MASTHUGGS. Ibland är det bäst att kalla in ett proffs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MASTHUGGS. Ibland är det bäst att kalla in ett proffs"

Transkript

1 Extrastämma om fasaderna 26/11 Omröstningen om entréerna Gårdsombudens årliga resa Ny vårdcentral på terrassen 3-09nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Ibland är det bäst att kalla in ett proffs

2 Ledare styrelsens syn på saken Snart kommer naturen att lysa röd och orange, hösten är på ingång. Innan sommaren helt stängde för i år anordnade gårdsombuden en kräftskiva på gården. För att vara på den säkra sidan skulle gårdens partytält resas. Det fanns risk för regn sades det. Ansvarige för att vi fick upp tältet hade varit ute på webben och kollat vädret och mycket riktigt, regnet kom som vanligt. Vid åttatiden spöregnade det och deltagarna knödde i tältet, men trevligt var det. För dem som ställer upp i vått och torrt brukar det bli trevligt. Styrelsen valde i år att lägga sin årliga konferens på sensommaren. Meningen är att styrelsen under två dagar ska gå igenom de styrinstrument som vi arbetar utifrån. Det ger också möjlighet för nya i styrelsen att komma in i arbetet och för hela styrelsen att lära känna varandra. I år åkte vi till en konferensanläggning på Klädesholmen. Verksamhetsplanen med tillhörande handlingsplan är det övergripande styrinstrument som alla andra dokument skall utgå ifrån. Den skall vara ett levande dokument och därför är det viktigt att styrelsen varje år går igenom och ser om det speglar det vi anser är vår uppgift. Med den kontinuitet som varit under flera år kunde vi se att de skrivningar vi har börjar sätta sig och att de förändringar vi gör inte är så stora från år till år. Detta gjorde att vi kunde ha en friare diskussion, i den meningen att vi kunde lämna dagordningen ibland. Det var en intressant, intensiv och rolig konferens där alla i styrelsen deltog. Den stora fråga som föreningen närmast har framför sig är hur vi skall ta oss an fasaderna. Frågan är inte om utan i vilken omfattning vi skall åtgärda våra fasader. Styrelsen har tidigare redovisat vilka alternativ vi anser finns. Styrelsens mening är att det vore bra om vi kunde fatta ett beslut på den extra stämma som vi kommer att ha den 26 november. Vi tror att detta är en fråga som engagerar många i föreningen. Vi kommer därför att ha mötet i Folkets hus på Olof Palmes plats för att alla förhoppningsvis skall få plats. Styrelsen skall på denna extra stämma presentera ett förslag till beslut. Efter extrastämman är det några månader till ordinarie stämma men tiden runt årsskiftet och därefter går fort. Att lägga ytterligare ett möte med budgetpresentation tror vi inte på, utan vi kommer att ha en kort information efter extra stämman. Ordinarie årsstämma är planerad till 22 april. Till förra årets stämma fick vi in många motioner. Samtidigt så har antalet skrivelser till styrelsen under året har varit få. Den absoluta majoriteten av de motioner vi fick in var sådant som skall behandlas på en stämma. Men en del av motionerna var sådant som styrelsen hade kunnat ta ställning till och kunnat åtgärda om vi fått frågan som en skrivelse. En motion är något som bör röra alla medlemmar eller kräver ett större ekonomiskt eller organisatoriskt ingrepp i föreningen. Är man osäker kan man lämna en skrivelse till styrelsen och tycker man att frågan inte behandlas på rätt sätt kan man lämna in en motion. Det är också så att en motion måste formuleras mer exakt än en skrivelse. En skrivelse kan formuleras om vid kontakt med styrelse eller förvaltning, det går inte med en motion på en stämma. Vi vill inte ha färre motioner vi vill ha fler skrivelser. Vi syns på kommande stämmor. Lallon Ingemar Albertsson Ord f ö r a n d e Redaktör och ansv. utgivare: Björn Ohlsson Redaktion: Birgitta Edgren, Lilian Lundqvist, Sanja Peter, Inga Sandberg, Sten Zackrisson Foto: Anders Ocklind Layout: Siri Reuterstrand Knockout Reportage Tryck: Prinfo Linderoths, e-post: Kontakt med redaktionen sker via Björn Ohlsson tel , e-post: Bostadsrättsföreningens styrelse når du lättast via expeditionen eller via e-post: Vid felanmälan: ring eller via formulär på hemsidan. Hemsida: Manusstopp för nr nov Dags att tänka på vårsalongen Nu är det dags att fundera på Vårsalongen Den äger rum i samband med Brf Masthuggets årsmöte i april. Alla storlekar och format är välkomna oavsett om du är amatör, eldsjäl eller proffs. Den enda begränsningen är att Masthugget är temat. Vill du vara med kontakta: Anders Lundmark tel: eller Sten Zackrisson tel: Omslagsbild: Fredrik Blidö. Beredd att rycka ut. Baksidan: Tankar om hur ett färgglatt Masthugget kan se ut. Jan Stigland och Lisa Erseus 2 Masthuggsnytt nr 3/09

3 Extrastämma om fasaderna 26 november Torsdagen den 26 november är det dags för en promenad till Folkets hus på Olof Palmes plats. Då hålls Brf Masthuggets extrastämma om vår framtida fasadlösning. Valet har stor betydelse för kommande avgiftsnivåer, energiförbrukning och områdets karaktär. I förra numret av Masthuggsnytt aviserades att extrastämman om fasaderna skulle hållas den 21 oktober, men styrelsen har beslutat att skjuta på den en månad. Energiberäkningar Det finns två skäl till detta, berättar förvaltningschef Kjell Johansson. Det ena är att förvaltningen inte hunnit med att räkna på vissa energibesparande åtgärder, till exempel värmeväxling av frånluft från garagen. Vi vill visa vilka alternativ det finns att spara energi utan att byta fasader och vad det skulle kunna innebära i form av minskad energiförbrukning, säger Kjell. Kostsamt underhåll Det andra skälet rör den framtida ekonomiska situationen för föreningen. Det finns behov av en del kostsamma åtgärder efter nuvarande tioåriga underhålls- och investeringsplan, vilka kommer att innebära avgiftshöjningar. Det handlar dels om byte av ett stort antal fläktar, 71 för tilluft och 117 för frånluft, och dels om renovering av avloppssystemet, där det sannolikt kommer att göras så kallad relining, med plastbeläggning innanför de nuvarande gjutjärnsrören, i stället för traditionella stambyten. Det är viktigt att ha ett långt tidsperspektiv när det gäller underhåll och investeringar, så vi kan räkna på hur detta påverkar boendekostnaderna på lång sikt, säger Kjell. Ytterligare höjningar Dessa åtgärder kommer att innebära ytterligare höjningar om drygt tio år, utöver de som beror på fasadrenoveringen, vilket man bör ta hänsyn till vid beslutet om vilket alternativ vi skall välja. Inför mötet den 26 november kommer dessa beräkningar av möjliga energibesparingar och deras ekonomiska effekter, samt de nämnda större underhållsåtgärdernas betydelse för den framtida boendekostnaden, att redovisas, tillsammans med det övriga underlaget för beslutet. Sittplats åt alla Eftersom Masthuggets hus inte beräknas räcka till, har förvaltningen bokat lokal i Folkets hus där alla skall kunna få en sittplats. I Masthuggsnytt nr 1/2009 gjordes en genomgång av fasadprojekets olika alternativ (se om du inte har kvar tidningen). Här vill vi bara i korthet repetera vad de olika alternativen innebär. 1. Ommålning Alternativ 1: Ommålning av befintliga aluminiumplåtar. Byte av vissa skadade avsnitt. Kostnad: 63,5 miljoner kronor, vilket innebär en engångshöjning med 4 procent ( kr per månad och lägenhet). Det klart billigaste alternativet, men med mindre energibesparing. Området behåller sin ursprungliga karaktär, även om ny färgsättning kan innebära en stor förändring. 2. Nytt fasadmaterial, isolering. Alternativ 2: Steniskivor ersätter plåten, tilläggsisolering, befintliga fönster behålls. Kostnad: 191 miljoner kronor, vilket innebär en engångshöjning med 19 procent ( kr mån/lägenhet). Ger en energibesparing med cirka 9 procent. Djupa fönsternischer (130 mm) förändrar fasadernas utseende. 3. Nytt fasadmaterial, isolering, nya fönster. Alternativ 3: Steniskivor ersätter plåten, tilläggsisolering, nya fönster. Kostnad: 336 miljoner kronor, vilket innebär en engångshöjning med 35 procent ( kr per månad och lägenhet ). Det är viktigt att ha ett långt tidsperspektiv när det gäller underhåll och investeringar Ger en energibesparing på cirka 25 procent. Bättre värmekomfort. Fasaderna får en annan modern karaktär. Innebär att plåtar och fönster som har en kvarstående livslängd på 20 år, skrotas i förtid, vilket kan ses som ett resursslöseri. Beslutsunderlag Besparingen i form av lägre bränsleförbrukning ingår i de olika alternativens kostnader. Styrelsen kommer att föreslå ett av de tre alternativen, som stämman skall ta ställning till. En kallelse med ett fylligt beslutsunderlag kommer att delas ut till samtliga medlemmar minst två veckor före stämman, som alltså skall bestämma vilken ekonomisk och teknisk lösning vi vill ha. Den slutgiltiga estetiska utformningen kommer att diskuteras senare. Björn Ohlsson Masthuggsnytt nr 3/09 3

4 Ny vårdcentral öppnar på terrassen Läkarna Ravi Nigram, Magnus Holke, Evalena Rehnström och distriktssköterskan Frida Löf är nya hyresgäster på terrrassen Nu är striden om patienterna i full gång. Ingen har väl kunnat undgå all den information som ramlar ner i brevinkastet om vilken vårdcentral man vill tillhöra. Vårdcentralen Masthugget på Fjärde Långgatan 48 finns kvar, men får snart konkurrens runt hörnet. Första oktober öppnar Masthuggets Familjeläkare och BVC en vårdcentral i våra fastigheter. Det första läget är i nyrenoverade lokaler på terrassen, där Masthuggets vårdcentral tidigare låg, med adress Andra Långgatan 48. En av barackerna ställs nu i ordning för att kunna ta emot patienter. Denna lösning är tillfällig. Under nästa år planeras permanenta lokaler på översta våningen på Andra Långgatan 48. Då välkomnas patienterna än en gång genom ett öppet hus. Tre läkare Masthugget Familjeläkare och BVC, som ingår i Nötkärnan Vård och Omsorg, startas av Magnus Holke, som tidigare arbetat på Vårdcentralen Öckerö, Ravi Nigram, som arbetat på Järnhälsan, samt Evalena Rehnström som arbetat på Vårdcentralen Torslanda. Till sin hjälp har de sköterskor, administrativ personal samt städ. De vill kunna ge god och personlig service, hög tillgänglighet samt hög kvalitet på vården. De tre läkarna har bred och lång erfarenhet av allmänmedicin i primärvård (öppenvård), för såväl barn som vuxna. När de anställt sjuksköterskor har de valt sådana som har utbildning och vana som distrikts- och mottagningssjuksköterska. Vad har för övrigt varit ledstjärnan när ni anställt personalen? Att vara villig att ge god service, hög serviceanda, samt att ha tidigare arbetserfarenhet av astma/kol-, diabetes- och BVC-patienter, svarar Magnus Holke. Brett nätverk Har ni någon speciell inriktning mot andra patientgrupper, till exempel tonåringar och deras problemställningar? Tonåringar med allmänmedicinska problem tar vi naturligtvis emot, men däremot är vi inte någon regelrätt ungdomsmottagning. Det överlåter vi åt de kommunala inrättningar för tonåringar som redan finns. Däremot har vi ett brett nätverk av kontakter, till exempel Minimariamottagningen för drogproblematik. För vuxna har vi också flera andra upparbetade kanaler till exempel Nordhemspolikliniken, när det gäller missbruksfrågor. 4 Masthuggsnytt nr 3/09

5 Specialistsköterskor Hur tar ni emot äldre och deras speciella sjukdomar och problem? Vi läkare har alla god erfarenhet av att arbeta med och för äldre. Här kommer det också att finnas specialistsköterskor för patienter med diabetes, astma och lungsjukdomen KOL. Även våra distriktssköterskor har god erfarenhet av äldres olika besvär som till exempel inkontinens (att inte kunna hålla tätt ). Vår strävan är dessutom att alla skall ha sin fasta läkare/sköterska. Hur kommer det att fungera med remisser till andra vårdinrättningar? Det kostar oss inget att remittera till andra specialister. Däremot kostar det oss att beställa röntgen och för prover som vi ordinerar. Vi gör en normal medicinsk bedömning från fall till fall när det gäller detta. Och vad gäller för PSA-prov om prostata? Det viktiga är informationen inför provsvaret, som ges av läkaren innan provet tas. PSA-prov ska dessutom alltid kombineras av en inre undersökning som läkaren utför. Söndagsöppet Vårdcentralen kommer att ha öppet måndag-torsdag, fredag och söndag. Dessutom finns tillgång till jourmottagning på kvällstid och helgdagar. För den som är listad på denna vårdcentral kostar ett besök 100 kronor, och 200 kronor för övriga. Det finns ingen gräns för hur många som kan lista sig på vår central. Alla är välkomna, säger Magnus. Sju vårdcentraler Förutom de båda vårdcentralerna i Masthugget finns ytterligare fem vårdcentraler i Linnéstaden att välja på; Capio Axess Akuten Haga Annedal på Södra Allégatan 6, Hagaklinikens vårdcentral på Första Långgatan 16, Järnhälsan på Järntogsgatan 8, Kvarterskliniken Husaren på Husargatan 44 och Vårdcentralen Slottskogen på Vegagatan 55. Lilian Lundqvist Tomma lokaler stora förluster Några nya hyresgäster på väg in SDN Linnéstaden beslut att lämna kvadratmeter lokalyta på Andra Långgatan innebär en årlig minskad hyresinkomst för föreningen med cirka två miljoner. En liten del av lokalen är nu uthyrd och hyresgäster är på väg in även i andra tomma lokaler. Under perioden 1 september till 30 juni har utbildningsföretaget Academedia Eductus AB hyrt 244 kvm på U3 på Andra Långatan 44, två våningar upp. Här skall de ge en KYutbildning i projektledning, inriktning spel, för ett 60-tal studenter. Även Kunna Klaras gamla lokaler på Masthuggsterrassen 4 D har fått en ny hyresgäst, Frösunda LSS AB, som kommer att ha dagverksamhet för funktionshindrade på 274 kvm. Kontraktet är på tre år. Här återstår fortfarande en tom lokal på 79 kvm bredvid Lavendel. Nytt liv i baracken Den gamla vårdcentralsbaracken på Masthuggsterrassen har fått nytt liv i och med att Masthuggets Familjeläkare och BVC har etablerat sig där (se artikeln här intill). Lokalerna är uthyrda från 1 oktober till årsskiftet, då det är meningen att vårdcentralen skall hyra 255 kvm och lite till, på Andra Långgatan 48, där barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) tidigare höll till. Etableringen där kräver en del ombyggnationer, medan tidigare nämnda uthyrningar inte har krävt några större investeringar. Attraktiv läge Trots det ganska dystra läget för närvarande har förvaltningen goda förhoppningar om att kunna hyra ut en stor del av kontorslokalerna. Läget är attraktivt med bra närservice, goda kommunikationer, p-platser och en rimlig hyresnivå på cirka kr/ kvm och år. Förvaltniingskontorist Christina Falk, som har fått ta över en del av ansvaret för lokaluthyrningen, berättar att hon hela tiden får förfrågningar. Två butikslokaler Det verkar svårare på butikssidan på grund av lågkonjunkturen. Leksaksaffären Madly Moore blev inte långvarig. Dålig lönsamhet var orsaken till att den stängde igen. Både denna lokal på 230 kvm och lokalen på 95 kvm, där hyrbilsföretaget A-kedjan tidigare låg, står nu tomma. Nya lägenheter Vissa lokaler kan göras om till lägenheter. Styrelsen har beslutat att den lokal där Rolf G Bostadskonsult AB hade sin verksamhet, skall byggas om till två stycken tvårumslägenheter på 67 repektive 64 kvm, den ena med ingång på gaveln vid Fjällgatan 25 och den andra på Vaktmästaregången 2. De skall vara klara för försäljning i januari. Studentrum byggs om Även de båda före detta studentkorridorerna på Klamparegatan 13, med totalt 16 studentrum, skall bli nya lägenheter, tre stycke tvåor på varje plan. Ombyggnationen skall påbörjas i januari De senaste nybyggda lägenheterna i föreningen, fem tvåor på Masthuggsliden och sex tvåor på Skepparegången 14, har alla nu blivit sålda, vilket gav en vinst för föreningen efter kostnaderna för ombyggnationen. Björn Ohlsson Masthuggsnytt nr 3/09 5

6 Trädgårdstips Nu är hösten här och då är det en del arbeten som behöver göras i rabatterna. Förutom normalt underhåll som ogräsrensning och ansning av buskar och perenner skall man tänka på att rotvattna städsegröna växter innan kylan kommer. Hur mycket då undrar ni kanske? Två kannor räcker. Det blir tjugo liter. Ta reda på hur lång tid det tar för rotvattnaren att fylla en tio liters kanna så vet ni hur länge den skall vara nerstucken i jorden innan den flyttas till nästa objekt. Påfyllning av vatten Våra städsegröna växter, lagerhägg, rododendron, idegran med mera går aldrig riktigt i vila och därför behöver de ordentlig påfyllning som skall räcka fram till våren då det åter är dags att rotvattna. Beskärning Om buskarna har blivit onödigt stora till omfånget kan de beskäras på hösten. Om ni är osäkra på hur mycket man vågar ta kan ni kontakta trädgårdsmästare Gert Lindberg. Perenner kan flyttas och/eller delas och omplanteras på en annan plats i rabatten. Glöm inte att vattna efter omplanteringen. Lökmarknad Det är på hösten som vårfägringen i form av tulpaner, påskliljor, krokusar, pärlhyacinter och andra lökväxter skall förberedas. Likt tidigare år är lökmarknaden öppen från mitten av september till mitten av oktober. Gårdsombuden ser till att lökarna hämtas på expeditionen. Viktigt att den som hämtar kvitterar för gården. Om det finns gårdar som inte redan har satt lökar i höst så finns det fortfarande möjlighet att göra det. Tala med ditt gårdsombud. Många gårdar använder höststäddagen till löksättardag. Det blir lättare att se var det finns luckor när ogräset är bortrensat. Ett tips, markera på en gårdskarta var lökarna sätts och ta gärna fotografier som extra stöd, då blir det lättare att veta var man skall sätta lökar nästa gång. Töm urnorna När sommarblommorna i urnorna har gjort sitt för säsongen kan man antingen plantera om med höstblommor eller tömma dem på växter och en del av jorden för att sedan ställa undan i gårdsförrådet. Till våren räcker det med att blanda i kompostjord för att vår/sommarblommorna skall trivas. Täckbark mot ogräs För att hålla ogräset borta kan man lägga på täckbark. Den kan beställas hos Gert, tel eller Samma nummer gäller när ni meddelar Gert var högen med rens från höststädningen finns att hämta. Alla vet väl vid det här laget att vi inte samlar trädgårdsavfall i säckar utan vi lägger det i en hög på lämplig plats så Gert kan hämta det med traktorn. Bekämpa sniglarna Till sist ett viktigt meddelande. Mördarsniglar förekommer i vårt område, än så länge inte i någon större omfattning, men det faktum att de finns här är oroväckande. Låt oss alla hjälpa till att hålla dem stången. Beväpna er med sax och plastpåsar och gå på snigeljakt. Kvällar och tidiga morgnar är bästa tiden. Då är nämligen dessa nattaktiva djur på väg till eller från sina jaktmarker. Även vinbärssnäckor är skadedjur som kan ställa till stor oreda i rabatterna om de inte bekämpas. Det enklaste sättet att oskadliggöra dessa är att krossa dem med foten. Inga Sandberg Tjockare takisolering I den tjocka slangaen på bilden ovan blåses cellulosabaserad isolering in mellan översta betongbjälklagret och yttertaket. Här finns en krypvind på en dryg meter som är isolerad i botten, men de ytterligare 30 centimeter som nu läggs på skall både minska de stora energiförlusterna och göra så att de som bor överst i husen slipper frysa på vintern. Investeringen beräknas vara intjänad inom 3 5 år. Isoleringsmaterialet är tillverkat av återvunnet papper och har valts på grund av mögel- och fuktproblematik, sin isoleringsförmåga, sina brandegenskaper samt miljövänlighet. Trädavfall blir kompost eller täckbark Avfallet från trädbeskärningarna körs till Renovas anläggning i Marieholm. Där avgör man om det blir kompostmaterial eller olika schatteringar av täckbark eller barkmull. Beroende på kvalitet går en del material även till förbränning. Sten Zackrisson 6 Masthuggsnytt nr 3/09

7 Trädgårdsmästare Gert Lindberg har lagt mycket arbete på slänternas växtlighet. Växterna är inte bara vackra utan hindrar även jorden från att rinna ner vid häftiga regn. Nyplanterade öar i slänterna Etableringen av träd, buskar och perenner i de tio små öarna i slänterna mellan Skepparegången och Mattssonsliden har gått bra. Redan i maj gjordes odlingsbäddarna i ordning med torvblock runt omkring för att hindra jorden från att spolas bort vid häftiga regn. Det har visat sig ha bra effekt. Endast obetydligt med jord har runnit bort trots många rejäla skyfall i sommar. Växterna kom i början av juni och planterades ut i öarna. Buskar och perenner Växtmaterialet består av olika sorters buskar, träd och perenner. En del är låga, kan bli mellan 1 2 meter medan andra kan bli upp till 5 6 meter. En del är lövfällande, andra städsegröna. Några har det gemensamt att de är blommande. Blomningstiden sträcker sig från januari till juni. Tidigast är trollhasseln som blommar i januarifebruari följt av kejsarolvon i februarimars, azaleor i april, rhododendron i maj och lagerhägg i juni. Lönnvarianter Träden som finns med i denna samling består av olika varianter av lönnar så som rysk lönn, strimlönn, blodlönn och guldlönn men också pelarkörsbär. Som marktäckare används murgröna och ljung. Det hjälper också till att binda torvblocken. Så här i början ser det lite glest ut i öarna men om tre år har det vuxit till sig till ett heltäckande buskage. De befintliga träden i slänterna ingår i trädvårdsplanen och kommer att skötas i enlighet med den. Några av träden har inte framtiden för sig och kommer att tas bort på sikt, däribland Avium körsbär och frösådd alm. Blåklint och påskliljor Undervegetationen präglas av hur mycket ljus som sipprar in genom trädkronorna. Försök med frösådd av ängsblommor i gläntorna har gjorts och det verkar fungera. Mångfalden är inte riktigt där ännu men med tiden kan det bli rikligt med olika sorter. I sommar har blåklinten varit den dominerande. Till våren får vi se ännu mer påsk- och pingstliljor. Trädgårdsmästaren Gert Lindberg ser till att det sätts en mängd lökar i branterna. Ing a Sa n d b e r g Masthuggsnytt nr 3/09 7

8 Två hus valde öppna entréer Fortsatt låst i de flesta av våra hus blev resultatet av omröstningarna som gjordes i maj. De flesta vill ha låsta entrédörrar även dagtid, men med koder utdelade så att man inte behöver använda nyckel. Två hus valde öppna entréer dagtid och två valde att koderna inte skall delas ut till de boende. Det blev resultatet av den förfrågan till alla boende om entréerna som förvaltningen genomförde i maj. Årets föreningsstämma den 23 april beslutade, i enlighet med ett av förslagen i styrelsens proposition, att de boende i varje hus med majoritetsbeslut skall kunna bestämma om ytterdörrarna skall vara låsta dygnet runt eller bara nattetid, samt om portkoder skall delas ut till de boende eller inte. Årsstämman 2008 röstade för en motion om att alla entréer skall vara låsta dagtid, vilket genomfördes i början av Syftet var att minska risken för inbrott och störningar. Några hus hade då redan haft låsta portar under flera år på grund av inbrott och liknande. Nytt stämmobeslut Beslutet att samtliga portar skall vara låsta dygnet runt uppskattades inte av alla, utan många av dem som var vana vid öppna dörrar dagtid, klockan 07 21, ville ha det så även framöver. Till årets stämma kom därför sex olika motioner med förslag i den riktningen. Styrelsen föreslog i första hand att fastställa 2008 års beslut om låsta portar, men presenterade också ett kompromissalternativ, att de boende på respektive gård skulle bestämma detta, vilket fick stor majoritet på stämman. Låst eller öppet I juni fick varje lägenhet en lapp där man kunde kryssa i om man vill ha öppna entréer dagtid eller låst dygnet, samt om man ville att portkod skulle delas ut till de boende. De boende i 16 av de 20 husen valde att ha låsta entréer dygnet runt och att portkoderna delas ut. Det var bara Rangströmsliden 1 7 och Skepparegången som röstade för öppna entréer dagtid. Mattssonsliden 8 16 och skiljde ut sig genom att, förutom låsta entréer, inte heller vilja ha koderna utdelade. På Mattssonsliden har man länge haft låsta entréer på grund av utsatt läge nära Andra Långgatan, vilket kan förklara deras val. På Skepparegången och Rangströmsliden däremot är man van vid att ha öppna entréer och har inte haft några större problem med det. På Rangströmsliden bor också många barn, vilket kan ha spelat in. Besluten började gälla den 17 augusti. Jämnt på vissa gårdar På vissa håll blev det klara majoriteter för låsta entréer, som hela Mattssons- 8 Masthuggsnytt nr 3/09

9 Här är resultaten av omröstningen Öppna entréer dagtid? Portkod skall delas ut? Antal Ja - Nej Ja - Nej svar - lägenheter Mattsonsliden Mattsonsliden Mattsonsliden Klamparegatan Klamparegatan Skepparegången Skepparegången Skepparegången Fyrmästaregången Fyrmästaregången Rangströmsliden Masthuggsliden Masthuggsliden Klostergången Klostergången Vaktmästaregången Vaktmästaregången Vaktmästaregången Vaktmästaregången Vaktmästaregången liden, Klamparegatan 3 9, Skepparegången 2 8, Masthuggsliden, Klostergången och Vaktmästaregången. På Klamparegatan 11 17, Skepparegången 20 30, samt på Fyrmästaregångens båda gårdar, skiljde det dock bara 1 4 röster. Även omröstningarna på de gårdar som beslutade ha öppna entréer var jämna. När det gäller portkoderna var en stor majoritet för att dela ut dem på samtliga gårdar utom på Mattssonsliden 2 6 och Vaktmästaregången 8 12, där det blev ja till portkoder, samt på Mattssonsliden 16 28, där det blev nej. 59 procent svarade 633 svar kom in, vilket motsvarar 59 procent av lägenheterna. Den högsta svarsfrekvensen hade Mattsonsliden 2 6 med 96 procent, men även Klamparegatan (85 procent), Vaktmästaregången 16 (79 procent), Vaktmästaregången 2 6 (77 procent) samt Skepparegången 2 8 (75 procent) hade höga siffror. Lägst svarsfrekvens hade Masthuggsliden samt Klostergången 1 5 med 40 procent. Färre än hälften (49 procent) röstade på Mattsonsliden 8 16, Klamparegatan 3 9, Fyrmästaregången och Klostergången Kan omprövas Förvaltningschef Kjell Johansson är nöjd med beslutsprocessen. Det känns rätt och riktigt att alla boende har fått rösta om hur de vill ha det på just sin gård. Vårt område är så stort och det skiljer en del mellan de olika husen och gårdarna, säger han. De nu tagna besluten är dock inte eviga utan kan komma att omprövas. En anledning till omprövning skulle vara någon speciell händelse som kan motivera att portar som nu är öppna dagtid låses dygnet runt. Dessutom kan boende på gårdarna ta initiativ till en ny omröstning om ett eller ett par år, om de tycker att det finns anledning att ändra beslutet på sin gård. Det är viktigt att alla har respekt för de beslut som tagits, så det får gå lite tid innan vi gör om beslutsprocessen, säger Kjell. Björn Ohlsson Fotonot: Resultatet från samtliga gårdar finns redovisade i tabellen här ovan. Masthuggsnytt nr 3/09 9

10 10 Masthuggsnytt nr 3/09 Kräfts

11 Till höger: Marina och Alesha Heintz Usoltseva kommer med kräftor och tillbehör. Till vänster: Ewa-Lotta Johansson tillsammans med dottern Vera skickar pajen vidare medan Valle inspekterar en räka. Barnen till vänster: Jonathan, Lisa, Astrid, Nina och Alva samlade runt allsångshäftet. Nere till vänster: Ett av gårdsombuden Monica Eriksson tar en havskräfta med barnen Jakob och Jonathan i bakgrunden. Nedan: Alla samlade. kiva! På Skepparegången Masthuggsnytt nr 3/09 11

12 Vad får man göra själv? Vem skall betala? Kan man få hjälp? All information finns på hemsidan och i informationspärmen Varför är kontakterna i matrummet så besvärliga? Den tanken kommer alltid upp när jag skall göra någon förändring av belysningen, eller att en så enkel sak som dammsugning kan bli ett problem. Gamla barnsäkra kontakter kärvar och det blir svårt att koppla in en kontakt. Då är det bra att kunna kontakta en fastighetsskötare som kan lösa detta. Den händige som är kunnig på området kanske kan klara detta själv. Säkrast är att ta reda på vad man får göra själv och inte. De flesta underhållsarbeten inne i lägenheten skall bekostas av medlemmen själv. Utvändiga arbeten tar föreningen hand om. På hemsidan (www. brfmasthugget.se) under Boende/ Lägenheten/Underhållsansvar finns en lista som visar vem som ansvarar för vad. Här finns även information om regler för byggavfall, tillstånd och bygglov, behörighet, hur man kan undvika vattenskador, hur man kan bidra till att skapa en god inomhusmiljö samt vilka verktyg man kan låna av föreningen. Denna information finns även i informationspärmen under flik 8 kallad Lägenheten. Förvaltningen kan hjälpa till med vissa arbeten där medlemmarna har underhållsansvar. För att ta reda på vad olika arbeten och material kostar finns det en prislista på hemsidan under Förvaltning. Prislistan finns även i informationspärmen. Enligt förvaltningen är priserna på deras material på samma nivå som de stora byggvaruhusen. Timpriset för arbetstid är 275 kronor. I kostnaden för vissa arbeten ingår både material och timpris. Med behörighet För att undvika skador vid reparationer måste man anlita godkända entreprenörer. De skall ha utbildning som ger PER-behörighet för plattsättare och GVK-godkännande för golvläggare. Vid målningsarbete i våtrum skall detta ske enligt VT-metoden. Om man vill göra elarbeten måste man ha nödig kännedom och i många fall installationsbehörighet. Tillstånd kan krävas För vissa förändringar krävs bygglov eller tillstånd av föreningen. Tillstånd krävs för till exempel inglasning av balkong och uppsättning av markis. Ingrepp i bärande konstruktion får inte utföras utan föreningens medgivande. Föreningen är mycket restriktiv med sådana tillstånd med tanke på bärigheten. Befintliga ledningar och kanaler för el, vatten, avlopp och ventilation får man inte heller ändra hur som helst. Om sättningsskador i form sprickor upptäcks på väggarna tar man kontakt med förvaltningen. Vid ombyggnad av badrum bekostar föreningen byte av golvbrunnar. Föreningen står även för montering av avstängningsventiler, till exempel så kallade ballofixer. Välj bra blandare Många har säkert inspirerats av alla heminredningsprogram på tv. Ute på byggvaruhusen finns allt som man behöver för sitt projekt. Frestelsen blir stor att köpa billigt. När det gäller blandare till kök och badrum bör man tänka sig för. Det finns lågprisvarianter som inte uppfyller en godtagbar teknisk standard. I Sverige har man som standard ett högre tryck på vattnet än i många andra länder i Europa. En annan sak är att de billigare varianterna saknar en backventil, som hindrar varmvatten att komma ut i kallvattensystemet. Detta orsakar stora problem i form av att grannen inte får tillräckligt varmt varmvatten och felet är svårt och tidsödande att lokalisera. Underhållsansvar Medlemmens underhållsansvar gäller en skada oavsett hur den uppkommit. Enda undantaget avser brand- och 12 Masthuggsnytt nr 3/09

13 Nya klipp på Tamarind Spa Vi har tidigare skrivit om Tamarind Spa, som hyr av vår förening, på Andra Långgatan 46. Hur har det gått sedan dess? En hudterapeut samt en massageterapeut är anställda, båda på 50 procent. Två frisörer hyr in sig i salongen. Carin Gårdström har tillkommit som frisör från Stockholm, där hon arbetat i sju år på NK. Därefter ständig fortbildning, bland annat Björn Axéns kurser. Hon har plats för nya kunder som önskar klippa, färga eller permanenta sig. Liza Nyblom kom för ett halvår sedan och har med sig sina stamkunder. Många av de saker som behöver åtgärdas kan man få hjälp med av våra fastighetsskötare. Här fixar Fredrik Blidö en toalettstol. vattenledningsskada som begränsas till skada som uppkommit genom eget vållande, vårdslöshet eller försummelse. I vissa fall kan ersättning för skada krävas av den som varit vållande till skadan. Med vållande menas att man varit vårdslös eller försumlig. Läs mer om ansvar vid skada på hemsidan under Boende/Lägenheten/ Ansvar vid skada eller i informationspärmen under flik 8. Är du tveksam så tveka inte att kontakta förvaltningen som hjälper till att svara på dina frågor. Sten Zackrisson Massagefåtölj Ett besök med klippning och tvättning börjar ofta i den röda massagefåtöljen under tiden hårtvätten pågår, skönt för spända muskler. I fönstret står bambuplantorna på rad, vilket ger ett exotiskt intryck och fungerar lite som insynsskydd. Under vintern och våren har man haft grupper av besökare till spát, bland annat svensexor och möhippor, uppåt 18 personer samtidigt! 24 är maximalt. Hur fick ni plats? Vi varvade så att alla fick olika behandlingar. Bad, bastu, solarium finns ju också i utbudet. Det går att förbeställa mat eller ta med eget och man kan hyra för tre timmar när man är en grupp. After work Kanske en egenbehandling är skön nu när höstrusket sätter in eller varför inte ta med arbetskamraterna eller familjen? Spa-lokalen går ju också att hyra privat. Är du nyfiken och vill veta mer så ordnas After work vissa fredagar under hösten. Samtidigt som du lyssnar till lite musik kan du se dig omkring i lokalerna och fråga efter det som passar dig. Eller kika på hemsidan: Frisör Carin Gårdström och de som spa-behandlar erbjuder medlemmarna i Brf Masthugget 20 procent om du tar med dig talongen härinedan. Lilian Lundqvist Kupong Denna kupong berättigar till 20% rabatt på klippning hos Cain Gårdström eller spa-behandling hos Tamarind Spa för dig som bor i Brf Masthugget. Klipp ut och ta med. Namn... Adress... Masthuggsnytt nr 3/09 13

14 Trivsam trädgårdstur i En lantlig miljö var temat för årets utflykt med gårdsombuden i Brf Masthugget. Som vanligt var det vår trädgårdsmästare Gert Lindberg med fru som var guide. Inbjudan kom före sommaren, men bara ett drygt tiotal av cirka 40 gårdsombud hade möjlighet att följa med på bussresan lördagen den 22 augusti. Färden gick söderut längs E6 genom ett sensommarfagert landskap. Solen sken men ibland seglade ett och annat moln förbi. Det känns som Sverige är mer fantastiskt från ett bussfönster än ett bilfönster. Efter en timmes resa stannade vi vid vår första anhalt, Derome kryddträdgård, där ägaren Ing-Britt mötte upp ute på gården och berättade om verksamheten. Under tiden ilade hennes man Lasse förbi och verkade ha fullt upp med arbete. Såpa mot löss Vi har hållit på några år och har nu ungefär perenner samt kryddor, avslöjade Ing-Britt. Allt ätligt odlas ekologiskt, det vill säga giftfritt. Vi använder till exempel växtsåpa mot löss. Vi har börjat med rosor också och har många olika klematis. Här omkring finns mycket fåglar, bland annat pilgrimsfalk, som var utrotningshotad för 20 år sedan. Innan vi besökare började botanisera i odlingspallar och växthus serverades vi kaffe och macka i den ombyggda ladugården. Fiket var utrustat med bord och stolar i olika modeller, troligen loppisfynd. Alla stolar var försedda med dynor eller sittunderlag, så det gick bra att sitta kvar för både påtår och tretår. Bakom boningshuset hittade vi en hönsgård med 13 kycklingar förutom en tupp och flera hönor. En japansk klippträdgård var under uppbyggnad. Kryddor och saft Vi resenärer fick handla till gårdarna, Gert noterade beloppen, noggrant som vanligt. Några av oss handlade även till den egna balkongen eller kolonilotten. Den lilla gårdsbutiken var fylld med hemgjord saft, sylt och marmelad i vackra presentförpackningar. Och torkade kryddor. Där fanns också trädgårdprydnader, till exempel grodor i olika storlekar samt växtstativ i järn. Det gamla hemlighuset var välbevarat och i funktion. Kranvatten fanns på utsidan. Till slut blev bussens bagageutrymme fullt med växtkassar. Gert räknade in oss och vi for vidare. Hit ska jag åka till våren och ta min man med mig, kommenterade en förtjust besökare. Gammal havsbotten Nästa anhalt var Håkesgården i Veddige nordöst om Varberg. Välkomna hälsade Kerstin och Pär Stavåsen vid grinden. Deras hus kunde man inte ens skönja från tomtgränsen för här hade planterats massor med träd från hela världen. Vi trädde in på en smal stenlagd gång 14 Masthuggsnytt nr 3/09

15 halländsk landsbygd Gårdsombudens årliga utflykt var som vanligt inspirerande. Tv Laila Winberg som köpt en hel last med plantor. I mitten Barbro Johansson och ovan trädgårdsmästare Gert Lindberg tillsammans med Christer Gulldén som intresserat studerade växterna. nära den anlagda dammen där gräsänder simmade omkring. Detta är gammal havsbotten, full med lera och snäckskal, berättade Pär. För 15 år sedan tog de över gården och började rusta upp 1600-talshuset med uthus och bodar. Och plantera träd, från början som insynsskydd vid vägen. De otaliga och annorlunda träden väckte givetvis vår nyfikenhet och Pär berättade entusiastiskt och svarade på frågor. Alla växter kunde han benämna på latin. Imponerande! Exotiska träd Här följer ett axplock av spännande växter. Aroniabusken med svarta bär, som svarta vinbär, lämpliga till snaps och likör. Araliaträdet med en taggig stam, nysrot, paraplymagnolian, vars blommor kunde uppnå 25 cm i diameter, perukbusken med röda blad. Vidare cederträd, som nämns i Bibeln, Libanons cedrar. Valnötsträdet hade nötter, tulpanträdet vackra blad. Judas-trädet var mångfärgat med violliknande blommor på bar kvist. Där växte papegojbuske, rönnbuske med övervintrande blå knoppar, kornell i regnbågens färger från Florida, USA. Katsuraträdet är ett japanskt hjärtebladsträd. Ett kaneldoftande träd från Eldslandet i Chile verkade trivas på Håkesgården. Träd behöver en bädd av grus och sten, berättade Pär. Kaffe på gården Tomten sluttade mot norr och där fanns en naturlig bäck. Efter denna sommar var marken förstås rejält fuktig, men antagligen klarar den också torra somrar på grund av sitt läge. Här och var bland träden fanns bänkar och pallar att vila på. Under tiden som vi vandrade runt i trädgården, ordnade Kerstin kaffe med dopp. Vi slog oss ner på den kringbyggda innergården, som hade flera olika sittgrupper, några i sol, några i skugga under vackra växter. Här fanns också en nyöppnad gårdsbutik med designade inredningsprylar, till exempel ljusstakar och tavlor. Vigsel i det gröna Strax efter klockan tre var det dags för lunch på Skårs gård, där även ett bröllopsfölje hade bokat. På avstånd kunde vi se vigseln som försegick i det fria under ett stort lövträd. Vi lät oss väl smaka av lax eller kyckling. Här fanns också en gårdsbutik med designade damkläder. Några av oss passade på att förnya garderoben. Mätta och belåtna, och behagligt trötta efter alla intryck, var vi hemma i Masthugget strax efter klockan 17. Tack Gert för en trevlig trädgårdstur 2009! Tex t: Bi r g i t ta Ed g r e n Fo t o : In g a Sa n d b e r g Masthuggsnytt nr 3/09 15

16 Förvaltningen informerar Förvaltningschef Kjell Johanssons syn på saken Extra föreningsstämma och budgetinformation den 26 november Styrelsen kommer att kalla till en extra föreningsstämma den 26 november. Till denna stämma kommer styrelsen att lägga fram ett förslag till beslut om renovering av fasaderna. Efter den extra föreningsstämman kommer styrelsen och förvaltningen att informera om budgeten för För att alla skall kunna sitta bra kommer den extra föreningsstämman och budgetinformationen att hållas i Folkets hus på Olof Palmes plats. Isolering av vindsbjäklag Sjömarkens Isolering AB håller på och tilläggsisolerar våra vindsbjälklag. Arbetena beräknas pågå till den 6 november. Åtgärden är högprioriterad som energibesparande åtgärd med en kort återbetalningstid. Vi kommer även att förbättra värmekomforten för boende högst upp i husen. Vi har valt en cellulosabaserad isolering som tillverkas av papper. Till denna isolering används borsalt som brand och mögelhämmande medel. Materialet har en mycket bra isoleringsförmåga. Det har en hög densitet vilket medför att inverkan av konvektion reduceras och det blir mer värmetrögt. Materialet har även hygroskopiska egenskaper, dvs det tar upp och avger fukt. Detta bidrar till att minska risken för mögelbildning i takkonstruktionen. Denna egenskap saknar mineralullsisolering. Cellulosabaserad isolering, som tillverkas av återvinningspapper, är ett miljömässigt bra val i linje med föreningens miljöpolicy. Olika typer av isoleringsmaterial som mineralullsisolering baserad på glasfiber eller stenull samt cellulosabaserad isolering tillverkad av trä- eller cellulosafiber har utvärderats. Materialens egenskaper avseende isoleringsförmåga, brand och mögelbeständighet har legat till grund för beslut. Cellulosabaserad isolering är dyrare än vissa andra material men har sammantaget bedömts som bästa val. Byggstart i Klamparegatans garage Gårdsbjälklaget mellan Rangströmslidens gård och Klamparegatans garage är i stort behov av förstärkning. I dag beräknas konstruktionen hålla för ett fordon med en totalvikt på 1 ton. Förstärkning sker underifrån med kolfiber på balkar och bjälklagsplatta. Två befintliga pelare på både plan U1 och U2 placeras om till bättre läge. Komplettering sker även med en ny pelare i både plan U1 och U2. Efter förstärkningsarbetena kommer bjälklaget att klara fordon med 10 tons axeltryck. CBS Bygg & Anläggningsservice AB kommer att utföra arbetet. Byggstart planeras till vecka 39 och arbetena beräknas pågå under 3 4 månader. Byggstart på Fjällgatan 25/Vaktmästaregången 2 En ledig lokal på Fjällgatan 25/Vaktmästaregången 2 kommer att byggas om till två nya bostadsrättslägenheter. Lägenheterna blir på 2 rum och kök med ytor på 64 respektive 67 kvm. En lägenhet kommer att ha ingång på gaveln Fjällgatan 25 och en via trapphuset på Vaktmästaregången 2. Två nya fönster kommer att öppnas in mot gården. Arbetet utförs av Erlandsson Bygg AB och byggstart planeras till den 21 sept. Nya lägenheter på Klamparegatan 13 Studentrummen på Klamparegatan 13 skall byggas om till bostadsrättslägenheter. Rivningen är avslutad. Förfrågningsunderlag går ut i början av oktober och byggstart planeras till januari Prishöjning för det stora tv-utbudet den 1 oktober Canal Digital höjer priset för det stora tv-utbudet med 3 kronor per månad. Höjningen beror på en prishöjning för TV4 Film. Viasat Nature ersätter Jetix Jetix som funnits i det stora tv-utbudet lades ned den 31 augusti. Viasat Nature ersätter och sänds mellan kl Mellan kl sänds som tidigare Viasat Crime på denna kanalplats. Ventilationsproblem I samband med obligatoriska ventilationskontroller stöter vi ofta på problem som orsakats av medlemmar. Det är viktigt att undersöka vilka konsekvenser vissa förändringar kan få avseende ventilationen i den egna lägenheten och för andra. Det vanligaste problemet är egna installationer av köksfläktar. Det är inte tillåtet att ansluta en fläkt till frånluftsdon. Många fläktar stänger all frånluft när de är avstängda vilket gör att luftomsättningen i lägenheten blir för låg. Vid drift trycks luft in i den gemensamma frånluftskanalen vilket skapar obalans och men för andra lägenheter. Godkända alternativ är kolfilterfläktar eller fläktkåpor med spjäll och grundflöde. Andra vanliga problem uppstår i samband med byggnation av nya väggar. I vissa lägenheter har nya rum skapats som saknar ventilation. Det är viktigt att säkerställa en fungerande ventilation vid förändringar av den ursprungliga planlösningen. Kontakta gärna förvaltningen före ändringar i lägenheten. Vi har haft lite problem med att få tillträde till vissa lägenheter. Detta leder till problem för samtliga lägenheter som delar på en stamledning. Det är av största vikt att alla medverkar till att vi får tillträde för rengöring, injustering och ventilationskontroll. Vi gör ju detta för att ni som bor och verkar i området skall få en god inomhusmiljö. Nya lokalhyresgäster Vi har hyrt ut en kontorslokal på Masthuggsterrassen till Frösunda LSS AB. De kommer att bedriva en så kallad daglig verksamhet i lokalen som är på 274 kvm. AcadeMedia Eductus AB har hyrt en kontorslokal för utbildningsverksamhet på Andra Långgatan 44. Lokalen är på 244 kvm. Mölndals Familjeläkare AB har under perioden 1 oktober 31 december Masthuggsnytt nr 3/09

17 Ofta överfullt i återvinningsrummen hyrt 250 kvm i den västra paviljongen på Masthuggsterrassen. De startar en ny vårdcentral under namnet Masthuggets Familjeläkare och BVC. Tanken är att de senare skall flytta in i nya lokaler hos oss på Andra Långgatan 48. Läs mer om våra lokaluthyrningar på sidan 5 i detta nummer av Masthuggsnytt. Komposter tas bort Två komposter av typen Rolate finns placerade vid Skepparegången och Masthuggsliden Komposter är i mycket dåligt skick och tas bort under oktober månad. Vill du fortsätta och lämna komposterbart avfall hänvisar vi till kompostrummet på Vaktmästaregången 5 med ingång från gaveln. Entrényckeln passar till detta lås. Renova tar hand om glas-, plast- och plåtförpackningar samt kartong och wellpapp. Resten tar fastighetsskötarna om. Tänk på att vika ihop och förpacka materialet så att det tar så lite plats som möjligt. Personal Urban Junevik som är områdesansvarig fastighetsskötare på Skepparegången och Fyrmästaregången 2 20 kommer att vara tjänstledig under perioden 28 september 18 december. Vi har under denna period anställt Mikael Berg som ersättare för Urban. Mikael är 49 år och har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Kjell Johansson Förva lt n i n g s c h e f Blomstertjuven Blomstertjuven har varit i farten igen. Faktum är att den har varit aktiv hela säsongen. Så sent som vid månadskiftet augusti/ september försvann en nyplanterad höstaster från en urna på en av gårdarna. Vi uppmanar alla som upptäcker att blomstertjuven varit framme att anmäla till vår trädgårdsmästare Gert. Vi måste få slut på tjuvandet om vi skall ha en blomsterprakt till våren. Inga Sandberg Att gå in i återvinningsrummen är alltid lika spännande. Speciellt efter helgen kan det vara problematiskt att bli av med papp och kartong. Dessa behållare är i regel överfulla. Något som man skall tänka på är att vika ihop kartongerna efter bästa förmåga. Fördelarna med detta lilla extraarbete är att de tar mindre utrymme och hanteringen blir enklare för fastighetsskötarna och Renova. Renova verkar inte ha ett fast körschema, enligt fastighetsskötaren Kjell Söderberg, och det kan vara en anledning till att det ibland blir överfullt särskilt i behållarna för papp och kartong. Byggavfall till Högsbo Han understryker också att det är mycket osolidariskt att lägga byggavfall i miljörummet vid Repslagaregatan. Han måste beställa en extra container med jämna mellanrum, eftersom Renova inte tar med sig detta. En container är dyr att hyra och alla boende i området måste dela på denna kostnad. Byggavfallet skall bortforslas av den enskilde till återvinningsstationen i Högsbo. Anvisningar finns Det gäller också att läsa anvisningarna ovanför behållarna ordentligt så att de olika förpackningarna hamnar rätt. Särskilt viktigt är att porslin och liknande INTE läggs i glasbehållarna, eftersom det förstör möjligheten att återvinna glaset. Keramik och porslin skall läggas i brännbart, fast det inte brinner så bra. Det är också viktigt att färgat glas INTE läggs i behållarna för ofärgat. Detaljerad information finns på hemsidan, och i informationspärmen under flik 10, Gemensamma lokaler och utrymmen. Tex t o Fo t o : Sten Zac k r i s s o n Masthuggsnytt nr 3/09 17

18 Insändare De boendes syn på saken Sätt din egen färg på fasaderna Snart är det dags att åtgärda fasaderna. Ett färgsättningsförslag gjort av ett arkitektkontor visades på ett informationsmöte i våras. Förslaget såg välgjort ut, men illustrerade också hur svårt uppdraget är. För tråkkänslan är svår att komma åt. Dess kärna ligger i husens likformighet. Möjligtvis kan man lätta upp stämningen genom att bygga penthouse och diversifiera balkonger och fönster. Men för omedelbar åtgärd återstår fasaderna, dessa vidder av veckad plåt. Jaha, hur göra? Man kan sätta in fler och modernare färger. Det kan bli några huvudfärger och ett antal finstämda valörer. Eller så struntar man i det hovsamma och slår till med storsläggan. Målar kontrasterande färger på husen, precis som Gert Marcus gjorde i Flemmingsberg på 1970-talet. Man kan också gå loss i antroposofisk anda som på Siriusgatan i Bergsjön. Naturhärmande Dock: efter att ha letat runt i stan och på nätet utan att finna några attraktiva exempel, tvivlar jag på att den professionella totallösningen är en framkomlig väg. Jag funderar därför på om vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Vid resor i Holland, England och USA har jag sett hur enskilda boende målar om sin del av huslängor som tidigare har varit enfärgade. Resultatet blir ofta vitalt. Kanske medför frånvaron av central färgsättning att man slipper det alltför uttänkta, och därför tråkiga? En stor fördel med den decentraliserade processen är kopplingen mellan hus och boende. Man kan förknippa det enskilda huset med en konkret familj eller person. Det finns så att säga boende som äger sitt hus historia. När det är många aktörer som gestaltar ett områdes utseende blir resultatet, med oavsiktliga kombinationer och krockar, i någon mening naturligt eller spontant. Vän av ordning tycker måhända att det är oansvarigt eller störande, men faktum är att många stora konstnärer, till exempel Rembrandt, har varit måna om att ta till vara oavsedda effekter. Det var mer fördelaktigt att konstverket andades än att det blev helt perfekt och färdigt. Jag tycker att vi skall söka detta naturhärmande tillstånd. Men vi bör göra det omsorgsfullt och med professionell hjälp. Utgå från enskilda hus Vi kan förslagsvis utgå från de enskilda husen. De boende i respektive trappuppgång tar fram ett förslag till färgsättning i första hand av den egna delen av huset, men de kan också ha en idé om hela husets färgsättning. Ett förslag för ett hus med fyra trappuppgångar kan alltså innehålla flera olika sektioner. Tycker man att fyra sektioner ger ett för randigt uttryck finns det inget som hindrar att man gör större sektioner, eller gör huset enfärgat. Om alla trappuppgångar i huset tar fram var sitt förslag gäller det sen att enas om ett gemensamt husförslag. Samtliga husförslag jämkas därefter, med professionell assistans, och en modell av den totala färgsättningen tas fram. Allt enligt mottot: The proof of the pudding is in the eating. Färgglada exempel Visst, det blir en något oviss process. Men man måste fråga sig; vad är alternativet? Inte är det väl att måla husen i kamouflagefärg en gång till? För att ge några exempel på hur det kan bli har bildbehandlare Lisa Erseus och undertecknad färglagt några Masthuggsfoton. (Se omslagets baksida.) Bilderna är förstås enbart ett åskådningsexempel och inget skarpt förslag. Håll till godo! Jan Stigland Fotnot: Om ni har åsikter om denna idé, eller har positiva ommålningsexempel, hör gärna av er till mig på e-post: goteborg.utfors.se 18 Masthuggsnytt nr 3/09

19 Masthuggets Hus Klingers plats, tel Gympa med Korpen, mån, kl Masthuggets Kulturförening Ordförande Dan Ottermalm, tel , mobil Filmkväll med sedvanliga förfriskningar, tis 20 okt Pubkväll prat och mys, fre 27 nov Bokcirklar är på gång, vid intresse ring Ing-Marie eller Dan Masthuggsterrassen Trumkurser med Bo Guting Trummeriet Masthuggsterrassen tel MasthuggsTeatern Masthuggsterrassen, tel e-post: Ett Guds barn. En grotesk, gripande och humoristisk enmansföreställning om kristendom, normer och homosexualitet. Spelas hela hösten. Det Stora Lilla, för barn 3 7 år, spelas hela hösten. (se MasthuggsNytt4/08) Katten från Rom, för barn 6 11 år, spelas hela hösten. Teater AktÖr & vänner Masthuggsterrassen tel e-post: Aktör & Vänner är en scen och ett produktionskollektiv för egensinnig och nyfiken scenkonst. Hos oss kan du ta del av performance, dans, teater, poesi, musik och installationer. Förutom att producera våra egna föreställningar huserar vi även residens, arrangerar gästspel, festivaler och turnéer. En stor del av vår verksamhet bygger på internationella utbyten. KALENDARIUM Kulturhuset Oceanen vid Stigbergstorget, tel Masthuggs församling församlingshemmet Repslagargården Repslagargatan 5, tel e-post: Tre x Film samtalsgrupp då man tittar på film och samtalar om den. Temakvällar tis kl Fängelset 29 sep, Vem är du, vem är jag, 27 okt, Alkoholism, en sjukdom 24 nov Tisdagsvännerna grupp för daglediga tis kl Körer: barnkörer, flickkör, Kammarkör, Våghalsarna Barn- och vuxen-grupp tis, miniorer 5 7 år, tis, torsdagskul (8 11 år), söndagsskola Öppen grupp för ensamstående förälder fre kl Musik i Masthuggskyrkan: Kulturnatta i Masthuggskyrkan Jazz, musik och dans, fre 9 okt Höstkonsert med Masthuggskyrkans kammarkör, solister och instrumentalister, sön 25 okt kl 18 Adventskonsert med Mikaeli Sångare, sön 29 nov kl 18 Kulturnatta i Masthuggets hus Jan Stigland ställer ut bilder från Masthugget med omnejd den 9 11 oktober. Öppet: Fredag (Kulturnatta) Mindre bar finnes. Lördag och söndag: Välkomna! Oscar Fredriks Församling församlingshemmet, tel info: tel e-post I Oscar Fredriks församling finns något för alla åldrar. För de minsta finns föräldra-barngrupper och barnrytmik. Öppna lekskolan (0 3 år): tis 9 12 Babyöppet ( 10 mån): tis Familjelekis. Regnsbågsfamiljer Konserter i kyrkan: Kulturnatta fre 9 okt Musik hela kvällen Mendelsohns symfoni, Oscar Fredriks Kammarkör, Corona, Oscar Fredriks Sinfonietta, sön 11 okt kl 15 Requiem, Oscar Fredriks Vocalis och Sinfonietta. Sångsolister. Alhelgonadagen, lör 31 okt kl 17 & sön 1 nov kl 15 Himmelska toner, Musikhögskolans kyrkomusikerkör, ons 11 nov kl 19 Barockmusik, Oscar Fredriks Sinfonietta, Kammarkören, Sön 22 nov kl 15 Sjung in advent med barnen! kl 15 sön 29 nov Luciakonsert, kl & 19, Kören Vågspels julkonsert, Lör 19 dec kl 18 Frivilligcentralen Oscar tel Viktoriahuset, Linnégatan Många grupper och aktiviteter för vuxna. Beg tjock-tv, 20 tum, svart med fjärrkontroll bortskänkes. Resesäng för baby säljes för 100 kr. tel Efterlysning! Finns det någon som har en överbliven köksdörr med glasrutor så köper jag gärna. Jan Stigland tel Annonser Lägenhetsbyte Vi har en 4:a på Fyrmästaregången och barnen har flugit ut. Har ni/du en 3:a och önskar större? (ej U- eller markplan) Hör av er/dig till: Gunilla & Jussi Larnö Bli språkvän! Pratfadder! Känner du dig nyfiken på att möta våra nysvenskar? Mina vuxenstuderande som läser svenska dagligen känner sig mogna för att träna svenska språket med infödda. Du är välkommen till ABF vux på Odinsskolan för information Är du intresserad? Hör gärna av dig till Birgitta Edgren tel (hem). e-post: Masthuggsnytt nr 3/09 19

20 Snart är det dags att bestämma om vad som ska hända med våra fasader. Styrelsen kommer att kalla till en extra föreningsstämma den 26 november. Till denna stämma kommer styrelsen att lägga fram ett förslag till beslut om renovering av fasaderna. På sid 18 kan du läsa en insändare från Jan Stigland om denna fråga. Bildmanipulationen/färgläggningen här är en illustration till insändaren gjorda av Lisa Erseus och Jan Stigland. 20 Masthuggsnytt nr 3/09

MASTHUGGS. Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter. Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9!

MASTHUGGS. Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter. Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9! Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter 4-08nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9! Teaterprojekt

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 4-07 Masthugget Dags att välja internetleverantör Naturen inspirerar avancerad amatör Gå och bada bastu Inspirerande utflyktsbok Gårdsombuden på slottsbesök Cyklarna

Läs mer

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad Tre förslag om fasaderna Brf Masthuggets historia del 2 Digital-tv via bredband eller kabel? TV-film om gamla Masthugget 1-09nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Målarverkstaden ommålad Ledare

Läs mer

MASTHUGGS. Festligt på Skepparegången. Minnen från kollektivens tid Verksamhetslokaler försvinner med barackerna Så blir mjölkpaketet ny kartong

MASTHUGGS. Festligt på Skepparegången. Minnen från kollektivens tid Verksamhetslokaler försvinner med barackerna Så blir mjölkpaketet ny kartong Minnen från kollektivens tid Verksamhetslokaler försvinner med barackerna Så blir mjölkpaketet ny kartong 3-11nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Festligt på Skepparegången se sidan 8 1 Ledare

Läs mer

nytt MASTHUGGS sarjtjtej POPULÄR FIKAFEST! sidan 14

nytt MASTHUGGS sarjtjtej POPULÄR FIKAFEST! sidan 14 Trädet på terrassen sågades ner Våra nya fastighetsskötare Kulturskatt på nätet Grannen Liedman inspirerar BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MASTHUGGET MASTHUGGS nytt 1-15 sarjtjtej POPULÄR FIKAFEST! sidan 14 1 Ledare

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 2-07 Masthugget Så blev Nya Masthugget grönt Två nya i styrelsen Tommie tar farväl efter 18 år 14 ställde ut Enkätresultaten delas ut Hemma hos familjen Pedersen Ledare

Läs mer

MASTHUGGS. Lär dig allt du behöver veta om plaståtervinning

MASTHUGGS. Lär dig allt du behöver veta om plaståtervinning 346 har deltagit i fasadenkäten Praktiska tips från förr Årets trygghetsvandring Bilder från höstsalongen 4-10nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Lär dig allt du behöver veta om plaståtervinning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/03. Vandrarhemmet bygger ut Taubeafton Försäkringsspecial

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/03. Vandrarhemmet bygger ut Taubeafton Försäkringsspecial Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/03 Vandrarhemmet bygger ut Taubeafton Försäkringsspecial Ledare styrelsens syn på saken Det verkar som kylan äntligen släppt sitt grepp om Masthugget. Isgatorna har

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03. Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03. Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03 Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak Ledare styrelsens syn på saken Regn och sol slåss om utrymmet som vanligt nu när vi börjar närmar oss sommaren.

Läs mer

MASTHUGGS. Folkligt vimmel på Kommersen. Om göteborskan och andra språk Flygande livräddare Fasadpartier provmålade Nya lokaler för gym och klädateljé

MASTHUGGS. Folkligt vimmel på Kommersen. Om göteborskan och andra språk Flygande livräddare Fasadpartier provmålade Nya lokaler för gym och klädateljé Om göteborskan och andra språk Flygande livräddare Fasadpartier provmålade Nya lokaler för gym och klädateljé 4-12nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Folkligt vimmel på Kommersen sid 10 13

Läs mer

Sonia och Christer har slutat Nystart som volontär Saneringens årtionden Laga mat med proffsen. Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS

Sonia och Christer har slutat Nystart som volontär Saneringens årtionden Laga mat med proffsen. Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Sonia och Christer har slutat Nystart som volontär Saneringens årtionden Laga mat med proffsen 1-12nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS 1 Ledare ordförandens Det tog lång tid för vintern få

Läs mer

FIRA MASTHUGGETS DAG DEN 11 JUNI!

FIRA MASTHUGGETS DAG DEN 11 JUNI! Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/05 FIRA MASTHUGGETS DAG DEN 11 JUNI! Slut på gratisjobben? Rapport från årsstämman Bulldoggsmöte Ledare styrelsens syn på saken Solen skiner men v ä r m e n vill inte

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Läkarna räcker inte till! Demokrati för vem? Debatten går vidare

Läkarna räcker inte till! Demokrati för vem? Debatten går vidare Läkarna räcker inte till! Demokrati för vem? Debatten går vidare INGEMAR HÄRD SLUTAR Att en författare och grafiker slår sig i slang med Masthuggsnytts redaktion kan man utan vidare tänka sig. Men det

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS I VÅRA kvarter kryssa & vinn sällskapsspel HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads AB

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA KUL I SOMMAR

PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA KUL I SOMMAR I VÅRA kvarter LISEBERG VINN SÄSONGSKORT! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON JUNI 04 Konst värd en park Välkommen till invigningen i Backa Röd den 4 juni kl! PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

Tillfälliga skolan växer fram

Tillfälliga skolan växer fram Skogsskövling utmed 155:an Sveriges fulaste väg ännu fulare sidan 7 9 april 1945 sänks ubåt 843 Slutade sin resa utanför Läsö sidan 45 www.tidningen.se når över 18.000 hushåll och företag i torslanda,

Läs mer

Snyggt och mysigt. Ombyggd butik blev spännande lägenhet s 8 "Vi vill bli kundens första val" s 11. Filmskapare med Bergsjön i centrum s 13

Snyggt och mysigt. Ombyggd butik blev spännande lägenhet s 8 Vi vill bli kundens första val s 11. Filmskapare med Bergsjön i centrum s 13 Nr 1 2007 Hyresgästinformation från Familjebostäder Snyggt och mysigt Ombyggd butik blev spännande lägenhet s 8 "Vi vill bli kundens första val" s 11 Filmskapare med Bergsjön i centrum s 13 Nr 1 2007 Värdsnyheter

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM SYDÖST DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Farsta och Kärrtorp med

Läs mer

Goda grannar. Trappuppgången En tidning från 2010. på lagrådsgatan. Så ska Parkens djur klara livet i frihet. Kvarteret Vakteln redo för uthyrning

Goda grannar. Trappuppgången En tidning från 2010. på lagrådsgatan. Så ska Parkens djur klara livet i frihet. Kvarteret Vakteln redo för uthyrning Trappuppgången En tidning från Eskilstuna Kommunföretag AB nr2 2010 Goda grannar på lagrådsgatan Så ska Parkens djur klara livet i frihet Kvarteret Vakteln redo för uthyrning Hemma hos Halima och Ranya

Läs mer

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar H Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar Strandhugg: Rödlöga Kvinnliga företagare i bygden Ö-kändis: Kerstin Tuominen Höstspecial: Spöken & spänning Udrag ur deckare Häng med ut i svampskogen! Vildand

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

DIN LOKALA BOTIDNING. Andrew fick första lyan i Hässelby Gård TEMA MILJÖ EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT

DIN LOKALA BOTIDNING. Andrew fick första lyan i Hässelby Gård TEMA MILJÖ EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT ODA GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer ett februari 2009. EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Hässelby, Grimsta,

Läs mer