CHEFSDAGARNA PERSONLIG ASSISTANS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHEFSDAGARNA PERSONLIG ASSISTANS"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 SPECIELLT INBJUDNA Finn Kronsporre Jurist Organisationspsykolog Anna Barsk Holmbom Kvalitetsstrateg VÅRA TALARE Frösunda Christine Rosencrantz Kvalitetschef Nacka kommun Pernilla Nordén Enhetschef Nya arbetssätt kvalitetssäkrar din: Arbetsledning på distans Sociala dokumentation Juridiska nyheter Therese Karlborg Områdeschef Region Gotland Therese Thomson Enhetschef BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter Marita Säther Verksamhetschef Cereb AB Hannah Rubinstein Jakobsson Leg. psykolog/kbt Fredrik Nilsson, ekonom Maria Karlsson, handläggare LSS Kaustik Magnus Crossner svarar på dina frågor! Assistans i Balans Jessica Molin I samarbete med: DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Wenche Willumsen Ombudsman FÖRDJUPNING Prolead Förlag Korrektur bekräftas på: Med vänlig hälsning KVALITET LEDNING DOKUMENTATION

2 Stockholm den 9-10 september 2014 Kan du utveckla din arbetsledning på distans? Äntligen är det dags för årets konferens för dig som chef för personlig assistans! I år lägger vi fokus på kvalitetssäkring genom hela verksamhetskedjan, självfallet utifrån en chefs perspektiv. Du får praktiska tips som hjälper dig att förbättra kvalitetssäkringen i din verksamhet. Ta del av framgångsrika arbetssätt som utvecklar din arbetsledning på distans. Hur påverkas brukaren? Fler än hälften av dem som söker personlig assistans får avslag. Dessutom har 1900 personer fått sin assistans minskad eller helt stoppad under de senaste två åren. På konferensen lyfter vi brukarens känslomässiga och praktiska perspektiv vid avslag och omprövning. Du får även fördjupade kunskaper i hur du som chef kan skapa en verksamhet som ger brukaren rätt till det egna livet. DETTA FÅR DU TA DEL AV PÅ KONFERENSEN: Framgångsrika arbetssätt från både privat och offentlig sektor Några av landets främsta experters specialistkunskaper Dina branschkollegors utmaningar och lösningar DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Så förbättrar du ditt lokala ledningssystem Christine Rosencrantz, kvalitetschef, Frösunda Ny handbok för dokumentation av personlig assistans Anna Barsk Holmbom, kvalitetsstrateg, ABH Utbildning & Rådgivning Så förenklar du informationsspridning och bemanning Pernilla Nordén, enhetschef, Nacka kommun Varmt välkommen på konferensen för dig som är chef för personliga assistenter! Anna Bergh Projektledare CHEFSDAGARNA

3 TISDAG 9 SEPTEMBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Anna Bergh, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Att dokumentera personlig assistans nyheter på området Så anser socialstyrelsen ny handbok Var ska dokumentationen föras och av vem? Så använder du dokumentationen som grund till ditt kvalitetssäkringsarbete Anna Barsk Holmbom Kvalitetsstrateg ABH Utbildning & Rådgivning 10:15 Bensträckare med frukt 10:30 Senaste juridiska uppdateringarna för ledning av personlig assistans Så har rättstillämpningen förändrats de senaste åren Hur har de nya reglerna som trädde i kraft 1 juli 2013 kommit att tillämpas i praktiken? Praxis och tillämpning av lagar aktuella domstolsavgöranden Finn Kronsporre Jurist 11:20 Bensträckare 11:30 Så skapar du förbättrad kontroll och trygghet med ett för branschen skräddarsytt verksamhetsstöd Effektivare arbetssätt och höjd kvalitet i utförandet av assistans Ärendehantering och social dokumentation hur fungerar det i praktiken? Hur möter vi IVO:s tillståndskrav genom Aiai? Magnus Crossner Jessica Molin Kaustik Assistans i Balans 12:10 Nätverkslunch med dina branschkollegor från hela Sverige 13:10 Så förbättrar du ditt lokala ledningssystem Så jobbar Frösunda med ett processinriktat ledningssystem 1 år med dokumentation enligt ICF de fördelarna ser vi 3 konkreta råd hur du förbättrar ditt strategiska kvalitetsarbete Christine Rosencrantz Kvalitetschef Frösunda 13:50 Bensträckare 14:00 Kommunens ekonomiska ansvar vid privat anordnad personlig assistans Löpande administration av ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 2 LSS Så beräknar och bedömer du skälig ersättning för utförd personlig assistans Utredning och handläggning av skäliga merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro Fredrik Nilsson Maria Karlsson Ekonom Handläggare LSS 14:30 Eftermiddagskaffe 14:50 En framgångrik verksamhet ger brukaren rätt till det egna livet Din roll som chef i att forma verksamheten Så hjälper du brukare och assistent att öppna järnringen 3 förbjudna frågor du måste ta tag i Organisationspsykolog med specialistbehörighet i klinisk neuropsykologi 15:20 Bensträckare 15:30 Vad krävs för att tillhöra personkrets 1? Vilka diagnoser ingår? Att utreda tonåringar Hur kan vi hjälpa brukaren till rätt stöd och behandling? Hannah Rubinstein Jakobsson Leg. psykolog Cereb AB 16:10 Bensträckare 16:20 Så förenklar du informationsspridning och bemanning Introduktionsmaterial på USB standardiserar och effektiviserar informationsspridning Så förenklar systemverktyget det dagliga arbetet Så kan personlig assistans använda Nacka kommuns flexibla arbetstidsmodell Pernilla Nordén Enhetschef Nacka kommun 17:00 Konferensens första dag avslutas CHEFSDAGARNA utbildning och rådgivning Finn Kronsporre är en efterfrågad föreläsare och specialiserad jurist inom personlig assistans. Han har mångårig erfarenhet som processförare, rådgivare och föreläsare för såväl kommuner som för enskilda. Korrektur bekräftas på: Med vänlig hälsning

4 ONSDAG 10 SEPTEMBER :00 Ett känslomässigt perspektiv vid avslag och omprövning Vad betyder ett avslag för personen känslomässigt och praktiskt? Vad händer med personen under en omprövning? Vad kan din verksamhet göra? Marita Säther Verksamhetschef BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter 09:30 Bensträckare 09:40 Medarbetarskap så tar du din roll på jobbet Så har vi hjälpt medarbetarna med förutsättningar att ta en funktionell och professionell yrkesroll i relation till brukare, arbetskamrater och ledare Sammanhang, mål och roll i organisationen Hur kan du jobba med samspel och utveckling i arbetsgrupper? Therese Thomsson Avdelningschef Region Gotland 10:20 Förmiddagskaffe 10:40 På gång inom funktionshinderområdet hos s nya organisation Pågående och avslutade regeringsuppdrag Frågestund: passa på att ställa de frågor som du funderat på! Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef 11:30 Bensträckare 11:40 Hur ska vi hantera etiska dilemman? PANEL- DISKUSSION Sexualitet Identitetsskapande Familj Wenche Willumsen Marita Säther Anna Barsk Holmbom Ombudsman Verksamhetschef Kvalitetsstrateg DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter ABH Utbildning och Rådgivning 12:20 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:20 Lunch för fördjupningens deltagare 13:00-16:00 Separat bokningsbar fördjupning Framgångsrik arbetsledning för kvalitativ och effektiv personlig assistans Under ledning av Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens 9-10 september 2014 Fördjupning 10 september 2014 Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm 10% RABATT till MEDLEMMAR I PARO! Uppge kod: Paro10 PRIS T.o.m. 16 maj T.o.m. 8 aug Fr.o.m. 9 aug Konferens kr kr kr Fördjupning kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con646 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. CHEFSDAGARNA

5 Separat bokningsbar ONSDAG 10 SEPTEMBER 2014 Att leda en verksamhet för personlig assistans är en svår uppgift som kräver ett strukturerat och effektivt arbetssätt. Att styra och leda på distans samtidigt som du kvalitetssäkrar verksamheten och får ekonomin att gå ihop är inte helt lätt. På denna fördjupning har du möjlighet att stärka dig själv i din roll som chef. I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen bjuder denna fördjupning på verktyg för hur du ska utveckla ditt ledarskap och tillsammans med dina medarbetare skapa en verksamhet för personlig assistans i världsklass! Du får lära dig: ONSDAG 10 SEPTEMBER 13:00-16:00 Framgångsrik arbetsledning för kvalitativ och effektiv personlig assistans Strategier och metoder för att skapa delaktighet och engagemang bland medarbetarna Att arbeta med coachistans och ge brukaren rätten till det egna livet Hur du får ekonomi och kvalitet att gå ihop Åtgärder för att öka kostnadsmedvetenheten och minska onödiga kostnader Metoder för att hantera konflikter och besvärliga beteenden Varför du måste låta brukaren misslyckas ibland Därför bör du gå på fördjupningen Om du vill utvecklas och stärkas i din roll som chef/ledare är denna fördjupning ett givet komplement till konferensen. Tydligt och verksamhetsnära ger Jan dig verktyg som du kan ta med dig och applicera på din egen verksamhet. Du får möjlighet att arbeta praktiskt med den många gånger svåra uppgiften att bryta ner den övergripande strategin till verklighet. Passa även på att få svar på de frågor som du brottas med i ditt dagliga arbete. FÖRDJUPNING Du som bokar dig på fördjupningen får boken Älskade assistent! FÖRDJUPNINGEN LEDS AV Fördjupningen leds av är affärspsykolog och författare som genom inspirations- och förändringsinsatser sjösätter effektiva modeller för en arbetsmarknad där alla får utvecklas och bidra till hållbar framgång. Han förenar psykologi med business i sina insatser, vilket betyder att han går lite djupare och drar effekten ett steg längre. CHEFSDAGARNA

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. CHEFSDAGARNA inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 VÅRA TALARE Region Gotland Therese Thomson BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter Marita Säther Cereb AB Hannah Rubinstein Jakobsson Nacka kommun Pernilla Nordén PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Effektiv arbetsledning på distans Att standardisera och kvalitetssäkra den sociala dokumentationen Uppdateringar i juridiken Så förenklar du informationsspridning och bemanning Frösunda Christine Rosencrantz Assistans i Balans Jessica Molin Organisationspsykolog Kaustik Magnus Crossner Therese Karlborg Anna Barsk Holmbom Kvalitetsstrateg Finn Kronsporre Jurist Fredrik Nilsson & Maria Karlsson FÖRDJUPNING Framgångsrik arbetsledning för kvalitativ och effektiv personlig assistans Så skapar du delaktighet och engagemang bland medarbetarna Hur får du ekonomi och kvalitet att gå ihop? Metoder för att hantera konflikter och besvärliga beteenden Därför måste du låta brukaren misslyckas ibland Under ledning av, Prolead Förlag DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Wenche Willumsen Prolead Förlag Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con646

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

PARKERINGSDAGARNA 2014

PARKERINGSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 oktober 2014 VÅRA TALARE VTI Tomas Svensson Forskningsdirektör Umeå kommun Elin Pietroni Planeringschef Göteborgs stads Parkeringsbolag Maria Stenström Stockholms

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef Nybro kommun

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 VÅRA TALARE Nya Karolinska Solna Lars Carlsson Programledare MT/IKT Verksamhetschef medicinsk teknik inom UoI E&Y Linda Andersson Ansvarig rådgivare

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER NYTT TILLFÄLLE KONFERENSEN ÄR TILLBAKA! LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 VÅRA TALARE Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Djursjukvård en bransch i utveckling

Djursjukvård en bransch i utveckling NYA SPÄNNANDE CASE! Djursjukvård en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 januari 2012 TALARE Södra Djursjukhuset Olof Skarman Västerorts Djursjukhus Ingemar Alin SLA Maria

Läs mer