Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum Sida Ackumulerat %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum 2013-08-28 Sida 2 2012-01-01- Ackumulerat 2012-12-31 % 2012-12-31"

Transkript

1 Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum Sida Ackumulerat % Rörelsens kostnader ldrottsföreningens kostnader Kostri tvling/match/träning 4010 Tövling/trning (mdiv idrott) - 600,00 0,0-600,00 0, Annonskostnader ,00-0, , Start- & anmälningsavgifter ,00-3, , Plan/hallhyror ,00-0, ,00-0, KosUlogi ,60-4, ,60-4, Materialkostnader ,00-8, ,00-8, Priser, medaljer ,51-1, ,51-1, Licensavgifter ,00-1, ,00-1, Tillstnd/förbundsavgifter ,00-2, ,00-2, Övriga kostnader ,50-5, , övriga matchkostnader ,00-0, ,00-0, Biljetter/program kostnad ,00-0, ,00-0, Annonskostnader , ,50-0, anmälningsavgift fotboll ,00-0, ,00-0, Funktionärskostnader - 600,00 0,0-600,00 0, Licerisavgifter ,00-0, ,00-0, Köp av spelare ,00-0, ,00-0, Tillstns/förbundsavgifter ,00 0, ,00 0,0 Tävllng/match/tränlng ,11-28, ,11-28,7 Kost ldrottsarr./idrottsskolor 4120 Kostnader Fotbollskola ,00-1, ,00-1,2 Kost idrottsarriidrottsskolor ,00-1, ,00-1,2 Kost sponsorer/rekla 4210 sponsorskostnad 1 000,00 0, ,00 0, Reklamkostnader ,00-1, , Övriga reklamkostnader ,00-0, ,00-0,1 Kost sponsorer/rekla ,00-1, ,00-1,4 Kost lotteri,bingo andra aktiv 4310 Lotterikostnader ,00-3, ,00-3, Vinster, inköpta ,00-0, ,00-0,1 Kost lotteri,bingo andra aktiv ,00-3, ,00-3, marknadsdansen kost ,51-1, ,51-1,4 Inköp varor försäljn 4510 Inköp kiost-& serv varor ,00-3, ,00-3, Övriga försäljningskostnader ,00-3, ,00-3,7 Inköp varor försäljn ,00-7, ,00-7,3 - Demokratikostnader 4615 Arsmöteskostnader - 184,00 0,0 184,00 0, administrationskostnad styrels ,00-0, ,00-0,2 Demokratikostnader ,00-0, ,00-0, Leader, kostnader ,00-0, ,00-0, Utdelade stipendier ,00-0, ,00-0,1 Idrottsföreningens kostnader ,62-43, ,62-43,7 Övriga externa föreningskostn. Lokalkostnader förhyrda 5010 Lokalhyra - 222,00 0,0-222,00 0, El Snöån -8464,00-0, , Plankostnader ,00-2, ,00-2, Rep & u-häll av lokaler ,00-0, ,00-0, Övr Tokalkostnader - 380,00 0,0-380,00 0,0 Lokalkostnader förhyrda ,00-3, ,00-3,2 Fastighetskost ägda 5120 Elavgifter ,00-4, ,00-4,2

2 Resultatrapport för Data-Järna IK 5130 Eldningsolja 5140 Vatten, avlopp & renhållning 5160 städning renhållning 5170 Rep & u-håll av fastigheter 5190 Bensinkostnad, Snöån Fastighetskost ägda , , , , , ,73 1,1-1,3-0,2-3,4-0,4-10,5 Datum Ackum ulerat , , , ,73 Sida 3 1,1-1,3-0,2-3,4-0,4-10, Hyra/leasing av Inventarier 5410 Förbrukningsinventarier 5460 förbrukning 5490 dyr färbr varor/-mtrl 5510 Rep & u-åll av mask & tek anlä 5520 Reparation av Snökanon 5611 Buss, drivmedel 5612 Buss, skatt & försäkring 5613 Buss, rep & u-hll 5621 Bränslekostnad Snöån 5623 Reparatianlunderhåll maskiner 5690 Övr.kostnader f transportmedel 5700 Frakter & transporter 5710 busstransport to f tävling 5820 hyra av bil,buss 5830 Kost & logi 5910 Annonsering 6070 representation 6110 Kontorsmateriel 6150 Trycksaker 6210 Telefon 6230 Datakommunikation 6250 Porto 6310 Försäkringar 6420 Revisionsarvoden 6490 Övriga förvaltningskostnader 6570 Bankkostnader 6590 Övriga extema tjänster 6980 Medlems- & fören avg 6990 Övriga externa kostnader 6993 Lämnade bidrag Summa Övriga föreningskostn , , , , , , , , , , ,00-370,00-190, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-200, ,25-0,2-0,6-0,6-0,1-1,3-0,1-0,6-0,2-0,3-0,4-0,1 0,0 0,0-1,3-0,2-1,3-1,5-0,5-0,5-0,2-0,2-0,2-0,2-1,4-0,6 1,0-0,3-1,3-0,1-0,3 0,0-27,5-3308, , , , , , , , , , ,00-370,00-190, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-200, ,25-0,2-0,6-0,6-0,1-1,3-0,1-0,6-0,2-0,3-0,4-0,1 0,0 0,0-1,3-0,2-1,3-1,5-0,5-0,5-0,2-0,2-0,2-0,2-1,4-0,6 1,0-0,3-1,3-0,1-0,3 0,0-27,5 Löner socavg. avskrivningar m 7010 Löner/arvoden 7011 Lön,Gunnel 7019 Lön, fotbollsskola 7090 Förändr,semesterlöneskuld 7110 Löner idrottsutövare & tränare 7300 domararvode 7331 Bilsersättnlng,skattefri 7511 Arbetsgivaravgifter på löner 7519 Arbetsgiv avg på sem löneskuld 7533 Särskild löneskatt för pension 7570 Arbetsmarknadsförsäkringar 7620 Sjuk och hälsovård 7690 dyr personalkostnader 7693 lämnade bidrag och gåvor 7821 Avskrivningar på byggnader 7832 Avskrivningar på inventarier o Summa löner sacavg. avskriv , , ,00-578, , , , ,00-359, , , , , , , , ,75-5,7-5,8-0,4 0,0-4,2-2,1-3,1-3,1 0,0-0,1-0,5-0,1-0,2-0,3-1,3-0,5-27, , , ,00-578, , , , ,00-359, , , , , , , , ,75-5,7-5,8-0,4 0,0-4,2-2,1-3,1-3,1 0,0-0,1-0,5-0,1-0,2-0,3-1,3-0,5-27,6 Rörelsens kostnader ,62-98, , Rörelseresultat dyr ränteint o.dyl Ränteintakter från bank ,55 1, ,55 1, ,31 0, ,31 0,1

3 Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum Sida Ackumulerat % % Ovrrnteinto.dyI , ,31 0,1 Rntekostnader o.dyl 8410 Räritekostnader , ,00-0, Dröjsmålsrntor för leverantör , , Kostnadsrnta skattekonto - 139,00 0, , Övriga finansiella kostnader ,00-0, ,1 Rntekostnader o.dyl ,27-0, ,4 Resefter finansiella poster ,59 0, ,59 0,9 Skatter 8980 Övriga skatter ,00-0, ,00-0,2 Summa Skatter ,00-0, ,00-0,2 Arets resultat 8999 Arets resultat ,59-0, ,59-0,6 Resultat ,59-0, ,59-0,6 Beräknat Resultat 0,00 0,0 0,00 0,0 Senaste verifikationsnummer i vald period: A14, B13, C13, D12, El, Gi, H5, Il, JiOl

4 VERKSAMHETBERÄ TTELSE VAIK HOCKEY 2011/2012 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av: ordförande Catarina Willman, kassör Camifla Persson, sekreterare Lotta Engman, ledamöter Thomas Heens, Benny Asker och Peter Jeppsson (spelar rep ). Under året har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden, ett antal informationsmöte och möten med representanter från Malung. Ungdomsverksamhetea. Ungdomsverksamheten fortsätter som tidigare. Vi har engagerade och intresserade ledare i alla våra lag. Vi har idag över 100 st aktiva i ungdomsiagen. Dessa aktiva tränar 1, 2 eller 3 gånger i veckan och spelar även matcher. From säsongen 2011/2012 har Vansbro AIK IK inlett ett samarbeta med Malungs IF kring U14, U16 och JiS-lagen. Under 2011/2012 har följande lag representerat VAIK hockey Skridskoskola ledare Bengan Andersson med föräldrar. Har haft upp till ca 60 st. Tränat skridskoåkning utan klubba och puck en gång i veckan. Hockeyskola ledare Jesper Forsberg och Tomas Andersson. För de allra minsta har TRE KRONOR HOCKEYSKOLA genomförts med gott resultat. De har tränat en gång i veckan och några matcher har spelats. Har varit ca 15 aktiva. Avslutning med hemlig gäst var Jon Knuts från Leksands IF. U11/12, ledare Torbjörn Halvarsson och Thomas Heens. De har tränat 2-3 ggr i veckan och har varit ca 13 st på träningarna. Har under säsongen spelat seriespel men utan placeringstabell. Avslutade säsongen med att låna in 4 spelare från Malung till en cup i Smedjebacken som vanns och den berömda Tv puckshögen avslutade dagen. Lag i seriespel U13/14 och U14, ett teamlag tillsammans med Malungs IF. Seriespel i både U13/ 14 och U14. Ledare från VAIK - Thomas Heens och Jan Willman. Har tränat 3 ggr i veckan, varav en gemensam träning med Malung. Totalt har det varit ca st på triiningarna. Spelade även några cuper. U15/ 16 och U16, ett teamlag tillsammans med Malungs IF. Seriespel i både U15/ 16 och U16. Ledare frän VAIK Peter Jeppsson. Har tränat 3 gånger i veckan, varav en gemensam träning med Malung. Totalt har det varit ca st på träningarna. Spelade även någon cup. F fjp ree?i D.PTF T c 1 rr. T jrr v v )ft? 7 / )r)i )

5 J18, ett teamlag tillsammans med Malungs IF. Seriespel i J18. Ledare fran VAIK Peter BJ Svensson. Har tränat 3 ggr i veckan tillsammans med A-laget. A-lag, ledare- Tommy Olsson som även haft hjälp av Bengt Skoglund, Mikael Högosta och Tommy Ersbjörs. A-laget i Vansbro har gjort en mycket bra säsong och slutade i mitten av tabellen. Laget är ungt och kämpar på bra. Det har varit mycket folk på träningarna men som alltid lite svårt med matcher i veckorna. Kurser och utbildningar Domarutbildning tillsammans med Dalarnas ishockeyförbund har genomförts och där erbjuds alla B-pojkar ett gå för att sedan kunna döma enklare matcher, ex PEPE, 0, C - pojk. Ekonomi Årets resultat hamnade på +33 tkr. Nettoomsättningen blev 648 tkr och de största intäkterna härrör från olika uppdrag under Vansbrosimningen. Sedan tillkommer offentliga bidrag på 600 tkr. Bl.a. bidrag för arbetskraft då föreningen har två vaktmästare anställda. Intäkterna ökade totalt med 146 tkr jämfört med förra räkenskapsåret. Föreningen fick in 116 tkr mer under Vansbrosimningen samt ökade bidrag för personal med 134 tkr då resurserna utökades från förra året. Men detta ökade också lönekostnaderna med 99 tkr. Materialkostnaderna har varit betydligt lägre detta år medans busskostnaderna har varit högre. El- och fastighetskostnader har också varit högre. Totalt blev kostnaderna 56 tkr högre än förra året. TACK - ALLA VAIK hockey tackar Er alla för fina insatser under det gångna året. Utan ett stort mått av ideellt arbete från många medlemmar skulle inte vår verksamhet kunna bedrivas på den nivå vii dag gör. Många gör ett fantastiskt arbete för våra ungdomar - TACK. Vi ser med glädje fram mot nästa säsong och det samarbete vi inleder med Malungs ungdoms hockey. Vi tror mycket på den verksamheten. An en gång tack för det gångna året och hoppas på bra uppslutning även i år. Vansbro den 20 februari 2013 Catarina Wilmanh Ordförande Camilla Persson Kassör 1F PVC r rc pedprzr C Tr. r årv rr v )fl 1 1 /?)(1 1 )

6 3055 Träningaavgiftar ,00 VANSBRO AIK ISHOCKEYKIUBB Utskrivet av 3011 Entråevgifter Senaste vernr.: A429 UtsRrlvet , 08:26 Nettocmsättning Intäkter Perioden Period: Carnilla Persaon Hela företaget Sid 1 av 3 Resultatrapport bttps//internetbank.swedbank.seibviforetagp1us/porta1bviforetagp1us?tdeapp1nain Dalarnas hockeyförbund kansliavg , Anmälningsavg , Lagförsäkring , Domare , Match/träning (lagidrotter) , Spo?artwrt Övergångsersättning idrottsutövare ej balanserade ,00 Föreningskostnader Kostnader S:a Intäkter ,45 S:a Övriga förentngalntkter 15636, Hyre.s- och arrendeintäkter 15638,00 Övriga föreningsinwkter S:a Medlomsavgifter , Medlemsavgifter 10500,00 MedlemBavgifter S:a OFfentligrätteiTga bidrag , Betalning för arbetskraft annan förening BB 3-46, LOK-stöd 38383, Kommunalt bidrag enligt avtal , Kommunala bidrag aktivitetsbidrag 324, Statliga bidrag 884, idrottslyftet öppna dörrar f fler , Bidrag för arbetskraft Arbetsförmedlingen ,00 Olftntligrättallga bidrag S:a Nettoomsåttning , Försäljning mtrl 1 623, Kiosk Vansbrcsimnlngen Sponsorintäkter 1 065, Bingoiotto , Rabatthäftan , Kiosk och serveringsintäkter , Övriga intakter Vansbro&rnningenVuc 57857, Vansbrtslmningen Utskrifi Sida 1 av 3

7 Utskrift Sida2av3 VANSBRO AIK ISI-IOCKEYKLUBB Utskrivet av: Period: CamUla Persson Senaste ver.rir.: A429 Utskrivet :26 1-leta fci-etaget Sid 2 V 3 Perioden 4051 Junioriag samarbete Malung , ]llsiånd/förbundsavgifter TrnlngsTtiger Bussiransporter , Cup , Avslutning , Tre kronors hockeyskola , Rabetthften , inköp av kiosk & servoringsvaror , Inköp av idrottskladerlmaterial ,10 S:a Föreningskostnader -4:38021,10 Övriga axtema kostnader 5020 El omkl8dningsrum El klubbatuga Vatten och avlopp Stadning och renhålining Reparation och underhåll ev fastighet -2015, Fastighetskostnader Isha och fdrråd , Faslighetskostnader våg och gruspian , Övriga Fastigheiskostnader , Förbrukningsinventarler , Övriga förbruknlngslnventimaterlai -460, Ismaskin rep och underhåll , Maskiner och övriga fordonskostnader , Fraktar och transpofter , Kost och logi -263, Annonsering , Kontorsmotarlal AdmInistrativa kostnader Telekommunikatlon , Postbefordran Forsakririgar Bankkoslnader -2278,00 S:a Övriga uxterna kostnader ,50 Personalkoatnader 7010 Löner till kallektivanställda , Arvode trnare , Bliersattningar , Perisionsfärskringspremier , Övr sociala och andra avgifter enl lag och avtal , Utbildning ,00 S;a Personalkoetnader ,00 S:a Kostnader ,60 Verksamhetens resultat (öre flnanialia Intkter och kostnader https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplusfportalbvlforetagplus?tdeapp1nam

8 Uiskrift Sida3av3 VANSBRO AIR ISHOCKEVKLUBB Utskriuet av: Period: CamilIa Persson Senaste vernr.: A429 Utskrivet: , 08:26 Hela företaget Sid 3 ev 3 Resultat från finansiella investeringar Perioden RJnteIntktar och liknande poster 8310 Rnteint8kter 1 530,51 &a R6nteintäkter och liknande poster 1 530,51 Rntekostnader och liknande poster 8490 Ovriga finansiella kostnader -796,00 S:a R.2ntekostnader och liknande poster -796,00 S:a FInansiella Investeringar Resultat efter finansiella poeter ,36 Resultat f5re boksiutsdlspositioner och skatt ,36 Årets resultat förs FördelnIng 0,00 BERÄKNAT RESULTAT ,38 https://intemetbak.swedbank.sefbviforetagptusfportalbviforeiagp1us?tdeapp1nam

9 3:e Materiella anlggningstiligingar 0,00 0,00 0,00 Materiella ani99ningstiligångar S:a immateriella aniggnlngsthlgångar 0,00 0,00 0,00 immatorlella anrnggnlngatiilgngar AniggnIngstlligångar TILLGÄNGAR ingående balans Perioden Utgends saldo Hela företaget Sid 1 av 2 Senaste ver.nr.: A429 Utskiivet 201: , 08:27 Period: Camilla Persson VANSBRO AIK ISHOCKEYKLUBB Utskrivet av: Balansrapport https://intemetbank.swedbank.se!bviforetagplus/portalbvlforetag?lus?tdeapp1nam Eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER S:A TILLGANGAR , , ,13 S:a Omst1nkigstiilgångar , , ,13 S:eKassaochbank , , , Kassa 19508, , , CheckrknIngskonto 62214, , , Bank (övriga konton) 0, , , Bank Sparkonto , ,27 Kassa och bank 3:e Kortfristiga fordringar 0, , ,00 S:a Övriga fordringar 0, , , Avrkn skatter och avgifter 0, , Övriga fordringar Kortfristiga fordringar Omsttnlngs1ll1gångar 3:e Finansiella anlggnlngatiilgårigar 0,00 0,00 0,00 Finansiella antggningtiilgångar S:a Anläggningstfligångar 0,00 0,00 0,00 Utskrifi Sida 1 av 2

10 S:a Eget kapital ,77 0, ,77 S:a Balanserat kapital , ,77 Ingående balans Perioden Utgående saido 2068 Resultat foregående år , Eget kapital Balanserat kapital Hela föreget Sid 2 av 2 Senaste ver.nr.: A429 Utskrlvet: , 08:27 Perled: al Camilla Persson VANSBRO AIR ISHOCKEYKLUBB Utskrivet av: https J/internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvlForetagPlus?TDEAppINain BERÄKNAT RBSULTAT 0, ,36 32 U90,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,77 S:a Skulder 0, , ,00 Sa Kortfristiga skulder 0, , ,OD 2890 Ovtiga kortfristiga skulder , S:e Övriga kortfristiga skulder 0, , Övriga kortfristiga skulder KortfristIga skulder S:a LångfrIstiga skulder 0,00 0,00 0,00 Långfristiga skulder Skulder Utskrift Sida 2 av 2

11 Revisionsberättelse år Till medlemmarna i VANSBRO AIK ISHOCKEYKLUBB Org.Nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen samt för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredo visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan infor mation i räkenskapshandlingama. 1 revisionen ingår också att pröva redovisnings principerna och styrelsens tillämpning av dem, samt att bedöma den samlade informa tionen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Vi har även granskat om någon vald styrelsemedlem på annat sätt handlat i strid med årsrcdovisningslagen eller Föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger en rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagcn och ger därmed en rättvisande bild av Föreningens resultat och ställning i enlighet med god revisions sed i Sverige. Vi tillstyrker att medlemmarna fastställer resultat-och balansräkning för Föreningen samt att redovisat resultat överföres i ny räkning, samt att bevilja styrelsen ansvars frihet för räkenskapsåret Vansbro den Carl B,t gström / Revisor Revisor

12 Verksamhetsberättelse 2011 Vansbro konståkningsklubb Styrelsen har bestått av ordförande Helen Bergh sekreterare Anette Westman Vice sekreterare Susanne Forsberg Kassör Ute Stöckmann ledamot Petra Fransson Revisor Camilla Andersson Styrelsen har träffats 6 gånger under året. Vi har haft tre grupper igång under året, skridskoskolan, utvecklingsgrupp och tävlingsgrupp. 1 början av året hade vi Rastislav Vnucko som tränare för tävlingsgruppen när han kunde men tog också in Cia Embretsen någon gång. Samantha Hultgren,Jonna Andersson,Evangelina Bergh och Sofie Svensson hade under våren hand om skridskoskola och utvecklingsgrupp. Under hösten har Cia Embretsen varit tränare för tävlingsgruppen och även utvecklingsgruppen tillsammans med Sofie Svensson och Evangelina Bergh. De sistnämnda har också haft hand om skridskoskolan. Skridskoskolan har legat på måndagar medan utvecklingsgrupp och tävlingsgrupp har tränat under onsdagar och lördagar. Vi har sålt plastpåsar och Newbody och haft hand om bl a. medaljutdelningen på Vansbrosimningen. Vid årets slut hade vi 24 medlemmar. En av våra medlemmar har gått instruktörskurs la,första delen under hösten. Det har varit ett år då vi sett att det gått ner i medlemsantal. Tyvärr tappade vi några under våren då vi hade svårt för att få tränare. Under hösten fick vi tillbaka några åkare som hade haft ett uppehåll och detta gläds vi över. Vi gläds också över de nya flickorna i skridskoskolan. Vi ser fram emot ett nytt år och hoppas på tillväxt i klubben. Helen Bergh

13 medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/ läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum: 01/01-31/ Amelia Lissnils 5000 kr kr 250,00 kr Elin Larsson Elvira Heinstedt 200,00 kr 200,00 kr Erik Andesson Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr Tilda Jolhammar Elsa Andersson Kevin Asker 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr Smula Fransson 50,00 kr 450,00 kr 450,00 kr 950,00 kr Selma Nilimaa Pettersson 50,00 kr 450,00 kr 750,00 kr 1 250,00 kr Anja - Maj Schwachenwald Milda Andersson Märta Andersson Hanna Danielsson Tilda Ström Jenny Larsson Elsa Andersson Frida Elofsson Vilda Gransträm Annie Strand Petra Sundkvist Sofie Svensson 750,00 kr 750,00 kr

14 Josefin Hansson kr 750,00 kr 1 500,00 kr Moa Olsson Josefin Lissnils 750,00 kr 750,00 kr Lisa Bister 750,00 kr 750,00 kr Johanna Högosta 5000 kr 750,00 kr 800,00 kr Samantha Hultgren Jonna Andersson Evangelina Berg Johanna Högosta 50,00 kr 750,00 kr Fanny Elofsson Monica Bemhardsson Anette Svensson Ute Stöckmann Susann Forsberg Helen Bergh Summa 450,00 kr 3200,00 kr 5 900,00 kr - kr - kr - kr 8 750,00 kr Utgående kostnader:. län Cia vt ,00 kr skatt och avgifter 7 114,00 kr instruktärskurs Josefine L 1 500,00 kr pokaler avslutning, sporrong 1 233,00 kr omkostnader skridskoskolan 200,00 kr omkostnader avslutning 1105,00 kr sami musikavgifter 435,00 kr kostnader årsmöte + resa 560,00 kr reseräkning 156,00 kr Verifikation 05-apr 14-mar 14-mar 14-mar Lars Lissnils Ute Stöckmann Föreningens tillgångar Summa

15 . Vansbro H I Medborgarhuset, Vnsbro, tel: , fax: , e-post: vansbro. Ansökan om administrationsbidrag avser bidrags Inlämnassenastden3l Föreningens namn: Adress: Postnr och ort: augusti2012 Dnr Jaflbbrb Ofl5t 3 Vtub L 8kcih& I VAN3 13Ö VANSBRO r 2013 KOMMUN !38-31 [brarieplb. Post- eller bankgiro: E-post: 7 S \hi Se(t OtkflcLLS Tel: j 32L Nedanstående uppgifter skall lämnas för att föreningen skall vara bidragsberättigad Verksamheten förlagd till ort: VcY1S b ro Den: 31/ alternativ hade föreningen följande matrikelförda medlemmar i åldrarna 3 20 år: st Totalt antal medlemmar: st Medlemsavgift Vuxna: Barn: Intäkter av medlemsavgifter vid senaste verksamhetsåret: kronor kronor kronor 1 OBS! Verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning skall bifogas ansökan för senaste verksamhetsåret. Ofullständig ansökan behandlas ej. Ort: / Datum: Ordförande underskrift: Namnförtydligande: Ha /k S, - Tel: / Y/ 3 2 Z. E-post: Information med anledning av personuppglftslagen. För din infan-nation vill vi meddela att dina personuppgitler anvdnds för alt behandla oh registrera din ansökan. Om du vill ha yllerligare information om hur dina personuppgifter behandlas eller om du vill att dessa skall Sndras är vi tacksamma för skriftligt besked om delta till t(omrnunslyrelse, Vansbro.

16 Komplettering 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS 2012/668 Ekonomichef Catarina Willman KOMMUNSTYRELSEN Driftbidrag, större anläggningar Komplettering till ärendet Vid kommunstyrelsens sammanträde återremitterades ärendet om driftbidrag för större anläggningar för att kompletteras med årsredovisning och verksamhetsberättelse för respektive förening, samt en komplettering med redovisning för kommunens kostnader för respektive anläggning. Tidigare förslag innehöll en bilaga till riktlinjer för driftbidrag till större anläggningar att gälla from 2014 med justering av ersättning enligt särskilda avtal för Förslaget till bilaga är oförändrat. Bifogat finns respektive förenings årsredovisning och verksamhetsberättelse samt en sammanställning över kommunens kostnader för respektive förening/anläggning. Dala-Järna IK har sedan kommunstyrelsen återremitterade ärendet inkommit med följande synpunkter: Om kommunen utökar bidraget med kronor per år kan Dala-Järna IK tillverka och köra ut konstsnö på en banlängd om 1,5 km så snart vädret tillåter. Över tre år bör förbrukningen vara max kw per år, beror på om snöutläggning av konstsnö görs en eller två gånger per år. Säsongen 2013/2014 är inte en representativ säsong. Förslaget med diesel till pistmaskinen på max liter per år är lågt, denna säsong fick föreningen liter (i överlevnadsavtalet ) vilket är den faktiska förbrukningen per år sett över tid. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

17 Vansbro kommuns kostnader för anläggningar tkr Snöå skidstadion Dala-Järna IK Ishallen Vansbro AIK IK Ridhuset Vansbro ryttarsällskap Hunflen Äppelbo AIK kommunen äger kommunen äger föreningsägt föreningsägt Driftkostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa Bidrag/ersättningar odyl Driftbidrag Enligt avtal Ersättning ridledarprogrammet Avvecklingsbidrag 950 Annonsering/sponsring Ridlektioner Liftkort Summa Nedskrivning fordran 100 Total kostnad Total kostnad exkl kapitalkostnad Exklusive administrationsbidrag och aktivitetsbidrag. Dessa bidrag betalas till hela föreningen, för Dala-Järna IK och Äppelbo AIK ingår samtlig verksamhet. Denna kostnad är utelämnad då den inte blir jämförbar. Samtliga föreningar har erhållit bidrag enligt reglementet för administrations- och driftbidrag.

18 Vansbro kommun 21 Kommunstyrelsen Protokoll KS 158 Ärende KS 2014/252 Arbetsmiljöpolicy Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besllltar att anta arbetsmiljöpolicy enligt utarbetat förslag. Ärendet Ett nytt personalpolitiskt handlingsprogram antogs i Kommunfullmäktige 13 oktober Utifrån det programmet ska policys och riktlinjer inom de olika områdena arbetas fram. Detta förslag till arhetsmiljöpolicy har tagits fram utifrån det beslutade programmet. Arbetsmiljöpolicy beskriver kommunens övergripande politiska mål med arbetsmiljöarbetet. Utifrån denna policy ska riktlinjer och rutiner tas fram. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta arbetsmiljöpolicy enligt utarbetat förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Arbetsmiljöpolicy 2014, förslag Personalpolitiskt handlingsprogram, Utdragsbestyrkande 1

19 ARBETSMILJÖPOLICY 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Verksamhetsstöd Personal KS 2014/252 Personalchef Lillemor Tännström KOMMUNFULLMÄKTIGE LÖNEPOLICY Rekommendation till beslut att Sammanfattning föreslå kommunfullmäktige att anta ARBETSMILJÖPOLICY enligt utarbetat förslag. Ett nytt personalpolitiskt handlingsprogram antogs i Kommunfullmäktige 13 oktober Utifrån det programmet ska policies och riktlinjer inom de olika områdena arbetas fram. Detta förslag till ARBETSMILJÖPOLICY har tagits fram utifrån det beslutade programmet. ARBETMILJÖPOLICYN beskriver kommunens övergripande politiska mål med arbetsmiljöarbetet. Utifrån denna policy ska riktlinjer och rutiner tas fram. Bakgrund Det personalpolitiska handlingsprogrammet beskriver 5 olika delar som tillsammans utgör personalpolitiken i Vansbro kommun. Dessa strategiska delar bildar tillsammans med de övergripande värderingarna, riktningen för hur policies och riktlinjer ska utformas. En av delarna är Ett meningsfullt arbete med en god arbetsmiljö och i den delen finns beskrivet att gällande lagar och avtal ska hållas och ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivas. För att en god arbetsmiljö ska uppnås krävs att finns fungerande strukturer och systematik för arbetsmiljöarbetet. Det arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare enligt kommunens samverkansavtal. Dessa delar och fördelningen av arbetsmiljöarbetsuppgifter beskrivs närmare i Riktlinjer för lönesättning som kommer i nästa kedja. TJÄNSTEUTLÅTANDE förslag Beslutsunderlag ARBETSMILJÖPOLICY 2014, förslag Personalpolitiskt handlingsprogram, Beslutet expedieras till : Ledningsgruppen Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

20 2(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE förslag ARBETSMILJÖPOLICY Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

21 ARBETSMILJÖPOLICY Baserad på det Personalpolitiska handlingsprogrammet KS 2013/xx Arbetsmiljöarbetet ska organiseras så att arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö uppnås. Det ska finnas fungerande strukturer och systematik för ett främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetsmiljöarbete. Detta arbete ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare enligt kommunens samverkansavtal. Det sker bland annat genom att: Vansbro kommun upplevs som en trygg, säker och attraktiv arbetsgivare där medarbetarnas är rustade för utveckling och förändring genom en behovsanpassad kompetensutveckling. Arbetsplatserna kännetecknas av tydliga mål och resultat vilket skapar tydliga strukturer, rutiner, stöd och verktyg för såväl chefer som medarbetare. Varje medarbetare är viktig och har en tydlig bild av sitt uppdrag. För att säkerställa en god arbetsmiljö ska gällande lagar och avtal följas på arbetsplatserna och systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivas. Medarbetare och chefer har årliga samtal kring mål, resultat och utveckling Medarbetare och chefer får introduktion i arbetet Hälsofrämjande åtgärder utvecklas och stöd ges vid behov. Arbetsmiljöarbetet ska ske med Vansbro kommuns övergripande värderingar som grund. Likvärdig bedömning att behandla medarbetarna utifrån ett opartiskt förhållningssätt. Det betyder både att skydda den enskilde från felaktiga beslut och att säkerställa lika villkor när det gäller anställning och befordran samt att ha ett rättvisande lönesystem. Hänsyn och omtanke att ta hänsyn till individuella omständigheter vid beslut som påverkar framtidsutsikter, säkerhet eller självaktning. Livskvalitet som rör arbetet en medveten och fortlöpande strävan att utveckla livskvalitet och uppnå balans i livet som en följd av hög motivation och förbättrade resultat. I detta ingår att höja arbetstillfredsställelsen genom att i möjligaste mån reducera monotona arbeten, öka variation och ansvarstagande, delaktighet och genom att undvika att utsätta medarbetare för alltför stor stress. Arbetsvillkor att främja hälsa, säkerhet och i möjligaste mån bra arbetsvillkor.

22 - Att - Att - Att Vansbro kommun Kommunstyrelsen Protokoll KS 159 Ärende KS 2014/300 Förteckning över inkomna, ej besvarade, motioner 2014 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förteckningen. Ärendet Motion, Behöriga larae på alla lektioner (20 13/259) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, Delade turer (20 13/364) Motionär: Nall Lasse Andersson (S) Inlämnad: Motion, Förskola och barnomsorg med fler alternativ (2013/558) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Motion, Rekrytering i egen regi (20 13/658) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Motion, Anhörigparkering Söderåsen (2014/123) Motionär: Gunnel Gustafsson (V) Inlämnad: Kommunpartiet yrkade i motion den 4 april 2013 att kommunfullmäktige beslutar: till höstterminen 2013 alla obehöriga la rare ersätts av behöriga lärare. vikariegaranti införs som garanterar lararledda lektioner i såväl grundskola som gymnasieskola föräldrar och elever löpande får information om garantin inte kan uppfyllas Att rapportering sker till kommunfullmäktige varje halvar om garantin har uppfyllts eller inte. titdragsbestyrkande

23 Vansbro kommun 23 Kommunstyrelsen Protokoll Motionen har inte besvarats på grund av att förvaltningen inte i tid inkommit med nödvändigt underlag till kommunstyrelsen. Verksamhetschefen för Utbildning och arbete förklarar detta med att han inte uppmärksammat motionen beroende på att den inkom just innan chefsbytet inom verksamhetsområdet ägde rum den 1 maj Helt kort kan konstateras att det från 2015 finns ett lagkrav på att det ska finnas behöriga lärare i alla landets skolor. Vad som främst bör utredas är om, och i så fall på vilket sätt, en utökad rapportskyldighet ska åläggas kommunens skolor. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna förteckningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Inlämnade och godkända motioner Skrivelse angående ej besvarad motion, verksamhetschef utbildning och arbete

24 Ej besvarade motioner TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet KS 2014/300 Kommunsekreterare Timmie Aspelin Tel.nr KOMMUNFULLMÄKTIGE Förteckning över inkomna, ej besvarade, motioner Rekommendation till beslut att godkänna förteckningen. Ärendet Motioner som fullmäktige beslutat får ställas: 1. Motion, Behöriga lärare på alla lektioner (2013/259) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, Delade turer (2013/364) Motionär: Nall Lasse Andersson (S) Inlämnad: Motion, Förskola och barnomsorg med fler alternativ (2013/558) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Motion, Rekrytering i egen regi (2013/658) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Motion, Anhörigparkering Söderåsen (2014/123) Motionär: Gunnel Gustafsson (V) Inlämnad: Beslutsunderlag Inlämnade och godkända motioner Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

25 Vansbro kommun 26 Kommunstyrelsen Protokoll KS 162 Ärende KS 20 14/322 Förbundsordning för Region Dalarna, revidering Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringar av Förbundsordning för Region Dalarna enligt av direktionen beslutat fo i slag. 7 och 16 Reservationer Torsten Larsson reserverar sig mot beslutet. Ärendet Region Dalarnas direktion har vid sitt sammanträde beslutat att föreslå kommunalförbundets medlemmar att godkänna förändringar i fo bundsordningens 7 respektive behandlar Förbundsdirektionen och 16 Budget och ekonomisk styrning. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna revideringar av Förbundsordning för Region Dalarna enligt av direktionen beslutat fo slag. 7 och 16 Torsten Larsson och Wahan Harutun yrkar avslag till utskottets förslag. Beslutsgång Ordfo rande ställer utskottets förslag mot Torsten Larssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets fo rslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Fo rslag till förbundsordning 7 Fo rslag till förbundsordning 16 Förbundsordning för Region Dalarna Utdragshestyrkande

26 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet Ks 2012/84 Kommunsekreterare Timmie Aspelin KOMMUNSTYRELSEN Revidering och uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning Rekommendation till beslut att revidera delegationsordningen enligt utarbetat förslag. Sammanfattning Kommunen har en alternativ politisk organisation, utan nämnder, som bygger på en långtgående delegation. Kommunstyrelsens delegationsordning är därför omfattande. För att delegationsordningen ska vara anpassad till befintlig organisation bör den revideras. Övergripande 1. Administrativa ärenden Nuvarande formulering Nr Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 1.10 Yttrande till Polismyndigheten jämlikt ordningslagen Ordningslagen (1993:1617) Kommunchef, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Alkoholhandläggare, Verksamhetschef Förslag till ny formulering (ändringar är rödmarkerade) Nr Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 1.10 Yttrande till Polismyndigheten jämlikt ordningslagen Ordningslagen (1993:1617) Verksamhetschef samhällsbyggnad

27 Dnr RD 2005/176, RD 2011/34 Förbundsordning för Region Dalarna

28

29 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets möjligheter och främja dess utveckling. Kommunalförbundet handhar uppgifter av regional karaktär. 2 Förbundets uppgifter Reviderad Kommunalförbundets uppgifter är att: 1. utarbeta program för länets utveckling som medlemmarna avser att genomföra i samarbete med andra parter, 2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet, 3. utarbeta tillväxtprogram, 4. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling, 5. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur mm vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, 6. ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder avseende mål 1 och mål 2, 7. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, 8. vara regionalkollektivtrafikmyndighet för Dalarnas län, 9. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. Förbundet skall vidare, på grundval av medlemmarnas ställningstaganden: 10. ansvara för den regionala turistverksamheten, 11. handlägga frågor rörande Europasamarbetet, 12. samordna och utveckla ägarrollen för länets kollektivtrafik, 13. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet, 14. utgöra ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse.

30 Förbundsordning för Region Dalarna 3 Förbundets medlemmar Medlemmar i förbundet är kommunerna i Dalarnas län: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen, samt Landstinget i Dalarnas län. 4 Förbundets namn Förbundets namn är Region Dalarna. 5 Förbundets säte Förbundets säte är i Falun. 6 Organisation Reviderad Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen kan inrätta nämnder. 7 Förbundsdirektionen Reviderad Förbundsdirektionen skall bestå av 25 ledamöter och 25 ersättare. Kommunerna utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare. Landstinget utser 10 ledamöter och 10 ersättare. I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid skall bestämmelserna i 3 kap 23 och 24 och 4 kap 23 a första stycket kommunallagen tillämpas. Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. Inom direktionen skall finnas ett arbetsutskott. Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten. Landstingsersättarna tjänstgör i den turordning som landstingsfullmäktige har bestämt vid valet.

31 Förbundsordning för Region Dalarna 8 Revision Reviderad Förbundet skall ha minst tre revisorer. Landstingsfullmäktige utser revisorerna och deras ersättare. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. Revisorerna och ersättarna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen. 9 Initiativrätt Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen, förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen respektive landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen samt organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt. 10 Närvarorätt Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 11 Kungörelser och tillkännagivanden Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla. Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall anslås på förbundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla. 12 Kostnadstäckning Reviderad Kostnaderna för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas genom bidrag av förbundsmedlemmarna. Huvudprincipen är att kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att kommunerna svarar för tillsammans 60 procent och landstinget för 40 procent av det totala bidraget. Kostnaderna kan fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att kommunerna svarar för tillsammans 60 till 75 procent och landstinget för 25 till 40 procent av det totala bidraget. Den exakta fördelningen inom den angivna ramen ska årlige fastslås i Region Dalarnas budgetbeslut, baserat på de överenskommelser om verksamheten som medlemmarna har träffat.

32 Förbundsordning för Region Dalarna Kommunernas bidrag skall bestämmas som, ett för alla lika, promilletal på respektive medlems bidragsunderlag. Detta underlag utgörs av summan av respektive medlems skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting. Samma fördelning skall ske för borgen som medlemmarna ingår för kommunalförbundet. Förbundet får för sin verksamhet uppta lån intill sammanlagt 20 Mkr. Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Förbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken ska särskilt avtal träffas mellan medlemmarna. 13 Ersättning för överförda uppgifter från kommunerna och landstinget För de uppgifter som förs över från landstinget eller från en eller flera kommuner till kommunalförbundet skall reglering ske i särskild ordning. 14 Ersättning för överförda uppgifter från staten För de uppgifter som förs över från staten till kommunalförbundet skall reglering ske i särskild ordning. 15 Andel i tillgångar och skulder Reviderad Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmarnas ansvar enligt huvudprincipen i 12. Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 16 Budget och ekonomisk styrning Reviderad Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före maj månads utgång. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionen skall

33 Förbundsordning för Region Dalarna samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under oktober månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 kommunallagen. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i 12. Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar skall samråd ske med förbundsmedlemmarna. Direktionen skall avlämna tertialrapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna. 17 Ersättningar Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna och revisorsersättarna skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i landstinget. 18 Uppsägning och utträde Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 19 Likvidation och upplösning Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 18 är till ända, skall förbundet träda i likvidation. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen skall den i 15 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. När förbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

34 Förbundsordning för Region Dalarna När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 20 Tvister Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. 21 Bildandet och ändringar i förbundsordningen Reviderad Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Ändringar i förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige har godkänt dessa.

35

36 Region Dalarna Myntgatan Falun Tel Fax

37 MISSIV Sida 1(1) Handläggare Magnus Höög Datum Diarienummer RD 2011/34 Region Dalarnas medlemmar Revision av Region Dalarnas förbundsordning Region Dalarnas direktion har vid sitt sammanträde beslutat att föreslå kommunalförbundets medlemmar att godkänna förändringar i förbundsordningens 7 respektive 16. Dessa förändringar måste godkännas i respektive medlems fullmäktige. Region Dalarna emotser medlemmarnas svar senast , så att förändringarna i förbundsordningen kan träda ikraft inför den nya mandatperiodens början vid årsskiftet 2014/2015. Ärendet Inför arbetet med kommande regionbildning i Dalarna under nästa mandatperiod har diskussioner förts om nödvändigheten av att utöka uppdragen för Region Dalarnas presidium och att införa ordförande på heltid samt två vice ordföranden på 50 respektive 25 procent. Detta skulle kunna ske genom att antalet ledamöter i direktionen utökas från 25 till 27 ledamöter. En sådan åtgärd kräver en revision av Region Dalarnas förbundsordning 7. Samtidigt föreslås att stadgandet i förbundsordningens 16 om när direktionen ska fastställa Region Dalarnas budget ändras från under oktober månad till senast 15 november. Detta förslag baserar sig på erfarenheterna från det interna budgetarbetet i relation till direktionens sammanträdescykler. Sedan Region Dalarnas start 2003 har budgetomslutningen också kraftigt ökat. Tidpunkterna som anges för Region Dalarnas samråd med medlemmarna ska ske och när dessa ska enas om vilken ram Region Dalarna har att hålla sig inom påverkas inte. För att dessa revisioner ska bli giltiga krävs att samtliga medlemmars fullmäktige godkänner förändringarna. Göran Carlsson Magnus Höög Bilagor Förslag till ny lydelse 7 Förslag till ny lydelse 16 Den i dag gällande förbundsordningen

38 Förslag till ny skrivning 16 Budget och ekonomisk styrning Sida 1(1) Handläggare Magnus Höög Datum Diarienummer RD 2011/34 Region Dalarnas medlemmar Revision av Region Dalarnas förbundsordning Förslag till ny skrivning 16 Budget och ekonomisk styrning Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före maj månads utgång. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten senast den 15 november. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 kommunallagen. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i 12. Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar skall samråd ske med förbundsmedlemmarna. Direktionen skall avlämna tertialrapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna.

39 Förslag till ny skrivning 7 Förbundsdirektionen Sida 1(1) Handläggare Magnus Höög Datum Diarienummer RD 2011/34 Region Dalarnas medlemmar Revision av Region Dalarnas förbundsordning Förslag till ny skrivning 7 Förbundsdirektionen Förbundsdirektionen ska bestå av 27 ledamöter och 25 ersättare. Kommunerna utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare. Landstinget utser 10 ledamöter och 10 ersättare. Utöver de ovan angivna 25 ledamöterna och ersättarna från kommunerna och landstinget ska medlemmarna komma överens om vilken/vilka medlemmar som ska utse ytterligare två ledamöter, med hänsyn till varifrån ordförande och 1:e vice ordförande hämtas. Denna överenskommelse bekräftas av medlemmarna vid direktionens konstituerande möte vid mandatperiodens början eller när behov av fyllnadsval för ordföranden eller 1:e vice ordföranden föreligger. Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. Ordföranden tjänstgör på 100 %, 1:e vice ordförande på 50 % och 2:e vice ordförande på 25 %. Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott. Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten. Landstingsersättarna tjänstgör i den turordning som landstingsfullmäktige har bestämt vid valet. I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid ska bestämmelserna i 3 kap 23 och 24 och 4 kap 23 a första stycket kommunallagen tillämpas.

40 Vansbro 27 kommun Kommunstyrelsen Protokoll KS 163 Ärende KS 20 13/364 Motion, delade turer Beslut Kommunstyrelsen fo eslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Reservationer Stina Munters, Bibbi Westhed, Torsten Larsson och Lars-Olov Liss reserverar sig mot beslutet. Ärendet Socialdemokraterna i Vansbro har ställt en motion gällande så kallade delade turer. Att ta bort delade turer kan leda till ytterligare kostnader och den översyn av scheman som gjorts ligger i linje med vad motionären yrkar. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att verka för att rninimera antalet delade turer, 2. att avslå motionen. Anders Edlund föreslår: att bifalla motionen. Lars-Olov Liss och Torsten Larsson yrkar bifall till utskottets förslag. Beslutsgång Ordförande ställer Anders Edlunds förslag mot utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för utskottets förslag. Nej för Anders Edlunds fo slag. Lltdragshestyrkande

41 Vansbro 28 kommun Kommunstyrelsen Protokoll Vid företagen omröstning röstar Bibb Westhed, Torsten Larsson, Lars-Olov Liss, Stina Munters och Per-Anders Westhed ja. Nej röstar Jan-Erik Stövling, Anders Gyllenvåg, Wahan Harutun, Nils-Erik Edlund, Nall Lasse Andersson och Anders Edlund. Med röstsifforna 5 mot 6 beslutar kommunstyrelsen enligt Anders Edlunds förs lag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Juserare

42 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Vård och omsorg KS 2013/364 Vård och omsorgschef Elisabeth Hekkala KOMMUNFULLMÄKTIGE Motion, Delade turer Rekommendation till beslut Kommunstyrelsen rekommenderas besluta att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen. Sammanfattning Socialdemokraterna i Vansbro har ställt en motion gällande så kallade delade turer. Att ta bort delade turer kan leda till ytterligare kostnader och den översyn av scheman som gjorts ligger i linje med vad motionären yrkar. Bakgrund Socialdemokraterna i Vansbro har ställt en motion gällande delade turer. Motionären yrkar på att delade turer inte ska förekomma där Vansbro kommun är arbetsgivare och att arbetstiden ska vara sammanhållen utan andra avbrott än ordinarie raster. Med delade turer avses arbetspass ett arbetspass under en dag som bryts av ett uppehåll på några timmar på eftermiddagen. En delad tur kan exempelvis betyda arbete mellan kl och samma dag. Delade turer är relativt vanligt inom äldre- och handikappomsorg både i landet och i länet och det finns både inom kommunal regi och privat regi. Anledningen till delade turer är att det ger en hög nyttjandegrad av personalresurser men det är också ett sätt att glesa ut helgtjänstgöring med bibehållen bemanning utan en ökad kostnad. I Vansbro kommun finns delade turer endast på helger och då i syfte att ge personalen möjlighet till utglesad helgtjänstgöring vilket betyder tjänstgöring två av fem eller var tredje helg, alternativet har varit tjänstgöring varannan helg. Delade turer infördes i samråd med personalen. Motion, Delade turer I samband med överläggning inför löneöversynen 2013 yrkade fackförbundet Kommunal på att delade turer ska tas bort och Vansbro kommun tillstyrkte att under hösten se över detta i samband med översyn av scheman. Med anledning av utökning av antalet särskilda boendeplatser på Söderåsens äldreboende och utökningen av antalet tjänster gjordes en ny bemanningsplan och nya scheman där delade turer tagits bort. Konsekvensen av det blev tjänstgöring varannan helg något som Kommunal ej ställt sig bakom. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

43 2(2) Konsekvenser Konsekvensen av att helt ta bort delade turer medför antingen; - tätare helgtjänstgöring, - sänkta tjänstgöringsgrader eller - utökad bemanning, och därmed ökade kostnader. Att arbeta varannan helg är mycket vanligt inom vård och omsorgsarbete men erfarenheten från förändringen på Söderåsen visar på svårigheten att få acceptans hos personalen för det mot att slippa delade turer. Helst önskar personal att delade turer tas bort men med bibehållen helgfrekvens. Vansbro kommun kan i dag inte erbjuda alla anställda heltid och att sänka tjänstgöringsgrader ytterligare kommer att resultera i svårigheter att behålla och rekrytera personal. Med utökad bemanning kan delade turer tas bort och en utglesad helgtjänstgöring bibehållas dock medför det en ökad kostnad. En utökad bemanning kan till viss del ge minskade vikariekostnader men då fordras ett utvecklat resurs- och schemaläggningssystem vilket inte finns idag och en hög personalflexibilitet. Slutsats Vård och omsorgs budget klarar inga åtgärder som ytterligare ökar kostnaderna för befintlig verksamhet och mot bakgrund av kommunens totala ekonomi kan inte ett beslut som kan leda till ytterligare kostnader rekommenderas. Det arbete som görs utifrån vad som förhandlats med Kommunal ligger ändå i linje med vad motionären yrkar. Beslutet expedieras till : Vård och omsorgschef, Elisabeth Hekkala Motion, Delade turer Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

44 Vansbro 30 kommun Kommunstyrelsen Protokoll KS 165 Ärende KS 20 13/827 Försäljning mark Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommu nfullmäktige beslutar att kommunen fortsätter att arrendera ut kommunens åkermark. Reservationer Stina Munters, Lars-Olov Liss, Torsten Larsson och Bibbi Westhed reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Ärendet Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att lägga ut fastigheterna Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12 på den öppna marknaden till försäljning under hösten år Annonsering sker genom anbudsförfarande med fri prövningsrätt, 2. att beslut kring försäljning av fastighet tas av kommunstyrelsen. Anders Edlund föreslår: att kommunen fortsätter att arrendera ut kommunens åkermark. Wahan Harutun yrkar bifall till Anders Edlunds förslag. Per-Anders Westhed och Torsten Larsson yrkar bifall till utskottets förslag. / 06,. Udragshestyrkande

45 IVansbro kommun 31 Kommunstyrelsen Protokoll Beslutsgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Anders Edlunds förslag och finner att kommunstyrel sen beslutar enligt utskottets förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för utskottets förslag. Nej-röst för Anders Edlunds förslag. Vid företagen omröstning röstar Bibbi Westhed, Torsten Larsson, Lars-Olov Liss, Stina Munters och Per-Anders Westhed ja. Nej röstar Jan-Erik Stövling, Anders Gyllenvåg, Wahan Harutun, Nils-Erik Edlund, Nall Lasse Andersson och Anders Edlu nd. Med röstsifforna 5 mot 6 beslutar kommunstyrelsen enligt Anders Edlunds förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Oversiktskartor över fastigheterna ULdragsbesryrkande

46 Kommunal fastighet (del av) till salu i Snöån. SNÖÅN Snöån E 16 Del av Snöån 14:8 Snöå kvarn Meter

47 Kommunal fastighet till salu i Emaus. NORET E 16 EMAUS 1:8 Leksandsvägen (570) EMAUS G:a 71:an Meter

48 Kommunal fastighet till salu i Hulån. Hulåns ordenshus HULÅN 27:1 E 16 Hulån Pyramidbageriet Granngården Meter

49 Kommunal fastighet till salu i Nås. NEDERBORG 2:7 STATIONSOMRÅDET NEDERBORG 16:1 E 16 NEDERBORG 58:1 Nederborgs skola NEDERBORG 58:1 NEDERBORG 61:12 SVEDEN 41:1 Nås kyrka Meter

50 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS2013/827 Utredare Tobias Eriksson KOMMUNFULLMÄKTIGE Försäljning av mark Rekommendation till beslut att lägga ut fastigheterna Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12 på den öppna marknaden till försäljning under hösten år Annonsering sker genom anbudsförfarande med fri prövningsrätt. att beslut kring försäljning av fastighet tas av kommunstyrelsen. Sammanfattning Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Bakgrund Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Härvid avses Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1, Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Tjut försäljning mark komplettering Ett antal av arrendatorerna har uttryckt sitt intresse av att förvärva dessa fastigheter, och då främst för jordbruksändamål. Även revisionen har uttryckt sin önskan att dessa fastigheter läggs ut till försäljning på öppna marknaden. Vansbro kommun vill med detta uppnå ett ägande vilket kan bidra till att utveckla jordbruksnäringen. Försäljning kommer att ske genom ett anbudsförfarande med fri prövningsrätt. De eventuella anbud som kommer in på fastigheterna skall sedan tas upp i dialog med utskottet för styrning och ekonomi. Detta för att ta fram det ev. anbud, vilket bör accepteras, på varje enskild fastighet. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

51 Analys Bokfört värde på skogs- och jordbruksmark kommer att minska. Finns dock ingen uppgift på hur mycket, beroende på att de bokförda värdena på dessa marker inte är fördelade på fastighet utan ligger tillsammans. Kommunfullmäktige har tidigare återremitterat ärendet för komplettering. Det som efterfrågades var beräknat försäljningsvärde och beräknad inkomst vid utarrendering. Efter konsultation med LRF Konsult i Malung, så uppskattas sammanlagda värdet vid en försäljning av alla nämnda fastigheter ligga på mellan kr kr. 2(2) Efter konsultation med LRF Konsult i Malung, så uppskattas sammanlagda värdet vid en utarrendering av alla nämnda fastigheter ligga på mellan kr/år kr/år. Det uppskattade försäljnings- och arrendevärdet bygger på försäljning av ovan nämnda fastigheter, vilka har en total yta av 13,5 hektar ( m2). Slutsats Vansbro kommun bör lägga ut dessa fastigheter till försäljning på den öppna marknaden. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheterna, vilka ej är detaljplanelagda. Beslutsunderlag Översiktskartor över fastigheterna. Beslutet expedieras till : Ekonomichef, Catarina Willman Kommunchef, Elisabeth Rooth Eriksson Tjut försäljning mark komplettering Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

52 E 16. Hunån OVANHEDEN 4:9 OVANHEDEN 4:9 Skidstuga Berghedens skola Kapell Meter

53 Vansbro kommun Kommunstyrelsen Protokoll KS 175 Boende för ensamkommande flyktingbarn Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. att kommunstyrelsen har ett extra sammanträde den 9juni klockan 17 för att behandla frågan, 2. att uppdra till förvaltningen att i första hand utreda kvarteret Kantaren och i andra hand Ripstigen 3. Ärendet Vansbro kommun hari överenskommelse med Migrationsverket fr.o.m. 16juni 2014 och tillsvidare avtalat om att ta emot och hålla 10 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn. Samhällsbyggnadschefen har med anledning av överenskommelsen haft i uppdrag att finna lämpliga lokaler för boende och daglig verksamhet för de ensamkommande flyktingbarnen. 4 olika alternativ av lokaler har utretts varvid den byggnad som befunnits mest kostnadseffektiv att iordningställa för boende till flyktingbarnen är Rip-stigen 3. Kommunfullmäktige har beslutat att del av fastigheten Vansbro 9:4 Ripstigen 3 skall rivas varför detta beslut måste upphävas innan fastighetsenheten kan påbörja åtgärder för att iordningsställa byggnaden för boende åt de ensamkommande flyktingbarnen. Kostnaden för att iordningsställa byggnaden är grovt beräknade till ca 4,5 miljoner kr. Förslag till beslut Torsten Larsson föreslår: 1. att kommunstyrelsen har ett extra sammanträde den 9juni klockan 17 för att behandla frågan, 2. att uppdra till förvaltningen att i första hand utreda kvarteret Kantaren och i andra hand Ripstigen 3. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerare Utdragsbestyrkancle A4L j;ij

54 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Samhällsbyggnad/Ekonomi-IT KS 2014/346 Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson Ekonomichef Catarina Willman Kommunfullmäktige Boende för ensamkommande flyktingbarn Rekommendation till beslut att att att beslutet om rivning av del av fastigheten Vansbro 9:4, Ripstigen 3, upphävs del av fastigheten Vansbro 9:4, Ripstigen 3, iordningsställs som boende för ensamkommande flyktingbarn Vansbro kommun tecknar arrendeavtal med Stiftelsen Vansbrohem för Ripstigen 3 Sammanfattning Vansbro kommun har i överenskommelse med Migrationsverket fr.o.m. 16 juni 2014 och tillsvidare avtalat om att ta emot och hålla 10 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn. Samhällsbyggnadschefen har med anledning av överenskommelsen haft i uppdrag att finna lämpliga lokaler för boende och daglig verksamhet för de ensamkommande flyktingbarnen. 4 olika alternativ av lokaler har utretts varvid den byggnad som befunnits mest kostnadseffektiv att iordningställa för boende till flyktingbarnen är Ripstigen 3. Kommunfullmäktige har beslutat att del av fastigheten Vansbro 9:4 Ripstigen 3 skall rivas varför detta beslut måste upphävas innan fastighetsenheten kan påbörja åtgärder för att iordningsställa byggnaden för boende åt de ensamkommande flyktingbarnen. Kostnaden för att iordningsställa byggnaden är grovt beräknade till ca 4,5 miljoner kr. Bakgrund Ripstigen 3 Vansbro kommun har i överenskommelse med Migrationsverket fr.o.m. 16 juni 2014 och tillsvidare förbundit sig om att ta emot och hålla 10 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn (Ärende: Avtal/193 och Avtal/194). Samhällsbyggnadschefen har med anledning av överenskommelsen haft i uppdrag att finna lämpliga lokaler för bo- Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset.

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset. I III Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-04-16 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-04-28

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 Sidan 1 av 6 FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 1 NAMN, SÄTE OCH MEDLEMMAR Kommunalförbundets (förbundet) namn är Bergslagens kommunalteknik med säte i Nora kommun

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-04-07 Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr 759 2014-03-24 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige I llj ~. Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2015-06-15- Datum _ 16 Sida 1 (7) Ekonomienhet 000122 Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer