Beslut. och MDH / Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor."

Transkript

1 Rektor Beslut MDH /11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens högkola enligt bifogad grafisk manual. Kostnader för genomförande av beslutet finansieras av informationssektionen. Framtagande av löpande nytt material bekostas av beställande enhet. Ansvarig för manualens tillämpning är informationschef. Den nya grafiska manualen gäller från och med Under en övergångsperiod till och med tillåts dock de gamlaa grafiska elementen, exempelvis e bågen, i material som inte nyproduceras. Motivering Sammanfattning Idag finns det drygt 50 universitet och högskolor i Sverige. Antalet sökanden är stort, men konkurrensen om studenterna är hård ochh en framtida minskningg av gymnasiekullarnaa gör att konkurrensen kommer att hårdna än mer. Denna konkurrenssituation ställer högre krav på högskolans kommunikationsuppgift. Det tidigare informationsuppdraget har utökats med marknadsföringsuppgifter, varumärkesbyg- och gande och inte minst användandet av sociala medier. Högskolann behöver profilera sig kunna ge svar på frågor som: Vad är fördelarna med just er högskola? På vilket sätt särskiljer ni er från andra? Varför ska jag välja Mälardalens högskola? Den första grafiskaa manualen för högskolan togs fram 2006 ochh var ett av initiativen för f att bygga varumärket Mälardalens högskola ännu starkare. Nu, 2011, har manualen fått ett nytt snitt med nya grafiska element. Tonaliteten från den ursprungliga manualenn är dock den samma. Den grafiska manualen är högskolans kommunikationsverktyg för en stark högskola och skapar en enhetlig och konsekvent bild av vår högskola, i första hand riktad mot presum- tiva studenter. I manualen finns anvisningar och ramar som behövs för att kunna producera trycksaker, an- av nonser och annat material för Mälardalen ns högskola. Genom att konsekvent användning manualen blir Mälardalens högskolas ansikte välkänt och profilen tydlig. Bakgrund Expedierat enligt sändlista Bilagor:

2 Rektor Beslut MDH /11 Handläggare Sara Seltborg I samband med attt varumärkesstrategin sågs över fanns det anledning att även ge den gra- fiska profilen en uppgraderingg och ett modernare snitt. Arbetet initieradess av informations- sektionen. Resultatet är en uppdatering av den grafiska profilenn som fastställdes 2006 CF / /06. Utredningsarbetett De nya grafiska elementen och nya färgerr och former har i första hand stämts av med olika studentgrupper och personer som arbetar med den grafiska formen på högskolan. Student- exem- centrum och campussektionen, har lämnat synpunkter och detaljförslag när det gällerr pelvis intyg och inredningsmanualen. Slutligen har rektorsråde t gett sitt godkännande för det nya grafiska utseendet. Detta beslut har fattats av rektor efter föredragning av Sara Seltborg. Ingegerd Palmér Rektor Sara Seltborg Informationschef Expedierat enligt sändlista Bilagor:

3 GRAFISK MANUAL RIKTLINJER FÖR LOGOTYPER, FÄRGER, GRAFISKA ELEMENT, TYPOGRAFI, BILDER, TRYCKSAKER, ANNONSER, PRESENTARTIKLAR MED MERA 1

4 Version 2: Produktion: Kärnhuset. Tryck: Mälardalens högskolas interntryckeri. Papper: Galerie Art Silk, 200 g. Pärm: Producerad av Åhnbergs Bokbinderi AB. Rak rygg, 16 mm med triomekanism. Väven heter Duo 142 gul. Foliepräglad rygg och framsida. 2

5 ÖKAD KONKURRENS STÄLLER NYA KRAV Idag finns det drygt 50 universitet och högskolor i Sverige. Antalet sökanden är stort idag, men konkurrensen om studenterna är hård och en framtida minskning i gymnasiekullarna gör att konkurrensen kommer att hårdna än mer. Denna konkurrenssituation ställer högre krav på högskolans kommunikationsuppgift. Det tidigare informationsuppdraget har utökats med marknadsföringsuppgifter, varumärkesbyggande och inte minst användandet av sociala medier. Vi behöver profilera oss och kunna ge svar på frågor som: Vad är fördelarna med just er högskola? På vilket sätt särskiljer ni er från andra? Varför ska jag välja Mälardalens högskola? Den första grafiska manualen för högskolan togs fram 2007 och var ett av initiativen för att bygga varumärket Mälardalens högskola ännu starkare. Nu 2011 har manualen fått ett nytt snitt med nya grafiska element. Grunden, färgen orange och vår typografi känns igen, men vi har fått en ny droppe att använda oss av. Droppen symboliserar det som är Mälardalens högskola piggt, kaxigt, innovativt och samverkande. Den grafiska manualen är vårt kommunikationsverktyg för en stark högskola och skapar en enhetlig och konsekvent bild av vår högskola, i första hand riktat mot presumtiva studenter. I manualen hittar du våra anvisningar och ramar som behövs för att kunna producera trycksaker, annonser och annat material för Mälardalens högskola. Syftet är att manualen ska ge dig inspiration och idéer och göra ditt arbete enklare. Genom att konsekvent hålla oss till manualen kommer vi att göra Mälardalens högskolas ansikte välkänt och tillsammans skapar vi en tydlig profil. Den här grafiska manualen kommer fortlöpande att utvecklas och kompletteras. Det är omöjligt att täcka in alla upptänkliga situationer, trots att vi försökt få med det mesta. Vid frågor och behov av hjälp är du alltid välkommen att kontakta informationssektionen Ingegerd Palmér, rektor Sara Seltborg, informationschef 0:1

6 MÅLGRUPPEN ÄR PRESUMTIVA STUDENTER Den grafiska manualen genomsyras av ett tydligt målgruppsperspektiv. Grundtanken är att om vi blir mer attraktiva för presumtiva studenter blir vi även attraktivare för våra andra målgrupper. Samma logik används också utanför den akademiska världen. Man hittar den till exempel hos dagstidningar när de utgår från läsaren snarare än annonsören. Men den grafiska manualen bygger inte varumärket. Det gör du och alla andra som skickar ut signaler i högskolans namn. Och då används fler kommunikationsmedel än de som omfattas av manualen när vi kommunicerar med omvärlden ord, till exempel, i både skriftlig och talad form. När det gäller språklig ton kommer vi inte med några andra rekommendationer än att komma ihåg att målgruppen, om inte annat anges, ska antas vara presumtiva studenter. Därför ska tilltalet vara modernt (skriv till exempel du istället för Du) och rakt. Akademiska termer lär man sig först när man börjat på akademin. Det är till exempel lätt att glömma att en akademi (t ex HST) är helt irrelevant för en presumtiv student. Sammanfattningsvis kan man säga att den grafiska manualens budskap är väldigt enkelt: Högskolan ska kommunicera på mottagarens villkor. Det vill säga den presumtiva studentens villkor. 0:2

7 innehåll 1 Logotyp 1:1 Logotyp Internationell 1:2 Logotyp Specifikationer 1:3 Logotyp Akademi och adress 1:4 Dubbla avsändare 1:5 Färger och färgblandningar 1:6 Färgtoningar 1:8 Typografi 1:10 Vårt namn i skrift 1:13 Grafiska element Droppe, mönster, fotobakgrund (bokeh), pappersskugga 1:14 2 Bilder Särskiljande motiv 2:1 Bilder Särskiljande färg 2:2 Bilder Lockande 2:3 Bilder Att undvika 2:4 Filformat för bilder 2:5 3 Korrespondensmaterial Brevpapper 3:1 Korrespondensmaterial Wordmallar 3:2 Korrespondensmaterial Övriga enheter 3:3 Korrespondensmaterial Specifikationer 3:5 Dokumentformat 3:6 4 Informationsmaterial och marknadsföring 4:1 Broschyrer och foldrar Exempel 4:2 Mallar Infoblad 4:6 Mallar Powerpoint 4:7 Mallar Platsannonser 4:8 Mallar Affischer 4:9 Mallar Konferensmaterial 4:11 Mallar Namnbrickor 4:12 Mallar Kurskompendier 4:13 Mallar Avhandlingar 4:14 Mallar Presentartiklar 4:16 5 Checklista för trycksaksproduktion 5:1 6 Inspiration 6:1 0:3

8 Logotyp En logotyp är en viktig del av ett företags visuella identitet. Den måste vara tydlig, ge ett sympatiskt intryck och konsekvent användas som märke och avsändare. Högskolans logotyp har formgivits av Jan Brandt, dåvarande universitetslektor i visualiseringsteknik, institutionen för innovation, design och produktutveckling (IDP), Mälardalens högskola. Logotypen består av en symbol två stiliserade segel över Mälarvattnet och ordbilden Mälardalens högskola Eskilstuna Västerås. Idén är att i symbolisk form återge den tudelade, men ändå sammanhängande, högskolan på båda sidor av Mälaren. Symbolen och ordbilden bildar en enhet som alltid ska se likadan ut. De två delarna får inte flyttas eller storleksförändras i förhållande till varandra. Logotypen finns i ett antal olika varianter i färg, i svart och i vitt. Generellt ska logotypen användas i färg eller svart på ljusa bakgrunder och vitt på mörka bakgrunder. Logotypen finns dessutom på engelska (se sid 1:2). Låt bredd- och höjdproportionerna på ytan där logotypen ska placeras bestämma om du använder stående eller liggande variant. Ingen av dem är mer rätt än den andra. Stående logotyp i färg och svartvitt. Liggande logotyp i färg och svartvitt. Stående logotyp i vitt för användning på färgad eller mörk bakgrund. Liggande logotyp i vitt för användning på färgad eller mörk bakgrund. Minsta storlek är 15 mm bredd för stående logotyp och 23 mm för liggande. Den helorange logotypen får enbart användas i undantagsfall, på profilprodukter som muggar, tröjtryck eller broderier. 1:1

9 Logotyp INTERNATIONELL Vår engelska logotyp används i internationella sammanhang. Då har man ingen relation till Eskils tuna och Västerås, utan snarare till Sverige som land. Därför är orterna i den internationella logotypen ersatta med Sweden. Stående internationell logotyp i färg och svartvitt. Liggande internationell logotyp i färg och svartvitt. Stående internationell logotyp i vitt för användning på färgad eller mörk bakgrund. Liggande internationell logotyp i vitt för användning på färgad eller mörk bakgrund. Den helorange logotypen får enbart användas i undantagsfall, på profilprodukter som muggar, tröjtryck eller broderier. 1:2

10 LOGOTYP SPEcIFIKATIONER 1/2 x Svart Orange CMYK PMS 144 x x x x Det måste alltid finnas en frizon runt logotypen som skiljer den från grafiska element som bilder, texter och rubriker. x x x x x x x x Logotypen ska användas som en bild. Andra färger än i originallogotypen får ej användas. Den får inte beskäras eller förvrängas. Använd inte logotypen i färg mot mörk bakgrund eller mörka foton. Skolans namn satt i Avant Garde är inte och får inte ersätta vår logotyp. Se vidare»vårt namn i skrift«på sidan 1:13. Vår logotyp får läggas på droppen, men droppen är inte en del av vår logotyp. 1:3

11 Logotyp akademi och adress Exempel på logotyp med akademi. Akademin för innovation, design och teknik Akademin för innovation, design och teknik Exempel på logotyp med avsändaradress. Box 883, Västerås. Tfn: Box 325, Eskilstuna. Tfn: E-post: Webb: Box 883, Västerås. Tfn: Box 325, Eskilstuna. Tfn: E-post: Webb: Exempel på logotyp med akademi och avsändaradress. Akademin för innovation, design och teknik Box 883, Västerås. Tfn: Box 325, Eskilstuna. Tfn: E-post: Webb: Akademin för innovation, design och teknik Box 883, Västerås. Tfn: Box 325, Eskilstuna. Tfn: E-post: Webb: 1:4

12 DUBBLA AVSÄNDARE högskolan Och ANdRA INTERNA AVSÄNdARE Ibland har andra enheter behov av att figurera som avsändare tillsammans med högskolan. Det kan vara vår satsning på Karriärtorget, MRTC, ISS eller Idélab. Dessa symboler/logotyper/ordbilder får aldrig användas ensamma, eftersom högskolan ska uppfattas som huvudavsändare. Idén med de dubbla avsändarna är att de olika satsningarna stärker högskolans varumärke och att högskolan (i sin tur) ger legitimitet åt satsningarna. När vi är gemensam avsändare med andra organisationer, ska varken vår egen eller den andra logotypen ligga i droppen. Se exempel på sida 4:12. Exempel mot vit botten där den andra avsändaren är enfärgad på orange droppe. Välj enfärgad vit (eller svart) avsändare i dessa fall. Exempel mot orange (eller mörk) botten där den andra avsändaren är i färg och vår högskolelogotyp och droppe är vita. Ibland gör den andra avsändarens bredd- och höjdproportioner att den måste krympas så mycket att den blir svårtydd i droppen. I dessa fall kan droppen göras större i relation till högskolelogotypen. 1:5

13 FÄRGER OCH FÄRGBLANDNINGAR EN ORANGE HÖGSKOLA En del varumärken använder en färg som ett sätt att bli igenkänd. Lila kaffe är Löfbergs lila, gult papper betyder telefonkatalog för kommersiella aktörer, rosa papper betyder affärspress och blå politiska partier är till höger om mitten. Bland svenska högskolor idag är det få som har använt en färg på det sättet. Där finns en möjlighet att sticka ut. Mälardalens högskola ska konsekvent använda orange färg som identitetsbärare. Grundregeln är därför: Alltid orange där möjligt. Vi har också nio stycken sekundära färger. Dessa används i första hand som sortering, som flikar i en pärm, staplar i ett diagram eller för att skapa band mellan olika innehåll på exempelvis en webbsida. För att få använda en sekundär färg måste orange redan finnas använt på annat ställe i det material du producerar. Till varje färg finns färgnummer för dekorfärg (PMS), blandning för fyrfärgstryck (CMYK), skärm (RGB) och webb (HEX). HALLON PMS 191 CMYK RGB HEX #DD3366 Orange PMS 144 CMYK RGB HEX #FF8800 Pistage PMS 367 CMYK RGB HEX #99CC55 CERISE PMS 212 CMYK RGB HEX #EE55AA Varmgul PMS 7408 CMYK RGB HEX #FFBB00 Gul PMS Yellow CMYK RGB HEX #FFDD00 ORANGERÖD PMS 1665 CMYK RGB HEX #EE5500 BLÅGRÖN PMS 7473 CMYK RGB HEX # Plommon PMS 234 CMYK RGB HEX # Ovanstående färger är tryckta i en digital tryckpress och kan avvika från offsettryck och skärmbild Himmelsblå PMS 2905 CMYK RGB HEX #88DDFF 1:6

14 Exempel på hur orange och de sekundära färgerna är använda i två olika diagram. Båda exemplen är förminskade från stället där de ursprungligen publicerades. 1:7

15 FÄRGTONINGAR I den nya grafiska profilen (2011) har vi introducerat färgtoningar på grafik och typografi. De är inte ett krav och ska nyttjas med måttfullhet. Rätt utnyttjat skapar de en rumslighet och får viktig grafik och typografi att kliva fram och ta för sig bättre. Toningarna görs från en ljus till en mörkare nyans av samma färg och ska ses som att grafiken/texten har en ljuskälla i övre vänstra hörnet. david BOmAN FLYGINGENJÖRS- PROGRAMMET Exempel på tonad typografi (ovan) och tonad droppe med citat (höger) ANDERS NORDSTRÖM KONTORSChEF PÅ SWEDBANK Jag studerade själv på MDH och skulle mycket väl kunna tänka mig att göra det igen. dennis helfridson, chef FÖR ABB:S AFFÄRSENhET ROBOTIcS I SVERIGE Ljusa toningar med Avant Garde Extra Light får inte användas mot vitt i mindre än 24 punkter eftersom kontrasten mot bakgrunden blir för dålig. högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 ORANGE Plats: 45 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 SKUGGA Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 GUL Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 SKUGGA Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 VARmGUL Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 SKUGGA Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 ORANGERÖd Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 SKUGGA Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 1:8

16 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Pistage Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 BLÅGRÖN Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Himmelsblå Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Plommon Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 CERISE Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 HALLON Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 1:9

17 Typografi Typografin har flera viktiga uppgifter. Dels ska den göra textytan tilltalande och vilsam för ögat, dels göra texten lättläst och begriplig. Typografi som tar hänsyn till textinnehållet med hjälp av logiska stycken och underrubriker gör att budskapet går fram mycket tydligare, särskilt i långa brödtexter. PUBLIKA TRYCKSAKER Vi använder två typsnitt i våra publika trycksaker ITC Avant Garde Pro och Swift 2.0. Avant Garde är ett typsnitt utan seriffer (klackar) som vi använder i rubrik- och titelsammanhang. Den finns ritad i en mängd olika vikter (tjocklekar) vilket gör den lätt och intressant att arbeta med. Vi uppmuntrar till att i titlar, rubriker och underrubriker skapa kontraster och kombinera tunt och tjockt, stort och litet. Swift är ett djärvt och modernt typsnitt ritat av Gerhard Unger (1985). Även detta typsnitt finns i ett flertal olika vikter som vi använder i bild- och brödtexter. Denna brödtext är satt med Swift Light och Extra Bold. Rubrik och mellanrubrik är satta med Avant Garde Extra Light respektive Bold. INTERNT MATERIAL / WEBB / POWERPOINT Eftersom högskolan producerar en hel del material på en mängd olika ställen har vi tagit fram en alter nativ typsnittsuppsättning för internt material (kurskompendier, avhandlingar, brev och fax), webb och PowerPoint. Då använder vi typsnitten Arial och Georgia, som till skillnad från Avant Garde och Swift finns för installerat på alla datorer. Georgia är speciellt utvecklat (av Microsoft och Matthew Carter) för att även fungera som skärmtypsnitt. Det har öppnare och aningen bredare bokstavsformer vilket gör det tydligt i skärmupplösning. När vi för webben gör banners, flash-animationer, gif-rubriker eller knappar använder vi däremot Avant Garde. A ABCDEFGHIJK Avant Garde är ett typsnitt utan seriffer som används i rubriker. Avant Garde Extra Light Pro ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm Avant Garde Book Pro ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl Avant Garde Medium Pro ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl Avant Garde Bold Pro abcdefghijk A Swift är ett modernt, lättläst typsnitt med stark karaktär som vi använder i bild- och brödtexter. Swift Light ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm Swift Light Italic ABCDEFGHIJKLMN abcdefghijklmn Swift Extra Bold ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl Swift Extra Bold ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl :10

18 specialtecken och ligaturer Herb Lubalin ritade i mitten av 60-talet Avant Garde som en logotyp för magasinet med samma namn. Genom att komplettera logotypen med en full uppsättning versaler skapades det nya typsnittet. Det togs även fram en stor uppsättning ligaturer och alternativa tecken som även de finns med i Open Type-versionen av ITC Avant Garde Pro. ANVÄND VARSAMT! Här ovanför är omslaget till Avant Garde nr 13 och ett bra exempel på hur ett par av ligaturerna används. Märk den täta och eleganta tillriktningen mellan både rader, tecken och ord. Den automatiska tillriktningen i InDesign, Quark Xpress, Illustrator, etc är ofta på tok för gles för Avant Garde vilket blir tydligare ju större grad man arbetar med. Framförallt rubriker kan tjäna på att få en manuell knipning och tillriktning. Vi rekommenderar att specialtecken och ligaturer bara används i rubriker och av personer med mycket god typografivana och gott om tid. Att pussla ihop de olika bokstavsformerna på ett fungerande sätt kräver både uppmärksamhet och känsla. En av Herb Lubalins partners, Tony DiSpigna, sa följande om typsnittets svårbemästrade karaktär:»the first time Avant Garde was used was one of the few times it was used correctly. It s become the most abused typeface in the world. Everybody ruins it. They lean the letters the wrong way.«1:11

19 TÄNK PÅ ATT HÅLLA IHOP RADAVSTÅNDET I RUBRIKER! Rubrik satt i Avant Garde Gothic Extra Light och Bold med en storlek på 56 punkter och ett radavstånd på 60 punkter. Precis lagom radavstånd för att ringen i bokstaven Å ska få plats. KAN VARA EXTRA TIGHT OM TEXTEN SAKNAR ORD MED PRICKAR. Rubrik satt i Avant Garde Gothic Extra Light och Bold med en storlek på 56 punkter och ett radavstånd på 50 punkter. I rubriker utan Å, Ä och Ö kan radavståndet vara extra tight. Det här gör att vi får tydligare gruppering i rubriken och den blir lättare att läsa. Om vi däremot har flera rubriker i samma storlek i en trycksak bör radavståndet vara konsekvent genom hela trycksaken. 1:12

20 VÅRT NAMN I SKRIFT När vi skriver högskolans namn i löptext eller rubriker skriver vi det versalt som MÄLARDALENS HÖGSKOLA (rubriker) eller versalgement som Mälardalens högskola (löptext). Vi använder aldrig versalt H på högskola. På institutionsnamn i löptext använder vi gemena bokstäver, som exempelvis akademin för innovation, design och teknik. SKRIVET NAMN KONTRA LOGOTYP Vi kan få väldigt fina ordbilder av Mälardalens högskola när vi sätter det i vårt rubriktypsnitt Avant Garde. Det kan och ska vi göra men det är viktigt att göra distinktionen mellan logotypen och det skrivna namnet i rubriker och löptexter. Mälardalens högskola satt i Avant Garde är inte (och ersätter inte) vår logotyp som består av vår symbol, vårt namn och de två campusorterna. HÖGSKOLANS NAMN MED ALTERNATIVA TECKEN Som vi berört tidigare innehåller Avant Garde en stor samling alternativa tecken och ligaturer. Det är fritt fram att använda dessa i rubrik- och titelsammanhang och även då vi skriver vårt namn i dessa sammanhang. Vad som är viktigt är att vi är konsekventa med vilka alternativa tecken vi använder och vilken lutning vi använder. Bokstäverna A och M tillhör de tecken som finns med lutning åt både höger och vänster. Självklart kan du också skriva vårt namn med de raka vanliga skärningarna av Avant Garde. Exempel på den lutning av vårt skrivna namn som vi använder med de alternativa tecknen. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Exempel på vårt skrivna namn med den raka vanliga skärningen av Avant Garde (här Extra Light) 1:13

21 GrafiskA element Uppgiften för ett grafiskt element är att skapa igenkänning och tillhörighet. Vi har vår orange färg som det starkaste verktyget för igenkänning. Nyttja det konsekvent! DROPPEN Vi har ett grafiskt element som är sprunget ur Eskilstuna och Västerås geografiska placering norr och söder om Mälaren. Droppformen kan användas som behållare för citat, fakta, titlar och annan grafik. Den kan användas ensam och tillsammans med andra droppar och den kan roteras i 45 -intervall. Droppens riktning kan också användas så att den leder blicken till något vi vill fokusera på (exempelvis den person citatet kommer ifrån, eller den person som titeln hör ihop med) Droppen ska endast roteras i 45 -intervall Droppen kan vara enfärgad eller tonad. Toningen går alltid i 45 från det övre vänstra hörnet. SOM ATT SOLEN STÅR UPPE TILL VÄNSTER PÅ HIMLEN. Utbildningen startar under förutsättning att beslut fattas om detta. Mer information hittar du på programmets webbsida. Ställ EN EGEN fråga till SIMON på Droppen kan även innehålla annan grafik. Som ovanför, där den fungerar som en asterisk (från programkatalogen HT 2011/VT 2012) respektive pratar om en fråga-och-svar funktion på webben (från Fighting Spirit). 1:14

22 SKA JAG LÄSA? VAD SKA JAG LÄSA? VAR SKA JAG LÄSA? ANSÖKAN? VIKTIGAST: VILL HA ETT BRA JOBB! VIKTIGAST: INTRESSE FÖR ÄMNET (90 %) JOBB (80 %) VIKTIGAST: GEOGRAFI (75 % ANGRÄNSANDE LÄN) AKTIVITETER RYKTE VIKTIGAST: HUR TRYGG ÄR JAG I MITT BESLUT? Exempel på hur droppar och färger kan användas i modeller/figurer. Pincturi conse rectemp ersper spedini untibus id modis cus maionse quatus es magnimos exerum ario eta volupta naqui volorib usaped ut quis voloren imin tat molor rectiossunt. alapidit unt assitasin consequis unti oditem vellut qui ducilig endellam, conet qui dolo eosant officatur? Explatur serepror alit a illendus qui autes accupienda pa custior estiaepudis magnit fugit quiandus a doles adis et eum es doluptas et et eum quo con cus ratest, ulpa diorrumenda velia nus aut explanihil ipsam, incturi conse rectemp ersperspedi untibus id modis cus maionse quatus es magnimo exerum ario et ma volupta nat qui volorib usaped ut quis voloren iminctat molor rectiossunt et vero maio. Riam int arionempe sitat pos quis as alitat as non pro es sinvent. Udit magnatur maximenime ad ea cus adigent am quatas dolorep udanima gnatius quia sitaturibus. Ni ommolorro tecate si alit, ommoluptae etur? Tiunt volecat laborehendes sus, corum es idem. Tiurest oribus Precis på samma sätt som droppen kan användas som behållare för asterisker och frågetecken kan den användas som en anfang. quae et arum cusaerero il eum raturerum es net et evendam que sit, omnitatem hilis inum repra sit quas solupta quam facearu ptatur? Qui rese volest, sitiusapel eicto quiste quam, sinulpa nem sequodis vel ipsam, quis molest, sum se cus arciae sim qui as magnate mpersperum quibusam ratiam ne is eost aut re essum landit dit pos asitas quae parchiliant aut qui occae porerspis re volent repedicium cus re voluptios rest, quibus sit et mod molorum quo et officimus, que que explis excepel ecatiatur, voles maio. Ut volores sediam fugiaes ea a es dolorum lat ma con nulpa cus millupt aspisque et alibus et, verum, que sequia quundi blatatum es alita volor milia ent dellandi omnim rem qui que inctate mpelesed quaeprem venimi, atusand aestor se si ratur, venda desto tet re vel iderchi tiorupid quis eictemqui ullore pro quas que con poria volorer sperat. Itatur sinctus, omnimus, ipsanim intur? Upitat. Nam si quo volore enis resequo iur, idit voloreribus apicit facessi nctatest quiant mil mollabo remperi iscipsa et omnimol orest, untur maio. Et volore sim quaturis core pra Droppen kan också användas som behållare för foton. Som här på vår webbsida, tillsammans med en puff för utlandsstudier. 1:15

23 droppen SOm mönster Droppen kan kombineras ihop med andra droppar och bilda grupper och mönster. Tänk på att följa droppens form när du gör egna grupperingar. Fler exempel på sidorna 1:7, 4:1 och 4:6. Dra nytta av Karriärtorgets kostnadsfria hjälp och försäkra dig om att ditt företag eller din organisation syns på högskolan. Lär dig det senaste i utbyte med en student Träffa dina framtida anställda idag Berätta om din verksamhet och inspirera andra Positionera ditt varumärke som arbetsgivare Hitta kompetent extrapersonal Låt en student göra sitt examensarbete hos dig Samma dag jag fi ck brevet om att jag var antagen fi ck jag också min första egna lägenhet! Exempel på grupper från trycksak om Karriärtorget. Droppen som ett utfallande och brutet diagonalt mönster. INNOVATION, PRODUKTION OCH CIVILINGENJÖRS- LOGISTIK 300 HP PROGRAM Idag jobbar våra tidigare studenter som bland annat logistiksamordnare och produktionsutvecklare. Detta tack vare den kunskap och känsla de har för konkurrenskraftig och hållbar produktion, industriell ekonomi och logistik. Du kan bli en av dem! UTBILDNINGEN Som civilingenjör får du djup kunskap inom dina valda profiler och tränar din roll som ledare. Du lär dig processförbättring, transportoptimering, resurssnål produktion och samspelet människa teknik. Du studerar framgångsrika företag och hur de kan förbättras. År 3 väljer du bland profiler som; entreprenörskap och företagande att utveckla affärsverksamheten runt en idé, innovativ produktion och logistik fördjupning runt tillverkning eller den senaste profilen industriell IT och automation med hög efterfrågan och där företag erbjuder dig mentorskap under år 3. Utbudet av profiler anpassas varje år mot det aktuella behovet från studenter och arbetsmarknad. Du deltar i flera företagsuppdrag och studenternas examensarbeten leder ofta till direkt anställning. Du samverkar med våra framgångsrika forskare. Vill du starta ett företag får du stöd av högskolans Idélab. Du kan studera utomlands och få betalt sommararbete. Om du utvecklas mot nya intressen så kan du smidigt byta inriktning eller välja att ta en högskoleingenjörsexamen efter tre års studier. FRAMTIDSUTSIKTER Som civilingenjör får du en unik helhetssyn på teknik, ekonomi och ledarskap. Din förmåga till projektledning, teamarbete och nytänkande är efterfrågad av företag i regionen och över världen. Arbetsmöjligheterna är stora, examinerade har snabbt fått jobb. Du blir behörig till vår forskarutbildning och du kan arbeta internationellt. JOBB Du har mycket goda jobbmöjligheter och din kreativa attityd uppskattas. Du kan arbeta nationellt eller internationellt med projektledning, resurseffektiv/lean produktion, logistik, IT och automation, marknadsföring eller inköp. KONTAKTUPPGIFTER STUDIEVÄGLEDARE: Malin Lundin PROGRAMSAMORDNARE: Anders Hellström PROGRAMINFORMATION STUDIESTART: Höstterminen 2011 STUDIEORT: Eskilstuna BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt Fy A, Ma D (områdesbehörighet 9 ) URVAL: Betyg/högskoleprov EXAMEN: Civilingenjörsexamen, Högskoleingenjörsexamen ANMÄLNINGSKOD MDH Exempel på grupper i diagram. Besöksadress: Drottninggatan 12 Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 325, Eskilstuna Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Fax: Tfn: Fax: Webb: E-post: Org.nr: Exempel från programblad. Droppen används inte som heltäckande mönster. Det här mönsterarket finns däremot att utgå ifrån om man vill använda det som en utgångspunkt för ett brutet mönster. Kontakta informationssektionen för originaldokumentet. 1:16

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING?

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? en studie av Konjunkturinstitutets interna skrivhandledning Sara

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer