Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell"

Transkript

1 Independent Equity Analysis 2 Analysts: Sebastian Karlsson & Staffan Bülow 29/03/206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan fly4a varje figur var för sig. Om rubriken inte passar under figuren kan man fly4a den hur man vill. New Nordic Healthbrands (NNH) BULL OR BEAR ANALYSIS

2 Introduction Bull or Bear Analysis Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Skalbar affärsmodell New Nordics omsättning växer mer än vad rörelsekostnader relativt omsättningen gör, en indikation på skalbar affärsmodell. Bruttomarginal på 66 % ger möjligheter I dagsläget har New Nordic en bruttomarginal på 66 %, i kombination med en skalbar affärsmodell medför detta utrymme för EBIT % att växa under den närmsta perioden. Estimeras växa med 20 % per år på världens största marknad Enligt våra estimat väntas en tillväxt på den Nordamerikanska marknaden med 20 % per år 206 och 207. Uppsida på % mot peers Enligt en multipelvärdering mot peers är New Nordic i dagsläget undervärderat och det finns en uppsida på %. Omsättning och EBIT % e 207e 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%,0% 0,0% -,0% ANALYTIKER SebasKan Karlsson Staffan Bülow Adress Hemsida AG Equity Research AB Skeppargatan Stockholm BOLAGETS NAMN AkKekurs 2 v. 52 högsta / lägsta 38,3/20,2 Antal akker Börsvärde (MSEK) 30, Ne4oskuld (MSEK) 6,3 EV (MSEK) 46,4 Sektor Dagligvaror Lista / kortnamn First North/NNH Nästa rapport 28 april 206 UTVECKLING månad - 3,9 % 3 månader - 2,5 % år - 28, % YTD - 2, % HUVUDÄGARE Fjord Capital ApS 40, % Six Sis AG 25,07 % UBS AG Clients Account 5,00 % Nordea Investments Funds 4,67 % Länsförsäkringar fondförvaltning 3,92 % LEDNING CEO Karl KrisKan Bergman Jensen Styrelseordförande Marinus Blåbjerg Sorensen INSYNSHANDEL NAMN FÖRÄNDRING TOTALT 6/08/3 Lennart Sjölund OmsäWning MSEK EBIT- % Value Drivers Väntas hög tillväxt på världens största marknad Skalbar affärsmodell Effektiv organisation Expansion av EBIT % Lyckade reklaminvesteringar

3 Investment Thesis New Nordic Healthbrands är verksam i den växande hälsokostbranschen. Bolaget visade i snitt en omsättningstillväxt på 0 % per år mellan 203 och 205, under samma period växte EBIT med 20 % per år. Vidare växer New Nordic på världens största marknad där man har samarbeten med välrenommerade grossister som Walmart och Walgreens. Skalbar affärsmodell Minskad kostnadsandel men ökad omsättning New Nordic har de tre senaste åren växt med i snitt 0 % per år, under samma period växte EBIT med 20 % per år. Detta illustrerar företagets skalbara affärsmodell och effektiva organisation. New Nordics omsättning per anställd är hög och under 205 uppgick den till 7,2 MSEK och bruttovinsten till 4,8 MSEK per anställd. Omsättningstillväxt & Kostnadsandel OmsäWning MSEK e 207e Omsä4ning I diagrammet ovan visas New Nordics omsättning från 202 till 207e, samt rörelsekostnaderna i förhållande till omsättningen. New Nordic uppvisar en attraktiv trend där omsättningen ökar, samtidigt som organisationen lyckas reducera rörelsekostnaderna. Vidare planerar New Nordic att sänka kostnaderna ytterligare närmsta åren genom ökade produktinnovationer och stordriftsfördelar. Hög bruttomarginal ger utrymme för ökad EBIT % New Nordic har i dagsläget en bruttomarginal på 66 %, jämfört med branschsnittet på omkring 44 % och EBIT % på 5,3 %. New Nordics skalbara affärsmodell och effektiva organisation i kombination med hög bruttomarginal medför ett möjligt utrymme för EBIT % att växa under närmsta år. Stora delar av rörelsekostnaderna härrör till reklaminvesteringar i Nordamerika. Dessa kostnader har varit extra intensiva under 205 och bolaget planerar att justera detta under kommande år. I takt med att New Nordic etablerar sig på hälsokostmarknaden kommer denna kostnadspost reduceras vilket bidrar till ökad EBIT % den närmsta perioden. Business Summary 02% 00% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% Rörelsekostander/Omsä4ning Omsättning per geografisk marknad OmsäWning MSEK % 22 % 22 % 24 % Hög tillväxt på världens största hälsokostmarknad New Nordic är verksamma i 30 länder respektive fyra geografiska områden (illustrerade ovan). I diagrammet visas den historiska och den estimerade omsättningen. Baserat på historiska tal och den estimerade omsättningen kommer Nordamerika driva New Nordics omsättningstillväxt i framtiden (se nästa sida). Kosttillskottsmarknaden har senaste åren uppvisat stark tillväxt, drivet av en ökad medellivslängd och hälsomedvetenhet. På grund utav höga hälsovårdskostnader, konsumerar många kosttillskott i förebyggande syfte, istället för symptomlindring vilket ökar efterfrågan på kosttillskott. Den Nordamerikanska marknaden växte med 3,2 % 204, och uppgick till 25,9 mdusd. Marknaden förväntas växa med drygt 3 % per år mellan 205 och 209. Den nordiska marknaden växte i (relativt) konstant takt och den underliggande marknaden förväntas växa med % per år mellan 205 och 209 Enligt våra prognoser väntas New Nordic växa i snitt med 20 % per år i Nordamerika fram till 207. Under de senaste åren har New Nordic investerat kraftigt i reklam och varumärkeskännedom i Nordamerika, vilket i kombination med tillväxten som den underliggande marknaden uppvisar medför en positiv syn på omsättningstillväxten i regionen. Samarbeten med välrenommerade grossister såsom Walmart och Walgreens medför att New Nordic kan nå ut till stora delar av den amerikanska marknaden. Enligt New Nordic har omsättningstillväxten i Nordamerika varit lyckad de senaste åren. Dock upplevdes en viss stagnation i marknaden under 205. Enligt New Nordic väntas tillväxten ta fart igen 206. New Nordic söker även aktivt efter distributörer i Asien där det finns potentiell marknadstillväxt. Historisk sett har New Nordic växt 90 % organiskt och kan fortsätta växa utan vidare kapitalinsatser. Attraktiv värdering med en uppsida på % 27 % e 207e Norden Övriga Europa Nordamerika Övriga Världen En multipeljämförelse mot peers baserat på multiplarna EV/S och EV/EBIT ger i dagsläget en uppsida på 28-55%. Detta i kombination med New Nordics höga bruttomarginaler, skalbara affärsmodell och tillväxten på världens största marknad medför en attraktiv värdering av bolaget. New Nordic Healthbrands AB säljer och utvecklar kosttillskott och naturläkemedel. Produkterna säljs i 30 länder och i mer än apotek. Huvudmarknaderna är Skandinavien och Nordamerika. Alla produkter produceras i Skandinavien. New Nordic är noterat på Stockholmsbörsens First North och har ett börsvärde på cirka 5 MSEK.

4 Valuation MSEK OMS ]llväxt OMS EBIT % EV/S EV/EBIT Bull 206e 0,3 % 329 7, % 0,49 6,8 Bull 207e,8% 367 9, % 0,44 4,8 MSEK OMS ]llväxt OMS EBIT- % EV/S EV/EBIT Bear 206e 7,8 % 32 4, % 0,52 2,3 Bear 207e 7,6 % 346 4,4 % 0,47 0,6 Bull-scenario Den nordiska marknaden förfaller vara relativt mättad och bolaget väntas växa konstant i regionen framöver. Fokus ligger på försäljning i geografiska områden där det finns hög tillväxtpotential. Omsättningstillväxten i scenariona ovan drivs främst av ökad omsättning i Nordamerika. I ett bull-scenario visar sig senaste tidens reklam-investeringar framgångsrika och New Nordics bygger sig ett starkt varumärke. New Nordic lyckas fånga in den stora tillväxtpotentialen som finns och estimeras växa i snitt med 20 % per år i Nordamerika under 206 och 207. Tillväxten i Nordamerika drivs främst av de samarbeten som kommer inledas med den amerikanska hälsokosthandeln samt lyckad försäljning och marknadsföring via de stora aktörerna Walmart och Walgreens. Nya produkter som tagits emot väl av den nordiska marknaden får även genomslagskraft i Nordamerika. Baserat på detta estimeras New Nordics ackumulerade tillväxt till 0,3 % 206 och,8 % 207. Bolaget väntas fortfarande hålla bruttomarginalen hög genom fokusering på produkter med hög bruttomarginal samt att det egna varumärken i dagsläget står för 90 % av omsättningen. Den skalbara affärsmodell som New Nordic uppvisar i kombination med den höga bruttomarginalen medför ett EBIT % estimat som uppgår till 7, % 206 och 9, % 207. Detta drivs främst av den ökade omsättningen samt att ledningen lyckas med de finansiella målen om att hålla rörelsekostnaderna nere i förhållande till omsättningen. Givet att omsättningen i Nordamerika tar fart estimeras en förhållande vis låg värdering sett till multiplarna EV/S och EV/EBIT. 206 estimeras EV/S och EV/EBIT uppgå till 0,49 respektive 6,8 och till 0,44 respektive 4,8 år 207. Bear-scenario New Nordic upplever fortfarande stagnation på den Nordamerikanska marknaden samt upplever konkurrens från de stora hälsokost- och livsmedelsbolagen. De ökade reklaminvesteringarna visar inte önskad effekt och de större konkurrenterna tar marknadsandelar. Till följd av satsningen på den Nordamerikanska marknaden påverkas omsättningstillväxten på de övriga geografiska marknaderna negativt. Likaså upplevs en relativ mättnad på den nordiska marknaden, där New Nordic tidigare haft god tillväxt. I detta scenario estimeras en omsättningstillväxt i Nordamerika på 4 % per år 206 och 207. Samtidigt som den nordiska marknaden estimeras enbart växa med 4 % per år. Detta medför att den ackumulerade omsättningstillväxten uppgår till 7,8 % 206 och 7,6 % 207. Under 205 upplevde New Nordic ökade produktionskostnader på grund av en hög dollarkurs och ökade råvarupriser från producenter. Givet att detta fortgår under 206 och 207 estimeras bruttomarginalen pressas nedåt från rådande nivåer. Den icke tillfredsställande omsättningstillväxten medför ökade reklaminvesteringar för att få fart på försäljningen. Samtidigt pressas personalkostnaderna uppåt då samtliga produkter tillverkas i Skandinavien. New Nordic upplever det således svårt att hålla nere rörelsekostnaderna i förhållande till omsättningen. Detta bidrar till en något sjunkande EBIT % för 206 som estimeras uppgå till 4, % och 4,4 % för 207. Givet ovanstående scenarion estimeras EV/S och EV/EBIT uppgå till 0,52 respektive 2,3 under 206 och 0,47 respektive 0,6 för 207. Multipelvärdering uppsida på % mot peers New Nordic konkurrerar både med små aktörer och stora globala hälsokost- och livsmedelsbolag. Eftersom kosttillskott är en relativt liten del av omsättningen för de globala aktörerna är inte en peer-jämförelse representativ. Två lämpliga peers till New Nordic är Midsona och Bringwell. Bolagen är aktiva på samma marknader och är ungefär lika i storlek. I tabellen nedan visas en multipeljämförelse mellan New Nordic och dess peers. New Nordic värderas till ett EV/EBIT på 9 och EV/S på 0,5. Jämför vi dessa multiplar får vi i dagsläget en uppsida mot peers på %. Samtidigt som New Nordic värderas lägre än peers visar dem även på högre marginaler och starkare omsättningstillväxt sett till de senaste tre åren. Bolag EV/EBIT EV/S EBIT- marginal BruWomarginal CAGR New Nordic 9.0 0,5 5,3 % 66 % 0 % Midsona 20 0,9 4 % 4 % 5 % Bringwell - 5,2 0,7-4 % 39 % - 20 %

5 SWOT & Rating Strengths New Nordic har historiskt växt Kll 90 % organiskt och kan fortsä4a växa utan vidare kapitalinsatser. EffekKv organisakon med hög omsä4ning per anställd. Skalbar affärsmodell. 90 % av produkkonen sker internt. Weaknesses Tillväxten är beroende av lyckad marknadsföring i Nordamerika. New Nordic är beroende av producenternas råvarupriser. Konjunkturkänslig bransch. OpportuniKes Ökad hälsomedvetenhet i Nordamerika bidrar Kll större ekerfrågan. Etableringsmöjlighet i Asien. Produkter som lanserats i Norden kan börja distribueras i Nordamerika och Övriga Europa. Threats Globala bolag kan komma a4 ta marknadsandelar och pressa ned marginalerna. Hög exponering mot löne- ökningar i Skandinavien. Valutakänslig organisakon. Rating Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Overall view Lyckade reklaminvesteringar i Nordamerika medför stor potential för hög omsättningstillväxt. Den skalbara affärsmodellen, höga bruttomarginalen och effektiva organisationen ger utrymme för EBIT % att växa den närmsta perioden. EBIT-marginalen konvergerar idag mot den höga bruttomarginalen och estimeras fortsätta göra detta. Sedan starten har 90 % av tillväxten varit organisk. EBIT växte I snitt med 20 % per år mellan 203 och 205. Marknaden är dynamisk med varierande trender i vilka produkter som efterfrågas. Bolaget kan bli konkurrenter med de globala aktörerna. Samtidigt vill New Nordic producera samtliga produkter i Skandinavien vilket medför risken för höga personalkostnader. Ledningen har uppvisat extremt hög effektivitet genom den höga omsättningen per anställd, vilket tyder på att deras marknadsföringsstrategier och tillvägagångssätt är framgångsrika. Styrelseordföranden äger 40 % av bolaget. New Nordic uppvisar en skalbar affärsmodell, betydligt högre bruttomarginaler än konkurrenterna vilket ger utrymme för ökad EBIT % i framtiden. Bolaget växer på världens största marknad och är i dagsläget undervärdet mot peers i intervallet %. Tillväxten har varit 90 % organiskt sedan starten av bolaget.

6 Ansvarsbegränsning Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från AG Equity Research AB (Vidare Analyst Group) är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Intressekonflikter och opartiskhet För att säkerställa Analyst Groups oberoende har Analyst Group inrättat interna regler för analytiker, utöver detta så har alla analytiker undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har utformats för att säkerställa att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter (FFFS 2005:9) efterlevs. För fullständiga regler för våra analytiker se: Bull and Bear- Rekommendationer Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget. Definition Bear Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget. Övrigt Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. Analytiker äger inte aktier i bolaget. Upphovsrätt Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom ( AG Equity Research AB ). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.

New Nordic Healthbrands

New Nordic Healthbrands Technical Analysis Analysts: Jesper Carlsson 9 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analyst: Ahmed Daadooch 8 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

NOTERINGSKURS. Licensintäkter Underhåll Tjänster & arvoden

NOTERINGSKURS. Licensintäkter Underhåll Tjänster & arvoden COMINTELLI AB Comintelli växer cirka % 8 organiskt i en växande marknad med globala möjligheter. Bolaget erbjuder en skalbar produkt med återkommande intäkter, där kunder ofta stannar i flertalet år. I

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Jonathan Engman 03/06/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Eric Stussare & Robert Ydenius 0 March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analysts: Adam Röjdemark 4 Mars 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Simon Skålberg 9 Jan. 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Jonathan Engman & Karl Österberg March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Carl Becht 5-- Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3 PORTFÖLJEN NR 29, SEPTEMBER 2018, V. 37 VECKANS UPPLAGA VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3 FÖRVALTARKOMMENTAR Vi lägger en volatil sommar

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis Analytiker: Sebastian Karlsson 4 oktober 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Elliot & Alexander Ristiniemi 6//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9.

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9. Part Coverage Equity Analysis Analytiker: John Kleven Falck 3 oktober Rubrik 206 Rubrik Rubrik 2 Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 28/0/5 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9.

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Nino Merckling 05/0/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis CybAero Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Avtal med kinesiska AVIC med ordervärde på minst 700 MSEK. Avtalet omfattar 80 system och

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Valdemar Olin 06-0-04 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Carl Becht Rubrik 206/0/2 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 04//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr 5, Juli 207 Independent Equity Analysis 2 Bulls & Bears 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Oms-tillväxt CAGR % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%

4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Oms-tillväxt CAGR % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Uniflex 1 ANALYTIKER William Celsing Nils Ture Betsholtz BOLAGETS NAMN Aktiekurs 21,70 52 v högsta / lägsta 21,70/20,60 Antal aktier 13 337 875 Börsvärde () 377 Nettoskuld () -45 EV () 332 Sektor Lista

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström, Victor Hansson 06-0-0 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Karl Österberg Rubrik 26 maj 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: John Kleven Falck & Victor Björk Lindström 206-03-4 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå Bredband2 (BRE2) 1 ANALYTIKER Filip Düsing Markus LevéenPehrson BREDBAND 2 Aktiekurs 1,03 v. 52 högsta / lägsta 1,07/0,57 Antal aktier 701 001 647 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 715,02 MSEK -43,29

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström & Victor Hansson 6/0/06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Independent Equity Analysis 8 november 2017

Independent Equity Analysis 8 november 2017 8 november 2017 1 ANALYTIKER Erik Johan Ivarsson Brown BOLAGETS NAMN Wise Group Aktiekurs 58 80 75 70 65 60 55 50 PatrikJohnsson Nilsson 52v högsta / lägsta 52kr/73kr Antal aktier 7 390 860 Börsvärde (MSEK)

Läs mer

BIOSERVO TECHNOLOGIES

BIOSERVO TECHNOLOGIES BIOSERVO TECHNOLOGIES STRATEGIOMSTÄLLNING BORGAR FÖR HÖG TILLVÄXT 2018-05-21 TEASER-ANALYS ANALYTIKER: GUSTAF NORDIN INNEHÅLL Bioservo Technologies AB ( Bioservo eller Bolaget ) är ett teknik- och utvecklingsbolag

Läs mer

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Auriant Mining Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Auriant gjorde en förlust på 109 MSEK för Q1-Q3 2014. Företaget har gjort en förlust

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Unlimited Travel Group AB

Unlimited Travel Group AB Independent Equity Analysis Analytiker: Carl Becht och Nino Merckling Rubrik 05--0 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eolus Vind Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management P/B på 0,82 ger god substansrabatt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: William Celsing Rubrik 5 December 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis 2 Analyst: Daniel Tegmark 2 Juni 206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan fly4a

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 2017 1 3 2 1 0 ANALYTIKER Erik Dante Ivarsson Haqués John Fabian Johnsson Brandl Lopez TagMaster Aktiekurs 2,07 52v högsta / lägsta 2,74 / 1,07 Antal aktier 201389269 Börsvärde (MSEK) 439.1

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: C hristoffer Ström, Reda Ben Larbi 8 December 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell INDEPENDENT EQUITY ANALYSIS Analytiker: Ola Dahlbom & Erik Lyrvall 7/0/5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Independent Equity Analysis 28 November 2017

Independent Equity Analysis 28 November 2017 8 November 017 1 ANALYTIKER Erik Wilhelm Ivarsson Rippe John Samuel Johnsson Hammarling WEST INTERNATIONAL AB Aktiekurs 1,5 5 v högsta / lägsta 1,90 / 5,0 Antal aktier 500 000 Börsvärde (MSEK) 8,50 Nettoskuld

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP VENUE RETAIL GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP VENUE RETAIL GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 1, JANUARI 018, V. 3 VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP Attraktiv värdering och framgångsrik förvärvsstrategi Läs mer om Stillfront Group på sida 3 VENUE RETAIL GROUP Strategiskifte mot e-handel

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017 15 Januari 2017 1 ANALYTIKER Klas Erik Ivarsson Danielsson Dante John Johnsson Haqués Proact IT Group AB Aktiekurs 192 52 v högsta / lägsta 233,5/130 Antal aktier 9 230 917 Börsvärde (MSEK) 1 772,3 Nettoskuld

Läs mer

INVISIO Communications AB

INVISIO Communications AB Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis INVISIO Communications AB

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Nino Merckling 7 Maj 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

NGS GROUP (NGS) EQUITY RESEARCH REPORT. Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning

NGS GROUP (NGS) EQUITY RESEARCH REPORT. Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning EQUITY RESEARCH REPORT NGS GROUP (NGS) Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning ANALYTIKER: CARL SANDSTRÖM & MARCUS ERIKSEN 18-4-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

A City Media. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Tillväxtsedan 2014

A City Media. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Tillväxtsedan 2014 A City Media 1 ANALYTIKER ANALYTIKER Gustaf Nordenlöw analysgruppen@linclund.com Erik Ivarsson Henrik Sundström John Johnsson A City Media BOLAGETS NAMN Aktiekurs 16, Aktiekurs 1 v högsta / lägsta 18,75

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 November 2017

Independent Equity Analysis 15 November 2017 1 November 17 1 ANALYTIKER Erik EdvinIvarsson Sjökvist BOLAGETS NAMN Tourn International AB Aktiekurs 24,1 2 v högsta / lägsta 24,1 / 9, Antal aktier 7 28 Börsvärde (MSEK) 17,4 Nettoskuld (MSEK) -3,31

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Bull or Bear 2 Analytiker: Patrik Olofsson 07/0/5 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB Bull or Bear Independent Analysis Botnia Exploration AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Ledning med 30 års erfarenhet Botnia har en ledning med upp till 30 års erfarenhet

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr 4, april 07 Independent Equity Analysis Bulls & Bears Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 2017 1 ANALYTIKER Enes Ljuca BOLAGETS NAMN Aktiekurs 56,75 52 v högsta / lägsta 69,3/37,6 Antal aktier 4 827 638 Börsvärde (MSEK) 276,4 Nettoskuld (MSEK) 25,4 EV (MSEK) 301,8 Sektor Lista /

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Independent Equity Analysis 19 November 2017

Independent Equity Analysis 19 November 2017 19 November 2017 1 ANALYTIKER Erik Fredrik Ivarsson Lindblad John Johnsson Axkid Aktiekurs 15,00 52 v högsta / lägsta 16,10/5,55 Antal aktier 9 700 000 Börsvärde (MSEK) 141 Nettoskuld (MSEK) -1,52 EV (MSEK)

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA EWORK GROUP AB GLOBAL GAMING 555 AB FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA EWORK GROUP AB GLOBAL GAMING 555 AB FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 15, FEBRUARI 018, V. 6 VECKANS UPPLAGA Hög organisk tillväxt men begränsad uppsida Läs mer om Ework Group AB på sida 3 GLOBAL GAMING 555 AB 018E estimeras Bolaget växa med 83 % Läs mer om

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr, oktober 6: Independent Equity Analysis Bulls & Bears Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA DEDICARE PROACT IT GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR. Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA DEDICARE PROACT IT GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR. Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3 PORTFÖLJEN NR 10, DECEMBER 017, V. 49 VECKANS UPPLAGA DEDICARE Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3 PROACT IT GROUP Allt längre kontrakt, potential för fler förvärv

Läs mer

HEXATRONIC GROUP (HTRO)

HEXATRONIC GROUP (HTRO) EQUITY RESEARCH REPORT HEXATRONIC GROUP (HTRO) Verksamma på marknad med fortsatt mångårig tillväxtpotential ANALYTIKER: Carl-Ferdinand Carsjö 018-06-06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL Investeringscase 4

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 2017 1 ANALYTIKER Gustav Nilsson Sebastian Würtz BOLAGETS NAMN Aktiekurs 1,90 2 v högsta / lägsta 18,00/12,0 Antal aktier 18 241 474 Börsvärde (MSEK) 308 Nettoskuld (MSEK) -1 EV (MSEK) 293 Sektor

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

Independent Equity Analysis 7 November 2017

Independent Equity Analysis 7 November 2017 November 201 1 SWEDENCARE KURSUTVECKLING Aktiekurs (SEK) 24,0 1 månad (%) 0,0 30 28 26 24 22 ANALYTIKER Anton Ljung Antal aktier (MN) 15,8 3 månader (%) -3,2 Börsvärde (MSEK) 38,5 12 månader (%) -,3 Nettoskuld

Läs mer

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Vindico Security Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås. Ledningen uppskattar företagets omsättning till 25 miljoner och marginalen till 8-10% om 3 år. Det är en

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017 15 Januari 1 ANALYTIKER Erik Valentino Ivarsson Rogic John Johnsson NET GAMING Aktiekurs 1, 52v högsta / lägsta 11,25/2,25 Antal aktier 57 525 Börsvärde (MSEK) 584 Nettoskuld (MSEK) -59 EV (MSEK) 525 Sektor

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 3 Oktober 27 ANALYTIKER Erik Teodor Ivarsson Sjöberg John Henrik Johnsson Guditz BOLAGETS NAMN Aktiekurs 9,8 2 v högsta / lägsta 2,/7, Antal aktier 3 44 379 Börsvärde (MSEK) 348,33 Nettoskuld (MSEK) -,94

Läs mer

Independent Equity Analysis 12 December 2017

Independent Equity Analysis 12 December 2017 12 December 21 1 ANALYTIKER Sebastian Hofstedt Emil Erbing Zeta Display Aktiekurs 25, 52 v högsta / lägsta 2,1 / 1,4 Antal aktier 19 34 52 Börsvärde (MSEK) 499,9 Nettoskuld (MSEK) -22, EV (MSEK) 4,9 Sektor

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 217 1 ANALYTIKER Erik OlleIvarsson Göransson John Kevin Johnsson Nilsson NET GAMING Aktiekurs 9,7 52 v högsta / lägsta 14,/4,35 Antal aktier 62 736 437 Börsvärde (MSEK) 68,5 Nettoskuld (MSEK)

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA MR GREEN & CO AB SCOUT GAMING GROUP AB FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA MR GREEN & CO AB SCOUT GAMING GROUP AB FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 17, FEBRUARI 2018, V. 8 VECKANS UPPLAGA MR GREEN & CO AB Lågt värderat relativt peers Läs mer om Mr Green & Co AB på sida 3 SCOUT GAMING GROUP AB Nya avtal väntas driva tillväxt Läs mer om

Läs mer

BE GROUP AB Fortsatt stark efterfrågan av stål väntas driva tillväxt Läs mer om BE Group AB på sida 4

BE GROUP AB Fortsatt stark efterfrågan av stål väntas driva tillväxt Läs mer om BE Group AB på sida 4 PORTFÖLJEN NR 28, MAJ 208, V. 2 VECKANS UPPLAGA HANZA HOLDING AB Positiv lönsamhetstrend och låg värdering Läs mer om Hanza Holding AB på sida 3 BE GROUP AB Fortsatt stark efterfrågan av stål väntas driva

Läs mer

New Nordic HealthBrands

New Nordic HealthBrands New Nordic HealthBrands Buy Target price: 33,4 SEK Tillväxt i USA ger goda framtidsutsikter, växer med 3% Större satsning på de mest lönsamma produkterna har resulterat i att USA blivit en viktig marknad

Läs mer

Intressant förvärvsstrategi estimeras generera 55 % omsättningstillväxt fram till 2019

Intressant förvärvsstrategi estimeras generera 55 % omsättningstillväxt fram till 2019 PORTFÖLJEN NR 11, DECEMBER 2017, V. 50 VECKANS UPPLAGA SDIPTECH Intressant förvärvsstrategi estimeras generera 55 % omsättningstillväxt fram till 2019 Läs mer om Sdip Tech på sida 3 SYNTHETICMR Skalbar

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis 2 Analyst: Martin Ståhl 26 April 206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA NEW WAVE GROUP AB BALCO GROUP AB FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA NEW WAVE GROUP AB BALCO GROUP AB FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 22, APRIL 2018, V. 14 VECKANS UPPLAGA NEW WAVE GROUP AB Positiv trend i lönsamhet och tillväxt Läs mer om New Wave Group AB på sida 3 BALCO GROUP AB Strategiskt fokus mot lönsamt renoveringssegment

Läs mer

SpiffX AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell

SpiffX AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Sebastian Karlsson maj 6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Independent Equity Analysis 18 April 2017

Independent Equity Analysis 18 April 2017 18 April 2017 1 ANALYTIKER Erik Nils Betsholtz Ivarsson John Analytikern Johnsson äger aktier i bolaget BOLAGETS NAMN Aktiekurs 1,63 52 v högsta / lägsta 1,92/1,54 Antal aktier 18 003 635 Börsvärde (MEUR)

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. DRILLCON Stark tillväxt och attraktiv värdering Läs mer om Drillcon på sida 3

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. DRILLCON Stark tillväxt och attraktiv värdering Läs mer om Drillcon på sida 3 PORTFÖLJEN NR 6, NOVEMBER2017, V. 45 VECKANS UPPLAGA DRILLCON Stark tillväxt och attraktiv värdering Läs mer om Drillcon på sida MEDISTIM Lönsam och stabil marknadsledare Läs mer om Medistim på sida 4

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Östlind, Christoffer Ström Rubrik December 06 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och

Läs mer

Christian Berner Tech Trade AB

Christian Berner Tech Trade AB Independent Financial Analysis Analytiker: Daniel Tegmark & Martin Ståhl /0/5: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

WISE GROUP AB (WISE)

WISE GROUP AB (WISE) EQUITY RESEARCH REPORT WISE GROUP AB (WISE) Expansion inom segmentet Digitala HR-tjänster väntas leda till förbättrad EBIT ANALYTIKER: VICTOR FORSS & MARCUS ERIKSEN 018-05-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Shelton Petroleum AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Shelton Petroleum AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar Var vänlig ta i del slutet av av våra rapportendfddddddawwwwww ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten Bull or Bear Independent Analysis Shelton Petroleum

Läs mer

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ework Group AB 1 ANALYTIKER Gustaf Nordenlöw Daniel Nilsson ework Group AB Aktiekurs 4.50 v. 49 högsta / lägsta 5.5 / 4 Antal aktier 1 18 55 Börsvärde (MSEK) 1280.4 Nettoskuld (MSEK) - 2.13 EV (MSEK) 1253.34

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis 2 Analyst: Martin Ståhl 23 May 206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB Konkurrenskraftig mjukvara ger goda tillväxtmöjligheter Läs mer om IMINT Image Intelligence på sida 3

IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB Konkurrenskraftig mjukvara ger goda tillväxtmöjligheter Läs mer om IMINT Image Intelligence på sida 3 PORTFÖLJEN NR 30, SEPTEMBER 2018, V. 37 VECKANS UPPLAGA IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB Konkurrenskraftig mjukvara ger goda tillväxtmöjligheter Läs mer om IMINT Image Intelligence på sida 3 APPSPOTR Erbjuder

Läs mer