfn: Bengt Ericsson Frånvaro anmäld Bsn: Britt-Inger Kjellberg N Bn: Ingmar Wallén N SRF: Hans Bengtsson Frånvaro anmäld DHR: Irene Olsson N ILCO: Bertil Norstedt N Park.: OlleUndmark F IPH: Maud Sjöblom N FUB: Britt-Inger Halvorsen N Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ersättare Närv N Namn Frånv F THn: Håkan Jonsson Frånvaro anmäld Ks: Kerstin Bergström N Kfn: Kerstin Modin N Un: Catharina Erdtman F Bn: Ethel Söderman F HRF: Lars Dahlqvist N RTP: Nann Palmgren N Diabetes: Barbro König F Afasi: Lars Eklund N Reum.: Marie-Anne Blomdin Frånvaro anmäld Autism: Anneli Svahn Frånvaro anmäld Adjungerad Ja Nej Ja Nej Ja Nej r Ja Nej

3 3(17) KHR 7 Mötet öppnas, val av justerare Ordförande Hans Andersson öppnar mötet och hälsar åhörare samt Rådens medlemmar välkomna till dagens sammanträde och meddelar åhörarna att det går bra att delta i diskussioner under sammanträdets gång. Beslut Kommunala Handikapprådet beslutar att utse att Lars Dahlqvist jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet kommer att justeras den 12 maj 2014, kl , kommunhuset Ankaret.

4 4(17) KHR 8 Återkoppling föregående protokoll Frågan om ledstråken för synskadade på sjukhuset togs upp på förra Rådet. Enligt information hade ledstråken tagits bort. Efva Lagerstedt åtog sig att kontrollera hur det stod till i frågan och återkopplade snabbt att ledstråken mellan sjukhusentrén och receptionen finns kvar. Trafiksäkerhetsfrågor är ett aktuellt ämne som återkommer på Råden. Hans Andersson tog på sig att skriva en skrivelse till SL om framkomligheten på Servicelinjen. Hans Andersson har skickat in skrivelsen till SL. Efter ovanstående rapporter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

5 5(17) KHR 9 Beslut i namnfrågan Maud Sjöblom har mej lat ut namnförslaget till samtliga ordföranden i Handikapporganisationerna. Ingen av ordförandena har haft något att invända. Namnförslaget är Rådet För Funktionshinder, RFF. Hans Andersson informerar om att reglementen och Rådsnamn ändras efter valet, beslut fattas på Kommunfullmäktiges sammanträde 15 december 2014 Fråga från Ingmar Wallén Skulle ett Rådsnamn med Funktionshinder i kunna begränsa Rådet i olika frågor. Svar från Maud Sjöblom Nej, inte mer än det tidigare namnet Handikapprådet har gjort, skulle så bli fallet får vi ta strid. Beslut Kommunala Handikapprådet beslutar att anta det föreslagna Rådsnamnet, Rådet för Funktionshinder med förkortningen RF. Ändringen träder i kraft efter Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december KHR 10 Aktuell information från TioHundra AB Susanne Bergenbrant Glas, verksamhetschef för medicinska specialiteter och biträdande chef för Norrtälje sjukhus. Förbättring av verksamheten pågår hela tiden. Det prekära läget med ekonomin kvarstår. Förhandlingar med Sjukvårds- och omsorgskontoret (SOK) om de nya avtalen pågår, det är ett dystert läge. Övriga sjukhus i länet har fått sina nya avtal påskrivna redan i mars månad, men Norrtäljes avtal är inte klara än. Vårdbolaget TioHundra AB (THAB) gör vad vi bör göra men än så länge vet inte till vilket pris. THAB har sökt extrapengar till sin sjukvårdsverksamhet från Stockholms läns landsting (SLL). Pengarna är tänkta att jämna ut de historiska skillnaderna när det gäller ersättning för vård i jämförelse med övriga sjukhus i länet. Beslut fattas av SLL i början på maj SOK och THAB har fått i uppdrag från SLL att beskriva hur vårdbehovet ser ut i Norrtälje i förhållande till övriga länet. Hittills har man inte tagit hänsyn till att 26 % Norrtäljes befolkning är över 65 år, 6% är över 80 år, och inte heller den befolloiingsökning som sommargästerna innebär. Normalt har Norrtälje

6 6(17) invånare men sommartid är det uppemot personer som ska ha tillgång till vård. Fråga från Hans Andersson Ett beslut är fattat om inriktningen på Parkinsonvården. Är du insatt i hur beslutet ska bli? Hans Andersson säger att man lagt till en attsats i beslutet där man beslutat att Sjukvårds- och omsorgskontoret i samarbete med Parkinsonföreningen ska utvärdera förändringen av Parkinsonvården i slutet på Svar från Susanne Bergenbrant Glas: Otto Stätis är en otroligt hängiven geriatriker som arbetat i kommunen mycket länge, både hos TioHundra A B och på Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH). Otto Slätis har utvecklat Parkinsonmottagnigen inom den geriatriska kliniken i Norrtälje. Det har varit svårt att hitta en ersättare, med rätt specialistkompetenser, för Otto Slätis. Efter diskussioner med Sjukvårds- och omsorgskontoret har man kommit fram till att avveckla Parkinsonmottagningen som den ser ut idag. Norrtälje Norra och Södra vårdcentral har specialistkompetens med geriatriker som gör hembesök hos äldre. Bland annat läkemedelskontroller i syfte att trygga läkemedelsanvändandet så att patienterna inte använder onödiga läkemedel eller läkemedel som inte fungerar med varandra. På Södra vårdcentralen heter geriatrikern Madelene Hartsö och på Norra vårdcentralen heter geriatrikern Mikael von Unge. Doktor Otto Slätis har erbjudit sig att i en övergångsperiod ge råd och stöd till personalen. De patienter som idag finns på Parkinsonmottagningen kommer Otto Slätis, i samråd med patienten själv, remitera vidare till den vårdinstans som passar patienten bäst ur vårdsynpunkt. Man kommer att ta hänsyn till att Parkinsonpatienter ofta har besvärliga morgnar och därför tilldela vårdtider senare på dagen oavsett vart man får vården. Kommentar från Hans Andersson Det finns mycket oro kring nedläggningen av Parkinsonmottagningen. Det är bra att Otto Slätis kompetens kommer att användas i en övergångsperiod. Fråga från rådsmedlem Blir det någon neurolog på sjukhuset. TioHundra A B har ansökt hos Socialstyrelsen om att få en neurologisk resurs till Norrtälje sjukhus. I dagsläget får patienterna ta sig till Danderyds sjukhus. Fråga från Britt-Inger Halvorsen På flera håll i landet har man börjat höja habiliteringsersättnignen. Kommer habiliteringsersättningen att höjas i Norrtälje också? Ersättningsnivån har varit är densamma i 15 år, 4,90 kr per timme. Svar från Susanne Bergenbrant Glas Denna fråga borde någon från Sjukvårds- och omsorgskontoret svara på. Än så länge har Susanne Bergenbrant Glas inte hört något om höjningar av ersättningarna. Kommentar från Hans Andersson

7 7(17) Hans Andersson lyfter frågan om habiliteringsersättningen med berörda på Sjukvårds- och omsorgskontoret. När det gäller beslut om höjning av ersättningar så kommer Landstinget att fatta beslut i maj. Ansökan som behandlas rör ren ramökning av ersättningsnivåerna. Man har inte räknat in demografin och ohälsotalet för kommunen från början. För tre år sedan gjordes en justering av sjukhusavtalen men trots detta skiljer sig ersättningarna från övriga länet. Kommentar från Susanne Bergenbrant Glas V i kan jämföra oss med Södertälje även om de är nästan dubbelt så många kommuninvånare. I Södertälje har man fått en stukturersättning i avtalet för en öppen akutmottagning. Akutmottagningarna i Stockholm är alltid fullbelagda till skillnad från Södertäljes och Norrtäljes. Akutmottagningarna måste alltid vara öppna och bemannade, oavsett antal patienter, vilket medför stora kostnader. En strukturersättning skulle jämna ut kostnadsskillnaderna. Susanne Bergenbrant Glas säger att i framtidens sjukvård finns Norrtälje absolut på kartan. Danderyds sjukhus behöver avlastas och ett förslag är att ambulanser från Österåker och Åkersberga kör sina patienter till Norrtälje sjukhus istället för som idag till Danderyds sjukhus. K H R 11 Rapporter och frågor från föreningar, nämnder och åhörare NHR har bytt namn till Neuroförbundet i Rolsagen. Information om nya badhuset, Marie-Louise Asp och Jesper Stavre Deltagarna på Rådet får en ordentlig genomgång av nya badhuset med ord och bild från: Marie-Louise Asp, avdelningschef för badverksamheten inom Kultur och fritid i Norrtälje kommun och verksamhetsansvarig för nya badhuset och Jesper Stavre, projektledare för badhusbygget på kommunens fastighetsavdelning. Marie-Louise Asp visar ett bildspel med 23 bilder från badhuset, bilderna är tagna i mitten på april Bilaga 1 Bild 1. Presentationen startar utomhus med entrén som är jättesnygg, med en träpanel och gult runt fönster och dörrar. Jesper Stavre berättar att det kommer att finnas fyra parkeringsplatser som kräver handikapptillstånd i anslutning till entrén. I entrén finns en hiss upp till själva receptionen. I och med att badhuset ligger lite högt så kommer det att vara en gångväg av serpentintyp, för att klara tillgänglighetskraven, från parkeringen.

8 8(17) Bild 2. Marie-Louise Asp fortsätter, nere i entrén finns en handikapptoalett. Här kommer vi upp för trappan till receptionen. Receptionen är inte färdigbyggd än men när den blir färdig kommer det att vara en platsbyggd reception. Utsikten från receptionen är mot Sportcentrum. Genom dörren man ser längst bak i bilden kommer man in till omldädningsrummen. Jesper Stavre fyller i att även i på receptionsplanet finns en handikapptoalett. Fråga från Hans Andersson Vad det är som finns i bottenplanet utöver själva ingången. Svar från Marie-Louise Asp Det är ingångspassage för besökare, personalutrymmen och teknikutrymmen. Nästan hela bottenplanet består av teknikutryrnmen, det är utjämningstankar, reningsburkar och ventilation. Kommentar från Jesper Stavre I själva ingångspassagen kommer att finnas soffor så att man kan sitta och vänta på t ex. färdtjänst. Marie-Louise Asp fortsätter I entrén, innan man tar sig in till omklädningsrummen kommer man att passera ett supermodernt inpasseringssystem med spärrar. Man "blippar" in sig med ett armband och det finns även handikappingångar. Bild 3. Nu kommer vi till omldädningsrummen, dam och herr är identiskt lika. På de uppbyggda fundamenten som syns på bilden kommer skåpen att stå. Omldädningsmmmen är indelade i tre olika u-formationer med skåp runt. Jesper Stavre fyller i att, till varje omklädningsrum finns det en handkapp toalett och det finns också två gruppomklädningsrum som kan användas om man kommer i grupp eller vill byta om avskilt. Det finns också ett handikappanpassat omklädningsrum som ligger i anslutning till bassänghallen. Detta omklädningsrum är tänkt till de som har ledsagare eller behöver byta om enskilt. Fråga från Hans Andersson Visst finns det möjlighet att byta om för den som har personlig assistent eller har annan religiös livsåskådning som gör att man inte kan visa sig naken för andra. Det är inte alltid så att assistent är av samma kön som brukaren. Svar från Mare-Louise Asp Absolut, det stämmer bra. Bild 4. Innan vi kommer in i själva dusclinimmet passerar vi ett förrum där det kommer att finnas en soffa och möjlighet att hänga handdukar. Här är det stort och brett så att man kan komma in med rullstol. Bild 5.1 duschutrymmet finns också ett större duschrum där man kommer att kunna duscha avskilt för den som har de behoven. Har man med sig ledsagare så är det gott om plats i detta utrymme. Bild 6. Då har vi passerat duschrummet och är rena och fina. Nu kommer vi till vår rekreationsavdelning där vår fina rekreationsbassäng finns. Den är fantastiskt fin i grön mosaik.

9 9(17) Jesper Stavre informerar om tillgänglighetsanpassningen i rekreationsbassängen. Till den här bassängen och flera av de andra bassängerna, har vi gjort ett fäste i golvet som används till en flyttbar lift som möjliggör, att den som behöver kan få hjälp ner och upp ur flera av bassängerna. Just den här bassängen är en upplevelsebassäng där det kommer att vara fontäner och bubblor. Bild 7. Ytterligare en bild från en annan vinkel visas. I några av sittbänkarna finns det ryggmassage. Fråga från Hans Andersson Hur många grader är det i den bassängen? Svar från Marie-Louise Asp Den bassängen håller 30 grader och utsikten från badhuset är helt makalös. Man ser ut över hela Norrtälje. Bild 8. Marie-Louise Asp berättar att vid sidan av rekreationsbassängen finns en bubbelpool med sittplatser för 6-7 personer. Bubbelpolen kommer att hålla 34 grader. Jesper Stavre fyller i att det är en ordinär bubbelpool med massagefunktioner, även vid denna är det anpassat för den flyttbara liften. Bild 9. Marie-Louise Asp visar en bild på Lillpoolen som ligger i samma område som rekreationsbassängen. Lillpoolen är en 64 m stor upplevelsebassäng för de minsta med ruschkanor, vattenkanoner och vattenpumpar. 2 Bild 10. Intill upplevelsebassängen för de minsta finns landningen för vattenruschbanan, Magic eye. Bild 11. Man håller på att montera Magic eye nu och Marie-Louise Asp har tagit en bild inifrån badhuset så att man ser hur den kommer att se ut. Ruschbanan är 95 meter lång och man kommer att åka på ringar eller mattor. Bild 12. Nu har vi kommit till en bild i själva vattentornet. I tornet finns en trappa upp till starten av vattenruschbanan, under trappavsatsen blir det en klättervägg. Här finns också en hoppavsats så att man kan hoppa ner i en 3,5 meter djup bassäng. Denna avsats ligger avskilt och man når den via två trappor. Fråga från Lars Eklund Har man någon annan stans i landet valt att nyttja ett gammalt vattentorn på det här viset? Svar från Marie-Louise Asp Nej vi är helt unika. Jesper Stavre berättar att man har försökt samla upplevelsebassängerna i samma utrymme. Det är de bassängerna där ljudnivån är högre. Tyvärr är den delen av badhuset i vattentornet inte tillgänglighetsanpassad. Detta har att göra med att man inte får använda en hiss som utrymningsväg vid t ex brand. v

10 10(17) Bild 13. Nästa bild är tagen uppifrån trappan för att visa hur färgsättningen ser ut. Det är fina gula väggar och gröna dörrar. Mycket varma fina färger och utsikt över den stora motionsbassängen. Bild 14. På bilden av motionsbassängen kan ni se hur djup den är, den är 3,5 meter djup på den djupaste delen. Montering av startpallar pågår just nu. Det finns inga hoppavsatser i motionsbassängen, hoppa får man göra från hoppavsatsen i vattentornet. Jesper Stavre berättar att det handlar om säkerhetsavstånden uppåt. För en vanlig så kallad svikt är säkerhetsavståndet 3,5 meter upp till tak. A v kostnads- och byggtekniska skäl valde man bort svikthoppet i denna bassäng. Marie-Louise påpekar att i verksamhetssynpunkt är det bra att skilja på aktiviteterna också. Den djupa delen av motionsbassängen är anpassad i storlek så att man kan spela undervattensrubgy i den. Det finns utrymme för en hel spelplan. Bild 15. Marie-Louise visar en ytterligare en bild där man ser hur bred och fin motionsbassängen är. Motionsbassängen är 20,5 meter bred och 25 meter lång. Bild 16 och 17. Bassängen är inte beklädd med kakel och klinker utan med en PVC-duk, en så kallad Liner. I motionsbassängen kommer det att finnas en tillgänglighetsanpassad nedgång. Bild 18. Denna bild visar en del av relaxavdelningen. Bastun som ännu inte fått några lavar. Det är en jättestor bastu med fönster och utsikt ner över staden. Bild 19. Man håller på att montera ett ångbad, en fuktigare typ av bastu. Bild 20.1 relaxavdelningen finns också en varmpool som är 6x3m, också den med utsikt över staden. Jesper Stavre berättar att även i denna bassäng har man möjlighet att använda den flyttbara liften. Fråga från åhörare Vad är det för temperatur på varmpoolen? Svar från Marie-Louise Asp Det är 37 grader varmt. Marie-Louise Asp fortsätter, här på utsidan kommer det att finnas en terrass, som nås via relaxavdelningen, där man kan sitta ute och fika. Fråga från Britt-Inger Halvorsen Hur stor är varmpoolen? Svar från Jesper Stavre Varmpoolen är 6-7 meter lång, denna pool har sittbänkar. Bild 21. Marie-Louise Asp visar nu en bild på den höj och sänkbara rehabbassängen. Man kan få ett djup på mellan 0-1,80 m djup. På sidan finns ett lyftbord för tillgängligheten. Från denna bassäng har man utsikt över Sportcentrum. Den här bassängen är vi extra glada över, med det lite varmare vattnet och anpassningsbart djup. Kommentar från Hans Andersson

11 11(17) Vad jag har hört så har vissa grupper behov av olika djup på vattnet. Svar från Marie-Louise Ja och det gäller även för simundervisningen, där vi tidigare fått säga nej till barn som är yngre än 5 år då de inte bottnat i bassängen. Nu finns en annan möjlighet. Denna bassäng kommer att ha en temperatur på mellan grader. Bild 22. Marie-Louise Asp visar en bild på hur det ser ut i reningshallen. Den är tagen för ungefär en månad sen så det är mer som är klart idag. Bild 23. Sista bilden är på gamla badhuset och Marie-Louise Asp får medhåll av Hans Andersson när hon säger att det känns sorgligt att detta badhus har tjänat ut. Marie-Louise uppmanar alla att komma och fika med badhuspersonalen fredag den 13 juni då det är avslutning i gamla badhuset. Fråga från Maud Sjöblom Vad gör man med konstverket på gamla badhusets fasad? Svar från Marie-Louise Asp Konsthallen har ansvar för att montera ner konstverket som är skapat av A l f Olsson. Konstverket passar inte in och får heller inte plats på nya badhuset. Fråga från Nann Palmgren Varför ska gamla badhuset rivas? Svar från Marie-Louise Asp Badhuset har tjänat ut sedan 20 år tillbaka. Följdfråga från Nann Palmgren Kan man inte göra något annat med huset även om det inte duger till badhus? Svar från Marie-Louise Asp Nej, huset är i väldigt dåligt skick att det skulle kosta ofantligt mycket pengar att iordningställa det. Källaren ligger under grundvattennivån och varje vår när Norrtäljeån stiger, tränger vatten in i huset. Badhuset är 56 år gammalt. Det finns ett ännu äldre badhus i kommunen, badhuset i Hallstavik är byggt Fråga från Hans Andersson En fråga som dyker upp, är om rehabbassängen kommer att vara bokningsbar för föreningar på samma sätt som bassängen på ROS. Svar från Marie-Lo uise Asp Jag har anställt en enhetschef till nya badhuset som heter Mikael Olausson. Mikael Olausson kommer från badvärlden i Stockholm, han tillträder 15 juli. V i kommer att träffas och diskutera hur verksamheten ska se ut i nya badhuset. Den 8 maj kommer öppettiderna att tas av Kultur- och fritidsnämnden. Rehabbassängen är inte tänkt att ersätta bassängen på ROS. Det är en undervisnings- och rehabbassäng och det kommer att vara många som trängs om tiderna i den. V i har ju också ett intäcktskrav på oss, att vi får budgeten att gå runt. Rehabbassängen kommer att gå för fullt och det kommer säkert att gå att boka tider, men där är vi inte än. Första månaderna kommer badet bara att vara helt öppet så att alla får bada innan man sätter badtiderna för de olika bassängerna. Kommentar från Hans Andersson Det är väl just det höj och sänkbara golvet som lockar föreningarna. En del har ju sådana skador att behov av viss vattennivå finns.

12 12(17) Radiosändningarna från Kommunfullmäktige, Hans Andersson I och med att Kommunfullmäktige flyttat sina sammanträden till Sportcentrum beslutades att närradiosändningarna från sammanträdena skulle upphöra. Hans Andersson har på uppdrag av Kommunala Handikapp- och Pensionärsråden lämnat in en skrivelse till fullmäktiges presidium angående återupptagandet av radiosändningarna. Maud Sjöblom har förklarat för presidiet att radiosändningarna måste fortsätta. Det är en demokratisk fråga att kunna ta del av Kommunfullmäktiges sammanträden via radiosändning. Den 14 april fick Maud ett e-postmeddelande från Nils Mattsson, ordförande i Kommunfullmäktige, som berättade att sändningarna har återupptagits. Detta meddelande kom samma dag som Kommunfullmäktiges sammanträde och Maud Sjöblom hann inte få ut informationen till berörda. Det är glädjande att kunna meddela att det återigen går att lyssna på sändningarna. NHS lokaler, Hans Andersson De lokaler som kommunen upplåter till handikapporganisationerna på Stockholmsvägen 57 har sagts upp och sökandet efter ersättningslokal pågår. En delegation från föreningarna har tillsammans med Hans Andersson och kommunens representant Rolf Friberg tittat på en lokal på Bangårdsgatan 2. Kommunens representant Rolf Friberg har varit otroligt tillmötesgående. Tillgänglighetsanpassningen av lokalen är påbörjad. Lokalerna på Stockholmsvägen 57 ska vara utrymda den 30 juni Fråga från Maud Sjöblom Finns det möjlighet att NHS i en övergångsperiod kan förvara möbler i den lokal som kommunen kommer att fortsätta hyra på Stockholmsvägen 57? Svar från Hans Andersson Ta upp den frågan med Rolf Friberg. Kommentar från Maud Sjöblom Hyran har varit fri för verksamheten och man hoppas från föreningarnas håll att det ska fortsätta så. Svar från Hans Andersson Hans Andersson förutsätter att det fortsätter att vara så framöver också. Reumatikerföreningen, som är en stor förening med många medlemar, var också med på lokalvisningen. Tanken var att alla föreningar skulle nyttja samma lokal, så är inte fallet idag då Reumatikerföreningen har en egen lokal. Efter genomgång av lokalen och diskussioner kunde man dock konstatera att det inte kommer att finnas tillräckligt med utrymme för alla föreningarna i nuläget. Detta innebär att Reumatikerföreningen kommer att behålla den lokal som de har idag. Lokalen på Stockholmsvägen 57 är på 150 kvadratmeter och den nya på Bangårdsgatan är 120 kvadratmeter.

13 13(17) KHR 12 Ritningsgranskningsgruppen, Hans Andersson Hans Andersson har förstått att det varit svårt för ritningsgranskningsgruppen att få reda på vilka byggplaner som föreligger. Gruppen har inte blivit kallad för att granska ritningar som det var tänkt. Hans Andersson föreslår att Rådet författar en skrivelse till Kommunstyrelsen för att påpeka att ritningsgranskxiingsgruppen finns och ska användas i kommunens olika byggprojekt. Kommunala Handikapprådet beslutar att ge Hans Andersson i uppdrag att författa en skrivelse om ritningsgranskningsgruppen och lämna den till Kommunstyrelsen. Kommentar från Maud Sjöblom Ritningsgranskningsgruppen har två valda medlemar, Bertil Norstedt och Göran Magnusson. Det vore bra med ytterligare en medlem från synskadades riksförbund. KHR 13 Information om Sanavägen, Hans Andersson Hans Andersson berättat att Sanavägen i Hallstavik är ett LSS-boende som ursprungligen var tänkt till boende i Hallstaviksområdet. I nuläget används lokalerna till att omlokalisera ett LS S-boende i Rimbo som blev utdömt av facket på grund av mögel. Dessa boende vill tillbaka till Rimbo. Hans Andersson har ställt frågan till Sjukvårds- och omsorgsförvaltningen om när man kommer att börja bygga i Rimbo, så att de boende kan flytta hem till den bygd där de vuxit upp. Frösunda som var tänkta att driva Sanavägen har inte blivit godkända än, men när de väl blir det har det rätt att starta upp sin verksamhet efter tre månader. Då måste det finnas ersättningslokaler. Kommentar från Britt-Inger Halvorsen Ersättningarna till LSS-boendena måste höjas för att man ska kunna trygga boendena. Svar från Hans Andersson Ett beslut om att ta tag i LSS-boendefrågan är fattat idag. Följdfråga från Britt-Inger Halvorsen Vad får de boende för information om hur det fortskrider med ersättningslokalen i Rimbo. Svar från Hans Andersson De boende ska tillbaka till Rimbo.

14 14(17) Fråga från Britt-Inger Halvorsen Britt-Inger Halvorsen tar upp frågan om de kommunala bostadstilläggen. Kerstin Stambert har tidigare fått i uppdrag av Rådet att kontrollera hur det ligger till med det kommunala bostadstillägget. Svaret vi fick den gången från Peter Elenfalk, chef för kommunens fastighetsavdelning var att: Politikerna sagt nej till kommunala bostadsbidrag i ett tidigt skede. Kerstin Söderquist fyller i med att hyran för dessa boenden faller under normaliseringsprincipen, det räknas som eget boende. Försäkringskassan har mycket bra information kring detta på sin hemsida, Man kan också besöka försäkringskassan på Posthusgatan 9 i Norrtälje eller Gottstavägen 8 A i Hallstavik. K H R 14 Tillgängligheten i kommunens telefonväxel, Hans Andersson Om man ringer till kommunens växel idag får man fem knappval, säger Hans Andersson. Vård och omsorg finns inte som ett eget knappval utan faller under övrigt. Hans Andersson har tagit upp frågan med chefen för Kundcenter som ansvarar för kommunens växel. Förvaltningschefen på Sjukvårds- och omsorgskontoret har fått i uppdrag att förklara för berörda att sjukvård och omsorg måste finnas som ett eget knapp val. Hans Andersson har också frågat om det finns statistik för hur många som idag använder kommunens webbtjänster i förhållande till hur många som använder sig av telefonväxeln. 15 % av de som kontaktar kommunen använder sig av webbtjänsterna och övriga kommer in med sina ärenden via kommunväxeln. När det gäller frågor om nära och kära så vill man prata med en fysisk person istället för att använda sig av webbtjänsterna, detta gäller även för grupper som generellt har goda kunskaper i att använda webben. K H R 15 Aktuell info från Sjukvårds- och omsorgskontoret Anhörigstödet Kerstin Söderquist berättar att det kommit en alldeles rykande färsk rapport från riksrevisonsverket (RSV) som intresserat sig för anhörigstödsfrågor. I juli 2013 informerade R S V om att man skulle granska systemet kring anhörigvårdarna. I granskningen tittade man på följande: om systemet hos aktörer, regelverk och institutioner är utformat så att det upplevs som frivilligt. om anhörigstödet bidrar till att anhöriga upplever att de får den avlastning och hjälp de behöver. om systemet är utformat och organiserat så att anhörigstödet tillgodoses på ett liknande sätt. Rapporten är på 100 sidor men Kerstin Söderquist lämnar en sammanfattning på två sidor, bilaga 2

15 15(17) RSVs granskning visar att kommunerna inte gjort tillräckligt. I Norrtälje kommun har vi fått 4 miljoner till anhörigstöd, 30 kronor per invånare 65 år och äldre samt ytterligare 30 kr per invånare i tre års tid. Under Kerstin Söderquists tid inom anhörigstödet har kommunen fått totalt miljoner kronor. Det är öronmärkta pengar, vilket är ovanligt säger Kerstin Söderquist. Förra året gjordes en skärpning av lagen. Lagtexten ändrades från att kommunerna bör hjälpa och stötta anhöriga till att kommunerna skall hjälpa och stötta anhöriga. RSV menar att ytterligare åtgärder behövs, kommunerna måste underlätta för anhörigvårdaren, som tar på sig ett större ansvar än man egentligen vill, på grund av brister i vård och omsorg. RSV anser att stödet måste bli mer individanpassat och flexibelt. De flesta kommuner riktar anhörigstödet mot äldre, men i Norrtälje arbetar vi även mot yngre, även om det arbetet inte har gett så stor framgång än. Den största gruppen anhörigvårdare är i arbetsför ålder, mellan år. V i har väldigt många barn med A D H D och Asperger i vår kommun, dessa behöver stor hjälp. Barn till långvarigt sjuka eller hastigt avlidna har kommunen ett särskilt ansvar att stötta och hjälpa. På akutmottagningen på Danderyds sjukhus har all personal kunskap om anhörigstöd. Varje dag är det en personal i arbetsteamet som är speciellt ansvarig för anhörigstödet på akutmottagningen. Danderyds sjukhus har fått pris för sitt arbete med anhörigstödet på akutmottagningen. Anhörigcentret i Uppsala blev årets arbetsplats i Uppsala kommun i år. RSV rekommenderar Regeringen att överväga att förtydliga socialtjänstlagen ytterligare. Anpassa socialförsäkringssystemet så att det finns möjlighet till ersättning i form av V A F, vård av förälder. Kommentar från Hans Andersson Föräldraansvaret gäller långt upp i åldrarna, vilket är en stor påfrestning om man ska kunna arbeta och samtidigt ta hand om ungdomar. Där behövs mer stöd till anhöriga. Kerstin Söderquist fortsätter med att berätta att en otroligt hög procent av föräldrar till barn med A D H D och Asperger är sjukskrivna. De mäktar inte med att arbeta. Attention, en intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har gjort en undersökning om vilken beredskap samhället har för att stötta dessa föräldrar. Svaren håller på att analyseras men en förinformation säger att samhället inte har beredskap och att skolan inte tar sitt ansvar. Fråga från Lars Eklund Det finns inga resurslärare kvar, hur ska man då kunna ge extra stöd och specialutbildning? Svar från Kerstin Söderquist Resurserna fördelas numer till varje skola som sen har ansvar för att genomföra stödet.

16 16(17) Kommentar från Lars Eklund Med tillräckligt stöd, så har eleverna möjlighet att klara sin skolgång på ett bättre sätt och då klarar de även gymnasiet. Kommentar från Hans Andersson För att återgå till anhörigfrågan så är det viktigt att stötta anhöriga i framtiden då vi kommer att få ännu fler äldre. Kerstin Söderquist ger exempel på hur det kan se ut: man, drygt 50 år får en stroke och som följd av denna, total afasi. Mannen kan inte förmedla sig och får ingen rehabilitering. Varför får man ingen rehabilitering? Det är vi på Anhörigstödet som går ut på vårdplatserna och talar om hur man ska söka rehabiliteringsbidrag. Fråga från Nann Palmgren Stod det inte in Norrtelje tidning alldeles nyss att man är så bra på stroke- och hjärtvård på Norrtälje sjukhus? Kommentar från Lars Eklund Patienten får hjälp en kortare tid sen skrivs man ut, då upphör vården och föreningarna tar över. Ett stort problem är att föreningarna inte alltid får tillräcklig information. På Afasiföreningen försöker vi att lära de drabbade att läsa osv. med hjälp av datorer. Kerstin Söderquist avslutar informationen om RSVs rapport med att säga att Anhörigstödet arbetar på oförtrutet och vi får se vad som kommer ut av denna rapport. Anhörigcentret, plan 3 på ROS, invigs som mötesplats för Anhörigstödet. Sprid att vi finns! N i vet att jag vill och ska samverka. Just nu planerar vi innehållet på Anhörigcentret och planerna sjösätts i höst. Lärande nätverk Det pågår ett nationellt arbete med lärande nätverk, med inriktning att implementera Anhörigstödet så att det hamnar på alla verksamheter inom kommun och landsting. Det skrivs en rapport som kommer när arbetet är klart. Projektet är knutet till Nationellt Kunskapscenter Anhöriga, N K A, som är bestyckat med forskare. Anhörigfrågorna har hamnat i blickfånget och man undersöker vad som måste göras framöver. Kommentar från Maud Sjöblom Kerstin Söderquist ska ha en eloge för sitt arbete som spindel i nätet. V i har haft tur som fått Kerstin Söderquist som Anhörigkonsulent och vi inom Intresseföreningen för psykiskt handikappade, IPH, kontaktar gärna anhörigstödet och mötes alltid med välvilja. Information om Parkinsonmottagningen, Hans Andersson Se ovan. /1)

17 KIORRTÄI TF SAMMANTRADESPROTOKOLL INVyMv I/\LJ C 17(17) KHR 16 Övriga frågor På det gemensamma rådet i december framfördes önskemål om att arrangera en föreläsning i Norrtälje med docent Jonas Persson. Föreläsningen handlar om vad som händer i hjärnan när man åldras. Kerstin Stambert fick i uppdrag att undersöka om det var möjligt. Föreläsningen kommer till Norrtälje i september, se inbjudan, bilaga 3. Vi har 200 platser i Aula Havet. Bjud in era föreningsmedlemar men påminn om att man måste boka plats på föreläsningen som är gratis. OBS! Inga förrättningsarvoden kommer att utgå för föreläsningen! Fråga från Lars Eklund Är sammanträdeslokalen på Sportcentrum kommunägd? Svar från Hans Andersson Ja, det är Sportscentrum AB som har lokalen. Sportcentrum AB är ett bolag så föreningarna måste betala hyra för den här lokalen. Hans Andersson kontrollerar hyrespriserna, svaret bilägges protokollet. Konferenspriser Sportcentrum AB Bidragsberättigade Föreningar i N-je Kommun Övriga Föreningar i N- je Kommun Styrelserum 14 p pris per tillfälle 100 pris per tillfälle 175 Halv sal 50 p Hel sal 100 p

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2011-04-13 1. enligt bifogad närvarolista. 29 april 2011 kommunhuset

Kommunala Handikapprådet 2011-04-13 1. enligt bifogad närvarolista. 29 april 2011 kommunhuset Kommunala Handikapprådet 2011-04-13 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 13 april 2011 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-04-17 1(6) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 17 april 2013 kl. 13.00 15.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, sekreterare Lena

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Sjöberg,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-02-22 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 22 februari 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2012-02-22 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 22 februari 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2012-02-22 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 22 februari 2012 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 13 april 2011 kl. 13.00-15.20 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-09-15 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 15 september 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2010-09-15 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 15 september 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 15 september 2010 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Sjöberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-22 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Norrtäljesalen 22 maj 2012 kl.13.00 15.25 enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare Yvonne Helgesson,

Läs mer

22 september 2014. Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset, Estunavägen 14 Måndag, 22 september 2014 kl. 13.00 - slut, enligt bifogad närvarolista

22 september 2014. Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset, Estunavägen 14 Måndag, 22 september 2014 kl. 13.00 - slut, enligt bifogad närvarolista * NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 september 2014 Sida 1(6) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset, Estunavägen 14 Måndag, 22 september 2014

Läs mer

mars 2015 &#' (' )! *' &# +!','-./0,0..1 /0,. 3 #62!%717 8!,-./' (&# 3 4' &#!2 5'+ ( " % : % % $ 3 #62 #0$!!!! -./1.,1., ;%6!

mars 2015 &#' (' )! *' &# +!','-./0,0..1 /0,. 3 #62!%717 8!,-./' (&# 3 4' &#!2 5'+ (  % : % % $ 3 #62 #0$!!!! -./1.,1., ;%6! 3 mars 2015!! &#' (' )! *' &# +!','-./0,0..1 /0,.!2%! 3 4' &#!2 5'+ ( "# $! " % 3 #62!%717 8!,-./' 0-0..0 (&# 9/ 2 7" : %6 0000 % $ / $ 4000+ 0 3 #62 #0$!!!! :! -./1.,1., ;%6! ;%6!! 86! %6 # 1! " % 2 "!29

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Plats och tid: Norrtäljesalen i kommunhuset, Norrtälje. 2008-04-23 kl. 13.00. 15.30. Beslutande: Enligt förteckning.

Plats och tid: Norrtäljesalen i kommunhuset, Norrtälje. 2008-04-23 kl. 13.00. 15.30. Beslutande: Enligt förteckning. Kommunala Handikapprådet 2008-04-23 1 Plats och tid: Norrtäljesalen i kommunhuset, Norrtälje. 2008-04-23 kl. 13.00. 15.30. Beslutande: Enligt förteckning. Övriga deltagande Göran Ohlsson, Karin Thalén,

Läs mer

Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje Tisdag, 20 maj, 2014 kl. 13.00 16.00. enligt bifogad närvarolista

Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje Tisdag, 20 maj, 2014 kl. 13.00 16.00. enligt bifogad närvarolista 20 maj 2014 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje Tisdag, 20 maj, 2014 kl. 13.00 16.00 enligt bifogad närvarolista Susanne Bergendahl Glas, Vårdbolaget

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Plats och tid Tullbackagården, 2011-12-15 kl. 17.30-19.15 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Ulla

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk, kl. 16.00-17.30 Beslutande Politiker Åke Morin (C) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Lennart Ohlsson (C) Dorothea

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15 Paragrafer 7-14 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Britt Marinder Justerare

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13)

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen i centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV), SBN

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum Ivar Nielsen Eva Borgede. Doris Persson. Pia-Lotta Lagerlöf. Kommunhuset, Alafors.

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum Ivar Nielsen Eva Borgede. Doris Persson. Pia-Lotta Lagerlöf. Kommunhuset, Alafors. 1(15) Plats och tid: Hövdingasalen, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Isabel Korn Kultur- och fritidsnämnden Pia-Lotta Lagerlöf DHR Ivar Nielsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala handikapprådet 2009-05-19 6 Plats och tid Tullbackagården, 2009-05-19 kl 17.30-18.55 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-10-19 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Norrtäljesalen Onsdag 19 oktober kl.13.00-15.20 enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare Eva

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14)

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 maj 2009, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Roland Andersson (c) ordförande Jan Smith (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Sunnanåsrummet 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (c), ordförande Elin Jonsson, Demensföreningen Karl-Erik Wigholm, DHR Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF Övriga deltagande Utses att

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-05-19 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11.35 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Jan-Olof Olofsson (m) Inez Krånglin

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-11 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00 11.20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Lars Eriksson, Fritidschef Mora kommun Två(2) skrivtolkar Rutger Brodd, sekreterare. Henning Norström

Lars Eriksson, Fritidschef Mora kommun Två(2) skrivtolkar Rutger Brodd, sekreterare. Henning Norström Mora Kommun Handikapprådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdes datum 12-03-12 sida1-14 Plats och tid Beslutande KS salen, Mora kommunhus Peter Helander, KS/ordförande Ingvar Niilimaa, KS Carina Renhall,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Doris Persson

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Doris Persson 1(12) Plats och tid: Hövdingasalen Ale Torg, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet 2012-08-23 29 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Aina Wåhlund Utskottet

Läs mer

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.10 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll Innehåll 5 Godkännande av ärendelista... 9 6 Föregående sammanträdesprotokoll... 10 7 Uppföljning av funktionshinderplanen... 11 8 Delgivning... 13 9 Övergångsställen... 14 10 Val av vice ordförande för

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7 ) Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet 2011-03-10

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7 ) Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet 2011-03-10 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:30 Paragrafer 1-8 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Britt Marinder Justerare

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet 2013-03-20 1(8) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 20 mars 2013 kl. 13.00 15.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Agneta Hedberg, Vårdbolaget

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 15.00 16.30 Sammanträdet

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Stadshuset, kl. 09.30-11.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats Anna Gustavsson (KD)

Läs mer

Margareta Westerberg

Margareta Westerberg Sammanträdesprotokoll 2016-12-13 1 Kommunala handikapprådet Plats och tid Tårtbiten på Malmen klockan 13.15-16.00 Beslutande Gunilla Sundberg, Ordförande Bo Berg, Hörselskadades Riksförbund Päivi Sulin,

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010-

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010- 2010-03-10 Sida 1 av 10 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Kurt Johansson NHR, vice ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Plan-och byggnadsnämnden

Läs mer

Mats Westerberg Gunilla Sundberg Fritz Monin Karl Sillén. Anna-Karin Persson. Ordförande... Teemu Sulin ANSLAG/BEVIS

Mats Westerberg Gunilla Sundberg Fritz Monin Karl Sillén. Anna-Karin Persson. Ordförande... Teemu Sulin ANSLAG/BEVIS KOMMUN Kommunala Handikapprådet 2013-10-01 Plats och tid Malmen kl 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagande Teemu Sulin Majlise Svedemo Robert Berggren Pävi Sulin Bo Berg Leif Jönsson Margareta Westberg

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Nödinge, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Ludvika gammelgård, klockan 15:00 17:00

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Ludvika gammelgård, klockan 15:00 17:00 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Ludvika gammelgård, klockan 15:00 17:00 Paragrafer 15-24 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Inga Karlsson Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-02-22 1 Plats och tid Hjernet, 2011-02-22 kl 9.00-10.45 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Ordförande Rose-Marie Fihn, Kommunstyrelsen Ingrid Hellberg, Omsorg- och

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Sammanträdesdatum 12-06-12

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Sammanträdesdatum 12-06-12 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Beslutare Plats och sammanträdestid Omsorgskontorets sammanträdesrum 20 kl. 09.00 12.00 Leif Andersson, Ordförande Sveja Filipova, Miljö- och Byggnämnden Sven Moosberg,

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (12) Paragrafer 9-16 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Gunilla

Läs mer

Cecilia Vestergaard, Områdeschef Åsa Engberg, Sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Åsa Engberg

Cecilia Vestergaard, Områdeschef Åsa Engberg, Sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Åsa Engberg Kommunala Handikapprådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 15.00 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Åsa Bergkvist ordförande, vård- och omsorg Monika Utter, vård-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj Nr xx Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Tid och plats Onsdag den 26 mars 2014, klockan 13.00 16.00, i Stöd och service, Österrådaplan Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Socialnämnden

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-12-11 23

Kommunala handikapprådet 2012-12-11 23 Kommunala handikapprådet 2012-12-11 23 Plats och tid Tullbackagården, 2012-12-11 17:30-19:00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta Wahlund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Fredagen den 3 september 2010 kl 13.00-14.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef

Läs mer

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD)

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Kommunala handikapprådet 2009-09-14 1 (9) Plats och tid Torulund, Torup, 16.00-18.15 Beslutande Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Referensgruppen:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (6) Sammanträdesprotokoll 2015-03-02 Plats och tid Amsterdam, kl. 13:00-15:30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2015-03-17 kl 11.00 Stadshuset Sekreterare Veronica Silén Ordförande Daniel Olsson

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-08 Kommunala Pensionärsrådet 1 Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Kommunhuset, Norrtäljesalen Onsdag8 december 2010 kl 10.00-12.30 enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00 Beslutande Åke Bertils (S) Stig Eng (C) Leena Lindblom (M)

Läs mer

Innehållsförteckning. Representation för perioden 2015 2018 4. Information från socialnämnden om projektet Den goda maten 7

Innehållsförteckning. Representation för perioden 2015 2018 4. Information från socialnämnden om projektet Den goda maten 7 Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Representation för perioden 2015 2018 4 Mötestider 2015 5 Tillgänglighet 6 Information från socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Kongsvinger, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson (HSO) Bertil Nilsson (HSO) Agneta

Läs mer

Malmen, kl Niclas Bergström Britt Janvald Inger Degerman Siv Johansson

Malmen, kl Niclas Bergström Britt Janvald Inger Degerman Siv Johansson FAGERSTA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2011-02-21 Sida Plats och tid Beslutande Malmen, kl. 13.30-16.30 Niclas Bergström Britt Janvald Inger Degerman Siv Johansson Sune Andersson Sirkka Gillberg Matti Nokelainen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 19 november 2014 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Majvor Sjölund (C) Justeringens tid och plats Vid sammanträdet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-03-10 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 10 mars 2010 kl 13.00-15.15 enligt bifogad närvarolista Tomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet 2012-06-13 20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Skive kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Hans Forssell Vård och omsorg

Läs mer

Stefan Hansson, HSO Marie Kristiansen, BUN Birgitta Laugmo, KS Karin Bemert, rehab

Stefan Hansson, HSO Marie Kristiansen, BUN Birgitta Laugmo, KS Karin Bemert, rehab KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 1 Plats och sammanträdestid Ordinarie ledamöter Ersättare Möteslokalen HSO kl. 09:00 12:00 Anna-Lena Carlsson, Ordförande Ella-Stina Olausson, PRO Kaj Källsvik, PRO Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11) 2007-05-31 1 (11) Plats och tid Senioren Kl 13.30 15.45 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Arne Johansson, SRF v ordf Gun Arhag, Reumatikerföreningen Birgitta Nilsson, NHR Helen Larsson, FUB

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (16)

Kommunala Handikapprådet (16) Kommunala Handikapprådet 2015-02-16 1 (16) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, kl. 16.15-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI), ordförande,

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer

Sammanträdesdatum. 13 maj enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. 13 maj enligt bifogad närvarolista 1(8) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Norrtälje, Estunavägen 14 onsdag, 13 maj, 2015 kl. 13.00-16.00 enligt bifogad närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta (9)

Rådet för funktionsnedsatta (9) Rådet för funktionsnedsatta 2009-08-31 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 31 augusti 2009, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Dan Alfredsson (handikapp org.) tf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) r arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 Beslutande Övriga deltagande Tomas Nilsson (s) ordförande Laila Furskog

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson HSO Agneta Wiss Carlsson HSO

Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson HSO Agneta Wiss Carlsson HSO Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Skive, kl. 13.30-16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15 Paragrafer 8-14 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Britt Marinder Justerare

Läs mer

Information om handikappanpassning av skjutbanor 7. Handikapparkering i Krokoms centrum 8

Information om handikappanpassning av skjutbanor 7. Handikapparkering i Krokoms centrum 8 Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Sammanträdesdagar 2013 5 Tillgänglighetspris 6 Information om handikappanpassning

Läs mer

Kommunala funktionshinder rådet, KFR

Kommunala funktionshinder rådet, KFR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (12) 2012-05-22 Sammanträdesprotokoll för Kommunala funktionshinder rådet, KFR Plats och tid Samhällsbyggnadssektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-16.30 ande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2015-11-18 1(13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2015-11-18 1(13) Nr xx 1(13) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00 i Telaris Österrådaplan Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Socialnämnden Tommy W Johansson (S) Kommunstyrelsen Ann-Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2015-06-11 1 (11) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2015-06-11, kl 13 30 15 00 Beslutande Thord Dahberg ordförande Stefan Åhlin Helly Johansson Stig Danielsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Barbro Gustavsson Evert Magnusson. Gun-Lis Wärngren. Inger Andersson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Barbro Gustavsson Evert Magnusson. Gun-Lis Wärngren. Inger Andersson Nr Kommunala handikapprådet 2009-05-13 1(12) Plats och tid Kommunkontoret Bolstadsrummet klockan 13.00 16.00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Barbro Gustavsson Evert Magnusson Gun-Lis

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet 2009-02-19 1 Plats och tid Tullbackagården, 2009-02-19 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Britta Spiik, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta Wahlund, SRF Tom Rymoen, Kufn

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 Paragrafer 14-18 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Åsa Bergkvist Justerare

Läs mer

Prologen kl. 16:00 Sluttid:18:00

Prologen kl. 16:00 Sluttid:18:00 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 16:00 Sluttid:18:00 Margaretha Wiberg (M), vice ordförande Karin Henriksson (FP), ordförande Jimmy Sjöblom (C) P A Hammarström (S) Stig Becker (SRF) Ej tjänstgörande

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Carola Eriksson (S) Bodil Persson (M) Maud

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79 78-90 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl.8.30 12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), GN Petra Sundblad

Läs mer

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen Kommunala Handikapprådet 2012-12-03 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande

Läs mer