Japanskt Ledarskap. Harmoni och Hot. Olle Rossander, 1992

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Japanskt Ledarskap. Harmoni och Hot. Olle Rossander, 1992"

Transkript

1 Japanskt Ledarskap Harmoni och Hot Olle Rossander, Inledning 2. Paradoxer och gatlyktsyndrom 3. Krig och fred, men mest fred 4. Ja vi har inga bananer 5. Gangsterstyrd laglighet 6. Politikerskandalernas förlovade land 7. AB Japan 8. Ägarlöst korsägande 9. Företagets fack 10. My company 11. Sanya 12. Arbetar för företaget eller företag för arbetare. 13, Jakten på arbetskraften 14. Krisen sänker lönerna. för cheferna 15 Keiretsu och realtioner 16. Konkurrens 17. Copy cats 18. Snabba skiften 19. Japan i världen 20. Flera stilar utan Handels 21. Chef med stort C 22. Superkvalité och inneffektivitet 23. Ringi och hanko 24. Lumpen och båtklubbar 25. Litteraturförteckning 1. Inledning

2 Japanskt ledarskap innebär livstidsanställning och medinflytande, lojalitet och arbetstillfredsställelse. Men japanskt ledarskap innebär också utslagna timanställda och diktatorisk hierarki, arrogans och usla arbetsförhållanden. Det är men hjälp av sitt ledarskap som Japan på några få decennier med fredliga medel har lyckats nå de viktigaste av de krigsmål som sattes upp på trettiotalet - säkra handelsleder och råvaruflöden. Men det var också japanskt ledarskap som i jakten på dessa mål störtade landet i den katastrof som slutade med två atombomber. Nu står Japan mitt i en ny ekonomisk chock. Börskurser och fastighetsvärden halveras och tillväxten tvärstannar. Nu krävs verkligen att japanskt ledarskap fungerar. Det finns all anledning att tro att det skall gå bra. I den moderna japanska ekonomiska historien har Japan visat sig fungera som bäst när krisen är som djupast. Med efterkrigstidens ekonomiska historia som facit kan man konstatera att det japanska ledarskapet ligger i en klass för sig. Inte minst just därför att man kunnat använda sina kriser, de som på japanskengelska kallas shocku-ku, på ett konstruktivt sätt. Det är i kriser Japan Inc, lättare än annars, fått människor att ställa upp för Japan och för Företaget. Kanske beror detta på den kris som alltid, om än underförståd, känns nära och präglar så mycket i samhället: hotet att inte få tillräckligt med ris, hotet att inte kunna vara självförsörjande. Det är ett hot som upplevs starkt av många helt enkelt eftersom risbrist och ren svält är något som de flesta av dagens politiker och företagsledare faktiskt själva har upplevt eller sett på nära håll. Är det något som kan göra krisen nu, våren 1992, till värre än någon av de tidigare är det väl just det att 80-talets enorma överflöd gjort krismedvetandet mindre och mer svårframkallat än någonsin tidigare. Annars har landet haft kriser så det räckt till. I modern tid har Japan praktiskt taget gått från kris till kris: de två oljekriserna 1973 och 79, en yenkris 1985 då valutans värde efter Plaza-överenskommelsen fördubblades och så nu senast bubbelschocken då de uppblåsta fastighets- och aktiekurserna torpederats. När ingen riktigt akut kris varit förhanden har alltid åldringschocken kunnat plockas fram - det faktum att, om inget händer, kommer Japan år 2021 att ha en befolkningen som till 24 procent är äldre än 65 år. I dag är andelen 12 procent vilket kan jämföras med Sveriges 18 procent. Även om det var det japanska ledarskapet som för ett halvsekel sedan bokstavligen störtade landet i kaos så är det just ledarskapet, sättet att sköta landets ekonomi och dess företag som gjort att landet rest sig ur ruinerna och industrin kunnat sopa mattan med det ena stolta västerländska högteknologiföretaget efter det andra. Industriledare i väst har med Sven Jerring suckat: Japaner, japaner, överallt bara japaner!" Det är lätt att känna igen sig i hans målande, lätt uppgivna, beskrivning av vad som händer när japanerna fått övertaget på marknaden. Med lekande lätthet snurrar de upp konkurrenterna och tar, förbindligt leende, hem spelet. Men för till skillnad från den, för Sverige, ödesdigra fotbollsmatchen 1936, har den japanska industriella framfarten inte varit någon engångsföreteelse. Tvärtom har Japan, bättre än något annat industriland, klarat den ena ekonomiska krisen efter den andra inte minst därför att man gått sin egen väg. Det är alltså inte konstigt om världen med ljus och lykta söker efter förklaringen till vad det är som gjort att de lyckats så enastående väl? Rader av kloka tänkare och författare har formulerat den ena klatschiga, och inte sällan dyra, förklaringen efter den andra. Är det inte Kata-faktorn så är det Z-faktorn, är det inte ringi-systemet så är det kanban eller samuraj-metoden. Problemet är att det naturligtvis inte finns någon riktigt bra och sann teori som går att utveckla i dyra managmentböcker. Svaret på frågan är nämligen antingen för enkelt eller för komplicerat. Det enklaste svaret är så enkelt att det kan ingen skriva böcker om: bakom Japans enastående utveckling ligger den enda vägen till uthållig framgång för ett nästan råvarulöst land -- hårt arbete. Det andra svaret är så komplicerat att det inte finns några ledarskapsböcker i världen som räcker till för att förklara det. Det gäller konsten att samordna rätt resurser i rätt tid för att göra rätt saker på rätt sätt. Det är en konst som är fullständigt beroende av ett lands, ett företags och dess anställdas hela historia, kultursyn och allmänna förutsättningar. I dessa avseenden har Japan genomgått stora förändringar. Mycket av det vi i dag uppfattar som typiskt för det japanska sättet att driva företag är faktiskt ganska nytt: det anonyma ägandet, livstidsanställningen, jämlikheten, kvalitetssynen och mycket annat. Sett i det perspektivet verkar det lite kortsynt att tro att det Japan vi (inte) känner i dag kommer att vara samma Japan år 2010 eller ens år

3 3 Jakten på det japanska ledarskapets mysterier inleds lämpligen med studier i landets historia och kultur. Förhoppningen med denna bok är att ge första hjälpen till dem som vill ta sina första stapplande steg mot en lite bättre förståelse för Japan och dess företagande. Lika lite som en handbok i jakt kan göra någon till jägare kan denna göra sina läsare till japankännare. För det krävs egna upplevelser och praktik. 2. Paradoxer och gatlyktssyndrom Grunden för allt ledarskap är egentligen morot och piska, eller i Japan, ris och kris. Men det finns ett ju otal recept och varianter och ännu fler om de användas samtidigt och i olika miljöer. Det gäller att skapa den maximalt bästa blandningen för en given plats, tid och företag. Det är med ledarskapets redskap som med bokstäver - de är inte så många och beroende på hur de ställs samman kan de skapa underverk eller katastrof. Japan har i sitt ledarskap visat exempel på båda. Det japanska sättet att leda företag, regering och krigsmakt, störtade under 30-talet landet och stora delar av Asien i fördärvet. Det var dåligt ledarskap i form av uselt beslutsunderlag, rigida beslutsformer, bristande ansvar, revirstrider mellan mäktiga men beslutssvaga chefer som ledde landet 1941 till ett i förväg dömt krig mot USA. Dagens, rättmätiga beundran för japanskt ledarskap beror på att tillräckligt många företag och institutioner efter kriget gjort tvärtom. De har förstått att skapa den för ögonblicket, bästa blandningen av de olika ledarskapsstilar som funnits tillgängliga. I stället för att med våld säkra sitt oberoende och sina behov av strategiska råvaror, inte minst olja, har Japan använt arbete och kapital för att vända utvecklingen. I dag är omvärlden mer beroende av Japan än tvärtom. Inte minst med tanke på läget i de västliga industriländerna finns det alltså all anledning för dess politiker och industriledare, byråkrater och fackliga förtroendemän att försöka förstå, och lära en smula av de japanska ledarskapsmetoderna. Men för att förstå krävs kunskap inte minst om den särpräglade kultur som utgör dess bakgrund. Det är inte lätt eftersom den vetgiriga möts av den ena paradoxen efter den andra. * Vid bandet på bilfabriken arbetar hypermoderna robotar och världens effektivaste och mest välbetalda bilarbetare. På kontoren sitter några av västvärldens mest ineffektiva tjänstemän och byråkrater i tätpackade kontorslandskap bakom små stålskrivbord överlastade med papper. * I bilfabriken kan vem som helst, som upptäcker ett fel, stoppa hela bandet med ett enkelt handgrepp. På kontoren skall varje beslut dras igenom en tidsödande process. Ingen tycks våga ta ens de allra enklaste beslut förrän alla sagt sitt och satt sin egen röda hanko, namnstämpel, på papperet. * De stora företagen tar ett socialt ansvar för sina anställda som får livstidsanställning, läkarvård, sporthallar, bostäder och kultur. Samma företag håller sig med horder av illa behandlade, lågt avlönade timmanställda som kan kastas ut, bokstavligt talat, med minuters varsel. * Japanskt industri är känd för effektiv och resurssnål produktion. Det finns knappt något industriland som har en så ineffektiv och resursslukande tjänstesektor. * Den över hela världen uppskattade japanska kulturen hyllar enkelhet och skönhet och estetiken har en framträdande plats i allt från teater, konst och arkitektur till design, skyltfönster och paketinslagning. Vekligheten är kraftigt nerskräpad och städerna fyllda av fula, hiskeliga och totalt känslolösa byggnader. * Japan har skapat några av världens största exportföretag med hjälp av ypperlig marknadsinformation och förståelse för kundens känslor och behov. Samtidigt präglas landet av nästan fanatisk isolationism och starka rasfördomar parat med notoriskt dåliga språkkunskaper. Det är alltså inte alltid lätt för en betraktare att förstå vad det är han ser i Japan. Många får nöja sig med den högre grad av insikt som innebär att man förstått att man inte förstår Det största hindret när det gäller att förstå mer av japanskt ledarskap är vår egen kulturchauvinism. När vi från de rika länderna i väst reser till andra industriländer rör vi oss, trots en smula skilda språk och lite olika sedvanor, alltid i vår egen kultursfär. De västliga industriländerna har en gemensam flertusenårig kulturhistoria med rötter som sträcker sig ner till tvåflodslandet mellan Eufrat och Tigris, till Grekland, till Rom och till kristendomen. Vi kan alltid känna oss kulturellt hemma i den västliga OECD-världen. När vi reser till u-länder hamnar vi i en värld med en helt annan och för oss i det närmaste okänd kulturhistoria. Så okänd att vi ofta inte ens tror att den finns. Här befäster vi den chauvinism som innebär att vi tror att andra kulturer alltid är underlägsen vår egen. Det är en djupt rotad fördom som

4 fungerar utmärkt i de flesta fall och bygger på en enkel logik: U-länder är fattiga och har en helt avvikande kultur och är fattiga just av det skälet. När vi möter denna underlägsna kultur tar de flesta av oss, mer eller mindre omedvetet och ofta utan illvilja, på oss våra andliga tropikhjälmar, kakishorts och benlindor och beter oss som det herrefolk vi innerst inne tycker att vi är. När vi så kommer till Japan tiltar systemet och tankarna går i baklås. För de flesta av oss blir det med vårt förstånd som tante Rüttenschölds i Markurells, när sinnesintrycken blir för motstridiga stannar förståndet och står stilla. Japanerna har en fullständigt annorlunda kultur och talar inte engelska och borde alltså vara fattiga, underutvecklade och helst underdåniga. I stället är de rikare, renare, effektivare och, inte sällan arroganta. Inte blir det lättare av att så mycket av samhällsstrukturen ser ut som vår. Åtminstone sett från Sveriges horisont, eller från lyxhotellen Okkuras eller New Otanis restauranger, varifrån svenska delegationer brukar studera Japan. Att de då är i Japan syns på konstigt klädda servitriser och hovmästare som bugar som hovmästare också i Sverige egentligen borde buga. Eljest tycks det mesta synnerligen västerländskt och i våra ögon normalt". Riksdag och politiska partier, börs och banker, allt har västerländska namn och, i vart fall till det yttre, samma regler. Bokslut och styrelser, direktörer och organisationer, allt ser ut som hos oss och folk går klädda som vi - om än lite snyggare. Alltså tror vi oss snart nog förstå det mesta och agera ungefär som hemma. Men efterhand, dock inte alltid snart nog, märker vi att det inte alls är som hemma men förstår ändå inte riktigt hur det är. Plötsligt är det inte som vi trodde det var. Det som sas gäller inte längre och nya regler dyker upp. Vi har missförstått det mesta. Många, i synnerhet amerikanska, företag och politiker, vill inte acceptera dessa skillnader. De ropar handelshinder och kräver politiska ingrepp när deras företag misslyckas med att ta sig in på den japanska marknaden. Japanska företag däremot har med stor framgång, tagit sig över den djupa kulturklyftan och hämtat hem västerländsk teknik och produktionsmetoder och planterat om dem i den egna miljön. De japanska företagen har lärt av misstaget från december 1940 och använt den strategiska informationen som vapen, underrättelsetjänst och lärt sig allt om sina konkurrenter, deras produkter och marknader. För svenska företag som skall göra affärer i Japan, med japanska företag eller har japanska företag som konkurrenter finns det alltså goda skäl att försöka förstå vad som händer i Japan och varför. Till sin hjälp tar de då ofta västerländska konsulter, helst med bakgrund i USA, och de dyra råden haglar: samurajtatktik och kvalitetscirklar ska rädda krisdrabbade övermogna branscher; cheferna skall ta svart bälte i aikido och gå på överlevnadskurser för det gör deras japanska motsvarigheter; de anställda ska gå i företagets uniformer och börja dagen med gemensam gymnastik och företagets sång på läpparna för så gör de på Matsushita. Det fungerar naturligtvis inte. Lika lite som japaner skulle förstå hur Sverige fungerar genom att slita på sig konstiga hattar, dricka vrålstark sprit och äta kokta kräldjur eller rutten småsill. Det kanske är roligt men inte hjälper det i längden. Den som försöker läsa sig till insikt märker snart att det mesta som finns på svenska, eller engelska, är skrivet med ett mycket amerikanskt perspektiv. Författarna är oftast amerikanska ekonomer och konsulter eller japaner med utbildning i USA. För en svensk blir det som att rikta en kikaren västerut för att titta på Japan. Bilden blir dessutom förvrängd alldeles i onödan eftersom det kulturella avståndet mellan Sverige och Japan är långt mindre än det mellan USA och Japan. Lite bättre skulle det kunna bli för dem som faktiskt åker till Tokyo någon gång. Tyvärr tycks också de stora börsbolagens chefer, som faktiskt har affärer i Japan, falla för de enklaste lösningen: två dagar på lyxhotell i Tokyo på vägen till eller från några andra snabbmöten i Asien eller på USA:s västkust. Väl i Tokyo ser hövliga värdar till att limousinerna finns på plats och borden bokade på en huvudsakligen västerländsk restaurang men där man äter med pinnar och servitrisen har kimono. Många svenska exportföretags första, och bästa, investering inför en Japansatsning skulle vara att skicka nyckelpersonal på kombinerad semester, utbildnings- och kulturresa till Japan där de skulle tvingas bo på ett ryokan (japanskt värdshus) och bada i heta källor, onsen, innan de får bo på ett vanligt hotell i Tokyo. Alltför många reser till Japan som inte på allvar tycks vilja försöka förstå vad de då ser. När det gäller Sveriges engagemang i Asien tycks i synnerhet svenska politiker men också företagsledare lida av två elakartade besvär som båda drabbar Japan, eller snarare Sveriges möjligheter i Japan. Jag kallar dem murtramparsyndromet och gatlyktssyndromet. Båda har sin grund i den synvilla som uppstår när man betraktar Asien från svensk horisont. På så långt håll flyter länderna, likt öar vid synranden, samman till en enda odistinkt massa och deras inbördes avstånd blir helt försumbara. Murtramparsyndromet först. 4

5 5 Det är långt fler svenska beslutsfattarfötter som har trampat uppför den obligatoriska backen på den arkeologiskt intressanta Kinesiska Muren än de som trampat runt i Tokyos affärsdistrikt och tittat på de produkter som bli morgondagens storsäljare. Av någon anledning fastnar svenska politiker och affärsmän för Kina när de skall studera Asiens enorma tillväxt och ökande betydelse för världen. Kina, vet man, är världens största potentiella marknad och Sverige har, sedan 68-talet, goda förbindelser med landet. Nog lockar Muren och terrakottaarmén långt mer än berget Fuji och Tokyo är så dyrt men Hongkong är kul att shoppa i. Att Kina kommer att förbli just en potentiell marknad under lång tid medan Japan redan är en reell marknad och dessutom en av våra vassaste konkurrenter bortser man tydligen ifrån. Sen är det nog så att Kina får vara ett svårt och obegripligt land eftersom det är ett u-land. Japan som tillhör OECD-toppen och där alla makthavare går i kostym och slips borde man begripa. Men gör det inte. Det är mer förargligt. Gatlyktssyndromet har just sin grund i viljan att undvika svårigheter. Skall man bevaka Asien och Japan, och det säger alla experter att man ska, är det långt enklare att göra det med bas i länder som Singapore och Hongkong. Där beter sig folk, i vart fall dem man träffar, som folk och talar engelska så att man förstår vad dom säger. Många svenska och europeiska företag har faktiskt på allvar försökt sköta sin bevakning av både Japan och Australien från Singapore och fler svenska företag har till dags dato etablerat sig i Singapore än i Tokyo! Sett från Sveriges horisont ligger Singapore ganska mitt i Asien och det syns inte alls att det lika långt därifrån till Tokyo som mellan Stockholm och New York. Många tycks faktiskt hellre leta i gatlyktans ljus än där ute i mörkret där föremålet, marknaden, faktiskt ligger. 3 Krig och fred, men mest fred Det går inte att ens försöka förstå dagens Japan, dess politik, dess företag och ledare utan att sätta in dem och deras verksamhet i sitt historiska sammanhang. Då framträder, återigen, en av dessa ständiga paradoxer - ett oerhört konservativt land som ömt vårdar sina mångtusenåriga nationella rötter men som samtidigt genomgått fler och snabbare förändringar än något industriland. På hundra år har Japan gått från att vara en feodal agrarstat till ett rikt modernt industriland och på vägen hunnit med en period som kolonialmakt och aggressiv militärstat. Det japanska kejsardömet förde under århundraden en strängt isolationistisk politik. I princip var all kontakt med utlänningar förbjuden. Därmed inte sagt att Japan var ett efterblivet land. Tvärtom, medan euopeerna under århundraden gjorde sitt yttersta för att bekriga varandra och ta livet av de folk man upptäckte utanför sin egen kontinent, utvecklades Japan till ett av världens kulturellt sett mest högtstående länder. Landet levde i fred med sina grannar i hundratals år, ända fram tills dess USA 1854 med örlogsfartyg och vapenhot tvang Japan att öppna sig och moderniseras. Fram till 1945 var Japan ett av de mycket få länder som aldrig i historisk tid invaderats av främmande folk. Öriket har, ostört, av folkvandringar och grannfejder och ömt vårdat, sin särart. Många av dagens myter om japanernas ovanlighet har sitt ursprung i Japan. Japaner vill gärna vara lite annorlunda än andra folk, d v s bättre. En japansk skapelsesägen berättar att en gud skapade människan i fom av en lerfigur som brändes i ugnen och sen gavs liv. Den första togs ut för tidigt och blev för blek, den andra låg för länge och blev för svart men den tredje, japanen, blev precis lagom gräddad- men just innan leran stelnat färdigt råkade guden tappa figuren i marken så näsan blev lite tillplattad. Tjugo- och trettiotalets raslära i Europa appellerade naturligtvis starkt på japanerna men med den skillnaden att de, självklart, ansåg sig överlägsna också den ariska rasen. Rasismen är fortfarande stark i Japan och tar sig uttryck i bland annat en allmän ovilja gentemot utlänningar och en extremt låg invandringen. En diskrimineringsombudsman skulle snart kunna bli utarbetad i Japan. Ett färskt exempel på den japanska synen på sig själva som folk är debatten kring sumo -brottaren Konishiki som under våren 1992 hör till de absolut bästa i Japan och borde därför, som traditionen bjuder, förlänas rang och titel av yokuzuna. Men protesterna är många. Han är nämligen amerikan eller i vart fall inte japan. Tunga debattörer i sumoförbundet driver tesen att den på Hawaii födde samoanen inte kan bli yokusuna eftersom han som utlänning aldrig kan nå rätt grad av den japanska stil som innebär ett överflöd av självsäkerhet, självmedvetenhet och självbehärskning. Den japanska isolationismen var dock inte värre än att landet från århundraden kring Kristi födelse och fram till motsvarande vår medeltid utvecklade en tidvis intensiv handel och kontakt med omvärlden. En mycket stor del dåtidens tekniska och kulturella utveckling importerades från Kina men japaniserades och

6 förbättrades. Till och med skriftspråket importerades från Kina. Tecknen är desamma som i Kina men de har av grammatikaliska skäl kompletterats med nya skrivtecken. På samma sätt importerades olika religioner från fastlandet och sedermera Europa men de ersatte inte den primitiva animismen och schamanismen. På sedvanligt japanskt sätt har efterhand de alla kommit att existera sida vid sida. Inte bara i landet utan också hos den enskilde. Många japaner hyllar såväl shinto och buddismen som kristendomen samtidigt och kan nog tänka sig att ty sig till en schaman också om det kniper. En klok Japan låter döpa sig i ett shintotempel, gifter sig kristet, spår sig hos schamaner och låter begrava sig enligt buddistisk ritual. Där vi lever med vår Luther eller påven snett bakom axeln kan japanen välja mellan den godmodige livsnjutaren Buddha och den vise Konfucius och, när behov föreligger, köpa sig en välsignelse av sig själv, sitt företag eller sin nya bil hos den lokale shintoprästen Synen på religion visar kanske bättre än mycket annat att den japansk riskbenägenheten inte alltid är stor. Det anses faktiskt också återspeglas i affärslivet. Högriskprojekt har sällan framtiden för sig om inte det finns någon form av inbyggda garantier så att staten står för pengarna eller börsmäklaren lovar ordna andra bra aktier om riskpappret skulle fallera. Under medeltiden hade kejsarens makt undergrävts av lokala feodalfurstar som slogs inbördes om makten i ständiga inbördeskrig. År 1600 tog en av dem makten över de andra och gjorde sitt ämbete, schogunens, till rikets verklige härskare och kejsarens roll inskränkts till en gudomlig symbolfigur. Under shogunatet växte den redan starka statsapparaten och Japan utvecklades till ett benhårt centralstyrt klassamhälle. Shogunen och den styrande klassen höll befolkningen i ett järngrepp med censur och förbud mot resor också inom landet. Det hierarkiska samhället krävde, och fick, total underkastelse. Bondebefolkningen inför samurajerna, samurajerna inför sin lokale klanhövding, klanhövdingen inför shogunen. De fåtal bondeuppror som uppstod slogs ner med stor grymhet. Den befogade rädslan för att koloniseras av de europeiska handelsmakterna styrde synen på utlandet. Kontakt med utlänningar belades med dödsstraff. Den skepsis och främlingsfientlighet som utvecklades bidrog säkert till att rädda Japan undan det öde som drabbade Kina som styckades och misshandlades under århundraden av de europeiska och amerikanska handelsmakterna. Under shogunatet utvecklades också ett byråkratiskt system som får Axel Oxenstiernas skapelse att förblekna. Tusentals välutbildade, och i huvudsak omutliga, tjänstemän styrde landet i detalj genom ett spionartat informationssystem. Snart sagt varje människa och ekonomisk resurs registrerades - för samhällets bästa. Under 1600-talet läggs här, precis som i Sverige, grunden för dagens styrsystem. Den enskildes underkastelse för gruppens behov utvecklades ibland in absurdum där också triviala brott mot byns regler ledde till dödsstraff. Krigaradeln, samurajerna, fick oinskränkt makt att med döden straffa dem som hotade deras heder och därmed det bestående samhället. Det var under denna, fredliga, tid som samurajidealet tog form. Det var då, när svärdsmännen egentligen inte längre behövdes, som deras idéer formaliserades och vapentekniken fulländades och deras moraliska och etiska livsinställning blev stilbildande. Den majoritet av befolkningen som inte tillhörde samurajklassen utvecklade ett mindervärdeskomplex kring sin egen roll i samhället som hängde kvar och förstärktes under 1800-talets början. Den normbildande uppfattningen blev att samuraj är finast men att det kunde vara nästan lika fint att vara bonde, eller till och med handelsman, om man skötte sina sysslor lika bra och med samma grad av förfining och moral som en samuraj skötte sina. Kanske las här grunden för dagens oerhörda arbetsdisciplin och noggrannhet, kanske är det samurajidealet som håller igång dagens japanska tjänstemän och arbetare. Mot mitten av förra seklet började protesterna mot shogunatet att växa fram. De oppositionella ville, hur märkligt det än låter, restaurera den gudomliga kejsarmakten för att på det viset tvinga fram en modernisering av samhället och politiken. Samtidigt som shogunatet utsattes för hård inre kritik växte också trycket från omvärlden. De stora europeiska kolonialmakterna ville böja handla med Japan på samma villkor man hade med Kina; sina egna! USA, som nybliven kolonialmakt gick i bräschen och sände, på 1850-talet örlogsfartyg till Japan för att med militärt hot tvinga fram handel. Kombinationen av inre och yttre tryck ledde till den s k Mejirestaurationen Kejsaren återgavs, formellt, sin makt, Japan öppnade sig mot omvärlden och inledde en häpnadsväckande snabb modernisering, demokratisering, industrialisering och militarisering. Med en effektivitet som få statsapparater visat maken till beslöt den japanska att lära sig allt som var värt att veta från industriländerna och använda detta till sin egen fördel. Inte minst för att inte själva bli utnytjade och koloniserade. Bara några decennier senare, 1905, kunde en häpen värld se hur ett expansionistiskt Japan besegrade den kejserliga ryska armén vid Port Arthur och dess flotta vid Tsushima. Japan hade lärt sig allt av de dåtida militära stormakterna och dessutom förädlat sina nya kunskapen på ett sätt som liknar efterkrigstidens industripolitik. 6

7 Japan ockuperade delar av Kina och Korea och blev på kort tid en av världens mäktigaste militärmakter stödd av en modern industri. Den växande industrin och den allt mäktigare militärmakten blev starkt nationalistiska och inte lite självsäkra. Båda såg Japan som den naturlige ledaren i regionen och känd stark sympati med den nationalistiska och fascistiska rörelserna i Italien och Tyskland. De kände, och underblåste, också en växande oro för att Japan, med få egna naturtillgångar, skulle bli avskuret från sina viktiga råvaror - kol och olja inte minst. En berättigad oro som det visade sig. USA använde just hotet mot Japans handelsvägar i sina försök att hejda den japanska ockupationen av Kina. Detta fick Japan att i december 1941 attackera USA:s flottbas Pearl Harbour. Japans krig mot USA framstår inte som ett särskilt bra bevis på varken klokt ledarskap eller genomtänkt beslutsordning. Många, kanske de flesta, i den japanska ledningen insåg, att Japan inte skulle kunna vinna kriget. Men steg för steg togs en serie mindre beslut som tvingade fram en utveckling som ingen enskild person varken kunde eller vill ta ansvar för. Det fanns många japanska politiska stollar som ville ha ett krig med USA, och fick det, just genom att undanhålla politiker, tjänstemän och kejsaren, relevant information och pressa dessa framför sig till en position där de, av hänsyn till egen och andras heder, inte vågade säga ett bestämt nej. När kriget sedan väl var ett faktum fördes det med aktningsvärd bravur men ringa skicklighet. Strategin, att slå USA, byggde på okunnighet, och taktiken byggde ofta mer på tapperhet och mod men mindre på förmåga att segra. Stillahavskriget var ett formidabelt exempel på uselt ledarskap väl i klass med skyttegravskriget i Flandern och det polska kavalleriets uppsuttna attacker mot tyska stridsvagnar. När kriget var över, för knappt 50 år sedan, hade två atombomber och månadslånga terrorbombningar av storstäderna lagt landet i ruiner - på alla plan. Japan var inte bara fysiskt utan också ekonomiskt, politiskt och i viss mån också psykiskt, fullständigt sönderslaget vilket också varit segrarens avsikt. Den amerikanska strategin byggde på att krossa också det civila samhälle som ansågs som roten till det onda Efter kriget skulle de allierade i Japan, liksom i Tyskland, straffa krigsförbrytarna och rensa ut allt det ruttna i samhället och ersätta det med en modern demokrati. För Tyskland innebar det att bygga vidare på den historiska europeiska traditionen och på sina tidigare ekonomisk mönster. Trots allt överlevde de flesta stora företag i Tyskland, delvis med hjälp av medel som stoppats undan i neutrala länder, bl a Sverige. För Japan medförde nederlaget en, på flera sätt, långt större förändring eftersom stora delar av samhället underkändes av ockupationsmakten. Det som var kvar av de stora företagsägarnas tillgångar konfiskerades. Landet begåvades med en helt ny författning och en rad nya lagar som alla i praktiken skrevs av USA Mycket av det som fanns kvar av specifik japansk ekonomi, politik och kultur skulle ersättas av en amerikansk variant av den europeiska traditionen. Krigsslutet var inte bara ett förlorat krig utan även en kulturrevolution. Första gången befolkningen fick höra sin då bokstavligt talat gudomlige kejsares röst var när han i radio läste upp budskapet om kapitulationen och förklarade att det japanska folket måste uthärda det outhärdliga". Många förstod honom inte ens. Klyftan mellan kejsarguden och människorna, manifesterad i det ålderdomliga hovspråket, var för stor. Flera tolkade det outhärdliga så att man borde begå självmord i skam över krigsförlusten. Men det outhärdliga var just det motsatta, att tvingas leva med skammen och acceptera de enorma förändringar som skulle följa, Kejsar Hirohito själv slapp visserligen att ställas inför rätta som krigsförbrytare men tvangs av en slipslös och kakiklädd amerikansk general i skjortärmarna att kliva ner från de gudomliga krysantemumtronen och som en maktlös symbol leda Japan in i moderna tider. I likhet med Tyskland har Japan kunnat ekonomiskt resa sig ur sina ruiner, delvis hjälpt av det faktum att landet låg i ruiner. Segermakternas industrier, som med sin enorma kapacitet faktiskt vunnit kriget åt sina regeringar, fick fortsätta kämpa med sina nerslitna anläggningar och maskiner byggda före och under kriget. De krossade länderna, Japan och Tyskland, byggde upp sin industri från grunden med hjälp av ekonomiskt stöd från segermakterna och fick en långt modernare produktionsapprat än sina besegrare. I Japans fall beslöt sig dessutom segermakten USA för att bygga upp ett nytt demokratiskt och ekonomiskt systemet i landet. De forna storföretagen, zaibatsus, konfiskerades och bröts upp i smådelar, börs- och banklagstiftning gjordes om efter amerikanskt mönster. Men dessa, liksom Japans nya amerikanska grundlag kom att möta de japanska uttrycken honne ochtatemae; det är en väldig skillnad mellan vad man gör eller tänker och vad man säger. Bästa exemplet är just en av de mest omtalade fredsvillkoren som USA tvingade fram 1945: paragrafen om att Japan för all framtid avsvurit sig rätten till en krigsmakt - tatemae. Den första frostknäppen i det kalla kriget gjorde att Japan fick sätta upp en militär självförsvarsstyrka av rent defensiv karaktär. I takt med världens allmänna upprustning och USA:s ovilja att lägga ut pengar på att försvara Japan och hålla koll på Kina har styrkan vuxit. Japans självförsvarsstyrkor (Self Defence 7

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Ledare och ledda. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskapets historia. Management Leadership. Goda ledare Hur märks det?

Ledare och ledda. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskapets historia. Management Leadership. Goda ledare Hur märks det? Ledare och ledda Ledarskapets historia TGTU04 26 okt 2011 Rune Olsson, PIE, IEI, LiU. Tre föreläsningar med Rune 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder din tid. 14 nov Stilar. Modernt

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer