FIG. Sportfiske AB GNOSJÖ. *SerieOne *Bionix Pulse *Lighlning Rod Pro *Spiril *Technique

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIG. Sportfiske AB 335 00 GNOSJÖ. *SerieOne *Bionix Pulse *Lighlning Rod Pro *Spiril *Technique"

Transkript

1

2 *SerieOne *Bionix Pulse *Lighlning Rod Pro *Spiril *Technique Full kontroll äver spöbyggnadsprocessen - från koncept till helt färdig produkt, garanterar spön med egenskaper i absolut högsta klass. De kompromisslösa krav som Berkley ställer på material och hantering gör att man också kan möta seriösa krav från dagens och morgondagens sportfiskare. Ge ditt sportfiske en ny dimemion - prova ett Berkley-spö! Du ångrar dig inte. Se de nyaste Berkley-spöna hos Din handlare. FIG Sportfiske AB GNOSJÖ

3 Il OMSLAGSFOTO: Jens Ploug Hansen s7 Älmete - ett förtjusande nöje s48 Skagerrakkryss INNEHÅLL 7-8/92 Tips inför sommarens myggplågor.4 Ålmete- ett förtjusande nöje, 7 Aktuellt 13 Ledaren 16 Aktuellt 17 Marknadsnytt 18 Flyg och fiska! 22 Strandhugg i Ekshärad 26 Testat 29 Regnbåge - Färgstark mat för fiskare 34 Det lönar sig att fiska - Det är ju väder idag 38 Harr och öring i Linsell 44 Skagerrakkryss 48 Ett spö med själ 54 Redskap och Teknik 56 Det stora laxasuset i Blekinge 58 Napport 61 Moskosel - Harr och öringparadis 62 Fisketipset 64 Frågor och debatt 65 Tävlingskalender 69 Storfisken '" 70 Läsarnas Marknad 72 Det är inte längden det beror på 76 Landet runt 80 I nästa nummer 82 Om ål, mygg och väder I mina unga metarår var ålen en av mina favoriter. Jag metade ål i åar och små mörka skogstjärnar. Det fanns ål överallt: I varje bäck och vid varje kvarndämme i åarna fanns det ålkistor, som under sensommmar och höst gav innehavaren en säker skörd. Men ålen minskade i antal. Allt fler av ålkistorna fick förfalla. I det här nummret kan vi berätta att forskare fruktar att ålen kan vara utrotningshotad! Vi har vant oss vid att dålig tillgång på fisk kan åtgärdas genom utsättning av odlad fisk. När ålen försvinnerfinns inte den lösningen. Ingen har ännu knäckt problemet att odla ål. All ål har sitt ursprung i leken i Sargassoh~vet. De utsättningar som gjorts har i huvudsak skett med yngel som insamlats vid kraftverksdammar. När nu invandringen av yngel minskar, försvinner den möjligheten att förstärka åltiilgången. Det är hög tid att det satsas pengar på forskning för att klarlägga orsakerna till ålens tillbakagång och finna metoder att vända utvecklingen. Inte heller vädret är som det var förr - om det nu någonsin varit det. Svenne Andersson skriver om fiskeväder i detta nummer. Regn, vind och temperatur påverkar alltid fisket, men med flexibel fisketeknik och rätt val av vatten, brukar det gå att få hyggligt fiske även om det blåser från öst, regnar småspik eller dimman hänger över vattnet. Tyvärr bekräftar Svennes efterforskningar också småbåtsfiskarnas ständiga klagan över att det blåser mer nuförtiden än vad det gjorde förr. Havsfiskare och trollingfiskare på våra stora sjöar tvingas allt oftare ställa in planerade turer. I Skagerrakkryss berättar jag om en tur där solen sken och vinden vilade tillräckligt länge för att släppa fram oss till vattnen utanför Langesund i Norge. Här finns fortfarande den artrikedom och chans till stor fisk, som gör havsfisket så spännande. Alla med lust för salta äventyr borde någon gångtesta detta område, innan yrkesfisket hunnitskrapa rent där också. Förra året försvann de beprövade myggmedel, som gjorde fiskarlivet uthärdligtvid norrländskavatten. Risto O Säppenen, som tillbringar en stor del av sommaren ute i vildmarken, testade de nya godkända preparat, som kom i stället. Hur de klarade uppgiften kan du läsa om i detta nummer. I Glöm inte Prenumerationstjänst: Tel. 0300/ meddela oss din lyiåndag-torsdag kl fredag kl nya adress när Ovr.tld tel.svarare. Fax: du flyttar! REDAKTION. Ansvarig utgivare: Bengt Öste. Chefredaktör: Olof Johansson. Adress: Box 104, Lerum. Tel. 0302/ Fax Lokalredaktion Mörrum: Svenne Andersson. Adress: PL 4631,37500 Mörrum. Tel , Fax Sportfiske utges av Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna, Adress: Box 2, Spånga. Sportfiskarna: Öppettid: Yard (Tis Fre ) Tel , Fax ANNONSKONTOR: (Endast företagsannonser) Lars Henriksson, Håkan Otterberg. Te1.031/ eller RADANNONSER: Läsarnas Marknad, Box 104, Lerum, Tel GRAFISK FORM: Jessica Calming och Marika Lindblad Tidningen utkommermed 12 nummer per årvarav1/2,7/8och 10/11ärdubbelnummer. Sportfiske välkomnar bidrag från läsarna i form av text och bilder. För icke beställt material ansvaras icke. Mångfaldigande av innehållet i denna tidning, helt eller delvis, är enligt lagom upphovsrättförbjudet. TRYCKT AV: ElandersjWezäta, Göteborg.ISSN Helårsprenumeration inkl. medl.skap i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund: Sverige SEK 230 Postgiro Bankgiro Prenumeration, Danmark. DKK 255 D. Postgiro Prenumeration, Norge. NOK 255 N. Postgiro Prenumeration, Finland. II FIM. 170 F. Postgiro Reservation för prisändringar..r:: Sportfiske är tryckt på miljövänligt papper. lici~u SPORTFISKE Juli/Augusti

4 IR.Qrtfiskes mxggmedelstest: Tips inför sommarens. O myggplagor Skyddar de nya godkända myggmedlen lika bra mot mygg och knott som de gamla beprövade? Ja, de nya är både bättre och säkrare, menar Kemikalieinspektionen, utan att praktiskt ha testat dem. Detta har dock vi mort. Vi kan också berätta om sportfiskarnas egna huskurer. Text och foto: RISTO O SEPPÄNEN - Grabbar, var glada för att mygg och knott finns - utan dem skulle vi kanske inte ha våra harrar, öringar och laxar heller! Orden är mina egna och de yttrades underen föreläsning vid enflugfisketur för ett par år sedan. Min avsikt var att försöka visa på deekologiska sambanden i naturen. Det är väl dock knappast att häda, om man antar att Gud den där sjätte dagen då han skapade myggen och knotten var bra trött. Ja, inte tänkte han i alla fall på oss stackars sportfiskare - annars hade Han väl låtit dessa småkryp stanna kvar i vattnet, under hela deras levnad. Utländska larmraooorter Kemikalieinspektionen struntade väl också helt i sportfiskarnas plågor, då de 1991 förbjöd Djungeloljan med flera gamla beprövade myggmedel! - Nej, det gjorde vi inte. Lagstiftningen har skärpts i Sverige och då larmrapporter kom från utlandet att dessa medel var farliga, måste vi agera, säger avdelningsdirektör Lena Rosen, Kemikalieinspektionens "Myggexpert". I USA och Kanada fann forskare att bl a Djungeloljan innehöll det kemiska ämnet Etyl exandiol, som idjurförsökgav skador på råttornas lever och på reproduktions- Skyddar de nya godkända produkterna lika bra mot mygg som de gamla beprövade, förbjudna medlen? 4 Juli/Augusti 1992 SPORTFISKE

5 fönnågan. Där drogs dessa medel in genast. Men då förbudet kom i Sverige, blev Kemikalieinspektionen fullständigt nerringd. - Lustigt nog tyckte ingen att det var bra att vi tittade på riskerna, utan det blev ett väldigt ståhej, säger Lena Rosen. Hon påpekar också att myggmedel är den enda typ av bekämpningsmedel, som vi människor frivilligt och okritiskt, stryker på oss. Så har även jag gjort. Djungelolja + beckolja + några droppar av det där vita medlet som jag köpte ett lager av i Norge för många år sedan. Ja, det där norska myggjoxet visade sig visst senare innehålla DDT, men bra var det. "De nya är bättre" Även de godkända medlen ska man dock vara försiktig med eftersom de också är bekämpningsmedel. Man bör bara smörja in delarav huden. Småbarnunder tre år ska maninte smörjain utan iställetskyddamed kläder. - Det fanns inga bevis på att just Djungeloljan var ett undennedel, utan vi fann att det fanns andra produkter som var bådebättre och säkrare, sägerlena Rosen. Påminfråga om Kemikalieinspektionen ocksåpraktiskt testat ochjämfört huruvida de nya godkända myggmedlen verkligen skyddar lika bra mot mygg och knott som de gamla, blir. svaret nej. Företag som saluför medlen ska också garantera att de är effektiva. På Sportfiskes uppdrag har däremotjag tillsammans med några Petri bröder, gjort en sådan jämförelse. Vi har testat tre godkända myggmedel och två natunnedel, under praktiskt fiske i såväl norr som söder. Här är vår rapport. Jaico anfi-myggmjö/k Tillverkas av Jaico i Belgien. Medlet levereras på en roll-on-flaska av glas och kostar ca 90 kr för 50 mi. Doften är ganska behaglig och medlet känns inte heller särskilt kladdigt. Testresultaten är inte entydliga. Första gången blev jag bjuden på medlet i Jämtland och tyckte då att det fungerade rätt så bra. Enligt tillverkaren garanteras skydd mot myggbett i åtta timmar. Själv fick jag dock upprepa behandlingen två gånger under samma fiskekväll. Andra gången, i Bergslagen blev dock resultatet sämre, även om hela pannan, nacken, halsen och armarna smordes in. Efteren stund hade myggen ändå kalas där i min nacke. Andrafiskare hardock lämnat mera positiva omdömen. Demi Dex Demi Dex tillverkas av SweDEM AB, Haninge. Enligt reklamen ska medlet varken lukta eller kladda och det ska också ha långverkande effekt. Medletärallergitestat. Det mot mygg verksamma ämnet är Mandelsyra-dietylarnid (DEM). DemiDex kostar ca 35 kr för 50 mi. Medletärutvecklatav Försvarets Forskningsanstalt (FOA), vilket säkert är ett bra försäljningsargument. Detta räcker dock intesom bevis pådess effekt. Jag själv blev i alla fall inte övertygad om medlets förträfflighet.. Fuktigt varma dagar var effekten inte särskilt långvarig och knotten vid Vanån i Dalarna rådde den inte alls på. Enfiskekarnrat tycktesomjag, två andra ville dock ge medlet ett godkänt betyg. Mofmygg Tillverkare: Pro Medka AB, säljs på Apoteket. Inte hellerdettamedelvann vårt fulla förtroende. Medlet är tunt men torkar ganska snabbt då innehållet till 55% är alkohol (Isopropanol). 35 mi kostar ca 33 kr. MotMygg har(10%) sammaverksamma ämne - Dietyl-toluarnid (DEET) - som Jaico anti-myggmjölk (190 g/l). MotMygg bedömdes stortsettlikvärdig med Demi Dex, möjligen dunstade det snabbare från hudet. Behållaren är dock intressant. I plastflaskans topp fmos en svamp som fuktar huden. Kanske kan flaskan fungera som verktyg för lackering av spön? Doktorns vlldmarksol/a Tillverkare: SjöFo AB. Detta är ett naturmedel som enligt reklamen bl a mildrade klådan efter myggstick. Senare upptäcktes att myggorna även avskydde oljan. Mer än 500 personer sägs ha provat oljan och funnit den lika bra eller bättre, än de på marknaden förekommande myggmedlen. Eftersom oljan är en Bergslagsprodukt, Gör prillan kanske större nytta utsmetad på kinden än under läppen? SPORTFISKE Juli/Augusti

6 TIPS INFÖR... FORTS testade vi den också vid Lumsån i Kronofiske Bergslagen. Testgruppens (tre man) omdöme var att effekten var ingen eller bara ringa. De sutom var medlet kladdigt och rann fasligt, då man svettades. Ett litet plus möjligen för att doften också var ringa. Myggdeodorant Tillverkas av Föllinge Hälsoprodukter och är ett naturmedel. Den innehåller cittusdoftande ämnen, som enligt reklamen förhindrar myggoroch knott att känna människans naturliga dofter. Jodå, visst hittade myggomaoch knotten oss, trots "doftmaskeringen". Doften var däremotsåintensiv, attvi självaintestodut någon längre tid med den. Kanske kan doften hålla andra fiskare borta från bra fiskeplatser. Kommentar Det finns fiskare som inte besväras så svårt av mygg och knott. De kommer att klara sig även med de nya myggmedlen. Vi andra, som är föremål för myggornas ohöljda kärlek, får det svårare. Jag håller inte med Kemikalieinspektionen om att de nya medlen är bättre. Min gamla blandning Djungelolja + beckolja + lite annat, är effektivare för min del. Om nu inte bortåt 20 års användning av dylika medel redan gett sådana skador att omdömet sviktar. Ärligt talat så känns detta med larmrapporter inte alls bra, så jag varken kan eller vill råda andra, vad de ska göra med sina lager av förbjudna myggmedel. Till sommaren kommer de för 1992 nya medlen ya obb, Djungeloljan och US 622 n-m. De har dock numerå samma verksammaämne som Jaicooch MotMygg (Dietyl-toluamid), så det återstår att se om de är bättre. De i testet förekommande naturmedlen är ej godkända av Kemikalieinspektionen som myggmedel, utan är hos Socialstyrelsen registrerade som naturmedel för andra ändamål. Läsartips Vi bad våra läsareom tips påegna huskurer. Var så god och testa om ni vill. SnusochT-sprit. ConnyAndersson från Kungälv tipsaratt man kan blanda snus och T-doja som en nödåtgärd och gnida det i ansiktet. Det fungerar fast man ser ut som Ln, menar Conny. Och lukten då? Till Conny kan jag hälsa, att jag försökt sälja din ide hos Kemikalieinspektionendock utan större framgång. Oleum Basileum. - Det är egentligen ett medel som lindrar förkylningsbesvär och finns att köpa på apoteket. Det fungerade i somras iarjeplogsfjällen. Det innehållereucalyptusolja och pepparmyntsolja så detdoftar gottockså, skriverkarlersson, Vagnhärad. Vitlök. Ät och gnid in huden med vitlök. Man slipper mygg och oftast får man åka i egen kupe på tåget hem, tipsar Per Hessne, Gislaved. Majsolja - bra både i matlagning och mot mygg. Nejlikeolja - kan även blandas med myggmedel. B-vitaminer - är bra, menar flera läsare. Ät persilja - mot knott! De bästa tipsen belönas med Sportfiskes fiskesmäck. M Godkända myggmedel (april -92) Pro Medica Mot Mygg reg nr 3712 Jaico anti-myggmjölk reg nr 3787 VS 622 mygg roll-on reg nr 3806 Demidex myggservett reg nr 3770 Demidex stift reg nr 3811 Demidex lösning reg nr 3812 Nya Nobb Mygg roll-on reg nr 3862 Nya Nobb Myggstift reg nr 3861 Nya Nobb Myggolja reg nr 3863 Djungelolja II reg nr 3857 VS 622 Myggstift ID reg nr 3859 VS 622 Mygglotion ID reg nr 3858 VS 622 Myggservett II reg nr 3860 Blir det dax för många nu att plocka fram mygg-knottnäten ur gömmorna? De skyddar, men fisket blir svettigt och det är svårt att hålla reda på den utlagda torrflugan.

7

8 TUR TILL... FORTS Åke Madsen blev Ål-Åke med hela Sportfiske-Sverige när han i början av 80-talet presenterade en hel svit med jätteålar. Åke bodde då i Skutskäroch lade ner ett enormt arbete på att leta upp givande småvatten i trakterna av Gävle. Sedan dess har Åke flyttat till Veddige i Halland, men han har inte slutat meta ål för den sakens skull. Det har blivit bitar över två kilo även på västkusten, vilket bevisar att det lönar sig att leta i "hemmavattnen". Men det är inte bara att knalla ut till närmsta göl, kasta ien maskagnad krokoch sätta sig att vänta. Detligger mycket arbete bakom innan det är lönt att blöta kroken. Ål-Åke beskriver taktiken: "Det säkraste sättet är att ta kontakt med äldre personerpåorten. Om dom inte själva vet om något bra ålvatten så brukar dom kännatill någonsomvetvardetfiskades ål förr i tiden. Du kan också ta kontakt med föreståndaren på det lokala ålderdomshemmet. Om du presenterar dig och ditt ärende så brukar dom kunna vara behjälpliga med att ta reda på om det finns någon som ärfiskeintresserad och som är villig att dela med sig av sina erfarenheter. Kom ihåg att ett artigt beteende underlättar i alla situationer." Tänk bort vattnet När man väl har hittat ett intressant vatten så gäller det att kartlägga det noggrannt. Även om det finns grov ål i en å, damm eller sjö så är vissa ställen hetare än andra. "Det första du ska göra när du kommer till en ny fiskeplats är att tänka bort vattnet, så att du kan bilda dig en uppfattning om hur botten ser ut och var den kan vara lämplig för ål. Ålen står gärna under nerfallna trän, intill stora stenar, stenrösen och under sjuilket timmer bland rötterna i kanten på näckrosbälten. Ja, nästan överallt där det kan tänkas finnas gömslen på botten. Är det djupt på platsen så brukar dom stryka fram och tillbaka i branterna när dom jagar." Om man bor vid kusten och vill fiska i havet brukar fiskehamnar, gamla stenpirar och bryggor vara bra ställen att söka ålen på. Men Åke pekar också på det faktum att ålens beteende påverkar mycket av årstiden. Den finns alltså inte på samma ställen vid alla tider pååretoch därför gällerdet att ha ålens årsvanor någorlunda klart för sig innan man börjarmeta. Åke har gjort de här erfarenheterna: "Undervinterhalvåretligger ålen i dvala och då klumpar dom gärna ihop sig på en mjukbotten någonstans. Dom kan då samlas, ända upp till ett tjugotal, på en yta inte större än kvadratmeter. I slutet av april, tidigare om vädret är milt, börjar dom röra på sig så smått. Är du då på plats kan du ha ett kanonfiske, men då gäller det att Ål-Åke med fin ål från Varbergs hamn. du har tagit reda på var mjukbottnarna finns. Dettar inte mer än ett par dygn innan dom lämnat sin övervintringsplats, så det gäiler att passa på. Under maj-juni sprider sig ålarna över hela vattensystemet i jakten på föda och under den tiden är de väldigt aktiva och kan dyka upp på de mest oväntade ställen. Det är därför många abborre- och regnbågsmetare plötsligt, och ofta mitt på dagen, funnit sig ha en ål i andra änden på linan. I juli-augusti finns ålarna på sina traditionella stäilen, I sjöar är det varma, vegetationsrika vikar. Gärna sådana som det finns mycket bråte i så att dom lätt kan finna gömsle. Sen strykerdom från vikarna i branterna ner m'ot djupare vatten, 1,5-5 meter, i jakten på föda. I åar brukar dom finnas ilugna sel, edor och djuphålor, gärna där åarna kröker av. I september-oktober börjar ålarna åter vandra ut mot djupare vatten och då kan du lämpligen söka dom på 5-12 meters djup i sund och i branterna utanför uddar och runt grundtoppar. I slutet av oktober och början av november samlas de åter på mjukbottnarna för att gå till vintervila." Nu har vi ailtså lokaliserat ålen och då gäller det att finna de rätta redskapen och metoderna för att fånga den. Ål-Åke är inte den som förordar dyra spön och rullar. Enkla grejormed kvalitet är lösenordetoch Åke menar att just det här gör ålmetet attraktivt för ungdomar. Det stillsamma metet sliter inte på rullarna och man behöver inga "superspön" för att kunna kasta långt och eleg~t. 8 Juli/Augusti 1992 SPORTFISKE

9 "Förutom spö och rulle behöver du en rejäl håv, glidande sänken av typ Arlesy Bomb i vikter mellan 10 och 56 gram, några lekanden och lite olika sorters krok. Mina personliga favoriter är Kamasan Specimen B 980 storlek 2, Kamasan Aberdeen B 940 storlek 4 och 6 och Aberdeen Mustad 3262 storlek 4 och 6. När det gäller rullar är en öppen haspel- Det går bra att fiska ål under dagen också, men man bör då flytta betet oftare eftersom ålen själv inte rör sig så mycket. Foto: Christer Johansson Åke Madsen är ingen prylsnobb. Enkla redskap av god kvalitet är hans lösenord. Här är några av Åkes favoritutrustningar. Spöna är Fladen Clipper Professionai 300 och Flader Clipper Classic 240, rullarna Fladen Atlantis 6300 och Fladen GF 600. Spöna ligger i prisklass kr och rullarna ca kr. rulle bäst, eftersom risken för trassel är liten. Rullen ska rymma minst 100 meter 0,35-lina, som är den grovlek som behövs till stor ål. Linan skall vara så stum som möjligt för att krokningen ska bli effektiv. Ett lämplig spö för ålmete är ett tvåhandsspö mellan 8 och 10 fots längd och det bör klara kastvikter mellan 10 och 50 gram." Pröva olika beten När det gäller valet av bete brukar diskussionerna gå höga i ålkretsar. Det finns många, duktiga ålmetare som hävdar att man inte skall krångla till det i onödan. Sornliga förordar sill, andra väljer daggmask, men gemensamt för de flesta är tron på det bete som de själva använder. Åke Madsen är lite mera flexibel och menar att man bör pröva olika beten. "Nackdelen med attfixera sig vid ett och samma bete är att du förlorar bredden på ditt fiske. Viljan att våga testa ett nytt bete brukar överskuggas av rädslan för att gå miste omfisk bara för att man prövatnågot annat än det som brukar fungera. Naturligtvis finns risken att du går miste om en eller annan ål när du testar nya beten, men för att du ska få ett så rikt och givande fiske som möjligt så måste du våga prova olika beten. Misströsta inte om du får några blanka nätter, i längden lönar det sig a,tt prova lite annat än det vanliga. Personligen brukarjag delaupp säsongen i tre faser; maj-juni, juli-augusti och september-oktober. Under maj och juni använder jag till största delen halv betesfisk av mört och id (stjärtbiten) ochrå, skalad räka. Betesfisken delar jag så att inälvorna är intakta och hänger kvar vid stjärtbiten. Under juli-augusti är det mask och hel nors som gäller. Masken bör vara kompostmask (pigg och livlig) och jag tacklar sällan med mer än 4-5' stycken. Norsen punkterar jag ordentligt med knivspetsen innan jag fäster den på kroken. Under september-oktober använder jag rå kräfta (stjärtbiten, inte alltför stor) och riktigt stora knippen med mask, ungefär fyra stora daggmaskar är perfekt." Mäska in ålen Om man nu inte lyckas lura ut var ålen hållertill, såkan det gåatt lockain den till fiskeplatsen genom att mäska. Under senare år har Al-Åke gjort framgångsrika försök med mäskning och presenterar nu ett mäskrecept som han har haft stor framgång med. "0,5 kg finhackad betesfisk, 0,5 l grisblod, 3 hg kycklinglever och 0,5 kg hackade räkor (råa eller kokta) blandas. Grisblod och kycklinglever kan man beställa i affären. Blanda gärna till en så stor sats påengång attdu kan frysa in. Vanliga mjölkförpackningar är bra frysemballage. Själv började jag prova olika metoder för mäskning 1985 och efter många trevande försök lyckades jag natten mellan den 20 och 21 augusti 1987, efter flera veckors mäskande ienvikutanförgårdskär i Uppland, fånga en enorm svit med stora ålar; fyra stycken som tillsammans vägde gram. Samtliga tog på mask och alla fyra hade ätit av mäsket visade det sig när jag rensade dem. Detkändes skönt att få reda pådet, för då visste jag att jag äntligen hade hittat rätt recept på mäsket. Sedan dess har jag haft flera lyckade sittningar på mäskade platser och det allra SPORTFISKE Juli!Augusti

10 TUR TILL 000 FORTS bästa är att ha en plats uppmäskad hela säsongen. Men mäska inte för mycket! Ett kilo vartredje dag räcker gott och mäsket skall spridas över ca 30 kvadratmeter." Ål-Akes 7000 timmar bakom spöna borgar för att det är erfarenheten som talar. Men om man nu anammat alla goda råd och åluslingen ändåvägraratt nappa? Även då har Åke ett råd att komma med: Ge inte upp! "För att du ska få en rättvis bild av hur fiskeplatsen är så bör du testfiska minst fyra pass om två nättervarderafrån klockan 18 till klockan 6 på morgonen. Då täcker du ålens hela aktiva tid på ett effektivt sätt och har du inte haft något ålnapp på den tiden så prova nästa ställe. Men testa gärna samma plats igen vid olika tider på säsongen och vid olika vädertyper." Almete är en fascinerande hobby. Det gäller att använda huvudet, att förbereda sig noga och att vara envis. Men belöningen när man lyckas gårheller inte av för hackor. Den som haft lyckan att drilla en tvåkilos ål glömmer inte upplevelsen i första taget. M o o O AI-Akes bästa råd Ålen är en skygg och försiktig fisk. Här får du tio goda råd från Ål-Åke så att du från början kan undvika de vanligaste misstagen: Krokaålen, sedan du vevatin löslinan, med en svepande rörelse upp till kl.12. För sedan snabbt ner spöet igen och upprepa rörelsen. På så sätt får du upp ålen från botten och undviker att den går fast. Skölj händerna innan du betar på, särskilt om du är rökare. Du kan också smörja in händerna med lite av betet. Ålen har mycket bra luktsinne. Heta ställen brukar var utsläppen vid reningsverk, gamla dammar, under järnvägsbroar, gamla flottställen och timrnermagasin. Var inte rädd att prova små åar, dom kan överraska. Åskväder brukar ge bra ålfiske, det verkar som de elektriska urladdningarna sätter fart på dem. ee - ett försvinnande nöje Den europeiska ålen (Anguilla anguilla), har ett mycket stort utbredningsområde, från Nordkalotten i norr till medelhavsländerna i söder. Oberoende av uppväxtplats så leker alla på sammaplats, Sargassohavet. På ca sexhundra meters djup, där salthalt och temperatur är rätt, sker leken i februari-april. I Sargassohavet leker också den Amerikanska ålen (anguilla rostrata). På grund av detta misstänktes att den europeiska och amerikanska ålen skulle vara samma art. Elektroforetisk undersökning har dock visat att det rör sig om två skilda arter. När ynglen kläcks påbörjar de sin vandring till uppväxtområdena flera tusen kilometer bort. Vandringen tar olika lång tid beroende på vart ynglet ska men till svenska västkusten tar detca 1,5-3 år. Ålynglens speciella utseende med en platt, hög, genomskinlig kropp och ett litet gap med stora, snett utåtriktade tänder(fig 1), gjorde att den togs för att vara en egen art, som gavs namnet "Leptozephali-larv" innan misstaget upptäcktes. Detspeciella utseendet är väl anpassat till att ålen tar hjälp av Bästa tiden på dygnet är som regel mellan kl.22 och 02. Men även dagfiske kan ge ål om man mera aktivt söker den genom att kasta längs strandkanten och flytta betet var tionde minut. Byt bete varje timma vid nattmete. Fiskar du i någon västkusthamn så byt var tjugonde minut. Tänk på att sill snabbt löses upp och tappar stinget. Ta med en stol, en pannlampa och något att läsa. Det kan bli många timmars väntan. Sätt spöna i fårdigköpta banksticks eller tälj själv till några klykor så att du har bra ordning på grejorna. Avliva ålen genom att sticka den i nacken. Var bara försiktig så att du inte skär dig själv, ålblod är giftigt. Glöm inte att lösa fiskekort ellerskaffa tillstånd från markägaren innan du börjar fiska! Ett av de mest spännande och stämningsfyllda fisken man kan ägna sig åt är ålmete. Ett fiske som i framtiden kan vara ett minne blott. Ålen är nämligen utrotningshotad! Av p o JOHANNESSON Fig 1 Ålyngel, s k Leptozephalilarv ca 1-2 år gammal. havsströmmarna (främst Golfströmmen) till transporten och till dess födoval under resan, en typ av plankton. 10 Juli/Augusti 1992 SPORTFISKE

11 När ynglen nått kontinentalsockeln omvandlasde till genomskinlig!!ålar, glasålar. Vid rätt vattentemperaturoch vattenflöden, börjar honorna uppvandringen i sötvatten medan de flesta hanarna stannar i kustområdena. Under uppvandringen pigmenteras ynglen. Där ålarna finner lämpliga uppväxtområden stannar de i ca fem till femton år. Hanarna blir bara ca 40 cm medan honorna' blir betydligt större, cm. Förklaringen till att de skiljer sig i storlek är att honorna, förutom att de skall klara vandringen, måste han en energireserv för att producera rom när de kommit fram (en enda hona kan producera 300 miljoner ägg!). Innan återvandringen genomgår ålarna en ny omvandling, där den mest utmärkande är färgförändringen till svartvitt, s k blankålar. Sedan mitten av fyrtiotalet har antalet ålar som når de svenska kusterna och vandrar vidare upp i sötvatten kraftigt minskat, vilket kan ses bl a på statistik från fångst i ålyngelsarnlare i Göta älv (Fig 2). Denna förändring observerades också från och med sextiotalet i försämrade fångster i Östersjön (Fig 3, data Fig 2 och 3 Håkan Wickström, Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet Drottningholm) och på åttiotalet har mängden glasål minskat kraftigt även längs Centraleuropas och Englands kuster, områden där det tidigare alltid funnits ett stort överflöd. När minskningarna först observerades trodde man att orsaken var klimatförändringar som ändrade havsströmmar samt lägre vattentemperaturer, vilket skulle leda till att färre yngel lyckades ta sig till utbredningens ytterområden. Att minskningen nu är tydlig även längs övrigaeuropas kustergörattman i ställetmåste försöka finna andra förklaringar. Offer för miljögifter? Antagligen tar sig färre ålar tilllekområdena i Sargassohavet och därmed produceras mindre mängder yngel. Orsakerna till detta kan vara flera. Allt fler vattendrag har byggts ut och många har blivit kraftigt förorenade. Livsutrymmet för de uppväxandeålarnaminskaralltsåochalltfärre kan bli stora nog att klara vandringen tillbaka till Sargassohavet. Till detta kommer den ökande utbredningen av miljögifter. Det har konstaterats att ål ofta innehåller mycket höga halter av giftiga ämnen som PCB och DDT. Orsakerna är främst två. Dels leker inte ål en gång om året och kan därförinte via rommen göra sig av med miljögifterna och dels bygger de inför vandringen till Sargassohavetupp enstorfettreserv (upp till 300/0 av kroppsvikten) vari de fettlösliga gifterna samlas. Effekterna av detta är lätta att tänka sig. Omvandlingen till vandringsklar blankål k g t o n = Fig 1 Fångst av ålyngel i ålyngelsamiare i Göta älv Data Håkan Wickström, Sötvattenslaboratoriet Drottningsholm Älyngelfångst i ~ m ~ ~ e ~ ~ w ~ w ~ 00 e w ÅR Totalfångst av ål i Göta älv Östersjön Fig 2 Yrkesfiskets sammanlagda fångster av ål i Östersjön Data Håkan Wickström, Sötvattenslaboratoriet Drottningholm. kan påverkas. Ålen kan förgiftas under sin vandring eftersom giftkoncentrationen ökar när den förbränner fettet. Kommer den fram skall den av återstående fettreserv bilda rom, en rom som kan bli steril p g a gifterna. Allt detta får effekten att färre ålyngel produceras. Förattförsöka konstatera bl a om gifterna har de ovan beskrivna effekterna och möjliga motåtgärder, har forskarna i Lund sökt pengar från Statens råd för skqgs- ochjordbruksfrågor(stfr). Deansvariga för fiskforskningen isverige, som tyvärr har avslagit ansökan. Nytillkomna hot mot ålen är rödsjuka och en asiatisk parasit. Anguillicola, som på åttiotalet drabbat Östersjöns ålbestånd. Orsaker och verkan av dessa är än så länge lite kända. Ytterligare en faktor som kan påverka mängden av återvändande lekål är det mycket hårda fiske som sker efter glasål, när de går upp i sötvatten, främst längs Frankrike, Spanien och Portugals kuster. Vad kan göras i Sverigeför atträdda ålen från utrotning? I dag görs utsättningar i kustvattnen längs ostkusten och i vissa insjöar. För yrkesfiskets prisregleringsmedei sattes det 1991 ut ca 85 ton ål. Till detta kommer de utsättningar som utförs till följd av vattendomar och i lokala yrkesfiskares regi. Den kraftiga minskningen i yrkesfiskets fångster visar dock att detta är långt ifrån tillräckligt. (Fig 3). Trots detta var ålen 1990 fortfarande den tredje mest värdefulla fisken.efter torsk och sill/strömming! Hackmat i turbinerna 1989 infördes ändraae rutiner vad gäller kontroll av ålyngelledare och utsättningar, som innebär att företag med vattendom själva både får skaffa ål och ombesörja utsättningarna! Tidigare utfördes detta av Fiskeriverkets utredningskontor varvid man fick en automatisk kontroll. Ålyngelledarkontrollen har nu hamnat mellan flera stolar, därdet verkarsom om I;iskeriverket, Länsstyrelserna och lokala fiskevårdsområden tror att någon av de andra bär ansvaret.. Att i odling få ål att föröka sig skulle kunnage tillgång till yngel för utsättningar. SPORTFISKE Juli/Augusti

12 ÅLMETE... FORTS Forskning på detta område pågår, bl a i Danmark, men ännu har ingen lyckats komma'längre än till yngel som dör redan några dagar gamla. Alledare vid vattenkraftverken som gör det möjligt för den utvandrande blankålen att ta sig förbi kraftverken i stället för att som i dag bli hackmat i turbinerna, samt utsättning av ål i kalkade vatten som ett led i restaureringsarbetet, är också åtgärder som skulle öka mängden ål med möjlighet att ta sig till Sargassohavet. Kanske skulle man t o m kunna tänka sig en annan prioritering mellan ål och kräftor i några vatten. Alla sjöar var inte kräftparadis före kräftpestens härjningar och ålen är dessutom en inhemsk art som nu får stå tillbaka för nordamerikanska signalkräftor! Ävenvi sportfiskarekandravårtstråtill stacken och åtminstone sätta tillbaka de ålar som nått blankålstadiet. Det kanske kan verka som en droppe i havet men tänk om just den ålen skulle klara sig till Sargassohavet och där producera 300 miljoner nya ålar? Den svenska fiskfaunan skulle te sig mycket fattig utan en sådan fascinerande art som ål. Låt oss hoppas att det inte är för sent att rädda den. M Fiskvårdare vana vid att svaga bestånd kan förstärkas med utsättning av ungar får söka andra lösningar när det handlar om ål. All småål, som sätts ut, utgörs nämligen av sådana här insamlade vilda småålar. Problemet är att invandringen av småål minskar. Och ännu har ingen löst problemet att odla ål... Foto: Otto Volgmann UTNYTTJA DINA MEDLEMSFORMANER 1. Domänfiske I Som medlem i Sportfiskarna bidrar Du till att skapa ett bättre sportfiske. Ju fler aktiva och kunniga medlemmar, desto bättremöjligheterfår vi att främja sportfisket. Medlemskapet i Sportfiskarna ger Dig också en rad förmåner som kan betyda hundratals insparade kronor. * tjtr I.. 20 kronors rabatt på Domänfiskekortet. Årskort som gäller för ca 1500 av Domänverkets vatten. Ordinarie pris 190 kr - ditt pris 170 kr. Rekvirera inbetalningskort från Sportfiskarnas kansli, Box 2, Stockholm, tel: Shell På Shell-stationema kan du tanka med rabatt. Rabatten varierar men du måste ha ShelIs kontokorteuro Shell. Ansökankan du få från Sportfiskarnas kansli, tel: 08/ Eller också i ShelIs annonser i tidningen. Villaolja kan du också köpa med rabatt från Shel!' Se telefonkatalogen. Din rabatt är 100 kronor/kubikmeter. o TRYGGt) HANSA Hos Trygg-Hansa får du lägre pris på försäkringar: -10% på hem-, villahem-, och fritidshusförsäkringar -20% på bilen (trafik- och delkaskoförs. med 1000 kr självrisk) Beroende på antalet försäkringar och hur länge du varit skadefri kan du därutöverfå upp till 20% bonus. Ring närmaste Trygg-Hansakontor så får du veta mer. Fiskebåtsförsäkring Som medlem kan du teckna en mycket förmånlig försäkring för din fiskebåt genom VAP i Sverige. Försäkringen gäller i nordiska vatten och omfattarföljande skador: sjö-, uppläggning-, transport-, brand- och stöldskada samt ansvar och rättsskydd. Också trailer och fiskeredskap omfattas på vissa villkor av försäkringen. För fullständiga försäkringsvillkor ring är Sportfiskarnas förlag och ger regelbundet ut böcker och småskrifter om fisk, fisketeknik, fiskevård m.m. Dessa böcker kan du köpa till starkt reducerade medlemspriser. Genom Sportfiskarna kan du också till speciella medlemspriser köpa många andra bra fiskeböcker som utges av andra förlag. 12 Juli/Augusti 1992 SPORTFISKE

13 Redan nästa år kan det bli begränsningar av allmänhetens rätt att fiska med mängdfångande redskap! Som svar på en rad motioner föreslår ett enigt jordbruksutskott att riksdagen ska begära ett regeringsförslag i ärendet. I sin skrivning pekar utskottet på den danska modellen, högst sex nät, som en lämplig förebild. SpOrtfiskarna har länge krävt att nätfisket ska begränsas och Nätfis 'I begränsas! Blir det fler sådana här praktlaxar till sportfiskarna om nätfisket begränsas? Veikko Halunen, Olofström med drygt 28 kilo trollinglax från Hanöbukten. Sportfiskarna håller just nu på att granska anmälan för att, troligen, godkänna fångsten som nytt svenskt redord. hälsar naturligtvis förslaget med glädje. En begränsning i stil med den danska kan innebära attdet verkligtstorskaliga "fritidsfisket" försvinner, medan de som fiskar för husbehov kan få lov att fortsätta. Nu gäller det bara att se till att de nya bestämmelserna inte blir fulla med kryphål. Jordbruksutskottets skrivelse innehåller ett par andra intressanta punkter. BI a sätter utskottet press på regeringen i frågan om Östersjölaxen. Regeringen bör intensifiera de internationella förhandlingarna, vidta åtgärder för reglering av laxfisket i svensk zon och påskynda programmen med fördröjd utsättning. Utskottet framhåller också att det kan vara önskvärt med en särskild fiskevårdsavgift för Vänernförattfinansiera Laxfonden. Svenne Andersson M Roslagsöring över 12 kg Många är de sportfiskare som förvånat sig över att Dalälvens största havsöringar, de över 10 kg, så sällan låter sig luras ute i den uppländska skärgården. I slutet av april slog det i alla fall till ordentligt för spöfiskande konstnären Roland Jonsson från Almunge. Ivattnen utanför Singö rusade en jätteöring fram och högg hans Tobydrag, bara en meter från båten! Sedan ylade det till ordentligt i rullen när den oerhört starka och kraftiga öringen rusade iväg och satte igång att hoppa för att göra sig kvitt draget. Roland lyckades dock bemästra fisken med sitt niofots Berkleyspö och efter 24 intensiva minuter kunde han håva fisken, som bara fastnat på en krokskänkel! Alltsammansregistrerades av fiskekompisen Jan Ohlström Naturmålaren Roland Jonsson måste ha många inspirerande motiv på näthinnan efter kampen med Roslagens första spöfångade havsöring över 1.2 kg. (Foto: Lena Sandström) som påpassligt nog filmade allt med sin videokamera. Fenklippning visade att havsöringen mycket riktigt hade satts ut i Älvkarleby i Dalälven, för bara några år sedan. De imponerande måtten var, vikt 12,350kg,längd 96 cm och omkrets 66 cm. Fångstmannen, vars specialitet är naturmåleri, höjde sitt personbästa med 7 kg och har naturligtvis ett självklart motiv till sin nästa tavla. Håkan Brugård M Bäddat för bråk om Vänerstadgan Sportfiskarna är i princip positiva, yrkesfiskarna förhåller sig neutrala och husbehovsfiskarna är våldsamt emot förslaget till ny Vänerstadga. SpOrtfiskarna framhåller att "det nu framlagda förslaget i mycket andas nytänkande och framsynthet" då det gäller bevarandeaspekterna. På två punkter är dock Sportfiskarna kritiska. Det fastslås att förslagets m nät inte innebär någon reell minskningavfisketrycket jämfört med i dag. Laxnäten måste minskas mera. Man awisar också helt trålfiske. Husbehovs- och fritidsfiskarna är mest negativa till det lagda förslaget. Man säger bl a nej till en höjning av minimimåttet, med motiveringen att det är resursslöseri att kasta tillbaka fisk som skadats av näten. Yrkesfiskarna anser attde föreslagna meterna laxgarn endast ska tilldelas licensierade yrkesffskare. Vänerns Fritidsfiskares förening är mest bitsk i tonfallet och ifrågasäter det lagliga idetframlagdaförslaget. Fiskebestämmelserna revideras inte av fiskevårdsskäl utan för att Fiskeriverket vill främja Laxfond Vänern, som styrs aven liten grupp sportfiskare och som helt negligerar ortsbefolkningen, säger man i sitt yttrande. Bäddat för bråk alltså - vi följer ärendets fortsatta utveckling. Rlsto O Seppänen M SPORTFISKE Juli/Augusti

14 Laxtrappan i Jonsered invigd Den 25 maj invigdes den nya laxtrappan vid kraftverket i Jonsered i Säveån. Trappan kommer att ge lax möjlighet att vandra vidare upp i sjön Aspen och till sträckan av Säveån nedanför Hedefors kraftverk, där laxfiskare nu förhoppningsvis skall få större chans att fiska efter lax. Tidigare kunde laxen nå dessa sträckor endast i samband med extremt högvatten via en äldre trappa, med placering i en lång, oftast torrlagd sidokanal. Trafiken i den nya trappan blir hårt reglerad. Under våren hålls den öppen under 14dygn för utvandrande smolt medan uppvandrande lax ges tillfälle att passera kraftverket under 21 dagar. D v s trappan kommerattståöppen för nystigen fisk ungefär en dag i veckan. Trappan som kostat närmare 2 miljoner är ca 100 meter lång med en höjd av 8,6 meter. Den kombinerar partier med denilrännor med vilokar och överfullstrappor. Nu återstår bara att se om laxen hittar inloppet till trappan och accepterar konstruktionen. M Bygget av laxtrappan i Jonsered har pågått sedan hösten 91.. Om den gillas av laxen kan den betyda ett lyft för möjligheterna att fiska lax i Säveån ilerum. Oppet SM i flugfiske Förra årets SM i flugfiske fick ställas in p g a alltför få kvalificerde från distriktstävlingarna. I år är tävlingen öppen för alla flugfiskare, men deltagarantalet är begränsat. SM-tävlingen går september i Stora Hammaröns kortfiskeområde (Hultsfred). De som vill vara med ska sätta in anmälningsavgiften, 180 kr, på SFK Krokens postgiro senast 26 juli. Mera information kan fås av Olof Segerhjälm te M 'I ABU-Garcia hjälper fiskevårdarna I takt med att de offentliga anslagen till fiskevården krymper allt mer blir ABU-Garcias fiskevårdsfond en allt viktigare förutsättning för att vi överhuvudtaget skall kunna bedriva fiskevård i det här landet. I år har fonden delat ut kr till 19 olika fiskevårdsprojekt. Största bidragstagare blev Svenska kommitten för Atlantlaxens bevarande och Mörrums Fiskeriförvaltning. De får vardera kr. De här projekten fick anslag: Orekils-Hajumsälvens fvo: kr till biotopförbättrahde åtgärder i Örekilsälven. Norrtälje sportfiskare: kr till biotopförbättringar i Norrtäljeån. FIskevårdsföreningen Öringen, Väja: kr till biotopförbättrande åtgärder i inloppet till GrÖssjön. Bureälvens nedre fvo: krtill biotopförbättringar i Bure älv, där flottledsrensnine;ar gjort stor skada. Asele sportfiskeklubb: kr till fiskvandringsvägar och byggande av lek- och uppväxtområden. Mörrums fiskeriförvaltning: kr till byggande av laxtrappa, kombinerat med centralfiske i Kungsforsen. Bidraget är delf;![lansiering av totalkostnader kr. LysekiIs Sportfiskeklubb: kr till rivande av vandringshinder, byggande av fisktrappa samtbiotopförbättringar i Orme å. Smedjeåns fvo: kr för byggande av smoltränna förbi kraftverksturbin i Smedjeån, biflöde till Lagan. Emådalens fvo: kr till borttagande avvass, friläggande av gamla och byggande av nya lekbottnar i Högsby kommuns del av ån. Övre Äsunders fvo: kr till biotopförbättringar i åar mynnande i Åsunden. Dalköpingeåns fvo: kr till biotopförbättringar i Dalköpingeån. Vojmåns fvo: kr till biotopförbättringar i Vojmån förattåterställaområden som förstörts av flottledsrensningar. Ranasjö fvo: kr till biotopförbättringar för öring i rinnande vatten inom området. Ämots M: kr till restaurering av öringens lekplatser i Testeboån. Svenska komml"ttim för Atlantlaxens bevarande: krtill inlösen avden Färöiska laxkvoten. (Totalkostnad för Sverige, kr/år). Nedre Nissadalens fvo: kr för biotopförbättrande åtgärder i övre delarna av Nissan. Sportfiskarnas Göteborgsdistrikt: kr till utrustning för vattenanalyser och fältprovtagning vid distriktets anläggning Sjölyckan. Enskede Sportfiskeklubb: kr till material för biotopförbättringar, samt reparation av fiskväg i Erstaviksbäcl:<en. Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt: kr för uppfödning och utsättning av gösungar. M RED FIN Amerikansk sup1!rwobbler 6~<::_"t?'l}; :.:...: '(4. PRENUMERERA PÅ SPORTFISKE TEL: , FAX: Nokia-Yildmark-Cup april Att det inte alla gånger behövs jättefiskar för att placera sig i Nokia Vildmark-Cup bevisade av Mats Jansson från Lysekil som vann aprilomgången i torskklassen med en fisk på 1,250 kg. Övriga klassegrare: Abborre: Håkan Hamrin, Sundsbruk 1,254 kg. Gädda: Ann-Britt Blom, Ramvik 6,795 kg. Braxen: Roger,Bengtsson, Malmö 2,950 kg. 14 Juli/Augusti 1992 SPORTFISKE

15 Nu ska Richard fiska Som de flesta som jobbar med fiske har Richard inte fått mycket tid över för sitt eget fiske. Men nu skall det bli andra bullar av, lovar den nyblivne pensionären. Jämtland river kraftverk Jämtland fortsätter satsningen på sportfiske bl a genom att köpa in och lägga ner kraftverk! 1989 gjorde man detta radikala ingrepp i Hållborgsån vid Pilgrimstad, nu gäller det Ammerån. Länsstyrelsens miljö- och fiskeenheter har förmått Natur- vårdsverket att köpa Edefors kraftverk söder om Hammerdal. - Ett framsteg för fiskeintressena. Vi kommer att fira med tårta hela veckan, jublar fiskevårdarna. Driften stoppadesgenastoch till hösten ska dammen rivas, för att skapa fri vandringsväg för Byggbolagen får ge sig Storbyggbolagen SIAB och SKANSKA får inte tillstånd att leda över vatten från skyddade älvar till Skellefteälven. Riksdagens bostadsutskott säger alltså nej, trots att byggbolagen lockade med att skapa 500 nya arbetstillfällen. MI Företagare vill ta Strängsforsen Blåser det upp en ny strid om Strängsforsen i Klarälven? Företagarföreningen i Torsby har nämligen föreslagit en utbyggnad förattfå fram nyajobb. Riksdagen hartidigare sagtattsträngsforsen ska bevaras. BI a sportfiskarna känner oro för att den nya regeringen och Torsby kommun inte sagt ifrån på skarpen. MI storöringen. Trots att första dammen byggdes där redan 1860 har storöringen lyckats överleva mot alla odds. För bara ett par år sedan togs bl a en öring på 6,2 kg nerströms dammen. MI 'I - Nu ska jag bara fiska, säger Richard Öhman som efter 30 år som fiskerikonsulent vid ren näringsenheten i Jämtland nu gått i pension. Ordförande i Sportfiskarnas Jämtlandsdistrikt hela 1970 talet, förbundsuppdrag, 21 år som ordförande i Dammåns fiskevårdsförening, fiskeskribent m m. Listan på Richards meriter i sportfiskets tjänst kan göras hur lång som helst. Med tillfredställelse noterar vi attflera av de vatten vi berättar om i Sportfiske under 1992 också är Richards favoritvatten. - Ja, förutom i Dammån har jag upplevt mina bästa fisken i Frostviks- och Hotagsfjällen. Lappdalen och Storån ligger också nära hjärtat, säger Richard. Risto O Seppänen MI Fiskevatten på data Inom en snar framtid kommer man att kunna hitta sitt favoritfiskevatten med hjälp av data. Sportfiskarna håller nämligen på att lägga upp ett dataregister över så gott som alla kortfiskevatten i landet. I registret finns uppgifter om fiskarter, lämpliga fiskemetoder, logimöjligheter, affärer i närheten o s v. Uppbyggnaden av dataregistret är en anpassning i tiden till de fiskevattenförteckningar som sportfi skeorgani sationern a utgett ända sedan MI Kvicksilverfiske Deisjöarna i Göteborg var en gång fina fiskesjöar. Då Göteborgs vattenverk började pumpa upp vatten från Göta älv ökade dock kvicksilverinnehållet i fisken till fårligt hög nivå. Därmed sjönk intresset för fiske i sjöarna. Kvicksilverhalten i älwattnet har med tiden sjunkit och svartlistningen av fisken i Göta älv hävdes för ett par år sedan. Det kvicksilver som tillförts Delsjöarna finns emellertid kvar och vandrar runt i näringskedjan. För attfå buktmed problemet kommer Sportfiskarna i Göteborgsdistri!<tet i vår att bedriva ett intensivt utrotningsfiske på gädda och abborre i till att börja med Lilla Delsjön. Det kvicksilver som finns ackumulerat i fångad fisk tas därmed bort ur näringskedjan. Man vet dock att verkan av ettsådant utrotningsfiske är kortvarig. Kvicksilverhalten i fisken stiger så småningom, om inte fisket även fortsättningsvis ligger på en hög nivå. För att stimulera till flitigt fiske i Lilla Delsjön kommer därför regnbåge att sättas ut i stor omfattning. R4llina på köpet Alla som vä er ett PRO GRAPHITE SPÖ får utan ectra kostnad en flugjina värd 395:- Finns i välsorterade butikeri hela landet. G!N!UlIIG!NT: FLY FISHERMAN Järfälla. Tel SPORTFISKE Juli/Augusti

16 LEDAREN Vad var det som hände under kongressen i Hjo den maj? Kongressen som så dramatiskt fick en "grand finale" värdigt ett Strindbergs eller Shakespeare-drama, resulterande i att Sportfiskarna helt plötsligt stod utan såväl styrelse som valnämnd. Eftersom samtalen till förbundskansliet har varit många och fyllda av frågor om vad som verkligen hände, och vad som nu väntar, är en kortfattad information på sin plats. För det första kan konstateras att den nu avgångna förbundsstyrelsen inledde förhandlingarna i Hjo med att helt prestigelöst dra tillbaka sitt framlagda förslag om dels ett individuellt dels ett klubbmedlemsskap eftersom detta förslag, bl a från juridiska utgångspunkter inte kunde anses salongsfähigt, då det bl a omöjliggjorde ett demokratiskt inflytande 'över organisationen för de individuellt anslutna medlemmarna. Här är alltså ett nytt förslag att vänta framöver. Så till själva huvudbataljen. Bland annat till följd av att finansminister Anne Wibble beslutat skära hårt i de statliga utgifterna har Sportfiskarna i raskt takt förlorat kronor i fiskevårdsbidrag från fiskeriverket. Vad styrelsen var ute efter var dels att snabbt kunna kompensera förbundet och dess verksamhet inom fiskevårdsområdetför intäktsbortfallet dels söka tillmötesgå de motioner om ökade ekonomiska bidrag och resurser för distrikten och deras verksamhet. Ty av varje betald klubbmedlemsavgift på 40 kr för senior, 20 kr för junior och 60 kr för familjemedlem var det tänkt att 10,5 resp 15 kronor skulle gå tillbaka till distrikten i form av distriktsbidrag. Förbundsstyrelsens förslag om en ekonomisk förstärkning och utökad verksamhet på distriktsplanet, samt en fortsatt satsning på fiskevårdsområdet vann nu inte kongressens gillande. Sportfiskarna har ju sedan åtskilliga år drivit kravet på inrättandet aven allmän fiskevårdsavgift. Dock utan att till dags dato vunnittillräckligtgehör i riksdagen. Senast aktuellt då riksdagen i slutet av april avslog socialdemokraternas respektive vänsterpartiets motioner i ärendet. Underhandskontakter med samtliga riksdagspartier har dock avslöjat att det finns sympati för Sportfiskarnas ståndpunkt såväl inom (m), (c), (kds) som (nyd). Problemet är bara att varken (c) eller (kds) kan tillåtas - eller tillåta sig - att visa upp en splittrad regering inför riksdag och allmänhet. Och (nyd) har inte tagit ställning i själva sakfrågan, även om enskilda partiföreträdare gjort det. Läget är alltså något komplicerat, men långt ifrån hopplöst. I synnerhet inte om man tar i beaktande Jordbruksutskottets betänkande (1991/92: JoU 20) där man apropå frågan om Laxfond Vänerns framtid förordar att det införs en särskild fiskevårdsavgift förvänern. "Med hjälp avdenna skulle den statliga delen av laxfondsprojektet kunna finansieras, varför det bör snabbutredas om inte fiskevårdsfrågorna i Vänern bör lösas med sikte på införandet aven särskild fiskevårdsavgift " skriver ett enigt jordbruksutskott. Det är bra! Det är precis vad Sportfiskarna föreslår inte bara för fiskevården i Vänern, utan för fiskevården i hela landet. Än mera intressant att notera är att samma jord-.. Ett betydligt kärvare förslag, lanserat av göteborgsdistriktets Kristian Pedersen, vann kongressombudens gunst. Med röstsiffrorna 46 för Pedersens förslag mot 40 för förbundsstyrelsen gick styrelsen på den s k pumpen. Ett beslut som förbundsordföranden Leif "Blomman" Blomberg fann så utmanande och negativt att han för egen del inte ansåg sig kunna sitta kvar som förbundsordförande, och ta ansvaret för ett förbund med en sönderfallande ekonomi och därmed också minskad slagkraft inför framtiden. Och med honom avgick hela styrelsen, ty där fanns tydligen ingen spricka i synsättet på förbundets framtida ekonomi. Paralyserade och handlingsförlamade av det inträffade lyckades inte kongressombuden föreslå ett enda namn till ny styrelse varför en interimsstyrelse fick tillsättas bestående av Mats Rydberg (ordf) och Lars Gruber från den gamla styrelsen kompletterad med östgötadistriktets ordförande Åke Eliasson. Tillsammans med den gamla valnämnden kompletterad med advokaten Börje Gillding har den att dels presentera ett nytt förslag till styrelse, dels söka lösa "därmed sammanhängande frågor". I klartext betyder det säkert att någon form av ekonomiskt förslag kommer att föreläggas den extrakongress som kommer att äga rum i Fritidsrörelsens Hus (där f ö Sportfiskarna har sina kanslilokaler) lördagen den 10 oktober kl Och till dess kommer det säkert att finna anledning för mången medlem och ett och annat kongressombud att fundera på följande frågor i sommarvärmen. 1. Vilken organisation vill vi ha? 2. Vad får den kosta? Två inte alldeles oväsentliga frågor att besvara. Och den 10 oktober måste svaren vara klara. Trevlig tankemöda i sommarhettan! Tomas Söderberg Generalsekreterare ALLT AR INTE NATTSVART bruksutskott i fullständig enighet begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag om begränsningar av de s k fritidsfiskarnas möjligheter att använda mängdfångande redskap på frifiske och allmänt vatten. Utmärkt! Det är precis vad Sportfiskarna föreslagit och kämpat hårt för i det nu pågående arbetet på att få fram en vettig fiskestadga grundad på biologiska förutsättningar och inte enbart på vinst- och penningbegär. Det blir svårt för de s k sakkunniga i jordbruksdepartementet och regeringen att bortse från jordbruksutskottets klara fingervisning om hur man vill se en ny fiskestadga utformad. Slutligen är det värt att notera attjordbruksutskottet i sitt betänkande uppmärksammar att fiskevården i Danmark i fortsättningen delvis kommer att finansieras via en allmän fiskevårdsavgift för såväl fritidsfiskare (250 kr/år för maximalt sex fasta eller rörliga mängdfångande redskap) som sportfiskare (100 kr/år för handredskapsfiskare). Ett EGmedlemskap kanske inte enbart kommer att innebära hot för fisket i Sverige. Det kanske rent av öppnar dörren för en lösning på problemet med en finansiering av fiskevården här i landet. Vem vet? M 16 Juli/Augusti 1992 SPORTFISKE

17 Veteran vann o o i Amal Han kan inte bara arrangera trollingtävlingar och föra sportfiskarnas talan. Han är en rackare på att fiska också - ordföranden i Vänerns Sportfiskeförening, Stig Söderström. Vid trollingtävlingen i Årnål den april tog Stig, som bildade team med Lars Wadh, den största öringen, en fisk som vägde hela 9,085 kg. Stig och Lars tog ytterligare en öring, 6,620 kg och en lax, 3,680 kg under söndagen och tillsammans med den öring, 4,726 kg de fångade under lördagen Stig Söderström hål/er klassen som en av Vänerns duktigaste trollingfiskare. Det bevisade han genom att dra upp den här grannan öringen vid trollingträffen i Åmål. räckte det för en totalseger i tävlingen. Det innebarattåmåls Trollingklubbs vandringspris hamnade i Vänersborg. 70 båtlag deltog i tävlingen som gynnades av bra väder och gav fina fångster. MI Fiskeguide för nordöstra Skåne Kommunerna i nordöstra Skåne har slagit sig samman om en fiskeguide som i sommar kommer att delas ut på turistställen. Guiden innehåller uppgifter om fiskevatten, kortpriser, fiskslag o s v. Dessutom finns information om fiskebestämmelser och tips om var man övernatta. Ett rikhaltigt kartmaterial gör det lätt att hitta till fiskevattnen. MI Penninghunger stoppar Forshagafisket? Skogsbolaget Stora vill, med stöd av ca 80-taletjordägare, stycka ut de attraktivaste delarna i nedre Klarälven. Förra sommarens fantastiska resultat i Forshaga flugfångade laxar och öringar - har fått jordägarna att vädra business i laxfisket. -I årfårfiskeklubben dispens attfortsätta med sportfiskeprojektet, men fortsatt dispens förutsätter nog ett sammanhängande fiskevårdsområde från mynningen och upp till Forshaga, säger länsfiskekonsulent Torbjörn Sjöström. MI Bok om danska fis Alla vi svenskar som gärna tar en tur till Danmark, med fiskespöet i bagaget, kommer säkert att ha stor glädje av den nya boken "Fiskevande i Danmark". Boken, som är på 184sidor, har sammanställts av den kände danske fiskejournalisten Erik Petersen. Mer än 180 åar och sjöar finns utförligt beskrivna, liksom hundratals goda platser längs den 700 mil långa danska kusten. Dessutom finns upplysningar om var man kan få logi, mat och service. Boken kostar 115 danska kr och finns hos bokhandlare, sportfiskeaffärer och turistbyråer. MI Konsten att kalka i Norge För att uppnå bästa möjliga effekt i västsvenska vatten, har under många år kalkningar gjorts med svenska pengar på den norska sidan av gränsen. Detta har ingalunda varit något enkelt företag. Eftersom den norska kalken var mycket dyrare, valde man förstås svensk kalk. Färden stoppades dock vid gränsen; de svenska fordonen var för långa och hade ett för högt axeltryck för att kunna få föras på de norska vägarna. Lastning över till mindre norska fordon skedde alltså, men därmed var det inte slut på problemen. - Ska ni föra över gränsen sådana mängder med kalk så måste ni betala moms, krävde de norska myndigheterna. Alltså skulle svenskarna betala moms för den svenska kalken som först skulle göra nytta på den ~MM~ 1"6 S'PER "WER Drömspöet som är specialdesignat för SV!l1Ska flugfiskare. Handbyggt i USA. SIPEI POWEIl Kasta 40 meter eller mer. möhslänooi-'ett fantastiskt spö som jobbar fint i alla kastjäng der, rollar suveräni och kastar 40 meter eller mer när du ber om lite extra. SIPEIlPIUS Tack vare jätteorder kan vi erbjuda dessa spön till priser långt under jämförbara ljsa.spän. möitslänooi finns i klasserna 3/4-6/1. Priser från: IMOInorska sidan och sedan på den svenska! Svenskarna ville förstås ha tillbaka momsen. Dessutom ville man använda större kalkdoser än vad som föreskrevs i Norge, för att få bra effekt av de satsade slantarna. Frågan var faktiskt uppe i stortinget som så småningom beslutade att Norge skulle bidra med en mindre del av kalkningskostnaderna. sen - Fast mom den blev kvar. Risto O Seppänen MI Finns i välsorterade butiker i hela landet. G8lERA1AGENT: FLY FISHERMAN Järfälla. Tel os (Katalog moiis:-) SPORTFISKE Juli/Augusti

18 Nya Celf3st 506 är en efterföljare till Crescent 504 med ett helt nytt V-bottnat skrov som ger bättre sjöegenskaper. Sportig, självlänsande allroundbåt med många användningsområden. Celest 506 har relingssarger och akterdäcksytor, som tål trollingfiskeutrustningar. Andra utrustningsdetaljer är två rejäla, låsbara stuvfack. Stävpulpit med ögla gör ombordstigningen säker och möjliggör även snabb förtöjning. Celest 506 kan utrustas antingen med sido- eller centralstyrpulpet. Pris: :-. Med stöldskyddskopplingen Snap-off i båten eller bilen, kan man lätt ta med sig ratten. Utan ratt blir båten ganska ointressant att själa. Kopplingen har en unik passning som gör att man måste använda just den borttagna ratten för att kunna styra. När ratten är borttagen låser man fast en roterande kåpa på styrningen som gör att det integåratt styra med ett verktyg. Vissa försäkringsbolag ger en självriskreduktion om man har systemet. Kopplingen säljs separat för 1.650:- och i kombination med ett par olika rattar. Snap-off säljs i marinfackhandeln. Från Blg Jon kommer den här satsen för den som vill bygga sin mastrigg själv. Består av hjul med lina, liksom topptrissor. Kostar ca 1.850:- och marknadsförs av Adexa, Trollhättan. Erforderliga rör, plattor mm kan köpas hos rör- eller järnhandlare. Den norske författaren och flugbindaren Erling Sand behöver knappast någon presentation. Han har ett arkiv på ca flugmönster och i sin nya bok Hvilken Flue har han valt att presentera 384 av dessa, i huvudsak klassiska mönster. Varje fluga presenteras med färgbild liksom uppgift om ursprung, användning och mönsterbeskrivning. Ca pris 360 Nkr. Landbruksforlaget, Oslo. Vadarsocka i 3 mm neoprene, sömlös på undersidan. Kan även användas i vanliga stövlar och kängor. Vantarna har extra långa muddar. Tumme och pekfinger har urtagoch kan fästas bakåt med kardborrefäste. Båda finns i storlek S, M, L och kostar ca 150:-/ paret. Import HOF, Halmstad 18 Juli/Augusti 1992

19 Bolle-Fishing är en ny typ av sportglasögon, som utformats speciellt med tanke på fiske. Tidigare har Bolle tagit fram specialglasögon för cykling, squash, segling och skytte och nu har alltså turen kommit till fiske. Till Bolle Fishing hör ett fodral av nätmaterial genom vilket vattnet lätt passerar och rinner av. Ett tillbehör som följer med är en lupp. Bra när man skall slå knutar. Luppen sätts enkelt fast i överkanten på bågen och kan fällas ned vid behov. Priset i butik för ett par Bolle Fishing ligger på ca 485:- Barometern säger en hel del om kommande väder och fiskemöjligheter. Den här engelsktillverkade barometern har ram i brunlaserad bok och visar lufttrycket i millibar. F n kan tavlan fås med tolv olika motiv för att passa olika kategorier av verksamhet. BI a finns en speciell för fiskare. Ytterdiameter ca 20 cm. Svensk text. Ca-pris 595:-. Import Palmetten Interiör, Stockholm Northern King är en serie trolllngbeten med diger lista av segrar vid trollingträffar i USA. Har också redan hunnit bevisa sin effektivitet här hemma, inte minst på östersjölax. Silver- och guidbeläggningarna är äkta vara som sedan handpolerats till högsta finish. Vissa förses med strips. Krokarna är Eagle Claw Laser Sharp. Minsta betet har slät yta, större med bikakemönster. Kan trollas från ca 0,8-4,5 knop. Finns i 63-, 96- resp 115 mm och många färgkombinationer. De två minsta kan även kastas. Ca-pris 62:- " 69:-/st. Import LEF Sport & Marinprodukter, Bålsta Franskti IIverkade fiskekorgar med div fack och måttskala i locket som är av polymer. Finns endera med underdel i flätad rotting eller helt gjord i polymer. Rejäl löstagbar bärrem. Capriser rotting 398:-, plast 198:-. Import Normark, Malung Nu lanseras en portabel satellitnavigator, Ensign GPS, liten som en miniräknare och med en vikt under 400 gram. Den kompakta GPS-mottagaren är utvecklad av det amerikanska företaget Trimble Navigation och kan visa positionen världen över på några tiotal meter när. Med ett riktpris på 9.995:- väntas Ensign GPS till sjöss bli ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till Deccanavigatorer. Dessutom beräknas den handburna GPS-navigatorn bli ett viktigt hjälpmedel även inom t ex fjällräddning. ' SPORTFISKE Juli/Augusti

20 Häst & Fiske i Umeå satsaralltmer på spöbyggnad. Nytt är bl a spinn/haspelklingor i 37/7 (IM6) från amerikanska Talon. Komplett haspelhandtag med dold rullfotsring 310:- och spinn med rullfäste i välformat rosenträ 395:-. Dessutom hör man till de numera få som kan erbjuda handbyggda caneklingor av högsta klass. Byggs av T Moran, England med nickelsilverholkar och s k swelled butt. Finns i 15 varianterfrån 6- klass 3 till 8' 6" klass 6. Pris impregnerade 2.400:-, flamhärdad yta 2.600:. Färdigt spö eller byggsats pris på begäran. Tel Häst & Fiske, Umeå Legendariska fiskevatten är alltid intressanta, även om de flesta torde få nöja sig med att läsa om dem. I boken Flugfiskarens Drömvatten presenteras ett 40-berömda flugvatten världen över. Den är skriven av en rad kända skribenter från olika länder sornalla har unika kunskaper om resp. vatten. Bland svenska vatten pres- enteras Mörrumsån, Emån, Bodsjön, Kaitumälven och Råstojaure. Läsaren får mängder av fisketips och annan praktisk information. Allt varvat med härliga färgbilder. Redaktör är Göran Cederberg. En verkligt inspirerande brasfiskebok och praktisk resehandbok. Utges av Nordbok, Göteborg och kostar ca 245:- Ny torrflugespray från tyska RST. Enligt uppgift både miljövänlig och ger mycket bra flyt. Gasfri pumpflaska.om 50 mi. Ca-pris strax under 60:-. Finns eller kan skaffas av RST-handlarna. Lättransportabla flerdelade vadarstavar är omtyckta. Här är en förhållandevis stabiistav av märke Folstaf. Kraftigt korkhandtag, säkringslina och ståldubb nertill. Finns i 130 resp 152 cm (annan längd på begäran). Ca-pris 636:- resp 682:-. Dessutom finns en klen och lätt variant i 130 cm för den som främst vill känna sig fram över bottnen utan att direkt stödja sig på staven. Ca-pris 492:- ImportLennart Bergqwists Flugfiske, Göteborg Triton TLD Star 20/40 är en ny variant på välkänt koncept. Bromsspaken har här ersatts av ett stjärnhjul. Mekanismen är utväxlad 5,2:1, vilket är mycket snabbt för en såpass stor rulle. Två rostfria kullager. Rullen väger 490 gram och rymmer ca 250/0,60. Ca-pris 990:-. Import HDF, Halmstad. Ny fiskebox från Piano med handtagsbygel och tre våningar lådfaek invändigt. Det extra rökfärgade locket upptill gör att man snabbt kommer åt översta lådfacket. Storlek utv ca 45x24x23 cm. Ca-pris 495:- Import Normark, Malung 20 Juli/Augusti 1992

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF FISKEVÅRDEN Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF Historik Fiskevården i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO (tidigare Furusjöns, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske fram till 1967) har historiskt

Läs mer

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE Lekfärgad hanlax Inför leken mognar hanlaxens färg allt mer, ibland till och med åt det svarta hållet, och skinnet blir robustare. Kulören varierar från olika

Läs mer

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 Vattenkraft och ål Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 E.ON:s kraftverk i Sverige 76 kraftverk 8 000 GWh 1 700 MW Norra Sverige 37 kraftverk 7 500 GWh 1 580 MW Bergslagen 8 kraftverk 50 GWh 12 MW Södra

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Att fiska med fluga i Åsele i ord och bild och sammansatt av min och mina fiskebröder Ove E och Björn P:s upplevelser under en period av nästan 20 års flugfiske inom kommunens

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten - Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten Siken och sikfiskets status i Bottniska viken Stefan Larsson,

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04 Veckan som gick va det mycket fiske På måndagen var det flugbindning med klubbens ungdomar. De timar med dessa ungdomar är riktigt kul som samtidigt ger mycket

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa 2 Säveåns naturvärden Säveån kommer från trakterna kring sjön Säven mellan Vårgårda och Borås. Huvudfåran är opåverkad av

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Fotograf: Philip Truong - Stinger Productions 18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Samarbetspartners fa S P O R T F I S K E A K A D E M I N I F O R S H A G A SeFF SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE www.facebook.com/sportfiskemassan

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

Malmö Naturskola FISKAR. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål...

Malmö Naturskola FISKAR. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål... Malmö Naturskola FISKAR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål... 5 1 Abborre Abborren är en av de vanligaste fiskarna i Sverige.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig Fiske påp Maj Juni Arter Torsk Hälleflundra Marulk Havskatt, randig Havskatt, fläckig Fiske påp Juli Augusti September Under sommarmånaderna kan du fiska som på våren, men det är lite svårare att fånga

Läs mer

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM UPPLEV FISKELYCKAN I STORSTADSMILJÖ Välkommen till det fria handredsk Ett 30-tal fiskarter gör Strömmen till det artrikaste fiskevattnet i stockholmsregionen. Mest omtalat

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang. Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen

Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang. Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen ista Droppen är ett drygt tvåårigt filmprojekt som handlar om ekologi, fiskevård, ekoturism och hur stor negativ påverkan

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Gemensamt fiskekort. Storuman

Gemensamt fiskekort. Storuman Gemensamt fiskekort Storuman Bakgrund O Började med ett medborgarförslag 2008 om att bättre utnyttja Uman som resurs. O 2009 togs en enkät fram med en intresseförfrågan och kontakter togs först med de

Läs mer

Best Kust Feskarna 03

Best Kust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Fröya 7:e resan 2003 Best Kust Feskarna 03 Uppresan till Fröya, Sördyröy Fisket inomskärs Fisket på storhavet med Frigg Robban, Lasse och Niklas första resa

Läs mer

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM Referensgruppen för strömmenfisket SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen beslutade 2000-01-10 att Kultur- och fritidsnämnden skulle tillsätta en referensgrupp

Läs mer

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk Åldersbestämning av fisk Fiskar är växelvarma djur och de växer i längd under hela sitt liv. Tillväxten följer årstidsväxlingarna. Under sommaren är tillväxten snabb och det

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår. Gävle 2012-04-25 En idé för att optimera förvaltningen av lax i en del av södra Bottenhavet: Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat Augusti Minska på kemikalierna Tänk igenom vad som är nödvändigt i kemikalieskåpet och undvik onödig närkontakt med skadliga ämnen och kemikalier. Vi möter många kemikalier varje dag, och tyvärr är det

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Hela landet Yrkes- och fritidsfiske

Hela landet Yrkes- och fritidsfiske Ål Anguilla anguilla Bild: Wilhelm Von Wright UTBREDNINGSOMRÅDE Ålen finns i nästan hela landet med undantag för fjällregionen och vissa vatten på sydsvenska höglandet. Den finns även längs våra kuster

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03 BestKust Feskarna 03 Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Havskatt på 3.2 kg störst idag I nnehåll BestKust Feskarna

Läs mer

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson 1. Inledning Rämshyttans fiskevårdsområde ligger på gränsen mellan kommunerna Borlänge, Ludvika och Säter i Dalarna (se figur 1). De tre kommunerna

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Myter och fakta om laks.

Myter och fakta om laks. Myter och fakta om laks. Bra att veta för dig som säljer laks. Om svenskarnas favoritfisk. Norsk odlad lax är säker och nyttig mat enligt forskarna. Det är också favoritfisken på svenskarnas tallrikar.

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO 2013-11-18 Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Åtgärdsförslag ID Namn och vattendrag Åtgärdstyp A Inventera vandringshinder

Läs mer

Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo

Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo Nya intryck Vid Rainbow-lake i våras träffade jag en fransman en riktig hardcorekarpare! Han var skarp, ibland plågsamt skarp! Eller vad sägs om det här

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest)

Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest) Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest) Så kom den äntligen, min drömgädda! Det hela började på ett rödingpass i en båt ute på vättern, där vi så när som på avfärdstid spikade en helg tillägnad norra vätterns

Läs mer

Sista dagen på landet

Sista dagen på landet Sista dagen på landet Sommarlovet är snart slut. Om en vecka börjar kusinerna Joel och Irma i skolan och morfar börjar jobba. I övermorgon åker alla tillbaka in till stan. De har redan börjat packa. Joel

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Fördelningsmall för bygdemedel

Fördelningsmall för bygdemedel Fördelningsmall för bygdemedel Bakgrund Tidigare, då det kommunala fiskevårdsbidraget fanns, lämnade föreningarna in statistik över antal fiskedygn per år, redovisning av de åtgärder som utförts samt uppgifter

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Information För att odla fisk krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Anmälan ska

Läs mer

Ung, vild och vacker...

Ung, vild och vacker... Ung, vild och vacker... Tipshäfte och handledning för dig, som vill starta ungdomsverksamhet i Dyslexiförbundet FMLS Ungdom Innehåll Sidan Varför ungdomsverksamhet? 3 Hur hittar man ungdomarna? 3 Vem är

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

1. Vilka tider på året passar dig för att utöva sportfiske? Jan feb mar apr x maj jun jul xxxx aug xx sep okt nov dec

1. Vilka tider på året passar dig för att utöva sportfiske? Jan feb mar apr x maj jun jul xxxx aug xx sep okt nov dec Av elva möjliga grupper har sju svarat på vår enkät det tackar vi för. Här nedan följer en sammanställning av frågor och svar. Oftast är svaren bara markerade med ett kryss (X) så fyra kryss vid ett svar

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14 Ja nu är årets fiske i gång i Suseån- Premiären var riktigt spännande då det visade sig att vi hade mycket av regnbågar i Suseån rymliga från Danmark. Det fångades

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer