Skadedjursbekämpning. White Business. AquaPy. K-Othrine SC25. Solfac 50 EW. Maxforce White IC. Maxforce Quantum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skadedjursbekämpning. White Business. www.bayer-es.se. AquaPy. K-Othrine SC25. Solfac 50 EW. Maxforce White IC. Maxforce Quantum."

Transkript

1 Se ytterligare information på AquaPy Sida 2-3 Skadedjursbekämpning White Business 2012 K-Othrine SC25 Solfac 50 EW Maxforce White IC Maxforce Quantum Maxforce Quantum Myrdosa Maxforce LN Quick Bayt Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 8 Sida 9 Baycidal Stallar 25 WP Racumin Pasta Sida 10 Sida 11

2 AquaPy Aqua Py AquaPy En brett verkande insekticid A quapy bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och omkring byggnader. Det verksamma ämnet är naturligt pyretrum, som utvinns från Chrysanthemum cinerariaefolium. Den ger en snabb knockdown och dödande effekt, samt en repellerande effekt som tvingar ut insekterna från deras gömställen i sprickor och skrymslen. Kan användas vid livsmedelshantering, i produktlager och andra ställen där man vill bekämpa insekter Med en ultra-low-volume (ULV) aerosolutrustning blir den klar att använda Kan blandas ut i vatten Långsamt förångande och svagt luktande formulering sschema AquaPy kan både användas vid ytbehandling och som aerosolbehandling. Ytbehandling: Pyretriner: 30g/liter Piperonylbutoxid: 135 g/liter 1 liter Ytbehandling inomhus och utomhus. Mot flygande insekter, använd ryggspruta eller tryckspruta med dimmunstycke, t.ex. Hardi virvelkammarspridare 5130 med blå svirvel. Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. 125 ml AquaPy blandat med 4875 ml vatten (2.5% blandning) per 100 m 2 (dvs. 37,5 mg PY/m 2 ) 500 ml AquaPy blandas med 4500 ml vatten (10% blandning) per 100 m 2 (dvs. 150 mg PY/m 2 ) Användningsområden Getingar 500 ml AquaPy blandas med 4500 ml vatten (10% blandning) per 100 m 2 (dvs. 150 mg PY/m 2 ) Aerosolbehandling och ytbehandling mot följande insekter och i följande utrymmen: Insekter Flygande insekter Krypande insekter Utrymmen Konsument Flugor, mygg, mal samt tobaksbaggar m.fl. Getingar bekämpas genom behandling i och omkring boet. T.ex. kackerlackor, vägglöss, vuxen kornvivel, rismjölbagge och tobaksbagge m.fl. Privata bostäder Aerosolbehandling: Varm och kall dimning Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. Krypande insekter, t.ex., kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. 200 ml AquaPy blandas med 800 ml vatten (20% blandning) per 3000 m 3 (dvs. 2 mg PY/m 3 ) 600 ml AquaPy blandas med 400 ml vatten (60% blandning) per 3000 m 3 (dvs. 6 mg PY/m 3 ) Livsmedelshantering Offentliga byggnader Lantbruksbyggnader, stallar Utomhus Restauranger, storkök och slakterier. Livsmedelslager, råvarulager, spannmålslager, stallar, tobakslager m.fl. Sjukhus, hotell, offentliga badhus, kommunala byggnader, kyrkor, museer, varuhus, biografer etc. Fjäderfähus, djurstallar, mjölkstallar, svinstallar etc. Avfallscontainers, reningsanläggningar (dock inte på själva filterenheterna), fritidsområden etc. Ultra låg volym, ULV Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. Krypande insekter, t.ex., kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. 200 ml outspädd AquaPy per 3000 m 3 (dvs. 2 mg PY/m 3 ) 600 ml outspädd AquaPy per 3000 m 3 (dvs.. 6 mg PY/m 3 ) 2 3

3 K-Othrine Solfac K-Othrine SC25 Långtidsverkande speciellt på glatta ytor K-Othrine SC25 används mot krypande insekter t.ex. skalbaggar, vägglöss, myror och kackerlackor. Användningen skall ske inomhus i springor och liknande samt på heltäckningsmattor. Kan användas i flerfamiljshus, villor, bagerier, fabriker, livsmedels- och tobaksaffärer, hotell, kök, restauranger, mejerier, slakterier. K-Othrine SC 25 sprutas på och omkring insekternas uppehålls- och gömställen. Medlet verkar, när insekterna kommer i kontakt med de behandlade ytorna. Effekt och långtidsverkan av K-Othrine SC 25 är beroende av ytans struktur och porositet. Om den behandlade ytan rengöres ofta, kommer långtidsverkan att försvagas. Den färdiga blandningen missfärgar inte de behandlade ytorna, men kan efterlämna en svagt synlig hinna. Mot krypande insekter Effektivt och långtidsverkande Stor förekomst: 50 ml K-Otrhine upplöses i 5 liter vatten. Använd 5 liter till 100 m 2 Mindre förekomster: 25 ml K-Othrine upplöses i 5 liter vatten. Använd 5 liter till 100 m 2 Deltamatrin 2,56 vikt-% (25,6 g/liter) 1 liter Solfac 50 EW Bredspektrat och långtidsverkande S olfac är en insekticid som är långtidsverkande och bekämpar bostads- och förrådsskadeinsekter. Produkten är speciellt lämplig för behandling på grova ytor. Solfac används mot bostads- och förrådsskadeinsekter. Produkten får inte användas i livsmedelsförråd eller mot flugor i djurstallar. Speciellt lämpligt för behandling av grova ytor För inomhus bruk Långtidsverkande Mot flygande insekter (t.ex. flugor, mygg): Behandla speciellt noga platser dit ohyran söker sig, som t.ex. fönster och dörrkarmar, bjälkar och väggar. Dos: 60 ml/10 liter vatten (0,6 %) och 50 ml sprutvätska/m 2 Mot annan ohyra (kackerlackor, ängrar, myror etc.): Behandla noga skrymslen och gömställen, t.ex. springor och fogar vid lister, bakom eller under skåp och spisar osv. Dos: 80 ml/10 liter vatten (0,8 %) och 50 ml sprut-vätska/m 2 5% emulsion (50 g/liter) - olja i vatten - med cyflutrin som verksamt ämne 1 liter 4 5

4 Maxforce Både mot svartmyror och faraomyror Maxforce Maxforce White Diskret och effektiv bekämpning av kackerlackor Maxforce White IC är en gel mot kackerlackor och färdigt att använda på ställen som innehåller födoämnen som drar till sig olika arter av kackerlackor. Maxforce White IC är baserat på det mycket aktiva insektsmedlet imidakloprid. Maxforce White IC är godkänt för användning mot kackerlackor inomhus. Rengör först lokalen för att avlägsna alternativa födokällor. Använd gärna klisterfällor för att hitta rätt platser för applicering. Gelen placeras på platser där kackerlackor passerar eller uppehåller sig, så som under kanter, längs med lister, i håligheter och sprickor m.m. Gelen har god vidhäftningsförmåga och droppar ej, varför den också kan placeras i tak. Undvik att placera gel på exponerade platser eller platser som torkas av. Enkelt att använda Gelen är klar att användas och innehåller födoämnen som attraherar olika arter av kackerlackor. Till Maxforce White IC finns ett speciellt appliceringsverktyg. Tuben placeras i en tryckpistol som för fram gelen när handtaget trycks ihop. Efter intagande av en dödlig dos, tar det några timmar innan kackerlackorna dör. Maxforce White IC är speciellt lämpligt att använda i lokaler, där man vill undvika att spruta med insekticider. Maxforce White IC appliceras med en droppstorlek upp till 5 mm i diameter. Detta motsvarar ca 0,1 g produkt. Applicerad mängd anpassas till angreppets omfattning och art av kackerlacka. en bör inte överstiga 0,3 g produkt per m 2 eller löpmeter. Applicera 1-3 droppar per m 2 eller löpmeter. På platser där kackerlackor förekommer i stor mängd är det effektivast med flera små droppar än få stora. De större arterna kackerlackor (Periplaneta americana, Blatta orientalis samt Periplaneta australiasiae) bör bekämpas med en högre dos (3 droppar) liksom vid starka angrepp av de mindre arterna (Blattella germanica och Supella longipalpa). En tub räcker till behandling av ca m 2 eller löpmeter. Kan användas utan att avbryta eventuell produktion Lämplig när man vill undvika sprutning Klart att använda Enkel användning med tryckpistol Imidakloprid 2,15 vikt-% 4x30 gram Maxforce Quantum Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus M axforce Quantum är ett sirapsbaserat lockmedel klart att använda med verksamma ämnet imidakloprid för bekämpning av myror och deras bon. Maxforce Quantum används där en diskret myrbekämpning önskas. Produkten appliceras med appliceringspistol, är luktfri, färgar inte, och föreligger i form av en klar, droppfri sirap som kan appliceras både vertikalt och horisontalt, allt efter hur myrorna kommer in och är ett problem. Maxforce Quantum kontrollerar och bekämpar myrbon av svartmyror (Lasius niger) och faraomyror (Monomorium pharaonis L). Bäst verkan uppnås genom att behandla så tidigt som möjligt, d v s så snart man ser myrorna. Maxforce Quantum kan användas inom livsmedelsindustrin såsom kök, slakterier och lagerlokaler samt i offentliga och privata byggnader såsom sjukhus, hotell och lägenhetskomplex. Behandlingen utförs i de revor och sprickor där myrorna ses komma fram samt på de stigar där myrorna går. Bekämpning av faraomyror För att erhålla ett bra resultat bör behandlingsområdet först undersökas för att bestämma hur behandlingen ska utföras. Detta görs genom att lägga ut giftfritt lockfoder i form av svinlever eller proteinbaserat lockfoder tills en klar bild framgår över var faraomyrorna håller till. Faraomyrorna är kända för att hålla till vid ställen med hög temperatur, ca C, och det är oftast flera bon som lever där i samexistens. Efter att ha lokaliserat faraomyrornas utbredningsområde, så utförs behandling där faraomyrorna har lokaliserats samt tätt inpå de myrbon som lokaliserats. Faraomyrornas bon är ofta mycket svåra att finna, t ex bakom köksbord, inne i hålrum i väggar, under golvpaneler, inne i elektriska installationer och apparater. För att erhålla en bra bekämpning av faraomyror (och myror generellt) är det viktigt att Maxforce Quantum läggs ut tätt intill myrboet så att myrorna bär ner lockmedlet med gift i boet, vilket leder till att boet blir bekämpat inifrån med utrotning av drottningen. Vid behandling mot faraomyror läggs 200 mg sirapsklickar per kvadratmeter, d v s om ett kök på 10 m 2 ska behandlas, så lägger man ut 10 x 200 mg sirapsklickar. Bekämpning av svartmyror För svartmyran utförs behandlingen i de skarvar och sprickor där myrorna ses komma från samt på de stigar där myrorna går. Lägg 200 mg sirapsklickar per löpmeter samt behandla i revor och sprickor där myrorna ses komma från. Klart att använda Mycket effektivt Diskret behandlingsform med sirapsbaserat lockmedel Myrorna tar med sig sirapen tillbaks till boet Effekten håller i sig upp till tre månader Medlet attraherar andra myror Verkar på både socker- och proteinsökande myror Imidakloprid 0,03 vikt-% Tub 4x30 gram 6 7

5 Maxforce Quantum myrdosa Nytt lockmedel för enkel bekämpning av myror M axforce Quantum Myrdosa är färdig att använda för bekämpning av myror i och omkring byggnader. Dosan innehåller lockmedel. Myrorna tar lockmedel och det verksamma ämnet med ner i boet och myrboet bekämpas således inifrån. Lockmedel och verksamt ämne är inkapslat i en kammare mitt i dosan. Dosan aktiveras genom att med tummen trycka ned folien i dosans mitt. Myrorna får nu fri tillgång till lockmedlet. För att få full effekt, bör flera myrdosor placeras ut: 1-2 per myrbo (beroende på lokalens storlek). Se till att myrorna inte har tillgång till annan föda under bekämpningen (matrester, brödsmulor, sylt, socker m m). Myrplågan kommer normalt att upphöra efter 1-3 veckor, beroende på angreppets omfattning. Maxforce LN Granulat som enkelt och säkert avlägsnar myror Maxforce Verkar mycket lockande på alla slags myror Kan användas utomhus Myrorna tar medlet med ner i boet Imidakloprid 0,03 vikt-% 2 x (20x2 gram) och 1 x (150x2gram) Quick Bayt Effektiv flugbekämpning i stallar Quick Bayt är ett granulat för effektiv bekämpning av flugor. Quick Bayt innehåller det verksamma ämnet imidakloprid och ett lockmedel som attraherar flugorna. Därigenom uppnås den goda effekten. Sprid ut en liten mängd Quick Bayt på så många ställen som möjligt där det brukar finnas flugor. 350 gram Quick Bayt räcker för upp till 200 m 2 stallyta. Lös upp Quick Bayt i vatten. Bestryk flugornas favoritställen på väggar, dörrposter, rörledningar, fönsterbräden och galler med denna lösning. Man kan också måla Quick Bayt-lösning på små bitar kartong eller masonit som sedan placeras på lämpliga ställen. Alternativt kan Quick Bayt strös i småskålar eller direkt på torra, jämna ytor där flugorna brukar hålla till (t.ex.fodergångar och fönsterbräden). Ju fler behandlingspunkter, desto bättre resultat. När granulatet är täckt av damm eller döda flugor, rengör och behandla på nytt. Attraherar flugor långväga Verkar på flugor som är resistenta mot pyretroider Kan både penslas/rullas direkt på ytor eller strös ut Effekt upp till åtta veckor Lämplig dos är 10 gram Quick Bayt per behandlingspunkt. 350 gram Quick Bayt räcker för upp till 200 m 2 stallyta Imidakloprid 0,50 vikt-% 350 gram granulat Quick Bayt M axforce LN är ett myrmedel som är klart att använda. Lokalisera först myrornas ingångar mellan plattor och stenar, vid husgrunder, i sprickor på väggar. Strö därefter medlet direkt ner i boet eller så nära ingångshålet som möjligt. Maxforce LN innehåller socker som attraherar myrorna som bekämpas när de intar myrgranulatet. Maxforce LN innehåller ett bittert ämne som förhindrar att det intas av människor och husdjur. Klart att använda Enkel behandling Använd 8 gram granulat per bo. Om boet har flera ingångar fördelas medlet på dessa. Imidakloprid 0,05 vikt-% 2,5 kg granulat 8 9

6 Baycidal Baycidal Stallar 25WP Håller flugorna nere genom förebyggande behandling B aycidal Stallar 25 WP används mot fluglarver i djurstallar. Används mot larver av gödselbagge, Alphitobius diaperinus, i tomma fjäderfähus. Medlet får endast användas inomhus. Fjäderfä får inte gå till slakt förrän 7 dygn efter insättning i fjäderfähusen. Användning Baycidal Stallar 25 WP är ett slampulver, som skall blandas med vatten. Den färdiga blandningen appliceras med ryggspruta eller vattenkanna. Behandling med Baycidal Stallar 25 WP bör utföras regelbundet, tills insektsproblemet har upphört. Baycidal Stallar 25 WP kan användas vid alla typer av gödselhantering. Baycidal Stallar 25 WP är en tillväxthämmare mot insekter (IGR) och tillhör gruppen benzonylureainsekticider. Den aktiva substansen triflumuron stoppar larverna i deras utvecklingscykel, så att de dör innan de har hunnit utvecklas. Behandlingsstrategi, fluglarver Flugorna lägger sina ägg i det övre gödsellagret eller på andra lämpliga platser, t.ex. fuktiga foderrester. Det är därför viktigt att hålla en god stallhygien, så att flugornas uppförökningsplatser begränsas. För att så effektivt som möjligt minska fluginvasionen i stallet skall första behandlingen utföras så snart de första flugorna uppträder på våren. Behandla gödselstaden samt de platser i stallet, där det brukar ligga gödsel eller fuktiga foderrester. Behandlingen bör upprepas tills flugsäsongen är över. För att uppnå full effekt bör behandlingen kombineras Fortsättning... med Quick Bayt. Behandlingsintervall: De två första behandlingarna utföres med en veckas mellanrum, därefter varannan vecka. 20 gram Baycidal Stallar 25 WP i 1 liter vatten (ryggspruta) eller i 3 5 liter vatten (vattenkanna). 20 gram Baycidal Stallar 25 WP räcker till 10 m 2. Behandlingsstrategi, gödselbagge Uppfödning på golv Gödselbaggen lägger sina ägg i sprickor och skrymslen i fjäderfähusets golv. Det förekommer också, att de förpuppningsmogna larverna gnager sig in i väggarna och förstör isoleringen. När huset töms på fjäderfä, söker sig larver och skalbaggar upp till väggar och tak för att komma ner på golvet igen, när nya kycklingar kommer in i huset. Det har konstaterats, att gödselbaggen kan fungera som mellanvärd för diverse sjukdomar, t.ex. coccidios, campylobacter och salmonella. En behandling med Baycidal Stallar 25 WP skall utföras medan stallet är tomt. Baycidal Stallar 25 WP har bäst effekt på de tidiga larvstadierna. Fullvuxna skalbaggar, som får i sig medlet, blir i allmänhet sterila, men kan åter bli fertila om exponeringen minskar. Därför rekommenderas en kompletterande behandling med en för ändamålet registrerad insekticid för att slå ut förpuppningmogna larver samt vuxna gödselbaggar. Fortsätter... En larvicid godkänd för fluglarver och larver av gödselbagge Endast för behandling inomhus Stoppar larvutvecklingen och gör vuxna individer sterila Påverkar inte husdjuren Se texten Triflumuron 25 vikt-% (250 gram/kg) 250 gram Minst 48 timmar innan fåglarna släpps in i huset behandlas strömaterialet med Baycidal Stallar 25 WP. Särskilt noga ska behandlas där skalbaggar och larver helst uppehåller sig, d.v.s. en barriär på golvet närmast väggen, ca 50 cm, där de vuxna djuren och nykläckta larverna ska passera, runt sprickor och skrymslen, där äggen kläcks samt runt utfodringsutrustning, där insekter och larver finner sin föda. Behandlingsintervall: För att undvika nya angrepp, krävs en förnyad behandling före varje ny omgång fåglar i stallet. 20 gram Baycidal Stallar 25 WP i 1 liter vatten (ryggspruta) eller i 3 5 liter vatten (vattenkanna). 20 gram Baycidal Stallar 25 WP räcker till 10 m 2. Racumin Pasta Effektivt råttmedel i våt och fuktig miljö R acumin Pasta är en första generations råttmedel som innehåller den aktiva substansen kumatetralyl. Racumin Pasta är ett bete baserat på vegetabiliska oljor och är därför mycket attraktivt för råttor. Det är särskilt användbart i miljöer som avloppssystem, avfallsanläggningar, lagerhus och stallar, eftersom formuleringen står emot fukt och väta och inte möglar. Racumin Pasta innehåller ett bitterämne, för att undvika att t.ex. husdjur äter av betet. Racumin Pasta är färdigt att läggas ut direkt. Placera betet på platser där råttorna uppehåller sig: Vid råtthål, längs råttornas stråk och födoplatser. Använd alltid någon form av skyddad betesstation, så att betet enbart blir tillgängligt för råttor och möss och blir kvar på platsen. Uppfödning i burar Före insättning av ny besättning rengöres och desinficeras huset grundligt. Behandla med Baycidal Stallar 25 WP runt sprickor och skrymslen i golv, tak och väggar. Efter att nya djur har satts in, rekommenderas följande behandlingsprogram. Behandlingsintervall: De första tre behandlingarna utförs med två veckors mellanrum. Därefter skall behandling ske var femte vecka. 250 gram, blandas i 15 liter vatten och räcker till 125 m 2 behandlingsyta. Kan användas i våta och fuktiga miljöer Lämpligt att använda där det finns livsmedel i närheten Klar att använda i 100 grams påsar Låg secondary poisoning 100 gram bete i varje station (per behandling) Kumatetralyl 0,038 vikt-% 50x100 gram Racumin 10 11

7 Se ytterligare information på Kontakt: Magnus Rosander, Sales Manager Sweden & Finland BES Professional Products Phone: Fax: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Upfront INFO & Trier Design

Skadedjursbekämpning. White business 2013. AquaPy. K-Othrine SC25. Maxforce White Quantum Myrdosa Quantum LN. Baycidal Stallar 25WP.

Skadedjursbekämpning. White business 2013. AquaPy. K-Othrine SC25. Maxforce White Quantum Myrdosa Quantum LN. Baycidal Stallar 25WP. Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. White business 2013 AquaPy K-Othrine SC25 Sida

Läs mer

Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl.

Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. AquaPy 1 l (art nr 1385) AquaPy används för bekämpning av insekter i restauranger, storkök, slakterier, sjukhus, hotell, offentliga badhus, kommunala byggnader, kyrkor, museer, varuhus, biografer, fjäderfähus,

Läs mer

Hållbar utveckling. VÅR VISION FÖR FRAMTIDEN Bayer upprätthåller Bayer-koncernens riktlinjer för hållbar utveckling, med särskild uppmärksamhet på:

Hållbar utveckling. VÅR VISION FÖR FRAMTIDEN Bayer upprätthåller Bayer-koncernens riktlinjer för hållbar utveckling, med särskild uppmärksamhet på: Pest Control Expert Innehåll: Bayer Science for a better life 2 Protecting Tomorrow... Today 3 Insekter 4-5 AquaPy 6-7 Ficam D 8-9 Ficam W 10-11 K-Obiol EC 25 12-13 Baycidal Stallar 14-15 QuickBayt 16-17

Läs mer

Hållbar utveckling. VÅR VISION FÖR FRAMTIDEN Bayer upprätthåller Bayer-koncernens riktlinjer för hållbar utveckling, med särskild uppmärksamhet på:

Hållbar utveckling. VÅR VISION FÖR FRAMTIDEN Bayer upprätthåller Bayer-koncernens riktlinjer för hållbar utveckling, med särskild uppmärksamhet på: Pest Control Expert Innehåll: Bayer Science for a better life 4 Protecting Tomorrow... Today 5 Insekter 6-7 AquaPy 8-9 Ficam D 10-11 Ficam W 12-13 K-Obiol EC 25 14-15 Baycidal Stallar 25 WP 16-17 QuickBayt

Läs mer

Mullvadsfälla Art. 90 15 797 24 00 (30,-)

Mullvadsfälla Art. 90 15 797 24 00 (30,-) ullvad ullvad Mullvadsfälla Art. 90 15 797 24 00 (30,-) 2 Sorkstav Skyddar din tomt och din trädgård mot grävande gnagare för all framtid. En vibrerande ton i stavens inre producerar i intervaller om 15

Läs mer

Helt enkelt det bästa mot myror. Guide till lösning av myrproblem

Helt enkelt det bästa mot myror. Guide till lösning av myrproblem Helt enkelt det bästa mot myror Guide till lösning av myrproblem 1. Inledning Det finns stor potential för skadedjursföretagen att tjäna pengar på skadedjuret nummer ett: myror. Innehåll 1. Inledning 02

Läs mer

K-Othrine. För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.

K-Othrine. För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen. Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK K-Othrine SC25 Varningstext Verksam beståndsdel: Deltametrin 26,3 g/l (2,56 vikt-%) Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka Miljöfarlig skadliga långtidseffekter

Läs mer

Musstation Engångsstation av plast för mus. Storlek 140 x 115 x 55 mm.

Musstation Engångsstation av plast för mus. Storlek 140 x 115 x 55 mm. GNAGARE Produktislista 2015-09-01 Produkter och priser på ett urval av våra mest förekommande skadedjursprodukter. Betesstation Mus Enhet 501120 501102 501103 501094 501001 501002 Musstation Engångsstation

Läs mer

GNAGARE Produkter och priser på ett urval av våra mest förekommande skadedjursprodukter. Betesstation. Enhet Mus

GNAGARE Produkter och priser på ett urval av våra mest förekommande skadedjursprodukter. Betesstation. Enhet Mus GNAGARE Produktlista 2016-09 Produkter och priser på ett urval av våra mest förekommande skadedjursprodukter. Betesstation Enhet Mus 501120 501102 501103 501094 501001 501093 501901 Musstation plast Engångsstation

Läs mer

Skadedjursbekämpning. Hösten 2010. Betesstation RBS-08 (Råtta) Betesstation Tunnel (Råtta) Betesstation Atom (Råtta) Rått väder ute = råttor inne?

Skadedjursbekämpning. Hösten 2010. Betesstation RBS-08 (Råtta) Betesstation Tunnel (Råtta) Betesstation Atom (Råtta) Rått väder ute = råttor inne? Skadedjursbekämpning Hösten 2010 Rått väder ute = råttor inne? Foto: Anticimex, Lennart Falk Betesstation RBS-08 (Råtta) Tillverkad i plast. Gångjärn i locket. Två lås med fjäder för specialnyckel som

Läs mer

GNAGARE. Produkter och priser på ett urval av våra mest förekommande skadedjursprodukter. Betesstation. Enhet Mus

GNAGARE. Produkter och priser på ett urval av våra mest förekommande skadedjursprodukter. Betesstation. Enhet Mus GNAGARE Produktlista 2017-09 Produkter och priser på ett urval av våra mest förekommande skadedjursprodukter. Betesstation Enhet Mus 501120 Musstation plast Engångsstation av plast för mus. OBS! Ej åverkanssäker.

Läs mer

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se Hus utan lus Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel www.kemikalieinspektionen.se Skadedjuren ökar i samhället Skadedjur blir ett allt större problem i Sverige. Det kan leda till ökad användning

Läs mer

Skadedjursskydd och biocidlagstiftning

Skadedjursskydd och biocidlagstiftning 2016-10-31 1 Skadedjursskydd och biocidlagstiftning Ett bra skadedjursskydd - Integrated Pest Management arbetar enligt Integrated Pest Management, IPM. Arbetssättet bygger på att upprätta gränsvärden

Läs mer

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Tillsyn av bekämpningsmedel Jenny Karlsson & Susanna Karlsson Innehåll Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Bekämpningsmedel = Produkter vars syfte är

Läs mer

Merit Forest WG är ett medel med

Merit Forest WG är ett medel med Green business 2013 Ett säkert snytbaggeskydd Merit Forest WG är ett medel med aktiva substansen imidakloprid, som är mycket effektivt mot snytbaggen och mycket skonsamt för plantorna. Medlet är formulerat

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Vi skyddar egendom och vårdar varumärken

Vi skyddar egendom och vårdar varumärken Experterna på skadedjurskontroll Vi skyddar egendom och vårdar varumärken En del av En del av Rentokil Initial Rentokil förebygger och bekämpar alla former av skadedjursangrepp och är världens största

Läs mer

PRICK-FRI NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT GARANTERAD EFFEKT

PRICK-FRI NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT GARANTERAD EFFEKT NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT PRICK-FRI Effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger. För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Prick-Fri Effektivt

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

VÄRLDENS MEST SÅLDA MEDEL MOT FÄSTINGAR OCH LOPPOR PÅ HUND OCH KATT

VÄRLDENS MEST SÅLDA MEDEL MOT FÄSTINGAR OCH LOPPOR PÅ HUND OCH KATT VÄRLDENS MEST SÅLDA MEDEL MOT FÄSTINGAR OCH LOPPOR PÅ HUND OCH KATT Fipronil dödar fästingar, loppor och löss (S)-Metopren hindrar utvecklingen av loppägg, -larver och -puppor AKTIVT ÄMNE Fipronil (S)-metopren

Läs mer

Rengöring av fodersystem

Rengöring av fodersystem Rengöring av fodersystem Förebyggande Rengöring: Inciprop FS, Inciprop FARM, Inciprop ACID Desinfektion: Incimaxx OXI, Incimaxx DES Undvik att djur kommer i kontakt med produkterna. Foderblandare, silo,

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll

Läs mer

Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA

Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA Möss trivs bäst i vår närmiljö. Musen är en av de viktigaste skadedjuren i världen. De är ett hot mot vår hälsa och trivsel men kan också orsaka

Läs mer

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650.

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650. Art 45060, 450630 Äggkläckare 4/48 ägg. Halvautomatisk äggvändning Art 450640, 450650 Äggkläckare 4/48 ägg. Helautomatisk äggvändning INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller

Läs mer

VÅR UPPGIFT ÄR ATT BISTÅ LIVSMEDELSINDUSTRIN I ATT UPPNÅ FULLSTÄNDIG LIVSMEDELSSÄKERHET

VÅR UPPGIFT ÄR ATT BISTÅ LIVSMEDELSINDUSTRIN I ATT UPPNÅ FULLSTÄNDIG LIVSMEDELSSÄKERHET VÅR UPPGIFT ÄR ATT BISTÅ LIVSMEDELSINDUSTRIN I ATT UPPNÅ FULLSTÄNDIG LIVSMEDELSSÄKERHET 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE, EN DEL AV BAYER CROPSCIENCE, ÄGNAR SIG ÅT PROFESSIONELL SKADEDJURSBEKÄMPNING INOM LIVSMEDELS-

Läs mer

Insektshotell - guide

Insektshotell - guide Insektshotell - guide Vill du bidra mer? gå till: villbidra.wordpress.com Insektshotellets konstruktion Konstruktionen bör ha en bakvägg, sidoväggar och ett skyddande tak. En bra idé är att bygga hotellet

Läs mer

KARATE 2.5 WG. 1 Försäljningsemballagets text 14.2.2005. Bekämpningsmedel mot skadedjur. Hälsoskadlig Miljöfarlig

KARATE 2.5 WG. 1 Försäljningsemballagets text 14.2.2005. Bekämpningsmedel mot skadedjur. Hälsoskadlig Miljöfarlig KARATE 2.5 WG Bekämpningsmedel mot skadedjur 1 Försäljningsemballagets text 14.2.2005 Aktiv substans: lambda cyhalotrin 25 g/l Preparattyp: WG Hälsoskadlig Miljöfarlig Användningsändamål: För bekämpning

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG BASSÄNGMÅLNING MED TEMACOAT GPL BASSÄNGMÅLNING MED TEMAPOOL GPL PRODUKTBESKRIVNING Lösningsmedelhaltig tvåkomponent epoxifärg. För målning av gamla och

Läs mer

Handbok för bekämpning av. flugor. samt andra insekter och ohyra kring djur och människor

Handbok för bekämpning av. flugor. samt andra insekter och ohyra kring djur och människor Handbok för bekämpning av flugor samt andra insekter och ohyra kring djur och människor Flugor som surrar, getingar som sticks och myror som kryper... Det finns många småkryp som kan bli en plåga för oss

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

P765 Swisch Blank. P762 Swisch Kalk Away. P767 Swisch Sanitet. P766 Swisch Universal. Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker.

P765 Swisch Blank. P762 Swisch Kalk Away. P767 Swisch Sanitet. P766 Swisch Universal. Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker. P765 Swisch Blank P762 Swisch Kalk Away P767 Swisch Sanitet P766 Swisch Universal Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker. Badrum, toalett, handfat. Bord, bänkar, ytor. Swisch Blankt!

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Sortimentsbroschyr Cascol trälim. Limning av trä och andra material

Sortimentsbroschyr Cascol trälim. Limning av trä och andra material Sortimentsbroschyr Cascol trälim Limning av trä och andra material Cascol trälim en ikon på marknaden 1953 lanserade Casco ett trälim som så småningom skulle bli det mest erkända trälimmet på marknaden.

Läs mer

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus RÖKNING Den goda röksmaken inomhus Röksetet består av: 1 Stekpanna 28cm 2 Högt lock 28cm 3 Rökplatta 22cm x 2cm 4 Galler till rökning/ångkokning 5 Rökflis, säljs separat. Se punkt 3. 1 2 3 4 5 1. Varför

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Handbok för bekämpning av. flugor. samt andra insekter och ohyra kring djur och människor

Handbok för bekämpning av. flugor. samt andra insekter och ohyra kring djur och människor Handbok för bekämpning av flugor samt andra insekter och ohyra kring djur och människor Flugor som surrar, getingar som sticks och myror som kryper... Det finns många småkryp som kan bli en plåga för oss

Läs mer

Skydda ditt spannmål!

Skydda ditt spannmål! Skydda ditt spannmål! 64332.indd 1 27-06-2016 14:28:51 64332.indd 2 27-06-2016 14:28:52 Professionell Professionell bekämpning bekämpning skadeinsekter skadeinsekter ii spannmålslager spannmålslager K-Obiol

Läs mer

dazide SAMPLE ENHANCE Tillväxtregulator för växter i växthus Reg nr 5033 Behörighetsklass 1L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd.

dazide SAMPLE ENHANCE Tillväxtregulator för växter i växthus Reg nr 5033 Behörighetsklass 1L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd. Läs medföljande anvisningar före användningen. Riskupplysningar och Skyddsanvisningar Förvaras oåtkomligt för barn Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder Åt inte, drick inte eller rök inte under

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN Tekniska golvlösningar baserade på härdplast - uppfyller livsmedelsindustrins krav på livsmedelssäkerhet och hygien Innehållsförteckning Sidan 2 Inledning Sidan

Läs mer

Måla trä- och betonggolv

Måla trä- och betonggolv Arbetsråd inomhus, konsument Hur gör man? Måla trä- och betonggolv Så målar du trä- och betonggolv 1. 2. 3. 6. 7. 4. 8. 5. 9. 10. Det finns flera alternativ att välja mellan när du ska måla trä- eller

Läs mer

Djurhållningsplats för får och get

Djurhållningsplats för får och get EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Förhållanden, skötsel och byggnader FÅR OCH GETTER Djurhållningsplats för får och get Till den ekologiska husdjursproduktionens minimikrav hör att alltid iaktta lagstiftning

Läs mer

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Sanna Koivisto Rodenticider och begränsningar av deras användning

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Sanna Koivisto Rodenticider och begränsningar av deras användning Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Sanna Koivisto 7.11.2014 Rodenticider och begränsningar av deras användning Innehåll Nuvarande användning av rodenticider Varför är kontinuerlig användning av rodenticider

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

Sätter färg på livet.

Sätter färg på livet. Målning på nytt sätt. Sätter färg på livet. Är väggarna trista och grå, eller har träet bleknat? Bosch ger dig den hjälp du behöver för att ny få färg på livet med sina färgsystem för vägg- och träfärg.

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Omläggning till ekologisk äggproduktion Skövde 2011-01-27. Åsa Odelros

Omläggning till ekologisk äggproduktion Skövde 2011-01-27. Åsa Odelros Omläggning till ekologisk äggproduktion Skövde 2011-01-27 Åsa Odelros Omläggning till ekoäggproduktion Anmäl till KRAV Planera foder, utevistelse och bete Anpassa byggnaden efter ekologiskt regelverk NEJ

Läs mer

GroGreen för en hållbar trädgård

GroGreen för en hållbar trädgård PRODUKTKATALOG 2016 GroGreen för en hållbar trädgård 100 % organiskt gödsel Starka och motståndskraftiga rosor Friskt gräs fri från mullvadshögar Biologisk skötsel av trädgårdsdammar Krukgödning m/aqua

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

Problemlösningar - med smarta miljöval!

Problemlösningar - med smarta miljöval! Problemlösningar - med smarta miljöval! Svampsjukdomar Skadeinsekter Bladlöss Myror Flugor Getingar Spindlar Ohyra Sniglar Katter Rådjur & Småvilt Sorkar & Mullvadar Möss & Råttor Miljöcenters snabbguide

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med fasade kanter SPU Gips skiva fdigt belagd isoleringsskiva för nybyggnad

Läs mer

Bekämpning av skador från granbarkborrar

Bekämpning av skador från granbarkborrar Bekämpning av skador från granbarkborrar Finns det döda granar eller stormfällda träd i din skog? Skogscentralen 2014 { 2 } Gå till skogen kontrollera framför allt gamla grandungar! Upptäcker du stående

Läs mer

Fjärilsspelet. Tidsåtgång för spelet ca 40 min inklusive introduktion och summering.

Fjärilsspelet. Tidsåtgång för spelet ca 40 min inklusive introduktion och summering. Fjärilsspelet Foto Göran Andersson Fjärilsspelet är en lättsam, fartfylld och rolig lek som hjälper eleverna att fundera över artbevarande, biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Spelet passar från

Läs mer

Anteckningar från sammankomst med PREBEN KRISTIANSEN

Anteckningar från sammankomst med PREBEN KRISTIANSEN Anteckningar från sammankomst med PREBEN KRISTIANSEN 3 maj 2003 i Walldorfskolan på Färingsö. Närvarande: Ca 70 biodlare, sjukdomsansvariga och bitillsyningsmän och andra intresserade. Från Danderyd-Täby

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT S En produkt för 3 applikationer Ytskikt Tätningsmedel Lim Fläck- och vattenavvisande. Förhindrar spridning av svamp och mögel. Utmärkt motståndskraft mot syror

Läs mer

Professionell instruktion

Professionell instruktion Professionell instruktion Proffstips och vägledning, gnagare Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Professionell instruktion. Proffstips och vägledning

Professionell instruktion. Proffstips och vägledning Professionell instruktion Proffstips och vägledning Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus eller

Läs mer

Monteringsanvisning med lim för fästa Kulo snörasskydd på tegelpannor eller betongpannor.

Monteringsanvisning med lim för fästa Kulo snörasskydd på tegelpannor eller betongpannor. Monteringsanvisning med lim för fästa Kulo snörasskydd på tegelpannor eller betongpannor. Vid frågor ta kontakt med Roof Hassle of Sweden Pasi Johansen Mobilnr. 073 90 393 52 E-post: pasi@roofhassle.com

Läs mer

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Få maximal avkastning från dina rapsfält Kerb TM Flo 400 är effektivt mot ett brett spektrum

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

Cascol Trälim. Limning av trä och andra material

Cascol Trälim. Limning av trä och andra material Cascol Trälim Limning av trä och andra material Cascol trälim en ikon på marknaden 1953 lanserade vi ett trälim som så småningom skulle bli det mest uppskattade trälimmet på marknaden. Under 70-talet relanserades

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

1 Beslut Kemikalieinspektionen (KemI) bifaller ansökan om godkännande av nedanstående produkt.

1 Beslut Kemikalieinspektionen (KemI) bifaller ansökan om godkännande av nedanstående produkt. Tillstånd och upplysning Er referens Delgivningskvitto Bayer AB Kronoslätts Företagspark Västanvägen 245 42 Staffanstorp Beslut angående ansökan om godkännande för biocidprodukt Racumin Foam 1 Beslut Kemikalieinspektionen

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

FÄSTINGAR HOS VÅRA SÄLLSKAPSDJUR. Preparatöversikt, Vanliga frågor & svar. April 2008

FÄSTINGAR HOS VÅRA SÄLLSKAPSDJUR. Preparatöversikt, Vanliga frågor & svar. April 2008 1 (7) FÄSTINGAR HOS VÅRA SÄLLSKAPSDJUR Preparatöversikt, Vanliga frågor & svar Enhet Djurläkemedel April 2008 Även våra sällskapsdjur drabbas av fästingbett och kan smittas av fästingöverförda sjukdomar.

Läs mer

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren ELEVBLAD - Blommor Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren 1. Djurkort Tag fram ditt djurkort och fundera på: Är detta en trivsam plats för ditt djur? Skulle djuret kunna bygga ett bo

Läs mer

Tack för att Du valt Eko-Matic Willa till att rena Ditt gråvatten

Tack för att Du valt Eko-Matic Willa till att rena Ditt gråvatten Tack för att Du valt Eko-Matic Willa till att rena Ditt gråvatten Fastän Willa är lätt att installera och underhålla, behöver även denna renare en del åtgärder för att fungera. Genom att följa nedanstående

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Crisper Ugnskorg NYHET! Frasig mat på ett ögonblick! Pat.Pending. Hållbar Kostnadseffektiv Robust konstruktion. Spar pengar och miljö!

Crisper Ugnskorg NYHET! Frasig mat på ett ögonblick! Pat.Pending. Hållbar Kostnadseffektiv Robust konstruktion. Spar pengar och miljö! Crisper Ugnskorg Frasigare mat, med perfekt resultat varje gång! NYHET! Frasig mat på ett ögonblick! Spar pengar och miljö! Pat.Pending Hållbar Kostnadseffektiv Robust konstruktion Används i restauranger,

Läs mer

Produkter för storkök och snabbmatskök. Enkelt att använda! Spar pengar och miljö!

Produkter för storkök och snabbmatskök. Enkelt att använda! Spar pengar och miljö! Produkter för storkök och snabbmatskök Enkelt att använda! Spar pengar och miljö! Används i restauranger, bagerier och snabbmatskök i hela världen! Nonstick Återanvänd om och om igen Spar tid: torka enkelt

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet. 2 Beskrivning av ärendet Den 17 mars 2016 inkom ansökan om dispens för nedanstående ändamål.

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet. 2 Beskrivning av ärendet Den 17 mars 2016 inkom ansökan om dispens för nedanstående ändamål. BESLUT Tillstånd och upplysning Johan Axelman Datum 2016-05-20 Diarienr 5.1.2.a-H16-03962 Produktkod Delgivningskvitto LRF 105 33 Stockholm Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet 1 Beslut

Läs mer

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. BRUKSANVISNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget ska

Läs mer

Rådgivarens perspektiv

Rådgivarens perspektiv Det är inne att vara ute Utevistelse och parasiter i ekologisk husdjursproduktion Skara den 20 november 2012 Rådgivarens perspektiv Rastgården Kvalster Spolmask Hur sköts rastgården Bilder från Flattinge

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

efc 800 Betongfix aren

efc 800 Betongfix aren EFC 800 B e t o n g l a s y r v a t t e n b a s e r a d Vattenbaserad Transparent Diffusionsöppen Dammbindare Membranhärdare Prisvärd Tätar mikrosprickor Pigmenterbar Övermålningsbar Gulnar inte Enkel

Läs mer

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie.

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Håll ditt hus rent och fräscht med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Hur ofta tvättar du huset? Ditt hus kostar säkert många gånger mer än din bil. Men hur ofta tvättar du det? Och hur ofta tvättar

Läs mer

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver.

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Måla metalliska ytor Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Skapa spännande effekter med Metall Dekorfärg. Metall Dekorfärg är en ny vattenburen färg som ger en metalliknande yta. Den lämpar sig lika bra för

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYS SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA 1 Utredning av sanitär olägenhet i bostad Om man tror, att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare (disponent, hyresvärd).

Läs mer

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Dosering: 165 g/ha matrigon 72sg 0 10 12 14 30 50 55 vårraps 12-55 höstraps er 31-55 Rekommendationen

Läs mer