Japanskt Ledarskap. Harmoni och Hot. Olle Rossander, 1992

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Japanskt Ledarskap. Harmoni och Hot. Olle Rossander, 1992"

Transkript

1 Japanskt Ledarskap Harmoni och Hot Olle Rossander, Inledning 2. Paradoxer och gatlyktsyndrom 3. Krig och fred, men mest fred 4. Ja vi har inga bananer 5. Gangsterstyrd laglighet 6. Politikerskandalernas förlovade land 7. AB Japan 8. Ägarlöst korsägande 9. Företagets fack 10. My company 11. Sanya 12. Arbetar för företaget eller företag för arbetare. 13, Jakten på arbetskraften 14. Krisen sänker lönerna. för cheferna 15 Keiretsu och realtioner 16. Konkurrens 17. Copy cats 18. Snabba skiften 19. Japan i världen 20. Flera stilar utan Handels 21. Chef med stort C 22. Superkvalité och inneffektivitet 23. Ringi och hanko 24. Lumpen och båtklubbar 25. Litteraturförteckning 1. Inledning

2 Japanskt ledarskap innebär livstidsanställning och medinflytande, lojalitet och arbetstillfredsställelse. Men japanskt ledarskap innebär också utslagna timanställda och diktatorisk hierarki, arrogans och usla arbetsförhållanden. Det är men hjälp av sitt ledarskap som Japan på några få decennier med fredliga medel har lyckats nå de viktigaste av de krigsmål som sattes upp på trettiotalet - säkra handelsleder och råvaruflöden. Men det var också japanskt ledarskap som i jakten på dessa mål störtade landet i den katastrof som slutade med två atombomber. Nu står Japan mitt i en ny ekonomisk chock. Börskurser och fastighetsvärden halveras och tillväxten tvärstannar. Nu krävs verkligen att japanskt ledarskap fungerar. Det finns all anledning att tro att det skall gå bra. I den moderna japanska ekonomiska historien har Japan visat sig fungera som bäst när krisen är som djupast. Med efterkrigstidens ekonomiska historia som facit kan man konstatera att det japanska ledarskapet ligger i en klass för sig. Inte minst just därför att man kunnat använda sina kriser, de som på japanskengelska kallas shocku-ku, på ett konstruktivt sätt. Det är i kriser Japan Inc, lättare än annars, fått människor att ställa upp för Japan och för Företaget. Kanske beror detta på den kris som alltid, om än underförståd, känns nära och präglar så mycket i samhället: hotet att inte få tillräckligt med ris, hotet att inte kunna vara självförsörjande. Det är ett hot som upplevs starkt av många helt enkelt eftersom risbrist och ren svält är något som de flesta av dagens politiker och företagsledare faktiskt själva har upplevt eller sett på nära håll. Är det något som kan göra krisen nu, våren 1992, till värre än någon av de tidigare är det väl just det att 80-talets enorma överflöd gjort krismedvetandet mindre och mer svårframkallat än någonsin tidigare. Annars har landet haft kriser så det räckt till. I modern tid har Japan praktiskt taget gått från kris till kris: de två oljekriserna 1973 och 79, en yenkris 1985 då valutans värde efter Plaza-överenskommelsen fördubblades och så nu senast bubbelschocken då de uppblåsta fastighets- och aktiekurserna torpederats. När ingen riktigt akut kris varit förhanden har alltid åldringschocken kunnat plockas fram - det faktum att, om inget händer, kommer Japan år 2021 att ha en befolkningen som till 24 procent är äldre än 65 år. I dag är andelen 12 procent vilket kan jämföras med Sveriges 18 procent. Även om det var det japanska ledarskapet som för ett halvsekel sedan bokstavligen störtade landet i kaos så är det just ledarskapet, sättet att sköta landets ekonomi och dess företag som gjort att landet rest sig ur ruinerna och industrin kunnat sopa mattan med det ena stolta västerländska högteknologiföretaget efter det andra. Industriledare i väst har med Sven Jerring suckat: Japaner, japaner, överallt bara japaner!" Det är lätt att känna igen sig i hans målande, lätt uppgivna, beskrivning av vad som händer när japanerna fått övertaget på marknaden. Med lekande lätthet snurrar de upp konkurrenterna och tar, förbindligt leende, hem spelet. Men för till skillnad från den, för Sverige, ödesdigra fotbollsmatchen 1936, har den japanska industriella framfarten inte varit någon engångsföreteelse. Tvärtom har Japan, bättre än något annat industriland, klarat den ena ekonomiska krisen efter den andra inte minst därför att man gått sin egen väg. Det är alltså inte konstigt om världen med ljus och lykta söker efter förklaringen till vad det är som gjort att de lyckats så enastående väl? Rader av kloka tänkare och författare har formulerat den ena klatschiga, och inte sällan dyra, förklaringen efter den andra. Är det inte Kata-faktorn så är det Z-faktorn, är det inte ringi-systemet så är det kanban eller samuraj-metoden. Problemet är att det naturligtvis inte finns någon riktigt bra och sann teori som går att utveckla i dyra managmentböcker. Svaret på frågan är nämligen antingen för enkelt eller för komplicerat. Det enklaste svaret är så enkelt att det kan ingen skriva böcker om: bakom Japans enastående utveckling ligger den enda vägen till uthållig framgång för ett nästan råvarulöst land -- hårt arbete. Det andra svaret är så komplicerat att det inte finns några ledarskapsböcker i världen som räcker till för att förklara det. Det gäller konsten att samordna rätt resurser i rätt tid för att göra rätt saker på rätt sätt. Det är en konst som är fullständigt beroende av ett lands, ett företags och dess anställdas hela historia, kultursyn och allmänna förutsättningar. I dessa avseenden har Japan genomgått stora förändringar. Mycket av det vi i dag uppfattar som typiskt för det japanska sättet att driva företag är faktiskt ganska nytt: det anonyma ägandet, livstidsanställningen, jämlikheten, kvalitetssynen och mycket annat. Sett i det perspektivet verkar det lite kortsynt att tro att det Japan vi (inte) känner i dag kommer att vara samma Japan år 2010 eller ens år

3 3 Jakten på det japanska ledarskapets mysterier inleds lämpligen med studier i landets historia och kultur. Förhoppningen med denna bok är att ge första hjälpen till dem som vill ta sina första stapplande steg mot en lite bättre förståelse för Japan och dess företagande. Lika lite som en handbok i jakt kan göra någon till jägare kan denna göra sina läsare till japankännare. För det krävs egna upplevelser och praktik. 2. Paradoxer och gatlyktssyndrom Grunden för allt ledarskap är egentligen morot och piska, eller i Japan, ris och kris. Men det finns ett ju otal recept och varianter och ännu fler om de användas samtidigt och i olika miljöer. Det gäller att skapa den maximalt bästa blandningen för en given plats, tid och företag. Det är med ledarskapets redskap som med bokstäver - de är inte så många och beroende på hur de ställs samman kan de skapa underverk eller katastrof. Japan har i sitt ledarskap visat exempel på båda. Det japanska sättet att leda företag, regering och krigsmakt, störtade under 30-talet landet och stora delar av Asien i fördärvet. Det var dåligt ledarskap i form av uselt beslutsunderlag, rigida beslutsformer, bristande ansvar, revirstrider mellan mäktiga men beslutssvaga chefer som ledde landet 1941 till ett i förväg dömt krig mot USA. Dagens, rättmätiga beundran för japanskt ledarskap beror på att tillräckligt många företag och institutioner efter kriget gjort tvärtom. De har förstått att skapa den för ögonblicket, bästa blandningen av de olika ledarskapsstilar som funnits tillgängliga. I stället för att med våld säkra sitt oberoende och sina behov av strategiska råvaror, inte minst olja, har Japan använt arbete och kapital för att vända utvecklingen. I dag är omvärlden mer beroende av Japan än tvärtom. Inte minst med tanke på läget i de västliga industriländerna finns det alltså all anledning för dess politiker och industriledare, byråkrater och fackliga förtroendemän att försöka förstå, och lära en smula av de japanska ledarskapsmetoderna. Men för att förstå krävs kunskap inte minst om den särpräglade kultur som utgör dess bakgrund. Det är inte lätt eftersom den vetgiriga möts av den ena paradoxen efter den andra. * Vid bandet på bilfabriken arbetar hypermoderna robotar och världens effektivaste och mest välbetalda bilarbetare. På kontoren sitter några av västvärldens mest ineffektiva tjänstemän och byråkrater i tätpackade kontorslandskap bakom små stålskrivbord överlastade med papper. * I bilfabriken kan vem som helst, som upptäcker ett fel, stoppa hela bandet med ett enkelt handgrepp. På kontoren skall varje beslut dras igenom en tidsödande process. Ingen tycks våga ta ens de allra enklaste beslut förrän alla sagt sitt och satt sin egen röda hanko, namnstämpel, på papperet. * De stora företagen tar ett socialt ansvar för sina anställda som får livstidsanställning, läkarvård, sporthallar, bostäder och kultur. Samma företag håller sig med horder av illa behandlade, lågt avlönade timmanställda som kan kastas ut, bokstavligt talat, med minuters varsel. * Japanskt industri är känd för effektiv och resurssnål produktion. Det finns knappt något industriland som har en så ineffektiv och resursslukande tjänstesektor. * Den över hela världen uppskattade japanska kulturen hyllar enkelhet och skönhet och estetiken har en framträdande plats i allt från teater, konst och arkitektur till design, skyltfönster och paketinslagning. Vekligheten är kraftigt nerskräpad och städerna fyllda av fula, hiskeliga och totalt känslolösa byggnader. * Japan har skapat några av världens största exportföretag med hjälp av ypperlig marknadsinformation och förståelse för kundens känslor och behov. Samtidigt präglas landet av nästan fanatisk isolationism och starka rasfördomar parat med notoriskt dåliga språkkunskaper. Det är alltså inte alltid lätt för en betraktare att förstå vad det är han ser i Japan. Många får nöja sig med den högre grad av insikt som innebär att man förstått att man inte förstår Det största hindret när det gäller att förstå mer av japanskt ledarskap är vår egen kulturchauvinism. När vi från de rika länderna i väst reser till andra industriländer rör vi oss, trots en smula skilda språk och lite olika sedvanor, alltid i vår egen kultursfär. De västliga industriländerna har en gemensam flertusenårig kulturhistoria med rötter som sträcker sig ner till tvåflodslandet mellan Eufrat och Tigris, till Grekland, till Rom och till kristendomen. Vi kan alltid känna oss kulturellt hemma i den västliga OECD-världen. När vi reser till u-länder hamnar vi i en värld med en helt annan och för oss i det närmaste okänd kulturhistoria. Så okänd att vi ofta inte ens tror att den finns. Här befäster vi den chauvinism som innebär att vi tror att andra kulturer alltid är underlägsen vår egen. Det är en djupt rotad fördom som

4 fungerar utmärkt i de flesta fall och bygger på en enkel logik: U-länder är fattiga och har en helt avvikande kultur och är fattiga just av det skälet. När vi möter denna underlägsna kultur tar de flesta av oss, mer eller mindre omedvetet och ofta utan illvilja, på oss våra andliga tropikhjälmar, kakishorts och benlindor och beter oss som det herrefolk vi innerst inne tycker att vi är. När vi så kommer till Japan tiltar systemet och tankarna går i baklås. För de flesta av oss blir det med vårt förstånd som tante Rüttenschölds i Markurells, när sinnesintrycken blir för motstridiga stannar förståndet och står stilla. Japanerna har en fullständigt annorlunda kultur och talar inte engelska och borde alltså vara fattiga, underutvecklade och helst underdåniga. I stället är de rikare, renare, effektivare och, inte sällan arroganta. Inte blir det lättare av att så mycket av samhällsstrukturen ser ut som vår. Åtminstone sett från Sveriges horisont, eller från lyxhotellen Okkuras eller New Otanis restauranger, varifrån svenska delegationer brukar studera Japan. Att de då är i Japan syns på konstigt klädda servitriser och hovmästare som bugar som hovmästare också i Sverige egentligen borde buga. Eljest tycks det mesta synnerligen västerländskt och i våra ögon normalt". Riksdag och politiska partier, börs och banker, allt har västerländska namn och, i vart fall till det yttre, samma regler. Bokslut och styrelser, direktörer och organisationer, allt ser ut som hos oss och folk går klädda som vi - om än lite snyggare. Alltså tror vi oss snart nog förstå det mesta och agera ungefär som hemma. Men efterhand, dock inte alltid snart nog, märker vi att det inte alls är som hemma men förstår ändå inte riktigt hur det är. Plötsligt är det inte som vi trodde det var. Det som sas gäller inte längre och nya regler dyker upp. Vi har missförstått det mesta. Många, i synnerhet amerikanska, företag och politiker, vill inte acceptera dessa skillnader. De ropar handelshinder och kräver politiska ingrepp när deras företag misslyckas med att ta sig in på den japanska marknaden. Japanska företag däremot har med stor framgång, tagit sig över den djupa kulturklyftan och hämtat hem västerländsk teknik och produktionsmetoder och planterat om dem i den egna miljön. De japanska företagen har lärt av misstaget från december 1940 och använt den strategiska informationen som vapen, underrättelsetjänst och lärt sig allt om sina konkurrenter, deras produkter och marknader. För svenska företag som skall göra affärer i Japan, med japanska företag eller har japanska företag som konkurrenter finns det alltså goda skäl att försöka förstå vad som händer i Japan och varför. Till sin hjälp tar de då ofta västerländska konsulter, helst med bakgrund i USA, och de dyra råden haglar: samurajtatktik och kvalitetscirklar ska rädda krisdrabbade övermogna branscher; cheferna skall ta svart bälte i aikido och gå på överlevnadskurser för det gör deras japanska motsvarigheter; de anställda ska gå i företagets uniformer och börja dagen med gemensam gymnastik och företagets sång på läpparna för så gör de på Matsushita. Det fungerar naturligtvis inte. Lika lite som japaner skulle förstå hur Sverige fungerar genom att slita på sig konstiga hattar, dricka vrålstark sprit och äta kokta kräldjur eller rutten småsill. Det kanske är roligt men inte hjälper det i längden. Den som försöker läsa sig till insikt märker snart att det mesta som finns på svenska, eller engelska, är skrivet med ett mycket amerikanskt perspektiv. Författarna är oftast amerikanska ekonomer och konsulter eller japaner med utbildning i USA. För en svensk blir det som att rikta en kikaren västerut för att titta på Japan. Bilden blir dessutom förvrängd alldeles i onödan eftersom det kulturella avståndet mellan Sverige och Japan är långt mindre än det mellan USA och Japan. Lite bättre skulle det kunna bli för dem som faktiskt åker till Tokyo någon gång. Tyvärr tycks också de stora börsbolagens chefer, som faktiskt har affärer i Japan, falla för de enklaste lösningen: två dagar på lyxhotell i Tokyo på vägen till eller från några andra snabbmöten i Asien eller på USA:s västkust. Väl i Tokyo ser hövliga värdar till att limousinerna finns på plats och borden bokade på en huvudsakligen västerländsk restaurang men där man äter med pinnar och servitrisen har kimono. Många svenska exportföretags första, och bästa, investering inför en Japansatsning skulle vara att skicka nyckelpersonal på kombinerad semester, utbildnings- och kulturresa till Japan där de skulle tvingas bo på ett ryokan (japanskt värdshus) och bada i heta källor, onsen, innan de får bo på ett vanligt hotell i Tokyo. Alltför många reser till Japan som inte på allvar tycks vilja försöka förstå vad de då ser. När det gäller Sveriges engagemang i Asien tycks i synnerhet svenska politiker men också företagsledare lida av två elakartade besvär som båda drabbar Japan, eller snarare Sveriges möjligheter i Japan. Jag kallar dem murtramparsyndromet och gatlyktssyndromet. Båda har sin grund i den synvilla som uppstår när man betraktar Asien från svensk horisont. På så långt håll flyter länderna, likt öar vid synranden, samman till en enda odistinkt massa och deras inbördes avstånd blir helt försumbara. Murtramparsyndromet först. 4

5 5 Det är långt fler svenska beslutsfattarfötter som har trampat uppför den obligatoriska backen på den arkeologiskt intressanta Kinesiska Muren än de som trampat runt i Tokyos affärsdistrikt och tittat på de produkter som bli morgondagens storsäljare. Av någon anledning fastnar svenska politiker och affärsmän för Kina när de skall studera Asiens enorma tillväxt och ökande betydelse för världen. Kina, vet man, är världens största potentiella marknad och Sverige har, sedan 68-talet, goda förbindelser med landet. Nog lockar Muren och terrakottaarmén långt mer än berget Fuji och Tokyo är så dyrt men Hongkong är kul att shoppa i. Att Kina kommer att förbli just en potentiell marknad under lång tid medan Japan redan är en reell marknad och dessutom en av våra vassaste konkurrenter bortser man tydligen ifrån. Sen är det nog så att Kina får vara ett svårt och obegripligt land eftersom det är ett u-land. Japan som tillhör OECD-toppen och där alla makthavare går i kostym och slips borde man begripa. Men gör det inte. Det är mer förargligt. Gatlyktssyndromet har just sin grund i viljan att undvika svårigheter. Skall man bevaka Asien och Japan, och det säger alla experter att man ska, är det långt enklare att göra det med bas i länder som Singapore och Hongkong. Där beter sig folk, i vart fall dem man träffar, som folk och talar engelska så att man förstår vad dom säger. Många svenska och europeiska företag har faktiskt på allvar försökt sköta sin bevakning av både Japan och Australien från Singapore och fler svenska företag har till dags dato etablerat sig i Singapore än i Tokyo! Sett från Sveriges horisont ligger Singapore ganska mitt i Asien och det syns inte alls att det lika långt därifrån till Tokyo som mellan Stockholm och New York. Många tycks faktiskt hellre leta i gatlyktans ljus än där ute i mörkret där föremålet, marknaden, faktiskt ligger. 3 Krig och fred, men mest fred Det går inte att ens försöka förstå dagens Japan, dess politik, dess företag och ledare utan att sätta in dem och deras verksamhet i sitt historiska sammanhang. Då framträder, återigen, en av dessa ständiga paradoxer - ett oerhört konservativt land som ömt vårdar sina mångtusenåriga nationella rötter men som samtidigt genomgått fler och snabbare förändringar än något industriland. På hundra år har Japan gått från att vara en feodal agrarstat till ett rikt modernt industriland och på vägen hunnit med en period som kolonialmakt och aggressiv militärstat. Det japanska kejsardömet förde under århundraden en strängt isolationistisk politik. I princip var all kontakt med utlänningar förbjuden. Därmed inte sagt att Japan var ett efterblivet land. Tvärtom, medan euopeerna under århundraden gjorde sitt yttersta för att bekriga varandra och ta livet av de folk man upptäckte utanför sin egen kontinent, utvecklades Japan till ett av världens kulturellt sett mest högtstående länder. Landet levde i fred med sina grannar i hundratals år, ända fram tills dess USA 1854 med örlogsfartyg och vapenhot tvang Japan att öppna sig och moderniseras. Fram till 1945 var Japan ett av de mycket få länder som aldrig i historisk tid invaderats av främmande folk. Öriket har, ostört, av folkvandringar och grannfejder och ömt vårdat, sin särart. Många av dagens myter om japanernas ovanlighet har sitt ursprung i Japan. Japaner vill gärna vara lite annorlunda än andra folk, d v s bättre. En japansk skapelsesägen berättar att en gud skapade människan i fom av en lerfigur som brändes i ugnen och sen gavs liv. Den första togs ut för tidigt och blev för blek, den andra låg för länge och blev för svart men den tredje, japanen, blev precis lagom gräddad- men just innan leran stelnat färdigt råkade guden tappa figuren i marken så näsan blev lite tillplattad. Tjugo- och trettiotalets raslära i Europa appellerade naturligtvis starkt på japanerna men med den skillnaden att de, självklart, ansåg sig överlägsna också den ariska rasen. Rasismen är fortfarande stark i Japan och tar sig uttryck i bland annat en allmän ovilja gentemot utlänningar och en extremt låg invandringen. En diskrimineringsombudsman skulle snart kunna bli utarbetad i Japan. Ett färskt exempel på den japanska synen på sig själva som folk är debatten kring sumo -brottaren Konishiki som under våren 1992 hör till de absolut bästa i Japan och borde därför, som traditionen bjuder, förlänas rang och titel av yokuzuna. Men protesterna är många. Han är nämligen amerikan eller i vart fall inte japan. Tunga debattörer i sumoförbundet driver tesen att den på Hawaii födde samoanen inte kan bli yokusuna eftersom han som utlänning aldrig kan nå rätt grad av den japanska stil som innebär ett överflöd av självsäkerhet, självmedvetenhet och självbehärskning. Den japanska isolationismen var dock inte värre än att landet från århundraden kring Kristi födelse och fram till motsvarande vår medeltid utvecklade en tidvis intensiv handel och kontakt med omvärlden. En mycket stor del dåtidens tekniska och kulturella utveckling importerades från Kina men japaniserades och

6 förbättrades. Till och med skriftspråket importerades från Kina. Tecknen är desamma som i Kina men de har av grammatikaliska skäl kompletterats med nya skrivtecken. På samma sätt importerades olika religioner från fastlandet och sedermera Europa men de ersatte inte den primitiva animismen och schamanismen. På sedvanligt japanskt sätt har efterhand de alla kommit att existera sida vid sida. Inte bara i landet utan också hos den enskilde. Många japaner hyllar såväl shinto och buddismen som kristendomen samtidigt och kan nog tänka sig att ty sig till en schaman också om det kniper. En klok Japan låter döpa sig i ett shintotempel, gifter sig kristet, spår sig hos schamaner och låter begrava sig enligt buddistisk ritual. Där vi lever med vår Luther eller påven snett bakom axeln kan japanen välja mellan den godmodige livsnjutaren Buddha och den vise Konfucius och, när behov föreligger, köpa sig en välsignelse av sig själv, sitt företag eller sin nya bil hos den lokale shintoprästen Synen på religion visar kanske bättre än mycket annat att den japansk riskbenägenheten inte alltid är stor. Det anses faktiskt också återspeglas i affärslivet. Högriskprojekt har sällan framtiden för sig om inte det finns någon form av inbyggda garantier så att staten står för pengarna eller börsmäklaren lovar ordna andra bra aktier om riskpappret skulle fallera. Under medeltiden hade kejsarens makt undergrävts av lokala feodalfurstar som slogs inbördes om makten i ständiga inbördeskrig. År 1600 tog en av dem makten över de andra och gjorde sitt ämbete, schogunens, till rikets verklige härskare och kejsarens roll inskränkts till en gudomlig symbolfigur. Under shogunatet växte den redan starka statsapparaten och Japan utvecklades till ett benhårt centralstyrt klassamhälle. Shogunen och den styrande klassen höll befolkningen i ett järngrepp med censur och förbud mot resor också inom landet. Det hierarkiska samhället krävde, och fick, total underkastelse. Bondebefolkningen inför samurajerna, samurajerna inför sin lokale klanhövding, klanhövdingen inför shogunen. De fåtal bondeuppror som uppstod slogs ner med stor grymhet. Den befogade rädslan för att koloniseras av de europeiska handelsmakterna styrde synen på utlandet. Kontakt med utlänningar belades med dödsstraff. Den skepsis och främlingsfientlighet som utvecklades bidrog säkert till att rädda Japan undan det öde som drabbade Kina som styckades och misshandlades under århundraden av de europeiska och amerikanska handelsmakterna. Under shogunatet utvecklades också ett byråkratiskt system som får Axel Oxenstiernas skapelse att förblekna. Tusentals välutbildade, och i huvudsak omutliga, tjänstemän styrde landet i detalj genom ett spionartat informationssystem. Snart sagt varje människa och ekonomisk resurs registrerades - för samhällets bästa. Under 1600-talet läggs här, precis som i Sverige, grunden för dagens styrsystem. Den enskildes underkastelse för gruppens behov utvecklades ibland in absurdum där också triviala brott mot byns regler ledde till dödsstraff. Krigaradeln, samurajerna, fick oinskränkt makt att med döden straffa dem som hotade deras heder och därmed det bestående samhället. Det var under denna, fredliga, tid som samurajidealet tog form. Det var då, när svärdsmännen egentligen inte längre behövdes, som deras idéer formaliserades och vapentekniken fulländades och deras moraliska och etiska livsinställning blev stilbildande. Den majoritet av befolkningen som inte tillhörde samurajklassen utvecklade ett mindervärdeskomplex kring sin egen roll i samhället som hängde kvar och förstärktes under 1800-talets början. Den normbildande uppfattningen blev att samuraj är finast men att det kunde vara nästan lika fint att vara bonde, eller till och med handelsman, om man skötte sina sysslor lika bra och med samma grad av förfining och moral som en samuraj skötte sina. Kanske las här grunden för dagens oerhörda arbetsdisciplin och noggrannhet, kanske är det samurajidealet som håller igång dagens japanska tjänstemän och arbetare. Mot mitten av förra seklet började protesterna mot shogunatet att växa fram. De oppositionella ville, hur märkligt det än låter, restaurera den gudomliga kejsarmakten för att på det viset tvinga fram en modernisering av samhället och politiken. Samtidigt som shogunatet utsattes för hård inre kritik växte också trycket från omvärlden. De stora europeiska kolonialmakterna ville böja handla med Japan på samma villkor man hade med Kina; sina egna! USA, som nybliven kolonialmakt gick i bräschen och sände, på 1850-talet örlogsfartyg till Japan för att med militärt hot tvinga fram handel. Kombinationen av inre och yttre tryck ledde till den s k Mejirestaurationen Kejsaren återgavs, formellt, sin makt, Japan öppnade sig mot omvärlden och inledde en häpnadsväckande snabb modernisering, demokratisering, industrialisering och militarisering. Med en effektivitet som få statsapparater visat maken till beslöt den japanska att lära sig allt som var värt att veta från industriländerna och använda detta till sin egen fördel. Inte minst för att inte själva bli utnytjade och koloniserade. Bara några decennier senare, 1905, kunde en häpen värld se hur ett expansionistiskt Japan besegrade den kejserliga ryska armén vid Port Arthur och dess flotta vid Tsushima. Japan hade lärt sig allt av de dåtida militära stormakterna och dessutom förädlat sina nya kunskapen på ett sätt som liknar efterkrigstidens industripolitik. 6

7 Japan ockuperade delar av Kina och Korea och blev på kort tid en av världens mäktigaste militärmakter stödd av en modern industri. Den växande industrin och den allt mäktigare militärmakten blev starkt nationalistiska och inte lite självsäkra. Båda såg Japan som den naturlige ledaren i regionen och känd stark sympati med den nationalistiska och fascistiska rörelserna i Italien och Tyskland. De kände, och underblåste, också en växande oro för att Japan, med få egna naturtillgångar, skulle bli avskuret från sina viktiga råvaror - kol och olja inte minst. En berättigad oro som det visade sig. USA använde just hotet mot Japans handelsvägar i sina försök att hejda den japanska ockupationen av Kina. Detta fick Japan att i december 1941 attackera USA:s flottbas Pearl Harbour. Japans krig mot USA framstår inte som ett särskilt bra bevis på varken klokt ledarskap eller genomtänkt beslutsordning. Många, kanske de flesta, i den japanska ledningen insåg, att Japan inte skulle kunna vinna kriget. Men steg för steg togs en serie mindre beslut som tvingade fram en utveckling som ingen enskild person varken kunde eller vill ta ansvar för. Det fanns många japanska politiska stollar som ville ha ett krig med USA, och fick det, just genom att undanhålla politiker, tjänstemän och kejsaren, relevant information och pressa dessa framför sig till en position där de, av hänsyn till egen och andras heder, inte vågade säga ett bestämt nej. När kriget sedan väl var ett faktum fördes det med aktningsvärd bravur men ringa skicklighet. Strategin, att slå USA, byggde på okunnighet, och taktiken byggde ofta mer på tapperhet och mod men mindre på förmåga att segra. Stillahavskriget var ett formidabelt exempel på uselt ledarskap väl i klass med skyttegravskriget i Flandern och det polska kavalleriets uppsuttna attacker mot tyska stridsvagnar. När kriget var över, för knappt 50 år sedan, hade två atombomber och månadslånga terrorbombningar av storstäderna lagt landet i ruiner - på alla plan. Japan var inte bara fysiskt utan också ekonomiskt, politiskt och i viss mån också psykiskt, fullständigt sönderslaget vilket också varit segrarens avsikt. Den amerikanska strategin byggde på att krossa också det civila samhälle som ansågs som roten till det onda Efter kriget skulle de allierade i Japan, liksom i Tyskland, straffa krigsförbrytarna och rensa ut allt det ruttna i samhället och ersätta det med en modern demokrati. För Tyskland innebar det att bygga vidare på den historiska europeiska traditionen och på sina tidigare ekonomisk mönster. Trots allt överlevde de flesta stora företag i Tyskland, delvis med hjälp av medel som stoppats undan i neutrala länder, bl a Sverige. För Japan medförde nederlaget en, på flera sätt, långt större förändring eftersom stora delar av samhället underkändes av ockupationsmakten. Det som var kvar av de stora företagsägarnas tillgångar konfiskerades. Landet begåvades med en helt ny författning och en rad nya lagar som alla i praktiken skrevs av USA Mycket av det som fanns kvar av specifik japansk ekonomi, politik och kultur skulle ersättas av en amerikansk variant av den europeiska traditionen. Krigsslutet var inte bara ett förlorat krig utan även en kulturrevolution. Första gången befolkningen fick höra sin då bokstavligt talat gudomlige kejsares röst var när han i radio läste upp budskapet om kapitulationen och förklarade att det japanska folket måste uthärda det outhärdliga". Många förstod honom inte ens. Klyftan mellan kejsarguden och människorna, manifesterad i det ålderdomliga hovspråket, var för stor. Flera tolkade det outhärdliga så att man borde begå självmord i skam över krigsförlusten. Men det outhärdliga var just det motsatta, att tvingas leva med skammen och acceptera de enorma förändringar som skulle följa, Kejsar Hirohito själv slapp visserligen att ställas inför rätta som krigsförbrytare men tvangs av en slipslös och kakiklädd amerikansk general i skjortärmarna att kliva ner från de gudomliga krysantemumtronen och som en maktlös symbol leda Japan in i moderna tider. I likhet med Tyskland har Japan kunnat ekonomiskt resa sig ur sina ruiner, delvis hjälpt av det faktum att landet låg i ruiner. Segermakternas industrier, som med sin enorma kapacitet faktiskt vunnit kriget åt sina regeringar, fick fortsätta kämpa med sina nerslitna anläggningar och maskiner byggda före och under kriget. De krossade länderna, Japan och Tyskland, byggde upp sin industri från grunden med hjälp av ekonomiskt stöd från segermakterna och fick en långt modernare produktionsapprat än sina besegrare. I Japans fall beslöt sig dessutom segermakten USA för att bygga upp ett nytt demokratiskt och ekonomiskt systemet i landet. De forna storföretagen, zaibatsus, konfiskerades och bröts upp i smådelar, börs- och banklagstiftning gjordes om efter amerikanskt mönster. Men dessa, liksom Japans nya amerikanska grundlag kom att möta de japanska uttrycken honne ochtatemae; det är en väldig skillnad mellan vad man gör eller tänker och vad man säger. Bästa exemplet är just en av de mest omtalade fredsvillkoren som USA tvingade fram 1945: paragrafen om att Japan för all framtid avsvurit sig rätten till en krigsmakt - tatemae. Den första frostknäppen i det kalla kriget gjorde att Japan fick sätta upp en militär självförsvarsstyrka av rent defensiv karaktär. I takt med världens allmänna upprustning och USA:s ovilja att lägga ut pengar på att försvara Japan och hålla koll på Kina har styrkan vuxit. Japans självförsvarsstyrkor (Self Defence 7

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna.

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Den 75('-(9b*(160,//(11,80 17 November 1999 Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se Kan fritt kopieras. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Historiskt, har otaliga filosofer

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Nu krävs nya soldater - och ett nytt ledarskap

Nu krävs nya soldater - och ett nytt ledarskap Framsyn Nr 2 2006 1 Nr 2 Ledarskap Nu krävs nya soldater - och ett nytt ledarskap Alla dessa sidor och artiklar. I alla dessa år, nästan 40, som jag hållit på har det alltid funnits någon som har läst.

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p.

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. För texthänvisningar se sista sidan av artikeln En sårad och delad jord Ännu en gång, inom ramen för dessa fyra möten om frälsningen och

Läs mer

Vad ska man göra av sitt liv?

Vad ska man göra av sitt liv? Vad ska man göra av sitt liv? Många av oss har i tonåren drömmar om ett stort och spännande liv, och förhoppningar om att livet ska bli något speciellt. Alltför sällan blir det så. De flesta fångas förr

Läs mer

TillVAx TillVAxT Till döds

TillVAx TillVAxT Till döds STELLAN TENGROTH Stellan Tengroth Tillväxt till döds Stellan Tengroth, 2010 Omslag: Karin Persson/Mermermer Förlag: Stellan Tengroth, Göteborg www.tillvaxtreflektera.se ISBN tryckt utgåva.: 978-91-978793-0-9

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Det ordnar sig aldrig

Det ordnar sig aldrig Sten Bäcker. Max Käck. Alf Ohlsson. Karl-David Petterssson Det ordnar sig aldrig Den krokiga stigen mot organisk samverkan If you want to build a ship, you don t drum up the men to go to the forest to

Läs mer

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail.

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail. sid. 1 Gatan är en plats som ger möjlighet för många perspektiv och infallsvinklar. Där gränser mellan fin- och fulkultur bryts ner och där olika människoöden samspelar. Gata Magazine vill skrapa bort

Läs mer

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN GÖTEBORG 2002-09-08 34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN Göran Bengtsson Socialpedagog 1 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte Begrepp 1. Varför blir man hemlös? 2. Vilka blir hemlösa?

Läs mer

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och KVINNOR I INDIEN Förtryck Förtryck och och motstånd Indien har genomgått radikala förändringar på 90-talet, från att ha varit en mer eller mindre självförsörjande nation tvingades landet strukturanpassa

Läs mer

BRAND BRAND BRAND BRAND BRAND

BRAND BRAND BRAND BRAND BRAND NR. 1 2014 50: BRAND BRAND BRAND BRAND BRAND 2 3 KÄNSLOR ORD Politik är känslor. Orättvisor känns i kroppen. Känslor får oss att tänka och att göra. Känslorna får oss att vilja ändra på det som är fel.

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

Brev sammanställda av Muhammed Muadi

Brev sammanställda av Muhammed Muadi DE NYA AMERIKABREVEN 12 jönköpingsbor skriver till hemländerna Brev sammanställda av Muhammed Muadi Ett samarbetsprojekt mellan Biblioteken, Kultur Jönköpings kommun och Stadskontoret Adress: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Martin Luther King & ickevåld

Martin Luther King & ickevåld Martin Luther King & ickevåld FÖRDJUPNINGSHÄFTE Innehåll Förord...3 Inledning...4 1: En kort biografi om Martin Luther King...5 2: King om våld och ickevåld...8 3: Ickevåld en strategi för att förändra

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer