mot nya destinationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mot nya destinationer"

Transkript

1 N U M M E R 1 april 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki firar tio år och har gett en avkastning på 426 procent jämförelseindex har under samma period gett en avkastning på 143 procent. Mer om fondens jubileum på sidan 6-9. Fokus är inte historiska prestationer utan den framtida resan, den beskriver vi i portföljförvaltarnas berättelse på sidan Kvalitet på rea Just nu finns det goda möjligheter att hitta undervärderade företag i råvarusektorn. 14 Oracle Företagscase om SKAGEN Globals investering i mjukvarubolaget Oracle. 44 KRÖNIKA Kristoffer stensrud En ny bättre värld KONSTEN ATT ANVÄNDA SUNT FÖRNUFT

2 2 inn e h å l l skagen fonders Marknadsrapport nr SKAGEN Fonder är en ledande skandinavisk fondförvaltare. Företaget grundades 1993 i Stavanger och är sedan 2005 Norges största aktiefondförvaltare. SKAGEN Fonder etablerade en filial i Sverige 2004 och har kontor i Stockholm och Göteborg. Besöksadresser Drottninggatan 86, Stockholm Drottninggatan 31, Göteborg Tel: Fax: Innehåll 27 Postadress Box 11, Stockholm Redaktion Jonas A. Eriksson Tel: Foto: Eurasion Natural Resources Anna S Marcus Tel: Michael Metzler, redaktör och projektledare Tel: SKAGEN söker efter bästa förmåga att säkerställa att all information i Marknadsrapporten är korrekt, men vill reservera sig för eventuella fel och utelämnanden. Uttalanden som reflekterar portföljförvaltarnas syn är gjorda vid en bestämd tidpunkt och kan förändras utan varsel. Rapporten är inte menad att uppfattas som en uppmaning till investeringsbeslut som köp eller försäljning av finansiella instrument. SKAGEN tar inte ansvar for direkta eller indirekta förluster eller utgifter som skylls på användandet av Marknadsrapporten. Nytt innehav i Kon-Tiki, Eurasian Natural Resources, ett kazakstanskt gruvbolag som bland annat producerar ferrokrom. Mer på sidan SKAGEN Fonder rekommenderar personer som vill investera i fonderna att ta kontakt med en kvalificerad kundrådgivare. I rapporten redovisas belopp och 17 avkastningssiffror i svenska kronor om inget annat anges. Fondernas avkastningssiffror är per den N UMM ER 1 A P R IL 2012 SK AGENF O NDER. SE SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki firar tio år och har gett en avkastning på 426 procent jämförelseindex har under samma period gett en avkastning på 143 procent. Mer om fondens jubileum på sidan 6-9. Fokus är inte historiska prestationer utan den framtida resan, den beskriver vi i portföljförvaltarnas berättelse på sidan Kvalitet på rea Just nu finns det goda möjligheter att hitta undervärderade företag i råvarusektorn. 14 Oracle Företagscase om SKAGEN Globals investering i mjukvarubolaget Oracle. Öl är inte papper: Som stor eller liten aktieägare i bryggeriet Heineken äger du inte ett aktiepapper, du får en ägarandel i ett bolag. Torkell Eide skriver om fördelen med aktiemarknadernas kortsiktiga syn. Gammal trotjänare. Samsung Electronics, som finns med i samtliga aktiefonder, fick en stark utveckling under första kvartalet. Nu är det Apple som investerare i högre grad jämför Samsung med, snarare än Hynix, Micron och Intel. Sid SKAGEN Fonders investeringsfilosofi Avkastnings- och riskredovisning Avkastningshistorik Ledare En flyttfågel korsar sina spår Tio år på flotten Avkastning, avkastning, avkastning! Kortsiktighetens värde Kvalitet på rea Oracle Finanskrispriser i repris Fondportföljer 44 KRÖNIK A K RIS TOF F ER S T ENSRUD En ny bättre värld KO N S T E N AT T A N VÄ N DA S U N T F Ö R N U F T Foto: Foto: Carl Christian Raabe / Nordisk Film Distribusjon AS, från den kommande filmen om Kon-Tiki Expeditionen, Foton inlaga: Bloomberg News om inget annat anges. S kagen fon d e r s m a r kna d s r a p p o r t n u mm e r 1 A p ri l Delårsräkenskaper Det här är SKAGEN Fonder Krönika En ny bättre värld

3 våra fonder 3 SKAGEN Fonders avkastningshistorik Aktiefonden SKAGEN vekst Förvaltare: Beate Bredesen Ole Søeberg och Geir Tjetland Start: 1 december 1993 Avkastning januari mars 2012 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Tabellerna visar avkastningen för respektive fond i förhållande till jämförelseindex sedan fondernas start samt hittills i år. SKAGEN Fonder har alltid använt ut delningsjusterade index som jämförelseindex och fondernas avkastning är beräknade efter att avgifterna räknats bort ,1% 10 11,3% 9,9% 10 9,2% SKAGEN Vekst Viktat genomsnitt av MSCI All Country World Index (Daily Traded Net Total Return) och Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). Fram till 2010: Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). 0 Aktiefonden SKAGEN Global Aktiefonden SKAGEN kon-tiki Förvaltare: Kristian Falnes, Torkell Eide, Søren Milo Christensen och Chris-Tommy Simonsen Start: 7 augusti 1997 Förvaltare: Kristoffer Stensrud, Knut Harald Nilsson, Cathrine Gether och Ross Porter Start: 5 april 2002 Avkastning januari mars 2012 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Avkastning januari mars 2012 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,3% ,0% ,6% 7,9% ,9% 10,1% 10 9,2% 5 5 2,1% SKAGEN Global MSCI All Country World Index (Daily Traded Net Total Return). Fram till 2010: MSCI World Index (Daily Traded Net Total Return). 0 0 SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (SEK) 0 Räntefonden SKAGEN tellus Räntefonden SKAGEN krona Förvaltare: Torgeir Høien Start: 29 september 2006 Förvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Start: 29 juni 2007 Avkastning januari mars Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 10 Avkastning januari mars Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,6% ,8% 5,7% ,9% ,06% 0,34% ,67% 1,86% SKAGEN Tellus Barclays Capital Global Treasury Index (EUR) Avkastningen uttryckt i euro SKAGEN Krona OMRX Treasury Bill Index (SEK) För ytterligare information om fondernas avkastning och risk, se sidan 41.

4 4 ledare krönika ledare Per Wennberg, vd, SKAGEN Fonder Sverige pw skagenfonder.se Bäste andelsägare, Årets första kvartal präglades överlag av positiva undertoner på världens börser även om de långsiktiga utmaningarna för den globala ekonomin kvarstår. De mycket stora kapitalinjektioner som Europeiska centralbanken, ECB, tidigare i år gjorde i det europeiska banksystemet var av betydelse för det förbättrade börsklimatet. Trots det har oron än en gång ökat för Spanien och på att de åtgärder som gjorts av ECB endast har undvikit det mest akuta problemen. Goda inflöden i våra aktiefonder Fondsparandet ökade under första kvartalet och aktiefonder är det som sparandet framför allt har gått till. Det är glädjande att se att samtliga av våra aktie- och räntefonder har fortsatt förtroende och totalt var nettoinsättningarna i våra aktiefonder 632 miljoner kronor. Det placerade oss på andra plats av alla aktiefondsaktörer på den svenska marknaden. Starten på året har varit bra för våra fonder om man ser till avkastningen och fyra av de fem fonder vi marknadsför i Sverige överträffade sina jämförelseindex under första kvartalet. Under vintern och våren har vi arrangerat en rad välbesökta informationsträffar runt om i landet. I maj arrangerar vi Kvinnorna på SKAGEN-träffar i Göteborg och Stockholm. På dessa möten kommer huvudförvaltaren för aktiefonden SKAGEN Vekst, Beate Bredesen, att delta, liksom längdskidåkaren Jenny Hansson, som även arbetar på Fondbolagens Förening. Hon vann bland annat Vasaloppets damklass förra året. Varmt välkommen att anmäla dig till våra evenemang via vår hemsida eller genom att ringa våra kundrådgivare. SKAGEN Kon-Tiki tioårsjubilerar Vår tillväxtmarknadsfond, SKAGEN Kon-Tiki, har i dagarna fyllt tio år. Fondens första levnadsår har sett enorma förändringar i världsekonomin. Avkastningen i fonden har varit enastående det första decenniet. Uppgången var mer än 400 procent vilket är mer än dubbelt så mycket som jämförelseindex, Det är lätt att glömma historiska betraktelser. Även i det relativt korta perspektivet om tio år. Nutidshistoria, som i skrivande stund skapas runtomkring oss, är ibland svårare att överblicka än det som skett över en längre tid. Under det senaste decenniet har Kina gått från att vara den åttonde största ekonomin till att bli den näst största och handelsutbytet i världen har ökat markant. Det utvidgade G20, som innehåller stora tillväxtländer, har i allt större grad tagit på sig den roll som G7 tidigare hade i världsekonomin. Förändringar har skett i världens ekonomiska struktur som är av en magnitud vi inte sett sedan början av förra seklet. Detta är dock något som varit svårt att se ur ett från år-till-år-perspektiv. Tillväxtmarknader växer och frodas Tillväxtmarknadernas andel av världens samlade börsvärde uppgår idag till närmare 25 procent. Vid SKAGEN Kon-Tikis lansering stod de endast för cirka sex procent. Det är med stor ödmjukhet och glädje som vi på SKAGEN har haft förmånen att få ta del av detta paradigmskifte av sällan skådat slag och vi ser med tillförsikt an mot den fortsatta resan tillsammans med våra kunder. Jubilaren är i god form! krönika Jonas A Eriksson kommunikationschef, SKAGEN Fonder Sverige jae skagenfonder.se Svårt att förutsäga börsutvecklingen Precis efter att den förra marknadsrapporten gått i tryck i oktober 2011 deltog jag i en fondpanel i försäkringsbolaget Folksams regi. Paneldeltagarna bestod av förvaltare från olika fondaktörer. Vi ombads att ge vår syn på både kortsiktiga och lite mer långsiktiga investeringsutsikter. Dystert kring bordet Den allmänna uppfattningen runt bordet var att läget i det lite kortare perspektivet var dystert i världsekonomin: att det var för tidigt att ge sig in i aktiemarknaden, att riskerna där var för höga och att fokus borde ligga på att bevara kapital istället för att låta det växa. Den minst pessimistiska i panelen var jag själv. Inte så mycket för att jag såg ljuset i tunneln utan mer för att prissättningen av aktier på världens börser generellt var låg och för att alla andra var så pessimistiska. Vad har hänt sedan dess? Det första kvartalet 2012 var urstarkt. Världens börser gick upp mer än tio procent. Det är något som bara har inträffat sex gånger sedan Det visar hur svårt det är att förutsäga de kortsiktiga svängningarna i de finansiella marknaderna. Ännu en gång har vi bevittnat att när aktiemarknaden rör sig uppåt efter en tids nedgång kan uppgången bli både brant och stark. Många som försöker att tima marknaden riskerar att bli stående på perrongen när tåget går. Meravkastning skapas i dåliga tider Som aktieinvesterare med ett mycket långt perspektiv tvingas vi att vara i aktiemarknaden i både bra och dåliga tider. Det är bra och disciplinerande. Mycket av den meravkastning vi har uppnått i våra fonder har skapats i dåliga tider när investerare har agerat irrationellt och antalet underanalyserade, impopulära och undervärderade bolag varit stort. Så kommer det förhoppningsvis vara även i framtiden. Det är något som inger hopp för en värdebaserad fondförvaltare som SKAGEN. Skagen fonders marknadsrapport nummer 1 april 2012

5 KRÖNIKA/NYHeTER I KORTHET 5 En flyttfågel korsar sina spår Geir Tjetland är det senaste tillskottet till SKAGEN Veksts förvaltarteam. Men egentligen är han inte någon nykomling, varken i aktievärlden eller i SKAGEN. Om du tycker att det är något bekant över Geir Tjetland har du troligen varit intresserad av SKAGEN i många år. Hans intresse för aktier väcktes redan under mitten av 1980-talet, och 1986 började han på norska finansbolaget Stavanger Fondsmeglerforretning. Efter några års studier och arbete i Oslo återvände han till Stavanger 1993 för att vara med och starta SKAGEN Fonder. De flesta som känner till SKAGENs historia eller minns hur det började minns säkert också Geir Tjetland. Tre år efter starten flyttade Geir tillsammans med sambon tillbaka till Oslo. Där började han en mångårig karriär som aktiemäklare i Handelsbanken och ABG Sundal Collier. Nu är han delvis tillbaka i Stavanger, och fullt ut i SKAGEN, med alla de erfarenheter de senaste 19 åren har gett. Geir Tjetland Vad är det viktigaste du har lärt dig under alla år på aktiemarknaden? Jag tror att det som först och främst har satt spår är att man som investerare ska vara mycket försiktig med upplåningsgraden, mer känd som gearingen. Under årens lopp har jag också lärt mig att fokusera på balansräkningar, kassaflöden, affärsmodeller och ambitionsnivåer. Mina uppfattningar och bedömningar av dessa tror jag kan bidra till helheten i SKAGEN Vekst. Är det något annat du tar med dig från ditt arbete som aktiemäklare? Jag har ju fått en lång erfarenhet från den norska och nordiska aktiemarknaden under de senaste 19 åren. Detta gör att jag har kunskap om en bred grupp av företag i regionen. Förhoppningsvis kommer det att bidra positivt till processerna och investeringsvalen i SKAGEN Vekst. Du har visserligen lång erfarenhet från aktiemarknaden, men inte som portföljförvaltare. Hur påverkar det dig? Det är självklart riktigt. Men jag har turen att ha många runt mig med lång erfarenhet av att förvalta en portfölj. Detta ger möjligheten att göra om min aktiemarknadserfarenhet till portföljerfarenhet. De är dessutom goda diskussionspartner, något som gör att jag får möjlighet att testa några av de uppfattningar jag har. Vad är det som gör att du kommer tillbaka till SKAGEN som portföljförvaltare, så många år efter att du var med om starten? Det är utan tvivel möjligheten att arbeta ihop med Kristoffer Stensrud och de andra portföljförvaltarna i SKAGEN. Trots att jag har bott i Oslo har jag ju haft kontakt med mina gamla vänner i Stavanger. Man kan nog säg att jag har gått i Kristoffer-skolan i alla år, fastän jag inte har arbetat i SKAGEN. När möjligheten nu infanns sig och tidpunkten kändes rätt, så kan jag inte dölja att det var väldigt attraktivt att få chansen att arbeta i SKAGEN igen. Vad är ditt intryck hittills, efter att ha arbetat i SKAGEN några månader? Jag kände ju till hur det fungerade och många av människorna sedan tidigare. Det som har imponerat mig är processerna och informationsflödet i portföljavdelningen. Dessutom har de en fantastisk förmåga att bibehålla fokus. tm Trygve Meyer skagenfondene.no

6 6 Nyheter I KORTHET Tio år på flotten Det började som en resa in i det okända, säger portföljförvaltaren Kristoffer Stensrud. Tio år senare finns det all anledning att fira. Originalflotten finns att se på Kon-tiki Muséet i Oslo Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki fyllde tio år den 5 april Fonden har tio år senare gett en avkastning på 426 procent, jämförelseindex har under samma tid gått upp med 143 procent. Målet är däremot inställt på den framtida färden och inte den historiska avkastningen. När SKAGEN Kon-Tiki sjösattes var globala tillväxtmarknader ett investeringsområde som fallit i glömska. Kriserna under talet och den följande IT-bubblan hade gett tillväxtmarknader begränsad uppmärksamhet och skapat rädsla för risker. Våra investeringserfarenheter i dessa områden, via SKAGEN Vekst och Global var trots allt positiva. Vi fann därför tiden mogen att lansera SKAGEN Kon-Tiki, som en fond fokuserad på, men inte begränsad till, globala tillväxtmarknader som tema, säger portföljförvaltare Kristoffer Stensrud. Det svaga intresset för tillväxtmarknader hade lett till generellt lågt värderade tillväxtmarknadsaktier. Hög krisberedskap hade dessutom gjort ländernas ekonomier robusta efter krishanteringen på 90-talet. SKAGEN Kon-Tiki lanserades därmed vid en tidpunkt som upplevdes som utmärkt. Tuff jungfrufärd Fondens initiala seglats blev dessvärre allt annat än lyckad. Efter 13 handelsdagar började fondandelarna att sjunka under den initiala kursen på 100 norska kronor. SKAGEN Kon-Tiki nådde botten på 62 kronor den 30 september ett fall på 38 procent. Tålmodiga investerare fick därefter vänta ända fram till den 14 augusti 2003 innan fondkursen åter nådde upp till ytan på 100. Det var under denna påfrestande tid som Kristoffer Stensrud i samband med en vadslagning lät skaffa en hästsvans. Nu klipper jag inte håret innan SKAGEN Kon-Tiki nått tillbaka till 100 sa jag och när vi passerade 100 i hög fart så reflekterade jag att hästsvansen gett styrka. Sedan dess har framgångarna varit så pass stora att jag inte tar risken att klippa av den, säger Kristoffer Stensrud. Namn efter balsaflotte Fonden SKAGEN Kon-Tiki har fått sitt namn efter den balsaflotte som under ledning av norrmannen Thor Heyerdahl seglade från Peru till Raroia-atollen i Polynesien i april På frågan varför Kristoffer Stensrud lät fonden få sitt namn efter den berömda balsaflotten har han förklarat att han upplevde att resan med Kon-Tiki i viss mån var en resa in i det okända. Den första tiden upplevde han dessutom som om fonden befann sig i elementens våld. Att segla i en balsaflotte i motvind var nog nästan lika svårt som att förvalta SKAGEN Kon-Tiki hösten Samtidigt har man möjlighet att påverka färden genom att planera, vara vaksam och göra saker på rätt sätt. Skagen fonders marknadsrapport nummer 1 april 2012

7 Nyheter 7 20% 15% 10% 5% 0% SKAGEN Kon-Tiki +18% genomsnittlig årlig avkastning sedan start i april 2002 t o m 31 mars 2012 Index +9,2% MSCI EM (jämförelse april 2002 t o m 31 mars 2012) Foto: Kon-Tiki Muséet Trots de stormar SKAGEN Kon-Tiki varit med om har resan över tid blivit en enastående framgång. Fonden har tilldelats en rad priser i Norden och Europa och uppnått högsta rating från fondanalysbolag som Morningstar och Standard & Poor s. På årsbasis har fonden ökat med 18 procent, mot jämförelseindex 9,2 procent. (se graferna ovan). Framgångsrecept Kinas entré i WTO under 2001 var på många sätt en katalysator för den utveckling som har skett därefter. Tillväxtmarknaderna står numera för omkring 80 procent av den globala ekonomiska tillväxten och har blivit den avgörande vinnaren i den accelererande globaliseringen. I marknadsrapporten från mars 2002, inför lanseringen av SKAGEN Kon-Tiki, nämndes även demokratiseringsprocesser och förbättrade ekonomiska förutsättningar bland annat genom tydliga inflationsmål och inflationsbekämpning som företeelser som sågs som positiva för investeringar i tillväxtmarknader. Dessa processer har fortsatt starkt under det senaste årtiondet. Men framförallt är SKAGEN:s portföljförvaltare fokuserade på det som är centralt i SKAGENs investeringsfilosofi undervärderade, impopulära och underanalyserade företag. Det unika, som skiljer oss från våra konkurrenter, var att vi fokuserade på företag och inte som andra, som fokuserar på makroförhållanden. Detta har sannolikt varit huvudanledningen till de mycket bra riskjusterade resultaten vi visat upp, säger Kristoffer Stensrud. Få begränsningar När SKAGEN Kon-Tiki lanserades fanns det en väl upparbetad förståelse för både riskerna och avkastningsmöjligheterna på dessa Minst hälften av Kon-Tikis portfölj investeras direkt i tillväxtmarknader, resten investeras i bolag som tjänar på tillväxtmarknadsländernas framfart SKAGEN Kon-Tiki har närmare kundförhållande med svenska pensionssparare via Pensionsmyndigheten till ett värde omkring 5 miljarder kronor (per 31 mars 2012) Tidsskriften Privata Affärer rekommenderar sina läsare att investera i SKAGEN Kon-Tiki i samtliga sina fondportföljer. Deras föreslagna premiepensionsportfölj innehåller 25% SKAGEN Kon-Tiki. skagenfonder.se/kontiki10

8 8 NYHETER Kon-tiki besättningen Kristoffer Stensrud Knut Harald Nilsson Cathrine Gether marknader, via erfarenheterna från fonderna SKAGEN Vekst och SKAGEN Global. För många investerare kom tillväxtmarknader in på radarskärmen långt efter oss och vi har därför haft ett försprång, säger Kristoffer Stensrud. Utbudet på tillväxtmarknadsfonder har ökat och det har blivit allt vanligare med så kallade BRIC-fonder (Brasilien, Ryssland-, Indien- och Kinafonder). Men, i takt med att dessa marknader har blivit mer populära, så blir det svårare att hitta uppenbart undervärderade bolag i dessa länder. SKAGEN Kon-Tiki är däremot en bred global tillväxtmarknadsfond. När exempelvis ryska aktiemarknaden gick upp tiofalt under 2000-talet blev det allt svårare att hitta undervärderade ryska aktier. Istället blev det lättare att hitta investeringar i exempelvis Korea, Turkiet och Ungern. Efter det kraftiga börsraset mellan juni 2008 och januari 2009, då cirka 80 procent av värdet på ryska RTXindex försvann, gick det återigen att hitta billiga aktier i Ryssland. Det ryska telekomfokuserade konglomeratet Sistema och energibolaget Gazprom återfinns numera bland de tio största innehaven i Kon-Tiki. SKAGEN Kon-Tikis bredare mandat har sammanfattningsvis givit möjligheter som inte funnits om fonden var begränsat att investera i ett mer geografiskt snävt område eller i en viss bransch. I en värld som präglas av att man vill sortera investeringar efter bransch och geografi har vi som generalister få begränsningar, säger Kristoffer Stensrud. Ett brett mandat innebär att SKAGEN Kon- Tiki inte heller måste göra alla sina aktieplaceringar direkt i tillväxtmarknader. Utmärkande för fonden är att den också kan göra investeringar i bolag i mer mogna marknader, som indirekt tjänar på utvecklingen i tillväxtmarknaderna. Hittar SKAGEN bolag i exempelvis Norge, Sverige eller USA som tjänar på handel med till exempel Kina, så har fonden möjlighet att investera i sådana bolag. riktning. Idag har fonden fyra stycken portföljförvaltare. Kristoffer Stensrud styrde skeppet som enväldig kaptenen fram till dess att Knut Harald Nilsson mönstrade på i november Cathrine Gether blev portföljförvaltare i fonden i oktober Ross Porter, som varit en del av SKAGENs portföljteam sedan år 2000, blev en del av SKAGEN Kon-Tikiteamet Ross har faktiskt varit med teamet från start. Han var den som tog hand om fonden när jag var på resande fot, så, SKAGEN Kon- Tiki ligger nära Ross hjärta. Som helhet har vi ett solitt team med en bra mix av bra analytiker och beslutsfattare, någon måste ju bestämma något ibland, säger en skrattande Kristoffer Stensrud. Vad är det senaste investeringsbeslutet du tagit? Det var i ett kinesiskt företag som gör produkter relaterat till solkraft. För fem år sedan, i samband med SKAGEN Kon-Tikis femårsjubileum så konstaterade du att fokus inte var på de historiska resultaten utan på den nästkommande femårsperioden. Nu har fem år gått och fondens förvaltningskapital har mer än fördubblats. Blir inte fonden mer svårstyrd på grund av dess storlek? Fonden har blivit stor. Men med tanke på att börsvärdet på tillväxtmarknaderna som helhet ökat i rasande fart så är fonden ganska liten i jämförelse. När SKAGEN Kon-Tiki lanserades så var värdet på tillväxtmarknadernas andel av världens samlade börsvärde cirka fem procent. Idag är det närmare 25 procent, en siffra som sannolikt kommer att öka under lång tid framöver under SKAGEN Kon-Tikis fortsatta färd, säger Kristoffer Stensrud. Solitt team Utöver fondens mandat och investeringsfilosofi sammankopplat med de politiska förändringar som skett på flera tillväxtmarknader, som bidragit till globaliseringen och global tillväxt, så behövs det ju även en besättning för att navigera en fond i rätt Ross Porter mm Michael Metzler skagenfonder.se Skagen fonders marknadsrapport nummer 1 april 2012

9 NYHETER 9 Avkastning, avkastning, avkastning! välinformerad konsument väljer SKAGEN Kon-Tiki Andreas Svensson Med åtta procent plus per år i genomsnitt hör Andreas Svensson till vinnarna i premiepensionssystemet. En av förklaringarna stavas SKAGEN Kon-Tiki, som Andreas har haft andelar i sedan 2006 och som nu utgör 60 procent av hans portfölj. Nu har också fyraårige sonen fått ett sparande i fonden. Andreas Svensson hörde talas om SKA- GEN för första gången när han studerade i Lund och en kurskamrat fick anställning på företagets huvudkontor i Norge. Han började köpa andelar i Kon-Tiki 2006 och har successivt ökat innehavet sedan dess. Idag utgör fonden lejonparten av hans pensionsportfölj och fonden har utvecklats mycket starkt jämfört med jämförelseindex (MSCI EM). Jag har 60 procent i SKAGEN Kon-Tiki och den har ju haft en väldigt bra för att inte säga unik prestation. Under lång tid nu har den överträffat förväntningarna, säger han. Namnet är inspirerande också tycker jag, och speglar på ett bra sätt fondens investeringsfilosofi. Håller sig informerad Totalt har hans högriskportfölj med 90 procent aktiefonder stigit med drygt åtta procent sedan första PPM-valet år Sett i relation till utvecklingen för merparten av spararna i systemet som hittills har fått en genomsnittlig årsavkastning på två till fyra procent, har det med andra ord gått betydligt bättre för Andreas. Han säger sig vara beredd att betala för aktiv förvaltning men att det då är viktigt att se att det adderar värde. Många fonder är enligt honom indexkramare och det är få som presterar bättre än genomsnittet. Jag är en nog en väldigt välinformerad konsument. Jag har en aktieportfölj också och hänger med dagligen via nätet. Även om många i Andreas familj arbetar med ekonomi i någon form och han kan sägas ha intresset med sig hemifrån, var det just nätet och dess möjligheter att få överblick, jämföra, hitta och byta som triggade hans intresse för placeringar. Kan alla lyckas lika bra som du? Mitt råd till andra är att inte bara tacka och ta emot när du är på rådgivning. Ställ kritiska motfrågor, kolla upp hur fonden har presterat historiskt innan du fattar ditt beslut köp inte rekommendationerna rakt av. Det är en rådgivarstyrd marknad och går man till sin bank får man ju sannolikt bara höra om deras egna fonder. Vad skiljer SKAGEN Kon-Tiki från andra fonder? Avkastning, avkastning, avkastning! Få fonder har levererat så bra som SKAGEN Kon-Tiki. Resultatet talar för sig självt. Min son som är fyra har också fått Kon-Tiki i sin fondportfölj. asm Anna S. Marcus skagenfonder.se Andreas Svensson Ålder: 34. Familj: sambo och två barn, 1 och 4. Yrke: skattejurist. Investeringsfilosofi: Ska jag betala för förvaltning vill jag se att den ger ett mervärde. Innehav i SKAGEN Kon-Tiki: köpte första andelarna Har ökat innehavet sedan dess och har idag 60 procent Kon-Tiki i sin premiepensionsportfölj. Nu finns det möjlighet att ta del av information från SKAGEN på plattformar och forum i den digitala världen - även utanför SKAGENs webbplats. På SKAGENs sida på Facebook finns det bland annat information om medias bevakning av SKAGEN och diverse annat. Klicka gärna på like på vår Facebook-sida, skagenfonder. Sedan i juli finns SKAGEN Fonders Marknadsrapport tillgänglig för ipad i Apples App Store. Enklast att hitta appen är genom att söka efter skagen via App Store applikationen via din ipad. SKAGEN-TV: Ställ frågor till förvaltarna Hur ser förvaltarna på 2012? Kommer det bli ett nytt och framgångsrikt år eller en repris av föregående år? Fredag den 4 maj kan du ställa dina egna frågor i en webbsändning. Datum: Fredag 4 maj Tid: Plats:

10 10 TEMA Kortsiktighetens värde En undersökning från investmentbanken Goldman Sachs visar att amerikanska aktiefonder i genomsnitt äger en aktie i bara tio månader. Det ger en långsiktig investerare som SKAGEN förutsättningar att skapa bra avkastning åt andelsägarna även i framtiden. Tålmodighet är en dygd. Aktier byter ägare i allt snabbare hastighet - det ger upphov till felprissättningar och möjligheter för den långsiktiga placeraren. Goldman Sachs undersökning speglar en trend som pågått länge på de globala aktiemarknaderna och som innebär att investerarna innehar sina positioner i utvalda företag allt kortare tid. Orsakerna är många. En av de främsta är it-kraschen vid millennieskiftet. Den var början till slutet på teorin att långsiktiga placeringar i aktier är en säker väg till rikedom. Teorin hade sin blomstringstid på 1990-talet, som var ett fantastiskt årtionde för aktieinvesterarna (se diagram). Kreativ finansbransch I takt med att 2000-talet framstod som allt mindre aktieägarvänligt var de stora finansbolagen snabba att hitta andra mer lönsamma placeringsalternativ. Fastigheter, obligationer och råvaror marknadsfördes som de bästa långsiktiga investeringarna. Synen på aktier som tillgångsklass förändrades och dessa kom att betraktas som ett alternativ för taktiska och sektorspecifika placeringar. Därför skapades en rad instrument för investerare med den här typen av kortsiktig placeringshorisont. Ett bra exempel är börshandlade fonder, så kallade ETF:er, som handlas på samma sätt som en aktie och därmed påverkas av investerarnas humörsvängningar. Investerarnas jakt på alternativ till aktier gav också ett uppsving för hedgefonder. När två av branschens största profiler, Julian Robertson och George Soros, valde att omstrukturera sina fonder år 2000 trodde många att branschens glansdagar var över. Men så var det inte. Tvärtom ökade tillväxten och alltfler gav sig in i matchen. Högfrekvenshandeln dominerar De nya aktörerna var möjligen ännu mer offensiva och mer kortsiktiga än sina föregångare. Kvantitativa hedgefonder, som kännetecknas av en extremt hög datorstyrd handelsfrekvens, växte fram som en ny kraft i den globala finansvärlden. Hedgefonder förvaltar i dag omkring miljarder dollar. Därtill kommer en inte oväsentlig belåningsgrad. Högfrekvenshandeln, som i stor grad drivs av hedgefonder, svarar i dag för ungefär 50 procent av alla affärer på den amerikanska börsen. Större hedgefonder som Citadel, D.E. Shaw och SAC Capital Advisors antas var för sig stå för så mycket som ett par procent av den dagliga globala aktiehandeln. Hedgefondernas enorma handelsvolymer har gjort att de finansierar huvuddelen av aktieanalytikernas och mäklarnas löner. Resultatet är en ökad kortsiktighet i de produkter som mäklarhusen erbjuder. Bolagens förmåga att skapa värden på lång sikt överskuggas i dag helt av analytikernas kvartalsfokus. Och nu finns det hårda fakta som visar detta. En färsk analys från Goldman Sachs visar att analytikernas förmåga att förutspå företagens resultatutveckling för de närmaste tolv månaderna förbättrades väsentligt under perioden , medan deras förmåga att förutse vinstförändringar tre år framåt i tiden försämrades. Jakten på courtagen från hedgefonderna gör att marknadens kast blir allt tvärare och snabbare. Mer förtjusta än förskräckta Från kontoret i Stavanger noterar vi den ökade kortsiktigheten på aktiemarknaden med skräckblandad förtjusning. Skräcken beror på att den oförklarliga volatilitet som ibland leder till stora kortsiktiga kurssvängningar hos enskilda aktier kan kännas obehaglig. Förtjusningen ligger i att den ökade kortsiktigheten sannolikt är en av de största orsakerna till att investerarna har blivit alltmer irrationella de senaste åren och att aktiemarknaderna blir mindre och mindre effektiva. Skagen fonders marknadsrapport nummer 1 april 2012

11 TEMA 11 Sammantaget är vi dock mer förtjusta än förskräckta. Med det menar vi att ju fler robothandlare och kvantitativt baserade fonder som finns, desto bättre möjligheter ger det aktiva, värdebaserade förvaltare som oss att hitta billiga och felprissatta aktier. Börsen svänger mer än värdena Vad är det som gör oss så orubbliga i vår tro på långsiktighet i en allt kortsiktigare värld? Först och främst det faktum att vi ser till bolagens förmåga att tjäna pengar över tid. När vi köper en aktie köper vi inte bara ett papper utan en ägarandel i ett bolag. De flesta förstår den här logiken när det handlar om att äga 50 eller 100 procent av ett privat företag som en lokal restaurang eller ett bryggeri. Men av någon anledning förlorar man det perspektivet när det gäller att bara äga en liten del i McDonald s eller Heineken genom börsnoterade aktier. De underliggande värdena finns och förvaltas i bolagen, inte på börsen. Värdena byggs upp under flera år, inte på några minuter eller kvartal. En ägare till ett bryggeri skulle knappast säga att värdet på hans bryggeri minskat med 10 procent bara för att en kylig vår leder till sämre ölförsäljning under några månader. Aktiemarknaden, däremot, tvekar inte att dra en sådan slutsats. Inte gjort över en natt När vi genom våra analyser fördjupar oss i företagets verksamhet, för att se hur värdena skapas, finner vi tillgångar, strategier, processer och produkter som det har tagit åratal att utveckla. Dessutom ser vi hur företagen hela tiden sår nya frön till värdeskapande som (kanske) slår ut i blom några år senare. De mediciner som schweiziska Roche forskar på i dag kommer företaget (förhoppningsvis) att tjäna pengar på först om flera år. Och de nya larmprodukter som amerikanska Tyco International lanserar kommer inte att ge full resultateffekt förrän om tre år. Eftersom det tar år, inte dagar, att bygga upp värden i ett företag anser vi att investerare bör ha motsvarande placeringshorisont för sina investeringar. Empirin och vår egen erfarenhet stödjer också vår långsiktiga syn på aktier och värdeskapande. Goldman Sachs beräkningar visar att om man äger aktier i tolv månader kan omkring 45 procent av värdeutvecklingen förklaras av förändringar i förväntad värdeutveckling. Resten har att göra med förändringar i de multiplar som företaget värderas till. Eftersom dessa påverkas av investerarnas humörsvängningar är de mycket svåra att förutsäga.» Från kontoret i Stavanger noterar vi den ökade kortsiktigheten på aktiemarknaden med skräckblandad förtjusning. «Om man däremot äger aktier med en placeringshorisont på fyra år avgörs omkring 70 procent av kursutvecklingen av förändringar i förväntad värdeutveckling. I linje med våra erfarenheter Det här stämmer helt med våra erfarenheter. Ett bra exempel är vår största och mest långsiktiga investering, Samsung Electronics. När vi köpte vår första stora aktiepost i bolaget hösten 1998 var det två saker som fick oss att gå in i bolaget. För det första ansåg vi att det pris vi betalade i förhållande till vinsten var orimligt lågt jämfört med liknande företag i USA och Europa. För det andra tyckte vi att Samsung Electronics förmåga att skapa framtida tillväxt och värde var undervärderad. Med facit i hand tolv år senare kan vi konstatera att vi bara hade rätt på den ena punkten. Aktiemarknaden har inte varit villig att betala ett högre pris för företagets vinster (EV/EBITDA), utan detta nyckeltal är lika lågt idag som Däremot hade vi mer rätt än vi hoppades på när det gäller bolagets förmåga att växa och skapa värde. Enbart den starka vinsttillväxten har gett oss en årlig aktieavkastning på drygt 20 procent. Kortsiktighetens möjligheter Vårt långsiktiga fokus på värden och värdeskapande på notoriskt kortsiktiga marknader ger oss möjligheter att investera i regioner, sektorer och företag som andra vill göra sig av med. Givetvis ser vi också de svårigheter och utmaningar som företag ställs inför på kort sikt, men vi hanterar informationen utifrån ett långsiktigt perspektiv. Den första frågan vi alltid ställer oss är om det vi ser är en kortsiktig störning, eller om företagets grundförutsättningar att skapa värde har ändrats på fem års sikt Om den brittiska dagligvarukedjan Tesco meddelar att de har strukturella problem på sin kärnmarknad kan det påverka det långsiktiga värdeskapandet negativt. Då minskar vi innehavet i företaget i likhet med många andra. Men när Goldman Sachs aktiekurs faller med flera procent på en dag på grund av att en missnöjd medarbetare förklarar varför han sagt upp sig i en debattartikel i New York Times, skakar vi bara på huvudet. Derivathandlaren och pingisspelaren Greg Smith är nämligen glömd om fem år. När Akzo Nobels aktie backar 10 procent till följd av kortsiktiga svängningar i råvarupriserna köper vi. På en alltmer kortsiktig marknad som tidvis präglas av irrationella, rädda och kortsiktiga aktörer måste vi använda ännu mer förnuft och hela tiden se till att vara lite modigare och mer långsiktiga. Eftersom våra fondsparare inser värdet i detta bör vi ha goda möjligheter att skapa långsiktig avkastning även framöver. Torkell Eide PORTFÖLJFÖRVALTARE

12 12 tema Råvaruföretag: Kvalitet på rea Just nu finns det goda möjligheter att hitta undervärderade företag i råvarusektorn. Kurserna är låga över lag och marknaden gör inte tillräckligt stor åtskillnad mellan riskabla och solida råvaruaktörer. Ny råvarubolagsinvestering. Det Kazakstanska Eurasian Natural Resources är en ny företagsinvestering i SKAGEN Kon-Tiki-portföljen. Det menar portföljförvaltarna för SKAGENs aktiefonder, som har investerat i flera nya bolag under de senaste månaderna. Vi lägger stor vikt vid att företagen ska ha låg skuldsättning och stort eget kapital så att de kan klara kraftiga prisförändringar på råvarumarknaderna utan att riskera att gå omkull, säger Ross Porter, portföljförvaltare för SKAGEN Kon-Tiki. Normalt är den typen av råvaruföretag högre värderade än liknande bolag med högre risk, men just nu handlas många företag i sektorn till låga priser. Det skapar möjligheter för värdeinriktade investerare som oss att gå in i kvalitetsbolag till ett bra pris, tillägger Ross Porter. Råvarusektorn är känd som en av aktiemarknadernas verkliga högrisksektorer. Priserna på råvaror varierar kraftigt från år till år och i ett skuldsatt företag får prisförändringarna stort genomslag i resultatet. Vinsterna i sektorn påverkas kraftigt när råvarupriserna stiger eller sjunker, och dessutom finns det en tendens till att börsvärdet svänger ännu mer. När börserna stiger blir företagen ofta för dyra och i sämre tider blir de för billiga. Det öppnar möjligheter för oss som investerare, men vi måste gå försiktigt fram och läsa på ordentligt innan vi investerar, säger Chris-Tommy Simonsen, portföljförvaltare och trader i SKAGEN Global. Ofta måste företag i råvarusektorn investera i nya utvinningsprojekt under flera år innan aktieägarna får någon avkastning på sin insats. Både långivare och aktieägare bör därför ha ett långsiktigt perspektiv. När prospektering och utvinning lyckas kan det å andra sidan bli väldigt lönsamt för ägarna. Råvarudominerade tillväxtmarknader Tillväxtmarknaderna har typiskt sett dominerats av råvaruföretag. Dessa har haft en tydlig roll i den traditionella ekonomiska världsordningen där mindre utvecklade länder utvunnit och exporterat råvaror till produktionsföretag i de utvecklade ekonomierna i USA, Europa och Japan. Den världsordningen har dock ställts på ända under det senaste årtiondet. Nu är Kina världens största köpare av råvaror som stål, aluminium och koppar, som används både i produktionsindustrin och i landets egna omfattande infrastruktursatsningar. Råvaruföretag står för hela 15 procent i tillväxtmarknadsindexet, en andel som är mer än dubbelt så stor som i det bredare världsindexet. Fonden SKAGEN Kon-Tiki har i många år haft en betydligt lägre andel råvaruföretag än index. Förvaltarna har valt ut företag i mindre konjunkturkänsliga sektorer och i högre grad valt att investera i företag som blir viktiga på den typ av tillväxtmarknader vi kommer att få se framöver, fungerande marknadsekonomier med stigande privat konsumtion och omfattande handel sinsemellan. Trots den relativt låga andelen råvaruföretag hittar portföljförvaltarna nya kvalitetsbolag till lågt pris och de bolag som redan ingår i aktiefonderna har gått bra i år. Järnmalm av god kvalitet Cliffs Natural Resources har funnits med i SKAGEN Global sedan sommaren 2006, tidigare under namnet Cleveland Cliffs. Företaget är nu tre gånger så mycket värt som när vi gick in i det. Kursen har svängt både uppåt och Skagen fonders marknadsrapport nummer 1 april 2012

13 tema 13 nedåt under resans gång och portföljförvaltarna har lyckats ganska väl med att justera innehavet vid rätt tillfällen. Cliffs jämförs ofta med statligt kontrollerade Vale i Brasilien, som är den största positionen i SKAGEN Kon-Tiki. Båda producerar järnmalm och värderas just nu till 5 6 gånger vinsten, men Vale är lägre värderat än Cliffs. Produktionen är visserligen billigare men å andra sidan är skulderna större vilket ökar volatiliteten för aktieägarna. Cliffs har mycket bra naturtillgångar, säger Chris Tommy Simonsen. Gruvbolag är billiga just nu eftersom många är oroliga för vad som ska hända med aktivitetsnivån i Kina såväl som för de stora lagren och priset på järnmalm. Men vi delar inte pessimismen. Det har inte gjorts några större investeringar i sektorn sedan 2008 och det kommer att bli brist på kapacitet, vilket håller priserna uppe. Marknaderna har befarat att Cliffs skulle göra värdeförstörande förvärv. Företaget har starka finanser och har delvis vuxit genom uppköp under den senaste tioårsperioden, nu senast 2011 genom köpet av Thompson Consolidated i Kanada för fem miljarder dollar. Men Cliffs lugnade investerarna med sin rapport i mitten av mars med beskedet om att utdelningen skulle höjas ordentligt något de belönades med att skicka upp aktiekursen. Vid sidan av alla de andra förträffliga egenskaperna har företaget dessutom chansen att bli uppköpt till överkurs av en stor aktör i branschen, säger Chris-Tommy Simonsen. En annan viktig faktor är att hela verksamheten finns i utvecklade och politiskt stabila länder. Det minskar helt klart risken för att tillgångar konfiskeras i någon luddig politisk process. Genom åren är det inte många av företagen i SKAGENs aktiefonder som har gått i konkurs och ställt in betalningarna. Men i råvarusektorn är investeringarna dyra och riskerna många. Utöver de operativa och finansiella tillkommer den marknadsrisk som ligger i prissvängningarna och politiska risker för beslut som tas gällande verksamheten. En del felinvesteringar har gjorts. Ett exempel som ligger nära till hands när vi talar om Cliffs är Apex Silver Mines, som vi också investerade i 2006 och det var ansenliga belopp det rörde sig om. Företaget, som sysslade med prospektering efter silver och zink, tvingades ställa in betalningarna 2009 men fick igenom en tveksam manöver i en domstol i Delaware och kunde återuppstå i ny skepnad i stället för att gå i konkurs. Kvar stod de ursprungliga aktieägarna med fickorna tomma. Kol från Sydafrika Under 2011 gjordes vissa ändringar i SKAGEN Kon-Tikis aktieinnehav i råvarusektorn. Brasilianska Vale är fortfarande den i särklass största investeringen i sektorn, på en säker andraplats hittar vi den sydafrikanska kolproducenten Exxaro Resources. Flera andra företag är på väg in i portföljen, bland dem Eurasian Natural Resources från Kazakstan. Det är brist på el i Sydafrika och flera kolkraftverk planeras, säger Ross Porter. Exxaro är kolleverantör. Det är ett lågt värderat företag som har goda förutsättningar att klara en recession och det finns en stor potential i produktionen. Exxaros näst största affärsområde är utvinning av mineralsand. För närvarande bidrar den verksamheten nätt och jämnt till vinsten men inom bara några år kommer den att bli en viktig intäktskälla för företaget. Av mineralsand gör man titandioxid, som används som pigment i färg. Detta är en bristvara i stora delar av världen.. Vi tror att vi får se förändringar i företagsstrukturen som kommer att frigöra värde samt att utdelningen kommer att höjas när företaget inom kort blir skuldfritt. Aktien har många av de egenskaper vi främst vill hitta hos ett undervärderat och underanalyserat SKAGEN-företag i en impopulär sektor, säger Ross Porter. cje Christian Jessen skagenfondene.dok Värdering av gruvbolag Erfarna investerare brukar lite cyniskt säga att ett gruvbolag är a big black hole with a liar on the top. Det finns ett korn av sanning i påståendet eftersom det bör finnas ett stort potentiellt värde i företagens råvarutillgångar men är svårt att göra någon exakt bedömning av detta på förhand. Svaret får man först när hålen är borrade och malmen utvunnen. Investerarnas känsla av att bli förda bakom ljuset kan bottna i att ledningen för gruvbolag har en tendens att antingen överdriva eller underdriva gruvors potential beroende på i vilken fas ett projekt befinner sig. Först ska marken förvärvas och alla tillstånd hämtas in från myndigheterna. I det skedet får man inte överdriva, för då blir det för dyrt att sätta igång. Sedan gäller det att få med sig några första investerare och då måste man i stället framhäva möjligheterna. Men alltför stora vinster ska man samtidigt undvika, för annars riskerar man att behöva betala skatt. Det enklaste vore att konsekvent hålla sig till sanningen, men det är det inte alla som gör. Det finns naturligtvis också en risk att man blir grundlurad om det visar sig att tillgångarna man investerat i är värdelösa. Gruvbolag är dessutom svårvärderade därför att investerarna måste ta ställning till vad råvarorna kan tänkas vara värda om 10, 20 eller 30 år och det är självklart ingen lätt sak. Men SKAGENs portföljförvaltare tror sig ändå ha hittat några områden där aktiemarknadens värdering av råvarubolag kan vara felaktig. Av de skäl som nyss angetts värderas gruvprojekt ofta lågt eftersom investerarna vill se handfasta resultat innan de är beredda att betala en högre kurs. Kanadensiska Equinox fick lämna SKAGEN Kon-Tiki i fjol när företaget köptes upp med en ordentlig premie efter en kraftig uppgång. Equinox utvecklade och drev Lumwana-gruvan i Zambia, en koppargruva i världsklass som jättekoncernen Barrick Gold betalade dyrt för att ta över. Det kostade en miljard dollar och tog tio år att utveckla gruvan och även om det mesta gick enligt planerna låg aktiekursen stilla i många år. Först i slutfasen kommer kursuppgångarna. Samtidigt märker portföljförvaltarna att kostnaderna för att utveckla nya gruvanläggningar är större nu än för år sedan eftersom lokalsamhällena har börjat ställa högre krav också i fattiga länder. Det ökar det relativa värdet på befintliga gruvor, men detta återspeglas inte alltid i gruvsektorns aktiekurser.

14 14 TEMA Oracle - värd att vänta på Mjukvaruföretaget Oracle har varit ett av SKAGEN Globals topp tio-innehav sedan september Portföljförvaltarna har byggt upp innehavet i företaget sedan en tid tillbaka och nu utgör Oracle en av fondens viktigaste investeringar. Varför har SKAGEN Global valt Oracle? Mjukvarujätten och databas specialisten Oracles grundare, Larry Ellison, tänker som en schakspelare där bönderna är konkurrenter och uppköpskandidater. HP:s styrelse fattade det sämsta beslutet ända sedan idioterna i Apples styrelse för många år sedan sa upp Steve Jobs, det sa Oracles vd och grundare Larry Ellison kort efter uppsägningen av Hewlett-Packards vd och styrelseordförande Mark Hurd i augusti De som har följt Larry Ellison under de senaste två årtiondena blev inte överraskade över hans hårda ord. Han är inte precis känd för att vara diplomatisk. Larry Ellison tog in Hurd i Oracles styrelse i september 2010 efter att den senare hade avskedats från HP i samband med en sexoch utgiftsskandal. Sedan dess har Ellison, Hurd och ekonomidirektören Safra Catz varit drivande krafter i Oracle. Nästan varje organisation oavsett storlek har en Oracle-databas. Företaget ställer höga krav på den sorts programvara som ofta utgör hjärtat av ett företags affärsprocesser. Banker och försäkringsbolag, stora webb-återförsäljare och industriföretag använder alla databaser för kundregister och leveranser. Få känner till exempel till att Google använder Oracles databasprogram. I och med att den här typen av programvara alltmer nödvändig för företag har bolag som Oracle en stor potential att generera intäkter. Utöver årliga licensavgifter måste programmen underhållas och det förutsätter serviceavtal vilka utgör en källa till återkommande intäkter med höga marginaler. Kundlojaliteten är hög. Den som väljer Oracle som databasleverantör kommer inte lättvindigt att vilja byta till ett annat företag. Oracle, som noterades på börsen 1986, har alltid haft ett starkt kassaflöde och en uppenbar intjäningsförmåga. Larry Ellison kanske inte är mycket till diplomat, men han är en god strateg. Han tänker som en schackspelare som ser sina bönder som såväl konkurrenter som måltavlor för uppköp. Han har också näsa för utveckling. Under de senaste sju åren har Oracle gjort 79 förvärv, och det man starka företaget har utvecklats från att vara en ren databasleverantör till ett mångfacetterat IT-företag. Oracle har därigenom placerat sig i samma grupp som de globala IT-aktörerna IBM, SAP och Microsoft:s databas SQL. Men trots sin lönsamhet, starka balansräkning, goda marknadsposition och pärlbandet av förvärv, har Oracles grundläggande värde under flera år legat kvar under IT-sektorns genomsnitt. Det historiska P/E-talet är cirka 24 medan Oracles ligger runt tolv den relativt höga värderingen av sektorn beror på Internetboomen kring sekelskiftet. Den låga värderingen har länge gjort att SKAGEN Globals portföljförvaltare har haft Oracle i blickfånget. En noggrann analys har visat att företaget är undervärderat. Det finns en uppenbar tillväxtpotential, särskilt den starka position företaget har byggt upp i tillväxtmarknaderna. Dessutom finns inga riktigt allvarliga konkurrenter i regionen, där finns varken kinesiska eller japanska spelare av betydelse. Oracles lönsamhet är till stor del förankrad i den höga marginalen på underhållsavtal och nya licenser. Företaget har byggt upp en stark meritlista när det gäller Skagen fonders marknadsrapport nummer 1 april 2012

15 TEMA 15 förvärv som säkrar innovation och har därmed erkänt sina svagheter i tid för att kunna göra förändringar. SKAGENs investeringsfilosofi går ut på att hitta undervärderade, impopulära och underanalyserade företag och det är intressant att se hur Oracle förutom att vara undervärderat kan passa in i de övriga två kriterierna. Precis som resten av IT-sektorn är Oracle inte särskilt populärt bland investerare, det finns en oro för att den ekonomiska avmattningen ska minska viljan att investera i mjukvara och därmed skapa sämre förutsättningar för denna typ av företag. Det finns också en osäkerhet om hur så kallade molntjänster kommer att utvecklas och hur detta kommer att påverka branschen. Oracle har dock under det senaste årtiondet visat sig ha känsla för när innovationer kommer att ta fart, genom förvärv eller egen forskning och utveckling. Vid första anblicken ser det inte ut som att Oracle är underanalyserat. Bolaget följs för närvarande av cirka 46 analytiker i linje med genomsnittet för marknadernas tungviktare. Men de allra flesta av dessa analytiker är kortsiktiga, enligt Torkell Eide, portföljförvaltare för SKAGEN Global. Analytiker är inriktade på de kommande kvartalen. Oracles utveckling handlar om de kommande åren och en rad utlösande faktorer. Torkell Eide anser att det finns en mängd faktorer som kommer att få Oracles grundläggande värde att också synas i en högre aktiekurs. Bolaget har ekonomiskt utrymme att öka utdelningen, avkastningen är för närvarande cirka en procent. Oracle kan också köpa tillbaka aktier för att öka vinsten per aktie. Dessutom är många innovationer på gång som kan ge en positiv utveckling under de kommande två åren. Den digitala revolutionen big data är heller inte över än, och företag kommer att fortsätta att samla enorma mängder information för att analysera, följa och förutse kundbeteenden. Kort sagt, det finns tillräckligt med argument för att se Oracle som en attraktiv investering. I september 2010, då aktiekursen låg runt 25 dollar köpte SKAGEN Global ett mindre antal aktier, cirka 0,3 procent av den totala portföljen. Det stod klart för oss att aktiekursen inte skulle fördubblas på kort tid, säger Torkell Eide. Stora bolag har inte sådana utlösande faktorer. Men vi var övertygade om att aktierna ändå hade ett tillräckligt värde för att ge god avkastning. Under de följande sex månaderna steg aktiekursen till drygt 30 dollar, utan att de underliggande dolda värdena egentligen frigjordes. I juli 2011 beslutade SKAGEN Global att köpa en större del, i huvudsak beroende på Oracles attraktiva totalvärde, skuld och eget kapital, i förhållande till kassaflödet om 6,9. Vi betalar inte för tillväxten, vi får den gratis, säger Torkell Eide. Köpet finansierades genom att sälja innehavet i Accenture, som vid det laget enligt portföljförvaltarna hade nått sin målkurs. Oracle blev därefter en av SKAGEN Globals tio största investeringar och står totalt för drygt tre procent av fonden. En målkurs på 45 dollar fastställdes. Till en början verkade det vara ett olyckligt drag. I december samma år visade Oracle nedslående siffror för andra kvartalet. Särskilt intäktsökningen låg under förväntningarna. Samma månad föll aktiekursen med 18 procent. Det fanns ingen anledning att drabbas av panik menade Torkeill Eide vid den tidpunkten. Ledningsgruppen är stark och disciplinerad och Global-teamet var övertygade om att detta var en engångsföreteelse. Skulle det visa sig att så inte var fallet skulle positionens framtid tas upp till diskussion. Tredje kvartalets siffror, som man väntade på med viss bävan, överträffade alla förväntningar. Trots det är det en bit kvar fram till målkursen på 45 dollar. Men SKAGEN Global har tid att vänta. Oracle har varit en del av portföljen i 18 månader och placeringshorisonten är minst tre år. Miljardären och verkställande direktören Larry Ellison, idag 67 år, sprudlar fortfarande av entusiasm för Oracle. Nyligen sa han i en intervju i Financial Times att han drevs av en kärlek till sitt jobb och att pengar inte var hans drivkraft. mho Mark Houben skagenfonder.com Oracle, på kurs tillbaka till toppnivåer? Oracle nådde sin högsta aktiekursnotering på 46,3 dollar den 1 september 2000, under toppen på IT-bubblan Under 2005 köper Oracle två stora mjukvarubolag, Peoplesoft och Siebel. Detta signalerar omvandlingen från en databasleverantör till mer heltäckande mjukvarubolag I September 2010 gör SKAGEN Global sin första investering I Oracle Källa: Bloomberg Snabba fakta om Oracle Verksamt inom affärssystem Huvudkontoret finns i Redwood City, Kalifornien Grundades 1977, noterades på Nasdaqbörsen 1986 Intäkter (2011) 35,6 USD, anställda Grundare och vd är Larry Ellison, 67 år Huvudkonkurrenter: IBM, SAP, delvis Microsoft Namnet Oracle kommer från den databas som Larry Ellison utvecklade för CIA när han arbetade för ett mjukvaruföretag för många år sedan.

16 Porträtten är målade av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum. Vi kommer till ditt företag Vill du höra mer om konsten att investera med sunt förnuft, men har inte tid att komma till någon av våra träffar? Vi är passionerat intresserade av fonder och kommer gärna till ditt företag och berättar om de möjligheter som finns. Ställ frågor vare sig du redan har djupa kunskaper eller är nybörjare på placeringar och få en presentation som är skräddarsydd för dig och dina kolleger. Män är också välkomna Ge din ekonomi ett par timmar i vår. Välkommen till ett kvällsseminarium om konsten att investera med sunt förnuft, lett av kvinnorna på SKAGEN Fonder. Ta del av nyttig information om fonder och placeringar och dela erfarenheter med andra över en bit mat och ett glas vin. Ta med en väninna, dotter, moster eller man. Måndagen den 14 maj i Göteborg och tisdagen den 15 maj i Stockholm. Besök eller ring UR PROGRAMMET: Sunt förnuft i finansbranschen Barbro Johansson, styrelseledamot SKAGEN Fonder Konsten att investera Beate Bredesen, ansvarig portföljförvaltare Aktiefonden SKAGEN Vekst Tips när du väljer fonder Jenny Hansson, fondbolagens förening och elitidrottare Varmt välkommen! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Konsten att använda sunt förnuft

17 portföljförvaltarnas berättelse Bra första kvartal, bra 2012? 17 Första kvartalet var lyckat för de globala aktiemarknaderna och gav en uppgång på drygt 10 procent. Det har totalt bara hänt sex gånger sedan Med undantag för börskraschåret 1987 har den genomsnittliga avkastningen under dessa år hamnat över 25 procent. Vi har en stark tro på aktier under Företagens inkomst och resultatökningar före skatt och räntor under det utmanande året 2011 uppgick till kring sju procent. Utvecklingen väntas fortsätta i samma takt under 2012, vilket stöder fortsatt framgång för aktiemarknaderna. Bull market första kvartalet: Världens börser gick upp mer än tio procent det första kvartalet. Det har bara inträffat sex gånger sedan Bland vinnarna i SKAGENs aktieportföljer fanns de amerikanska storbankerna Citigroup och Goldman Sachs som båda har sina huvudkontor nära Wall Street i New York. Centralbankerna i både USA och Europa har en förståelse för att fortsatt tillförsel av likviditet är nödvändig för att de krisdrabbade offentliga finanserna ska kunna ordnas upp och att skuldavvecklingen ska kunna genomförs utan att den ekonomiska tillväxten helt sätts i stå. Obligationer erbjuder inte längre riskfri avkastning som alternativ till avkastning. De långa räntorna i de tongivande länderna är hittills så hårt nerpressade att obligationerna istället erbjuder avkastningsfri risk för investerarna. Det bör förväntas korrektioner. Fortsatt centralbanksstöd: Europeiska centralbanken, ECB, i Frankfurt har tillsammans med andra stora centralbanker fortsatt att tillföra likviditet i banksystemet. Statsobligationsräntorna i många västländer är nu så låga att bedömare börjat tala om räntefri risk istället för riskfri ränta vilket gör att kapital kommer röra sig mot aktiemarknaderna igen. De låga räntorna på obligations- och penningmarknaderna tvingar investerare att se i riktning mot aktiemarknaderna. När det ser som allra mörkast ut hittar konsumenter och företag ofta en väg ut ur den ekonomiska krisen. Vi har inte gett upp förhoppningarna kring de sydeuropeiska länderna. Europa kan lyfta: Många företag går bra. Det norska flygbolaget Norwegian, som är ett innehav i två av aktiefonderna, uppvisar god form och var en av kursvinnarna under det första kvartalet. Vi menar att Europa, även det uträknade Sydeuropa, har möjligheter att åter börja växa om strukturella reformer genomförs. Skagen fonders marknadsrapport nummer 1 april 2012

18 18 portföljförvaltarnas berättelse Europa har varit med om desperata perioder tidigare, exempelvis under slutet av och början av 1980-talen. Trots att punkgruppen The Sex Pistols texter var något extrema illustrerade de dåtidens stämning. Det som behövdes då behövs även nu, reformer. Årets första tre månader var ett av de bästa första kvartalen på världens börser på 40 år. Vad var drivkraften bakom avkastningen på 10,94 procent mätt i dollar och vad säger den oss? Här försöker vi hitta förklaringarna till de plötsliga kursuppgångarna. Vi tror även att det första kvartalet kan ge en fingervisning om vad vi kan vänta oss under resten av Det är ovanligt att vi ser ett mycket starkt första kvartal på aktiemarknaderna. Perioden hamnar på en sjätteplats i en jämförelse mellan alla inledande kvartal sedan 1970 efter förstakvartalen 1975, 1986, 1987, 1988 och Med undantag för det dystra börsåret 1987 fortsatte uppgångarna dessa år och avkastningen hamnade på i snitt 25 procent. Även om året har börjat bra har investerarna dock 2011 i färskt minne, då indexet MSCI All Country backade åtta procent. Nedgången i fjol drevs av oro över skuldkrisen i euroområdet, budgetproblemen i USA och Japan, inflationshot i början av året och en inbromsning för tillväxten i några av världens viktigaste ekonomier, som Kina och Brasilien. På de utvecklade marknaderna är vi nu inne på sjätte året i följd med låga utgifter och investeringar. Såväl tillväxten som den allmänna framtidstron har varit dämpade. ränta och pengar från 1936, och som George Akerlof och Robert J. Shiller nyligen återupplivade i boken Animal Spirits från I boken används begreppet animal spirits för att förklara de känslor som påverkar alla människors ekonomiska beteende. Begreppet har en vid innebörd men handlar till viss del om förtroende. Och just nu är det klart svårt att bedöma om förtroendet globalt sett stiger, men om vi i stället tittar på enskilda regioner kan vi få en tydligare bild. Foto: polfoto Under årets första kvartal har tillväxten i USA ökat något, en uppgång som drivits av de hårt pressade amerikanska konsumenterna. Genomsnittsamerikanen med arbete gör redan av med hela sin lön, så den stora drivkraften bakom konsumtionsökningen är de nya jobb som skapats och den förbättrade stämningen bland de 20 procent som tjänar bäst och som står för hälften av konsumtionen i USA. Att få de rika att göra av med sina pengar är nyckeln till ökad tillväxt i USA. Genomsnittskonsumenten i Asien och Latinamerika får det samtidigt bättre ställt för varje dag och bidrar därmed alltmer till den globala ekonomin. Samma utveckling pågår i andra viktiga regioner som Östeuropa, Mellanöstern och delar av Afrika. Statistik från Tyskland visar ett liknande positivt mönster: konsumenternas förtroende stiger och ZEW-indikatorn för stämningsläget har stigit snabbare än någonsin, med undantag för 1993 och 2003 två år då aktiemarknaden bottnade. Till och med resten av Europa verkade komma på rätt köl igen under första kvartalet. Människans natur och arbetsmarknadsreformer I Sydeuropa är konsumenternas framtidstro dock långtifrån återställd. Arbetslösheten är hög och risken för att en hel generation unga växer upp desillusionerade är reell och måste undvikas. Europa har varit med om liknande perioder tidigare, exempelvis under slutet av och början av 1980-talen. Desperationen var Robert J. Shiller Kan 2012 bli ett bra börsår? Så blir då 2012 ett riktigt bra börsår? För att ta reda på det bör man titta på begreppet Animal Spirits som nationalekonomen och investeraren John Maynard Keynes populäriserade i sitt klassiska verk Allmän teori om sysselsättning,

19 portföljförvaltarnas berättelse 19 då väl utbredd och även om punkgruppen The Sex Pistols texter var något extrema gav de likväl en bra bild av dåtidens förhärskande stämning. Det som blev lösningen på problemen för 30 år sedan är den medicin som behövs även nu, reformer. Arbetsmarknadsreformer och andra typer av reformer i ekonomin skulle till exempel kunna ge arbetsgivarna incitament att anställa fler och återställa framtidstron. Människans outgrundliga natur gör att framtidstron har en oförklarlig tendens att börja stiga precis när det ser som mörkast ut. Därför ser vi inte Sydeuropa som något hopplöst fall just nu, även om det fortfarande krävs rejäla åtstramningar och en återhållsam finanspolitik för att få statsfinanserna i balans. Vilka är riskerna? I det första kvartalet drevs börsutvecklingen i viss mån på av att likviditeten ökade och riskerna antogs ha minskat efter Europeiska centralbankens treåriga LTRO-lån. Vissa negativa proffstyckare har varit snabba att påpeka att likviditetsdrivna marknader förr eller senare stöter på grund med försämrad likviditet. Rådet till investerarna blir då att dra sig ur innan det är för sent. Vi är inte omedvetna om att det finns risker. Såväl statsskulderna som staternas kommande utgifter för den åldrande befolkningen kvarstår och det finns goda skäl att tro att dessa faktorer kommer att hämma tillväxten. Å andra sidan kan vi också föreställa oss ett scenario där konsumenterna ger utlopp för flera års uppdämt shoppingbehov och företagen börjar sätta sina pengar i arbete. Som redan nämnts har höginkomsttagarna i USA och på andra mogna marknader varit försiktiga och samlat i ladorna sedan 2007/2008. Deras bankkonton och kassaskåp är välfyllda och ger liten eller ingen avkastning. Avkastningen på penningmarknaderna är också relativt låg just nu. Låta pengarna jobba Företagen har bunkrat pengar och de europeiska och amerikanska företagens reserver beräknas nu uppgå till omkring miljarder dollar. För att en del av det här kapitalet ska sättas i arbete ändrar exempelvis Storbritannien nu sina skatteregler för att stimulera fram nya investeringar. Tittar man på köpmönstret i sällanköpsvarusektorn kan man notera att plånböckerna snabbt kommer fram när det finns bra erbjudanden på exempelvis kryssningsresor, kläder eller plastikkirurgi. För att den privata konsumtionen ska börja öka kan det därför räcka med att framtidstron stiger bland dem som tjänar allra bäst. Ökad konsumtion skulle få aktivitetsnivån i ekonomin att stiga och det skulle i sin tur kompensera för en måttlig offentlig konsumtion. Om staterna stramar åt och reformerar arbetsmarknader och pensionssystem samtidigt som privatpersoner och företag börjar göra av med mer pengar har vi goda skäl att se ljust på framtiden. Men låt oss titta på några av hoten mot det här scenariot. Kan södra Europa tävla med Kina om jobben? Arbetslösheten i Medelhavsländerna är skrämmande hög, i synnerhet bland ungdomar. Miljontals människor i regionen saknar fast inkomst samtidigt som det offentliga inte kan erbjuda tillräckligt stöd. Men förändringar pågår på många håll i världen och i vissa delar av Kina börjar lönekostnaderna nu bli så höga att Europa nästan blir konkurrenskraftigt i jämförelse. Det är trots allt bara 20 år sedan som skor, skjortor och andra vardagsprodukter kom från Portugal, Spanien och Italien, så en stor del av anläggningarna och kunnandet i tillverkningssektorn finns Världsindex sedan % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% kvartal antagligen kvar. Arbetsmarknadsreformer och konkurrenskraftiga arbetsvillkor kan göra att jobben börjar flytta tillbaka och att aktivitetsnivån stiger. Blir inflationen ett problem? Som redan nämnts är företagens kassor fyllda till brädden och det är till viss del en följd av att de avstått från nya investeringar i kapacitet. Visst har det gjorts investeringar i tillväxtregioner och underhållsinvesteringar på mogna marknader med låg tillväxt, men både teknik och produktionseffektivitet förändras hela tiden och fem sex år är lång tid för många produktionsanläggningar. Kombinationen av stora företagskassor och låga lagernivåer skulle kunna influera inflationsförväntningar och aktieavkastningskraven. Vi ser inga tecken på detta men det är en utveckling vi följer tätt. En del företag skulle kunna nå vinstnivåer som inte reflekteras av dagens aktiepriser. Följder av ett högre oljepris Under första kvartalet steg råoljepriset till rekordnivåer i euro. Även i dollar räknat närmade sig priserna toppnoteringen 1993 Hela året Källa:Bloomberg Bra start: Bara sex gånger sedan 1970 har första kvartalet given en avkastning större än 10 procent. En bra start har som oftast varit vägen till en bra aktieår. Det återstår att se om 2012 upprepar mönstret. 10 ÅRS RULLANDE GENOMSNITTLIG AVKASTNING 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Torka på aktiemarknaden: Även när man tar bort kortsiktiga konjunktursvängningar och mäter tio års genomsnittlig avkastning i USA är det stor skillnad på avkastning. Den senast mätta tioårs-avkastningen tyngs av finanskriser. Perioder med nedgångar är i alla fall få och begränsade

20 20 portföljförvaltarnas berättelse med ett pris på 125 dollar per fat för Brent råolja. Globalt sett råder balans mellan utbud och efterfrågan, men oro för en eventuell konflikt och embargon mot Iran fick många att frukta att det skulle bli brist på olja på kort sikt. Det är svårt att bedöma vad som kommer att hända med Iran på längre sikt, men det ligger inte i någons intresse att få en militär konflikt med allt vad det innebär av politiskt kaos, turbulens i regionen och störningar i olje- och gasförsörjningen. STIGANDE RÅVARUPRISER UNDER 2012 Världen har gott om energikällor, från naturgas och solenergi till vattenkraft och olja. Men det är ingen lätt sak att ställa om från ett energislag till ett annat. Den långsiktiga energiplaneringen talar för att vi i framtiden kommer att få se en bredare energimix med fler olika energislag från olika regioner. Då minskar beroendet av enskilda länder. Men under de närmaste åren kommer konsumenternas framtidstro fortsatt att färgas av det politiska läget i Mellanöstern eftersom Silver Sojabönor Råolja (Brent) Koppar Kakao Zink Guld Socker Råolja (WTI) Soyaböne olja Aluminium Bomull Apelsin juice Bly -2,0 0,5 3,0 5,5 8,0 10,5 13,0 15,5 18,0 Källa: Bache Commodity Index, rullande kontrakt 30 mars STABILA TILLVÄXTFÖRVÄNTNINGAR MED TILLVÄXTMARKNADERNA I FÖREN Regional GDP growth Kina 8,4 % 9,2 % Asien exkl. Japan 6,5 % 7,0 % Tillväxtmarknader 5,0 % 5,8 % Latinamerika 3,6 % 4,3 % Europa exkl. EU 2,8 % 4,7 % Japan -0,9 % 1,7 % USA 2,2 % 1,7 % Utvecklade ekonomier 1,2 % 1,3 % Eurozonen -0,4 % 1,5 % -3 % -1 % 1 % 3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 2012e 2011 Källa: JpMorgan Markets, 30. Mars Tillväxtmarknadsländerna förväntas stå för 80% av den globala tillväxten 2011 och Global tillväxt i real BNP, blåtonade perioder visar recessioner DM Con ribution EM Con ribution Morgan Stanley prognos 2012 förtroendet för oljebranschen indirekt påverkar dem varje gång de står och tittar på priset medan de tankar. Uppåt för långa räntor under första kvartalet 2012 Under 2011 sjönk räntan på tioåriga tyska och amerikanska statsobligationer till under 2 procent. Det var ett tydligt kvitto på att kapitalflödena sökte sig till det som uppfattades som mer säkra tillgångar. Vem som helst med sunt förnuft och en gnutta historiekunskap skulle ha kunnat förutse att den situationen inte kunde fortsätta särskilt länge. Warren Buffett satte nyligen fingret på det ohållbara genom att citera en annan berömd investerare (Shelby Cullom Davis, red. anm.): Obligationer marknadsförs som riskfri avkastning men prissätts nu så att de ger avkastningsfri risk. Inflationsförväntningarna är just nu måttliga. Väger man in de genomsnittliga långa realräntorna förefaller 3 procent vara en rimligare nivå på den tioåriga obligationsräntan. De långa obligationsräntorna är ett mått som brukar användas vid aktievärdering, men under de senaste åren har det inte gått att se det vanliga sambandet mellan obligationsräntor och e/p-tal, earnings yield. Vid utgången av första kvartalet 2012 var e/p-talet för MSCI World 8,7 procent. Det är fortfarande ganska attraktivt jämfört med 2,2 procents ränta på tyska eller amerikanska tioåriga statsobligationer. I både absoluta och relativa termer kan aktiekurserna stiga rejält under 2012 utan att passera gränsen för en rimlig värdering. Om vi får se en avkastning på 25 procent eller mer under 2012 kommer e/p att hamna under 8 procent, vilket motsvarar p/e-tal på 12,5 eller mer en nivå där aktier fortfarande är attraktiva. Men företagens resultat måste förbättras så att värderingarna får stöd i hyfsade tillväxtförväntningar. Hur snabbt resultaten kan förbättras beror på en rad faktorer, men med en stigande optimism bland konsumenterna i de flesta regioner kan den mänskliga naturen bana väg för fortsatta kursuppgångar. Ett avslutande perspektiv försäljningen och den operationella intjäningen växte med sju procent under 2011, efter sifferestimat från MSCI:s världsindex, i ett år som var dåligt år för aktier. Det nuvarande estimatet för 2012 lyder på ytterligare 7-8 procent intjäningsökningar och det ger bra stöd för fortsatt framgång på aktiemarknaderna. Källa: IMF, Haver, Morgan Stanley.

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Selvportræt, 197 8. Av Einar Hein, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren/manipulation). KURSHISTORIK SKAGEN GLOBAL

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Januari

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2012

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2011

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport September 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för september 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,04%

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Oktober 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Oktober 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Oktober 2015 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för oktober 2015 Krona senaste månaden -0,02 % Jämförelseindex senaste månaden -0,06 % Krona

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Februari 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för februari 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden 0,02% Krona

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona April 2011

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juli 2015 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juli 2015 Krona senaste månaden 0,01% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Mars 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för mars 2015 Krona senaste månaden 0,05% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport April 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för april 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juni 2014 Krona senaste månaden 0,13% Jämförelseindex senaste månaden 0,05% Krona senaste

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Fondsparande för alla! Konsten att använda sunt förnuft

Fondsparande för alla! Konsten att använda sunt förnuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, 1877. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Fondsparande för alla! Konsten att använda sunt förnuft

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Januari 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för januari 2015 Krona senaste månaden 0,08% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2012 Krona månadsavkastning 0,50 % Jämförelseindex

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport November 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport November 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport November 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för november 2015 Krona senaste månaden 0,00 % Jämförelseindex senaste månaden -0,04 %

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2010

Läs mer

Strategi under oktober

Strategi under oktober Strategi under oktober Full fart framåt Ja rubriken kanske känns igen från förra månadsbrevet och det är inte av fantasilöshet som vi låter den stå kvar. Det var verkligen temat även för oktober månad

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2016 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för maj 2016 Krona senaste månaden 0,04 % Jämförelseindex senaste månaden -0,05 % Krona

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, 1877. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport December Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport December Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport December 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för december 2015 Krona senaste månaden -0,04 % Jämförelseindex senaste månaden

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona September

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Februari 2016 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för februari 2016 Krona senaste månaden 0,02 % Jämförelseindex senaste månaden

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer