Bilaga 5 Bildtelefoni.net

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 5 Bildtelefoni.net"

Transkript

1 Bilaga 5 Bildtelefoni.net Mer än en gång per dag 18% 9 En gång per dag 14% gånger per vecka 46% 23 1 gång per vecka 8% 4 Några gånger per månad 10% 5 1 gång per månad 2% 1 Några gånger per år 2% 1 ande 50

2 Mindre än ett år 4% år 44% år 36% 18 Mer än 10 år 14% 7 Vet ej/vill ej svara 2% 1 ande % 1 2 2% % % % 18 ande 50

3 Bemötande 0% 0 Kötider 0% 0 Teknisk funktionalitet 100% 2 Öppettider 0% 0 Annat 50% 1 ande 2 Öppna svar: Annat Långsam överföring, dålig bildkvalitet, instabil uppkoppling

4 Nej, det är bra som det är 18% 9 Bemötande 4% 2 Kötider 18% 9 Teknisk funktionalitet 48% 24 Öppettider 24% 12 Annat 20% 10 Vet ej/vill ej svara 4% 2 ande 50 Annat Snabbare överföring, bättre bildkvalitet, stabilare uppkoppling svårt att förstå alla tolkar Flexiblare lösningar, tex i Ipad Kunna beställa tex engelsk tolk samma dag man behöver, inte 24 timmar innan samtalet att Omnitor återfår sin programvara för textfunktion så att denna åter fungerar mot tolkförmedlingens MMX-system Berätta lite hur man pratar och hur fort man kan komunicera Vore skönt om det finns möjlighet till dygnet runt öppettid ifall om det råkar akut sedan är det bildkvalitet.. t.ex mottagare ser gått på vår skärm medan vi ser bra på bildteloni mottagare bild.. Att tolkarna arbetade (tecknade) på ett mera likartat sätt Textfunktion Tolkens skicklighet

5 1 2% 1 2 0% % % % 32 ande % 0 2 8% 4 3 8% % % 29 ande 50

6 1 4% 2 2 6% % % % 28 ande % 1 2 0% % % % 23 Vet ej/vill ej svara 4% 2 ande 50

7 1 2% 1 2 2% % % % 28 Vet ej/vill ej svara 4% 2 ande % 2 2 2% % % % 20 Vet ej/vill ej svara 2% 1 ande 50

8 1 0% 0 2 8% % % % 22 Vet ej/vill ej svara 2% 1 ande % % % % % 16 ande 50

9 1 2% 1 2 2% % % % 33 Vet ej/vill ej svara 2% 1 ande 50 Du håller inte med om att "det är lätt att använda [Tjänst], kan du förklara varför och ge ett exempel på vad du menar? Mycket tekniska problem, dålig bild bl a. Går ej att använda vid kontakt med sjukvården, de kan ju ej ringa upp min bildtelefon och jag kan heller inte registrera mitt nummer som ju består av både siffror och bokstäver. Tekniken strular ibland och inte alltid öppet. Svårt förstå tolkarna ibland och att uppfatta vad de menar. Några har man pratat med förut och lärt känna lite, men med ny tolk tar det en stund innan samtalet flyter på vilket kan vara frustrerande. Kötider, osäkerhet om man blir tolkad på ett korrekt sätt. Du håller inte med om att " du kan använda [Tjänst] när du vill", kan du förklara och ge exempel på vad du menar? Skulle önska att tjänsten var tillgänglig dygnet runt. Med tre små barn i familjen skulle det kännas tryggt veta att man när som helst via telefonen kan komma i kontakt med t ex sjukvård. Tolkservicen har begränsade öppettider, bildtelefonen är installerad i hemmet och tjänsten är således inte tillgänglig på annan plats, måste vara internetuppkopplad för tillgång till tjänsten samt återkommande tekniska problem försvårar användningen. Inte alltid öppet och fungerar inte så bra i mobilen. Man vet inte om man kommer fram.

10 Du håller inte med om att "du får ett trevligt bemötande när du använder [Tjänst]", kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? Syns på de tolkarna att de tycker det är inte lika rolig att sitta i ett bås... de är utbildade att tolka direkt på plats och inte genom bildtelefon.. Du håller inte med om att "tolkarna och telefonisterna är kompetenta", kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? De är ganska dålig på att avläsa och det är värre med när man har sämre uppkoppling med internet, sämre med kvalité. Många tolkar har svårt att taltolka på ett riktigt sätt. Tolkutbildningen är bristfällig, det räcker med betyget G i svenska från gymnasiet (och knappt ens det) för att bli tolk. Tolkens språkliga tak blir också tolkanvändarens tak. Du håller inte med om att "tolkarna/telefonisterna" är serviceinriktade, kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? Exempelvis tiderna, jag kanske ringer och de svarar men precis när de svarat går de iväg o man undrar vad det är som händer men så visade det sig att tiden tagit slut för tolken men det är bättre och inte svara o byta innan eller svara och be om ursäkt oc Du håller inte med om att "tekniken fungerar bra", kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? Bilden kan ibland, tom flera gånger under samma samtal, "frysa", bli oskarp och suddig, antingen hos tolken eller brukaren, vilket gör det svårt eller omöjligt att se och synas samt tolka tecken. Dålig bild som "fryser" eller försvinner vilket bl a försvårar teckentolkning. Besvärligt/omöjligt samordna teknisk support mellan bildtelefonleverantör och annan leverantör. Det blir "lagg" ibland.. Rutor kommer upp ibland så försvinner en del av tolken..eller så fryser rutor fast så jag inte kan se tolken riktig bra. Egentligen upplevde jag ofta problem på min sida. Hade ofta problem med min bildtelefon så jag vet inte om dessa tekniska problem påve Bilden är ofta oskarp och suddig, samtal bryts då och då vilket är frustrerande, speciellt i viktigare samtal med någon myndighet eller liknande där man ofta köat länge för att komma fram, jobbigt att behöva köa på nytt och börja om med ny person... Kväll Dålig bildkvalité Det är inte alltid bildkvalitet är bra. MMX till Omnitor eller liknande funkar sådär! Får ibland starta om. Bildkvaliteten ofta dålig, suddig och otydlig. Bilden svartnar relativt ofta under samtalet, ibland kommer den tillbaka, ibland bryts samtalet och man får börja om igen. Är de olika produkterna kompatibla, skulle det fungera bättre med en och samma levera Beror på upplösning och hastighet

11 Du håller inte med om att "[Tjänst] gör dig mer självständig", kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? Texttelefoni gjorde mig mera självständig Proce nt Ant al Statlig myndighet (t ex Skatteverket, Försäkringskassan etc) 63% 31 Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 65% 32 Landsting (t ex sjukvård, öppenvård, hörselcentral, syncentral, 86% 42 habilitering) Företag 76% 37 Vänner 55% 27 Familj 49% 24 Annan, nämligen: 2% 1 ande 49 Öppna svar: Annan, nämligen: skola barn

12 Proce nt Ant al Statlig myndighet (t ex Skatteverket, Försäkringskassan etc) 10% 5 Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 4% 2 Landsting (t ex sjukvård, öppenvård, hörselcentral, syncentral, 29% 14 habilitering) Företag 12% 6 Vänner 12% 6 Familj 12% 6 Annan, nämligen: 2% 1 Vet ej/vill ej svara 18% 9 ande 49 Öppna svar: Annan, nämligen: räknas med statlig myndig, kommun, landsting och företag

13 Fler gånger 45% 22 Lika många gånger 45% 22 Färre gånger 2% 1 Vet ej/vill ej svara 8% 4 ande 49 Varför kommer du att använda [Tjänst] fler gånger? Samtalen blir ständigt fler och fler... Allmänt fler samtal och känner mig tryggare och säkrare i många sammanhang att ha stöd av tolken. Med tre barn ökar ständigt behovet av telefonkontakt med skola och andra instanser Det är en mycket bra och användbar tjänst och antal samtal ökar ständigt! För jag tror på servicen. Känns skönt att teckna än sitta och knappar på bokstäverna... Behovet av telefonerande ökar ständigt rent allmänt Blir hela tiden fler ärenden att ta itu med som innebär fler företag och personer att kontakta... Tycker det är så bra och praktiskt med bildtelefoni och använder det mer och mer Kontakt med mina cirkelledare som är hörselskadade Vet ej Tekniken förbättrats för användning via Iphone, finns behov av att använda i arbetet, generösare öppettider tolkservice. Det kommer nog mer och mer i min nya arbetsbefattning. Är enkelt att använda och känns trevligt med den personliga kontakten och möjligheten att kunna själv kunna ringa vid behov. Tycker det är roligt att ha kontakt med mina medmänniskor och delta i samhällslivet på detta sätt! Fler användare tillkommer, jag blir äldre och kanske föredrar att ringa vid kontakt i stället för att besöka... Påverkas av min arbetssituation jag hör sämre och klarar inte ringa vanlligt till alla måste bildtelefon jag behöver kontakt ringa Ju bättre fart och kvalite på bild desto större lust har jag att använda den För att det är snabbt och praktiskt att kontakta till olika myndigheter och så.

14 Varför kommer du att använda [Tjänst] färre gånger? E-post och SMS ökar Ja 86% 42 Nej 12% 6 Vet ejvill ej svara 2% 1 ande 49 Varför har du inte rekommenderat [Tjänst] till någon annan? Alla jag känner som har behov använder redan. De flesta behövande använder redan bildtelefoni, andra föredrar att använda Skype Ej träffat på någon med behov som inte redan använder tjänsten! De jag träffat känt till och använt bildtelefon Vänner och bekanta känner redan till

15 Proce nt Ant al Förening 22% 11 Kompis 33% 16 Familj 6% 3 Landsting (t ex sjukvård öppenvård, hörselcentral, syncentral, 39% 19 habilitering) Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 4% 2 Internet 8% 4 Skola 8% 4 Hjälpmedelskonsulent 4% 2 PTS 6% 3 Annat, nämligen: 18% 9 Vet ej/vill ej svara 4% 2 ande 49 Öppna svar: Annat, nämligen: Via mail från bildtelefonleverantören Arbetskamrater Bildtelefonleverantören via dövföreningen medlemstidningar Föreningstidning SDR, information i samband med utställning/expo tekniska hjälpmedel mm Informationsdag hos "Dövas hus" och deras tidning samt via tolkcentralen Genom min dåvarande arbetsgivare, en bildtelefonlevarantör! Via Dövas tidning

16 Proce nt Ant al Kompis 16% 8 Familj 4% 2 Landsting (t ex sjukvård öppenvård, hörselcentral, syncentral, 39% 19 habilitering) Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 22% 11 Internet 14% 7 Skola 14% 7 Hjälpmedelskonsulent 24% 12 PTS 10% 5 TV Reklam 31% 15 Internet - annons 20% 10 Internet - webbsida/rapport eller information på webbsidor 20% 10 Tidningsannons 20% 10 Tidningsartikel 8% 4 Förening 29% 14 Nej 10% 5 Annat, nämligen: 20% 10 Vet ej/vill ej svara 10% 5 ande 49

17 Öppna svar: Annat, nämligen: Sveriges dövas riksförbund på teckenspråk! Tryckt broschyr Information i specialtidningar, t ex från De dövas riksförbund. Facebook, broschyr el dyl om nya och kommande produkter samt möjligheter från leverantörerna Information via olika medier till hörande som lättare kan uppfatta och sedan föra den vidare till ev behövande i omgivningen. Kampanj riktad till hörande så de får vetskap om möjligheten att kunna ringa till döva / Info via SVT Play Mera allmän info till hörande, som ju är mera tillgängliga för sådan, vilka i förekommande fall kan förmedla till döva i sin närhet. Via adresserade brev med information till döva. Via lokala medlemstidningar Föreningstidningar Ja 22% 11 Nej 71% 35 Vet ej/vill ej svara 6% 3 ande 49 Vilken information saknar du? Regelbunden information om nya och eventuellt kommande möjligheter samt teknisk utrustning avseende tjänsten bildtelefoni. Teknisk information och jämförelser mellan de olika leverantörernas bildtelefoner och annan kringutrustning. Uppgifter och information om olika bildtelefonleverantörer och deras produkter, vilken/vilka programvaror som är kompatibla osv. Om tjänsten innebär några kostnader för brukaren samt om den är tillgänglig via mobiltelefon och hur man i så fall installerar och använder den! Möjlighet till tjänsten via mobil skulle vara till stor hjälp och nytta vid t ex läkarbesök eller andra situat Hur ringer man larmnumret 112 via bildtelefon?! Jämförelser och allmän information om olika produkter och funktioner Har undrat över - om man vill kontakta en dejtingsajt, kan man använda

18 bildtelefonitjänsten då?! Ett allmänt adress- och nummerregister för bildtelefonianvändare hur man kan få den fungera i mobil Information i "Dövas tidning" Saknar nformation om varselprodukter med olika funktioner. bildtelefonadresskatalog Är det något annat du vill ta upp som vi inte har frågat om? En dröm vore att kunna använda och koppla upp en Ipad via Wi-Fi för att enkelt kunna konversera med vänner och bekanta även i offentlig miljö, t ex på ett café. En Ipad har lagom stor skärm, vilket underlättar teckentolkning via bild, och är enklare och s Vore bra om representant från t ex förening för döva eller inom landstinget kunde komma ut till olika pensionärsföreningar och erbjuda info om tjänsten på teckenspråk. Vissa tolkar kan vara svåra att förstå, och vice versa, skulle därför vara bra att kunn Opraktiskt och besvärligt är att teknikerna, som installerar och reparerar bildtelefoni hos användarna, inte talar teckenspråk. För att kommunicera med dem måste tolk bokas och närvara vid besöket. Viktigt att tolkarna är lugna, trevliga och artiga med en Ger en stor trygghet att bildtelefonitjänsten numera är tillgänglig fram till kl 24.00, allra bäst vore öppet dygnet runt! Önskvärt vore även att information om tjänsten gavs till hörselskadade personer och till personer med ett annat grundspråk än svensk Hur beter sig en döv (-stum) person beroende av bildtelefon om densamma är obrukbar pga t ex brand eller annan katastrofsituation, vid sjukdomsfall? Hur få kontakt med tolkservice, finns någon typ av "backup-utrustning" - kan tjänsten användas via mobilte Viktigt att personkemin stämmer mellan brukare och tolk. Ibland är tolken lite osäker och det blir svårt att förstå vilket kan orsaka missförstånd, från båda håll. Nej Saknar information om hur man ansluter och använder teckenspråk/tolkning i mobiltelefon, vilka möjligheter som finns, jämförelse mellan olika produkter osv. Vore trevligt om man vid samtal med tolken kunde se i vilken studio de finns! Kanske en namnbricka Ett speciellt nummer till tolkförmedlingen för brådskande samtal (tex sjukt barn men ej 112) för att slippa köa i väntan på tolk. Ibland bryts ju samtalen också och känns förstås jobbigt att behöva köa igen, speciellt om någon är sjuk. Vore bra om ett num I USA finns utrustning och tekniska möjligheter att känna av om det är samtal från en vanlig eller en bildtelefon som ringer upp och därefter automatiskt koppla vidare till rätt mottagare. Bildkvaliteten i mobiltelefonen kan förbättras betydligt. Utbildning och information om bildtelefoni borde kunna ges på fler än en folkhögskola isverige. På finns all information man behöver! Vid telefonkö till tolkcentralen visas en kvinna som tecknar antal minuter kvar till svar och samtidigt visas en text med samma information. Jag, och flera med mig, tycker det räcker att bara visa texten utan bild, den kan bli lite tjatig...! Vore bra att få information hemskickad om vilka möjligheter som erbjuds beträffande varseblivning vid ankommande samtal. Endast en blinkande lampa i ett av bostadens rum känns otillräckligt. Lampor på flera platser, vibrator att bära med sig och akustisk Nej Skicka gärna ut broschyr om pedagogiska hörselvården som kan i sin tur sprida information till sina familjer som har dövt/hsk barn...

19 Bildtelefonens kamera verkar kunna starta vid obesvarat samtal vilket innebär att man kan bli filmat utan vetskap! Ibland blir väntan många minuter lång när tolken ringt upp något företag (tex taxi) och det blir lite tråkigt att bara sitta och tittta på v Förutom till döva borde information om att bildtelefoni finns ges till hörande, vårdcentraler, myndigheter, andra företag m fl! Många är väldigt ovetande och förvånade när man ringer ett samtal till dem via tolkcentralen vilket kan vara lite besvärande. B Nej Kvalitet på tolkning Ge lite kort information då man är nybörjare på att använda denna teknik Nej Vore tryggt och bra om möjlighet fanns att via tolk kunna ringa larmnumret 112 dygnet runt. Bildtelefoni fungerar inte bra i mobilen, dålig bildkvalité och bryts ofta. Varför är det flera månaders väntan på att få bildtelefonen lagat när den går sönder?! Vore bra om tolk kunde delta vid installation och felavhjälpning av bildtelefon, besvärligt att skriva lappar vid sådant tillfälle! Livskvaliteten för en döv försämras Bildkvaliteten ofta dålig, särskilt i början av samtalet, blir bättre efter en stund. Det hela bygger ju på att man kan se varandra tydligt! Ibland kö till tolkservice och sedan ytterligare en kö och väntan till nästa samtal, frustrerande då när samtalet Ibland dålig bildkvalitet och fördröjning av bild som innebär att man tappar (ibland bryts helt!) delar av samtalet vilket är frustrerande, speciellt vid samtal med myndigheter, läkare osv. Önskar HD-kvalitet på bilden! Undrar om olika operatörers produkt Det finns folk som känner sig osäkra att använda bildtelefoni pga att man kankse känner sig att tolk klarar inte avläsa döva tsp. Det kan vara att man är inte fullständig behärskad rent teckenspråk utan svenska påverkad och då har tolk kankse inte kunnat Att öppettiderna är dåligt. Dygnet runt behövs och att man ska jobba för att få 112 bildtelefoni permanent. Skulle tekniken/bildkvaliteten fungera bättre om alla använde samma bredbandleverantör och produkter? Nej Samtal bryts ibland, bilden kan fladdra och släckas ned, vore bra att vid samtal kunna gå omkring med telefonen utan att bildkvaliteten försämrades. Öppettiderna har utökats men skulle kännas bra med dygnetruntöppet. Synd att man endast kan anmäla fel och få kontakt med tekniker avseende vibrator och bildtelefon en dag i veckan (måndagar), innebär ju lång väntan på att få ev problem åtgärdade! Bildkvaliteten ofta dålig, rutmönster och fastnar/fryser, går ej att se någ Bildtelefonen textfunktion har försämrats, vid felskrivning måste allt skrivas om, går inte att redigera. Saknar information i bildrutan om var i landet tolken befinner sig samt förnamn vilket i bland kan vara en fördel att känna till.tolkarnas bemötande Kommer inte på just nu. Nej - men jag följer den intressanta utvecklingen på plattformsoberoende bildtelefoni och möjligheterna att ge användarna snabbare brevband så att kvaliten blir bättre Information om bildtelefoni borde finnas på facebook och instagram som många yngre döva använder! Tolkarnas kompetens varierar, känns oroligt och otryggt när tolken inte är tydlig eller verkar förstå. Man blir så glad och trygg när man får en tolk som kän Om jag talar i min bildtelefon ges inget besked till annan påringande att jag redan är upptagen, kan tex visas via textremsa. Mer information om bildtelefoni till allmänhet, myndigheter, företag osv, både till hörande och döva. Saknas namnoch nummerregi

20 Tolkarnas kompetens varierar, kan vara svårt att kommunicera ibland, missförstånd och svårt att bli förstådd påverkar/gör mer reklam i samhället och mer information till statlig myndig, landsting, kommun, företag, föerning m.m. har inget annat Bilden stannar eller blir svart ibland Hur gammal är du? 75 år och äldre 50 till 74 år 26 till 49 år Upp till 25 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kön Man 41% 20 Kvinna 59% 29 ande 49

21 Anhöriga Bildtelefoni.net Mer än en gång per dag 0% 0 En gång per dag 0% gånger per vecka 0% 0 1 gång per vecka 43% 3 Några gånger per månad 0% 0 1 gång per månad 14% 1 Några gånger per år 43% 3 Mindre än ett år 0% år 57% år 14% 1 Mer än 10 år 29% 2

22 1 0% 0 2 0% 0 3 0% % % 5 Nej, det är bra som det är 86% 6 Bemötande 0% 0 Kötider 0% 0 Teknisk funktionalitet 0% 0 Öppettider 0% 0 Annat 14% 1

23 Öppna svar: Annat Ett tecken/ord som betyder att man pratat färdigt och väntar på svar 1 0% 0 2 0% % % % 3 Vet ej/vill ej svara 14% 1

24 1 0% 0 2 0% % % % % 1 2 0% % 2 4 0% % 3 Vet ej/vill ej svara 14% 1

25 1 0% 0 2 0% 0 3 0% 0 4 0% % 7 1 0% 0 2 0% 0 3 0% % % 6

26 1 0% 0 2 0% 0 3 0% % % 6 1 0% 0 2 0% 0 3 0% % % 6

27 1 0% % 1 3 0% % % 5 1 0% 0 2 0% 0 3 0% 0 4 0% 0 5 0% 0 Anhörig (frågan ej ställd) 100% 7

28 Du håller inte med om att " du kan använda [Tjänst] när du vill", kan du förklara och ge exempel på vad du menar? Vet inte riktigt hur jag skall gå tillväga, vilket telefonnummer osv, är min kund som kontaktar mig Du håller inte med om att "tekniken fungerar bra", kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? Bildkvaliteten dålig ibland vilket innebär att brukare och tolk inte ser varandra och samtalet stannar upp en stund eller i värsta fall bryts. Proce nt Ant al Statlig myndighet (t ex Skatteverket, Försäkringskassan etc) 0% 0 Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 0% 0 Landsting (t ex sjukvård, öppenvård, hörselcentral, syncentral, 0% 0 habilitering) Företag 0% 0 Vänner 29% 2 Familj 71% 5 Annan, nämligen: 0% 0

29 Proce nt Ant al Statlig myndighet (t ex Skatteverket, Försäkringskassan etc) 0% 0 Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 0% 0 Landsting (t ex sjukvård, öppenvård, hörselcentral, syncentral, 0% 0 habilitering) Företag 0% 0 Vänner 29% 2 Familj 71% 5 Annan, nämligen: 0% 0 Fler gånger 14% 1 Lika många gånger 86% 6 Färre gånger 0% 0

30 Varför kommer du att använda [Tjänst] fler gånger? Därför att jag nu vet att jag själv kan ringa upp min döva anhöriga via bildtelefonitjänsten! Ja 43% 3 Nej 57% 4 Vet ejvill ej svara 0% 0 Varför har du inte rekommenderat [Tjänst] till någon annan? Känner bara en döv person, har inte haft orsak eller möjlighet Har ej funnits anledning eller orsak Känner bara en döv person, ej kommit i kontakt med andra som kanske har behov av bildtelefoni Ej haft anledning, känner bara en döv person

31 Proce nt Ant al Förening 0% 0 Kompis 14% 1 Familj 57% 4 Landsting (t ex sjukvård öppenvård, hörselcentral, syncentral, 0% 0 habilitering) Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 0% 0 Internet 0% 0 Skola 0% 0 Hjälpmedelskonsulent 0% 0 PTS 0% 0 Annat, nämligen: 14% 1 Vet ej/vill ej svara 14% 1 Öppna svar: Annat, nämligen: kund

32 Proce nt Ant al Kompis 0% 0 Familj 0% 0 Landsting (t ex sjukvård öppenvård, hörselcentral, syncentral, 14% 1 habilitering) Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 29% 2 Internet 0% 0 Skola 0% 0 Hjälpmedelskonsulent 29% 2 PTS 0% 0 TV Reklam 43% 3 Internet - annons 0% 0 Internet - webbsida/rapport eller information på webbsidor 0% 0 Tidningsannons 14% 1 Tidningsartikel 0% 0 Förening 0% 0 Sjukvård (landsting) 43% 3 Äldre/socialomsorg (kommun) 14% 1 Nej 14% 1 Annat, nämligen: 57% 4 Vet ej/vill ej svara 14% 1

33 Öppna svar: Annat, nämligen: Mera information i telefonkatalogen, radioreklam kund Skriftlig information på anslagstavloi i väntrum, i skolor mm via information i telefonkatalogen Ja 29% 2 Nej 71% 5 Vilken information saknar du? Har ingen information alls egentligen, bara den som min kund kunnat ge för att vi ska kunna prata via förmedlingstjänsten, finns ju ingen att tillgå! Vore bra om mera lättillgänglig information fanns, t ex på Eniro. Bra om även hörande kände till att denna möjlighet finns, att man faktiskt kan ringa till döva personer och hur det går till. Telefonnummer till bildtelefonitjänsten Är det något annat du vill ta upp som vi inte har frågat om? Borde finnas ett allmänt namn- och nummerregister över bildtelefonanvändare på nätet, liksom för hörande telefonanvändare! Reducerat pris för bildtelefon för en nära anhörig till döv person skulle vara fördelaktigt Viktigt att sprida mer information om förmedlingstjänsten och möjligheten att kunna ringa via bildtelefoni, även bland hörande allmänhet samt anhöriga till döva personer.

34 Man 14% 1 Kvinna 86% 6

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att vara delaktig Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Specialskolemyndigheten Detta är en bok utgiven av Specialskolemyndigheten 2008. Författare: Axel Boklund, Johanna Hovergren, Kim Hummelvik,

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014 Sammanfattning Stelacon har på uppdrag av PTS genomfört en behovskartläggning

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer