MASTHUGGS. Ibland är det bäst att kalla in ett proffs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MASTHUGGS. Ibland är det bäst att kalla in ett proffs"

Transkript

1 Extrastämma om fasaderna 26/11 Omröstningen om entréerna Gårdsombudens årliga resa Ny vårdcentral på terrassen 3-09nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Ibland är det bäst att kalla in ett proffs

2 Ledare styrelsens syn på saken Snart kommer naturen att lysa röd och orange, hösten är på ingång. Innan sommaren helt stängde för i år anordnade gårdsombuden en kräftskiva på gården. För att vara på den säkra sidan skulle gårdens partytält resas. Det fanns risk för regn sades det. Ansvarige för att vi fick upp tältet hade varit ute på webben och kollat vädret och mycket riktigt, regnet kom som vanligt. Vid åttatiden spöregnade det och deltagarna knödde i tältet, men trevligt var det. För dem som ställer upp i vått och torrt brukar det bli trevligt. Styrelsen valde i år att lägga sin årliga konferens på sensommaren. Meningen är att styrelsen under två dagar ska gå igenom de styrinstrument som vi arbetar utifrån. Det ger också möjlighet för nya i styrelsen att komma in i arbetet och för hela styrelsen att lära känna varandra. I år åkte vi till en konferensanläggning på Klädesholmen. Verksamhetsplanen med tillhörande handlingsplan är det övergripande styrinstrument som alla andra dokument skall utgå ifrån. Den skall vara ett levande dokument och därför är det viktigt att styrelsen varje år går igenom och ser om det speglar det vi anser är vår uppgift. Med den kontinuitet som varit under flera år kunde vi se att de skrivningar vi har börjar sätta sig och att de förändringar vi gör inte är så stora från år till år. Detta gjorde att vi kunde ha en friare diskussion, i den meningen att vi kunde lämna dagordningen ibland. Det var en intressant, intensiv och rolig konferens där alla i styrelsen deltog. Den stora fråga som föreningen närmast har framför sig är hur vi skall ta oss an fasaderna. Frågan är inte om utan i vilken omfattning vi skall åtgärda våra fasader. Styrelsen har tidigare redovisat vilka alternativ vi anser finns. Styrelsens mening är att det vore bra om vi kunde fatta ett beslut på den extra stämma som vi kommer att ha den 26 november. Vi tror att detta är en fråga som engagerar många i föreningen. Vi kommer därför att ha mötet i Folkets hus på Olof Palmes plats för att alla förhoppningsvis skall få plats. Styrelsen skall på denna extra stämma presentera ett förslag till beslut. Efter extrastämman är det några månader till ordinarie stämma men tiden runt årsskiftet och därefter går fort. Att lägga ytterligare ett möte med budgetpresentation tror vi inte på, utan vi kommer att ha en kort information efter extra stämman. Ordinarie årsstämma är planerad till 22 april. Till förra årets stämma fick vi in många motioner. Samtidigt så har antalet skrivelser till styrelsen under året har varit få. Den absoluta majoriteten av de motioner vi fick in var sådant som skall behandlas på en stämma. Men en del av motionerna var sådant som styrelsen hade kunnat ta ställning till och kunnat åtgärda om vi fått frågan som en skrivelse. En motion är något som bör röra alla medlemmar eller kräver ett större ekonomiskt eller organisatoriskt ingrepp i föreningen. Är man osäker kan man lämna en skrivelse till styrelsen och tycker man att frågan inte behandlas på rätt sätt kan man lämna in en motion. Det är också så att en motion måste formuleras mer exakt än en skrivelse. En skrivelse kan formuleras om vid kontakt med styrelse eller förvaltning, det går inte med en motion på en stämma. Vi vill inte ha färre motioner vi vill ha fler skrivelser. Vi syns på kommande stämmor. Lallon Ingemar Albertsson Ord f ö r a n d e Redaktör och ansv. utgivare: Björn Ohlsson Redaktion: Birgitta Edgren, Lilian Lundqvist, Sanja Peter, Inga Sandberg, Sten Zackrisson Foto: Anders Ocklind Layout: Siri Reuterstrand Knockout Reportage Tryck: Prinfo Linderoths, e-post: Kontakt med redaktionen sker via Björn Ohlsson tel , e-post: Bostadsrättsföreningens styrelse når du lättast via expeditionen eller via e-post: Vid felanmälan: ring eller via formulär på hemsidan. Hemsida: Manusstopp för nr nov Dags att tänka på vårsalongen Nu är det dags att fundera på Vårsalongen Den äger rum i samband med Brf Masthuggets årsmöte i april. Alla storlekar och format är välkomna oavsett om du är amatör, eldsjäl eller proffs. Den enda begränsningen är att Masthugget är temat. Vill du vara med kontakta: Anders Lundmark tel: eller Sten Zackrisson tel: Omslagsbild: Fredrik Blidö. Beredd att rycka ut. Baksidan: Tankar om hur ett färgglatt Masthugget kan se ut. Jan Stigland och Lisa Erseus 2 Masthuggsnytt nr 3/09

3 Extrastämma om fasaderna 26 november Torsdagen den 26 november är det dags för en promenad till Folkets hus på Olof Palmes plats. Då hålls Brf Masthuggets extrastämma om vår framtida fasadlösning. Valet har stor betydelse för kommande avgiftsnivåer, energiförbrukning och områdets karaktär. I förra numret av Masthuggsnytt aviserades att extrastämman om fasaderna skulle hållas den 21 oktober, men styrelsen har beslutat att skjuta på den en månad. Energiberäkningar Det finns två skäl till detta, berättar förvaltningschef Kjell Johansson. Det ena är att förvaltningen inte hunnit med att räkna på vissa energibesparande åtgärder, till exempel värmeväxling av frånluft från garagen. Vi vill visa vilka alternativ det finns att spara energi utan att byta fasader och vad det skulle kunna innebära i form av minskad energiförbrukning, säger Kjell. Kostsamt underhåll Det andra skälet rör den framtida ekonomiska situationen för föreningen. Det finns behov av en del kostsamma åtgärder efter nuvarande tioåriga underhålls- och investeringsplan, vilka kommer att innebära avgiftshöjningar. Det handlar dels om byte av ett stort antal fläktar, 71 för tilluft och 117 för frånluft, och dels om renovering av avloppssystemet, där det sannolikt kommer att göras så kallad relining, med plastbeläggning innanför de nuvarande gjutjärnsrören, i stället för traditionella stambyten. Det är viktigt att ha ett långt tidsperspektiv när det gäller underhåll och investeringar, så vi kan räkna på hur detta påverkar boendekostnaderna på lång sikt, säger Kjell. Ytterligare höjningar Dessa åtgärder kommer att innebära ytterligare höjningar om drygt tio år, utöver de som beror på fasadrenoveringen, vilket man bör ta hänsyn till vid beslutet om vilket alternativ vi skall välja. Inför mötet den 26 november kommer dessa beräkningar av möjliga energibesparingar och deras ekonomiska effekter, samt de nämnda större underhållsåtgärdernas betydelse för den framtida boendekostnaden, att redovisas, tillsammans med det övriga underlaget för beslutet. Sittplats åt alla Eftersom Masthuggets hus inte beräknas räcka till, har förvaltningen bokat lokal i Folkets hus där alla skall kunna få en sittplats. I Masthuggsnytt nr 1/2009 gjordes en genomgång av fasadprojekets olika alternativ (se om du inte har kvar tidningen). Här vill vi bara i korthet repetera vad de olika alternativen innebär. 1. Ommålning Alternativ 1: Ommålning av befintliga aluminiumplåtar. Byte av vissa skadade avsnitt. Kostnad: 63,5 miljoner kronor, vilket innebär en engångshöjning med 4 procent ( kr per månad och lägenhet). Det klart billigaste alternativet, men med mindre energibesparing. Området behåller sin ursprungliga karaktär, även om ny färgsättning kan innebära en stor förändring. 2. Nytt fasadmaterial, isolering. Alternativ 2: Steniskivor ersätter plåten, tilläggsisolering, befintliga fönster behålls. Kostnad: 191 miljoner kronor, vilket innebär en engångshöjning med 19 procent ( kr mån/lägenhet). Ger en energibesparing med cirka 9 procent. Djupa fönsternischer (130 mm) förändrar fasadernas utseende. 3. Nytt fasadmaterial, isolering, nya fönster. Alternativ 3: Steniskivor ersätter plåten, tilläggsisolering, nya fönster. Kostnad: 336 miljoner kronor, vilket innebär en engångshöjning med 35 procent ( kr per månad och lägenhet ). Det är viktigt att ha ett långt tidsperspektiv när det gäller underhåll och investeringar Ger en energibesparing på cirka 25 procent. Bättre värmekomfort. Fasaderna får en annan modern karaktär. Innebär att plåtar och fönster som har en kvarstående livslängd på 20 år, skrotas i förtid, vilket kan ses som ett resursslöseri. Beslutsunderlag Besparingen i form av lägre bränsleförbrukning ingår i de olika alternativens kostnader. Styrelsen kommer att föreslå ett av de tre alternativen, som stämman skall ta ställning till. En kallelse med ett fylligt beslutsunderlag kommer att delas ut till samtliga medlemmar minst två veckor före stämman, som alltså skall bestämma vilken ekonomisk och teknisk lösning vi vill ha. Den slutgiltiga estetiska utformningen kommer att diskuteras senare. Björn Ohlsson Masthuggsnytt nr 3/09 3

4 Ny vårdcentral öppnar på terrassen Läkarna Ravi Nigram, Magnus Holke, Evalena Rehnström och distriktssköterskan Frida Löf är nya hyresgäster på terrrassen Nu är striden om patienterna i full gång. Ingen har väl kunnat undgå all den information som ramlar ner i brevinkastet om vilken vårdcentral man vill tillhöra. Vårdcentralen Masthugget på Fjärde Långgatan 48 finns kvar, men får snart konkurrens runt hörnet. Första oktober öppnar Masthuggets Familjeläkare och BVC en vårdcentral i våra fastigheter. Det första läget är i nyrenoverade lokaler på terrassen, där Masthuggets vårdcentral tidigare låg, med adress Andra Långgatan 48. En av barackerna ställs nu i ordning för att kunna ta emot patienter. Denna lösning är tillfällig. Under nästa år planeras permanenta lokaler på översta våningen på Andra Långgatan 48. Då välkomnas patienterna än en gång genom ett öppet hus. Tre läkare Masthugget Familjeläkare och BVC, som ingår i Nötkärnan Vård och Omsorg, startas av Magnus Holke, som tidigare arbetat på Vårdcentralen Öckerö, Ravi Nigram, som arbetat på Järnhälsan, samt Evalena Rehnström som arbetat på Vårdcentralen Torslanda. Till sin hjälp har de sköterskor, administrativ personal samt städ. De vill kunna ge god och personlig service, hög tillgänglighet samt hög kvalitet på vården. De tre läkarna har bred och lång erfarenhet av allmänmedicin i primärvård (öppenvård), för såväl barn som vuxna. När de anställt sjuksköterskor har de valt sådana som har utbildning och vana som distrikts- och mottagningssjuksköterska. Vad har för övrigt varit ledstjärnan när ni anställt personalen? Att vara villig att ge god service, hög serviceanda, samt att ha tidigare arbetserfarenhet av astma/kol-, diabetes- och BVC-patienter, svarar Magnus Holke. Brett nätverk Har ni någon speciell inriktning mot andra patientgrupper, till exempel tonåringar och deras problemställningar? Tonåringar med allmänmedicinska problem tar vi naturligtvis emot, men däremot är vi inte någon regelrätt ungdomsmottagning. Det överlåter vi åt de kommunala inrättningar för tonåringar som redan finns. Däremot har vi ett brett nätverk av kontakter, till exempel Minimariamottagningen för drogproblematik. För vuxna har vi också flera andra upparbetade kanaler till exempel Nordhemspolikliniken, när det gäller missbruksfrågor. 4 Masthuggsnytt nr 3/09

5 Specialistsköterskor Hur tar ni emot äldre och deras speciella sjukdomar och problem? Vi läkare har alla god erfarenhet av att arbeta med och för äldre. Här kommer det också att finnas specialistsköterskor för patienter med diabetes, astma och lungsjukdomen KOL. Även våra distriktssköterskor har god erfarenhet av äldres olika besvär som till exempel inkontinens (att inte kunna hålla tätt ). Vår strävan är dessutom att alla skall ha sin fasta läkare/sköterska. Hur kommer det att fungera med remisser till andra vårdinrättningar? Det kostar oss inget att remittera till andra specialister. Däremot kostar det oss att beställa röntgen och för prover som vi ordinerar. Vi gör en normal medicinsk bedömning från fall till fall när det gäller detta. Och vad gäller för PSA-prov om prostata? Det viktiga är informationen inför provsvaret, som ges av läkaren innan provet tas. PSA-prov ska dessutom alltid kombineras av en inre undersökning som läkaren utför. Söndagsöppet Vårdcentralen kommer att ha öppet måndag-torsdag, fredag och söndag. Dessutom finns tillgång till jourmottagning på kvällstid och helgdagar. För den som är listad på denna vårdcentral kostar ett besök 100 kronor, och 200 kronor för övriga. Det finns ingen gräns för hur många som kan lista sig på vår central. Alla är välkomna, säger Magnus. Sju vårdcentraler Förutom de båda vårdcentralerna i Masthugget finns ytterligare fem vårdcentraler i Linnéstaden att välja på; Capio Axess Akuten Haga Annedal på Södra Allégatan 6, Hagaklinikens vårdcentral på Första Långgatan 16, Järnhälsan på Järntogsgatan 8, Kvarterskliniken Husaren på Husargatan 44 och Vårdcentralen Slottskogen på Vegagatan 55. Lilian Lundqvist Tomma lokaler stora förluster Några nya hyresgäster på väg in SDN Linnéstaden beslut att lämna kvadratmeter lokalyta på Andra Långgatan innebär en årlig minskad hyresinkomst för föreningen med cirka två miljoner. En liten del av lokalen är nu uthyrd och hyresgäster är på väg in även i andra tomma lokaler. Under perioden 1 september till 30 juni har utbildningsföretaget Academedia Eductus AB hyrt 244 kvm på U3 på Andra Långatan 44, två våningar upp. Här skall de ge en KYutbildning i projektledning, inriktning spel, för ett 60-tal studenter. Även Kunna Klaras gamla lokaler på Masthuggsterrassen 4 D har fått en ny hyresgäst, Frösunda LSS AB, som kommer att ha dagverksamhet för funktionshindrade på 274 kvm. Kontraktet är på tre år. Här återstår fortfarande en tom lokal på 79 kvm bredvid Lavendel. Nytt liv i baracken Den gamla vårdcentralsbaracken på Masthuggsterrassen har fått nytt liv i och med att Masthuggets Familjeläkare och BVC har etablerat sig där (se artikeln här intill). Lokalerna är uthyrda från 1 oktober till årsskiftet, då det är meningen att vårdcentralen skall hyra 255 kvm och lite till, på Andra Långgatan 48, där barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) tidigare höll till. Etableringen där kräver en del ombyggnationer, medan tidigare nämnda uthyrningar inte har krävt några större investeringar. Attraktiv läge Trots det ganska dystra läget för närvarande har förvaltningen goda förhoppningar om att kunna hyra ut en stor del av kontorslokalerna. Läget är attraktivt med bra närservice, goda kommunikationer, p-platser och en rimlig hyresnivå på cirka kr/ kvm och år. Förvaltniingskontorist Christina Falk, som har fått ta över en del av ansvaret för lokaluthyrningen, berättar att hon hela tiden får förfrågningar. Två butikslokaler Det verkar svårare på butikssidan på grund av lågkonjunkturen. Leksaksaffären Madly Moore blev inte långvarig. Dålig lönsamhet var orsaken till att den stängde igen. Både denna lokal på 230 kvm och lokalen på 95 kvm, där hyrbilsföretaget A-kedjan tidigare låg, står nu tomma. Nya lägenheter Vissa lokaler kan göras om till lägenheter. Styrelsen har beslutat att den lokal där Rolf G Bostadskonsult AB hade sin verksamhet, skall byggas om till två stycken tvårumslägenheter på 67 repektive 64 kvm, den ena med ingång på gaveln vid Fjällgatan 25 och den andra på Vaktmästaregången 2. De skall vara klara för försäljning i januari. Studentrum byggs om Även de båda före detta studentkorridorerna på Klamparegatan 13, med totalt 16 studentrum, skall bli nya lägenheter, tre stycke tvåor på varje plan. Ombyggnationen skall påbörjas i januari De senaste nybyggda lägenheterna i föreningen, fem tvåor på Masthuggsliden och sex tvåor på Skepparegången 14, har alla nu blivit sålda, vilket gav en vinst för föreningen efter kostnaderna för ombyggnationen. Björn Ohlsson Masthuggsnytt nr 3/09 5

6 Trädgårdstips Nu är hösten här och då är det en del arbeten som behöver göras i rabatterna. Förutom normalt underhåll som ogräsrensning och ansning av buskar och perenner skall man tänka på att rotvattna städsegröna växter innan kylan kommer. Hur mycket då undrar ni kanske? Två kannor räcker. Det blir tjugo liter. Ta reda på hur lång tid det tar för rotvattnaren att fylla en tio liters kanna så vet ni hur länge den skall vara nerstucken i jorden innan den flyttas till nästa objekt. Påfyllning av vatten Våra städsegröna växter, lagerhägg, rododendron, idegran med mera går aldrig riktigt i vila och därför behöver de ordentlig påfyllning som skall räcka fram till våren då det åter är dags att rotvattna. Beskärning Om buskarna har blivit onödigt stora till omfånget kan de beskäras på hösten. Om ni är osäkra på hur mycket man vågar ta kan ni kontakta trädgårdsmästare Gert Lindberg. Perenner kan flyttas och/eller delas och omplanteras på en annan plats i rabatten. Glöm inte att vattna efter omplanteringen. Lökmarknad Det är på hösten som vårfägringen i form av tulpaner, påskliljor, krokusar, pärlhyacinter och andra lökväxter skall förberedas. Likt tidigare år är lökmarknaden öppen från mitten av september till mitten av oktober. Gårdsombuden ser till att lökarna hämtas på expeditionen. Viktigt att den som hämtar kvitterar för gården. Om det finns gårdar som inte redan har satt lökar i höst så finns det fortfarande möjlighet att göra det. Tala med ditt gårdsombud. Många gårdar använder höststäddagen till löksättardag. Det blir lättare att se var det finns luckor när ogräset är bortrensat. Ett tips, markera på en gårdskarta var lökarna sätts och ta gärna fotografier som extra stöd, då blir det lättare att veta var man skall sätta lökar nästa gång. Töm urnorna När sommarblommorna i urnorna har gjort sitt för säsongen kan man antingen plantera om med höstblommor eller tömma dem på växter och en del av jorden för att sedan ställa undan i gårdsförrådet. Till våren räcker det med att blanda i kompostjord för att vår/sommarblommorna skall trivas. Täckbark mot ogräs För att hålla ogräset borta kan man lägga på täckbark. Den kan beställas hos Gert, tel eller Samma nummer gäller när ni meddelar Gert var högen med rens från höststädningen finns att hämta. Alla vet väl vid det här laget att vi inte samlar trädgårdsavfall i säckar utan vi lägger det i en hög på lämplig plats så Gert kan hämta det med traktorn. Bekämpa sniglarna Till sist ett viktigt meddelande. Mördarsniglar förekommer i vårt område, än så länge inte i någon större omfattning, men det faktum att de finns här är oroväckande. Låt oss alla hjälpa till att hålla dem stången. Beväpna er med sax och plastpåsar och gå på snigeljakt. Kvällar och tidiga morgnar är bästa tiden. Då är nämligen dessa nattaktiva djur på väg till eller från sina jaktmarker. Även vinbärssnäckor är skadedjur som kan ställa till stor oreda i rabatterna om de inte bekämpas. Det enklaste sättet att oskadliggöra dessa är att krossa dem med foten. Inga Sandberg Tjockare takisolering I den tjocka slangaen på bilden ovan blåses cellulosabaserad isolering in mellan översta betongbjälklagret och yttertaket. Här finns en krypvind på en dryg meter som är isolerad i botten, men de ytterligare 30 centimeter som nu läggs på skall både minska de stora energiförlusterna och göra så att de som bor överst i husen slipper frysa på vintern. Investeringen beräknas vara intjänad inom 3 5 år. Isoleringsmaterialet är tillverkat av återvunnet papper och har valts på grund av mögel- och fuktproblematik, sin isoleringsförmåga, sina brandegenskaper samt miljövänlighet. Trädavfall blir kompost eller täckbark Avfallet från trädbeskärningarna körs till Renovas anläggning i Marieholm. Där avgör man om det blir kompostmaterial eller olika schatteringar av täckbark eller barkmull. Beroende på kvalitet går en del material även till förbränning. Sten Zackrisson 6 Masthuggsnytt nr 3/09

7 Trädgårdsmästare Gert Lindberg har lagt mycket arbete på slänternas växtlighet. Växterna är inte bara vackra utan hindrar även jorden från att rinna ner vid häftiga regn. Nyplanterade öar i slänterna Etableringen av träd, buskar och perenner i de tio små öarna i slänterna mellan Skepparegången och Mattssonsliden har gått bra. Redan i maj gjordes odlingsbäddarna i ordning med torvblock runt omkring för att hindra jorden från att spolas bort vid häftiga regn. Det har visat sig ha bra effekt. Endast obetydligt med jord har runnit bort trots många rejäla skyfall i sommar. Växterna kom i början av juni och planterades ut i öarna. Buskar och perenner Växtmaterialet består av olika sorters buskar, träd och perenner. En del är låga, kan bli mellan 1 2 meter medan andra kan bli upp till 5 6 meter. En del är lövfällande, andra städsegröna. Några har det gemensamt att de är blommande. Blomningstiden sträcker sig från januari till juni. Tidigast är trollhasseln som blommar i januarifebruari följt av kejsarolvon i februarimars, azaleor i april, rhododendron i maj och lagerhägg i juni. Lönnvarianter Träden som finns med i denna samling består av olika varianter av lönnar så som rysk lönn, strimlönn, blodlönn och guldlönn men också pelarkörsbär. Som marktäckare används murgröna och ljung. Det hjälper också till att binda torvblocken. Så här i början ser det lite glest ut i öarna men om tre år har det vuxit till sig till ett heltäckande buskage. De befintliga träden i slänterna ingår i trädvårdsplanen och kommer att skötas i enlighet med den. Några av träden har inte framtiden för sig och kommer att tas bort på sikt, däribland Avium körsbär och frösådd alm. Blåklint och påskliljor Undervegetationen präglas av hur mycket ljus som sipprar in genom trädkronorna. Försök med frösådd av ängsblommor i gläntorna har gjorts och det verkar fungera. Mångfalden är inte riktigt där ännu men med tiden kan det bli rikligt med olika sorter. I sommar har blåklinten varit den dominerande. Till våren får vi se ännu mer påsk- och pingstliljor. Trädgårdsmästaren Gert Lindberg ser till att det sätts en mängd lökar i branterna. Ing a Sa n d b e r g Masthuggsnytt nr 3/09 7

8 Två hus valde öppna entréer Fortsatt låst i de flesta av våra hus blev resultatet av omröstningarna som gjordes i maj. De flesta vill ha låsta entrédörrar även dagtid, men med koder utdelade så att man inte behöver använda nyckel. Två hus valde öppna entréer dagtid och två valde att koderna inte skall delas ut till de boende. Det blev resultatet av den förfrågan till alla boende om entréerna som förvaltningen genomförde i maj. Årets föreningsstämma den 23 april beslutade, i enlighet med ett av förslagen i styrelsens proposition, att de boende i varje hus med majoritetsbeslut skall kunna bestämma om ytterdörrarna skall vara låsta dygnet runt eller bara nattetid, samt om portkoder skall delas ut till de boende eller inte. Årsstämman 2008 röstade för en motion om att alla entréer skall vara låsta dagtid, vilket genomfördes i början av Syftet var att minska risken för inbrott och störningar. Några hus hade då redan haft låsta portar under flera år på grund av inbrott och liknande. Nytt stämmobeslut Beslutet att samtliga portar skall vara låsta dygnet runt uppskattades inte av alla, utan många av dem som var vana vid öppna dörrar dagtid, klockan 07 21, ville ha det så även framöver. Till årets stämma kom därför sex olika motioner med förslag i den riktningen. Styrelsen föreslog i första hand att fastställa 2008 års beslut om låsta portar, men presenterade också ett kompromissalternativ, att de boende på respektive gård skulle bestämma detta, vilket fick stor majoritet på stämman. Låst eller öppet I juni fick varje lägenhet en lapp där man kunde kryssa i om man vill ha öppna entréer dagtid eller låst dygnet, samt om man ville att portkod skulle delas ut till de boende. De boende i 16 av de 20 husen valde att ha låsta entréer dygnet runt och att portkoderna delas ut. Det var bara Rangströmsliden 1 7 och Skepparegången som röstade för öppna entréer dagtid. Mattssonsliden 8 16 och skiljde ut sig genom att, förutom låsta entréer, inte heller vilja ha koderna utdelade. På Mattssonsliden har man länge haft låsta entréer på grund av utsatt läge nära Andra Långgatan, vilket kan förklara deras val. På Skepparegången och Rangströmsliden däremot är man van vid att ha öppna entréer och har inte haft några större problem med det. På Rangströmsliden bor också många barn, vilket kan ha spelat in. Besluten började gälla den 17 augusti. Jämnt på vissa gårdar På vissa håll blev det klara majoriteter för låsta entréer, som hela Mattssons- 8 Masthuggsnytt nr 3/09

9 Här är resultaten av omröstningen Öppna entréer dagtid? Portkod skall delas ut? Antal Ja - Nej Ja - Nej svar - lägenheter Mattsonsliden Mattsonsliden Mattsonsliden Klamparegatan Klamparegatan Skepparegången Skepparegången Skepparegången Fyrmästaregången Fyrmästaregången Rangströmsliden Masthuggsliden Masthuggsliden Klostergången Klostergången Vaktmästaregången Vaktmästaregången Vaktmästaregången Vaktmästaregången Vaktmästaregången liden, Klamparegatan 3 9, Skepparegången 2 8, Masthuggsliden, Klostergången och Vaktmästaregången. På Klamparegatan 11 17, Skepparegången 20 30, samt på Fyrmästaregångens båda gårdar, skiljde det dock bara 1 4 röster. Även omröstningarna på de gårdar som beslutade ha öppna entréer var jämna. När det gäller portkoderna var en stor majoritet för att dela ut dem på samtliga gårdar utom på Mattssonsliden 2 6 och Vaktmästaregången 8 12, där det blev ja till portkoder, samt på Mattssonsliden 16 28, där det blev nej. 59 procent svarade 633 svar kom in, vilket motsvarar 59 procent av lägenheterna. Den högsta svarsfrekvensen hade Mattsonsliden 2 6 med 96 procent, men även Klamparegatan (85 procent), Vaktmästaregången 16 (79 procent), Vaktmästaregången 2 6 (77 procent) samt Skepparegången 2 8 (75 procent) hade höga siffror. Lägst svarsfrekvens hade Masthuggsliden samt Klostergången 1 5 med 40 procent. Färre än hälften (49 procent) röstade på Mattsonsliden 8 16, Klamparegatan 3 9, Fyrmästaregången och Klostergången Kan omprövas Förvaltningschef Kjell Johansson är nöjd med beslutsprocessen. Det känns rätt och riktigt att alla boende har fått rösta om hur de vill ha det på just sin gård. Vårt område är så stort och det skiljer en del mellan de olika husen och gårdarna, säger han. De nu tagna besluten är dock inte eviga utan kan komma att omprövas. En anledning till omprövning skulle vara någon speciell händelse som kan motivera att portar som nu är öppna dagtid låses dygnet runt. Dessutom kan boende på gårdarna ta initiativ till en ny omröstning om ett eller ett par år, om de tycker att det finns anledning att ändra beslutet på sin gård. Det är viktigt att alla har respekt för de beslut som tagits, så det får gå lite tid innan vi gör om beslutsprocessen, säger Kjell. Björn Ohlsson Fotonot: Resultatet från samtliga gårdar finns redovisade i tabellen här ovan. Masthuggsnytt nr 3/09 9

10 10 Masthuggsnytt nr 3/09 Kräfts

11 Till höger: Marina och Alesha Heintz Usoltseva kommer med kräftor och tillbehör. Till vänster: Ewa-Lotta Johansson tillsammans med dottern Vera skickar pajen vidare medan Valle inspekterar en räka. Barnen till vänster: Jonathan, Lisa, Astrid, Nina och Alva samlade runt allsångshäftet. Nere till vänster: Ett av gårdsombuden Monica Eriksson tar en havskräfta med barnen Jakob och Jonathan i bakgrunden. Nedan: Alla samlade. kiva! På Skepparegången Masthuggsnytt nr 3/09 11

12 Vad får man göra själv? Vem skall betala? Kan man få hjälp? All information finns på hemsidan och i informationspärmen Varför är kontakterna i matrummet så besvärliga? Den tanken kommer alltid upp när jag skall göra någon förändring av belysningen, eller att en så enkel sak som dammsugning kan bli ett problem. Gamla barnsäkra kontakter kärvar och det blir svårt att koppla in en kontakt. Då är det bra att kunna kontakta en fastighetsskötare som kan lösa detta. Den händige som är kunnig på området kanske kan klara detta själv. Säkrast är att ta reda på vad man får göra själv och inte. De flesta underhållsarbeten inne i lägenheten skall bekostas av medlemmen själv. Utvändiga arbeten tar föreningen hand om. På hemsidan (www. brfmasthugget.se) under Boende/ Lägenheten/Underhållsansvar finns en lista som visar vem som ansvarar för vad. Här finns även information om regler för byggavfall, tillstånd och bygglov, behörighet, hur man kan undvika vattenskador, hur man kan bidra till att skapa en god inomhusmiljö samt vilka verktyg man kan låna av föreningen. Denna information finns även i informationspärmen under flik 8 kallad Lägenheten. Förvaltningen kan hjälpa till med vissa arbeten där medlemmarna har underhållsansvar. För att ta reda på vad olika arbeten och material kostar finns det en prislista på hemsidan under Förvaltning. Prislistan finns även i informationspärmen. Enligt förvaltningen är priserna på deras material på samma nivå som de stora byggvaruhusen. Timpriset för arbetstid är 275 kronor. I kostnaden för vissa arbeten ingår både material och timpris. Med behörighet För att undvika skador vid reparationer måste man anlita godkända entreprenörer. De skall ha utbildning som ger PER-behörighet för plattsättare och GVK-godkännande för golvläggare. Vid målningsarbete i våtrum skall detta ske enligt VT-metoden. Om man vill göra elarbeten måste man ha nödig kännedom och i många fall installationsbehörighet. Tillstånd kan krävas För vissa förändringar krävs bygglov eller tillstånd av föreningen. Tillstånd krävs för till exempel inglasning av balkong och uppsättning av markis. Ingrepp i bärande konstruktion får inte utföras utan föreningens medgivande. Föreningen är mycket restriktiv med sådana tillstånd med tanke på bärigheten. Befintliga ledningar och kanaler för el, vatten, avlopp och ventilation får man inte heller ändra hur som helst. Om sättningsskador i form sprickor upptäcks på väggarna tar man kontakt med förvaltningen. Vid ombyggnad av badrum bekostar föreningen byte av golvbrunnar. Föreningen står även för montering av avstängningsventiler, till exempel så kallade ballofixer. Välj bra blandare Många har säkert inspirerats av alla heminredningsprogram på tv. Ute på byggvaruhusen finns allt som man behöver för sitt projekt. Frestelsen blir stor att köpa billigt. När det gäller blandare till kök och badrum bör man tänka sig för. Det finns lågprisvarianter som inte uppfyller en godtagbar teknisk standard. I Sverige har man som standard ett högre tryck på vattnet än i många andra länder i Europa. En annan sak är att de billigare varianterna saknar en backventil, som hindrar varmvatten att komma ut i kallvattensystemet. Detta orsakar stora problem i form av att grannen inte får tillräckligt varmt varmvatten och felet är svårt och tidsödande att lokalisera. Underhållsansvar Medlemmens underhållsansvar gäller en skada oavsett hur den uppkommit. Enda undantaget avser brand- och 12 Masthuggsnytt nr 3/09

13 Nya klipp på Tamarind Spa Vi har tidigare skrivit om Tamarind Spa, som hyr av vår förening, på Andra Långgatan 46. Hur har det gått sedan dess? En hudterapeut samt en massageterapeut är anställda, båda på 50 procent. Två frisörer hyr in sig i salongen. Carin Gårdström har tillkommit som frisör från Stockholm, där hon arbetat i sju år på NK. Därefter ständig fortbildning, bland annat Björn Axéns kurser. Hon har plats för nya kunder som önskar klippa, färga eller permanenta sig. Liza Nyblom kom för ett halvår sedan och har med sig sina stamkunder. Många av de saker som behöver åtgärdas kan man få hjälp med av våra fastighetsskötare. Här fixar Fredrik Blidö en toalettstol. vattenledningsskada som begränsas till skada som uppkommit genom eget vållande, vårdslöshet eller försummelse. I vissa fall kan ersättning för skada krävas av den som varit vållande till skadan. Med vållande menas att man varit vårdslös eller försumlig. Läs mer om ansvar vid skada på hemsidan under Boende/Lägenheten/ Ansvar vid skada eller i informationspärmen under flik 8. Är du tveksam så tveka inte att kontakta förvaltningen som hjälper till att svara på dina frågor. Sten Zackrisson Massagefåtölj Ett besök med klippning och tvättning börjar ofta i den röda massagefåtöljen under tiden hårtvätten pågår, skönt för spända muskler. I fönstret står bambuplantorna på rad, vilket ger ett exotiskt intryck och fungerar lite som insynsskydd. Under vintern och våren har man haft grupper av besökare till spát, bland annat svensexor och möhippor, uppåt 18 personer samtidigt! 24 är maximalt. Hur fick ni plats? Vi varvade så att alla fick olika behandlingar. Bad, bastu, solarium finns ju också i utbudet. Det går att förbeställa mat eller ta med eget och man kan hyra för tre timmar när man är en grupp. After work Kanske en egenbehandling är skön nu när höstrusket sätter in eller varför inte ta med arbetskamraterna eller familjen? Spa-lokalen går ju också att hyra privat. Är du nyfiken och vill veta mer så ordnas After work vissa fredagar under hösten. Samtidigt som du lyssnar till lite musik kan du se dig omkring i lokalerna och fråga efter det som passar dig. Eller kika på hemsidan: Frisör Carin Gårdström och de som spa-behandlar erbjuder medlemmarna i Brf Masthugget 20 procent om du tar med dig talongen härinedan. Lilian Lundqvist Kupong Denna kupong berättigar till 20% rabatt på klippning hos Cain Gårdström eller spa-behandling hos Tamarind Spa för dig som bor i Brf Masthugget. Klipp ut och ta med. Namn... Adress... Masthuggsnytt nr 3/09 13

14 Trivsam trädgårdstur i En lantlig miljö var temat för årets utflykt med gårdsombuden i Brf Masthugget. Som vanligt var det vår trädgårdsmästare Gert Lindberg med fru som var guide. Inbjudan kom före sommaren, men bara ett drygt tiotal av cirka 40 gårdsombud hade möjlighet att följa med på bussresan lördagen den 22 augusti. Färden gick söderut längs E6 genom ett sensommarfagert landskap. Solen sken men ibland seglade ett och annat moln förbi. Det känns som Sverige är mer fantastiskt från ett bussfönster än ett bilfönster. Efter en timmes resa stannade vi vid vår första anhalt, Derome kryddträdgård, där ägaren Ing-Britt mötte upp ute på gården och berättade om verksamheten. Under tiden ilade hennes man Lasse förbi och verkade ha fullt upp med arbete. Såpa mot löss Vi har hållit på några år och har nu ungefär perenner samt kryddor, avslöjade Ing-Britt. Allt ätligt odlas ekologiskt, det vill säga giftfritt. Vi använder till exempel växtsåpa mot löss. Vi har börjat med rosor också och har många olika klematis. Här omkring finns mycket fåglar, bland annat pilgrimsfalk, som var utrotningshotad för 20 år sedan. Innan vi besökare började botanisera i odlingspallar och växthus serverades vi kaffe och macka i den ombyggda ladugården. Fiket var utrustat med bord och stolar i olika modeller, troligen loppisfynd. Alla stolar var försedda med dynor eller sittunderlag, så det gick bra att sitta kvar för både påtår och tretår. Bakom boningshuset hittade vi en hönsgård med 13 kycklingar förutom en tupp och flera hönor. En japansk klippträdgård var under uppbyggnad. Kryddor och saft Vi resenärer fick handla till gårdarna, Gert noterade beloppen, noggrant som vanligt. Några av oss handlade även till den egna balkongen eller kolonilotten. Den lilla gårdsbutiken var fylld med hemgjord saft, sylt och marmelad i vackra presentförpackningar. Och torkade kryddor. Där fanns också trädgårdprydnader, till exempel grodor i olika storlekar samt växtstativ i järn. Det gamla hemlighuset var välbevarat och i funktion. Kranvatten fanns på utsidan. Till slut blev bussens bagageutrymme fullt med växtkassar. Gert räknade in oss och vi for vidare. Hit ska jag åka till våren och ta min man med mig, kommenterade en förtjust besökare. Gammal havsbotten Nästa anhalt var Håkesgården i Veddige nordöst om Varberg. Välkomna hälsade Kerstin och Pär Stavåsen vid grinden. Deras hus kunde man inte ens skönja från tomtgränsen för här hade planterats massor med träd från hela världen. Vi trädde in på en smal stenlagd gång 14 Masthuggsnytt nr 3/09

15 halländsk landsbygd Gårdsombudens årliga utflykt var som vanligt inspirerande. Tv Laila Winberg som köpt en hel last med plantor. I mitten Barbro Johansson och ovan trädgårdsmästare Gert Lindberg tillsammans med Christer Gulldén som intresserat studerade växterna. nära den anlagda dammen där gräsänder simmade omkring. Detta är gammal havsbotten, full med lera och snäckskal, berättade Pär. För 15 år sedan tog de över gården och började rusta upp 1600-talshuset med uthus och bodar. Och plantera träd, från början som insynsskydd vid vägen. De otaliga och annorlunda träden väckte givetvis vår nyfikenhet och Pär berättade entusiastiskt och svarade på frågor. Alla växter kunde han benämna på latin. Imponerande! Exotiska träd Här följer ett axplock av spännande växter. Aroniabusken med svarta bär, som svarta vinbär, lämpliga till snaps och likör. Araliaträdet med en taggig stam, nysrot, paraplymagnolian, vars blommor kunde uppnå 25 cm i diameter, perukbusken med röda blad. Vidare cederträd, som nämns i Bibeln, Libanons cedrar. Valnötsträdet hade nötter, tulpanträdet vackra blad. Judas-trädet var mångfärgat med violliknande blommor på bar kvist. Där växte papegojbuske, rönnbuske med övervintrande blå knoppar, kornell i regnbågens färger från Florida, USA. Katsuraträdet är ett japanskt hjärtebladsträd. Ett kaneldoftande träd från Eldslandet i Chile verkade trivas på Håkesgården. Träd behöver en bädd av grus och sten, berättade Pär. Kaffe på gården Tomten sluttade mot norr och där fanns en naturlig bäck. Efter denna sommar var marken förstås rejält fuktig, men antagligen klarar den också torra somrar på grund av sitt läge. Här och var bland träden fanns bänkar och pallar att vila på. Under tiden som vi vandrade runt i trädgården, ordnade Kerstin kaffe med dopp. Vi slog oss ner på den kringbyggda innergården, som hade flera olika sittgrupper, några i sol, några i skugga under vackra växter. Här fanns också en nyöppnad gårdsbutik med designade inredningsprylar, till exempel ljusstakar och tavlor. Vigsel i det gröna Strax efter klockan tre var det dags för lunch på Skårs gård, där även ett bröllopsfölje hade bokat. På avstånd kunde vi se vigseln som försegick i det fria under ett stort lövträd. Vi lät oss väl smaka av lax eller kyckling. Här fanns också en gårdsbutik med designade damkläder. Några av oss passade på att förnya garderoben. Mätta och belåtna, och behagligt trötta efter alla intryck, var vi hemma i Masthugget strax efter klockan 17. Tack Gert för en trevlig trädgårdstur 2009! Tex t: Bi r g i t ta Ed g r e n Fo t o : In g a Sa n d b e r g Masthuggsnytt nr 3/09 15

16 Förvaltningen informerar Förvaltningschef Kjell Johanssons syn på saken Extra föreningsstämma och budgetinformation den 26 november Styrelsen kommer att kalla till en extra föreningsstämma den 26 november. Till denna stämma kommer styrelsen att lägga fram ett förslag till beslut om renovering av fasaderna. Efter den extra föreningsstämman kommer styrelsen och förvaltningen att informera om budgeten för För att alla skall kunna sitta bra kommer den extra föreningsstämman och budgetinformationen att hållas i Folkets hus på Olof Palmes plats. Isolering av vindsbjäklag Sjömarkens Isolering AB håller på och tilläggsisolerar våra vindsbjälklag. Arbetena beräknas pågå till den 6 november. Åtgärden är högprioriterad som energibesparande åtgärd med en kort återbetalningstid. Vi kommer även att förbättra värmekomforten för boende högst upp i husen. Vi har valt en cellulosabaserad isolering som tillverkas av papper. Till denna isolering används borsalt som brand och mögelhämmande medel. Materialet har en mycket bra isoleringsförmåga. Det har en hög densitet vilket medför att inverkan av konvektion reduceras och det blir mer värmetrögt. Materialet har även hygroskopiska egenskaper, dvs det tar upp och avger fukt. Detta bidrar till att minska risken för mögelbildning i takkonstruktionen. Denna egenskap saknar mineralullsisolering. Cellulosabaserad isolering, som tillverkas av återvinningspapper, är ett miljömässigt bra val i linje med föreningens miljöpolicy. Olika typer av isoleringsmaterial som mineralullsisolering baserad på glasfiber eller stenull samt cellulosabaserad isolering tillverkad av trä- eller cellulosafiber har utvärderats. Materialens egenskaper avseende isoleringsförmåga, brand och mögelbeständighet har legat till grund för beslut. Cellulosabaserad isolering är dyrare än vissa andra material men har sammantaget bedömts som bästa val. Byggstart i Klamparegatans garage Gårdsbjälklaget mellan Rangströmslidens gård och Klamparegatans garage är i stort behov av förstärkning. I dag beräknas konstruktionen hålla för ett fordon med en totalvikt på 1 ton. Förstärkning sker underifrån med kolfiber på balkar och bjälklagsplatta. Två befintliga pelare på både plan U1 och U2 placeras om till bättre läge. Komplettering sker även med en ny pelare i både plan U1 och U2. Efter förstärkningsarbetena kommer bjälklaget att klara fordon med 10 tons axeltryck. CBS Bygg & Anläggningsservice AB kommer att utföra arbetet. Byggstart planeras till vecka 39 och arbetena beräknas pågå under 3 4 månader. Byggstart på Fjällgatan 25/Vaktmästaregången 2 En ledig lokal på Fjällgatan 25/Vaktmästaregången 2 kommer att byggas om till två nya bostadsrättslägenheter. Lägenheterna blir på 2 rum och kök med ytor på 64 respektive 67 kvm. En lägenhet kommer att ha ingång på gaveln Fjällgatan 25 och en via trapphuset på Vaktmästaregången 2. Två nya fönster kommer att öppnas in mot gården. Arbetet utförs av Erlandsson Bygg AB och byggstart planeras till den 21 sept. Nya lägenheter på Klamparegatan 13 Studentrummen på Klamparegatan 13 skall byggas om till bostadsrättslägenheter. Rivningen är avslutad. Förfrågningsunderlag går ut i början av oktober och byggstart planeras till januari Prishöjning för det stora tv-utbudet den 1 oktober Canal Digital höjer priset för det stora tv-utbudet med 3 kronor per månad. Höjningen beror på en prishöjning för TV4 Film. Viasat Nature ersätter Jetix Jetix som funnits i det stora tv-utbudet lades ned den 31 augusti. Viasat Nature ersätter och sänds mellan kl Mellan kl sänds som tidigare Viasat Crime på denna kanalplats. Ventilationsproblem I samband med obligatoriska ventilationskontroller stöter vi ofta på problem som orsakats av medlemmar. Det är viktigt att undersöka vilka konsekvenser vissa förändringar kan få avseende ventilationen i den egna lägenheten och för andra. Det vanligaste problemet är egna installationer av köksfläktar. Det är inte tillåtet att ansluta en fläkt till frånluftsdon. Många fläktar stänger all frånluft när de är avstängda vilket gör att luftomsättningen i lägenheten blir för låg. Vid drift trycks luft in i den gemensamma frånluftskanalen vilket skapar obalans och men för andra lägenheter. Godkända alternativ är kolfilterfläktar eller fläktkåpor med spjäll och grundflöde. Andra vanliga problem uppstår i samband med byggnation av nya väggar. I vissa lägenheter har nya rum skapats som saknar ventilation. Det är viktigt att säkerställa en fungerande ventilation vid förändringar av den ursprungliga planlösningen. Kontakta gärna förvaltningen före ändringar i lägenheten. Vi har haft lite problem med att få tillträde till vissa lägenheter. Detta leder till problem för samtliga lägenheter som delar på en stamledning. Det är av största vikt att alla medverkar till att vi får tillträde för rengöring, injustering och ventilationskontroll. Vi gör ju detta för att ni som bor och verkar i området skall få en god inomhusmiljö. Nya lokalhyresgäster Vi har hyrt ut en kontorslokal på Masthuggsterrassen till Frösunda LSS AB. De kommer att bedriva en så kallad daglig verksamhet i lokalen som är på 274 kvm. AcadeMedia Eductus AB har hyrt en kontorslokal för utbildningsverksamhet på Andra Långgatan 44. Lokalen är på 244 kvm. Mölndals Familjeläkare AB har under perioden 1 oktober 31 december Masthuggsnytt nr 3/09

17 Ofta överfullt i återvinningsrummen hyrt 250 kvm i den västra paviljongen på Masthuggsterrassen. De startar en ny vårdcentral under namnet Masthuggets Familjeläkare och BVC. Tanken är att de senare skall flytta in i nya lokaler hos oss på Andra Långgatan 48. Läs mer om våra lokaluthyrningar på sidan 5 i detta nummer av Masthuggsnytt. Komposter tas bort Två komposter av typen Rolate finns placerade vid Skepparegången och Masthuggsliden Komposter är i mycket dåligt skick och tas bort under oktober månad. Vill du fortsätta och lämna komposterbart avfall hänvisar vi till kompostrummet på Vaktmästaregången 5 med ingång från gaveln. Entrényckeln passar till detta lås. Renova tar hand om glas-, plast- och plåtförpackningar samt kartong och wellpapp. Resten tar fastighetsskötarna om. Tänk på att vika ihop och förpacka materialet så att det tar så lite plats som möjligt. Personal Urban Junevik som är områdesansvarig fastighetsskötare på Skepparegången och Fyrmästaregången 2 20 kommer att vara tjänstledig under perioden 28 september 18 december. Vi har under denna period anställt Mikael Berg som ersättare för Urban. Mikael är 49 år och har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Kjell Johansson Förva lt n i n g s c h e f Blomstertjuven Blomstertjuven har varit i farten igen. Faktum är att den har varit aktiv hela säsongen. Så sent som vid månadskiftet augusti/ september försvann en nyplanterad höstaster från en urna på en av gårdarna. Vi uppmanar alla som upptäcker att blomstertjuven varit framme att anmäla till vår trädgårdsmästare Gert. Vi måste få slut på tjuvandet om vi skall ha en blomsterprakt till våren. Inga Sandberg Att gå in i återvinningsrummen är alltid lika spännande. Speciellt efter helgen kan det vara problematiskt att bli av med papp och kartong. Dessa behållare är i regel överfulla. Något som man skall tänka på är att vika ihop kartongerna efter bästa förmåga. Fördelarna med detta lilla extraarbete är att de tar mindre utrymme och hanteringen blir enklare för fastighetsskötarna och Renova. Renova verkar inte ha ett fast körschema, enligt fastighetsskötaren Kjell Söderberg, och det kan vara en anledning till att det ibland blir överfullt särskilt i behållarna för papp och kartong. Byggavfall till Högsbo Han understryker också att det är mycket osolidariskt att lägga byggavfall i miljörummet vid Repslagaregatan. Han måste beställa en extra container med jämna mellanrum, eftersom Renova inte tar med sig detta. En container är dyr att hyra och alla boende i området måste dela på denna kostnad. Byggavfallet skall bortforslas av den enskilde till återvinningsstationen i Högsbo. Anvisningar finns Det gäller också att läsa anvisningarna ovanför behållarna ordentligt så att de olika förpackningarna hamnar rätt. Särskilt viktigt är att porslin och liknande INTE läggs i glasbehållarna, eftersom det förstör möjligheten att återvinna glaset. Keramik och porslin skall läggas i brännbart, fast det inte brinner så bra. Det är också viktigt att färgat glas INTE läggs i behållarna för ofärgat. Detaljerad information finns på hemsidan, och i informationspärmen under flik 10, Gemensamma lokaler och utrymmen. Tex t o Fo t o : Sten Zac k r i s s o n Masthuggsnytt nr 3/09 17

18 Insändare De boendes syn på saken Sätt din egen färg på fasaderna Snart är det dags att åtgärda fasaderna. Ett färgsättningsförslag gjort av ett arkitektkontor visades på ett informationsmöte i våras. Förslaget såg välgjort ut, men illustrerade också hur svårt uppdraget är. För tråkkänslan är svår att komma åt. Dess kärna ligger i husens likformighet. Möjligtvis kan man lätta upp stämningen genom att bygga penthouse och diversifiera balkonger och fönster. Men för omedelbar åtgärd återstår fasaderna, dessa vidder av veckad plåt. Jaha, hur göra? Man kan sätta in fler och modernare färger. Det kan bli några huvudfärger och ett antal finstämda valörer. Eller så struntar man i det hovsamma och slår till med storsläggan. Målar kontrasterande färger på husen, precis som Gert Marcus gjorde i Flemmingsberg på 1970-talet. Man kan också gå loss i antroposofisk anda som på Siriusgatan i Bergsjön. Naturhärmande Dock: efter att ha letat runt i stan och på nätet utan att finna några attraktiva exempel, tvivlar jag på att den professionella totallösningen är en framkomlig väg. Jag funderar därför på om vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Vid resor i Holland, England och USA har jag sett hur enskilda boende målar om sin del av huslängor som tidigare har varit enfärgade. Resultatet blir ofta vitalt. Kanske medför frånvaron av central färgsättning att man slipper det alltför uttänkta, och därför tråkiga? En stor fördel med den decentraliserade processen är kopplingen mellan hus och boende. Man kan förknippa det enskilda huset med en konkret familj eller person. Det finns så att säga boende som äger sitt hus historia. När det är många aktörer som gestaltar ett områdes utseende blir resultatet, med oavsiktliga kombinationer och krockar, i någon mening naturligt eller spontant. Vän av ordning tycker måhända att det är oansvarigt eller störande, men faktum är att många stora konstnärer, till exempel Rembrandt, har varit måna om att ta till vara oavsedda effekter. Det var mer fördelaktigt att konstverket andades än att det blev helt perfekt och färdigt. Jag tycker att vi skall söka detta naturhärmande tillstånd. Men vi bör göra det omsorgsfullt och med professionell hjälp. Utgå från enskilda hus Vi kan förslagsvis utgå från de enskilda husen. De boende i respektive trappuppgång tar fram ett förslag till färgsättning i första hand av den egna delen av huset, men de kan också ha en idé om hela husets färgsättning. Ett förslag för ett hus med fyra trappuppgångar kan alltså innehålla flera olika sektioner. Tycker man att fyra sektioner ger ett för randigt uttryck finns det inget som hindrar att man gör större sektioner, eller gör huset enfärgat. Om alla trappuppgångar i huset tar fram var sitt förslag gäller det sen att enas om ett gemensamt husförslag. Samtliga husförslag jämkas därefter, med professionell assistans, och en modell av den totala färgsättningen tas fram. Allt enligt mottot: The proof of the pudding is in the eating. Färgglada exempel Visst, det blir en något oviss process. Men man måste fråga sig; vad är alternativet? Inte är det väl att måla husen i kamouflagefärg en gång till? För att ge några exempel på hur det kan bli har bildbehandlare Lisa Erseus och undertecknad färglagt några Masthuggsfoton. (Se omslagets baksida.) Bilderna är förstås enbart ett åskådningsexempel och inget skarpt förslag. Håll till godo! Jan Stigland Fotnot: Om ni har åsikter om denna idé, eller har positiva ommålningsexempel, hör gärna av er till mig på e-post: goteborg.utfors.se 18 Masthuggsnytt nr 3/09

19 Masthuggets Hus Klingers plats, tel Gympa med Korpen, mån, kl Masthuggets Kulturförening Ordförande Dan Ottermalm, tel , mobil Filmkväll med sedvanliga förfriskningar, tis 20 okt Pubkväll prat och mys, fre 27 nov Bokcirklar är på gång, vid intresse ring Ing-Marie eller Dan Masthuggsterrassen Trumkurser med Bo Guting Trummeriet Masthuggsterrassen tel MasthuggsTeatern Masthuggsterrassen, tel e-post: Ett Guds barn. En grotesk, gripande och humoristisk enmansföreställning om kristendom, normer och homosexualitet. Spelas hela hösten. Det Stora Lilla, för barn 3 7 år, spelas hela hösten. (se MasthuggsNytt4/08) Katten från Rom, för barn 6 11 år, spelas hela hösten. Teater AktÖr & vänner Masthuggsterrassen tel e-post: Aktör & Vänner är en scen och ett produktionskollektiv för egensinnig och nyfiken scenkonst. Hos oss kan du ta del av performance, dans, teater, poesi, musik och installationer. Förutom att producera våra egna föreställningar huserar vi även residens, arrangerar gästspel, festivaler och turnéer. En stor del av vår verksamhet bygger på internationella utbyten. KALENDARIUM Kulturhuset Oceanen vid Stigbergstorget, tel Masthuggs församling församlingshemmet Repslagargården Repslagargatan 5, tel e-post: Tre x Film samtalsgrupp då man tittar på film och samtalar om den. Temakvällar tis kl Fängelset 29 sep, Vem är du, vem är jag, 27 okt, Alkoholism, en sjukdom 24 nov Tisdagsvännerna grupp för daglediga tis kl Körer: barnkörer, flickkör, Kammarkör, Våghalsarna Barn- och vuxen-grupp tis, miniorer 5 7 år, tis, torsdagskul (8 11 år), söndagsskola Öppen grupp för ensamstående förälder fre kl Musik i Masthuggskyrkan: Kulturnatta i Masthuggskyrkan Jazz, musik och dans, fre 9 okt Höstkonsert med Masthuggskyrkans kammarkör, solister och instrumentalister, sön 25 okt kl 18 Adventskonsert med Mikaeli Sångare, sön 29 nov kl 18 Kulturnatta i Masthuggets hus Jan Stigland ställer ut bilder från Masthugget med omnejd den 9 11 oktober. Öppet: Fredag (Kulturnatta) Mindre bar finnes. Lördag och söndag: Välkomna! Oscar Fredriks Församling församlingshemmet, tel info: tel e-post I Oscar Fredriks församling finns något för alla åldrar. För de minsta finns föräldra-barngrupper och barnrytmik. Öppna lekskolan (0 3 år): tis 9 12 Babyöppet ( 10 mån): tis Familjelekis. Regnsbågsfamiljer Konserter i kyrkan: Kulturnatta fre 9 okt Musik hela kvällen Mendelsohns symfoni, Oscar Fredriks Kammarkör, Corona, Oscar Fredriks Sinfonietta, sön 11 okt kl 15 Requiem, Oscar Fredriks Vocalis och Sinfonietta. Sångsolister. Alhelgonadagen, lör 31 okt kl 17 & sön 1 nov kl 15 Himmelska toner, Musikhögskolans kyrkomusikerkör, ons 11 nov kl 19 Barockmusik, Oscar Fredriks Sinfonietta, Kammarkören, Sön 22 nov kl 15 Sjung in advent med barnen! kl 15 sön 29 nov Luciakonsert, kl & 19, Kören Vågspels julkonsert, Lör 19 dec kl 18 Frivilligcentralen Oscar tel Viktoriahuset, Linnégatan Många grupper och aktiviteter för vuxna. Beg tjock-tv, 20 tum, svart med fjärrkontroll bortskänkes. Resesäng för baby säljes för 100 kr. tel Efterlysning! Finns det någon som har en överbliven köksdörr med glasrutor så köper jag gärna. Jan Stigland tel Annonser Lägenhetsbyte Vi har en 4:a på Fyrmästaregången och barnen har flugit ut. Har ni/du en 3:a och önskar större? (ej U- eller markplan) Hör av er/dig till: Gunilla & Jussi Larnö Bli språkvän! Pratfadder! Känner du dig nyfiken på att möta våra nysvenskar? Mina vuxenstuderande som läser svenska dagligen känner sig mogna för att träna svenska språket med infödda. Du är välkommen till ABF vux på Odinsskolan för information Är du intresserad? Hör gärna av dig till Birgitta Edgren tel (hem). e-post: Masthuggsnytt nr 3/09 19

20 Snart är det dags att bestämma om vad som ska hända med våra fasader. Styrelsen kommer att kalla till en extra föreningsstämma den 26 november. Till denna stämma kommer styrelsen att lägga fram ett förslag till beslut om renovering av fasaderna. På sid 18 kan du läsa en insändare från Jan Stigland om denna fråga. Bildmanipulationen/färgläggningen här är en illustration till insändaren gjorda av Lisa Erseus och Jan Stigland. 20 Masthuggsnytt nr 3/09

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Till Brf Strandlyckans medlemmar Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Vi hoppas att denna information kan vara till nytta för dig och ditt boende i vår förening. Våra hus var färdiga

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL 1 SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL KÄRLSTORLEKAR 140 l 1 190 l 370 l 2 660 l 2 HÖJD 106,5 cm 107,5 cm 106,8 cm 121,9 cm BREDD 48,4 cm 55,9 cm 77 cm 125,5 cm DJUP 55 cm 69 cm 81,1 cm 77,4 cm Skapa rum för kärlet

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen.

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Inbjudan till mötet hade delats ut till alla 189 bostadsrättsinhavare. Det var ett åttital

Läs mer

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Nya styrelsen 2010-2011 På föreningsstämman (årsmötet) som avhölls i föreningslokalen Gläntan i maj valdes föreningens styrelse

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

En vandring i blommornas spår

En vandring i blommornas spår En vandring i blommornas spår VÄLKOMMEN TILL SÄVSJÖS TRÄDGÅRD Lagunen "Kloka bin suger inte i vissna blommor" Kinesiskt ordspråk Mitt i Sävsjö, bakom Kulturhuset, finns det nya smultronstället för dig

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 3 Oktober 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Februari 2009 Motionera till föreningsstämman den 12 maj! Förändrade stadgar diskutera på årsstämman! Slut med sophämtning vid dörren

Februari 2009 Motionera till föreningsstämman den 12 maj! Förändrade stadgar diskutera på årsstämman! Slut med sophämtning vid dörren Februari 2009 Motionera till föreningsstämman den 12 maj! Finns det något du vill förändra i föreningen eller något du vill att styrelsen ska arbeta med? Den 12 maj klockan 19.00 hålls årets föreningsstämma

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Datum: 2015-04-27 Tid: 19:30 Plats: Salongen, Wenngarns slott Närvarande: Nathalie Luna Persson, Lgh 33B Kenny Kvarnström, Lgh 32A Erik Lundqvist, Lgh

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Tid: onsdagen den 25 april 2012 kl. 19.00 Plats: kyrkan vid Brommaplan Bilagor till kallelsen: Dagordning Följebrev Sammanfattande fasadbesiktningsrapport Finansieringsinformation

Läs mer

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Lojo LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Summeringens tid är inne! Bokslutet har kommit och vi tittar som bäst på utfallet från föregående år, stämman närmar sig med stormsteg! Det

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Onsdagen den 27 maj Tid: 19.00 Plats: Brf Bergakungens lokal Becksjudarvägen 35 bv Efter stämman serveras kaffe med dopp Hjärtligt välkommen! Styrelsen

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Vi försöker hålla vår hemsida ständigt uppdaterad. Det är viktigt att även du håller dig uppdaterad genom att ibland gå in på hemsidan.

Vi försöker hålla vår hemsida ständigt uppdaterad. Det är viktigt att även du håller dig uppdaterad genom att ibland gå in på hemsidan. Brf Alströmer Alingsås Välkommen till Bostadsrättsföreningen Alströmer Alingsås Välkommen! Styrelsen önskar er välkomna till vår bostadsrättsförening - brf Alströmer - i centrala Alingsås. Området färdigställdes

Läs mer

BRF. FISKVERKET. Ordningsregler. Utgåva 2

BRF. FISKVERKET. Ordningsregler. Utgåva 2 BRF. FISKVERKET Ordningsregler Utgåva 2 November 2011 1 Innehållsförteckning: Sida Allmänt 3 I våra lägenheter 3 På våra balkonger 3 I vårt trapphus och loftgångar 4 Säkerhet 4 På vår gård 5 I våra badrum

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Brf Fältöversten. Kallelse till fortsatt årsstämma. Ordinarie årsstämma fortsättning 2011-09-28. Bilaga

Brf Fältöversten. Kallelse till fortsatt årsstämma. Ordinarie årsstämma fortsättning 2011-09-28. Bilaga Brf Fältöversten Kallelse till fortsatt årsstämma Ordinarie årsstämma fortsättning 2011-09-28 Bilaga Bilaga till fortsatt ordinarie årsstämma 2011 Sida 1 Innehållsförteckning Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 23 maj 2010 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Hyror och lediga lägenheter i hus 31 Huset är det första med fyra

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Vi behöver hjälp med att måla våra utemöbler. Vill Du hjälpa till med detta, anmäl Dig då till vicevärden. Styrelsen.

Vi behöver hjälp med att måla våra utemöbler. Vill Du hjälpa till med detta, anmäl Dig då till vicevärden. Styrelsen. Aktuellt 2002 STYRELSEN INFORMERAR januari 2002 Information: Det kommer inom kort att sättas upp en ny och snyggare infotavla här på ladan. På den tavlan kommer Vi att sätta upp information ifrån styrelsen

Läs mer

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 1 Vår gemensamma egendom omfattar - förutom de individuella lägenheterna med tillhörande vindsförråd - trapphus, gemensam

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 2013 i november VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 Vår förening bildades 1978 och den består av 84 lägenheter som samtliga är bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Styrelsen informerar December 2007

Styrelsen informerar December 2007 December 2007 Månadsavgift På ett mycket välbesökt informationsmöte 7 december informerades om att månadsavgiften blir oförändrad nästa år. Inre fonden Styrelsen har beslutat att avsättningen till den

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14.

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14. 34: ans nyhetsbrev. Årgång 2Nummer 1 16 april 2002 Vår eminente fastighetsskötare går i pension Som säkert flera av er vet har vår fastis Leif Flink arbetat på övertid ett år. Fast i år väljer Leif att

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

NÄR KOMMER NI TILL MIN PORT?

NÄR KOMMER NI TILL MIN PORT? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I januari 2016 kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 31 och fortsätter port för port fram till 36:an. I detta brev försöker vi besvara

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Projektet Trulsibrunn

Projektet Trulsibrunn Projektet Trulsibrunn I ett nära och varmt samarbete med våra beställare Ingrid Kristensson och Jan Rosengren har vi ritat ett trähus med många detaljer, på den fina tomten längs Trulsibrunnsvägen i Höllviken.

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Brf Körveln Kallelse till extra föreningsstämma

Brf Körveln Kallelse till extra föreningsstämma Brf Körveln Kallelse till extra föreningsstämma Bäste Medlem Som styrelsen informerade vid 2014 års föreningsstämma så har vi undersökt möjligheten att genomföra ett projekt att både öka storleken på våra

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Mimmi. Hennes hund, Bonita, rymmer efter att ha blivit rädd när en polisbil kör förbi, med sirenerna på. Polisbilen jagar en motorcykel. Mimmis mamma berättar,

Läs mer

dags för fräschare garage och modernare gård

dags för fräschare garage och modernare gård Rissneleden 17 95 dags för fräschare garage och modernare gård Vi jobbar med förnyelsen patricia persson projektsamordnare Håller i kontakten med hyresgästerna under arbetet med förnyelsen. caroline cerbach

Läs mer