Beslut. och MDH / Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor."

Transkript

1 Rektor Beslut MDH /11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens högkola enligt bifogad grafisk manual. Kostnader för genomförande av beslutet finansieras av informationssektionen. Framtagande av löpande nytt material bekostas av beställande enhet. Ansvarig för manualens tillämpning är informationschef. Den nya grafiska manualen gäller från och med Under en övergångsperiod till och med tillåts dock de gamlaa grafiska elementen, exempelvis e bågen, i material som inte nyproduceras. Motivering Sammanfattning Idag finns det drygt 50 universitet och högskolor i Sverige. Antalet sökanden är stort, men konkurrensen om studenterna är hård ochh en framtida minskningg av gymnasiekullarnaa gör att konkurrensen kommer att hårdna än mer. Denna konkurrenssituation ställer högre krav på högskolans kommunikationsuppgift. Det tidigare informationsuppdraget har utökats med marknadsföringsuppgifter, varumärkesbyg- och gande och inte minst användandet av sociala medier. Högskolann behöver profilera sig kunna ge svar på frågor som: Vad är fördelarna med just er högskola? På vilket sätt särskiljer ni er från andra? Varför ska jag välja Mälardalens högskola? Den första grafiskaa manualen för högskolan togs fram 2006 ochh var ett av initiativen för f att bygga varumärket Mälardalens högskola ännu starkare. Nu, 2011, har manualen fått ett nytt snitt med nya grafiska element. Tonaliteten från den ursprungliga manualenn är dock den samma. Den grafiska manualen är högskolans kommunikationsverktyg för en stark högskola och skapar en enhetlig och konsekvent bild av vår högskola, i första hand riktad mot presum- tiva studenter. I manualen finns anvisningar och ramar som behövs för att kunna producera trycksaker, an- av nonser och annat material för Mälardalen ns högskola. Genom att konsekvent användning manualen blir Mälardalens högskolas ansikte välkänt och profilen tydlig. Bakgrund Expedierat enligt sändlista Bilagor:

2 Rektor Beslut MDH /11 Handläggare Sara Seltborg I samband med attt varumärkesstrategin sågs över fanns det anledning att även ge den gra- fiska profilen en uppgraderingg och ett modernare snitt. Arbetet initieradess av informations- sektionen. Resultatet är en uppdatering av den grafiska profilenn som fastställdes 2006 CF / /06. Utredningsarbetett De nya grafiska elementen och nya färgerr och former har i första hand stämts av med olika studentgrupper och personer som arbetar med den grafiska formen på högskolan. Student- exem- centrum och campussektionen, har lämnat synpunkter och detaljförslag när det gällerr pelvis intyg och inredningsmanualen. Slutligen har rektorsråde t gett sitt godkännande för det nya grafiska utseendet. Detta beslut har fattats av rektor efter föredragning av Sara Seltborg. Ingegerd Palmér Rektor Sara Seltborg Informationschef Expedierat enligt sändlista Bilagor:

3 GRAFISK MANUAL RIKTLINJER FÖR LOGOTYPER, FÄRGER, GRAFISKA ELEMENT, TYPOGRAFI, BILDER, TRYCKSAKER, ANNONSER, PRESENTARTIKLAR MED MERA 1

4 Version 2: Produktion: Kärnhuset. Tryck: Mälardalens högskolas interntryckeri. Papper: Galerie Art Silk, 200 g. Pärm: Producerad av Åhnbergs Bokbinderi AB. Rak rygg, 16 mm med triomekanism. Väven heter Duo 142 gul. Foliepräglad rygg och framsida. 2

5 ÖKAD KONKURRENS STÄLLER NYA KRAV Idag finns det drygt 50 universitet och högskolor i Sverige. Antalet sökanden är stort idag, men konkurrensen om studenterna är hård och en framtida minskning i gymnasiekullarna gör att konkurrensen kommer att hårdna än mer. Denna konkurrenssituation ställer högre krav på högskolans kommunikationsuppgift. Det tidigare informationsuppdraget har utökats med marknadsföringsuppgifter, varumärkesbyggande och inte minst användandet av sociala medier. Vi behöver profilera oss och kunna ge svar på frågor som: Vad är fördelarna med just er högskola? På vilket sätt särskiljer ni er från andra? Varför ska jag välja Mälardalens högskola? Den första grafiska manualen för högskolan togs fram 2007 och var ett av initiativen för att bygga varumärket Mälardalens högskola ännu starkare. Nu 2011 har manualen fått ett nytt snitt med nya grafiska element. Grunden, färgen orange och vår typografi känns igen, men vi har fått en ny droppe att använda oss av. Droppen symboliserar det som är Mälardalens högskola piggt, kaxigt, innovativt och samverkande. Den grafiska manualen är vårt kommunikationsverktyg för en stark högskola och skapar en enhetlig och konsekvent bild av vår högskola, i första hand riktat mot presumtiva studenter. I manualen hittar du våra anvisningar och ramar som behövs för att kunna producera trycksaker, annonser och annat material för Mälardalens högskola. Syftet är att manualen ska ge dig inspiration och idéer och göra ditt arbete enklare. Genom att konsekvent hålla oss till manualen kommer vi att göra Mälardalens högskolas ansikte välkänt och tillsammans skapar vi en tydlig profil. Den här grafiska manualen kommer fortlöpande att utvecklas och kompletteras. Det är omöjligt att täcka in alla upptänkliga situationer, trots att vi försökt få med det mesta. Vid frågor och behov av hjälp är du alltid välkommen att kontakta informationssektionen Ingegerd Palmér, rektor Sara Seltborg, informationschef 0:1

6 MÅLGRUPPEN ÄR PRESUMTIVA STUDENTER Den grafiska manualen genomsyras av ett tydligt målgruppsperspektiv. Grundtanken är att om vi blir mer attraktiva för presumtiva studenter blir vi även attraktivare för våra andra målgrupper. Samma logik används också utanför den akademiska världen. Man hittar den till exempel hos dagstidningar när de utgår från läsaren snarare än annonsören. Men den grafiska manualen bygger inte varumärket. Det gör du och alla andra som skickar ut signaler i högskolans namn. Och då används fler kommunikationsmedel än de som omfattas av manualen när vi kommunicerar med omvärlden ord, till exempel, i både skriftlig och talad form. När det gäller språklig ton kommer vi inte med några andra rekommendationer än att komma ihåg att målgruppen, om inte annat anges, ska antas vara presumtiva studenter. Därför ska tilltalet vara modernt (skriv till exempel du istället för Du) och rakt. Akademiska termer lär man sig först när man börjat på akademin. Det är till exempel lätt att glömma att en akademi (t ex HST) är helt irrelevant för en presumtiv student. Sammanfattningsvis kan man säga att den grafiska manualens budskap är väldigt enkelt: Högskolan ska kommunicera på mottagarens villkor. Det vill säga den presumtiva studentens villkor. 0:2

7 innehåll 1 Logotyp 1:1 Logotyp Internationell 1:2 Logotyp Specifikationer 1:3 Logotyp Akademi och adress 1:4 Dubbla avsändare 1:5 Färger och färgblandningar 1:6 Färgtoningar 1:8 Typografi 1:10 Vårt namn i skrift 1:13 Grafiska element Droppe, mönster, fotobakgrund (bokeh), pappersskugga 1:14 2 Bilder Särskiljande motiv 2:1 Bilder Särskiljande färg 2:2 Bilder Lockande 2:3 Bilder Att undvika 2:4 Filformat för bilder 2:5 3 Korrespondensmaterial Brevpapper 3:1 Korrespondensmaterial Wordmallar 3:2 Korrespondensmaterial Övriga enheter 3:3 Korrespondensmaterial Specifikationer 3:5 Dokumentformat 3:6 4 Informationsmaterial och marknadsföring 4:1 Broschyrer och foldrar Exempel 4:2 Mallar Infoblad 4:6 Mallar Powerpoint 4:7 Mallar Platsannonser 4:8 Mallar Affischer 4:9 Mallar Konferensmaterial 4:11 Mallar Namnbrickor 4:12 Mallar Kurskompendier 4:13 Mallar Avhandlingar 4:14 Mallar Presentartiklar 4:16 5 Checklista för trycksaksproduktion 5:1 6 Inspiration 6:1 0:3

8 Logotyp En logotyp är en viktig del av ett företags visuella identitet. Den måste vara tydlig, ge ett sympatiskt intryck och konsekvent användas som märke och avsändare. Högskolans logotyp har formgivits av Jan Brandt, dåvarande universitetslektor i visualiseringsteknik, institutionen för innovation, design och produktutveckling (IDP), Mälardalens högskola. Logotypen består av en symbol två stiliserade segel över Mälarvattnet och ordbilden Mälardalens högskola Eskilstuna Västerås. Idén är att i symbolisk form återge den tudelade, men ändå sammanhängande, högskolan på båda sidor av Mälaren. Symbolen och ordbilden bildar en enhet som alltid ska se likadan ut. De två delarna får inte flyttas eller storleksförändras i förhållande till varandra. Logotypen finns i ett antal olika varianter i färg, i svart och i vitt. Generellt ska logotypen användas i färg eller svart på ljusa bakgrunder och vitt på mörka bakgrunder. Logotypen finns dessutom på engelska (se sid 1:2). Låt bredd- och höjdproportionerna på ytan där logotypen ska placeras bestämma om du använder stående eller liggande variant. Ingen av dem är mer rätt än den andra. Stående logotyp i färg och svartvitt. Liggande logotyp i färg och svartvitt. Stående logotyp i vitt för användning på färgad eller mörk bakgrund. Liggande logotyp i vitt för användning på färgad eller mörk bakgrund. Minsta storlek är 15 mm bredd för stående logotyp och 23 mm för liggande. Den helorange logotypen får enbart användas i undantagsfall, på profilprodukter som muggar, tröjtryck eller broderier. 1:1

9 Logotyp INTERNATIONELL Vår engelska logotyp används i internationella sammanhang. Då har man ingen relation till Eskils tuna och Västerås, utan snarare till Sverige som land. Därför är orterna i den internationella logotypen ersatta med Sweden. Stående internationell logotyp i färg och svartvitt. Liggande internationell logotyp i färg och svartvitt. Stående internationell logotyp i vitt för användning på färgad eller mörk bakgrund. Liggande internationell logotyp i vitt för användning på färgad eller mörk bakgrund. Den helorange logotypen får enbart användas i undantagsfall, på profilprodukter som muggar, tröjtryck eller broderier. 1:2

10 LOGOTYP SPEcIFIKATIONER 1/2 x Svart Orange CMYK PMS 144 x x x x Det måste alltid finnas en frizon runt logotypen som skiljer den från grafiska element som bilder, texter och rubriker. x x x x x x x x Logotypen ska användas som en bild. Andra färger än i originallogotypen får ej användas. Den får inte beskäras eller förvrängas. Använd inte logotypen i färg mot mörk bakgrund eller mörka foton. Skolans namn satt i Avant Garde är inte och får inte ersätta vår logotyp. Se vidare»vårt namn i skrift«på sidan 1:13. Vår logotyp får läggas på droppen, men droppen är inte en del av vår logotyp. 1:3

11 Logotyp akademi och adress Exempel på logotyp med akademi. Akademin för innovation, design och teknik Akademin för innovation, design och teknik Exempel på logotyp med avsändaradress. Box 883, Västerås. Tfn: Box 325, Eskilstuna. Tfn: E-post: Webb: Box 883, Västerås. Tfn: Box 325, Eskilstuna. Tfn: E-post: Webb: Exempel på logotyp med akademi och avsändaradress. Akademin för innovation, design och teknik Box 883, Västerås. Tfn: Box 325, Eskilstuna. Tfn: E-post: Webb: Akademin för innovation, design och teknik Box 883, Västerås. Tfn: Box 325, Eskilstuna. Tfn: E-post: Webb: 1:4

12 DUBBLA AVSÄNDARE högskolan Och ANdRA INTERNA AVSÄNdARE Ibland har andra enheter behov av att figurera som avsändare tillsammans med högskolan. Det kan vara vår satsning på Karriärtorget, MRTC, ISS eller Idélab. Dessa symboler/logotyper/ordbilder får aldrig användas ensamma, eftersom högskolan ska uppfattas som huvudavsändare. Idén med de dubbla avsändarna är att de olika satsningarna stärker högskolans varumärke och att högskolan (i sin tur) ger legitimitet åt satsningarna. När vi är gemensam avsändare med andra organisationer, ska varken vår egen eller den andra logotypen ligga i droppen. Se exempel på sida 4:12. Exempel mot vit botten där den andra avsändaren är enfärgad på orange droppe. Välj enfärgad vit (eller svart) avsändare i dessa fall. Exempel mot orange (eller mörk) botten där den andra avsändaren är i färg och vår högskolelogotyp och droppe är vita. Ibland gör den andra avsändarens bredd- och höjdproportioner att den måste krympas så mycket att den blir svårtydd i droppen. I dessa fall kan droppen göras större i relation till högskolelogotypen. 1:5

13 FÄRGER OCH FÄRGBLANDNINGAR EN ORANGE HÖGSKOLA En del varumärken använder en färg som ett sätt att bli igenkänd. Lila kaffe är Löfbergs lila, gult papper betyder telefonkatalog för kommersiella aktörer, rosa papper betyder affärspress och blå politiska partier är till höger om mitten. Bland svenska högskolor idag är det få som har använt en färg på det sättet. Där finns en möjlighet att sticka ut. Mälardalens högskola ska konsekvent använda orange färg som identitetsbärare. Grundregeln är därför: Alltid orange där möjligt. Vi har också nio stycken sekundära färger. Dessa används i första hand som sortering, som flikar i en pärm, staplar i ett diagram eller för att skapa band mellan olika innehåll på exempelvis en webbsida. För att få använda en sekundär färg måste orange redan finnas använt på annat ställe i det material du producerar. Till varje färg finns färgnummer för dekorfärg (PMS), blandning för fyrfärgstryck (CMYK), skärm (RGB) och webb (HEX). HALLON PMS 191 CMYK RGB HEX #DD3366 Orange PMS 144 CMYK RGB HEX #FF8800 Pistage PMS 367 CMYK RGB HEX #99CC55 CERISE PMS 212 CMYK RGB HEX #EE55AA Varmgul PMS 7408 CMYK RGB HEX #FFBB00 Gul PMS Yellow CMYK RGB HEX #FFDD00 ORANGERÖD PMS 1665 CMYK RGB HEX #EE5500 BLÅGRÖN PMS 7473 CMYK RGB HEX # Plommon PMS 234 CMYK RGB HEX # Ovanstående färger är tryckta i en digital tryckpress och kan avvika från offsettryck och skärmbild Himmelsblå PMS 2905 CMYK RGB HEX #88DDFF 1:6

14 Exempel på hur orange och de sekundära färgerna är använda i två olika diagram. Båda exemplen är förminskade från stället där de ursprungligen publicerades. 1:7

15 FÄRGTONINGAR I den nya grafiska profilen (2011) har vi introducerat färgtoningar på grafik och typografi. De är inte ett krav och ska nyttjas med måttfullhet. Rätt utnyttjat skapar de en rumslighet och får viktig grafik och typografi att kliva fram och ta för sig bättre. Toningarna görs från en ljus till en mörkare nyans av samma färg och ska ses som att grafiken/texten har en ljuskälla i övre vänstra hörnet. david BOmAN FLYGINGENJÖRS- PROGRAMMET Exempel på tonad typografi (ovan) och tonad droppe med citat (höger) ANDERS NORDSTRÖM KONTORSChEF PÅ SWEDBANK Jag studerade själv på MDH och skulle mycket väl kunna tänka mig att göra det igen. dennis helfridson, chef FÖR ABB:S AFFÄRSENhET ROBOTIcS I SVERIGE Ljusa toningar med Avant Garde Extra Light får inte användas mot vitt i mindre än 24 punkter eftersom kontrasten mot bakgrunden blir för dålig. högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 ORANGE Plats: 45 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 SKUGGA Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 GUL Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 SKUGGA Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 VARmGUL Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 SKUGGA Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 ORANGERÖd Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 SKUGGA Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 1:8

16 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Pistage Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 BLÅGRÖN Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Himmelsblå Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Plommon Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 CERISE Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Högdager Plats: 10 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 HALLON Plats: 35 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 Skugga Plats: 80 % CMYK RGB Typ: Linjär Vinkel: -45 1:9

17 Typografi Typografin har flera viktiga uppgifter. Dels ska den göra textytan tilltalande och vilsam för ögat, dels göra texten lättläst och begriplig. Typografi som tar hänsyn till textinnehållet med hjälp av logiska stycken och underrubriker gör att budskapet går fram mycket tydligare, särskilt i långa brödtexter. PUBLIKA TRYCKSAKER Vi använder två typsnitt i våra publika trycksaker ITC Avant Garde Pro och Swift 2.0. Avant Garde är ett typsnitt utan seriffer (klackar) som vi använder i rubrik- och titelsammanhang. Den finns ritad i en mängd olika vikter (tjocklekar) vilket gör den lätt och intressant att arbeta med. Vi uppmuntrar till att i titlar, rubriker och underrubriker skapa kontraster och kombinera tunt och tjockt, stort och litet. Swift är ett djärvt och modernt typsnitt ritat av Gerhard Unger (1985). Även detta typsnitt finns i ett flertal olika vikter som vi använder i bild- och brödtexter. Denna brödtext är satt med Swift Light och Extra Bold. Rubrik och mellanrubrik är satta med Avant Garde Extra Light respektive Bold. INTERNT MATERIAL / WEBB / POWERPOINT Eftersom högskolan producerar en hel del material på en mängd olika ställen har vi tagit fram en alter nativ typsnittsuppsättning för internt material (kurskompendier, avhandlingar, brev och fax), webb och PowerPoint. Då använder vi typsnitten Arial och Georgia, som till skillnad från Avant Garde och Swift finns för installerat på alla datorer. Georgia är speciellt utvecklat (av Microsoft och Matthew Carter) för att även fungera som skärmtypsnitt. Det har öppnare och aningen bredare bokstavsformer vilket gör det tydligt i skärmupplösning. När vi för webben gör banners, flash-animationer, gif-rubriker eller knappar använder vi däremot Avant Garde. A ABCDEFGHIJK Avant Garde är ett typsnitt utan seriffer som används i rubriker. Avant Garde Extra Light Pro ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm Avant Garde Book Pro ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl Avant Garde Medium Pro ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl Avant Garde Bold Pro abcdefghijk A Swift är ett modernt, lättläst typsnitt med stark karaktär som vi använder i bild- och brödtexter. Swift Light ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm Swift Light Italic ABCDEFGHIJKLMN abcdefghijklmn Swift Extra Bold ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl Swift Extra Bold ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl :10

18 specialtecken och ligaturer Herb Lubalin ritade i mitten av 60-talet Avant Garde som en logotyp för magasinet med samma namn. Genom att komplettera logotypen med en full uppsättning versaler skapades det nya typsnittet. Det togs även fram en stor uppsättning ligaturer och alternativa tecken som även de finns med i Open Type-versionen av ITC Avant Garde Pro. ANVÄND VARSAMT! Här ovanför är omslaget till Avant Garde nr 13 och ett bra exempel på hur ett par av ligaturerna används. Märk den täta och eleganta tillriktningen mellan både rader, tecken och ord. Den automatiska tillriktningen i InDesign, Quark Xpress, Illustrator, etc är ofta på tok för gles för Avant Garde vilket blir tydligare ju större grad man arbetar med. Framförallt rubriker kan tjäna på att få en manuell knipning och tillriktning. Vi rekommenderar att specialtecken och ligaturer bara används i rubriker och av personer med mycket god typografivana och gott om tid. Att pussla ihop de olika bokstavsformerna på ett fungerande sätt kräver både uppmärksamhet och känsla. En av Herb Lubalins partners, Tony DiSpigna, sa följande om typsnittets svårbemästrade karaktär:»the first time Avant Garde was used was one of the few times it was used correctly. It s become the most abused typeface in the world. Everybody ruins it. They lean the letters the wrong way.«1:11

19 TÄNK PÅ ATT HÅLLA IHOP RADAVSTÅNDET I RUBRIKER! Rubrik satt i Avant Garde Gothic Extra Light och Bold med en storlek på 56 punkter och ett radavstånd på 60 punkter. Precis lagom radavstånd för att ringen i bokstaven Å ska få plats. KAN VARA EXTRA TIGHT OM TEXTEN SAKNAR ORD MED PRICKAR. Rubrik satt i Avant Garde Gothic Extra Light och Bold med en storlek på 56 punkter och ett radavstånd på 50 punkter. I rubriker utan Å, Ä och Ö kan radavståndet vara extra tight. Det här gör att vi får tydligare gruppering i rubriken och den blir lättare att läsa. Om vi däremot har flera rubriker i samma storlek i en trycksak bör radavståndet vara konsekvent genom hela trycksaken. 1:12

20 VÅRT NAMN I SKRIFT När vi skriver högskolans namn i löptext eller rubriker skriver vi det versalt som MÄLARDALENS HÖGSKOLA (rubriker) eller versalgement som Mälardalens högskola (löptext). Vi använder aldrig versalt H på högskola. På institutionsnamn i löptext använder vi gemena bokstäver, som exempelvis akademin för innovation, design och teknik. SKRIVET NAMN KONTRA LOGOTYP Vi kan få väldigt fina ordbilder av Mälardalens högskola när vi sätter det i vårt rubriktypsnitt Avant Garde. Det kan och ska vi göra men det är viktigt att göra distinktionen mellan logotypen och det skrivna namnet i rubriker och löptexter. Mälardalens högskola satt i Avant Garde är inte (och ersätter inte) vår logotyp som består av vår symbol, vårt namn och de två campusorterna. HÖGSKOLANS NAMN MED ALTERNATIVA TECKEN Som vi berört tidigare innehåller Avant Garde en stor samling alternativa tecken och ligaturer. Det är fritt fram att använda dessa i rubrik- och titelsammanhang och även då vi skriver vårt namn i dessa sammanhang. Vad som är viktigt är att vi är konsekventa med vilka alternativa tecken vi använder och vilken lutning vi använder. Bokstäverna A och M tillhör de tecken som finns med lutning åt både höger och vänster. Självklart kan du också skriva vårt namn med de raka vanliga skärningarna av Avant Garde. Exempel på den lutning av vårt skrivna namn som vi använder med de alternativa tecknen. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Exempel på vårt skrivna namn med den raka vanliga skärningen av Avant Garde (här Extra Light) 1:13

21 GrafiskA element Uppgiften för ett grafiskt element är att skapa igenkänning och tillhörighet. Vi har vår orange färg som det starkaste verktyget för igenkänning. Nyttja det konsekvent! DROPPEN Vi har ett grafiskt element som är sprunget ur Eskilstuna och Västerås geografiska placering norr och söder om Mälaren. Droppformen kan användas som behållare för citat, fakta, titlar och annan grafik. Den kan användas ensam och tillsammans med andra droppar och den kan roteras i 45 -intervall. Droppens riktning kan också användas så att den leder blicken till något vi vill fokusera på (exempelvis den person citatet kommer ifrån, eller den person som titeln hör ihop med) Droppen ska endast roteras i 45 -intervall Droppen kan vara enfärgad eller tonad. Toningen går alltid i 45 från det övre vänstra hörnet. SOM ATT SOLEN STÅR UPPE TILL VÄNSTER PÅ HIMLEN. Utbildningen startar under förutsättning att beslut fattas om detta. Mer information hittar du på programmets webbsida. Ställ EN EGEN fråga till SIMON på Droppen kan även innehålla annan grafik. Som ovanför, där den fungerar som en asterisk (från programkatalogen HT 2011/VT 2012) respektive pratar om en fråga-och-svar funktion på webben (från Fighting Spirit). 1:14

22 SKA JAG LÄSA? VAD SKA JAG LÄSA? VAR SKA JAG LÄSA? ANSÖKAN? VIKTIGAST: VILL HA ETT BRA JOBB! VIKTIGAST: INTRESSE FÖR ÄMNET (90 %) JOBB (80 %) VIKTIGAST: GEOGRAFI (75 % ANGRÄNSANDE LÄN) AKTIVITETER RYKTE VIKTIGAST: HUR TRYGG ÄR JAG I MITT BESLUT? Exempel på hur droppar och färger kan användas i modeller/figurer. Pincturi conse rectemp ersper spedini untibus id modis cus maionse quatus es magnimos exerum ario eta volupta naqui volorib usaped ut quis voloren imin tat molor rectiossunt. alapidit unt assitasin consequis unti oditem vellut qui ducilig endellam, conet qui dolo eosant officatur? Explatur serepror alit a illendus qui autes accupienda pa custior estiaepudis magnit fugit quiandus a doles adis et eum es doluptas et et eum quo con cus ratest, ulpa diorrumenda velia nus aut explanihil ipsam, incturi conse rectemp ersperspedi untibus id modis cus maionse quatus es magnimo exerum ario et ma volupta nat qui volorib usaped ut quis voloren iminctat molor rectiossunt et vero maio. Riam int arionempe sitat pos quis as alitat as non pro es sinvent. Udit magnatur maximenime ad ea cus adigent am quatas dolorep udanima gnatius quia sitaturibus. Ni ommolorro tecate si alit, ommoluptae etur? Tiunt volecat laborehendes sus, corum es idem. Tiurest oribus Precis på samma sätt som droppen kan användas som behållare för asterisker och frågetecken kan den användas som en anfang. quae et arum cusaerero il eum raturerum es net et evendam que sit, omnitatem hilis inum repra sit quas solupta quam facearu ptatur? Qui rese volest, sitiusapel eicto quiste quam, sinulpa nem sequodis vel ipsam, quis molest, sum se cus arciae sim qui as magnate mpersperum quibusam ratiam ne is eost aut re essum landit dit pos asitas quae parchiliant aut qui occae porerspis re volent repedicium cus re voluptios rest, quibus sit et mod molorum quo et officimus, que que explis excepel ecatiatur, voles maio. Ut volores sediam fugiaes ea a es dolorum lat ma con nulpa cus millupt aspisque et alibus et, verum, que sequia quundi blatatum es alita volor milia ent dellandi omnim rem qui que inctate mpelesed quaeprem venimi, atusand aestor se si ratur, venda desto tet re vel iderchi tiorupid quis eictemqui ullore pro quas que con poria volorer sperat. Itatur sinctus, omnimus, ipsanim intur? Upitat. Nam si quo volore enis resequo iur, idit voloreribus apicit facessi nctatest quiant mil mollabo remperi iscipsa et omnimol orest, untur maio. Et volore sim quaturis core pra Droppen kan också användas som behållare för foton. Som här på vår webbsida, tillsammans med en puff för utlandsstudier. 1:15

23 droppen SOm mönster Droppen kan kombineras ihop med andra droppar och bilda grupper och mönster. Tänk på att följa droppens form när du gör egna grupperingar. Fler exempel på sidorna 1:7, 4:1 och 4:6. Dra nytta av Karriärtorgets kostnadsfria hjälp och försäkra dig om att ditt företag eller din organisation syns på högskolan. Lär dig det senaste i utbyte med en student Träffa dina framtida anställda idag Berätta om din verksamhet och inspirera andra Positionera ditt varumärke som arbetsgivare Hitta kompetent extrapersonal Låt en student göra sitt examensarbete hos dig Samma dag jag fi ck brevet om att jag var antagen fi ck jag också min första egna lägenhet! Exempel på grupper från trycksak om Karriärtorget. Droppen som ett utfallande och brutet diagonalt mönster. INNOVATION, PRODUKTION OCH CIVILINGENJÖRS- LOGISTIK 300 HP PROGRAM Idag jobbar våra tidigare studenter som bland annat logistiksamordnare och produktionsutvecklare. Detta tack vare den kunskap och känsla de har för konkurrenskraftig och hållbar produktion, industriell ekonomi och logistik. Du kan bli en av dem! UTBILDNINGEN Som civilingenjör får du djup kunskap inom dina valda profiler och tränar din roll som ledare. Du lär dig processförbättring, transportoptimering, resurssnål produktion och samspelet människa teknik. Du studerar framgångsrika företag och hur de kan förbättras. År 3 väljer du bland profiler som; entreprenörskap och företagande att utveckla affärsverksamheten runt en idé, innovativ produktion och logistik fördjupning runt tillverkning eller den senaste profilen industriell IT och automation med hög efterfrågan och där företag erbjuder dig mentorskap under år 3. Utbudet av profiler anpassas varje år mot det aktuella behovet från studenter och arbetsmarknad. Du deltar i flera företagsuppdrag och studenternas examensarbeten leder ofta till direkt anställning. Du samverkar med våra framgångsrika forskare. Vill du starta ett företag får du stöd av högskolans Idélab. Du kan studera utomlands och få betalt sommararbete. Om du utvecklas mot nya intressen så kan du smidigt byta inriktning eller välja att ta en högskoleingenjörsexamen efter tre års studier. FRAMTIDSUTSIKTER Som civilingenjör får du en unik helhetssyn på teknik, ekonomi och ledarskap. Din förmåga till projektledning, teamarbete och nytänkande är efterfrågad av företag i regionen och över världen. Arbetsmöjligheterna är stora, examinerade har snabbt fått jobb. Du blir behörig till vår forskarutbildning och du kan arbeta internationellt. JOBB Du har mycket goda jobbmöjligheter och din kreativa attityd uppskattas. Du kan arbeta nationellt eller internationellt med projektledning, resurseffektiv/lean produktion, logistik, IT och automation, marknadsföring eller inköp. KONTAKTUPPGIFTER STUDIEVÄGLEDARE: Malin Lundin PROGRAMSAMORDNARE: Anders Hellström PROGRAMINFORMATION STUDIESTART: Höstterminen 2011 STUDIEORT: Eskilstuna BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt Fy A, Ma D (områdesbehörighet 9 ) URVAL: Betyg/högskoleprov EXAMEN: Civilingenjörsexamen, Högskoleingenjörsexamen ANMÄLNINGSKOD MDH Exempel på grupper i diagram. Besöksadress: Drottninggatan 12 Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 325, Eskilstuna Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Fax: Tfn: Fax: Webb: E-post: Org.nr: Exempel från programblad. Droppen används inte som heltäckande mönster. Det här mönsterarket finns däremot att utgå ifrån om man vill använda det som en utgångspunkt för ett brutet mönster. Kontakta informationssektionen för originaldokumentet. 1:16

GRAFISK MANUAL RIKTLINJER FÖR LOGOTYPER, FÄRGER, GRAFISKA ELEMENT, TYPOGRAFI, BILDER, TRYCKSAKER, ANNONSER, PRESENTARTIKLAR MED MERA

GRAFISK MANUAL RIKTLINJER FÖR LOGOTYPER, FÄRGER, GRAFISKA ELEMENT, TYPOGRAFI, BILDER, TRYCKSAKER, ANNONSER, PRESENTARTIKLAR MED MERA GRAFISK MANUAL RIKTLINJER FÖR LOGOTYPER, FÄRGER, GRAFISKA ELEMENT, TYPOGRAFI, BILDER, TRYCKSAKER, ANNONSER, PRESENTARTIKLAR MED MERA 1 Version 2: 2011-03-14. Produktion: Kärnhuset. Tryck: Mälardalens högskolas

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Innehåll Om Högbo Bruk... 3 Logotyp... 4 Frizon... 5 Minimiformat... 5 Pay-off... 5 Otillåten användning av logotyp...6 Typsnitt för tryck...7 Brukstypsnitt... 8 Färger...9

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges sjukgymnaster

Grafisk manual för Sveriges sjukgymnaster Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Box 3196 103 63 Stockholm Tel 08-567 06 100 Fax 08-567 06 199 kansli@lsr.se www.sjukgymnastforbundet.se Grafisk manual för Sveriges sjukgymnaster Välkommen till

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

ESTHETICA HUDVÅRDSSALONG GRAFISK MANUAL

ESTHETICA HUDVÅRDSSALONG GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Innehållsförteckning Inledning s.3 Grafisk historik s.4 Rätten till vår logotyp s.5 Vår logotyp s.6 Våra färger s.7 Våra typsnitt s.8 Så får du använda vår logotyp s.9 Så får du inte använda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

kitt GRAFISK FORM y Grafisk manual 2004

kitt GRAFISK FORM y Grafisk manual 2004 Grafisk manual 2004 Logotyp Logotypen innehåller en ordbild med tillhörande symbol. Den ska förekomma på det material Kitty Grafisk Form använder till både internt och extern kommunikation. Originallogotypen

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer