1. Nytt från Naturvårdsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Nytt från Naturvårdsverket"

Transkript

1 1 (6) Stina Söderqvist Tel: Datum Minnesanteckningar Samverkansgruppsmöte Tid Plats Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm Minnesanteckningar samverkansgrupp8 maj Nytt från Naturvårdsverket Berit Oscarssonhälsade välkommen och presenterade några nya medlemmar; Kjell Bolmgren från Svenska Fenologinätverket och Åsa Godeau från föreningen Skogen och projektet Skogen i skolan. Några aktuella frågor från Naturvårdsverket: Medverkan i Outdoorbilaga i SvD 26 marsmed en krönika om Allemansrätten och en liten annons för Naturens år. Naturum Vänerskärgården invigdes av kronprinsessan Victoria, se nyhet. Föreningen FAJK arrangerade tillsammans med Naturvårdsverket en skhackaton 4-5 maj om miljödata. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats eller på FAJK:s webbplats. Ny samordnare för friluftslivsfrågor: Eva Stighäll Ny handledning tillgängliga natur- och kulturområden, flera av aktörerna i Naturens år har medverkat. Produktion av material Allemansrätten som planeras under våren: affisch + uppgradering av info på hemsidan. Erbjudande till alla i nätverket: Per Nilsson som handlägger frågor om allemansrätten på Naturvårdsverket ställer upp med faktagranskning av material som produceras av medlemmarna i Naturens år. Kontakt: Lägesrapport rt om webbplatsen naturensår.se + twitter Innehållet på webbplatsen har ökat främst tack vara material från naturumen. Som exempel så är 80 aktiviteter inlagda på webbplatsen under maj månad, jämfört med 22 aktiviteter för samma tid Antalet följare på twitter är 335 jämfört med 87 förra året vid samma tid. Ett mått på inflytande i sociala medier är så kallat Klout-score. Twitterkontot för Naturens har ett värde på 40. Som jämförelse kan nämnas Naturvårdsverket som vid samma tid hade 50, Björn Risinger, GD på Havs-och vattenmyndigheten som hade 49 och Håll Sverige Rent som låg på 48. Utemagasinets prylguide som kom i dagarna hade i en notis en referens till naturensar.se. Kansli: Naturvårdverket, Naturens År, Stockholm Telefon

2 2 (6) 2. Presentation från Naturhistoriska riksmuseet Claes Enger presenterade vads om är på gång inom Naturhistoriska riksmuséet. Presentationen skickas senare. 3. Presentation av uppdrag om allemansrätten från Håll Sverige Rent Emma Martinelle presenterade hur arbetet går med uppdraget kring allemansrätten. Några aktiviteter är: Undersökning om attityder till allemansrätten som kommer presenteras under hösten. Huvudmålgrupper är: barn och unga, markägare samt allmänhet. Kontakt tas med föreningen Skogen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och LRF kring inriktning för arbetet gentemot markägare. För allmänheten ett självtest och skcodeofconduct. Presentation bifogas. Mer info om arbetet kommer på nästa nätverksträff. 4. Grupparbete om nästa års tema En inventering av 2014 års teman för FN: International YearoffheFamily YF2014.aspx och EU:ReconcilingWork and Family Life, EY2014 ger ingen tydlig grund för ett tema i Naturens år. Indelning i tre grupper med uppdrag att föreslå teman för nästa n år. Varje grupp fick presentera flera teman. Därefter fick alla fördela tre kryss på de teman de tyckte var bäst. I ordningsföljd efter flest kryss blev resultatet: Nr Beskrivning Barnens år 1 Barn och unga i naturen, hitta ut i nära natur, lekplats enkelt inte farligt, skräp skrubbsår - skräpplockardagar Ung i naturen Få ut barn och ungdom i naturen, utomhuspedagogik, äta ute, 2 allemansrätt och naturkunskap, lugn balans ro, aktivitet fokus, för äldre: håll dig ung Naturen som skafferi 3 inkl allemansrätt och hållbarhet, koppling till Matlandet Sverige 4 Historien i landskapet Frisk i naturen hälsoåret 5 Psykisk och fysisk hälsa, lugn harmoni och balans, helhetstänk/känsla, friskvård vinster, naturlig mat, ur- och skur-förskolor mm Antal kryss

3 3 (6) 6 7 Tillsammans i naturen Kan rymma friskvård, social aktivitet, möte och dialog, generationsmöten, konfliktlösning, nya svenskar, olika intressenter, äta ute Befruktningsåret Biologisk mångfald, pollinering 2/3 av maten är beroende av pollinering 95% av USA:s bin är döda, medialt intressant kommer att väcka uppmärksamhet, ekosystemtjänster 2 2 Förslag: Uteåret 2014-ung Utifrån förslagen föreslår vi från Naturvårdsverket att temat för nästa år blir en fortsättning på årets tema, men med tillägget ung. Vad tycker ni om det? Stäm gärna av i era organisationer och återkom med synpunkter. Beslutet om nästa års tema görs av Naturvårdsverket med förankring i styrgruppen för Naturens år innan sommaren. 5. På gång hos alla Här är några exempel på aktuella aktiviteter: - Svenska botaniska föreningenstartar en ny tidning. Botanikdagarna arrangeras i år i Dalsland. Botanikläger för unga arrangeras tillsammans med Fältbiologerna. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om hotade växter, i första hand kärlväxter. Om man vill bli floraväktare kan man höra av sig här. Påminner om de vilda blommornas dag den 16 juni mer info finns på SBF:s hemsida. - WWF satsar i en treårig kampanj på svensk natur, för att stärka svensk naturvård rd och bidra till Nagoya-målet. Nätverket uppmanas vara komma med inspel på svenska pärlor i naturen. Mer info kommer. - Tyresta rustar upp Tyresta by, bland annat för att ge möjlighet att ha restaurang. Gården rustas upp för att kunna ha bete för nöt och får och för att kunna ha verkstadsbyggnader. Ny nationalparksapp med info om besöksmål släpps under året. Ny fågelstig invigs med en ny fågelsjö vid byn. Ny upplevelsestig: Tjäderstigen för barn och unga där man kan klättra och hoppa. - Studiefrämjandet kommer att göra ett projekt tillsammans med föreningen Naturfilmarna som riktar sig till unga filmare. - LRF skogsägarna riggar en satsning på de sociala värdena i skogen; för att välkomna allmänheten ut i skogen, öka skogsägarnas sägarnas kompetens när det gäller anpassad skötsel och att utveckla företagande när det gäller upplevelser. Sveaskog lanserar en strövskogswebb. Skogsindustrierna har ett seminarium den 28 maj på Rosendals trädgårdar om levande skogar med fokus på människan och skogen.

4 4 (6) - Föreningen Skogen firar att Skogen i Skolan fyller 40 år i år, bland annat genom att anpassa föreningens material till läroplan och skollagen, och att samordna och stödja de tio regionerna i Sverige. - Artdatabanken har samarbetat med Sportfiskarna för att ta fram en fiskapp som planeras klar under året. Appen är tänkt att vara gratis och riktar sig till unga för att de ska kunna identifiera vilken fisk de har fångat. - Centrum för naturvägledning hade en övningom allemansrätten på tankesmedjan för friluftsliv och samlade in en massa reflektioner från flera organisationer om allemansrätten och hur man kommunicerar. Resultatet finns på CNV:s webb och bifogas också till minnesanteckningarna. Nästa nummer av naturvägledaren har temat: Att kommunicera allemansrätten.stor konferens om internationellt samarbete och hur man genom naturvägledning kan bli världsmedborgare.: Interpretingournatural gournatural and culturalheritage interpretation can make ut citizensof the world äger rum i Sigtuna juni. Med ett nordiskt baltiskt seminarium i Ultuna den 14 juni som föregår detta. Läs mer på CNV:s webb eller på Interpret Europes webb. I november ett seminarium om ny teknik inom naturvägledning uppföljning på ett seminarium för ett år sen. - Utenavet (representeras av Eva Sandberg och Åsa Godeau) har två arrangemang på gång: utemiljöns plats i lärarutbildningen maj, för att lyfta utomhuspedagogikens betydelse, och seminarium för lärare om utomhusbaserat lärande och hur man kan få ut fler barn och unga i naturen. Inbjudan kommer via utenavets hemsida. - Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik jobbar hela tiden med barn och unga, och har varje år en utmaning till förskolan och grundskolan år 6 årets utmaning är att jobba med fåglar. Skolorna återrapporterar i november. Läsårskalender görs varje år en fundering som dök upp nu var att låna förslaget på temat Befruktningsåret till nästa års utmaning. Läsårskalendern trycks i ex och går ut till skolor kan delas ut till de som vill på nästa möte, eller beställas via webbplatsen. - Sveriges Hembygdsförbund har ett projekt för ungdomar för att skapa hembygdsambassadörer, som handlar om friluftsliv och guidning. Fortsätter gärna på det temat nästa år. - Naturskyddsföreningen har gjort om tidningen.i Stockholm forsätter arbetet med guidningar; nu bland annat genom att satsa på SFI-undervisningen. Tanken är att det är extra betydelsefullt för analfabeter att vara ute i naturen. - Svenska fenologinätverkethar arbetat sedan 2008 med att undersöka om det finns ett intresse hos allmänheten att rapportera observationer med koppling till naturens kalender för att kunna identifiera klimatförändringar. I år har nätverket formaliserats huvudman är SLU.Resultatet av observationerna blir användbara för flera olika aktörer, t ex skolor. Pensionärer är den stora gruppen observatörer. I höst görs ett massexperiment i skolorna kring höstlövsobservationer. Pressmeddelande kommer. Samarbete med SVT:s

5 5 (6) Mitt i naturen kring naturens kalender. Se exempel på avsnitt här fler finns på SVT-play. - Skogsstyrelsen jobbar just nu med ett regeringsuppdrag om att se över skogens sociala värden inklusive ansvar och roller och kunskap i skogssektorn. Skogen i skolan är ett viktigt projekt en aspekt är genusperspektivet som visar på en sned könsfördelning inom skogen, skogsbruket och även inom Skogsstyrelsen. Rekryteringen till skogliga utbildningar är sned. Angående SFI: rapport om skogens betydelse. Skogens dag i höst. 6. Kommande möten Boka in datumen för kommande möte i nätverket: Måndag 23 september kl hos Tyresta nationalpark Torsdag 28 november kl hos WWF, Ulriksdals slott Till dess önskar vi alla en riktigt skön sommar. Men tveka inte att höra av er med synpunkter, frågor eller idéer till oss eller någon annan i nätverket som du vill ha kontakte med. Stina Söderqvist, Naturvårdsverket

6 6 (6) Deltagare Anette Eva Bengt Åsa Emma Marianne Britt-Marie Claes Maria Berit Stina Dan Peder Annika Maria Kjell Christina Viktoria Torbjörn Håkans Sandberg Ek Godeau Martinelle Eriksson Lidesten Enger Bergström Oscarsson Söderqvist Rydberg Curman Stigmark Redin Bolmgren Nilsson-Dag Hallberg Hegedus ArtDatabanken - Nationalnyckeln Centrum för naturvägledning Föreningen Skogen Föreningen Skogen Håll Sverige Rent LRF Skogsägarna Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Naturhistoriska riksmuseet Naturskyddsföreningen Naturvårdsverket Naturvårdsverket Skogsstyrelsen Stiftelsen Tyrestaskogen Studiefrämjandet Svenska Botaniska Föreningen Svenska fenologinätverket Svenska Jägareförbundet Sveriges Hembygdsförbund WWF

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Folkhögskolans dag. för dig som ska planera. Folkhögskolans

Folkhögskolans dag. för dig som ska planera. Folkhögskolans Folkhögskolan en väg till högre studier Folkhögskolan en social och personlig utbildningsform Vi bryr oss En andra chans Vi lär oss tillsammans Mångfald för alla människor, idéer och intressen Folkhögskolan

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer