Delårsrapport Januari juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari juni 2011"

Transkript

1 Delårsrapport Januari juni 2011

2 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den 25 mars Under vår 185-åriga historia har vi funnits till för alla de som har sina liv här och hjälpt våra kunder till en bättre ekonomi. Omtanken om bygdens invånare är fortfarande en viktig del, men idag är banken även en naturlig affärspartner till företagarna. Sedan 1969-års sparbankslag, som gjorde företagsmarknaden tillgänglig även för sparbankerna, har Sparbanken 1826 utvecklats till en komplett företagsbank och vi vill vara det självklara alternativet som företagsbank inom vår region. Därför erbjuder vi mer än bank- och försäkringstjänster, vi vill vara affärspartnern till våra kunder och oljan i företagsmaskineriet inom vårt verksamhetsområde. Därför engagerar vi oss också i frågor som, vi bedömer, kan gynna företagen i vårt område. Det har bland annat varit Handbolls-VM, Siesta i Hässleholm, Sweden Rock, Pågatåg Nordost och Kristianstadsdagarna. Årets stora händelse är dock World Scout Jamboree i Rinkaby, som innebär att kanske uppemot besökare kommer till vår region, och detta tror vi kommer att påverka våra företagskunder positivt. På så vis drar vi vårt strå till stacken. Helhetserbjudandet gör Sparbanken 1826 helt unik i vårt verksamhetsområde och som Sveriges äldsta sparbank har vi skaffat oss värdefull kunskap och kännedom om den lokala företagsmarknaden. Bara i Kristianstad har företagsrådgivarna tillsammans längre erfarenhet än de 185 år som banken funnits. Ja, det ligger nog närmare staden Kristianstads ålder, alltså snart 400 år. I samband med bankens 185-års jubileum i mars gav banken ut en jubileumsbok, som finns att få på någon av bankens kontor eller laddas ned som PDF-dokument från bankens webbplats, sparbanken1826.se. Privatmarknad Riksbanken har höjt reporäntan tre gånger hittills i år och den skrivs nu till 2,0 %. Riksbanken menar på att tillväxttakten i den svenska ekonomin är god, även om utvecklingen i omvärlden präglas av osäkerhet, och att det är för att stabilisera inflationen runt målet 2 procent som gjort att reporäntan höjts. Höjningen av reporäntan har medfört höjda boräntor och tillsammans med 85 % -regeln från Finansinspektionen har det inneburit att bomarknaden dämpats lite. 85 % -regeln ställer större krav på köparens egna kontantinsats, varför vi informerar och hjälper speciellt våra yngre kunder kring sparande med tanke på framtida bostadsköp. Även inlåningsräntorna har höjts och i maj återinförde vi ränta på lönekontot som en av de första bankerna i Sverige. Under våren har den ekonomiska krisen i Grekland påverkat Europas aktiemarknad negativt då oro har funnits att krisen ska sprida sig till de övriga länderna med ansträngd ekonomi i Europa. Sparbanken 1826 samarbetar med Swedbanks Investment Center, som bl. a ansvarar för Swedbank Roburs placeringsstrategier, och de följer utvecklingen kontinuerligt och förändrar innehaven i sina portföljer regelbundet för att minimera risken på den europeiska aktiemarknaden. För att öka våra kunders möjlighet att samla sitt fondinnehav hos oss utökas antalet fonder på Fondtorget hela tiden och i dagsläget har Fondtorget närmare 500 fonder. Genom att samla sina fonder får man som kund en bättre överblick på sitt sparande och som bank kan vi ge kunden en bättre rådgivning. På flera av bankens kontor erbjuds privatkunderna Internetbanksutbildning. Kurserna är uppdelade i två nivåer, en grundkurs och en fortsättningskurs och riktar sig, på så vis, både till nya och befintliga användare. Det är sparbankens egna medarbetare som håller i kurserna, vilket upplevs som positivt. Internetbanken har mycket fler funktioner än att betala räkningar och utbildningarna ger oss möjlighet att förmedla alla andra tjänster våra kunder kan ha nytta av. Att känna sig trygg och säker i användandet av Internetbanken är viktigt för såväl kunder som för banken. Sparbanken 1826 har funnits på Facebook sedan maj 2010 och från och med den 15 mars i år kan man här även få svar på generella frågor om ränteläge, priser, öppettider och allmänna råd om placeringar samt bankens syn på framtiden. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla och utveckla sin ekonomi, och via Facebook gör vi detta genom att publicera tips och nyheter kring våra tjänster och produkter på ett lättsamt sätt. För oss är det viktigt att vara tillgänglig, när och varifrån kunden än väljer att nå våra tjänster. Inför Siestafestivalen genomfördes en tävling på Facebook, där man kunde vinna festivalpass. Tävlingen gick ut på att via ledtrådar på Facebook hitta till rätt kontor och vara först på plats vid ett speciellt klockslag. Här kombinerade vi en gammal mötesplats med en ny. En uppskattad tävling med flera kunder som springande tog sig till våra kontor. Sparbankerna och Swedbank fortsätter utvecklingen av mobila banktjänster och lanserade tillsammans, i februari, en heltäckande mobiltjänst för handel med värdepapper. Med den nya mobiltjänsten kan bankens kunder lägga order på aktier, börshandlade fonder, SPAX, warranter och optioner direkt med en mobiltelefon. Senare under våren infördes dessutom möjlighet att logga in med dosa, vilket tillför fler tjänster som t ex att betala räkningar. Under juni månad genomfördes ca inloggningar, vilket är en fördubbling sedan årsskiftet. För att ge både kunder och medarbetare en bättre miljö har bankens kontor i Osby genomgått en omfattande renovering och i juni var det dags för husesyn och invigningsfest. En rejäl översyn av säkerheten har även genomförts och ny säkerhetsutrustning och slutna kontantsystem har installerats. För att ytterligare förbättra säkerheten i uttagsautomaterna införs successivt en ny avancerad skyddsteknik för att förhindra kopiering av kortuppgifter, så kallad skimming. Aktiviteten sker efter beslut i Svenska Bankföreningen och innebär att samtliga bankers uttagsautomater utrustas med den nya tekniken. Företagsmarknad Huvudparten av våra kunder andas en optimism och vi ser en tydlig fortsatt ökad investeringsvilja. Ett stort antal av våra kunder har, med stöd av Sparbanken 1826, också genomfört både större och mindre satsningar. Vi har sett att dessa har skett inom de flesta sektorer, och är inte bara relaterade till ett fåtal branscher. Dock har vi upplevt en mycket svår tid inom delar av lantbruksnäringen, och 2011 kommer att bli ett mycket tufft år för svinproducenterna. Vi har från bankens sida försökt att hjälpa till att hitta lösningar för att dessa företag ska kunna överbrygga den besvärliga situationen. Den svenska kronan har varit mycket stark under våren och detta skapar olika förutsättningar för våra kunder beroende på bransch och utlandsberoende. Vi har även upplevt relativt stora svängningar i valutakurserna beroende på krisen i de så 2

3 delårsrapport jan jun 2011 kallade PIGS-länderna. Detta understryker hur viktigt det är att arbeta med valutasäkringar också i mindre företag, och detta är ett område som prioriteras från bankens sida i våra kundmöten. Oron i södra Europa och även hanteringen av underskotten i USA påverkar hela världens ekonomier och givetvis drabbas också vi i vår region. Även räntemarknaden har påverkats och vi har sett relativt kraftigt stigande räntor under våren. Delvis beroende på marknadens prissättning av risk, relaterat till oron i vissa länder, men även genom Riksbankens höjningar av Reporäntan. Givetvis kan den internationella utvecklingen bromsa den optimism som vi upplever bland våra kunder för närvande, men dock förefaller det som om flertalet kunder upplever fyllda orderböcker och en fortsatt stark tro på att hösten ska bli bra. För företagsmarknaden i Sparbanken 1826 har 2011 startat positivt och fler kunder vill göra affärer med oss. Det har tillkommit ett stort antal nystartade företag, men också många etablerade företag har valt oss som ny bankpartner. Vi fortsätter att öka vår affärsvolym inom företagssegmentet och vi ser en tillväxt inom både låna- och sparaområdet. Inom Sparaområdet har samarbetet med vår Private Banking-enhet och vårt dotterbolag 1826 Försäkra varit mycket framgångsrikt och uppskattat av våra kunder. Inom betalaområdet fortsätter vi med att bidra till en minskad kontanthantering, både utifrån en miljö- och en säkerhetsaspekt. Detta har medfört många gemensamma aktiviteter med handeln på flertalet orter inom vårt verksamhetsområde. Speciellt understryker vi vikten av att öka andelen korttransaktioner på bekostnad av kontantförsäljning. Kortbetalningar är både säkrare, snabbare och billigare för alla parter. Personal Sparbanken 1826 har idag ca 300 tillsvidareanställda medarbetare, där utöver förstärker 35 sommararbetare vår verksamhet under semesterperioden. Under första halvåret 2011 har fem nya medarbetare börjat på banken och nio tillsvidareanställda medarbetare har slutat, varav fem har gått i pension. Den 10 februari medverkade Sparbanken1826 på högskolans Framtidsdagar som en av huvudsponsorerna. Vi fick där möjlighet att presentera vår verksamhet och knyta kontakter med framtida arbetskraft. En utbildningsinsats för de medarbetare som möter våra spontankunder har genomförts. Fokus var här att ge medarbetaren verktyg i hur man ska agera för att lugna en obekväm eller obehaglig situation. Flera av bankens interna enheter, Compliance, Säkerhet och Personal, medverkade vid varje tillfälle för att informera om bankens stöd. Ca 60 medarbetare, Bankkassörer och Rådgivare, deltog i utbildningen, men även en stor del av Sparbankscheferna närvarade. Sparbankens resultat Intjäningen i bankrörelsen har varit fortsatt god under första halvåret Rörelseresultatet för första halvåret 2011 uppgick till 80,3 (11,7 ). Räntenettot har haft en god utveckling det första halvåret 2011 och uppgick till 185,5 (135,6 ). Reporäntan har höjts med 0,50 procentenheter och uppgick vid halvårsskiftet till 1,75 %. I juli 2011 höjde Riksbanken reporäntan med ytterligare 0,25 procentenheter till 2,0 %. Det stigande ränteläget har haft en positiv effekt på räntenettot. Kostnaden för den statliga insättningsgarantin har belastat räntenettot med 6,3 (5,5 ) samt stabilitetsavgiften med 2,6 (1,2 ). Utdelning har erhållits med 4,0 (0,2 ). De totala provisionsintäkterna ökade med 3 % jämfört med samma period föregående år och uppgick till 114,7 (111,6 ). Värdepappersprovisionerna är i nivå med samma period föregående år och uppgick till 41,0 (40,7 ). Utlåningsprovisionerna har ökat jämfört med samma period föregående år och uppgick till 26,8 (23,0 ). Den goda utvecklingen på volymerna i Swedbank Hypotek är främsta förklaringen till ökningen. Övriga provisionsintäkter har minskat något och uppgick till 46,9 (47,9 ). Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 2,1 (-9,1 ). De totala rörelsekostnaderna uppgick till 196,4 (192,5 ). Personalkostnaderna ökade 1 % och uppgick till 94,1 (93,3 ). IT-kostnaderna uppgick till 28,3 (28,2 ), vilket var i nivå med motsvarande period föregående år. Periodens resultat har belastats med avskrivning av goodwill med 21,5 (21,5 ). Kreditförlusterna uppgick under första halvåret till 17,7 (21,3 ). Kreditförlusterna under årets första halvår är till största delen att hänföra till företagssidan. Detta innebär en kreditförlustnivå på 0,3 % (0,3 %). Sparbankens ställning Inlåningen från allmänheten har sedan årsskiftet ökat med 274 eller 2 % och uppgick vid halvårsskiftet till Marknadsvärdet på de totalt förmedlade volymerna till Robur och Robur Försäkring uppgick till , vilket är en minskning med 178 under perioden. Utlåningen till allmänheten uppgick vid halvårsskiftet till , vilket är i nivå med årsskiftet Den totalt förmedlade lånestocken till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans ökade med 194 och uppgick till Den totala affärsvolymen (av sparbanken förvaltade och förmedlade volymer) uppgick vid periodens slut till , vilket är en ökning med 205 sedan årsskiftet. Sparbankens kapitalbas uppgick vid halvårsskiftet till 1,552 (kapitalbas per 31/ uppgick till 1,501 ). Det lagstadgade kapitalkravet uppgick till 975 (926 ). Kapitaltäckningskvoten uppgick därmed till 1,59 (1,62). Prognos 2011 Vår prognos för helåret 2011 uppgår till ca 150 i rörelseresultat med en tro på fortsatt god konjunktur och en positiv utveckling av börsen andra halvåret Prognosen utgår också från en kreditförlustnivå för helåret 2011 som ligger i nivå med första halvåret Koncernen Koncernen omfattar Sparbanken 1826 samt dotterbolagen 1826 Försäkra AB och 1826 Förvaltning AB. Dotterbolagen äger i sin tur 1826 Försäkra HB Försäkra AB ägs till 91 % av Sparbanken 1826 och till 9 % av Sölvesborg-Mjällby Sparbank Förvaltning AB ägs till 100 % av Sparbanken Inga förändringar har skett i koncernens struktur under

4 Resultaträkning Resultaträkning Sparbanken 1826 Not Ränteintäkter 311,7 191,5 Räntekostnader -126,2-55,9 Räntenetto 185,5 135,6 Erhållna utdelningar 4,0 0,2 Provisionsintäkter 114,7 111,6 Provisionskostnader -12,8-13,6 Nettoresultat av finansiella transaktioner 2,1-9,1 Övriga rörelseintäkter 0,9 0,9 Summa räntenetto och rörelseintäkter 294,4 225,6 Allmänna administrationskostnader 149,9 148,0 Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 27,8 26,5 Övriga rörelsekostnader 18,7 18,0 Summa kostnader 196,4 192,5 Resultat före kreditförluster 98,0 33,1 Kreditförluster netto Not 1 17,7 21,3 Nedskrivning finansiella tillgångar - 0,1 Rörelseresultat 80,3 11,7 Bokslutsdispositioner - - Skatt på periodens resultat -22,7-3,3 Periodens resultat 57,6 8,4 Rapport över totalresultat Periodens resultat 57,6 8,4 Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 13,8-5,3 Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till periodens resultat -6,5-0,6 Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 0,1 2,2 Periodens övrigt totalresultat 7,4-3,7 Periodens totalresultat 65,0 4,7 4

5 Balansräkning Balansräkning Sparbanken 1826 Not 30 jun dec jun 2010 Tillgångar Kassa 89,8 108,0 94,3 Utlåning till kreditinstitut 1 710, , ,7 Utlåning till allmänheten Not , , ,1 Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring 20,8 16,4 49,3 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 381,2 980,3 323,3 Aktier och andelar 308,6 209,9 194,0 Aktier i koncernföretag 14,6 14,6 15,2 Immateriella anläggningstillgångar 75,0 96,4 118,0 Materiella tillgångar 149,5 151,8 146,5 Övriga tillgångar 178,3 61,7 145,5 Uppskjuten skattefordran 22,9 45,5 60,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107,7 108,2 87,5 Summa tillgångar , , ,0 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut 143,8 208,5 82,9 Inlåning från allmänheten , , ,9 Emitterade värdepapper m m 346,8 248,5 199,0 Övriga skulder 75,5 113,8 127,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 144,7 50,0 70,6 Avsättningar - 4,9 5,9 Efterställda skulder 383,0 383,0 383,0 Summa skulder , , ,2 Obeskattade reserver Reservfond 1 225, , ,5 Fond för verkligt värde 71,0 63,6 32,9 Resultat för perioden 57,6 34,8 8,4 Eget kapital Not , , ,8 Summa skulder och eget kapital , , ,0 5

6 resultaträkning Resultaträkning Koncernen Not Ränteintäkter 311,7 191,5 Räntekostnader -126,2-55,9 Räntenetto 185,5 135,6 Erhållna utdelningar 4,0 0,2 Provisionsintäkter 126,3 119,7 Provisionskostnader -12,8-13,1 Nettoresultat av finansiella transaktioner 2,1-9,1 Övriga rörelseintäkter 0,6 0,6 Summa räntenetto och rörelseintäkter 305,7 233,9 Allmänna administrationskostnader 158,9 154,1 Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 6,5 5,0 Övriga rörelsekostnader 19,0 18,1 Summa kostnader 184,4 177,2 Resultat före kreditförluster 121,3 56,7 Kreditförluster netto Not 1 17,7 21,3 Rörelseresultat 103,6 35,4 Bokslutsdispositioner - - Skatt på periodens resultat -28,2-9,3 Periodens resultat 75,4 26,1 Periodens resultat hänförlig till Sparbanken ,2 26,1 Periodens resultat hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande 0,2 - Rapport över totalresultat Periodens resultat 75,4 26,1 Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 13,8-5,3 Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till periodens resultat -6,5-0,6 Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 0,1 2,2 Övriga intäkter/kostnader redovisat i övrigt totalresulat -1 - Periodens övrigt totalresultat 6,4-3,7 Periodens totalresultat 81,8 22,4 6

7 balansräkning Balansräkning Koncernen Not 30 jun dec jun 2010 Tillgångar Kassa 89,8 108,0 94,3 Utlåning till kreditinstitut 1 712, , ,0 Utlåning till allmänheten Not , , ,1 Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring 20,8 16,4 49,3 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 381,2 980,3 323,3 Aktier och andelar 308,6 209,9 194,0 Immateriella anläggningstillgångar 227,8 227,9 227,0 Materiella tillgångar 149,7 152,0 146,6 Övriga tillgångar 181,9 64,2 147,3 Uppskjuten skattefordran - 23,7 52,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107,7 108,3 87,5 Summa tillgångar , , ,2 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut 143,8 208,5 82,9 Inlåning från allmänheten , , ,9 Emitterade värdepapper m m 346,8 248,5 199,0 Övriga skulder 79,9 114,2 128,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 147,5 52,3 72,8 Avsättningar 35,5 40,3 49,7 Efterställda skulder 383,0 383,0 383,0 Summa skulder , , ,6 Obeskattade reserver Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,2 - Reservfond 1 225, , ,5 Fond för verkligt värde 71,0 63,6 32,9 Bundna reserver 0,2 0,2 0,0 Fria reserver 60,8 22,8 27,1 Resultat för perioden 75,2 73,8 26,1 Summa eget kapital hänförligt till moderbolaget 1 432, , ,6 Summa Eget kapital Not , , ,6 Summa skulder och eget kapital , , ,2 7

8 Kassaflödesanalys och noter Kassaflödesanalys (indirekt metod) Sparbanken Sparbanken 1826 Helår 2010 Koncernen 2011 Koncernen Helår 2010 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 80,3 51,4 103,7 104,7 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner 6,0 15,7 6,0 15,7 Avskrivningar 27,8 53,4 6,5 10,5 Kreditförluster 17,9 76,9 17,9 76,9 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet ,6 Betald inkomstskatt -2,2-5,3-2,6-5,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 129,8 192,1 131,5 193,7 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten -10,2 543,9-10,2 543,9 Ökning/minskning av värdepapper ,8 119, ,8 119,1 Ökning/minskning av inlåning från allmänheten 274,3 654,7 274,3 654,7 Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut -64,7-378,5-64,7-379,1 Förändring av övriga tillgångar -97,9 59,8-97,8 68,9 Förändring av övriga skulder 45,0-3,4 43,3-9,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -765, ,7-765, ,6 Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar 636,7 26,4 636,7 25,8 Investering i finansiella tillgångar -107,1-729,4-107,1-729,4 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar ,9 Försäljning av materiella tillgångar 0,2 2,8 0,2 2,8 Förvärv av materiella tillgångar -4,4-15,9-4,4-16,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 525,4-716,1 525,4-717,8 Finansieringsverksamheten Emission av räntebärande värdepapper 98,3 248,5 98,3 248,5 Utbetalt anslag -6,0-7,5-6,0-7,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 92,3 241,0 92,3 241,0 Årets kassaflöde -147,8 712,6-147,7 714,8 Likvida medel vid periodens början * 1 947, , , ,2 Likvida medel vid periodens slut * 1 799, , , ,0 * I likvida medel ingår kassa- och bankmedel 1 Kreditförluster netto Sparbanken Sparbanken Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster 50,6 17,1 Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster -24,6-14,4 Periodens nedskrivning för kreditförluster 10,4 16,0 Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster -8,2-0,7 Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster -12,7-2,0 Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar 15,5 16,0 Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad kreditrisk Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster 2,4 2,3 Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 0,0-0,1 Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster -0,2 3,1 Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar 2,2 5,3 Periodens nettokostnad för kreditförluster 17,7 21,3 8

9 noter 2 Utlåning till allmänheten Lånefordringar, brutto Sparbanken jun 2011 Sparbanken jun 2010 offentlig sektor 10,3 5,6 företagssektor 5 106, ,9 hushållssektor 7 397, ,2 övriga 2,3 5,4 Summa , ,1 varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar företagssektor 86,0 64,1 hushållssektor 68,2 86,2 Osäkra lånefordringar företagssektor 92,3 79,2 hushållssektor 68,2 86,2 Avgår: Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar företagssektor 46,1 49,0 hushållssektor 23,2 24,2 Nedskrivningar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar hushållssektor 6,0 5,8 Lånefordringar, nettobokfört värde , ,1 Definitioner: Oreglerad lånefordran är fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är en fordran för vilken det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och räntor, inkl ersättning för ev förseningar. 3 Rapport över förändring i eget kapital SPARBANKEN 1826 Reservfond Fond för verkligt värde Periodens resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,5 63,6 34, ,9 Periodens resultat 57,6 57,6 Periodens övrigt totalresultat 7,4 7,4 Periodens totalresultat 7,4 57,6 65,0 Vinstdisposition 28,8-28,8 0,0 Anslag till allmännyttiga ändamål -6,0-6,0 Utgående eget kapital ,3 71,0 57, ,9 KONCERNEN Reservfond Bundna Fond för reserver verkligt värde Fria reserver Periodens resultat Eget kapital hänförligt till Sparbanken 1826 Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,5 0,2 63,6 22,8 73, ,9 0, ,1 Periodens resultat 75,2 75,2 0,2 75,4 Periodens övrigt totalresultat 7,4-1,0 6,4 0,0 6,4 Periodens totalresultat 0,0 0,0 7,4-1,0 75,2 81,6 0,2 81,8 Vinstdisposition 28,8 39,0-67,8 0,0 0,0 0,0 Anslag till allmännyttiga ändamål -6,0-6,0 0,0-6,0 Utgående eget kapital ,3 0,2 71,0 60,8 75, ,5 0, ,9 9

10 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Kapitaltäckning - Sparbanken 1826 Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Kapitalbas Primärt kapital, brutto Avdragsposter inkl belopp enligt begränsningsregler Primärt kapital, netto Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter inkl belopp enligt begränsningsregler Supplementärt kapital, netto Total kapitalbas 30 jun dec , ,9-183,3-220, , ,8 453,9 446,6-14,6-14,6 439,3 432, , ,8 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapportering och Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). Sparbanken tillämpar s k lagbegränsad IFRS för moderbolaget och IFRS för koncernen. För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för Nyckeltal - Sparbanken jun jun jun 2009 Affärsvolym, Kapitaltäckningskvot 1,6 1,5 1,4 Placeringsmarginal 2,3% 1,8% 1,8% Räntabilitet 9,0% 1,4% 4,1% K/I-tal före kreditförluster 0,67 0,85 0,75 K/I-tal efter kreditförluster 0,73 0,95 0,87 Rörelseresultat/genomsnittlig affärsvolym 0,3% 0,0% 0,1% Kreditförlustnivå 0,3% 0,3% 0,4% Andel osäkra fordringar 0,7% 0,7% 0,9% Medelantal anställda Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Kapitalkrav för risker i handelslagret Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav för valutarisk 854,9 834,3 51,9 23,2 67,9 67,9 0,3 0,3 Totalt minimikapitalkrav 975,0 925,7 Kapitaltäckningskvot 1,59 1,62 Kristianstad i augusti 2011 Bo Bengtsson Verkställande direktör 10

11 diagram Utlåning, Affärsvolym, SWB Hypotek Egen port Inlåning, Fonder, Delårsrapporten har inte granskats av sparbankens revisorer. 11

12 Sparbanken 1826 Box Kristianstad Telefon: sparbanken1826.se

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till Delårsrapport 2007 Styrelsen för Leksands Sparbank, 583201-2529, får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden 2007-01-01 till 2007-06-30. Allmänt om verksamheten Leksands Sparbanks

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Händelser och aktiviteter första halvåret Under 2009 fyller Roslagens Sparbank 150 år vilket präglat många av aktiviteterna under det första halvåret.

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2010

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2010 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2010 Händelser och aktiviteter första halvåret Årets första sex månader har präglats av hög aktivitet mot bankens kunder, inte minst vad gäller bokade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2008

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2008 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2008 Fortsatt ökad försäljning och hög aktivitetsnivå Händelser och aktiviteter första halvåret I januari blev Roslagens Sparbank som första bank i Sverige

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Virserums Sparbank 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport. Virserums Sparbank 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport Virserums Sparbank 2015-01-01 2015-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Soliditet (procent) Första halvåret 2013 i korthet Periodens resultat uppgick till 99 Mkr efter skatt (35 Mkr) 14,1 Affärsvolymerna uppgick till 24 Mdkr (24 Mdkr -12-31) 13,6 12,5 13,1 13,0 Bankens kreditförluster

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 110630

DELÅRSRAPPORT 110630 DELÅRSRAPPORT 110630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS AB, 556809-0855, får härmed avge delårsrapport avseende sparbanksaktiebolagets verksamhet, för perioden 110101-110630. F Ö R V A L T N I N G S B E

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer