Vi har startat ett Närigslivsråd för att ta tillvara företagarnas intressen i kommunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har startat ett Närigslivsråd för att ta tillvara företagarnas intressen i kommunen."

Transkript

1 Lägesrapport för majoriteten i Karlstad Det är mindre än ett år kvar till valet i september år Vi tycker att det finns anledning att göra en sammanställning över vad som har hänt under mandatperioden fram till nu. Vi beskriver här politiska frågor, ambitioner och beslut som vår politiska majoritet drivit under de tre år av mandatperioden som har passerat. Vi kan konstatera att det har hänt otroligt mycket i kommunen och att vi har genomfört mycket av det vi enades om när vi bildade majoritet år Det finns även frågor som pågår, där vi ännu inte är framme, med andra ord det finns mer att göra. Se detta som en lägesrapport hösten Den kommer garanterat att fyllas på med fler punkter fram till nästa höst. Per-Samuel Nisser Marlene Lund Kopparklint Maria Frisk Per-Inge Lidén Niklas Wikström Henrik Lander Peter Kullgren Tillväxt Företagande Vi har startat ett Närigslivsråd för att ta tillvara företagarnas intressen i kommunen. Vi har utvecklat och intensifierat dialogen med företag genom fler företagsbesök. Drygt 300 besök har genomförts Vi har infört servicegarantier, för att tydliggöra vad Karlstadsbor och företag kan förvänta sig av kommunens service. Vi har bildat Karlstad Business Region - KBR, för att få till ett bättre samarbete i Karlstadsregionen inom etablering, näringsliv, besöksnäring och marknadsföring. Vi har satsat resurser för att korta handläggningstider för bygglov och planarbete för att bättre svara upp på önskemål från intressenter som vill bygga bostäder och utveckla företag i Karlstad. Tillväxtcentrum har fått förstärkning med ytterligare en företagslots som ska serva företag som tar kontakt med kommunen. 1

2 Vi har tagit fram en ny modell för hur kommunen arbetar med planprocesser, för att göra dem enklare, snabbare och mer transparenta. Vi arbetar med en strategi för enklare och effektivare upphandlingar. Vi vill underlätta för lokala och regionala företag att vara med och lämna anbud i kommunala upphandlingar. En ny livsmedelspolicy för att få mer närproducerade och ekologiska råvaror i maten vi serverar i våra skolor och vårdboenden. Universitetsstaden Vi har skapat en kontaktgaranti mellan studenter på universitetet och arbetsgivare lokalt och regionalt för att skapa fler vägar till arbete och säkerställa kompetensförsörjningen till företag och organisationer i länet. Vi har breddat samarbetet mellan kommunen och universitetet för att mer strategiskt arbeta för att utveckla Karlstad både som universitets- och studentstad. Uppbyggnaden av en Innovation Park Karlstad, en plats som ska erbjuda kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk, och affärsutveckling. Infrastruktur Kommunen har tagit över ansvaret för flygplatsen från staten och både Norwegian och Ryanair har etablerat sig där och börjat flyga till flera nya destinationer från Karlstad. Vi har fått med en ny Karlstad Central och utbyggnad av flera dubbelspår längst med Värmlandsbanan i den nationella planen för infrastruktur. Vi har fått till en tidigareläggning av ombyggnation av E 18 västerut över Sörmon i den nationella planen för infrastruktur. Byggstarten för en utbyggnad av dubbelspår ut ur Karlstad och planerande av en helt ny Karlstad Central. 2

3 Under år påbörjas ombyggnation av E 18 västerut över Sörmon för att säkra Karlstads och Hammarös huvudvattentäkt och öka trafiksäkerheten på en olycksdrabbad vägsträcka. Den fortsatta utbyggnaden av Fiber till byn, idag har 17 nya fiberföreningar är bildats i kommunen. Jobb Projektet Horisont, som hjälper unga ur utanförskap, har blivit permanent verksamhet i kommunen och vi har fördubblat antalet platser. Vi har satsat på 100 tillfälliga jobb inom kommunen för att människor som idag står utanför ska få chansen att komma in eller komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vi har gjort en utbildningssatsning där personer med försörjningsstöd får chans att läsa till undersköterskor. Det ger dem möjlighet till försörjning och en ny karriär och det säkrar en viktig del av kommunens kompetensförsörjning. Vi har gjort en satsning på Sommarlovsentreprenörer. Det ger ungdomar chansen att prova jobbet som egenföretagare och skapa sitt eget drömjobb. Vi har satsat på projektet Porten som hjälper ungdomar med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Vi har satsat på Grön Arena, som handlar om att erbjuda meningsfull sysselsättning/arbetsträning i form av daglig verksamhet på lantgård för barn- och ungdom, personer med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller äldre med tidig demenssjukdom. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Swedbank om en temavecka med fokus på jobb och praktikplatser för ungdomar. Attraktiv stad Besöksnäring 3

4 Vi har varit med och möjliggjort öppnandet av Lars Lerins nya konsthall på Sandgrund. Karlstad har varit värd för Melodifestivalen, ett nationellt arrangemang som lockar både Karlstadsbor och besökare. Musikfestivalen Putte i Parken har flyttat till Karlstad och lockar nu tusentals besökare varje sommar. Vi har utvecklat skärgården och ökat tillgängligheten med bland annat fler båtturer till Kristinehamn och Hammarö samt nya bryggor och angöringsplatser. Karlstads kommun har varit med och möjliggjort öppnandet av Karlstads nya kultur och kongressanläggning, KCCC. Världsutställningen 1001 Inventions gästar Karlstad och Värmlands Museum hösten och vintern Vi har varit med och möjliggjort öppnandet av Infanteribrigadmuseet genom att bidra med både investerings- och driftbidrag från kommunen. Karlstadsregionen har samlats under ett destinationsvarumärke, grader Karlstad (Karlstad varmt välkommen) och en ny webbplats, visitkarlsztad.se. Här samlas all information om Karlstadsregionen, boende, event, turist- och konferensinformation mm. Färdigställandet av Karlstads nya badhus med upplevelsebad på Sundsta. Stadsutveckling Vi har tagit fram en ny översiktsplan som visar på hur Karlstad ska växa och utvecklas framåt. Vi har utvecklat ett helt nytt handelsområde i Välsviken. Vi har börjat planera för utbyggnaden av Bergvik med Eriksberg. Centrum har förtätats med nybyggnation på Tingvallahöjden, delar av Kvarteret Freja, Kanoten och Bryggudden. Tillsammans med exploatörer har kommunen påbörjat ombyggnaden av Inre hamn som nu är ett attraktivt område med bostäder, kontor, butiker och restauranger. 4

5 Vi har genomfört en stor gemensam workshop om Karlstads utveckling, Go Karlstad go. Vi har påbörjat utbyggnaden av ett nytt industriområde i Bråtebäcken som ger möjligheter för att frigöra verksamhetsmark i centralare lägen för fortsatt utveckling av staden. Vi fortsätter planerna för Karlstadsstråket, busstråket som ska knyta ihop Kronoparken och Bergviksområdet med snabbusstrafik. Strandpromenaden Älvpromenaden kommer att upp öppna staden mot Klarälven och ge nya möjligheter till stadsutveckling vid Älvgatan. Tankar om staden, en föreläsningsserie för att lyfta stadsutvecklingsfrågor. Stolthet och förtroende Medborgardialog är en viktig del i en attraktiv stad som växer. Vi har tagit Karlstadsborna till hjälp i arbetet med bland annat med utformandet av Älvpromenaden längst med Klarälven. Karlstadsborna bedömer att Karlstads kommun är den tredje bästa kommunen att bo i av landets 290 kommuner. Vi har gjort det mer attraktivt att friköpa tomträtt och på så sett givit fler villaägare möjligheten att äga sin tomt. Vi har gjort en stor satsning på att rusta upp centrummiljöerna i vår mindre tätorter, Edsvalla, Molkom och Väse. Karlstad fick år 2012 Sveapriset som är en utmärkelse som uppmärksammar IT-innovationer i vården. Karlstad har klättrat från femtonde till fjärde bästa idrottskommun år Karlstad fick ta emot pris för den Seniorvänligaste kommunen år Karlstad är rankad som tionde bästa miljökommun år 2013 enligt tidningen Miljöaktuellt. Karlstad är nominerat till utmärkelsen årets IT-kommun Vård och stöd 5

6 Vi har öppnat Nordeuropas modernaste demensboende på Zakrisdal med 48 platser. Vi har öppnat ett nytt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar på Nordby. Vi infört fixarservice utan biståndsbedömning till alla i kommunen som är 75 år och äldre. Vi har, tillsammans med företagare inom restaurangbranschen, möjliggjort seniorluncher på flera av stadens restauranger. Vi har lagt ut gruppboenden inom LSS-verksamheten på entreprenad för att öka valfriheten för våra kunder och skapa jämförelseobjekt för den egna verksamheten. För att modernisera vård- och omsorg har vi satsat på e-hemtjänst, bland annat projektet nattfrid tillsammans med andra tekniska lösningar som skapar valmöjligheter för våra kunder att få insatser på distans om de själva vill ha det. Där ytterligare stöd ska finnas till hands vid behov och där man snabbt ska kunna agera om något händer. Vi har genom resurstillskott utökat tiden för sociala aktiviteter, promenader, besök i parken eller en fika på stan, för äldre som har hemtjänst. Vi har satsat på fler händer i vården och ökat bemanningen på kommunens vårdboenden. Vi har genomfört en kvalitetsupphandling inom området personlig assistans och lägger ut personlig assistans på entreprenad. Frösunda tar över utförandet samtidigt som kommunen finns kvar som huvudman. Vi har infört lagen om valfrihetssystem (LOV) i hela kommunen. Vi har satsat på fler upplevelseträdgårdar i anknytning till vårdboenden och vårdhunden Doris har anställts för att öka trivseln för de äldre. Vi har tagit ett politiskt initiativ som heter Julafton för alla där vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med andra aktörer och seniorernas hus ska anordna aktiviteter för våra kunder på julafton. För att motverka ensamhet. Vi har infört barnchecklista enligt FN:s barnkonvention i Karlstads kommun. För att ytterligare säkerställa att barn och ungdomars bästa kommer i främsta rummet vid alla beslut och åtgärder som fattas nu och i framtiden. Vi har förstärkt tillsynen över vård och omsorg med en tjänst, såväl i egen regi som privat regi. Vi har gjort en förstudie kring äldres boendemiljö. 6

7 Ett nytt vårdboende med ca 96 platser på Oskarslund. Förnyade upphandlingar på två av våra vårdboenden. Vi ska prova en ny modell, i samarbete med KBAB, för att få till ett första trygghetsboende i ett av kommunens ytterområden. Först ut är Molkom. Vi ska vidareutveckla samarbetet med företag för att skapa fler företagsplaceringar för personer som har daglig verksamhet. Detta för att öka deras möjligheter att i en framtid få en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Vi utreder förutsättningarna för att kunna införa LOV inom daglig verksamhet. Vi utreder möjligheterna att helt eller delvis lägga hjälpmedelsverksamheten på entreprenad. Utbildning och kunskap Grundskolan Vi har permanentat verksamheten Tummen som ger ett utökat stöd till barn och familjer med särskilda behov. Vi har stärkt stödet i skola och förskola för barn med särskilda behov. För att stärka elever i ett globalt perspektiv har vi startat undervisning i mandarin på grundskolan. Tillsammans med Edbergsstiftelsen har vi skapat ett kompetenscenter för att höja undervisningen inom naturvetenskap och matematik. Vi har genomfört satsningar på matematik, genom att delta i nationella projekt för att öka kvalitén på undervisningen. Vi genomför en omfattande satsning för att öka användandet av it och it- pedagogik. Vi har förstärkt elevhälsan. 7

8 Vi gjort en välkommen och nödvändig satsning på upprustning av högstadieskolor för att ge elever och lärare en bra arbetsmiljö. Vi har prioriterat arbetsmiljö och stängt skolor som inte klara kraven på god miljö, bygget av nya Hagborgsskolan och nya förskolan i Alster är exempel på det. Vi har målmedvetet arbetat för att effektivisera organisation och lokalanvändning för att styra så mycket resursers som möjligt till undervisning. Vi inför karriärtjänster i grundskolan. Gymnasieskolan Vi har satsat på digitala läromedel och alla elever i kommunens gymnasieskolor har fått en egen dator. Kommunen har stärkt samarbetet med Karlstads universitet inom naturvetenskap och teknik, för att höja intresset för eftergymnasiala utbildningar. Vi har påbörjat en översyn av lärarnas administrativa arbete med syftet att lärarna ska beredas möjlighet att undervisa mer och administrera mindre. Karriärtjänster och ökad individuell kompetensutveckling för gymnasielärare. Ett samarbete mellan gymnasieelever och stadsbyggnadsförvaltningen för att skapa en applikation för medborgardialog vid stadsutvecklingsprojekt. En stad för alla Bostäder Vad har vi gjort? Attraktiva livsmiljöer är en förutsättning för Karlstads tillväxt. Vi har lanserat en årlig Bostadsmarknadsdag för att samla alla aktörer inom byggbranschen och diskutera Karlstads utveckling utifrån ett bostadsperspektiv. 8

9 Vi har möjliggjort utbyggnaden på Sjögången med bland annat Karlstads första flytande bostäder. Vi har satsat på bostad först, för att stötta utsatta människor i att få en första bostad. Vi har infört en Tak över huvudetgaranti, ingen ska behöva sova ute i Karlstad. Vi har startat Tellus som är boendestöd för ensamkommande flyktingbarn. KBAB bygger ett nytt studentboende med kompisboende, ett nytt koncept där de boende delar på kök, badrum och vardagsrum, på Kronoparken. KBAB har tillsammans med Moälven tagit fram ett nytt byggkoncept i träkonstruktion med syfte att bygga mer kostnadseffektivt och klimatsmartare. Ett koncept som nu ska provas först här i Karlstad för att förhoppningsvis spridas i hela Sverige. Hälsa Vi har hbtq-certifierat elevhälsan i grundskolan och gymnasieskolan. Vi har ökat stödet till ideella föreningar för att på så sätt nå fler Karlstadsbor som kanske inte primärt vänder sig till kommunen för stöd och hjälp. Vi har tagit fram rutiner för hur kommunen kan vara delaktig i utåtriktat arbetet för att synliggöra hbtq-frågor och stärka hbtq-personers rättigheter i samhället. Ett bildande av ett kommunalt naturreservat på Skutberget säkra tillgängligheten till natur och friluftsliv för Karlstadsborna. En satsning för att förstärka arbetet med att förebygga alkohol- och droganvändning bland grundskole- och gymnasieelever. Trygghet Vi har utökat samarbetet med polisen för att gemensamt öka tryggheten i kommunen, stävja extremism och samarbeta mot organiserad brottslighet. 9

10 För att stärka Räddningstjänsten och förbättra arbetsmiljön för våra brandmän har vi satsat på en helrenovering av brandstationen i Vålberg. Byggnationen av en helt ny brandstation i Väse. Vidareutveckling av Trygghetscenters arbete med särskilt fokus på hbtq-, jämställdhets-, och mångfaldsfrågor. Tillgänglighet Vi har öppnat ett nytt kontaktcenter i Bibliotekshuset. Dit kan Karlstadsborna vända sig med alla frågor som rör kommunen. Vi har startat en gemensam drifts o servicenämnd i länet, en 24 timmars myndighet med bland annat e-tjänster och samlad e-förvaltning Vi har bytt ut stadsbussarna och nu har samtliga låggolv och flera av båtbusslinjerna har anpassats för att passa även personer med funktionsnedsättningar. Vi har förbättrat informationen från vård och omsorgsförvaltningen, nu arrangeras informationsträffar om verksamheten på flera språk och informationsmaterial och blanketter finns numer på fler språk, däribland albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, serbiska, somaliska och sorani. Vi ska samla teknik- och fastighet, stadsbyggnad- och miljöförvaltningen på ett och samma ställe och förbättra Karlstadsbornas tillgänglighet till de förvaltningarna. Vi håller successivt på att tillgänglighetsanpassa samtliga busshållplatser. Den goda gröna staden Hållbarhet Vi har gjort en historisk satsning på att öka underhållet av våra fastigheter, gator och cykelvägar. 10

11 Vi har genomfört en upptrappning av underhåll för en förbättrad hushållning av våra tillgångar. Vi har antagit tre nya hållbarhetsstrategier som ska vara vägledande i kommunens arbete för livskvalitet för Karlstadsbor, miljö- och klimatstrategin, tillväxtstrategin och folkhälsostrategin. Karlstad har utvecklats som cykelstad. Vi fortsätter att prioritera att bygga ut och knyta ihop kommunen cykelvägar och vi prioriterar cykelvägar vid snöröjning. Det ska vara lätt och prisvärt att välja klimatsmart resande. Vi har infört pensionärs-, studentoch familjerabatter på stadsbussarna. Vi har infört en ny modell för samfinansiering av gatuprojekt. Nu bygger vi om Östra Torggatan tillsammans med fastighetsägarna längst gatan. Vi har varit med och möjliggjort kommunkoncernens hittills största investeringsprojekt. Nu byggs en ny fjärrvärmepanna på Heden för att säkerställa hållbar uppvärmning till hushållen runt om i Karlstad. Klimat Från och med första juli 2013 körs stadsbussarna på biogas. Det bidrar till minskat buller och bättre luft i staden. Karlstad blev årets millenniekommun år Vi har satsat 100 miljoner under mandatperioden på klimat- och miljöinvesteringar, till exempel för att genomföra LED-projekt och energieffektiviseringslösningar. Vi har gjort investeringar i klimatsmartare alternativ för fastigheter och transporter har gett en minskad miljöpåverkan. Det ska vara snabbt och lätt att välja bussen, därför för den köra före. Vi har infört signalprioritering av bussar i centrumtrafiken för att få snabbare kollektivtrafik. 11

12 Vi kommer att införa samordnad varudistribution för att minska antalet transporter till kommunens verksamheter. Uppbyggnad av den nya Solareturen, invigning under hösten år

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Karlstads kommun i backspegeln 2012

Karlstads kommun i backspegeln 2012 Karlstads kommun i backspegeln 2012 I kommunen arbetar vi enligt en strategisk plan för att se till att vi gör rätt saker för pengarna. Det är ett spännande och utmanande arbete och det är glädjande att

Läs mer

MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014

MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014 MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014 Fyra framgångsrika år Nya Moderaterna i Karlstad vill att besökare i Karlstad ska känna sig välkomna och uppleva vår kommun som en attraktiv och öppen kommun. Vi

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Den goda gröna staden. Förtroendeindex 2010 1 2011 2012. Karlstad 48 52 varav män 45 50 varav kvinnor 51 54 Medelvärde deltagande kommuner 43 46

Den goda gröna staden. Förtroendeindex 2010 1 2011 2012. Karlstad 48 52 varav män 45 50 varav kvinnor 51 54 Medelvärde deltagande kommuner 43 46 Attraktiv stad Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Tid och plats Fredag den 6 oktober 2017 kl 09:00-11:35 Samhällsbyggnadshuset, Solen

Tid och plats Fredag den 6 oktober 2017 kl 09:00-11:35 Samhällsbyggnadshuset, Solen sid 1 (9) Tid och plats Fredag den 6 oktober 2017 kl 09:00-11:35 Samhällsbyggnadshuset, Solen Ledamöter Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande, kommunstyrelsen Kjell-Åke Rhodin, PRO, vice ordförande

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Halmstad, hösten 2013 Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Läses genom att de rader som föregås av ett talstreck är uppföljningen medan de andra raderna är målen enligt C s valmanifest.

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Varmt välkommen till Karlstad Business Region Karlstad Business Region är en expansiv region med liv, rörelse och dynamik där det alltid händer intressanta

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

En plats för idéer och gemenskap

En plats för idéer och gemenskap En plats för idéer och gemenskap Vi moderater tror på Karlskrona kommuns framtid! Här vill vi ha ett samhälle där alla kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och göra egna val. En plats där fler

Läs mer

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Teknik- och fastighetsnämnden Ansvarig samt giltighetstid: Sara Hesse, trafikingenjör, 2016-2018

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

WWW.LUND.SE VISION 2025

WWW.LUND.SE VISION 2025 WWW.LUND.SE 02 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VISION 2 0 2 5 04 Vision 2025 07 Bilden av framtiden 11 Från ord till handling 17 2025 år 2009 Lund idéernas

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

Strategisk överenskommelse med Polismyndigheten Värmland

Strategisk överenskommelse med Polismyndigheten Värmland Ärende 11 Dnr KS-2012-388 Dpl 00 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Lars Sätterberg, lars.satterberg@karlstad.se Strategisk överenskommelse med

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Målområden. - i Lessebo kommun

Målområden. - i Lessebo kommun Målområden - i Lessebo kommun Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt

Läs mer

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Inledning Närodlad politik nära dig Centerpartiet i Älmhults kommun ser att kommunen har unika möjligheter för framtiden och vi vill fortsätta vara

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Eva-Lena Segerud. Ordförande Maria Ohlsson. Justerare Britt Palmius

Underskrifter Sekreterare Eva-Lena Segerud. Ordförande Maria Ohlsson. Justerare Britt Palmius sid 1 (8) Tid och plats Torsdag den 21 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Kronoparkssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Övriga Maria Ohlsson, ordf, kommunstyrelsen Håkan Holm, kommunstyrelsen Anita Svensson Nilsson,

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Torsdag den 24 september 2015 kl. 09.00 12.00 Karlstad CCC

Torsdag den 24 september 2015 kl. 09.00 12.00 Karlstad CCC sid 1 (8) Tid och plats Torsdag den 24 september 2015 kl. 09.00 12.00 Karlstad CCC Ledamöter och ersättare Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen Anita Hall (C), vård- och omsorgsnämnden Ingela

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

22 punkter för fler växande företag i Örebro

22 punkter för fler växande företag i Örebro Örebro 22 punkter för fler växande företag i Örebro Vi tror att Örebro kommun kan göra mycket mer än idag, men inte allt. När vi får möjligheten att leda Örebro kommun tänker vi bjuda in alla som vill

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer