PROTOKOLL. 9 december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 9 december 2010"

Transkript

1 PE-7/CPG/PV/ EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 9 december 2010 PHS-byggnaden, lokal 6 B01 BRYSSEL PV\ doc PE /CPG Förenade i mångfalden

2 PE-7/CPG/PV/ TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 9 december 2010 kl PHS-byggnaden 6B01 Bryssel INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Error! Bookmark 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 15, 23 och 25 november 2010 Error! Bookmark - tog del av och justerade protokollen från sammanträdena den 15, 23 och 25 november 2010 i Bryssel och Strasbourg (PE /CPG och bilaga, PE /CPG och bilaga, PE /CPG och bilaga). 3. Godkännande av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i december (13 16 december 2010 i Strasbourg) planering av prioriterade debatter i kammaren Error! Bookmark Error! Bookmark 4. Meddelanden från talmannen Error! Bookmark 4.1 Officiellt besök i Nederländerna den 30 november 2010 Error! Bookmark 4.2 Officiellt besök i Storbritannien den 6 7 december 2010 Error! Bookmark 4.3 Besök i Moldavien den 10 december 2010 Error! Bookmark 4.4 Vinnarna av Sacharovpriset ceremoni nästa vecka i Strasbourg Error! Bookmark A. BESLUT/DISKUSSIONER Error! Bookmark 5. Läget för EU:s budget 2011 Beslut om förfarande Error! Bookmark 6. Delegerade akters tillämpningsområde, särskilt med avseende på finansieringsprogram skrivelser från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE Error! Bookmark PE /CPG 2/40 PV\ doc

3 B. FÖRSLAG TILL BESLUT UTAN DEBATT Error! Bookma 7. Artikel 51 i arbetsordningen: tillämpning av det förfarande som omfattar BUDG och CONT när det gäller förslaget till förordning om budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget skrivelse från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE Berörda utskott: CONT och BUDG. 8. Artikel 48 i arbetsordningen: Förteckning över initiativbetänkanden som avser lagstiftningsinitiativ - initiativbetänkanden som inte avser lagstiftningsinitiativ - strategiska betänkanden - årliga verksamhetsrapporter och övervakningsrapporter - genomföranderapporter skrivelse från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE 9. Artikel 50 i arbetsordningen: Förteckning över begäranden om att tillämpa förfarandet med associerade utskott Skrivelse från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE Talmanskonferensen avstod från diskussion och 10. Förslag till godkännande av sammansättningen av och förslaget till arbetsordning för den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Marocko skrivelse från PANZERI, ordförande för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Marocko 11. Begäran om att få sända en ad hoc-delegation från AFET för att delta i och dela ordförandeskapet för ett seminarium som hålls i Sarajevo den 23 och 24 februari 2011 inbjudan förslag till program finansieringsöversikt skrivelse från utrikesutskottets ordförande ALBERTINI 12. Förslag till reseprogram 2011 för det särskilda utskottet CRIS skrivelse från utskottets ordförande KLINZ 13. Verksamhetsprogram 2011 för den parlamentariska församlingen EU Latinamerika och de ständiga delegationerna skrivelse från SALAFRANCA, ordförande för den berörda parlamentariska församlingen Error! Bookma Error! Bookma Error! Bookma Error! Bookma Error! Bookma Error! Bookma Error! Bookma Error! Bookma Error! Bookma 14. Begäran om att utöka den kvot som delegationen för förbindelserna med Sydafrika har för att delta i det sjuttonde interparlamentariska mötet i Sydafrika den februari 2011 skrivelse från delegationens ordförande CASHMAN Error! Bookma 15. Begäran från EFD-gruppen om tillåtelse att få anordna studiedagar i Helsingfors den 7 10 februari 2011 (dag som avsatts för utskottssammanträden) skrivelse från EFD-gruppens generalsekreterare BORDEZ 16. Begäran från fiskeriutskottet om att få ta med ytterligare en utskottsdelegation i förslaget till program för utskottsdelegationernas resor utanför de tre arbetsorterna under 2011 program skrivelse från fiskeriutskottets ordförande FRAGA ESTÉVEZ Error! Bookma Error! Bookma PV\ doc 3/40 PE /CPG

4 17. Övriga och brådskande frågor Error! Bookmark 17.1 Begäran om att få sända en ad hoc-delegation för att övervaka folkomröstningen i södra Sudan den 9 januari 2011 inbjudan finansieringsöversikt skrivelse från valsamordningsgruppens medordförande ALBERTINI och JOLY 17.2 Begäran om att öka parlamentets bidrag till Europa 2020-strategin och den europeiska ekonomiska styrningen Error! Bookmark Error! Bookmark 17.3 Begäran om att få granska den polska flygolyckan i Smolensk, Ryssland Error! Bookmark - lyssnade till ECR-gruppens ordförande KAMINSKI, som informerade konferensen om sin avsikt att under 2011 föreslå ett lämpligt sätt att på EU-nivå granska omständigheterna kring den olycka som inträffade i Smolensk i Ryssland den 20 april 2010, i vilken Polens president KACZYNSKI med flera omkom. Error! Bookmark 18. Punkter för kännedom Error! Bookmark Talmanskonferensen Error! Bookmark - tog del av följande handlingar: Error! Bookmark 19. Datum och plats för nästa sammanträde Error! Bookmark PE /CPG 4/40 PV\ doc

5 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 9 december 2010 kl Bryssel Sammanträdet öppnades kl med Europaparlamentets talman Jerzy BUZEK som ordförande. Närvarande Talman Jerzy BUZEK Ordförande för de politiska grupperna DAUL SCHULZ VERHOFSTADT COHN-BENDIT KAMINSKI BISKY SPERONI (medordförande) (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/ALE) (ECR) (GUE/NGL) (EFD) Grupplösa ledamöter DODDS 1 (Grupplös ledamot) Övriga närvarande Generalsekreterare WELLE Inbjuden 1 Närvarande i enlighet med artikel 24.2 i arbetsordningen. PV\ doc 5/40 PE /CPG

6 LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande PV CPG Rådet 1 som företräddes av ARPIO MILTON DE HERT Kommissionen 1 som företräddes av ANASTOPOULOS BARANY Regionkommittén 1 som företräddes av KOSJEK TSIRIMIAGOS Ekonomiska och sociala kommittén 1 som företräddes av OLIVIERA Inbjudna till behandlingen av punkt 5 LAMASSOURE, ordförande för budgetutskottet HAUG, ordförande för särskilda utskottet SURE FÄRM, samordnare från S&D-gruppen i budgetutskottet HAGLUND, vice samordnare från ALDE-gruppen i budgetutskottet PORTAS, samordnare från GUE/NGL-gruppen i budgetutskottet ANDREASEN, samordnare från EFD-gruppen i budgetutskottet Talmannens kansli POPOWSKI 1 Närvarande endast vid behandlingen av punkterna 1 3. PE /CPG 6/40 PV\ doc

7 TEASDALE O'BEARA POMÉS RUIZ ALPERMANN ROSINSKA GOLANSKI EVISON REIJNDERS PV CPG Generalsekreterarens kansli DREXLER MANGOLD BLAU FREDSGAARD CHIOCHETTI Generalsekretariatet GD Parlamentets ledning (PRES) GD EU-intern politik (IPOL) GD EU-extern politik (EXPO) GD Kommunikation (COMM) GD Ekonomi (FINS) GD Innovation och tekniskt stöd (ITEC) Rättstjänsten Presidiets sekretariat F RATTI/ DUNSTAN/ VERGER/ LANE/ KNUDSEN/ CAHEN JIMENEZ LOZANO/ BROGGI/ SCOTT/ URBIETA RIBERA D'ALCALÀ/ VANDENBOSCH / SAILIS/ VITREY 1 /STRASSER 1 /PACHECO 1 /MINAIRE 1 AGUIRIANO NALDA / HUBER/ LAHOUSSE/ DUCH GUILLOT/ WARASIN/ VAN DEN BROEKE VANHAEREN VILELLA PENNERA/ PERILLO LINNUS De politiska grupperna KAMP/ RYNGAERT/ SCRIBAN/ RIPOLL/ BASTIAANSEN 1 COLOMBO/ VALLI/ BAPTISTA/ WINKLER BEELS/ COLERA/ RASMUSSEN/ McLAUGHLIN 1 / PERRIN 1 TSETSI/ DENKINGER/ LINAZASORO/ BEUGELINCK 1 BARRETT/ ISAACS D'ALIMONTE/ LEPOLA BORDEZ/ VAUGIER/ LAIKAUF/ BAETEN 1 BUGALHO (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/ALE) (ECR) (GUE/NGL) (EFD) (NI) 1 Närvarande endast vid behandlingen av punkt 5. 2 Närvarande endast vid behandlingen av punkt 5. PV\ doc 7/40 PE /CPG

8 Sekreterare vid sammanträdet: HILLER, CASALPRIM, PEGAZZANO och SHEIL. PV CPG PE /CPG 8/40 PV\ doc

9 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista PV CPG Talmanskonferensen - tog del av förslaget till föredragningslista (PE /CPG) och antog det i den form som framgår av detta protokoll. PV\ doc 9/40 PE /CPG

10 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 15, 23 och 25 november 2010 Talmanskonferensen - tog del av och justerade protokollen från sammanträdena den 15, 23 och 25 november 2010 i Bryssel och Strasbourg (PE /CPG och bilaga, PE /CPG och bilaga, PE /CPG och bilaga). PE /CPG 10/40 PV\ doc

11 3. Godkännande av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i december (13 16 december 2010 i Strasbourg) planering av prioriterade debatter i kammaren Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en preliminär sammanträdeskalender av den 9 december 2010 för utskottens och delegationernas sammanträden i Strasbourg under sammanträdesperioden december II (PE /CPG), en skrivelse av den 6 december 2010 från utvecklingsutskottets ordförande JOLY (för medordförandena i arbetsgruppen för delegerade akter från parlamentsutskotten avseende externa åtgärder) till rådets tjänstgörande ordförande CHASTEL, med en begäran om att rådet samråder med parlamentet om översändandet av resultaten från första behandlingen i flera medbeslutandeärenden, så att Europaparlamentet kan gå vidare till en andra behandling under 2011 (PE /CPG), en skrivelse av den 30 november 2010 från CASINI, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, om en överenskommelse från första behandlingen om förordningen om medborgarinitiativet (KOM(2010)0119, C7-0089/ /0074(COD) (PE /CPG), - behandlade förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i december (13 16 december 2010 i Strasbourg) mot bakgrund av ett meddelande från GD Parlamentets ledning med de olika alternativ som utarbetats vid de förberedande sammanträdena med de politiska gruppernas generalsekreterare den 7 och 8 december 2010, och som därefter skickats ut, och godkände förslagen som framfördes i detta meddelande med följande ändringar: måndagen den 13 december PV\ doc 11/40 PE /CPG

12 - beslutade att lägga till en kort redogörelse för SWINBURNE-betänkandet om reglering av handel med finansiella instrument som sista punkt vid kvällssammanträdet, tisdagen den 14 december - beslutade att lägga till en debatt om JEDRZEJEWSKA/TRÜPEL-betänkandet om 2011 års budget som första punkt vid eftermiddagssammanträdet (kl ), onsdagen den 15 december - beslutade att hålla omröstningen om 2011 års budget kl , före utdelningen av Sacharovpriset. PE /CPG 12/40 PV\ doc

13 4. Meddelanden från talmannen 4.1 Officiellt besök i Nederländerna den 30 november 2010 Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som meddelade att han den 30 november hade besökt Haag, där han hade mött premiärminister Mark RUTTE och diskuterat EU:s budget för 2011, särskilt budgetsiffrorna och flexibilitetsmekanismen. 4.2 Officiellt besök i Storbritannien den 6 7 december 2010 Talmanskonferensen - lyssnade till talmannens rapport om hans besök i London den 6 7 december 2010, där han tillsammans med kommissionens vice ordförande Siim KALLAS och Storbritanniens utrikesminister William HAGUE officiellt öppnade det nya Europeiska unionens hus, mötte över- och underhusets talmän, vice premiärminister CLEGG och oppositionsledare MILIBAND, och diskuterade budgeten, särskilt parlamentets roll i framtida diskussioner om budgeten enligt Lissabonfördraget, samt flexibilitetsmekanismen och siffror, träffade BLAIR, f.d. premiärminister och för närvarande kvartettens sändebud till Mellanöstern, och diskuterade Mellanöstern, Ryssland, det östliga partnerskapet och den ekonomiska krisen. PV\ doc 13/40 PE /CPG

14 4.3 Besök i Moldavien den 10 december 2010 Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som meddelade att han den 10 december 2010 skulle besöka Moldavien efter det senaste parlamentsvalet, och att han där skulle framhålla parlamentets solidaritet och villighet att stödja Moldavien vid befästandet av demokratin i detta viktiga land som deltar i EU:s östliga partnerskap. 4.4 Vinnarna av Sacharovpriset ceremoni nästa vecka i Strasbourg Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen, som meddelade att ingen av de inbjudna, däribland 2010 års pristagare FARIÑAS och tidigare års pristagare LAS DAMAS DE BLANCO, ännu hade säkerställt sitt deltagande vid 2010 års Sacharovprisceremoni den 15 december 2010, till följd av reserestriktioner, ceremonin skulle hållas enligt planerna även om FARIÑAS inte skulle kunna delta, men i så fall med en tom stol för pristagaren, - lyssnade till Verts/ALE-gruppens ordförande COHN-BENDIT som föreslog att parlamentet skulle hänga en bild på utsidan av parlamentets byggnad av 2008 års Sacharovpristagare HU JIA, fortfarande fängslad i Kina, nu då 1990 års pristagare AUNG SAN SUU KYI har frigivits, - beslutade att stödja detta förslag. - lyssnade till KAMINSKI som föreslog att talmannen skulle vädja till de kubanska myndigheterna att låta pristagarna resa till Europa för Sacharovprisceremonin och stödde förslaget. PE /CPG 14/40 PV\ doc

15 PV\ doc 15/40 PE /CPG

16 A. BESLUT/DISKUSSIONER PV CPG Läget för EU:s budget 2011 Beslut om förfarande Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en översiktstabell av den 9 december 2010 med de sju strategiska prioriteringarna för Europaparlamentets budget 2011 och resultatet av förhandlingarna med rådet och kommissionen (PE /CPG), en skrivelse av den 8 december 2010 från rådets tjänstgörande ordförande Y. LETERME, om viljan hos ordförandeskapen för de kommande fyra sexmånadersperioderna att utarbeta framtida budgetplaner med hänsyn till bestämmelserna i fördraget (PE /CPG),; kommissionens uttalande om genomförandet av EUF-fördragets avdelning II Finansiella bestämmelser (systemet med unionens egna medel) (PE /CPG), en skrivelse av den 26 november 2010 från kommissionens ordförande BARROSO om nya förslag efter förlikningskommitténs misslyckande, i syfte att bidra till en politisk överenskommelse i fråga om 2011 års budget (PE /CPG), parlamentets resolution av den 25 november 2010 om de pågående förhandlingarna om 2011 års budget (P7_TA-PROV-(2010)0433) (PE ), - lyssnade till talmannen som meddelade att budgetutskottet (BUDG) hade antagit sitt betänkande om 2011 års budget föregående dag, och att detta betänkande skulle utgöra grunden för en framtida överenskommelse mellan parlamentet och rådet. Han meddelade också att BUDG hade nått kompromissöverenskommelser för alla områden utom för frågan om budgetflexibilitet/finansiering av Iter, och att utskottet avsåg att hålla ett sammanträde om denna fråga antingen måndagen den PE /CPG 16/40 PV\ doc

17 13 december 2010 eller i januari Talmannen betonade att en eventuell överenskommelse med rådet före slutet av året skulle innehålla en stor del av de sju politiska prioriteringar som parlamentet fastställde vid början av budgetförhandlingarna, - lyssnade till PPE-gruppens ordförande DAUL som uttryckte sin tillfredsställelse med resultatet av BUDG:s omröstning och åtagandet från rådets kommande ordförandeskap (Ungern, Polen, Danmark och Cypern) att involvera parlamentet i det förfarande som leder till att den nästa fleråriga budgetplanen antas, och som därför förespråkade en omröstning om 2011 års budget vid sammanträdesperioden i december; dessutom uppmanade DAUL rättstjänsten att utarbeta ett yttrande över hur Eurobonds är förenliga med det nuvarande fördraget, och redogöra för det inför talmanskonferensen, - lyssnade till S&D-gruppens ordförande SCHULZ som uppmanade till en större samordning internt i parlamentet vid framtida budgetförhandlingar; han välkomnade både kommissionens åtagande att lägga fram förslag om egna medel under första halvåret 2011 och åtagandet från rådets kommande ordförandeskap om att involvera parlamentet i förberedelserna av nästa fleråriga budgetplan; enligt honom borde parlamentet arbeta för en bättre överenskommelse om budgetflexibilitet än vad rådet hittills föreslagit, - lyssnade till ALDE-gruppens ordförande VERHOFSTADT som konstaterade att parlamentet inte hade uppnått alla de mål som hade ställts upp i början av budgetförhandlingarna, men att institutionens ståndpunkt, fastställd enligt budgetutskottets omröstning, utgjorde ett godtagbart resultat, och att denna därför borde läggas fram för omröstning vid sammanträdesperioden i december, med undantag av frågan om budgetflexibilitet/iter där det var möjligt för parlamentet att uppnå en bättre kompromiss; han föreslog ett gemensamt uttalande från de tre institutionernas ordförande snarare än ett uttalande från varje institution, - lyssnade till talmannen som svarade att det gemensamma uttalandet inte skulle göras vid sammanträdesperioden i december, PV\ doc 17/40 PE /CPG

18 - lyssnade till Vert/ALE-gruppens medordförande COHN-BENDIT, som konstaterade att stödet inom parlamentet sviktar avseende de ursprungliga politiska prioriteringarna för 2011 års budgetförhandlingar, och kommenterade att skrivelsen från rådets belgiska ordförandeskap om interinstitutionellt samarbete inte tillförde något till det interinstitutionella avtalet från 2006, - lyssnade till ECR-gruppens ordförande KAMINSKI som förespråkade en omröstning om 2011 års budget vid sammanträdesperioden i december och framhöll att parlamentet måste förklara för EU:s medborgare den logik som ligger till grund för dess ståndpunkt vid budgetförhandlingarna, - lyssnade till GUE/NGL-gruppens ordförande BISKY som konstaterade att många av parlamentets rättigheter hade uppfyllts och att det därför vore rimligt att rösta om 2011 års budget vid sammanträdesperioden i december, och att ett beslut om frågan om budgetflexibilitet/iter skulle behöva tas vid ett senare tillfälle, - lyssnade till EDF-gruppens medordförande SPERONI som förespråkade en omröstning om 2011 års budget vid sammanträdesperioden i december, - lyssnade till DODDS, företrädare för de grupplösa ledamöterna, som gav sitt stöd till en omröstning om 2011 års budget vid sammanträdesperioden i december, - lyssnade till budgetutskottets ordförande LAMASSOURE som förespråkade att parlamentet godkänner det nuvarande förslaget om budgetflexibilitet enligt vilket belopp, efter beslut av en kvalificerad majoritet i rådet, kan flyttas mellan rubriker i EU:s budget under förutsättning att det totala beloppet inte överstiger budgettaket och att beslut om belopp som överstiger budgettaket måste tas enhälligt i rådet, så att man inte missar detta tillfälle på grund av att förslaget är kopplat till den föreslagna finansieringen av Iter, - lyssnade till FÄRM, S&D-gruppens samordnare i budgetutskottet, som uttryckte sitt missnöje med rådets aktuella förslag om budgetflexibilitet/iter, och som förespråkade att parlamentet inte skulle gå med på ett alternativ avseende flexibilitet som är mindre långtgående än bestämmelserna i 2006 års interinstitutionella avtal; han PE /CPG 18/40 PV\ doc

19 noterade också att medlemsstaterna hade möjlighet att avsätta ytterligare medel till Iterprojektet genom en ändringsbudget, - lyssnade till PORTAS, GUE/NGL-gruppens samordnare i budgetutskottet, som förespråkade en överenskommelse om budgetflexibilitet/iter nu, eftersom det skulle bli svårt att nå en bättre överenskommelse med rådets kommande ordförandeskap, - lyssnade till talmannen som avslutade debatten med att konstatera att de flesta av de sju strategiska politiska prioriteringar som talmanskonferensen fastställt skulle kunna uppnås och att en majoritet stödde en omröstning om JEDRZEJEWSKA/TRÜPELbetänkandet i föredragningslistan för plenarsammanträdet onsdagen den 15 december PV\ doc 19/40 PE /CPG

20 6. Delegerade akters tillämpningsområde, särskilt med avseende på finansieringsprogram skrivelser från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE Talmanskonferensen - beslutade att bordlägga denna punkt till ett senare sammanträde. PE /CPG 20/40 PV\ doc

21 B. FÖRSLAG TILL BESLUT UTAN DEBATT 7. Artikel 51 i arbetsordningen: tillämpning av det förfarande som omfattar BUDG och CONT när det gäller förslaget till förordning om budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget skrivelse från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av följande handling: en skrivelse av den 24 november 2010 från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE om ovannämnda ärende (PE /CPG och bilaga), - tog del av ovan anförda begäran, som vidarebefordrats av utskottsordförandekonferensens ordförande, och godkände tillämpning av artikel 51 i arbetsordningen för följande ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning med budgetförordning för Europeiska unionens allmänna budget (Omarbetning) KOM(2010) /0154(COD) Berörda utskott: CONT och BUDG. PV\ doc 21/40 PE /CPG

22 8. Artikel 48 i arbetsordningen: Förteckning över initiativbetänkanden som avser lagstiftningsinitiativ - initiativbetänkanden som inte avser lagstiftningsinitiativ - strategiska betänkanden - årliga verksamhetsrapporter och övervakningsrapporter - genomföranderapporter skrivelse från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av följande handling: en skrivelse av 24 november 2010 från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE om ovannämnda ärende (PE /CPG och bilagor), - noterade begärandena om tillstånd att utarbeta 14 initiativbetänkanden som inte avser lagstiftningsinitiativ, under rubrik C i skrivelsen av den 24 november 2010 från utskottsordförandekonferensens ordförande, och beviljade utarbetandet av dessa initiativbetänkanden mot bakgrund av de motiveringar som lagts fram, - noterade ett strategiskt betänkande under rubrik B i ovannämnda skrivelse, vilket var föremål för beviljande av utskottsordförandekonferensen, - noterade begäran från AFET om att få ändra rubriken i en årlig verksamhetsrapport, och begäran från IMCO om att få ändra rubriken i ett initiativbetänkande som beviljades av talmanskonferensen den 1 juli 2010, och beviljade ändringen av dessa två rubriker. PE /CPG 22/40 PV\ doc

23 9. Artikel 50 i arbetsordningen: Förteckning över begäranden om att tillämpa förfarandet med associerade utskott Skrivelse från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av följande handling: en skrivelse av 24 november 2010 från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE om ovannämnda ärende (PE /CPG och bilagor), - tog del av de begäranden som sänts in av utskottsordförandekonferensens ordförande den 24 november 2010, och godkände tillämpning av artikel 50 i arbetsordningen i följande tre fall: Utnyttjande av struktur- och sammanhållningsfonder: lärdomar för EU:s framtida sammanhållningspolitik (Ansvarigt utskott: REGI; EMPL begär tillämpning av artikel 50), Unga på väg: en ram för att förbättra Europas utbildningssystem (Ansvarigt utskott: CULT; EMPL begär tillämpning av artikel 50), Företagsstyrning i finansiella institut (Ansvarigt utskott: ECON; JURI begär tillämpning av artikel 50), - bekräftade den detaljerade ansvarsfördelningen som JURI och IMCO kommit överens om för lagstiftningsförslaget till direktiv om konsumenters rättigheter. PV\ doc 23/40 PE /CPG

24 10. Förslag till godkännande av sammansättningen av och förslaget till arbetsordning för den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Marocko skrivelse från PANZERI, ordförande för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Marocko Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av följande handling: en skrivelse av den 12 november från PANZERI, ordförande för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Marocko, med en begäran om godkännande av sammansättningen av och förslaget till arbetsordning för den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Marocko (PE /CPG och bilaga), - tog del av skrivelsen från PANZERI, ordförande för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Marocko, med förslaget till arbetsordning i linje med det nuvarande läget i förbindelserna mellan EU och Marocko, - noterade att ovanstående skrivelse även innehöll begäranden om tillstånd att hålla två sammanträden per år (ett i Europaparlamentet och ett i det marockanska parlamentet), tillstånd att under två år utöka kvoten för Maghrebdelegationen med 18 (Obs! Den nuvarande kvoten för D-MAG för två år är 21, vilket innebär att den totala kvoten skulle vara 39), att sammansättningen av den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Marocko till parlamentet skulle ske i enlighet med artikel 198 i Europaparlamentets arbetsordning, samtidigt som talmanskonferensens beslut av den 21 januari 2009 om att ledamöterna i den gemensamma parlamentarikerkommittén bör väljas bland ledamöterna i PE /CPG 24/40 PV\ doc

25 Maghrebdelegationen och att dess ordförandeskap bör innehas av Maghrebdelegationens ordförande bekräftades, - avslog ovannämnda begäranden, - lade fram förslaget till reviderad arbetsordning till presidiet för slutligt godkännande. PV\ doc 25/40 PE /CPG

26 Resor utanför de tre arbetsorterna PV CPG Begäran om att få sända en ad hoc-delegation från AFET för att delta i och dela ordförandeskapet för ett seminarium som hålls i Sarajevo den 23 och 24 februari 2011 inbjudan förslag till program finansieringsöversikt skrivelse från utrikesutskottets ordförande ALBERTINI Talmanskonferensen avstod från diskussion och - noterade en skrivelse av den 24 november 2010 från utrikesutskottets ordförande ALBERTINI om ovannämnda ärende (PE /CPG, finansieringsöversikt och bilaga), - tog del av ovannämnda skrivelse från utrikesutskottets ordförande med begäran om att få sända en ad hoc-delegation med högst fem ledamöter till seminariet Parliaments role in the legislative processes and in oversight of the governments i Sarajevo den februari 2010 (datum som infaller under en vecka med externt parlamentariskt arbete), - noterade att arbetsgruppen för västra Balkan hade godkänt seminarieprogrammet redan den 17 februari 2010, - erinrade om att tillstånd i enlighet med artikel 20.1 i genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete får ges för en ad hoc-delegation som reaktion på en oförutsedd händelse av stor politisk betydelse som inte kan hanteras på grundval av årsprogrammet enligt artikel 7.1, - påminde om att ad hoc-delegationer i enlighet med artikel 20.1 i genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete ska bestå av sju ledamöter utsedda av de politiska grupperna i enlighet med d Hondt-systemet, som även ska omfatta de grupplösa ledamöterna, med en möjlighet att skicka fler eller färre ledamöter under extraordinära omständigheter och av vederbörligen motiverade politiska skäl, PE /CPG 26/40 PV\ doc

27 - erinrade om att om uppdraget för en ad hoc-delegation har samband med ett land eller en region som redan täcks av någon eller några av de ständiga delegationerna ska ledamöterna av ad hoc-delegationen om möjligt väljas bland dessa delegationer och de berörda utskotten. - tillstyrkte undantagsvis denna begäran, som inte motsvarar gällande regler, under förutsättning att ad hoc-delegationens medlemmar om möjligt ska väljas bland de ständiga delegationerna och de berörda utskotten. PV\ doc 27/40 PE /CPG

28 12. Förslag till reseprogram 2011 för det särskilda utskottet CRIS skrivelse från utskottets ordförande KLINZ Talmanskonferensen avstod från diskussion och - noterade en skrivelse av den 1 december 2010 från KLINZ, ordförande för det särskilda utskottet CRIS, om ändring av destinationen för ett delegationsbesök från Dublin till London (PE /CPG/complem och reviderad finansieringsöversikt), en skrivelse av den 22 november 2011 från KLINZ, ordförande för det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (CRIS), om ovannämnda ärende (OE /CPG och bilaga), - tog del av skrivelserna från KLINZ, ordförande för det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (CRIS), med programmet för delegationsverksamheten inom det särskilda utskottet CRIS 2011, - erinrade om sitt beslut av den 25 november 2010 om programmet för utskottsdelegationernas verksamhet 2011, - noterade att CRIS-utskottets föreslagna besök till Portugal och Spanien i januari 2011 sammanföll med ett datum som avsatts för verksamhet i de politiska grupperna och beslutade att godkänna denna begäran mot bakgrund av de motiveringar som lagts fram, - konstaterade att det föreslagna delegationsbesöket till Dublin hade ersatts av ett delegationsbesök till London (med samma datum och kostnader), - tillstyrkte denna begäran och översände den till presidiet för slutligt godkännande. PE /CPG 28/40 PV\ doc

29 13. Verksamhetsprogram 2011 för den parlamentariska församlingen EU Latinamerika och de ständiga delegationerna skrivelse från SALAFRANCA, ordförande för den berörda parlamentariska församlingen Talmanskonferensen avstod från diskussion och - noterade en skrivelse av den 24 november 2010 från SALAFRANCA SANCHEZ-NEYRA, medordförande för den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, om ovannämnda ärende (PE /CPG, finansieringsöversikt och bilaga), - tog del av skrivelsen och verksamhetsprogrammet 2011 för den parlamentariska församlingen EU Latinamerika, från den parlamentariska församlingens medordförande SALAFRANCA SANCHEZ-NEYRA, med begäran om tillåtelse för de tjänsteresor som kommer att företas av ledamöterna i Europaparlamentets ständiga delegation till den parlamentariska församlingen EU Latinamerika och dess konstituerande organ 2011, - erinrade om de gällande genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete, - betonade vikten av att kalendern för resor 2011 respekteras, men konstaterade dock att ett visst antal delegationsbesök planerats till perioder som omfattar dagar utan parlamentarisk verksamhet (fredagar) samt veckoslut och allmänna helgdagar, och godkände dessa ansökningar, konstaterade att datumen för att antal interparlamentariska möten som planerats i Strasbourg sammanföll med parlamentets sammanträdesperioder, och gjorde i detta sammanhang den ständiga delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika uppmärksam på det som fastställs i artikel 3.4 i Bestämmelser för sammanträden som äger rum samtidigt med plenarsammanträdena i Bryssel och Strasbourg, PV\ doc 29/40 PE /CPG

30 - påminde om att den parlamentariska församlingen EU Latinamerikas verksamhetsprogram 2011 behandlades jämsides med verksamhetsprogrammen för Europaparlamentets fem ständiga delegationer för Latinamerika, som bildar denna församling, - berömde insatserna för koncentrerade tidpunkter och sammansättningar i enlighet med rekommendationerna från arbetsgruppen för en reform av parlamentets arbetsmetoder och efterföljande beslut från talmanskonferensen och parlamentet av den 14 september 2009 om antalet ledamöter i delegationerna, och av den 6 maj 2009 om antalet och namnen på interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna samt delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar, - välkomnade att all verksamhet som planerats under 2011 utanför de tre arbetsorterna sammanfaller med veckor som avsatts för externt parlamentariskt arbete, - godkände, utan inskränkningar och med vederbörlig hänsyn till presidiets behörighet, de resor som ska företas av ledamöterna av parlamentets delegation till den gemensamma parlamentariska församlingen EU Latinamerika och dess konstituerande organ utgående från detta program, och - hänsköt frågan till presidiet när det gäller de delar som ingår i dess behörighet. PE /CPG 30/40 PV\ doc

31 14. Begäran om att utöka den kvot som delegationen för förbindelserna med Sydafrika har för att delta i det sjuttonde interparlamentariska mötet i Sydafrika den februari 2011 skrivelse från delegationens ordförande CASHMAN Talmanskonferensen avstod från diskussion och - noterade en skrivelse av den 5 november från CASHMAN, ordförande för delegationen för förbindelserna med Sydafrika, om ovannämnda ärende (PE /CPG och finansieringsöversikt), - tog del av skrivelsen från CASHMAN, ordförande för delegationen för förbindelserna med Sydafrika, med begäran om att få utöka sammansättningen från tre ledamöter (och ordföranden) till fem ledamöter (och ordföranden) i delegationen till det sjuttonde interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Sydafrika, som ska hållas i Sydafrika den februari 2011 (vecka som avsatts för externt parlamentariskt arbete), - erinrade om att det i artikel 7.6 i genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete fastställs följande: Räknat över en period av två kalenderår får det sammanlagda antalet ledamöter som deltar i en ständig delegations eller dess arbetsgruppers tjänsteresor till det tredjeland eller de tredjeländer som berörs inte överstiga 75 procent av det sammanlagda antalet ledamöter i den berörda ständiga delegationen, - erinrade om sitt beslut av den 25 november 2010, då talmanskonferensen tog del av och godkände de rekommendationer som delegationsordförandekonferensen antog vid sitt sammanträde den 21 september 2010 om delegationernas reseprogram för 2011, och erinrade om de gällande reglerna för genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete, PV\ doc 31/40 PE /CPG

32 PV CPG påminde om gällande bestämmelser om frekvens och mötesplats för interparlamentariska möten, i enlighet med artikel 7 i de aktuella reglerna, och om antalet ledamöter som får resa till möten, i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i dessa regler, och betonade att inga undantag från dem kommer att göras i detta skede, utan att varje enskild begäran kommer att behandlas från fall till fall, - godkände undantagsvis denna begäran med tanke på dess politiska intresse. PE /CPG 32/40 PV\ doc

33 15. Begäran från EFD-gruppen om tillåtelse att få anordna studiedagar i Helsingfors den 7-10 februari 2011 (dag som avsatts för utskottssammanträden) skrivelse från EFD-gruppens generalsekreterare BORDEZ Talmanskonferensen avstod från diskussion och - noterade en skrivelse av den 18 november 2010 från EFD-gruppens generalsekreterare BORDEZ om ovannämnda ärende (PE /CPG, finansieringsöversikt och anmärkning), - tog del av EFD-gruppens begäran om att få anordna studiedagar i Helsingfors, Finland från måndagen den 7 februari till torsdagen den 10 februari 2011 (datum som avsatts för utskottssammanträden), - godkände undantagsvis denna begäran. PV\ doc 33/40 PE /CPG

34 16. Begäran från fiskeriutskottet om att få ta med ytterligare en utskottsdelegation i förslaget till program för utskottsdelegationernas resor utanför de tre arbetsorterna under 2011 program skrivelse från fiskeriutskottets ordförande FRAGA ESTÉVEZ Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av följande handling: en skrivelse av den 1 december 2010 från FRAGA ESTÉVEZ om ovannämnda ärende (PE /CPG och bilaga), - tog del av PECH:s begäran om att få ta med ytterligare en utskottsdelegation bestående av en ledamot till FAO:s fiskerikommittés årsmöte i Rom den 31 januari-2 februari 2011 i förslaget till program för utskottsdelegationernas resor utanför de tre arbetsorterna 2011, - godkände undantagsvis begäran eftersom onsdagen den 2 februari sammanfaller med en sammanträdesperiod i Bryssel, och på villkor att utskottets årliga kvot för delegationer i EU och i kandidatländerna respekteras, - hänsköt frågan till presidiet för slutligt beslut. PE /CPG 34/40 PV\ doc

35 17. Övriga och brådskande frågor 17.1 Begäran om att få sända en ad hoc-delegation för att övervaka folkomröstningen i södra Sudan den 9 januari 2011 inbjudan finansieringsöversikt skrivelse från valsamordningsgruppens medordförande ALBERTINI och JOLY Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av följande handling: en skrivelse av den 6 december 2010 från valsamordningsgruppens medordförande ALBERTINI och JOLY om ovannämnda ärende (PE /CPG, finansieringsöversikt, inbjudan och bedömning av säkerheten i landet), - tog del av en skrivelse från valsamordningsgruppens medordförande ALBERTINI och JOLY med en begäran om att få sända en delegation att övervaka folkomröstningen i södra Sudan den 9 januari 2011, - konstaterade, eftersom valsamordningsgruppen ännu inte hade beslutat om sina prioriteringar för eventuella valövervakningsdelegationer från Europaparlamentet under första halvåret 2011, att valsamordningsgruppen genom skriftligt förfarande hade beslutat att begära tillstånd om att få sända en valövervakningsdelegation till södra Sudan, - påminde om att det i artikel 3 fjärde stycket i reglerna för valövervakningsdelegationer fastställs att valsamordningsgruppen ska fastställa ett sexmånadersprogram för valövervakningsdelegationer som sannolikt kommer att vara av stort intresse för Europaparlamentet, - konstaterade att bedömningen av säkerheten i landet hade inlämnats, och underströk att en valövervakningsdelegation skulle sändas till södra Sudan med vederbörlig hänsyn tagen till säkerhetssituationen i landet vid den givna tidpunkten, PV\ doc 35/40 PE /CPG

36 - påminde om att det i artikel 4 fjärde stycket i reglerna för valövervakningsdelegationer fastställs att inga officiella valövervakningsdelegationer får tillsättas för länder där det saknas ett långvarigt valövervakningsuppdrag, och noterade i detta särskilda fall att Europeiska unionen skulle upprätta ett valövervakningsuppdrag i Sudan, vilket skulle ge Europaparlamentets delegation möjlighet att ingå i detta långvariga övervakningsuppdrag, - samtyckte undantagsvis till att sända en valövervakningsdelegation, eftersom frågan är politiskt betydelsefull, på villkor att delegationen består av sju ledamöter utsedda av de politiska grupperna i enlighet med det rullande d Hondt-systemet, som även ska omfatta de grupplösa ledamöterna, förutsatt att säkerhetsläget i landet inte förvärras Begäran om att öka parlamentets bidrag till Europa 2020-strategin och den europeiska ekonomiska styrningen Talmanskonferensen - lyssnade till utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE, som hänvisade till en skrivelse till talman BUZEK, som undertecknats av WORTMANN-KOOL, HUGHES, EK, LAMBERTS och HARBOUR och som innehåller en rad rekommendationer vars syfte är att öka parlamentets bidrag till och dess roll i Europa 2020-strategin och den europeiska terminen för ekonomisk styrning (PE och bilaga), - tog del av och uttryckte sitt stöd för rekommendationerna i skrivelsen, men konstaterade, när det gäller den interparlamentariska dimensionen av Europa 2020, att det vore lämpligt att sådana diskussioner hölls i form av interparlamentariska utskottsmöten, PE /CPG 36/40 PV\ doc

37 - uppmanade utskottsordförandekonferensen att förbereda bakgrundsmaterial, baserat på parlamentsutskottens bidrag, till de politiska gruppernas resolution om Europa 2020-strategin inför vårmötet i mars Begäran om att få granska den polska flygolyckan i Smolensk, Ryssland Talmanskonferensen - lyssnade till ECR-gruppens ordförande KAMINSKI, som informerade konferensen om sin avsikt att under 2011 föreslå ett lämpligt sätt att på EU-nivå granska omständigheterna kring den olycka som inträffade i Smolensk i Ryssland den 20 april 2010, i vilken Polens president KACZYNSKI med flera omkom. PV\ doc 37/40 PE /CPG

38 18. Punkter för kännedom Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse av den 9 december 2010 från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE om en rekommendation om bästa praxis för tillämpning av uppförandekoden för förhandlingar inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet (PE /CPG och bilagor), en skrivelse av den 3 december 2010 från BROK, GUALTIERI och VERHOFSTADT, föredragande för Europeiska utrikestjänsten, om att ersätta ASHTON, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med endast en person från antingen rådet eller kommissionen i frågor som rör utrikespolitiska debatter (PE /CPG), en skrivelse av den 2 december 2010 från budgetkontrollutskottets ordförande de MAGISTRIS om 2011 års program för resor utanför Europaparlamentets tre arbetsorter som uppfyller standardkraven (PE /CPG), en skrivelse av den 1 december 2010 från SURE:s ordförande HAUG om samordnarnas beslut att inte göra några besök utanför de tre arbetsorterna under 2011 (PE /CPG), en skrivelse av den 25 november 2010 från vice talman MARTINEZ om den slutliga sammanfattningen av det gemensamma parlamentariska mötet om hur Europa ska möta de utmaningar som följer efter krisen (PE /CPG kommentarer och bilaga), en skrivelse av den 24 november 2010 från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE om evenemang planerade med parlamentets utskott och nationella parlament under 2011 (PE /CPG och bilaga), PE /CPG 38/40 PV\ doc

39 interinstitutionella avtal slutligt ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (EUT L 304, ) Interinstitutionell skriftväxling 18.3 Extern skriftväxling PV\ doc 39/40 PE /CPG

40 19. Datum och plats för nästa sammanträde Talmanskonferensen - beslutade att hålla nästa ordinarie sammanträde onsdagen den 15 december 2010 kl i R1.1 i Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg. - beslutade att hålla ett extra sammanträde fredagen den 17 december 2010 kl i 6B.54 i Paul-Henri Spaak-byggnaden i Bryssel. Vid detta sammanträde skulle rådets ordförande Herman Van Rompuy redogöra för mötet i Europeiska rådet som avslutas samma dag. * * * Sammanträdet avslutades kl PE /CPG 40/40 PV\ doc

PROTOKOLL. 23 september 2010

PROTOKOLL. 23 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-27 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 23 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE446.834/CPG Förenade i

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

PROTOKOLL. 9 september 2010

PROTOKOLL. 9 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-23 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen 9 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE443.626/CPG Förenade i mångfalden

Läs mer

PROTOKOLL. 27 oktober 2011

PROTOKOLL. 27 oktober 2011 PE-7/CPG/PV/2011-31 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 27 oktober 2011 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg PE 473.194/CPG PE-7/CPG/PV/2011-31

Läs mer

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 14.06.2012 PE-7/CPG/PV/2012-13 TALMANSKONFERENSEN UTKAST TILL PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 juni 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg

Läs mer

PROTOKOLL. 6 december 2012

PROTOKOLL. 6 december 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 06.12.2012 PE-7/CPG/PV/2012-22 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 Bryssel PV\923235.doc

Läs mer

PROTOKOLL. 24 maj 2012

PROTOKOLL. 24 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 24.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-11 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 24 maj 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg PV\904302.doc

Läs mer

PROTOKOLL. 16 maj 2012

PROTOKOLL. 16 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 16.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-10 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 16 maj 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\902685.doc

Läs mer

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV CPG 05.09.2013 PE-7/CPG/PV/2013-14 TALMANSKONFERENSEN REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 5 september 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 9B 061 Bryssel

Läs mer

PROTOKOLL. den 10 januari 2013

PROTOKOLL. den 10 januari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 10.01.2013 PE-7/CPG/PV/2013-01 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 10 januari 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\925465.doc

Läs mer

PROTOKOLL 10-11-2010

PROTOKOLL 10-11-2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 10.11.2010 PE-7/BUR/PV/2010-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 10-11-2010 Paul-Henri Spaak-byggnaden - Rum 6B001 - - - Bryssel PV\850540.doc PE447.003/BUR Förenade i mångfalden

Läs mer

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-13 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL S A M M A N F A T T N I N G Sidan 1. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL 17-04-2012

PROTOKOLL 17-04-2012 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 17.04.2012 PE-7/BUR/PV/2012-8 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 17-04-2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE 482.863/BUR Förenade i mångfalden PRESIDIET

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

PROTOKOLL. 22 november 2010

PROTOKOLL. 22 november 2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 22.11.2010 PE-8/BUR/PV/2010-16 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 22 november 2010 Louis Weiss-byggnaden lokal R 1.1 - - - Strasbourg PE447.043/BUR PE-8/BUR/PV/2010-16

Läs mer

PROTOKOLL. den 23 november 2009

PROTOKOLL. den 23 november 2009 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 23.11.2009 PE-7/BUR/PV/2009-07 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 23 november 2009 Lokal LOW R 1.1 - - - Strasbourg PE-7/BUR/PV/2009-07 PE429.250/BUR PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV BUR 26-08-2008 PE-6/BUR/PV/2008-12 PRESIDIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet 26-08-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 - - - Bryssel PRESIDIET PROTOKOLL PV\747486.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 14.05.03 PV 05/03 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 15 maj 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

PROTOKOLL 03-12-2008

PROTOKOLL 03-12-2008 EUROPAPARLAMENTET PV BUR 03-12-2008 PE-6/BUR/PV/2008-19 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 03-12-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden Lokal 6B01 - - - Bryssel PV\764785.doc PE413.696/BUR/corr PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 17.7.2012 2011/0177(APP) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till budgetutskottet

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-31 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

Förslag Gemensamt program

Förslag Gemensamt program Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana Fjärde ordinarie sammanträdesperioden

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 RAPPORT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 16120/1/14

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE(2015)0121_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Onsdagen den 21 januari 2015

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2015/0128(COD) 12.10.2015 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av de ordningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2012/0054(COD) 4.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de avtal

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 15.10.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (16/2010) Angående: Motiverat yttrande från Republiken Polens senat angående förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Schola Europaea Generalsekreterarens kansli Generalsekretariatet Ref.: 2009-D-295-sv-6 Original. Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Godkänt av Högsta rådet vid dess möte den 2, 3 och

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 15.01.03 EUROPAPARLAMENTET PV01/03 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 11.3.2014 2014/2020(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Förslag till betänkande Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (PE1020611v01-00) Genomförandebestämmelser till systemet

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL PE-5/CP/PV/2001-26 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista

Läs mer

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD)

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERAD NOT från: Generalsekretariatet till:

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL PE-5/BUR/PV/2002-21 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida PROTOKOLL... 1 2. Justering av protokollet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 19 oktober 2010 EUROPAPARLAMENTET 2010-2011

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 19 oktober 2010 EUROPAPARLAMENTET 2010-2011 EUROPAPARLAMENTET 2010-2011 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet tisdagen den 19 oktober 2010 P7_TA-PROV(2010)10-19 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 451.466 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utrikesfrågor (2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 19.00 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00 12.30

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik

EUROPAPARLAMENTET ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik PRELIMINÄR VERSION 2003/0250(COD) 27 februari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2008-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2008 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 mars 2008 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Fiskeriutskottet 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge

Läs mer