Bilaga 5 Bildtelefoni.net

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 5 Bildtelefoni.net"

Transkript

1 Bilaga 5 Bildtelefoni.net Mer än en gång per dag 18% 9 En gång per dag 14% gånger per vecka 46% 23 1 gång per vecka 8% 4 Några gånger per månad 10% 5 1 gång per månad 2% 1 Några gånger per år 2% 1 ande 50

2 Mindre än ett år 4% år 44% år 36% 18 Mer än 10 år 14% 7 Vet ej/vill ej svara 2% 1 ande % 1 2 2% % % % 18 ande 50

3 Bemötande 0% 0 Kötider 0% 0 Teknisk funktionalitet 100% 2 Öppettider 0% 0 Annat 50% 1 ande 2 Öppna svar: Annat Långsam överföring, dålig bildkvalitet, instabil uppkoppling

4 Nej, det är bra som det är 18% 9 Bemötande 4% 2 Kötider 18% 9 Teknisk funktionalitet 48% 24 Öppettider 24% 12 Annat 20% 10 Vet ej/vill ej svara 4% 2 ande 50 Annat Snabbare överföring, bättre bildkvalitet, stabilare uppkoppling svårt att förstå alla tolkar Flexiblare lösningar, tex i Ipad Kunna beställa tex engelsk tolk samma dag man behöver, inte 24 timmar innan samtalet att Omnitor återfår sin programvara för textfunktion så att denna åter fungerar mot tolkförmedlingens MMX-system Berätta lite hur man pratar och hur fort man kan komunicera Vore skönt om det finns möjlighet till dygnet runt öppettid ifall om det råkar akut sedan är det bildkvalitet.. t.ex mottagare ser gått på vår skärm medan vi ser bra på bildteloni mottagare bild.. Att tolkarna arbetade (tecknade) på ett mera likartat sätt Textfunktion Tolkens skicklighet

5 1 2% 1 2 0% % % % 32 ande % 0 2 8% 4 3 8% % % 29 ande 50

6 1 4% 2 2 6% % % % 28 ande % 1 2 0% % % % 23 Vet ej/vill ej svara 4% 2 ande 50

7 1 2% 1 2 2% % % % 28 Vet ej/vill ej svara 4% 2 ande % 2 2 2% % % % 20 Vet ej/vill ej svara 2% 1 ande 50

8 1 0% 0 2 8% % % % 22 Vet ej/vill ej svara 2% 1 ande % % % % % 16 ande 50

9 1 2% 1 2 2% % % % 33 Vet ej/vill ej svara 2% 1 ande 50 Du håller inte med om att "det är lätt att använda [Tjänst], kan du förklara varför och ge ett exempel på vad du menar? Mycket tekniska problem, dålig bild bl a. Går ej att använda vid kontakt med sjukvården, de kan ju ej ringa upp min bildtelefon och jag kan heller inte registrera mitt nummer som ju består av både siffror och bokstäver. Tekniken strular ibland och inte alltid öppet. Svårt förstå tolkarna ibland och att uppfatta vad de menar. Några har man pratat med förut och lärt känna lite, men med ny tolk tar det en stund innan samtalet flyter på vilket kan vara frustrerande. Kötider, osäkerhet om man blir tolkad på ett korrekt sätt. Du håller inte med om att " du kan använda [Tjänst] när du vill", kan du förklara och ge exempel på vad du menar? Skulle önska att tjänsten var tillgänglig dygnet runt. Med tre små barn i familjen skulle det kännas tryggt veta att man när som helst via telefonen kan komma i kontakt med t ex sjukvård. Tolkservicen har begränsade öppettider, bildtelefonen är installerad i hemmet och tjänsten är således inte tillgänglig på annan plats, måste vara internetuppkopplad för tillgång till tjänsten samt återkommande tekniska problem försvårar användningen. Inte alltid öppet och fungerar inte så bra i mobilen. Man vet inte om man kommer fram.

10 Du håller inte med om att "du får ett trevligt bemötande när du använder [Tjänst]", kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? Syns på de tolkarna att de tycker det är inte lika rolig att sitta i ett bås... de är utbildade att tolka direkt på plats och inte genom bildtelefon.. Du håller inte med om att "tolkarna och telefonisterna är kompetenta", kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? De är ganska dålig på att avläsa och det är värre med när man har sämre uppkoppling med internet, sämre med kvalité. Många tolkar har svårt att taltolka på ett riktigt sätt. Tolkutbildningen är bristfällig, det räcker med betyget G i svenska från gymnasiet (och knappt ens det) för att bli tolk. Tolkens språkliga tak blir också tolkanvändarens tak. Du håller inte med om att "tolkarna/telefonisterna" är serviceinriktade, kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? Exempelvis tiderna, jag kanske ringer och de svarar men precis när de svarat går de iväg o man undrar vad det är som händer men så visade det sig att tiden tagit slut för tolken men det är bättre och inte svara o byta innan eller svara och be om ursäkt oc Du håller inte med om att "tekniken fungerar bra", kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? Bilden kan ibland, tom flera gånger under samma samtal, "frysa", bli oskarp och suddig, antingen hos tolken eller brukaren, vilket gör det svårt eller omöjligt att se och synas samt tolka tecken. Dålig bild som "fryser" eller försvinner vilket bl a försvårar teckentolkning. Besvärligt/omöjligt samordna teknisk support mellan bildtelefonleverantör och annan leverantör. Det blir "lagg" ibland.. Rutor kommer upp ibland så försvinner en del av tolken..eller så fryser rutor fast så jag inte kan se tolken riktig bra. Egentligen upplevde jag ofta problem på min sida. Hade ofta problem med min bildtelefon så jag vet inte om dessa tekniska problem påve Bilden är ofta oskarp och suddig, samtal bryts då och då vilket är frustrerande, speciellt i viktigare samtal med någon myndighet eller liknande där man ofta köat länge för att komma fram, jobbigt att behöva köa på nytt och börja om med ny person... Kväll Dålig bildkvalité Det är inte alltid bildkvalitet är bra. MMX till Omnitor eller liknande funkar sådär! Får ibland starta om. Bildkvaliteten ofta dålig, suddig och otydlig. Bilden svartnar relativt ofta under samtalet, ibland kommer den tillbaka, ibland bryts samtalet och man får börja om igen. Är de olika produkterna kompatibla, skulle det fungera bättre med en och samma levera Beror på upplösning och hastighet

11 Du håller inte med om att "[Tjänst] gör dig mer självständig", kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? Texttelefoni gjorde mig mera självständig Proce nt Ant al Statlig myndighet (t ex Skatteverket, Försäkringskassan etc) 63% 31 Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 65% 32 Landsting (t ex sjukvård, öppenvård, hörselcentral, syncentral, 86% 42 habilitering) Företag 76% 37 Vänner 55% 27 Familj 49% 24 Annan, nämligen: 2% 1 ande 49 Öppna svar: Annan, nämligen: skola barn

12 Proce nt Ant al Statlig myndighet (t ex Skatteverket, Försäkringskassan etc) 10% 5 Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 4% 2 Landsting (t ex sjukvård, öppenvård, hörselcentral, syncentral, 29% 14 habilitering) Företag 12% 6 Vänner 12% 6 Familj 12% 6 Annan, nämligen: 2% 1 Vet ej/vill ej svara 18% 9 ande 49 Öppna svar: Annan, nämligen: räknas med statlig myndig, kommun, landsting och företag

13 Fler gånger 45% 22 Lika många gånger 45% 22 Färre gånger 2% 1 Vet ej/vill ej svara 8% 4 ande 49 Varför kommer du att använda [Tjänst] fler gånger? Samtalen blir ständigt fler och fler... Allmänt fler samtal och känner mig tryggare och säkrare i många sammanhang att ha stöd av tolken. Med tre barn ökar ständigt behovet av telefonkontakt med skola och andra instanser Det är en mycket bra och användbar tjänst och antal samtal ökar ständigt! För jag tror på servicen. Känns skönt att teckna än sitta och knappar på bokstäverna... Behovet av telefonerande ökar ständigt rent allmänt Blir hela tiden fler ärenden att ta itu med som innebär fler företag och personer att kontakta... Tycker det är så bra och praktiskt med bildtelefoni och använder det mer och mer Kontakt med mina cirkelledare som är hörselskadade Vet ej Tekniken förbättrats för användning via Iphone, finns behov av att använda i arbetet, generösare öppettider tolkservice. Det kommer nog mer och mer i min nya arbetsbefattning. Är enkelt att använda och känns trevligt med den personliga kontakten och möjligheten att kunna själv kunna ringa vid behov. Tycker det är roligt att ha kontakt med mina medmänniskor och delta i samhällslivet på detta sätt! Fler användare tillkommer, jag blir äldre och kanske föredrar att ringa vid kontakt i stället för att besöka... Påverkas av min arbetssituation jag hör sämre och klarar inte ringa vanlligt till alla måste bildtelefon jag behöver kontakt ringa Ju bättre fart och kvalite på bild desto större lust har jag att använda den För att det är snabbt och praktiskt att kontakta till olika myndigheter och så.

14 Varför kommer du att använda [Tjänst] färre gånger? E-post och SMS ökar Ja 86% 42 Nej 12% 6 Vet ejvill ej svara 2% 1 ande 49 Varför har du inte rekommenderat [Tjänst] till någon annan? Alla jag känner som har behov använder redan. De flesta behövande använder redan bildtelefoni, andra föredrar att använda Skype Ej träffat på någon med behov som inte redan använder tjänsten! De jag träffat känt till och använt bildtelefon Vänner och bekanta känner redan till

15 Proce nt Ant al Förening 22% 11 Kompis 33% 16 Familj 6% 3 Landsting (t ex sjukvård öppenvård, hörselcentral, syncentral, 39% 19 habilitering) Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 4% 2 Internet 8% 4 Skola 8% 4 Hjälpmedelskonsulent 4% 2 PTS 6% 3 Annat, nämligen: 18% 9 Vet ej/vill ej svara 4% 2 ande 49 Öppna svar: Annat, nämligen: Via mail från bildtelefonleverantören Arbetskamrater Bildtelefonleverantören via dövföreningen medlemstidningar Föreningstidning SDR, information i samband med utställning/expo tekniska hjälpmedel mm Informationsdag hos "Dövas hus" och deras tidning samt via tolkcentralen Genom min dåvarande arbetsgivare, en bildtelefonlevarantör! Via Dövas tidning

16 Proce nt Ant al Kompis 16% 8 Familj 4% 2 Landsting (t ex sjukvård öppenvård, hörselcentral, syncentral, 39% 19 habilitering) Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 22% 11 Internet 14% 7 Skola 14% 7 Hjälpmedelskonsulent 24% 12 PTS 10% 5 TV Reklam 31% 15 Internet - annons 20% 10 Internet - webbsida/rapport eller information på webbsidor 20% 10 Tidningsannons 20% 10 Tidningsartikel 8% 4 Förening 29% 14 Nej 10% 5 Annat, nämligen: 20% 10 Vet ej/vill ej svara 10% 5 ande 49

17 Öppna svar: Annat, nämligen: Sveriges dövas riksförbund på teckenspråk! Tryckt broschyr Information i specialtidningar, t ex från De dövas riksförbund. Facebook, broschyr el dyl om nya och kommande produkter samt möjligheter från leverantörerna Information via olika medier till hörande som lättare kan uppfatta och sedan föra den vidare till ev behövande i omgivningen. Kampanj riktad till hörande så de får vetskap om möjligheten att kunna ringa till döva / Info via SVT Play Mera allmän info till hörande, som ju är mera tillgängliga för sådan, vilka i förekommande fall kan förmedla till döva i sin närhet. Via adresserade brev med information till döva. Via lokala medlemstidningar Föreningstidningar Ja 22% 11 Nej 71% 35 Vet ej/vill ej svara 6% 3 ande 49 Vilken information saknar du? Regelbunden information om nya och eventuellt kommande möjligheter samt teknisk utrustning avseende tjänsten bildtelefoni. Teknisk information och jämförelser mellan de olika leverantörernas bildtelefoner och annan kringutrustning. Uppgifter och information om olika bildtelefonleverantörer och deras produkter, vilken/vilka programvaror som är kompatibla osv. Om tjänsten innebär några kostnader för brukaren samt om den är tillgänglig via mobiltelefon och hur man i så fall installerar och använder den! Möjlighet till tjänsten via mobil skulle vara till stor hjälp och nytta vid t ex läkarbesök eller andra situat Hur ringer man larmnumret 112 via bildtelefon?! Jämförelser och allmän information om olika produkter och funktioner Har undrat över - om man vill kontakta en dejtingsajt, kan man använda

18 bildtelefonitjänsten då?! Ett allmänt adress- och nummerregister för bildtelefonianvändare hur man kan få den fungera i mobil Information i "Dövas tidning" Saknar nformation om varselprodukter med olika funktioner. bildtelefonadresskatalog Är det något annat du vill ta upp som vi inte har frågat om? En dröm vore att kunna använda och koppla upp en Ipad via Wi-Fi för att enkelt kunna konversera med vänner och bekanta även i offentlig miljö, t ex på ett café. En Ipad har lagom stor skärm, vilket underlättar teckentolkning via bild, och är enklare och s Vore bra om representant från t ex förening för döva eller inom landstinget kunde komma ut till olika pensionärsföreningar och erbjuda info om tjänsten på teckenspråk. Vissa tolkar kan vara svåra att förstå, och vice versa, skulle därför vara bra att kunn Opraktiskt och besvärligt är att teknikerna, som installerar och reparerar bildtelefoni hos användarna, inte talar teckenspråk. För att kommunicera med dem måste tolk bokas och närvara vid besöket. Viktigt att tolkarna är lugna, trevliga och artiga med en Ger en stor trygghet att bildtelefonitjänsten numera är tillgänglig fram till kl 24.00, allra bäst vore öppet dygnet runt! Önskvärt vore även att information om tjänsten gavs till hörselskadade personer och till personer med ett annat grundspråk än svensk Hur beter sig en döv (-stum) person beroende av bildtelefon om densamma är obrukbar pga t ex brand eller annan katastrofsituation, vid sjukdomsfall? Hur få kontakt med tolkservice, finns någon typ av "backup-utrustning" - kan tjänsten användas via mobilte Viktigt att personkemin stämmer mellan brukare och tolk. Ibland är tolken lite osäker och det blir svårt att förstå vilket kan orsaka missförstånd, från båda håll. Nej Saknar information om hur man ansluter och använder teckenspråk/tolkning i mobiltelefon, vilka möjligheter som finns, jämförelse mellan olika produkter osv. Vore trevligt om man vid samtal med tolken kunde se i vilken studio de finns! Kanske en namnbricka Ett speciellt nummer till tolkförmedlingen för brådskande samtal (tex sjukt barn men ej 112) för att slippa köa i väntan på tolk. Ibland bryts ju samtalen också och känns förstås jobbigt att behöva köa igen, speciellt om någon är sjuk. Vore bra om ett num I USA finns utrustning och tekniska möjligheter att känna av om det är samtal från en vanlig eller en bildtelefon som ringer upp och därefter automatiskt koppla vidare till rätt mottagare. Bildkvaliteten i mobiltelefonen kan förbättras betydligt. Utbildning och information om bildtelefoni borde kunna ges på fler än en folkhögskola isverige. På finns all information man behöver! Vid telefonkö till tolkcentralen visas en kvinna som tecknar antal minuter kvar till svar och samtidigt visas en text med samma information. Jag, och flera med mig, tycker det räcker att bara visa texten utan bild, den kan bli lite tjatig...! Vore bra att få information hemskickad om vilka möjligheter som erbjuds beträffande varseblivning vid ankommande samtal. Endast en blinkande lampa i ett av bostadens rum känns otillräckligt. Lampor på flera platser, vibrator att bära med sig och akustisk Nej Skicka gärna ut broschyr om pedagogiska hörselvården som kan i sin tur sprida information till sina familjer som har dövt/hsk barn...

19 Bildtelefonens kamera verkar kunna starta vid obesvarat samtal vilket innebär att man kan bli filmat utan vetskap! Ibland blir väntan många minuter lång när tolken ringt upp något företag (tex taxi) och det blir lite tråkigt att bara sitta och tittta på v Förutom till döva borde information om att bildtelefoni finns ges till hörande, vårdcentraler, myndigheter, andra företag m fl! Många är väldigt ovetande och förvånade när man ringer ett samtal till dem via tolkcentralen vilket kan vara lite besvärande. B Nej Kvalitet på tolkning Ge lite kort information då man är nybörjare på att använda denna teknik Nej Vore tryggt och bra om möjlighet fanns att via tolk kunna ringa larmnumret 112 dygnet runt. Bildtelefoni fungerar inte bra i mobilen, dålig bildkvalité och bryts ofta. Varför är det flera månaders väntan på att få bildtelefonen lagat när den går sönder?! Vore bra om tolk kunde delta vid installation och felavhjälpning av bildtelefon, besvärligt att skriva lappar vid sådant tillfälle! Livskvaliteten för en döv försämras Bildkvaliteten ofta dålig, särskilt i början av samtalet, blir bättre efter en stund. Det hela bygger ju på att man kan se varandra tydligt! Ibland kö till tolkservice och sedan ytterligare en kö och väntan till nästa samtal, frustrerande då när samtalet Ibland dålig bildkvalitet och fördröjning av bild som innebär att man tappar (ibland bryts helt!) delar av samtalet vilket är frustrerande, speciellt vid samtal med myndigheter, läkare osv. Önskar HD-kvalitet på bilden! Undrar om olika operatörers produkt Det finns folk som känner sig osäkra att använda bildtelefoni pga att man kankse känner sig att tolk klarar inte avläsa döva tsp. Det kan vara att man är inte fullständig behärskad rent teckenspråk utan svenska påverkad och då har tolk kankse inte kunnat Att öppettiderna är dåligt. Dygnet runt behövs och att man ska jobba för att få 112 bildtelefoni permanent. Skulle tekniken/bildkvaliteten fungera bättre om alla använde samma bredbandleverantör och produkter? Nej Samtal bryts ibland, bilden kan fladdra och släckas ned, vore bra att vid samtal kunna gå omkring med telefonen utan att bildkvaliteten försämrades. Öppettiderna har utökats men skulle kännas bra med dygnetruntöppet. Synd att man endast kan anmäla fel och få kontakt med tekniker avseende vibrator och bildtelefon en dag i veckan (måndagar), innebär ju lång väntan på att få ev problem åtgärdade! Bildkvaliteten ofta dålig, rutmönster och fastnar/fryser, går ej att se någ Bildtelefonen textfunktion har försämrats, vid felskrivning måste allt skrivas om, går inte att redigera. Saknar information i bildrutan om var i landet tolken befinner sig samt förnamn vilket i bland kan vara en fördel att känna till.tolkarnas bemötande Kommer inte på just nu. Nej - men jag följer den intressanta utvecklingen på plattformsoberoende bildtelefoni och möjligheterna att ge användarna snabbare brevband så att kvaliten blir bättre Information om bildtelefoni borde finnas på facebook och instagram som många yngre döva använder! Tolkarnas kompetens varierar, känns oroligt och otryggt när tolken inte är tydlig eller verkar förstå. Man blir så glad och trygg när man får en tolk som kän Om jag talar i min bildtelefon ges inget besked till annan påringande att jag redan är upptagen, kan tex visas via textremsa. Mer information om bildtelefoni till allmänhet, myndigheter, företag osv, både till hörande och döva. Saknas namnoch nummerregi

20 Tolkarnas kompetens varierar, kan vara svårt att kommunicera ibland, missförstånd och svårt att bli förstådd påverkar/gör mer reklam i samhället och mer information till statlig myndig, landsting, kommun, företag, föerning m.m. har inget annat Bilden stannar eller blir svart ibland Hur gammal är du? 75 år och äldre 50 till 74 år 26 till 49 år Upp till 25 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kön Man 41% 20 Kvinna 59% 29 ande 49

21 Anhöriga Bildtelefoni.net Mer än en gång per dag 0% 0 En gång per dag 0% gånger per vecka 0% 0 1 gång per vecka 43% 3 Några gånger per månad 0% 0 1 gång per månad 14% 1 Några gånger per år 43% 3 Mindre än ett år 0% år 57% år 14% 1 Mer än 10 år 29% 2

22 1 0% 0 2 0% 0 3 0% % % 5 Nej, det är bra som det är 86% 6 Bemötande 0% 0 Kötider 0% 0 Teknisk funktionalitet 0% 0 Öppettider 0% 0 Annat 14% 1

23 Öppna svar: Annat Ett tecken/ord som betyder att man pratat färdigt och väntar på svar 1 0% 0 2 0% % % % 3 Vet ej/vill ej svara 14% 1

24 1 0% 0 2 0% % % % % 1 2 0% % 2 4 0% % 3 Vet ej/vill ej svara 14% 1

25 1 0% 0 2 0% 0 3 0% 0 4 0% % 7 1 0% 0 2 0% 0 3 0% % % 6

26 1 0% 0 2 0% 0 3 0% % % 6 1 0% 0 2 0% 0 3 0% % % 6

27 1 0% % 1 3 0% % % 5 1 0% 0 2 0% 0 3 0% 0 4 0% 0 5 0% 0 Anhörig (frågan ej ställd) 100% 7

28 Du håller inte med om att " du kan använda [Tjänst] när du vill", kan du förklara och ge exempel på vad du menar? Vet inte riktigt hur jag skall gå tillväga, vilket telefonnummer osv, är min kund som kontaktar mig Du håller inte med om att "tekniken fungerar bra", kan du förklara varför och ge exempel på vad du menar? Bildkvaliteten dålig ibland vilket innebär att brukare och tolk inte ser varandra och samtalet stannar upp en stund eller i värsta fall bryts. Proce nt Ant al Statlig myndighet (t ex Skatteverket, Försäkringskassan etc) 0% 0 Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 0% 0 Landsting (t ex sjukvård, öppenvård, hörselcentral, syncentral, 0% 0 habilitering) Företag 0% 0 Vänner 29% 2 Familj 71% 5 Annan, nämligen: 0% 0

29 Proce nt Ant al Statlig myndighet (t ex Skatteverket, Försäkringskassan etc) 0% 0 Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 0% 0 Landsting (t ex sjukvård, öppenvård, hörselcentral, syncentral, 0% 0 habilitering) Företag 0% 0 Vänner 29% 2 Familj 71% 5 Annan, nämligen: 0% 0 Fler gånger 14% 1 Lika många gånger 86% 6 Färre gånger 0% 0

30 Varför kommer du att använda [Tjänst] fler gånger? Därför att jag nu vet att jag själv kan ringa upp min döva anhöriga via bildtelefonitjänsten! Ja 43% 3 Nej 57% 4 Vet ejvill ej svara 0% 0 Varför har du inte rekommenderat [Tjänst] till någon annan? Känner bara en döv person, har inte haft orsak eller möjlighet Har ej funnits anledning eller orsak Känner bara en döv person, ej kommit i kontakt med andra som kanske har behov av bildtelefoni Ej haft anledning, känner bara en döv person

31 Proce nt Ant al Förening 0% 0 Kompis 14% 1 Familj 57% 4 Landsting (t ex sjukvård öppenvård, hörselcentral, syncentral, 0% 0 habilitering) Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 0% 0 Internet 0% 0 Skola 0% 0 Hjälpmedelskonsulent 0% 0 PTS 0% 0 Annat, nämligen: 14% 1 Vet ej/vill ej svara 14% 1 Öppna svar: Annat, nämligen: kund

32 Proce nt Ant al Kompis 0% 0 Familj 0% 0 Landsting (t ex sjukvård öppenvård, hörselcentral, syncentral, 14% 1 habilitering) Kommun (t ex socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet) 29% 2 Internet 0% 0 Skola 0% 0 Hjälpmedelskonsulent 29% 2 PTS 0% 0 TV Reklam 43% 3 Internet - annons 0% 0 Internet - webbsida/rapport eller information på webbsidor 0% 0 Tidningsannons 14% 1 Tidningsartikel 0% 0 Förening 0% 0 Sjukvård (landsting) 43% 3 Äldre/socialomsorg (kommun) 14% 1 Nej 14% 1 Annat, nämligen: 57% 4 Vet ej/vill ej svara 14% 1

33 Öppna svar: Annat, nämligen: Mera information i telefonkatalogen, radioreklam kund Skriftlig information på anslagstavloi i väntrum, i skolor mm via information i telefonkatalogen Ja 29% 2 Nej 71% 5 Vilken information saknar du? Har ingen information alls egentligen, bara den som min kund kunnat ge för att vi ska kunna prata via förmedlingstjänsten, finns ju ingen att tillgå! Vore bra om mera lättillgänglig information fanns, t ex på Eniro. Bra om även hörande kände till att denna möjlighet finns, att man faktiskt kan ringa till döva personer och hur det går till. Telefonnummer till bildtelefonitjänsten Är det något annat du vill ta upp som vi inte har frågat om? Borde finnas ett allmänt namn- och nummerregister över bildtelefonanvändare på nätet, liksom för hörande telefonanvändare! Reducerat pris för bildtelefon för en nära anhörig till döv person skulle vara fördelaktigt Viktigt att sprida mer information om förmedlingstjänsten och möjligheten att kunna ringa via bildtelefoni, även bland hörande allmänhet samt anhöriga till döva personer.

34 Man 14% 1 Kvinna 86% 6

Mindre än ett år 14% år 57% år 21% 3 Mer än 10 år 0% 0 Vet ej/vill ej svara 7% 1 Svarande 14

Mindre än ett år 14% år 57% år 21% 3 Mer än 10 år 0% 0 Vet ej/vill ej svara 7% 1 Svarande 14 Bilaga 4 Teletal Procent Mer än en gång per dag 36% 5 En gång per dag 21% 3 2-4 gånger per vecka 36% 5 1 gång per vecka 0% 0 Några gånger per månad 7% 1 1 gång per månad 0% 0 Några gånger per år 0% 0 Procent

Läs mer

Bilaga 3 Texttelefoni.se

Bilaga 3 Texttelefoni.se Bilaga 3 Texttelefoni.se Mer än en gång per dag 31% 18 En gång per dag 12% 7 2-4 gånger per vecka 34% 20 1 gång per vecka 8% 5 Några gånger per månad 10% 6 1 gång per månad 0% 0 Några gånger per år 2%

Läs mer

Utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen Utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Metod... 3 1.4 Rekrytering

Läs mer

Bilaga 2 - Kostnadsfri nummerupplysning

Bilaga 2 - Kostnadsfri nummerupplysning Bilaga 2 - Kostnadsfri nummerupplysning Mer än en gång per dag 3 En gång per dag 3 2-4 gånger per vecka 23 1 gång per vecka 5 Några gånger per månad 12 1 gång per månad 3 Några gånger per år 2 Mindre än

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Välkommen till Tolkcentralen Landstingets tolkcentral erbjuder kostnadsfri tolkhjälp till hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Norrbottens län.

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 http://portal.bokatolk.se 1(av 8) Logga in För att logga in anger du de inloggningsuppgifter du fått från Tolkcentralen. Klicka sedan på Logga in.

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Tolkcentralen, Region Skåne

Tolkcentralen, Region Skåne Tolkcentralen, Region Skåne Beställ tolk på Internet Manual Skånevård KRYH Division Habilitering & Hjälpmedel Syn-, hörsel- och dövverksamheten Tolkcentralen 1:a upplagan, 2013-12-02 I den här manualen

Läs mer

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Patientenkät Väntrumsmiljö Kalix vårdcentral Korsjämförd rapport före/efter renovering

Patientenkät Väntrumsmiljö Kalix vårdcentral Korsjämförd rapport före/efter renovering Patientenkät Väntrumsmiljö Kalix vårdcentral Korsjämförd rapport före/efter 1. I vilket väntrum sitter du? A. Sunderby 0 sjukhus 0 0 0 0 0 B. Kalix 100 vårdcentral 100 91 100 191 100 C. Hortlax vårdcentral

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Bildtelefoni. Test av 18 gratisprogram

Bildtelefoni. Test av 18 gratisprogram Bildtelefoni Test av 18 gratisprogram Bildtelefoni Test av 18 gratisprogram Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Testare: Eirik Langjord, Jesper Persson, Dataresurscenter för Kommunikation

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Patientenkät Väntrumsmilj

Patientenkät Väntrumsmilj Patientenkät Väntrumsmilj 1. I vilket väntrum sitter du? 1. I vilket väntrum sitter du? n A. Sunderby sjukhus 79 100 100 100 179 100 B. Kalix vårdcentral 0 0 0 0 0 0 C. Hortlax vårdcentral 0 0 0 0 0 0

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Att ringa med datorn. Lär dig mer och våga prova!

Att ringa med datorn. Lär dig mer och våga prova! Lär dig mer och våga prova! På dvd:n finns (ljudlösa) filmer som visar hur det kan se ut när du: Installerar Skype Lägger till en kontakt i Skype Ringer upp med Skype Chattar skriver meddelande med Skype

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Norra Sveriges MONICAundersökning

Norra Sveriges MONICAundersökning Personnummer:_ Namn: MONICA-nummer: Norra Sveriges MONICAundersökning En kampanj mot hjärt-kärlsjukdom och diabetes 2009 FRÅGEFORMULÄR DEL 2 + 2009 Sida - 1 + Frågor rörande LIVSKVALITET OCH SOCIALT STÖD

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter?

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Iréne Bernhard, Högskolan Väst Irene.bernhard@hv.se Stockholm, Projektmöte Innoveta 2010-09-14 Material Pilotundersökning bland medborgare i Jönköping; 21 telefonintervjuer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint.

Läs mer

IT-kurs för datorovana

IT-kurs för datorovana IT-kurs för datorovana TELEFONI Välkomna! Förändringar i telefonin i Skeppsås Telias lösning När förändringen kommer Hur den fungerar Hur den installeras Fungerar den? Alternativ till Telias lösning Mobiltelefon

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet. Generella tips och råd

Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet. Generella tips och råd Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet Generella tips och råd Innehåll: 1. Bemötande Bra att veta.3 2. Värt att veta om teckenspråkstolkning Visuell kontakt.4 Hur fungerar tolkningen?...14

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 20 funktionärer svarade på utvärderingen. Genomgående är intrycket positivt och majoriteten vill göra om det. Många har kommenterat den dåliga informationen och planeringen

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig CHECKLISTA För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

SVENSKA FÖR INVANDRARE

SVENSKA FÖR INVANDRARE KURSPLAN SVENSKA FÖR INVANDRARE KURS A ljusdal.se KURSPLAN I SVENSKA FÖR INVANDRARE KURS A DU KAN PRESENTERA DIG (BERÄTTA OM DIG SJÄLV). DU KAN BERÄTTA OM: Din familj Ditt land Din lägenhet Dina kläder

Läs mer

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet.

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. För första gången kommer SAAF att testa SKYPE uppkoppling under årsmötet. Det gäller dig som har anmält att du kan vara närvarande på telefonen och att du kan identifieras

Läs mer

Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare

Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare Vad är unikt för mig? Det är du själv som är grunden för ditt ledarskap och för att fungera bra som ledare måste du veta mer om ur du själv fungerar

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Tolkcentralen. För oss tillsammans Välkommen!

Tolkcentralen. För oss tillsammans Välkommen! Tolkcentralen För oss tillsammans Välkommen! Värdegrund Vi skall skapa förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa. Vi skall visa respekt för

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tvåspråkighet en väg till fullständig kommunikation Barn med hörselskada som går integrerat i hemskolan erbjuds vanligtvis inte att lära sig

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Allt samlat på ett ställe

Allt samlat på ett ställe Allt samlat på ett ställe Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som har gått i bräschen och skämt bort Sverige med riktigt bra bredband. Idag ställer vi krav på uppkoppling

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING INSTÄLLNINGEN TILL ATT BLI BLODGIVARE DROPPEN BLODGIVNING, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET (REVIDERAD 7 FEB 2013)

ATTITYDUNDERSÖKNING INSTÄLLNINGEN TILL ATT BLI BLODGIVARE DROPPEN BLODGIVNING, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET (REVIDERAD 7 FEB 2013) ATTITYDUNDERSÖKNING INSTÄLLNINGEN TILL ATT BLI BLODGIVARE DROPPEN BLODGIVNING, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 2012-12-11 (REVIDERAD 7 FEB 2013) BAKGRUND METOD UPPDRAGSGIVARE UPPDRAG UNDERSÖKNINGSMÅLGRUPP

Läs mer

Akademiska lab kundenkät Copy

Akademiska lab kundenkät Copy Akademiska lab kundenkät Copy 1. Befinner du dig på Blodcentralen i Uppsala eller på Närtappen i Enköping? 2. Besöksorsak 3. Ålder 4. Kön 5. Jag har varit blodgivare i ungefär? 6. Hur ofta lämnar du blod?

Läs mer